Μαθηµατικά Α Γυµνασίου. Eρωτήσεις θεωρίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθηµατικά Α Γυµνασίου. Eρωτήσεις θεωρίας"

Transcript

1 Eρωτήσεις θεωρίας 1. Πως στρογγυλοποιούµε ένα φυσικό αριθµό; 2. Ποιες είναι οι ιδιότητες της πρόσθεσης; 3. Ποιες είναι οι ιδιότητες του πολλαπλασιασµού; 4. Τι ονοµάζουµε νιοστή δύναµη του άλφα; Ποια είναι η βάση και ποιος ο εκθέτης; 5. Ποια είναι η προτεραιότητα των πράξεων σε µια αριθµητική παράσταση; 6. Τι είναι η ευκλείδεια διαίρεση; 7. Τι ονοµάζουµε πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθµού α; 8. Τι ονοµάζουµε διαιρέτες ενός φυσικού αριθµού α; 9. Τι ονοµάζουµε ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δύο ή περισσότερων φυσικών αριθµών; 10. Πότε ένας φυσικός αριθµός λέγεται πρώτος; 11. Πότε ένας φυσικός αριθµός λέγεται σύνθετος; 12. Τι ονοµάζουµε µέγιστο κοινό διαιρέτη δύο ή περισσότερων φυσικών αριθµών; 13. Πότε δύο η περισσότεροι φυσικοί ονοµάζονται πρώτοι µεταξύ τους; 14. Πότε ένας αριθµός διαιρείται µε το 2; 15. Πότε ένας αριθµός διαιρείται µε το 5; 16. Πότε ένας αριθµός διαιρείται µε το 10; 17. Πότε ένας αριθµός διαιρείται µε το 3; 18. Πότε ένας αριθµός διαιρείται µε το 9; 19. Πότε ένας αριθµός διαιρείται µε το 4; 20. Πότε ένας αριθµός διαιρείται µε το 25; 21. Ποια κλάσµατα λέγονται ισοδύναµα; 22. Με ποιους τρόπους µπορούµε να φτιάξουµε ισοδύναµα κλάµατα; 23. Ποια διαδικασία ονοµάζουµε απλοποίηση ενός κλάσµατος; 24. Πότε ένα κλάσµα λέγεται ανάγωγο; 25. Ποια κλάσµατα λέγονται οµώνυµα; 26. Ποια κλάσµατα λέγονται ετερώνυµα; 27. Πως συγκρίνουµε οµώνυµα και πως ετερώνυµα κλάσµατα; 28. Πως συγκρίνουµε κλάσµατα µε τον ίδιο αριθµητή; 29. Πως προσθέτουµε οµώνυµα και πως ετερώνυµα κλάσµατα; 30. Πως αφαιρούµε οµώνυµα και πως ετερώνυµα κλάσµατα; 31. Ποιος αριθµός λέγεται µεικτός; 32. Πως πολλαπλασιάζουµε δύο ή περισσότερα κλάσµατα; 33. Πότε δύο κλάσµατα λέγονται αντίστροφα; 34. Πως διαιρούµε δύο κλάσµατα; 35. Πότε ένα κλάσµα λέγεται σύνθετο; 36. Πότε ένα κλάσµα λέγεται δεκαδικό; 37. Πως στρογγυλοποιούµε ένα δεκαδικό αριθµό; 38. Πως πολλαπλασιάζουµε έναν αριθµό µε 0,1, 0,01, 0,001 κ.τ.λ.; 39. Πως διαιρούµε έναν αριθµό µε 0,1, 0,01, 0,001 κ.τ.λ.; 40. Πως πολλαπλασιάζουµε έναν αριθµό µε 10, 100, κ.τ.λ.; 41. Πως διαιρούµε έναν αριθµό µε 10, 100, κ.τ.λ.; 42. Ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησης µήκους; Ποιες υποδιαιρέσεις και ποια πολλαπλάσιά του γνωρίζετε; Πως συνδέονται µε τη βασική µονάδα µέτρησης; Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 1

2 43. Ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησης εµβαδού; Ποιες υποδιαιρέσεις και ποια πολλαπλάσιά του γνωρίζετε; Πως συνδέονται µε τη βασική µονάδα µέτρησης; 44. Ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησης όγκου; Ποιες υποδιαιρέσεις γνωρίζετε; Πως συνδέονται µε τη βασική µονάδα µέτρησης; 45. Ποιες µονάδες όγκου χρησιµοποιούµε για να µετρήσουµε όγκο υγρών; 46. Ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησης χρόνου; Ποια πολλαπλάσιά του γνωρίζετε; Πως συνδέονται µε τη βασική µονάδα µέτρησης; 47. Ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησης µάζας; Ποιες υποδιαιρέσεις και ποια πολλαπλάσιά του γνωρίζετε; Πως συνδέονται µε τη βασική µονάδα µέτρησης; 48. Τι ονοµάζουµε εξίσωση µε ένα άγνωστο; 49. Τι ονοµάζουµε λύση (ή ρίζα) µιας εξίσωσης; 50. Τι ονοµάζουµε επίλυση µιας εξίσωσης; 51. Ποια εξίσωση λέγεται ταυτότητα ή αόριστη; 52. Ποια εξίσωση λέγεται αδύνατη; 53. Πως λύνουµε την εξίσωση x + α = β; 54. Πως λύνουµε την εξίσωση α + x = β; 55. Πως λύνουµε την εξίσωση x α = β; 56. Πως λύνουµε την εξίσωση α x = β; 57. Πως λύνουµε την εξίσωση x α = β, για α 0; 58. Πως λύνουµε την εξίσωση α x = β, για α 0; 59. Πως λύνουµε την εξίσωση x : α = β, για α 0; 60. Πως λύνουµε την εξίσωση α : x = β, για β, x 0; 61. Τι ονοµάζουµε ηµιάξονα των τετµηµένων; 62. Τι ονοµάζουµε ηµιάξονα των τεταγµένων; 63. Τι ονοµάζουµε συντεταγµένες ενός σηµείου; 64. Τι ονοµάζουµε ορθοκανονικό σύστηµα αξόνων; 65. Τι ονοµάζουµε λόγο δύο οµοειδών µεγεθών; 66. Τι ονοµάζουµε αναλογία; 67. Πότε δύο σχήµατα λέγονται όµοια; 68. Τι ονοµάζουµε κλίµακα ενός σχήµατος; 69. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; 70. Ποια είναι η σχέση που συνδέει δύο ανάλογα ποσά x, y; 71. Τι είναι ο συντελεστής αναλογίας; 72. Πάνω σε τι σχήµα βρίσκονται τα ζεύγη (x, y) για δύο ανάλογα ποσά x, y; 73. Πότε δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα; 74. Ποια είναι η σχέση που συνδέει δύο αντιστρόφως ανάλογα ποσά x, y; 75. Ποιοι αριθµοί λέγονται αντίστροφοι; 76. Πάνω σε τι σχήµα βρίσκονται τα ζεύγη (x, y) για δύο αντιστρόφως ανάλογα ποσά x, y; Ποιο το χαρακτηριστικό του σχήµατος αυτού; 77. Ποιους αριθµούς ονοµάζουµε θετικούς και ποιους αρνητικούς; 78. Ποιους αριθµούς ονοµάζουµε οµόσηµους και ποιους ετερόσηµους; 79. Ποιους αριθµούς ονοµάζουµε ακέραιους; 80. Ποιους αριθµούς ονοµάζουµε ρητούς; 81. Τι ονοµάζουµε τετµηµένη ενός σηµείου; 82. Τι ονοµάζουµε απόλυτη τιµή ενός ρητού αριθµού; 83. Πότε δύο αριθµοί ονοµάζονται αντίθετοι; 84. Πως προσθέτουµε δύο ρητούς αριθµούς; 85. Πως αφαιρούµε δύο ρητούς αριθµούς; 86. Πως πολλαπλασιάζουµε δύο ρητούς αριθµούς; 87. Πως πολλαπλασιάζουµε πολλούς (πάνω από δύο) ρητούς αριθµούς; 88. Πως διαιρούµε δύο ρητούς αριθµούς; 89. Πως βρίσκουµε τη νιοστή δύναµη ενός ρητού αριθµού; 90. Ποιες είναι οι ιδιότητες των δυνάµεων µε εκθέτη φυσικό; 91. Πως ορίζουµε τη δύναµη ρητού σε αρνητικό εκθέτη; Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 2

3 92. Τι ονοµάζουµε γωνία σε ένα επίπεδο; 93. Τι ονοµάζουµε κορυφή µιας γωνίας και τι πλευρά µιας γωνίας; 94. Πότε δύο σχήµατα λέγονται ίσα; 95. Τι ονοµάζουµε απόσταση δύο σηµείων; 96. Τι ονοµάζουµε µέσο ενός ευθυγράµµου τµήµατος; 97. Πότε δύο γωνίες είναι ίσες; 98. Πότε µια γωνία λέγεται κυρτή; 99. Πότε µια γωνία λέγεται µη κυρτή; 100. Πότε µια γωνία λέγεται µηδενική; 101. Πότε µια γωνία λέγεται οξεία; 102. Πότε µια γωνία λέγεται ορθή; 103. Πότε µια γωνία λέγεται αµβλεία; 104. Πότε µια γωνία λέγεται ευθεία; 105. Πότε µια γωνία λέγεται πλήρης; 106. Πότε δύο ηµιευθείες λέγονται κάθετες; 107. Πότε δύο ευθείες λέγονται κάθετες; 108. Πότε δύο ευθύγραµµα τµήµατα λέγονται κάθετα; 109. Ποιες γωνίες λέγονται εφεξής; 110. Ποιες γωνίες λέγονται διαδοχικές; 111. Ποιες γωνίες λέγονται παραπληρωµατικές; 112. Ποιες γωνίες λέγονται συµπληρωµατικές; 113. Ποιες γωνίες λέγονται κατακορυφήν; 114. Ποια ιδιότητα των κατακορυφήν γωνιών; 115. Πότε δύο ή περισσότερες ευθείες λέγονται παράλληλες; 116. Πότε δύο ή περισσότερες ηµιευθείες λέγονται παράλληλες; 117. Πότε δύο ή περισσότερα ευθύγραµµα τµήµατα λέγονται παράλληλα; 118. Τι ονοµάζουµε απόσταση σηµείου από ευθεία; 119. Τι ονοµάζουµε απόσταση παραλλήλων ευθειών; 120. Τι ονοµάζουµε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας ρ; 121. Τι ονοµάζουµε ακτίνα κύκλου; 122. Τι ονοµάζουµε διάµετρο κύκλου; 123. Πότε δύο κύκλοι λέγονται ίσοι; 124. Τι ονοµάζουµε χορδή σε ένα κύκλο; 125. Τι ονοµάζουµε τόξο κύκλου; 126. Τι ονοµάζουµε κυκλικό δίσκο; 127. Τι ονοµάζουµε επίκεντρη γωνία; 128. Ποια είναι η σχέση του µέτρου της επίκεντρης γωνίας µε το µέτρο του αντίστοιχου τόξου; 129. Τι είναι η εξωτερική ευθεία ενός κύκλου; Να αναφέρετε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της εξωτερικής ευθείας ενός κύκλου Τι ονοµάζουµε εφαπτόµενη ενός κύκλου; Να αναφέρετε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της εφαπτοµένης ενός κύκλου Τι ονοµάζουµε τέµνουσα ενός κύκλου; Να αναφέρετε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της τέµνουσας ενός κύκλου Τι ονοµάζουµε εφαπτόµενα τµήµατα ενός κύκλου; 133. Τι ονοµάζουµε συµµετρικό ενός σηµείου Β ως προς ευθεία ε; 134. Πότε δύο σχήµατα (Σ 1 ) και (Σ 2 ) λέγονται συµµετρικά ως προς ευθεία ε; Ποιο χαρακτηριστικό έχουν; 135. Τι ονοµάζουµε άξονας συµµετρίας ενός σχήµατος; Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός σχήµατος που έχει άξονα συµµετρίας; 136. Πόσους και ποιους άξονες συµµετρίας έχει ένας κύκλος; 137. Πόσους και ποιους άξονες συµµετρίας έχει ένας κυκλικός δίσκος; 138. Τι ονοµάζουµε µεσοκάθετο ενός ευθυγράµµου τµήµατος; 139. Ποιες ιδιότητες της µεσοκαθέτου γνωρίζετε; 140. Τι ονοµάζουµε συµµετρικό ενός σηµείου Α ως προς το σηµείο Ο; Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 3

4 141. Ποια ιδιότητα έχουν τα συµµετρικά σηµεία Μ, Μ ως προς σηµείο Ο; 142. Πότε δύο σχήµατα λέγονται συµµετρικά ως προς σηµείο; Ποιο χαρακτηριστικό έχουν; 143. Τι ονοµάζουµε κέντρο συµµετρίας ενός σχήµατος; 144. Ποιο χαρακτηριστικό έχει ένα σχήµα µε κέντρο συµµετρίας; 145. Πόσα και ποια κέντρα συµµετρίας έχει ένας κύκλος; 146. Πόσα και ποια κέντρα συµµετρίας έχει ένας κυκλικός δίσκος; 147. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου; 148. Ποια είναι τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου; 149. Πως διακρίνονται τα τρίγωνα µε βάση τις πλευρές τους; 150. Πότε ένα τρίγωνο λέγεται ισόπλευρο; 151. Πότε ένα τρίγωνο λέγεται ισοσκελές; 152. Πότε ένα τρίγωνο λέγεται σκαληνό; 153. Πως διακρίνονται τα τρίγωνα µε βάση τις γωνίες τους; 154. Πότε ένα τρίγωνο λέγεται οξυγώνιο; 155. Πότε ένα τρίγωνο λέγεται ορθογώνιο; 156. Πότε ένα τρίγωνο λέγεται αµβλυγώνιο; 157. Τι ονοµάζουµε διάµεσο ενός τριγώνου; 158. Τι ονοµάζουµε διχοτόµο ενός τριγώνου; 159. Τι ονοµάζουµε ύψος ενός τριγώνου; 160. Ποιο είναι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου; 161. Ποιες ιδιότητες ενός ισοσκελούς τριγώνου γνωρίζετε; 162. Ποιες ιδιότητες ενός ισοπλεύρου τριγώνου γνωρίζετε; 163. Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται παραλληλόγραµµο; 164. Τι ονοµάζουµε βάση σε ένα παραλληλόγραµµο; 165. Τι ονοµάζουµε ύψος σε ένα παραλληλόγραµµο; 166. Ποιες ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράµµων γνωρίζετε; 167. Πότε ένα παραλληλόγραµµο λέγεται ορθογώνιο; 168. Πότε ένα παραλληλόγραµµο λέγεται ρόµβος; 169. Πότε ένα παραλληλόγραµµο λέγεται τετράγωνο; 170. Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται τραπέζιο; 171. Πότε ένα τραπέζιο λέγεται ισοσκελές; 172. Τι ονοµάζουµε βάση ενός τραπεζίου; 173. Τι ονοµάζουµε ύψος ενός τραπεζίου; 174. Ποιες ιδιότητες ενός πλάγιου παραλληλογράµµου γνωρίζετε; 175. Ποιες ιδιότητες ενός ορθογωνίου γνωρίζετε; 176. Ποιες ιδιότητες ενός ρόµβου γνωρίζετε; 177. Ποιες ιδιότητες ενός τετραγώνου γνωρίζετε; 178. Ποιες ιδιότητες ενός ισοσκελούς τραπεζίου γνωρίζετε; Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 4

5 Χαρακτηριστικές ασκήσεις 1. ίνεται ο τριψήφιος αριθµός 2 3. Να συµπληρώσετε κατάλληλα το κενό ώστε ο αριθµός να διαιρείται µε το ίνεται ο τετραψήφιος αριθµός 7 4. Να συµπληρώσετε κατάλληλα τα κενά ώστε ο αριθµός να διαιρείται ταυτόχρονα µε το 5 και το Με ποιον ή ποιους από τους αριθµούς 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25 διαιρούνται οι αριθµοί 4.212, 300, Οι µαθητές της Α Γυµνασίου κατά την παρέλαση της 28 ης Οκτωβρίου παρατάχθηκαν όλοι σε τριάδες, ενώ κατά την παρέλαση της 25 ης Μαρτίου σε τετράδες, χωρίς να περισσεύει κανένας. Αν το πλήθος των µαθητών είναι ανάµεσα στο 100 και το 125, να βρείτε το πλήθος τους. 5. Να βρείτε το αποτέλεσµα της παράστασης: ( ):5 6 2 ( ). 6. Αν α = 2, β = 3 και γ = 5, να υπολογίσετε την τιµή της παράστασης: α (β 3 γ 2 ) + 2αβγ + (7γ 3β):α. 7. α) Να υπολογίσετε τις παραστάσεις: Α = 124:2 2 5 (3 2 4) + 2 ( ) 34 5 ( ) 567 Β = ( ) 10 ( ). Β+ 1 β) Να απλοποιηθεί το κλάσµα και να βρεθεί ο αντίστροφός του. A γ) Να λύσετε την εξίσωση: (Α + 1) x = Β α) Να υπολογίσετε το αποτέλεσµα της ακόλουθης αλγεβρικής παράστασης: Α = (4 2 30:2) ( ) β) Αν α = 2 και β = 5 να υπολογίσετε την τιµή της παράστασης: Β = α 4 + β 2 + 2(β α) γ) Να κάνετε τις πράξεις: Γ= δ) Να λύσετε την εξίσωση: (4Α + Β)x = Γ. 9. Να κάνετε τις πράξεις: α) A= + +, β) B = :, γ) Γ= + :, δ) = + : Μια κληρονοµιά µοιράσθηκε σε 3 γιους, 4 κόρες και σε 10 ανίψια. Κάθε γιος παίρνει το 1 12 της κληρονοµιάς και κάθε κόρη το 1 της κληρονοµιάς. 8 α) Αν κάθε ένα από τα ανίψια µοιράσθηκε εξίσου το υπόλοιπο της κληρονοµιάς, να βρείτε ποιο µέρος της κληρονοµιάς πήρε ο καθένας. β) Αν συνολικά οι γιοι µοιράσθηκαν 8.220, να βρείτε το ποσό της κληρονοµιάς. γ) Στη συνέχεια να βρείτε πόσα χρήµατα πήρε η κάθε κόρη και το κάθε ανίψι. δ) Ο ένας από τους γιους, η µια από τις κόρες και ένα από τα ανίψια αποφασίζουν να δωρίσουν το µερίδιό τους στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ». Να βρείτε ποιο µέρος της κληρονοµιάς δώρισαν και οι τρεις µαζί. 11. Σε ένα σχολείο υπάρχουν 3 τµήµατα στην Α Γυµνασίου. Το ένα από τα τρία τµήµατα έχει 24 µαθητές, που είναι τα 2 των παιδιών της Α Γυµνασίου. 9 α) Πόσους µαθητές έχει όλη η Α Γυµνασίου; Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 5

6 β) Αν τα κορίτσια είναι τα 2 3 του συνόλου των µαθητών, να βρείτε πόσα είναι τα αγόρια. 12. Ο Χάρης που είναι µαθητής της Α Γυµνασίου θέλει να αγοράσει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος κοστίζει Ο πατέρας του όµως αποφασίζει να περιµένει τις εκπτώσεις τον µήνα Αύγουστο, όπου ο υπολογιστής πωλείται µε έκπτωση 20%. α) Πόσο αγόρασε τον υπολογιστή ο Χάρης; β) Μαζί µε τον υπολογιστή ο Χάρης αγόρασε και ένα εκτυπωτή που του κόστισε το 1 της αρχικής τιµής του υπολογιστή. Πόσο αγόρασε τον εκτυπωτή; 6 γ) Αν ο εκτυπωτής είχε αρχική τιµή αγοράς 300, µε τι ποσοστό έκπτωσης αγοράσθηκε ο εκτυπωτής; δ) Ένας συµµαθητής του Χάρη, ο Ισίδωρος αγόρασε τον ίδιο εκτυπωτή, δίνοντας τα ίδια χρήµατα που έδωσε και ο Χάρης, σε ένα άλλο κατάστηµα, µετά από έκπτωση 25%. Να βρείτε την αρχική τιµή του εκτυπωτή που αγόρασε ο Ισίδωρος. 13. Να λύσετε τις εξισώσεις: α) 32 + x = 45, β) x + 19 = 31, γ) x 17 = 32, δ) 41 x = 27, ε) x 9 = 372, στ) 11x = 132, ζ) 882 : x = 18, η) x : 32 = Ένα ποδήλατο κόστιζε τον περασµένο εκέµβριο 280. Στην συνέχεια, τον Ιανουάριο, έγινε έκπτωση στην τιµή του 15% και τέλος το Μάρτιο έγινε αύξηση στην τιµή του 15%. α) Πόσο κοστίζει το ποδήλατο τον Ιανουάριο; β) Ποια θα είναι η τελική του τιµή; γ) Να βρείτε το ποσοστό αύξησης ή µείωσης από την τιµή του εκεµβρίου µέχρι την τιµή του Απριλίου. 15. Ένα µαγαζί αθλητικών ειδών κάνει έκπτωση στις αθλητικές φόρµες 22%. Αν µία αθλητική φόρµα πριν τις εκπτώσεις κοστίζει 84 ευρώ, πόσο πωλείται στην περίοδο των εκπτώσεων και πόση είναι η έκπτωση; 16. Αν ένα ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών πωλείται στις εκπτώσεις προς 54,56 ευρώ και πριν τις εκπτώσεις κόστιζε 62 ευρώ, να βρεθεί το ποσοστό της έκπτωσης για το ζευγάρι των παπουτσιών, καθώς και η έκπτωση. 17. Ένα κατάστηµα υποδηµάτων πουλάει κάθε ζευγάρι παπουτσιών µε κέρδος 40% και κατά την περίοδο των εκπτώσεων πουλάει κάθε ζευγάρι µε έκπτωση 15%. Κάποιος αγοράζει στις εκπτώσεις ένα ζευγάρι προς 95,2 ευρώ. α) Να βρείτε πόσο κοστίζει το ζευγάρι πριν την έκπτωση. β) Να βρείτε το κόστος αγοράς αυτού του ζεύγους παπουτσιών. γ) Αν ένα άλλο ζευγάρι είχε κόστος αγοράς 120 ευρώ, να βρείτε πόσο το αγοράζει κάποιος την περίοδο την εκπτώσεων. 18. Η Αριστέα κέρδισε ένα στοίχηµα που είχε βάλει µε τον πατέρα της για την επίδοσή της στο σχολεία και για το λόγο αυτό θα της αγοράσει ένα ποδήλατο. Το ποδήλατο αγοράζεται µε έκπτωση 15%, όταν η αρχική τιµή του είναι 138. α) Πόσο κόστισε το ποδήλατο αυτό; β) ύο µέρες µετά, ο πατέρας της αποφασίζει να αγοράσει το ίδιο ποδήλατο και για τον γιο του τον Νίκο, οπότε ο έµπορος του κάνει έκπτωση 24,84. Ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης που του έκανε; γ) Να βρείτε ποιο είναι το συνολικό ποσοστό έκπτωσης που έκανε ο έµπορος για την αγορά και των δύο ποδηλάτων. δ) Ένα άλλο ποδήλατο, αγοράζει ο Κώστας από τον έµπορο µε έκπτωση 20% και πληρώνει 112. Να βρείτε αν είναι ακριβότερο το ποδήλατο της Αριστέας ή το ποδήλατο του Κώστα, σε σχέση µε τις τιµές που είχαν πριν την έκπτωση. Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 6

7 19. Μια επιχείρηση δίνει σε ένα διευθυντή και δύο υπαλλήλους της ευρώ ως επιπλέον κίνητρο για την εργασία τους. Ο διευθυντής παίρνει αρχικά το 10% και το υπόλοιπο του ποσού το µοιράζονται αναλόγως των αριθµών 4, 3, 2, αντίστοιχα. Να βρείτε πόσα χρήµατα πήρε ο καθένας. 20. Ένα δοχείο αποθήκευσης λαδιού έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου µε διαστάσεις βάσης 2m, 15dm και ύψος 120cm. α) Να βρεθεί το εµβαδό της βάσης του δοχείου. β) Να βρεθεί ο όγκος του δοχείου σε ml. γ) Αν αποθηκεύσουµε στο δοχείο lt λάδι, να υπολογίσετε σε τι ύψος θα φτάσει η στάθµη του λαδιού. 21. Κατά τη µήνα Φεβρουάριο στην Θεσσαλονίκη είχαµε τις ακόλουθες µεταβολές της θερµοκρασίας: Την 1 η Φεβρουαρίου ήταν 5 ο C, την 2 η ανέβηκε 3 ο C, την 3 η ανέβηκε 4 ο C, την 4 η έπεσε 1 ο C, την 5 η ανέβηκε 2 ο C και την 6 η έπεσε 5 ο C. Ποια ήταν η θερµοκρασία στις 6 Φεβρουαρίου; 22. Σε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων να παραστήσετε τα ακόλουθα σηµεία: Α(1, 1), Β( 3, 2), Γ( 3, 5), ( 3, 0), Ε(5, 0) και Ζ (0, 2). Στη συνέχεια και µε τη βοήθεια του σχήµατος να βρείτε το µήκος του Ε. 23. Να βρείτε τα αποτελέσµατα των ακόλουθων αριθµητικών και αλγεβρικών παραστάσεων: Α = ( 2) + ( 4), Β = (+5) ( 7), Γ = ( 3) ( 5), = α β, όπου α = 1, β = 2, Ε = γ + δ, όπου γ = 3, δ = 4, 1 2 Ζ= + 2 3, 4 3 Η= α) Να βρεθεί το αποτέλεσµα της παράστασης: Α= β) Να βρεθεί ο αντίστροφος του Α και ο αντίθετος του Α. γ) Να λυθεί η εξίσωση: Αx = 1 Α. 25. Να κάνετε τις ακόλουθες προσθέσεις: 4 3 α) ( 2) + ( 5), β) + +, γ) (+3) + (+7), δ) ( 2) , ε) 7 3 ( 8) , στ) ( ) Να κάνετε τις ακόλουθες αφαιρέσεις: 8 5 α) (+4) ( 9), β) +, γ) ( 8) (+17), δ) ( + 3), ε) ( + 8) + 8 2, στ) 7 ( 3) Να κάνετε τις ακόλουθες πράξεις: α) , β) , γ) , δ) , ε) , στ) Να βρείτε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: α) , β) , γ) 1 4 5, δ) 5 + 1, ε) , στ) Να λύσετε τις εξισώσεις: α) ( 3) + x = 5, β) (+4) + ( x) = + 11, γ) ( 1) + x = 9, δ) ( 2) ( 3) + x = 12. Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 7

8 30. Να κάνετε τους ακόλουθους πολλαπλασιασµούς: α) ( 3) ( 5) (+2) ( 1), β) + + +, γ) ( 2)( 3)( 4), δ) ( 12) + 5 9, ε) ( 8) ( 5), στ) 4 ( 3) Να κάνετε τις ακόλουθες διαιρέσεις: 2 3 α) ( 12) : ( 6), β) : +, γ) (+123) : ( 3), δ) ( 12) : 6, ε) 4 ( 5) : + 3, στ) : Να βρείτε τα αποτελέσµατα των πράξεων: α) 13 (12 4) + (2 9) ( 1), β) 24 + (11 25) (5 7) (+2), γ) 7 + (31 27) (12 23) + 7, δ) 17 (16 9) + (21 17):( 4). 33. Να βρείτε τα αποτελέσµατα των πράξεων: α) ( 2) (+6) ( ):5 6 2 ( ), β) ( 1) ( 2) ( 3) + (4 9) (+3) (12 17), γ) ( ) (34 65) + ( 4) ( 7). 34. Να βρείτε και να σχεδιάσετε δύο παραπληρωµατικές γωνίες για τις οποίες ισχύει ότι η µία είναι το οκταπλάσιο της άλλης. 35. Να βρείτε και να σχεδιάσετε δύο παραπληρωµατικές γωνίες για τις οποίες ισχύει ότι η µία είναι µεγαλύτερη κατά 36 ο από την άλλη. 36. Θεωρείστε δύο σηµεία Α και Β ώστε ΑΒ = 6cm. α) Να κατασκευάσετε τον κύκλο διαµέτρου ΑΒ και να ονοµάσετε Κ το κέντρο του. β) Να φέρετε την εφαπτοµένη (ε) του κύκλου στο σηµείο Α. γ) Θεωρείστε µια χορδή Γ = 3cm, που δεν είναι παράλληλη στη διάµετρο ΑΒ και να φέρετε τη µεσοκάθετή της, έστω (δ). Από ποιο σηµείο του ΑΒ διέρχεται; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. δ) Ποια σχέση έχουν οι ευθείες (ε) και (δ); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. ε) Αν Μ είναι το µέσο του Γ, να φτιάξετε τον κύκλο (Μ, 1,5cm). Στη συνέχεια να βρείτε δύο σηµεία που απέχουν 3cm από το Κ και 1,5cm από το Μ, τα οποία να ονοµάσετε Ε, Ζ. 37. ίνονται οι ευθείες ε 1 //ε 2, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Αν η γωνία φ είναι διπλάσια της ω, να βρείτε τις γωνίες ω, φ, α, β, γ, δ και χ. χ ε 1 β γ δ ε 2 α 108 ο ω φ 38. ίνονται οι ευθείες ε 1 //ε 2 και δ 1, δ 2, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Να βρείτε τις γωνίες α, β, γ του σχήµατος. ε1 β o 45 γ ε2 α o 67 δ1 δ2 Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 8

9 39. Να βρείτε τις γωνίες χ, φ, ω του διπλανού σχήµατος, δικαιολογώντας πλήρως την απάντησή σας, αν οι ευθείες α και β είναι παράλληλες. α χ φ 39 o ω β 108 o 40. ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Α Β ο Αν ΒΑ = 35 και ΑΒ = ΑΓ = Β = ΓΕ, να υπολογίσετε: α) τις γωνίες του τριγώνου ΑΒ, β) τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ και γ) τις γωνίες του τριγώνου Α Ε. =, B= 2x και 41. ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η ευθεία ΚΛ // ΑΒ. Αν A 3x A Γ Ε Γ= x. 3x Β 2x x Γ Κ ω α) Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. β) Να υπολογίσετε τις γωνίες ω και φ του σχήµατος. γ) Αν η ΒΛ είναι διχοτόµος της γωνίας AΛΚ, να βρείτε τη γωνία ΓΒΛ. δ) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΒΓΛ ως προς τις γωνίες και τις πλευρές του. o 42. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) έχουµε ότι A = 80. Να βρείτε τις Β, Γ. o 43. Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχουµε ότι A = 44. Αν η γωνία Β είναι τριπλάσια της Γ, να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις πλευρές και ως προς τις γωνίες. Οδηγίες - Σχόλια Στο διαγώνισµα Μαΐου Ιουνίου θα δοθούν 2 θέµατα θεωρίας και 3 θέµατα ασκήσεων. Πρέπει να γράψετε 1 ολοκληρωµένο θέµα θεωρίας και 2 ολοκληρωµένα θέµατα ασκήσεων. Η επιλογή είναι καθαρά δική σας!!! Επιλέγετε τα θέµατα που ξέρετε καλύτερα. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. Μην γράψετε από µια θεωρία ένα ερώτηµα επειδή δεν ξέρετε κάποιο ερώτηµα από την άλλη θεωρία, γιατί στην περίπτωση αυτή µετρά στη βαθµολογία η «χειρότερη» θεωρία!!! ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν!!! Λ φ Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 9

10 Ενδεικτικά θέµατα Ακολούθως θα βρείτε 3 εκδοχές θεµάτων για τις εξετάσεις Μαΐου Ιουνίου, µε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Εξετάσεις Μαΐου Ιουνίου 1 η εκδοχή ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ 1 η Α. Ποια κλάσµατα λέγονται ισοδύναµα ή ίσα; Β. Πως συγκρίνουµε δύο οµώνυµα κλάσµατα; Γ. Ποιοι αριθµοί λέγονται αντίστροφοι; ΘΕΩΡΙΑ 2 η Α. Ποιες ευθείες λέγονται παράλληλες; Β. Τι ονοµάζουµε ύψος ενός τριγώνου; Γ. Τι ονοµάζουµε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας ρ; ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1η Να βρεθεί η αριθµητική τιµή της παράστασης: Α = 3 ( ) 153:9 + ( ) 15 ΑΣΚΗΣΗ 2η Σε τρίγωνο ΑΒΓ οι γωνίες του A, B,Γ είναι ανάλογες προς τους αριθµούς 3, 4, 5, αντίστοιχα. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου. ΑΣΚΗΣΗ 3η ίνονται οι παράλληλες ευθείες ε, δ, όπως βλέπετε στο διπλανό σχήµα. β Α. Να υπολογίσετε τη γωνία a. (ε) Κ 70 ο 50 ο Β. Να υπολογίσετε τη γωνία β. (δ) Γ. Αφού µεταφέρετε το σχήµα στην κόλλα σας, να σχεδιάσετε τη διχοτόµο ΚΡ του τριγώνου ΚΛΜ. Στη συνέχεια να υπολογίσετε τη γωνία ΚΡΜ. Λ α Μ Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 10

11 Εξετάσεις Μαΐου Ιουνίου 2 η εκδοχή ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ 1 η α) Τι ονοµάζουµε µεσοκάθετο ενός ευθυγράµµου τµήµατος; β) Ποια ιδιότητα έχει η µεσοκάθετος ενός ευθυγράµµου τµήµατος; γ) Τι ονοµάζουµε ύψος ενός τριγώνου; δ) Τι ονοµάζουµε απόσταση δύο σηµείων; ε) Τι ονοµάζουµε απόσταση σηµείου από µία ευθεία; ΘΕΩΡΙΑ 2 η α) Να γράψετε την επιµεριστική ιδιότητα. β) Ποια είναι η προτεραιότητα των πράξεων; γ) Ποιοι αριθµοί λέγονται πρώτοι; Γράψτε 5 πρώτους αριθµούς. δ) Ποιοι αριθµοί λέγονται σύνθετοι; Γράψτε 5 σύνθετους αριθµούς. ε) Να γράψετε µε τη µορφή µίας δύναµης την έκφραση «άλφα στην νιοστή». Στην συνέχεια να δείξετε ποια είναι η βάση και ποιος είναι ο εκθέτης της δύναµης. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1η Να υπολογίσετε τα αποτελέσµατα των ακόλουθων αριθµητικών και αλγεβρικών παραστάσεων: Α= Β = 5 2 (2 3 20:5) ( :4) ( ) Γ = 7 χ (χ 2 + 3ψ 11), για χ = 2 και ψ = 3 1 Β = 15Α+ 33. Β Γ+ 11 ΑΣΚΗΣΗ 2η Ο Εµµανουήλ είναι ο καλύτερος µαθητής της Α Γυµνασίου για το Α τρίµηνο στο Γυµνάσιο του Κολοκοτρωνιτσίου. Ο πατέρας του για αυτή την επιτυχία, θα του αγοράσει ένα ποδήλατο, µε ποσοστό έκπτωσης 25%, το οποίο πριν τις εκπτώσεις του χειµώνα κόστιζε 158. α) Πόσο κόστισε το ποδήλατο στον πατέρα του Εµµανουήλ; β) Μετά την λήξη της περιόδου των εκπτώσεων ο έµπορος αυξάνει την τιµή (που ίσχυε κατά την περίοδο των εκπτώσεων) κατά 26%. Πόσο κοστίζει τότε το ποδήλατο; γ) Όταν ισχύει η τιµή του (β) ερωτήµατος, πάει να αγοράσει το ποδήλατο η µητέρα της δεύτερης καλύτερης µαθήτριας της Βάλιας, η οποία είναι γνωστή του εµπόρου και για τον λόγο αυτό της κάνει έκπτωση 23,7. Πόσο αγοράζει το ποδήλατο η µητέρα της Βάλιας; δ) Να βρείτε το ποσοστό της έκπτωσης στην τιµή του ποδηλάτου, από την αρχική τιµή των 158 µέχρι την τιµή που αγόρασε το ποδήλατο η µητέρα της Βάλιας. ΑΣΚΗΣΗ 5η ίνονται οι ευθείες ε 1 //ε 2 και δ1 δ2 Α δ 1 //δ 2, όπως φαίνεται στο α διπλανό σχήµα και η διχοτόµος ε1 Β της γωνίας Β του τριγώνου ΑΒΓ. Αν η γωνία κ είναι 58 ο και η γωνία λ είναι 52 ο, να ε2 β θ λ κ βρεθούν οι γωνίες α, β, γ, θ του Β Γ σχήµατος. γ Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 11

12 Εξετάσεις Μαΐου Ιουνίου 3 η εκδοχή ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ 1 η Α.. α) Τι ονοµάζουµε κύκλο µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ; Πως τον συµβολίζουµε; β) Τι ονοµάζουµε χορδή ενός κύκλου; γ) Τι ονοµάζουµε τόξο ενός κύκλου; δ) Πότε µια ευθεία λέγεται εφαπτοµένη ενός κύκλου και τι είναι το σηµείο επαφής; Να γίνει το αντίστοιχο σχήµα. ε) Πότε µια ευθεία λέγεται τέµνουσα ενός κύκλου και τι είναι τα σηµεία τοµής; Να γίνει το αντίστοιχο σχήµα; Β. Να κατασκευάσετε ένα οξυγώνιο τρίγωνο στο οποίο να σχεδιάσετε όλα τα ύψη του. Να κάνετε το ίδιο για ένα ορθογώνιο και ένα αµβλυγώνιο τρίγωνο. ΘΕΩΡΙΑ 2 η Α. α) Ποια κλάσµατα λέγονται δεκαδικά; β) Ποια κλάσµατα λέγονται σύνθετα; γ) Ποια κλάσµατα λέγονται οµώνυµα και ποια ετερώνυµα; δ) Τι ονοµάζουµε απλοποίηση ενός κλάσµατος; Β. Πότε ένα κλάσµα δεν απλοποιείται; Γ. Πότε ένα κλάσµα είναι ίσο µε 1 και πότε µεγαλύτερο του 1; ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1η Να υπολογίσετε τα αποτελέσµατα των ακόλουθων αριθµητικών και αλγεβρικών παραστάσεων: Α= + : Β = 2 3 (4 2 32:4) ( ) ( ) 973 Γ = 11 χ 13 2 (2χ 2 5ψ 4), για χ = 3 και ψ = 2. ΑΣΚΗΣΗ 2η Ο Στάθης υπολόγισε ότι σε µια σχολική χρονιά έφαγε 150 µπουγάτσες. α) Αν το πρώτο τρίµηνο έφαγε τα 11, να βρείτε πόσες µπουγάτσες έφαγε τα άλλα δύο 30 τρίµηνα. β) Αν το δεύτερο τρίµηνο έφαγε το 40% των µπουγατσών της χρονιάς, να βρείτε πόσες µπουγάτσες έφαγε το δεύτερο τρίµηνο; 3 γ) Αν οι µπουγάτσες που έφαγε ο Στάθης είναι τα όσων έφαγαν όλοι οι µαθητές της 31 τάξης του, να βρείτε πόσες µπουγάτσες έφαγαν όλοι οι µαθητές της τάξης του. δ) Αν για κάθε µπουγάτσα χρησιµοποιούµε 12 γραµµάρια ζάχαρη άχνη και η µπουγάτσα έχει συνολικό βάρος 96 γραµµάρια, να βρείτε το ποσοστό του βάρους της άχνης ζάχαρης στην µπουγάτσα. ΑΣΚΗΣΗ 3η ίνονται οι ευθείες ε 1 //ε 2 και δ 1 //δ 2, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα και οι διχοτόµοι Ε, ΓΕ των γωνιών Α Γ και ΓZ αντίστοιχα. Αν η γωνία κ είναι 38 ο και η γωνία λ είναι 122 ο, να βρείτε τις γωνίες α, β, γ, δ του σχήµατος. ε 1 ε 2 λ Α Ε β α Z κ δ Γ Β γ δ 1 δ2 Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 12

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ( ΛΠ 2) Το ΛΠ 2 ισχύει για τα αποθέµατα επιχειρήσεων που ετοιµάζουν καταστάσεις στα πλαίσια της λογιστικής ιστορικού κόστους. εν καλύπτει τα παρακάτω: (α) χρηµατοδοτικά εργαλεία (β) αποθέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α 1. Ηµεροµηνία: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το κείµενο πραγµατεύεται τη µαθητική επιθετικότητα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Θέµα Α.1 Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Α. 1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. "Το Πνεύµα των Νόµων" (1748) ήταν έργο του: α. Βολταίρου β. Μοντεσκιέ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρώ από πόσα τετραγωνάκια αποτελείται το καθένα από τα παρακάτω σχήματα:

Μετρώ από πόσα τετραγωνάκια αποτελείται το καθένα από τα παρακάτω σχήματα: ÅðéôñïðÞ Äéáãùíéóìïý ôïõ ðåñéïäéêïý "ï ìéêñüò Åõêëåßäçò" ïò Ìáèçôéêüò Äéáãùíéóìüò "Ðáé íßäé êáé ÌáèçìáôéêÜ" Για μαθητές της Ε Τάξης ημοτικού 1. Συμπληρώνω το άλλο μισό.. Ακολουθώ τα βέλη και γράφω με ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Ξάνθης Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων www.agribusiness.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης Εγγύηση 2 ετών 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 α A β B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C 13 14

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργου Σεφέρη: Επί Ασπαλάθων... (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σελ. 222-224)

Γιώργου Σεφέρη: Επί Ασπαλάθων... (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σελ. 222-224) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργου Σεφέρη: Επί Ασπαλάθων... (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σελ. 222-224) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ως προς τι προϊδεάζει τον αναγνώστη ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή 1 Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 6 1. Ένας κώδωνας κινδύνου... 8 2. Προσανατολισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η Δυναστεία των Παλαιολόγων ΜΙΧΑΗΛ Η 1261-1282 Ανδρόνικος Β 1282-1328 Ανδρόνικος Γ 1328-1341 Ιωάννης Ε 1341-1391 Ιωάννης Καντακουζηνός 1347-1354 Ανδρόνικος Δ 1376-1379 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΟΓΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ

4.3 ΟΓΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ 1 4.3 ΟΓΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1. Όγκος πρίσµατος ή κυλίνδρου Ο όγκος ενός πρίσµατος ή ενός κυλίνδρου δίνεται από τον τύπο Όγκος = (εµβαδόν βάσης ) ( ύψος) ΣΧΟΛΙΑ 1. Όγκος κύβου ακµής α και ορθογωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πρώτα το βιντεάκι με τίτλο «Ένας γίγαντας υπό εξαφάνιση» που ετοίμασα για σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα!

Δείτε πρώτα το βιντεάκι με τίτλο «Ένας γίγαντας υπό εξαφάνιση» που ετοίμασα για σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα! 2 η Δραστηριότητα ιστοεξερευνηση ΘΕΜΑ: Η καφέ αρκούδα ΤΑΞΗ: Δ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Καλλιόπη Κοματιανού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλημέρα σε όλους!

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες)

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Κεφάλαιο 1. 17-22 Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να επισηµάνουν οι µαθητές τις στρατηγικές και πολιτικές ικανότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 10 1. Παράδειγµα κριτηρίου κλειστού τύπου (µάθηµα ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ Σκοπός εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή γενικά για

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

6 η Ενότητα Στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο

6 η Ενότητα Στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 6 η Ενότητα Στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Αντικείμενο ενότητας Ποια ανταγωνιστική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Φθιώτιδας Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη Σχερία, την ώρα που ο Οδυσσέας κοιμάται, η Αθηνά εμφανίζεται στο όνειρο της Ναυσικάς με την όψη μιας φίλης της και την παρακινεί να πάνε στο ποτάμι να πλύνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 28-4-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 3889 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σε ποιες κατηγορίες αριθμών χωρίζονται οι φυσικοί αριθμοί; Χωρίζονται στους άρτιους (ζυγούς) και τους περιττούς (μονούς). Άρτιοι λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθµατα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) Μαθµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο δείγμα α) Τι ονομάζεται κύκλος (Ο,ρ); β) Τι ονομάζεται χορδή και τι διάμετρος κύκλου; γ) Πότε μια ευθεία ε λέγεται εφαπτομένη του κύκλου;

Διαβάστε περισσότερα