Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ"

Transcript

1 Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

2 Η Φ.Α. στην Αρχή του 21ου Αιώνα. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. Σκοποί - Στόχοι - Επιδιώξεις : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη Ο.Ε. Κ. Μελενίκου 22-Τ.Κ.: Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Ε-mail: web site: ISBN: Σκίτσα: Ιορδάνης Ε. Κιουμουρτζόγλου. Α πα γο ρεύ ε ται η α να δη μοσί ευ ση και γε νι κά η α να πα ρα γω γή εν ό λω ή εν μέ ρει ή και πε ρι λη πτι κά, κα τά παρά φρα ση ή δια σκευ ή, του πα ρό ντος έρ γου με ο ποιο δή πο τε μέ σο ή τρό πο, μη χανι κό, η λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό και η χο γρα φή σε ως ή άλ λως πως σύμ φω να με τους Ν.2387/1920, 4301/1929, τα Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/75, Ν.100/74 και λοι πούς εν γέ νει κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου, χω ρίς προ η γού με νη γρα πτή ά δεια του συγ γρα φέ α και του εκ δό τη.

3 Επιστημονική ομάδα - συνεργάτες Ομάδα εκπόνησης της προσπάθειας Την ιδέα για τη συγγραφή των βιβλίων Η Φυσική Αγωγή στην Αρχή του 21ου Αιώνα: Σκοποί-Στόχοι-Επιδιώξεις, 1) Θεωρητικές προσεγγίσεις, 2) στην Προσχολική Ηλικία 3) στην Πρωτοβάθμια και 4) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είχε ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που αυτοχρίστηκε και αρχηγός της ομάδας. Κατά την άποψή του, στο σύνολό τους τα μέλη της ομάδας είναι οι καλύτεροι στην επιστημονική τους περιοχή στην Ελλάδα και όχι μόνον. Όλοι δε έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και οι περισσότεροι από αυτούς τον ανώτερο. Η αναγκαιότητα οργάνωσης του μαθήματος της φυσικής αγωγής με στόχο την αποτελεσματική μάθηση οδήγησε την εν λόγω ομάδα εθελοντικής εργασίας να εξετάσει διεξοδικά την παγκόσμια βιβλιογραφία, να συνυπολογίσει την ελληνική πραγματικότητα και να προτείνει συγκεκριμένους σκοπούς οι οποίοι θα πρέπει επιτευχθούν, δια μέσου του μαθήματος, καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον αυτών, και για την επιτυχία της στοχευμένης μάθησης, προτάθηκαν εξειδικευμένοι στόχοι και αναλυτικές επιδιώξεις για κάθε τάξη. Σε αυτήν τη βάση δημιουργήθηκε μία σειρά ολοκληρωμένων ενδεικτικών ωριαίων πλάνων μαθημάτων, για να υποστηριχθεί το δύσκολο έργο του εκπαιδευτικού. Αφού, λοιπόν, ο υπογράφων μοίρασε τις εργασίες, είχε και την υποχρέωση της επίβλεψης των πεπραγμένων γενικά. Επιπλέον αυτών, έγραψε τα Περί μάθησης, καθώς και τις Αρχές οργάνωσης και σχεδιασμού της φυσικής αγωγής. Ο Ανδρέας Αυγερινός, Λέκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ήταν η καρδιά της δουλειάς, διότι συνέλεγε το υλικό και το ομογενοποιούσε. O ίδιος έγραψε, επίσης, τις Αρχές υλοποίησης του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Ο Γιώργος Τζέτζης, Επίκουρος Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έγραψε εξολοκλήρου την ενότητα για την πολυδιάστατη αξιολόγηση των μαθητών στη φυσική αγωγή. Ο Θωμάς Κουρτέσης, Επίκουρος Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και ο Παναγιώτης Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάλυψαν τις περιοχές της κινητικής αδεξιότητας και των νέων τεχνολογιών στη φυσική αγωγή αντίστοιχα, μόνοι τους και χωρίς συντροφιά. 3

4 Οι Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και Ανδρέας Αυγερινός, Λέκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ήταν οι κύριοι μοχλοί και συντονιστές της ομάδας στην προσπάθεια έκδοσης του βιβλίου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα. Η Βασιλική Δέρρη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, συνέβαλε στο σχεδιασμό του περιεχομένου καθώς και στον τρόπο εξειδικευμένης ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των βιβλίων. Η ίδια ηγήθηκε της ομάδας που έγραψε το βιβλίο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που ήδη κυκλοφορεί. Η Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ηγήθηκε της προσπάθειας για το βιβλίο της προσχολικής ηλικίας που επίσης κυκλοφορεί. Αυτή η υπέροχη παρέα που δούλεψε εξαντλητικά και εθελοντικά για τρία χρόνια είχε την τύχη να στηριχθεί τεχνικά από το Νίκο Βερναδάκη ο οποίος μορφοποίησε τα κείμενα και ανάρτησε ηλεκτρονικά, πριν από τις τελικές διορθώσεις, τα τρία από τα τέσσερα βιβλία στο site με τη συνεργασία της Έφης Κουτρουμάνη. Τέλος, το θετικό είναι ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι αποφασισμένα να προσαρμόζουν τα κείμενα των βιβλίων, ανάλογα με τις εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον. Ε.Κ. 4

5 Αντί προλόγου Η σειρά των τεσσάρων βιβλίων Η Φυσική Αγωγή στην Αρχή του 21ου Αιώνα είναι μία πλήρης, συγκροτημένη και αναλυτική πρόταση για το μάθημα της φυσικής αγωγής που καλύπτει όλο το εύρος της αναπτυξιακής ηλικίας ενός ατόμου από την προσχολική ηλικία ως την εφηβεία. Αποτελεί ένα βοήθημα για τον καθηγητή φυσικής αγωγής (ΚΦΑ), παρέχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών μαθημάτων. Εισάγει τη λογική κτισίματος της μάθησης και άρα της γνώσης δια μέσου των σκοπών, των στόχων και των επιδιώξεων της φυσικής αγωγής, όπως θα πρέπει να ορίζονται σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών, αλλά και τις επίκαιρες διεθνείς τάσεις στην εκπαίδευση. Η κυρίαρχη επιδίωξη της φυσικής αγωγής σήμερα είναι όχι απλά να καταστούν οι μαθητές/τριες εκπαιδευμένοι καταναλωτές της φυσικής δραστηριότητας και του υγιεινού τρόπου ζωής, αλλά και να ενστερνιστούν αξίες και να αναπτύξουν συμπεριφορές, που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν αρμονικά και να λειτουργήσουν παραγωγικά στη σύγχρονη κοινωνία. Οι μαθητές στις μέρες μας, μέσα από την εμπειρία της σχολικής ζωής, πρέπει να αναπτύσσονται πολύπλευρα και να είναι ικανοί να ανταποκρίνονται επιτυχώς και διαχρονικά στις ετερόκλιτες προκλήσεις ενός κόσμου που βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι σήμερα ο κυρίαρχος σκοπός της μάθησης είναι η μεταφορά της σε πραγματικές συνθήκες. Μπορεί από πάντοτε να υπήρχε αυτή η διάσταση στους γενικότερους στόχους, αλλά μόνον πρόσφατα έχει γίνει ο κυρίαρχος σκοπός. Η μέχρι σήμερα αδυναμία του μαθήματος να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας, σε συνδυασμό με τα ξεπερασμένα περιεχόμενα και πρακτικές διδασκαλίας, δημιουργούν σχετική αμφισβήτηση του ρόλου και της αναγκαιότητας της ύπαρξης της σχολικής φυσικής αγωγής. Αν στα παραπάνω συνεκτιμηθούν και οι μη επαρκείς, σε γενικές γραμμές, εγκαταστάσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η απλή, μη οργανωμένη και περιορισμένου εύρους συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες, που παρατηρείται σήμερα στα σχολεία, δεν πληροί σε καμία περίπτωση την επίκαιρη διάσταση της εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή ούτε εξυπηρετεί την ευρύτερη καλλιέργεια και ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. 5

6 Επειδή οι διδάσκοντες δεν μπορούν να μαντεύουν τη σημασία των σκοπών του μαθήματος ούτε να σχεδιάζουν τη διδασκαλία χωρίς την απαραίτητη καθοδήγηση, οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό, λογικά δομημένο, εύκολα κατανοητό και λειτουργικό πλαίσιο δράσεων και ενεργειών τους με συγκεκριμένες γραμμές πλεύσης που θεωρητικά οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι γνωστό εξάλλου ότι πορεία χωρίς συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης και ορισμένο τελικό προορισμό οδηγεί στο πουθενά. Η σειρά Φυσική Αγωγή στον 21ο Αιώνα είναι ουσιαστικά ένα ενιαίο εγχειρίδιο που για λειτουργικούς λόγους παρουσιάζεται σε τέσσερα αυτόνομα βιβλία, ένα για την Προσχολική Αγωγή, ένα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ένα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο & Λύκειο) και ένα εισαγωγικό που παρέχει θεωρητική γνώση για όλα τα άλλα. Ωστόσο, παρά το ότι κάθε βιβλίο παρουσιάζεται αυτόνομο, έχει διασφαλιστεί η αναπτυξιακή και η μαθησιακή συνέχεια από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών κάθε ηλικίας. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης που προτείνονται για κάθε τάξη και αφορούν στους σκοπούς διασφαλίζουν την προσχεδιασμένη πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών. Στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου παρουσιάζεται μια γενικότερη πληροφορία για τη μάθηση και το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής στον 21ο αιώνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχουν οδηγίες προς το διδάσκοντα που αφορούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών μαθημάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο αντιμετώπισης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές και κινητικές δυσκολίες στο τυπικό σχολικό περιβάλλον και παρέχονται πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπισή τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται το θέμα της αξιολόγησης στη σχολική ΦΑ και περιέχει εναλλακτικούς τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διδάσκοντα για την αξιο- 6

7 λόγηση των επιμέρους επιδιώξεων όλων των σκοπών. Το πέμπτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη φυσική αγωγή. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Ο σκοπός της εθελοντικής αλλά επίπονης προσπάθειας διακεκριμένων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων επί τριετία ήταν να συμβάλουν όσο μπορούσαν στα τάχιστα εξελισσόμενα γεγονότα στο χώρο. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό και δίνει μια νέα ώθηση στη διαδικασία εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή ενώ παράλληλα ανοίγει νέους δρόμους για την υλοποίησή της. Ε.Κ. 7

8

9 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά (Ε. Κιουμουρτζόγλου) Επιστημονική ομάδα - συνεργάτες...3 Αντί προλόγου...5 Πίνακας περιεχομένων...9 Αποσαφήνιση λειτουργικών ορισμών Α.1 Περί μάθησης Α.2 Μπορεί να υπάρξει μια σχετική τάξη; Α.3 Πέντε διαστάσεις που επηρεάζουν τη μάθηση Α.4 Η μεταφορά της μάθησης Α.5 Τι προάγει την αρχική μάθηση Α.6 Αποτελεσματική διδασκαλία Α.7 Θεωρίες για τη μάθηση Κεφάλαιο 1 Αρχές οργάνωσης, σχεδιασμού της Φυσικής Αγωγής (Ε. Κιουμουρτζόγλου) 1.0 Η φυσική αγωγή στην Ελλάδα σήμερα Τι ι σχύ ει σή μερα Τι ε πι βάλ λουν οι ση με ρι νές συν θή κες Η πραγματικότητα στη χώρα μας και οι διεθνείς τάσεις Προετοιμάζοντας τους νέους μας για τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα Σκοποί, στόχοι και επιδιώξεις στη φυσική αγωγή Οι σκοποί στη φυσική αγωγή Οι στόχοι στη φυσική αγωγή Οι επιδιώξεις στη φυσική αγωγή Κεφάλαιο 2 Αρχές υλοποίησης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (Α. Αυγερινός) 2.0 Η διδασκόμενη ύλη Χαρακτηριστικά της οργάνωσης του μαθήματος Κατευθύνσεις οργάνωσης και υλοποίησης της διδασκαλίας Παράμετροι για την επίτευξη των σκοπών του μαθήματος Πρακτικές οδηγίες για αποτελεσματική διδασκαλία Δεξιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον καθηγητή φυσικής αγωγής Τα συγκεκριμένα βιβλία και οι γενικότεροι στόχοι της εκπαίδευσης Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών

10 Κεφάλαιο 3 Μαθητές με μαθησιακές κινητικές δυσκολίες στο τυπικό σχολικό περιβάλλον (Θ. Κουρτέσης) 3.0 Μαθητές με μαθησιακές κινητικές δυσκολίες στο τυπικό σχολικό περιβάλλον Κινητική αδεξιότητα στην παιδική ηλικία Ορισμός - Ορολογία Περιγραφή της κατάστασης - Χαρακτηριστικά Αιτιολογία Ανίχνευση - Αξιολόγηση των κινητικών δυσκολιών Προσέγγιση & παρέμβαση Σύνοψη Κεφάλαιο 4 Αξιολόγηση και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στη φυσική αγωγή (Γ. Τζέτζης) 4.0 Αξιολόγηση και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στη ΦΑ Καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων Επιλογή των στόχων Στάδια αξιολόγησης Χαρακτηριστικά ενός σωστού τεστ Εναλλακτική αξιολόγηση Επιλογές εναλλακτικών τεστ αξιολόγησης Μαθητικό πλάνο Μαθητικό αρχείο Μαθητικό ημερολόγιο Έκθεση γονέων Συνέντευξη Παρατήρηση συμμαθητών Αυτο-αξιολόγηση Γραπτά τεστ Εργασία ομάδας Συλλογή στοιχείων (Portfolio) Παρουσίαση ρόλου Οργάνωση μιας δραστηριότητας (Εvent task) Παρατήρηση του μαθητή από το διδάσκοντα Σύνοψη

11 Κεφάλαιο 5 Νέες Τεχνολογίες στη φυσική αγωγή (Π. Αντωνίου) 5.0 Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) στη φυσική αγωγή Γενικά Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες Πλεονεκτήματα των ΝΤ στην εκπαίδευση Νέες τεχνολογίες και καθηγητές φυσικής αγωγής Χρήση ΝΤ στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό Χρήση λογισμικού στη ΦΑ Προτάσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών Παραδείγματα Διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή στη φυσική αγωγή Πολυμεσικές εφαρμογές Προτεινόμενες δραστηριότητες Σύνοψη Ξένη βιβλιογραφία Ελληνική βιβλιογραφία

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Οδηγός Οργάνωσης Μαθημάτων «Άσκησης για Υγεία» Αρχές, Ιδέες & Συμβουλές ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Jo Harris, Jill Elbourn, Ανδρέας Αυγερινός Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio Αικατερίνη Γαλανού Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Περιεχόμενα Πρόλογος 4 1. Εισαγωγή 6 2. Οι όροι «επάρκεια» και «ετοιμότητα» 7 2.1. Αποσαφήνιση των όρων 7 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (Α ΤΟΜΟΣ) Έγκαιρη παρέµβαση - Νηπιαγωγείο - ηµοτικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΩΦΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα