ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, για την περίοδο Αυγούστου 2012-Ιουνίου 2013 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 1 η Αυγούστου 2012, και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α 129/ ) και ιδίως τα άρθρα 9, 10, 12, 13 και Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α 85/ ) και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 105, 120 και Την υπ αριθμ. Δ6-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.11484/ Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Προσδιορισμός του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 5,57 /MWh». 5. Την υπ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/ Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999». -1 -

2 6. Το από και με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ (Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΚΑ: 3050), «Δυνατότητα διάθεσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου». 7. Την υπ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/ Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός αριθμητικών τιμών των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 και αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους για το έτος 2011». 8. Την από Απόφαση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 1098/2011, «Μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους του Άρθρου 40 παρ. 3 του ν.2773/1999, προϋπολογιστικά για το Β εξάμηνο του έτους 2011». 9. Την από Γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 13/2011, «Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα έτη 2010 και 2011, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, εξαιρουμένων των τιμών των φωτοβολταϊκών σταθμών». 10. Την υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 1182/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων για την περίοδο διαθέσιμων για δημοπράτηση και διαδικασία και όροι δημοπράτησης αυτών - Δικαιώματα για το 2012». 11. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ), και ιδίως το άρθρο 143 και την παράγραφο 3, του άρθρου Το από έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους». 13. Την από επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη ΡΑΕ, με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Η από επιστολή του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ για την αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους ΑΠΕ». 14. Το από έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Χρέωση Χρήσης Δικτύου για το 2012». 15. Το από έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Αποστολή στοιχείων πωλήσεων και εσόδων για τον προσδιορισμό των αριθμητικών τιμών των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ». 16. Το από έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ»

3 17. Το από έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Εξ. Επείγον: Επικαιροποίηση Πρόβλεψης της Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΠΕ στο τέλος του 2012 και Προσδιορισμός των Αντίστοιχων Πληρωμών». 18. Το από έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Ειδικό Τέλος ΑΠΕ». 19. Το από έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Ορθή επανάληψη: Επικαιροποίηση Πρόβλεψης της Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΠΕ στο τέλος του 2012 και Προσδιορισμός των Αντίστοιχων Πληρωμών». 20. Το από έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Ειδικό Τέλος ΑΠΕ». 21. Την από επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Κατεπείγον Σημαντικό: Ειδικό Τέλος ΑΠΕ». 22. Την από Απόφαση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 1453/2011, «Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, για το έτος 2012» 23. Την από και από Γνωμοδότησεις της ΡΑΕ υπ αριθμ. 2/2012 και 5/2012, «Αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (παρ. 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009)» 24. Την υπ αριθμ. Δ5/Β/οικ.3982 (3)/ (ΦΕΚ Β 342) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Ειδικό τέλος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη». 25. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012, (ΦΕΚ Α 24), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 4062/2012, (ΦΕΚ Α 70), και ιδίως τις διατάξεις την παράγραφο 3, του άρθρου Την από επιστολή ΡΑΕ με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50913, «Έλεγχος από τη ΡΑΕ των κινήσεων του ειδικού λογαριασμού και της εξέλιξης των μεγεθών που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της τιμής του ειδικού τέλους ΑΠΕ». 28. Τα από έγγραφα της ΔΕΗ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας». 29. Το από έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Έλεγχος από τη ΡΑΕ των κινήσεων του ειδικού λογαριασμού και της εξέλιξης των μεγεθών που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της τιμής του ειδικού τέλους ΑΠΕ»

4 30. Το από έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Το οξύτατο πρόβλημα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ Ανάγκη για άμεση ισοσκέλισή του». 31. Την από επιστολή του Προέδρου της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-51847, «Άμεση αντιμετώπιση του διευρυνόμενου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011». 32. Τα από έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Αποστολή στοιχείων προϋπολογισμού 2012 σχετικά με τη χρέωση χρήσης δικτύου». 33. Το από έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ απολογιστικά με ενσωμάτωση δικαιωμάτων εκπομπών αέριων θερμοκηπίου και ειδικό τέλος λιγνίτη ( )». 34. Την από επιστολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι Το από έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι , «Στοιχεία Πωλήσεων και Εσόδων 2011». 36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκέφτηκε ως εξής : Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του ν.3468/2006, η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας συνάπτεται μεταξύ του κατόχου άδειας παραγωγής και του Διαχειριστή του Συστήματος, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αντίστοιχα, και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται σε τιμές που δημοσιεύονται κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Υπουργού. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011, «Η ΛΑΓΗΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ της παραγράφου του άρθρου 118 και της περίπτωσης η της παραγράφου του άρθρου 129 αντίστοιχα, μέσω ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού, όπως αυτός δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ»

5 Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει, τα έσοδα του ως άνω ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού προέρχονται από: 1) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού του άρθρου 120 και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης κατά το άρθρο 105, τα οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών κατά τα οριζόμενα στον ν. 3851/ ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, που παράγεται από τις μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 129. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kwh λαμβάνεται υπ όψη το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ. 3) Τα έσοδα που προκύπτουν από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιμερίζεται ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια σε κάθε πελάτη, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. 4) Τα έσοδα που προκύπτουν από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. 5) Τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή ειδικού τέλους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, κατά το άρθρο 52 του ν.4042/12. 6) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 3 του ν. 4062/2012 το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ μετονομάστηκε σε Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ( εφεξής ΕΤΜΕΑΡ), ως άνω. Επειδή, οι υπολογισμοί για τα έσοδα του Διαχειριστικού Ειδικού Λογαριασμού και κατά το τμήμα που πρέπει να προέρχονται από τη χρέωση του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) του άρθρου 143 του ν.4001/2011 γίνονται σε προϋπολογιστική ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπ όψη α) τις ισχύουσες επί του παρόντος τιμές του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, β) τις ισχύουσες τιμές ενέργειας των μονάδων των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006, και γ) τις υποθέσεις που υιοθετούνται για την ετήσια παραγωγή από τις μονάδες αυτές, την Οριακή Τιμή του Συστήματος, την κατανάλωση ενέργειας στο σύνολο της χώρας, καθώς και άλλους πόρους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύναται να διατίθενται στο Λογαριασμό από τον οποίο αμείβονται οι μονάδες των άρθρων 9 και 10 του ν Επειδή, στην υπ αριθμ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, προβλέπονταν ότι «..σε περίπτωση που οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στο 2012 διαπιστωθεί πως υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που - 5 -

6 χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς..κρίνεται αναγκαίο από τη ΡΑΕ να προχωρήσει άμεσα σε νέα απόφαση σχετικά με το ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ.». Επειδή, στην από επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ, η οποία κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ, αποτυπώνεται με σαφήνεια η εξαιρετικά δυσχερής κατάσταση που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά το έλλειμμα του ισοζυγίου του Ειδικού Λογαριασμού του Άρθρου 143 του Ν.4001/2011, το οποίο έφθασε στο τέλος Μαΐου 2012 τα 221,3 εκ.. Στην εν λόγω επιστολή υπογραμμίζονταν η άμεση πλέον ανάγκη λήψης νέας Απόφασης ΡΑΕ για την ισοσκέλιση του Ειδικού Λογαριασμού, μέσω νέας μεγάλης αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων - ΕΤΜΕΑΡ (πρώην Ειδικό Τέλος ΑΠΕ), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση των υποχρεώσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. Επειδή, διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους για το 2012, από τη σύγκριση των στοιχείων της υπ αριθμ. 1453/2011 Απόφασης ΡΑΕ και των αντίστοιχων στοιχείων του εγγράφου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε και στην επιστολή ΡΑΕ (Ο-51847) προς το ΥΠΕΚΑ, «ο στόχος της κάλυψης των απαιτούμενων πληρωμών προς στους Παραγωγούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το έτος 2012, καθώς και η μερική (κατά το ήμισυ) κάλυψη του ελλείμματος που διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα των κινήσεων του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι τα τέλη του 2011, είναι τελείως ανέφικτα, εφ όσον : α) δεν εκταμιευθούν τα έσοδα που προβλέπονται για το 2012 στην υπ αριθμ. 1453/2011 Απόφαση ΡΑΕ, αναφορικά με τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και το τέλος ΕΡΤ, σύμφωνα και με τις σχετικές δεσμεύσεις του ΥΠΕΚΑ, δεν δημιουργηθούν και εισρεύσουν άμεσα νέοι πρόσθετοι πόροι για το 2012, ύψους τουλάχιστον 100 εκατ. Ευρώ.». Επειδή, έχει ήδη παρέλθει το πρώτο εξάμηνο του 2012, κρίνεται σκόπιμο η περίοδος εφαρμογής της νέας απόφασης να επεκταθεί έως τα τέλη Ιουνίου του 2013, για λόγους συμβατότητας με τις προγενέστερες αποφάσεις. Επειδή, λαμβάνοντας υπ όψη τα ανωτέρω, η αναμενόμενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (μονάδες του άρθρου 9 ν.3468/2006), λαμβάνοντας υπ όψη τις σχετικές άδειες για νέες μονάδες και την εξέλιξη των έργων αυτών, εκτιμάται για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου 2013 σε 6.600GWh. Αντίστοιχα, επειδή για τις μονάδες ΑΠΕ οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (μονάδες του άρθρου 10 ν.3468/2006), η αναμενόμενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπ όψη τις σχετικές άδειες για νέες μονάδες και την εξέλιξη των έργων αυτών, για την ίδια περίοδο, εκτιμάται σε 864 GWh. Επειδή, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006 κατά την ανωτέρω περίοδο εκτιμάται ότι θα τιμολογηθεί με μεσοσταθμική τιμή ίση με 176,2 /MWh για τις μονάδες του άρθρου 9 του ν.3468/2006 και με μεσοσταθμική τιμή ίση με 168,3 /MWh για τις μονάδες του άρθρου 10 του ν.3468/2006, - 6 -

7 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επειδή, το ύψος των ετήσιων πληρωμών προς αντισυμβαλλόμενους κατόχους αδειών παραγωγής μονάδων των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006, εκτιμάται για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου 2013 σε 1.162,6 εκ. για τις μονάδες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και σε 145,5 εκ. αντίστοιχα για τις μονάδες των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Επειδή, τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 μέσω της διαδικασίας διευθέτησης αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, κατά τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την ως άνω περίοδο εκτιμώνται σε 387,5 εκ.. Για τον υπολογισμό αυτό ελήφθη υπ όψη εκτίμηση της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, σταθμισμένης με την παραγωγή των μονάδων του άρθρου 9 του ν.3468/2006, ίση με 60 /MWh και απώλειες ενέργειας της τάξεως του 2,15%. Επειδή, τα ποσά που καταβάλλει η Δ.Ε.Η. ως προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφήθηκε στα συστήματα των νησιών υπολογίζονται, για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου 2013, σε 151,3 εκ., λαμβάνοντας υπ όψη το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1098/2011 Απόφαση της ΡΑΕ για τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους του Άρθρου 40 παρ. 3 του ν.2773/1999 και θεωρείται ότι θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους 2012 και για το πρώτο εξάμηνο του έτους Επειδή, στην υπ αριθμ. 236/2010 Γνωμοδότησή της, η ΡΑΕ πρότεινε ενιαία αύξηση της τιμής του Ειδικού Τέλους σε 5,57 /MWh για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, για την περίοδο 1 η Μαΐου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου Η αύξηση αυτή τελικά εφαρμόστηκε από το ΥΠΕΚΑ για όλους τους καταναλωτές πλην εκείνων που υπάγονταν στην οικιακή χρήση, για τους οποίους η χρέωση παρέμεινε στα 0,3 /MWh, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Απόφαση αυτή του ΥΠΕΚΑ είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του μέχρι τότε υπάρχοντος ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, το οποίο έφθασε τα 99,3 εκ. στο τέλος του Επειδή, στην υπ αριθμ. 379/2011 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ εκτιμήθηκε το απαιτούμενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος στα 100,1 εκ. για το 2011, καθώς προβλεπόταν σημαντική εισροή πρόσθετων εσόδων στον Ειδικό Λογαριασμό από τη διαδικασία δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του έτους 2011, της τάξεως των 250 εκ., σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Επειδή, η ως άνω διαδικασία δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του έτους 2011 απέφερε πολύ λιγότερα έσοδα από τα ως άνω αναμενόμενα 250 εκ. του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα δε με το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., το έλλειμμα του Λογαριασμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 ανήλθε στο τέλος του 2011 στα 196 εκ

8 Ακολούθως, με την υπ αριθμ. Ι επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη ΡΑΕ βεβαιώνονταν ότι γίνεται προσπάθεια αναζήτησης συμπληρωματικών πόρων για τον Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ για τις πληρωμές των παραγωγών από ΑΠΕ, με στόχο τον περιορισμό της απαιτούμενης αύξησης του Ειδικού Τέλους και τη μείωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού. Επειδή, με την υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι / επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, προβλέπονταν συμπληρωματικά έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ για το 2012, αφ ενός από το υφιστάμενο τέλος ΕΡΤ, της τάξεως των 30 εκ., αφ ετέρου από την επιβολή έκτατου τέλους 2 /MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, της τάξεως των 55 εκ.. Επιπλέον, στην υπ αριθμ /2011 ΚΥΑ, προβλέπονταν η δυνατότητα διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 10 εκ. τόννων κατά το έτος 2012, τα οποία εκτιμήθηκαν ότι θα απέφεραν έσοδα της τάξης των 116 εκ.. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με την ως άνω επιστολή του Υπουργού ΠΕΚΑ, προορίζονταν για την ενίσχυση, το 2012, του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ, κατόπιν σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Επειδή, η ΡΑΕ στην υπ αριθμ. 1453/2011 Απόφασή της για την αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους για το έτος 2012, έλαβε υπ όψη τα ανωτέρω, όσον αφορά τα επιπρόσθετα έσοδα, και συγκεκριμένα: α) τα έσοδα που προβλέπονταν από τη διαδικασία δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του έτους 2012 (116 εκ. ), β) τα έσοδα που προβλέπονταν από το τέλος ΕΡΤ (30 εκ. ), και γ) τα έσοδα που προβλέπονταν από την επιβολή τέλους στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή (55 εκ.. ). Επίσης, η ΡΑΕ σταθμίζοντας αφ ενός τη δυσχερή οικονομική κατάσταση του Διαχειριστή, αφ ετέρου το συμφέρον του τελικού καταναλωτή, και λαμβάνοντας υπ όψη το γεγονός ότι θα πρέπει να παρέχεται στον τελικό καταναλωτή ασφάλεια ως προς τη διακύμανση των τιμών, υιοθέτησε κατά τον επιμερισμό του Ειδικού Τέλους τη βασική παραδοχή ότι το υφιστάμενο έλλειμμα θα καλυπτόταν κατά το ήμισυ μέσω των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους το 2012, και κατά το υπόλοιπο ήμισυ θα επιβάρυνε τις αντίστοιχες χρεώσεις του Ο συνδυασμός των υποθέσεων αυτών οδήγησε σε χαμηλότερο επίπεδο για το απαιτούμενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος, της τάξεως των 292,8 εκ. για το Επειδή, σύμφωνα με το από έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., έως και τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2012: α) είχαν πραγματοποιηθεί δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου μόνο το μήνα Ιανουάριο, αποφέροντας έσοδα της τάξεως των 13,3 εκ., β) δεν είχαν εκταμιευθεί έσοδα από το τέλος ΕΡΤ για τους σκοπούς του Ειδικού Λογαριασμού κατά την κείμενη νομοθεσία, ενώ γ) σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η επιβολή του τέλους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής εφαρμόστηκε στα τέλη του Φεβρουαρίου 2012 (ΦΕΚ Β 342), αντί της 1 ης Ιανουαρίου 2012 όπως αρχικά προβλεπόταν. Τελικό αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν να υπάρξει σοβαρή υποανάκτηση εσόδων έναντι των προβλεπομένων, η οποία στο σύνολό της προσεγγίζει τα 138 εκ. μόνο για το πρώτο εξάμηνο του Επειδή, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης διείσδυσης τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, και ιδίως φωτοβολταïκών τεχνολογιών, στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, και της εκ τούτου αναμενόμενης τα επόμενα έτη σημαντικής αύξησης των απαιτούμενων πληρωμών του - 8 -

9 Ειδικού Λογαριασμού, κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποιηθεί το ύψος των εγγυημένων τιμών, ώστε αυτές να αντανακλούν αφ ενός τη σταδιακή μείωση του κόστους εγκατάστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας ορισμένων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως των φωτοβολταϊκών, αφ ετέρου το αυξανόμενο κόστος της χρηματοδότησης και της επισφάλειας των επενδύσεων στη χώρας μας, σε τρόπο ώστε, τελικά, οι επενδύσεις αυτές να είναι βιώσιμες, ταυτόχρονα όμως και οικονομικά αποδοτικές για τη χώρα. Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ με τις υπ αριθμ. 2/2012 και 5/2012 Γνωμοδοτήσεις της προς το ΥΠΕΚΑ ζήτησε την αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών των φωτοβολταϊκών σε επίπεδα που θα αποφέρουν ένα εύλογο επίπεδο οικονομικής απόδοσης, σε σχέση και με τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Επειδή, όπως αναφέρεται στο από έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης εκταμίευσης και εισροής των πρόσθετων εσόδων στον Ειδικό Λογαριασμό και της υψηλής διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ και ιδίως των φωτοβολταϊκών, το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού διογκώθηκε και ανήλθε στα τέλη Ιουνίου του 2012 στα 282,46 εκ., ενώ στα τέλη Ιουλίου 2012 εκτιμόταν ότι θα υπερβεί τα 300 εκ.. Επειδή, η ΡΑΕ ως κύριο όργανο εποπτείας της εγχώριας αγορά ενέργειας έχει και την εποπτεία της κεφαλαιουχικής επάρκειας του Διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, και ως εκ τούτου η εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς. Επειδή, παράλληλα, η ΡΑΕ έχει ως βασική αρμοδιότητα και μέριμνα την προστασία των συμφερόντων των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των τιμολογίων, ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από τη διακύμανση των χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς. Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ απέστειλε την επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ (Ο-51847/ ), στην οποία επισήμαινε ότι: «Λαμβάνοντας υπ όψη την εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού, αλλά και τις αντίστοιχες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην παρούσα συγκυρία οι εγχώριοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα: α) Για το εκτιμώμενο από το Υπουργείο σας ύψος των -ρεαλιστικά αναμενόμενων- εισροών στον Ειδικό Λογαριασμό μέχρι το τέλος του 2012, από: i) τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ii) το τέλος ΕΡΤ. β) Για τη δυνατότητα εξασφάλισης, και το εκτιμώμενο ρεαλιστικά ύψος, επιπρόσθετων πόρων, πέραν των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, τους οποίους η Πολιτεία θα μπορούσε να θεσμοθετήσει και να εκταμιεύσει μέσα στο 2012, για τη, μερική έστω, αποκλιμάκωση του διαρκώς διευρυνόμενου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που οι ως άνω πόροι (α) και (β) δεν καταστεί δυνατόν να δεσμευθούν και να εκταμιευθούν από την Πολιτεία, σε ικανό ύψος, μέσα στο 2012, η ΡΑΕ θα είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη, και σύμφωνα με την κατά νόμο ευθύνη της, προκειμένου να διασφαλίσει την κεφαλαιουχική επάρκεια της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και την ομαλή συνέχιση των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, να οδηγηθεί σε δραστική αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, σε ύψος περίπου τριπλάσιο, μεσοσταθμικά, αυτού που προσδιορίστηκε με την υπ αριθμ. 1453/2011 Απόφασή - 9 -

10 της (δηλ. σε περίπου /MWh, από περίπου 6 /MWh που είναι σήμερα, αντιστοιχώντας σε μία μέση αύξηση του συνολικού 4-μηνιαίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ενός τυπικού οικιακού καταναλωτή της τάξης του 6-7%).» Επειδή ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, σε απάντηση της επιστολής της ΡΑΕ σχετικά με τα δεδομένα διαμόρφωσης του ΕΤΜΕΑΡ, αναφέρει ότι (Ι / ): «παρακαλώ να λάβετε υπ όψη σας στη διαδικασία υπολογισμού του ύψους του Τέλους αυτού τους συμπληρωματικούς πόρους ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού για το 2012/13, τους οποίους αποφάσισε να θεσπίσει το ΥΠΕΚΑ και οι οποίοι θα ανακοινωθούν επίσημα στο αμέσως προσεχές διάστημα.οι πόροι αυτοί έχουν ως εξής: α) Για την περίοδο 1/8/ /6/2013 τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών της περιόδου και υπολοίπων της περιόδου , καθώς και από το τέλος ΕΡΤ, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 300 εκ.. β) Εντός του επόμενου διμήνου, το ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε πρωτοβουλίες που, επίσης για την περίοδο 1/8/ /6/2013, θα αποδώσουν στον Ειδικό Λογαριασμό πρόσθετες εισροές της τάξης των 300 εκ.. Παρακαλώ για τον συνυπολογισμό των ως άνω πόρων του Ειδικού Λογαριασμού στον καθορισμό του ύψους του ΕΤΜΕΑΡ για την περίοδο 1/8/ /6/2013. Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ επιθυμεί να σας διαβεβαιώσει ότι, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν, θα προχωρήσει τάχιστα σε όποιες ενέργειες απαιτούνται από μέρους του για ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και ειδικότερα της ρευστότητας του ΛΑΓΗΕ, ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατό, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, ομαλή λειτουργία του Λειτουργού της αγοράς, αλλά και να υποστηριχτεί η βιωσιμότητα του ρόλου του όλου συστήματος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα». Επειδή, εκτιμάται ότι τα έσοδα από την επιβολή του τέλους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4042/2012 και των στοιχείων που υπέβαλλε με το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι έγγραφό της η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., όσον αφορά το θέμα αυτό, θα προσεγγίσουν τα 50,7 εκ. για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου Επειδή, λαμβάνοντας υπ όψη τις ανωτέρω υποθέσεις και δεδομένα, καθώς επίσης και τη βασική υπόθεση εργασίας ότι στα τέλη του 2013 το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού πρέπει να έχει μηδενιστεί (όπως ακριβώς προβλέφθηκε και στην υπ αριθμ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ), το απαιτούμενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου 2013, εκτιμάται σε 370,1 εκ., όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς που περιλαμβάνει ο Πίνακας 1 που ακολουθεί

11 Πίνακας 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ Υπολογισμός ετήσιου εσόδου από ΕΤΜΕΑΡ Παραγωγή από μονάδες άρθρου 9 του ν.3468/2006 GWh Παραγωγή από μονάδες άρθρου 10 του ν.3468/2006 GWh 864 Συνολική Παραγωγή Μονάδων άρθρων 9 & 10 του ν.3468/2006 GWh ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ Μεσοσταθμική Τιμή Ενέργειας μονάδων άρθρου 9 του ν.3468/2006 /ΜWh 176,2 Μεσοσταθμική Τιμή Ενέργειας μονάδων άρθρου 10 του ν.3468/2006 /ΜWh 168,3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕ Πληρωμές προς μονάδες άρθρου 9 του ν.3468/2006 εκ ,6 Πληρωμές προς μονάδες άρθρου 10 του ν.3468/2006 εκ. -145,5 Έσοδο από εισφορά ΔΕΗ Α.Ε. ως Προμηθευτή ΜΔΝ εκ. 151,3 Έσοδα από μηχανισμό Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης εκ. 387,5 Εκτίμηση Ελλείμματος του Λογ/μού Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011 τον Ιούλιο του 2012 Υπολειπόμενο Ποσό Ελλείμματος του Λογ/μού Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011, που θα υφίσταται στις εκ. -301,6 εκ. 50,0 Εκτιμώμενα έσοδα από το τέλος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής εκ. 50,7 Απαιτούμενο έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, για το 2012 Εκτιμώμενα από το ΥΠΕΚΑ έσοδα από: α) δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και β) από το τέλος ΕΡΤ (άρθ.12, παρ.16 ν.3851/2010) εκ. 970,1 εκ. 300,0 Εκτιμώμενα από το ΥΠΕΚΑ έσοδα από επιβολή νέων (πρόσθετων) μέτρων εκ. 300,0 Απαιτούμενο έσοδο από το ΕΤΜΕΑΡ, για την περίοδο εκ. 370,1 Επειδή, οι υπολογισμοί του Πίνακα 1 βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων και εκτιμήσεων, και προκειμένου να διασφαλιστούν οι πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, καθώς και η οικονομική βιωσιμότητα και φερεγγυότητα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, η ΡΑΕ θα πρέπει να εξετάζει, κατ ελάχιστον σε εξαμηνιαία βάση, τις κινήσεις του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού και την εξέλιξη των μεγεθών στα οποία βασίζεται η εκτίμηση του εσόδου του Ειδικού Τέλους, και ιδίως το ρυθμό εισόδου νέων μονάδων ΑΠΕ στο Σύστημα, καθώς και την πρόοδο σχετικά με την εισροή συμπληρωματικών και πρόσθετων εσόδων: α) από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, β) από το τέλος ΕΡΤ, γ) από το τέλος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, και δ) από την επιβολή των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει άμεσα το ΥΠΕΚΑ (επιστολή ΥΠΕΚΑ της , αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι ). Επειδή, σε περίπτωση που τα ως άνω συμπληρωματικά και πρόσθετα έσοδα (από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, από το τέλος ΕΡΤ, από το τέλος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, από την επιβολή νέων μέτρων, κ.α.) δεν είναι τα αναμενόμενα στην περίοδο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012 ή στο πρώτο εξάμηνο του 2013 διαπιστωθεί πως υπάρχει

12 σημαντική απόκλιση μεταξύ των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς του Πίνακα 1 (ενδεικτικά, στο ρυθμό εισόδου νέων μονάδων ΑΠΕ στο Σύστημα και το Δίκτυο, στην ηλεκτροπαραγωγή από τις εν λόγω μονάδες ΑΠΕ, στην Οριακή Τιμή Συστήματος, στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, κ.ο.κ.), κρίνεται αναγκαίο από τη ΡΑΕ να προχωρήσει άμεσα σε νέα απόφαση σχετικά με το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ, αλλά και σε κάθε δυνατή εκ μέρους της ενέργεια, προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου διόγκωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, να διασφαλιστεί η κεφαλαιουχική επάρκεια της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ομαλή συνέχιση των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 και ισχύει «.το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιμερίζεται ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια σε κάθε πελάτη, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ.». Eπειδή, στην υπ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/ Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίστηκε η Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν.2773/1999, όπως ισχύει. Επειδή, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ καθορίζονται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών. Οι κατηγορίες αυτές, βάσει των κατηγοριών χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σήμερα στα υφιστάμενα τιμολόγια της ΔΕΗ και τα επίπεδα τάσης σύνδεσης των Πελατών, προτείνονται να είναι οι εξής: - Οικιακής χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) - Αγροτικής χρήσης ΧΤ - Λοιπές χρήσεις ΧΤ - Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ) - Λοιπές χρήσεις ΜΤ - Υψηλής Τάσης (ΥΤ). - Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που παράγουν οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της ενέργειας αυτής, οι αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προμηθευτή. Eπειδή, σύμφωνα με την ως άνω Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους «από το μέσο έσοδο εξαιρούνται φόροι και τέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περίπτωση γ του ν. 2773/1999 και των χρεώσεων για δαπάνες ΥΚΩ». Επειδή, λαμβάνοντας υπ όψη τα από και έγγραφα της ΔΕΗ (Ι , Ι ), το μέσο έσοδο, όπως ορίζεται ανωτέρω, ανά κατηγορία Πελατών Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Υψηλής Τάσης (ΥΤ) της ΔΕΗ κατά τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία, δηλ. για το 2011, ήταν:

13 Κατηγορία Πελατών Πίνακας 2 Μέσο Έσοδο 2011 ( /MWh) Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 57,97 Αγροτικής χρήσης ΜΤ 51,20 Λοιπές χρήσεις ΜΤ 81,26 Αγροτικής χρήσης ΧΤ 58,44 Οικιακής χρήσης ΧΤ 97,68 Λοιπές χρήσεις ΧΤ 114,35 Επειδή, η ΔΕΗ κατείχε το 2011 το υψηλότερο μερίδιο της αγοράς (92%), σε σχέση με τους τρίτους προμηθευτές για τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το μέσο έσοδο, όπως ορίζεται ανωτέρω, ανά κατηγορία πελατών, το μέσο αυτό έσοδο λαμβάνεται ίσο με εκείνο της ΔΕΗ. Επειδή, σύμφωνα και με το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, οι πωλήσεις ανά κατηγορία Πελατών Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Υψηλής Τάσης (ΥΤ) κατά το 2011, για το σύνολο της αγοράς, ήταν: Πίνακας 3 Κατηγορία Πελατών Πωλήσεις 2011 (MWh) Υψηλής Τάσης (ΥΤ) Αγροτικής χρήσης ΜΤ Λοιπές χρήσεις ΜΤ Αγροτικής χρήσης ΧΤ Οικιακής χρήσης ΧΤ Λοιπές χρήσεις ΧΤ Επειδή, στην κατηγορία Υψηλής Τάσης περιλαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων για τους πελάτες που συνδέονται στην κατηγορία αυτή, τις καταναλώσεις του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, τα ορυχεία της ΔΕΗ, τις μονάδες άντλησης, καθώς και τα βοηθητικά των μονάδων παραγωγής οι οποίες συνδέονται στο Σύστημα (όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τις περιόδους που η αντίστοιχη μονάδα δεν εγχύει ενέργεια στο Σύστημα). Επειδή, σύμφωνα με τους Πίνακες 2 και 3, προκύπτουν οι εξής συντελεστές επιμερισμού για κάθε κατηγορία Πελατών:

14 Πίνακας 4 Κατηγορία Πελατών Συντελεστής σ i,j Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 0,097 Αγροτικής χρήσης ΜΤ 0,004 Λοιπές χρήσεις ΜΤ 0,185 Αγροτικής χρήσης ΧΤ 0,025 Οικιακής χρήσης ΧΤ 0,358 Λοιπές χρήσεις ΧΤ 0,330 Επειδή, βάσει των προϋπολογιστικών στοιχείων της ΔΕΗ, ως (τότε) Διαχειριστή του Δικτύου (Ι ), οι καταναλώσεις ανά κατηγορία Πελατών για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου 2013, κατά εκτίμηση θεωρούνται ότι είναι οι εξής: Πίνακας 5 Κατηγορία Πελατών Πωλήσεις (ΜWh) Υψηλής Τάσης (ΥΤ) Αγροτικής χρήσης ΜΤ Λοιπές χρήσεις ΜΤ Αγροτικής χρήσης ΧΤ Οικιακής χρήσης ΧΤ Λοιπές χρήσεις ΧΤ Επειδή, βάσει των στοιχείων του Πίνακα 4 και 5, η χρέωση που προκύπτει για τους πελάτες ΥΤ ισούται με 4,58 /MWh. Επειδή, δεν ήταν διαθέσιμα τα απολογιστικά στοιχεία καταναλώσεων Αυτοπαραγωγής για τον υπολογισμό του αντίστοιχου συντελεστή επιμερισμού, εφαρμόζεται για την Αυτοπαραγωγή η χρέωση που προκύπτει για τους Πελάτες ΥΤ. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3, εδάφιο (γ) του άρθρου 143 του ν.4001/2011 «η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ για το 2012». Επειδή, η εφαρμογή της μοναδιαίας χρέωσης των 4,58 /MWh στους πελάτες της ΥΤ, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου επιβάρυνσης για το Ειδικό Τέλος, σύμφωνα με την ως άνω ρύθμιση, για 10 θέσεις κατανάλωσης το έτος 2012 και για 4 θέσεις κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο του 2013, με αποτέλεσμα να μην ανακτηθούν περίπου 17,07 εκ. από το ποσό που έχει επιμεριστεί στους πελάτες ΥΤ (35,95 εκ. ). Το ποσό αυτό επιμερίζεται πλέον στους πελάτες ΜΤ και ΧΤ, σύμφωνα με τους συντελεστές επιμερισμού της κάθε κατηγορίας (Πίνακας 4)

15 Επειδή, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό ποσό από το Ειδικό Τέλος που πρέπει να επιμεριστεί σε κάθε κατηγορία Πελατών στην ΜΤ και την ΧΤ ισούται με: Πίνακας 6 Κατηγορία Πελατών Επιμερισμός Ετήσιου Εσόδου Ε.Τ. ΑΠΕ (εκ. ) Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 18,88 Αγροτικής χρήσης ΜΤ 1,60 Λοιπές χρήσεις ΜΤ 72,16 Αγροτικής χρήσης ΧΤ 9,82 Οικιακής χρήσης ΧΤ 139,11 Λοιπές χρήσεις ΧΤ 128,56 Επειδή, οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ προκύπτουν από το πηλίκο του τελικού ποσού που επιμερίστηκε στην κάθε κατηγορία πελατών και των εκτιμώμενων καταναλώσεών τους κατά την περίοδο εφαρμογής της απόφασης. Για τους παραπάνω λόγους: Αποφασίζει: Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143, παράγραφος 2, περίπτωση (γ) του ν.4001/2011, τα παρακάτω: 1. Τη μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) σε 7,50 /MWh για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου Τον καθορισμό των εξής κατηγοριών πελατών, στις οποίες θα επιμεριστεί το συνολικό εκτιμώμενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος: - Οικιακής χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) - Αγροτικής χρήσης ΧΤ - Λοιπές χρήσεις ΧΤ - Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ) - Λοιπές χρήσεις ΜΤ - Υψηλής Τάσης (ΥΤ) - Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που παράγουν οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της ενέργειας αυτής, οι αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προμηθευτή

16 3. Τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού του Ειδικού Τέλους, του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4001/2011 για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου 2013 ανά κατηγορία Πελατών ως εξής: Πίνακας 1 Κατηγορία Πελατών Συντελεστής σ i,j Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 0,097 Αγροτικής χρήσης ΜΤ 0,004 Λοιπές χρήσεις ΜΤ 0,185 Αγροτικής χρήσης ΧΤ 0,025 Οικιακής χρήσης ΧΤ 0,358 Λοιπές χρήσεις ΧΤ 0, Τον καθορισμό των τελικών ποσών του επιμερισμένου ετησίου εσόδου από το Ειδικό Τέλος για κάθε κατηγορία Πελατών, μετά από τις απαραίτητες προσαρμογές, ως εξής: Κατηγορία Πελατών Πίνακας 2 Επιμερισμός Ετήσιου Εσόδου Ε.Τ. ΑΠΕ (εκ. ) Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 18,88 Αγροτικής χρήσης ΜΤ 1,60 Λοιπές χρήσεις ΜΤ 72,16 Αγροτικής χρήσης ΧΤ 9,82 Οικιακής χρήσης ΧΤ 139,11 Λοιπές χρήσεις ΧΤ 128,56 5. Τον καθορισμό των εξής χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ του άρθρου 143 παρ. 2, περ. γ' του ν. 4001/2011, για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου 2013, ανά κατηγορία πελατών: Πίνακας 3 Κατηγορία Πελατών Μοναδιαία χρέωση ( /MWh) Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 4,58 Αγροτικής χρήσης ΜΤ 4,35 Λοιπές χρήσεις ΜΤ 7,17 Αγροτικής χρήσης ΧΤ 5,61 Οικιακής χρήσης ΧΤ 8,74 Λοιπές χρήσεις ΧΤ 9,

17 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νίκος Βασιλάκος

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 06/12/2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 202/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 202/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 202/2015 Χορήγηση στην εταιρεία «Θερμοκήπια Τσαπόχα Ι.Κ.Ε» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρ.: Β/7/15877/2914 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574186 Φ.337.1/153301 Σ.2645 (ΦΕΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 19/06/2012 (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007 ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Επιτάχυνση της διαδικασίας Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2059 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29530 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι σμού των δήμων, οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1026 22 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή....12-14 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 13.3.2015 Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ. 26298/5881

Αργοστόλι, 13.3.2015 Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ. 26298/5881 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 1 από 63 Μυτιλήνη 03/07/2006 Αριθ. Πρωτ: 882/M/06 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 54 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1279 Β /20 5 2014) ΤΙΤΛΟΣ: Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 54: «Αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Δημοσίευση στο ΦΕΚ Κοινής Απόφασης για την σύντμηση της προθεσμίας που ορίζεται στη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ... 2 Αξιοποίηση 526 πρώην σχολικών φυλάκων σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 53 ΘΕΜΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣMΟΥ

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 53 ΘΕΜΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣMΟΥ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 252/868 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας βασίζεται στην ανάλυση της ενότητας 1.1.3 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα της Α Φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α)δ/νση ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732847 2015-04-27

15PROC002732847 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 27-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ.: 23367/1856 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1 Αριθμ. Πρωτ.... Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1.Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/51 «Περί Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση & Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Οργάνωση αρχείου Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου»

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση & Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Οργάνωση αρχείου Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Υπουργού Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. κώδικας: 18510 Πειραιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς,10 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 1000/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 6 Ιουλίου 2009 Αριθ.Πρωτ.: 1068223/675/Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ: 1091

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 6 Ιουλίου 2009 Αριθ.Πρωτ.: 1068223/675/Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ: 1091 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Σίνα 2-4 106 72 ΑΘΗΝΑ Ε. Τέγα 210-3642570

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό - Συνταγματικό. Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985. Tεύχος ΦΕΚ : Β. Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας

Διοικητικό - Συνταγματικό. Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985. Tεύχος ΦΕΚ : Β. Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας Διοικητικό - Συνταγματικό Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985 Tεύχος ΦΕΚ : Β Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Θέσεις Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για τη φορολογική μεταρρύθμιση Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών για διαβούλευση επί της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Βασικά βήματα Από την αρχή μέχρι το τέλος της αξιολόγησης Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Πολιτική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗΧ-ΘΓΤ. Αθήνα, 13.11.2012 Α.Π.: 15732

ΑΔΑ: Β4ΣΗΧ-ΘΓΤ. Αθήνα, 13.11.2012 Α.Π.: 15732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αμαλίας 12, Σύνταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αναλυτικά Πακέτο Α: 31.885,68 (με ΦΠΑ) Πακέτο Β: 15.864,07 (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αναλυτικά Πακέτο Α: 31.885,68 (με ΦΠΑ) Πακέτο Β: 15.864,07 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 13 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Διακήρυξης: 19763 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 &1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

+ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ +ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

+ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ +ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2015 2016» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2634 Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-54Ξ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-54Ξ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας : 117 41 Αθήνα Πληροφορίες : Κλειώ Καραβάνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστο ποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυξένη Πολύζου Προϊσταμένη Α Τμήματος Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης Μάρτιος 2011. Κείμενο Εργασίας

Πολυξένη Πολύζου Προϊσταμένη Α Τμήματος Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης Μάρτιος 2011. Κείμενο Εργασίας Πολυξένη Πολύζου Προϊσταμένη Α Τμήματος Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης Μάρτιος 2011 Κείμενο Εργασίας Η Πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και το Μέλλον της μετά το 2013 Σε όλη τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Β. Κωνσταντίνου 48 Ταχ. Κώδικας : 11635 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα