Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr _xx10 GR Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...2 Υποδείξεις ασφάλειας...3 Πρότυπα / Κανονισμοί...4 Πίνακας ρυθμίσεων / Λειτουργία / Χειρισμός...6 Διαστάσεις / Διαστάσεις συναρμολόγησης...8 Κατασκευαστική διάταξη...10 Τοποθέτηση...12 Συναρμολόγηση...13 Εγκατάσταση...14 Συναρμολόγηση αεραγωγού/καπναγωγού...18 Ηλεκτρική σύνδεση...19 Πλήρωση εγκατάστασης...23 Έναρξη λειτουργίας...24 Έλεγχος πίεσης σύνδεσης αερίου...26 Ένδειξη / αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης...28 Προσαρμογή μέγιστης θερμικής ισχύος...29 Επιλογή της ταχύτητας κυκλοφορητή...30 Μέτρηση των παραμέτρων καύσης...31 Μετατροπή τύπου αερίου...32 Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας...34 Τεχνικές δυνατότητες μετατροπής του επίτοιχου λέβητα συμπύκνωσης αερίου CGB.35 Μετατροπή από λέβητα kombi σε λέβητα θέρμανσης με μποϊλερ...36 Συντήρηση...37 Διαφορικός κυκλοφορητής (Κλάση A)...52 Κυκλοφορητής 3 ταχυτήτων...53 Υποδείξεις σχεδιασμού...54 Υποδείξεις σχεδιασμού θέρμανσης δαπέδου...68 Τεχνικά χαρακτηριστικά συντήρησης και σχεδιασμού...69 Ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα...70 Τεχνικά χαρακτηριστικά...71 Βλάβη - Αιτία - Αντιμετώπιση...72 Σημειώσεις...73 Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστικού προτύπου EΕ _xx10 GR

3 Σε αυτή την περιγραφή χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα. Αυτές οι σημαντικές οδηγίες αφορούν στην ατομική προστασία και στην ασφαλή λειτουργία από τεχνικής πλευράς. Υποδείξεις ασφάλειας Η ένδειξη Υπόδειξη ασφαλείας σημαίνει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών ή ζημιάς της συσκευής. Εικόνα: Κιβώτιο ακροδεκτών: Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης σε τμήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα! Προσοχή: προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας. Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση ηλεκτρικά εξαρτήματα και ηλεκτρικές επαφές, όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με επακόλουθη βλάβη της υγείας ή και θάνατο. Στις επαφές σύνδεσης υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Προσοχή Υπόδειξη σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες στη συσκευή. Εικόνα: Μετασχηματιστής ανάφλεξης, ηλεκτρόδιο ανάφλεξης υψηλής τάσης, εναλλάκτες θερμότητας Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση, κίνδυνος λόγω ζεστών εξαρτημάτων Εικόνα: Σύνδεση αερίου Κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης λόγω διαρροής αερίου Εικόνα: Διαφορική βαλβίδα αερίου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση, κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης λόγω διαρροής αερίου _xx10 GR 3

4 Πρότυπα και κανονισμοί Πριν την εγκατάσταση των επίτοιχων λεβήτων αερίου της Wolf θα πρέπει να ζητηθεί η έγκριση της εταιρίας παροχής αερίου και του τοπικού καπνοδοχοκαθαριστή. Η εγκατάσταση των επίτοιχων λεβήτων αερίου της Wolf θα πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχους ειδικευμένους τεχνίτες. Αυτοί αναλαμβάνουν και την ευθύνη για την σωστή εγκατάσταση και την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Αν γίνουν τεχνικές αλλαγές στον πίνακα ρυθμίσεων ή στα τεχνικά εξαρτήματα ρυθμίσεων, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημίες που απορρέουν από αυτές τις αλλαγές. Από μη κανονική χρήση μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για τραυματισμούς, θάνατο ή δυσλειτουργία στη συκευή ή ζημίες. Υπόδειξη:Κρατήστε αυτή την οδηγία συναρμολόγησης και διαβάστε την πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Προσέξτε επίσης τις οδηγίες σχεδιασμού στο παράρτημα! Για την εγκατάσταση πρέπει να ακολουθηθούν οι τοπικές προδιαγραφές, κανονισμοί και κατευθυντήριες οδηγίες. Οι ακόλουθες προδιαγραφές πρέπει επίσης να ακολουθηθούν: - EN Διαδικασία υπολογισμού ονομαστικού θερμικού φορτίου - EN Τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμοκρασίες προσαγωγής μέχρι 95 C - EN 1717 Προστασία του πόσιμου νερού από ακαθαρσίες στις εγκαταστάσεις πόσιμου νερού - EN Τύποι προστασίας από κελύφη - EN (VDE 0116 Μέρος 1) Ηλεκτρικός εξοπλισμός σε εγκαταστάσεις εστιών _xx10 GR

5 Πρότυπα και κανονισμοί Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου κατά EN 297 / EN 437 / EN 483 / EN 677 / EN 625 / EN / EN / EN / καθώς κατευτθυντήρια οδηγία ΕΕ 90/396/EWG (κατευθυντήρια οδηγία συσκευών αερίου), 92/42/EWG (κατευθυντήρια οδηγία βαθμού απόδοσης), 2006/95/EG (κατευθυντήρια οδηγία χαμηλής τάσης) και 2004/108/EG (κατευθυντήρια οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMV), με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ηλεκτρονική επίτήρηση θερμοκρασίας καυσαερίων, για θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμοκρασία προσαγωγής μέχρι 95 C και 3 bar επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας κατά EN Ο επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου της Wolf είναι κατάλληλος και για τοποθέτηση σε γκαράζ. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου ανοιχτού θαλάμου επιτρέπονται να τοποθετούνται μόνο σε χώρους που πληρούν τις απαιτήσεις αερισμού. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή δηλητηρίασης. Διαβάστε τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή! Λάβετε επίσης υπόψη τις υποδείξεις σχεδιασμού. Για λειτουργία με υγραέριο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά προπάνιο σύμφωνα με το DIN γιατί αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε βλάβες στην φάση έναρξης αλλά και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του επίτοιχου λέβητα συμπύκνωσης αερίου μκαι κατά συνέπεια κίνδυνος ζημιών στην συσκευή και κίνδυνος τραυματισμών ατόμων. Αν η δεξαμενή υγραερίου δεν εξαερώνεται σωστά μπορεί να προκύψουν προβλήματα ανάφλεξης. Σε αυτή την περίπτωση αναφερθείτε στον υπεύθυνο πλήρωσης της δεξαμενής υγραερίου. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία νερού του μποϊλερ μπορεί να είναι πάνω από 60 C. Για σύντομη λειτουργία πάνω από 60 C πρέπει να γίνει υπό παρακολούθηση για να εξασφαλιστεί η προστασία από εγκαύματα. Για μόνιμη λειτουργία πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να αποκλειστεί η λήψη ζεστού νερού χρήσης πάνω από 60 C, π.χ. θερμοστατική βαλβίδα. Για την προστασία από άλατα πάνω από συνολική σκληρότητα των 15 dh (2,5 mol/m³) πρέπει η ρύθμιση της μέγιστης θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης να είναι 50 C. Αυτη χωρίς άλλα εξαρτήματα ρύθμισης αντιστοιχεί στη θέση του διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης max. 6. Για συνολική σκληρότητα πάνω από 20 dh για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι απαραίτητη η επεξεργασία νερού στην σύνδεση του κρύου νερού για να παραταθεί ο χρόνος συντήρησης. Ακόμα και σε σκληρότητα νερού μικρότερη από 20 dh μπορεί τοπικά να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σχηματισμού αλάτων και να απαιτούνται μέτρα αφαλάτωσης. Αν δεν ακολουθήσετε τα παραπάνω υπάρχει κίνδυνος πρόωρου σχηματισμού αλάτων στη συσκευή και να περιοριστεί η άνεση χρήσης ζεστού νερού. Πρέπει πάντα από τον εγκαταστάτη να γίνει εκτίμηση των τοπικών συνθηκών. Εκόναι: Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Wolf _xx10 GR 5

6 Πίνακας ρυθμίσεων / Λειτουργία / Χειρισμός Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF Πλήκτρο reset Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας ζ.ν.χ. Θερμόμετρο 0 I Φωτεινός δακτύλιος Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας θέρμανσης Μανόμετρο Διακόπτης λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Στη θέση 0 απενεργοποιείται ο λέβητας συμπύκνωσης. Διαγραφή σφάλματος (reset) Με το πάτημα του πλήκτρου διαγράφεται μια δυσλειτουργία και επανεκκινείται η εγκατάσταση. Εάν πατηθεί το πλήκτρο χωρίς να υπάρχει σφάλμα τότε γίνεται επανεκκίινηση της εγκατάστασης. Φωτεινός δακτύλιος για την ένδειξη κατάστασης Ένδειξη Αναβοσβήνει πράσινο Μόνιμο πράσινο Αναβοσβήνει κίτρινο Μόνιμο κίτρινο αναβοσβήνει κόκκινο Σημασία Stand-by (κατάσταση αναμονής, καμία απαίτηση θέρμανσης) Απαίτηση θέρμανσης: κυκλοφορητής δουλεύει, καυστήρας δεν δουλεύει Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή Καυστήρας δουλεύει, υπάρχει φλόγα Βλάβη Επιλογή θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Στους λέβητες συμπύκνωσης αερίου που συνδυάζονται με σύστημα φόρτισης μποϊλερ, οι ρυθμίσεις 1-9 αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες μποϊλερ από 15 έως 65 C. Εάν υπάρχει ψηφιακός θερμοστάτης χώρου ή ρύθμιση με αντιστάθμιση, τότε η ρύθμιση μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης δεν έχει επίδραση. Η επιλογή της θερμοκρασίας γίνεται στο εξάρτημα ρύθμισης. Σε λέβητες kombi οι ρυθμίσεις 1-9 αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες ζεστού νερού χρήσης από 40 έως 65 C Επιλογή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Οι τιμές ρύθμισης 2-8 έχουν ρυθμιστεί εργοστασιακά σε θερμοκρασία νερού θέρμανσης από 20 έως 75 C. Εάν υπάρχει ψηφιακός θερμοστάτης χώρου ή ρύθμιση με αντιστάθμιση, τότε η ρύθμιση μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας νερού θέρμανσης δεν έχει επίδραση _xx10 GR

7 Πίνακας ρυθμίσεων / Λειτουργία / Χειρισμός Ρύθμιση Χειμερινή λειτουργία (θέση 2 έως 8) Κατά τη χειμερινή λειτουργία, ο λέβητας θερμαίνει το νερό προσαγωγής στη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στον ρυθμιστή θερμοκρασίας. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί με βάση τη ρύθμιση τρόπου λειτουργίας κυκλοφορητή, είτε συνεχώς (εργοστασιακή ρύθμιση) είτε μόνο μετά από ενεργοποίηση του καυστήρα, με καθυστέρηση απενεργοποίησης. Θερινή λειτουργία Εάν περιστραφεί ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στη θέση απενεργοποιείται η χειμερινή λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι ο λέβητας περνά σε θερινή λειτουργία. Η θερινή λειτουργία (απενεργοποίηση θέρμανσης) σημαίνει ότι παρέχεται μόνο ζεστό νερό χρήσης, αλλά η προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης από τον παγετό είναι εξασφαλισμένη και η προστασία κατάστασης κυκλοφορητή είναι ενεργή.. Λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου Εάν περιστραφεί ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στη θέση ενεργοποιείται η λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου. Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με κίτρινο χρώμα. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού καπνοδόχου, ο λέβητας αρχίζει να λειτουργεί με τη μέγιστη ρυθμισμένη θερμική ισχύς. Τυχόν προηγούμενη φραγή χρονισμού καταργείται. Η λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου τερματίζεται μετά από 15 λεπτά ή μετά από υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας νερού προσαγωγής. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης θα πρέπει να στραφεί μία φορά προς τα αριστερά και κατόπιν και πάλι στη θέση bar C Θερμομανόμετρο Στο πάνω μέρος γίνεται ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης. Στο κάτω μέρος γίνεται ένδειξη της πίεσης του νερού της εγκατάστασης θέρμανσης. Η πίεση του νερού πρέπει υπο κανονικές συνθήκες λειτουργίας να είναι μεταξύ 2,0-2,5 bar. Προστασία ακινησίας κυκλοφορητή Στην ρύθμιση θερινής λειτουργίας αν ο κυκλοφορητής είναι σε ακινησία το πολύ μέχρι 24 ώρες τότε για περίπου 30 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται. Υπόδειξη: Ο ρυθμός ενεργοποίησης του λέβητα αερίου στη λειτουργία θέρμανσης περιορίζεται ηλεκτρονικά. Με το πάτημα του πλήκτρου επαναφοράς (reset) μπορείτε να υπερβείτε τον περιορισμό. Ο λέβητας ενεργοποιείται αμέσως αν υπάρχει απαίτηση θέρμανσης _xx10 GR 7

8 Διαστάσεις / Διαστάσεις συναρμολόγησης CGB Εικόνα: Συνδέσεις Προσαγωγή μποϊλερ Προσαγωγή θέρμανσης Σύνδεση αερίου Επιστροφή θέρμανσης Επιστροφή μποϊλερ Απορροή συμπυκνωμάτων Εικόνα: Διαστάσεις CGB σε συνδυασμό με CSW Εικόνα: Διαστάσεις Εικόνα: Διαστάσεις _xx10 GR

9 Διαστάσεις / Διαστάσεις συναρμολόγησης CGB-K Εικόνα: Διαστάσεις Εικόνα: Διαστάσεις 22 Εικόνα: Διαστάσεις Προσαγωγή θέρμανσης Σύνδεση ζεστού νερού χρήσης (από εγκαταστάτη) Σύνδεση ζεστού νερού χρήσης Σύνδεση αερίου Σύνδεση κρύου νερού Σύνδεση κρύου νερού (από εγκαταστάτη) Επιστροφή θέρμανσης Απορροή συμπυκνωμάτων Εικόνα: Διαστάσεις min _xx10 GR 9

10 Κατασκευαστική διάταξη CGB Χειροκίνητο εξαεριστικό Αγωγός καυσαερίων Μοτέρ ανεμιστήρα Περιοριστής θερμοκρασίας (μόνο στο CGB-24) Περιοριστής θερμοκρασίας Καυστήρας Εναλλάκτης θερμότητας θέρμανσης Ανεμιστήρας αερίου Διάφραγμα στραγγαλισμού αερίου Θάλαμος ανάμιξης αερίου/αέρα Δοχείο διαστολής TBV/Αισθητήρας προσαγωγής Αισθητήρας επιστροφής Περιοριστής θερμοκρασίας καυσαερίων Αγωγός αναρρόφησης Σιφώνι συμπυκνωμάτων Διαφορική βαλβίδα αερίου Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ροής Κυκλοφορητής θέρμανσης (αυτοεξαερώμενος) Βαλβίδα υπερπίεσης Προσαγωγή θέρμανσης Προσαγωγή μποϊλερ Επιστροφή θέρμανσης Επιστροφή μποϊλερ Παροχή αερίου _xx10 GR

11 Κατασκευαστική διάταξη CGB-K Χειροκίνητο εξαεριστικό Αγωγός καυσαερίων Μοτέρ ανεμιστήρα Περιοριστής θερμοκρασίας (μόνο στο CGB-Κ-24) Περιοριστής θερμοκρασίας Καυστήρας Εναλλάκτης θερμότητας θέρμανσης Ανεμιστήρας αερίου Διάφραγμα στραγγαλισμού αερίου Θάλαμος ανάμιξης αερίου/αέρα Δοχείο διαστολής TBV/Αισθητήρας προσαγωγής Αισθητήρας επιστροφής Περιοριστής θερμοκρασίας καυσαερίων Αγωγός αναρρόφησης Σιφώνι συμπυκνωμάτων Διαφορική βαλβίδα αερίου Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ροής Εναλλάκτης θερμότητας ζεστού νερού χρήσης Κυκλοφορητής θέρμανσης (αυτοεξαερώμενος) Βαλβίδα υπερπίεσης Διάταξη πλήρωσης Αισθητήρας ροής Σίτα κρύου νερού με ρυθμιστή ροής Προσαγωγή θέρμανσης Σύνδεση ζεστού νερού χρήσης Επιστροφή θέρμανσης Σύνδεση κρύου νερού Παροχή αερίου _xx10 GR 11

12 Τοποθέτηση Γενικές υποδείξεις Η κεντρική μονάδα επίτοιχου λέβητα συμπύκνωσης αερίου CG... παραδίδεται για την συναρμολόγηση στον τοίχο έτοιμη καλωδιωμένη με καλώδιο για την σύνδεση με πρίζα. min. 400 mm Για τις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης στη συσκευή συνιστούμε να υπάρχει πλαϊνός χώρος τουλάχιστον 40 mm, καθώς και απόσταση από την οροφή 400 mm, ειδάλλως δεν εξασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση για έλεγχο λειτουργίας στα τεμάχια στις εργασίες συντήρησης. Οι σωλήνες απορροής πρέπει να στηρίζονται σταθερά με την λαμαρίνα στήριξης πάνω από το χωνί απορροής (σιφώνι). Η απορροή πρέπει να είναι εμφανή. min. 500 mm Η συσκευή επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο σε χώρους προστατευμένους από παγετό. Επιπλέον πρέπει όλα τα εξαρτήματα της συσκευής να είναι από μπροστά προσβάσιμα. Θα πρέπει να μπορούν να γίνουν οι μετρήσεις καυσαερίων. Σε περίπτωση που δεν κρατούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και οι προσβάσεις τότε σε περίπτωση υπηρεσιών servicech από την Wolf θα ζητηθούν να γίνουν. Μια απόσταση της συσκευής από εύφλεκτα υλικά ή εύφλεκτα εξαρτήματα δεν απαιτείται γιατί η ονομαστική θερμική ισχύς της συσκευής δεν καταφέρνει να ανεβάσει θερμοκρασίες πάνω από 85 C. Συνιστούμε όμως εκρηκτικές και πολύ εύφλεκτες ύλες να μην διατηρούνται στον χώρο τοποθέτησης γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης! Ο αέρας καύσης που διοχετεύεται στη συσκευή καθώς και ο αέρας του χώρου τοποθέτησης θα πρέπει να είναι ελεύθερα από χημικά στοιχεία όπως π.χ. φθόριο,χλώριο ή θείο. Παρόμοια στοιχεία είναι συστατικά σε σπρέϊ, χρώματα, κόλλες, διαλυτικά και καθαριστικά. Αυτά υπό συνθήκες θα μπορούσαν να προκαλέσουν διάβρωση ακόμα και στην εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων. Προσοχή Κατά την συναρμολόγηση της συσκευής θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην πέσουν στην συσκευή ξένα υλικά (π.χ. σκόνη από τρυπήματα) γιτί θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το φελιζόλ της συσκευασίας! Ηχομόνωση: Σε κρίσιμες συνθήκες εγκατάστασης (π.χ. ξηρά δόμηση) ίσως θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για την ηχομόνωση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε στην περίπτωση αυτή ούπατ με ηχομόνωση και ίσως ελαστικούα περεμβύσματα ή ηχομονωτικές ταινίες. Καταρχήν θα πρέπει να καθοριστεί η θέση τοποθέτησης της συσκευής. Να προσεχτούν οι διελεύσεις για την σύνδεση των καυσαερίων, οι πλαϊνές αποστάσεις προς τους τοίχους και την οροφή καθώς και υπάρχουσες συνδέσεις για αέριο, θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ηλεκτρικά _xx10 GR

13 Συναρμολόγηση Ανοίξτε το καπάκι του καλύμματος Συνιστούμε κατά την συναρμολόγηση να απομακρύνετε το καπάκι του καλύμματος. Γυρίστε το καπάκι του πίνακα ρύθμισης προς τα κάτω. Ανοίξτε το καπάκι του καλύμματος με την αριστερή και δεξιά μανδάλωση. Ξεκουμπώστε το καπάκι από κάτω και ξεκρεμάστε το από επάνω. Μανδάλωση Εικόνα: Ανοίξτε την μανδάλωση Στήριξη της συσκευής με γωνία ανάρτησης Στην συναρμολόγηση της συσκευής προσέξτε τη στατική ικανότητα των μερών στήριξης. Επίσης προσέξτε και την κατασκευή του τοίχου γιατί υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίου και νερού και κατά συνέπεια κίνδυνος έκρηξης και πλημμύρας. Καταρχήν θα πρέπει να καθοριστεί η θέση τοποθέτησης της συσκευής. Να προσεχτούν οι διελεύσεις για την σύνδεση των καυσαερίων, οι πλαϊνές αποστάσεις προς τους τοίχους και την οροφή καθώς και υπάρχουσες συνδέσεις για αέριο, θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ηλεκτρικά....gu gg gb/...cg-... Οπές διάτρησης για την γωνία ανάρτησης Ø12 Εικόνα: Πατρόν συναρμολόγησης Για το μαρκάρισμα των οπών διάτρησης και των συνδέσεων διατίθεται με την συσκευή ένα πατρόν συναρμολόγησης. Κρατήστε το πατρόν κάθετα και μαρκάρετε τις οπές διάτρησης. Πρέπει να κρατηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις προς τους τοίχους και την οροφή. min. 562mm Οροφή Εικόνα: Οπές διάτρησης για γωνία ανάρτησης - Μαρκάρετε τις οπές διάτρησης Ø12 για την γωνία ανάρτησης λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες αποστάσεις από τον τοίχο. - Βάλτε τα ούπατ και βιδώστε την γωνία ανάρτησης με τις παραδιδόμενες βίδες. - Κρεμάστε τον λέβητα με την στράντζα ανάρτησης πάνω στην γωνία ανάρτησης. Στράντζα ανάρτησης Εικόνα: Στράντζα ανάρτησης στη συσκευή _xx10 GR 13

14 Εγκατάσταση Παροχές κάτω από τον σοβά Αν οι παροχές για το κρύο νερό, το ζεστό νερό χρήσης, τη θέρμανση, το αέριο και την εκροή της βαλβίδας ασφαλείας είναι κάτω από τον σοβά τότε με το πατρόν συναρμολόγησης για κάτω από τον σοβά μπορούν να καθοριστούν οι συνδέσεις. Εγκαταστήστε τις παροχές για το αέριο, την θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης κάτω από τον σοβά σύμφωνα με το παραδιδόμενο πατρόν συναρμολόγησης για κάτω από τον σοβά. Εικόνα: Πατρόν συναρμολόγησης για κάτω από τον σοβά Αν οι παροχές για το κρύο νερό, το ζεστό νερό χρήσης, τη θέρμανση, το αέριο και την εκροή της βαλβίδας ασφαλείας είναι κάτω από τον σοβά τότε με την κονσόλα σωλήνων για κάτω από τον σοβά (εξάρτημα) μπορούν να καθοριστούν οι συνδέσεις. Κολλήστε τις γωνίες της κονσόλας σωλήνων για κάτω από τον σοβά με τους σωλήνες παροχών (οι γωνίες μπορούν μεμονωμένα να περιστραφούν κατά 360 για να μπορείτε εύκολα από κάθε κατεύθυνση να συναρμολογήσετε τις παροχές). Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα σύνδεσης. Εικόνα: Κονσόλα σωλήνων για κάτω από τον σοβά (εξάρτημα) για: CGB-K, CGB με FSW-120 Εικόνα: Κονσόλα σωλήνων για κάτω από τον σοβά (εξάρτημα) Παροχές πάνω από τον σοβά Αν οι παροχές για το κρύο νερό, το ζεστό νερό χρήσης, τη θέρμανση, το αέριο και την εκροή της βαλβίδας ασφαλείας είναι πάνω από τον σοβά τότε με τη κονσόλα σύνδεσης για πάνω από τον σοβά (εξάρτημα) μπορούν να καθοριστούν οι συνδέσεις. Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα σύνδεσης στον λέβητα συμπύκνωσης αερίου και συνδέστε τις παροχές πάνω από τον σοβά. Εικόνα: Κονσόλα σύνδεσης για πάνω από τον σοβά (εξάρτημα) για: λέβητες αερίου CGB Εικόνα: Κονσόλα σύνδεσης για πάνω από τον σοβά (εξάρτημα) για: λέβητες αερίου kombi CGB-Κ _xx10 GR

15 Εγκατάσταση Κύκλωμα θέρμανσης Συνιστούμε την σύνδεση γωνιακής βάνας συντήρησης για την προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης για κάτω από τον σοβά και αντίστοιχα ίσιες βάνες συντήρησης για πάνω από τον σοβά. Εικόνα: Γωνιακή βάνα συντήρησης με βάνα KFE (εξάρτημα) Εικόνα: Γωνιακή βάνα συντήρησης με σύνδεση βαλβίδας ασφαλείας και βάνα KFE (εξάρτημα) Υποδείξεις: Στο χαμηλότερο σημείο της εγκατάστασης πρέπει να προβλεφθεί μία βάνα πλήρωσης-εκκένωσης. Ο κυκλοφορητής θέρμανσης είναι διαφορικός και μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες εγκαταστάσεις. Αν παρόλα αυτά προκληθούν θόρυβοι ροής τότε πρέπει να τοποθετήσετε μία εξωτερική βαλβίδα υπερπίεσης. Εικόνα: Ίσια βάνα συντήρησης με βάνα KFE (εξάρτημα) Εικόνα: Ίσια βάνα συντήρησης με σύνδεση βαλβίδας ασφαλείας και βάνα KFE (εξάρτημα) Βαλβίδα ασφαλείας κυκλώματος θέρμανσης Τοποθετήστε βαλβίδα ασφαλείας με την σήμανση H, max. 3 bar! Εικόνα: Βαλβίδα ασφαλείας κυκλώματος θέρμανσης (εξάρτημα) Σύνδεση κρύου και ζεστού νερού χρήσης Συνιστούμε την εγκατάσταση μίας βάνας συντήρησης στην παροχή του κρύου νερού. Αν η πίεση της παροχής κρύου νερού είναι πάνω από την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας των 10 bar, τότε πρέπει να εγκατασταθεί ένας πιστοποιημένος και αναγνωρίσιμος μειωτής πίεσης. Αν χρησιμοποιείτε βρύσες ανάμιξης τότε προβλέπεται η εγκατάσταση κεντρικού μειωτή πίεσης. Στην σύνδεση κρύου και ζεστού νερού χρήσης ακολουθήστε τις προδιαγραφές του DIN 1988 και τις προδιαγραφές της τοπικής εταιρίας ύδρευσης. Αν η εγκατάσταση δεν είναι σύμφωνα με την παρακείμενη απεικόνιση τότε εκπίπτει η εγγύηση. Εκκένωση Βαλβίδα ασφαλείας Βάνα διακοπής Μανόμετρο Εκκένωση Μειωτής πίεσης Φίλτρο νερού Βάνα διακοπής Παροχή κρύου νερού Εικόνα: Σύνδεση κρύου νερού κατά DIN 1988 Υπόδειξη: Για την επιλογή των υλικών εγκατάστασης από τον εγκαταστάτη πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες της τεχνικής και να προσεχθούν ενδεχόμενες ηλεκτροχημικές διεργασίες (μικτές εγκαταστάσεις) _xx10 GR 15

16 Εγκατάσταση Σύνδεση νερού συμπύκνωσης Καταρχήν γυρίστε το καπάκι του πίνακα ρυθμίσεων προς τα κάτω. Ξεβιδώστε την αριστερή και δεξιά βίδα όπως φαίνεται στην εικόνα, ξεκρεμάστε το καπάκι του καλύμματος από επάνω και βγάλτε το. Πατήστε το λαμάκι στο κέλυφος του πίνακα ρυθμίσεων και βγάλτε το. Το παραδιδόμενο κλειστό σιφώνι πρέπει να συνδεθεί στο στόμιο σύνδεσης της λεκάνης του θαλάμου καύσης. Αν δεν απαιτείται ουδετεροποίηση τότε μπορείτε να οδηγήσετε το νερό συμπύκνωσης κάτω από την βαλβίδα ασφαλείας. Αν το νερό συμπύκνωσης πάει κατευθείαν στην αποχέτευση τότε φροντίστε για την εξαέρωση για να μην υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ αποχέτευσης και λέβητα. Στη σύνδεση ενός ουδετεροποιητή (εξάρτημα) διαβάστε τις σχετικές οδηγίες. Για λέβητες μέχρι 200 kw σύμφωνα με το φύλλο εργασίας ATV-DVWK-A251 δεν απαιτείται διάταξη ουδετεροποίησης. Αν εγκατασταθεί ένας ουδετεροποιητής τότε ισχύουν οι τοπικές προδιαγραφές για την επεξεργασία των αποβλήτων. Εικόνα: Ανοίξτε την μανδάλωση Μανδάλωση Λαμάκι Αν λειτουργήσετε τον λέβητα με άδειο σιφώνι υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης από τα καυσαέρια. Γι αυτό πριν την έναρξη λειτουργίας γεμίστε το με νερό. Ξεβιδώστε το σιφώνι, βγάλτε το και γεμίστε το μέχρι να βγεί νερό από την πλαϊνή απορροή. Βιδώστε ξανά το σιφώνι και προσέξτε να καθήσει σωστά το στεγανοποιητικό. Εικόνα: Πατήστε το λαμάκι Υπόδειξη για την δημιουργία πέτρας: Ο τρόπος της έναρξης λειτουργίας επηρεάζει την δημιοργία πέτρας. Αν η εγκατάσταση ζεσταθεί με την μικρότερη ισχύ ή αργά και σταδιακά υπάρχει η πιθανότητα τα άλατα να μην συγκεντρωθούν μόνο στα πιο ζεστά σημεία αλλά να διαχυθούν ακόμα και σε μορφή λάσπης σε όλη την εγκατάσταση. Σε εγκαταστάσεις με πολλούς λέβητες συνιστούμε να ξεκινήσουν όλοι μαζί την λειτουργία για να μην συγκεντρωθούν όλη η ποσότητα των αλάτων μόνο στην επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας του ενός λέβητα. Αν υπάρχει η δυνατότητα ξεκινήστε με το πρόγραμμα ξήρανσης δαπέδου. Σύμφωνα με την ÖNORM H η σκληρότητα δεν πρέπει να υπερβεί τα 17 dh. Εικόνα: Σιφώνι Σιφώνι Πριν την έναρξη λειτουργίας κάντε έλεγχο στεγανότητας σε όλες τις υδραυλικές σωληνώσεις: Πίεση ελέγχου στο δίκτυο πόσιμου νερού max. 10bar Πίεση ελέγχου στο δίκτυο θέρμανσης max. 4,5bar Σύνδεση μποϊλερ Wolf Αν συνδεθεί στον λέβητα αερίου ένα μποϊλερ τότε πρέπει να αντικατασταθεί η καμπύλη στην προσαγωγή της θέρμανσης με την τρίοδη βαλβίδα αλλαγής ροής από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf και να απομακρυνθεί η τάπα στο ταύ της επιστροφής θέρμανσης. Στο σετ σύνδεσης (εξάρτημα) υπάρχει αναλυτική περιγραφή. Εικόνα: Σετ σύνδεσης για μποϊλερ Wolf CSW-120 για κάτω από τον σοβά (εξάρτημα) Εικόνα: Σετ σύνδεσης για μποϊλερ Wolf CSW-120 για πάνω από τον σοβά (εξάρτημα) _xx10 GR

17 Εγκατάσταση Σύνδεση μποϊλερ Wolf 200Ltr., μποϊλερ ηλιακού SEM ή μποϊλερ άλλου κατασκευαστή Η προσαγωγή και επιστροφή του μποϊλερ πρέπει να συνδεθούν με την τρίοδη βαλβίδα αλλαγής ροής ή την επιστροφή του λέβητα αερίου. Για την σύνδεση μποϊλερ άλλου κατασκευαστή πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας μποϊλερ από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf. Μια λεπτομερή περιγραφή υπάρχει στο σετ σύνδεσης (εξάρτημα). Εικόνα: Σετ σύνδεσης για μποϊλερ Wolf 200 Ltr., ηλιακό μποϊλερ SEM ή μποϊλερ άλλου κατασκευαστή (εξάρτημα) Σύνδεση αερίου Η σωλήνωση και η σύνδεση αερίου πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχους εγκαταστάτες αερίου. Στον έλεγχο πίεσης της παροχής αερίου πρέπει η σφαιρική βάνα αερίου στον λέβητα αερίου να είναι κλειστή. Καθαρίστε από υπολείμματα το δίκτυο θέρμανσης και αερίου πριν συνδέσετε τον λέβητα ειδικά σε παλιές εγκαταστάσεις. Πριν την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε σε στεγανότητα τις συνδέσεις αερίου. Σε μη σωστή εγκατάσταση ή στη χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων από τον εγκαταστάτη μπορεί να γίνει διαρροή αερίου με κίνδυνο δηλητηρίασης και έκρηξης. Στην παροχή αερίου και πριν από τον λέβητα αερίου Wolf πρέπει να τοποθετηθεί σφαιρική βάνα αερίου με διάταξη πυρασφάλειας. Ειδάλλως σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η σωλήνωση αερίου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές. Εικόνα: Ίσια σφαιρική βάνα αερίου (εξάρτημα) Εικόνα: Γωνιακή σφαιρική βάνα αερίου (εξάρτημα) Τα όργανα στον καυστήρα αερίου επιτρέπεται να πρεσαριστούν μέχρι το μέγιστο 150 mbar. Σε μεγαλύτερες πιέσεις μπορεί να προκληθεί ζημιά στα όργανα και κατ επέκταση υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ασφυξίας και δηλητηρίασης. Στον έλεγχο πίεσης της σωλήνωσης αερίου πρέπει η σφαιρική βάνα αερίου στον λέβητα να είναι κλειστή. Η σφαιρική βάνα αερίου πρέπει να είναι προσβάσιμη _xx10 GR 17

18 Προσοχή Συναρμολόγηση αεραγωγού/καπναγωγού Θα πρέπει για τους ομοαξονικούς αεραγωγούς/ καπναγωγούς και για τους αγωγούς καυσαερίων να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια εξαρτήματα της Wolf. Πριν εγκαταστήσετε τον αγωγό καυσαερίων ή τον αεραγωγό/καπναγωγό διαβάστε τις υποδείξεις σχεδιασμού για τους αεραγωγούς/ καπναγωγούς! Επειδή σε κάθε ομοσπονδιακό κράτος ισχύουν και διαφορετικές προδιαγραφές θα πρέπει πριν την εγκατάσταση της συσκευής να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον υπεύθυνο τοπικό καπνοδοχοκαθαριστή. Εικόνα: Παράδειγμα αεραγωγού/καπναγωγού Σε περίπτωση στενότητας χώρου μπορούν οι τιμές του CO 2 και της θερμοκρασίας καυσερίων να μετρηθούν μετά και κοντά στον λέβητα σε έναν προσαρμογέα σύνδεσης με οπές μέτρησης (σύστημα 80/125). Προσοχή Οι οπές μέτρησης καυσαερίων πρέπει να είναι προσβάσιμες στον καπνοδοχοκαθαριστή ακόμα και μετά την συναρμολόγηση των καλυμμάτων. Σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να συμβεί συμπύκνωση των υδρατμών των καυσαερίων στον αεραγωγό/καπναγωγό και να παγώσουν. Με την λήψη κατάλληλων μέτρων π.χ. με τη συναρμολόγηση συγκτατητή χιονιού, πρέπει να αποτραπεί το πέσιμο του πάγου _xx10 GR

19 Ηλεκτρική σύνδεση Γενικές υποδείξεις Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνον από εξουσιοδοτημένη εταιρεία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Λάβετε υπόψη σας τις προδιαγραφές ηλετρκικών εγκαταστάσεων και τις προδιαγραφές της τοπικής εταιρίας ηλεκτρισμού. Στους ακροδέκτες τροφοδοσίας της συσκευής υπάρχει ηλεκτρική τάση ακόμα κι όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Για εγκαταστάσεις στην Αυστρία: Τηρήστε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της ÖVE και της τοπικής ηλεκτρικής εταιρείας. Σε σύνδεση με το δίκτυο εφοδιάστε τον λέβητα με μία ασφάλεια με απόσταση επαφής τουλάχιστον 3mm. Επίσης ο εγκαταστάτης πρέπει να βάλει σύμφωνα με το ÖVE ένα μπουάτ. Ηλεκτρικό κουτί ακροδεκτών Οι διατάξεις ρύθμισης, ελέγχου και ασφαλείας είναι έτοιμες καλωδιωμένες και ελεγμένες. Απομένει να συνδεθεί η ηλεκτρική παροχή και τα εξωτερικά εξαρτήματα. Σύνδεση δικτύου Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνει μόνιμα (π.χ. στον πίνακα) ή εναλλακτικά με μια πρίζα Schuko (πρίζα Schuko όχι σε περιοχές προστασίας 1 ή 2 - κοντά σε μπανιέρα ή ντουζιέρα). Στην περίπτωση μόνιμης σύνδεσης το δίκτυο πρέπει να συνδεθεί μέσω μιας διάταξης διακοπής (π.χ. ασφάλεια, διακόπτης κινδύνου) με τουλάχιστον 3 mm απόσταση επαφής. Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης 3x1,0mm² ή δύσκαμπτο, max. 3 x 1,5 mm². Η σύνδεση δικτύου με πρίζα Schuko πρέπει να είναι προσβάσιμη. Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης 3x1,0mm². Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N Σύνδεση δικτύου 230VAC/50Hz L1 E1 ebus AF a b προγραμματιζόμενη έξοδος 230VAC/50Hz Σύνδεση δικτύου εξωτ. εξαρτήματος 230VAC/50Hz/max. 300VA προγραμματι-- ζόμενη είσοδος ελεύθερου δυναμικού Εξωτερικός αισθητήρας e-bus (Εξαρτ. ρύθμισης, ραδιορολόι, εξωτ. αισθητήρας με ραδιορολόι, δέκτης, εξωτ. ραδιοαισθητήρα) Κουτί ακροδεκτών Υπόδειξη ηλεκτρικής σύνδεσης - Πριν το άνοιγμα να έχετε την εγκατάσταση χωρίς τάση. - Γυρίστε τον πίνακα ρύθμισης στα πλάγια. - Ανοίξτε το κουτί ακροδεκτών. - Βιδώστε τον στυπιοθλίπτη. - Βγάλτε τη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης σε μήκος 70mm. - Περάστε το καλώδιο από τον στυπιοθλίπτη και βιδώστε τον. - Βγάλτε τα φις Rast5. - Βάλτε τους αντίστοιχους κλώνους στα φις Rast5. - Βάλτε τα εξαρτήματα στο κουτί ακροδεκτών. - Τοποθετήστε πάλι τα φις Rast5 στη σωστή θέση. F 3,15 A Στυπιοθλίπτης Φις Rast _xx10 GR 19

20 Ηλεκτρική σύνδεση Αλλαγή ασφάλειας Πριν την αλλαγή της ασφάλειας πρέπει ο λέβητας συμπύκνωσης να μην είναι στο ρεύμα. Με τον διακόπτη λειτουργίας on/off της συσκευής δεν διακόπτεται η παροχή ρεύματος! Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση στα ηλεκρικά μέρη. Μην βάζετε τα χέρια σας στα ηλεκτρικά μέρη και επαφές αν δεν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στη συσκευή. Υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος! Ασφάλεια Εικόνα: Ο πίνακας ρύθμισης έχει γυριστεί προς τα μπρος, το καπάκι του κουτιού ακροδεκτών έχει ανοιχτεί Σύνδεση αισθητήρα μποϊλερ - Αν είναι να συνδεθεί ένα μποϊλερ πρέπει το μπλε φις του αισθητήρα μποϊλερ να συνδεθεί με το μπλε φις στον πίνακα ρυθμίσεων. - Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης του μποϊλερ. Μπλε φις Εικόνα: Μπλε φις για σύνδεση αισθητήρα μποϊλερ Σύνδεση κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας/ εξωτερικού εξαρτήματος (230VAC) Συνδέστε τα καλώδια στις κλέμμες του κουτιού ακροδεκτών. Οδηγείστε το καλώδιο μέσα από τον στυπιοθλίπτη και βιδώστε τον. Συνδέστε τον κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας 230VAC, από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf στις κλέμμες L1,N και Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Εικόνα: Σύνδεση κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας/εξωτερικού εξαρτήματος Σύνδεση εξόδου A1 (230VAC;200VA) Συνδέστε τα καλώδια στις κλέμμες του κουτιού ακροδεκτών. Οδηγείστε το καλώδιο μέσα από τον στυπιοθλίπτη και βιδώστε τον. Συνδέστε τον κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας 230VAC, από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf στις κλέμμες L1,N και Η παραμετροποίηση της εξόδου A1 περιγράφεται στον πίνακα της επόμενης σελίδας. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Εικόνα: Σύνδεση εξόδου Α _xx10 GR

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Κεντρική μονάδα επίτοιχου λέβητα συμπύκνωσης αερίου με ηλιακό μποϊλερ CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Οδηγίες Εγκατάστασης Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax 08751/741600, Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-10 MGK-170 MGK-10 MGK-50 MGK-00 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R1 σελίδα 2 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R2 σελίδα 3 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R3 σελίδα 5 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R21 για διβάθμια ή διαφορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061839_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Ομάδες έκπτωσης: Επίτοιχοι λέβητες αερίου = 07 ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Τύπος CGB 11 20

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062697_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split BWL-1 S(B)-07/10/14. Νέο

Τεχνικό εγχειρίδιο. Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split BWL-1 S(B)-07/10/14. Νέο Τεχνικό εγχειρίδιο Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split BWL-1 S(B)-07/10/14 Νέο Αντλίες θερμότητας αέρα/νερού split της Wolf Οι αντλίες θερμότητας αέρα/νερού split της Wolf κερδίζουν έως 80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 6 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 79 GB072 24 kw Σελ. 82 GB112 29-43 kw Σελ. 87 GB162 65-100 kw Σελ. 90 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 614 079 (2011/02) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού Συσκευή compact Εσωτερικής τοποθέτησης ΝΕΟ Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITOROND 100 Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 22 έως 120 kw Λέβητας πετρελαίου / αερίου από μαντέμι υψηλής ποιότητας για χαμηλές θερμοκρασίες με κάτω όριο 40 ο C. Πραγματικός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα