Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν."

Transcript

1 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις- Κλειδιά Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. 1846/1951 Περίληψη Οι διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν την καταβολή εξόδων κηδείας δεν προσδιορίζουν τον τύπο µε τον οποίο θα διαθέσει κανείς το σώµα του µετά θάνατον Η συνταγµατικά κατοχυρωµένη προσωπική ελευθερία, ως ελευθερία αυτοκαθορισµού περιλαµβάνει και την επιλογή ως προς τον τρόπο διάθεσης του σώµατος µετά θάνατον Η νοµοθεσία του ΙΚΑ δεν προσδιορίζει τον τύπο της κηδείας η µη καταβολή εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση, κατ ανάγκην εκτός Ελλάδος αφού στην Ελλάδα δεν προβλέπεται η αποτέφρωση των νεκρών, οδηγεί σε παραβίαση της ελευθερίας επιλογής του τρόπου διάθεσης του σώµατος µετά θάνατον και συνεπώς αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος ΠΟΡΙΣΜΑ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 του Ν.3094/2003 και 4 παρ. 4 του Π 273/1999, έλαβε και εξέτασε την αναφορά που υπεβλήθη από την κυρία *** σχετικά µε την καταβολή εξόδων αποτέφρωσης. Μετά από εκτενή εξέταση του σχετικού υλικού, η έρευνα ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του παρόντος πορίσµατος, το οποίο γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως. Ι. Ιστορικό Η κυρία *** υπέβαλε αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία (διεύθυνση παροχών) ζητώντας την κάλυψη εξόδων µεταφοράς και αποτέφρωσης, στο πλησιέστερο κράτος όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα, για τον πατέρα της, ο οποίος είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και επιθυµεί να αποτεφρωθεί όταν επέλθει ο θάνατός του. Στην αίτηση αυτή, η αρµόδια υπηρεσία ανταποκρίθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Π07/26/ έγγραφο στο οποίο, µεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα:

2 «Στην έννοια των εξόδων κηδείας περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που έγινε σχετικά µε την κηδεία (π.χ. φέρετρο, ανόρυξη τάφου, αµοιβή εργολάβου κηδειών, έξοδα περιποίησης νεκρού, δικαιώµατα ναού, ιερέων, νεκροταφείου, στολισµός φερέτρου και εκκλησίας, αποτέφρωση κ.λπ.)». Να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό ότι η διαδικασία αποτέφρωσης, για όσους το επιθυµούν για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, στην Ελλάδα δεν έχει µέχρι στιγµής προβλεφθεί. Επιπρόσθετα, η ελληνική νοµοθεσία, για τις ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα, εγκρίνει τη καταβολή δαπανών νοσηλείας και µεταφοράς σε αντίστοιχη χώρα της αλλοδαπής, στην οποία είναι δυνατή η πραγµατοποίησή τους. Στη συνέχεια του εγγράφου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον Κανονισµό Ασθενείας του ΙΚΑ επισηµαίνοντας ως µοναδική εξαίρεση τις διατάξεις νοσηλείας στο εξωτερικό, οι οποίες καλύπτουν πράξεις οι οποίες δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν εντός των ορίων της χώρας. Και καταλήγει το έγγραφο αναφέροντας τα εξής: «Εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν υπάρχει ευχέρεια από τις κείµενες διατάξεις να αναλάβει το Ίδρυµα τη δαπάνη µεταφοράς και αποτέφρωσης της σωρού του πατέρα σας στη Βουλγαρία γιατί δεν εµπίπτει στις διατάξεις». ΙΙ. Κρίσιµα δεδοµένα 1. Η καταβολή εξόδων κηδείας στον Κανονισµό του ΙΚΑ Η κοινωνική ασφάλιση αποβλέπει στην προστασία γενικά των εργαζοµένων καθώς και των µελών των οικογενειών τους όταν αυτοί δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις απαραίτητες οικονοµικές ανάγκες της ζωής ή να αντιµετωπίζει έκτακτες δαπάνες, οι οποίες προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα. Στην έννοια αυτού του τύπου της προστασίας εµπίπτει και η καταβολή εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου του ΙΚΑ. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 32 του ΑΝ 1846/1951 ορίζονται τα ακόλουθα: «Εις περίπτωσιν θανάτου ησφαλισµένου πληρούντος τας κατά το άρθρον 35 εδ. β προϋποθέσεις ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος, καταβάλλεται εφάπαξ βοήθηµα δι έξοδα κηδείας οριζόµενον δι αποφάσεως του Σ και µη δυνάµενον να ορίζηται κατώτερον του 8πλασίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως». Στη διάταξη του προαναφερόµενου άρθρου ορίζεται η καταβολή εξόδων κηδείας στους συνταξιούχους του Ιδρύµατος και υπό προϋποθέσεις, στους ασφαλισµένους του. Ο νοµοθέτης µε την παρούσα διάταξη προβλέπει την παροχή εξόδων κηδείας, χωρίς να διακρίνει τον τύπο αυτής, θέτοντας περιορισµό µόνο ως προς τον δικαιούχο (ασφαλισµένος ή συνταξιούχος). Ο νοµοθέτης µε άλλα λόγια, δεν προσδιορίζει τον τύπο της κηδείας ούτε θέτει περιορισµό στον τύπο της ταφής. 2. Το δικαίωµα επιλογής ταφής ή αποτέφρωσης Στην προκειµένη περίπτωση τίθεται το ζήτηµα της επιλογής διάθεσης του σώµατος ασφαλισµένου του Ιδρύµατός σας µετά θάνατον. Η άρνηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ να καλύψει τις δαπάνες αποτέφρωσης οδηγεί σε περιορισµό της ελεύθερης επιλογής

3 από τον καθένα του τρόπου της µετά θάνατον διάθεσης του σώµατός του και αναπόφευκτα σε περιορισµό του δικαιώµατος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου, όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος. Η προσωπική ελευθερία είναι το πρωταρχικό και θεµελιωδέστερο ατοµικό δικαίωµα που σηµαίνει την έλλειψη περιορισµών σε ό,τι αφορά τη φυσική, ψυχοσωµατική ύπαρξη και δράση του ατόµου. Το ισχύον Σύνταγµα κατοχυρώνει την προσωπική ελευθερία ως δυνατότητα αυτοκαθορισµού και αυτοδιάθεσης. «Ως προσωπικότητα, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος νοείται το σύνολο των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και καταστάσεων που αφενός µεν προκύπτουν από την υπόσταση του ανθρώπου ως ελλόγου και συνειδητού όντος αφετέρου δε εξατοµικεύουν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο» (Μάνεσης, Συνταγµατικά δικαιώµατα, δ εκδ., Σάκκουλας, 1982, σ. 116). Η προσωπικότητα του ατόµου συντίθεται από τη σωµατική, ψυχική, πνευµατική, ηθική και κοινωνική υπόστασή του από την οποία απορρέουν επιµέρους δικαιώµατα για την προστασία συγκεκριµένων εννόµων αγαθών, συνυφασµένων µε την προσωπικότητά του όπως της σωµατικής ελευθερίας και ακεραιότητας, της υγείας, της τιµής, της πνευµατικής δηµιουργίας αλλά και ορισµένες προεκτάσεις τους όπως π.χ. το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης, εν γένει στη ζωή και στο θάνατο, δικαίωµα του καθένα να εξουσιάζει το σώµα του και να το χρησιµοποιεί όπως θέλει (π.χ. επιλογή της µητρότητας ή της άµβλωσης) ακόµη και µετά θάνατο (διάθεση του πτώµατός του) καθώς και επιλογή ταφής ή αποτέφρωσής του (Μάνεσης, Συνταγµατικά δικαιώµατα, δ εκδ., Σάκκουλας, 1982, σ. 117). Με άλλα λόγια, το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος προστατεύει το δικαίωµα του καθένα να είναι ο εαυτός του υπό τον περιορισµό της προσβολής των χρηστών ηθών (Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, εκδ. Σάκκουλας, 1998, σ. 158). Οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, για το κράτος είναι :1) να µην παρεµποδίζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόµων 2) να αίρει τα πιθανά εµπόδια που υφίστανται προκειµένου κάθε άτοµο να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και 3) να παρέχει κάθε αναγκαίο µέσο για την ελεύθερη ανάπτυξή της. Η δυνατότητα καύσης του νεκρού, εφόσον αυτή αποτελεί εκτέλεση σαφώς εκπεφρασµένης επιθυµίας του θανόντος, δεν προσκρούει στις αρχές της προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου που κατοχυρώνουν το Σύνταγµα και οι διεθνείς συνθήκες που εφαρµόζονται στην Ελλάδα, ούτε εξάλλου σε θεµελιώδεις αξίες της κοινωνικής ζωής ή στη δηµόσια τάξη, δεδοµένου ότι η προαιρετική καύση των νεκρών, επιτρεπτή και µάλιστα αρκετά διαδεδοµένη σε µεγάλες χώρες της Ευρώπης, συζητείται ήδη ευρέως και στη δική µας χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες στη βάση µιας γενικότερα γνωστής, κατανοητής και υπολογίσιµης επιχειρηµατολογίας, πλην όµως, δεν έχει υπάρξει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα οδηγεί στην καύση νεκρών εντός των ορίων της χώρας µας. Η δυνατότητα καύσης των νεκρών, παρέχοντας σε σηµαντικό αριθµό ενδιαφεροµένων την ευχέρεια της µετά θάνατον διάθεσης του σώµατός τους κατά τρόπο που ανταποκρίνεται σε βασικές ιδεολογικές τους αρχές ή, ακόµη περισσότερο, στον πυρήνα της θεώρησης µε την οποία αυτοί προσεγγίζουν τα αιώνια µεταφυσικά ερωτήµατα της ζωής και του θανάτου, ασφαλώς συνάδει προς το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγµατος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, όπως και προς το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει την ισότητα ενώπιον του νόµου.

4 3. ιαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη Από τη µελέτη αφενός µεν των θέσεων της αρµόδιας υπηρεσίας αφετέρου δε των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει να επισηµάνει τα ακόλουθα: 1. Οι διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν την καταβολή εξόδων κηδείας δεν προσδιορίζουν τον τύπο µε τον οποίο θα διαθέσει το σώµα του µετά θάνατον. Εξάλλου, η λογική που συνοδεύει την καταβολή των εξόδων κηδείας είναι η οικονοµική ενίσχυση των οικογενειών των ασφαλισµένων, οι οποίες αντιµετωπίζουν έκτακτες δαπάνες που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ο θάνατος. 2. Το Σύνταγµα, ως θεµελιώδης νόµος, οριοθετεί το δικαίωµα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας στην έννοια του οποίου συµπεριλαµβάνεται και το δικαίωµα επιλογής στην ταφή ή την αποτέφρωση. 3. Ο Κανονισµός του ΙΚΑ δεν προσδιορίζει τον τύπο µε τον οποίο ο καθένας επιθυµεί να διαθέσει το σώµα του µετά θάνατον. 4. Επιπλέον, σύµφωνα µε το έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ, ερµηνεύοντας την έννοια των εξόδων κηδείας συµπεριλαµβάνουν και την αποτέφρωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα, λόγω έλλειψης νοµοθετικού πλαισίου, να πραγµατοποιηθεί αποτέφρωση εντός των ορίων της χώρας. Συνεπώς, το γεγονός ότι συµπεριλαµβάνεται στην έννοια των εξόδων κηδείας και, ορθώς, η αποτέφρωση χωρίς να µπορεί αυτή να πραγµατοποιηθεί εντός της χώρας και χωρίς να καταβάλλονται και τα έξοδα προκειµένου αυτή να υλοποιηθεί σε άλλη χώρα, αποδεικνύει αφενός µεν µια αντίφαση αφετέρου δε παραβίαση του δικαιώµατος επιλογής στην ταφή ή την αποτέφρωση, η οποία αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος. 4. Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να επανεξετασθεί η περίπτωση που εξέθεσε η κυρία *** και να ρυθµιστεί το θέµα της καταβολής εξόδων αποτέφρωσης σε χώρα που µπορεί αυτή να πραγµατοποιηθεί. Οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να ενηµερώσουν το Συνήγορο του Πολίτη για τις απόψεις του και για την αποδοχή των προτάσεών του, κατά το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3094/2003 εντός ευλόγου διαστήµατος. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένω πάντα στη διάθεσή σας. Εξέλιξη Σε συνέχεια του πορίσµατος η διοίκηση του ΙΚΑ (Γενική διεύθυνση ασφαλιστικών υπηρεσιών ιεύθυνση παροχών Τµήµα παροχών ασθενείας) υπέβαλε στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ερώτηµα εάν είναι δυνατή η κάλυψη των εξόδων µεταφοράς του ασφαλισµένου και κηδείας που ολοκληρώθηκε µε αποτέφρωση εκτός Ελλάδος, εάν η παραγραφή της σχετικής αξίωσης είναι εξάµηνη (δηλαδή αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 40 παρ. 6 εδαφ. 1 του α.ν. 1846/51) και, τέλος, εάν για την υποβολή του αιτήµατος για την

5 απόδοση των εξόδων κηδείας ισχύει η εξάµηνη προθεσµία του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Κ.Α.Α. Στα ερωτήµατα αυτά, το Ε Τµήµα του Ν.Σ.Κ. µε γνωµοδότησή του η οποία έγινε δεκτή από τον Υποδιοικητή του Ιδρύµατος, δέχθηκε κατά πλειοψηφία ότι άρνηση καταβολής εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση εκ µέρους του ΙΚΑ συνιστά δυσµενή διάκριση εις βάρος των ασφαλισµένων που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διάθεσης του σώµατός τους µετά θάνατον και, ως εκ τούτου, αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 13 παρ. 1 του Συντάγµατος. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, το ποσόν που πρέπει να αποδίδεται είναι το εκάστοτε προβλεπόµενο εφάπαξ ποσόν που καταβάλλεται για έξοδα κηδείας και δεν συναρτάται ούτε µε την επιλογή της τελετουργίας, ούτε µε την πραγµατική δαπάνη στην οποία υπεβλήθησαν οι ενδιαφερόµενοι. Εξάλλου, το ΝΣΚ δέχθηκε οµόφωνα ότι η εν λόγω παροχή δεν συνιστά παροχή κλάδου ασθενείας και, συνεπώς, η σχετική αξίωση δεν υπόκειται στην εξάµηνη παραγραφή των παροχών κλάδου ασθενείας σε χρήµα, αλλά στην γενική πενταετή παραγραφή των χρηµατικών αξιώσεων κατά του ΙΚΑ. Επίσης έκρινε ότι είναι ανίσχυρη η εξάµηνη αποσβεστική προθεσµία για την υποβολή του αιτήµατος απόδοσης των δαπανών κηδείας. Η γνωµοδότηση αυτή, µε την οποία έγιναν δεκτές οι προτάσεις της Αρχής, κοινοποιήθηκε στα Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ συνοδευόµενη από την υπ αρ. 105/ εγκύκλιο ώστε να εφαρµόζεται εφεξής. Στην εγκύκλιο προβλέπεται επίσης η δυνατότητα επανεξέτασης αιτηµάτων που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραγραφεί η σχετική αξίωση. Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου Ειδική Επιστήµονας στο Συνήγορο του Πολίτη

23 Αυγούστου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: *****/2009 Ειδική Επιστήμονας: Κυριακή Λαμπροπούλου **

23 Αυγούστου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: *****/2009 Ειδική Επιστήμονας: Κυριακή Λαμπροπούλου ** 23 Αυγούστου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: *****/2009 Ειδική Επιστήμονας: Κυριακή Λαμπροπούλου ** Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ Προς 1. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπόψη Γενικής Γραμματέως κας Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων

Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη: Βασίλης Καρύδης Γιάννης Σακέλλης Ειδικοί Επιστήµονες: Ειρήνη Κυριακάκη Φωτεινή Παντελίδου Αθήνα, 12.12.2011 Αρ. Φακ.: 17943/09/2.3 Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Χρήστο Σταικούρα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ

*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ *** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα