ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ Άγαµα τέκνα (έκπτωση ποσών) 31 1κ Αγνώστου πηγής προσ/ση περοιουσίας 48 3 Αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων (καταργήθηκε) 8 1στ Αγορά αυτοκινήτων για µεταπώληση 18 γ Αγορά γεωργικού εξοπλισµού 43 1β Αγορά παγίων απαλλαγή τεκµηρίου 18 ε Αγοραπωλησίας ακινήτων επιχείρηση 28 3α Αγοραπωλησίας ακινήτων κέρδος 28 3α Αγοράς αεροσκαφών τεκµήριο 17 α Αγοράς ακινήτων αναστολή τεκµηρίου 17 γ Αγοράς ακινήτων µείωση συντ/στή φόρου Αγοράς ακινήτων µη αναγραφή 19 4 Αγοράς ακινήτων τεκµήριο 17 γ Αγοράς αυτοκινήτου τεκµήριο 17 α Αγοράς διτρόχου τεκµήριο 17 α Αγοράς µοτοσικλέτας τεκµήριο 17 α Αγοράς πλοίων αναψυχής τεκµήριο 17 α Αγοράς τεκµηρίων ανακρίβεια 19 4 Aγορές α υλών από εξωχώριες 31 1γ Αγράµµατος φορολογούµενος 70 7 Αγροτεµαχίων πληρεξούσια πώλησης Αγροτική επιχείρηση 40 1 Αγροτικού άδεια άρνηση χορήγησης Αγροτικού εισοδήµατος απαλλαγή 44 1 Αγροτικών ακιν. θεώρηση µισθωτηρίου 78 2 Αγροτικών συν/σµών βιοµηχ. προϊόντα 103 1θ Αγροτικών συν/σµών εισοδ. ακινήτων 103 1θ Αγροτικών συν/σµών εισοδ. προϊόντων 103 1θ Αγροτικών συν/σµών λιανική πώληση 103 1θ Αγροτικών συνεταιρισµών εισοδήµατα 103 1θ Αγροτών εξισωτικές αποζηµιώσεις 44 1 Αγροτών νέων προσαύξηση απαλλαγής 44 1 Αγροτών νέων προϋποθέσεις απαλλαγής 44 1 Αγροτών υποχρεώσεις 44 2 Αγωγής εξώσεως µη εκδίκαση 81 3 Άδειας ανάκληση ασφαλιστικής εταιρείας Άδειας αυτ/του άρνηση χορήγησης Άδειας αυτοκινήτων µεταβίβαση 13 1β Αδειας πολεοδοµικής έκδοση 13 4 Άδειας σε λαϊκές αγορές άρνηση Αδειών οικοδοµών αποστολή αντιγράφων 82 1 Αδελφοί αδελφές ανάπηροι 7 1ζ Αδιανεµήτων κερδών φορολογία Αδίκηµα παραβίασης φορ.απορρήτου 85 7 Αδίκηµα παράλειψης βεβαίωσης φόρου 74 2 Α. Ε. αποθεµατικών διανοµή 25 1 Α.Ε διανεµοµένων παρακράτηση 54 1 Α.Ε µερισµάτων παρακράτηση 54 1 Α.Ε. δαπάνη αυτ/του συµβούλων 16 1γ Α.Ε. συντελεστής φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Ε.ασφαλιστικών εκπτώσεις Α.Ε.Ι. απαλλαγή φόρου 103 1α Α.Ε.Π.Ε.Υ κατάσταση κερδών/ζηµιών 38 3 ΑΕ διανεµοµένων παρακράτηση φόρου ΑΕ διανοµή κερδών ΑΕ εξαγορά ιδίων µετοχών ΑΕ ευθύνη διοικούντων σε απορρόφηση ΑΕ ευθύνη διοικούντων σε διάλυση ΑΕ ευθύνη διοικούντων σε συγχώνευση ΑΕ ευθύνη προηγούµενης διοίκησης ΑΕ καθαρά κέρδη ανέγερσης οικοδοµών ΑΕ καθαρά κέρδη ιδιωτικών έργων ΑΕ καθαρά κέρδη κατασκευής έργων ΑΕ κέρδη από συµ/χή σε εταιρεία Ε.Ε 103 ια ΑΕ µείωση κεφαλαίου µε εξαγορά ιδίων µετ ΑΕ Μετατροπής σε προσωπική παρακτρ ΑΕ τεχνικών έργων ακαθ.έσοδα ΑΕ χρόνος υποβολής δήλωσης 107 2α Αέρα επιχείρησης µεταβίβαση 13 1α Αέρα µισθωµάτων αυτοτελής φορολόγηση 13 1γ Αεροσκάφη αλλοδαπών 37 4 Αεροσκάφη τεκµήριο 16 1ζ Αεροσκάφους προϋποθέσεις πώλησης Aεροσκαφών αλλοδαπών εισόδηµα 37 4 Αεροσκαφών αλοδ.επιχ.καθ. εισόδηµα Αεροσκαφών δαπάνη αγοράς 17 α Αεροσκαφών εκµετάλλευση 99 1δ Αεροσκαφών κέρδη αλλοδαπών 103 1η Αεροσκαφών τεκµήριο 16 1ζ Αθλητές Εθνικών οµάδων φορολόγηση Αθλητικά σωµατεία (µη έκπ/ση δωρεών) 31 1αγ Αθλητών συµφωνητικά 82 7 Αίτηµα έρευνας προς Εισαγγελέα Αίτηση ακύρωσης φύλλου ελέγχου 75 2 Αίτηση αλλαγής διαχειριστικής περιόδου 29 5 Αίτηση ενδικοφανούς προσφυγής 70Β 1 Αίτηση µείωσης προκαταβολής Ν.Π Αίτηση προέγκρισης µεθοδολογίας 3Γ 1 Αίτηση στην Ε..Ε.Φ. 70 Α 4 Αίτησης µείωσης προκαταβολής χρόνος 53 1 Αίτησης προκαταβολής επαλήθευση 53 2 Αιτιολόγηση επιφύλαξης δήλωσης 61 5 Αιτιολογία απόφασης ενδικ. προσφυγής 70Β 6 Ακαθάριστα έσοδα (σε αλλαγή κατηγορίας) 30 2α Ακαθάριστα έσοδα Α' κατηγορίας 30 2β Ακαθάριστα έσοδα ΑΕ έργων Ακαθάριστα έσοδα ακινήτων 34 1 Ακαθάριστα έσοδα εξωλογιστικά 30 2γ Ακαθάριστα έσοδα ηλεκτρολογικών 34 4α Ακαθάριστα έσοδα ιδιωτικών έργων 34 4β

2 Ακαθάριστα έσοδα µηχανολογικών 34 4α Ακαθάριστα έσοδα νοµ. προσώπων Ακαθάριστα έσοδα οικοδοµικών 34 1 Ακαθάριστα έσοδα σε επαρκή βιβλία 30 2α Ακαθάριστο γεωργικό εισόδηµα 41 - Ακαθάριστο εισόδηµα 30 - Ακαθάριστο εισόδηµα ακινήτων 22 - Ακαθάριστο εισόδηµα γαιών 22 4 Ακαθάριστο εισόδηµα ελ. επαγ/τιών 49 1 Ακαθάριστο εισόδηµα εµπ.επιχειρήσεων 30 1 Ακαθάριστο εισόδηµα κινητών αξιών 27 1 Ακαθάριστο εισόδηµα µισθωτών 47 - Ακαθαρίστου εισοδήµατος στοιχεία 50 2 Ακαθαρίστου εισοδήτος προσδιορισµός 32 2α Ακαθάριστων εσόδων προσδιορισµός 30 2 Ακινησία αυτοκινήτου 16 1γ Ακινησία σκαφών αναψυχής 16 1στ Ακίνητα Θρησκευµάτων ξένων(εισ.τεκµ.) 103 1ε Ακίνητο µέχρι 120 τ. Μ. 17 γ Ακίνητο πάνω από 120 τ. Μ. 17 γ Ακινήτου κτήσης έννοια 33 1 Ακινήτου κτήσης τιµή 33 4 Ακινήτου µεταβιβαζόµενου δήλωση 81 1 Ακινήτου µεταβίβασης έννοια 33 2 Ακινήτου µίσθωµα τεκµαρτό 22 1 Ακινήτου µισθωτική αξία 22 1 Ακινήτου οριστικό συµβόλαιο 34 1 Ακινήτου προσύµφωνο 34 1 Ακινήτου πώλησης πιστοποιητικό 81 1 Ακινήτου πώλησης τιµή 33 5 Ακινήτου υπεραξίας φόρου εξαιρέσεις 33 3 Ακινήτου υποθηκευόµενου δήλωση 81 1 Ακινήτου υποθήκη µε δικ.απόφαση 81 1 Ακινήτου υποχρεώσεις από µεταβίβαση 77 3 Ακινήτου υποχρεώσεις νέου ιδιοκτήτη 77 3 Ακινήτων αγοραπωλησίας επιχείρηση 28 3α Ακινήτων αγοράς τεκµήριο 17 γ Ακινήτων αγοροπωλησίας κέρδος 33 10α Ακινήτων αγροτ. θεώρηση µισθωτηρίου 78 2 Ακινήτων ακαθάριστο εισόδηµα 22 - Ακινήτων ανέγερσης µη αναγραφή 19 4 Ακινήτων ανέγερσης τεκµήριο 17 γ Ακινήτων αντικειµενική αξία 34 1 Ακινήτων απαλλαγή εισοδήµατος 6 2 Ακινήτων αποσβέσεις 23 1α Ακινήτων ασφάλιστρα πυρκαγιάς 23 1α Ακινήτων αυτοτελής φορολόγηση 11 - Ακινήτων ηµοσίου τεκµαρτά εισοδ/τα 103 1γ Ακινήτων διατηρητέων αποσβέσεις 23 1α Ακινήτων δικαιολογητικά εκπτώσεων 23 1α Ακινήτων δίκες αµοιβή δικηγόρου 23 1α Ακινήτων ειδικές περιπτώσεις 21 - Ακινήτων εισόδηµα 4 2 Ακινήτων εισόδηµα 20 1 Ακινήτων εισόδηµα αναδροµικό 20 2 Ακινήτων εισόδηµα µη εισπραχθέν 4 7 Ακινήτων εισοδήµατα µη κερδ/κών Ν.Π Ακινήτων εκµίσθωση Ν.Π. µη κερδ/κό 99 1ε Ακινήτων εξαίρεση δαπάνης 17 γ Ακινήτων έξοδα επισκευής 23 1α Ακινήτων έξοδα κτήσης 31 1ιβ Ακινήτων έσοδα (χρόνος απόκτησης) 34 1 Ακινήτων εταιρείας διάλυση 34 1 Ακινήτων καθαρό εισόδηµα 23 - Ακινήτων καθαρό εισόδηµα 23 2 Ακινήτων κάτοχοι Αλλοδαπά Ν.Π Ακινήτων κέρδος αγοραπωλησίας 28 3α Ακινήτων µεταβ. < κέρδος 33 10γ Ακινήτων µεταβίβαση φόρος υπεραξίας 33 1 Ακινήτων µη αναγραφή αγοράς 19 4 Ακινήτων µη δήλωση αγοράς 19 4 Ακινήτων µίσθωµα διαφορετικό 77 2 Ακινήτων µισθωµένων βελτιώσεις 31 1ιγ Ακινήτων µισθωµένων δαπάνες 31 1ιγ Ακινήτων µίσθωσης τεκµήριο 17 γ Ακινήτων πληρεξούσια πώλησης Ακινήτων πραγµατική αξία (τίµηµα) 34 1 Ακινήτων πρεσβειών (τεκµ. εισόδηµα) 103 1στ Ακινήτων συµπληρωµατικός φόρος 9 1 Ακινήτων συµπληρωµατικός φόρος Ν.Π Ακινήτων συνεταιρισµών εισοδήµατα 103 1θ Ακινήτων συντ. φόρου υπεραξίας 33 9 Aκινήτου υπεραξία sales & lease back 28 3ζ Ακινήτων υπεραξία από µεταβιβάσεις 33 - Ακινήτων υποχρεώσεις εκµισθωτών 77 - Ακινήτων υποχρεώσεις µισθωτών 78 - Ακινήτων χρόνος απόκτησης (γον.παρ.) 33 7 Ακινήτων χρόνος απόκτησης (δωρεές) 33 7 Ακινήτων χρόνος απόκτησης (κληρον.) 33 7 Ακριβή και επαρκή βιβλία (ακαθ.έσοδα) 30 2α Ακρόαση ελεγχοµένου 67Β 3 Ακύρωση απόφασης προέγκρισης 39Γ 7 Ακύρωση µερική φύλλου ελέγχου 70 4 Ακύρωση οριστικής εγγραφής 75 - Ακύρωση φύλλου για τυπικούς λόγους 84 6 Ακύρωση φύλλου ελέγχου 70 4 Ακύρωση φύλλου ελέγχου 75 1 Ακύρωσης αίτηση φύλλου ελέγχου 75 2 Ακύρωσης λόγοι φύλλου ελέγχου 75 1 Ακύρωσης φύλλου ελέγχου αρµόδιοι 75 2 Ακύρωσης φύλλου προθεσµία αίτησης 75 2 Αλιευτική επιχείρηση 40 1 Αλιευτικών µελετών συντελεστής 49 5 Αλιευτικών σκαφών συνιδιοκτήτες

3 Αλλαγή διαχειριστικής περιόδου 29 5 Αλλαγή διεύθυνσης 76 1 Αλλαγή έδρας 76 - Αλλαγή έδρας επαγγέλµατος 76 2 Αλλαγή έδρας επιχείρησης 76 2 Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων (ακαθ.έσοδα) 30 2β Αλλαγή κατοικίας 76 - Αλλαγή κυριότητας σκάφους αναψυχής Αλλαγή υπολογισµού προκαταβολής 52 6β Αλλαγής διεύθυνσης ανακριβής δήλωσης 76 4 Αλλαγής διεύθυνσης παράλειψη δήλωσης 76 4 Αλλαγής έδρας µη δήλωση 76 3 Άλλες πηγές εισοδήµατος 4 2 Αλληλοβοηθείας ταµείων παρακράτηση 57 1ε Αλλοδαπά µη κερδοσκοπικά Ν.Π 99 1στ Αλλοδαπά Ν.Π. κάτοχοι ακινήτων Αλλοδαπές επιχ. αεροσκαφών καθ.εισ/µα Αλλοδαπές επιχειρήσεις αεροσκαφών 103 1η Αλλοδαπή επιχείρ. υποκείµενο φόρου 101 1δ Αλλοδαπή κατοικία φορολογούµενου 61 1 Αλλοδαπής & ηµεδαπής υποτιµολόγηση 39 1 Αλλοδαπής ΑΕ µερισµάτων παρακρ Αλλοδαπής αρνητικό εισόδηµα 4 4 Αλλοδαπής αρχής βεβαίωση φόρου 109 4β Αλλοδαπής δανείων τόκοι 6 3ε Αλλοδαπής εισοδηµ. Ν.Π. φόρου έκπτωση 109 4β Αλλοδαπής εισοδήµατα (τεκµήριο) 19 2α Αλλοδαπής ΕΠΕ κέρδη (χρόνος κτήσης) 28 4δ Αλλοδαπής ΕΠΕ κέρδη συµµετοχής 28 4δ Αλλοδαπής επιχ. (µερισµάτων παρακ/ση) Αλλοδαπής επιχ. συµµετοχή σε Ε.Π.Ε 100 1ε Αλλοδαπής επιχ. συµµετοχή σε Ο.Ε 100 1ε Αλλοδαπής επιχ/σης υπερτιµολόγηση Αλλοδαπής επιχείρησης αντιπρόσωπος 100 1γ Αλλοδαπής επιχείρησης αποθέµατα 100 1δ Αλλοδαπής επιχείρησης γραφεία 100 1α Αλλοδαπής επιχείρησης διαχ. περίοδος 29 2 Αλλοδαπής επιχείρησης εγκαταστάσεις 100 1β Αλλοδαπής επιχείρησης έξοδα έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης έρευνες 100 1γ Αλλοδαπής επιχείρησης καταστήµατα 100 1α Αλλοδαπής επιχείρησης κέρδος Αλλοδαπής επιχείρησης µελέτες 100 1γ Αλλοδαπής επιχείρησης παρακρ. φόρου Αλλοδαπής επιχείρησης πρακτορεία 100 1α Αλλοδαπής επιχείρησης τεχνικές εργασίες 100 1γ Αλλοδαπής επιχείρησης υποκ/µα υπερτιµ Αλλοδαπής εταιρείας συµµετοχή 39 2 Αλλοδαπής θυγατρ. φόρου έκπτωση µερ/των 109 4β Αλλοδαπής καταβολή φόρου 9 9β Αλλοδαπής κατοίκου αντιπρόσωπος 61 1 Αλλοδαπής κατοίκου παρακράτηση φόρου Αλλοδαπής µερίσµατα (χρόνος κτήσης) 26 3 Αλλοδαπής µερισµάτ. απόδοση φόρου Φ.Π 54 6 Αλλοδαπής πίστωση κεντρικού κατ/τος Αλλοδαπής προέλευσης εισόδηµα 26 3 Αλλοδαπής προέλευσης µερίσµατα 24 1β Αλλοδαπής προσωπικής εταιρείας κέρδη 28 4δ Αλλοδαπής τόκοι καταθέσεων 12 1 Αλλοδαπής τόκοι οµολόγων 12 3γ Αλλοδαπής φόρου έκπτωση 10 3β Αλλοδαπής φόρου έκπτωση 109 4β Αλλοδαπής φόρου µερ/των απόδοση 54 7 Αλλοδαπού Ν.Π. αρµόδιος έφορος Αλλοδαπού Ν.Π. έφορος εγκατάστασης 108 1β Αλλοδαπού υποβολή δήλωσης 62 3 Aλλοδαπών αεροσκαφών εισόδηµα 37 4 Αλλοδαπών αµοιβαίων κέρδη 26 5 Αλλοδαπών αποδοχές πλοίων 6 5ι Αλλοδαπών αποζηµιώσεων παρακράτηση 13 6 Αλλοδαπών ασφαλειών επικ. συντάξεις 46 4 Αλλοδαπών δικαιώµατα σε Π.Υ Αλλοδαπών δικαιώµατα σε Π.Υ Αλλοδαπών δικαιωµάτων παρακράτηση Αλλοδαπών εισόδ. χωρίς εγκατάσταση Αλλοδαπών επιχ. πλοίων καθ.εισόδηµα Αλλοδαπών επιχ.φάκελος τεκµηρίωσης 39 Α 2 Αλλοδαπών επιχ/σεων (αντικ. φόρου) 99 1δ Αλλοδαπών επιχ/σεων εξάντληση φόρου 13 8 Αλλοδαπών επιχ/σεων τεκµήριο αυτ/του 16 1γ Αλλοδαπών επιχ/σεων υποβολή δήλωσης 107 2α Αλλοδαπών επιχειρ. κέρδη πλοίων 103 1η Αλλοδαπών επιχειρ. Παρακρ. φόρου Ν.Π Αλλοδαπών επιχειρήσεων (αεροσκάφη) 99 1δ Αλλοδαπών επιχειρήσεων (αξία FOB) 37 2 Αλλοδαπών επιχειρήσεων (πλοία) 99 1δ Αλλοδαπών επιχειρήσεων αποζηµιώσεις 13 6 Αλλοδαπών επιχειρήσεων δικαιώµατα 13 6 Αλλοδαπών επιχειρήσεων εισόδηµα 37 - Αλλοδαπών επιχειρήσεων επιβολή φόρου 13 8 Αλλοδαπών επιχειρήσεων κέρδος 37 1,3 Αλλοδαπών επιχειρήσεων συντελεστής 13 8 Αλλοδαπών εργοληπτικ. εταιρ. φορολόγηση 13 9 Αλλοδαπών καταβολή δικαιωµάτων 13 6 Αλλοδαπών κατοίκων φόρος εισοδήµατος 9 11 Αλλοδαπών µερισµός κέρδους 37 1 Αλλοδαπών Ν.Π µη κερδ/ πικών συν/στής Αλλοδαπών Ν.Π. εγκατάσταση Αλλοδαπών παράδοση δήλωσης 63 3 Αλλοδαπών συµβούλων δικαιωµάτων Ν.Π Αλλοδαπών συµβούλων φορολόγηση 13 6 Αλλοδαπών τεκµήριο αυτοκινήτου 18 β Αλλοδαπών τεκµήριο κατοικίας 18 β Αλλοδαπών τεχν.επιχειρήσεων κέρδη

4 Αλλοδαπών τεχνικών παρακράτηση Ν.Π Αλλοδαπών τραπεζ. φορ/ση αφορ. αποθεµ Αλλοδαπών υπ/των ΟΕ & ΕΕ συντελεστής Αλλοδαπών υπ/των φορολογία κερδών Αλλοδαπών χρόνος δήλωσης 62 3 Άλλου προσώπου Φορολόγηση 72 2 Άλλων επιτηδευµατιών αντικ.εργασιών 85 5η Άλλων επιτηδευµατιών ΑΦΜ χορήγηση 85 5η Άλλων πηγών εισόδηµα 48 3 Αµέλεια βεβαίωσης φόρου < των Αµετάκλητη πράξη επιτροπής 70 6 Άµισθου υποθηκοφύλακα εισόδηµα 48 1 Αµοιβαίου Κ µεριδίου προµήθεια πώλ. 55 1ζ Αµοιβαίων κέρδη (χρόνος κτήσης) 26 5 Αµοιβαίων κεφαλαίων αγορά(καταργήθηκε) 8 1στ Αµοιβαίων κεφαλαίων απαλλαγές 103 1ιβ Αµοιβαίων κεφαλαίων κέρδη 6 3ι Αµοιβαίων κεφαλαίων κέρδη 24 1δ Αµοιβαίων παρακράτηση φόρου 54 5 Αµοιβές εκτός µισθού µελών.σ. 24 1α Αµοιβές ιατρικών επισκέψεων 9 3α Αµοιβές ιατρών έκπτωση φόρου 9 3α Αµοιβές και ποσοστά.σ 24 1α Αµοιβές µελών συνεταιρισµού 28 3γ Αµοιβές ξένων καλλιτεχνών Αµοιβές οδοντιάτρων έκπτωση φόρου 9 3α Αµοιβές παροχής υπηρεσιών Ν.Π α Αµοιβές σε µέλη.σ (χρόνος κτήσης) 26 1 Αµοιβή δικηγόρου σε δίκες ακινήτων 23 1α Αµοιβή επιχειρηµατική κοινωνού 28 3ε Αµοιβή επιχειρηµατική οµορ. εταίρου 28 3ε Αµοιβή συµβατική αρχιτεκτόνων 50 6 Αµοιβή συµβατική µηχανικών 50 6 Αµοιβής καθοριζόµενης αρχιτεκτόνων φόρος 13 3 Αµοιβής καθοριζόµενης µηχανικών φόρος 13 3 Αµοιβής συµβατικής δικηγόρων παρακρ. 52 5δ Αµοιβών.Σ. παρακράτηση φόρου Αµοιβών δικηγορικών προκαταβολή 52 5α Αµοιβών εκτός µισθού παρακράτηση 54 5 Αµοιβών καθαρών συντελεστές 50 4 Αµοιβών µε παρακράτηση µη προκατ/λή 52 5β Αµοιβών µελών. Σ.έκπτωση 105 6γ Αµοιβών µελών.σ. παρακράτηση 54 5 Αµοιβών συγγραφέων παρακράτηση φόρου 58 1 Αµοιβών τρίτων παρακράτηση 20% 55 1ε Αµοιβών τρίτων παρακράτηση φόρου 20% 58 1 Αµφισβήτηση αντικειµενικού µισθώµατος 22 5 Αµφισβήτηση ορθότητας φύλ. ελέγχου 70 1 Αµφισβήτηση τεκµηρίου 16 2 Αµφισβήτηση τεκµηρίου ανέργων 16 2 Αµφισβήτηση τεκµηρίου ασθενών 16 2 Αµφισβήτηση τεκµηρίου φαντάρων 16 2 Αµφισβήτηση τεκµηρίου φυλακισµένων 16 2 Αµφισβήτηση φόρου 66 2 Αµφισβήτησης τεκµηρίου αποδεικτικά 16 2 Αναβίωση αξίωσης επιστροφής ΦΕ 84 7 Αναβολή της δίκης αυτεπάγγελτη 71 3 Αναγνωριζόµενες αποδείξεις αγοράς αγαθών 9 2 Αναγνώριση αποζηµιώσεων 31 9 Αναγνώριση αρχική χρηµατοοικ.µέσων- ΛΠ Αναγραφή ΑΦΜ υποχρεωτική 82 6 Αναγραφή στα βιβλία των εκπτώσεων Αναγωγής δικαίωµα κατά ιευθυνόντων Αναδόχων Υ.Ο. χορήγηση στοιχείων 85 5ιε Αναδροµικά δικαστικής απόφασης 46 1 Αναδροµικά υπαλλήλων 45 4δ Αναδροµικές αποζηµιώσεις µισθωτών 45 4δ Αναδροµικές πρόσθετες αποδοχές 45 4δ Αναδροµικό εισόδηµα ακινήτων 20 2 Αναδροµικών παρακράτηση φόρου 57 1δ Αναδροµικών χρόνος κτήσης 46 1 Αναθεώρηση απόφασης προέγκρισης 39Γ 5 Αναθεώρηση λαθεµένης εγγραφής 72 2 Ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρείας Ανάκληση απαλλοτρίωσης 33 2ζ Ανάκληση απόφασης προέγκρισης 39Γ 6 Ανάκληση δήλωσης (ηλεκτρονικώς) 61 6 Ανάκληση δήλωσης ανεπίτρεπτη 61 4 Ανάκληση δήλωσης λόγω πλάνης 61 4 Ανάκληση δήλωσης νοµ. προσώπου Ανάκληση δήλωσης προθεσµία 61 4 Ανάκληση δήλωσης προϋποθέσεις 61 4 Ανάκλησης δήλωσης απόρριψη 61 4 Ανακλητική δήλωση εταιρείας 64 6 Ανακλητική δήλωση µετά την 31/ Ανακλητικής δήλωσης έλεγχος προσωρινός 67 2γ Ανακλητικής δήλωσης επιστροφή φόρου 84 7 Ανακοίνωση φορολογικού απορρήτου 85 8 Ανακρίβεια στοιχείων δαπάνης 19 4 Ανακρίβεια- συντελεστής οικοδοµικών 34 2 Ανακρίβεια τεκµηρίων αγοράς 19 4 Ανακριβή βιβλία ελ. επαγ/τιών 50 4 Ανακριβή δήλωση υπο εκκαθάριση Ν.Π 107 2γ Ανακριβή στοιχεία πίνακα κόστους 35 3 Ανακριβής παροχή πρόσθετων πληροφ. 39Β 1γ Ανακριβής δήλωση αλλαγής διεύθυνσης 76 4 Ανακριβής δήλωση παρακρατηθέντος 59 6 Ανακριβής δήλωση παρακρατηθέντος 60 6 Ανακριβής τελικός πίνακας κόστους 35 3 Ανακριβής φάκελος εκµηρίωσης 39Β 1β Ανακριβών ή ανεπαρκών βιβλίων έσοδα 30 2γ Ανακριβών στοιχείων δήλ.πρόστιµο 82 3 Ανακύκλωσης παροχών έκπτωση 31 1λ Αναληθής χορήγηση βεβαίωσης (πρόστιµο)

5 Ανάληψης κερδών από το εξωτ. φόρος Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων 67 Α 3 Αναλογία αφορολογήτων στα διανεµόµενα Αναλογία φορολογηθέντων σε διανεµόµενα Αναλογίας προσθήκη αφορολογήτων Αναλογιστή εισόδηµα 48 1 Αναλογιών αρχής 67Β 1α Ανάλυση ρευστότητας 67Β 1β Αναλυτή - προγραµµατιστή εισόδηµα 48 1 Ανάλωση κεφαλαίου προηγουµένων ετών 19 2ζ Αναµόρφωση αποτ/των λογιστική Ν.Π Ανανεώσεις συµβολαίων ποδοσ/τών 46 1 Ανανεώσεις συµβολαίων προπονητών 46 1 Ανανέωση απόφασης προέγκρισης 39Γ 8 Αναπαραγωγή βιντεοκασετών 13 6 Αναπαραγωγή βιντεοκασετών Ν.Π Αναπαραγωγής βιβλίων δυνατότητα 32 1β Ανάπηρα παιδιά 7 1ε Ανάπηροι αδελφοί αδελφές 7 1ζ Αναπήρου δαπάνη αυτοκινήτου 18 α Αναπήρων αξιωµατικών έκπτωση φόρου 9 4β Αναπήρων απαλλαγή συντάξεων 6 5α,δ Αναπήρων αυτοκινήτων τεκµήριο 18 στ Αναπήρων έκπτωση φόρου 9 4α Αναπήρων µισθοί ή συντάξεις 6 5θ Αναπήρων νοσοκοµειακά έξοδα 9 3α Αναπήρων οπλιτών έκπτωση φόρου 9 4β Αναπήρων Τεκµήριο 16 1γ Αναπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης Ανάπτυξης µικρών νήσων κίνητρα Αναπτυξιακών νόµων αποθεµατικά Αναρµόδια έκδοση φύλλου ελέγχου 75 1 Αναστολή βεβαίωσης ενδικ. προσφυγής 70Β 4 Αναστολή καταβολής βεβαιωθ. φόρου 74 6 Αναστολή καταβολής προσ. ελέγχου 74 9 Αναστολή προθεσµίας προσφυγής 70 6 Αναστολή τεκµηρίου αγοράς ακινήτου 17 γ Αναχώρηση αλλοδαπού 62 3 Αναχωρούντος στο εξωτερικό δήλωση 62 2 Αναχωρούντος στο εξωτερικό εγγύηση 62 2 Αναψυχής σκαφών ακινησία 16 1στ Αναψυχής σκαφών µισθ.υποχρεώσεις 78 - Αναψυχής σκαφών τεκµήριο 16 1στ Αναψυχής σκαφών τεκµήριο 16 1στ Ανέγερση οικοδοµής σε ξένο οικόπεδο 78 1 Ανέγερση οικοδοµών ατοµικώς 13 3 Ανέγερση προκατασκευασµένων 34 2 Ανέγερση σε µισθωµένο οικόπεδο 21 1β Ανέγερσης ακινήτων µη αναγραφή 19 4 Ανέγερσης ακινήτων τεκµήριο 17 γ Ανέγερσης οικοδοµών καθαρά κέρδη ΑΕ Ανέγερσης οικοδοµών καθαρά κέρδη ΕΠΕ Ανέκκλητο δήλωσης κατάργησης δίκης 71 3 Ανέλεγκτες παραγραφόµενες δηλώσεις 66 8 Ανεµόπτερων τεκµήριο 16 1ζ Ανεξάρτητες υπηρεσίες αρχιτεκτόνων 48 5 Ανεξάρτητες υπηρεσίες µηχανικών 48 5 Ανεπάρκεια- συντελεστής οικοδοµικών 34 2 Ανεπαρκής φάκελος εκµηρίωσης 39Β 1β Ανεπαρκών ή ανακριβών βιβλίων έσοδα 30 2γ Ανεπισήµων στοχείων κατάσχεση Ανεπίτρεπτη ανάκληση δήλωσης 61 4 Ανέργων αµφισβήτηση τεκµηρίου 16 2 Άνευ ανταλλάγµατος χρήση οικοδοµή 22 3 Άνευ καταβολής φόρου δήλωση Ν.Π Ανήλικα ορφανά παιδιά 7 1η Ανηλίκου εισόδηµα 5 4 Ανηλίκου εισόδηµα από εργασία 5 4 Ανηλίκου εισόδηµα από κληρονοµιά 5 4 Ανηλίκου εισόδηµα από συντάξεις 5 4 Ανήλικου κληρονοµιά αυτοκινήτου 16 2 Ανηλίκου τέκνου αυτοκίνητο 16 1γ Ανηλίκου τέκνου υποχρέωση 5 4 Ανηλίκων κηδεµόνας υπόχρεος 61 3β Ανηλίκων τέκνων δήλωση 61 2 Ανηλίκων τέκνων εισόδηµα 5 3,4 Ανηλίκων τέκνων φορολογία 5 3,4 Ανηλίκων φύλλο ελέγχου 68 1β Ανθοπωλών επιχειρήσεις 30 4 Ανιόντες συζύγων 7 1στ Αντάλλαγµα σε µεταβίβαση επικαρπίας 21 1ε Ανταλλάγµατα εργολαβικά 34 4α Ανταποδοτικού τέλους έκπτωση 31 1υ Αντασφαλίσεις ασφαλιστικών εταιρειών Αντέγγραφα µισθωτηρίων συµβολαίων 77 2 Αντεγγράφου υπογραφή 82 7 Αντίγραφο δικαστικής απόφασης 81 6 Αντίγραφο πρακτικού στον υπόχρεο Αντίγραφο φύλλου ελέγχου 69 - Αντιγράφων κατασχεθέντων λήψη Αντιγράφων οικοδ. αδειών αποστολή 82 1 Αντικειµενική αξία ακινήτων 34 1 Αντικειµενική δαπάνη δευτ/σας κατοικίας 16 1β Αντικειµενική δαπάνη τζιπ 16 1γ Αντικειµενικής δαπάνης µη δήλωση Αντικειµενικό γεωργικό εισόδηµα 42 2 Αντικειµενικό ενοίκιο γεωργικής γης 42 2 Αντικειµενικό καθ.γεωργικό εισόδηµα 42 1 Αντικειµενικοί συντελεστές καλλιεργειών 42 2 Αντικειµενικός προσδιορισµός εισ/τος 32 - Αντικειµενικός συντελεστής άρδευσης 42 2 Αντικειµενικού ανώτερο µίσθωµα γαιών 22 5 Αντικειµενικού εισοδήµατος προσδιορισµός 16 - Αντικειµενικού µισθώµατος αµφισβήτηση

6 Αντικειµενικών δαπανών τεκµήριο 16 - Αντικείµενο του φόρου 1 - Αντικείµενο φόρου αλλοδαπών επιχ/σεων 99 1δ Αντικείµενο φόρου δηµοσ. επιχειρήσεων 99 1β Αντικείµενο φόρου νοµικών προσώπων 99 - Αντικείµενο φόρου συνεταιρισµών 99 1γ Αντικειµένου επιχείρησης µεταβολή 29 5 Αντικειµένου εργασιών χορήγηση 85 5η Αντίκλητου κοιν/ση φύλλου ελέγχου 69 - Αντιµισθία δικηγόρων πάγια 45 1 Αντιπ/ποι οντοτήτων µη συνεργασίµων 51 Β 3 Αντιπληµµυρικά έργα (αποσβέσεις) 23 1στ Αντιπρόσωποι πώλησης αυτοκινήτων Αντιπρόσωπος αλλοδαπής επιχείρησης 100 1γ Αντιπρόσωπος αλλοδαπού 62 3 Αντιπρόσωπος αναχωρούντος 62 2 Αντιπρόσωπος κατοίκου εξωτερικού 61 1 Αντιπροσώπου ασφαλειών δήλωση 64 1β Αντιπροσώπων παρακράτηση φόρου 55 1γ Άνω των 300 τ.µ. κατοικίες 9 1 Άνω των 9 ετών µίσθωση 21 1δ Ανώνυµες ηµεδαπές εταιρείες 99 1α Ανώνυµη εταιρεία υποκείµενο φόρου 101 1α Ανώνυµης εταιρείας διάλυση Ανώνυµης εταιρείας κέρδος σε διάλυση Ανωνύµων εταιρειών αµοιβές.σ. 24 1α Ανωνύµων Εταιρειών αποθεµατικά 25 1 Ανωνύµων εταιρειών µερίσµατα 24 1 α Ανώνυµων εταιρειών παροχές 25 5 Ανωτέρας βίας δαπάνης τεκµήριο 16 2 Ανώτερη βία για ελ. επαγγελµατία 50 5 Ανώτερης βία γεωργική ζηµία 42 6 Ανώτερης βίας γεωργικές ζηµιές 41 4 Ανώτερης βίας συντελεστής 32 2 Ανώτερο µίσθωµα γαιών 22 5 Αξία γεωργικών προϊόντων 41 2 Αξία επικαρπίας 33 8 Αξία µισθωτική ακινήτου 22 1 Αξία οικοδοµής που αναγέρθηκε 21 1β Αξία ψιλής κυριότητας 33 8 Αξίας µεγάλης πραγµάτων τεκµήριο 17 α Αξίας µετοχών ΑΕ π ροσδιορισµός 13 2 Αξίας χονδρ.πωλήσεων(fob) αλλοδαπών 37 2 Αξιωµατικοί ΕΝ υπολογισµός φόρου 9 8 Αξιωµατικών αναπήρων έκπτωση φόρου 9 4β Αξιωµατικών ΕΝ εξαµηνιαία δήλωση 59 4 Αξιωµατικών καταβολή παρακράτησης 59 4 Αξιωµατικών ναυτικού παρακράτηση 57 1στ Αξιών κινητών απαλλαγή 6 3 Αξιών κινητών εισόδηµα 24 - Αξιών κινητών εισόδηµα ειδικό 25 - Αξιών κινητών εισοδήµατα Ν.Π ι Αξιών κινητών ΝΠ παρακράτηση φόρου Αξιών κινητών παρακράτηση φόρου 54 - Αξιών κινητών υπόχρεος παρακράτησης 54 7 Αξιών κινητών χρόνος παρακράτησης 54 6 Αξίωσης επιστροφής ΦΕ αναβίωση 84 7 Αόριστη επιφύλαξη δήλωσης 61 5 Απαγόρευση γνωστοποίησης στοιχείων 85 2 Απαγόρευση χορήγησης δανείων 81 4 Απαιτήσεις επισφαλείς ετ.χρηµ.µίσθωσης Απαιτήσεις επισφαλείς τραπεζών 105 4,5 Απαιτήσεων επισφαλών είσπραξη 32 2β Απαίτησης εκχώρηση στο δηµόσιο 4 7 Απαίτησης κατά του ηµ. παραγραφή 84 4 Απαιτητοί τόκοι (χρόνος κτήσης) 26 4 Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων 9 2 Απαλ/να έσοδα (µείωση δαπανών) 31 8 Απαλλαγές αµοιβαίων κεφαλαίων 103 1ιβ Απαλλαγές από το Φόρο 6 - Απαλλαγές απο το φόρο Ν.Π Απαλλαγές γεωργικών επιχειρήσεων 44 - Απαλλαγές εταιρειών επενδύσεων 103 1ιβ Απαλλαγές νέων επιχειρηµατιών 6 7 Απαλλαγή % επιδόµ. επικίνδυνης εργασίας 6 5ιδ Απαλλαγή αγροτικού εισοδήµατος 44 1 Απαλλαγή αµοιβών καλλιτεχνών 6 6α Απαλλαγή από ακίνητα 6 2 Απαλλαγή διπλωµατών 6 1 Απαλλαγή Ε.Κ.Α.Σ 6 5ιγ Απαλλαγή εισοδήµατος επιχειρήσεων 6 4 Απαλλαγή Εισοδήµατος ιδιοκατοίκησης 6 2 Απαλλαγή εισοδήµατος κινητών αξιών 6 3 Απαλλαγή εισοδήµατος µισθωτών 6 5 Απαλλαγή εισοδήµατος πλοίων 6 4α Απαλλαγή εντόκων γραµµατίων ηµοσίου Απαλλαγή εξωιδρυµατικού επιδόµατος 6 5ε Απαλλαγή επιδόµατος τρίτεκνης 6 5ιβ Απαλλαγή επιχορήγησης ΟΑΕ 6 4γ Απαλλαγή κερδών παραγώγων(διπλογ.) 38 6 Απαλλαγή κερδών πώλησης µετοχών 38 1,2 Απαλλαγή Οµολογιακών ανείων ηµοσίου Απαλλαγή παρακρ. τόκων εταιρείας Απαλλαγή παρακρ. τόκων προϋποθέσεις Απαλλαγή παρακρ. τόκων συνδεδεµένων Απαλλαγή πρεσβευτών 6 1 Απαλλαγή πρόξενων 6 1 Απαλλαγή προσφύγων 6 6δ Απαλλαγή συντάξεων αναπήρων 6 5α,δ Απαλλαγή συντάξεων θυµάτων πολέµου 6 5α Απαλλαγή σύνταξης πολύτεκνης 6 5ζ Απαλλαγή τεκµηρίου αγορών παγίων 18 ε Απαλλαγή τόκων Εθνικής Κτηµατικής 103 1ιδ Απαλλαγή τόκων καταθέσεων 6 3 6

7 Απαλλαγή τόκων ξένου νοµίσµατος 12 7 Απαλλαγή τόκων στεγαστικού ταµιευτηρίου 12 7γ Απαλλαγή υποτροφιών 6 6γ Απαλλαγή φακέλου τεκµηρίωσης συν/γών 39 Α 1 Απαλλαγή φόρου δηµ.επιχ.απορριµµάτων 103 1α Απαλλαγή φόρου δηµοτ. επιχειρήσεων 103 1α Απαλλαγή φόρου Ε.Ν.Α.Ε 103 1α Απαλλαγή φόρου εισοδήµατος νέων 6 9 Απαλλαγή φόρου Κ.Ε..Κ.Ε 103 1α Απαλλαγή φόρου κοινοτ. επιχειρήσεων 103 1α Απαλλαγή φόρου Οµολογιακών ανείων Απαλλαγή φόρου συνδεδεµ. ΝΠ στην ΕΕ Απαλλαγή φόρου του δηµοσίου 103 1α Απαλλαγή φόρου των Α.Ε.Ι α Απαλλαγή φόρου των ήµων 103 1α Απαλλαγή φόρου των Κοινοτήτων 103 1α Απαλλαγή χρηµατικών βραβείων 6 6β Απαλλαγής προσαύξηση νέων αγροτών 44 1 Απαλλαγής προϋποθέσεις νέων αγροτών 44 1 Απαλλαγών γεωργικών δικαιολογητικά 44 2 Απαλλαγών µικρών νήσων διάρκεια Απαλλοτρίωσης ανάκληση 33 2ζ Απάντησης χρόνος σε επιφύλαξη 61 5 Απαράδεκτη δήλωση 62 1στ Απαράδεκτη δήλωση Ν.Π Απαράδεκτη δήλωση παρακρατηθέντος 59 7 Απαράδεκτη δήλωση παρακρατηθέντος 60 7 Απλογραφικά βιβλία (καθ.εισόδηµα) 31 1 Αποδεδειγµένη µη γνώση του φύλλου 75 1 Αποδεικτικά αµφισβήτησης τεκµηρίου 16 2 Αποδεικτική δύναµη µισθωτηρίων 77 2 Αποδείξεις αγοράς αγαθών αναγνωριζόµενες 9 2 Αποδείξεων απαιτούµενο ποσό 9 2 Αποδείξεων προσκόµισης εξαίρεση 9 2 Απόδειξη εκπτώσεων εισοδήµατος 66 2 Απόδειξη συναλλαγών µε εξωχώριες 51 Β 1,2 Αποδόσεις παραγώγων 28 3θ Απόδοση δικαιωµάτων αλλοδαπών 13 6 Απόδοση όταν δεν µεσολαβούν τράπεζες 54 6 Απόδοση παρ/ντων από κληρονόµους 60 5 Απόδοση παρακρ. φόρου εργοληπτών 1% 55 1β Απόδοση παρακρ. φόρου κινητών αξιών 60 2 Απόδοση παρακρατ.φόρου εταίρων ΕΠΕ 55 1α Απόδοση παρακρατ.φόρου µελών.σ. 55 1α Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 59 1 Απόδοση παρακράτησης κινητών αξιών 54 6 Απόδοση παρακρατούµενου ΦΜΥ 57 2 Απόδοση παρακρατούµενων φόρων 59 1 Απόδοση παρακρατούµενων φόρων 60 1 Απόδοση προκαταβολής αρχιτεκτόνων 52 4β Απόδοση προκαταβολής µηχανικών 52 4β Απόδοση Φ.Μ.Υ κατώτερου πληρώµατος 59 4 Απόδοση ΦΜΥ από κληρονόµους 59 5 Απόδοση φόρου αποζηµιώσεων 60 1 Απόδοση φόρου ασφαλ. ταµείων 59 2 Απόδοση φόρου διαχειριστών 60 4 Απόδοση φόρου δικαιωµάτων από Ν.Π Απόδοση φόρου σε αυτοτελή φορολόγηση 13 1γ Απόδοση φόρου τόκων 12 3 Απόδοση φόρου τόκων οµολόγων 12 3α Απόδοση φόρου Φ.Π µερισµάτων αλ/πής 54 6 Απόδοσης οφειλοµένων φόρων Ν.Π ευθύνη Απόδοσης παρακρατούµενων Ν.Π ευθύνη Απόδοσης φόρου ιµηνιαίες δηλώσεις 59 - Απόδοσης φόρου µερ/των αλλοδαπής 54 7 Απόδοσης φόρου µηνιαίες δηλώσεις 60 - Αποδοχές αλλοδαπών πλοίων 6 5ι Αποδοχές δασκάλων Ελ.σχολείων Γερµανίας 6 5ιε Αποδοχές πρόσθετες αναδροµικές 45 4δ Αποδοχή επιφύλαξης δήλωσης 61 5α Αποδοχών αναδροµικών χρόνος κτήσης 46 1 Αποδοχών καταβολή µεταγενέστερα 46 1 Αποζηµιώσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων 13 6 Αποζηµιώσεις ασφαλιστικές αυτ/των Αποζηµιώσεις εξισωτικές αγροτών 44 1 Αποζηµιώσεις µε δικαστική απόφαση 31 9 Αποζηµιώσεις µελών. Σ γ Αποζηµιώσεις µελών Ε..Ε.Φ. 70 Α 10 Αποζηµιώσεις µισθωτών αναδροµικές 45 4δ Αποζηµιώσεων αναγνώριση 31 9 Αποζηµιώσεων απολυµένων απόδοση 60 1 Αποζηµιώσεων επιχειρήσεων έκπτωση 31 1ι Αποζηµιώσεων µισθωτών φορολόγηση 14 1 Αποζηµιώσεων Ν.Π.παρακράτηση Αποζηµιώσεων προσωπικού πρόβλεψη 31 1ιε Αποζηµιώσεων χρόνος κτήσης 46 2 Αποζηµίωση δαπανών υπαλλήλων 45 4α Αποζηµίωση εκτός έδρας υπαλλήλων 45 4β Αποζηµίωση εφάπαξ 14 1 Αποζηµίωση λύσης µίσθωσης 23 1ζ Αποζηµίωση µισθωρή παρακράτηση 20% 55 1ε Αποζηµίωση τριµελούς επιτροπής 70 8 Αποζηµίωσης απολυοµένων φορολόγηση 14 1 Αποθανόντος χρόνος δήλωσης 62 1στ Αποθανών φορολογούµενος 61 3γ Αποθέµατα αλλοδαπής επιχείρησης 100 1δ Αποθέµατα µαθηµατικά 24 1στ Αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων Αποθεµατικά αφορ. κεφαλαιοποιούµενα Αποθεµατικά αφορολόγητα διανεµόµενα Αποθεµατικά αφορολόγητα τραπεζών Αποθεµατικά κάλυψης κινδύνων Αποθεµατικό ειδικό οικοδ.συνεταιρισµών Αποθεµατικό κερδών από µετοχές

8 Αποθεµατικό κερδών ΝΠ ηλ/κής ενέργ ιε Αποθεµατικό κερδών παραγώγων ειδικό 38 6 Αποθεµατικών Α.Ε εισόδηµα 26 6 Αποθεµατικών Α.Ε κεφαλαιοποίηση 25 1 Αποθεµατικών Α.Ε. διανοµή 25 1 Αποθεµατικών αυτοτελής φορολόγηση Αποθεµατικών αφορ.φόρος σε µετατροπές Αποθεµατικών αφορολόγητων δήλωση Αποθεµατικών αφορολόγητων δόσεις Αποθεµατικών ειδικώς φορ/ντων διανοµή Αποθεµατικών ειδικώς φορ/ντων κεφαλ/ση Αποθεµατικών κεφαλαιοποίηση 34 3 Αποθεµατικών λογιστική εµφάνιση Αποθεµατικών οικοδοµικών επιχ.διανοµή 34 3 Αποθεµατικών τρόπος παρακολούθησης Αποθεµάτων ασφαλειών εισόδηµα 26 7 Αποθεµάτων ασφαλειών παρακράτηση 54 2 Αποθεµάτων ασφαλειώναπόδοση φόρου 60 2 Αποθεµάτων παρακράτηση φόρου 54 2 Αποθεµάτων υπεραπόδοση 24 1στ Αποθήκες 21 1α Αποκλεισµός 2 ης αίτ. συναρµόδιας επιτρ. 70 Α 5 Απόκρουση πρότασης κατάργησης δίκης 71 4 Απόκτηση αυτ/του εντός του έτους 16 1γ Απόκτηση εισοδήµατος ακινήτων 20 - Απόκτηση εισοδήµατος εταίρων 28 4α Απόκτηση εισοδήµατος κινητών αξιών 26 - Απόκτησης κερδών µετοχών χρόνος 38 3 Απόκτησης µετοχών δικαίωµα 45 1 Απόκτησης µετοχών κόστος 38 3 Απόκτησης µετοχών ωφέλεια 45 1 Απόκτησης µετοχών ωφέλεια 48 6 Απόκτησης περιουσίας τεκµήριο 17 - Απολογιστικό κόστος 34 1 Απολυοµένων φορολόγηση αποζηµίωσης 14 1 Αποπληθωρισµένη τιµή πώλ. Ακινήτου 33 6 Απόρρητο εκθέσεων ελέγχου 85 2 Απόρρητο συναλλαγών 85 9 Απόρρητο τραπεζικών συναλλαγών 85 9 Απόρρητο φακέλου τεκµηρίωσης 39 Α 7 Απόρρητο φορολογικό 85 - Απόρρητο φορολογικών δηλώσεων 85 2 Απόρρητο φύλλων ελέγχου 85 2 Απορρήτου καταθέσεων άρση 66 1β Απορρήτου τραπεζικού ισχύς 12 6 Απορρήτου φορολογικού παραβίαση 85 7 Απόρριψη ανάκλησης δήλωσης 61 4 Απόρριψη επιφύλαξης προσφυγή 61 5β Απορρόφησης Α.Ε. ευθύνη διοικούντων Αποσβέσεις ακινήτων 23 1α Αποσβέσεις γαιών 23 1ε Αποσβέσεις διατηρητέων ακινήτων 23 1α Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων 31 1θ Αποσβέσεις έργων επιδοτούµενων Αποσβέσεις εταιρειών ειδικού σκοπού Αποσβέσεις κόστους µενόντων 31 7 Αποσβέσεις σε υπεκµίσθωση 23 1γ Αποσβέσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Αποσβέσεων έκπτωση 31 1στ Αποσβέσεων έκπτωση ακινήτων 23 1α Αποσβέσεων οριστικές εγγραφές 31 1στ Αποσβέσεων συντελεστές 31 1στ Αποσβέσεων υποχρεωτηκότητα 31 1στ Απόσβεση ακινήτων εταιρειών λήζινκ 31 1ιβ Απόσβεση εξόδων εγκατάστασης 31 1ιβ Απόσβεση εξόδων ευρώ 31 1ιβ Απόσβεση Ζηµίας µε µείωση κεφαλαίου Απόσβεση κεφαλ. µε εξαγορά ιδίων µετοχών Απόσβεση παγίων εξ ολοκλήρου 31 1στ Απόσβεση παγίων µέχρι ευρώ 31 1στ Απόσβεσης σταθερή µέθοδος 31 1στ Απόσβεσης τοκοχρεωλυτικής τεκµήριο 17 στ Αποστολή αντιγράφων οικοδ. αδειών 82 1 Αποστολή ενδικοφανούς προσφυγής 70Β 2 Αποστολή συµβολαίων στην εφορία 81 8 Αποτελέσµατα υπερδωδεκάµηνης περ. 64 1γ Αποτελέσµατος ελέγχου γνωστοποίηση 66 9 Αποτελεσµάτων Ν.Π. λογ.αναµόρφωση Αποτελεσµάτων πράξη προσδιορισµού 64 4 Αποτελεσµάτων χρήσης φορολ. πίνακας β Αποτίµηση & διάθεση παραγώγων 38 - Αποτίµηση & διάθεση χρεογράφων 38 - Αποτίµησης µετοχών ζηµιά 38 4 Αποτίµησης οµολογιών ζηµιά 38 4 Απουσία µέλους επιτροπής 70 5 Αποφάσεων δικαστικών έκπτωση φόρου 74 8 Αποφάσεων δικαστικών νέα εκκαθάριση 74 8 Αποφάσεων οριστ. βεβαίωση φόρου 74 1γ Απόφαση δικ. για υποθήκη ακινήτου 81 1 Απόφαση δικαστική επιστροφής φόρου 74 7 Απόφαση δικαστική προσωρινή 68 5 Απόφαση προέγκρισης τιµών συναλλαγών 39Γ 3 Απόφασης δικαστ. βεβαίωση φόρου 75 5 Απόφασης δικαστ. έκπτωση φόρου 75 5 Απόφασης δικαστηρίου δόσεις φόρου 74 5 Απόφασης δικαστικής αποζηµιώσεις 31 9 Απόφασης δικαστικής προσδιορισµός 64 5 Απόφασης δικαστικής τόκοι 24 1γ Απόφασης δικαστικής τόκοι 25 4 Απόφασης ενδικ. προσφυγής αιτιολογία 70Β 6 Απόφασης ενδικ. προσφυγής προσφυγή 70Β 7,8 Απόφασης προέγκρισης ακύρωση 39Γ 7 Απόφασης προέγκρισης αναθεώρηση 39Γ 5 Απόφασης προέγκρισης ανάκληση 39Γ 6 8

9 Απόφασης προέγκρισης έλεγχος εφαρµογής 39Γ 4 Απόφασης προθεσµία ενδικ. προσφυγής 70Β 5 Απώλεια µεταφοράς ζηµιάς 61 1 Απώλεια µεταφοράς ζηµιάς Απώλεια φορολογουµένου 61 3γ Άρδευσης αντικειµενικός συντελεστής 42 2 Αριθµητικών λαθών δήλωσης διόρθωση 66 2 Αρµόδιοι για ακύρωση φύλλου ελέγχου 75 2 Αρµόδιος εγκατάστασης αλλοδαπού Ν.Π β Αρµόδιος έφορος αλλοδαπού Ν.Π Αρµόδιος Έφορος ατοµ.επιχείρησης 63 1α Αρµόδιος έφορος δηλώσεων Ν.Π Αρµόδιος έφορος έδρας Ν.Π α Αρµόδιος Έφορος εκπρόθ. δήλωσης 63 2 Αρµόδιος Έφορος ελ. επαγγέλµατος 63 1α Αρµόδιος έφορος ελέγχου δηλώσεων 64 2 Αρµόδιος έφορος εξεύρεσης εισ/τος 64 2 Αρµόδιος Έφορος επιβολής φόρου 63 1 Αρµόδιος έφορος επιβολής φόρου 64 2 Αρµόδιος Έφορος θανόντος 63 1γ Αρµόδιος Έφορος µενόντων εξωτ. 63 1β Αρµόδιος έφορος παραλαβής δηλ Αρµόδιος έφορος περιφ. µε πολλές ΟΥ Αρµόδιος Έφορος συζύγων 63 4 Αρµόδιος οικονοµικός Έφορος 63 - Αρµόδιος σχολάζουσας κληρονοµιάς 63 1γ Αρµοδιότητα κατοίκων εξωτερικού 63 1β Άρνηση άδειας σε λαϊκές αγορές Άρνηση βοηθείας ελεγκτικού έργου 66 6 Άρνηση εξαργύρωσης µερισµαταποδείξεων 79 1 Άρνηση εξαργύρωσης τοκοµεριδίων 79 1 Άρνηση µεταγραφής 81 2 Άρνηση σύνταξης συµβολαίου 81 1 Άρνηση χορήγησης άδειας αυτ/του Άρνησης χορήγησης βεβαιώσεων πρόστιµα 83 5 Αρνητικό εισόδηµα 4 3 Αρνητικό εισόδηµα αλλοδαπής 4 4 Αρνητικός συντελεστής 32 2 Άρση απορρήτου καταθέσεων 66 1β Αρχείου οχηµάτων χορήγηση στοιχείων 85 5στ Αρχές ελεγκτικές 66 3 Αρχές ελεγκτικής παραδεκτές 67Β 1ε Αρχές παραδεκτές ελεγκτικής 67Β 1ε Αρχής αναλογιών 67Β 1α Αρχική αναγνώριση χρηµατοοικ.µέσων - ΛΠ Αρχική δήλωση εκπρόθεσµη 62 1στ Αρχικής δήλωσης υποβολή ένεκα ελέγχου 66 9 Αρχιτέκτονα εισόδηµα 48 1 Αρχιτέκτονα συµµετοχή σε επιχείρηση 13 4 Αρχιτεκτονικών µελετών συντελεστής 49 5 Αρχιτεκτόνων αµοιβή συµβατική 50 6 Αρχιτεκτόνων ανεξάρτητες υπηρεσίες 48 5 Αρχιτεκτόνων απόδοση προκαταβολής 52 4β Αρχιτεκτόνων δήλωση προκαταβολής 52 4β Αρχιτεκτόνων εισοδήµατα εκ τόκων 48 4 Αρχιτεκτόνων καθαρό εισόδηµα 49 5 Αρχιτεκτόνων προκαταβλητέος φόρος 52 4α,β Αρχιτεκτόνων τεκµαρτός προσδιορισµός 50 6 Αρχιτεκτόνων φόρος καθοριζόµενης αµοιβής 13 3 Αρωγής ταµείων παρακράτηση 57 1ε Ασθενοφόρων δωρεά 31 1αγ Ασθενών αµφισβήτηση τεκµηρίου 16 2 Άσκηση προσφυγής απόρριψης δηλ Άσκηση προσφυγής νοµικού προσώπου 70 9 Αστικές εταιρείες 2 4 Ασφαλ/νων ζηµιών πραγµατογνωµοσύνη Ασφαλειών αποθεµάτων παρακράτηση 54 2 Ασφαλειών ζωής µαθηµατικά αποθέµατα Ασφαλειών µεσίτη δήλωση 64 1β Ασφάλιση οµαδική προσωπικού 31 1αδ Ασφάλισης φορείς χορήγηση στοιχείων 85 5ζ Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις αυτ/των Ασφαλιστικές εισφορές µισθών 31 1αα Ασφαλιστικής εταιρ. ασφάλιστρο καθαρό Ασφαλιστικής εταιρείας ανάκληση αδείας Ασφαλιστικών Α.Ε.εκπτώσεις Ασφαλιστικών εταιρειών αντασφαλίσεις Ασφαλιστικών εταιρειών µαθηµατικά αποθ. 31 1ζ Ασφαλιστικών κρατήσεις ζηµιών Ασφαλιστικών οργανισµών εφάπαξ 45 4γ Ασφαλιστικών πρακτορείων δήλωση 64 1β Ασφαλιστικών προµηθειών παρακράτηση 58 1 Ασφαλιστικών ταµείων κρατήσεις 47 1β Ασφαλιστικών ταµείων προσ.δήλωση 59 2 Ασφάλιστρα πυρκαγιάς ακινήτων 23 1α Ασφάλιστρο καθαρό ασφαλ. εταιρείας Ασφάλιστρων προσωπικού έκπτωση 31 1αδ Ατοµ.επιχείρησης αρµόδιος Έφορος 63 1α Ατοµικής επιχείρησης κέρδος 28 1 Ατοµικής επιχείρησης κλίµακα 9 1β Ατοµικών επιχ. καθαρά κέρδη 34 3 Ατοµικών επιχ. παραγώγων κέρδη 38 7 Ατοµικών επιχειρήσεων κάµπινγκ φόρος Ατοµικών επιχειρήσεων. δωµατίων φόρος Αυθεντικότητας πιστοποιητικό αυτοκινήτου 16 1γ Άϋλα στοιχεία επιχείρησης 13 1α Αύξηση γεωργικού εισοδήµατος 41 2 Αύξηση των δόσεων στην επίλυση Αυτεπάγγελτη αναβολή της δίκης 71 3 Αυτοδίκαια τροποποίηση φύλ. ελέγχου 75 5 Αυτοκίνητα µέχρι 1600 κυβ.εκατ. 31 1β Αυτοκίνητο ανηλίκου τέκνου 16 1γ Αυτοκίνητο σε στελέχη εταιρειών 45 1στ Αυτοκινήτου αγοράς τεκµήριο 17 α 9

10 Αυτοκινήτου ακινησία 16 1γ Αυτοκινήτου αλλοδαπού τεκµήριο 18 β Αυτοκινήτου αναπήρου δαπάνη 18 α Αυτοκινήτου απόκτηση εντός του έτους 16 1γ Αυτοκινήτου εικονική µεταβίβαση 16 1γ Αυτοκινήτου επιχ/σης τεκµήριο 16 1γ Αυτοκινήτου καταστροφή 16 1γ Αυτοκινήτου κληρονοµιά από ανήλικο 16 2 Αυτοκινήτου µε πιστοποιητικό αυθεντικότητας 16 1γ Αυτοκινήτου µεταβίβαση εντός του έτους 16 1γ Αυτοκινήτου παλαιότητα τεκµήριο 16 1γ Αυτοκινήτου παροχή σε στελέχη 45 1στ Αυτοκινήτου συγκυριότητας δαπάνη 16 1γ Αυτοκινήτου συντήρηση τεκµήριο 16 1γ Αυτοκινήτου τεκµήριο διαχειριστών ΕΠΕ 16 1γ Αυτοκινήτου τεκµήριο ξένων επιχ/σεων 16 1γ Αυτοκινήτου τεκµήριο συµβούλων Α.Ε 16 1γ Aυτοκινήτων αγορά για µεταπώληση 18 γ Αυτοκινήτων αναπήρων τεκµήριο 16 1γ Αυτοκινήτων αναπήρων τεκµήριο 18 στ Αυτοκινήτων.Χ συνεκµετάλλευση 64 7 Αυτοκινήτων.Χ συνεκµετάλλευση 64 7 Αυτοκινήτων.Χ. κοινωνία 64 7 Αυτοκινήτων δαπάνες σχολής οδηγών 31 1β Αυτοκινήτων εκµίσθωση 31 1β Αυτοκινήτων ενοικίασης τεκµήριο 16 1γ Αυτοκινήτων ενοικίων παρακράτηση 58 1 Αυτοκινήτων επιβατικών δαπάνες 31 1β Αυτοκινήτων εταιρειών δαπάνη 16 1γ Αυτοκινήτων µεταβίβαση άδειας 13 1β Αυτοκινήτων µικτής χρήσης τεκµήριο 16 1γ Αυτοκινήτων µισθωµένων δαπάνες 31 1β Αυτοκινήτων πώλ. από αντιπροσώπους Αυτοκινήτων χώροι στάθµευσης 21 1α Αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου 32 2β Αυτοτελής φορολόγηση αέρα µισθωµάτων 13 1γ Αυτοτελής φορολόγηση ακινήτων 11 - Αυτοτελής φορολόγηση αποθεµατικών Αυτοτελής φορολόγηση επαγγελµάτων 13 - Αυτοτελής φορολόγηση επιχειρήσεων 13 - Αυτοτελής φορολόγηση κινητών αξιών 12 - Αυτοτελής φορολόγηση µισθωτών 14 - Αυτοτελούς φορολόγησης απόδοση φόρου 13 1γ Αφαίρεση δαπανών (καταργήθηκε) 8 - Αφαίρεση κερδών από συµµετοχή Αφαίρεση µερισµάτων από συµµετοχή Αφαίρεση µη συνεργάσιµων κρατών 51 Α 5,6 Αφαίρεση φορολογηθέντων κερδών Ν.Π Αφανείς εταιρείες 2 4 Αφανούς εταίρου εισόδηµα 28 4β ΑΦΜ άλλων επιτηδευµατιών χορήγηση 85 5η ΑΦΜ αναγραφή υποχρεωτική 82 6 Αφορολόγητα αποθεµ. κεφαλαιοποιούµενα Αφορολόγητα αποθεµατικά διανεµόµενα Αφορολόγητα έσοδα νοµικού προσώπου Αφορολόγητα κέρδη αλλοδαπών τεχνικών 106 9,10 Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών επιχ Αφορολόγητο κατοίκων µικρών νήσων Αφορολογήτων αναλογία στα διανεµόµενα Αφορολογήτων αποθεµ. τραπεζών φορ/ση Αφορολόγητ. αποθεµ. φόρος σε µετατροπές Αφορολόγητων αποθεµατικών δήλωση Αφορολόγητων αποθεµατικών δόσεις Αφορολογήτων εσόδων επιµερισµός Αχρεώστητες καταβολές γεωργών 41 2δ Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι 32 2β Βαρύνοντα το φορολογούµενο πρόσωπα 7 - Βάσει αποφάσεων βεβαίωση φόρου 74 1γ Βάσει δηλώσεων βεβαίωση φόρου 74 1α Βάσει φύλ. ελέγχου βεβαίωση φόρου 74 1β Βασικός φάκελος τεκµηρίωσης 39 Α 3α Βεβαιωθέντος φόρου δόσεις 9 10 Βεβαιωθέντος φόρου χρόνος καταβολής 74 6 Βεβαιώσεων άρνηση χορήγησης πρόστιµο 83 5 Βεβαίωση βάσει οριστ. αποφάσεων 74 1γ Βεβαίωση διαφοράς προκαταβολής Βεβαίωση εισ/τος εµπορ.επιχειρήσεων 83 3 Βεβαίωση εισοδήµ. ελ. επαγγελµατιών 83 3 Βεβαίωση ενδικοφανούς προσφυγής 70Β 3 Βεβαίωση ηλεκτροδότησης 35 2 Βεβαίωση µισθωτών µοναδική 83 3 Βεβαίωση µισθωτών υπηρεσιών 83 3 Βεβαίωση παρακράτησης φόρου 83 2 Βεβαίωση προκαταβολής 52 1 Βεβαίωση συµπληρωµατική αποφάσεων 74 8 Βεβαίωση φόρου 74 - Βεβαίωση φόρου αλλοδαπής αρχής 109 4β Βεβαίωση φόρου βάσει δηλώσεων 74 1α Βεβαίωση φόρου βάσει συµβιβασµού 74 1γ Βεβαίωση φόρου βάσει φύλ. ελέγχου 74 1β Βεβαίωση φόρου δικ/κής απόφασης 75 5 Βεβαίωση φόρου εγγάµων 74 4 Βεβαίωση φόρου εµπρ/σµης προσφυγής 74 6 Βεβαίωση φόρου µετά τον Οκτώβριο 9 10 Βεβαίωση φόρου µετά τον Οκτώβριο 9 10 Βεβαίωση φόρου συζύγων 74 4 Βεβαίωση φόρων προσωρινού ελέγχου 74 9 Βεβαίωσης αναστολή ενδικ. προσφυγής 70Β 4 Βεβαίωσης συνδεδεµένης εταιρείας Βεβαίωσης φόρου < των 27 αµέλεια 74 3 Βεβαίωσης φόρου εξαίρεσης παραγραφής 84 2 Βεβαίωσης φόρου Ν.Π. διαδικασία Βεβαίωσης φόρου παράλειψη 74 2 Βεβαίωσης χορήγ.αναληθής (πρόστιµα)

11 Βεβαίωσης χορήγηση εκπρόθεσµη 83 5 Βελτιώσεις προσθήκες παγίων 31 1στ Βελτιώσεις-προσθήκες µισθ.ακινήτων 31 1ιγ Βίας ανώτερης συντελεστής 32 2 Βιβλία Α' κατηγορίας ακαθ.έσοδα 30 2β Βιβλία κατώτερης κατηγορίας 32 1α βιβλίων & στοιχείων γνώση 85 6 Βιβλίων & στοιχείων ΚΦΑΣ γνώση 85 6 Βιβλίων & στοιχείων µη διαφύλαξη 32 1β Βιβλίων & στοιχείων µη τήρησης 32 1α Βιβλίων αλλαγή κατηγορίας (ακαθ.έσοδα) 30 2β Βιβλίων Γ κατηγορίας δήλωση 64 1δ Βιβλίων µη τήρηση ακαθ.έσοδα 30 2γ Βιβλίων τήρηση κατώτερης κατηγορίας 30 2γ Βιβλίων τρίτης κατηγορίας δήλωση 64 1β,δ Βιντεοκασετών αναπαραγωγή 13 6 Βιντεοκασετών αναπαραγωγή Ν.Π Βιολόγου εισόδηµα 48 1 Βιοµηχανικά προϊόντα συνεταιρισµών 103 1θ Βιοµηχανικής επιχείρησης κέρδος 28 1 Βιοµηχανοστασίου έννοιαυ 21 2α Βιοµηχανοστασίων ιδιοχρησιµοποίηση 21 2α Βοήθειας τεχνικής δικαιώµατα 31 1ι Βοήθειας τεχνικής παρακράτηση Ν.Π Βοήθειας τεχνικής φορολόγηση 13 6 Βοηθητικών υλών έκπτωση 31 1γ Βοηθών οικιακών τεκµήριο 16 1ε Βραβείων χρηµατικών απαλλαγή 6 6β Βραβείων χρηµατικών έκπτωση 31 1π Βρεφονηπιακών σταθµών δαπάνες 31 1ο Γαίες έννοια όρου 20 4 Γαιών από εισόδηµα εκπτώσεις 23 1δ Γαιών αποσβέσεις 23 1ε Γαιών δυσανάλογο µίσθωµα 22 4 Γαιών δωρεάν παραχώρηση 22 5 Γαιών εισόδηµα από εκµίσθωση 22 4 Γαιών εκµίσθωσης εισόδηµα 20 1 Γαιών µίσθωµα µεγαλύτερο 22 5 Γαιών µίσθωµα µικρότερο 22 5 Γαιών µίσθωµα σε είδος 22 4 Γαιών τεκµαρτό µίσθωµα 22 4 Γεν. /νσης σύσταση επιτροπής 70 Α 1 Γεν. /ντών Ελέγχων δικαιώµατα Γεν. /ντών Επιθεώρησης δικαιώµατα Γεν. /ντών Φορολογίας δικαιώµατα Γενικά έξοδα διαχείρισης 31 1α Γενικής συνέλευσης µη πραγµατοποίηση Γενικής. /νσης δικαίωµα ελέγχου 67 Α 4 Γενικής. /νσης δικαίωµα επανελέγχου 67 Α 4 Γεωλόγου εισόδηµα 48 1 Γεωλόγων συντελεστής εισοδήµατος 49 6 Γεωπόνου εισόδηµα 48 1 Γεωργικές επισφαλείς απαιτήσεις 41 2γ Γεωργικές ζηµιές από θεοµηνίες 41 4 Γεωργική αγροτική επιχείρηση 40 1 Γεωργική επιτροπή νοµαρχιακή 42 3 Γεωργική εργασία 42 1β Γεωργική εταιρική επιχείρηση 40 2 Γεωργική ζηµία από ανώτερη βία 42 6 Γεωργικής γης αντικειµενικό ενοίκιο 42 2 Γεωργικής γης δήλωση εισοδηµάτων 107 2β Γεωργικής γης εκµίσθωση 43 1α Γεωργικής γης ενοίκιο 43 1α Γεωργικής γης συντελεστές 42 2 Γεωργικής επιχείρησης πάγια 43 1β Γεωργικής επιχείρησης συντελεστής 9 1γ Γεωργικό έδαφος 42 1α Γεωργικό εισόδηµα 42 2 Γεωργικό εισόδηµα ακαθάριστο 41 - Γεωργικό εισόδηµα καθαρό 41 - Γεωργικό εισόδηµα µεγαλύτερο 42 5 Γεωργικό εισόδηµα τεκµαρτό 41 2 Γεωργικό καθαρό εισόδηµα 42 - Γεωργικό κεφάλαιο 42 1γ Γεωργικό µίσθωµα τεκµαρτό 42 2 Γεωργικού εισ/τος οικονοµικό έτος 40 1 Γεωργικού εισ/τος προσδιορισµός 41 1 Γεωργικού εισοδήµατος εκπτώσεις 43 1 Γεωργικού εισοδήµατος µείωση 41 4 Γεωργικού εισοδήµατος µείωση 42 6 Γεωργικού εισοδήµατος πίνακες 42 2 Γεωργικού εισοδήµατος προσαύξηση 41 2 Γεωργικού εισοδήµατος προσδ.επιτροπή 42 2 Γεωργικού εισοδήµατος στοιχεία 42 1 Γεωργικού εξοπλισµού αγορά 43 1β Γεωργικού έτους έννοια 40 1 Γεωργικών απαλλαγών δικαιολογητικά 44 2 Γεωργικών εκµεταλλεύσεων εισόδηµα 4 2 Γεωργικών εκµεταλλεύσεων συν/στής 41 3 Γεωργικών επιχ. παρακράτηση φόρου 56 - Γεωργικών επιχ. προστιθέµενα ποσά 41 2 Γεωργικών επιχ. υπερτίµηση κεφ. 41 2β Γεωργικών επιχειρήσεων απαλλαγές 44 - Γεωργικών επιχειρήσεων εισόδηµα 40 - Γεωργικών επιχειρήσεων εισόδηµα 40 2 Γεωργικών επιχειρήσεων εκπτώσεις 43 - Γεωργικών επιχειρήσεων τόκοι 41 2α Γεωργικών µελετών συντελεστής 49 5 Γεωργικών προϊόντων αξία 41 2 Γεωργών αχρεώστητες καταβολές 41 2δ Γεωργών διαχειριστική περίοδος 40 2 Γεωργών ιδιοχρησιµοποίηση οικοδοµηµάτων 21 2β Γήπεδα ως γυµναστήρια 21 1α Γηπέδων εισόδηµα 21 1α 11

12 Γης εκτάσεις 20 4 Γης παραχώρησης εισόδηµα 21 1ζ Γιαγιάδες παπούδες προστατευόµενοι 7 1στ Γλύπτη εισόδηµα 48 1 Γλυπτών κατανοµή εισοδήµατος 49 3 Γνώση βιβλίων & στοιχείων ΚΦΑΣ 85 6 Γνωστοποίηση αποτελέσµατος ελέγχου 66 9 Γνωστοποίηση επιτοκίου δανείου 80 1 Γνωστοποίηση οφειλής τόκων επιχ Γνωστοποίηση ποσού δανείου 80 1 Γνωστοποίηση στοιχείων πιστωτού 80 1 Γνωστοποίηση τοκοφόρου περιόδου 80 1 Γονική παροχή για κάλυψη δαπάνης 19 2στ Γονικών παρ. µείωση φόρου µικρ.νήσων Γραµµατειακή υποστήριξη Ε..Ε.Φ. 70 Α 8 Γραµµατίων εντόκων εξαίρεση φορολόγησης 12 9 Γραµµατίων προκαταβολών κατάσταση 52 5στ Γραµµατίων τόκοι 25 4 Γραφεία αλλοδαπής επιχείρησης 100 1α Γυµναστήρια σε γήπεδα 21 1α. Σ.µελών έκπτωση αµοιβών 105 6γ.Σ αµοιβών παρακράτηση 54 5.Σ. A.E µισθός µελών 28 3στ.Υπηρεσιών αγορών παρακράτηση 55 1στ άνειο για κάλυψη τεκµηρίου 19 2ε άνειο µεταξύ εταιρείας και τρίτου 25 3 άνειο µεταξύ ιδιωτών 25 3 άνειο συνδεδεµένων επιχειρήσεων 25 3 ανείου ποσού γνωστοποίηση 80 1 ανείου χρόνος λήψης (τεκµήριο) 19 2ε ανείων δόσεων τεκµήριο 17 στ ανείων Εθνικών τόκοι (απαλλαγή) 6 3δ ανείων έκπτωση τόκων 31 1δ ανείων επιχ.µικρών νήσων κατάργ. ΕΦΤΕ ανείων οµολογιακών απαλλαγή 12 7στ ανείων οµολογιακών τόκοι 6 3στ ανείων οµολογιακών τόκοι 6 3ζ,η ανείων οµολογιακών τόκοι 12 1 ανείων τεκµήριο 17 στ ανείων τόκοι αγοράς επιχειρήσεων 31 1δ ανείων τόκοι επιχειρήσεων 31 1δ ανείων τόκοι συνδεδεµένων 31 1δ ανείων τόκοι συνδεδεµένων 39 3 ανείων χορήγησης απαγόρευση 81 4 ανείων χορήγησης δαπάνη 17 δ απάνες απόκτησης εισοδήµατος Ν.Π απάνες διαφηµίσεων 31 1ιδ απάνες ελευθέρων. επαγγελµατιών 49 2 απάνες επιβατικών αυτοκινήτων 31 1β απάνες ή εκπτώσεις προηγ. ετών 72 1 απάνες µισθωµένων αυτοκινήτων 31 1β απάνες σε µετρητά µε καταθέσεις 67Β 1ε απάνες σε µισθωµένα ακίνητα 31 1ιγ απάνες συνδεδεµένων επιχειρήσεων 51 1 απάνες συντήρησης επισκευής 31 1β απάνη xορήγησης δανείων 17 δ απάνη ανέγερσης ακινήτων 17 γ απάνη ανωτέρας βίας τεκµήριο 16 2 απάνη απόσβεσης δανείων 17 στ απάνη αυτοκινήτου αναπήρου 18 α απάνη δόσεων δανείων 17 στ απάνη µίσθωσης ακινήτων 17 γ απάνη οικοδοµών 17 γ απάνη πληρωµής πιστώσεων 17 στ απάνη τόκων υπερηµερίας 17 στ απάνη χορηγιών 17 ε απάνης ακινήτων εξαίρεση 17 γ απάνης ανακρίβεια στοιχείων 19 4 απάνης Αντικειµενικής αµφισβήτηση 16 2 απάνης αντικειµενικής µη δήλωση απάνης κάλυψη 19 2α απάνης κάλυψη 19 2ζ απάνης κάλυψη µε γονική παροχή 19 2στ απάνης κάλυψη µε δωρεά 19 2στ απάνης κάλυψη µε συνάλλαγµα 19 2δ απάνης κάλυψη µε χρήµατα 19 2β,γ απανών αντικειµενικών τεκµήριο 16 - απανών αποζηµίωση υπαλλήλων 45 4α απανών αφαίρεση (καταργήθηκε) 8 - απανών για τηλεργασία εκπτωση 31 1ιθ απανών διαβίωσης µη δήλωση απανών διανυκτέρευσης στελεχών 31 1µ απανών εκδηλώσεων έκπτωση 31 1ω απανών εκδηλώσεων έκπτωση 31 1ω απανών εκπιπτόµενων µείωση 31 8 απανών έκπτωση (καταργήθηκε) 8 - απανών ερευνών έκπτωση 31 1ια απανών µη αναγνώριση απανών µη έκπτωση 51 Β 1,2 άση και δενδρώδεις εκτάσεις 20 4 ασική επιχείρηση 40 1 ασικής παραγωγής εισόδηµα 21 1στ ασικών µελετών συντελεστής 49 5 ασκάλου εισόδηµα 48 1 ασκάλων Ελ.σχολείων Γερµανίας αποδοχές 6 5ιε ασολόγου εισόδηµα 48 1 εδουλευµένων τόκων έκπτωση 31 1δ εκαετής παραγραφή ειδικών περιπτ/ων 84 4 εκαπενταετής παραγραφή 84 5 εκαπενταετής παραγραφή µη απόδοσης 84 5 εκαπενταετής παραγραφή µη δήλωσης 84 5 εξιώσεις συλλόγων, σωµατείων κλπ εσµευτική επιλογή Εφόρου συζύγων 63 4 εσµευτικός τίτλος (δηλ.φορολογίας)

13 ευτερεύουσας κατοικίας ιδιοκατοίκηση 6 2 ευτερεύουσας κατοικίας τεκµήριο 16 1β εύτερη πρόταση κατάργησης δίκης 71 7 εύτερος προσωρινός έλεγχος 67 3 ηλωµένο πωλ. σκάφος αναψυχής ηλώσεις ανέλεγκτες παραγραφόµενες 66 8 ηλώσεις ιµηνιαίες απόδοσης φόρου 59 - ηλώσεις µηνιαίες απόδοσης φόρου 60 - ηλώσεις τεκµηρίων εκπρόθεσµες ηλώσεων διπλωµατών παραλαβή 63 3 ηλώσεων ειλικρινών φύλλο ελέγχου 68 6 ηλώσεων έλεγχος 66 1 ηλώσεων έλεγχος των στοιχείων 67 2 ηλώσεων καταχώρηση 65 2 ηλώσεων µεταγραφή 65 1 ηλώσεων Ν.Π. αρµόδιος έφορος ηλώσεων παραγραφόµενων περαίωση 66 8 ηλώσεων στοιχείων προεκτύπωση 85 3 ηλώσεων φορολογικών απόρρητο 85 2 ηλώσεων φόρου τόκων διαδικασία 12 5 ηλώσεων φόρου τόκων έλεγχος 12 5 ηλώσεων χρησιµοποίηση 85 1 ήλωση ανακλητική µετά την 31/ ήλωση ανακρ. στοιχείων πρόστιµο 82 3 ήλωση ανακριβής παρακρατηθέντος 59 6 ήλωση ανακριβής παρακρατηθέντος 60 6 ήλωση αναχωρούντος αλλοδαπού 62 3 ήλωση αναχωρούντος στο εξωτερικό 62 2 ήλωση απαράδεκτη 62 1στ ήλωση αρχική εκπρόθεσµη 62 1στ ήλωση αστικών εταιρειών 10 - ήλωση βιβλίων Γ κατηγορίας 64 1δ ήλωση για µεταβιβαζόµενο ακίνητο 81 1 ήλωση για υποθηκευόµενο ακίνητο 81 1 ήλωση διαµονής 76 1 ήλωση διανεµόµενων αποθεµατικών ήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας 11 - ήλωση δικαιούχου τόκων ήλωση εισοδήµατος εταιρειών 64 1 ήλωση εισοδήµατος κοινοπραξίας 64 1α ήλωση εισοδηµάτων ανηλίκων 61 2 ήλωση εισοδηµάτων γεωργικής γης 107 2β ήλωση εκπρόθεσµη παρακρατηθέντος 59 6 ήλωση εκπρόθεσµη παρακρατηθέντος 60 6 ήλωση ενοικίων που πληρώθηκαν 78 1 ήλωση εξαµηνιαία για αξιωµατικούς ΕΝ 59 4 ήλωση εταιρείας ανακλητική 64 6 ήλωση εταιρείας µε επιφύλαξη 64 6 ήλωση εταιρείας υπό εκκαθάριση 64 1στ ήλωση ζηµίας από επιχείρηση 61 1 ήλωση ζηµίας από επιχείρηση ήλωση κατάργησης της δίκης 71 2 ήλωση κεφαλαιοποιούµενων αποθ/κών ήλωση κοινή συζύγων 61 2 ήλωση κοινοχρήστων χώρων 11 - ήλωση µε επιφύλαξη 61 5 ήλωση µε επιφύλαξη νοµ. προσώπου ήλωση Ν.Π. άνευ καταβολής φόρου ήλωση Ν.Π. απαράδεκτη ήλωση νέας κατοικίας 76 1 ήλωση νοµ. προσώπου. διαλυοµένου 107 2δ ήλωση όλων εισοδηµάτων υποχρέωση 62 6 ήλωση οριστική ελευθέρων επαγ/τιών 83 3 ήλωση οριστική εµπορικών επιχερ ήλωση οριστική µισθωτών υπηρεσιών 83 3 ήλωση οριστική παρακρατηθέντος 59 3 ήλωση οριστική φόρου τόκων 12 3β ήλωση παρακρατηθέντος απαράδεκτη 59 7 ήλωση παρακρατηθέντος απαράδεκτη 60 7 ήλωση παρακρατηθέντος φόρου 60 1,3 ήλωση προκαταβολής αρχιτεκτόνων 52 4β ήλωση προκαταβολής µηχανικών 52 4β ήλωση προσωρινή παρακρατηθέντος 59 1 ήλωση σε διακοπή συµβίωσης 61 2α ήλωση σε θάνατο φορολογούµενου 61 3γ ήλωση σε λήξη εκκαθάρισης Ν.Π γ ήλωση συζύγων 5 1 ήλωση συζύγων χωριστή 61 2 ήλωση συµµετοχικών εταιρειών 10 1 ήλωση συµπληρωµατική διανοµής κερδών 107 4,5 ήλωση υπερδωδεκάµηνης περιόδου 64 1γ ήλωση υπόχρεος υποβολής ενηλίκου 61 1 ήλωση ΦΜΥ οριστική κληρονόµων 59 5 ήλωση φόρου τόκων 12 3β ήλωση φυσικών προσώπων 61 1 ήλωση χωρίς καταβολή παρακρ ήλωση χωρίς καταβολή φόρου 60 7 ήλωσης αλλοδαπών επιχ/σεων υποβολή 107 2α ήλωσης ανάκληση λόγω πλάνης 61 4 ήλωσης ανάκληση νοµ. προσώπου ήλωσης ανακλητικής επιστροφή φόρου 84 7 ήλωσης ανεπίτρεπτη ανάκληση 61 4 ήλωσης αόριστη επιφύλαξη 61 5 ήλωσης δέσµευση 61 4 ήλωσης δικαιολογητικά 62 4 ήλωσης δικαιολογητικά τεκµηρίων 19 5 ήλωσης διόρθωση αριθµητικών λαθών 66 2 ήλωσης ειλικρίνεια περιεχοµένου 62 5 ήλωσης εκκαθάριση 66 2 ήλωσης εκπρόθεσµης Έφορος 63 2 ήλωσης επαγγελµατιών υποβολή 62 1 ήλωσης επίδοση 64 1 ήλωσης επιχειρηµατιών υποβολή 62 1 ήλωσης εταιρειών περιεχ. & τύπος

14 ήλωσης εταιρειών προθεσµία 64 1 ήλωσης ζηµιάς παράλειψη 61 1 ήλωσης ιδρυµάτων χρόνος 107 2β ήλωσης κατάργησης δίκης ανέκκλητο 71 3 ήλωσης κερδών Ν.Π τροποποιητικής φόρος 107 4,5 ήλωσης µε επιφύλαξη απάντηση 61 5 ήλωσης µε επιφύλαξη επιστροφή φόρου 84 7 ήλωσης µη κερδοσκ. προσώπων χρόνος 107 2β ήλωσης µη υποβολή παρακρατηθέντος 59 6 ήλωσης Ν.Π. (ηλεκτρονική υποβολή) ήλωσης Ν.Π. προκαταβολή ήλωσης νοµ. προσώπων περιεχόµενο ήλωσης νοµ. προσώπων προθεσµία ήλωσης περιεχόµενο 62 - ήλωσης περιεχόµενο & τύπος 62 6 ήλωσης προθεσµία υποβολής 62 - ήλωσης πρώτης προκαταβολή φόρου 52 1 ήλωσης συνετ/µών χρόνος υποβολής 107 2α ήλωσης τρόπος υποβολής 62 1 ήλωσης υπερδωδεκάµηνης χρόνος 62 1ε ήλωσης υπεύθ. έγγραφο αναπλήρωσης ήλωσης υπεύθυνης στον Έφορο ήλωσης υπεύθυνης ψευδής πρόστιµο 81 9 ήλωσης υποβολή ηµοσίων επιχ/σεων 107 2α ήλωσης υποβολή ηµοτικών επιχ/σεων 107 2α ήλωσης υποβολή ηλεκτρονικά 62 4 ήλωσης υποβολή κερδ/πικών επιχ/σεων 107 2α ήλωσης υποβολή υπό εκκαθάριση Ν.Π γ ήλωσης υπογραφή από το λογιστή ήλωσης υπόχρεα νοµικά πρόσωπα ήλωσης υπόχρεος υποβολής 61 - ήλωσης φόρου τόκων προθεσµία 12 3 ήλωσης χρόνος υποβολής 62 1 ήµοι απαλλαγή φόρου 103 1α ηµόσια επιχείρ. υποκείµενο φόρου 101 1β ηµόσιο ( ωρεές) 31 1αγ ηµοσιογράφου εισόδηµα 48 1 ηµόσιοι υπάλληλοι στην αλλοδαπή 2 2 ηµοσίου Ακινήτων τεκµαρτά εισοδ/τα 103 1γ ηµοσίου γραµµατίων εξαίρεση φορλόγησης 12 9 ηµοσίου έφεση µη αναστολή 74 7 ηµοσίου οµολόγων εξαίρεση φορολόγησης 12 9 ηµοσίου πρόστιµα (τόκοι υπερηµερίας) 31 1δ ηµοσίων επιχειρήσεων (αντικ. φόρου) 99 1β ηµοσίων επιχειρήσεων υποβολή δήλωσης 107 2α ηµοσίων έργων κατασκευής κέρδη ΝΠ ηµοσίων έργων υπεργολάβοι 34 4α ηµόσιων τεχνικών έργων ΣΚΚ 34 5α ηµοσίων υπηρεσιών στοιχεία 82 2 ηµοτικές επιχειρήσεις τηλεθέρµανσης 103 1α ηµοτική επιχείρ. υποκείµενο φόρου 101 1β ηµοτικών επιχ. κέρδη πέραν των τεκµ ηµοτικών επιχ/σεων υποβολή δήλωσης 107 2α ηµοτικών επιχειρήσεων απορριµάτων 103 1α ηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης 103 1α ιαγραφή εισοδηµάτων φύλ. ελέγχου 70 4 ιαγραφή υπολοίπων πελατών 31 1θ ιαγραφή φορολογητέου ποσού 61 5α ιαγωνισµοί τηλεοπτικοί/ραδιοφωνικοί ιαδικασία βεβαίωσης φόρου Ν.Π ιαδικασία δηλώσεων φόρου τόκων 12 5 ιαδικασία διοικ/κής επίλυσης Ε..Ε.Φ. 70 Α 7 ιαδικασία υποβολής αίτησης Ε..Ε.Φ. 70 Α 6 ιάθεση & αποτίµηση παραγώγων 38 - ιάθεση & αποτίµηση χρεογράφων 38 - ιάθεση φακέλου τεκµηρίωσης 39 Α 4 ιάθεσης στοιχ.τεκµηρίωσης χρόνος 39 Α 4 ιαιτητών εισόδηµα 48 2α ιακοπή έγγαµης συµβίωσης 61 2α ιακοσµητή εισόδηµα 48 1 ιαλυόµενα Ν.Π. ευθύνη διοικούντων ιαλυόµενου Ν.Π. εφάπαξ καταβολή 110 1β ιαλυοµένου νοµ. προσώπου δήλωση 107 2δ ιάλυση εταιρείας ακινήτων 34 1 ιάλυσης Α.Ε. ευθύνη διοικούντων ιάλυσης ανώνυµης εταιρείας κέρδος ιάλυσης ΕΠΕ κέρδος ιάλυσης εταιρειών (φορ.αποθεµ. διπλογ.) 38 6 ιάλυσης ΙΚΕ κέρδος ιαµένοντες στο εξωτερικό 63 1β ιαµονή φορολογούµενου 63 1 ιαµονής δήλωση 76 1 ιαµονής συνήθους έννοια 2 1 ιαν. κερδών συνεταιρισµών παρακράτηση 55 1δ ιανεµόµενα αποθεµατικά αφορολόγητα ιανεµόµενα κέρδη Ν.Π. 99 1α ιανεµόµενα κέρδη παρακράτηση 54 1 ιανεµόµενα κέρδη σε µητρική εταιρεία ΕΕ 55 1δ ιανεµοµένων αναλ. φορ/ντων κατ ειδικό ιανεµόµενων αποθεµατικών δήλωση ιανεµοµένων κερδών ΕΠΕ παρακρ. 55 1δ ιανεµοµένων κερδών ΕΠΕ παρακράτηση ιανεµοµένων κερδών ΙΚΕ παρακρ. 55 1δ ιανεµοµένων κερδών ΙΚΕ παρακράτηση ιανεµοµένων κερδών παρακράτηση. 99 1α ιανεµοµένων κερδών προκαταβ. φόρου ιανεµοµένων κερδών συνετ/µών παρακρ ιανεµοµένων κερδώναε παρακράτηση ιανοµέων διαφηµιστικών παρακράτηση 58 1 ιανοµή αποθεµατικών Α.Ε 25 1 ιανοµή αποθεµατικών ειδικώς φορ/ντων ιανοµή αποθεµατικών οικοδοµικών επιχ ιανοµή κερδών IKE ιανοµή κερδών Α.Ε. στο προσωπικό 24 1ε 14

15 ιανοµή κερδών ΑΕ ιανοµή κερδών από παραγωγα(διπλογ.) 38 6 ιανοµή κερδών ΕΠΕ ιανοµή κερδών πώλησης µετοχών 38 1 ιανοµή κερδών στο προσωπικό 99 2 ιανοµή µετοχών στο προσωπικό 99 2 ιανοµή σε µετόχους 99 1α ιανοµής κερδών Ν.Π. µερική έγκριση 107 4,5 ιανοµής κερδών Ν.Π. ολική έγκριση 107 4,5 ιανοµής κερδών συµπληρωµατική δήλ ,5 ιανοµής προταθείσας Ν.Π τροποποίηση ιανυκτέρευση αλλοδ. διευθ/κών στελεχών 31 1µ ιανυκτέρευση αλλοδαπών πελατών 31 1µ ιαπίστωση φορολογικής πλάνης 72 2 ιάρκεια απαλλαγών µικρών νήσων ιάρκεια ισχύος απόφασης προέγκρισης 39Γ 8 ιάρκεια οικονοµικού έτους 3 2 ιαρκείας παροχή υπηρεσιών 48 7 ιαρκών καταν.αγαθών επιχ.προβλέψεις 31 1θ ιασταύρωση στοιχείων 66 1ε ιασταυρωτικές επαληθεύσεις 66 1ε ιασυνοριακές συν/γές τεκµηρίωση 39 Α - ιασφάλιση συµφερόντων ηµοσίου 62 2 ιαταγή επανελέγχου 66 5 ιατακτικές 45 1β ιατηρητέων ακινήτων αποσβέσεις 23 1α ιατροφή συζύγου 48 2δ ιατροφή τέκνων 48 2δ ιατροφής συζύγου έκπτωση φόρου 9 3β ιαφηµίσεις παραχώρηση χώρου 21 1θ ιαφηµίσεων δαπάνες 31 1ιδ ιαφηµιστικού τέλους καταβολή 31 1ιδ ιαφορά > των Α 3 ιαφορά προκαταβολής για βεβαίωση ιαφορά στο κόστος οικοδοµής 36 2 ιαφορά τεκµηρίου 19 - ιαφορά ΦΠΑ κατασκευαστών 36 2 ιαφοράς διοικητική επίλυση 64 5 ιαφοράς διοικητική επίλυση 70 - ιαφοράς επίλυσης τριµελή επιτροπή 70 5 ιαφοράς κόστους πρόστιµο 36 2 ιαφοράς µερική επίλυση 70 6 ιαφοράς ολική επίλυση 70 6 ιαφοράς τεκµηρίου κάλυψη 19 2 ιαφοράς τεκµηρίου περιορισµός 19 2 ιαφοράς υπερτ/σης προσαύξηση εσόδων 39 4 ιαφοράς φόρου επιστροφή 9 9α ιαφορετικό ακινήτων µίσθωµα 77 2 ιαφορών > ιοικ/κή επίλυση 70 Α 2 ιαφορών ειδικός τρόπος επίλυσης 66 3 ιαφύλαξη κατασχεθέντων ιαφύλαξης φακέλου τεκµ. χρόνος 39 Α 5 ιαχ/κή περιοδος υπό εκκαθάριση Ν.Π ιαχείρισης µη κλείσιµο 29 4 ιαχειριστή πολυκατοικίας δήλωση 11 - ιαχειριστική περίοδος 29 - ιαχειριστική περίοδος γεωργών 40 2 ιαχειριστική περίοδος έναρξης 29 1 ιαχειριστική περίοδος λήξης εργασιών 29 1 ιαχειριστική περίοδος ξένης επιχείρησης 29 2 ιαχειριστική περίοδος υποκαταστήµατος 29 2 ιαχειριστικής περιόδου αίτηση αλλαγής 29 5 ιαχειριστικής περιόδου κλείσιµο 29 2 ιαχειριστικής περιόδου µετάθεση λήξης 29 3 ιαχειριστικής περιόδου µετάθεση λήξης 29 5 ιαχειριστικής χρήσης εισόδηµα 29 3 ιαχειριστικό έτος για Ν.Π α ιαχειριστών - διευθυντών Α.Ε. αµοιβές 24 1α ιαχειριστών απόδοση φόρου 60 4 ιαχειριστών ΕΠΕ µισθός 28 3στ ιαχειριστών ΕΠΕ τεκµήριο αυτ/των 16 1γ ιαχειριστών ΕΠΕ χρόνος κτήσης εισ/τος 28 4α ιαχειριστών κερδοσκοπικών ΝΠ µισθός 28 3στ ιαχειριστών νοµικών προσώπων ευθύνη ιαχειριστών πλοίων ευθύνη 59 4δ ιαχωρισµός οφειλής συζύγων 74 4 ιεθνούς τραπέζης φορολόγηση τίτλων 12 8 ιενέργεια ελέγχου από άλλο έφορο 66 4β ιενέργειας ελέγχου τόπος ιενέργειας έρευνας τρόπος ιενέργειας προβλέψεων ανώτατο ποσό 31 1θ ιερµηνέα εισόδηµα 48 1 ιευθύνοντος συµβούλου παροχή Α.Ε 25 5 ιευθυνόντων συµβούλων Ν.Π. ευθύνη ιεύθυνσης αλλαγή 76 1 ιεύθυνσης ανακριβής δήλωσης αλλαγής 76 4 ιεύθυνσης παράλειψη δήλωσης αλλαγής 76 4 ιευθυντού εισόδηµα από παροχή Α.Ε 25 5 ιευθυντών Α.Ε. αµοιβές 24 1α ιευθυντών αµοιβών Α.Ε παρακράτηση 54 5 ιευθυντών ευθύνη παρακράτησης 59 4δ ιευθυντών νοµικών προσώπων ευθύνη ιευκόλυνση ελεγκτικού έργου 66 6 ιευκόλυνση φορολογικού ελέγχου 66 1β ιευκρινίσεις φορολογουµένου 66 1α ικαιλογητικά δήλωσης 62 6 ικαιολογητικά αµφισβήτησης τεκµηρίου 16 2 ικαιολογητικά γεωργικών απαλλαγών 44 2 ικαιολογητικά δήλωσης 62 4 ικαιολογητικά ωρεών 9 3γ ικαιολογητικά δωρεών 31 1αγ ικαιολογητικά εκπτώσεων ακινήτων 23 1α ικαιολογητικά εκπτώσεως εισοδήµατος 66 2 ικαιολογητικά τεκµηρίων δήλωσης

16 ικαιολογητικά ΦΠ για εισ/µα Ελλάδος 61 7,8 ικαιολογητικών % αναπηρίας καθορισµός 9 13 ικαιολογητικών µείωσης φόρου καθορισµός 9 12 ικαιολογητικών µη υποβολή 62 4 ικαιούχου τόκων δήλωση ικαιούχων ωφέλειας υποχρέωση 13 1γ ικαιώµατος αποκλ. χρήσης παραχώρηση 33 2στ ικαίωµα αναγωγής κατά ιευθυνόντων ικαίωµα απόκτησης µετοχών 45 1 ικαίωµα δηµοσίου σε πάροδο 5ετίας 84 1 ικαίωµα ελέγχου Γενικής. /νσης 67 Α 4 ικαίωµα ελέγχου επιθεωρητών 66 5 ικαίωµα επανελέγχου Γεν. /νσης 67 Α 4 ικαίωµα συµψηφισµού ζηµιάς 61 1 ικαίωµα φορολογουµένου προσφυγής 66 2 ικαιώµατα αλλοδαπών σε Π.Υ ικαιώµατα Γεν. /ντών Ελέγχων ικαιώµατα Γεν. /ντών Επιθεώρησης ικαιώµατα Γεν. /ντών Φορολογίας ικαιώµατα ειλικρινών υποχρέων 73 1 ικαιώµατα εκµίσθωσης µηχανηµάτων 13 6 ικαιώµατα εκµίσθωσης µηχανηµάτων ικαιώµατα εκµίσθωσης πραγµάτων ικαιώµατα ελεγκτικά εφόρου 66 1 ικαιώµατα ελεγκτικά Προϊσταµένου ΟΥ ικαιώµατα κινητών πραγµάτων 13 6 ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 13 6 ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 31 1ι ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Ν.Π ικαιώµατα Προϊσταµένου Σ ΟΕ ικαιώµατα συνδεδεµένων επιχ/σεων 13 7 ικαιώµατα συνδεδεµένων ΝΠ στην ΕΕ ικαιώµατα τεχνικής βοήθειας 31 1ι ικαιώµατος δηµοσίου παραγραφή 66 8 ικαιώµατος εκχώρηση 13 1β ικαιώµατος επικαρπίας εισόδηµα 21 1ε ικαιωµάτων αλλοδαπών απόδοση 13 6 ικαιωµάτων αλλοδαπών απόδοση από Ν.Π ικαιωµάτων αλλοδαπών παρακράτηση 13 6 ικαιωµάτων αλλοδαπών παρακράτηση ικαιωµάτων αλλοδαπών συµβούλων Ν.Π ικαιωµάτων αλλοδαπών φορολόγηση 13 6 ικαιωµάτων ειδικές επιτροπές ελέγχου 66 4γ ικαιωµάτων έκπτωση 31 1ε ικαιωµάτων έκπτωσης προϋποθέσεις 31 1ι ικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας παρακράτηση ικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας φορολόγηση 13 6 ικαιωµάτων ευρεσιτεχνιών έκπτωση 31 1ι ικαιωµάτων καταβολή 13 6 ικαιωµάτων καταβολή από Ν.Π ικαιωµάτων καταβολή σε αλλοδαπούς 13 6 ικαιωµάτων µισθωτικών παραίτηση 13 1β ικαιωµάτων Ν.Π.παρακράτηση φόρου ικαιωµάτων συγγραφικών εισόδηµα 48 2β ικαιωµάτων συµβόλαια εκχώρησης 81 8 ικαιωµάτων συνδεδεµένων φορολόγηση 13 7 ικαιωµάτων φορολόγηση συνδεδεµένων ικαστηρίου τόκοι σε φυσικά πρόσωπα 27 3 ικαστική απόφαση για υποθήκη 81 1 ικαστική απόφαση επιστρ. φόρου 74 7 ικαστική απόφαση προσωρινή 68 5 ικαστική συµπαράσταση 61 2γ ικαστικής απόφασης αναδροµικά 46 1 ικαστικής απόφασης αντίγραφο 81 6 ικαστικής απόφασης αποζηµιώσεις 31 9 ικαστικής απόφασης βεβαίωση φόρου 75 5 ικαστικής απόφασης δόσεις φόρου 74 5 ικαστικής απόφασης έκπτωση φόρου 75 5 ικαστικής απόφασης προσδιορισµός 64 5 ικαστικής απόφασης τόκοι 24 1γ ικαστικής απόφασης τόκοι 25 4 ικαστικός συµβιβασµός 71 - ικαστικός συµπαραστάτης υπόχρεος 61 3β ικαστικού επιµελητή εισόδηµα 48 1 ικαστικού συµβιβασµού δυνατότητα 71 1 ικαστικών αποφάσεων έκπτωση φόρου 74 8 ικαστικών αποφάσεων νέα εκκαθάριση 74 8 ικαστικών αποφάσεων συµπλ. βεβαίωση 74 8 ίκες ακινήτων αµοιβή δικηγόρου 23 1α ίκες µισθώσεων λήψη στοιχείων 85 5δ ικηγορικών αµοιβών προκαταβολή 52 5α ικηγορικών συλλόγων υποχρεώσεις 52 5στ ικηγόρου αµοιβή σε δίκες ακινήτων 23 1α ικηγόρου εισόδηµα 48 1 ικηγόρων µερισµάτων παρακράτηση 52 5γ ικηγόρων πάγια αντιµισθία 45 1 ικηγόρων υποχρεώσεις 52 5ε ίκης αυτεπάγγελτη αναβολή 71 3 ίκης δήλωση κατάργησης 71 2 ίκης κατάργηση 2η πρόταση 71 7 ίκης πρόταση κατάργησης 71 2 ικολάβου εισόδηµα 48 1 ιµηνιαίες δηλώσεις απόδοσης φόρου 59 - ιοικ/κής επίλυσης Ε..Ε.Φ. διαδικασία 70 Α 7 ιοίκησης προηγούµενης Α.Ε. ευθύνη ιοικητή Α.Ε. τεκµήριο αυτοκινήτου 16 1γ ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις Ν.Π ιοικητικές κυρώσεις ελεγκτικών γραφείων 82 8 ιοικητική επίλυση (αίτ.υποβολής) 70 2 ιοικητική επίλυση διαφ. > Α 2 ιοικητική επίλυση διαφοράς 64 5 ιοικητική επίλυση διαφοράς 70 - ιοικητική επίλυση µείωση Σ ΚΚ ιοικητική επίλυση στη Γεν/κή /νση 70 Α - 16

17 ιοικητική επίλυσης αύξηση δόσεων ιοικητική επίλυσης διαφοράς 64 8 ιοικητικής επίλ. διαφοράς πράξη 70 6 ιοικητικής επίλυσης διαφ. πρόταση 70 2 ιοικητικής επίλυσης πληρεξούσιος 70 7 ιοικητικής επίλυσης υπογράφοντες 70 2 ιοικητικής συνδροµής σύµβαση 51 Α 2 ιοικητικής υποστήριξης έξοδα 31 1ιη ιοικητικού συµβουλίου αποζηµιώσεις 105 6γ ιοικητικών συµβούλων αµοιβές 24 1α ιοικούντων ευθύνη σε διαλυόµενα Ν.Π ιοικούντων νοµικά πρόσωπα ευθύνη ιόρθωση αριθµητικών λαθών δήλωσης 66 2 ιπλογραφικά βιβλία (καθ.εισόδηµα) 31 1 ιπλώµατος ευρεσιτεχνίας εκχώρηση 13 1β ιπλωµατών απαλλαγή φόρου 6 1 ιπλωµατών παραλαβή δηλώσεων 63 3 ίωξη ελεγκτικών γραφείων 82 5 ίωξη νόµιµων ελεγκτών 82 5 ίωξη παραβίασης απορρήτου 85 8 ΛΠ - χρηµατοοικ.µέσων αναγνώριση αρχική ΛΠ (φορολογητέα κέρδη εταιρειώ)ν όσεις αφορολόγητων αποθεµατικών όσεις εκπρόθεσµης δήλωσης 64 3 όσεις καταβαλλόµενου φόρου 9 10 όσεις καταβαλλόµενου φόρου 9 10 όσεις καταβολής του φόρου 64 3 όσεις µειωµένης προκαταβολής 53 3 όσεις µηνιαίες καταβολής φόρου 64 3 όσεις τροποποιητικής δήλωσης κερδών 107 4,5 όσεις φόρου απόφασης δικαστηρίου 74 5 όσεις φόρου νοµικών προσώπων 110 1α όσεις φόρου που βεβαιώθηκε 74 5 όσεων αύξηση στην διοικ.επίλυση όσεων δανείων τεκµήριο 17 στ όσεων ληξιπρόθεσµων καταβολή 64 3 όσεων φόρου προθεσµία πληρωµής 64 3 όση πρώτη καταβολής φόρου 64 3 όση πρώτη φόρου Ν.Π α όσης πρώτης καταβολή φόρου 74 5 ουλείας σύσταση 33 2β ουλείας µεταβίβαση 33 2δ υνατότητα αναπαραγωγής βιβλίων 32 1β υνατότητα δικαστικού συµβιβασµού 71 1 υσανάλογο µίσθωµα 22 1 υσανάλογο µίσθωµα γαιών 22 4 ωδεκάµηνης περιόδου παράταση 29 3 ωδεκαµήνου µικρότερη διαχ/κή περίοδος 28 5α ώρα µέχρι 15 έκπτωση 31 1φ ωρεά ασθενοφόρων 31 1αγ ωρεά για κάλυψη δαπάνης 19 2στ ωρεά ειδών διατροφής 31 1αγ ωρεά ιατρικών µηχανηµάτων 31 1αγ ωρεά κινητών µνηµείων 31 1αγ ωρεά σε ανήλικο τέκνο 5 4 ωρεά σε κοινωφελή ιδρύµατα 31 1αγ ωρεά σε µη κερδοσκοπικά σωµατεία 31 1αγ ωρεά στους ιερούς ναούς κλπ. 31 1αγ ωρεά χρηµατικού ποσού 31 1αγ ωρεά χρηµάτων σε Πατριαρχεία 31 1αγ ωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης 22 5 ωρεάν χρεόγραφα 38 4 ωρεές προς το Ε.Τ.Α.Ε.Α 31 1αγ ωρεές σε Ν.Π. κρατών Ε.Ε 9 3γ ωρεές χρηµ. στο ταµείο αρχαιολ.πόρων 9 3γ ωρεές χρηµ. στο ταµείο κοιν. συνοχής 9 3γ ωρεές χρηµατικές σε ερευνητικά κέντρα 9 3γ ωρεές χρηµατικές σε κοινοφελή ιδρύµατα 9 3γ ωρεές χρηµατικές σε Πατριαρχεία 9 3γ ωρεές χρηµατικές σε σωµατεία µη κερδ/κά 9 3γ ωρεές χρηµατικές σε τεχνολογικούς φορείς 9 3γ ωρεές χρηµατικές στα Α.Ε.Ι 9 3γ ωρεές χρηµατικές στα νοσοκοµεία 9 3γ ωρεές χρηµατικές στο δηµόσιο 9 3γ ωρεές χρηµατικές στους ιερές µονές 9 3γ ωρεές χρηµατικές στους ιερούς ναούς 9 3γ ωρεές χρηµατικές στους ΟΤΑ 9 3γ ωρεών δικαιολογητικά 9 3γ ωρεών δικαιολογητικά 31 1αγ ωρεών ή χορηγιών έκπτωση 31 1αγ ωρεών ποσοστό εισοδήµατος 9 3γ ωρεών προϋποθέσεις αναγνώρισης 9 3γ ωρεών τεκµήριο 17 ε ωροεπιταγές 45 1α Ε..Ε.Φ.. γραµµατειακή υποστήριξη 70 Α 9 Ε.Ε.Τ.Η..Ε. µη έκπτωση 31 1ε Ε.Κ.Α.Σ απαλλαγή 6 5ιγ Ε.Ν.Α.Ε απαλλαγή φόρου 103 1α Ε.Τ.Α.Κ. µη έκπτωση 31 1ε Έγγαµης συµβίωσης διακοπή 61 2α Έγγαµοι υπόχρεοι δήλωσης 61 2 Εγγάµων βεβαίωση φόρου 74 4 Εγγραφές οριστικές αποσβέσεων 31 1στ Έγγραφες πληροφορίες 66 1γ Εγγραφή νέα σε φορολογική πλάνη 72 2 Εγγραφή φορολογική τελεσίδικη 72 1 Εγγραφής λαθεµένης αναθεώρηση 72 2 Εγγραφής οριστικής ακύρωση 75 - Εγγραφής οριστικής τροποποίηση 75 - Εγγραφής φορολογικής παραγραφή 84 4 Έγγραφο αναπλήρωσης υπεύθ. δήλωσης Έγγραφο συµβ/φικό µεταβίβασης µετοχών 79 4 Εγγράφων µισθωτηρίων µη υποβολή 77 4 Εγγράφων µισθωτηρίων υποβολή

18 Έγγραφων συµφωνιών κατάσταση 52 5ε Εγγραφών φορολογικών τροποποίηση 72 1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 34 4α Εγγύηση αναχωρούντος στο εξωτερικό 62 2 Εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης 100 1β Εγκαταστάσεων επαγγελµατικών έρευνα Εγκαταστάσεων επισκευή (έκπ. δαπανών) 31 1β Εγκαταστάσεων ηλεκτρ/κών έσοδα 34 4α Εγκαταστάσεων µηχαν/γικών έσοδα 34 4α Εγκαταστάσεων τρίτων χρησιµοποίηση 100 1β Εγκατάσταση αλλοδαπών Ν.Π Εγκατάσταση µη µόνιµη αλλοδ. εισ/µα Εγκατάσταση µόνιµη αλλοδαπής επιχ/σης Εγκατάστασης αλλοδαπού Ν.Π. έφορος 108 1β Εγκατάστασης µόνιµης έννοια Εγκατάστασης πρώτης έξοδα 31 1ιβ Έγκριση γεωργικών πινάκων 42 4 Εγκριση ισολογισµού ΕΠΕ 28 4α Έγκριση µερική διανοµής κερδών Ν.Π ,5 Έγκριση ολική διανοµής κερδών Ν.Π ,5 Εδαφολογικών µελετών συντελεστής 49 5 Έδαφος ως στοιχείο προσόδου 42 1α Έδρας αλλαγή 76 - Έδρας αλλαγή µη δήλωση 76 3 Έδρας αλλοδαπής επιχείρησης έξοδα Έδρας επαγγέλµατος αλλαγή 76 2 Έδρας επιχειρήσεως αλλαγή 76 2 Έδρας Ν.Π. αρµόδιος έφορος 108 1α ΕΕ κατοίκων φόρος εισοδήµατος 9 11 Εθν.αντίστασης θυµάτων έκπτωση φόρου 9 4δ Εθνικής Κτηµατικής απαλλαγή τόκων 103 1ιδ Εθνικών δανείων τόκοι (απαλλαγή) 6 3δ Εθνικών οµάδων αθλητών φορολόγηση Ειδικά ελεγκτικά κέντρα 66 4α Ειδικές επιτροπές ελέγχου δικαιωµάτων 66 4γ Ειδικές περιπτ., δεκαετούς παραγραφής 84 4 Ειδικό αποθεµατικό κερδών παραγώγων 38 6 Ειδικό αποθεµατικό οικοδ.συνεταιρισµών Ειδικός τρόπος ελέγγχου 66 3 Ειδικός τρόπος ελέγγχου 66 3 Ειδικός τρόπος επίλυσης διαφορών 66 3 Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών 31 1ε Ειδικών ενδυµασιών έκπτωση 31 1ρ Ειδικώς φορ/ντων αποθεµατικών διανοµή Ειδών διατροφής δωρεά 31 1αγ Εικονική µεταβίβαση αυτοκινήτου 16 1γ Εικονικότητα εταιρικών σχέσεων 28 4 Ειλικρίνεια περιεχοµένου δήλωσης 62 5 Ειλικρίνειας επιβράβευση 73 - Ειλικρίνειας επιβράβευση Ν.Π Ειλικρινούς δήλωσης φύλλο ελέγχου 69 - Ειλικρινών δηλώσεων φύλλο ελέγχου 68 6 Ειλικρινών υποχρέων δικαιώµατα 73 1 Ειλικρινών υποχρέων χρηµατοδότηση 73 1 Ειλικρινών φορ. µείωση φόρου 73 2 Εισαγγελικών παραγ.χορήγηση στοιχείων 85 5ιστ Εισηγηµένων µετοχών στο Χ.Α κέρδη 38 3 Εισηγητών σεµιναρίων παρακράτηση φόρου 58 1 Εισόδηµα ακαθ.εµπορικών επιχειρήσεων 30 1 Εισόδηµα ακαθάριστο 30 - Εισόδηµα ακινήτων µη εισπραχθέν 4 7 Εισόδηµα άλλης πηγής (Ν.Π.) 105 1β Εισόδηµα αλλοδαπής αρνητικό 4 4 Εισόδηµα αλλοδαπών επιχειρήσεων 37 - Εισόδηµα ανήλικου 5 4 Εισόδηµα ανήλικου από κληρονοµιά 5 4 Εισόδηµα ανηλίκων τέκνων 5 3,4 Εισόδηµα από ακίνητα 4 2 Εισόδηµα από ακίνητα 20 - Εισόδηµα από ακίνητα Ν.Π β Εισόδηµα από άλλες πηγές 4 2 Εισόδηµα από αποθέµατα ασφαλειών 26 7 Εισόδηµα από αποθεµατικά Α.Ε 26 6 Εισόδηµα από γεωργικές επιχ. ΝΠ 105 1β Εισόδηµα από γήπεδα 21 1α Εισόδηµα από δασική παραγωγή 21 1στ Εισόδηµα από κινητές αξίες 4 2 Εισόδηµα από κινητές αξίες 24 - Εισόδηµα από κινητές αξίες Ν.Π β Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 45 - Εισόδηµα από συµµετοχές Ν.Π β Εισόδηµα από συντάξεις ανήλικου 5 4 Εισόδηµα από τόκους εξωτερικού 26 3 Εισόδηµα από τόκους µη εισπραχθέν 4 7 Εισόδηµα αρνητικό 4 3 Εισόδηµα αρχιτεκτόνων εκ τόκων 48 4 Εισόδηµα αφανούς εταίρου 28 4β Εισόδηµα βάσει αντικειµενικών δαπανών 15 - Εισόδηµα γεωργικών εκµεταλλεύσεων 4 2 Εισόδηµα γεωργικών επιχειρήσεων 40 - Εισόδηµα διατροφής 48 2δ Εισόδηµα διαχείρισης που δεν έκλεισε 29 4 Εισόδηµα διαχειριστικής χρήσης 29 3 Εισόδηµα δικαιώµατος επικαρπίας 21 1ε Εισόδηµα ειδικό κινητών αξιών 25 - Εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων 21 - Εισόδηµα εκµίσθωσης γαιών 20 1 Εισόδηµα εκµίσθωσης εµφυτεύσεων 21 1η Εισόδηµα εκµίσθωσης επιφανειών 21 1η Εισόδηµα εκµίσθωσης οικοδοµών 20 1 Εισόδηµα εκχωρηθέν στο ηµόσιο 4 7 Εισόδηµα ελευθερίων επαγγελµάτων 48 - Εισόδηµα ελευθέριων επαγγελµάτων 4 2 Εισόδηµα εµπορικών επιχειρήσεων

19 Εισόδηµα εµπορικών επιχειρήσεων 28 - Εισόδηµα εξαγοράς τίτλων 26 6 Εισόδηµα εργασίας ανήλικου 5 4 Εισόδηµα εργολάβων οικοδοµών 36 1 Εισόδηµα εταιρείας φορολογητέο 10 5 Εισόδηµα εταιρειών ειδικού σκοπού Εισόδηµα εταιρειών µε απλογραφικά 28 4α Εισόδηµα εταιρειών µε διπλογραφικά 28 4α Εισόδηµα εταίρων ΕΕ (χρόνος κτήσεως) 28 4α Εισόδηµα εταίρων ΕΠΕ χρόνος κτήσεως 28 4α Εισόδηµα εταίρων ΟΕ (χρόνος κτήσεως) 28 4α Εισόδηµα ιδιοκατοίκησης οικοδοµών 20 1 Εισόδηµα ιδιοχρησιµοποίησης οικοδοµής 20 1 Εισόδηµα καθαρό νοµικών προσώπων Εισόδηµα κάθε άλλης πηγής 48 3 Εισόδηµα κατασκευής οικοδοµών 36 1 Εισόδηµα µέλους συνεταιρισµού 28 4γ Εισόδηµα µερισµάτων 24 1α Εισόδηµα µετοχών 24 1α Εισόδηµα µηχανικών εκ τόκων 48 4 Εισόδηµα µισθωτών καθαρό 47 2 Εισόδηµα µισθωτών συνταξιούχων 45 1 Εισόδηµα µισθωτών υπηρ.µπλοκάκηδων 45 1 Εισόδηµα µισθωτών υπηρεσιών 4 2 Εισόδηµα οικοδοµής µισθωµένου οικοπέδου 21 1β Εισόδηµα οµολογιών 24 1α Εισόδηµα παγκόσµιο ΦΠ διαµ. Ελλάδος 2 1 Εισόδηµα παραχώρησης γης 21 1ζ Εισόδηµα παραχώρησης δάσους 21 1στ Εισόδηµα που επιβάλλεται φόρος 4 2 Εισόδηµα πράξεων παραγώγων 26 8 Εισόδηµα προκύπτον στην Ελλάδα 2 1,5 Εισόδηµα πώλησης οικοδοµών 36 1 Εισόδηµα συζύγων 5 1,2 Εισόδηµα συνεκµισθούµενων επίπλων 20 3 Εισόδηµα συνεκµισθούµενων µηχανηµάτων 20 3 Εισόδηµα συνολικό 4 3 Εισόδηµα τεχνικών επιχειρήσεων 34 - Εισόδηµα τόκων ιδρυτικών τίτλων 24 1α Εισόδηµα τόκων τίτλων 24 1γ Εισόδηµα τοπογράφων εκ τόκων 48 4 Εισόδηµα υπαλλήλων εξωτερικού 47 3 Εισόδηµα υπεκµίσθωσης 21 1γ Εισόδηµα υπεργολάβων οικοδοµών 36 1 Εισόδηµα υπερδωδεκάµηνης περιόδου 28 5β Εισόδηµα φορ. µη κερδοσκοπικών Ν.Π Εισόδηµα χρεογράφων 24 1α Εισοδήµατα αγροτικών συνεταιρισµών 103 1θ Εισοδήµατα ακινήτων αναδροµικά 20 2 Εισοδήµατα αλλοδαπής (τεκµήριο) 19 2α Εισοδήµατα για κάλυψη τεκµηρίου 19 2α Εισοδήµατα κατοίκων χωρών µε ΣΑ Φ 103 1ιγ Εισοδήµατα λοιπών κινητών αξιών 54 5 Εισοδήµατα µη κερδοσκοπικών Ν.Π Εισοδήµατος αγροτικού απαλλαγή 44 1 Εισοδήµατος αντικειµενικός προσδιορισµός 32 - Εισοδήµατος δικαιολογητικά εκπτώσεως 66 2 Εισοδήµατος εξεύρεση 4 - Εισοδήµατος εταιρειών φορολογία 10 - Εισοδήµατος κινητών αξιών απόκτηση 26 - Εισοδήµατος µείωση πάνω από 25% 53 1 Εισοδήµατος µερικός προσδιορισµός 67 1 Εισοδήµατος µερικός προσδιορισµός 67 Α 1 Εισοδήµατος ποσοστό σε δωρεές 9 3γ Εισοδήµατος ποσοστό σε χορηγίες 9 3γ Εισοδήµατος προσαύξηση (τεκµήριο) 19 1 Eισοδήµατος τεκµαρτός προσδιορισµός 50 1 Eνήλικες υπόχρεοι σε δήλωση 61 1 Eπιχείρησης αλλοδαπής παρακράτηση Εισοδηµάτων ανηλίκων δήλωση 61 2 Εισοδηµάτων διαγραφή φύλ. ελέγχου 70 4 Εισοδηµάτων όλων υποχρέωση δήλωσης 62 6 Εισοδήτος ακαθαρίστου προσδιορισµός 32 2α Εισοδήτος επαγγελµατιών προσδιορισµός 32 2α Εισοδήτος καθαρού προσδιορισµός 32 2β Εισπράξεως εσόδων προθεσµία 72 3 Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων 32 2β Είσπραξη καθυστερηµένων µισθών 46 3 Είσπραξη κερδών από αλλοδαπή ΕΠΕ 55 1η Εισφορά ΟΓΑ καθοριζόµενης αµοιβής 13 3,4 Εισφοράς & ΕΦΤΕ δανείων κατάργηση Εισφορές ασφαλιστικές µισθών 31 1αα Εκδηλώσεις συλλόγων, σωµατείων κλπ Εκδηλώσεων υποβολή συµφωνητικού 82 4 Εκδήλωσης υποβολή τιµολογίου 82 4 Εκδίκαση αγωγής εξώσεως 81 3 Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον 106 5,6 Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου 82 5 Εκδοση πολεοδοµικής άδειας 13 4 Έκδοση συµπλ/κού φύλλου ελέγχου 67 3 Έκδοση συµπληρωµατικού φύλλου 68 2 Έκδοση φύλλου ελέγχου αναγµόδια 75 1 Έκδοση φύλλων ελέγχου 68 - Έκδοσης οικοδοµικών αδειών υπηρεσίες 82 1 Εκθέσεων ελέγχου απόρρητο 85 2 Έκθεση ελέγχου 64 4 Έκθεση κατασχέσεως Έκθεσης ελέγχου κοινοποίηση 69 - Εκκαθαριζόµενου Ν.Π. εφάπαξ καταβολή 110 1β Εκκαθάριση δήλωσης 66 2 Εκκαθάριση εταιρείας - δήλωση 64 1στ Εκκαθάριση νέα (νέος φόρος) 75 3 Εκκαθάριση νέα δικαστικών αποφάσεων 74 8 Εκκαθάρισης λήξη Ν.Π. οριστική δήλωση 107 2γ 19

20 Εκκαθάρισης Ν.Π. παράταση 107 2γ Εκκαθάρισης χρόνος δήλωσης Ν.Π γ Εκκαθαριστικό µετά την 31/ Εκκαθαριστικό σηµείωµα 66 2 Εκκαθαριστών εισόδηµα 48 2α Εκκαθαριστών κληρονοµιών εισόδηµα 48 2α Εκκαθαριστών νοµικών προσώπων ευθύνη Εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 101 1β Εκµεταλλεύσεων γεωργικών συν/στής 41 3 Εκµετάλλευση αεροσκ.από αλλοδαπούς 37 4 Εκµετάλλευση αεροσκαφών 99 1δ Εκµετάλλευση πλοίων 99 1δ Εκµετάλλευση πλοίων ξένης σηµαίας 37 4 Εκµετάλλευσης παραχώρηση γης 21 1ζ Εκµισθώσεων εµφυτεύσεων εισόδηµα 21 1η Εκµισθώσεων επιφανειών εισόδηµα 21 1η Εκµίσθωση ακινήτων Ν.Π. µη κερδ/κό 99 1ε Εκµίσθωση γεωργικής γης 43 1α Εκµίσθωση κινητών πραγµάτων 13 6 Εκµίσθωση κινητών πραγµάτων Εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων 11 - Εκµίσθωσης αυτοκινήτων επιχειρήσεις 31 1β Εκµίσθωσης γαιών εισόδηµα 20 1 Εκµίσθωσης γαιών εισόδηµα 22 4 Εκµίσθωσης γης δήλωση εισοδηµάτων 107 2β Εκµίσθωσης οικοδοµών εισόδηµα 20 1 Εκµίσθωσης χώρων δήλωση 11 - Εκµισθωτών ακινήτων υποχρεώσεις 77 - Εκµισθωτών παράλειψη δήλ. στοιχείων 78 3 Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων εισοδ/τα 103 1γ Εκπαιδευτών οδηγών τεκµήριο 16 1γ Εκπιπτόµενες δαπάνες ελ. επαγ/τιών 49 2 Εκπιπτόµενες δαπάνες µε Υπ.απόφαση Εκπιπτόµενες δαπάνες Ν.Π Εκπιπτόµενων δαπανών µείωση 31 8 Εκποίηση πλειστηριασθέντος ακινήτου 33 2η Εκπρόθεσµες δηλώσεις τεκµηρίων Εκπρόθεσµη αρχική δήλωση 62 1στ Εκπρόθεσµη δήλωση παρακρ/θέντος 60 6 Εκπρόθεσµη δήλωση παρακρατηθέντος 59 6 Εκπρόθεσµη συµπληρ/τική δήλωση 62 1στ Εκπρόθεσµη υποβολή µισθωτηρίων 77 4 Εκπρόθεσµη χορήγηση βεβαίωσης 83 5 Εκπρόθεσµης δήλωσης Έφορος 63 2 Εκπρόθεσµης δήλωσης καταβολή 64 3 Εκπρόθεσµης δήλωσης φόρος 62 1στ Εκπρόσωπου ξένης επιχ/σης τεκµήριο 16 1γ Εκπτώσεις από εισόδηµα γαιών 23 1δ Εκπτώσεις ασφαλιστικών Α.Ε Εκπτώσεις γεωργικού εισοδήµατος 43 1 Εκπτώσεις γεωργικών επιχειρήσεων 43 - Εκπτώσεις εισοδήµατος δικαιολογητικά 66 2 Εκπτώσεις εισοδήµατος µισθωτών 47 1α,β Εκπτώσεις ή δαπάνες προηγ. ετών 72 1 Εκπτώσεις ποσοστού επισφαλών χορηγ Εκπτώσεων ακινήτων δικαιολογητικά 23 1α Εκπτώσεων αναγραφή στα βιβλία Εκπτώσεων έλεγχος από εισόδηµα 67 2α Εκπτώσεων τόκων δανείων προϋποθέσεις 39 3 Εκπτώσεων φόρου µεταφορά στο σύζυγο 9 5 Έκπτωση 5% σε εφάπαξ καταβολή 74 5 Έκπτωση αγοράς αµοιβαίων (καταργήθηκε) 8 1στ Έκπτωση αγοράς τεχνητών µελών 9 3α Έκπτωση Αµοιβών µελών. Σ γ Έκπτωση ανταποδοτικού τέλους 31 1υ Έκπτωση αποδοχών λογιστή Έκπτωση αποζηµιώσεων επιχειρήσεων 31 1ι Έκπτωση αποζηµίωσης λύσης µίσθωσης 23 1ζ Έκπτωση αποσβέσεων 31 1στ Έκπτωση αποσβέσεων ακινήτων 23 1α Έκπτωση ασφαλίστρων προσωπικού 31 1αδ Έκπτωση βάσει δικαστικών αποφάσεων 74 8 Έκπτωση βοηθητικών υλών 31 1γ Εκπτωση δαπανών (καταργήθηκε) 8 - Έκπτωση δαπανών για τηλεργασία 31 1ιθ Έκπτωση δαπανών διανυκτέρευσης 31 1µ Έκπτωση δαπανών διαφηµίσεων 31 1ιδ Έκπτωση δαπανών εκδηλώσεων 31 1ω Έκπτωση δαπανών επιµόρφωσης 31 1ν Έκπτωση δαπανών επισκευής-συντήρησης 31 1β Έκπτωση δαπανών επιστηµονικής έρευνας 31 1ια Έκπτωση δαπανών µισθ. ακινήτων 31 1ιγ Έκπτωση δαπανών ταξιδιών 31 1σ Έκπτωση δαπανών φύλαξης παιδιών 31 1ο Έκπτωση δεδουλευµένων τόκων 31 1δ Έκπτωση δικαιωµάτων 31 1ε Έκπτωση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνιών 31 1ι Έκπτωση δώρων µέχρι φ Έκπτωση ειδικού φόρου 31 1ε Έκπτωση ειδικών ενδυµασιών 31 1ρ Έκπτωση εµπορευσίµων αγαθών 31 1γ Έκπτωση ενοικίων εργαζοµένων 31 1τ Έκπτωση ενοικίων κατοικίας 31 1ξ Έκπτωση εξαγοράς ιδρυτικών τίτλων 105 6α Έκπτωση εξόδων εγκατάστασης 31 1ιβ Έκπτωση εξόδων κινητής τηλεφωνίας 31 1ψ Έκπτωση εξόδων µισθοδοσίας 31 1αα Έκπτωση εξόδων περίθαλψης ηλικιωµένων 9 3α Έκπτωση εξόδων υποστήριξης 31 1ιη Έκπτωση εφάπαξ καταβολής 64 3 Έκπτωση εφάπαξ καταβολής φόρου Έκπτωση ζηµίας οµολ. Ελλην. ηµοσίου Έκπτωση ζηµιών από απώλεια 31 1η Έκπτωση ζηµιών από φθορά 31 1η 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.1. Το ερώτηµα...σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.2. Η διαφθορά στο σύστηµα...σφάλμα! Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 501 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6 1. Μεταβολές στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών µε το Ν. 4072/2012 Διαχρονική Φορολογία...1 1.1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε)...1 1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά Ι.Κ.Ε....1 1.1.2. Μετατροπές Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα 1. Χρήσιμες Πληροφορίες 11 1.1. Κυριότερες αλλαγές στο έντυπο Ε1 οικ. έτους 11 1.2. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση 13 1.3. Yποβολή Δήλωσης - Φορολογίας Εισοδήματος συζύγων, ανήλικων τέκνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ AST BOOKS ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ [1] Μείωση φόρου εισοδήµατος από µίσθωση κατοικίας Σελ. 3 [2] Μερισµός κοινών δαπανών εµπορίας και παροχής υπηρεσιών Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Αγαπητοί Φορολογούμενοι, Η εταιρεία EPIDOSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, παρακολουθώντας τις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 Ένα παντρεμένο ζευγάρι, χωρίς παιδιά, είχε για το έτος 2016 τα ακόλουθα oικονομικά στοιχεία: Α. Ο σύζυγος Ο καθαρός μισθός του πρό φόρων είναι : 8.000 Ο φόρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6 1 5 8 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 720/08.02017 ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩ Ν ΠΡΟ ΣΩ Π Ω Ν ΚΑΙ ΝΟ Μ ΙΚΩ Ν Ο ΝΤΟ ΤΗΤΩ Ν άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος Αριθμός Δήλωσης Τύπος Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικός προβληματισμός της Ε.Σ.Ε.Ε. για το Φόρο Ακινήτων

Αρνητικός προβληματισμός της Ε.Σ.Ε.Ε. για το Φόρο Ακινήτων Αρνητικός προβληματισμός της Ε.Σ.Ε.Ε. για το Φόρο Ακινήτων Δείτε τις λοιπές αλλαγές νομοσχεδίου στη φορολόγηση ακινήτων και εισοδήματος: - Μείωση από 1/1/2014 του φόρου μεταβίβασης ακινήτων από επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Σερρών Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ι Ε Ν Τ Υ Π Α Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Αντικειμενικές Δαπάνες (Τεκμαρτό Εισόδημα) 1. σελ.

Περιεχόμενα. 1. Αντικειμενικές Δαπάνες (Τεκμαρτό Εισόδημα) 1. σελ. Περιεχόμενα 1. Αντικειμενικές Δαπάνες (Τεκμαρτό Εισόδημα) 1 1.1. Εναλλακτικός τρόπος φορολογίας 2 1.2. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες 3 1.2.1. Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004 Επειδή η Εγκύκλιος, μαζί με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα, υπερβαίνει τις 150 σελίδες, δεν καταχωρείται εδώ. Ακολουθεί όμως ένας πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Νοµικών Προσώπων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΛΕΞΗ #13 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2016-17 ΑΡΘΡΟ 58, ΝΟΜΟΣ 4172 / 2013 Φορολογικοί Συντελεστές Αυξάνεται ο συντελεστής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπο Μ3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου Πίνακας Κωδικών Εντύπων ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ PDF ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 010 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 011 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 3.2.2017 Φορολογία ακίνητης περιουσίας Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας Ενέργεια Απόκτηση Κατοχή Διάθεση Εκμετάλλευση Φόρος ΦΠΑ ΦΜΑ Φόρος Κληρ., Δωρεών κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), (μόνο κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΠΟΛ 1097/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές,

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, 10 SOS 5 Μάρτιος, 2017 Δώδεκα αλλαγές και νέους κωδικούς- έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :210 9569803 ΦΑΞ :210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΥΛΟΣ Ιδιότητες με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα 26/5/2008. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα 26/5/2008. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν δελτίο η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει μια αξιόπιστη και εύχρηστη πηγή στατιστικής πληροφόρησης για τα οικονομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες Δυσβάστακτο θα είναι το καθεστώς τεκμαρτής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1014566-299 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008;

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008; Τ ί πρέπει να γνωρίζεται για το Ε9 και τον ενιαίο τέλος ακινήτων 1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008; Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Α.Μ. 7262 Α.Μ. 7133 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1074/1.4.2015 Τύπος και περιεχόµενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2014 των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισµός δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα