ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ Άγαµα τέκνα (έκπτωση ποσών) 31 1κ Αγνώστου πηγής προσ/ση περοιουσίας 48 3 Αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων (καταργήθηκε) 8 1στ Αγορά αυτοκινήτων για µεταπώληση 18 γ Αγορά γεωργικού εξοπλισµού 43 1β Αγορά παγίων απαλλαγή τεκµηρίου 18 ε Αγοραπωλησίας ακινήτων επιχείρηση 28 3α Αγοραπωλησίας ακινήτων κέρδος 28 3α Αγοράς αεροσκαφών τεκµήριο 17 α Αγοράς ακινήτων αναστολή τεκµηρίου 17 γ Αγοράς ακινήτων µείωση συντ/στή φόρου Αγοράς ακινήτων µη αναγραφή 19 4 Αγοράς ακινήτων τεκµήριο 17 γ Αγοράς αυτοκινήτου τεκµήριο 17 α Αγοράς διτρόχου τεκµήριο 17 α Αγοράς µοτοσικλέτας τεκµήριο 17 α Αγοράς πλοίων αναψυχής τεκµήριο 17 α Αγοράς τεκµηρίων ανακρίβεια 19 4 Aγορές α υλών από εξωχώριες 31 1γ Αγράµµατος φορολογούµενος 70 7 Αγροτεµαχίων πληρεξούσια πώλησης Αγροτική επιχείρηση 40 1 Αγροτικού άδεια άρνηση χορήγησης Αγροτικού εισοδήµατος απαλλαγή 44 1 Αγροτικών ακιν. θεώρηση µισθωτηρίου 78 2 Αγροτικών συν/σµών βιοµηχ. προϊόντα 103 1θ Αγροτικών συν/σµών εισοδ. ακινήτων 103 1θ Αγροτικών συν/σµών εισοδ. προϊόντων 103 1θ Αγροτικών συν/σµών λιανική πώληση 103 1θ Αγροτικών συνεταιρισµών εισοδήµατα 103 1θ Αγροτών εξισωτικές αποζηµιώσεις 44 1 Αγροτών νέων προσαύξηση απαλλαγής 44 1 Αγροτών νέων προϋποθέσεις απαλλαγής 44 1 Αγροτών υποχρεώσεις 44 2 Αγωγής εξώσεως µη εκδίκαση 81 3 Άδειας ανάκληση ασφαλιστικής εταιρείας Άδειας αυτ/του άρνηση χορήγησης Άδειας αυτοκινήτων µεταβίβαση 13 1β Αδειας πολεοδοµικής έκδοση 13 4 Άδειας σε λαϊκές αγορές άρνηση Αδειών οικοδοµών αποστολή αντιγράφων 82 1 Αδελφοί αδελφές ανάπηροι 7 1ζ Αδιανεµήτων κερδών φορολογία Αδίκηµα παραβίασης φορ.απορρήτου 85 7 Αδίκηµα παράλειψης βεβαίωσης φόρου 74 2 Α. Ε. αποθεµατικών διανοµή 25 1 Α.Ε διανεµοµένων παρακράτηση 54 1 Α.Ε µερισµάτων παρακράτηση 54 1 Α.Ε. δαπάνη αυτ/του συµβούλων 16 1γ Α.Ε. συντελεστής φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Ε.ασφαλιστικών εκπτώσεις Α.Ε.Ι. απαλλαγή φόρου 103 1α Α.Ε.Π.Ε.Υ κατάσταση κερδών/ζηµιών 38 3 ΑΕ διανεµοµένων παρακράτηση φόρου ΑΕ διανοµή κερδών ΑΕ εξαγορά ιδίων µετοχών ΑΕ ευθύνη διοικούντων σε απορρόφηση ΑΕ ευθύνη διοικούντων σε διάλυση ΑΕ ευθύνη διοικούντων σε συγχώνευση ΑΕ ευθύνη προηγούµενης διοίκησης ΑΕ καθαρά κέρδη ανέγερσης οικοδοµών ΑΕ καθαρά κέρδη ιδιωτικών έργων ΑΕ καθαρά κέρδη κατασκευής έργων ΑΕ κέρδη από συµ/χή σε εταιρεία Ε.Ε 103 ια ΑΕ µείωση κεφαλαίου µε εξαγορά ιδίων µετ ΑΕ Μετατροπής σε προσωπική παρακτρ ΑΕ τεχνικών έργων ακαθ.έσοδα ΑΕ χρόνος υποβολής δήλωσης 107 2α Αέρα επιχείρησης µεταβίβαση 13 1α Αέρα µισθωµάτων αυτοτελής φορολόγηση 13 1γ Αεροσκάφη αλλοδαπών 37 4 Αεροσκάφη τεκµήριο 16 1ζ Αεροσκάφους προϋποθέσεις πώλησης Aεροσκαφών αλλοδαπών εισόδηµα 37 4 Αεροσκαφών αλοδ.επιχ.καθ. εισόδηµα Αεροσκαφών δαπάνη αγοράς 17 α Αεροσκαφών εκµετάλλευση 99 1δ Αεροσκαφών κέρδη αλλοδαπών 103 1η Αεροσκαφών τεκµήριο 16 1ζ Αθλητές Εθνικών οµάδων φορολόγηση Αθλητικά σωµατεία (µη έκπ/ση δωρεών) 31 1αγ Αθλητών συµφωνητικά 82 7 Αίτηµα έρευνας προς Εισαγγελέα Αίτηση ακύρωσης φύλλου ελέγχου 75 2 Αίτηση αλλαγής διαχειριστικής περιόδου 29 5 Αίτηση ενδικοφανούς προσφυγής 70Β 1 Αίτηση µείωσης προκαταβολής Ν.Π Αίτηση προέγκρισης µεθοδολογίας 3Γ 1 Αίτηση στην Ε..Ε.Φ. 70 Α 4 Αίτησης µείωσης προκαταβολής χρόνος 53 1 Αίτησης προκαταβολής επαλήθευση 53 2 Αιτιολόγηση επιφύλαξης δήλωσης 61 5 Αιτιολογία απόφασης ενδικ. προσφυγής 70Β 6 Ακαθάριστα έσοδα (σε αλλαγή κατηγορίας) 30 2α Ακαθάριστα έσοδα Α' κατηγορίας 30 2β Ακαθάριστα έσοδα ΑΕ έργων Ακαθάριστα έσοδα ακινήτων 34 1 Ακαθάριστα έσοδα εξωλογιστικά 30 2γ Ακαθάριστα έσοδα ηλεκτρολογικών 34 4α Ακαθάριστα έσοδα ιδιωτικών έργων 34 4β

2 Ακαθάριστα έσοδα µηχανολογικών 34 4α Ακαθάριστα έσοδα νοµ. προσώπων Ακαθάριστα έσοδα οικοδοµικών 34 1 Ακαθάριστα έσοδα σε επαρκή βιβλία 30 2α Ακαθάριστο γεωργικό εισόδηµα 41 - Ακαθάριστο εισόδηµα 30 - Ακαθάριστο εισόδηµα ακινήτων 22 - Ακαθάριστο εισόδηµα γαιών 22 4 Ακαθάριστο εισόδηµα ελ. επαγ/τιών 49 1 Ακαθάριστο εισόδηµα εµπ.επιχειρήσεων 30 1 Ακαθάριστο εισόδηµα κινητών αξιών 27 1 Ακαθάριστο εισόδηµα µισθωτών 47 - Ακαθαρίστου εισοδήµατος στοιχεία 50 2 Ακαθαρίστου εισοδήτος προσδιορισµός 32 2α Ακαθάριστων εσόδων προσδιορισµός 30 2 Ακινησία αυτοκινήτου 16 1γ Ακινησία σκαφών αναψυχής 16 1στ Ακίνητα Θρησκευµάτων ξένων(εισ.τεκµ.) 103 1ε Ακίνητο µέχρι 120 τ. Μ. 17 γ Ακίνητο πάνω από 120 τ. Μ. 17 γ Ακινήτου κτήσης έννοια 33 1 Ακινήτου κτήσης τιµή 33 4 Ακινήτου µεταβιβαζόµενου δήλωση 81 1 Ακινήτου µεταβίβασης έννοια 33 2 Ακινήτου µίσθωµα τεκµαρτό 22 1 Ακινήτου µισθωτική αξία 22 1 Ακινήτου οριστικό συµβόλαιο 34 1 Ακινήτου προσύµφωνο 34 1 Ακινήτου πώλησης πιστοποιητικό 81 1 Ακινήτου πώλησης τιµή 33 5 Ακινήτου υπεραξίας φόρου εξαιρέσεις 33 3 Ακινήτου υποθηκευόµενου δήλωση 81 1 Ακινήτου υποθήκη µε δικ.απόφαση 81 1 Ακινήτου υποχρεώσεις από µεταβίβαση 77 3 Ακινήτου υποχρεώσεις νέου ιδιοκτήτη 77 3 Ακινήτων αγοραπωλησίας επιχείρηση 28 3α Ακινήτων αγοράς τεκµήριο 17 γ Ακινήτων αγοροπωλησίας κέρδος 33 10α Ακινήτων αγροτ. θεώρηση µισθωτηρίου 78 2 Ακινήτων ακαθάριστο εισόδηµα 22 - Ακινήτων ανέγερσης µη αναγραφή 19 4 Ακινήτων ανέγερσης τεκµήριο 17 γ Ακινήτων αντικειµενική αξία 34 1 Ακινήτων απαλλαγή εισοδήµατος 6 2 Ακινήτων αποσβέσεις 23 1α Ακινήτων ασφάλιστρα πυρκαγιάς 23 1α Ακινήτων αυτοτελής φορολόγηση 11 - Ακινήτων ηµοσίου τεκµαρτά εισοδ/τα 103 1γ Ακινήτων διατηρητέων αποσβέσεις 23 1α Ακινήτων δικαιολογητικά εκπτώσεων 23 1α Ακινήτων δίκες αµοιβή δικηγόρου 23 1α Ακινήτων ειδικές περιπτώσεις 21 - Ακινήτων εισόδηµα 4 2 Ακινήτων εισόδηµα 20 1 Ακινήτων εισόδηµα αναδροµικό 20 2 Ακινήτων εισόδηµα µη εισπραχθέν 4 7 Ακινήτων εισοδήµατα µη κερδ/κών Ν.Π Ακινήτων εκµίσθωση Ν.Π. µη κερδ/κό 99 1ε Ακινήτων εξαίρεση δαπάνης 17 γ Ακινήτων έξοδα επισκευής 23 1α Ακινήτων έξοδα κτήσης 31 1ιβ Ακινήτων έσοδα (χρόνος απόκτησης) 34 1 Ακινήτων εταιρείας διάλυση 34 1 Ακινήτων καθαρό εισόδηµα 23 - Ακινήτων καθαρό εισόδηµα 23 2 Ακινήτων κάτοχοι Αλλοδαπά Ν.Π Ακινήτων κέρδος αγοραπωλησίας 28 3α Ακινήτων µεταβ. < κέρδος 33 10γ Ακινήτων µεταβίβαση φόρος υπεραξίας 33 1 Ακινήτων µη αναγραφή αγοράς 19 4 Ακινήτων µη δήλωση αγοράς 19 4 Ακινήτων µίσθωµα διαφορετικό 77 2 Ακινήτων µισθωµένων βελτιώσεις 31 1ιγ Ακινήτων µισθωµένων δαπάνες 31 1ιγ Ακινήτων µίσθωσης τεκµήριο 17 γ Ακινήτων πληρεξούσια πώλησης Ακινήτων πραγµατική αξία (τίµηµα) 34 1 Ακινήτων πρεσβειών (τεκµ. εισόδηµα) 103 1στ Ακινήτων συµπληρωµατικός φόρος 9 1 Ακινήτων συµπληρωµατικός φόρος Ν.Π Ακινήτων συνεταιρισµών εισοδήµατα 103 1θ Ακινήτων συντ. φόρου υπεραξίας 33 9 Aκινήτου υπεραξία sales & lease back 28 3ζ Ακινήτων υπεραξία από µεταβιβάσεις 33 - Ακινήτων υποχρεώσεις εκµισθωτών 77 - Ακινήτων υποχρεώσεις µισθωτών 78 - Ακινήτων χρόνος απόκτησης (γον.παρ.) 33 7 Ακινήτων χρόνος απόκτησης (δωρεές) 33 7 Ακινήτων χρόνος απόκτησης (κληρον.) 33 7 Ακριβή και επαρκή βιβλία (ακαθ.έσοδα) 30 2α Ακρόαση ελεγχοµένου 67Β 3 Ακύρωση απόφασης προέγκρισης 39Γ 7 Ακύρωση µερική φύλλου ελέγχου 70 4 Ακύρωση οριστικής εγγραφής 75 - Ακύρωση φύλλου για τυπικούς λόγους 84 6 Ακύρωση φύλλου ελέγχου 70 4 Ακύρωση φύλλου ελέγχου 75 1 Ακύρωσης αίτηση φύλλου ελέγχου 75 2 Ακύρωσης λόγοι φύλλου ελέγχου 75 1 Ακύρωσης φύλλου ελέγχου αρµόδιοι 75 2 Ακύρωσης φύλλου προθεσµία αίτησης 75 2 Αλιευτική επιχείρηση 40 1 Αλιευτικών µελετών συντελεστής 49 5 Αλιευτικών σκαφών συνιδιοκτήτες

3 Αλλαγή διαχειριστικής περιόδου 29 5 Αλλαγή διεύθυνσης 76 1 Αλλαγή έδρας 76 - Αλλαγή έδρας επαγγέλµατος 76 2 Αλλαγή έδρας επιχείρησης 76 2 Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων (ακαθ.έσοδα) 30 2β Αλλαγή κατοικίας 76 - Αλλαγή κυριότητας σκάφους αναψυχής Αλλαγή υπολογισµού προκαταβολής 52 6β Αλλαγής διεύθυνσης ανακριβής δήλωσης 76 4 Αλλαγής διεύθυνσης παράλειψη δήλωσης 76 4 Αλλαγής έδρας µη δήλωση 76 3 Άλλες πηγές εισοδήµατος 4 2 Αλληλοβοηθείας ταµείων παρακράτηση 57 1ε Αλλοδαπά µη κερδοσκοπικά Ν.Π 99 1στ Αλλοδαπά Ν.Π. κάτοχοι ακινήτων Αλλοδαπές επιχ. αεροσκαφών καθ.εισ/µα Αλλοδαπές επιχειρήσεις αεροσκαφών 103 1η Αλλοδαπή επιχείρ. υποκείµενο φόρου 101 1δ Αλλοδαπή κατοικία φορολογούµενου 61 1 Αλλοδαπής & ηµεδαπής υποτιµολόγηση 39 1 Αλλοδαπής ΑΕ µερισµάτων παρακρ Αλλοδαπής αρνητικό εισόδηµα 4 4 Αλλοδαπής αρχής βεβαίωση φόρου 109 4β Αλλοδαπής δανείων τόκοι 6 3ε Αλλοδαπής εισοδηµ. Ν.Π. φόρου έκπτωση 109 4β Αλλοδαπής εισοδήµατα (τεκµήριο) 19 2α Αλλοδαπής ΕΠΕ κέρδη (χρόνος κτήσης) 28 4δ Αλλοδαπής ΕΠΕ κέρδη συµµετοχής 28 4δ Αλλοδαπής επιχ. (µερισµάτων παρακ/ση) Αλλοδαπής επιχ. συµµετοχή σε Ε.Π.Ε 100 1ε Αλλοδαπής επιχ. συµµετοχή σε Ο.Ε 100 1ε Αλλοδαπής επιχ/σης υπερτιµολόγηση Αλλοδαπής επιχείρησης αντιπρόσωπος 100 1γ Αλλοδαπής επιχείρησης αποθέµατα 100 1δ Αλλοδαπής επιχείρησης γραφεία 100 1α Αλλοδαπής επιχείρησης διαχ. περίοδος 29 2 Αλλοδαπής επιχείρησης εγκαταστάσεις 100 1β Αλλοδαπής επιχείρησης έξοδα έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης έρευνες 100 1γ Αλλοδαπής επιχείρησης καταστήµατα 100 1α Αλλοδαπής επιχείρησης κέρδος Αλλοδαπής επιχείρησης µελέτες 100 1γ Αλλοδαπής επιχείρησης παρακρ. φόρου Αλλοδαπής επιχείρησης πρακτορεία 100 1α Αλλοδαπής επιχείρησης τεχνικές εργασίες 100 1γ Αλλοδαπής επιχείρησης υποκ/µα υπερτιµ Αλλοδαπής εταιρείας συµµετοχή 39 2 Αλλοδαπής θυγατρ. φόρου έκπτωση µερ/των 109 4β Αλλοδαπής καταβολή φόρου 9 9β Αλλοδαπής κατοίκου αντιπρόσωπος 61 1 Αλλοδαπής κατοίκου παρακράτηση φόρου Αλλοδαπής µερίσµατα (χρόνος κτήσης) 26 3 Αλλοδαπής µερισµάτ. απόδοση φόρου Φ.Π 54 6 Αλλοδαπής πίστωση κεντρικού κατ/τος Αλλοδαπής προέλευσης εισόδηµα 26 3 Αλλοδαπής προέλευσης µερίσµατα 24 1β Αλλοδαπής προσωπικής εταιρείας κέρδη 28 4δ Αλλοδαπής τόκοι καταθέσεων 12 1 Αλλοδαπής τόκοι οµολόγων 12 3γ Αλλοδαπής φόρου έκπτωση 10 3β Αλλοδαπής φόρου έκπτωση 109 4β Αλλοδαπής φόρου µερ/των απόδοση 54 7 Αλλοδαπού Ν.Π. αρµόδιος έφορος Αλλοδαπού Ν.Π. έφορος εγκατάστασης 108 1β Αλλοδαπού υποβολή δήλωσης 62 3 Aλλοδαπών αεροσκαφών εισόδηµα 37 4 Αλλοδαπών αµοιβαίων κέρδη 26 5 Αλλοδαπών αποδοχές πλοίων 6 5ι Αλλοδαπών αποζηµιώσεων παρακράτηση 13 6 Αλλοδαπών ασφαλειών επικ. συντάξεις 46 4 Αλλοδαπών δικαιώµατα σε Π.Υ Αλλοδαπών δικαιώµατα σε Π.Υ Αλλοδαπών δικαιωµάτων παρακράτηση Αλλοδαπών εισόδ. χωρίς εγκατάσταση Αλλοδαπών επιχ. πλοίων καθ.εισόδηµα Αλλοδαπών επιχ.φάκελος τεκµηρίωσης 39 Α 2 Αλλοδαπών επιχ/σεων (αντικ. φόρου) 99 1δ Αλλοδαπών επιχ/σεων εξάντληση φόρου 13 8 Αλλοδαπών επιχ/σεων τεκµήριο αυτ/του 16 1γ Αλλοδαπών επιχ/σεων υποβολή δήλωσης 107 2α Αλλοδαπών επιχειρ. κέρδη πλοίων 103 1η Αλλοδαπών επιχειρ. Παρακρ. φόρου Ν.Π Αλλοδαπών επιχειρήσεων (αεροσκάφη) 99 1δ Αλλοδαπών επιχειρήσεων (αξία FOB) 37 2 Αλλοδαπών επιχειρήσεων (πλοία) 99 1δ Αλλοδαπών επιχειρήσεων αποζηµιώσεις 13 6 Αλλοδαπών επιχειρήσεων δικαιώµατα 13 6 Αλλοδαπών επιχειρήσεων εισόδηµα 37 - Αλλοδαπών επιχειρήσεων επιβολή φόρου 13 8 Αλλοδαπών επιχειρήσεων κέρδος 37 1,3 Αλλοδαπών επιχειρήσεων συντελεστής 13 8 Αλλοδαπών εργοληπτικ. εταιρ. φορολόγηση 13 9 Αλλοδαπών καταβολή δικαιωµάτων 13 6 Αλλοδαπών κατοίκων φόρος εισοδήµατος 9 11 Αλλοδαπών µερισµός κέρδους 37 1 Αλλοδαπών Ν.Π µη κερδ/ πικών συν/στής Αλλοδαπών Ν.Π. εγκατάσταση Αλλοδαπών παράδοση δήλωσης 63 3 Αλλοδαπών συµβούλων δικαιωµάτων Ν.Π Αλλοδαπών συµβούλων φορολόγηση 13 6 Αλλοδαπών τεκµήριο αυτοκινήτου 18 β Αλλοδαπών τεκµήριο κατοικίας 18 β Αλλοδαπών τεχν.επιχειρήσεων κέρδη

4 Αλλοδαπών τεχνικών παρακράτηση Ν.Π Αλλοδαπών τραπεζ. φορ/ση αφορ. αποθεµ Αλλοδαπών υπ/των ΟΕ & ΕΕ συντελεστής Αλλοδαπών υπ/των φορολογία κερδών Αλλοδαπών χρόνος δήλωσης 62 3 Άλλου προσώπου Φορολόγηση 72 2 Άλλων επιτηδευµατιών αντικ.εργασιών 85 5η Άλλων επιτηδευµατιών ΑΦΜ χορήγηση 85 5η Άλλων πηγών εισόδηµα 48 3 Αµέλεια βεβαίωσης φόρου < των Αµετάκλητη πράξη επιτροπής 70 6 Άµισθου υποθηκοφύλακα εισόδηµα 48 1 Αµοιβαίου Κ µεριδίου προµήθεια πώλ. 55 1ζ Αµοιβαίων κέρδη (χρόνος κτήσης) 26 5 Αµοιβαίων κεφαλαίων αγορά(καταργήθηκε) 8 1στ Αµοιβαίων κεφαλαίων απαλλαγές 103 1ιβ Αµοιβαίων κεφαλαίων κέρδη 6 3ι Αµοιβαίων κεφαλαίων κέρδη 24 1δ Αµοιβαίων παρακράτηση φόρου 54 5 Αµοιβές εκτός µισθού µελών.σ. 24 1α Αµοιβές ιατρικών επισκέψεων 9 3α Αµοιβές ιατρών έκπτωση φόρου 9 3α Αµοιβές και ποσοστά.σ 24 1α Αµοιβές µελών συνεταιρισµού 28 3γ Αµοιβές ξένων καλλιτεχνών Αµοιβές οδοντιάτρων έκπτωση φόρου 9 3α Αµοιβές παροχής υπηρεσιών Ν.Π α Αµοιβές σε µέλη.σ (χρόνος κτήσης) 26 1 Αµοιβή δικηγόρου σε δίκες ακινήτων 23 1α Αµοιβή επιχειρηµατική κοινωνού 28 3ε Αµοιβή επιχειρηµατική οµορ. εταίρου 28 3ε Αµοιβή συµβατική αρχιτεκτόνων 50 6 Αµοιβή συµβατική µηχανικών 50 6 Αµοιβής καθοριζόµενης αρχιτεκτόνων φόρος 13 3 Αµοιβής καθοριζόµενης µηχανικών φόρος 13 3 Αµοιβής συµβατικής δικηγόρων παρακρ. 52 5δ Αµοιβών.Σ. παρακράτηση φόρου Αµοιβών δικηγορικών προκαταβολή 52 5α Αµοιβών εκτός µισθού παρακράτηση 54 5 Αµοιβών καθαρών συντελεστές 50 4 Αµοιβών µε παρακράτηση µη προκατ/λή 52 5β Αµοιβών µελών. Σ.έκπτωση 105 6γ Αµοιβών µελών.σ. παρακράτηση 54 5 Αµοιβών συγγραφέων παρακράτηση φόρου 58 1 Αµοιβών τρίτων παρακράτηση 20% 55 1ε Αµοιβών τρίτων παρακράτηση φόρου 20% 58 1 Αµφισβήτηση αντικειµενικού µισθώµατος 22 5 Αµφισβήτηση ορθότητας φύλ. ελέγχου 70 1 Αµφισβήτηση τεκµηρίου 16 2 Αµφισβήτηση τεκµηρίου ανέργων 16 2 Αµφισβήτηση τεκµηρίου ασθενών 16 2 Αµφισβήτηση τεκµηρίου φαντάρων 16 2 Αµφισβήτηση τεκµηρίου φυλακισµένων 16 2 Αµφισβήτηση φόρου 66 2 Αµφισβήτησης τεκµηρίου αποδεικτικά 16 2 Αναβίωση αξίωσης επιστροφής ΦΕ 84 7 Αναβολή της δίκης αυτεπάγγελτη 71 3 Αναγνωριζόµενες αποδείξεις αγοράς αγαθών 9 2 Αναγνώριση αποζηµιώσεων 31 9 Αναγνώριση αρχική χρηµατοοικ.µέσων- ΛΠ Αναγραφή ΑΦΜ υποχρεωτική 82 6 Αναγραφή στα βιβλία των εκπτώσεων Αναγωγής δικαίωµα κατά ιευθυνόντων Αναδόχων Υ.Ο. χορήγηση στοιχείων 85 5ιε Αναδροµικά δικαστικής απόφασης 46 1 Αναδροµικά υπαλλήλων 45 4δ Αναδροµικές αποζηµιώσεις µισθωτών 45 4δ Αναδροµικές πρόσθετες αποδοχές 45 4δ Αναδροµικό εισόδηµα ακινήτων 20 2 Αναδροµικών παρακράτηση φόρου 57 1δ Αναδροµικών χρόνος κτήσης 46 1 Αναθεώρηση απόφασης προέγκρισης 39Γ 5 Αναθεώρηση λαθεµένης εγγραφής 72 2 Ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρείας Ανάκληση απαλλοτρίωσης 33 2ζ Ανάκληση απόφασης προέγκρισης 39Γ 6 Ανάκληση δήλωσης (ηλεκτρονικώς) 61 6 Ανάκληση δήλωσης ανεπίτρεπτη 61 4 Ανάκληση δήλωσης λόγω πλάνης 61 4 Ανάκληση δήλωσης νοµ. προσώπου Ανάκληση δήλωσης προθεσµία 61 4 Ανάκληση δήλωσης προϋποθέσεις 61 4 Ανάκλησης δήλωσης απόρριψη 61 4 Ανακλητική δήλωση εταιρείας 64 6 Ανακλητική δήλωση µετά την 31/ Ανακλητικής δήλωσης έλεγχος προσωρινός 67 2γ Ανακλητικής δήλωσης επιστροφή φόρου 84 7 Ανακοίνωση φορολογικού απορρήτου 85 8 Ανακρίβεια στοιχείων δαπάνης 19 4 Ανακρίβεια- συντελεστής οικοδοµικών 34 2 Ανακρίβεια τεκµηρίων αγοράς 19 4 Ανακριβή βιβλία ελ. επαγ/τιών 50 4 Ανακριβή δήλωση υπο εκκαθάριση Ν.Π 107 2γ Ανακριβή στοιχεία πίνακα κόστους 35 3 Ανακριβής παροχή πρόσθετων πληροφ. 39Β 1γ Ανακριβής δήλωση αλλαγής διεύθυνσης 76 4 Ανακριβής δήλωση παρακρατηθέντος 59 6 Ανακριβής δήλωση παρακρατηθέντος 60 6 Ανακριβής τελικός πίνακας κόστους 35 3 Ανακριβής φάκελος εκµηρίωσης 39Β 1β Ανακριβών ή ανεπαρκών βιβλίων έσοδα 30 2γ Ανακριβών στοιχείων δήλ.πρόστιµο 82 3 Ανακύκλωσης παροχών έκπτωση 31 1λ Αναληθής χορήγηση βεβαίωσης (πρόστιµο)

5 Ανάληψης κερδών από το εξωτ. φόρος Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων 67 Α 3 Αναλογία αφορολογήτων στα διανεµόµενα Αναλογία φορολογηθέντων σε διανεµόµενα Αναλογίας προσθήκη αφορολογήτων Αναλογιστή εισόδηµα 48 1 Αναλογιών αρχής 67Β 1α Ανάλυση ρευστότητας 67Β 1β Αναλυτή - προγραµµατιστή εισόδηµα 48 1 Ανάλωση κεφαλαίου προηγουµένων ετών 19 2ζ Αναµόρφωση αποτ/των λογιστική Ν.Π Ανανεώσεις συµβολαίων ποδοσ/τών 46 1 Ανανεώσεις συµβολαίων προπονητών 46 1 Ανανέωση απόφασης προέγκρισης 39Γ 8 Αναπαραγωγή βιντεοκασετών 13 6 Αναπαραγωγή βιντεοκασετών Ν.Π Αναπαραγωγής βιβλίων δυνατότητα 32 1β Ανάπηρα παιδιά 7 1ε Ανάπηροι αδελφοί αδελφές 7 1ζ Αναπήρου δαπάνη αυτοκινήτου 18 α Αναπήρων αξιωµατικών έκπτωση φόρου 9 4β Αναπήρων απαλλαγή συντάξεων 6 5α,δ Αναπήρων αυτοκινήτων τεκµήριο 18 στ Αναπήρων έκπτωση φόρου 9 4α Αναπήρων µισθοί ή συντάξεις 6 5θ Αναπήρων νοσοκοµειακά έξοδα 9 3α Αναπήρων οπλιτών έκπτωση φόρου 9 4β Αναπήρων Τεκµήριο 16 1γ Αναπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης Ανάπτυξης µικρών νήσων κίνητρα Αναπτυξιακών νόµων αποθεµατικά Αναρµόδια έκδοση φύλλου ελέγχου 75 1 Αναστολή βεβαίωσης ενδικ. προσφυγής 70Β 4 Αναστολή καταβολής βεβαιωθ. φόρου 74 6 Αναστολή καταβολής προσ. ελέγχου 74 9 Αναστολή προθεσµίας προσφυγής 70 6 Αναστολή τεκµηρίου αγοράς ακινήτου 17 γ Αναχώρηση αλλοδαπού 62 3 Αναχωρούντος στο εξωτερικό δήλωση 62 2 Αναχωρούντος στο εξωτερικό εγγύηση 62 2 Αναψυχής σκαφών ακινησία 16 1στ Αναψυχής σκαφών µισθ.υποχρεώσεις 78 - Αναψυχής σκαφών τεκµήριο 16 1στ Αναψυχής σκαφών τεκµήριο 16 1στ Ανέγερση οικοδοµής σε ξένο οικόπεδο 78 1 Ανέγερση οικοδοµών ατοµικώς 13 3 Ανέγερση προκατασκευασµένων 34 2 Ανέγερση σε µισθωµένο οικόπεδο 21 1β Ανέγερσης ακινήτων µη αναγραφή 19 4 Ανέγερσης ακινήτων τεκµήριο 17 γ Ανέγερσης οικοδοµών καθαρά κέρδη ΑΕ Ανέγερσης οικοδοµών καθαρά κέρδη ΕΠΕ Ανέκκλητο δήλωσης κατάργησης δίκης 71 3 Ανέλεγκτες παραγραφόµενες δηλώσεις 66 8 Ανεµόπτερων τεκµήριο 16 1ζ Ανεξάρτητες υπηρεσίες αρχιτεκτόνων 48 5 Ανεξάρτητες υπηρεσίες µηχανικών 48 5 Ανεπάρκεια- συντελεστής οικοδοµικών 34 2 Ανεπαρκής φάκελος εκµηρίωσης 39Β 1β Ανεπαρκών ή ανακριβών βιβλίων έσοδα 30 2γ Ανεπισήµων στοχείων κατάσχεση Ανεπίτρεπτη ανάκληση δήλωσης 61 4 Ανέργων αµφισβήτηση τεκµηρίου 16 2 Άνευ ανταλλάγµατος χρήση οικοδοµή 22 3 Άνευ καταβολής φόρου δήλωση Ν.Π Ανήλικα ορφανά παιδιά 7 1η Ανηλίκου εισόδηµα 5 4 Ανηλίκου εισόδηµα από εργασία 5 4 Ανηλίκου εισόδηµα από κληρονοµιά 5 4 Ανηλίκου εισόδηµα από συντάξεις 5 4 Ανήλικου κληρονοµιά αυτοκινήτου 16 2 Ανηλίκου τέκνου αυτοκίνητο 16 1γ Ανηλίκου τέκνου υποχρέωση 5 4 Ανηλίκων κηδεµόνας υπόχρεος 61 3β Ανηλίκων τέκνων δήλωση 61 2 Ανηλίκων τέκνων εισόδηµα 5 3,4 Ανηλίκων τέκνων φορολογία 5 3,4 Ανηλίκων φύλλο ελέγχου 68 1β Ανθοπωλών επιχειρήσεις 30 4 Ανιόντες συζύγων 7 1στ Αντάλλαγµα σε µεταβίβαση επικαρπίας 21 1ε Ανταλλάγµατα εργολαβικά 34 4α Ανταποδοτικού τέλους έκπτωση 31 1υ Αντασφαλίσεις ασφαλιστικών εταιρειών Αντέγγραφα µισθωτηρίων συµβολαίων 77 2 Αντεγγράφου υπογραφή 82 7 Αντίγραφο δικαστικής απόφασης 81 6 Αντίγραφο πρακτικού στον υπόχρεο Αντίγραφο φύλλου ελέγχου 69 - Αντιγράφων κατασχεθέντων λήψη Αντιγράφων οικοδ. αδειών αποστολή 82 1 Αντικειµενική αξία ακινήτων 34 1 Αντικειµενική δαπάνη δευτ/σας κατοικίας 16 1β Αντικειµενική δαπάνη τζιπ 16 1γ Αντικειµενικής δαπάνης µη δήλωση Αντικειµενικό γεωργικό εισόδηµα 42 2 Αντικειµενικό ενοίκιο γεωργικής γης 42 2 Αντικειµενικό καθ.γεωργικό εισόδηµα 42 1 Αντικειµενικοί συντελεστές καλλιεργειών 42 2 Αντικειµενικός προσδιορισµός εισ/τος 32 - Αντικειµενικός συντελεστής άρδευσης 42 2 Αντικειµενικού ανώτερο µίσθωµα γαιών 22 5 Αντικειµενικού εισοδήµατος προσδιορισµός 16 - Αντικειµενικού µισθώµατος αµφισβήτηση

6 Αντικειµενικών δαπανών τεκµήριο 16 - Αντικείµενο του φόρου 1 - Αντικείµενο φόρου αλλοδαπών επιχ/σεων 99 1δ Αντικείµενο φόρου δηµοσ. επιχειρήσεων 99 1β Αντικείµενο φόρου νοµικών προσώπων 99 - Αντικείµενο φόρου συνεταιρισµών 99 1γ Αντικειµένου επιχείρησης µεταβολή 29 5 Αντικειµένου εργασιών χορήγηση 85 5η Αντίκλητου κοιν/ση φύλλου ελέγχου 69 - Αντιµισθία δικηγόρων πάγια 45 1 Αντιπ/ποι οντοτήτων µη συνεργασίµων 51 Β 3 Αντιπληµµυρικά έργα (αποσβέσεις) 23 1στ Αντιπρόσωποι πώλησης αυτοκινήτων Αντιπρόσωπος αλλοδαπής επιχείρησης 100 1γ Αντιπρόσωπος αλλοδαπού 62 3 Αντιπρόσωπος αναχωρούντος 62 2 Αντιπρόσωπος κατοίκου εξωτερικού 61 1 Αντιπροσώπου ασφαλειών δήλωση 64 1β Αντιπροσώπων παρακράτηση φόρου 55 1γ Άνω των 300 τ.µ. κατοικίες 9 1 Άνω των 9 ετών µίσθωση 21 1δ Ανώνυµες ηµεδαπές εταιρείες 99 1α Ανώνυµη εταιρεία υποκείµενο φόρου 101 1α Ανώνυµης εταιρείας διάλυση Ανώνυµης εταιρείας κέρδος σε διάλυση Ανωνύµων εταιρειών αµοιβές.σ. 24 1α Ανωνύµων Εταιρειών αποθεµατικά 25 1 Ανωνύµων εταιρειών µερίσµατα 24 1 α Ανώνυµων εταιρειών παροχές 25 5 Ανωτέρας βίας δαπάνης τεκµήριο 16 2 Ανώτερη βία για ελ. επαγγελµατία 50 5 Ανώτερης βία γεωργική ζηµία 42 6 Ανώτερης βίας γεωργικές ζηµιές 41 4 Ανώτερης βίας συντελεστής 32 2 Ανώτερο µίσθωµα γαιών 22 5 Αξία γεωργικών προϊόντων 41 2 Αξία επικαρπίας 33 8 Αξία µισθωτική ακινήτου 22 1 Αξία οικοδοµής που αναγέρθηκε 21 1β Αξία ψιλής κυριότητας 33 8 Αξίας µεγάλης πραγµάτων τεκµήριο 17 α Αξίας µετοχών ΑΕ π ροσδιορισµός 13 2 Αξίας χονδρ.πωλήσεων(fob) αλλοδαπών 37 2 Αξιωµατικοί ΕΝ υπολογισµός φόρου 9 8 Αξιωµατικών αναπήρων έκπτωση φόρου 9 4β Αξιωµατικών ΕΝ εξαµηνιαία δήλωση 59 4 Αξιωµατικών καταβολή παρακράτησης 59 4 Αξιωµατικών ναυτικού παρακράτηση 57 1στ Αξιών κινητών απαλλαγή 6 3 Αξιών κινητών εισόδηµα 24 - Αξιών κινητών εισόδηµα ειδικό 25 - Αξιών κινητών εισοδήµατα Ν.Π ι Αξιών κινητών ΝΠ παρακράτηση φόρου Αξιών κινητών παρακράτηση φόρου 54 - Αξιών κινητών υπόχρεος παρακράτησης 54 7 Αξιών κινητών χρόνος παρακράτησης 54 6 Αξίωσης επιστροφής ΦΕ αναβίωση 84 7 Αόριστη επιφύλαξη δήλωσης 61 5 Απαγόρευση γνωστοποίησης στοιχείων 85 2 Απαγόρευση χορήγησης δανείων 81 4 Απαιτήσεις επισφαλείς ετ.χρηµ.µίσθωσης Απαιτήσεις επισφαλείς τραπεζών 105 4,5 Απαιτήσεων επισφαλών είσπραξη 32 2β Απαίτησης εκχώρηση στο δηµόσιο 4 7 Απαίτησης κατά του ηµ. παραγραφή 84 4 Απαιτητοί τόκοι (χρόνος κτήσης) 26 4 Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων 9 2 Απαλ/να έσοδα (µείωση δαπανών) 31 8 Απαλλαγές αµοιβαίων κεφαλαίων 103 1ιβ Απαλλαγές από το Φόρο 6 - Απαλλαγές απο το φόρο Ν.Π Απαλλαγές γεωργικών επιχειρήσεων 44 - Απαλλαγές εταιρειών επενδύσεων 103 1ιβ Απαλλαγές νέων επιχειρηµατιών 6 7 Απαλλαγή % επιδόµ. επικίνδυνης εργασίας 6 5ιδ Απαλλαγή αγροτικού εισοδήµατος 44 1 Απαλλαγή αµοιβών καλλιτεχνών 6 6α Απαλλαγή από ακίνητα 6 2 Απαλλαγή διπλωµατών 6 1 Απαλλαγή Ε.Κ.Α.Σ 6 5ιγ Απαλλαγή εισοδήµατος επιχειρήσεων 6 4 Απαλλαγή Εισοδήµατος ιδιοκατοίκησης 6 2 Απαλλαγή εισοδήµατος κινητών αξιών 6 3 Απαλλαγή εισοδήµατος µισθωτών 6 5 Απαλλαγή εισοδήµατος πλοίων 6 4α Απαλλαγή εντόκων γραµµατίων ηµοσίου Απαλλαγή εξωιδρυµατικού επιδόµατος 6 5ε Απαλλαγή επιδόµατος τρίτεκνης 6 5ιβ Απαλλαγή επιχορήγησης ΟΑΕ 6 4γ Απαλλαγή κερδών παραγώγων(διπλογ.) 38 6 Απαλλαγή κερδών πώλησης µετοχών 38 1,2 Απαλλαγή Οµολογιακών ανείων ηµοσίου Απαλλαγή παρακρ. τόκων εταιρείας Απαλλαγή παρακρ. τόκων προϋποθέσεις Απαλλαγή παρακρ. τόκων συνδεδεµένων Απαλλαγή πρεσβευτών 6 1 Απαλλαγή πρόξενων 6 1 Απαλλαγή προσφύγων 6 6δ Απαλλαγή συντάξεων αναπήρων 6 5α,δ Απαλλαγή συντάξεων θυµάτων πολέµου 6 5α Απαλλαγή σύνταξης πολύτεκνης 6 5ζ Απαλλαγή τεκµηρίου αγορών παγίων 18 ε Απαλλαγή τόκων Εθνικής Κτηµατικής 103 1ιδ Απαλλαγή τόκων καταθέσεων 6 3 6

7 Απαλλαγή τόκων ξένου νοµίσµατος 12 7 Απαλλαγή τόκων στεγαστικού ταµιευτηρίου 12 7γ Απαλλαγή υποτροφιών 6 6γ Απαλλαγή φακέλου τεκµηρίωσης συν/γών 39 Α 1 Απαλλαγή φόρου δηµ.επιχ.απορριµµάτων 103 1α Απαλλαγή φόρου δηµοτ. επιχειρήσεων 103 1α Απαλλαγή φόρου Ε.Ν.Α.Ε 103 1α Απαλλαγή φόρου εισοδήµατος νέων 6 9 Απαλλαγή φόρου Κ.Ε..Κ.Ε 103 1α Απαλλαγή φόρου κοινοτ. επιχειρήσεων 103 1α Απαλλαγή φόρου Οµολογιακών ανείων Απαλλαγή φόρου συνδεδεµ. ΝΠ στην ΕΕ Απαλλαγή φόρου του δηµοσίου 103 1α Απαλλαγή φόρου των Α.Ε.Ι α Απαλλαγή φόρου των ήµων 103 1α Απαλλαγή φόρου των Κοινοτήτων 103 1α Απαλλαγή χρηµατικών βραβείων 6 6β Απαλλαγής προσαύξηση νέων αγροτών 44 1 Απαλλαγής προϋποθέσεις νέων αγροτών 44 1 Απαλλαγών γεωργικών δικαιολογητικά 44 2 Απαλλαγών µικρών νήσων διάρκεια Απαλλοτρίωσης ανάκληση 33 2ζ Απάντησης χρόνος σε επιφύλαξη 61 5 Απαράδεκτη δήλωση 62 1στ Απαράδεκτη δήλωση Ν.Π Απαράδεκτη δήλωση παρακρατηθέντος 59 7 Απαράδεκτη δήλωση παρακρατηθέντος 60 7 Απλογραφικά βιβλία (καθ.εισόδηµα) 31 1 Αποδεδειγµένη µη γνώση του φύλλου 75 1 Αποδεικτικά αµφισβήτησης τεκµηρίου 16 2 Αποδεικτική δύναµη µισθωτηρίων 77 2 Αποδείξεις αγοράς αγαθών αναγνωριζόµενες 9 2 Αποδείξεων απαιτούµενο ποσό 9 2 Αποδείξεων προσκόµισης εξαίρεση 9 2 Απόδειξη εκπτώσεων εισοδήµατος 66 2 Απόδειξη συναλλαγών µε εξωχώριες 51 Β 1,2 Αποδόσεις παραγώγων 28 3θ Απόδοση δικαιωµάτων αλλοδαπών 13 6 Απόδοση όταν δεν µεσολαβούν τράπεζες 54 6 Απόδοση παρ/ντων από κληρονόµους 60 5 Απόδοση παρακρ. φόρου εργοληπτών 1% 55 1β Απόδοση παρακρ. φόρου κινητών αξιών 60 2 Απόδοση παρακρατ.φόρου εταίρων ΕΠΕ 55 1α Απόδοση παρακρατ.φόρου µελών.σ. 55 1α Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 59 1 Απόδοση παρακράτησης κινητών αξιών 54 6 Απόδοση παρακρατούµενου ΦΜΥ 57 2 Απόδοση παρακρατούµενων φόρων 59 1 Απόδοση παρακρατούµενων φόρων 60 1 Απόδοση προκαταβολής αρχιτεκτόνων 52 4β Απόδοση προκαταβολής µηχανικών 52 4β Απόδοση Φ.Μ.Υ κατώτερου πληρώµατος 59 4 Απόδοση ΦΜΥ από κληρονόµους 59 5 Απόδοση φόρου αποζηµιώσεων 60 1 Απόδοση φόρου ασφαλ. ταµείων 59 2 Απόδοση φόρου διαχειριστών 60 4 Απόδοση φόρου δικαιωµάτων από Ν.Π Απόδοση φόρου σε αυτοτελή φορολόγηση 13 1γ Απόδοση φόρου τόκων 12 3 Απόδοση φόρου τόκων οµολόγων 12 3α Απόδοση φόρου Φ.Π µερισµάτων αλ/πής 54 6 Απόδοσης οφειλοµένων φόρων Ν.Π ευθύνη Απόδοσης παρακρατούµενων Ν.Π ευθύνη Απόδοσης φόρου ιµηνιαίες δηλώσεις 59 - Απόδοσης φόρου µερ/των αλλοδαπής 54 7 Απόδοσης φόρου µηνιαίες δηλώσεις 60 - Αποδοχές αλλοδαπών πλοίων 6 5ι Αποδοχές δασκάλων Ελ.σχολείων Γερµανίας 6 5ιε Αποδοχές πρόσθετες αναδροµικές 45 4δ Αποδοχή επιφύλαξης δήλωσης 61 5α Αποδοχών αναδροµικών χρόνος κτήσης 46 1 Αποδοχών καταβολή µεταγενέστερα 46 1 Αποζηµιώσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων 13 6 Αποζηµιώσεις ασφαλιστικές αυτ/των Αποζηµιώσεις εξισωτικές αγροτών 44 1 Αποζηµιώσεις µε δικαστική απόφαση 31 9 Αποζηµιώσεις µελών. Σ γ Αποζηµιώσεις µελών Ε..Ε.Φ. 70 Α 10 Αποζηµιώσεις µισθωτών αναδροµικές 45 4δ Αποζηµιώσεων αναγνώριση 31 9 Αποζηµιώσεων απολυµένων απόδοση 60 1 Αποζηµιώσεων επιχειρήσεων έκπτωση 31 1ι Αποζηµιώσεων µισθωτών φορολόγηση 14 1 Αποζηµιώσεων Ν.Π.παρακράτηση Αποζηµιώσεων προσωπικού πρόβλεψη 31 1ιε Αποζηµιώσεων χρόνος κτήσης 46 2 Αποζηµίωση δαπανών υπαλλήλων 45 4α Αποζηµίωση εκτός έδρας υπαλλήλων 45 4β Αποζηµίωση εφάπαξ 14 1 Αποζηµίωση λύσης µίσθωσης 23 1ζ Αποζηµίωση µισθωρή παρακράτηση 20% 55 1ε Αποζηµίωση τριµελούς επιτροπής 70 8 Αποζηµίωσης απολυοµένων φορολόγηση 14 1 Αποθανόντος χρόνος δήλωσης 62 1στ Αποθανών φορολογούµενος 61 3γ Αποθέµατα αλλοδαπής επιχείρησης 100 1δ Αποθέµατα µαθηµατικά 24 1στ Αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων Αποθεµατικά αφορ. κεφαλαιοποιούµενα Αποθεµατικά αφορολόγητα διανεµόµενα Αποθεµατικά αφορολόγητα τραπεζών Αποθεµατικά κάλυψης κινδύνων Αποθεµατικό ειδικό οικοδ.συνεταιρισµών Αποθεµατικό κερδών από µετοχές

8 Αποθεµατικό κερδών ΝΠ ηλ/κής ενέργ ιε Αποθεµατικό κερδών παραγώγων ειδικό 38 6 Αποθεµατικών Α.Ε εισόδηµα 26 6 Αποθεµατικών Α.Ε κεφαλαιοποίηση 25 1 Αποθεµατικών Α.Ε. διανοµή 25 1 Αποθεµατικών αυτοτελής φορολόγηση Αποθεµατικών αφορ.φόρος σε µετατροπές Αποθεµατικών αφορολόγητων δήλωση Αποθεµατικών αφορολόγητων δόσεις Αποθεµατικών ειδικώς φορ/ντων διανοµή Αποθεµατικών ειδικώς φορ/ντων κεφαλ/ση Αποθεµατικών κεφαλαιοποίηση 34 3 Αποθεµατικών λογιστική εµφάνιση Αποθεµατικών οικοδοµικών επιχ.διανοµή 34 3 Αποθεµατικών τρόπος παρακολούθησης Αποθεµάτων ασφαλειών εισόδηµα 26 7 Αποθεµάτων ασφαλειών παρακράτηση 54 2 Αποθεµάτων ασφαλειώναπόδοση φόρου 60 2 Αποθεµάτων παρακράτηση φόρου 54 2 Αποθεµάτων υπεραπόδοση 24 1στ Αποθήκες 21 1α Αποκλεισµός 2 ης αίτ. συναρµόδιας επιτρ. 70 Α 5 Απόκρουση πρότασης κατάργησης δίκης 71 4 Απόκτηση αυτ/του εντός του έτους 16 1γ Απόκτηση εισοδήµατος ακινήτων 20 - Απόκτηση εισοδήµατος εταίρων 28 4α Απόκτηση εισοδήµατος κινητών αξιών 26 - Απόκτησης κερδών µετοχών χρόνος 38 3 Απόκτησης µετοχών δικαίωµα 45 1 Απόκτησης µετοχών κόστος 38 3 Απόκτησης µετοχών ωφέλεια 45 1 Απόκτησης µετοχών ωφέλεια 48 6 Απόκτησης περιουσίας τεκµήριο 17 - Απολογιστικό κόστος 34 1 Απολυοµένων φορολόγηση αποζηµίωσης 14 1 Αποπληθωρισµένη τιµή πώλ. Ακινήτου 33 6 Απόρρητο εκθέσεων ελέγχου 85 2 Απόρρητο συναλλαγών 85 9 Απόρρητο τραπεζικών συναλλαγών 85 9 Απόρρητο φακέλου τεκµηρίωσης 39 Α 7 Απόρρητο φορολογικό 85 - Απόρρητο φορολογικών δηλώσεων 85 2 Απόρρητο φύλλων ελέγχου 85 2 Απορρήτου καταθέσεων άρση 66 1β Απορρήτου τραπεζικού ισχύς 12 6 Απορρήτου φορολογικού παραβίαση 85 7 Απόρριψη ανάκλησης δήλωσης 61 4 Απόρριψη επιφύλαξης προσφυγή 61 5β Απορρόφησης Α.Ε. ευθύνη διοικούντων Αποσβέσεις ακινήτων 23 1α Αποσβέσεις γαιών 23 1ε Αποσβέσεις διατηρητέων ακινήτων 23 1α Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων 31 1θ Αποσβέσεις έργων επιδοτούµενων Αποσβέσεις εταιρειών ειδικού σκοπού Αποσβέσεις κόστους µενόντων 31 7 Αποσβέσεις σε υπεκµίσθωση 23 1γ Αποσβέσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Αποσβέσεων έκπτωση 31 1στ Αποσβέσεων έκπτωση ακινήτων 23 1α Αποσβέσεων οριστικές εγγραφές 31 1στ Αποσβέσεων συντελεστές 31 1στ Αποσβέσεων υποχρεωτηκότητα 31 1στ Απόσβεση ακινήτων εταιρειών λήζινκ 31 1ιβ Απόσβεση εξόδων εγκατάστασης 31 1ιβ Απόσβεση εξόδων ευρώ 31 1ιβ Απόσβεση Ζηµίας µε µείωση κεφαλαίου Απόσβεση κεφαλ. µε εξαγορά ιδίων µετοχών Απόσβεση παγίων εξ ολοκλήρου 31 1στ Απόσβεση παγίων µέχρι ευρώ 31 1στ Απόσβεσης σταθερή µέθοδος 31 1στ Απόσβεσης τοκοχρεωλυτικής τεκµήριο 17 στ Αποστολή αντιγράφων οικοδ. αδειών 82 1 Αποστολή ενδικοφανούς προσφυγής 70Β 2 Αποστολή συµβολαίων στην εφορία 81 8 Αποτελέσµατα υπερδωδεκάµηνης περ. 64 1γ Αποτελέσµατος ελέγχου γνωστοποίηση 66 9 Αποτελεσµάτων Ν.Π. λογ.αναµόρφωση Αποτελεσµάτων πράξη προσδιορισµού 64 4 Αποτελεσµάτων χρήσης φορολ. πίνακας β Αποτίµηση & διάθεση παραγώγων 38 - Αποτίµηση & διάθεση χρεογράφων 38 - Αποτίµησης µετοχών ζηµιά 38 4 Αποτίµησης οµολογιών ζηµιά 38 4 Απουσία µέλους επιτροπής 70 5 Αποφάσεων δικαστικών έκπτωση φόρου 74 8 Αποφάσεων δικαστικών νέα εκκαθάριση 74 8 Αποφάσεων οριστ. βεβαίωση φόρου 74 1γ Απόφαση δικ. για υποθήκη ακινήτου 81 1 Απόφαση δικαστική επιστροφής φόρου 74 7 Απόφαση δικαστική προσωρινή 68 5 Απόφαση προέγκρισης τιµών συναλλαγών 39Γ 3 Απόφασης δικαστ. βεβαίωση φόρου 75 5 Απόφασης δικαστ. έκπτωση φόρου 75 5 Απόφασης δικαστηρίου δόσεις φόρου 74 5 Απόφασης δικαστικής αποζηµιώσεις 31 9 Απόφασης δικαστικής προσδιορισµός 64 5 Απόφασης δικαστικής τόκοι 24 1γ Απόφασης δικαστικής τόκοι 25 4 Απόφασης ενδικ. προσφυγής αιτιολογία 70Β 6 Απόφασης ενδικ. προσφυγής προσφυγή 70Β 7,8 Απόφασης προέγκρισης ακύρωση 39Γ 7 Απόφασης προέγκρισης αναθεώρηση 39Γ 5 Απόφασης προέγκρισης ανάκληση 39Γ 6 8

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ α/α α/α κριτηρίου κανόνα 2 3 4 5 6 7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πρόκειται για επιτηδευµατίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων

Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων Επιµέλεια : ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1. ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 Τα ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα