Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ"

Transcript

1 Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Και άλι για τα Ιουλιανά του 1965 (µια βαθειά ανατοµία της κατάστασης εν Ελλάδι µε ταυτόχρονη αναζήτηση της ελ ίδας, καµωµένη α ό µια άγρυ νη συνείδηση) Φυλλάδιο ληροφορήσεως και γνώµης Αριθ. 25 Κώστας Π. Παντελόγλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

2 Α αντάτε µε θετική εργασία µελετάτε σοβαρά εµβαθύνετε ε ιστηµονικά τις ιδέες σας, κηρύχνετέ τες µε ίστη και ενθουσιασµό, ολεµάτε τίµια, ειλικρινά, αλληκαρίσια. ηµήτρης Γληνός Ουδέν το φιλαδελφειώτικο, το µικρασιατικό, το αθηναϊκό, το ελληνικό, το ευρω αϊκό και το αγκόσµιο δεν είναι ξένο στον «ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ»

3 ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΤΟΥ 1965 (ΜΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑ Ι ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙ ΑΣ, ΚΑΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΓΡΥΠΝΗ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗ) Στο ροηγούµενο φυλλάδιο του «ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ» «βυθιστήκαµε» στα Ιουλιανά του 1965 µε αναφορές στα γεγονότα, σκέψεις και γνώµες νευµατικών ανθρώ ων ου διατυ ώθηκαν τότε ου οι εξελίξεις έτρεχαν (1). Η Έλλη Αλεξίου, ο Βασίλης Βασιλικός, ο Στρατής ούκας, ο Κώστας Θρακιώτης, ο Ιάκωβος Καµ ανέλλης, ο Τζαβάλας Καρούσος, ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Βύρων Λεοντάρης, ο Μ.Μ. Πα αϊωάννου, ο Γ. Πετρής, ο ηµήτρης Ραυτό ουλος, ο Φώτης Σαρρής, ο Κώστας Σούκας, ο Γεράσιµος Σταύρου, η ιδώ Σωτηρίου, ο Γιάννης Χαΐνης, τέλος ο Νικηφόρος Βρεττάκος, βοήθησαν θαρρώ να «εγκλιµατισθούν» όσοι ήταν αµέτοχοι των γεγονότων λόγω ηλικίας ή για άλλους λόγους, βοήθησαν να θυµηθούν είτε και να διασταυρώσουν σκέψεις και γνώµες όσοι ήραν µέρος στα γεγονότα µε τον ένα ή τον άλλο τρό ο, ενώ είναι ιθανόν να ροβληµατίστηκαν έστω λίγο και κά οιοι ου ροσ αθούν σήµερα να «διαβάσουν» και να «ερµηνεύσουν» τα τότε στο φως των τρεχουσών σκο ιµοτήτων τους (2). Στο «ανά χείρας» φυλλάδιο συνεχίζουµε την «βύθιση» στα γεγονότα της ε οχής εκείνης µε ένα υλικό ου ρέ ει να τυγχάνει και αυτό της ιδιαίτερης ροσοχής µα και εκτίµησης (3). Το υλικό αυτό έχω αντλήσει α ό µερικά άρθρα ου έγραψε ένας κορυφαίος νευµατικός άνθρω ος, ου είχε καλή γνώση όχι µόνον των ελληνικών θεµάτων µα και των ευρω αϊκών και αγκόσµιων δεδοµένων, και δηµοσιεύθηκαν τους µήνες ου έτρεχαν οι εξελίξεις, ακόµα και τότε ου φάνηκε ως έφτασαν τα ράγµατα στην ε ιθυµητή α ό την σκο ιά των κρατούντων κύκλων κατάσταση ψήφος εµ ιστοσύνης στην Βουλή για την Κυβέρνηση του Στέφανου Στεφανό ουλου φθίνοντος του µηνός Σε τεµβρίου 1965 (4). εν ρόκειται, κατά την ά οψή µου, α λώς για µια αναφορά στα γεγονότα, σκέψεις και γνώµες ενός νευµατικού ανθρώ ου, αλλά για µια βαθειά ανατοµία, θα έλεγα, της κατάστασης εν Ελλάδι µε ταυτόχρονη αναζήτηση της ελ ίδας µέσα σ ένα ζοφερό το ίο. 3

4 Όσα ακολουθούν ας µελετηθούν ε ισταµένα α ό τον αναγνώστη! 1 «εν γυρεύει εξωφρενικά ράγµατα αυτός ο λαός Θέλει εργασία και µια ζωή ανθρω ινή, σχολεία για τα αιδιά του και κά οια κοινωνική ρόνοια. Και κάτι ακόµα: θέλει να τον σέβονται. Να µην έχει το αίσθηµα ως τον εριφρονούν, ως δεν τον λογαριάζουν για τί οτα. Τούτο είναι το ρώτο ου ρέ ει να βάλει στο νου του ό οιος καταγίνεται µαζί του. Ολόκληρος ο όλεµος της Αλβανίας µε τις κατα ληκτικές του νίκες έγινε ε ειδή το ρωί της 28 ης Οκτωβρίου 1940 οι Έλληνες αισθάνθηκαν ως ο Μουσολίνι ήγαινε να τους τα εινώσει. Α ό κει και έρα ο λαός αυτός είναι ένας α ό τους ιο ήµερους ου βρίσκονται. Ενάµιση χρόνο κάτω α ό την δηµοκρατική Κυβέρνηση έγιναν αµέτρητες α εργίες και διαδηλώσεις και δεν τραυµατίστηκε κανείς, δεν έσ ασε ένα τζάµι. Το ερασµένο µόλις φθινό ωρο, στους βασιλικούς γάµους, τα λήθη της Αθήνας ξεχύθηκαν στους δρόµους να χαιρετήσουν χαρµόσυνα το νέο εστεµµένο ζευγάρι τα ίδια αυτά λήθη ου τώρα άφησαν στην άσφαλτο εκατοντάδες τραυµατίες κι ένα νέο νεκρό. Τους τελευταίους καιρούς, ο Ελληνικός λαός έζησε µε µια µεγάλη, συλλογική ελ ίδα, ου την ενσάρκωσε ένας άνθρω ος. Το ότι ο Γεώργιος Πα ανδρέου έκαµε λάθη κι έχει αδυναµίες δεν είναι σήµερα το θέµα. Το θέµα είναι ότι έγινε σύµβολο και θρύλος: ο Γέρος (της ηµοκρατίας). Και µ αυτά τα ράµατα ου αγγίζουν την ψυχή των µαζών, κανείς δεν µ ορεί να αίζει. Ο λαός χάρηκε ελευθερία κι ένιωσε ως το Κράτος του έδειχνε, καθώς λέµε στην Ελλάδα, κά οια «στοργή».. εν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς σήµερα το λαϊκό αίσθηµα. Πρώτα- ρώτα µια µείωση: δεν λογαριάζεται η ε ιθυµία του λαού και ροδίδεται η εντολή του µόλις ενάµισυ χρόνο µετά την ανηγυρική της εκδήλωση. Αιτίες αναφέρονται θολές, συγκεχυµένες, σοφιστικές, ου κανέναν δεν είθουν και κρύβουν ασφαλώς άλλες ανοµολόγητες. Άνθρω οι κινούνται γύρω στην εξουσία µε τρό ο ύ ο το. Γίνεται λόγος για συνοµωσίες, δολο λοκίες, µηχανορραφίες, εξαγορές 4

5 συνειδήσεων, αραβιάσεις όρκων. Ένας ίλιγγος Α οστασίας, ένα ξεχείλισµα ολιτικού κυνισµού ου αρουσιάζεται σαν υ έρτατη εξυ νάδα και κα ατσοσύνη Στην ψυχή του λαού άνοιξε, µε την µεγαλύτερη ελαφρότητα και ασυνειδησία ένα τραύµα. Η µείωση του λαού συνοδεύεται α ό το αίσθηµα ως τον κοροϊδεύουν κιόλας, ως τον γεµίζουν µε ψευτιές, ως δεν µ ορεί ια σε κανέναν να έχει εµ ιστοσύνη. Αυτά δεν είναι αστεία. Παρά την διάθεσή µας γινόµαστε σήµερα µάντεις κακών. Ο λαός δεν θα συγχωρέσει εύκολα ότι του καταστρέψανε την ελ ίδα του και ότι του φέρθηκαν έτσι ό ως του φέρθηκαν. Αν µας ρωτούσε κανείς τι ροτείνουµε, θα λέγαµε ως ροτείνουµε άντα την ίδια λύση: να λειτουργήσει οµαλά το δηµοκρατικό ολίτευµα στην Ελλάδα» (5). «Όταν κανείς αναλογίζεται µε ψυχραιµία τα γεγονότα των τελευταίων εβδοµάδων του κάνει εντύ ωση η α ρονοησία ου χαρακτηρίζει τους άρχοντές µας. 2 Το µόνο ου α ασχολεί τους άρχοντές µας είναι το άµεσο αρόν: οιος θα είναι ρωθυ ουργός σήµερα, οιος θα ελέγχει την κατάσταση τώρα. Όσο για το τι θα συµβεί αύριο ή µεθαύριο ας φροντίσει ο Θεός. Ως άρχοντές µας εννοώ όλους εκείνους τους αράγοντες, τους ανακτορικούς, ολιτικούς, οικονοµικούς και άλλους ου ρυθµίζουν ουσιαστικά τις εθνικές µας τύχες ανεξάρτητα α ό τίτλους και αξιώµατα. Οι άρχοντές µας λοι όν έκαµαν φέτος ένα ελώριο ιστορικό σφάλµα, ου κανείς δεν µ ορεί να ροβλέψει ως οιο σηµείο θα φτάσουν µια µέρα οι συνέ ειές του. Το σφάλµα είναι ότι καταστρέψανε την ενότητα του Κέντρου ου είχε κερδίσει την εµ ιστοσύνη της λειοψηφίας του λαού κ είχε αρχίσει να δηµιουργεί στην Ελλάδα ένα κλίµα κοινωνικής γαλήνης και ειρηνικής ανά τυξης µέσα στα λαίσια του δηµοκρατικού ολιτεύµατος. Τις ελλείψεις του Κέντρου τις ξέρουµε καλά, τις ζήσαµε και υ οφέραµε α αυτές. Κά οτε, αργότερα, θα ρέ ει να κάµουµε µε αυστηρότητα την αυτοκριτική µας. Ωστόσο, 5

6 α ό,τι βλέ ουµε, καλύτερη δηµοκρατική λύση δεν µ ορούσε να δώσει ο τό ος, ρος το αρόν. Καταστρέφοντας την ενότητα του Κέντρου µε τον τρό ο ου ξέρουµε, οι άρχοντές µας ροκάλεσαν ένα κύµα διασυρµού κάθε ολιτικής ιδεολογίας, ου δεν είχαµε ξαναδεί. Αυτό το όργιο του «εί α-ξεί α», αυτή η κατάφωρη αραβίαση διακηρύξεων, λόγων και υ ογραφών, αυτός ο ίλιγγος της ασυνέ ειας, της α οστασίας, της αυτοµολίας συνθέτουν ως εκδηλώσεις οµαδικές ένα καινούργιο φαινόµενο του εθνικού βίου ου µ ορεί να ονοµαστεί «ολιτικός µηδενισµός». Ο λαός όµως αντέδρασε µε µιαν εξέγερση ου ήρε, σε ωρισµένες ώρες, ένα χαρακτήρα σχεδόν άνδηµο, σύµφωνα µ όλες τις ενδείξεις. Για να µειωθεί η εντύ ωση, ει ώθηκαν λόγια σκληρά και ε ικίνδυνα. Ο λαός ονοµάστηκε «όχλος» κ οι Έλληνες ολίτες οι φοιτητές, οι εργάτες, οι γεωργοί, οι άνθρω οι των γραφείων, οι τραυµατίες των ολέµων ονοµάστηκαν «αλήτες». Οι άρχοντές µας δεν έχουν ζυγίσει καλά την σηµασία των λέξεων όταν εκφράζονται για τους αρχοµένους. Ει ώθηκε ακόµα, σ όλους τους τόνους, ως γίνεται στην Ελλάδα «Λαϊκό Μέτω ο», ε ειδή στις εκδηλώσεις έλαβε µέρος και η Άκρα Αριστερά. Όταν όµως ξεσηκώνονται τα τρία τέταρτα τουλάχιστον του ληθυσµού, αυτό δεν λέγεται ια ούτε «Λαϊκό» ούτε άλλου είδους «Μέτω ο». Αυτό λέγεται: το Έθνος. Γιατί αν τα τρία τέταρτα των Ελλήνων δεν είναι το Έθνος, τότε οιος είναι; Η αλήθεια είναι ότι ο λαός έχει σκανδαλιστεί και ροσβληθεί βαριά α ό δύο ράγµατα: α ό την εριφρόνηση ρος την αρχή της λειοψηφίας, ου είναι το θεµέλιο του δηµοκρατικού ολιτεύµατος, και α ό το φαινόµενο του ολιτικού µηδενισµού, ου αρουσίασαν ωρισµένοι α ό τους ιο διαλεχτούς του ανθρώ ους. Βγήκε και φώναξε το αρά ονό του και την διαµαρτυρία του. Η αντίδρασή του ήταν αυθόρµητη και βασικά υγιής. Σηµαίνει ότι ο οργανισµός µας είναι ακόµα αρκετά δυνατός αφού µ ορεί να συντηρεί τόσο έντονα αισθήµατα εθνικής αξιο ρέ ειας και ερηφάνειας. Είναι φανερό ως τώρα ια ο λαός δεν γελιέται. Καταλαβαίνει καλά το αιχνίδι των αρχόντων του και αρακολουθεί, χωρίς αραισθήσεις, τις ροσ άθειες ου γίνονται για να του ε ιβληθούν λύσεις ου δεν 6

7 θέλει. Ίσως να σω άσει στο τέλος, αφού οι άλλοι έχουν ο ωσδή οτε την υλική δύναµη. Αλλά θα το φυλάξει. Πού άµε, λοι όν, µ ένα ολίτευµα ραγισµένο, µ έναν ολιτικό κόσµο µειωµένο, µ έναν λαό ικραµένο, οργισµένο και α ογοητευµένο, µε άρχοντες ου δεν καταλαβαίνουν τί οτα α ό τα ροβλήµατα του 20 ου αιώνα ό οιος κοιτάζει λίγο µακρύτερα ροαισθάνεται ως τέτοιες καταστάσεις δεν είναι ιθανό να βγούνε σε καλό. Κάτι κά οτε θα σ άσει, κάτι θα άει στραβά και θα µ ει σε κίνηση ο µηχανισµός των συµφορών, ου τον είδαµε να λειτουργεί κι άλλες φορές. Ποιος και µε οιον τρό ο θα φροντίσει για την ε ιβίωση του Ελληνικού Έθνους και του ολιτισµού του; Τα σκέ τεται κανείς αυτά; Τα µελετά; Ή τα αφήνουµε όλα στο έλεος της τύχης, ό ως έγινε στα ;» (6). «Ας οµολογήσουµε µε αρρησία ως τον τελευταίο καιρό αναρωτηθήκαµε συχνά: - Μα άξιζε τον κό ο να γίνει όλη αυτή η αναστάτωση, η φθορά των θεσµών και των ροσώ ων κ η ζηµιά της εθνικής οικονοµίας για ένα ζήτηµα τόσο µικρό όσο είναι η αντικατάσταση ενός υ ουργού; εν υ ήρχε τρό ος να το χειριστούµε διαφορετικά, για να σώσουµε άλλα, ολύ ιο σ ουδαία, λ.χ. την εκ αιδευτική µεταρρύθµιση; Έχει κανείς την εντύ ωση ότι έγιναν λάθη τακτικής. εν ρέ ει όµως και να µας αρα λανούν τα φαινόµενα. Η αντικατάσταση του υ ουργού της Εθνικής Αµύνης δεν ήταν η αιτία της κρίσης, αλλά µια α λή αφορµή ου έβγαλε α ότοµα στο φως την βαθύτερη κοινωνικο ολιτική µας ανισορρο ία. Είµαστε µια Χώρα µισοανά τυκτη, το εί αµε ολλές φορές Σηµειώθηκε µια ρόοδος στην ζωή µας τα τελευταία σαράντα χρόνια, αλλά µε τρό ο ασυντόνιστο και λίγο- ολύ τυχαίο, χωρίς κανέναν ρογραµµατισµό, καµµιά µακρο ρόθεσµη ολιτική ανά τυξης. 3 7

8 Το α οτέλεσµα είναι ότι ωρισµένα τµήµατα της Χώρας, ωρισµένα στρώµατα του ληθυσµού ροχώρησαν σε υψηλότερα ε ί εδα ζωής, ενώ άλλα έµειναν ολύ ίσω. Οι αριθµοί ου µας δίνουν οι ειδικοί αρουσιάζουν εκατοµµύρια ολίτες ως ά ορους και µεγάλα λήθη ως ανέργους και υ οα ασχολουµένους. Αλλά, για να συλλάβουµε το ρόβληµα σ όλο του το βάθος, ρέ ει να ξε εράσουµε τα αφαιρεµένα σχήµατα των αριθµών και να νιώσουµε ότι ρόκειται για µάζες ανθρώ ινες, για λάσµατα ζεστά και ονεµένα, γεµάτα ίκρα, α οκαρδίωση, οργή. Και σ ένα ε ί εδο κά ως υψηλότερο α αυτόν τον κοινωνικό υθµένα βρίσκονται άλλες µάζες, ου δεν τις α οτελούν άνεργοι και ά οροι µε την ε ίσηµη έννοια, αλλά άνθρω οι ου ε ίσης υ οφέρουν Ένα µέρος α ό τα λήθη αυτά βρίσκει µιαν αναγκαστική διέξοδο στην µετανάστευση. Ο λαός της Ελλάδας ελαττώνεται, ε αρχίες και νησιά ερηµώνονται σιγά-σιγά, η εθνική µας υ όσταση αδυνατίζει. Μαζί µ όλα αυτά έξαφνα αναβλύζει στην συλλογική µας συνείδηση κι ένα δυνατό αίσθηµα ανασφάλειας και φόβου, όχι ια για το µέλλον, µα για το σήµερα. Σε τέτοιες ώρες η κοινωνία µας κατέχεται α ό την εντύ ωση ότι ζει σ ένα σ ίτι ου το υ όγειό του είναι γεµάτο εκρηκτικές ύλες και δοχεία µ ενζίνας. Χρειάζονται µεταρρυθµίσεις στην δοµή της κοινωνίας, ε ιστηµονικά σχέδια για την ανά τυξη του τό ου, ανακατανοµή του εθνικού εισοδήµατος µε τρό ο ου να εξασφαλίσουν όλοι οι Έλληνες µια χρήσιµη εργασία και την ικανο οίηση των βασικών αναγκών της ζωής και του ολιτισµού. Αυτά δεν είναι ουτο ίες. Έχουν ραγµατο οιηθεί σε διάφορα µέρη και µε διάφορους τρό ους. Αλλά ροϋ οθέτουν, ο ωσδή οτε, ένα Κράτος ουσιαστικά δηµοκρατικό και Κυβερνήσεις συγχρονισµένες, τολµηρές, δηµιουργικές, ου να µας βγάλουν οριστικά α ό τα λαίσια του στείρου συντηρητισµού µας και να ανοίξουν τον δρόµο για την εκ λήρωση των µεγάλων λαϊκών όθων. Το να ούµε ως η Κυβέρνηση του Κέντρου ικανο οίησε ολότελα τις ροσδοκίες µας α ό την ά οψη αυτή, θα ήταν µια υ ερβολή, 8

9 ου κανείς δεν θα την ίστευε. Στον ενάµισυ χρόνο της ύ αρξής της δεν έδωσε όσα µ ορούσε κι έ ρε ε να είχε δώσει. Μας έφερε όµως µια νοή ελευθερίας και ροόδου και µια θερµή, αλλαϊκή «Ελ ίδα». Και στον δρόµο της, µαζί µε αρκετά λάθη, έκαµε και ολλά ράγµατα σωστά και ωφέλιµα. Τέλος άντων, ήταν µια αρχή, ένα ξεκίνηµα. Αλλά το ξεκίνηµα ακριβώς αυτό ξύ νησε στην συντηρητική µερίδα της κοινωνίας µας τον έξαλλο φόβο ου σκοτεινιάζει τις συνειδήσεις. Τούτο είναι το βαθύτερο νόηµα της φετεινής εθνικής κρίσης: ένα ξεκίνηµα ρος τα εµ ρός κι ένας µεγάλος φόβος ου χύνεται αδίσταχτα, µ όλα τα µέσα, να το σταµατήσει. Παλαιά ιστορία, την ζήσαµε κι άλλες φορές. Βέβαια, µε τον φόβο µ λέκονται µεγάλα συµφέροντα, οικονοµικά και κοµµατικά, κερδοσκο ίες, µαταιοδοξίες, αρριβισµοί, τυχοδιωκτισµοί, το άθος της εξουσίας και τα ωφελήµατά της. Ο φόβος όµως είναι το γόνιµο έδαφος ό ου όλα αυτά τα δηλητηριασµένα δένδρα καρ οφορούν. Ο ιστορικός ερευνητής ή ο ε ικός µυθιστοριογράφος του µέλλοντος, ου θα µελετά την σηµερινή ελληνική κοινωνία, θα εντρυφήσει µια µέρα, µε την αµεροληψία ου θα του δίνει η α όσταση του χρόνου, στα ρακτικά του τελευταίου Συµβουλίου του Στέµµατος (σ ουδαίο υλικό για έναν Μ αλζάκ). Ψάχνοντας ανάµεσα στις γραµµές, θα δει ως το κύριο θέµα του ολύωρου διαλόγου των µελών του Συµβουλίου, το θέµα ου ροσδιορίζει όλα τα άλλα είναι τούτο: Έρχονται οι Λαµ ράκηδες να µας σκοτώσουν! Τι θα κάµουµε για να σωθούµε; Συµ έρασµα: Για να έχουµε το κεφάλι µας ήσυχο, ας άει άλι ο τό ος µισόν αιώνα ίσω, στις µοναρχικές ιδέες, στον καθαρευουσιανισµό, στην κατα ίεση των µαζών. Βρισκόµαστε, σαν Έθνος, κλεισµένοι σ ένα φαύλο κύκλο. Ας φανούν γρήγορα οι νέοι άνθρω οι, οι νέες δυνάµεις ου θα σ άσουν τον κύκλο και θα δώσουν άλι ένα µέλλον στην Ελλάδα» (7). 9

10 «Μίλησα για την ανάγκη µιας «δηµοκρατικής αναγέννησης» και ιστεύω ότι κάθε αληθινός ατριώτης, ου το οθετεί το εθνικό συµφέρον α άνω α ό συµφέροντα µερικώτερα, θα την ε ιθυµεί. Όταν ένας τό ος αθαίνει έξαφνα µια γενική καθίζηση, σαν αυτή ου γνωρίσαµε εµείς φέτος, ύστερα µάλιστα α ό µια αρένθεση υ ερβολικής αισιοδοξίας καθίζηση της ολιτικής, των θεσµών, των ηθών, των ιδεών, των ελ ίδων φυσικό είναι, ίσως και ανα όφευκτο, να στραφεί ο νους ρος τους νέους. Όσο κι αν σκοτείνιασε ο ουρανός, όσο νιγηρό κι αν είναι το αδιέξοδο ό ου βρεθήκαµε, η ζωή συνεχίζεται, νέοι άνθρω οι αντρώνονται, άφθαρτοι, µε καινούρια ορµή, µε φρέσκο µυαλό. Μαζί τους όλα µ ορεί να ξαναγίνουν ιθανά. 4 Μια νέα γενεά είναι µια τεράστια αρακαταθήκη α ό όνειρα, ιδέες, θελήσεις, δηµιουργικές δυνάµεις, ίσως ( οιος ξέρει;) και ιδιοφυίες. Είναι ο ρίγκη ας της Νορβηγίας ου ροβάλλει στην τελευταία εικόνα του σαιξ ηρικού Άµλετ, µε τον στρατό του, όταν η σκηνή είναι γεµάτη τώµατα κι ο αέρας φορτωµένος θανάσιµα άθη και α όγνωση. Αστραφτερός α ό νιότη και οµορφιά, ο ανα άντεχος αυτός ε ισκέ της του Ελσινόρ ροστάζει να σηκώσουν τους νεκρούς και αίρνει στα χέρια του την εξουσία για να εγκαινιάσει µια νέα ερίοδο ζωής. Τέτοια λύτρωση µας δίνει η µεγάλη οίηση όταν συνταυτίζεται µε το αστείρευτο ζωϊκό ρεύµα, µε τον αιώνιο ρυθµό του κόσµου. Έτσι λοι όν σαφηνίζω την σκέψη µου, αφού µου το ζητούν: ρέ ει να έχουµε εµ ιστοσύνη στην νιότη, αν ιστεύουµε στον άνθρω ο, στην δηµιουργικότητά του και στην ανανεωτική του δύναµη. Αλλά και η καινούρια γενεά ας συνειδητο οιήσει καλά τον δύσκολο ρόλο της και τις βαριές ευθύνες της και ας βαλθεί να ροετοιµάζεται, χωρίς να καθυστερεί, για την ε όµενη φάση της εθνικής µας ζωής την φάση ου θα διαδεχτεί εκείνην ου ζήσαµε και ζούµε ακόµα µε τα φαντάσµατα και τις φοβίες του εκεµβρίου (1944) και του ανταρτο ολέµου ( ). 10

11 Εκείνο ου της χρειάζεται αµέσως είναι να συλλάβει τον ροορισµό της και τις ροϋ οθέσεις ου διαγράφονται για την µελλοντική της δράση. ύο τέτοιες ροϋ οθέσεις θέλω να υ ογραµµίσω σήµερα ενδεικτικά. Η ρώτη, η βασικότερη α όλες, είναι ότι ο Ελληνικός λαός έχει αλλάξει. Είναι αλλιώτικος λαός, έτσι ου τον είδαµε να εκδηλώνεται τους τελευταίους καιρούς, ολύ ελληνικός βέβαια, µε την ίδια αράδοση, την ίδια ιδιοσυγκρασία ου διαµόρφωσαν οι ιστορικές και γεωγραφικές συνθήκες, αλλά µε εξελιγµένη νοοτρο ία. Σήµερα ο λαός έχει α οκτήσει συνείδηση δηµοκρατική και ξέρει τι νόηµα έχει η δηµοκρατία. εν είναι ια, καθώς άλλοτε, ένας όρος συµβατικός, ου δηλώνει τυ ικές καταστάσεις, αλλά µια λέξη ζεστή, φορτωµένη ουσία ζωής. Είναι ένα σύνολο α ό συγκεκριµένα δικαιώµατα, ου δίνουν στον λαό την αξιο ρέ εια του ελεύθερου ανθρώ ου, και µαζί είναι µια τάση ρος τα α άνω, ρος την βελτίωση των όρων της ύ αρξής του. Τώρα ου τα κατάλαβε αυτά, δεν ρόκειται ια να αραιτηθεί α ό την αξίωση της δηµοκρατίας. Αισθάνεται σαν µια ροσβολή της ροσω ικότητάς του την κατα άτηση των δικαιωµάτων του και την διάψευση των ροσδοκιών του. Ούτε και µ ορεί ια κανείς να γελάσει τον λαό, αρουσιάζοντας την λέξη «δηµοκρατία» δίχως το ραγµατικό εριεχόµενό της. Το δεύτερο σηµείο, συνέ εια του ρώτου, είναι ότι η εκ αιδευτική αναγέννηση, ου ήταν άλλοτε υ όθεση ε ιστηµόνων και λογοτεχνών, έγινε λαϊκό αίτηµα, ήδη α ό τις ηµέρες του «ανένδοτου αγώνα». Η ιδέα αυτή ξέφυγε α ό τους στενούς, α οµονωµένους κύκλους των διανοουµένων, και βγήκε στον δρόµο. Ο λαός αξιώνει σήµερα την αιδεία µε την ίδια δύναµη ου διεκδικεί τα ολιτικά του δικαιώµατα. Ζητά να µορφωθεί, να ανέβει σ ένα υψηλότερο α ό το τωρινό του νευµατικό ε ί εδο, να χαρεί τον ολιτισµό και να τον υ ηρετήσει. Καταλαβαίνει ως αυτά δεν µ ορούν να γίνουν µε τα σχολεία ου ήξερε, α αιτεί λοι όν µια καινούρια εκ αίδευση ιο σύγχρονη και δηµοκρατική, ικανή να υ ηρετήσει το σύνολο του ληθυσµού και τις ανάγκες της ε οχής. Και θέλει τέλος την γλώσσα του, την ζωντανή κοινή ελληνική, ου µιλά το Έθνος και ου καλλιέργησε η εθνική λογοτεχνία. Αισθάνεται ως έγινε ρος την κατεύθυνση αυτή ένα γόνιµο ξεκίνηµα, αλλά ως ζητούνε τώρα να του το χαλάσουν. Αγανακτεί λοι όν γιατί νιώθει ως αν καταφέρουν άλι να του στερήσουν την γλώσσα του 11

12 και να κρατήσουν την εκ αίδευση δεµένη στο ολιγαρχικό σύστηµα, δεν ρόκειται οι µάζες να µορφωθούν αληθινά ούτε να βγουν στο φως οι δηµιουργικές τους δυνάµεις. Έτσι, για ρώτη φορά, η Ελλάδα συνειδητο οιεί ως η γλωσσική και εκ αιδευτική µεταρρύθµιση ταυτίζεται µε την δηµοκρατία, ως ό οιος ολεµά την µια είναι και της άλλης εχθρός.» (8). 5 «Σ αυτές τις µέρες ας τις ούµε, µε µισή καρδιά, εορταστικές ό ου γίνονται α ό ολύχρονη συνήθεια οι α ολογισµοί της χρονιάς, έχει κανείς την διάθεση να ροσ αθήσει να καταλάβει την κατεύθυνση ου ακολουθεί ο τό ος, το «ού άµε» ερί ου. Αλλά το µέλλον µας, ακόµα και το ιο κοντινό, µας φαίνεται σήµερα συγκεχυµένο, σκοτεινό και ανησυχητικό στο έ ακρο, δεν βλέ ουµε άλλο τί οτε µ ροστά µας αρά µια υκνή οµίχλη σε θάλασσες ταραγµένες, ου τις υ ο τευόµαστε µάλιστα ότι κρύβουν µεγάλες ξέρες. Το «ού άµε» λοι όν µόνο σαν ερώτηµα ρος τον εαυτό µας είναι δυνατό να το διατυ ώσουµε, δίχως ν α οτολµήσουµε κανενός είδους ροφητείες. Μ ορούµε όµως να δοκιµάσουµε να συλλάβουµε κάτι άλλο ιο ροσιτό, το «ού θέλουν να µας άνε» εκείνοι ου διευθύνουν τις τύχες µας, οιες είναι οι γενικές ροθέσεις τους, οι αντιλήψεις τους για το δέον γενέσθαι. Τούτο δεν είναι ακατόρθωτο γιατί οι ίδιοι οι κρατούντες µας έδωσαν, τους τελευταίους µήνες, ολλές και αναµφισβήτητες ενδείξεις για τους σκο ούς τους: ρώτα- ρώτα ράξεις, σηµαντικές και χαρακτηριστικές, και µαζί λόγους ε ισηµότατους, δηλώσεις κάθε λογής και λήθος κείµενα εφηµερίδων, ου αρκετά είναι τόσο ηγαία, ασυγκράτητα και έξαλλα, ώστε δεν άφηναν σκε ασµένη καµµιά τυχή της σκέψης και της ψυχολογίας των συγγραφέων τους. Έγινε φέτος, στις σελίδες της αθηναϊκής δηµοσιογραφίας, µια ελώρια ολυθόρυβη συνεδρίαση οµαδικής ψυχανάλυσης. Μια ρώτη αρατήρησή µας αφορά την ά οψη ου υ οστηρίζουν συχνά σοβαροί και έγκυροι νευµατικοί άνθρω οι της εξιάς, 12

13 κατά την ο οία ά οψη δεν υ άρχει εξιά. Μας ε ικρίνουν κιόλας ε ειδή µιλούµε για εξιά και δεξιούς, δηλαδή για έννοιες κατ αυτούς εντελώς άσχετες ρος την ελληνική ραγµατικότητα και α ατηλές. Στην Ελλάδα, µας λένε, µονάχα µια ολιτική διάκριση στέκεται: εκείνη ου ξεχωρίζει α ό την µια µεριά την µεγάλη αράταξη των εθνικοφρόνων Ελλήνων και α ό την άλλη τον κοµµουνισµό. Κάθε διαφορετική το οθέτηση των ραγµάτων, υ ηρετεί λένε την ολιτική του ούρειου Ί ου, διασ ά και εξασθενίζει το εθνικό µέτω ο και του ανοίγει ρήµατα α ό ου ροβάλλει άλι ο κίνδυνος της κοµµουνιστικής εισβολής. Συµ έρασµα αυτής της ά οψης είναι ότι το ηµοκρατικό Κέντρο δεν υ άρχει ή µάλλον δεν ρέ ει να υ άρχει σαν αυτοδύναµη κίνηση µε το δικό της ολιτικό κλίµα, τις θεωρητικές και ρογραµµατικές της θέσεις, τις τάσεις της ρος την εξύψωση του βιοτικού και νευµατικού ε ι έδου των λαϊκών µαζών, ρος ερισσότερη ελευθερία και µια ιο συγχρονισµένη αντίληψη της κοινωνίας και των µορφωτικών ζητηµάτων. Αυτά είναι ράµατα ε ικίνδυνα για το Έθνος, είναι ακριβώς τα ρήγµατα ου λέγαµε ριν, α ό τα ο οία θα εισχωρήσει ο ερυθρός εχθρός. Ας λείψει λοι όν το Κέντρο και ας λείψουν και τα ροβλήµατα ου θέτει και οι µεταρρυθµίσεις ου ε ιχειρεί. Και τι θα γίνουν οι φίλοι του Κέντρου, τα στελέχη του, τα λήθη ου ίστεψαν σ αυτό; Η α άντηση είναι α λή. Όσοι α ό τους ανθρώ ους αυτούς αισθάνονται σαν γνήσιοι «εθνικόφρονες» οφείλουν, µε τον ένα ή τον άλλο τρό ο, να ροσκολληθούν στην εθνική αράταξη ( ου κακώς λέγεται εξιά), να γίνουν όργανά της και να ειθαρχήσουν στα ροστάγµατά της. Και εκείνοι ου δεν θέλουν να ροσχωρήσουν, ού θα άνε; Αυτοί, µας λένε, µαζί µε την Άκρα Αριστερά, α οτελούν το Λαϊκό Μέτω ο. Αλλά, α αντούµε εµείς, Λαϊκό Μέτω ο δεν υ άρχει. Υ άρχει! φωνάζουν οργισµένα τα δηµοσιογραφικά όργανα των κρατούντων και χρησιµο οιούν ευρύτατα τον όρο «Λαϊκό Μέτω ο» κάθε µέρα στην ολεµική τους. ηλαδή, ροεξοφλούν την ύ αρξή του, το ροτρέ ουν, το ροκαλούν να γεννηθεί, εύχονται τον ερχοµό του µε ερι άθεια. 13

14 Ιδού λοι όν ολοφάνερα ού ε ιδιώκουν να µας άνε οι κύριοι των τυχών µας: σε µια κατάσταση ό ου δεν θα υ άρχει ια Κέντρο, αλλά θα υ άρχει Λαϊκό Μέτω ο. Και ό ου θα βρεθούµε όλοι κολληµένοι στον τοίχο υ οχρεωµένοι να διαλέξουµε, µια για άντα, τι ροτιµούµε: αυτούς ή το Λαϊκό Μέτω ο. Ό οιος έχει κά οια αρατηρητικότητα στα θέµατα αυτά, καταλαβαίνει τι σηµαίνει µια τέτοια ολιτική. Σηµαίνει ότι ρέ ει να διατηρηθεί, µε κάθε τρό ο, στην Ελλάδα µια ατµόσφαιρα εµφύλιου ολέµου, να εξακολουθήσουµε ε ά ειρο να ζούµε µε το νεύµα του εκεµβρίου Μολονότι έχει αλλάξει ριζικά η διεθνής ζωή, µολονότι έχουν µεταβληθεί όλα τα δεδοµένα στα ο οία στηρίζονται οι ολιτικοί συλλογισµοί µας, έχουν ανακύψει νέα ροβλήµατα, νέες καταστάσεις, νέες σχέσεις, νέες αντιθέσεις ου κανείς δεν ρόβλε ε τότε µολονότι υ άρχει σήµερα µια καινούρια γενεά ου δεν έζησε τον εκέµβριο και δεν έχει καµµιάν ευθύνη γι αυτόν, εµείς οφείλουµε να συντηρούµε άσβηστο σαν την φωτιά των Εστιάδων το φανατικό άθος του εκεµβρίου και ν αφήνουµε τις φοβίες του να ροσδιορίζουν όλη την δηµόσια ζωή µας. Προσέτι, µαζί µε τα δεκεµβριανά φαντάσµατα, οι κρατούντες ασχίζουν να ε ιβάλουν έναν αλύγιστο υ ερσυντηρητισµό σ όλους τους τοµείς της εθνικής ζωής: στις ολιτειακές αντιλήψεις, στην αιδεία, στην οικονοµία, στην κοινωνική α οστολή του Κράτους. εν υ άρχει εξιά µας λένε. Εµείς όµως βλέ ουµε να εκ ορεύονται οι κρατούσες α όψεις α ό µια αράταξη στην ο οία συνωθούνται ο αδοί του µοναρχισµού, άνθρω οι της δικτατορίας της 4 ης Αυγούστου, συνεργάτες των Γερµανών κατακτητών, αντιδραστικοί ολιτευτές του αλαιού αντιβενιζελισµού, φανατισµένοι σκοταδιστές της αιδείας, έξαλλοι νεοφασιστές, και µαζί µ αυτούς διάφοροι ρώην φιλελεύθεροι και δηµοκρατικοί ου δεν αύουν να ε ιδεικνύουν την µεταµέλειά τους για το αρελθόν τους. Ποιος θα ιστέψει ότι α ό το στρατό εδο αυτό θα βγει οτέ µια ολιτική ουσιαστικά δηµοκρατική, ροοδευτική, τολµηρή, γενναιόδωρη, στραµµένη ρος το µέλλον; Είναι δυνατό; Ασφαλώς όχι. Εξ άλλου η φιλοσοφία όλου αυτού το κόσµου συνοψίζεται, σε τελευταία ανάλυση, στην αρχή: Προς Θεού, µη µετακινήσετε τί οτα καµµιά αλιά µας 14

15 συνήθεια, καµµιά ρόληψη, κανέναν αναχρονισµό, κανένα ρονόµιο, κανένα κεκτηµένο συµφέρον τί οτε γιατί θ ανοίξει η χαραµάδα και θα µ ει ο κοµµουνισµός. Στην σκέψη λοι όν των κρατούντων, ό ως βγαίνει α ό τα έργα τους και τα λεγόµενά τους, η Ελλάδα είναι, ως φαίνεται, ροορισµένη να αραδοθεί οριστικά στην ιο αλύγιστη συντηρητικότητα, στην α ολίθωση. Συγκεκριµένα σ ένα Κράτος αυταρχικό (όσο και αν θα είναι καµουφλαρισµένη η αυταρχικότητά του), σε µιαν οικονοµική και κοινωνική οργάνωση του 19 ου αιώνα Ωστόσο η ζωή κυλά, ο αιώνας µας ροχωρεί ορµητικά και εισρέει και στην Ελλάδα α ό διάφορες µεριές. Όλα αλλάζουν τριγύρω µας, µέρα µε τη µέρα: η όψη του τό ου, η νοοτρο ία του ληθυσµού, η σύσταση της κοινωνίας, η τεχνική, τα ε αγγέλµατα, οι σχέσεις των ανθρώ ων. Νέες κοινωνικές δυνάµεις κινιούνται, ανεβαίνουν, ασχηµάτιστες ακόµα, ασύνδετες. Κ οι ίδιες δεν ξέρουν τι φέρνουν µέσα τους. Κάτι αλλιώτικο κυοφορείται, κάτι ου ασφαλώς δεν θα είναι δυνατόν να χωρέσει ε ά ειρο µέσα στα σχήµατα ου ροσ αθούν να ε ιβάλουν οι κρατούντες. Τι θα συµβεί, άραγε, την ηµέρα ό ου θα φανερωθεί στο φως του ήλιου η ανισορρο ία ανάµεσα στα ετρωµένα σχήµατα του αρελθόντος και στις καυτές ραγµατικότητες της σύγχρονης ζωής;» (9). ο Ήρθε όµως τώρα η στιγµή να σηµειώσω ως όσα αρα άνω αράθεσα τα α έσ ασα α ό άρθρα ου έγραψε ο Γιώργος Θεοτοκάς και δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα Το Βήµα το δεύτερο µισό του έτους 1965 και την Πρωτοχρονιά του Ο Γιώργος Θεοτοκάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινού ολη το Σ ούδασε στην Αθήνα το Παρίσι και το Λονδίνο. Ήταν µια άγρυ νη συνείδηση µε λούσιο και υψηλού ε ι έδου συγγραφικό έργο α ό τα 1929 ακόµα µέχρι του θανάτου του (1966), µε µεγάλη την έγνοια και αδιάκο η την ροσ άθεια για την δηµοκρατική ροοδευτική ορεία του τό ου, του εθνικού µας οργανισµού, µη αραλεί οντας ωστόσο τον µόχθο για την κατανόηση των ευρω αϊκών και αγκόσµιων 15

16 εξελίξεων και την ε αυτών διαφώτιση των Συνελλήνων. Ο Γιώργος Θεοτοκάς ήταν ολυβραβευµένος για το έργο του, ου εκτείνεται σε όλα τα είδη του λόγου, ενώ µέρος αυτού έχει µεταφραστεί και σε ξένες γλώσσες. (1) Βλ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ, Φυλλάδιο 24, Εκδόσεις Παντελόγλου, 21 Ιουλίου 2005, Σελ αλλά και (2) Κά οιοι ου ροσ αθούν σήµερα να «διαβάσουν» και να «ερµηνεύσουν» τα Ιουλιανά του 1965 στο φως των τρεχουσών σκο ιµοτήτων τους και ιθανόν, λέω ιθανόν, να ροβληµατίστηκαν έστω λίγο, είναι όσοι εµ λέκονται µε τον ένα ή τον άλλο τρό ο για την δηµοσίευση στην Κοµ-ε, Τεύχος 3, Μάϊος-Ιούνιος 2005, Σελ ενός κειµένου µε τίτλο «Για τα Ιουλιανά» γραµµένο µάλιστα α ό τον υ εύθυνο του τµήµατος ιστορίας της κεντρικής ε ιτρο ής του κοµµουνιστικού κόµµατος θέλω να ελ ίζω ως τέτοιου είδους ροσεγγίσεις, ου εύκολα έρασαν α ό τον Ριζοσ άστη του έτους 2000 στην Κοµ-ε του έτους 2005, θα συναντήσουν δυσκολία ρος υιοθέτησίν τους στις σελίδες του δεύτερου τόµου του δοκιµίου ιστορίας του κόµµατος (1949 και εξής), του ο οίου ε ίκειται η συγγραφή και κυκλοφορία κατ α όφασιν των δύο τελευταίων συνεδρίων του. (3) Μου κάνει εντύ ωση ότι α όσα στο «ανά χείρας» φυλλάδιο αραθέτω ουδέν κατεχωρήθη α ό τους συντάξαντες το 2 ο ελτίο της Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) στις σελίδες του. Ούτω δεν αδικείται µόνον ένα εθνικοκοινωνικο ολιτικό και νευµατικό ανάστηµα ό ως ο Γιώργος Θεοτοκάς αλλά και η ιστορία της Αριστερής Νεολαίας η ο οία τότε αλλιώς αντιλαµβάνετο τα ράγµατα και ενεργούσε αναλόγως εξ ου και το βιβλίο του Γιώργου Θεοτοκά Η Εθνική Κρίση Εκδόσεις Θεµέλιο 1966, εις το ο οίο συγκεντρώθηκαν τα άρθρα αυτά τα δηµοσιευµένα αρχικώς εις την εφηµερίδα Το Βήµα, αλλά και η δυνατότητα ου δόθηκε στον Γιώργο Θεοτοκά να ε ικοινωνήσει µε τους Λαµ ράκηδες α ό τις σελίδες της Γενιάς µας (Αριθ. φύλλου 18, 9 Α ριλίου 1966, Σελ. 20) και να τους µιλήσει για την εθνική κρίση αλλά και τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα της νιότης στην ο οία αναζητούσε την ελ ίδα. 16

17 Θα αραθέσω εδώ τα εισαγωγικά της Γενιάς µας για τον Γιώργο Θεοτοκά σ αυτό το φύλλο της ου ε ικαλέστηκα αρα άνω, και τούτο για να υ ενθυµίσω την εκτίµηση της Αριστερής Νεολαίας για το ρόσω ό του και τη στάση του. «Ο Γ. Θεοτοκάς είναι α ό τις ρωµαλέες φωνές στον νευµατικό µας χώρο, ου υψώθηκαν καταδικάζοντας το ραξικό ηµα, ε ισηµαίνοντας τις συνέ ειες και τις ευθύνες. Στον ρόλογο του βιβλίου του (Η Εθνική Κρίση) λέει ο ίδιος για τα άρθρα αυτά: «είναι κοµµάτια α ό διαλόγους ελλει τικούς και ασύνδετους, ου γίνονται στο κατάστρωµα του λοίου την ώρα της µεγάλης τρικυµίας». Ας µας ε ιτρέψει να χρησιµο οιήσουµε τον ίδιο χαρακτηρισµό για την µεγάλη εθνική κρίση: «Τρικυµία». Και σε µια τέτοια τρικυµία µόνο τα γερά σκαριά καταφέρνουν να µένουν άθικτα, να κρατάνε την ρότα τους. Ένα τέτοιο, «γερό σκαρί» α οδείχνεται ο κ. Θεοτοκάς, ου κρατάει µε συνέ εια την ορεία του νευµατικού ανθρώ ου του ανεξάρτητου, του ασυµβίβαστου. Μιλάει συχνά για τους νέους σ αυτά τα άρθρα του ο συγγραφέας. Γι αυτούς τους νέους γιατί νέοι είναι κι οι αναγνώστες της Γενιάς µας για τα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις τους αρακαλέσαµε τον κ. Θεοτοκά να µας µιλήσει. Κι είχε την καλωσύνη να το κάνει αρά τις ολλα λές του υ οχρεώσεις». (4) Πριν να λάβει η Κυβέρνηση Στέφανου Στεφανό ουλου ψήφο εµ ιστοσύνης φθίνοντος του µηνός Σε τεµβρίου 1965, οι κρατούντες κύκλοι είχαν α οτύχει δύο φορές να δώσει ψήφο εµ ιστοσύνης σε κυβέρνηση της αρεσκείας τους η Βουλή η ρώτη ου α έτυχε εις αυτό ήταν η Κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα και η δεύτερη η Κυβέρνηση Ηλία Τσιριµώκου. (5) Τα εις αυτήν την αράγραφον αρατεθέντα α έσ ασα α ό άρθρο του Γιώργου Θεοτοκά υ ό τον τίτλον: «Η Ελ ίδα» το ο οίον εδηµοσιεύθη εις την εφηµερίδα Το Βήµα στις 27 Ιουλίου Βλ. και Γιώργου Θεοτοκά, Η Εθνική Κρίση, Εκδόσεις Θεµέλιο 1966, Σελ

18 (6) Τα εις αυτήν την αράγραφον αρατεθέντα α έσ ασα α ό άρθρο του Γιώργου Θεοτοκά υ ό τον τίτλον: «Πού άµε;» το ο οίον εδηµοσιεύθη εις την εφηµερίδα Το Βήµα στις 8 Σε τεµβρίου Βλ. και Γιώργου Θεοτοκά, Η Εθνική Κρίση, Εκδόσεις Θεµέλιο 1966, Σελ (7) Τα εις αυτήν την αράγραφον αρατεθέντα α έσ ασα α ό άρθρο του Γιώργου Θεοτοκά υ ό τον τίτλον: «Τα βαθύτερα αίτια της κρίσης» το ο οίον εδηµοσιεύθη εις την εφηµερίδα Το Βήµα στις 29 Σε τεµβρίου Βλ. και Γιώργου Θεοτοκά, Η Εθνική Κρίση, Εκδόσεις Θεµέλιο 1966, Σελ (8) Τα εις αυτήν την αράγραφον αρατεθέντα α έσ ασα α ό άρθρο του Γιώργου Θεοτοκά υ ό τον τίτλον: «Η α οστολή της νέας γενεάς» το ο οίον εδηµοσιεύθη εις την εφηµερίδα Το Βήµα στις 21 Οκτωβρίου Βλ. και Γιώργου Θεοτοκά, Η Εθνική Κρίση, Εκδόσεις Θεµέλιο 1966, Σελ (9) Τα εις αυτήν την αράγραφον αρατεθέντα α έσ ασα α ό άρθρο του Γιώργου Θεοτοκά υ ό τον τίτλον: «Εθνική ροο τική» το ο οίον εδηµοσιεύθη εις την εφηµερίδα Το Βήµα την 1 η Ιανουαρίου Βλ. και Γιώργου Θεοτοκά, Η Εθνική Κρίση, Εκδόσεις Θεµέλιο 1966, Σελ ΚΩΣΤΑΣ Π. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ολιτικός µηχανικός εµ άλλοτε δηµοτικός σύµβουλος αθηναίων και µέλος της αντι ροσω είας του τεε 18

19 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Αύγουστος 2005 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ Αθανασία συζ. Κώστα Παντελόγλου Συντάκτης: Κώστας Π. Παντελόγλου Πληκτρολόγηση, ε ιµέλεια: Παντελής Κ. Παντελόγλου Γραφεία: Π. Χατζηγεωργίου 8, Ν. Φιλαδέλφεια Οικία: εκελείας 141, Ν. Φιλαδέλφεια Τηλέφωνα: 210/ και 210/ Copyright: Εκδόσεις Παντελόγλου 2005

20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΑΡ ΙΚΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 1.1. Τα µέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω I ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω κάτω. Έβλεπα, που λέτε, μια ταινία, Ξέχνα ότι ο δολοφόνος ξεχνάει συγκεκριμένα, και σκέφτηκα πως ένα τέτοιο σενάριο, ίσως και καλύτερο μεταξύ μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 240 / ΤΙΜΗ 1. ΡΟΖ ΒΡΩΜΑ 7 ΧΡΟΝΩΝ καί...

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 240 / ΤΙΜΗ 1. ΡΟΖ ΒΡΩΜΑ 7 ΧΡΟΝΩΝ καί... Ἀντιφωνητὴς...ἀριστεροί καί συνήθως ἄκρως ριζοσπαστικοί - πόσο βολεµένοι οἱ ἴδιοι σέ θέσεις µέ γερούς µισθούς καί ἐπιµίσθια, πόσο δεµένοι µέ τό σύστηµα πού καταριοῦνται Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ Κεφάλαιο 1 πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι τα μάτια του αγνώστου Η είχαν ένα ασυνήθιστα ανοιχτό γαλανό χρώμα. Αντάμωσαν τα δικά μου για μερικά κενά δευτερόλεπτα, ανέκφραστα, σαφώς τρομαγμένα. Με το ξάφνιασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΧΑΡΝΕΙΣ 425 π.χ. α Βραβείο ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ : Αθηναίος αγρότης. Εξασφαλίζει «ιδιωτική ειρήνη», ενώ η πατρίδα του βρίσκεται σε πόλεµο. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφηµεριδας «Ελευθεροτυπία» 2 3 4 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΣΟΥΦΛΙ «Ελληνικό Πανόραµα» Ευγενία Φακίνου ΞΑΝΘΗ 5 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Από διαφηµιστικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Ο απογραφέας, απόσπασμα από το επερχόμενο εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα Ένα καυτό θέµα Η χριστιανική κλήση Στην προσπάθεια της ΙΣΚΙΕ να προωθήσει το θέµα «το πρόβληµα των ιερατικών και µοναχικών κλήσεων: προβληµατισµός προοπτική αντιµετώπιση», συντάχθηκε ένα κείµενο-βάση από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις. 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση»

Κεφάλαιο 7. 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις. 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση» Κεφάλαιο 7 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση» Βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος της Κατοχής και έχουμε εξετάσει το πνεύμα των καινούριων λογοτεχνικών κειμένων.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν.

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ.. 5 1. ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.. 7 2. ΙΑΦΟΡΑ TEST.... 13 3. ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ TEST... 16 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ Στην περίοδο αυτή θα περιοριστώ να αναφέρω μόνον τις κρίσιμες ημερομηνίες στις οποίες συντελέστηκαν τα πλέον σπουδαία γεγονότα. 1. Η Συμφωνία της Πλάκας με την οποία τελείωσε ο

Διαβάστε περισσότερα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα Μίχος Κάρης Υστερόγραφα ΑΘΗΝΑ 2008 Μίχος Κάρης Υστερόγραφα 2008 Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Σχεδιασμός έκδοσης και εξωφύλλου: Βίβιαν Γιούρη Εκτύπωση: Μητρόπολις ΑΕ Βιβλιοδεσία: Ευ. Άνδροβικ Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Φωκιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4757 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

6o ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Γρίφος Νο 1. Ακούγεται το τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»

6o ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Γρίφος Νο 1. Ακούγεται το τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» Γρίφος Νο 1 Ακούγεται το τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» Γρίφος Νο 2 Κύριε Μπεκάτσα µου, δεν ήταν η πρώτη φορά που γύριζε σπίτι και µου αράδιαζε παραµύθια πως τάχατες συνάντησε τον Νιάρχο, νύχτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Καρκαβίτσας H θάλασσα

Ανδρέας Καρκαβίτσας H θάλασσα Ανδρέας Καρκαβίτσας H θάλασσα Ο πατέρας µου -µύρο το κύµα που τον τύλιξε- δεν είχε σκοπό να µε κάµει ναυτικό. - Μακριά, έλεγε, µακριά, παιδί µου, απ' τ' άτιµο στοιχειό! εν έχει πίστη, δεν έχει έλεος. Λάτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΙΓΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΙΓΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΙΓΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ Αξιότιµε κ. Πρόεδρε του Συλλόγου Μουσικοφίλων Γράφει ο Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ιάβασα µε µεγάλη προσοχή τα γραφόµενα και των ανυπόγραφων αυτή τη φορά Υπερµάχων

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

«ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...»

«ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Τεύχος 2 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν «ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...» Κάθε δρόµος και άνοιγµα µονοπατιού. Κάθε µονοπάτι και δύσκολο, επίπονο. Προσφέρει τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΕΛΤΑ,Λ ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 146 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ2014 ΙββΝ 1106-2118 Γ Μ 7 1βΓ&ΐ% 3 ρ ΐ Υ VI Μμ ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΡΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ Α.1. α. Αγροτική µεταρρύθµιση: Η βιοµηχανική επανάσταση άσκησε σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο µε αποτέλεσµα την προοδευτική υποχώρηση της παραγωγικής και κοινωνικής κυριαρχίας του στον «δυτικό κόσµο».

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι χρόνια νωρίτερα, σε ένα νότιο χωριό της επαρχίας Πουντζάμπ.

Είκοσι χρόνια νωρίτερα, σε ένα νότιο χωριό της επαρχίας Πουντζάμπ. Εισαγωγή Αισθάνομαι κάποιον να με αρπάζει από το μπράτσο. Νομίζω ότι είναι μια γριά γυναίκα. Έχει δυσάρεστη, στριγκή φωνή. Μου λέει ότι αυτό θα διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα και δε θα πονέσει. Βουλιάζω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12. ...αλλάζει. τον τόπο µας

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12. ...αλλάζει. τον τόπο µας ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 12 ΘΕΜΑ: Η κατασκευή του φράγµατος και της λίµνης Ιλαρίωνα......αλλάζει τον τόπο µας ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαµε

Διαβάστε περισσότερα

Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973.

Από τον Μύθο του Σίσυφου, μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Αλμπέρ Καμύ Η ελπίδα και το Παράλογο στο έργο του Φραντς Κάφκα Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Ο Κάφκα σε υποχρεώνει να τον ξαναδιαβάσεις. Κι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ

ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ «Διάγομεν εν καλή καταστάσει επί του παρόντος το αυτό και δι υμάς ποθώ» Είναι η στερεότυπη εισαγωγή μιας σειράς επιστολών του μετανάστη Θεόφιλου Παρθενάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 Περιεχόμενα 1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 3. ΤΟ «Γαλόπαιδο» 1... 27 4. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ... 37 5. Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ... 51 6. Η ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική τέχνη. με όλες τις πηγές, ο Τζέισον Στρανκ

Αστυνομική τέχνη. με όλες τις πηγές, ο Τζέισον Στρανκ Κεφάλαιο 1 Αστυνομική τέχνη Σ ύμφωνα με όλες τις πηγές, ο Τζέισον Στρανκ ήταν ένας ασήμαντος τύπος, άχρωμος και άοσμος, γύρω στα τριάντα, σχεδόν αόρατος για τους γείτονές του ίσως και άφωνος επίσης, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2012.. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Ανακύκλωση: Η προστασία του περιβάλλοντος στις µέρες µας, κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Ερευνητική Εργασία (project) A Λυκείου

1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Ανακύκλωση: Η προστασία του περιβάλλοντος στις µέρες µας, κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Ερευνητική Εργασία (project) A Λυκείου 1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ Ερευνητική Εργασία (project) A Λυκείου Ανακύκλωση: Η προστασία του περιβάλλοντος στις µέρες µας, κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Σεπτέµβριος 2011 Ιανουάριος 2012 Φιλιππιάδα Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Η ελευθεριακή σκέψη Μέρος Α Μπροσούρα που εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 2005 µε τίτλο «Ο ελευθεριακός σοσιαλισµός. Για τις απαρχές

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος).

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο, µε τον οποίο η «άγρια ανάπτυξη» κυριολεκτικά εξαφανίζει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονοµιά αλλά και µεταβάλλει ριζικά τα δεδοµένα του χώρου. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί. τους στη θετική σκέψη. Ερευνητική εργασία (Project)

Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί. τους στη θετική σκέψη. Ερευνητική εργασία (Project) Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί και η συμβολή τους στη θετική σκέψη Ερευνητική εργασία (Project) Οι Έλληνες είναι οι δημιουργοί της τέχνης, της φιλοσοφίας και της επιστήμης, καθώς την εποχή εκείνη η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΗΕΝΑ ΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ& Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για το Άμπου Ντάμπι της Σαουδικής Αραβίας θα ξεκινήσουν

Για το Άμπου Ντάμπι της Σαουδικής Αραβίας θα ξεκινήσουν ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 147 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Στον Παγκόσμιο διαγωνισμό Ρομποτικής η ομάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Για το Άμπου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν

Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν Χλωρίδα της Χλώρακας Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν αμέσως από το ασπροπράσινο χρώμα των φύλλων του που είναι λεία και σαρκώδη. Ανθίζει το καλοκαίρι. Τα άνθη του σχηματίζουν «σκιάδιο» και

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΚ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΚ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΚ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ω, Γκιλγκαµές, άρχοντα της Κουλάµπ, µεγάλη είναι η δόξα σου. Στάθηκε ο άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα. Ηταν ο βασιλιάς που γνώριζε του κόσµου όλες τις χώρες. Ηταν

Διαβάστε περισσότερα

1 www.24grammata.com

1 www.24grammata.com 1 Στη Σία ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7 - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ. 2385023777 Καλ/κή επιµέλεια: Ι. Σεϊδάρη Επιµέλεια Εξωφύλλων: Μπλάζα Συµεόνοφσκι 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΝΤΕΜΟΣ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η Σχολικό έ τος 2012-13 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Θ έ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (5 ος ΓΥΡΟΣ, 2010/11) 2010 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρω αϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι µια ανευρω αϊκή συγκριτική έρευνα ου ε αναλαµβάνεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Στην αρχαιότητα οι γιατροί

Στην αρχαιότητα οι γιατροί A T O M I K H M E Λ E T H Εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεραπευτική ιππασία Βασιλική Καπετάνου, Φυσικοθεραπεύτρια, NDT Αθηνά Γεωργιάδου, Φυσικοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το

Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το εικονογράφηση Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το μεταπτυχιακό της με θέμα Διοίκηση και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Θεός δεν μας δίνει πάντα ό,τι του ζητάμε;

Γιατί ο Θεός δεν μας δίνει πάντα ό,τι του ζητάμε; ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Περίοδος Β Έτος 3 ο Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιουνίου - Αυγούστου Εσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974 Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974 Η Κύπρος στον καιρό μας υπήρξε η νιότη μας και η αλκή μας, η μεγάλη προσδοκία μας και η πικρή προδοσία μας. Συχωρέστε μου που κατ ανάγκην ομιλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -1- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < «Ημέρες του Εκπαιδευτικού», 23-24 Ιανουαρίου 2012 > Σχεδιασμός: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΤΕΥΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΜΕΣ. (Αποµαγνητοφώνηση της συνοµιλίας µου µαζί του. Αποσπάσµατα) (Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010)

ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΤΕΥΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΜΕΣ. (Αποµαγνητοφώνηση της συνοµιλίας µου µαζί του. Αποσπάσµατα) (Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010) ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΤΕΥΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΜΕΣ (Αποµαγνητοφώνηση της συνοµιλίας µου µαζί του. Αποσπάσµατα) (Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010) Ε = εγώ (ή αν θέλετε: Ερώτηση), Τ = Τεύκρος - 13.30: Για το µάτι του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ MEGA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ TOY ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ MEGA KAI ΤΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΛΓΑ ΤΡΕΜΗ - ΠΑΥΛΟ ΤΣΙΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Ο. ΤΡΕΜΗ: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από εµένα και από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Ο ιι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Οι εφημερίδες της εποχής φιλοξενούν συχνές αναφορές για τη Γυάρο. Είναι, όμως, εμφανές το άγχος της χουντικής προπαγάνδας να εμφανίσει αυτό το απάνθρωπο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 51 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 213 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΤΟΣ 51 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 213 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΟΣ 51 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 213 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΝΗ 20 - ΑΘΗΝΑ 104 33 - ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 523 5149 www.attikosomilos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Αθήνα, 2 Απριλίου Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ 30/ 11 / 2014 Διάρκεια: 3 ώρες Μαθητής/τρια:.. Τμήμα Μονάδες /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ Μίαν ἡμέραν τὴν ἐπλησίασα ἀπαρατήρητος, ἐνῷ ἔκλαιε γονυπετὴς πρὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΓΗΜΑ. Ιωάννη Γ. Θαλασσινού.

ΙΗΓΗΜΑ. Ιωάννη Γ. Θαλασσινού. ΙΗΓΗΜΑ «Άγγελέ μου πρόσεξε, μη χάσεις τα φτερά σου»! Ιωάννη Γ. Θαλασσινού. Κάποτε, λέει ένας μύθος, ήταν ένας άγγελος, που θέλησε να γνωρίσει τις χαρές και τις ηδονές, που ξελογιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 20 ΕΙΡΗΝΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕNOTHTA 20 ΕΙΡΗΝΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕNOTHTA 20 ΕΙΡΗΝΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 1. Η βόµβα και ο στρατηγός Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα άτοµο. Και µια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κακός στρατηγός, Που φορούσε µια στολή γεµάτη µε χρυσά σιρίτια. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ο πατέρας του Ιωσήφ (Σήφης) Ρούσσου Κούνδουρος γεννήθηκε το 1885 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης και σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η σύζυγός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 10 Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Νίκος Μπελαβίλας

ΠΟΛΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 10 Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Νίκος Μπελαβίλας ΠΟΛΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 10 Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Νίκος Μπελαβίλας Η 10 η Μπιενάλε της Βενετίας, η διεθνής έκθεση αρχιτεκτονικής, φέτος είναι αφιερωμένη στις πόλεις του κόσμου. Ο τίτλος της:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΟΙ ΚΟΥΔΑΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τεύχος 1043 / Μαϊος 2007. Έλα Πνεύµα Άγιο. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύµατος για κάποιο καλό.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τεύχος 1043 / Μαϊος 2007. Έλα Πνεύµα Άγιο. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύµατος για κάποιο καλό. Έλα Πνεύµα Άγιο «Αδελφοί, κανείς δεν µπορεί να πει: ο Ιησούς είναι Κύριος, παρά µόνο κάτω από την έµπνευση του Αγίου Πνεύµατος. Υπάρχει βέβαια ποικιλία χαρισµάτων, αλλά το ίδιο Πνεύµα. Και ποικιλία διακονιών

Διαβάστε περισσότερα

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 330 ούλιος-α γουστος 2013 Πρός τούς 19 δελφούς ρχιερε ς πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας Αττικής, το Πρότυπο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Δ', Ε, ΣΤ' Δημοτικού) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΟΥΝΑΜΑ

ΦΕΤΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΟΥΝΑΜΑ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΣΗ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 εκεµβρίου 2012 Αριθ. Φύλλου 2358 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Νιρβάνας. Το αγριολούλουδο

Παύλος Νιρβάνας. Το αγριολούλουδο Παύλος Νιρβάνας Το αγριολούλουδο μυθιστόρημα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την Λέσχη του Βιβλίου το μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό φόρουμ για το διάβασμα. Πρώτη δημοσίευση: Εφημερίδα "Πατρίς" 1922-1923 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το σχέδιο εργασίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο και το κλείσαμε περίπου στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αφού άρχισε να ξεθωριάζει το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα.

Διαβάστε περισσότερα

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες 35 6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες Τα πάντα γύρω του έμοιαζαν τώρα άδεια και βαρετά. Στο μεταξύ είχε μεγαλώσει κάτι άγνωστο και σκοτεινό ένιωθε να ξυπνάει μέσα του: ήταν η εφηβεία που άρχιζε. Και την κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Περί Δομής και Λειτουργίας του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ IΞεκινώντας άπό τήν σκέψη, ότι κατ' ξοχήν στις μέρες μ*ς, υπάρχει μιά πλειάδα Ιί,υΌηρίων άλλά xxi ξένων, πού ασχολείται μέ τό Λϊησί μας, πού έμπνέεται άπ' αύτό και πού έχοντάς

Διαβάστε περισσότερα

1) ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ Ηλιακά (Εκδοτική Αθηνών)

1) ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ Ηλιακά (Εκδοτική Αθηνών) ΠΗΓΕΣ 1) ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ Ηλιακά (Εκδοτική Αθηνών) Κεφ.7. : Η αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Από τους υπερβόρειους (το λαό που ζει πέρα από το Βόρειο άνεμο) ο Ηρακλής έφερε στην Ολυμπία τον κότινο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5 ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας Κοζάνης, σελ.3034, 3036 2.

Διαβάστε περισσότερα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 014683 Ασπροποτάμου Αγράφων 4188 Απεραντίων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Φραγκίστας ΧΡΥΣΩ Βίνιανης Φουρνά Κτημενίων Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ποταμιάς Κλεισούρας 8 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑΙ Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑΙ Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ MAKISTIA 58: 1 11/4/09 2:45 PM 1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Κωδικός: 3087 17 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑΙ Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 14ο Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50. ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50. ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50 ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα 1 ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - ΜΕΡΟΣ Α Σήμερα 21 Μαΐου εν έτει 2013 του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ακούγοντας με την καρδιά και γράφοντας με το μυαλό, συνήθως καταφέρνω ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ζ Ο Ν Α Θ Α Ν Λ Ε Θ Ε Μ

Τ Ζ Ο Ν Α Θ Α Ν Λ Ε Θ Ε Μ 1 Δύο δίκες Ή θα σταματήσεις να πηδάς μαύρους μπάτσους ή θα πάρεις πόδι από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό ήταν το τελεσίγραφο, η γελοία σύνοψη του μηνύματος που διαβιβάστηκε στη Ρόουζ Τσίμερ από την κλίκα

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Σε όλο τον 18ο αλλά και στον 19ο αιώνα η εικόνα που υπήρχε διεθνώς για τη γυναίκα ήταν αυτή της αιθέριας ευαίσθητης ύπαρξης, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλά να μια άσπρη γραμμή από σκόνη σημαδεύεται πάνω στο δημόσιο δρόμο στο έβγα της Παραβόλας προς τη Μαντάνισσα (Παντάνασσα). Ταυτόχρονα ήχος μοτέρ

Αλλά να μια άσπρη γραμμή από σκόνη σημαδεύεται πάνω στο δημόσιο δρόμο στο έβγα της Παραβόλας προς τη Μαντάνισσα (Παντάνασσα). Ταυτόχρονα ήχος μοτέρ Μάχη της Γουρίτσας Μια διήγηση του Νίκου Ε. Σκιαδά, από το βιβλίο του «Καπετάν Επαμεινώνδας» Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου το Αρχηγείο ΕΛΑΣ Τριχωνίδας βρίσκεται στον Αη- Βλάση. Εκεί πήρε στις επτά του

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων

Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων Καλωσόρισμα - Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) για ένα ταξίδι στην Πίνδο διαβαίνοντας πέτρινα τοξωτά γεφύρια...

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 55 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Η ηχώ σας εύχεται καλή Σαρακοστή! Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα Υπογραφή Συμφωνίας ΔΕΥΑΦ & Θερμοϋδραυλικών για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων, των βασικών κινητικών και σωµατικών. σχηµάτων.

Άσκηση και ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων, των βασικών κινητικών και σωµατικών. σχηµάτων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 6-8 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λέφας Ανδρέας, εκπαιδευτικός Φυσ. Αγωγής 1. Παιχνίδια µε την µπάλα που βελτιώνουν τη γνώση γύρω από το άθληµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 1 of 7 20/10/2013 10:37 µµ Κυριακή 20 Οχτώβρη 2013 ΕΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ: "ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ ΙΚΤΑΤΟΡΑ Ι.ΜΕΤΑΞΑ" Σελίδα 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ

Διαβάστε περισσότερα

το σημείωμα του Προέδρου

το σημείωμα του Προέδρου ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ το σημείωμα του Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο τέλος μια τριαντάχρονης και πλέον διαδρομής και ενεργής παρουσίας στα δρώμενα του ΤΕΕ και ιδιαιτέρως με την λήξη της τρίτης και τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιώργου Ιωάννου. Στου Κεµάλ το Σπίτι

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιώργου Ιωάννου. Στου Κεµάλ το Σπίτι ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργου Ιωάννου Στου Κεµάλ το Σπίτι πρόκειται για το σπίτι του Κεµάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, όπου σήµερα στεγάζεται το τουρκικό προξενείο.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ'

Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ' ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (1959) Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ' Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ το φως Και η ώρα η πρώτη που τα χείλη ακόμη στον πηλό δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου. Γ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Απόψε, καλεσμένος μας είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Αντώνης Σαμαράς, του οποίου καλεσμένοι είμαστε εμείς στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλησπέρα κ. Πρόεδρε.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά).

Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά). Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά). Τέλειωσαν πια τα ψέματα δικά μας και ξένα Η φωτιά η παντάνασσα πλησιάζει. Δεν μπορείς πια Να ξεχωρίσεις αν καίγεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος. Βιβλιοκριτική. Η Εργατική Μεταπολίτευση. Σαρωτική νίκη του ΟΧΙ. 70 χρόνια Άρης. Η Πολιτική Οικονομία των τελεσίγραφων.

Τεύχος. Βιβλιοκριτική. Η Εργατική Μεταπολίτευση. Σαρωτική νίκη του ΟΧΙ. 70 χρόνια Άρης. Η Πολιτική Οικονομία των τελεσίγραφων. 111 Ιούλης - Αύγουστος 2015 Τεύχος 2 8 12 16 Σαρωτική νίκη του ΟΧΙ Μαρία Στύλλου Η Πολιτική Οικονομία των τελεσίγραφων Πάνος Γκαργκάνας 24 27 31 9 Οι αντινομίες 36 του ρεφορμισμού Πάνος Γκαργκάνας Η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία (1982-2011)

Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία (1982-2011) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα