Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών"

Transcript

1 Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας

2 Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς εφαρµόζεται; Πώς εφαρµόζεται και πώς παρακολουθείται; Σε ποιό χώρο εφαρµόζεται; Προυποθέσεις εφαρµογής στο ΤΕΠ

3 Γιατί ΜΕΜΑ; Στόχος, η βελτίωση της οξυγόνωσης! γιατί; Χορήγηση υψηλών συγκεντρώσεων Ο 2 Αποφόρτιση αναπνευστικών µυών Επιστράτευση κυψελίδων Αύξηση πνευµονικών όγκων

4 PaO 2 /FiO 2 και επιτυχία ΜΕΜΑ Αntonelli M, Critical Care Med 2007;35:18

5 ΟΑΑ και οξυγόνωση υπό ΜΕΜΑ Kramer N, AJRCCM 1995;151:1799

6 ΟΑΑ και δύσπνοια υπο ΜΕΜΑ Kramer N, AJRCCM 1995;151:1799

7 Αλλο πλεονέκτηµα; Μείωση συχνότητας διασωλήνωσης τραχείας Aποφυγή επιπλοκών µηχανικού αερισµού

8 ΜΕΜΑ στην Οξεία Υποξυγοναιµική ΑΑ Αριθµός ΤΕΜ : 9 Αριθµός ασθενών : 468 Τυχαιοποίηση : ΜΕΜΑ και µάρτυρες Νοσήµατα: Καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα, εξωνοσοκοµειακή πνευµονία, µεταµόσχευση ιασωλήνωση τραχείας : 24% vs 57% Θνητότητα : 17% vs 27% Wysocki M, NIMV, ERS monograph, 2001

9 Σύγκριση ΜΕΜΑ µε συµβατικό αερισµό * 3 31* NIPPV Συµβατικός MV Επιβίωση Επιπλοκές Λοιµώξεις Antonelli et al. N Engl J Med 1998; 339:429

10 Επιπλοκές µηχανικού αερισµού Π.χ. νοσοκοµειακή πνευµονία n=320, OAA 75% Κριτήριο: Συχνότητα/100 ηµέρες διασωλήνωσης NIPPV Συµβατικός ΜΑ Guerin C, ICM 1997;23:1024

11 ΜΕΜΑ και νοσοκοµειακές λοιµώξεις Girou E et al. JAMA 2000; 284:2361

12 Ερωτήµατα Γιατί ΜΕΜΑ; Σε ποιούς ασθενείς εφαρµόζεται; Πώς εφαρµόζεται και πώς παρακολουθείται; Σε ποιό χώρο εφαρµόζεται; Προυποθέσεις εφαρµογής στο ΤΕΠ

13 ΜΕΜΑ :Evidence Based Medicine Πνευµ. Οίδηµα (CPAP) A Παρόξυνση ΧΑΠ Α ιευκόλυση αποσωλήνωσης Α ARDS C Πνευµονία C Πνευµονία σε ανοσοκατεσταλµένους Ασθµα C ιευκόλυνση βρογχοσκόπησης Β Πρώιµη αποσωλήνωση C Μετεγχειρητική ΟΑΑ B Α Hill N, Crit Care Med 2007;35:2402

14 Επιτυχής έκβαση ασθενών µε οξύ πνευµονικό οίδηµα µε και χωρίς CPAP (6 τυχαιοποιηµένες µελέτες) 100% 80% 87% 87% 60% 40% 20% 0% n=173 n=138 53% CPAP Control

15 Ερωτήµατα Γιατί ΜΕΜΑ; Σε ποιούς ασθενείς εφαρµόζεται; Πώς εφαρµόζεται και πώς παρακολουθείται; Σε ποιό χώρο εφαρµόζεται; Προυποθέσεις εφαρµογής στο ΤΕΠ

16 Μάσκες ΜΕΜΑ στο νοσοκοµείο και στο σπίτι

17 Επιλογή συσκευής

18 Συνταγογράφηση ΜΕΜΑ κατα ιατρική ειδικότητα (ΗΠΑ) Paus-Jenssen, E. S. et al. Chest 2004;126:

19 Ερωτήµατα Γιατί ΜΕΜΑ; Σε ποιούς ασθενείς εφαρµόζεται; Πώς εφαρµόζεται και πώς παρακολουθείται; Σε ποιό χώρο εφαρµόζεται; Προυποθέσεις εφαρµογής στο ΤΕΠ

20 Τµήµα αρχικήςεφαρµογής ΜΕΜΑ Paus-Jenssen, E. S. et al. Chest 2004;126:

21 ΜΕΜΑ ως πρώτη γραµµή στο ΤΕΠ Antro C, Emerg Med J 2005;22: ασθενείς (παρόξυνση ΧΑΠ, πνευµονικό οίδηµα, πνευµονία) Ηλικία 72.2 έτη APACHE II : 18.9 Επιτυχία ΜΕΜΑ : 60.5% Πρόγνωση επιτυχίας: Βελτίωση ph εντός 6 ώρών

22 ΜΕΜΑ στο ΤΕΠ: Η τεκµηρίωση Chest 2004;126:165 Emerg Med J 2001;18:413 Emerg Med J 2006;23:920 Eur J Emerg Med 2003;10:77 Eur J Emerg Med 2006;13:A12 AJRCCM 2003;168:1432 Current Heart Fail Report 2006;3:129

23 Ερωτήµατα Γιατί ΜΕΜΑ; Σε ποιούς ασθενείς εφαρµόζεται; Πώς εφαρµόζεται και πώς παρακολουθείται; Σε ποιό χώρο εφαρµόζεται; Προυποθέσεις εφαρµογής στο ΤΕΠ

24 ΜΕΜΑ στο ΤΕΠ: Ποιά είναι τα δεδοµένα; ΥΠΕΡ Εύκολη, µη επεµβατική µέθοδος Προσιτός, φορητός εξοπλισµός Ενδειξη σε συνηθέστατα νοσήµατα Τεκµηριωµένη αποτελεσµατικότητα Ταχεία επιβεβαίωση αποτελέσµατος

25 Αποτυχία ΜΕΜΑ και διασωλήνωση Antonelli M, Crit Care Med 2007:35:18

26 ΜΕΜΑ στο ΤΕΠ: Ποιές είναι οι προυποθέσεις; Εκπαιδευµένο προσωπικό µε ανάλογη εµπειρία Εξοπλισµός Χώρος (Intermediate Care Unit in the ED?) Λειτουργικά χαρακτηριστικά ΤΕΠ επίπεδο στελέχωσης και δυνατότητα παρακολούθησης δυνατότητα εφαρµογής κλινικών πρωτοκόλλων τρόπος λειτουργίας (π.χ. χρόνος παραµονής ασθενούς)

27 ΜΕΜΑ και νοσηλευτικός φόρτος Jolliet P, Intensive Care Med 2001;27:812

28 Εναρξη ΜΕΜΑ και ph ph Ποσοστό αποτυχίας ΜΕΜΑ % % % Μελέτη 19% Phua J, ICM 2005; 31:533 52% Conti G, ICM 2002; 28: % Squadrone E, ICM 2004; 30:1303

29 Παράγοντες επιτυχίας ΜΕΜΑ Επιλογή ασθενών Σωστός χρόνος εφαρµογής Βολική µάσκα Συµπαράσταση και υποστήριξη των ασθενών Στενή παρακολούθηση Εµπειρη και αφοσιωµένη οµάδα Antonelli M, ICM 2001;27:1718

30 ΟΑΑ: Αίτια αποτυχίας ΜΕΜΑ Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

31 Αποτυχία ΜΕΜΑ κατα αίτιο ΟΑΑ Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

32 Where to perform NIV? Τµήµα µε : Elliott MW, Eur Respir J 2002;19:1159 µε εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό σε 24ωρη βάση (1: 3-4) Αµεση δυνατότητα ΕΤ και ΜΑ Εξοπλισµό αερισµού και παρακολούθησης

33 Where to perform NIV? Elliott MW, Eur Respir J 2002;19:1159 Η εκπαίδευση και εµπειρία του προσωπικού είναι σηµαντικώτερη του τµήµατος Whether this is called an ICU, a HDU or general ward is largely irrelevant

34 Ευχαριστώ

35 Η εξέλιξη της οξυγόνωσης ως δείκτης αποτελεσµατικότητας Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

36 ΟΑΑ: Αίτια αποτυχίας ΜΕΜΑ Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

37 Αίτια αποτυχίας ΜΕΜΑ Ελλειψη συνεργασίας µετονασθενή Αδυναµία παροχέτευσης εκκρίσεων Απουσία οδοντοστοιχίας Νευρολογικά προβλήµατα (επικοινωνία;) ph < 7.10, PCO 2 > 92 mm Hg Mη βελτίωσηph και PCO 2 εντός 2 hrs Αδυναµία συγχρονισµού µε τοναναπνευστήρα υσανεξία ή κλειστοφοβία

38 Εναρξη ΜΕΜΑ και ph Παραδοσιακά, έναρξη ΜΕΜΑ µε ph Αποκλεισµός ασθενών µε ph < 7.25 Plant PK, Thorax 2001;56:708 Plant PK, Lancet 2000;355:1931 ph έναρξης δεν επηρρεάζει την επιτυχία του ΜΕΜΑ Peter JV, CCM 2002; 30:555 Προσοχή επι ph < 7.20! Phua J, ICM 2005;31:533

39 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια Brochard L, Intensive Care Med 2006;32: Γαλλικές ΜΕΘ, 524 ασθενείς (299 de novo οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, 225 πνευµονικό οίδηµα ήχαπ) ΗαποτυχίατουΜΕΜΑσεde novo αναπνευστική ανεπάρκεια σχετίζεται µε αυξηµένη θνητότητα Συνιστάται προσεκτική επιλογή ασθενών και εφαρµογή του ΜΕΜΑ σε de novo αναπνευστική ανεπάρκεια

40 MEMA και ΟΑΑ: Η ώρα της µετα-ανάλυσης ανάλυσης εκαπέντε ΤΕΜ (8 επι ΧΑΠ, 7 επι µεικτών πληθυσµών) Θνητότητα συγκρίσιµη Μείωση ανάγκης µηχανικής αναπνοής ιάρκεια νοσηλείας συγκρίσιµη Μικρό µέγεθος µελετών ΘεραπευτικόόφελοςΜΕΜΑεµφανέστερο επι παρόξυνσης ΧΑΠ Peter J, Crit Care Med 2002:30:555

41 ΜΕΜΑ και ΟΑΑ: Η ώρα της οµοφωνίας Με βάση τους θεραπευτικούς µας στόχους και τις ισχύουσες αντενδείξεις, η πλειονότητα των ασθενών µε ΟΑΑ δικαιούται προσπάθειας ΜΕΜΑ, σε περιβάλλον δυνάµενο να παράσχει και τη συµβατική αντιµετώπιση. International Concensus Conferences: NIPPV in ARF Evans T, Intensive Care Med 2001;27:166

42 PaO 2 : Το επιφαινόµενο Καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα Αµφ. διηθήµατα σε ανοσοκαταστολή Πνευµονία Kρίση βρογχικού άσθµατος PaO 2 /FiO 2 Πνευµονεκτοµή Πνευµονική σύνθλιψη Μεταµόσχευση πνεύµονος Nava S, ICM 2002;28:1205

43 Μετά τα 60 λεπτά, τί;. Παράµετρος Domenighetti G, ICM 2002;28:1226 Πνευµονικό Οίδηµα Πνευµονία Ανάγκη ΕΤ 6.6% 38% Νοσηλεία ΜΕΘ Νοσηλεία νοσοκοµείου Θνητότητα ΜΕΘ ιάρκεια ΜΕΜΑ

44 Πρόγνωση µη επεµβατικού µηχανικού αερισµού Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας

45 Ερωτήµατα Τι ξέρουµε σήµερα για επιτυχή ΜΕΜΑ; Τι µας χρειάζεται η πρόγνωση; Ησηµασία της υποκείµενης παθολογίας Πρόγνωση επιτυχίας Πρόγνωση αποτυχίας

46 Τί ξέρουµε σήµερα για το ΜΕΜΑ; Παρόξυνση ΧΑΠ Lightowler JV, BMJ 2003;326:185 Πνευµονικό οίδηµα Nava S, AJRCCM 2003;168:1432 Ανοσοκατεσταλµένοι ασθενείς Hilbert G, NEJM 2001;344:481 Μετεγχειρητικοί ασθενείς Antonelli M, JAMA 2000;283:235

47 Τι ξέραµε µέχρι σήµερα; Πρόγνωση και Βαθµός υποξυγοναιµίας κατά την έναρξη Ταχεία βελτίωση ανταλλαγής αερίων Ηλικία Βαρύτητα

48 Ερωτήµατα Τι ξέρουµε σήµερα για επιτυχή ΜΕΜΑ; Τι µας χρειάζεται η πρόγνωση; Ησηµασία της υποκείµενης παθολογίας Πρόγνωση επιτυχίας Πρόγνωση αποτυχίας

49 Γιατί πρόγνωση; Αναγνώριση ασθενών µε πιθανότητα αποτυχίας (π.χ. βαρειά υποξυγοναιµία σε έδαφος συγκεκριµένης παθολογίας) που σηµαίνει: Ανάγκη στενότερης παρακολούθησης Ετοιµότητα διασωλήνωσης τραχείας Μη επιλογή έναρξης ΜΕΜΑ

50 Ερωτήµατα Τι ξέρουµε σήµερα για επιτυχή ΜΕΜΑ; Τι µας χρειάζεται η πρόγνωση; Ησηµασία της υποκείµενης παθολογίας Πρόγνωση επιτυχίας Πρόγνωση αποτυχίας

51 Εφαρµογή ΜΕΜΑ σε ARDS Rocker G, Chest 1999;115:173. Αριθµός ασθενών 10 ιάρκεια ΜΕΜΑ (ώρες) 43.3 ιάρκεια νοσηλείας ΜΕΘ (µετά την επιτυχία ή αποτυχία της ΜΕΜΑ) Μέσο APACHE II εισαγωγής Μέσο PaO 2 /FiO 2 άφιξης Ποσοστό αποφυγής διασωλήνωσης 66%

52 ΜΕΜΑ επι ARDS Antonelli M, Critical Care Med 2007;35: ασθενείς Ποσοστό αποφυγής διασωλήνωσης 54% Θνητότητα 6% Πρόγνωση αποτυχίας: SAPS II > 34 PaO 2 /FiO 2 > 175 (µετα 1 hr)

53 SAPS II, PaO 2 /FiO 2, θνητότητα και επιτυχία ΜΕΜΑ Antonelli M, Crit Care Med 2007;35:18

54 Αντίθετα Εξωνοσοκοµειακή πνευµονία και υψηλό ποσοστό αποτυχίας ΜΕΜΑ Domenighetti G, ICM 2002;28:1226 Καθυστέρηση διασωλήνωσης πιθανόν επιβλαβής Esteban A, NEJM 2004;350:2452 Wood KA, Chest 1998;113:1339

55 Αποτυχία ΜΕΜΑ κατα αίτιο ΟΑΑ Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

56 ΧΑΠ έναντι µη ΧΑΠ Phua J, Intensive Care Med 2005;31:533 Παράµετρος ΧΑΠ Μη ΧΑΠ ιασωλήνωση µετα αποτυχία ΜΕΜΑ Θνητότητα εντός ΜΕΘ Θνητότητα εντός νοσοκοµείου ιάρκεια ΜΕΜΑ (ώρες) ιάρκεια νοσηλείας ΜΕΘ (ηµέρες) 19% 47% 7% 21% 12% 35% 20 (2-124) 13 (1-157) 157) 3 (1-30) 4 (1-36)

57 Πρόγνωση ΜΕΜΑ επι ΧΑΠ και µη ΧΑΠ Phua J, Intensive Care Med 2005;31:533 Προγνωστικός παράγοντας ΧΑΠ Μη ΧΑΠ APACHE II + + Πνευµονία _ + HR (1 ώρα µετά) RR (1 ώρα µετά) PaCO2 (1 ώρα µετά) _ + _ + _ +

58 Μη ΧΑΠ : Τα νοσήµατα Νόσηµα (Ν) ιασωλήνωση (αποτυχία ΜΕΜΑ) ) % Θνητότητα ΜΕΘ Πνευµονία (37) 65% 32% Νευροµυικά (11) 27% _ Πνευµονικό οίδηµα (9) Βρογχιεκτασίες (5) 22% 11% 40% _ Σήψη (3) 33% 33%

59 Μετά τα 60 λεπτά, τί; Domenighetti G, ICM 2002;28:1226. Παράµετρος Πνευµονικό Οίδηµα Πνευµονία Ανάγκη ΕΤ 6.6% 38% Νοσηλεία ΜΕΘ Νοσηλεία νοσοκοµείου Θνητότητα ΜΕΘ ιάρκεια ΜΕΜΑ

60 Ερωτήµατα Τι ξέρουµε σήµερα για επιτυχή ΜΕΜΑ; Τι µας χρειάζεται η πρόγνωση; Ησηµασία της υποκείµενης παθολογίας Πρόγνωση επιτυχίας Πρόγνωση αποτυχίας

61 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και οξυγόνωση Antonelli M, NEJM 1998;339:429

62 Η εξέλιξη της οξυγόνωσης ως δείκτης αποτελεσµατικότητας Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

63 Πρόγνωση επιτυχίας ΜΕΜΑ Anton A, Chest 2000;117:828 Εναρξη ΜΕΜΑ PaCO 2 FEV 1 ph Επίπεδο συνείδησης Μετα 1 ώρα, βελτίωση Παρόξυνση ΧΑΠ PaCO 2 ph Επίπεδο συνείδησης

64 Ερωτήµατα Τι ξέρουµε σήµερα για επιτυχή ΜΕΜΑ; Τι µας χρειάζεται η πρόγνωση; Ησηµασία της υποκείµενης παθολογίας Πρόγνωση επιτυχίας Πρόγνωση αποτυχίας

65 Αίτια αποτυχίας ΜΕΜΑ Ελλειψη συνεργασίας µε τονασθενή Αδυναµία παροχέτευσης εκκρίσεων Απουσία οδοντοστοιχίας Νευρολογικά προβλήµατα (επικοινωνία;) ph < 7.10, PCO 2 > 92 mm Hg Mη βελτίωσηph και PCO 2 εντός 2 hrs Αδυναµία συγχρονισµού µε τον αναπνευστήρα υσανεξία ή κλειστοφοβία

66 Παράγοντες αποτυχίας ΜΕΜΑ Antonelli M, Intensive Care Med 2001; 27:1718 Αιτία εισαγωγής (παθολογική/χειρουργική) Ηλικία (40) SAPS II (35) Υποκείµενη νόσος Αιτιολογία ΟΑΑ RR (38) PaO 2 /FiO 2 (146) Σήψη κατά την εισαγωγή

67 Ερωτήµατα Γιατί ΜΕΜΑ; Σε ποιούς ασθενείς εφαρµόζεται; Πώς εφαρµόζεται και πώς παρακολουθείται; Σε ποιό χώρο εφαρµόζεται; Θέµατα αποτελεσµατικής εφαρµογής

68 ΜΕΜΑ σε ασθενείς τελικού σταδίου Fernandez R, Intensive Care Med 2007;33:350

69 ΜΕΜΑ στα τελικά στάδια της νόσου (Οδηγίες DNI) Fernandez R, Intensive Care Med 2007;33: ασθενείς υπο ΜΕΜΑ Επιβίωση εντός ΜΕΘ Επιβίωση µετα 6µηνο DNI 26% 15% Χωρίς DNI 74% 61%

70 Πρόγνωση ΜΕΜΑ σε χρόνια νόσο Simmonds AK, Chest 2006;130:1879

71 ΜΕΜΑ και ΟΑΑ: Η ώρα της οµοφωνίας Με βάση τους θεραπευτικούς µας στόχους και τις ισχύουσες ενδείξεις και αντενδείξεις, η πλειονότητα των ασθενών µε ΟΑΑ δικαιούται προσπάθειας ΜΕΜΑ, σε περιβάλλον δυνάµενο να παράσχει και τη συµβατική αντιµετώπιση. ARF International Concensus Conferences: NIPPV in

72 Συµπέρασµα H επιτυχία του ΜΕΜΑ εξαρτάται από: Φύση της νόσου Σχολαστική επιλογή ασθενών Βαρύτητα περιστατικού Χρόνο έναρξης Εξέλιξη δεικτών αναπνευστικού Τεχνογνωσία προσωπικού Επιλογή κατάλληλου εξοπλισµού

73 Ευχαριστώ πολύ

74 NIPPV: Επεµβατικές παρεµβάσεις σε ασθενείς AIDS Confalonieri m, ICM 2002;28:1233

75 ΟΑΑ και οξυγόνωση υπό ΜΕΜΑ Kramer N, AJRCCM 1995;151:1799

76 Ανάγκη διασωλήνωσης τραχείας Kramer N, AJRCCM 1995;151:1799

77

78

79 Dfd

80

81

82

83 ΜΕΜΑ και ΟΑΑ µετα µεταµόσχευση πνεύµονα Rocco M, Intensive Care Med 2001;27:1622

84

85 Πνευµονία: οκιµές ΜΕΜΑ και διασωλήνωση τραχείας Jolliet P, Intensive Care Med 2001;27:812

86 ΜΕΜΑ στην Οξεία Υποξυγοναιµική ΑΑ Αριθµός ΤΕΜ : 9 Αριθµός ασθενών : 468 Τυχαιοποίηση : ΜΕΜΑ και µάρτυρες Νοσήµατα: Καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα, εξωνοσοκοµειακή πνευµονία, µεταµόσχευση ιασωλήνωση τραχείας : 24% vs 57% Θνητότητα : 17% vs 27% Wysocki M, NIMV, ERS monograph, 2001

87 Γιατί ΜΕΜΑ; Στόχος, η βελτίωση της οξυγόνωσης! µέσω: Χορήγησης υψηλών συγκεντρώσεων Ο 2 Αποφόρτισης αναπνευστικών µυών Επιστράτευσης κυψελίδων Αύξησης πνευµονικών όγκων

88 ΟΑΑ και οξυγόνωση υπό ΜΕΜΑ Kramer N, AJRCCM 1995;151:1799

89 Η εξέλιξη της οξυγόνωσης ως δείκτης αποτελεσµατικότητας Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

90 ΟΑΑ και δύσπνοια υπο ΜΕΜΑ Kramer N, AJRCCM 1995;151:1799

91 Αλλα πλεονεκτήµατα; Επιστράτευση κυψελίδων και αύξηση όγκων Μείωση συχνότητας διασωλήνωσης τραχείας Αερισµός σε αρνούµενουςήτελικούσταδίου ασθενείς Αερισµός σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς Aποφυγή επιπλοκών µηχανικού αερισµού

92 ΜΕΜΑ και νοσοκοµειακές λοιµώξεις Girou Emm, JAMA 2000;284:2361

93 Ανάγκη διασωλήνωσης τραχείας Kramer N, AJRCCM 1995;151:1799

94 Παρόξυνση ΧΑΠ και ΜΕΜΑ ΕγκαιρηέναρξηΜΕΜΑεπιΧΑΠ, όταν πληρούνται > ή = 2 από τα παρακάτω κριτήρια και επι απουσίας αντενδείξεων: Αναπνευστική δυσχέρεια µε µέτρια εως σοβαρή δύσπνοια Αρτηριακό ph < 7.35 µε PaCO2>45 mmhg Αναπνευστική συχνότητα > 25/λεπτό American Association for Respiratory Care Consensus Statement, 1997

95 Οξύ πνευµονικό οίδηµα και ΜΕΜΑ Masip J, Lancet 2000;356:2126

96 Πνευµονία και ΜΕΜΑ Επιτυχία ΜΕΜΑ µεγαλύτερη επι συνύπαρξης ΧΑΠ Συνιστάται απόπειρα εφαρµογής ΜΕΜΑ σε ασθενείς µε πνευµονία (προσοχή στις αντενδείξεις!) Προυπόθεση επιτυχίας: υνατότητα χειρισµού των εκκρίσεων! L her E, AJRCCM 2005;172:1112

97 ΜΕΜΑ επι Status asthmaticus ΜΕΜΑ: Συµβάλλει στη µείωση του έργου αναπνοής Επιτυγχάνει ικανοποιητικό αερισµό υσκολίες εφαρµογής (ασυγχρονισµός, κλειστοφοβία, δυσκολία χορήγησης φαρµάκων και αποβολής εκκρίσεων) Προυποθέτει εξοικειωµένο προσωπικό! Meduri G, Chest 1991;100:445 Shivaram U, J Crit Care 1993;8:87 Fernandez M, Intensive Care Med 2001;27:486

98 NIPPV-Status Asthmaticus:Eπιφυλάξεις Ανάγκη ταχείας διασωλήνωσης (ασφυξία) Παρεµβολή στη χορήγηση φαρµάκων Μη διαθέσιµη µεγάλη ΤΕΜ Η πλειονότητα απαντά στα φάρµακα Ενδείξεις προς το παρόν ασθενείς Conti, 2002

99 ΜΕΜΑ και ΟΑΑ σε ανοσοκατεσταλµένους Hilbert G, NEJM 2001;344:481

100 NIPPV: Επεµβατικές παρεµβάσεις σε ασθενείς AIDS Confalonieri m, ICM 2002;28:1233

101 NIPPV σε ασθενείς AIDS και πνευµονία P. Carinii : Επιβίωση Confalonieri M, ICM 2002;28:1233

102 ΟΑΑ και ανάγκη διασωλήνωσης 337 ασθενείς 199 ΕΤ 108 ΜΕΜΑ ΕΤ επιτυχία (SAPS II, ιξώδεις εκκρίσεις, εγκεφαλοπάθεια, ph, δυσανεξία αερισµού) Carlucci A, AJRCCM 2001;163:874

103 Πνευµονία: οκιµές ΜΕΜΑ και διασωλήνωση τραχείας Jolliet P, Intensive Care Med 2001;27:812

104 ΜΕΜΑ και νοσηλευτικός φόρτος Jolliet P, Intensive Care Med 2001;27:812

105 ΜΕΜΑ σε θάλαµο κλινικής 236 ασθενείς µε παρόξυνση ΧΑΠ και ph >7.25 Σύγκριση συµβατικής αγωγής µε συµβατική συν ΜΕΜΑ Μείωση θνητότητας και ανάγκης διασωλήνωσης τραχείας στους ασθενείς µε ph >7.30 Plant PK, Lancet 2000;355:1931

106 ΟΑΑ: Αίτια αποτυχίας ΜΕΜΑ Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

107 Αποτυχία ΜΕΜΑ κατα αίτιο ΟΑΑ Antonelli M, Intensive Care Med 2001;27:1718

108 Αίτια αποτυχίας ΜΕΜΑ Ελλειψη συνεργασίας µετονασθενή Αδυναµία παροχέτευσης εκκρίσεων Απουσία οδοντοστοιχίας Νευρολογικά προβλήµατα (επικοινωνία;) ph < 7.10, PCO 2 > 92 mm Hg Mη βελτίωσηph και PCO 2 εντός 2 hrs Αδυναµία συγχρονισµού µε τοναναπνευστήρα υσανεξία ή κλειστοφοβία

109 Πρόγνωση επιτυχίας του ΜΕΜΑ Κλίµακα Γλασκώβης < 11 Βαθµολογία APACHE II >29 Αναπνευστική συχνότητα 30/λεπτό ph < 7.25 (µετα 2 ώρες από έναρξης ΜΕΜΑ) Εκπτωση διανοητικής κατάστασης Παρουσία πνευµονίας Squadrone E, Intensive Care Med 2004;30:1303

110 MEMA και ΟΑΑ: Η ώρα της µετα-ανάλυσης ανάλυσης εκαπέντε ΤΕΜ (8 επι ΧΑΠ, 7 επι µεικτών πληθυσµών) Θνητότητα συγκρίσιµη Μείωση ανάγκης µηχανικής αναπνοής ιάρκεια νοσηλείας συγκρίσιµη Μικρό µέγεθος µελετών ΘεραπευτικόόφελοςΜΕΜΑεµφανέστερο επι παρόξυνσης ΧΑΠ Peter J, Crit Care Med 2002:30:555

111 ΜΕΜΑ και ΟΑΑ: Η ώρα της οµοφωνίας Με βάση τους θεραπευτικούς µας στόχους και τις ισχύουσες αντενδείξεις, η πλειονότητα των ασθενών µε ΟΑΑ δικαιούται προσπάθειας ΜΕΜΑ, σε περιβάλλον δυνάµενο να παράσχει και τη συµβατική αντιµετώπιση. International Concensus Conferences: NIPPV in ARF Evans T, Intensive Care Med 2001;27:166

112 NIPP:Evidence Based Medicine Υποξυγοναιµική Αναπνευστική Ανεπάρκεια Πνευµ. Οίδηµα (CPAP) A ARDS C Πνευµονία C Πνευµονία και ΧΑΠ Α Πνευµονία σε ανοσοκατεσταλµένους Ασθµα C Κυστική ίνωση C Αποφυγή διασωλήνωσης C Πρώιµη αποσωλήνωση C Μετατραυµατική ΟΑΑ C Α Hill G, 2002

113 Μή επεµβατικός µηχανικός αερισµός σε οξεία υποξυγοναιµική αναπνευστική ανεπάρκεια Μαθάς Χρήστος Πνευµονολόγος ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Ν. Ιωνίας Η Αγία Όλγα

114 Επιπλοκές επεµβατικού µηχανικού αερισµού - Ι Σχετιζόµενες µε τη διασωλήνωση και το µηχανικό αερισµό καθ εαυτό Κακώσεις (οδόντων, φάρυγγα, οισοφάγου, λάρυγγα, τραχείας) Αρρυθµίες Υπόταση Βαρότραυµα Βιότραυµα

115 Επιπλοκές επεµβατικού µηχανικού αερισµού - ΙΙ Οφειλόµενες στην απώλεια των αµυντικών µηχανισµών των αεραγωγών Πνευµονία Βρογχική διαπύηση Παραρρινοκολπίτιδα

116 Επιπλοκές επεµβατικού µηχανικού αερισµού - ΙΙΙ Σχετιζόµενες µε την αποσωλήνωση Κάκωση / δυσλειτουργία / οίδηµα φωνητικών χορδών Βράγχος φωνής / φαρυγγαλγία Απόφραξη ανωτέρων αεραγωγών (στενώσεις, οίδηµα)

117 Επιπλοκές επεµβατικού µηχανικού αερισµού - ΙV Αφορώσες τον ασθενή Αδυναµία σίτισης Αδυναµία κινητοποίησης Αδυναµία επικοινωνίας υσανεξία, άγχος κακός συγχρονισµός αύξηση αναγκών καταστολής καθυστέρηση διαδικασίας αποδέσµευσης αυξηµένος κίνδυνος επιπλοκών αύξηση κόστους νοσηλείας

118 Αντενδείξεις NPPV Καρδιακό ή αναπνευστικό arrest Μή αναπνευστική ανεπάρκεια οργάνου Σοβαρή εγκεφαλοπάθεια (π.χ GCS < 10) Σοβαρή αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού Αιµοδυναµική αστάθεια ή ασταθείς καρδιακές αρρυθµίες Χειρουργείο προσώπου τραύµα δυσµορφία Απόφραξη ανωτέρων αεραγωγών Αδυναµία συνεργασίας προστασίας αεραγωγού Αδυναµία αποβολής εκκρίσεων Αυξηµένος κίνδυνος εισρόφησης Consensus Conference. AJRCCM 2001;163:283

119 Στόχος NPPV στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια Η Βελτίωση της οξυγόνωσης και η ελάττωση του έργου της αναπνοής που οφείλεται στην ελαστικότητα

120 υνητικές ενδείξεις εφαρµογής NPPV σε υποξυγοναιµική αναπνευστική ανεπάρκεια Καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα Πνευµονία κοινότητας και ΑΑ Ανοσοκαταστολή και ΑΑ ΑΑ µετά µεταµόσχευση συµπαγούς οργάνου ΑΑ µετά πνευµονεκτοµή Μετεγχειρητική ΑΑ ALI ARDS AA και καταστάσεις DNR Weaning και ΑΑ

121 Acute Respiratory Failure in Patients with Severe Community acquired Pneumonia Συνήθης θεραπεία Συνήθης θεραπεία + NPPV Ανάγκη ΕΤ διασωλή νωσης ιάρκεια παραµονής στη ΜΕΘ 50% 6 ± 1.8 ηµέρες 21% 1.8 ± 0.7 ηµέρες 2µηνη επιβίωση 37.5% 88.9% P=0.03 P=0.04 P=0.05 Confalonieri M et al. AJRCCM 1999; 160:1585

122 Αριθµός ασθενών Noninvasive Ventilation in Immunosuppressed Patients with Pulmonary Infiltrates, Fever, and Acute Respiratory Failure NIV Standard therapy ενδοτραχειακή διασωλήνωση επιπλοκές θνητότητα στην ΜΕΘ ενδονοσοκοµει ακή θνητότητα Hilbert G et al. N Engl J Med 2001; 344:481

123 Noninvasive Ventilation for Treatment of Acute Respiratory Failure in Patients Undergoing Solid Organ Transplantation Antonelli M et al. JAMA 2000; 283:235 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NIV Συµβατική θεραπεία PO2 / FiO2 (1h) PO2 / FiO2 (over tim e) Intubation rate Fatal com plication rate IC U m ortality

124 Noninvasive Ventilation Reduces Mortality in Acute Respiratory Failure following Lung Resection Auriant et al. AJRCCM 2001; 164:1231

125 % των ασθενών Treatment of Acute Hypoxemic Nonhypercapnic Respiratory Insufficiency with CPAP Delivered by a Face Mask Delclaux C et al. JAMA 2000; 284: CPAP Control 0 Συχνότητα διασωλήνωσης Θνητότητα

126 A Randomised, Prospective Evaluation of Noninvasive Ventilation for Acute Respiratory Failure Martin T at al. AJRCCM 2000; 161:807 Συνολικό ποσοστό

127 Noninvasive Ventilation as a Systematic Extubation and Weaning Technique in Acute- on Chronic Respiratory Failure Girault C et al. AJRCCM 1999; 160:86

128 NIPPV: Evidence Based Medicine Πνευµ Οίδηµα (CPAP) A ARDS C Πνευµονία C Πνευµονία και ΧΑΠ Α Πνευµονία σε ανοσοκαστολή Α Άσθµα C Κυστική ίνωση C Πρώιµη αποσωλήνωση Α Αποφυγή διασωλήνωσης C Μετατραυµατική ΟΑΑ C Hill G. NIV Seminar Florence 2002

129 Eυχαριστώ

130 Βελτιώνεται η οξυγόνωση; Ποσοστό διόρθωσης ή βελτίωσης υποξυγοναιµίας: 31/41 (76%) Meduri GU, Chest 1996;109:179 PaO 2 /FiO 2 Antonelli M, NEJM 1998;339:429 NIPPV Συµβατικός ΜΑ mm Hg mm Hg

131 Αποφορτίζονται οι αναπνευστικοί µύες; Σαφής αποφόρτιση σε ασθενείς µε ΧΑΠ Brochard L, NEJM 1990;323:1523 Αρκετές ενδείξεις οτι το ίδιο συµβαίνει και σε ασθενείς µε οξεία υποξυγοναιµική ΑΑ Patrick W, AJRCCM 1996;153:1005

132 Ανάγκη διασωλήνωσης τραχείας Kramer N, AJRCCM 1995;151:1799

133 NIPPV και καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα Αυτόµατη αναπνοή Μείωση ενδοτικότητας + αύξηση αντιστάσεων αεραγωγών Αύξηση έργου αναπνοής Αύξηση µεταφορτίου και Ptm αριστερής κοιλίας Μείωση καρδιακής παροχής ΝIPPV Οξυγόνωση αναπνευστικών µυών ; Οξυγόνωση αναπνευστικών µυών; Μείωση φλεβικής επιστροφής Μείωση προφορτίου αριστεράς κοιλίας Αύξηση καρδιακής παροχής (σε ανεπαρκούσα καρδιά!) Μέρος της θετικής πίεσης ασκείται και επι της αριστερής κοιλίας

134 Πνευµονικό οίδηµα: NIPPV vs υψηλή δόση νιτρωδών Sharon J, JACC 2000;36. Νιτρώδη BiPAP ιασωλήνωση 20% 80% Αποτυχία 25% 85% αγωγής ΟΕΜ 10% 55%

135 Πνευµονία: οκιµές ΜΕΜΑ και διασωλήνωση τραχείας Jolliet P, Intensive Care Med 2001;27:812

136 Εφαρµογή ΜΕΜΑ σε ARDS Rocker G, Chest 1999;115:173. Αριθµός ασθενών 10 ιάρκεια ΜΕΜΑ (ώρες) 43.3 ιάρκεια νοσηλείας ΜΕΘ 6.9 (µετά την επιτυχία ή αποτυχία της ΜΕΜΑ) Μέσο APACHE II εισαγωγής 16.6 Μέσο PaO 2 /FiO 2 άφιξης Ποσοστό αποφυγής διασωλήνωσης 66%

137 Status Asthmaticus:Εισαγωγή στη ΜΕΘ Fernandez M, Intensive Care Med 2001;27:486

138 ΜΕΜΑ και ΟΑΑ µετα µεταµόσχευση πνεύµονα Rocco M, Intensive Care Med 2001;27:1622

139 ΜΕΜΑ µετά πνευµονεκτοµή Aguilo R, Chest 1997;112:117

140 ΜΕΜΑ και ΟΑΑ σε ανοσοκατεσταλµένους Hilbert G, NEJM 2001;344:481

141 NIPPV: Επεµβατικές παρεµβάσεις σε ασθενείς AIDS Confalonieri m, ICM 2002;28:1233

142 NIPPV σε ασθενείς AIDS και πνευµονία P. Carinii : Επιβίωση Confalonieri M, ICM 2002;28:1233

143 Παθοφυσιολογία υποξυγοναιµικής ΑΑ

144 ΟΑΑ και Οξυγόνωση Antonelli M, NEJM 1998;339:429

145 ΜΕΜΑ και νοσοκοµειακές λοιµώξεις Girou Emm, JAMA 2000;284:2361

146 A Randomised, Prospective Evaluation of Noninvasive Ventilation for Acute Respiratory Failure Martin T at al. AJRCCM 2000; 161:807

147 ΟΑΑ και ανάγκη διασωλήνωσης 337 ασθενείς 199 ΕΤ 108 ΜΕΜΑ ΕΤ επιτυχία (SAPS II, ιξώδεις εκκρίσεις, εγκεφαλοπάθεια, ph, δυσανεξία αερισµού) Carlucci A, AJRCCM 2001;163:874

148 ΜΕΜΑ σε Status Asthmaticus Meduri G, Chest 1996;110:767

149 Οξύ πνευµονικό οίδηµα και ΜΕΜΑ Masip J, Lancet 2000;356:2126

150 APPENDIX 2: Audit record Thorax 2002;57: Copyright 2002 BMJ Publishing Group Ltd.

151 NIPPV-Status Asthmaticus:Eπιφυλάξεις Ανάγκη ταχείας διασωλήνωσης (ασφυξία) Παρεµβολή στη χορήγηση φαρµάκων Μη διαθέσιµη µεγάλη ΤΕΜ Η πλειονότητα απαντά στα φάρµακα Ενδείξεις προς το παρόν ασθενείς Conti, 2002

152 ΜΕΜΑ και ARDS Οµάδα 16 ασθενών (64) ΜΕΜΑ (7), διασωλήνωση (9) ΜΕΜΑ: Εξ ίσου αποτελεσµατικός σε οξυγόνωση Λιγώτερες σηπτικές επιπλοκές Βραχύτερη νοσηλεία στη ΜΕΘ Antonelli M, NEJM 1998;339:429

153 Αντιµετώπιση ΟΑΑ µε µάσκα CPAP PaO 2 /FiO CPAP Control 50 0 πριν 1h Delclaux et al. JAMA 2000; 284:2352

154 ΜΕΜΑ σε Καρδιογενές Πνευµονικό Οίδηµα Rasanen J, Am J Cardiol 1985;55:296

155 ΜΕΜΑ και καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα Rodriguez Mulero L, Med Clin 2005;124: ασθενείς, ηλικία 74.0 Παράγοντες επιτυχίας ΜΕΜΑ: Βαρύτητα (SAPS II) Εισαγωγή στα ΤΕΠ PaCO 2 εισαγωγής Βελτίωση λόγου PaO 2 /PaCO 2 και RR εντός 1 ώρας

156 ΜΕΜΑ επι Status asthmaticus ΜΕΜΑ: Συµβάλλει στη µείωση του έργου αναπνοής Επιτυγχάνει ικανοποιητικό αερισµό υσκολίες εφαρµογής (ασυγχρονισµός, κλειστοφοβία, δυσκολία χορήγησης φαρµάκων και αποβολής εκκρίσεων) Προυποθέτει εξοικειωµένο προσωπικό! Meduri G, Chest 1991;100:445 Shivaram U, J Crit Care 1993;8:87 Fernandez M, Intensive Care Med 2001;27:486

157 Η χρήση ΜΕΜΑ στο ΤΕΠ Υλικό: 27 ασθενείς µε βαρειάοαα Wood K, Chest 1998;113:1339 Σύγκριση ΜΕΜΑ µε συµβατική αντιµετώπιση MEMA Συνήθης Χρήση ινοτρόπων 25% 18.2% Ανάγκη ΜΑ 43.8% 45.5% Ανάγκη ΜΕΘ 81.3% 63.6% Χρόνος TEΠ ΜΑ Νοσ. Θνητότητα 25% 0%

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς;

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νικολέττα Ροβίνα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ, Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑ ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια

Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια Γεώργιος Παπαθανάκος Αναισθησιολόγος, Εξειδικευόμενος Εντατικολογίας, ΠΓΝΙ. Οξεία Aναπνευστική Aνεπάρκεια Υποξαιμική Υπερκαπνική Μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΑ ΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: Παρόξυνση ΧΑΠ ΟΑΑ σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους Μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια

ΜΕΜΑ ΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: Παρόξυνση ΧΑΠ ΟΑΑ σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους Μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια ΜΕΜΑ ΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: Παρόξυνση ΧΑΠ ΟΑΑ σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους Μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια Στεφανοπούλου Πηνελόπη Α Πνευμονολογική Κλινική - ΜΑΦ Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ΜΕΜΑ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας 82 ετών με ιστορικό ΧΑΠ υπό ΧΟΘ κατ οίκον, παλαιάς TBC πνευμόνων και Α/Υ Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π

Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π α ρ χ ή π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο ε π ό µ ε ν ο Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π Νίκος Τζανάκης, Πνευµονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήµιο Κρήτης ΧΑΠ -παρόξυνση Ορισµός! Ορισµός δύσκολος και σχετικά ανακριβής!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις.

Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις. 1 Βάκαλος Α, ΜΕΘ ΓΝ Ξάνθης. Οκτώβριος 2006 Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις. Οι ασθενείς σε αναπνευστήρα νοσηλεύονται όχι σε τµήµατα αλλά σε ΜΕΘ που πληρούν τα αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Γεώργιος Θ. Σταθόπουλος MD PhD Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών gstathop@upatras.gr http://www.molcellbiol-upatras.net

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου 1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 2, Σταματούλα Τσικρικά 1, Φωτεινή Καρακοντάκη

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία (III)

Οξεοβασική ισορροπία (III) Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία (III) Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Αναπνευστική Ανεπάρκεια ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ Διαταραχή ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΠ

ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΠ Ντιναπόγιας Ευάγγελος Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Καμμία σχετική ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Πνευμονική Αποκάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιμελητής Καρδιολογίας 1 η Παν/κή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Οξύ στεφανιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Υποξαιμία και 5 μηχανισμοί υποξίας TYΠΟI ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ I A. ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΞΙΑ (ΔΙΑΤ. ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟ) ΑΙΤΙΑ: A. V/Q ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (EX: ΧΑΠ, ΠΕ) B. ΔΙΑΦΥΓΗ (EX:

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑNTΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ το θέμα μας Αναισθησία? Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής! το θέμα μας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς. Μελαδίνης Βασίλειος Επικουρικός καρδιολόγος Γ.Ν.Ι «Γ.Χατζηκώστα»

Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς. Μελαδίνης Βασίλειος Επικουρικός καρδιολόγος Γ.Ν.Ι «Γ.Χατζηκώστα» Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς Μελαδίνης Βασίλειος Επικουρικός καρδιολόγος Γ.Ν.Ι «Γ.Χατζηκώστα» DISCLOSURES ΝΟΝΕ Άνδρας 68 ετών 1 μήνα μετά από ΟΕΜ με πρωτογενή PCI Οξύ πνευμονικό οίδημα Άνδρας 72

Διαβάστε περισσότερα

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς Εργασία βραβευθείσα από National Emphysema Foundation και American Thoracic Society (ATS 2010) Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ οξεία απόφραξη του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου Χωρίς αγωγή θνητότητα 30% > 90%

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη

Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΕΠ. ΚΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει εξ αρχής σαφής διάκριση ανάμεσα στην αναγκαιότητα της μη κατάχρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, Δ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Professor Center for Sepsis Control and Care,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 62 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΛΑΒΡΕΝrΙΕΒΑ Α, ΤΣΑΟΥΣΗ Γ, ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Ν, ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Β, ΚΑΖΑΜΙΑΣ Π, ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αν προχωρήσετε στην ανάγνωση του, αυτό γίνεται... με αποκλειστική ευθύνη σας και μόνον.

Αν προχωρήσετε στην ανάγνωση του, αυτό γίνεται... με αποκλειστική ευθύνη σας και μόνον. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται μόνο σε ιατρούς, γιατί περιέχει: 1. Όρους που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί από μη ιατρούς και μπορεί «να γίνουν παρανοήσεις», και 2. Στοιχεία και πληροφορίες που μπορεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα. Weaning

Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα. Weaning Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα Weaning Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός» Adjunct Professor, McGill

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της διοισοφάγειας ηχωκαρδιογραφίας στην διαχείρηση ασθενών µε κολπική µαρµαρυγή

Η θέση της διοισοφάγειας ηχωκαρδιογραφίας στην διαχείρηση ασθενών µε κολπική µαρµαρυγή Η θέση της διοισοφάγειας ηχωκαρδιογραφίας στην διαχείρηση ασθενών µε κολπική µαρµαρυγή Χριστόδουλος Ε. Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC Λέκτορας Καρδιολογίας ΑΠΘ ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Διοισοφάγειο έναντι διαθωρακικoύ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας

Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας Χρησιμότητα των αερίων αίματος στο ΤΕΠ Εκτίμηση οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια- αναπνευστική οξέωση. αναπνευστική αλκάλωση μεταβολική αλκάλωση

Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια- αναπνευστική οξέωση. αναπνευστική αλκάλωση μεταβολική αλκάλωση Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια- αναπνευστική οξέωση αναπνευστική αλκάλωση μεταβολική αλκάλωση Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Βιβλιάριο. Καταγραφής Δραστηριοτήτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Βιβλιάριο. Καταγραφής Δραστηριοτήτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Βιβλιάριο Καταγραφής Δραστηριοτήτων εξειδικευομένων στην Εντατική Θεραπεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ Απλά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αντωνία Κουτσούκου, Ευαγγελία Κουκάκη Σύνοψη Αναπνευστική ανεπάρκεια ορίζεται η μείωση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (PaO 2 ) < 60 mm Hg (υποξυγοναιμική

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Oξύ πνευμονικό οίδημα

Oξύ πνευμονικό οίδημα Oξύ πνευμονικό οίδημα Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελητής Καρδιολογικού τμήματος Υπεύθυνος Μονάδας εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Aιτίες οξέος πνευμονικού οιδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Ι. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ...23 1. Περιγραφή της δοκιμασίας... 23 1.1 Προετοιμασία του ασθενή πριν από τη δοκιμασία

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια

Αναπνευστική ανεπάρκεια Αναπνευστική ανεπάρκεια Αναστάσιος Κ. Κουμπουρλής, M.D., M.P.H. Professor of Pediatrics, George Washington University, School of Medicine Chief, Pulmonary & Sleep Medicine, Children s National Medical

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Αυτός ο οδηγός γνώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πνευμονική αποκατάσταση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Π. Μαργέτης Eπιμελητής Α Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ηχωκαρδιολογία Τζανείου Νοσοκομείου Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis

The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis Η δράση της ντορνάσης άλφα στην ανομοιογένεια του αερισμού σε ασθενείς με κυστική ίνωση. R. Amin, P. Subbarao, W.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γεώργιος Γαβριηλίδης Σύνοψη Η παρόξυνση της αποφρακτικής πνευμονικής νόσου αποτελεί σύνηθες αίτιο αναπνευστικής ανεπάρκειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» Υπεύθυνοι: 1) Σπύρος Ζακυνθινός, Καθηγητής & Διευθυντής Α Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 2) Απόστολος Αρμαγανίδης, Καθηγητής & Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Χατζηλουκά MD, Εξειδικευόμενη ΜΕΘ, Καρδιολόγος Γιώργος Μηνάς MD, Εντατικολόγος, Αναισθησιολόγος

Χριστίνα Χατζηλουκά MD, Εξειδικευόμενη ΜΕΘ, Καρδιολόγος Γιώργος Μηνάς MD, Εντατικολόγος, Αναισθησιολόγος Χριστίνα Χατζηλουκά MD, Εξειδικευόμενη ΜΕΘ, Καρδιολόγος Γιώργος Μηνάς MD, Εντατικολόγος, Αναισθησιολόγος Ιστορικό εισαγωγής Γυναίκα, 69 χρονών Ατομικό Ιστορικό: Σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Α. ΑΡΡΕΝ,73 ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ,ΚΑΤΑΒΟΛΗ,ΖΑΛΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013 Γαστροστομία Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός Δεκέμβριος, 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Νευρολογικές παθήσεις Ογκολογικές παθήσεις Άλλες κλινικές καταστάσεις Α.Ε.Ε. Όγκοι ώτων Ανορεξία/ Άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Προσέγγιση Είδη µικτών διαταραχών της ΟΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

based practice) PTH214, PTH211, PTH212

based practice) PTH214, PTH211, PTH212 Τίτλος Μαθήµατος: Κλινική Άσκηση Ι Κωδικός Μαθήµατος: PPT100 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου Πτυχίο (1 ος Κύκλος) κύκλου) Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ είμαστε πάλι. Μετά από 3 χρόνια σιωπής, λόγω των συνθηκών, θα ξανασυναντηθούμε στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου που θα πραγματοποιηθεί στις 15

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Χαρακτηριστικές διαφορές Προϋποθέσεις επικάλυψης Επιπολασμός Ορισμοί Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Θεραπευτικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1.

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Λοίμωξη από τον ιό και παρόξυνση ΧΑΠ

Ημερίδα για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Λοίμωξη από τον ιό και παρόξυνση ΧΑΠ Ημερίδα για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Εκπαίδευση και διαχείριση ασθενών με ΧΑΠ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Σάββατο 2 Απριλίου 2011 Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη Λοίμωξη από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΠ. Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΠ. Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΠ Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ Ορισμός ΧΑΠ Η ΧΑΠ, μια συχνή πάθηση που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί, χαρακτηρίζεται από εμμένουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α.

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση σε χρόνιες υποξυγοναιμικές πνευμονοπάθειες ορίζεται ως μέση πνευμονική πίεση

Διαβάστε περισσότερα

EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ NO DISCLOSURES ALS course manual Χωριστό κεφάλαιο για την εξωνοσοκομειακή ανακοπή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός αερισμός στο Άσθμα. ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Ά Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Μηχανικός αερισμός στο Άσθμα. ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Ά Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» Μηχανικός αερισμός στο Άσθμα ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Ά Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το βρογχικό άσθμα: συνιστά μείζον πρόβλημα υγείας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας Αθήνα, Νοεμβρίου 2016 Ίδρυμα Ευγενίδου Ξενοδοχείο Metropolitan

16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας Αθήνα, Νοεμβρίου 2016 Ίδρυμα Ευγενίδου Ξενοδοχείο Metropolitan 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 2016 Ίδρυμα Ευγενίδου Προσυνεδριακά Κλινικά Φροντιστήρια 10 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σπήλιος Μανωλακόπουλος. Γαστρεντερολόγος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σπήλιος Μανωλακόπουλος. Γαστρεντερολόγος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Πότε και ποιους ασθενείς πρέπει κατά προτεραιότητα να θεραπεύσουµε,ώστε να επιτύχουµε την εξάλειψη των κλινικών επιπλοκών της νόσου (Καρκίνος & Κίρρωση) Σπήλιος Μανωλακόπουλος Γαστρεντερολόγος Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνωρίζαμε ως τώρα

Τι γνωρίζαμε ως τώρα «Μελέτη αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά με βρογχικό άσθμα κατά τη διάρκεια της άσκησης» Janneke C van Leeuren, Frans H C de Jongh, Win M C van Aalderen, Boony J Thio Department of Pediatric Pulmonology

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Μια υποτιμημένη ασπίδα προστασίας Παναγιώτης Ζώης Όλγα Καράμπαλη Ιδιώτες Πνευμονολόγοι Πνευμονιοκοκκική νόσος Προκαλείται: από τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Μιχάλης Αγραφιώτης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Επιμελητής Α Πνευμονολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διαλείπουσα αγωγή στο ήπιο άσθμα. Α. Φλέμιγκ, Πνευμονολογικό Τμήμα Παναγιώτα Λάμπρου

Διαλείπουσα αγωγή στο ήπιο άσθμα. Α. Φλέμιγκ, Πνευμονολογικό Τμήμα Παναγιώτα Λάμπρου Διαλείπουσα αγωγή στο ήπιο άσθμα Α. Φλέμιγκ, Πνευμονολογικό Τμήμα Παναγιώτα Λάμπρου Υπέρτατη Ιπποκρατική εντολή στον Ιατρό είναι ωφελέειν ή μη βλάπτειν Μία από τις βασικότερες αρχές της μοντέρνας ιατρικής:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 17 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κεφάλαιο 17 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μαρία Ντάγανου, Άννα Κυριακούδη Σύνοψη Το σύνδρομο πολυοργανικής δυσλειτουργίας (Multiple Organ Dysfunction Syndrome, MODS) χαρακτηρίζεται από ποικίλης

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Μάης 2010 Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Γ.Παπανικολάου Στόχοι θεραπείας Βελτίωση επιβίωσης Βελτίωση κλινικών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα