ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α"

Transcript

1 Εβδ.6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/79

2 Εβδ.6 Σκοπός της κυκλοφορίας: Η µεταφορά θρεπτικών συστατικών σε όλους τους ιστούς Χωρίζεται σε 1.Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία 2.Πνευµονική ή Μικρή κυκλοφορία Αρτηρίες 1.Αρτηρίδια 2. Τριχοειδή Ανταλλαγή ουσιών Φλεβίδια 1. Φλέβες 2. εξιός κόλπος καρδιάς 02/79

3 Εβδ.6 Η πίεση του αίµατος ---Πίεση αίµατος είναι η δύναµη που ασκεί το αίµα στην επιφάνεια του αγγειακού τοιχώµατος ---Η πίεση του αίµατος συνήθως µετράται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mmhg) ---Πχ Πίεση 120mmHg σηµαίνει πίεση (δύναµη) που µπορεί να ανυψώσει τη στήλη υδραργύρου σε ύψος 120mm Ενίοτε η πίεση µετράται σε εκατοστά στήλης υδραργύρου (cmhg) Σφύξεις Αρτηριακής Πίεσης Συστολική Αρτηριακή Πίεση (ΣΑΠ): 120mmHg ιαστολική Αρτηριακή Πίεση ( ΑΠ): 80mmHg Πίεση Σφυγµού: Η διαφορά ΣΑΠ και ΑΠ (40mmHg) 03/79

4 Εβδ.6 Μέτρηση ΣΑΠ και ΑΠ µε την ακρόαση Για τη απόλυτα σωστή µέτρηση της ΑΠ απαιτούνται καταγραφικά όργανα που απαιτούν εισαγωγή βελόνας στην αρτηρία Στην κλινική πράξη, η µέτρηση της ΑΠ γίνεται έµµεσα µε την ακροαστική µέθοδο: Στο άνω µέρος του βραχίονα τοποθετείται το περιβραχιόνιο και το στηθοσκόπιο στην έκφυση της πρόσθιας ωλένιας αρτηρίας Η πίεση στο περιβραχιόνιο αυξάνεται πάνω από την ΣΑΠ και κατόπιν ελαττώνεται βαθµιαία. Μόλις η πίεση γίνει ελάχιστα µικρότερη από την ΣΑΠ αρχίζουν να παράγονται χαρακτηριστικοί ήχοι, που λέγονται ήχοι Korotkoff Με την περαιτέρω µείωση της πίεσης, οι ήχοι εξαφανίζονται. Η πίεση στο σηµείο αυτό αντιστοιχεί στην ΑΠ 04/79

5 Εβδ.6 Οι φλέβες και οι λειτουργίες τους Εντός των φλεβών υπάρχουν βαλβίδες που επιτρέπουν µόνον την κεντροµόλο πορεία του αίµατος (παρεµποδίζοντας την παλινδρόµηση). Με τις συστολές των µυών, οι φλέβες συµπιέζονται και συνθλίβονται, και το αίµα προωθείται προς την καρδιά. Το σύστηµα αυτό καλείται «φλεβική αντλία» ή «µυϊκή αντλία» Σε περιπτώσεις ορθοστασίας οπότε και η µυϊκή αντλία δεν λειτουργεί και η υδροστατική πίεση στα κάτω άκρα αυξάνεται µέχρι και 90mmHg και υγρό εξαγγειώνεται στα µεσοκυττάρια διαστήµατα, µέχρι και σε ποσοστό 10-20% εντός 15min (στρατιώτες) 05/79

6 Εβδ.6 Οι φλέβες και οι λειτουργίες τους Σε περιπτώσεις που οι βαλβίδες των φλεβών καταστραφούν λόγω αύξηση της φλεβικής πίεσης (κύηση, ορθοστασία), το αίµα παλινδροµεί και οι φλέβες των κάτω άκρων αυξάνονται σε µέγεθος Κιρσοί 06/79

7 Εβδ.6 Κλινική εκτίµηση της φλεβικής πίεσης ιάταση των φλεβών του τραχήλου, αντικατοπτρίζει αύξηση της ΚΦΠ πάνω από 10-15mmHg Για ακριβή µέτρηση της ΚΦΠ, απαιτείται εισαγωγή βελόνης (καθετήρα) στο δεξιό κόλπο Οι φλέβες ως αιµαταποθήκες Οι φλέβες εµφανίζουν µεγάλη ευενδοτότητα και λειτουργούν ως αιµαταποθήκες του κυκλοφορικού συστήµατος. Το 60% του αίµατος βρίσκεται στις φλέβες Ειδικές αιµαταποθήκες είναι: 1.Σπλήνας 2.Ήπαρ 3.Μεγάλες κοιλιακές φλέβες 4.Φλεβικά υποδόρια πλέγµατα 5.Καρδιά 6.Πνεύµονες 07/79

8 Εβδ.6 Μικροκυκλοφορία Κάθε τροφική αρτηρία διακλαδίζεται σε αρτηρίδια και κατόπιν αυτά διακλαδίζονται σε τριχοειδή. Έπειτα το αίµα αποχετεύεται µε ένα φλεβίδιο και εν τέλει καταλήγουν στη γενική κυκλοφορία Στη µικροκυκλοφορία επιτελείται η βασικότερη λειτουργία της κυκλοφορίας: η µεταφορά θρεπτικών ουσιών προς τους ιστούς και η αποµάκρυνση των άχρηστων προϊόντων 08/79

9 Εβδ.6 οµή τριχοειδών Εξαιρετικά λεπτά, αποτελούµενα από µια στιβάδα πολύ διαπερατών ενδοθηλιακών κυττάρων Η διάµετρος του είναι τόσο µικρή που µετά βίας µπορούν να διέρχονται τα ερυθρά αιµοσφαίρια Το τοίχωµα τους παρουσιάζει πολύ στενό διάκενο µεταξύ δύο παρακείµενων ενδοθηλιακών κυττάρων, που λέγεται διαµεσοκυτταρική σχισµή. Μέσα από τη σχισµή µπορεί να διέρχεται υγρό 09/79

10 Εβδ.6 Ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών µεταξύ αίµατος και µεσοκυττάριου υγρού Ο σηµαντικότερος τρόπος µε τον οποίον επιτελείται η διακίνηση ουσιών µεταξύ πλάσµατος και µεσοκυττάριου υγρού είναι η διάχυση Οι λιποδιαλυτές ουσίες (οξυγόνο, διοξείδιο άνθρακα) διαχέονται άµεσα µέσα από το τοίχωµα των ενδοθηλιακών κυττάρων των τριχοειδών Οι υδατοδιαλυτές ουσίες διαχέονται µόνο µέσα από διαµεσοκυττάριους πόρους της µεµβράνης (νερό, ιόντα νατρίου, ιόντα χλωρίου, γλυκόζη) 10/79

11 Εβδ.6 Κολλοειδωσµωτική πίεση Η υδροστατική πίεση, προκαλεί τάση για διήθηση υγρού και ουσιών προς το µεσοκυττάριο χώρο Η κολλοειδωσµωτική πίεση, αναπτύσσεται από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος οι οποίες είναι οι µόνες που δεν διέρχονται εύκολα από τους πόρους των τριχοειδών. Η πίεση αυτή προκαλεί την τάση για µετακίνηση υγρού από το µεσοκυττάριο χώρο προς το αίµα, µε ώσµωση. Αυτή η ωσµωτική πίεση, παρεµποδίζει την απώλεια σηµαντικού υγρού από το αίµα Οι 4 δυνάµεις που καθορίζουν τη διακίνηση υγρού µέσα από τα τριχοειδή είναι: 1.Η ενδοτριχοειδική πίεση 2. Η πίεση του διάµεσου υγρού 3. Η κολλοειδωσµωτική πίεση του πλάσµατος 4. Η κολλοειδωσµωτική πίεση του διάµεσου υγρού 11/79

12 Εβδ.6 Κολλοειδωσµωτική πίεση Η κολλοειδωσµωτική πίεση, του φυσιολογικού πλάσµατος είναι περίπου 28mmHg Οι πρωτεΐνες του πλάσµατος που δηµιουργούν την κολλοειδωσµωτική πίεση είναι: 1. Λευκωµατίνη (21,8mmHg 80%) 2. Σφαιρίνες (6mmHg 20%) 3. Ινωδογόνο (0,2mmHg) 12/79

13 Εβδ.6 Λεµφικό σύστηµα Λεµφαγγεία Με τα λεµφαγγεία επιτελείται η άµεση αποχέτευση της περίσσειας υγρού και πρωτεϊνών από το µεσοκυττάριο υγρό Η λέµφος από το κάτω µέρος του σώµατος, από το ΑΡ µέρος της κεφαλής και το ΑΡ άνω άκρο καταλήγει στον µείζων θωρακικό πόρο, ο οποίος εκβάλλει στη συµβολή της ΑΡ έσω σφαγίτιδας και της ΑΡ υποκλείδιας φλέβας Η λέµφος από το Ε µέρος της κεφαλής και το Ε άνω άκρο, καταλήγει στον έλασσον θωρακικό πόρο, ο οποίος εκβάλει στη συµβολή της Ε έσω σφαγίτιδας και της Ε υποκλείδιας φλέβας 13/79

14 Εβδ.6 Λεµφικό σύστηµα Λεµφαγγεία-Λέµφος Με τα λεµφαγγεία, επανέρχονται στη κυκλοφορία µεγαλοµοριακές ουσίες όπως πρωτεΐνες, οι οποίες δεν µπορούν να επαναπορροφηθούν από το φλεβικό σκέλος των τριχοειδών Τα λεµφαγγεία, όπως και οι φλέβες, διαθέτουν βαλβίδες Το ολικό ποσό της λέµφου είναι 2-3 λίτρα/24ωρο 14/79

15 Εβδ.6 Η ρύθµιση της αιµατικής ροής από τους ιστούς επιτυγχάνεται µε τρεις τρόπους: 1. Τοπικό έλεγχο από κάθε ιστό, ανάλογα µε τις ανάγκες αιµάτωσης του 2. Νευρικό έλεγχο όπως συµβαίνει σε σωµατική άσκηση οπότε το αίµα εκτρέπεται προς τους µυς ή όπως συµβαίνει σε περίπτωση ανάγκης αποβολής θερµότητας, οπότε το αίµα εκτρέπεται προς το δέρµα 3. Χηµικό έλεγχο, όπου διάφορες ορµόνες, ιόντα ή άλλες ουσίες, προκαλούν τοπική αύξηση ή µείωση της αιµατικής ροής 15/79

16 Εβδ.6 Τοπικός έλεγχος ανάλογα µε τις ανάγκες Οι ανάγκες των ιστών που επηρεάζουν και την αιµάτωση είναι: 1. Πρόσληψη οξυγόνου 2. Πρόσληψη θρεπτικών ουσιών όπως γλυκόζη, αµινοξέα, λιπαρά οξέα κτλ 3. Αποβολή διοξειδίου του άνθρακα 4. Αποβολή άχρηστων ουσιών όπως ιόντα υδρογόνου Η µεταβολές της αιµατικής ροής πραγµατοποιούνται: 1. Αύξηση ή ελάττωση του µεγέθους των αγγείων 2. Αύξηση ή ελάττωση του αριθµού των αγγείων 16/79

17 Εβδ.6 Χυµική ρύθµιση της κυκλοφορίας Αφορά τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε ουσίες που βρίσκονται στα υγρά του σώµατος όπως ορµόνες και ιόντα Οι κυριότεροι αγγειοσυσταλτικοί χυµικοί παράγοντες είναι: 1. Επινεφρίνη και Νορεπινεφρίνη: Ορµόνες µε ισχυρή αγγειοσυσταλτική δράση. Η νορεπινεφρίνη παράγεται από τις νευρικές απολήξεις του συµπαθητικού συστήµατος. Από το µυελό των επινεφριδιών παράγεται τόσο Επινεφρίνη όσο και Νορεπινεφρίνη 2. Αγγειοτενσίνη (ή Αγγειοτονίνη) 3. Αγγειοπιεσίνη ή Βαζοπρεσσίνη ή Αντιδιουρητική ορµόνη: Παράγεται από τον υποθάλαµο και είναι ίσως ο ισχυρότερος αγγειοσυσταλτικός παράγων του οργανισµού 4. Ενδοθηλίνη: Παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα αγγείων που έχουν υποστεί βλάβη µε σκοπό να εµποδίσει την αιµορραγία 17/79

18 Εβδ.6 Χυµική ρύθµιση της κυκλοφορίας Οι κυριότεροι αγγειοδιασταλτικοί χυµικοί παράγοντες είναι: 1. Βραδυκινίνη: Εκτός από αγγειοδιαστολή προκαλεί και αύξηση της διαβατότητας των τριχοειδών. Πιστεύεται ότι διαδραµατίζει ρόλο σε ιστούς που εµφανίζουν φλεγµονή 2. Ισταµίνη: Απελευθερώνεται σε ιστούς στους οποίους υπάρχει βλάβη, φλεγµονή ή αλλεργική αντίδραση 3. Προσταγλανδίνες 18/79

19 Εβδ.6 Χηµική ρύθµιση της κυκλοφορίας Οι επιδράσεις ιόντων και άλλων χηµικών παραγόντων Αγγειοσυστολή προκαλείται µε την αύξηση: Ιόντων Ca++ Αγγειοδιαστολή προκαλείται µε την αύξηση: 1. Ιόντων Na+ 2. Ιόντων K+ 3. Ιόντων Μαγνησίου 4. Των ανιόντων: Οξικό και Κιτρικό 5. Ωσµωτικότητας του αίµατος από αύξηση της γλυκόζης ή άλλων ουσιών. Μείωση της ωσµωτικότητας προκαλεί αγγειοσυστολή 6. Ιόντων Υδρογόνου (ελάττωση ph) 7. ιοξειδίου του άνθρακα 19/79

20 Εβδ.6 Νευρική Ρύθµιση Κυκλοφορίας Το νευρικό σύστηµα ρυθµίζει µε τη λειτουργία του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος Το Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα Συµπαθητικό ΝΣ 1. Αυξάνει την αντίσταση των µικρών αρτηριών και αρτηριδίων και µειώνεται η αιµάτωση των ιστών 2. Ελαττώνει τον όγκο µεγάλων αγγείων και ιδίως των φλεβών, µεταθέτοντας αίµα προς την καρδιά 3. Αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση της λειτουργία της καρδιάς Παρασυµπαθητικό ΝΣ 1. Ο ρόλος του στη ρύθµιση της κυκλοφορίας είναι µικρός 2. Μειώνει τη συχνότητα λειτουργίας της καρδιάς 20/79

21 Εβδ.6 Ρύθµιση Αρτηριακής Πίεσης και ο ρόλος του νευρικού συστήµατος Το νευρικό σύστηµα προκαλεί αύξηση της ΑΠ µέσω τριών µεταβολών: 1. Αγγειοσυστολή όλων σχεδόν των αρτηριδίων του σώµατος και συνεπώς αύξηση της αντίστασης 2. Αγγειοσυστολή των φλεβών µε αποτέλεσµα την αύξηση της ποσότητας του αίµατος που φθάνει στην καρδιά 3.Ενίσχυση της αντλητικής λειτουργίας της καρδιάς (από την διέγερση του ΑΝΣ) 21/79

22 Εβδ.6 Στεφανιαία κυκλοφορία Η αιµάτωση της καρδιάς επιτελείται από τα στεφανιαία αγγεία: 1. Αριστερή Στεφανιαία: Αρδεύει το πρόσθιο και το αριστερό πλάγιο τοίχωµα 2. εξιά Στεφανιαία: Αρδεύει το οπίσθιο και το δεξιό πλάγιο τοίχωµα Αποχέτευση αίµατος: 1. Στεφανιαίο κόλπος: αποχετεύει το αίµα από την αριστερή κοιλία 2. Πρόσθιες φλέβες τις καρδιάς: αποχετεύουν το αίµα από την δεξιά κοιλία εξιός κόλπος 22/79

23 Εβδ.6 Ισχαιµική νόσος της καρδιάς Οφείλεται σε ανεπαρκή αιµάτωση των στεφανιαίων Συχνότερο αίτιο: Αθηρωµατικές πλάκες που αποκλείουν πλήρως ή µερικώς τον αυλό των αγγείων (αρτηριοσκλήρυνση αθηρωµάτωση) Οξεία απόφραξη στεφανιαίων Εµφανίζεται σε άτοµα µε υποκείµενη αρτηριοσκληρυντική καρδιακή νόσο. Η αθηρωµατική πλάκα οδηγεί σε δηµιουργία θρόµβου ο οποίος αποφράσσει την αρτηρία στο σηµείο της πλάκας ή αποσπάται και αποφράσσει την αρτηρία σε περιφερικότερο κλάδο (έµβολο) Όταν η αθηρωµάτωση προκαλεί βραδεία στένωση των στεφανιαίων, πραγµατοποιείται ανάπτυξη παράπλευρων αγγείων (παράπλευρη κυκλοφορία). Παρατηρείται συχνότερα σε ηλικιωµένα άτοµα και δυνατόν το άτοµο να µην παρουσιάσει ποτέ οξύ επεισόδιο δυσλειτουργίας 23/79

24 Εβδ.6 Έµφραγµα µυοκαρδίου Η οξεία απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας αναστέλλει τη ροή αίµατος στα αγγεία πέρα από το σηµείο της απόφραξης Μια περιοχή του µυοκαρδίου δέχεται µηδενική έως ελάχιστη αιµάτωση, και λέγεται ότι έχει υποστεί έµφραγµα 24/79

25 Εβδ.6 Στηθάγχη Καλείται ο θερµός, πιεστικός και συσφικτικός πόνος που προέρχεται από την καρδιά, ο οποίος εντοπίζεται πίσω από το στέρνο και επεκτείνεται συχνά στο ΑΡ ώµο και άνω άκρο, στον τράχηλο, ακόµα και στο πλάγιο του προσώπου. Ο πόνος διαρκεί λίγα λεπτά Συνήθως τα συµπτώµατα εµφανίζονται κατά την έντονη µυϊκή δραστηριότητα ή την έντονη συναισθηµατική φόρτιση οπότε και αυξάνονται οι µεταβολικές ανάγκες του µυοκαρδίου Αντιµετώπιση: Αγγειοδιασταλτικά φάρµακα (νιτρογλυκερίνη) και β αδρενεργικοί αναστολείς Χειρουργική αντιµετώπιση στεφανιαίας νόσο Αορτοστεφανιαία παράκαµψη (by-pass): Αναστοµώνεται η αορτή µε περιφερικότερα της απόφραξης τµήµατα των στεφανιαίων αρτηριών 25/79

26 Ήχοι της καρδιάς 1. Φυσήµατα από βαλβιδικές βλάβες Τα φυσήµατα είναι χαρακτηριστικοί παθολογικοί καρδιακοί ήχοι, που παράγονται όταν υπάρχουν βαλβιδοπάθειες, οπότε δηµιουργείται στροβιλισµός αίµατος 1.1. Φύσηµα στένωσης αορτικής βαλβίδας Συστολικό φύσηµα, που δηµιουργείται από το στροβιλισµό αίµατος κατά την έξοδο του από την ΑΡ κοιλία στην αορτή, µέσω της αορτικής βαλβίδας 1.2. Φύσηµα ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας ιαστολικό φύσηµα, που δηµιουργείται από το στροβιλισµό αίµατος, λόγω παλινδρόµησης του από την αορτή στην ΑΡ κοιλία 2.Φυσήµατα από βαλβιδικές βλάβες 2.1.Φύσηµα στένωσης µιτροειδούς βαλβίδας Εβδ.6 ιαστολικό φύσηµα, που δηµιουργείται από το στροβιλισµό αίµατος που διέρχεται από τον ΑΡ κόλπο στην ΑΡ κοιλία, µέσω της µιτροειδούς βαλβίδας 2.2.Φύσηµα ανεπάρκειας µιτροειδούς βαλβίδας Συστολικό φύσηµα, που δηµιουργείται από τον στροβιλισµό αίµατος, λόγω παλινδρόµησης του από την ΑΡ κοιλία στον ΑΡ κόλπο, µέσω της µιτροειδούς βαλβίδας 26/79

27 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Β 27/79

28 Κυκλοφορικό σύστηµα 1. Καρδιά Συσπώµενη, στέλνει το αίµα σε όλο το σώµα 2. Αρτηρίες Παίρνουν το αίµα από τη καρδιά σε όλο το σώµα 3. Φλέβες Επαναφέρουν το αίµα στη καρδιά 4. Τριχοειδή αγγεία Στα τριχοειδή γίνεται η ανταλλαγή Ο2 και CO2 µε τους ιστούς 28/79

29 ΑΡ Κοινή Καρωτίδα Αορτικό Τόξο Βραχιόνιος Αρτ. 29/79

30 Καρδιά Μυώδες όργανο από καρδιακές µυϊκές ίνες Ανάµεσα στους δύο πνεύµονες, στο ύψος της 2 ης και της 5 ης πλευράς Περικάρδιο: ιπέταλος σάκος (περισπλάχνιο ή επικάρδιο και περίτονο πέταλο) που περιβάλλει την καρδιά, εντός του οποίου υπάρχει µικρή ποσότητα υγρού, το περικαρδιακό υγρό 30/79

31 Πλευρές (σε διατοµή) Λάρυγγας Θυρεοειδής Αδ. Τραχεία ΑΡ Πνεύµονας Ε Πνεύµονας Καρδιά ιάφραγµα (σε διατοµή) 31/79

32 Καρδιά Καρδιακά τοιχώµατα 1. Ενδοκάρδιο: Πολυ λεπτός ινώδης χιτώνας που επενδύει εσωτερικά την καρδιά 2. Μυοκάρδιο: Το πολύ παχύ µυϊκό τοίχωµα της καρδιάς 3. Επικάρδιο: Το εξωτερικό τοίχωµα του περικαρδίου 32/79

33 Καρδιά Οι κοιλότητες της καρδιάς 1. εξιά κοιλία 2. εξιός κόλπος 3. Αριστερός κόλπος 4. Αριστερή κοιλία Μεσοκολπικό διάφραγµα: Το τοίχωµα που χωρίζει µεταξύ τους, τους δύο κόλπους Μεσοκοιλιακό διάφραγµα: Το τοίχωµα που χωρίζει µεταξύ τους, τις δύο κοιλιες 33/79

34 34/79

35 35/79

36 ΤΡΙΓΛΩΧΙΝ Α ΒΑΛΒΙΔΑ 36/79

37 Οι βαλβίδες της καρδιάς 1. Μιτροειδής (ή ιγλώχινα): Επιτρέπει τη ροή του αίµατος από τον ΑΡ κόλπο στην ΑΡ κοιλία 2. Πνευµονική: Επιτρέπει τη ροή του αίµατος από τη Ε κοιλία στην Πνευµονική Αρτηρία 3. Τριγλώχινα: Επιτρέπει τη ροή του αίµατος από τον Ε κόλπο στην Ε κοιλία 4. Αορτική: Επιτρέπει τη ροή του αίµατος από την ΑΡ κοιλία στην Αορτή Βαλβιδοπάθειες Ανεπάρκεια Η βαλβίδα επιτρέπει την δίοδο αίµατος σε αντίθετη από την κανονική διεύθυνση Στένωση Η βαλβίδα επιτρέπει την δίοδο µικρότερης ποσότητας αίµατος από την κανονική 37/79

38 Καρδιακή ανεπάρκεια Η καρδιά είναι ανίκανη να εκτελέσει το έργο της Κλινική εικόνα: 1. ύσπνοια 2. Κυάνωση 3. Οίδηµα στους πνεύµονες 4. Οίδηµα κάτω άκρων 38/79

39 Καρδιακός παλµός Ακούγεται στο στήθος ως δύο ήχοι (κλείσιµο κολποκοιλιακών βαλβίδων και κλείσιµο αορτικής και πνευµονικής βαλβίδας) Φυσιολογικά γύρω στους 70/λεπτό Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς 39/79

40 Πνευµονική ή Μικρή Κυκλοφορία εξιά κοιλία 1. Πνευµονική αρτηρία 2. Τριχοειδή αγγεία Πνευµόνων (Ανταλλαγή αερίων) 1. Πνευµονικές φλέβες (τέσσερις) 2. Αριστερός κόλπος Πνευµονική ή Μικρή Κυκλοφορία Από το δεξιό κόλπο της καρδιάς το αίµα περνάει στη δεξιά κοιλία. Από αυτή ξεκινάει το στέλεχος της πνευµονικής αρτηρίας, που διαιρείται σε αριστερή και δεξιά πνευµονική. Μέσω αυτών το αίµα πηγαίνει στους πνεύµονες και οξυγονώνεται. Το οξυγονωµένο αίµα οδηγείται µε τις πνευµονικές φλέβες προς τον αριστερό κόλπο. Μέσα από βαλβίδες που δεν επιτρέπουν την παλινδρόµηση, το αίµα κινείται συνεχώς από τους κόλπους στις κοιλίες και από τις κοιλίες προς τη µικρή και τη µεγάλη κυκλοφορία 40/79

41 Συστηµατική κυκλοφορία Αριστερός κόλπος 1. Αριστερή κοιλία 2. Αορτή 3. Αρτηρίες 4. Αρτηρίδια 5. Τριχοειδή 6. Φλεβίδια 7. Φλέβες 8. Άνω και Κάτω Κοίλη Φλέβα εξιό Κόλπο 41/79

42 Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία Από την αριστερή κοιλία της καρδιάς ξεκινάει η ανιούσα αορτή. Αφού χορηγήσει δεξιά και αριστερή στεφανιαία α. µεταπίπτει στο αορτικό τόξο, που δίνει κατά σειρά τη βραχιονοκεφαλική (ανώνυµη) α. (διαιρείται σε δεξιά υποκλείδια και δεξιά κοινή καρωτίδα), την αριστερή κοινή καρωτίδα και την αριστερή υποκλείδια α. Η υποκλείδια µετονοµάζεται σε µασχαλιαία και στη συνέχεια σε βραχιόνια α. Η τελευταία διαιρείται στον αγκώνα σε κερκιδική και ωλένια αρτηρία. 42/79

43 Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία Μετά το αορτικό τόξο ξεκινάει η κατιούσα αορτή, η οποία στην αρχή είναι θωρακική (δίνει τις µεσοπλεύριες α. και κλάδους για το κύτος του θώρακα) και µετά το διάφραγµα συνεχίζει ως κοιλιακή αορτή (δίνει µονοφυείς και διφυείς κλάδους για τα όργανα της κοιλιάς). Η κοιλιακή αορτή στο ύψος του 4 ου οσφυϊκού σπονδύλου διχάζεται σε δεξιά και αριστερά κοινή λαγόνια α. Η κοινή λαγόνια διαιρείται σε έσω (για τα όργανα της (ελάσσονος) πυέλου) και έξω λαγόνια. Η τελευταία µετονοµάζεται σε µηριαία (στο µηρό) και στη συνέχεια σε ιγνυακή (πίσω από το γόνατο). Η ιγνυακή θα δώσει τελικά πρόσθια και οπίσθια κνηµιαία αρτηρία, η οποία µετονοµάζεται σε Ραχιαία του Ποδός Αρτηρία. 43/79

44 Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία Οι µικρότερες φλέβες, αν δεν είναι υποδόριες, συνοδεύουν τις οµώνυµες αρτηρίες και διακλαδίζονται παροµοίως. ιαφοροποιήσεις στο όνοµα και στην πορεία έχουµε µόνο για τα µεγαλύτερα φλεβικά στελέχη, ως εξής: H αριστερή και η δεξιά κοινή λαγόνια φλέβα ενώνονται και σχηµατίζουν την κάτω κοίλη φλ., η οποία, αφού δεχθεί κλάδους από τα διφυή όργανα της κοιλιάς (µείζονος πυέλου) και τις ηπατικές φλέβες, διέρχεται από το διάφραγµα και εκβάλλει στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Επίσης στο δεξιό κόλπο εκβάλλει και η άνω κοίλη φλέβα, που σχηµατίζεται από τη συµβολή της δεξιάς και της αριστερής βραχιονοκεφαλικής (ανώνυµης) φλέβας. Κάθε µια από αυτές σχηµατίζεται από τη σύστοιχη υποκλείδια φλ. και την έσω σφαγίτιδα φλ. (που αντιστοιχεί κατά πολύ στην κοινή (και την έξω) καρωτίδα α.) 44/79

45 Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία Οι µεσοπλεύριες φλέβες και οι φλέβες από τα όργανα του κύτους του θώρακα (πλην της καρδιάς) εκβάλλουν στην άζυγο φλέβα δεξιά και στην άνω και κάτω ηµιάζυγο φλ. αριστερά. Η άζυγος εκβάλλει στην άνω κοίλη φλέβα, η δε άνω (και η κάτω) ηµιάζυγος στην άζυγο και ενίοτε (η άνω) στην αριστερή βραχιονοκεφαλική (ανώνυµη) φλέβα. Οι φλέβες από τα όργανα του πεπτικού συστήµατος που βρίσκονται στην κοιλιά (µείζονα πύελο) και από το σπλήνα εκβάλλουν µέσω της πυλαίας φλέβας στο ήπαρ. 45/79

46 Σφαγίτιδες Υποκλείδιες Φ. Κεφαλή και Άνω Άκρα Καρωτίδες Υποκλείδιες Α. Πνευµονική Α. Άνω Κοίλη Φ. Κάτω Κοίλη Φ. Πνεύµονες Καρδιά Πνευµονική Φ. Αορτή Ηπατική Φ. Μεσεντέριες Α. Πυλαία Φ. Ήπαρ ΓΕΣ Νεφρική Α. Νεφρική Φ. Λαγόνια Φ. Νεφροί Λαγόνια Α. Πύελος και Κάτω Άκρα 46/79

47 ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ Αρτηρίες Στεφανιαίες αρτηρίες Αριστερή και εξιά Στεφανιαία: Αρχίζουν από τη ρίζα της αορτής και αιµατώνουν το µυοκάρδιο 1. Αριστερή στεφανιαία α. Πρόσθιος κατιών κλάδος β.περισπωµενη 2. εξιά στεφανιαία 47/79

48 ΦΛΕΒΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Φλέβες Το αίµα συλλέγεται από τριχοειδή και φλεβίδια και σχήµατίζουν το στεφανιαίο κόλπο που εκβάλλει στο δεξιό κόλπο 48/79

49 49/79

50 Στηθάγχη και Έµφραγµα Μυοκαρδίου Στηθάγχη Άλγος στην καρδιά λόγω ανεπάρκειας στεφανιαίων Έµφραγµα Νέκρωση τµήµατος της καρδιά λόγω απόφραξης στεφανιαίων αγγείων (συνήθως λόγω αθηρωµάτωσης) 50/79

51 Νεύρωση της καρδιάς Συµπαθητικό (επιτάχυνση) και το παρασυµπαθητικό πνευµονογαστρικό νεύρο (επιβράδυνση) που άρχονται από τον Προµήκη µυελό και καταλήγουν στο ερεθισµαταγωγό σύστηµα της καρδιά 51/79

52 Ερεθισµαταγωγό σύστηµα 1. Φλεβόκοµβος 2. ιακολπικές οδοί 3. Κολποκοιλιακός κόµβος 4. εµάτιο του His 5. Ίνες Purkinje 52/79

53 53/79

54 Τασεοϋποδοχείς Ειδικοί νευρικοί υποδοχείς που βρίσκονται: 1. Στην αρχή της αορτής 2. Στις καρωτίδες (καρωτιδικός βολβός) οι οποίοι διεγείρονται µε την αύξηση της πίεσης του αίµατος στα αγγεία και µέσω του εγκεφάλου (προµήκη µυελού): 1. Επιβραδύνουν τον καρδιακό ρυθµό (Βραδυκαρδία) 2. ιαστέλλουν τα περιφερικά αγγεία (Αγγειοδιαστολή) ---Ρίχνουν την Αρτηριακή Πίεση Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης (λιποθυµία) προάγουν 1. Επιτάχυνση του καρδιακού ρυθµού (Ταχυκαρδία) 2. Συστολή των περιφερικών αγγείων (Αγγειοσυστολή) ---Αυξάνουν την Αρτηριακή Πίεση 54/79

55 Σφυγµός Το κύµα που προκαλείται σε κάθε εξώθηση αίµατος από την καρδιά στην αορτή και που ταξιδεύει ταχύτατα (φθάνει στον καρπό κερκιδική αρτηρία σε 0,1 δευτερόλεπτα) Μπορεί να ψηλαφηθεί: 1. Καρωτίδες (στα πλάγια του λαιµού) 2. Βραχιόνια αρτηρία (µέσα στο δικέφαλο βραχιόνιο µύ) 3. Κερκιδική αρτηρία (Καρπό) 4. Μηριαία αρτηρία (κάτω από βουβωνικό σύνδεσµο) 5. Ιγνυακή αρτηρία (στο πίσω µέρος του γόνατος-ιγνυακός βόθρος) 6. Οπίσθια κνηµιαία 7. Ραχιαία του ποδός 8. Κροταφική αρτηρία (µπροστά από το αυτί) 9. Προσωπική αρτηρία 55/79

56 Αρτηριακή Πίεση (ΑΠ) Συστολική πίεση: Η πίεση κατά τη φάση της συστολής-σύσπασης των κοιλιών 120mmHg ιαστολική πίεση: Η πίεση κατά τη φάση της διαστολής-χάλασης των κοιλιών 80mmHg Φυσιολογική ΑΠ: mmhg / mmhg Αρτηριακή Υπέρταση ΑΠ> 140/90mmHg 1. βλάβες στο τοίχωµα των αγγείων και πολλών οργάνων 2. Κίνδυνος ρήξης τοιχώµατος και εσωτερικής αιµορραγίας πχ Εγκεφαλικη αιµορραγία Αρτηριακή Υπόταση Η πτώση της ΑΠ ελάττωση οξυγόνωσης εγκεφάλου ζάλη και λιποθυµία 56/79

57 Η ροή του αίµατος στις φλέβες Η πίεση του αίµατος µειώνεται σταδιακά και µέχρι τα τριχοειδή σχεδόν µηδενίζεται Η κίνηση του αίµατος µέσα στις φλέβες γίνεται παθητικά ιευκολύνεται από: 1. ιαστολή κοιλιών και την εισπνοή που αναρροφούν αίµα από τους κόλπους της καρδιάς 2. Σύσπαση των µυών (περιφερική καρδία) που πιέζουν τις φλεβες και τις βαλβίδες που παρεµποδίζουν την παλινδρόµηση του αίµατος 57/79

58 Αρτηρίες Συστηµατικής Κυκλοφορίας Η αορτή δίνει διάφορους κλάδους τροφοφόρων αρτηριών (αφού προµηθεύουν τα όργανα µε αίµα και θρεπτικές ουσίες) Οι αρτηρίες αυτές, λαµβάνουν το όνοµα του οργάνου που τροφοδοτούν 58/79

59 Συστηµατική κυκλοφορία 59/79

60 Αορτή Χωρίζεται σε: 1. Ανιούσα αορτή 2. Αορτικό τόξο α. Ανώνυµος αρτηρία β. Αριστερή κοινή καρωτίδα γ.αριστερή υποκλείδιος 3. Κατιούσα αορτή α. Θωρακική αορτή β. Κοιλιακή αορτή 60/79

61 Ανώνυµος Αρτηρία Αορτικό Τόξο Ανιούσα Αορτή ΑΡ Υποκλείδιος Αρτηρία Κατιούσα Θωρακική Αορτή ΑΡ Κοινή Καρωτίδα ιάφραγµα Ρίζα Αορτής Κοιλιακή Αορτή Κοινή Λαγόνιος Αρτηρία 61/79

62 62/79

63 Έξω Καρωτίδα Πρόσθιοι κλάδοι 1. Άνω θυρεοειδής: Χορηγεί κλάδο για το στερνοκλειδοµαστοειδή µυ, την άνω λαρυγγική αρτηρία και φυσικά κλάδους για το θυρεοειδή αδένα. 2. Γλωσσική: κλάδοι: υοειδής, ραχιαίοι γλωσσικοί, υπογλώσσια α., εν τω βάθει γλωσσική. 3. Προσωπική (έξω γναθιαία): Κλάδοι τραχηλικής µοίρας: Ανιούσα υπερώϊα, υπογενείδια, αµυγδαλική, αδενικοί (για τον υπογνάθιο αδένα) κλάδοι. 63/79

64 Έξω Καρωτίδα Έσω κλάδος Ανιούσα φαρυγγική: Χορηγεί φαρυγγικούς κλάδους, οπίσθια µηνιγγική, κάτω τυµπανική. Οπίσθιοι κλάδοι 1. Ινιακή: Φέρεται στην οµώνυµη αύλακα. Συνοδεύει το µείζον ινιακό ν. 2. Οπίσθια ωτιαία: Χορηγεί κλάδους στο πτερύγιο του αυτιού (έσω επιφάνεια). Τελικοί κλάδοι 1. Επιπολής κροταφική 2. Έσω γναθιαία 64/79

65 Αρτηρίες Λαιµού και Κεφαλής Αρτηρίες Αορτικό τόξο: α. Ανώνυµος i εξιά κοινή καρωτίδα ii εξιά υποκλείδιος β. Αριστερή κοινή καρωτίδα γ. Αριστερή υποκλείδιος 65/79

66 Αιµάτωση εγκεφάλου 1. Σπονδυλική αρτηρία, κλάδος υποκλειδίου ---Βασική αρτηρία (συνένωση Ε και ΑΡ σπονδυλικής) 2. Έσω καρωτίδα, από το διχασµό της κοινής ---Εγκεφαλικές αρτηρίες (κλάδοι της έσω καρωτίδας) Εξάγωνο του Willis 1. Πρόσθια εγκεφαλική --- Κλάδος Έσω Καρωτίδας 2. Μέση εγκεφαλική --- Κλάδος Έσω Καρωτίδας 3. Οπίσθια εγκεφαλική --- Κλάδος Βασικής αρτηρίας 66/79

67 Αρτηρίες 1. Αρτηρίες λαιµού και κεφαλής 2. Αρτηρίες άνω άκρων 2.1. Αρτηριακά ίκτυα του Άνω Άκρου 2.2. Αρτηριακό δίκτυο του αγκώνα 2.3. Αρτηριακό δίκτυο του καρπού 3. Αρτηρίες Προσθίου και Πλαγίου Θωρακικού Τοιχώµατος 4. Αρτηρίες Πεπτικών Οργάνων 5. Αλλήρειος τρίποδας 5.1. Αριστερή γαστρική 5.2. Σπληνική 5.3. Κοινή ηπατική 6. Αρτηρίες Κάτω Άκρων 67/79

68 Φλέβες 1. Φλέβες του Τραχήλου 2. Φλέβες άνω άκρων 3. Φλέβες Προσθίου και Πλαγίου Θωρακικού Τοιχώµατος 4. Φλέβες Λαιµού και Κεφαλής 5. Φλέβες πεπτικών οργάνων 6. Φλέβες Κάτω Άκρων 68/79

69 69/79

70 70/79

71 71/79

72 72/79

73 73/79

74 Κυκλοφορία του αίµατος στο έµβρυο Στο έµβρυο οι πνεύµονες και ο ΓΕΣ, δεν λειτουργούν Το έµβρυο προµηθεύεται µε αίµα από τον πλακούντα Το αίµα του εµβρύου, φθάνει στον πλακούντα µε τις οµφαλικές αρτηρίες (δύο), οξυγόνώνεται, επιστρέφει στο έµβρυο µε την οµφαλική φλέβα (µία) 1. Κάτω κοίλη εµβρύου, ήπαρ και ηπατικές φλέβες 2. εξιός κόλπος 3. Ωοειδές τρήµα (άνοιγµα του µεσοκολπικού διαφράγµατος). Κλείνει κατά τη γέννηση 4. Αριστερός κόλπος α. Αριστερή κοιλία Αορτή β.πνευµονικές αρτηρίες Αρτηριακός ή Βοτάλειος πόρος (αρχίζει να κλείνει µετά τη γέννηση) Αορτή 74/79

75 Λεµφικό σύστηµα Κυκλοφορία της λέµφου Τα λεµφαγγεία αποχετεύουν το υγρό των ιστών, το οποίο περιέχει άχρηστα προϊόντα των κυττάρων και λέγεται: Λέµφος Έχει µόνο µια κατεύθυνση: Άπό τους ιστούς Άνω και Κάτω Κοίλη Φλέβα Προωθείται µε: 1. Πίεση εντός των ιστών 2. Σύσπαση των µυών 3. Κίνηση των εντέρων 4. Αναπνευστικών οργάνων 75/79

76 Εβδ.6 Λεµφικό σύστηµα Λεµφαγγεία-Λέµφος Με τα λεµφαγγεία, επανέρχονται στη κυκλοφορία µεγαλοµοριακές ουσίες όπως πρωτεΐνες, οι οποίες δεν µπορούν να επαναπορροφηθούν από το φλεβικό σκέλος των τριχοειδών Τα λεµφαγγεία, όπως και οι φλέβες, διαθέτουν βαλβίδες Το ολικό ποσό της λέµφου είναι 2-3 λίτρα/24ωρο 76/79

77 Εβδ.6 Λεµφαγγεία Με τα λεµφαγγεία επιτελείται η άµεση αποχέτευση της περίσσειας υγρού και πρωτεϊνών από το µεσοκυττάριο υγρό Η λέµφος από το κάτω µέρος του σώµατος, από το ΑΡ µέρος της κεφαλής και το ΑΡ άνω άκρο καταλήγει στον µείζων θωρακικό πόρο, ο οποίος εκβάλλει στη συµβολή της ΑΡ έσω σφαγίτιδας και της ΑΡ υποκλείδιας φλέβας Η λέµφος από το Ε µέρος της κεφαλής και το Ε άνω άκρο, καταλήγει στον έλασσον θωρακικό πόρο, ο οποίος εκβάλει στη συµβολή της Ε έσω σφαγίτιδας και της Ε υποκλείδιας φλέβας 77/79

78 Λεµφαγγεία Υπάρχουν σε όλους τους ιστούς και τα όργανα εκτός από: 1. ΚΝΣ 2. Μυελό των οστών 3. Επιδερµίδα 4. Χονδρικό ιστό Λειτουργίες: 1. Απορρόφηση του λίπους από το τοίχωµα του λεπτού εντέρου µέσω των χυλοφόρων αγγείων 2. Αποχέτευση του υγρού των ιστών (λέµφος) που είναι περίπου 3 λίτρα ηµερησίως 78/79

79 Λεµφαγγεία Εϊναι τα αφθονότερα αγγεία στο σώµα Ξεκινούν από πολύ µικρά µε τυφλό άκρο και καταλήγουν στα δύο τελικά µεγάλα λεµφαγγεία: 1. Μείζων θωρακικός πόρος (κοιλιά) Αριστερή Υποκλείδιος Φλέβα 2. Έλασσων θωρακικός πόρος (λέµφος κεφαλής και λαιµού) εξιά Υποκλείδιος Φλέβα ιαθέτουν βαλβίδες όπως οι φλέβες Στη διαδροµή τους παρεµβάλλονται οι λεµφαδένες (ή λεµφογάγγλια) 79/79

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ ΗΚΑΡΔΙΑ Η καρδιά που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από μία γροθιά, είναι μία διπλή αυτόνομη μυώδης αντλία. Ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 280 340 γραμμάρια. Είναι η κεντρική αντλία του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα

Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Ioannis Lazarettos MD PhD Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Αιμοφόρο Καρδιά Αρτηρίες Φλέβες Τριχοειδή Λεμφοφόρο Τριχοειδή Λεμφαγγεία Λεμφογάγγλια 2 Καρδιά 3 Καρδιά Κοίλο, μυώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Σχηματίζονται μεταξύ παρακείμενων πλευρών και καταλαμβάνονται από τους μεσοπλεύριους μύες. Έσω θωρακική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΠΙΣΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Η πνευμονική αρτηρία (pulmonary trunk) εκφύεται από τον αρτηριακό κώνο της δεξιάς κοιλίας. Έχει κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Στόχοι του μαθήματος Αντίληψη της προέλευσης των αρτηριών της κεφαλής και του τραχήλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA

AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA Tα κυκλοφορικά συστήµατα µεταφέρουν > O 2 - σε διάφορα θρεπτικές ουσίες => τµήµατα άχρηστα προϊόντα - του σώµατος 2 κύρια κυκλοφορικά συστήµατα ------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ www.cyprusbiology.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O 2 και θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση CO 2 και

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Αιμάτωση, νεύρωση, βαλβιδικοί σχηματισμοί)

ΒΑΣΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Αιμάτωση, νεύρωση, βαλβιδικοί σχηματισμοί) ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΒΑΣΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Αιμάτωση, νεύρωση, βαλβιδικοί σχηματισμοί) Κώστας Φακιολάς, MD, FESC Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ I. Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες. αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους

ΑΝΑΤΟΜΙΑ I. Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες. αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΠΤΩΜΑ: Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους προσφέρει τη δυνατότητα, µετά από ερωτήσεις του κ. Παπαδόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο εγκέφαλος αρδεύεται από : 1. Τις δύο έσω καρωτίδες και τους κλάδους τους 2. Τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες και τους κλάδους τους Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 7: Φυσιολογία της καρδιάς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΤΡΙΧΟΕΙ Η 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Μεγάλη και µικρή κυκλοφορία Σχηµατική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ

Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Παρασυµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) Ιερή Μοίρα (Ιερό Σκέλος) Προγαγγλιακές Ίνες Τα Παρασυµπαθητικά Γάγγλια και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μια στερεά μορφή συνδετικού ιστού, σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα. Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή

Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα. Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή ΑΝΣ ρυθµίζει τη λειτουργία οργάνων & ιστών Συµβάλλει στην προσαρµογή λειτουργιών διατήρηση της οµοιστασίας σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα Κυκλοφορικό Σύστημα Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΛΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. Μυϊκά 2. Μυοεπιθηλιακά 3. Περικύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Εισαγωγή Συµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) Προγαγγλιακές Ίνες Μεταγαγγλιακές Ίνες Συµπαθητική Κεντροµόλος Οδός Το Συµπαθητικό Στέλεχος ή Συµπαθητική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Νευρικό Σύστημα έχει δύο μοίρες Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός) Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (Σωματικό και Αυτόνομο τμήμα) ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη. Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος

Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη. Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Σφυγµός Είναι η επέκταση της ώθησης που παράγεται από τις κοιλίες και µεταδίδεται διαµέσου των αρτηριών Αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τον ουρητήρα Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τα έσω λαγόνια αγγεία Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τα κοινά λαγόνια αγγεία Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα νευρώνει όργανα των οποίων οι λειτουργία δεν εξαρτάται από την θέλησή µας, όπως είναι η καρδιά, οι λείοι µύεςτωναγγείωνκαιτωνσπλάχνωνκαιοιαδένες. Xωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch Βαλβιδοπάθειες Melanie Deutsch Στένωση µιτροειδούς Σχεδόν πάντοτε ρευµατικής αιτιολογίας Συχνότερα στις γυναίκες Άνοιγµα µιτροειδούς µικρότερο - φυσ. 4-6 cm 2 Στένωση µιτροειδούς Πνευµονικό οίδηµα διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΩΡΑΚΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΩΡΑΚΑΣ ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΩΡΑΚΑΣ Βάσιου Αικατερίνη Επ. Καθ. Ανατοµίας Ιατρικής Σχολής Παν/ µίου Θεσσαλίας Thursday, November 21, 13 Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία θώρακος Thursday, November 21, 13 ΜΕΙΖΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της καρδιάς. Δρ. Μαρία Χαρίτου, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Φυσιολογία της καρδιάς. Δρ. Μαρία Χαρίτου, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Φυσιολογία της καρδιάς Δρ. Μαρία Χαρίτου, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Αθήνα, Ιανουάριος 2012 Το καρδιαγγειακό σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων και σωλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Είναι το πιο ουραίο τμήμα του Κ.Ν.Σ. Εκτείνεται από τη βάση του κρανίου μέχρι τον 1 ο οσφυϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας.

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. 01/37 Σκελετικός Μύς: Το ένα άκρο, προσφύεται στο οστό που ο µυς αυτός κινεί, η κατάφυση, ενώ το άλλο, προσφύεται στο οστό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα jk ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό μας Σύστημα (ΚΣ) Το ΚΣ αποτελείται από - τα αιμοφόρα αγγεία την καρδιά Αέρας που εισπνέουμε Αέρας που εκπνέουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Όρια της κοιλιάς Άνω: Πλευρικό τόξο 7-12 Ξιφοειδής απόφυση: επίπεδο 10ου πλευρικού χόνδρου = Ο3 Κάτω : Ηβικά οστά και λαγόνια ακρολοφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Παραμένων αρτηριακός (Βοτάλλειος) πόρος Ο αρτηριακός πόρος, μεταξύ της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας, επιτρέπει στο αίμα να παρακάμπτει τους πνεύμονες κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αναπνευστικό σύστημα Εξυπηρετεί την ανταλλαγή αερίων πνευμονική αναπνοή Την πρόσληψη οξυγόνου από την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑ πρόκειται για έναν ιστό.

ΑΙΜΑ πρόκειται για έναν ιστό. ΑΙΜΑ πρόκειται για έναν ιστό. Αίμα είναι το υγρό που κυκλοφορεί διαμέσου της καρδιάς, των αρτηριών, των φλεβών και των τριχοειδών αγγείων μεταφέροντας θρεπτικές ουσίες, ορμόνες, βιταμίνες, θερμότητα και

Διαβάστε περισσότερα

δ. Ατρησία Πνευµονικής.

δ. Ατρησία Πνευµονικής. διολόγο. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστή- µατα σε εξετάσεις για έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς τους. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Ενότητα 5: Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Η πνευμονική κυκλοφορία αρχίζει από

Διαβάστε περισσότερα

Τράχηλος. Ι. Γενικά. οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες

Τράχηλος. Ι. Γενικά. οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες Τράχηλος Ι. Γενικά Α. Ο τράχηλος περιλαµβάνει πολλά & σηµαντικά µορφώµατα (όπως αγγεία, νεύρα, κλπ) που συνδέουν την κεφαλή µε τον κορµό & άνω άκρο τις καρωτίδες αρτηρίες τις σφαγίτιδες φλέβες τα πνευµονογαστρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VO2=COX A VO2 CO=ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ A VO=ΑΡΤΗΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο και παίρνει το κωνικό

Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο και παίρνει το κωνικό ΚΑΡΔΙΑ Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο και παίρνει το κωνικό της σχήμα από το μυοκάρδιο Η καρδιά είναι μία μυώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O2 θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ και ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ και ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ και ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Διδάσκουσες: Ειρήνη Τσιαμάκη,Ιατρός Αντωνέλλα Μαραζιώτη PhD,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης και της Καρδιακής Παροχής

Ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης και της Καρδιακής Παροχής Ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης και της Καρδιακής Παροχής Βραχυπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι Μηχανισμοί ρύθμισης της Αρτηριακής Πίεσης Ζωτικοί Παράμετροι :Αρτηριακή Πίεση, Καρδιακή Συχνότητα, Συχνότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί τα έσω του σπλήνα Τα επινεφρίδια είναι άνω, πρόσθια και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εισαγωγή: Το κυκλοφορικό είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο ευαίσθητα συστήματα του οργανισμού μας. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 12: Αρτηριακή Πίεση Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O 2 και θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση CO

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης Φυσιολογία της Άσκησης Λειτουργία καρδιαγγειακού αναπνευστικού συστήματος Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το Κύτταρο στον Οργανισµό Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αιµοδυναµικός Έλεγχος- Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις

Αιµοδυναµικός Έλεγχος- Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αιµοδυναµικός Έλεγχος- Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα. ΚΥΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΩΡΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Αναφέρατε περιγραφικά την διαδικασία ανταλλαγής των αερίων σε κυψελοειδικό επίπεδο ( μ )

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Αναφέρατε περιγραφικά την διαδικασία ανταλλαγής των αερίων σε κυψελοειδικό επίπεδο ( μ ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε τα μέρη του φάρυγγα και ποια απ' αυτά συμμετέχουν στην λειτουργία της αναπνοής; ΑΠ. Τα μέρη του φάρυγγα είναι το ρινικό, το στοματικό και το λαρυγγικό. Απ' αυτά στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Εισαγωγή στην Ανοσολογία Η Ι. Ε. Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ : ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα.

1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3,

Διαβάστε περισσότερα