Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης εκπίπτουν αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες. Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr.: _2012xx GR Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...σελίδα Υποδείξεις ασφάλειας...3 Πρότυπα και Κανονισμοί Κατασκευαστική διάταξη MGK...5 Τεχνικά χαρακτηριστικά...6 Πίνακας ρυθμίσεων / Λειτουργία / Χειρισμός Κατάσταση παράδοσης / Συνδέσεις...9 Υποδείξεις τοποθέτησης / Διαστάσεις Αποσυναρμολόγηση καλύμματος...12 Σωλήνωση λέβητα - εγκατάστασης...13 Εγκατάσταση Συναρμολόγηση αγωγού αέρα καύσης /αγωγού καυσαερίων...17 Ηλεκτρική σύνδεση Πλήρωση εγκατάστασης / Πλήρωση σιφωνιού...22 Έλεγχος πίεσης σύνδεσης αερίου...23 Έναρξη λειτουργίας / Ρύθμιση διευθύνσεων e-bus...24 Ένδειξη / αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης...25 Περιορισμός μέγιστης θερμικής ισχύος...26 Αλλαγή τύπων αερίου / Ρύθμιση CO Μέτρηση των παραμέτρων καύσης...30 Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας...31 Υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού Βιβλίο εγκατάστασης...34 Τεχνικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού...35 Υποδείξεις σχεδιασμού αγωγού αέρα καύσης /αγωγού καυσαερίων Ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα MGK Ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα MGK Βλάβη-Αιτία-Αντιμετώπιση Πίνακας αντιστάσεων...47 Δήλωση συμμόρφωσης EG _2012xx GR

3 Σε αυτή την περιγραφή χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα. Αυτές οι σημαντικές οδηγίες αφορούν στην ατομική προστασία και στην ασφαλή λειτουργία από τεχνικής πλευράς. Η ένδειξη Υπόδειξη ασφαλείας σημαίνει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών ή ζημιάς της συσκευής. Υποδείξεις ασφάλειας Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης σε τμήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα! Προσοχή: προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας. Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση ηλεκτρικά εξαρτήματα και ηλεκτρικές επαφές, όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με επακόλουθη βλάβη της υγείας ή και θάνατο. Εικόνα: Κιβώτιο ακροδεκτών MGK-170/210/250/300 Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης Προσοχή Στις επαφές σύνδεσης υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Υπόδειξη σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες στη συσκευή. Εικόνα: Μετασχηματιστής ανάφλεξης, ηλεκτρόδιο ανάφλεξης υψηλής τάσης, εναλλάκτες θερμότητας Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση, κίνδυνος λόγω ζεστών εξαρτημάτων Εικόνα: Διαφορική βαλβίδα αερίου MGK-170/210/250/300 Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση, κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης λόγω διαρροής αερίου _2012xx GR 3

4 Πρότυπα και κανονισμοί Πριν την εγκατάσταση των λεβήτων συμπύκνωσης αερίου της Wolf θα πρέπει να ζητηθεί η έγκριση της εταιρίας παροχής αερίου και του τοπικού καπνοδοχοκαθαριστή. Η εγκατάσταση των λεβήτων συμπύκνωσης αερίου της Wolf θα πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχους ειδικευμένους τεχνίτες. Αυτοί αναλαμβάνουν και την ευθύνη για την σωστή εγκατάσταση και την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Αν γίνουν τεχνικές αλλαγές στον πίνακα ρυθμίσεων ή στα τεχνικά εξαρτήματα ρυθμίσεων, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημίες που απορρέουν από αυτές τις αλλαγές. Υπόδειξη: Κρατήστε αυτή την οδηγία συναρμολόγησης και διαβάστε την πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Προσέξτε επίσης τις οδηγίες σχεδιασμού στο παράρτημα! Για την εγκατάσταση πρέπει να ακολουθηθούν οι τοπικές προδιαγραφές, κανονισμοί και κατευθυντήριες οδηγίες. Οι ακόλουθες προδιαγραφές πρέπει επίσης να ακολουθηθούν: EN Διαδικασία υπολογισμού ονομαστικού θερμικού φορτίου DIN EN Συτήματα θέρμανσης σε κτήρια Μέρος 3 Σχεδιασμός εγκαταστάσεων θέρμανσης με ζεστό νερό EN Μετρήσεις σε εγκαταστάσεις καυσαερίων EN50165 Ηλεκτρικός εξοπλισμός των μη ηλεκτρικών θερμαντήρων. EN Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή ή παρόμοια χρήση EN Τύποι προστασίας με κελύφη _2012xx GR

5 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-... Λέβητας συμπύκνωσης αερίου κατά EN 437 / EN 483 / EN 677 καθώς κατευτθυντήρια οδηγία ΕΕ 90/396/EWG (κατευθυντήρια οδηγία συσκευών αερίου), 92/42/EΕC (κατευθυντήρια οδηγία βαθμού απόδοσης), 2006/95/ EG/EWG (κατευθυντήρια οδηγία χαμηλής τάσης) και 2004/108/EG (κατευθυντήρια οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMV), με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ηλεκτρονική επίτήρηση θερμοκρασίας καυσαερίων, για θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμοκρασία προσαγωγής μέχρι 90 C και 6 bar επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας κατά EN Πρότυπα και κανονισμοί / Κατασκευαστική διάταξη MGK Λέβητες συμπύκνωσης αερίου ανοιχτού θαλάμου επιτρέπονται να τοποθετούνται μόνο σε χώρους που πληρούν τις απαιτήσεις αερισμού. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή δηλητηρίασης. Διαβάστε τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή! Λάβετε επίσης υπόψη τις υποδείξεις σχεδιασμού. Εικόνα: Λέβητας συμπύκνωσης Wolf Κατασκευαστική διάταξη MGK Άνοιγμα αέρα καύσης Σύνδεση καυσαερίων με στόμιο μετρήσεων Κυκλικός καυστήρας Εναλλάκτης θερμότητας σε διάταξη στοιχείων Διακόπτης πίεσης καυσαερίων Διακόπτης θερμοκρασίας καυσαερίων Σιφώνι Σύνδση προσαγωγής Σύνδεση επιστροφής Σύνδεση αερίου STB σε κυάθιο Ανεμιστήρας αερίου Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης Ηλεκτρόδιο ιονισμού Θάλαμος ανάμιξης Αισθητήρας προσαγωγής Διαφορική βαλβίδα αερίου με επιτηρητή πίεσης αερίου Αισθητήρας επιστροφής Διακόπτης πίεσης νερού Βάνα εκκένωσης Αγωγός αέρα καύσης _2012xx GR 5

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος MGK Ονομαστική θερμική ισχύς σε 80/60 C kw Ονομαστική θερμική ισχύς σε 50/30 C kw Ονομαστική θερμική φόρτιση kw Ελάχιστη θερμική ισχύς (διαφορικά) σε 80/60 C kw Ελάχιστη θερμική ισχύς (διαφορικά) σε 50/30 C kw Ελάχιστη θερμική φόρτιση (διαφορικά) kw Περιοχή διαφορισμού φόρτισης % Ύψος A mm Πλάτος B mm Βάθος C mm Διάμετρος αγωγού καυσαερίων mm Διάμετρος αγωγού παροχής αέρα καύσης mm Προσαγωγή θέρμανσης εξωτερικής διαμέτρου G 1½ Επιστροφή θέρμανσης εξωτερικής διαμέτρου G 1½ Σύνδεση αερίου R 1 1½ 1½ 1½ 1½ Αεραγωγός/καπναγωγός Τύπος B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 Κατηγορία αερίου II 2H3P II 2H3P II 2H3P II 2H3P II 2H3P Τιμή σύνδεσης αερίου: Φυσικό αέριο E/H (H i = 9,5 kwh/m³ = 34,2 MJ/m³) 1) m³/h 13,1 16, ,2 29,4 Φυσικό αέριο LL (H i = 8,6 kwh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 14,6 18,6 23,3 27,9 32,6 Υγραέριο P (H i = 12,8 kwh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 9,7 12,5 15,6 18,7 21,8 Πίεση σύνδεσης αερίου: Φυσικό αέριο H mbar Υγραέριο P mbar Χωρητικότητα νερού του εναλλάκτη θερμότητας θέρμανσης Ltr , Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική υπερπίεση θέρμανσης bar Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία προσαγωγής C Διαθέσιμη πίεση παροχής του ανεμιστήρα αερίου Pa Θερμοκρασία καυσαερίων 80/60-50/30 σε Qmax C Θερμοκρασία καυσαερίων 80/60-50/30 σε Qmin C Ροή μάζας καυσαερίων g/s 56,7 72,6 90,8 108,9 127,1 Κατηγορία τιμών καυσαερίων κατά DVGW G 635 G52 G52 G52 G52 G52 Αντίσταση νερού θέρμανσης mbar Ηλεκτρική σύνδεση V~/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Ενσωματωμένη ασφάλεια (μέτριας υστέρησης) A Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος W Τύπος προστασίας IP40D IP40D IP40D IP40D IP40D Στάθμη θορύβου στο χώρο τοποθέτησης σε ολικό φορτίο 3) db(a) <54 <54 <54 <54 <54 Συνολικό βάρος (άδειο) kg Ποσότητα νερού συμπύκνωσης σε 40/30 C Ltr./h Τιμή ph του συμπυκνώματος ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 Αριθμός αναγνώρισης CE 0085BR BQ BQ BQ BQ3805 1) Αυτή η τιμή εξαρτάται από τις περιρέουσες συνθήκες της εγκατάστασης όπως π.χ. τύπος/έκδοση της εγκατάστασης καυσαερίων, μέγεθος και κατάσταση του χώρου τοποθέτησης _2012xx GR

7 Πίνακας ρυθμίσεων / Λειτουργία / Χειρισμός Διακόπτης λειτουργίας ΟN/OFF Φωτεινός δακτύλιος Πλήκτρο επαναφοράς reset Διακόπτης επιλογής ζεστού νερού χρήσης Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Θερμόμετρο Διακόπτης λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Στη θέση 0 απενεργοποιείται ο λέβητας συμπύκνωσης. Πλήκτρο επαναφοράς (reset) Με το πάτημα του πλήκτρου διαγράφεται μια δυσλειτουργία και επανεκκινείται η εγκατάσταση. Εάν πατηθεί το πλήκτρο χωρίς να υπάρχει σφάλμα τότε γίνεται επανεκκίινηση της εγκατάστασης. Φωτεινός δακτύλιος για την ένδειξη κατάστασης Ένδειξη Αναβοσβήνει πράσινο Μόνιμο πράσινο Αναβοσβήνει κίτρινο Μόνιμο κίτρινο αναβοσβήνει κόκκινο Σημασία Stand-by (κατάσταση αναμονής, καμία απαίτηση θέρμανσης) Απαίτηση θέρμανσης: κυκλοφορητής δουλεύει, καυστήρας δεν δουλεύει Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή Καυστήρας δουλεύει, υπάρχει φλόγα Βλάβη Επιλογή θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης (μόνο με τρίοδη βάνα) Στους λέβητες συμπύκνωσης αερίου που συνδυάζονται με σύστημα φόρτισης μποϊλερ, οι ρυθμίσεις 1-9 αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες μποϊλερ από 15 έως 65 C. Εάν υπάρχει ψηφιακός θερμοστάτης χώρου ή ρύθμιση με αντιστάθμιση, τότε η ρύθμιση μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης δεν έχει επίδραση. Η επιλογή της θερμοκρασίας γίνεται στο εξάρτημα ρύθμισης Επιλογή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Οι τιμές ρύθμισης 2-8 έχουν ρυθμιστεί εργοστασιακά σε θερμοκρασία νερού θέρμανσης από 20 έως 85 C. Εάν υπάρχει ψηφιακός θερμοστάτης χώρου ή ρύθμιση με αντιστάθμιση, τότε η ρύθμιση μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας νερού θέρμανσης δεν έχει επίδραση _2012xx GR 7

8 Πίνακας ρυθμίσεων / Λειτουργία / Χειρισμός Ρύιμιση Χειμερινή λειτουργία (θέση 2 έως 8) Κατά τη χειμερινή λειτουργία, ο λέβητας θερμαίνει το νερό προσαγωγής στη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στον ρυθμιστή θερμοκρασίας. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί με βάση τη ρύθμιση τρόπου λειτουργίας κυκλοφορητή, είτε συνεχώς (εργοστασιακή ρύθμιση) είτε μόνο μετά από ενεργοποίηση του καυστήρα, με καθυστέρηση απενεργοποίησης. Θερινή λειτουργία Εάν περιστραφεί ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στη θέση απε-νεργοποιείται η χειμερινή λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι ο λέβητας περνά σε θερινή λειτουργία. Η θερινή λειτουργία (απενεργοποίηση θέρμανσης) σημαίνει ότι παρέχεται μόνο ζεστό νερό χρήσης, αλλά η προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης από τον παγετό είναι εξασφαλισμένη και η προστασία κατάστασης κυκλοφορητή είναι ενεργή. Λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου Εάν περιστραφεί ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στη θέση ενεργοποιείται η λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου. Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με κίτρινο χρώμα. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού καπνοδόχου, ο λέβητας αρχίζει να λειτουργεί με τη μέγιστη ρυθμισμένη θερμική ισχύς. Τυχόν προηγούμενη φραγή χρονισμού καταργείται. Η λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου τερματίζεται μετά από 15 λεπτά ή μετά από υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας νερού προσαγωγής. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης θα πρέπει να στραφεί μία φορά προς τα αριστερά και κατόπιν και πάλι στη θέση. C bar 1 2 Θερμόμετρο Δείχνεται η πραγματική θερμοκρασία της προσαγωγής θέρμανσης. Προστασία ακινησίας κυκλοφορητή Στην ρύθμιση θερινής λειτουργίας αν ο προαιρετικά εξωτερικός συνδεδεμένος κυκλοφορητής είναι σε ακινησία το πολύ μέχρι 24 ώρες τότε για περίπου 30 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται. Υπόδειξη: Ο ρυθμός ενεργοποίησης του λέβητα συμπύκνωσης αερίου στη λειτουργία θέρμανσης περιορίζεται ηλεκτρονικά. Με το πάτημα του πλήκτρου επαναφοράς (reset) μπορείτε να υπερβείτε τον περιορισμό. Ο λέβητας ενεργοποιείται αμέσως αν υπάρχει απαίτηση θέρμανσης _2012xx GR

9 Κατάσταση παράδοσης / Συνδέσεις Κατάσταση παράδοσης Στο περιεχόμενο παράδοσης συμπεριλαμβάνονται: 1 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου έτοιμος καλωδιωμένος προς σύνδεση 1 Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης 1 Οδηγίες λειτουργίας 4 Ιμάντες Συνδέσεις Διέλευση καλωδίου 230V Προσαγωγή θέρμανσης Επιστροφή θέρμανσης Διέλευση καλωδίου 24V Σύνδεση αερίου Διέλευση λάστιχου συμπυκνωμάτων Παροχή αέρα καύσης * Ø160 Σύνδεση καυσαερίων με ενσωματωμένο στόμιο μετρήσεων καυσαερίων Ø160 / Ø200 Σύνδεση απορροής συμπυκνωμάτων (προαιρετικά) Σύνδεση απορροής συμπυκνωμάτων * Σύνδεση για λειτουργία κλειστού θαλάμου με προσαρμογέα παροχής αέρα καύσης (εξάρτημα) _2012xx GR 9

10 Υποδείξεις τοποθέτησης Γενικές υποδείξεις τοποθέτησης Για την τοποθέτηση του λέβητα απαιτείται ένα επίπεδο δάπεδο και ανθεκτικό σε φορτία βάρους. Απόσταση B MGK mm Απόσταση B MGK-170/210/250/ mm Ο λέβητας πρέπει να είναι οριζόντιος (ρύθμιση με τα ποδαράκια). Προσοχή Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται μόνο σε χώρο προστατευμένο από παγετό. Αν σε περίπτωση μη λειτουργίας υπάρχει κίνδυνος παγετού τότε πρέπει να γίνει εκκένωση του λέβητα και της εγκατάστασης για να αποφευχθούν κίνδυνοι ζημιών από τον παγετό. Προσοχή Ο λέβητας δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους με διαβρωτικούς ατμούς, πολύ σκόνη ή ψηλή υγρασία (συνεργεία, πλυντήρια, χώροι χόμπυ κ.λ.π.). Σε αντίθετη περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του καυστήρα. Ο αέρας καύσης που διοχετεύεται στη συσκευή καθώς και ο αέρας του χώρου τοποθέτησης θα πρέπει να είναι ελεύθερα από χημικά στοιχεία όπως π.χ. φθόριο,χλώριο ή θείο. Παρόμοια στοιχεία είναι συστατικά σε σπρέϊ, χρώματα, κόλλες, διαλυτικά και καθαριστικά. Αυτά υπό συνθήκες θα μπορούσαν να προκαλέσουν διάβρωση ακόμα και στην εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων. Λέβητας στο λεβητοστάσιο 2-4 λέβητες στο λεβητοστάσιο, δίπλα-δίπλα Εύφλεκτα υλικά ή υγρά δεν επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται ή να αποθηκεύονται σε κοντινή απόσταση από τον λέβητα. Πρέπει να εξασφαλίζεται η καλή παροχή νωπού αέρα σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές ή τις προδιαγραφές της εταιρίας παροχής αερίου. Σε μη επαρκή παροχή νωπού αέρα μπορεί να προκληθεί επικίνδυνη διαρροή καυσαερίων που μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο (δηλητηρίαση/ασφυξία). Πριν την έναρξη λειτουργίας πρέπει να ενημερωθείτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες αν απαιτείται ουδετεροποίηση των συμπυκνωμάτων. 2 λέβητες στο λεβητοστάσιο Συνιστούμενες ελάχιστες αποστάσεις τοίχου Ο λέβητας μπορεί να ακουμπάει με την πίσω πλευρά ή την αριστερή άμεσα στον τοίχο. Στη δεξιά πλευρά πρέπει να κρατηθεί ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 500mm για να υπάρχει χώρος για την συντήρηση του καυστήρα. Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρειάζεται χώρος και στην μπροστινή πλευρά του λέβητα. 2 λέβητες στο λεβητοστάσιο, πλάτη-πλάτη _2012xx GR

11 Υποδείξεις τοποθέτησης / Διαστάσεις Μεταφορά στον χώρο τοποθέτησης Για την ευκολότερη μεταφορά του λέβητα στον χώρο τοποθέτησης παρέχονται ιμάντες. Προσοχή Δεν επιτρέπεται η χρήση καροτσιού μεταφοράς! Οπές μεταφοράς για τους ιμάντες Εικόνα: Οπές μεταφοράς για τους ιμάντες Τοποθέτηση των ποδαρακίων στον λέβητα Ο λέβητας παραδίδεται εργοστασιακά με 4 βιδωτά ποδαράκια. Τοποθετήστε τον λέβητα οριζόντια με τα ποδαράκια. (γερμανικό κλειδί SW 13) Εικόνα: Ποδαράκια Διαστάσεις MGK-130 MGK-170/210/250/300 Εικόνα: Διαστάσεις (Συνολικό ύψος μαζί με τις συνδέσεις MGK = 1460 mm MGK-300 = 1510 mm) Εικόνα: Αποστάσεις σύνδεσης _2012xx GR 11

12 Αποσυναρμολόγηση του καλύμματος Αποσυναρμολόγηση καλύμματος Εικόνα: Αποσυναρμολόγηση του μπροστινού και του πλαϊνού καλύμματος _2012xx GR

13 Σωλήνωση λέβητα-εγκατάστασης Η προσαγωγή και η επιστροφή θέρμανσης βρίσκονται στην πάνω πλευρά του λέβητα. Βλέπε στην εικόνα τις συνδέσειςd.πρέπει να προβλεφθούν οπωσδήποτε αποφρακτικές διατάξεις (βάνες) στην προσαγωγή και επιστροφή. Για να αποφευχθούν λάθος κυκλοφορίες θα πρέπει να τοποθετηθεί πίσω από τον/τους κυκλοφορητή/τές αντεπίστροφη/ες βαλβίδες. Σε νέες εγκαταστάσεις συνιστούμε την τοποθέτηση διαχωριστή λάσπης (εναλλακτικά αμμοκράτη) στην επιστροφή. Στις παλιές εγκαταστάσεις απαιτείται. Πρέπει να τοποθετηθεί ένα σετ ασφαλείας αποτελούμενο από μία βαλβίδα ασφαλείας με μέγιστη πίεση 6 bar, ένα μανόμετρο και ένα αυτόματο εξαεριστικό. Η σωλήνωση σύνδεσης μεταξύ λέβητα και σετ ασφαλείας δεν πρέπει να διακόπτεται. Σε περίπτωση μεγάλης υπερπίεσης του λέβητα λόγω ψηλής θερμοκρασίας μπορεί να σκάσουν οι σωληνώσεις ή το σώμα του λέβητα και το ζεστό νερό να διαρρεύσει με πίεση (κίνδυνος εγκαυμάτων). Προσαγωγή θέρμανσης Επιστοφή θέρμανσης Στη χρήση σωλήνων χωρίς φράγμα οξυγόνου και σε δροσισμό δαπέδου απαιτείται σύστημα διαχωρισμού με εναλλάκτη θερμότητας. Εικόνα: Συνδέσεις θέρμανσης Προσοχή Ο λέβητας είναι κατάλληλος για εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Αν λείπουν τότε η διέλευση του ζεστού νερού από τα θερμαντικά σώματα δεν εξασφαλίζεται και κατ επέκταση η θέρμανση των χώρων. Ο λέβητας MGK παραδίδεται χωρίς κυκλοφορητή. Το μανομετρικό ύψος των κυκλοφορητών που πρέπει να τοποθετήσει ο εγκαταστάτης εξαρτάται από τις αντιστάσεις της εγκατάστασης και του λέβητα. Ο έλεγχος γίνεται μέσω MGK (βλέπε ηλεκτρική σύνδεση) _2012xx GR 13

14 Εγκατάσταση Υπόδειξη: Στο χαμηλότερο υψομετρικό σημείο της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετηθεί βάνα πλήρωσης/εκκένωσης. Τεχνική ασφαλείας Η ελάχιστη πίεση της εγκατάστασης είναι 1,0 bar. Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης με πίεση μέχρι 6 bar. Η μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στους 85 C και μπορεί να αυξηθεί στους 90 C εάν χρειάζεται. Κατά τη λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού, η μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής είναι συνήθως 80 C. Σε μέγιστες θερμοκρασίες προσαγωγής κάτω από 85 C δεν απαιτείται ελάχιστη ροή. Νερό θέρμανσης Γενικές απαιτήσεις Υπάρχει κίνδυνος ζημιών της συσκευής με διαρροή νερού, χειρότερης μετάδοσης θερμότητας ή διάβρωσης. - Το σύστημα θέρμανσης πρέπει πριν την σύνδεση με τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου να ξεπλυθεί για να απομακρυνθούν υπολείμματα από τις σωληνώσεις όπως ρινίσματα από τις κολλήσεις, κανάβι, επικαθήσεις λάσπης κλπ. - Πρέπει να τοποθετηθεί φίλτρο/αμμοκράτης στην επιστροφή και να καθαρίζονται ανά τακτά διαστήματα (βλέπε εξαρτήματα της Wolf (5 μm)) - Το αυτόματο εξαεριστικό της συσκευής πρέπει κατά την λειτουργία να ανοιχτεί - Για νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί πόσιμο νερό ή αφαλατωμένο πόσιμο νερό. Η ελάχιστη σκληρότητα του νερού του συστήματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2 dh. Για τις ειδικές ποιότητες νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης της εγκατάστασης βλέπε το κεφάλαιο Υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού - Αν δεν μπορεί να αποκλειστεί η διάχυση οξυγόνου πρέπει να γίνει διαχωρισμός συστήματος - Η τιμή του ph του νερού θέρμανσης πρέπει να είναι μεταξύ 6,5 και 8,5 - Το νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης γενικά πρέπει να υπόκεινται σε αφαλάτωση. Αφαλάτωση με μονοβάθμια ανταλλαγή ιόντων δεν επιτρέπεται. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιτρεπόμενες μέθοδοι και οι οριακές τιμές στο κεφάλαιο Υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού (ΠΡΟΣΟΧΗ οι οριακές τιμές εξαρτώνται από την εγκατάσταση) - Δεν επιτρέπονται πρόσθετα και αντιψυκτικά υγρά - Πρέπει να τηρείτε ένα βιβλίο εγκατάστασης, βλέπε υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού Μετά την σωστή πλήρωση του συστήματος πρέπει αυτό να θερμανθεί στο μέγιστο και μετά να μετρηθεί ξανά η συνολική σκληρότητα και το ph ή να ρυθμιστούν. Μετά από 6-8 εβδομάδες πρέπει αυτές οι τιμές να ελεγχθούν ξανά και ενδεχομένως να ρυθμιστούν. Πρόσθετες απαιτήσεις για λειτουργία χωρίς υδραυλικό διαχωρισμό - Εγκαταστάσεις μόνο με έναν MGK - Λασποκράτη στην επιστροφή της συσκευής του MGK - Αφαλάτωση του νερού θέρμανσης σε 2-3 dh - Ρύθμιση της φόρτισης μποϊλερ μόνο μέσω της μονάδας MM (διαμορφώσεις 1 και 10) - Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ τουλάχιστον DN 25 με τουλάχιστον 6m μανομετρικό ύψος - Η μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής πρέπει να ρυθμιστεί με την παράμετρο HG08 σε 75 C Πρέπει να λάβετε υπόψη τις υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού γιατί μπορεί να δημιουργηθούν ζημιές στην εγκατάσταση με διαρροή νερού. Ο κατασκευαστής δεν έχει καμία ευθύνη για ζημίες στον εναλλάκτη θερμότητας που συμβαίνουν λόγω διάχυσης οξυγόνου στο νερό θέρμανσης. Για την περίπτωση που μπορεί να περάσει οξυγόνο στο σύστημα συνιστούμε έναν διαχωρισμό συστήματος με παρεμβολή ενός εναλλάκτη θερμότητας. Υποδείξεις από το VDI 2035 Ο τρόπος της έναρξης λειτουργίας επηρεάζει την δημιοργία πέτρας. Η εγκατάσταση να ζεσταθεί με την μικρότερη ισχύ και με ομοιόμορφη και ικανοποιητική ροή. Σε εγκαταστάσεις με πολλούς λέβητες συνιστούμε να ξεκινήσουν όλοι μαζί την λειτουργία για να μην συγκεντρωθεί όλη η ποσότητα των αλάτων μόνο στην επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας του ενός λέβητα. Πριν την έναρξη λειτουργίας κάντε έλεγχο στεγανότητας σε όλες τις σωληνώσεις: Πίεση ελέγχου θέρμανσης max. 8 bar. Πριν τον έλεγχο κλείστε τις βάνες διακοπής στο κύκλωμα θέρμανσης προς τον λέβητα γιατί η βαλβίδα ασφαλείας (εξάρτημα) στον λέβητα θα ανοίξει στα 3 bar. Ο λέβητας έχει ήδη ελεγχθεί σε στεγανότητα εργοστασιακά στα 6 bar. Σε περίπτωση μη στεγανότητας υπάρχει κίνδυνος ζημιών με την διαρροή του νερού. Σε ένα ειδικό όγκο εγκατάστασης >50 l/kw πρέπει ο συνολικός βαθμός σκληρότητας να ρυθμιστεί με την μέθοδο αφαλάτωσης σε 2-3 dh _2012xx GR

15 Εγκατάσταση Σύνδεση νερού συμπύκνωσης Πριν την έναρξη λειτουργίας πρέπει να κάνετε πλήρωση του σιφωνιού με νερό. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής καυσαερίων. Για λέβητες μέχρι 200 kw σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές δεν χρειάζεται ουδετεροποιητής αν τα συμπυκνώματα αναμιγνύονται με αρκετό νερό από την οικιακή αποχέτευση. Τα συμπυκνώματα επιτρέπονται να διοχετεύονται μόνο σε σωλήνες που πληρούν τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές. Αν το νερό συμπύκνωσης πάει κατευθείαν στην αποχέτευση τότε φροντίστε για την εξαέρωση για να μην υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ αποχέτευσης και λέβητα. Προσοχή Όλοι οι σωλήνες συμπυκνωμάτων πρέπει να είναι από πλαστικό υλικό. Εικόνα: Σιφώνι Σιφώνι Ουδετεροποιητής (εξάρτημα) Ο ουδετεροποιητής μπορεί να συνδεθεί άμεσα στον λέβητα. κατανάλωση περίπου g/kw και έτος. Να τηρηθούν οι αντίστοιχες οδηγίες. Προσοχή Οι σωλήνες σύνδεσης πρέπει να έχουν τέτοιο μήκος ώστε: - το συμπύκνωμα να ρέει εύκολα - να μην κουλουριάζουν - να εξασφαλίζεται καλή στεγανοποίηση Εικόνα: Ουδετεροποιητής (εξάρτημα) Απορροή συμπυκνώματος μεμονωμένης εγκατάστασης Σε τοποθέτηση ενός MGK σαν μεμονωμένη συσκευή πρέπει στην σύνδεση του λέβητα να εγκατασταθεί μία απορροή συμπυκνωμάτων (DN κωδικός , DN κωδικός ). Οι συνδέσεις των πηγών συμπυκνωμάτων μπορούν να ενωθούν με το Σετ σωλήνα συμπυκνωμάτων (κωδικός ) και να συνδεθούν με τον ουδετεροποιητή. Εικόνα: Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων _2012xx GR 15

16 Εγκατάσταση Εγκατάσταση ανύψωσης συμπυκνωμάτων (εξάρτημα) Η εγκατάσταση ανύψωσης συμπυκνωμάτων της Wolf είναι έτοιμη καλωδιωμένη και μπορεί να ενσωματωθεί στον MGK. Το καλώδιο ρεύματος και η έξοδος συναγερμού της εγκατάστασης ανύψωσης συμπυκνωμάτων θα συνδεθεί στον πίνακα ρυθμίσεων του λέβητα. Συμπεριλαμβάνεται 6 m λάστιχο PVC για την απορροή του συμπυκνώματος. Εγκατάσταση ανύψωσης συμπυκνωμάτων (εξάρτημα) Σύνδεση μποϊλερ Wolf, μποϊλερ ηλιακού SEM ή μποϊλερ άλλου κατασκευαστή Για τον ιδανικό έλεγχο των κυκλοφορητών θέρμανσης και των κυκλοφορητών φόρτισης μποϊλερ συνιστούμε την χρήση της μονάδας χειρισμού MM ή KM από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf. Σύνδεση αερίου Κατά την διαστασιολόγηση του μποϊλερ πρέπει να προσεχτεί ώστε η ελάχιστη μόνιμη ισχύς του μποϊλερ πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον με την ελάχιστη θερμική φόρτιση του λέβητα. Για την αύξηση της μόνιμης ισχύς ζεστού νερού χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μποϊλερ ηλιακού (χωρίς ηλιακή εγκατάσταση). Θα πρέπει όμως το νερό να διαρρέει και τις δύο σερπαντίνες στη σειρά. Αλλιώς δεν εξασφαλίζεται η πλήρη φόρτιση του μποϊλερ. Η σωλήνωση αερίου και η σύνδεσή της επιτρέπεται να γίνεται μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη αερίου. Καθαρίστε το δίκτυο θέρμανσης και τον αγωγό αερίου πριν την σύνδεσή τους στο λέβητα συμπύκνωσης ειδικά σε παλιές εγκαταστάσεις από ακαθαρσίες. Πριν την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε τις συνδέσεις των σωλήνων αερίου σε στεγανότητα. Σε περίπτωση μη ορθής εγκατάστασης ή σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλων υλικών και σετ μπορεί να διαρρεύσει αέριο και να υπάρξει κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης. Στον σωλήνα αερίου πρέπει πριν την σύνδεση με τον λέβητα συμπύκνωσης της Wolf να τοποθετηθεί μία σφαιρική βάνα αερίου με διάταξη προστασίας από πυρκαγιά. Αλλιώς σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η σωλήνωση αερίου πρέπει να πληροί τις τοπικές προδιαγραφές. Κάντε τον έλεγχο στεγανότητας του σωλήνα αερίου χωρίς τον λέβητα. Μην κάνετε τον έλεγχο πίεσης μέσω των συσκευών αερίου! Η πίεση στις συσκευές αερίου του λέβητα δεν πρέπει να υπερβούν τα 150 mbar. Σε μεγαλύτερες πιέσεις μπορούν να καταστραφούν τα όργανα του καυστήρα αερίου και να προκύψει κίνδυνος έκρηξης, ασφυξίας και δηλητηρίασης. Στον έλεγχο πίεσης των σωλήνων αερίου πρέπει η σφαιρική βάνα αερίου στον λέβητα συμπύκνωσης αερίου να είναι κλειστή. Η σφαιρική βάνα αερίου πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη. Πριν την συναρμολόγησηπρέπει να σιγουρευτείτε οτι ο λέβητας έχει ρυθμιστεί στην υπάρχουσα κατηγορία αερίου. Η εργοστασιακή ρύθμιση αντιστοιχεί σε φυσικό αέριο E/H 15,0: Ws = 11,4-15,2 kwh/m 3 = 40,9-54,7 MJ/m 3 Σε αλλαγή τύπου αερίου πρέπει η συσκευή να ρυθμιστεί σύμφωνα με το κεφάλαιο Αλλαγή τύπων αερίου/ρύθμιση CO 2. Κάντε έναρξη λειτουργίας μόνο όταν θα έχετε πετύχει την ονομαστική πίεση σύνδεσης _2012xx GR

17 Συναρμολόγηση αγωγού αέρα καύσηςαγωγού καυσαερίων / Ηλεκτρική σύνδεση Προσοχή Για τους αγωγούς καυσαερίων επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια εξαρτήματα της Wolf ή εγκεκριμένα με CE συστήματα καυσαερίων. Πριν εγκαταστήσετε τον αγωγό καυσαερίων ή την σύνδεση αέρα/καυσαερίων διαβάστε τις υποδείξεις σχεδιασμού αεραγωγού/καπναγωγού.! Επειδή κατά τόπους ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές συνιστούμε πριν την εγκατάσταση του λέβητα να συνεννοηθείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον υπεύθυνο τοπικό καπνοδοχοκαθαριστή. Αγωγός καυσαερίων Ενσωματωμένο στόμιο μέτρησης για την μέτρηση καυσαερίων Αέρας καύσης Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, υπάρχει περίπτωση να συμπυκνωθούν οι υδρατμοί που περιέχονται στα καυσαέρια και να μετατραπούν σε πάγο μέσα στον αγωγό καυσαερίων. Η πτώση πάγου μπορεί να αποτραπεί με τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά την εγκατάσταση, όπως π.χ. η τοποθέτηση συγκρατητή χιονιού. Εικόνα: Παράδειγμα αεραγωγού/καπναγωγού Γενικές υποδείξεις ηλεκτρικής σύνδεσης Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ηλεκτρικές προδιαγραφές και οι τοπικές προδιαγραφές της εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού. Στις επαφές σύνδεσης του λέβητα υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Τα καλώδια των αισθητήρων δεν πρέπει να οδεύουν μαζί με τα καλώδια τάσης 230V. Πίνακας ρυθμίσεων Ηλεκτρικό κουτί ακροδεκτών 24V 230V Εικόνα: Πίνακας ρυθμίσεων MGK-170/210/250/ _2012xx GR 17

18 Ηλεκτρική σύνδεση Ηλεκτρικό κουτί ακροδεκτών Οι διατάξεις ρύθμισης, ελέγχου και ασφαλείας είναι έτοιμες καλωδιωμένες και ελεγμένες. Απομένει η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο και όλων των εξωτερικών εξαρτημάτων. Σύνδεση δικτύου Η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να είναι σταθερή σύνδεση. Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με διαχωριστική διάταξη (διακόπτης θέρμανσης έκτακτης ανάγκης) με ελάχιστη απόσταση επαφής 3 mm. Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης 3x1,0mm² ή άκαμπτο max.3 x 1,5 mm². Σύνδεση δικτύου 230VAC/50Hz προγραμματιζόμενη έξοδος 230VAC/50Hz Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 230VAC/50Hz/max. 400VA προγραμματι-- ζόμενη είσοδος ελεύθερου δυναμικού Εξωτερικός αισθητήρας e-bus (Εξαρτ. ρύθμισης, ραδιορολόι, εξωτ. αισθητήρας με ραδιορολόι, δέκτης, εξωτ. ραδιοαισθητήρα) Υπόδειξη συναρμολόγησης ηλεκτρικής σύνδεσης στο δίκτυο - Πριν το άνοιγμα να έχετε την εγκατάσταση χωρίς τάση. - Ανοίξτε το κουτί ακροδεκτών. - Βιδώστε τον στυπιοθλίπτη. - Βγάλτε τη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης σε μήκος 70mm. - Περάστε το καλώδιο από τον στυπιοθλίπτη και βιδώστε τον. - Βγάλτε τα φις Rast5. - Βάλτε τους αντίστοιχους κλώνους στα φις Rast5. Αφήστε τον κλώνο για την γείωση πράσινο/κίτρινο περίπου 10mm μακρύτερο από ότι τους κλώνους για το L και N. - Βάλτε τα εξαρτήματα στο κουτί ακροδεκτών. - Τοποθετήστε πάλι τα φις Rast5 στη σωστή θέση. Ασφάλεια F 5 A Φις Rast5 Στυπιοθλίπτης Εικόνα: Ηλεκτρικό κουτί ακροδεκτών Αλλαγή ασφάλειας Πριν την αλλαγή της ασφάλειας πρέπει ο λέβητας συμπύκνωσης να μην είναι στο ρεύμα. Με τον διακόπτη λειτουργίας on/off της συσκευής δεν διακόπτεται η παροχή ρεύματος! Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση στα ηλεκρικά μέρη. Μην βάζετε τα χέρια σας στα ηλεκτρικά μέρη και επαφές αν δεν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στη συσκευή. Υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος! Ασφάλεια Εικόνα: Ανοιγμένο καπάκι ηλεκτρικού κουτιού ακροδεκτών _2012xx GR

19 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης (230VAC max. 400 VA) Συνδέστε τα καλώδια στις κλέμμες του κουτιού ακροδεκτών. Οδηγείστε το καλώδιο μέσα από τον στυπιοθλίπτη και βιδώστε τον. Συνδέστε τον κυκλοφορητή θέρμανσης 230VAC, στις κλέμμες L1,N και.. Ηλεκτρική σύνδεση Εικόνα: Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης Ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα κλαπέτου αέρα καύσης (όχι για MGK-130) 5 A Υπόδειξη! Η παράμετρος τεχνικού HG13/GB13 (είσοδος 1) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5 (εργοστασιακή ρύθμιση για κλαπέτο αέρα καύσης) και η HG14/GB14 στο 7 (εργοστασιακή ρύθμιση για κλαπέτο αέρα καύσης). Ηλεκτρικό κουτί ακροδεκτών MGK Σε ανοιχτή επαφή ο καυστήρας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και για θέρμανση παραμένει ανενεργός ακόμα και σε λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή και προστασία παγετού. Κλαπέτο αέρα καύσης με μοτέρ Προσοχή! Ο τερματικός διακόπτης του κλαπέτου αέρα καύσης πρέπει να είναι ελεύθερου δυναμικού! Αλλιώς θα καταστραφεί ο πίνακας ρυθμίσεων του MGK Παροχή τάσης 230VAC Τερματικός διακόπτης _2012xx GR 19

20 Σύνδεση εξόδου A1 (230VAC;200VA) Συνδέστε τα καλώδια στις κλέμμες του κουτιού ακροδεκτών. Οδηγείστε το καλώδιο μέσα από τον στυπιοθλίπτη και βιδώστε τον. Συνδέστε το καλώδιο στις κλέμμες L1,N και. Η παραμετροποίηση της εξόδου A1 περιγράφεται στον πίνακα. Ηλεκτρική σύνδεση Εικόνα: Σύνδεση εξόδου Α1 Οι λειτουργίες της εξόδου Α1 μπορούν να διαβαστούν και να ρυθμιστούν με την σύνδεση Bus και εξαρτημάτων ρύθμισης της Wolf. Η έξοδος Α1 μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες: Κωδικός Σημασία 0 χωρίς λειτουργία Η έξοδος A1 δεν ελέγχεται 1 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 100% Η έξοδος A1 για το ελεύθερο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ελέγχεται από εξάρτημα ρύθμισης (π.χ. ΒΜ) Χωρίς εξάρτημα ρύθμισης η έξοδος Α1 ελέγχεται συνεχώς. 2 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 50 % Η έξοδος A1 για το ελεύθερο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ελέγχεται από εξάρτημα ρύθμισης (π.χ. ΒΜ) με χρονισμό. 5 λεπτά on και 5 λεπτά off. Χωρίς εξάρτημα ρύθμισης η έξοδος Α1 έχει μόνιμο χρονισμό με βήμα 5 λεπτών. 3 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 20% Η έξοδος A1 για το ελεύθερο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ελέγχεται από εξάρτημα ρύθμισης (π.χ. ΒΜ) με χρονισμό. 2 λεπτά on και 8 λεπτά off. Χωρίς εξάρτημα ρύθμισης η έξοδος Α1 έχει μόνιμο χρονισμό 4 Έξοδος συναγερμού Η έξοδος A1 ελέγχεται μετά από μία βλάβη και μετά το πέρας 4 λεπτών. 5 Δήλωση φλόγας Η έξοδος A1 ελέγχεται μετά από αναγνώριση μίας φλόγας 6 Τρίοδη βαλβίδα Η έξοδος A1 ελέγχεται κατά την φόρτιση ενός μποϊλερ 7 Κλαπέτο αέρα καύσης Πριν από κάθε έναυση καυστήρα ελέγχεται πρώτα η έξοδος A1. Το ελεύθερο του καυστήρα δίνεται όμως μόνο αν κλείσει η είσοδος E1. Σημαντικό: η είσοδος E1 πρέπει οπωσδήποτε να προγραμματισθεί και σαν Κλαπέτο αέρα καύσης! Η επιστροφή μηνύματος στην είσοδο E1 πρέπει να γίνει με μία επαφή ελεύθερου δυναμικού (24V!). Ειδάλλως θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα ρελέ για να διαχωρίσετε το δυναμικό. 8 Εξωτερικός εξαερισμός Η έξοδος A1 ελέγχεται διαφορικά με τη διαφορική βαλβίδα αερίου. Το κλείσιμο ενός εξωτερικού εξαερισμού (z.b. απαγωγή ατμού) κατά την λειτουργία του καυστήρα χρειάζεται μόνο σε λέβητες ανοιχτού θαλάμου. 9 Εξωτερική βαλβίδα αερίου Η έξοδος A1 ελέγχεται παράλληλα με την διαφορική βαλβίδα αερίου _2012xx GR

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Οδηγίες Εγκατάστασης Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax 08751/741600, Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου CGG-1K-24/28

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου CGG-1K-24/28 Technik, die dem Menschen dient. Οδηγίες Εγκατάστασης Επίτοιχοι λέβητες αερίου CGG-1K-24/28 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A / WTC 60-A

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT GR Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα