Εικονική Πραγµατικότητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονική Πραγµατικότητα"

Transcript

1 Εικονική Πραγµατικότητα Σύγχρονο εργαλείο για το σχεδιασµό προϊόντων και διαδικασιών στη βιοµηχανία Μπιλάλης Νικόλαος*, Πετούσης Μάρκος**, Αντωνιάδης Αριστοµένης***, * Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ** Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης *** Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Τα τελευταία χρόνια συναντάται όλο και συχνότερα σε διάφορους τοµείς της επιστήµης η τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας. Στην παρούσα εργασία γίνεται µία σύντοµη επισκόπηση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας και αντίστοιχα µία στοιχειώδης περιγραφή των χαρακτηριστικών της. Εκτός από τα τεχνικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, περιγράφονται τα περιφερειακά και το λογισµικό που χρησιµοποιείται στα συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τοµείς που εφαρµόζεται η τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία και αναλύονται οι επιπτώσεις στις λειτουργίες των εταιρειών από τη χρήση τέτοιων συστηµάτων καθώς και τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν. Τέλος, επισηµαίνονται τα αποτελέσµατα που αναµένονται από την ενσωµάτωση εργαλείων Εικονικής Πραγµατικότητας σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα. 1. Γενικά Την τελευταία δεκαετία η χρήση του όρου Virtual (εικονικός, πλασµατικός) συναντάται όλο και συχνότερα σε αρκετούς τοµείς της τεχνολογίας. Καθηµερινά, γίνονται αναφορές για «εικονικά πανεπιστήµια», «εικονικά γραφεία», «εικονικά κατοικίδια ζώα», «εικονικούς γιατρούς», «εικονικές περιηγήσεις», κ.λπ.. Όλες αυτές οι αναφορές συνδέονται µε την τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας. Η Εικονική Πραγµατικότητα (Virtual Reality ή VR) εµφανίστηκε ως όρος στα µέσα της δεκαετίας του 1980, δηµιουργώντας µια σειρά από συζητήσεις για τον ορισµό της έννοιας της πραγµατικότητας. Σε µικρό χρονικό διάστηµα πολλοί τοµείς, όπως η αγορά αγαθών και η εκπαίδευση, απέκτησαν µια εικονική διάσταση. Η τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας εφαρµόζεται σήµερα στη βιοµηχανία στο σχεδιασµό προϊόντων αλλά και µεθόδων παραγωγής. Τα είδη των εφαρµογών της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία, αφορούν τρεις διαφορετικές κατηγορίες διαδικασιών : Τη δηµιουργία εικονικών πρωτοτύπων. Την προσοµοίωση λειτουργικών χαρακτηριστικών σε προϊόντα. Την προσοµοίωση διαδικασιών παραγωγής. 2. Τι είναι Εικονική Πραγµατικότητα. Η Εικονική Πραγµατικότητα είναι η τεχνολογία µε την οποία προσοµοιώνεται, µε τη βοήθεια κατάλληλου συστήµατος προσοµοίωσης, η συµπεριφορά πραγµατικών κόσµων σε κάποιο εικονικό περιβάλλον. Η τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας έγινε αποδεκτή µε ενθουσιασµό από το κοινό και οι εταιρείες που παρείχαν εφαρµογές της τεχνολογίας αυτής, τις προώθησαν σηµαντικά από την αρχή της εµφάνισής τους σε εµπορική µορφή. Τα αρχικά συστήµατα είχαν πρόβληµα στο χρόνο απόκρισης των εφαρµογών στους χειρισµούς των χρηστών, αλλά ήταν εµφανές ότι τα προβλήµατα αυτά θα ξεπερνιόταν σύντοµα, παρέχοντας περισσότερο ρεαλιστικές εφαρµογές. Σελίδα 1

2 Αρχικά ως Εικονική Πραγµατικότητα θεωρούνταν η τεχνολογία των υπολογιστών µε την οποία δηµιουργούνται εικόνες από εικονικούς χώρους και προβάλλονται µε τη χρήση κατάλληλου περιφερειακού οπτικοποίησης δεδοµένων. Οι χρήστες, κοιτάζοντας µέσα από µια ειδική συσκευή απεικόνισης, ονοµαζόµενη κράνος Εικονικής Πραγµατικότητας, µπορούσαν να δουν, αντί για τον πραγµατικό κόσµο, ένα άλλο κόσµο, δηµιουργηµένο µε τη χρήση του υπολογιστή. Η χρήση κράνους για την οπτικοποίηση δεδοµένων σε εικονικά περιβάλλοντα, εξακολουθεί να αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας, η οποία όµως στη σηµερινή της µορφή περιλαµβάνει πολύ περισσότερες δυνατότητες και χαρακτηριστικά. Η χρήση αυτή του κράνους Εικονικής Πραγµατικότητας, έχει το πλεονέκτηµα της σύνδεσης των χρηστών µε τις εικόνες του εικονικού κόσµου. Οι κινήσεις του κεφαλιού του χρήστη καταγράφονται και εισάγονται στο σύστηµα. Με την εισαγωγή των κινήσεων, δηµιουργούνται και προβάλλονται στο σύστηµα απεικόνισης, εικόνες, ανάλογα µε τις κινήσεις αυτές, όπως συµβαίνει στον πραγµατικό κόσµο όταν κάποιος κινεί το κεφάλι του. Αρκετά κράνη Εικονικής Πραγµατικότητας αποτρέπουν την επικοινωνία των µατιών του χρήστη µε τον πραγµατικό κόσµο, ή ακόµα παρέχουν στερεοσκοπικές απεικονίσεις, αυξάνοντας τη ρεαλιστικότητα της απεικόνισης από το σύστηµα, «βυθίζοντας» το χρήστη στο εικονικό περιβάλλον. Η τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας στη σηµερινή της µορφή εµφανίζεται µε συνθέσεις οι οποίες διαφοροποιούνται κυρίως από το χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό. Με την εξέλιξη των συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας, έγινε εφικτός ο χειρισµός από το χρήστη των αντικειµένων που απεικονίζονται από το σύστηµα, µε τη χρήση βέβαια κατάλληλων περιφερειακών. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εικονικής κίνησης και αλληλεπίδρασης του χρήστη µε τον εικονικό κόσµο, επεκτείνοντας αρκετά τους τοµείς εφαρµογής της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας, κατηγοριοποιηµένες σύµφωνα µε το χαρακτηριστικό που αξιοποιούν από την τεχνολογία αυτή : Αναπαράσταση αντικειµένων και χώρων µε δυνατότητα περιήγησης µε εφαρµογή σε : Αρχαιολογικά µνηµεία, Αρχιτεκτονικές εφαρµογές, Εικονικά εργοστάσια, Σχεδιασµό προϊόντων για αισθητική αξιολόγηση. Προσοµοίωση λειτουργίας µηχανισµών στη φάση του σχεδιασµού του, για τον προσδιορισµό της λειτουργίας του. Προσοµοίωση διαδικασιών µε εφαρµογή σε εργονοµικές µελέτες και µελέτες για τον προσδιορισµό της δυνατότητας πραγµατοποίησης εργασιών. 2.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας είναι : Τρισδιάστατη οπτικοποίηση δεδοµένων (βλ. σχήµα 1α). Περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον. Αλληλεπίδραση µε αντικείµενα. Προσοµοίωση φυσικών φαινοµένων. Εικονικό περιβάλλον (βλ. σχήµα 1β). Σελίδα 2

3 Σχήµα 1 : α) Οπτικοποίηση εικονικού αυτοκινήτου σε σύστηµα Εικονικής Πραγµατικότητας (εικόνα από σύστηµα της Divisin Parametric Technlgy Inc), β) Εικονικό περιβάλλον σε από το σύστηµα Superscape της Virtual Presence (εικόνα Virtual Presence). 2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας είναι : Μοντελοποίηση αντικειµένων. Περιορισµοί κίνησης στα εικονικά αντικείµενα (βλ. σχήµα 2α). Έλεγχος συγκρούσεων. Οπτικοποίηση τρισδιάστατων χώρων. Ρεαλιστική απεικόνιση γεωµετρικών µοντέλων (βλ. σχήµα 2β). Σχήµα 2 : α) Περιορισµοί κίνησης σε βραχίονα σηµειακής συγκόλλησης (εικόνα Michigan University), β) Απεικόνιση εσωτερικού αυτοκινήτου µε τη χρήση της τεχνικής φωτισµού radisity (εικόνα της LightWrk design). 2.3 Υπολογιστικός εξοπλισµός συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας. Τα συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας υποστηρίζονται από : PC : Η χρήση ενός Persnal Cmputer για την ανάπτυξη εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας έχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι το PC µπορεί να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα για εφαρµογές γραφείου, όπως είναι η επεξεργασία κειµένου, η δηµιουργία παρουσιάσεων κ.λπ.. Tο κόστος ενός τέτοιου συστήµατος είναι ιδιαίτερα χαµηλό, συγκρινόµενο µε άλλα υπολογιστικά συστήµατα που περιγράφονται παρακάτω. Παρ όλα αυτά, οι PC δεν µπορούν ακόµα να ανταγωνιστούν σε δυνατότητες τους σταθµούς εργασίας, λόγω του ότι δεν υπάρχουν προδιαγραφές για όλα τα υποσυστήµατα του PC. Σελίδα 3

4 Σταθµοί εργασίας για την παραγωγή γραφικών : Οι σταθµοί εργασίας µε δυνατότητα παραγωγής τρισδιάστατων γραφικών, αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας αφού για πολλά χρόνια παρείχαν δυνατότητες που δεν υπήρχαν σε συστήµατα PC, ενώ το κόστος τους δεν έφτανε το απαγορευτικό κόστος των υπερυπολογιστών. Πάντως το κόστος των σταθµών εργασίας ήταν πάντα µεγαλύτερο από ένα PC και έτσι µε σηµερινά δεδοµένα το ποσοστό τους στην αγορά µειώνεται συνεχώς. Υπερυπολογιστές : Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας πολύ υψηλής απόδοσης λόγω της µεγάλης ταχύτητας τους για τη δηµιουργία ρεαλιστικών απεικονίσεων. Οι δυνατότητες φωτορεαλισµού σε πραγµατικό χρόνο περιλαµβάνουν τη χρήση υφών και σκιάσεων και όπως είναι αναµενόµενο η υψηλή απόδοση των συστηµάτων αυτών συνεπάγεται και αντίστοιχα υψηλό κόστος. 2.4 Περιφερειακά προσδιορισµού θέσης και προσανατολισµού των χρηστών σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας. Ο περιφερειακός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας είναι : Μηχανικά συστήµατα προσδιορισµού θέσης και προσανατολισµού (βλ. σχήµα 3). Οπτικά συστήµατα προσδιορισµού θέσης και προσανατολισµού. Συστήµατα προσδιορισµού θέσης και προσανατολισµού µε υπέρηχους. Ηλεκτροµαγνητικά συστήµατα προσδιορισµού θέσης και προσανατολισµού. Σχήµα 3 : Μηχανικό σύστηµα προσδιορισµού θέσης και προσανατολισµού του κεφαλιού του χρήστη (εικόνα Fakespace). 2.5 Συσκευές εισόδου δεδοµένων σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας. Οι συσκευές εισόδου δεδοµένων που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας είναι εξειδικευµένες για τις αντίστοιχες εφαρµογές Στο παρακάτω σχήµα 4, παρουσιάζονται οι δύο χαρακτηριστικές συσκευές εισόδου που είναι : Τρισδιάστατα ποντίκια (3D Muse). Γάντια δεδοµένων (Data glve). Σελίδα 4

5 Σχήµα 4 : Τρισδιάστατα ποντίκια (εικόνα Spaceball της Spacetec και Spacestick της Virtual Presence) και γάντια δεδοµένων (εικόνα Cyberglve της VTI). 2.6 Συσκευές εξόδου σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας. Αντίστοιχα µε τα συστήµατα εισόδου που παρουσιάστηκαν παραπάνω, τα συστήµατα εξόδου είναι : Συσκευές ανάδρασης δύναµης. Γυαλιά τρισδιάστατης απεικόνισης (βλ. σχήµα 5α). Κράνος Εικονικής Πραγµατικότητας (βλ. σχήµα 5β). CAVE. Σύστηµα απεικόνισης απευθείας στο ανθρώπινο µάτι. Σχήµα 5 : α) CrystalEyes (εικόνα Steregraphics), β) Κράνος Εικονικής Πραγµατικότητας V8 της Virtual Research (εικόνα Virtual Research). 2.7 Συστήµατα ήχου σε εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας. Η ύπαρξη ήχου σε εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας αυξάνει σηµαντικά τη ρεαλιστικότητα της εφαρµογής. Παρ όλα αυτά, δεν υπάρχει ακόµα µεγάλο ενδιαφέρον για την εισαγωγή ήχου σε εφαρµογές. Ήχοι όπως ενός κινητήρα, τηλεφώνου, µηχανολογικού εξοπλισµού κ.λπ., µπορούν εύκολα να αναπαραχθούν σε µια εφαρµογή µέσω των ακουστικών που περιλαµβάνονται στα κράνη Εικονικής Πραγµατικότητας ή µέσω του συστήµατος πολυµέσων του υπολογιστικού εξοπλισµού. Με τη χρήση ειδικών τεχνικών, όπως η ψηφιακή επεξεργασία σηµάτων (Digital Signal Prcessing) είναι εφικτός ο καθορισµός της κατεύθυνσης προέλευσης του ήχου. Επίσης µε τη χρήση άλλων αντίστοιχων τεχνικών είναι εφικτή η καταγραφή των φυσιολογικών ήχων ενός δωµατίου ή ενός χώρου και η αναπαραγωγή τους στην εφαρµογή Εικονικής Πραγµατικότητας. Σελίδα 5

6 2.8 Λογισµικό συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας. Το λογισµικό αποτελεί το βασικότερο τµήµα ενός συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας. Το λογισµικό ελέγχει τα περιφερειακά Εικονικής Πραγµατικότητας, παρέχει τα εργαλεία για την υλοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος ενώ µέσω αυτού εκτελούνται οι λειτουργίες της εφαρµογής που έχει αναπτυχθεί. Κυρίως οι λειτουργίες ενός λογισµικού Εικονικής Πραγµατικότητας αφορούν τη διαχείριση δεδοµένων για τρισδιάστατα αντικείµενα. Η βασική διαφορά από ένα σύστηµα CAD είναι ότι παρέχονται δυνατότητες περιήγησης και αλληλεπίδρασης στο εικονικό περιβάλλον που δηµιουργείται από τα τρισδιάστατα γεωµετρικά µοντέλα. Οι δυνατότητες αυτές αποτελούν χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιείται σε µια εφαρµογή και συνδυάζονται µε τη χρήση των περιφερειακών του συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας. Επιγραµµατικά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το λογισµικό Εικονικής Πραγµατικότητας είναι : Εισαγωγή γεωµετρικών µοντέλων, Χρήση βιβλιοθηκών (Libraries), Απεικόνιση λεπτοµερειών σε διαφορετικά επίπεδα (Level f Detail), Κλιµάκωση, περιστροφή και µεταφορά αντικειµένων (Object scaling, rtating, translating), Καθορισµός της συµπεριφοράς των αντικειµένων (Cnstrains), Χαρακτηριστικά προσοµοίωσης µηχανισµών (Articulated features), Απεικόνιση κινούµενων γραφικών (Animatin), Ανίχνευση συγκρούσεων (Cllisin detectin), Παράλληλοι κόσµοι (Parallel wrlds), Χρήση φωτισµού, Υποστήριξη ήχου, Προσοµοίωση, Υποστήριξη περιφερειακών, Στερεοσκοπική απεικόνιση, Υποστήριξη περιφερειακών προσδιορισµού θέσης και προσανατολισµού, ικτυακές λειτουργίες. 3. Τοµείς εφαρµογής της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία. Η χρήση συστηµάτων CAD στις διαδικασίες σχεδιασµού στη βιοµηχανία, θεωρείται πλέον δεδοµένη και υποχρεωτική. Οι περισσότερες εταιρείες χρησιµοποιούν τρισδιάστατα µοντέλα τα οποία παρέχουν καλύτερη απεικόνιση για τη µορφή του σχεδίου που πρόκειται να κατασκευαστεί. Κάποια συστήµατα CAD έχουν επιπλέον τη δυνατότητα χειρισµού τρισδιάστατων γεωµετρικών µοντέλων. Η πολυπλοκότητα όµως των προϊόντων αυξάνει συνεχώς και µια απλή επισκόπηση των τρισδιάστατων γεωµετρικών τους µοντέλων δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για αυτά. Επειδή το κόστος για την παραγωγή ακόµα και ενός απλού προϊόντος είναι πολύ υψηλό, η αποφυγή λαθών στο σχεδιασµό είναι ένας βασικός τοµέας για την επιτυχία του προϊόντος στην αγορά. Για παράδειγµα για την κατασκευή ενός µικρού πλαστικού εξαρτήµατος χαµηλού κόστους, απαιτείται η κατασκευή ενός ιδιαίτερα ακριβού καλουπιού, το οποίο δεν µπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση λάθους στο σχεδιασµό. Το πρόβληµα αυτό αυξάνει γεωµετρικά, όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα των προϊόντων. Οι µηχανικοί σήµερα επιζητούν τη χρήση εργαλείων τα οποία θα τους αποτρέπουν από τη πραγµατοποίηση λαθών, µέσω της παροχής πληροφοριών για το τελικό προϊόν, πριν ακόµα ξεκινήσει η παραγωγή του. Η τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας αποτελεί ένα από αυτά τα εργαλεία, αφού µπορεί να παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από ένα σύστηµα CAD. Ενώ το σύστηµα CAD επιτρέπει την οπτικοποίηση ενός σχεδίου, η Εικονική Πραγµατικότητα παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης του σχεδίου σε πραγµατικό χρόνο καθώς και την προσοµοίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του στο εικονικό περιβάλλον. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι η Εικονική Πραγµατικότητα αντικαθιστά τα συστήµατα CAD, αφού λειτουργεί συµπληρωµατικά ως ένα επιπλέον εργαλείο. Μάλιστα αναµένεται µελλοντικά, το εργαλείο αυτό Σελίδα 6

7 να ενσωµατωθεί ως χαρακτηριστικό των λογισµικών CAD, παρέχοντας ένα ολοκληρωµένο σύστηµα σχεδιασµού. Σήµερα πάντως οι τοµείς εφαρµογής της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία είναι : Οπτικοποίηση µηχανολογικών σχεδίων, Εκπαίδευση προσωπικού, Αξιολόγηση εργονοµικών παραµέτρων (βλ. σχήµα 6), Οπτικοποίηση εικονικών πρωτοτύπων, Μελέτη σεναρίων συντήρησης και επισκευής µηχανισµών, Προσοµοίωση της συναρµολόγησης µηχανισµών, Προσοµοίωση των δυναµικών χαρακτηριστικών µηχανισµών, Ανάλυση καταπονήσεων, ιαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντος, Προσοµοίωση διαδικασιών παραγωγής, Ανάπτυξη τεχνικών για συνεργασία οµάδων σε µεγάλα έργα, Παράλληλη µηχανική. Σχήµα 6 : Αξιολόγηση σχεδιασµού εσωτερικού αυτοκινήτου σε σύστηµα Εικονικής Πραγµατικότητας µε ανάδραση δύναµης (εικόνα Πανεπιστήµιο του Michigan). Οι παραπάνω τοµείς βασίζονται στη δηµιουργία εικονικών πρωτοτύπων από επιµέρους εξαρτήµατα ή ακόµα και από ολόκληρο το προϊόν. Η δηµιουργία εικονικών πρωτοτύπων φαίνεται να είναι η αρχική αφορµή για τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία. Οι εταιρείες για την ανάπτυξη ενός προϊόντος αναγκαζόταν να κατασκευάζουν αρκετά φυσικά πρωτότυπα στη φάση του σχεδιασµού, ώστε να µπορέσουν να αξιολογήσουν τα αισθητικά και τεχνικά του χαρακτηριστικά. Τα φυσικά αυτά πρωτότυπα απαιτούν πολύ χρόνο για την κατασκευή τους και έχουν υψηλό κόστος. Με τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας οι εταιρείες δεν εξάλειψαν την ανάγκη για κατασκευή φυσικών πρωτοτύπων, µείωσαν όµως σηµαντικά το πλήθος τους και σε κάποιες περιπτώσεις αρκεί ένα φυσικό πρωτότυπο για την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών, που έχουν µελετηθεί στον υπολογιστή. Εκτός από την αισθητική και τεχνική αξιολόγηση, οι µηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να µελετούν σενάρια για την ικανότητα πραγµατοποίησης ενεργειών συντήρησης και επισκευής σε τµήµατα του προϊόντος που σχεδιάζουν. Επίσης µπορούν να πραγµατοποιούν εργονοµικές µελέτες για τα προϊόντα είτε µε τη συµµετοχή των ίδιων των µηχανικών, είτε µε τη χρήση ανθρωποειδών (µανεκέν) στο εικονικό περιβάλλον, όπως φαίνεται στα σχήµατα 7 και 8. Σελίδα 7

8 Σχήµα 7 : Εργονοµικός σχεδιασµός διαδικασιών µε τη χρήση εικονικών µανεκέν (εικόνα Delmia). Η Divisin έχει σχεδιάσει τον Fred, ένα µανεκέν που χρησιµοποιείται για την προσοµοίωση ανθρώπινων ενεργειών στο εικονικό περιβάλλον. Με τη χρήση της τεχνολογίας Εικονικής Πραγµατικότητας και του Fred µπορούν να πραγµατοποιηθούν έλεγχοι για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων συντήρησης µηχανισµών. Όταν ο Fred, του οποίου τα χέρια κινούνται αντίστοιχα µε τα ανθρώπινα, πραγµατοποιεί µια εργασία συντήρησης σε ένα εξάρτηµα ενός µηχανισµού και δεν υπάρχουν συγκρούσεις µε τα υπόλοιπα εικονικά εξαρτήµατα οι κινήσεις που πραγµατοποιεί µπορούν να καταγραφούν από τους χειριστές του συστήµατος και να χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση εργαζοµένων. Σχήµα 8 : Εργονοµική αξιολόγηση εσωτερικού αυτοκινήτου µε τη χρήση εικονικού µανεκέν (εικόνα Parametric Technlgy Inc.). Ο Fred έχει χρησιµοποιηθεί και για την αξιολόγηση της εργονοµίας ενός αυτοκινήτου της Frmula 1. Το µανεκέν τοποθετήθηκε στη θέση του οδηγού και µελετήθηκαν οι θέσεις και οι αποστάσεις των πεταλιών, του τιµονιού και των οργάνων. Επίσης µελετήθηκε το διαθέσιµο οπτικό πεδίο από τη θέση του οδηγού. Σελίδα 8

9 Αντίστοιχο µανεκέν έχει δηµιουργήσει η εταιρεία Transm (τώρα ανήκει στην ΕΑΙ), η οποία το ονοµάζει Jack. Ο Jack έχει δηµιουργηθεί σε συνεργασία µε το Center f Human Mdeling and Simulatin του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβανίας. Το µανεκέν Transm Jack (TJ) έχει ρεαλιστική κίνηση στο σώµα του και µπορεί να πραγµατοποιεί ελέγχους ισορροπίας. Τα χαρακτηριστικά του Transm Jack είναι : Αποτελείται από 74 τµήµατα, µε 73 συνδέσµους, περιλαµβάνει σπονδυλική στήλη µε 22 σπόνδυλους και έχει 150 βαθµούς ελευθερίας, Έχει κατασκευαστεί µε βάση ανθρωποµετρικά δεδοµένα, που έχουν επεξεργαστεί κατά την έρευνα ANSUR 88, Οι διαστάσεις του βασίζονται σε 132 ανθρωποµετρικές µετρήσεις, Υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης τροποποιήσεων και κλιµάκωσης, Λαµβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του ανθρώπινες δυνατότητες εξάσκησης δύναµης και αντοχής των αρθρώσεων, µε τη χρήση δεδοµένων από τη NASA, Μπορεί να αναπαρασταθεί σε διάφορες µορφές, όπως ρεαλιστική, στερεά, συρµατική, σκιασµένη και διαφανής αναπαράσταση. 4. Επιπτώσεις από τη χρήση συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία. Η χρήση συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία έχει επιπτώσεις σε αρκετές λειτουργίες που σχετίζονται µε τις διαδικασίες σχεδιασµού προϊόντων, µε τις διαδικασίες σχεδιασµού µεθόδων για την παραγωγή τους και µε τον τρόπο επικοινωνίας κάθε επιχείρησης µε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι προµηθευτές και οι πελάτες της. Αυτό σηµαίνει ότι οι λειτουργίες αυτές διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθµό µέσα στην επιχείρηση. Η αξιοποίηση των επιπλέον δυνατοτήτων που παρέχονται από ένα σύστηµα Εικονικής Πραγµατικότητας εξαρτάται από την οργάνωση και την αποτελεσµατικότητα κάθε εταιρείας. Αυτοί είναι σηµαντικοί παράγοντες για την ανεπιτυχή εφαρµογή κάποιων συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας σε εταιρείες, οι οποίες δεν µπόρεσαν να ενσωµατώσουν εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας στις λειτουργίες τους, λόγω του ότι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχονται από το σύστηµα για τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους. Στη συνέχεια περιγράφονται οι επιπτώσεις από τη χρήση ενός συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας στις λειτουργίες µιας εταιρείας. Επιχειρηµατική γνώση : Αυτή αυξάνεται άµεσα στις εταιρείες µέσα από τη χρήση σύγχρονων συστηµάτων και µεθόδων σχεδιασµού προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής. Μακροπρόθεσµα όµως η επίδραση είναι σηµαντικότερη. Η εισαγωγή της τεχνολογίας της εικονικής πραγµατικότητας στο σχεδιασµό προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής εισάγει νέες παραµέτρους στο σχεδιασµό, κάνοντάς τον πιο ευέλικτο και πιο αξιόπιστο. Έτσι οι εταιρείες µπορούν να προβλέπουν πιθανά προβλήµατα στην παραγωγή και να προσδιορίζουν στοιχεία κόστους, παραγωγικής δυνατότητας και εφικτότητας από τα αρχικά στάδια του σχεδιασµού. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα «αποθήκευσης» της παραγωγικής εµπειρίας. Επενδύσεις σε εξοπλισµό : Αποφάσεις που αφορούν επενδύσεις σε εξοπλισµό γίνονται µέσω της χρήσης του συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να παρέχουν εκτιµήσεις σχετικά µε τη βιωσιµότητά του εξοπλισµού, τη χρησιµότητά του και τις επιπτώσεις στην παραγωγική µονάδα. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για την απόδοση επενδύσεων περασµένων ετών. ιαχείριση προµηθευτών : Στην πλήρη ανάπτυξή του ένα σύστηµα Εικονικής Πραγµατικότητας παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης της προσφερόµενης ποιότητας, αξιοποιώντας πληροφορίες σχετικά µε το κόστος, τις δυνατότητες, τις κατεργασίες, τους χρόνους παράδοσης κ.λπ.. Οι κυριότεροι προµηθευτές των εταιρειών εµπλέκονται στη σχεδίαση του προϊόντος, στο σχεδιασµό της παραγωγής και γενικά σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σελίδα 9

10 Σχεδιοµελέτη προϊόντος : Εδώ υπάρχει η µεγαλύτερη επίδραση. Οι διαθέσιµες τεχνικές µοντελοποίησης και προσοµοίωσης συµβάλλουν σηµαντικά : Στην επικοινωνία των συστηµάτων σχεδίασης µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, Στη βελτίωση της συνεργασίας των υποσυστηµάτων, Στη µικρότερη εξάρτηση της εταιρείας από πραγµατικά (όχι εικονικά) πρωτότυπα. Ένας άλλος τοµέας, ο οποίος έχει επίδραση στη διαδικασία της σχεδιοµελέτης, είναι η «ηλεκτρονική» συνεργασία των διαφόρων τοµέων των επιχειρήσεων µέσω δικτύου. Οι πληροφορίες που µπορεί να έχουν οι σχεδιαστές σχετικά µε το κόστος και τις διαδικασίες παραγωγής, τους δίνουν τη δυνατότητα πιο αξιόπιστου σχεδιασµού πριν προχωρήσουν στη φάση της κατασκευής του προϊόντος. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ένα επίσης θέµα που επηρεάζει µια εφαρµογή Εικονικής Πραγµατικότητας, µε την έννοια ότι οι εργαζόµενοι µπορούν να εκπαιδεύονται στο εικονικό περιβάλλον αρκετό χρόνο πριν την έναρξη της πραγµατικής διαδικασίας. Ένα σύστηµα Εικονικής Πραγµατικότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση εργαζοµένων σε χειρωνακτικές διαδικασίες, αφού παρέχει : Σχεδόν ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας, υνατότητα παροχής πληροφοριών σχετικών µε την εκτελούµενη εργασία, υνατότητα αλληλεπίδρασης µε τα αντικείµενα του εικονικού χώρου. Αυτή η δυνατότητα έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις εταιρείες, γιατί στο σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνισµού, κάθε εταιρεία πρέπει να µπορεί εύκολα να πραγµατοποιεί αλλαγές και ταυτόχρονα να µπορεί να προσαρµόζει το εργατικό της δυναµικό γρήγορα σε αυτές τις αλλαγές. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης εργαζοµένων χωρίς να είναι απαραίτητη η διακοπή της πραγµατικής παραγωγικής διαδικασίας και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ατυχηµάτων. Προσδιορισµός κόστους : Με την εφαρµογή της Εικονικής Πραγµατικότητας απαιτείται ακριβέστερος προσδιορισµός του κόστους παραγωγής, το οποίο σηµαίνει αναβάθµιση των ισχυόντων λογιστικών συστηµάτων υπολογισµού του κόστους. Τα µελλοντικά συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας αναµένεται να έχουν ως αποτέλεσµα την ακριβέστερη κοστολόγηση ενός προϊόντος στα διάφορα στάδια υλοποίησής του (σχεδίαση - ανάπτυξη - παραγωγή) καθώς και τον υπολογισµό της συνεισφοράς κάθε σταδίου της παραγωγής στο τελικό κόστος του προϊόντος. ιαχείριση επιχειρηµατικού κίνδυνου : Μπορούν να προβλεφθούν πιθανά σενάρια αστοχίας και να δοθούν εναλλακτικοί τρόποι δράσης σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης της εταιρείας. Επικοινωνία µε τον πελάτη : Το σύστηµα Εικονικής Πραγµατικότητας µπορεί να δώσει αξιόπιστες απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις του τύπου «what if» των πελατών των εταιρειών, οι οποίες αφορούν αλλαγές στον προϋπολογισµό και στο πλάνο παράδοσης των προϊόντων. Συνεπώς οι πελάτες µπορούν να αποτελέσουν ενεργό τµήµα της διαδικασίας της παραγωγής του προϊόντος. Επικοινωνία επιχειρήσεων : Οι πληροφορίες για την παραγωγή κάποιου προϊόντος είναι ευρύτερα διαθέσιµες µε αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της ανεξαρτησίας των τµηµάτων των επιχειρήσεων και / ή την άµεση συνεργασία µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, για παράδειγµα στα πλαίσια συγκρότησης µιας «εικονικής επιχείρησης». Αυτό οδηγεί σε µοντέλα οργάνωσης µε βάση την παραγωγή και όχι µε βάση τη λειτουργικότητα των τµηµάτων των επιχειρήσεων. Σελίδα 10

11 Παραγωγή στο εργοστάσιο : Οι διαδικασίες παραγωγής λαµβάνονται υπ όψιν στη διαδικασία σχεδιοµελέτης σε πολύ έγκαιρο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα οι διαδικασίες µοντελοποίησης και προσοµοίωσης µπορούν να αξιολογηθούν από το προσωπικό της παραγωγής. Σχέδια και διαδικασίες παραγωγής επαληθεύονται στον υπολογιστή πολύ πριν από την εκτέλεση παραγγελιών για εργαλεία και εξαρτήµατα. Οι οδηγίες για χρήση των εργαλείων είναι βελτιωµένες και εµπεριστατωµένες µέσω της διαθεσιµότητας γραφικών από τις παραπάνω διαδικασίες. Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση του απαιτούµενου επιπέδου µόρφωσης και ικανοτήτων που απαιτούνται από τους εργαζόµενους, για να µπορούν να εκτελούν τις εργασίες αυτές. Με βάση τις επιπτώσεις στις λειτουργίες µιας εταιρείας, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω, τα αποτελέσµατα, που προκύπτουν από τη χρήση των εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας είναι : Υψηλή ποιότητα των προϊόντων, Χαµηλότερα κόστη παραγωγής, Λιγότερα πρωτότυπα, Βελτίωση της ακρίβειας του σχεδιασµού και των κατεργασιών, Ελαχιστοποίηση των κινδύνων, Μειωµένος χρόνος για την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά, Λιγότερα προβλήµατα κατά την έναρξη αλλά και την εξέλιξη της παραγωγής. 5. Συµπεράσµατα. Η Εικονική Πραγµατικότητα έχει επικρατήσει στην κοινή γνώµη ως µια τεχνολογία που σχετίζεται µε εφαρµογές ψυχαγωγίας. Παρ όλα αυτά είναι φανερό πως η Εικονική Πραγµατικότητα έχει αναπτυχθεί, για να ικανοποιήσει κυρίως τις ανάγκες τεχνολογικών εφαρµογών. Λόγω των χαρακτηριστικών της, η τεχνολογία αυτή έχει εφαρµοστεί σε πολλά βιοµηχανικά περιβάλλοντα, επεκτείνοντας τις δυνατότητες των συστηµάτων CAD στο σχεδιασµό προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας από τη χρήση της σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα είναι σηµαντικά. Πρέπει όµως σε κάθε περίπτωση να γίνεται ορθολογική αξιολόγηση των αναγκών µιας εταιρείας, πριν προχωρήσει στην ενσωµάτωση ενός συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας στις λειτουργίες της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί στην τεχνολογία και στο ότι το εύρος του κόστους ενός τέτοιου συστήµατος είναι µεγάλο. Πάντως αναµένεται η καθιέρωση της τεχνολογίας αυτής στο βιοµηχανικό σχεδιασµό, αφού καταφέρνει να συνδέει το σχεδιαστή µε το περιβάλλον που θα έχουν εφαρµογή τα σχέδια του, γεγονός το οποίο δεν είναι εφικτό µε τη χρήση άλλων µεθόδων. 6. Βιβλιογραφία. Jhn Vince Essential Virtual Reality fast Fan Dai Virtual Reality fr Industrial Applicatins, The Very Real Benefits f Virtual Prttyping, Cmputers in Mechanical Engineering, pp Dan Deitz Real Engineering in a virtual wrld,, Mechanical Engineering, July 1995, pp Martin Gebel Industrial Applicatins f Virtual Envirnments, IEEE Cmputer Graphics and Applicatins, January 1996, pp University f Michigan Σελίδα 11

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001 Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ Ξεκίνησαν τη ζωή τους γεµάτες όνειρα. Ήθελαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα χρώματα και η σχέση τους με τα συναισθήματα μας

Τα χρώματα και η σχέση τους με τα συναισθήματα μας Τα χρώματα και η σχέση τους με τα συναισθήματα μας ΒΡ5 Υπεύθυνη καθηγήτρια:μιχαηλίδου Χαρούλα Χρώμα είναι μια ιδιότητα των αντικειμένων που δημιουργεί το μυαλό μας, μια ερμηνεία του κόσμου γύρω μας μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Από τον διδάσκοντα Ι.Παναγοπουλο Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι πηγές του δικαίου; 2. Μπορεί η ιδιωτική βούληση να αποκλείσει την

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 Α1. Η αρετή αναφέρεται στα «πάθη» και στις «πράξεις», στα οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Περιεχόμενα

Περίληψη. Περιεχόμενα Περίληψη Κάθε παίκτης γίνεται αρχηγός μιας Σκοτσέζικης οικογένειας γύρω στο 1600 και προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή και τη δύναμή της στα χάιλαντς της Σκοτίας. Κάθε αρχηγός προσπαθεί να αυξήσει τη γη

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση καταγραφής παραπόνων χρηστών αναφορικά με την παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έτους 2014, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 4 του Ν.4053/2012(ΦΕΚ Α/44/07.03.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών.

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αν η παρούσα Βουλή διαλυθεί χωρίς προηγουμένως να κινήσει την διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, θα έχουμε άλλη μια απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.Καύση απόδοση καυσίμων υλών (Χημεία) 2.Ενέργεια (Φυσική) 3.Ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Εισαγωγή... 2 επεξεργαστής βάσεων... 2 Τρόπος εµφάνισης των εγγραφών στη βάση δεδοµένων... 2 Ερώτηση- Σύνολο... 3 Λειτουργία... 3 Ραβδογράµµατα... 6 Γραφήµατα... 7 Εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, μέχρι και στα δικά σας περίχωρα του Γαλαξία, υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον Δημιουργό. Υπάρχουν εμπνευσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικές έννοιες Πραγματική Παραγωγική μιας παραγωγικής μονάδας είναι η μέγιστη ικανότητα παραγωγής της όταν αυτή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα 2014 Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα Βαθμολογική Κλίμακα Δόμηση Γραπτού Θεματοθέτηση Γραπτού Επιλογή Θεμάτων από καθηγητή και από Τρ.Θεμάτων Τρόπος βαθμολόγησης κάθε θέματος Μαθηματικά Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/08/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/89551 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού Η μετάβαση από τον προφορικό λόγο στο γραπτό, εγείρει ερωτήματα στο μαθητή της Α Δημοτικού. Το συνηθισμένο ερώτημα είναι: «Πώς να αρχίσω; Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Αρδανίου στο τµήµα 15.8 της Εγνατίας Οδού» Μάιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\2010_Αρδάνιο_4862\Tefhi\MAPS_4862.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα 1 Ο σύγχρονος πολιτισμός, παρ όλη τη διάδοση της εικόνας ως μέσου έκφρασης και πληροφόρησης, παραμένει γραπτός πολιτισμός. Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέµα: Χρυσή Τοµή Μαθητές: Λελούδης Κωνσταντίνος Λάµπρου Φαίη Μπαρλά Μαρία Λιάγκας Ηλίας Β 2 ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 200-20 Χρυσή τοµή Η χρυσή τοµή φ ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθµών

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Ισχύον καθεστώς για άγαμες θυγατέρες»

Ασφαλιστικά Θέματα «Ισχύον καθεστώς για άγαμες θυγατέρες» Ασφαλιστικά Θέματα «Ισχύον καθεστώς για άγαμες θυγατέρες» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια 2 2. Δικαιούχοι 2 3. Ισχύον καθεστώς 3 4. Εισοδηματικά κριτήρια 3 5. Προϋποθέσεις για όσες άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Β) Ντάκουλας Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Πάσχος Αλέξανδρος Τσούκος Ηρακλής. Γ) Γείτονα Ανθή Πάτση Συμέλα Σκινήτης Φίλιππος Χασκή Βασιλική

Β) Ντάκουλας Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Πάσχος Αλέξανδρος Τσούκος Ηρακλής. Γ) Γείτονα Ανθή Πάτση Συμέλα Σκινήτης Φίλιππος Χασκή Βασιλική Η τάξη μας αποτελείται από συνολικά 16 μαθητές. Χωριστήκαμε σε 4 ομάδες, όπου η κάθε ομάδα αποτελείται από 4 μαθητές: Α) Γιαγκούλας Στέλιος Παππάς Μάριος Τσιτσιόρης Γιώργος Φιλόκι Κλάιμπι Β) Ντάκουλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Θέµα Α.1 Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Α. 1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. "Το Πνεύµα των Νόµων" (1748) ήταν έργο του: α. Βολταίρου β. Μοντεσκιέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 ΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα