Κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες-χρήσεις των υπό µελέτη υγροτόπων. Προσδιορισµός και Αξιολόγηση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες-χρήσεις των υπό µελέτη υγροτόπων. Προσδιορισµός και Αξιολόγηση."

Transcript

1 ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ Κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες-χρήσεις των υπό µελέτη υγροτόπων. Προσδιορισµός και Αξιολόγηση. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ Υ ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ LIFE - ENV

2 Παραδοτέο έργου: Mediterranean Reservoirs and Wetlands. A demonstration of multiple - objective management in the island of Crete ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ Υ ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ LIFE - ENV Συµµετέχοντες Φορείς: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Θραψανού, ήµος Ρούβας, ήµος Αστερουσίων και ήµος Ιεράπετρας ράση 2. Προσδιορισµός και Αξιολόγηση συνθηκών των υπό µελέτη υγροτόπων 2.α.1. Καθορισµός των οικονοµικών και κοινωνικών λειτουργιών των υπο µελέτη υγροτόπων. Η παρούσα µελέτη υλοποιήθηκε από την ερευνητική οµάδα του Μ.Α.Ι.Χ, Τµήµα Οικονοµίας, ιοίκησης και Μάρκετινγκ σε συνεργασία µε τα στελέχη των δήµων που συµµετέχουν στο έργο. Η συµβολή των τελευταίων καθώς και των κατοίκων των περιοχών αυτών πρέπει ιδιαίτερα να επισηµανθεί. Χανιά

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Κοινωνικο-Οικονοµική Μελέτη - Μεθοδολογία Εκτίµηση Σχετικής Αξίας του Υγροτόπου - Η µέθοδος IVA (Εκτίµηση Αξίας δείκτη) Αποτελέσµατα έρευνας στο σύνολο των ήµων ήµος Αρκαλοχωρίου Η λιµνοδεξαµενή Σκινιά - Αποτελέσµατα έρευνας Φραγµολίµνη Παρτίρων Φράγµα Αµουργέλλες ήµος Θραψανού Η Λίµνη - Μόνιµο Έλος γλυκού νερού Λειβάδα ήµος Ρούβα Υγρότοπος Βρωµολίµνης και Λιµνοδεξαµενή Γέργερης ήµος Αστερουσίων Φράγµα Πλακιώτισας ήµος Ιεράπετρας Το Φράγµα των Μπραµιανών Εφαρµογή της µεθόδου Εκτίµησης Αξίας Υγροτόπου σε όλα τα υπο µελέτη υγροτοπικά οικοσυστήµατα συνολικά Συµπεράσµατα Συζήτηση...65 Βιβλιογραφία...67 Παράρτηµα I - Ερωτηµατολόγιο...68 Παράρτηµα ΙΙ - Αποτελέσµατα περιγραφικής στατιστικής για επιλεγµένες µεταβλητές

4 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στην ελληνική κοινωνία η τάση αναγνώρισης της τεράστιας σηµασίας των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών ορθολογικής διαχείρισης τους, η οποία επιχειρεί να ανακόψει την υποβάθµιση που προκαλούν οι ασύνετες πρακτικές που ασκούνται σ αυτά και τις λεκάνες απορροής τους. Ωστόσο η πορεία προς την αειφορική διαχείριση των οικοσυστηµάτων αυτών είναι δύσκολη και προϋποθέτει συντονισµένες προσπάθειες οι οποίες υιοθετούν διεπιστηµονική προσέγγιση και εµπλέκουν όλους τους χρήστες ενδιαφερόµενους. Υγρότοποι σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Σύµβασης για τους Υγροτόπους ιεθνούς Σηµασίας ως Ενδιαιτήµατος Υδροβίων Πουλιών (1971) η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως συνθήκη Ramsar είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούµενες από έλη µε ποώδη βλάστηση (marsh), από µη αποκλειστικώς οµβροδίαιτα έλη µε τυρφώδες υπόστρωµα (fen) από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι µόνιµα ή προσωρινά κατακλυζόµενες από νερό το οποίο είναι στάσιµο ή τρεχούµενο, γλυκό, υφάλµυρο ή αλµυρό και περιλαµβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι µέτρα. Οι συνηθέστεροι τύποι υγροτόπων είναι: ποταµοί, ποτάµιες εκβολές και δέλτα, λίµνες, λιµνοθάλασσες, πηγές, παρόχθιες περιοχές, τεχνητοί ταµιευτήρες νερού, αλυκές. Mερικές δεκαετίες πριν, κάποιοι τύποι υγροτόπων θεωρούνταν ως εστίες ασθενειών (ιδιαίτερα της ελονοσίας) γι αυτό έπρεπε να αποξηρανθούν για να δηµιουργηθεί στη θέση τους εύφορο έδαφος για τη γεωργία ή ακόµα οικισµοί, εργοστάσια, αεροδρόµια κλπ. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα κατά τις δυο τελευταίες γενιές αποξηράνθηκαν τα δύο τρίτα των υγροτοπικών εκτάσεων. Πολλές από αυτές τις αποξηράνσεις πέρασαν στην ιστορία ως περιβαλλοντικά εγκλήµατα που προκάλεσαν διαταραχή ισορροπιών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Σήµερα οι υγρότοποι θεωρούνται ανεκτίµητο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο ενώ γίνεται προσπάθεια προστασίας τους, αλλά ακόµα και αναδηµιουργίας αυτών που χάθηκαν (Φίλης κ.α, 1996). Σύµφωνα µε την καταγραφή των Ελληνικών υγροτόπων που επιχειρήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων (ΕΚΒΥ) µε την συνεργασία του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε, διαφόρων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικών επιστηµόνων 4

5 διάσπαρτοι σ όλη την Ελλάδα υπάρχουν 378 υγρότοποι συνολικής έκτασης στρ. Πολλοί από αυτούς µάλιστα είναι σύνθετοι και σχηµατίζουν µωσαϊκό υγροτόπων ή υγροτοπικά συµπλέγµατα. Η απογραφή αυτή αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση του ΕΚΒΥ για τη δηµιουργία αρχείου σε πολλαπλά επίπεδα πληροφοριών για τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες των ελληνικών οικοσυστηµάτων ενώ έγινε πλέον φανερό ότι κάθε υγρότοπος αποτελεί µια µοναδική - ιδιαίτερη από δοµική αλλά και λειτουργική άποψη περίπτωση (Ζαλίδης κ.α., 1994). Οι υγρότοποι έχουν πολυδιάστατο ρόλο εξαιτίας των λειτουργιών που επιτελούν: παρέχουν νερό για ύδρευση και άρδευση, εµπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς, προστατεύουν από πληµµύρες, ενεργούν ως φίλτρα καθαρισµού ρύπων, µειώνουν τις ζηµίες από παγετούς και καύσωνες, χαρακτηρίζονται από µεγάλη βιολογική ποικιλότητα, παράγουν αλιεύµατα, συντηρούν θηράµατα, δίνουν πλούσια τροφή σε αγροτικά ζώα, παρέχουν ευκαιρίες για αναψυχή, άθληση, οικολογικό τουρισµό, εκπαίδευση και έρευνα, είναι συνδεδεµένοι µε την ιστορία, τη µυθολογία και την πολιτιστική παράδοση. Ως λειτουργίες υγροτόπων έχουν προσδιοριστεί: οι φυσικές, χηµικές και βιολογικές διαδικασίες/διεργασίες ή χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στην αυτο-συντήρηση / διατήρηση των οικοσυστηµάτων αυτών. Οι αξίες των υγροτόπων από την άλλη πλευρά είναι εκτιµητές, συνήθως υποκειµενικοί της ποιότητας και σηµασίας των λειτουργιών για τον άνθρωπο. Η έννοια αξία των οικοσυστηµάτων προτείνει µια ανθρωποκεντρική σκοπιά αφού υποδηλώνει ότι οι διαδικασίες ενός υγρότοπου έχουν κάποιο όφελος/ωφέλεια για τον άνθρωπο (Hruby, et al, 1995). Μολονότι βέβαια οι λειτουργίες προσδιορίζονται ως διαδικασίες υγροτόπου συχνά επιλέγονται µε όρους αξίας που παρέχουν στην κοινωνία και βέβαια µε όρους της θετικής αξίας που συνεπάγονται. Η αξία συνεπώς που αποδίδεται σε καθένα υγρότοπο-βιότοπο είναι αποτέλεσµα των ωφελειών που απορρέουν από τις λειτουργίες του. Ιδιαίτερα από το 1970 και µετά ο επιστηµονικός κόσµος άρχισε να διατυπώνει µε σαφήνεια τις λειτουργίες των υγροτόπων και τις αξίες που απορρέουν από αυτές. Προσδιορίστηκαν και επισηµάνθηκαν τα µοναδικά χαρακτηριστικά των υγροτόπων που τους καθιστούν µεταξύ των παραγωγικότερων οικοσυστηµάτων και διαµορφώθηκε µια λίστα 5

6 λειτουργιών οι οποίες σχετίζονται τόσο µε την ποιότητα του νερού (υδρολογικές) όσο και µε την ιδιότητά τους ως ενδιαίτηµα ( habitat ) (Novitzki et al.). Η προσπάθεια καταγραφής υγροτόπων από το ΕΚΒΥ έχει καταµετρήσει και εκτιµήσει 18 διαφορετικές αξίες (Βιολογική, Υδρευτική/Αρδευτική, Αλιευτική, Θηραµατική, Αναψυχής, κλπ) οι οποίες απορρέουν από τις φυσικές λειτουργίες που επιτελεί ο υγρότοπος. Κάθε αξία είναι δυνατόν να αποτελεί αντικείµενο µιας ή διαφόρων χρήσεων ή να µην συνεπάγεται καµία χρήση / δραστηριότητα (π.χ µια από τις αξίες που απορρέει από τη λειτουργία στήριξη τροφικών πλεγµάτων είναι η αλιευτική και η χρήση της είναι η αλιεία) (Ζαλίδης, κ.α., 1994). Oι λειτουργίες του υγροτόπου, όπως ήδη επισηµάνθηκε έχουν ιδιαίτερη σηµασία και συνεπάγονται αξίες όχι µόνο σε αναφορά µε το ίδιο το οικοσύστηµα αυτό (εσωτερικές αξίες) αλλά και για το εξωτερικό από αυτό, φυσικό ή/και ανθρωπογενές περιβάλλον. Το σχήµα που ακολουθεί (Σχ.1) αποτελεί απεικόνιση βασικών λειτουργιών και των αξιών και χρήσεων που απορρέουν από αυτές. Σχήµα 1. Λειτουργίες - Αξίες Υγροτόπου. Πηγή (Novitzki et al.). Η διεπιστηµονική µελέτη των υγροτοπικών συστηµάτων και η ανάλυση των λειτουργιών που επιτελούν, αποτελεί τα τελευταία χρόνια κοµβικό σηµείο για την ανάληψη πρωτοβουλιών διαχείρισης τους. Επιπλέον η επιτυχία οποιουδήποτε σχεδίου διαχείρισης απαιτεί συµµετοχή και συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων κοινωνικών οµάδων χρηστών αφενός γιατί πρέπει να υπάρχει συγκερασµός των διαφόρων - αντικρουόµενων πολλές φορές συµφερόντων και αφετέρου γιατί η 6

7 µεγιστοποίηση της συµµετοχής των πολιτών αυξάνει την κοινωνική αποδοχή και βελτιώνει τις προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης των διαχειριστικών µέτρων. Η πορεία προς την αειφορική διαχείριση των υγροτοπικών και χερσαίων οικοσυστηµάτων είναι δύσκολη και µακρά. Από θεσµική σκοπιά σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή δύναται να παίξει η ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από το εκέµβριο 2000 µε στόχο τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων. Η Ο.Π. δεν επιχειρεί απλώς να διασφαλίσει την επάρκεια του νερού, η οποία βρίσκεται ήδη µπροστά σε σηµαντικά προβλήµατα, ούτε απλώς να προστατεύσει την ποιότητά του αλλά υιοθετεί µέτρα για την ολοκληρωµένη και αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων. 7

8 1. Κοινωνικο-Οικονοµική Μελέτη - Μεθοδολογία Η διεξαγωγή της κοινωνικο-οικονοµικής µελέτης στις περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος επιδιώκει να διερευνήσει τις απόψεις - αντιλήψεις των κατοίκων σχετικά µε τη χρησιµότητα - αξία των υγροτόπων καθώς και την αξιοποίηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα τους. Για τον σκοπό αυτό έγινε καταγραφή των κοινωνικών οικονοµικών χαρακτηριστικών των ήµων στους οποίους συναντάµε τους εµπλεκόµενους στο πρόγραµµα υγροτόπους αλλά και η συλλογή πρωτογενών ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων. Συγκεκριµένα βασικοί άξονες της κοινωνικο-οικονοµικής αυτής µελέτης είναι: Παρουσίαση - αποτύπωση των χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Αξιολόγηση της σχετικής κοινωνικής αξίας που αποδίδει η τοπική κοινωνία στις συγκεκριµένες λειτουργίες - χρήσεις του υγροτόπου. Εκτίµηση (ποσοτική) της σχετικής αξίας που αποδίδεται στους υγροτόπους αυτούς. Καταγραφή των απόψεων αναφορικά µε την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων σε αναφορά µε τον υγρότοπο. Εκτίµηση των αντιλήψεων και δυνατοτήτων για βελτίωση της επιτέλεσης - των λειτουργιών των υγροτόπων στις περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος. Η µελέτη των απόψεων σχετικά µε τις λειτουργίες και τις χρήσεις ενός υγροτόπου καθώς και η απόδοση συγκεκριµένης αξίας σε κάθε λειτουργία είναι το πρώτο βήµα για την προστασία, αναβάθµιση των περιοχών αυτών, αλλά και την πολυδιάστατη αξιοποίησή τους από την τοπική κοινωνία. Επιπλέον, η µελέτη αυτή επιτρέπει - διευκολύνει συγκρίσεις µεταξύ υγροτόπων µε διαφορετικό χαρακτήρα και δοµή και αποτελεί εργαλείο για την εκτίµηση της επιτυχίας διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές αυτές. Ο σχεδιασµός της έρευνας βασίστηκε αφενός µεν στην συγκέντρωση δευτερογενών δεδοµένων µε τη βοήθεια των εµπλεκοµένων στο έργο στελεχών των δήµων στους οποίους εντάσσονται τα υπό µελέτη υγροτοπικά οικοσυστήµατα και αφετέρου στον σχεδιασµό και χρήση ερωτηµατολογίου που κρίθηκε απαραίτητο για την συλλογή πρωτογενών ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων που αφορούν τις απόψεις αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας. Το τελευταίο συµπληρώθηκε τόσο από άτοµα που 8

9 εµπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αναφορά µε τους υγροτόπους ή γενικότερα µε τις αναπτυξιακές διαδικασίες τις περιοχής όσο και από κατοίκους των περιοχών αυτών. Το δείγµα (περίπου είκοσι άτοµα από κάθε περιοχή) επιλέχθηκε µε δυο µεθόδους: µέθοδο του διαθέσιµου δείγµατος (availability sample) και σκόπιµη δειγµατοληψία. Με την πρώτη µέθοδο ο ερευνητής επέλεξε άτοµα που ήταν διαθέσιµα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις περιοχές µελέτης (σε καφενεία, καταστήµατα, υπηρεσίες) ενώ µε τη δεύτερη µέθοδο επιλέχθηκαν, µε τη βοήθεια των στελεχών των δήµων που συµµετέχουν στο έργο, άτοµα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: υπάλληλοι υπηρεσιών που εµπλέκονται στη διαµόρφωση αναπτυξιακών έργων της περιοχής, άτοµα που συµµετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση ή τέλος άτοµα που ξεχωρίζουν για το ενδιαφέρον, την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα που αφορούν τους υγροτόπους ή γενικότερα σε θέµατα περιβάλλοντος. Τέλος θα πρέπει να επισηµάνοµε ότι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου το οποίο περιέχει κλειστές αλλά και κάποιες ανοικτές ερωτήσεις από τον ίδιο τον ερευνητή αρκετές φορές πήρε τη µορφή ελεύθερης µη τυποποιηµένης συνέντευξης µε κατοίκους των υπό µελέτη περιοχών. Λαµβάνοντας υπόψη αφενός µεν τους επιµέρους στόχους του έργου και αφετέρου το ότι η αξία που αποδίδεται στις λειτουργίες του υγροτόπου εξαρτάται από τις ωφέλειες που αυτές συνεπάγονται για τον ερωτώµενο, τη βιωµατική σχέση κάθε ερωτώµενου µε τον συγκεκριµένο υγρότοπο, την ενηµέρωσή του σε θέµατα σχετικά µε τα οικοσυστήµατα αυτά αλλά και το βαθµό ευαισθητοποίησής του σε θέµατα περιβάλλοντος, το ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε περιέχει τις εξής βασικές ενότητες (Παράρτηµα Ι): Ενότητα Α. Γνώσεις - Ενδιαφέρον Γνώσεις για τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα Ενότητα Β. Αξιολόγηση συγκεκριµένων λειτουργιών-χρήσεων 1 του υγροτόπου που µας ενδιαφέρει Ενότητα Γ. Αξιολόγηση των παραγόντων / συνθηκών που συνδέονται µε καθεµία από τις προαναφερόµενες λειτουργίες Ενότητα. Κοινωνικο-Οικονοµικά / ηµογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτώµενου 1 Ο όρος αξία αποφεύγεται εξαιτίας της εννοιολογικής ιδιαιτερότητας /δυσκολίας του. Ο όρος λειτουργία-χρήση επιλέχθηκε όντας περισσότερο κατανοητός. 9

10 Οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας έχουν στόχο να σκιαγραφήσουν τον ερωτώµενο όσον αφορά το βαθµό πληροφόρησης σε θέµατα περιβάλλοντος και ιδιαίτερα υγροτόπων, αλλά και καθηµερινής του επαφής µε τα συγκεκριµένα οικοσυστήµατα. Στην συνέχεια (Ενότητα Β και Γ) συγκεκριµένες κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες των οικοσυστηµάτων αυτών επιλέχθηκαν και εξετάστηκαν. Κάποιες από αυτές αφορούν εσωτερικές διαδικασίες του υγροτόπου (βιοποικιλότητα) µε προεκτάσεις βέβαια για την κοινωνία ενώ κάποιες άλλες αφορούν δραστηριότητες που αναπτύσσονται βασίζονται στην συνέργια υγρότοπος άνθρωπος όπως ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, άρδευση αγροτικών καλλιεργειών, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κλπ. Συγκεκριµένα οι λειτουργίες χρήσεις που επιλέχθηκαν για τον σκοπό αυτό είναι: Τουρισµός (Εναλλακτικές µορφές Οικοτουρισµός 2 ), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κυνήγι Ψάρεµα, Οικολογική Ισορροπία - Βιοπικοιλότητα και Άρδευση. Οι λειτουργίες χρήσεις του υγροτόπου επιλέχθηκαν µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: είναι περισσότερο γνωστές - διαδεδοµένες αντικατοπτρίζουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα (οικονοµικό-κοινωνικό, βιολογικό) των οικοσυστηµάτων αυτών επιτελούνται ή δυνητικά θα µπορούσαν να αναπτυχθούν στους υπό µελέτη υγροτόπους. Ο ερωτώµενος αρχικά καλείται να βαθµολογήσει χρησιµοποιώντας κλίµακα µε εύρος τιµών: 1-7, κάθε µια από τις επιλεχθείσες λειτουργίες αποτυπώνοντας έτσι την σηµασία που της αποδίδει (σχετική κοινωνική αξία), ενώ στην συνέχεια του ζητείται να αξιολογήσει/εκτιµήσει κατά πόσο συγκεκριµένοι παράγοντες/δείκτες έχουν σχέση µε κάθε µια από αυτές. Η εκτίµηση του πόσο καλά ένας υγρότοπος επιτελεί µια λειτουργία-χρήση βασίζεται στην υπόθεση ότι συγκεκριµένοι δείκτες - χαρακτηριστικά του υγροτόπου σχετίζονται σε κάποιο βαθµό µε αυτήν και συνεπώς η ύπαρξή τους (τώρα ή στο µέλλον) συνεπικουρεί την άσκηση της συγκεκριµένης λειτουργίαςχρήσης. Η κλίµακα που επιλέγεται εδώ κυµαίνεται από το -5 έως το 5 επιτρέποντας έτσι στον ερωτώµενο να αξιολογήσει θετικά τους παράγοντες που συνεισφέρουν ή δύναται να συνδράµουν στην ανάπτυξη κάποιας συγκεκριµένης λειτουργίας και να δώσει 2 Οικοτουρισµός: Περιβαλλοντικά υπεύθυνη περιήγηση/ταξίδι/µετακίνηση σε σχετικά αµιγώς φυσική περιοχή µε στόχο την απόλαυση, µελέτη, εκτίµηση φύσης που προάγει τη διατήρηση του οικοσυστήµατος και προσφέρεται για κερδοφόρα ενεργή κοινωνικο-οικονοµική εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας (Wearing et al., 1999). 10

11 αρνητικές τιµές σε αυτούς που σύµφωνα µε την άποψή του ίσως επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία αυτή. Τέλος ζητείται εκτίµηση από τον ερωτώµενο παρεµβάσεων που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται µε τις προαναφερόµενες λειτουργίες καθώς και της σειράς µε την οποία προτείνει να υλοποιηθούν στον υγρότοπο της περιοχής του. Η κωδικοποίηση και η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου έγινε µε χρήση του Λογισµικού Στατιστικής επεξεργασίας ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών SPSS Η ανάλυση των µεταβλητών που προέκυψαν µετά την κωδικοποίηση βασίστηκε σε µεθόδους περιγραφικής στατιστικής, ανάλυση σταυροειδών πινάκων σε πολλαπλά επίπεδα και τέλος σε οµαδοποιήσεις µέσων ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες και παλινδροµήσεις κατηγοριοποιηµένων µεταβλητών µε στόχο τον έλεγχο στατιστικά σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ διαφορετικών λειτουργιών των υγροτόπων και διαφορετικών υγροτόπων. Τέλος, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή µεθόδου εκτίµησης της σχετικής αξίας του υγροτόπου. 1.1 Εκτίµηση Σχετικής Αξίας του Υγροτόπου - Η µέθοδος IVA (Εκτίµηση Αξίας δείκτη) Μια σειρά µεθόδων έχουν αναπτυχθεί και εφαρµοστεί ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες µε στόχο την εκτίµηση-αξιολόγηση των λειτουργιών καθώς και της αξίας των υγροτόπων. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι: WET (Wetland Evaluation Technique) EMAP (Environmental Monitoring Assessment Program) (EMAP), HGM (Hydrogeomorphic Approach), IVA (Indicator Value Assessment) (Hruby et al, 1995). Η µέθοδος WET εκτιµά τις λειτουργίες του υγροτόπου µε βάση την αποτελεσµατικότητα των ευκαιριών, την κοινωνική σηµασία και την καταλληλότητά του ως ενδιαιτήµατος, η EMAP: προσδιορίζει εκτιµητές (indicators) των λειτουργιών του υγροτόπου, καθορίζει τις µεθόδους µέτρησης και καθορίζει σχέσεις µεταξύ υγροτόπων και τέλος η HGM αποτελεί συνδυασµό των δυο προηγούµενων. Η µέθοδος IVA, που επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη για τους στόχους του συγκεκριµένου έργου παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης δεικτών επιτέλεσης κάθε κοινωνικά σηµαντικής λειτουργίας του υγροτόπου καθώς και δείκτες της σχετικής (σε αναφορά µε µια συγκεκριµένη λειτουργία) αξίας του υγροτόπου. Η χρήση της µεθόδου αυτής ικανοποιεί απαιτήσεις διαµόρφωσης διαχειριστικών σχεδίων µικρών 11

12 υγροτόπων βιοτόπων άµεσα, σε µικρό χρονικό διάστηµα µε την συµβολή εµπειρογνωµόνων και της τοπικής κοινωνίας (Hruby et al., 1995). Η εφαρµογή της IVA προσαρµόστηκε στις ιδιαιτερότητες της παρούσας κοινωνικοοικονοµικής µελέτης. Η ύπαρξη ή µη σχέσης καθώς και η σηµασία της σχέσης αυτής µεταξύ των λειτουργιών χρήσεων και των παραγόντων είναι αυτή που αποδίδεται από τους κατοίκους χρήστες (stakeholders) του συγκεκριµένου υγροτόπου. Συνεπώς για την εφαρµογή της IVA δεν χρησιµοποιήθηκε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων (Hruby et al., 1995) αλλά όλοι οι χρήστες ενδιαφερόµενοι, κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται κοντά στον υγρότοπο. Η αξία που αποδίδεται σε κάθε υγρότοπο σε σχέση πάντα µε µια συγκεκριµένη λειτουργία-χρήση αφορά απόψεις-αντιλήψεις των χρηστών σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση αλλά και συγκεκριµένα σενάρια παρεµβάσεων στον υγρότοπο που θα αναδείξουν την πολυλειτουργικότητά του. Η πρωτοτυπία της µεθόδου αυτής (σε σχέση µε άλλες που προαναφέρθηκαν) έγκειται στο προσδιορισµό διαφορετικών τύπων δεικτών που υποδηλώνουν διαφορετική σχέση µεταξύ λειτουργιών και των παραγόντων επιρροής. Συγκεκριµένα τρεις διαφορετικοί τύποι χαρακτηριστικών / δεικτών διακρίνονται 1) αυτοί που συνδέονται µε σταδιακή αύξηση (incremental increase), ή προσθετικοί δείκτες που κατατάσσονται στους δευτερεύοντες, καλούς/ισχυρούς και πολύ ισχυρούς ανάλογα µε την επιρροή που έχουν στην επιτέλεση µιας συγκεκριµένης λειτουργίας 3 2) αυτοί που συνδέονται µε σηµαντική πολλαπλασιαστική (multiplicative) επιρροή 4 3 Για τις ανάγκες εφαρµογής της µεθόδου οι δευτερεύοντες δείκτες πήραν την τιµή (1) οι ισχυροί (3) και οι πολύ ισχυροί (5). Η προσαρµογή από την αριθµητική πρόοδο (1, 2, 3, 4, 5 που χρησιµοποιήθηκε στο ερωτηµατολόγιο) στις τιµές 1,3,5 έγινε λαµβάνοντας υπόψη αφενός µεν τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης του ερωτηµατολογίου (την τάση, το διάµεσο και τις τυπικές αποκλίσεις κάθε δείκτη) και αφετέρου τις συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα στις αντίστοιχες περιοχές. Στο παράρτηµα (ΙΙ) παρατίθενται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής των αντίστοιχων µεταβλητών. 4 Τόσο τα αποτελέσµατα τις στατιστικής ανάλυσης όσο και οι συνεντεύξεις παρουσιάζουν ως µόνο ισχυρό δείκτη την ύπαρξη αρδευτικού δικτύου, αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη βέλτιστη επιτέλεση της λειτουργίας της ύδρευσης. Όσον αφορά τους υπόλοιπους παράγοντες σπάνια εκφράζετε η βεβαιότητα ότι κάποιος από αυτούς µπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα επιρροή στην επιτέλεση κάποιας λειτουργίας. Για το λόγο αυτό ο προαναφερόµενος δείκτης παίρνει πάντα την τιµή 10 (*2). Όσον αφορά τους δείκτες που είναι πιθανόν να έχουν ανασταλτική επιρροή στην επιτέλεση µιας λειτουργίας, παρατηρείται µια έντονη ασυµφωνία διαφοροποίηση αφού αρκετοί από αυτούς που εντάσσονται σ αυτή την κατηγορία σε µια περιοχή αντιµετωπίζονται ως αδιάφοροι ή ακόµα και ως σηµαντικοί σε µια άλλη. Η διαφοροποίηση / αποκλίσεις αυτή, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαρτάται τόσο από την παρούσα χρηστική αξία του υγροτόπου όσο και από τις αντιλήψεις-επιθυµίεςπροσδοκίες για την εξέλιξη της συγκεκριµένης περιοχής. 12

13 3) αυτοί που έχουν αρνητική επιρροή/επίδραση ανασταλτικό χαρακτήρα (fractional) 5 όσον αφορά τη λειτουργία αυτή. Συνεπώς αυτό που είναι σηµαντικό για τη µέθοδο IVA είναι ο προσδιορισµός και η ποσοτικοποίηση της σχέσης µεταξύ δεικτών και µιας λειτουργίας-χρήσης µέσω της οποίας καθορίζεται το επίπεδο άσκησης της (level of performance). Συγκεκριµένα, αφού καθοριστεί η σχέση µεταξύ λειτουργίας και κάποιων δεικτών/παραγόντων επιρροής µπορούµε να ορίσουµε πόσο καλά ο συγκεκριµένος υγρότοπος επιτελεί τη λειτουργία αυτή χρησιµοποιώντας τη µαθηµατική σχέση: Επίπεδο άσκησης λειτουργίας-χρήσης (level of performance): (άθροισµα των προσθετικών δεικτών) * (γινόµενο των πολλαπλασιαστικών * κλασµατικών / ανασταλτικών δεικτών). Με στόχο την καλύτερη οπτική παρουσίαση των στοιχείων µας υπολογίζουµε το επίπεδο επιτέλεσης λειτουργίας σε µορφή ποσοστού (θέτοντας ως 100 τη λειτουργία που παρουσιάζει αριθµητικά το µεγαλύτερο επίπεδο). Στην συνέχεια προσδιορίζουµε την αξία του υγροτόπου σε σχέση µε κάθε συγκεκριµένη λειτουργία-χρήση. Μαθηµατικά η αξία αυτή ορίζεται ως: το γινόµενο του επιπέδου άσκησης της λειτουργίας-χρήσης (πολλαπλασιαζόµενο) µε την έκταση του υγροτόπου και την σχετική κοινωνική σηµασία της εν λόγω λειτουργίας-χρήσης. Η χρήση στη µαθηµατική αυτή έκφραση της έκτασης του υγροτόπου δίνει µια διάσταση στο µαθηµατικό αποτέλεσµα άµεσα συνδεδεµένη µε την έκταση που καταλαµβάνει ο συγκεκριµένος υγρότοπος. Σύµφωνα µε τον T. Hruby (Hruby et al., 1995) η αξία του υγροτόπου ορίζεται τώρα ως βαθµοί εκταρίου ή στρέµµατος ( hectare points ). 5 Οι δείκτες αυτοί που στο ερωτηµατολόγιο παίρνουν αρνητικές τιµές, προσαρµόστηκαν σε κλίµακα από 0,1 έως 0,9 για την εφαρµογή της µεθόδου IVA. 13

14 Στα κεφάλαια που ακολουθούν αρχικά παρατίθεται µια ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων που συλλέχθηκαν ενώ ακολουθεί αναφορά και ανάλυση δευτερογενών και πρωτογενών δεδοµένων για κάθε µια από τις υπό µελέτη περιοχές χωριστά. Παρουσιάζεται το ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων µε έµφαση στα κοινωνικο-οικονοµικά (αλλά και µορφολογικά) χαρακτηριστικά των δήµων (περιοχών) στους οποίους βρίσκονται οι υπό µελέτη υγρότοποι (Σχ.2). Η ανάλυση των στοιχείων χρησιµοποιεί µεθόδους περιγραφικής στατιστικής, διµεταβλητής και πολυµεταβλητής ανάλυσης, ενώ αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της µεθόδου εκτίµησης σχετικής αξίας υγροτόπου (ΙVA). Σχήµα 2. Περιοχές µελέτης 14

15 2. Αποτελέσµατα έρευνας στο σύνολο των ήµων Ένα βήµα πριν τη µελέτη κάθε περιοχής στην οποία ανήκουν τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα που µας ενδιαφέρουν θεωρήθηκε σκόπιµη η παρουσίαση και ανάλυση του συνόλου των πρωτογενών δεδοµένων. Στην πλειοψηφία τους οι ερωτώµενοι (60,5%) είναι άντρες, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες ενώ ακολουθούν οι αγρότες. Στην πραγµατικότητα το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί στο ότι ένα µέρος του δείγµατος συνειδητά επιλέχθηκε να είναι άτοµα που γνωρίζουν ενδιαφέρονται για τους υγροτόπους. Η υπεροχή των ανδρών δε ερµηνεύεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες συµµετέχουν µε µικρότερο ποσοστό σε κέντρα λήψης αποφάσεων και ασχολούνται λιγότερο µε θέµατα διαχείρισης και ανάπτυξης των περιοχών. Πίνακας 1. ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος % ιάµεσος Επι/σα Τιµή Τυπική Απόκλιση Άνδρες (1) 60,5 Φύλλο Γυναίκες (2) 39, , (1) 8, (2) 31,4 Οµάδες (3) 34,9 Ηλικιών (4) 14, , (5) 11,6 ηµοτικό (1) 17,4 Γυµνάσιο (2) 19,8 Εκπαίδευση Λύκειο (3) 22,1 ΤΕΙ (4) 15, ,5 Παν/µιο (5) 20,9 Μεταπτυχιακά (6) 4,7 Αγρότης (1) 19,0 Ιδιωτικός Υπάλ. (2) 35,7 Ελεύθερος Επαγγελµατίας ηµόσιος Υπάλληλος 38,1 (3) Επάγγελµα Συνταξιούχος (4) 3, ,8 Οικιακά (5) 3,6 Επιπλέον όσον αφορά το επάγγελµα θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας την πολυαπασχόληση, µόνιµο χαρακτηριστικό της ελληνικής υπαίθρου, γεγονός που συνεπάγεται ότι η πλειοψηφία των δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων ασχολούνται επίσης µε τον αγροτικό τοµέα. 15

16 Οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους (76,3%) έχουν επισκεφτεί κάποιο γνωστό υγρότοπο αλλά µόνο 55,9% από αυτούς θυµούνται και αναφέρουν το όνοµά του. Περισσότερο συχνά, εκτός από τους υγρότοπους που βρίσκονται στην περιοχή όπου κατοικούν αναφέρονται υγρότοποι που βρίσκονται στην Κρήτη όπως Λίµνη Κουρνά και Αγιάς ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν επισκεφτεί τις Πρέσπες, τη Λίµνη Πλαστήρα, το έλτα του Έβρου, τη Λίµνη της Καστοριάς και Ιωαννίνων. Χρησιµοποιώντας τα ονόµατα των υγροτόπων που αναφέρθηκαν σχηµατίσαµε µια νέα µεταβλητή που απεικονίζει τις επισκέψεις σε υγροτόπους που βρίσκονται στην Κρήτη και αυτούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το 49,1% έχει επισκεφτεί υγρότοπο που βρίσκεται στην Κρήτη ενώ οι υπόλοιποι αναφέρουν και κάποιους που βρίσκονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο σταυροειδής πίνακας συχνοτήτων που δηµιουργήθηκε µε στόχο την αναζήτηση πιθανής σχέσης επιπέδου εκπαίδευσης και υγρότοπου που έχει επισκεφτεί ο ερωτώµενος, εµφανίζει συσχέτιση µεταξύ των δυο αυτών µεταβλητών. (Spearman Corellation: 0,4 Approx. Sign: 0,00). Είναι χαρακτηριστικό ότι 89.9% από αυτούς που έχουν επισκεφτεί κάποιο υγρότοπο εκτός Κρήτης είναι Πτυχιούχοι ενώ το 8,3% απλώς έχει τελειώσει το ηµοτικό. Στην ερώτηση ποιο υγρότοπο θα θέλατε να επισκεφτείτε κυριαρχούν οι Πρέσπες και οι Λίµνες Πλαστήρα και Ιωαννίνων καθώς και το έλτα Έβρου. Σηµαντική ένδειξη της ευαισθητοποίησης ενδιαφέροντος του ερωτώµενου για τους υγροτόπους αποτελεί το ποσό εισιτήριο που είναι διατεθειµένος να δώσει για να τους επισκεφτεί. Η πλειοψηφία (36,7%) θα ήταν διατεθειµένη να πληρώσει τιµή εισόδου 6-10, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι ποσό αρκετό για τη διατήρηση του σηµαντικού αυτού οικοσυστήµατος ενώ ένα µεγάλο ποσοστό (29,1%) θα πλήρωνε µόνο µέχρι 5. Ένα ποσοστό 13,9% των ερωτώµενων δεν διατίθενται να πληρώσουν τίποτα ενώ σηµαντικό ποσοστό (20,3%) θα πλήρωνε Επιδιώκοντας να εξετάσουµε το βαθµό γνώσης ευαισθητοποίησης του ερωτώµενου σε θέµατα περιβάλλοντος ρωτάµε αν «Παρακολουθεί ντοκιµαντέρ, διαβάζει άρθρα σχετικά µε το περιβάλλον» Η απάντηση τις περισσότερες φορές (77,8%) είναι Ναι και αφορά βέβαια κυρίως τα ντοκιµαντέρ, για τα οποία οι περισσότεροι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο ερωτώµενος στην συνέχεια καλείται να αξιολογήσει κάποιες λειτουργίες χρήσεις του υγροτόπου ερµηνεύοντας µε τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον του για τις περιοχές αυτές. 16

17 Οι λειτουργίες-χρήσεις που έχουν τεθεί προς βαθµολόγηση είναι: Υδρολογική Ισορροπία, Οικολογική Ισορροπία Βιοποικιλότητα 6, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Έρευνα, Κυνήγι Ψάρεµα, Αναψυχή, Εναλλακτικός Τουρισµός Οικοτουρισµός, Άρδευση - Ύδρευση Το σχήµα που ακολουθεί εµφανίζει τις απαντήσεις σε σχέση µε δυο βασικές λειτουργίες των υγροτόπων. Σχήµα 3. Σηµασία στο ενδιαφέρον για τους υγροτόπους ως περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος Σηµασία που αποδίδεται στις λειτουργίες-χρήσεις: Οικολογική Ισορροπία Βιοποικιλότητα Άρδευση - Ύδρευση % % % % % % % % % % % % % % Η διατήρηση της Οικολογικής Ισορροπίας και της Βιοποικιλότητας ιεραρχείται πρώτη από την πλειοψηφία των ερωτώµενων (51,9%) ενώ εξίσου σηµαντική θεωρείται η χρήση των υγροτόπων ως ταµιευτήρες υδάτινων πόρων που χρησιµοποιούνται στον αγροτικό τοµέα (40,5% των ερωτώµενων ιεραρχεί πρώτη τη λειτουργία αυτή). Άλλωστε η κυριότερη χρήση των υγροτόπων ιδιαίτερα σε ξερικές περιοχές είναι 6 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η βιοποικιλότητα δεν ερµηνεύεται αποδεικνύεται από τους κατοίκους των περιοχών αυτών µε επιστηµονικούς όρους αλλά µε όρους καθηµερινότητας και εµπειριών που συνεπάγεται η σχέση τους µε τη φύση γενικότερα και µε το συγκεκριµένο οικοσύστηµα. Εκφράζεται δε ως ύπαρξη διαφόρων πουλιών και συγκεκριµένων υδρόβιων µορφών ζωής που έχουν εντοπίσει στον υγρότοπο. 17

18 αποθήκες νερού για την άρδευση των καλλιεργούµενων εκτάσεων γεγονός που συνεισφέρει στην αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος µε πολλαπλασιαστικά κοινωνικο-οικονοµικά αποτελέσµατα για την περιοχή. Όσον αφορά την αναψυχή που γίνεται αντιληπτή ως περίπατος συνδυασµένη µε παρατήρηση θεωρείται λειτουργία πρωταρχικής σηµασίας (κατατάσσεται πρώτη) µόνο από το 11,5% του δείγµατος. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Έρευνα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία κυρίως χρόνια ιεραρχείται µεταξύ 3-5. Τέλος το κυνήγι Ψάρεµα µάλλον θεωρούνται από τους περισσότερους ως επιβλαβείς αλλά και παράνοµες δραστηριότητες γι αυτό και κατατάσσονται στην τελευταία θέση (8 η : 46,9%). Αξίζει να επισηµανθεί ότι ιδιαίτερη προτίµηση στη λειτουργία Οικολογική Ισορροπία Βιοποικιλότητα δείχνουν οι γυναίκες αφού το 72,0% αυτών πιστεύουν ότι αυτή είναι η λειτουργία για την οποία οι περιοχές αυτές πρέπει να προστατεύονται. Για τους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41,9%. Επίσης η λειτουργία Οικολογική Ισορροπία Βιοποικιλότητα συνδέεται (στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση: Pearsons R = -0,422) µε τη µεταβλητή Επίπεδο Εκπαίδευσης : οι Απόφοιτοι Λυκείου, ΤΕΙ, Παν/µίου και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων επιλέγουν την παραπάνω λειτουργία ως πρωταρχικής σηµασίας (46,7%, 81,8%, 76,5%, 76,0% αντίστοιχα) ενώ η πλειοψηφία των αποφοίτων ηµοτικού (60%) θεωρούν τη λειτουργία αυτή δευτερεύουσας σηµασίας ίσως εξαιτίας της απασχόλησης των τελευταίων στον αγροτικό τοµέα. Η καθηµερινή σχέση του ερωτώµενου µε τον υγρότοπο µας ενδιαφέρει στο βαθµό που µαζί µε το επάγγελµα καθορίζει τη βιωµατική αλλά και οικονοµική σχέση του µε αυτόν. Οι περισσότεροι µάλλον επισκέπτονται τον υγρότοπο σπάνια (42,3%) για Αναψυχή Βόλτα. Βέβαια ένα σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος (32,5%) περνάει από τον υγρότοπο τουλάχιστον µια φορά τη βδοµάδα για επαγγελµατικούς κυρίως λόγους ενώ 14.8% επισκέπτεται τον υγρότοπο απλά από περιέργεια. Όσον αφορά δε τα προβλήµατα τα οποία έχουν εντοπίσει, αναφέρονται η υγρασία, η ύπαρξη εντόµων, το παράνοµο κυνήγι, η ρήψη λυµάτων των ελαιοτριβείων, η έλλειψη ασφάλειας για τους επισκέπτες, κλπ. Σηµαντικότερο ρόλο υψηλότερη αξία για το κοινωνικό σύνολο σύµφωνα µε την πλειοψηφία (65,4%) των ερωτώµενων έχει η λειτουργία Άρδευση - Ύδρευση ενώ ακολουθεί η Βιοποικιλότητα-Οικολογική Ισορροπία. Η µικρότερης σηµασίας λειτουργία-χρήση φαίνεται να είναι το Κυνήγι-Ψάρεµα (βαθµολογείται µε 1 από το 18

19 42,4%) στάση που πιθανόν σχετίζεται µε την παράνοµη και συνεπώς ανοµολόγητη άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Παρ όλες τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των υπο-µελέτη περιοχών όσον αφορά την αξία που αποδίδεται σε βασικές κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες του υγροτόπου, η βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει τα οικοσυστήµατα αυτά επισηµαίνεται από τους ερωτώµενους ως ιδιαίτερα σηµαντική. Η πλειοψηφία των ερωτώµενων (57,9%) αναγνωρίζει ότι γενικά οι υγρότοποι είναι περιοχές που πρώτα απ όλα χαρακτηρίζονται αλλά και συµβάλλουν στην οικολογική ισορροπία. Εξαιρώντας τους υγροτόπους του ήµου Αρκαλοχωρίου (πρόκειται για φράγµατα που δηµιουργήθηκαν πρόσφατα για να επιλύσουν προβλήµατα άρδευσης των περιοχών), η οικολογική ισορροπία βιοποικιλότητα αποτελεί λειτουργία του υγροτόπου πρωταρχικής σηµασίας για τους κατοίκους των περιοχών (77% του δείγµατος αποδίδει τον υψηλότερο βαθµό σηµαντικότητας στη λειτουργία αυτή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη λειτουργία της άρδευσης είναι 63%). Το κυριότερο θέµα για την τοπική κοινωνία είναι η αξιοποίηση του υγροτόπου µε στόχο τη βελτίωση των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών επιβίωσής τους. Η πλειοψηφία των ερωτώµενων (67,0%) συµφωνούν µε την πρόταση Αξιοποίηση του υγρότοπου για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού ενώ ένα εξίσου µεγάλο ποσοστό 23,9% απαντούν Σχεδόν Συµφωνώ. Όσον αφορά τη χρήση του υγροτόπου µόνο για άρδευση-ύδρευση µοιάζει θέµα που διχάζει τους ερωτώµενους αφού 30,5% διαφωνούν ενώ το 41,5% συµφωνεί. Η χρήση του υγρότοπου για περιβαλλοντική εκπαίδευση αφήνει αρκετούς (26,8%) Αδιάφορους ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό συµφωνεί (54,9%). Τέλος οι δραστηριότητες ψάρεµα και κυνήγι µε δεδοµένη τη λαθροθηρία και γενικότερα την έλλειψη ελέγχου στις περιοχές αυτές δεν µπορεί παρά να συνδέεται µε παρανοµία. Για το λόγο αυτό ένα µεγάλο ποσοστό 41,5% ιαφωνεί, Σχεδόν ιαφωνεί ή απλά Αδιαφορεί ενώ µόνο ένα ποσοστό του πληθυσµού (36,6%) εκφράζει θετική άποψη. 19

20 Σχήµα 4. Προτάσεις αξιοποίησης χρήσης του υγροτόπου Να εµπλουτιστεί µε 70 ψάρια, κλπ Να χρησιµοπ οιηθεί για περιβαλ. εκπαίδ. Να χρησιµοπ οιείται µόνο για άρδευση Mean 10 0 Πλακιώτισα Πάρτιρα Γέργερη Μπ ραµιανά Σχινιά Αµουργέλες Θραψανό Να αξιοπ οιηθεί για εναλλακτικό τουρισµό Υγρότοπος Ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις προτιµήσεις των κατοίκων σχετικά µε τις προτάσεις αξιοποίησης των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων που βρίσκονται στην περιοχές τους δε υφίσταται (Σχ.4). Οι κάτοικοι στον Σχινιά και στις Αµουργέλλες φαίνεται να προσανατολίζονται περισσότερο προς τη χρήση του υγροτόπου για άρδευση, ενώ η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενδιαφέρει κυρίως τους κατοίκους Ιεράπετρας-Μπραµιανών, Θραψανού, Πλακιώτισας και Γέργερης. Τέλος η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού βρίσκει περισσότερο σύµφωνους τους κατοίκους στο Θραψανό και τη Γέργερη. Η ενότητα που ακολουθεί αφορά την αξιολόγηση από τον ερωτώµενο της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στις λειτουργίες-χρήσεις του υγροτόπου. Η ανάπτυξη της λειτουργίας-χρήσης Οικοτουρισµός-Εναλλακτικός τουρισµός πρόκειται να ευνοηθεί ιδιαίτερα, σύµφωνα µε την πλειοψηφία των ερωτώµενων, από τη δενδροφύτευση (74% των ερωτώµενων επιλέγουν την υψηλότερη τιµή 5 για την σχέση µεταξύ της προαναφερόµενης λειτουργίας-χρήσης και του συγκεκριµένου παράγοντα), τον καθαρισµό της περιοχής (72,2%) καθώς και τη δηµιουργία µονοπατιών γύρω από τον υγρότοπο (66,2%). Αντίστοιχα, σηµαντικοί παράγοντες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι: το παρατηρητήριο πουλιών (72,6%), ο χώρος πληροφόρησης-εκπαίδευσης (70,8%) και η δενδροφύτευση. Ο καθαρισµός της περιοχής η ενδροφύτευση και η διατήρηση στάθµης νερού σε σταθερό επίπεδο, θα συµβάλλουν σύµφωνα µε τους ερωτώµενους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας στον υγρότοπο. Ελάχιστοι παράγοντες (µόνο η διατήρηση της στάθµης του υγροτόπου σε σταθερό επίπεδο και η προσέλκυση και 20

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές ήµος Ιεράπετρας, ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Ρούβα, ήµος Θραψανού, ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Παρακολούθησης

Πρωτόκολλα Παρακολούθησης Πρωτόκολλα Παρακολούθησης LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Όλα µαζί τα πρωτόκολλα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους

µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων

Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Μιχάλης ρετάκης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης Το υγροτοπικό µωσαϊκό στην Κρήτη LIFE

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Natura2000Value Crete

LIFE Natura2000Value Crete Έρευνα καταγραφής πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών ως προς το Δίκτυο NATURA 2000 της Κρήτης, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας. «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χανιά -2011 1 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το Ελαιόλαδο, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου 1 Τι είναι υγρότοποι; Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Καλούστ Παραγκαμιάν/ WWF Ελλάς Υγρότοποι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ολιστική προσέγγιση Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε Τοπικές Αγροτικές Κοινωνίες Προστατευόμενων Περιοχών Μυρτώ Πυροβέτση Αν.Καθηγήτρια Οικολογίας

Ολιστική προσέγγιση Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε Τοπικές Αγροτικές Κοινωνίες Προστατευόμενων Περιοχών Μυρτώ Πυροβέτση Αν.Καθηγήτρια Οικολογίας Ολιστική προσέγγιση Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε Τοπικές Αγροτικές Κοινωνίες Προστατευόμενων Περιοχών Μυρτώ Πυροβέτση Αν.Καθηγήτρια Οικολογίας Ολιστική Προσέγγιση Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου 1 Τι είναι υγρότοποι; Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος

Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Διερεύνηση των απόψεων των κυνηγών της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επικαιροποίηση ΤΑΠ 1996-98 Στόχος Σχεδίου Δράσης Ανάδειξη του Πεντελικού ως ενιαίου φυσικού και πολιτιστικού πόρου και η χρήση του ως χώρου υπαίθριας αναψυχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον ως σύστηµα

Το περιβάλλον ως σύστηµα Το περιβάλλον ως σύστηµα Σύστηµα : ηιδέατουστηθεώρησητουκόσµου Το σύστηµα αποτελεί θεµελιώδη έννοια γύρω από την οποία οργανώνεται ο τρόπος θεώρησης του κόσµου και των φαινοµένων που συντελούνται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Αποτίμηση των βελτιώσεων στη Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταμού υπό την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 στο δείγμα της Αθήνας Φοιτήτρια: Νικολάου Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κουντούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Ελένη Φυτώκα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Περίπου 400 υγρότοποι Απογραφή 1996, ΕΚΒΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ υναµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα