- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 Με τον Αναγκαστικό Νόµο 1470/1938 Περί Οργανισµού του Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των σχετικών περί τούτου νόµων (ΦΕΚ Α/428/1938) ρυθµίσθηκαν θέµατα για το Ταµείο Λαϊκών Αγορών και καταργήθηκαν διατάξεις που ίσχυαν έως τότε όπωςτα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του Ν. 5647/1932 περί ιδρύσεως Ταµείου Λαϊκών Αγορών, ο Ν. 6451/1935 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 5647/1932 περί ιδρύσεως Ταµείου Λαϊκών Αγορών, τα άρθρα 13 και 14 του από 16 Νοεµβρίου 1935 Α.Ν. περί συστάσεως Γενικής ιευθύνσεως Αγορανοµίας, το από 29 Σεπτεµβρίου 1932 Π.. περί συστάσεως Ειδικού Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων και το από 28/29 Απρ Π.. περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 24/29 Σεπτεµβρίου 1932 Π. /τος περί Ταµείου Λαϊκών Αγορών κλπ. ΝΟΜΟΣ 2323/1995 Έως την ψήφιση του Νόµου 2323/1995 (ΦΕΚ Α/145/1994) Υπαίθριο Εµπόριο και Άλλες ιατάξεις το υπαίθριο εµπόριο διεπόταν από τις διατάξεις του Νόµου 2000/1991. Το γεγονός ότι κατά την εφαρµογή του Νόµου αυτού δηµιουργήθηκαν πολλά προβλήµατα από τον τρόπο άσκησης αυτού, όπως αθέµιτος ανταγωνισµός, µεγάλη φοροδιαφυγή, εξαπάτηση του καταναλωτή, άσχηµη εµφάνιση των πόλεων και ειδικότερα των τουριστικών και ιστορικών περιοχών, αδυναµία ελέγχου των υπαίθριων εµπόρων, οδήγησε στην ανάγκη τροποποίησης του εν λόγω νοµοθετήµατος. Με το Nόµο 2323/1995 (ΦΕΚ Α/145/1994) επιχειρήθηκε η αντιµετώπιση όλων των παραπάνω προβληµάτων ώστε οι άδειες για την άσκηση του υπαίθριου εµπορίου να χορηγούνται κατά τρόπο αντικειµενικό και αδιάβλητο, να υπάρχουν σαφείς και συγκεκριµένες προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση των αδειών αυτών, να οριοθετούνται αυστηρά οι χώροι και ο χρόνος άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, ώστε να µην ανταγωνίζονται τα καταστήµατα και να µη βλάπτεται η τουριστική εµφάνιση των πόλεων, να διενεργείται αυστηρός έλεγχος στους υπαίθριους εµπόρους και να επιβάλλονται κυρώσεις διοικητικές και χρηµατικές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 1

2 στους παραβάτες που φθάνουν µέχρι τον εκπλειστηριασµό των ειδών και µέσων που χρησιµοποιούν για την δραστηριότητα τους. ΝΟΜΟΣ 2741/1999 Με το Νόµο 2741/1999 (ΦΕΚ Α/199/1999) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις οι αποκλειστικές προθεσµίες για τη διεύρυνση του Ταµείου Λαϊκών Αγορών που προβλέπονταν στο άρθρο 25 του ν. 1929/1991 παρατάθηκαν εκ νέου µέχρι ΝΟΜΟΣ 3190/2003 Ο προαναφερθείς Νόµος 2323/1995 και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έθεσαν για πρώτη φορά συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου και πλανόδιου) και διευθέτησε θέµατα λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. Στο χρονικό διάστηµα έως την ψήφιση του νέου Νόµου 3190/2003 (Α/249/2003) Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 "Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις" και άλλες διατάξεις καταγράφηκαν ορισµένα προβλήµατα στην εφαρµογή του 2323/1995 που οφείλονταν, κυρίως, στην αδυναµία οµοιόµορφης εφαρµογής των διατάξεών του σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στην έλλειψη επαρκούς ελεγκτικού µηχανισµού και στην αδυναµία επιβολής αποτρεπτικών ποινών για τους παραβάτες. Επιπλέον, οι σηµειωθείσες αλλαγές των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών εµπορίου επέβαλλαν τη συµπλήρωση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου και την προσαρµογή του στα σύγχρονα δεδοµένα, γεγονός που και οι ενδιαφερόµενες παραγωγικές τάξεις είχαν επισηµάνει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ν. 3190/2003 στόχευσε στη θέσπιση ενιαίων κανόνων, προϋποθέσεων και όρων λειτουργίας του Υπαίθριου Εµπορίου σε ολόκληρη την Επικράτεια, στον εκσυγχρονισµό, στη διαφάνεια, στην οµαλή λειτουργία και στην αποτελεσµατική εποπτεία της αγοράς των οπωροκηπευτικών από τον παραγωγό µέχρι τον καταναλωτή, τη σύγχρονη οργάνωση της χονδρεµπορίας, την εξασφάλιση του ανταγωνισµού και τη σταθερότητα των τιµών. Αναλυτικά, µε το Νόµο 3190/2003, επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7 του Ν. 2323/1995 και προστέθηκαν στον ίδιο Νόµο 2323/1995 τα άρθρα 7α, 7β, 7γ, 7δ, 7ε, 8α, 8β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 2

3 ΝΟΜΟΣ 3105/2003 Με το άρθρο 44 του Νόµου 3105/2003 (Α/29/2003) Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου έκτου του Ν.2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α/1996) που αφορά τη σύνθεση του Ταµείου Λαϊκών Αγορών. Με δε το άρθρο 49 προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 17 του Ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α/1980) που αφορά την απόδοση ποσού από το εισπραττόµενο ηµερήσιο δικαίωµα, υπέρ της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών. ΝΟΜΟΣ 3377/2005 Ο Νόµος 3377/2005 (Α/202/2005) ψηφίσθηκε προκειµένου να ενισχυθεί περαιτέρω η προσαρµογή λειτουργίας της αγοράς και του υπαίθριου εµπορίου γενικότερα στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και των καταναλωτών και στα κρατούντα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι διατάξεις του νόµου αυτού στόχευαν να αντιµετωπίσουν το δεδοµένο ότι µε την πάροδο του χρόνου γύρω από τις δραστηριότητες του υπαιθρίου εµπορίου αναπτύχθηκε µία εκτενής µορφή παρεµπορίου που βοηθούµενη από την αδιαφάνεια των διαδικασιών και τις ατελείς νοµοθετικές παρεµβάσεις, κατέστησε προβληµατική τη λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου, δυσχέρανε σηµαντικά ή και αναίρεσε τους αρχικούς σκοπούς του νοµοθέτη και συντέλεσε σε φαινόµενα δυσλειτουργίας της αγοράς. Επίσης οι διατάξεις αυτές προσπάθησαν να καθιερώσουν ένα σύστηµα αρχών και κανόνων εξυγίανσης της λειτουργίας των κρίσιµων τοµέων του εµπορίου και της αγοράς αφ' ενός και αφ' ετέρου να εγκαταστήσουν ένα σύστηµα δραστικής εποπτείας και ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων µε κανόνες διαφάνειας, ισονοµίας, κοινωνικής ευαισθησίας και αρχών ανάπτυξης. Το σύστηµα αυτό έθετε ως στόχο την καταπολέµηση τέτοιων προβληµάτων όπως τα φαινόµενα παρεµπορίου, καθώς και των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού και προσπάθησε να εξασφαλίσει µια σχέση δίκαιης ισορροπίας µεταξύ των δικαιωµάτων της παραγωγής και της κατανάλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο µε τις διατάξεις του Νόµου 3377/2005 αντικαταστάθηκαν εκ νέου τα άρθρα 1, 2, 5, 7 του Νόµου 2323/1995, καθώς επίσης και το άρθρο 7β, 7γ, 8α του ίδιου Νόµου και προστέθηκε άρθρο 7στ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 3

4 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 Με το πρώτο µέρος του Νόµου 3419/2005 (Α/297/2005) Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο θεσµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Με την καθιέρωση και τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. απλοποιείται σε µεγάλο βαθµό το τυπικό πλαίσιο άσκησης της εµπορικής δραστηριότητας, ώστε αυτή να είναι παραγωγική και γόνιµη. Καθιδρύεται καθεστώς αναγκαίας διαφάνειας κατά την άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας και εµπεδώνεται, κατά τον τρόπο αυτόν η ασφάλεια του δικαίου και των εν γένει συναλλαγών. Γενικότερα το όλο σύστηµα των ρυθµίσεων του Νόµου αυτού εναρµονίζεται µε την Οδηγία 2003/58/ΕΚ (EEEK L. 221) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας για ορισµένες µορφές εταιρειών και περαιτέρω αξιοποιεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης µε το υπ αρ. 26 άρθρο ο Νόµος αυτός επιφέρει µεταβολές σε ρυθµίσεις που αφορούν το υπαίθριο και πλανόδιο εµπόριο. Ειδικότερα τροποποιούνται οι εξής ρυθµίσεις: του άρθρου 2 του ν. 2323/1995, της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, του άρθρου 7α του ν. 2323/1995, του άρθρου 7β του ν. 2323/1995, του άρθρου 6 του ν. 3190/2003 και του άρθρου 29 του ν. 3377/2005. Συγκεκριµένα µε το άρθρο αυτό επιφέρονται διορθώσεις και ορισµένες τροποποιήσεις διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, που κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότερη αντιµετώπιση των αντίστοιχων θεµάτων και την παραγωγικότερη λειτουργία των σχετικών διατάξεων. Ειδικότερα, συνιστάται τριµελής επιτροπή που θα εξετάζει, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, τη νοµιµότητα των προστίµων που επιβάλλονται από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών, πριν αυτά βεβαιωθούν και προωθηθούν στις οικείες.ο.υ. προς είσπραξη. Με τη ρύθµιση αυτή αποφεύγεται η περιττή ταλαιπωρία του ενδιαφεροµένου αν το πρόστιµο επιβλήθηκε παρά το νόµο και διασφαλίζεται η νοµιµότητα της διοικητικής δράσης. ΝΟΜΟΣ 3468/2006 Mε τις διατάξεις Νόµου 3468/2006 (ΦΕΚ Α/297/2003) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις τροποποιείται η παράγραφος του άρθρου 10 του Ν. 2323/1995. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 4

5 ΝΟΜΟΣ 3557/2007 Με το Νόµο 3557/2007 (ΦΕΚ Α/100/2007) και ειδικότερα µε το δεύτερο Κεφάλαιο του Νόµου αυτού αντιµετωπίζονται κρίσιµα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειµένου να αρθούν προβλήµατα που ανέκυψαν από την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και να καταστούν οι διατάξεις αυτές περισσότερο λειτουργικές και παραγωγικές για τη διοίκηση και τους διοικούµενους. Ανάµεσα στις άλλες ρυθµίσεις του εν λόγω κεφαλαίου υπάρχει ρύθµιση που αποσκοπεί στην αποτροπή καταστρατηγήσεων του νόµου για το υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο. Συγκεκριµένα, µε τα άρθρα 12 και 15 τροποποιούνται τα άρθρα 1, 5, 7, 7Α, 7Γ, 7ΣΤ και 8Α του Ν. 2323/1995 και συµπληρώνεται το άρθρο 2 αυτού. Επίσης τροποποιούνται τα άρθρα 11 και 17 του Ν. 3377/2005. Στο ίδιο πλαίσιο ορίζεται ο καθορισµός των όρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων δια Προεδρικού ιατάγµατος. ΝΟΜΟΣ 3604/2007 Με το άρθρο 81 του Νόµου 3604/2007 (ΦΕΚ Α/189/2007) τροποποιείται το άρθρο 8 του Νόµου 703/1977 περί ζητηµάτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού και περί της δυνατότητας άσκησης ελέγχων από αυτή για ζητήµατα συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Επίσης µε το άρθρο 80 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 7β και 7στ του Νόµου 2323/1995 για θέµατα των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου και θέµατα σχετικά µε το.σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά. ΝΟΜΟΣ 3668/2008 Ο Νόµος 3668/2008 (ΦΕΚ Α/115/2008) Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 "Περί Αγορανοµικού κατά την ψήφισή του προέβλεπε την ανανέωση των διατάξεων του Αγορανοµικού Κώδικα διότι οι έως τότε ισχύουσες ρυθµίσεις περί κυρώσεων του Αγορανοµικού Κώδικα χρονολογούνταν από το 1946, µε µερικές, πιο πρόσφατες, αποσπασµατικές τροποποιήσεις. Οι έως τότε ισχύουσες ρυθµίσεις αντανακλούσαν εντελώς διαφορετικές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και εκάλυπταν ανάγκες τελείως διαφορετικές από τις σύγχρονες. Σε αυτό το πλαίσιο οι καινοτοµίες του Ν. 3668/2008 στόχευαν στις εξής δύο κατευθύνσεις: (α) την κατεύθυνση της απλοποίησης των αγορανοµικών διατάξεων του Αγορανοµικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 5

6 Κώδικα και (β) την κατεύθυνση της αποποινικοποίησης των παραβάσεων που σήµερα δε νοείται να έχουν ποινικό χαρακτήρα. Επιπλέον, στα πλαίσια της συνταγµατικής επιταγής του άρθρου 102 του Συντάγµατος για την αποκεντρωτική οργάνωση και λειτουργία του κράτους, κατά τις διατάξεις του ως άνω Νόµου, η αρµοδιότητα για την απόφαση της επιβολής των διοικητικών προστίµων µεταβιβάσθηκε συνολικά στις νοµαρχίες, µε σκοπό την αποκέντρωση της διαδικασίας επιβολής προστίµων και γενικότερα κυρώσεων για αγορανοµικές παραβάσεις. ΝΟΜΟΣ 3697/2008 Με το άρθρο 2 του Νόµου 3697/2008 Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/194/2008) καταργήθηκαν όλοι οι Ειδικοί Λογαριασµοί, ως ορίζονται στο άρθρο 1 του ίδιου Νόµου, που λειτουργούσαν σε Υπουργεία, Ν.Π.. και τον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα. ΝΟΜΟΣ 3734/2009 Με το άρθρο 42 του Νόµου 3734/2009 (ΦΕΚ Α/8/2009) Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Εργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις συµπληρώνεται το άρθρο 1 του Νόµου 2323/1995 που αφορούν θέµατα σχετικά µε τις εξαιρέσεις από την κλήρωση για τις άδειες του εν λόγω άρθρου. Με το άρθρο 43 του ίδιου Νόµου τροποποιείται αντίστοιχο άρθρο του Νόµου 1023/1980 σχετικά µε το ηµερήσιο δικαίωµα των πωλητών Λαϊκών Αγορών και προσδιορίζεται η σχετική αρµοδιότητα των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών. ΝΟΜΟΣ 3769/2009 Στο άρθρο 16 του Νόµου 3769/2007 (ΦΕΚ Α/105/2009) Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρώνκαι γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις ρυθµίζονται θέµατα του υπαίθριου εµπορίου. Το υπαίθριο εµπόριο αποτελεί βασικό κλάδο της εµπορικής δραστηριότητας που στηρίζει την εθνική οικονοµία και έχει ήδη αναπτυχθεί ένα εκτεταµένο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του. Mε το συγκεκριµένο άρθρο προωθείται η προτεινόµενη ρύθµιση, η οποία επιτρέπει σε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 6

7 κατόχους αδειών συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές να συµµετέχουν και σε εµποροπανηγύρεις, ενώ παράλληλα καθιερώνεται η δηµόσια κλήρωση ως τρόπος χορήγησης αδειών για εµποροπανηγύρεις και κυριακάτικες αγορές, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο διαφάνειας στη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποιώντας τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 2323/1995. Στο άρθρο 17 του ίδιου ως άνω Νόµου λαµβάνεται ειδική πρόνοια για ευπαθείς κατηγορίες πληθυσµού όπως είναι οι Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ ως προς τη δυνατότητά τους για απόκτηση άδειας υπαίθριου εµπορίου και άδεια συµµετοχής σε λαϊκές αγορές. ΝΟΜΟΣ 3844/2010 Με το Νόµο 3844/2010 (ΦΕΚ Α/63/2010) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις προσαρµόζεται η ελληνική νοµοθεσία στην οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση της δηµιουργίας µιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και συµβάλει στην αξιοποίηση των σηµαντικών δυνατοτήτων που παρέχει ο τοµέας των υπηρεσιών, ενισχύοντας την οικονοµική µεγέθυνση και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η οδηγία των υπηρεσιών εφαρµόζει βασικές αρχές της Λισαβόνας του 2000 καθώς και της «Λευκής Βίβλου» για τη διακυβέρνηση του 2002 (ανοιχτή µέθοδο συντονισµού, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αµοιβαία αξιολόγηση). Υπήρξε απόφαση των νοµοθετικών οργάνων της Ε.Ε. η οδηγία να έχει χαρακτήρα γενικό, υπό δύο έννοιες: α) Η οδηγία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άσκησης δύο θεµελιωδών κοινοτικών ελευθεριών, της ελευθερίας εγκατάστασης φυσικών και νοµικών προσώπων στον τριτογενή τοµέα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, χωρίς εγκατάσταση. β) Καλύπτει το σύνολο του τριτογενούς τοµέα. ΝΟΜΟΣ 3852/2010 Με την παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προστέθηκαν στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Στις περιπτώσεις που η ειδική νοµοθεσία περί υπαίθριου εµπορίου προέβλεπε, ως όργανο άσκησης αρµοδιοτήτων, το Νοµάρχη, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 7

8 Νοµαρχιακή Επιτροπή, από ως αρµόδια όργανα άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών για µεν τις Περιφέρειες νοούνται, ο Περιφερειάρχης, το Περιφερειακό Συµβούλιο και η οικεία Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας, για δε τους ήµους, ο ήµαρχος, το ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικεία Επιτροπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 8

9 4.2. ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 489/1987 Το Προεδρικό ιάταγµα 487/1987 (ΦΕΚ Α/226/1987) Οργανισµός του Ταµείου Λαϊκών Αγορών καθορίζει ζητήµατα σχετικά µε τον Οργανισµό του Ταµείου Λαϊκών Αγορών και ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την έδρα, την έκταση, τη µορφή, τα όργανα του Οργανισµού, τις αρµοδιότητες αυτών κ.α. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 85/2004 Το Προεδρικό ιάταγµα 85/2004 (ΦΕΚ Α/66/2004) Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης καθορίζει ζητήµατα σχετικά µε την αποστολή, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρµοδιότητες, το προσωπικό και άλλα σχετικά θέµατα του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 12/2005 Το Π.. 12/2005 (ΦΕΚ Α/10/2005) Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου και πλανόδιου) συγκεκριµενοποιεί περαιτέρω τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης, µεταβίβασης, ανάκλησης αδειών υπαίθριου εµπορίου, τη διάρκεια της άδειας και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της. Επίσης καθορίζει τα στοιχεία της άδειας υπαίθριου εµπορίου, τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου και λοιπές ανάλογες περιπτώσεις. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 58/2005 Το Προεδρικό ιάταγµα 58/2005 (ΦΕΚ Α/87/2005) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε την πώληση εµπορευµάτων στις Λαϊκές Αγορές, τους όρους πώλησης των προϊόντων, τον έλεγχο στους πωλητές κλπ. Επίσης ρυθµίζει επιµέρους θέµατα για τη χορήγηση επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών σε δικαιούχους για την πώληση προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 254/2005 Το Π.. 254/2005 (ΦΕΚ Α/307/2005) Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου) εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 9

10 υπαίθριου εµπορίου πλανόδιου ή στάσιµου, τον τρόπο άσκησης υπαιθρίου εµπορίου πλανόδιων ή στάσιµων κινητών καντινών, τα στοιχεία της άδειας υπαιθρίου εµπορίου και λοιπά θέµατα σχετικά µε την έκδοση και χρήσης άδειας υπαίθριου εµπορίου. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 51/2006 Το Προεδρικό ιάταγµα 51/2006 (ΦΕΚ Α/53/2006) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών καθορίζει ζητήµατα σχετικά µε τη χορήγηση άδειών λαϊκών αγορών, την έκδοση πινακίδων, τους δικαιούχους αυτών κλπ. Επίσης καθορίζει όλα τα ανάλογα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις παραγωγικές άδειες στις λαϊκές αγορές. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 115/2008 Το Προεδρικό ιάταγµα 115/2008 (ΦΕΚ Α/179/2008) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθορίζει ζητήµατα σχετικά µε την ίδρυση Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, τους ικαιούχους απόκτησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορηγησης τέτοιου είδους αδειών καθώς και παραγωγικών αδειών και συναφή ζητήµατα. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 116/2008 Το Προεδρικό ιάταγµα 116/2008 (ΦΕΚ Α/179/2008) Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 (Α' 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» καθορίζει ζητήµατα σχετικά µε τη χορήγηση άδειών λαϊκών αγορών, την έκδοση πινακίδων, τους δικαιούχους αυτών κλπ τροποποιώντας διατάξεις του Π.. 51/2006. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 10

11 4.3. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡ. Κ1-559/1992 Με την υπ αρ. Κ1-599/1992 (ΦΕΚ 121/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Εµπορίου τίθενται οι προϋποθέσεις της άσκησης του υπαιθρίου και πλανοδίου εµπορικής δραστηριότητας κατ εφαρµογή των διατάξεων του αρ. 30 του Νόµου 2000/91. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠ ΑΡ. Φ. 3131/17/96 Με την υπ αρ. 3131/17/96 (ΦΕΚ Β/178/1997) Κοινή Απόφαση καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιµου και πλανόδιου) εµπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρµοδιότητας Οργανισµών Λιµένα, Λιµενικών ταµείων και ΕΟΤ καθώς και επί πλοίων. Επίσης καθορίζονται θέµατα χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί µόνιµα αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-730/2003 Με την υπ αρ. Α2-730/2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/694/2003) καθορίσθηκαν θέµατα σχετικά µε την αύξηση του εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3150/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003). ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α2-634/2003 Με την υπ αρ. Α2-634/2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/541/2003) καθορίσθηκαν ο τρόπος, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003). ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-1147/2004 Με την υπ αρ. Α2-1147/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης καθιερώνεται τριπλότυπο ελτίο Αποστολής ή τριπλότυπο ελτίο Αποστολής Τιµολόγιο κατά τη διακίνηση οπωρολαχανικών και αλιευτικών προϊόντων προς και από τις Λαϊκες Αγορές, και άλλες περί του θέµατος ρυθµίσεις κατά τις επιταγές της παραγράφου 2 του άρθρου 7γ του Νόµου 2323/1995, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 7γ του Νόµου 3190/2003 (ΦΕΚ Α/249/2003). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 11

12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-1149/2004 Με την υπ αρ. Α2-1149/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίµων των άρθρων 5 και 7 του Νόµου 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν µε το Νόµο 3190/2003 (ΦΕΚ Α/249/2003). ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-1150/2004 Με την υπ αρ. Α2-1150/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης αναπροσαρµόζονται τα χρηµατικά πρόστιµα, που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 5 (παρ. 2) και 7 (παρ. 6) του Νόµου 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν µε το Νόµο 3190/2003 (ΦΕΚ Α/249/2003). ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-1151/2004 Με την υπ αρ. Α2-1151/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται θέµατα για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-1220/2004 Με την υπ αρ. Α2-1220/2004 (ΦΕΚ Β` 1124/ ) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται αύξηση του δικαιώµατος προσέλευσης των αδειούχων πωλητών στις λαϊκές αγορές. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-1151/2004 Με την υπ αρ. Α2-1151/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται θέµατα για την οργάνωση και λειτουργία των κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-3563/2005 Με την υπ αρ. Α2-3563/2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1390/ ) καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 12

13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Κ1-188/2006 Με την υπ αρ. Κ1-188/2006 (ΦΕΚ Β/66/2006) του Υφυπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, για τη χορήγηση άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, του άρθρου 29 του ν. 3377/2005. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-2557/2006 Με την υπ αρ. Α2-2557/2006 (ΦΕΚ Β/753/2006) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται η Τριµελής Επιτροπή του άρθρου 4 παράγραφος 4 του Νόµου 3377/2005. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. 2/68268/0022 Με την υπ αρ. 2/68268/0022 (ΦΕΚ Β/153/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης καθορίζονται ζητήµατα σχετικά µε την αµοιβή των µελών των Κλιµακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου και της Γραµµατείας Υποστήριξης των Κλιµακίων αυτών, που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Ν. Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά) και στις λοιπές Περιφέρειες της Επικράτειας και άλλες ρυθµίσεις περί τη διαδικασία κ.λπ. για την απόδοση στους δικαιούχους της αµοιβής αυτής. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Κ1-1178/2007 Με την υπ αρ. Κ1-1178/2007 (ΦΕΚ Β/1034/2007) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης θεσπίζεται διαδικασία κατάσχεσης των εµπορευµάτων, της καταστροφής ή της διάθεσης αυτών και η αµοιβή των µελών της επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Νόµου 3377/2005. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. 2/ 53792/0022 Με την απ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ B/1790/ ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αµοιβής των µελών των Κλιµακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου, που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς) και στις λοιπές Περιφέρειες της Επικράτειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 13

14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-1095/2007 Με την υπ αρ. Α2-1095/2007 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/248/2007) ορίσθηκαν θέµατα για τον καθορισµό του ύψους, διαδικασίας και τρόπου καταβολής και είσπραξης του ηµερήσιου δικαιώµατος, από τους προσερχόµενους στους χώρους των λαϊκών αγορών πωλητές (επαγγελµατίες παραγωγούς) αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-5900/2008 Με την υπ αρ. Α-5900/2008 (ΦΕΚ Β 1857/ ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο επιβολής των χρηµατικών προστίµων, που επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές του ν. 3668/2008. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (Ν.Π...) ΥΠ ΑΡ /2008 Με την υπ αρ /2008 Απόφαση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά (ΦΕΚ Β/2605/2008) καθορίσθηκαν ζητήµατα σχετικά µε την αύξηση του ηµερήσιου δικαιώµατος προσέλευσης των αδειούχων πωλητών στις λαϊκές αγορές. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-2888/2009 Με την υπ αρ. Α2-2888/2009 (ΦΕΚ Β 1200/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης καθορίσθηκαν τα ποσοστά ηµερήσιου δικαιώµατος δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α'), αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.). ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α /2009 Με την υπ αρ. Α2-2889/2009 (ΦΕΚ Β 1200/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζεται ειδικότερα ο καθορισµός ποσοστών ηµερήσιου δικαιώµατος δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α'), αρµοδιότητας όλων των Ν.Α. της χώρας εκτός των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιά και Θεσσαλονίκης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α /2009 Με την υπ αρ. Α2-4221/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 2180/ ) καθορίσθηκαν οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιοποίησης του εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/ ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 14

15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡ. Α2-3708/2009 Με την υπ αρ. Α2-3708/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/1548/2009) καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠ ΑΡ /2010 Με την υπ αρ /2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΦΕΚ Β/2031/2010) καθορίσθηκαν θέµατα διοικητικής Υποστήριξης για την άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων των δήµων σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠ ΑΡ. Κ1-164 /2011 Με την υπ αρ. ΚΙ-164/2011 (ΦΕΚ Β/275/2011) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας, και Ναυτιλίας, προσαρµόζονται οι διατάξεις της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της Ισχύουσας Νοµοθεσίας 15

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα