«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ A, 10 Η Ε.Σ. / 3 Η ΕΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» Τχης (ΥΙ) Διγόνης Π. Μάιος 2013

2 ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

3 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 ΣΚΟΠΟΣ... 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΔΠ... 4 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΔΠ... 5 ΣΔΠ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ... 6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 7 Πρότυπο ISO 9001: Πρότυπο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001: Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Διαχείριση Λαθών και Τρόποι Περιορισμού τους Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πρωτόκολλα Κλινικής Πρακτικής Διαχείριση Παραπόνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 22

4 -ii- ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΣΙΓΜΑ (SIX SIGMA) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑNAΛΥΣΗ ΠΑΡΕΤΟ (PARETO ANALYSIS) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS FMEA) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (BALANCED SCORECARD - BSC) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARKING) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΟΠΣ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΙΚΟΝΕΣ... 63

5 -iii- ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Παράδειγμα Διαγράμματος Αιτίου - Αποτελέσματος...63 Εικόνα 2: Παράδειγμα Διαγράμματος Ροής...64 Εικόνα 3: Πίνακας Αθροιστικών Συχνοτήτων για Κατασκευή Διαγράμματος Pareto...65 Εικόνα 4: Παράδειγμα Διαγράμματος Pareto...65 Εικόνα 5: Πίνακας Εκτίμησης Βαθμού Προτεραιότητας Κινδύνου σε FMEA...64 Εικόνα 6: Παράδειγμα Φύλλου Εργασίας FMEA...67

6 -iv- ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση της συχνότητας των χρονίων και σοβαρών νοσημάτων σε συνδυασμό με τη δημογραφική εξέλιξη γήρανσης του πληθυσμού, έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών και κατ επέκταση στην εκτόξευση της υγειονομικής δαπάνης. Επιπλέον στη διόγκωση του προβλήματος έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο η αλματώδης εξέλιξη της βιοιατρικής τεχνολογίας, η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες υγείας για τη σχέση αποτελεσματικότητας - κόστους και η μη ύπαρξη πλήρους μηχανοργάνωσης των νοσηλευτικών μονάδων. Παράλληλα με την αύξηση της υγειονομικής δαπάνης έχουν αυξηθεί και οι προσδοκίες των χρηστών υπηρεσιών υγείας για υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη σε ένα αξιοπρεπές νοσοκομειακό περιβάλλον. Η έμφαση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και η ανταποκρισιμότητα των νοσοκομειακών οργανισμών στις ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών αυτών, αποτελούν βασικές συνιστώσες της φροντίδας υγείας και η εστίαση ενός νοσοκομείου σε αυτές, παρέχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε ένα πλαίσιο χρηματοδοτικών περιορισμών, η φιλοσοφία Διοίκησης των στρατιωτικών νοσοκομείων θα πρέπει να μετατοπισθεί από τη φάση της επιδίωξης εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας υπηρεσιών υγείας, στη μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας τους με παράλληλο εξορθολογισμό των διατιθέμενων οικονομικών πόρων. Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών Διοικήσεως των στρατιωτικών νοσοκομείων, που θα ανταποκρίνονται στις διεθνείς τάσεις για αναβάθμιση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης συνοδευόμενη από συγκράτηση του κόστους της.

8 -2- ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών Διοικήσεως των στρατιωτικών νοσοκομείων, οι οποίες στοχεύουν αφενός στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και αφετέρου στη συγκράτηση της υγειονομικής δαπάνης. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η ανάλυση που ακολουθεί προϋποθέτει ότι οι σύγχρονες μέθοδοι και πρακτικές Διοικήσεως των πολιτικών νοσοκομειακών οργανισμών που χρησιμοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, δύναται να εφαρμοσθούν ανάλογα προσαρμοσμένες και σε στρατιωτικά νοσοκομεία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα τους ως προς την αυστηρότερη ιεραρχική δομή τους.

9 -3- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας εξελίχθηκε σταδιακά από την επιθεώρηση και τον έλεγχο, στη διασφάλιση και τελικά στη διοίκηση ολικής ποιότητας. Αναλυτικότερα, από τη δεκαετία του 1950 ξεκίνησε η προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον «ποιοτικό έλεγχο» των παρεχομένων υπηρεσιών. Βάση του αποτελούσε η διενέργεια επιθεωρήσεων και δειγματοληπτικών ελέγχων, που επικεντρώνονταν στη διόρθωση προβλημάτων, μετά τη παροχή της υπηρεσίας προς τον ασθενή. Τον ποιοτικό έλεγχο διαδέχθηκε η «διασφάλιση ποιότητας», η οποία έδινε έμφαση στη βελτίωση των διαδικασιών των παρεχομένων υπηρεσιών, καθιερώνοντας μεγάλο αριθμό κατευθυντηρίων οδηγιών. Κατά συνέπεια στη διασφάλιση ποιότητας δε δίνεται βαρύτητα στην εκ των υστέρων διόρθωση των προβλημάτων, αλλά στην πρόληψη τους πριν αυτά δημιουργηθούν. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπήρξε στροφή προς τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ (Total Quality Management TQM) ή Συνεχή Βελτίωση Ποιότητας, η οποία εστιάζει την προσοχή της, εκτός από τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα τους, στους ανθρώπινους πόρους και στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της ΔΟΠ, όλες οι δραστηριότητες του νοσοκομείου θα πρέπει να αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και στην ικανοποίηση των ασθενών. Επιπλέον μία σημαντική πλευρά της ΔΟΠ, είναι το να τεθεί η «ποιότητα των υπηρεσιών» ως ο απώτατος στόχος του νοσοκομείου, με παράλληλη δέσμευση, τόσο της Διοίκησης όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του, για την επίτευξη αυτού του στόχου. (Ertl - Wagner, 2013) Κατά την υλοποίηση της TQM, μείζονος σημασίας θεωρείται η συστηματική συλλογή δεδομένων, ο εντοπισμός λαθών ή αστοχιών κατά για τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τέλος η λήψη των ενδεδειγμένων προληπτικών

10 -4- μέτρων για την αποφυγή αυτών των σφαλμάτων και την κατά το δυνατό εκμηδένιση τους. Το «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας» του νοσοκομείου καθώς τα «Εργαλεία Βελτίωσης της Ποιότητας» αποτελούν τις βάσεις στην πυραμίδα ανάπτυξης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και θα εξετασθούν στο παρόν και στο επόμενο κεφάλαιο αντίστοιχα. (Κωσταγιόλας, 2008) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΔΠ Καταρχάς κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί η έννοια της «ποιότητας» στις υπηρεσίες υγείας. Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 1 ορίζεται ως η αδιάλειπτη και πλήρης διεργασία φροντίδας υγείας, η οποία αναπτύχθηκε με ασθενοκεντρική οπτική και σύμφωνα με τις ακολουθούμενες βέλτιστες πρακτικές. Η έννοια «Διασφάλιση Ποιότητας» στις υπηρεσίες υγείας, συνιστά τη μετατόπιση των δραστηριοτήτων της Διοίκησης του Νοσηλευτικού Οργανισμού από τον έλεγχο και τη διόρθωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, στην πρόληψη εμφάνισης υπηρεσιών που αποκλίνουν από προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. Ένα «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΣΔΠ) μίας νοσοκομειακής μονάδας περιλαμβάνει μία σειρά διεθνών προτύπων, που εφόσον εκπληρωθούν οι προβλεπόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές τους, μέσω εφαρμογής προγραμματισμένων ενεργειών και διαδικασιών, διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Η διαδοχική κατανόηση και εφαρμογή των εννοιών του προτύπου και της πιστοποίησης δύναται να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. (Κωσταγιόλας, 2008) Με τον όρο «πρότυπο» εννοούμε το έγγραφο, που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις ή προδιαγραφές υπηρεσιών επιθυμητού και κατορθωτού επιπέδου. Ο άλλος κρίκος στην αλυσίδα εννοιών του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι η 1 Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας της Μ. Βρετανίας.

11 -5- «πιστοποίηση», η οποία ορίζεται ως η επιβεβαίωση, μέσω επιθεώρησης από έναν τρίτο ανεξάρτητο φορέα, ότι εκπληρώνεται το σύνολο των απαιτήσεων του προτύπου. Δηλαδή με την πιστοποίηση παρέχεται γραπτή διαβεβαίωση ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του προτύπου. Συνεπώς, η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενδεδειγμένης οργάνωσης και λειτουργίας του νοσοκομείου, ούτως ώστε να πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο 2 φορέα ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μίας σειράς προτύπων. Η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει αρχικά τη φάση ελέγχου, κατά την οποία μετράται μέσω κριτηρίων η υφιστάμενη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Στη συνέχεια ακολουθεί ο καθορισμός των προτύπων, τα οποία θα εφαρμοσθούν καθώς και οι απαιτήσεις εκάστου προτύπου. Επιπλέον είναι σημαντικό να εξακριβωθεί εάν για ορισμένα τμήματα του νοσοκομείου απαιτείται η ανάπτυξη ειδικών προτύπων όπως για παράδειγμα για το τμήμα κεντρικής αποστείρωσης το ISO Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα ότι το νοσοκομείο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προτύπων ποιότητας. (Wagner, 2009) Τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να ξεπερασθούν κατά την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι οι παγιωμένες εσφαλμένες αντιλήψεις για την ποιότητα, οι αυξημένες απαιτήσεις για ομαδική εργασία, η έλλειψη καταρτισμένων στελεχών για την ποιότητα, καθώς και οι ενδοιασμοί ως προς το κόστος υλοποίησης και συντήρησης του εν λόγω συστήματος. (Κωσταγιόλας, 2008) ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΔΠ Τα σπουδαιότερα οφέλη που αποκομίζονται και ως εκ τούτου δικαιολογούν την ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος είναι τα ακόλουθα: 2 Διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης, ορίζεται ως ο φορέας που του έχει αναγνωρισθεί επισήμως, από άλλο επίσημο ανεξάρτητο φορέα, η ικανότητα να πιστοποιεί οργανισμούς.

12 -6-1. Πιστοποίηση της ικανότητας του νοσοκομείου ότι παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα και με βέλτιστο τρόπο. 2. Εδραίωση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων νοσοκομειακών υπηρεσιών, και κατ επέκταση την ικανοποίηση των ασθενών μέσω: α. Προσδιορισμού των χαρακτηριστικών ποιότητας κάθε υπηρεσίας, των παραγόντων και διαδικασιών που επηρεάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά καθώς και καθιέρωση μετρήσιμων δεικτών για τον έλεγχο τους. β. Διεργασιοκεντρικής ανάπτυξης λειτουργιών στο νοσοκομείο. γ. Περιορισμού των αποκλίσεων από τις καθιερωθείσες διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων. Με τα παραπάνω επιτυγχάνεται μείωση ιατρικών λαθών, περιπτώσεων χορήγησης εσφαλμένης φαρμακευτικής αγωγής, χρόνων αναμονής ασθενών κ.α που συνεπάγονται βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και ικανοποίηση των χρηστών τους. 3. Μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω ελαχιστοποίησης των μη συμμορφώσεων και συγχρόνως μεγιστοποίηση των παραγόμενων ωφελειών. ΣΔΠ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Η ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας μέσω πιστοποίησης του νοσοκομείου από διαπιστευμένο φορέα, προϋποθέτει έναν λεπτομερή οικονομικό προγραμματισμό. Το κόστος σχεδιασμού και υλοποίησης του είναι συνάρτηση αφενός του εύρους του υπό πιστοποίηση νοσηλευτικού οργανισμού και αφετέρου του βαθμού των αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις απαιτήσεις των προς εφαρμογή προτύπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας συμβάλλει στον εξορθολογισμό της υγειονομικής δαπάνης του νοσοκομείου και κατ επέκταση στην σύντομη απόσβεση του κόστους εγκατάστασης του, με τους παρακάτω δύο τρόπους:

13 -7-1. Έλεγχο και περιορισμό των μη συμμορφώσεων ως προς τις διαδικασίες παροχής φροντίδας υγείας. Η πλήρης συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας του με τις απαιτήσεις και διαδικασίες των προτύπων ποιότητας συνεπάγεται τη μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, μέσω περιορισμού ανεπιθύμητων συμβαμμάτων που ανεβάζουν το κόστος νοσηλείας (π.χ. ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ιατρογενείς επιπλοκές, παρενέργειες από λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή κλπ.) καθώς και μέσω αύξησης της παραγωγικότητας των επαγγελματιών υγείας που οδηγεί σε μείωση των χρόνων αναμονής των ασθενών ( π.χ. στα εξωτερικά ιατρεία, για διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων κ.α.). 2. Μείωση του κόστους παραγωγής των υπηρεσιών υγείας μέσω σταδιακής εφαρμογής αποτελεσματικών διεργασιών οικονομικής διαχείρισης όπως στο σύστημα προμηθειών, στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και στον λογιστικό έλεγχο του νοσοκομείου. Ειδικότερα η διαχείριση των προμηθειών, των αποβλήτων, των αποθηκευτικών χώρων και του φαρμακείου συνιστούν βασικούς μηχανισμούς ελέγχου του κόστους της νοσοκομειακής μονάδας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Η πιστοποίηση στρατιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων είναι ευρέως διαδεδομένη τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Μάλιστα σύμφωνα με το Στρατιωτικό Κανονισμό 3 των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ περί «Διοίκησης Κλινικής Ποιότητας», όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιστοποιημένα από αντίστοιχους διαπιστευμένους φορείς. Επίσης, με βάση την κείμενη ελληνική νομοθεσία 4 προβλέπεται η σύσταση «Επιτροπών Ποιότητας», στα νοσοκομεία του ΕΣΥ δυναμικότητας άνω των 400 κλινών όπου μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους, περιλαμβάνεται η δημιουργία διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής τους. Όπως αναφέρθηκε η πιστοποίηση ενός συστήματος ποιότητας στρατιωτικού νοσοκομείου προϋποθέτει την εφαρμογή διεθνών προτύπων, που 3 Αrmy Regulation 40-68, Clinical Quality Management, 22 May Ν.3868/2010.

14 -8- έχουν εκπονηθεί από αρμόδιο φορέα. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας διάθεσης των προτύπων είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ενώ αντίστοιχοι οργανισμοί υπάρχουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο ΕΛΟΤ από το 2005 έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) για την τυποποίηση στον τομέα της υγείας, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και έκδοση «εθνικών τυποποιητικών κειμένων» για τις υπηρεσίες υγείας. (Κωσταγιόλας, 2008) Το έργο της πιστοποίησης ενός νοσοκομείου δε μπορεί να διεξαχθεί από το ίδιο. Για το σκοπό αυτό έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν διαπιστευμένοι φορείς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σημαντικό αριθμό πιστοποιήσεων εφαρμογής συστημάτων ποιότητας σε ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, έχει διεκπεραιώσει το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ). Το ΕΚΑΠΤΥ ως φορέας πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), το οποίο με τη σειρά του αποτελεί την ανώτατη εθνική αρχή στην Ελλάδα για θέματα διαπίστευσης, πιστοποίησης, ελέγχων και δοκιμών. (Κωσταγιόλας, 2008) Η νοσοκομειακή μονάδα, προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση εφαρμογής των προτύπων του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 1. Προμελέτη Πιστοποίησης (ενδεικτικός χρόνος: 2-3 μήνες) κατά το οποίο διεξάγονται από συμβούλους ποιότητας μελέτες κόστους - οφέλους του συστήματος ποιότητας καθώς και προσδιορισμός του υπάρχοντος επιπέδου ποιότητας. 2. Προετοιμασία για Πιστοποίηση (ενδεικτικός χρόνος: 6-9 μήνες). Κατά το στάδιο αυτό η Διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να κατανοήσει τα οφέλη από την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας και να ακολουθήσει τα παρακάτω διακριτά βήματα: α. Διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης του προσωπικού για την ποιότητα και τα πρότυπα.

15 -9- β. Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας και ορισμός του Υπευθύνου Ποιότητας του νοσοκομείου. γ. Ανάπτυξη συστήματος τεκμηρίωσης των διαδικασιών ποιότητας, που περιλαμβάνει εκτός από την καταγραφή των διαδικασιών παροχής φροντίδας υγείας, την έκδοση οδηγιών λειτουργίας των τμημάτων του νοσοκομείου, την εκπόνηση εγχειριδίου ποιότητας και τέλος την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος για την ποιότητα. 3. Πιστοποίηση από Αρμόδιο Φορέα (ενδεικτικός χρόνος: 2-3 μήνες) Η επιλογή του φορέα πιστοποίησης από τη Διοίκηση του νοσοκομείου βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν όχι μόνο στην φήμη εγκυρότητας του φορέα, αλλά και στις διαδικασίες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί. Στο στάδιο αυτό, την επιλογή του φορέα και την αίτηση για επίσημη αξιολόγηση, ακολουθεί η προαξιολόγηση του συστήματος από το φορέα. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος ποιότητας του νοσοκομείου προβαίνει στις δέουσες διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προαξιολόγησης. Κατά την τελική αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας ελέγχεται το εγχειρίδιο ποιότητας του νοσηλευτικού οργανισμού και εκτιμάται ο βαθμός συμμόρφωσης των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας ως προς τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων. Εντός ενός έως δύο μηνών από την αξιολόγηση, εφόσον το αποτέλεσμα της είναι θετικό, το νοσοκομείο θα λάβει το σχετικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση όμως που το αποτέλεσμα αποβεί αρνητικό, τότε συνιστάται από το φορέα πιστοποίησης ολική ανασκόπηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και δίνεται χρονική παράταση για την διεκπεραίωση των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών. 4. Διατήρηση ή Αλλαγή του Είδους της Πιστοποίησης Ο φορέας πιστοποίησης προκειμένου να διαπιστώσει ότι συνεχίζουν να πληρούνται οι απαιτήσεις των προτύπων διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα επιθεωρήσεις, ενώ η ολική επαναξιολόγηση του νοσηλευτικού οργανισμού για την ανανέωση της πιστοποίησης, λαμβάνει χώρα κάθε τρία με τέσσερα χρόνια.

16 -10- Επιπλέον το είδος της πιστοποίησης του νοσοκομείου δύναται να υποστεί αλλαγή, εφόσον διευρυνθεί η εφαρμογή νέων σχετικών προτύπων, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική πιστοποίηση. (Κωσταγιόλας, 2008) Η εκπόνηση προτύπων (τυποποίηση) που αφορούν σε υπηρεσίες υγείας αποτελεί δυναμικό χώρο συνεχώς εξελισσόμενο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος αριθμός σχετικών τυποποιητικών κειμένων και προτύπων. Για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας χρησιμοποιείται η οικογένεια προτύπων ΙSO Το βασικό πρότυπο της οικογένειας για την πιστοποίηση νοσοκομείου είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008. Το ΣΔΠ δύναται να καταστεί πιο ολοκληρωμένο όταν συνδυασθεί η οικογένεια προτύπων ΙSO 9000 με άλλα συμβατά πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος και ασφάλειας. Παρακάτω θα αναλυθούν εκτός από το ΙSO 9001:2008 και τα ακόλουθα πρότυπα και πρωτόκολλα ποιότητας: 1. Πρότυπο Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001: 2008). 2. «Πρότυπο» Διαχείρισης Ποιότητας Τροφίμων (Σύστημα HACCP). Πρότυπο ISO 9001:2008 Το πρότυπο ISO 9001: έχει εφαρμοσθεί με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εξαιτίας της διεθνούς αποδοχής και ευρείας εφαρμογής του εν λόγω προτύπου, δύναται να αναπτυχθεί και στα πλαίσια ενός στρατιωτικού νοσοκομειακού οργανισμού. Στους θεμελιώδεις κανόνες του προτύπου ISO 9001:2008 για υπηρεσίες υγείας, περιλαμβάνονται η εστίαση στον ασθενή (ασθενοκεντρικός χαρακτήρας), η διεργασιοκεντρική προσέγγιση, η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων καθώς και η συμμετοχή του προσωπικού στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. 5 Η προηγούμενη έκδοση είναι του έτους 2000, το ISO 9001:2000. Η νέα έκδοση του 2008 περιλαμβάνει σε Παράρτημα τις διαφορές της σε σχέση με την προηγούμενη.

17 -11- Όσον αφορά στη δομή του εν λόγω προτύπου, διακρίνεται σε οκτώ κεφάλαια, εκ των οποίων τα τρία είναι σύντομα (Σκοπός, Κανονιστικές Αναφορές και Ορολογία) ενώ τα υπόλοιπα πέντε περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις του προτύπου (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ευθύνες της Διοίκησης, Διαχείριση Πόρων, Υλοποίηση Προϊόντων 6 και Μέτρηση - Ανάλυση - Βελτιώσεις). Από τα ανωτέρω κεφάλαια, θα αναλυθούν τα σημαντικότερα εξ αυτών ήτοι το «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» και το κεφάλαιο «Μέτρηση - Ανάλυση - Βελτιώσεις». 1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σε αυτό το κεφάλαιο του προτύπου καθορίζονται οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του νοσοκομείου. Όταν λέμε «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» εννοούμε το σύνολο των εγγράφων και αρχείων με το οποίο τεκμηριώνεται η υλοποίηση των διεργασιών 7 ποιότητας του νοσοκομείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του. Η «τεκμηρίωση» αυτών των διεργασιών περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή συστάσεων και ενεργειών ελέγχου προκειμένου να αποδεικνύεται αντικειμενικά ότι αυτές είναι αποτελεσματικές και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO Οι διεργασίες ενός οργανισμού μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: Διεργασίες διοίκησης, διεργασίες διαχείρισης πόρων, διεργασίες παροχής υπηρεσιών, και τέλος διεργασίες μετρήσεων, ανάλυσης και βελτίωσης. Γενικά η τεκμηρίωση του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τεκμηριωμένες δηλώσεις για την πολιτική και τους στόχους ποιότητας, εγχειρίδιο ποιότητας, τεκμηριωμένες διαδικασίες 8 και τέλος τα απαραίτητα έντυπα και αρχεία τεκμηρίωσης. 6 Δυνατό να παραλειφθεί τεκμηριωμένα κατόπιν συνεννοήσεως με το φορέα πιστοποίησης. 7 Διεργασία ορίζεται ως το σύνολο αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων οι οποίες μετασχηματίζουν τις εισροές ( μέσω του ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού κ.α.) σε υπηρεσίες προς τους χρήστες υπηρεσιών υγείας. 8 Διαδικασία είναι ο καθορισμένος τρόπος εκτέλεσης μίας δραστηριότητας.

18 -12- Κατά την έναρξη εφαρμογής της τεκμηρίωσης του ΣΔΠ θα πρέπει να γίνει συλλογή και επαναξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων όλων των τμημάτων του νοσοκομείου. Τα πεπαλαιωμένα και μη ισχύοντα έγγραφα θα πρέπει να αποσυρθούν με μέριμνα του υπευθύνου ποιότητας, ενώ εκείνα που θα κριθούν χρηστικά, θα αναθεωρηθούν και θα επανεκδοθούν. (Wagner, 2009) Ακολούθως προσδιορίζονται και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης που περιλαμβάνουν τα παρακάτω: α. Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΔΠ) Το εγχειρίδιο ποιότητας αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο του συστήματος ποιότητας. Δεν πρέπει ναι θεωρείται ως μία γραφειοκρατική υποχρέωση καθόσον αφορά όλους τους εργαζομένους του νοσοκομείου. Δυνατό να περιλαμβάνει την πολιτική και τους στόχους ποιότητας, οργανογράμματα του νοσοκομείου, τον ορισμό του υπεύθυνου ποιότητας, παραπομπές σε διεργασίες διαχείρισης ποιότητας καθώς και την περιγραφή των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. β. Διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Θα πρέπει να καθορισθούν οι διεργασίες του συστήματος, οι οποίες όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορούν δραστηριότητες της Διοίκησης, διαχείριση πόρων, παροχή υπηρεσιών, μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση. Επιπλέον είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν κριτήρια και μέθοδοι ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας αυτών των διεργασιών. γ. Έλεγχος Εγγράφων 9 και Αρχείων 10 Ποιότητας 9 Έγγραφα, σύμφωνα με το πρότυπο, ονομάζονται οι «πληροφορίες και το μέσον στο οποίο περιέχονται» με τη διευκρίνιση ότι το μέσον μπορεί να είναι χαρτί, δίσκος Η/Υ, CD ROM, φωτογραφία κ.λ.π. 10 Αρχείο δεν είναι μόνο το σύνολο των συμπληρωμένων εντύπων ποιοτικού ελέγχου σε μια χρονική περίοδο, αλλά και το κάθε ένα μεμονωμένο συμπληρωμένο έντυπο ποιοτικού ελέγχου.

19 -13- Μία τεκμηριωμένη διαδικασία θα πρέπει να καθιερωθεί για τον προσδιορισμό των αναγκαίων ελέγχων που θα διασφαλίζουν για τα έγγραφα τα παρακάτω: (1) Έγκριση για καταλληλότητα πριν από την χρήση τους. (2) Ανασκόπηση, επικαιροποίηση και επανέγκριση των χρησιμοποιουμένων εγγράφων. (3) Έλεγχος τρέχουσας έκδοσης και ισχύος των χρησιμοποιουμένων εγγράφων. (4) Διαθεσιμότητα, Αναγνωρισιμότητα και το ευανάγνωστο αυτών. Αναλυτικά τα έγγραφα τεκμηρίωσης του ΣΔΠ μπορεί να αφορούν σε: α. Εγχειρίδιο Ποιότητας (αναλύθηκε παραπάνω). β. Σχέδιο Ποιότητας Ένα σχέδιο για την ποιότητα καθορίζει με ποιες διαδικασίες, πόρους, ελέγχους κλπ., πότε και από ποιον πρέπει να υλοποιηθεί ένα συγκεκριμένο έργο ή υπηρεσία. γ. Έγγραφα Διαδικασιών (Τεκμηριωμένες Διαδικασίες) Αν μια διαδικασία καταγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο όπως σε χαρτί, σε ηλεκτρονικό αρχείο, βίντεο κ.λ.π. και καθιερωθεί να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση, τότε αποτελεί «γραπτή» ή «τεκμηριωμένη διαδικασία». Σύμφωνα με το ISO 9001:2008, έξι τεκμηριωμένες διαδικασίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου, που αφορούν στον έλεγχο εγγράφων, αρχείων ποιότητας και μη συμμορφώσεων κατά την παροχή των υπηρεσιών, σε εσωτερικές επιθεωρήσεις και τέλος σε προληπτικές διορθωτικές ενέργειες. δ. Οδηγίες Εργασίας Μολονότι οι Οδηγίες Εργασίας δεν είναι υποχρεωτικές στα πλαίσια των απαιτήσεων τεκμηρίωσης του προτύπου ISO 9001:2008, χρησιμοποιούνται

20 -14- σε περιπτώσεις που μία δραστηριότητα απαρτίζεται από σύνθετες ενέργειες που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, σε σχέση με αυτή της τεκμηριωμένης διαδικασίας. Δύναται να αφορούν χειρισμό μηχανογραφικού συστήματος, ιατρικού εξοπλισμού κ.α. ε. Έντυπα και Αρχεία «Έντυπα» είναι μια ειδική κατηγορία εγγράφων που πιστοποιούν ότι έχει εκτελεσθεί μια δραστηριότητα (εργασία) ή το αποτέλεσμα αυτής, ενώ ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως έντυπο, καλείται «αρχείο» Για παράδειγμα σε μια διαδικασία παροχής νοσοκομειακής υπηρεσίας, ένα έντυπο ποιοτικού ελέγχου συμπληρωμένο με ημερομηνία και υπογραφή μπορεί να αποδεικνύει ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία ένας εργαζόμενος έχει εκτελέσει τον έλεγχο αυτό. Τα έγγραφα αυτά τα ονομάζουμε αρχεία. Δηλαδή τα αρχεία αποδεικνύουν ότι μια εργασία έχει εκτελεσθεί ή πιστοποιούν το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας. Ενδεικτικά ως αρχεία μπορούν να αναφερθούν τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων, οι αναφορές επιθεωρήσεων, η καταγραφή των χειρουργικών επεμβάσεων και των στατιστικών στοιχείων των επιπλοκών τους, τα προγράμματα υπηρεσιών και αδειών του προσωπικού, τα συμπληρωμένα έντυπα ελέγχου των συνθηκών υγιεινής κ.α. (Wagner, 2009) 2. Μέτρηση- Ανάλυση- Βελτιώσεις Περιλαμβάνει τις διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ, μέσω επιθεωρήσεων και μετρήσεων συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας που έχουν καθιερωθεί για το σκοπό αυτό. Οι επιτετραμμένοι διασφάλισης ποιότητας του νοσοκομείου, μετά από διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης ασθενών και μέτρηση των δεικτών ποιότητας, ανιχνεύουν τυχόν αποκλίσεις σε σχέση με τους προκαθορισθέντες στόχους και προβαίνουν σε ανάλυση των ακολουθούμενων διαδικασιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στον εντοπισμό σφαλμάτων καθώς και στη λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και αποτροπή τους. Τα παραπάνω στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων βελτίωσης, θα πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση στη Διοίκηση του νοσοκομείου. (Ertl-Wagner, 2013)

21 -15- Πρότυπο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001: 2004 Ως γνωστόν τα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι εξαιρετικά ενεργοβόροι οργανισμοί με αυξημένες ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων. Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η ενσωμάτωση στο ΣΔΠ του νοσοκομείου ενός προτύπου που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό είναι το ISO 14001:2004 που καλείται «Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» (Environment Management System). Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, εγγυάται ότι η νοσοκομειακή μονάδα διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα, βάσει των κείμενων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. Οι κατηγορίες των παραγόμενων ιατρικών αποβλήτων είναι οι ακόλουθες: 1. Ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα που προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα. σε: 2. Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται α. Αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα. β. Αμιγώς τοξικού χαρακτήρα. γ. Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα. 3. Άλλα ιατρικά απόβλητα όπως ραδιενεργά, αέρια υπό πίεση κ.α. Η ορθολογική διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων καθώς και η ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης του οργανισμού. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η σύσταση ομάδας διαχείρισης αποβλήτων, η οποία πλην του Διοικητή απαρτίζεται και από έναν ειδικευμένο ιατρό εργασίας, έναν λοιμωξιολόγο, τον Διευθυντή του φαρμακείου και τέλος από τον επικεφαλής Αξκό των τεχνικών υπηρεσιών του νοσοκομείου. (Κωσταγιόλας, 2008)

22 -16- Τα πλεονεκτήματα από την υλοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της συνεπαγόμενης σωστής διαχείρισης των αποβλήτων στο χώρο του νοσοκομείου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 1. Μείωση της δαπάνης του νοσοκομείου μέσω ελάττωσης της ποσότητας των Επικίνδυνων και Ραδιενεργών αποβλήτων, δεδομένου του ότι το κόστος αποκομιδής και καταστροφής τους είναι ανάλογο του βάρους τους. 2. Βέλτιστη χρήση των πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας. 3. Περιορισμός του κινδύνου επαγγελματικών ατυχημάτων (τρύπημα από μολυσματική βελόνα, εγκαύματα από τοξικές ουσίες κ.α. 4. Βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της ανταγωνιστικότητας του νοσοκομείου. Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) Κάθε νοσοκομείο παρέχει πλην των ιατρονοσηλευτικών και μια πλειάδα άλλων υπηρεσιών, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών τους. Μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι και η τροφοδοσία των ασθενών. Η διασφάλιση της ποιότητας και η εγγύηση της ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει να αποτελούν από τις πρώτες προτεραιότητες της Διοίκησης του νοσοκομείου. Το ΗACCP αποτελεί ένα σύστημα που προσδιορίζει, αξιολογεί και ελέγχει κινδύνους, 11 που επηρεάζουν την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα τροφοδοσίας του νοσοκομείου. Τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Critical Control Points) είναι σημεία σε διαδικασίες και λειτουργίες της εν λόγω αλυσίδας, στα οποία με την εφαρμογή ουσιαστικού ελέγχου (π.χ. καταγραφή των θερμοκρασιών των ψυγείων του νοσοκομείου) μπορεί να εξαλειφθεί ή να περιορισθεί σε αποδεκτά επίπεδα, ο κίνδυνος για την ασφάλεια των προϊόντων της. 11 Βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς.

23 -17- Επιπλέον θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι δυνατή η ενσωμάτωση του συστήματος HACCP στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του νοσοκομείου και μάλιστα η πιστοποίηση του μπορεί να πραγματοποιηθεί από κοινού με το πρότυπο ISO Τα βήματα υλοποίησης του εν λόγω συστήματος είναι τα ακόλουθα: 1. Διαχείριση ανάλυσης κινδύνου. 2. Καθορισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου. 3. Προσδιορισμός ορίων για κάθε Σημείο Ελέγχου. 4. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των ανωτέρω κρίσιμων σημείων. 5. Ανάληψη των ενδεδειγμένων διορθωτικών ενεργειών. 6. Έγγραφη τεκμηρίωση των κανόνων και των διαδικασιών του εν λόγω συστήματος καθώς και του τρόπου ελέγχου αποτελεσματικής λειτουργίας του. Τέλος, για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση του συστήματος HACCP, κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή διαγραμμάτων ροής για όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται στην κουζίνα του νοσοκομείου. (Κωσταγιόλας, 2008) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Η συστηματική διαχείριση λαθών και παραπόνων παίζει καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και ως εκ τούτου αποτελεί βασική προϋπόθεση ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού ΣΔΠ. Διαχείριση Λαθών και Τρόποι Περιορισμού τους Σε μελέτη του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, σχετικά με την κακή ιατρική πρακτική, η συχνότητα των ανεπιθύμητων συμβάντων ή επιπλοκών στο σύνολο των εισαγωγών στα νοσοκομεία των ΗΠΑ ανήλθε σε 3,7%, ενώ η αντίστοιχη συχνότητα στη Μεγάλη Βρετανία κυμάνθηκε στο 10%. Η εμφάνιση των επιπλοκών αυτών μπορεί να αποδοθεί αιτιολογικά στην επικινδυνότητα της θεραπευτικής διαδικασίας, στην εσφαλμένη διεξαγωγή της, είτε τέλος σε λανθασμένη εκτίμηση

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.5 : HACCP στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Τι

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Μ.Α. Ευστρατίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τι είναι HACCP; Προβλήματα Υδατογενείς λοιμώξεις Ασφάλεια Διακίνησης Τροφίμων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Σύντομη Παρουσίαση ANIMUS Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα 8 Επιστημονικά πορίσματα Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών (BfArM) της Γερμανίας και η Επιθεώρηση Υπηρεσιών Υγείας (IGZ) του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα