Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου"

Transcript

1 Οδηγίες Εγκατάστασης Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Wolf GmbH, Postfach 1380, Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax 08751/741600, Internet: Art.-Nr Änderungen vorbehalten 03/04 VOD GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... Σελίδα Επισημάνσεις ασφάλειας... 3 Προδιαγραφές και κανονισμοί... 4 Επίτοιχοι λέβητες αερίου (γενική περιγραφή)... 5 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χρήση Κατασκευαστική διάταξη ιαστάσεις Τοποθέτηση Συναρμολόγηση Εγκατάσταση Αεραγωγός/Καπναγωγός Ηλεκτρολογική σύνδεση Πλήρωση εγκατάστασης Έλεγχος πίεσης σύνδεσης αερίου Έναρξη λειτουργίας Ρύθμιση μήκους αεραγωγού/καπναγωγού Αλλαγή ισχύος της θέρμανσης Ένδειξη / Αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης Μέτρηση κατά BImSchV Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας Συντήρηση Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρολογικά διαγράμματα Επισημάνσεις σχεδιασμού/μελέτης Βλάβη - Αιτία - Επιδιόρθωση ήλωση πιστότητας

3 Επισημάνσεις ασφάλειας Σ' αυτή την περιγραφή θα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα επισημάνσεων. Αυτές οι σημαντικές επισημάνσεις αφορούν στην ασφάλεια των ατόμων και την ασφάλεια της τεχνικής λειτουργίας. "Επισήμανση ασφάλειας" χαρακτηρίζει οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν ρητά για να αποφευχθούν κίνδυνοι ή τραυματισμοί ατόμων καθώς και ζημίες της συσκευής. Εικόνα: Πίνακας κλεμμών: Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση σε ηλεκτρικά εξαρτήματα! Προσοχή: Πριν την αποσυναρμολόγηση του καλύμματος κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας. Μην επεμβαίνετε ποτέ με ανοιχτό διακόπτη λειτουργίας στα ηλεκτρικά εξαρτήματα και στις κλέμμες! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με αποτέλεσμα τις βλάβες υγείας ή ακόμα και τον θάνατο. Ακόμη και με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας υπάρχει ηλεκτρική τάση στις κλέμμες της συσκευής. Εικόνα: Ηλεκτρόδιο έναυσης υψηλής τάσης, καυστήρας, θάλαμος κάυσης και σωλήνωση Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση, κίνδυνος εγκαυμάτων από θερμά εξαρτήματα Προσοχή "Επισήμανση" χαρακτηρίζει τις τεχνικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφευχθούν ζημίες και βλάβες στην λειτουργία της συσκευής. Εικόνα: Σύνδεση αερίου: Κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης από αέριο διαρροής Εικόνα: Μετασχηματιστής έναυσης, διαφορική βαλβίδα αερίου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση Κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης από αέριο διαρροής 3

4 Προδιαγραφές, κανονισμοί Προδιαγραφές και κανονισμοί Πριν από την εγκατάσταση του επίτοιχου λέβητα αερίου Wolf, πρέπει να ζητήσετε την άδεια της ΕΠΑ (Εταιρία Παροχής Αερίου) και του υπεύθυνου καπνοδοχοκαθαριστή της περιοχής. Η εγκατάσταση της συσκευής επιτρέπεται να γίνει μόνο από αναγνωρισμένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη για την σωστή και σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάσταση και την αρχική έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Για την εγκατάσταση πρέπει να ληφθούν υπ όψη οι παρακάτω κανόνες κανονισμοί και οδηγίες: Οδηγίες για λεβητοστάσια ή ο Γ.Ο.Κ. για τις Οδηγίες για την κατασκευή και εγκαταστάσεις κεντρικών λεβητοστασίων και καυσίμων Τεχνικές οδηγίες για εγκαταστάσεις αερίου DVGW-TRGI 1986 και TRF 1996 (οι ισχύουσες εκδόσεις) Φύλλο εργασίας DVGW G637/I Προδιαγραφές DIN DIN 1988 Τεχνικές οδηγίες για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού DIN 4701 Κανόνες για τον υπολογισμό θερμικών απωλειών κτιρίων DIN 4751 Μέρος 3 Εξοπλισμός ασφαλείας για εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμοκρασία προσαγωγής μέχρι 95οC DIN Καπνοδόχοι Φύλλο εργασίας DVGW G 260 Φύλλο εργασίας DVGW G 613 Φύλλο εργασίας DVGW G 634 Φύλλο εργασίας DVGW G 638 Φύλλο εργασίας DVGW G 670 (μόνο GG-2EΚ-S). Νόμος εξοικονόμησης ενέργειας (EnEG) με τις αντίστοιχες διατάξεις HeizAnlV ιατάξεις εγκαταστάσεων θέρμανσης Κανονισμοί VDE: VDE 0100 ιατάξεις για εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων με τάσεις μέχρι 1000V VDE 0105 Λειτουργία εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, γενικοί κανόνες VDE 0722/ pren50165 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για συσκευές θέρμανσης που δεν θερμαίνουν με ηλεκτρικό ρεύμα EN Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για την οικιακή χρήση και παρόμοιων χρήσεων VDE 0470/ EN60529 Τύποι προστασίας μέσω των καλυμμάτων Για την Αυστρία ισχύει επίσης: Προδιαγραφές ÖVE ÖVGW TE-Gas (G1), ÖVGW-TRF (G2) και τον τοπικό Γ.Ο.Κ. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά προπάνιο κατά DIN γιατί υπάρχει κίνδυνος βλαβών κατά την εκκίνηση και την λειτουργία του επίτοιχου λέβητα αερίου και κατά συνέπεια κίνδυνος καταστροφής της συσκευής ή τραυματισμός ατόμων. Αν η εξαέρωση της δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου είναι κακή μπορεί να υπάρξουν προβλήματα ανάφλεξης. Σ αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε στον υπεύθυνο πλήρωσης της δεξαμενής. Αν προβείτε σε τεχνικές αλλαγές στον πίνακα ρύθμισης ή στα εξαρτήματα που ρυθμίζονται από τον πίνακα ρύθμισης, τότε δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες και ζημίες που μπορεί να προκληθούν από αυτές τις αλλαγές. Επισήμανση: Αυτές οι οδηγίες πρέπει να φυλαχθούν με φροντίδα και να διαβαστούν πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Προσέξτε και τις οδηγίες σχεδιασμού! 4

5 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Επίτοιχοι λέβητες αερίου GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου Επίτοιχος λέβητας αερίου κατά DIN EN 297/DIN EN 437. Εκπληρώνει τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ για εγκαταστάσεις χρήσης αερίου, της οδηγίας της ΕΕ για χαμηλές τάσεις, της οδηγίας της ΕΕ για τον βαθμό απόδοσης και της οδηγίας της ΕΕ EMV. Είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ηλεκτρονικό έλεγχο καυσαερίων για θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμοκρασία προσαγωγής μέχρι 95 ο C και επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας 3 bar κατά DIN 4751 μέρος 3. Οι επίτοιχοι λέβητες αερίου ανοιχτού θαλάμου μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σε χώρους που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις αερισμού. Πριν εγκαταστήσετε τις συσκευές παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες εγκατάστασης. Προσέξτε και τις οδηγίες σχεδιασμού! Επισήμανση: Οι επίτοιχοι λέβητες αερίου GU-2EΚ-S και GG-2EΚ-S εκπληρώνουν τις από το 1998 ισχύουσες τιμές κατά BlmSchV και τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ για την λειτουργία χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να φυλαχτούν προσεκτικά! Εικόνα: Επίτοιχοι λέβητες αερίου Wolf Επίτοιχος λέβητας αερίου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Επίτοιχος λέβητας αερίου κατά DIN EN 297/DIN EN 437/DIN EN 483. Εκπληρώνει τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ για εγκαταστάσεις χρήσης αερίου, της οδηγίας της ΕΕ για χαμηλές τάσεις, της οδηγίας της ΕΕ για τον βαθμό απόδοσης και της οδηγίας της ΕΕ EMV. Είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ηλεκτρονικό έλεγχο καυσαερίων για θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμοκρασία προσαγωγής μέχρι 95 ο C και επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας 3 bar κατά DIN 4751 μέρος 3. Ο επίτοιχος λέβητας αερίου GG-2EΚ-S μπορεί να εγκατασταθεί και σε γκαράζ. 5

6 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χρήση ιακόπτης λειτουργίας ON/OFF Reset Ένδειξη Πλήκτρα προγραμματισμού Επιλογή προγράμματος Επιλογή θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Επιλογή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Πίεση εγκατάστασης Διακόπτης λειτουργίας on/off με διεθνή και εύκολα αναγνωρίσιμα σύμβολα. Στη θέση 0 ο επίτοιχος λέβητας αερίου είναι εκτός λειτουργίας. Reset Η επανεκίνηση της εγκατάστασης μετά από μία βλάβη γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου reset. Αν πατήσετε το πλήκτρο χωρίς να υπάρχει βλάβη τότε γίνεται νέα έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. Ένδειξη θερμοκρασίας νερού θέρμανσης και ένδειξη λάθους (αναβοσβήνει) Μέσω μίας διψήφιας ένδειξης LC φαίνεται η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης εκείνης της στιγμής. Αν υπάρχει βλάβη στη συσκευή τότε αντί της θερμοκρασίας αναβοσβήνει στην ένδειξη LC ένας κωδικός λάθους. Ο επόμενος πίνακας επεξηγεί τις αιτίες: Επεξήγηση κωδικών λάθους Κωδικός Βλάβη λάθους 1 STB-περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας 4 εν δημιουργείται φλόγα 5 Σβήσιμο φλόγας κατά την λειτουργία 6 STW-επιτηρητής υπερθέρμανσης 7 Επιτηρητής καυσαερίων 8 Βλάβη του ντάμπερ καπνοδόχου 11 Ψευδή φλόγα 12 Βλάβη αισθητηρίου προσαγωγής 13 Βλάβη αισθητηρίου καυσαερίων 14 Βλάβη αισθητηρίου ζεστού νερού χρήσης (μόνο με σύνδεση..sw) Κωδικός Βλάβη λάθους 15 Βλάβη αισθητηρίου εξωτερικής θερμοκρασίας 16 Βλάβη αισθητηρίου επιστροφής 17 Βλάβη στο ρεύμα ροοστάτη 22 Έλλειψη αέρα 23 Βλάβη επιτηρητή διαφοράς πίεσης 25 Βλάβη ανεμιστήρα καυσαερίων 41 Επιτήρηση ροής 6

7 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χρήση Διακόπτης επιλογής προγράμματος Επιλογή Επιλογή Επιλογή Με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος μπορούν να επιλεγούν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας: Καλοκαιρινή λειτρουργία (θέρμανση κλειστή) μόνο θέρμανση ζεστού νερού χρήσης, αλλά και εξασφάλιση προστασίας παγετού της θέρμανσης. Ενσωματωμένη προστασία κυκλοφορητή. Χειμερινή λειτουργία. Η συσκευή στην χειμερινή λειτουργία θερμαίνει το νερό μέχρι την θερμοκρασία που έχετε επιλέξει με τον διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας νερού θέρμανσης. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας συνέχεια (εργοστασιακή ρύθμιση) ή λειτουργεί μόνο όταν λειτουργεί ο καυστήρας με ή χωρίς χρονοκαθυστέρηση. Συνδέοντας εξαρτήματα με τον πίνακα ρύθμισης πρέπει να επιλεγεί η θέση. Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή: Με το γύρισμα του διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση ενεργοποιείται η λειτουργία του καπνοδοχοκαθαριστή. Στην οθόνη και για όλη την διάρκεια της λειτουργίας του καπνοδοχοκαθαριστή ανάβει μία τελεία. Αν αφήστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος τότε αυτός γυρίζει αυτόματα στην χειμερινή λειτουργία. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας καπνοδοχοκαθαριστή η συσκευή θερμαίνει το νερό μέχρι την θερμοκρασία που έχετε επιλέξει με τον διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης ή μέχρι την μέγιστη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει με την παράμετρο Νο 8. εν ισχύει η χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας. Μόλις τερματιστεί η λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή τότε σβήνει η κόκκινη τελεία από την οθόνη και φαίνεται η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης. Συνδέοντας τους θερμοστάτες DRT / DWT / DWTM/DWTK το σύμβολο της λειτουργίας καπνοδοχοκαθαριστή στην οθόνη τους. Η ενεργοποίηση γίνεται μόνο από την συσκευή. Επιλογή θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης. Στους επίτοιχους λέβητες αερίου σε συνδυασμό με ένα boiler SW... η ρύθμιση 1-9 αντιστοιχεί σε μία θερμοκρασία του boiler από C. Επιλογή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης. Η περιοχή ρύθμισης 1-9 αντιστοιχεί σε μία θερμοκρασία νερού θέρμανσης από C. Συνδέοντας ένα ψηφιακό θερμοστάτη χώρου ή ένα θερμοστάτη χώρου με αντιστάθμιση τότε αυτή η ρύθμιση παύει να ισχύει. Η ένδειξη πίεσης δείχνει την πίεση του νερού της εγκατάστασης θέρμανσης. Η πίεση του νερού θα πρέπει σε μία κανονική λειτουργία να είναι μεταξύ 1,5-2,5 bar. Προστασία κυκλοφορητή Επισήμανση: Στην επιλογή καλοκαιρινής λειτουργίας ο κυκλοφορητής μετά από το πολύ 24 ώρες ακινησίας λειτουργεί για περίπου 30 sec. Η συχνότητα λειτουργίας του επίτοιχου λέβητα αερίου περιορίζεται στην λειτουργία της θέρμανσης ηλεκτρονικά. Πατώντας σύντομα το on/off ξεπερνιέται αυτός ο περιορισμός και έτσι η συσκευή αφού υπάρχει απαίτηση θέρμανσης θα λειτουργήσει αμέσως κανονικά. 7

8 Κατασκευαστική διάταξη GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GU-2EΚ-S Σύνδεση καπναγωγού Αυτόματο εξαεριστικό Αισθητήριο καυσαερίων Περιοριστής θερμοκρασίας Εναλλάκτης νερού θέρμανσης Ηλεκτρόδιο έναυσης Κιβώτιο διασφάλισης ροής καυσαερίων Αισθητήριο επιστροφής Ηλεκτρόδιο επιτήρησης Στραγγαλισμός αερίου (μόνο στο GU-2E-S για Φ.Α. LL) ιαφορική βαλβίδα αερίου Υδρόψυκτος καυστήρας οχείο διαστολής Κυκλοφορητής Αισθητήριο προσαγωγής Τρίοδη βάνα Βαλβίδα διαφορικής πίεσης Βίδα εξαέρωσης κυκλώματος θέρμανσης Εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης Φίλτρο κρύου νερού Προσαγωγή θέρμανσης Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης Παροχή αερίου Επιστροφή θέρμανσης Σύνδεση κρύου νερού 8

9 Κατασκευαστική διάταξη GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου GG-2EΚ-S Επιτηρητής διαφορικής πίεσης Κιβώτιο συλλογής καυσαερίων Αεραγωγός/ Καπναγωγός ιάφραγμα μετρήσεων Αυτόματο εξαεριστικό Κάλυμμα θαλάμου καύσης Ανεμιστήρας καυσαερίων με ρυθμιζόμενες στροφές Περιοριστής θερμοκρασίας Εναλλάκτης νερού θέρμανσης Ηλεκτρόδιο έναυσης Αισθητήριο επιστροφής Ηλεκτρόδιο επιτήρησης Υδρόψυκτος καυστήρας ιαφορική βαλβίδα αερίου οχείο διαστολής Κυκλοφορητής Αισθητήριο προσαγωγής Τρίοδη βάνα Βαλβίδα διαφορικής πίεσης Βίδα εξαέρωσης κυκλώματος θέρμανσης Εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης Φίλτρο κρύου νερού Προσαγωγή θέρμανσης Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης Παροχή αερίου Επιστροφή θέρμανσης Σύνδεση κρύου νερού 9

10 Διαστάσεις GU-2EΚ-S / GG-2EΚ-S Εικόνα: ιαστάσεις GU-2EΚ-S Εικόνα: ιαστάσεις GU-2EΚ-S Επιστροφή Παροχή κρύου νερού Σύνδεση κρύου νερού Σύνδεση αερίου Σύνδεση ζεστού νερού χρήσης Παροχή ζεστού νερού χρήσης Προσαγωγή Εικόνα: Συνδέσεις GU-2EΚ-S/GG-2EK-S 10

11 Τοποθέτηση Γενικά Διαστάσεις τοποθέτησης Για την διεκπεραίωση εργασιών ελέγχου και συντήρησης στη συσκευή, προτείνουμε πλευρικά να υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 40mm στο GU-2EΚ-S και 100mm στο GG-2EΚ-S και μία απόσταση από την οροφή 400mm. Επίτ. λέβητας αερίου GU-2EΚ-S-18 GU-2EΚ-S-24 GG-2EΚ-S-18 GG-2EΚ-S-24 Διάσταση "A" 303 mm 323 mm 231 mm 231 mm Η συσκευή επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο σε χώρους όπου παρέχεται προστασία έναντι του παγετού. Προσοχή εν απαιτείται ελάχιστη απόσταση από καύσιμες ύλες ή εύφλεκτα εξαρτήματα αφού σε ονομαστική θερμική απόδοση της συσκευής δεν αναπτύσσονται μεγαλύτερες θερμοκρασίες από 85 ο C. Εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει παρόλα αυτά να υπάρχουν στον χώρο τοποθέτησης γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης! Κατά την συναρμολόγηση της συσκευής θα πρέπει να προσέξετε να μην εισχωρήσουν ξένα υλικά μέσα στη συσκευή (π.χ. σκόνη κατά την διάτρηση οπών στον τοίχο). Χρησιμοποιήστε την τάπα από διογκωμένη πολυστερίνη που υπάρχει στη συσκευασία! Ο αέρας που παρέχεται στη συσκευή για την καύση δεν θα πρέπει να περιέχει χημικές ουσίες π.χ. φθόριο, χλώριο ή θείο. Τέτοιες ουσίες υπάρχουν στα σπρέι, στα διαλυτικά και στα διάφορα καθαριστικά. Αυτές οι ουσίες στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση ακόμα και στην εγκατάσταση απαγωγής των καυσαερίων. 758 Απόσταση "Α" Εικόνα: ιαστάσεις τοποθέτησης min

12 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση συσκευής με γωνία ανάρτησης (εξάρτημα) Κατά την τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην αντοχή των τεμαχίων στήριξης. Επιπλέον πρέπει να δοθεί και η απαραίτητη προσοχή στην δομή του τοίχου γιατί μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού και αερίου και άρα κίνδυνος έκρηξης και πλημμύρας. Πρώτα πρέπει να καθορισθεί η θέση τοποθέτησης του επίτοιχου λέβητα αερίου. Θα πρέπει να δοθεί εδώ η απαραίτητη προσοχή στην διέλευση του αεραγωγού/καπναγωγού (σε GG-2EΚ-S) καιτης σύνδεσης καπναγωγού (σε GU-2EΚ-S), οι πλαϊνές αποστάσεις από τους τοίχους και την οροφή καθώς και στις ήδη υπάρχουσες συνδέσεις για αέριο, θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ηλεκτρικό ρεύμα. Για το μαρκάρισμα των οπών διάτρησης της στήριξης και των συνδέσεων υπάρχει ένα πατρόν τοποθέτησης στην συσκευασία της συσκευής. Βάλτε το πατρόν κάθετα και μαρκάρετε τις οπές διάτρησης. Πρέπει να κρατήσετε τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους και την οροφή για να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης....gu gg gb-... Εικόνα: Πατρόν τοποθέτησης min. 540mm Οπές διάτρησης για την γωνία ανάρτησης Οροφή Μαρκάρετε τις οπές διάτρησης για την γωνία ανάρτησης κρατώντας τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους και την οροφή. Εικόνα: Οπές διάτρησης για την γωνία ανάρτησης Βάλτε τα ούπατ και βιδώστε με τις βίδες την γωνία ανάρτησης χρησιμοποιώντας τις ροδέλες και τα περικόχλια που υπάρχουν στην συσκευασία. Αναρτήστε τον επίτοιχο λέβητα αερίου με την ενίσχυση ανάρτησης στην γωνία ανάρτησης. Γωνία ανάρτησης Ενίσχυση ανάρτησης Εικόνα: Αναρτήστε τον επίτοιχο λέβητα αερίου στην γωνία ανάρτησης 12

13 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση συσκευής με βίδες Κατά την τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην αντοχή των τεμαχίων στήριξης. Επιπλέον πρέπει να δοθεί και η απαραίτητη προσοχή στην δομή του τοίχου γιατί μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού και αερίου και άρα κίνδυνος έκρηξης και πλημμύρας. Πρώτα πρέπει να καθορισθεί η θέση τοποθέτησης του επίτοιχου λέβητα αερίου. Θα πρέπει να δοθεί εδώ η απαραίτητη προσοχή στην διέλευση του αεραγωγού/καπναγωγού (σε GG-2EΚ-S) καιτης σύνδεσης καπναγωγού (σε GU-2EΚ-S), οι πλαϊνές αποστάσεις από τους τοίχους και την οροφή καθώς και στις ήδη υπάρχουσες συνδέσεις για αέριο, θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ηλεκτρικό ρεύμα. Για το μαρκάρισμα των οπών διάτρησης της στήριξης και των συνδέσεων υπάρχει ένα πατρόν τοποθέτησης στην συσκευασία της συσκευής. Βάλτε το πατρόν κάθετα και μαρκάρετε τις οπές διάτρησης. Πρέπει να κρατήσετε τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους και την οροφή για να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης....gu gg gb-... Εικόνα: Πατρόν τοποθέτησης min. 513mm Οπές διάτρησης για τις βίδες Οροφή Εικόνα: Οπές διάτρησης για τις βίδες Μαρκάρετε τις οπές διάτρησης για τις βίδες κρατώντας τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους και την οροφή. Για την στήριξη του επίτοιχου λέβητα αερίου υπάρχουν δύο βίδες Μ10 με περικόχλια, ροδέλες και ούπατ. Κάντε δύο οπές ø12 mm για τα ούπατ, βάλτε στις οπές τα ούπατ και βιδώστε τις βίδες με εξάγωνο γερμανικό κλειδί. Αναρτήστε τον επίτοιχο λέβητα αερίου και ασφαλίστε τον βιδώνοντας τα περικόχλια με τις ροδέλες. Βίδες Εικόνες: Τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα αερίου με βίδες 13

14 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση σε ντουλάπα Κατά την τοποθέτηση της συσκευής μέσα σε ντουλάπα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: min. 25 mm Άνοιγμα Άνοιγμα min. 25 mm Μην τοποθετήσετε τη συσκευή στην πλάτη της ντουλάπας γιατί δεν επαρκεί η μηχανική αντοχή της. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού και αερίου και έτσι κίνδυνος πλημμύρας ή έκρηξης. 50mm 50mm Αφαιρέστε την πλάτη της ντουλάπας Η στήριξη της συσκευής μπορεί να γίνει με γωνίες ή με βίδες. Κάτω ακμή σχάρας Στην οροφή της ντουλάπας πρέπει να γίνει άνοιγμα διαστάσεων min 410x550 mm. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή δηλητηρίασης. Εικόνα: Τοποθέτηση σε ντουλάπα Η ελάχιστη απόσταση της συσκευής προς τα πλευρικά τεμάχια της ντουλάπας πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mm. Στις συσκευές GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου και στις συσκευές κλειστού θαλάμου GG-2EΚ-S με B32 θα πρέπει να τοποθετήσετε στην πόρτα της ντουλάπας σχάρες για τον αέρα προσαγωγής σύμφωνα με το σχέδιο. Η ελεύθερη διατομή των σχαρών θα πρέπει να τηρηθεί. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή δηλητηρίασης. Τύπος συσκευής Ελάχιστη ελεύθερη διατομή GU-2EΚ-S 400 cm² GG-2EΚ-S τύπος B cm² Πίνακας: ιαστάσεις για σχάρα προσαγωγής αέρα 14

15 Εγκατάσταση Σύνδεση με βάση σύνδεσης για τοποθέτηση πάνω από τον σοβά Αν οι σωληνώσεις για το κρύο νερό ύδρευσης, το ζεστό νερό χρήσης, θέρμανσης, αερίου και αποχέτευσης βαλβίδας ασφαλείας τοποθετηθούν πάνω από τον σοβά τότε μπορείτε να καθορίσετε τις συνδέσεις σταθερά με την βοήθεια της βάσης σύνδεσης για τοποθέτηση πάνω από τον σοβά (εξάρτημα). Συναρμολογήστε τις συνδέσεις των εξαρτημάτων στον λέβητα καθώς και τις σωληνώσεις στην βάση σύνδεσης. Εικόνα: Βάση σύνδεσης για τοποθέτηση πάνω από τον σοβά (εξάρτημα) για: επίτοιχους λέβητες αερίου με νερό χρήσης Σωληνώσεις για τοποθέτηση κάτω από τον σοβά με πατρόν τοποθέτησης Αν οι σωληνώσεις για το κρύο νερό ύδρευσης, το ζεστό νερό χρήσης, θέρμανσης, αερίου και αποχέτευσης βαλβίδας ασφαλείας τοποθετηθούν κάτω από τον σοβά τότε μπορείτε να καθορίσετε τις συνδέσεις σταθερά με την βοήθεια του πατρόν τοποθέτησης. Τοποθετήστε τις σωληνώσεις αερίου, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για κάτω από τον σοβά σύμφωνα με το πατρόν τοποθέτησης. Εικόνα: Πατρόν τοποθέτησης για κάτω από τον σοβά Σωληνώσεις για τοποθέτηση κάτω από τον σοβά με βάση σύνδεσης Αν οι σωληνώσεις για το κρύο νερό ύδρευσης, το ζεστό νερό χρήσης, θέρμανσης, αερίου και αποχέτευσης βαλβίδας ασφαλείας τοποθετηθούν κάτω από τον σοβά τότε μπορείτε να καθορίσετε τις συνδέσεις σταθερά με την βοήθεια της βάσης σύνδεσης για τοποθέτηση κάτω από τον σοβά (εξάρτημα). Κολλήστε τις γωνίες της βάσης σύνδεσης για τοποθέτηση κάτω από τον σοβά με τις σωληνώσεις. (Οι γωνίες μπορούν μεμονωμένα να γυρίσουν κατά 360, για να είναι εύκολη η κόλληση των σωληνώσεων από κάθε κατεύθυνση). Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα σύνδεσης. Εικόνα: Βάση σύνδεσης για τοποθέτσηση κάτω από τον σοβά *εξάρτημα) για: επίτοιχους λέβητες αερίου με νερό χρήσης 15

16 Εγκατάσταση Κύκλωμα θέρμανσης Συνιστούμε την εγκατάσταση στην προσαγωγή και στην επιστροφή από μία γωνιακή βάνα συντήρησης για εγκατάσταση κάτω από τον σοβά ή από μία ίσια βάνα συντήρησης για εγκατάσταση πάνω από τον σοβά. Επισημάνεις: Στο χαμηλότερο σημείο της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετηθεί ένας κρουνός πλήρωσης/εκκένωσης. Ο κυκλοφορητής έχει τρεις ταχύτητες και έτσι μπορείτε να τον προσαρμόσετε στις διαφορετικές εγκαταστάσεις. Αν παρόλα αυτά ακούγονται θόρυβοι ροής τότε πρέπει να τοποθετήσετε μία ρυθμιστική βαλβίδα παροχής. Βαλβίδα ασφαλείας θέρμανσης Τοποθετήστε την βαλβίδα ασφαλείας με την σήμανση "H", max. 3 bar! Εικόνα: Γωνιακή βάνα συτήρησης (εξάρτημα) Εικόνα: Ίσια βάνα συτήρησης (εξάρτημα) Εικόνα: Γωνιακή βάνα συτήρησης με παροχή για βαλβίδα ασφαλείας (εξάρτημα) Εικόνα: Ίσια βάνα συτήρησης με παροχή για βαλβίδα ασφαλείας (εξάρτημα) Αποχέτευση Αν η αποχέτευση της βαλβίδας ασφαλείας καταλήγει στην αποχέτευση των ακαθάρτων τότε πρέπει να τοποθετηθεί ένα σιφώνι για τις οσμές όπως π.χ. το σιφώνι αποχέτευσης R1 της Wolf με φράγμα οσμών. Σύνδεση κρύου- ζεστού νερού Συνιστούμε την εγκατάσταση μίας βάνας συντήρησης στην παροχή του κρύου νερού ύδρευσης. Αν η πίεση του δικτύου του νερού ύδρευσης είναι πάνω από την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας των 10 bar τότε πρέπει να τοποθετηθεί ένας κατάλληλος και αναγνωρισμένος μειωτής πίεσης. Αν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες ανάμιξης τότε πρέπει να προβλεθεί η τοποθέτηση ενός κεντρικού μειωτή πίεσης. Στη σύνδεση κρύουζεστού νερού πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές κατά DIN 1988 και οι τοπικοί κανονισμοί της εταιρίας ύδρευσης. Σε αντίθετη περίπτωση παύει να ισχύει η εγγύηση. Εικόνα: Βαλβίδα ασφαλείας θέρμανσης (εξάρτημα) Εικόνα: Σιφώνι αποχέτευσης R1 Εκκένωση Βάνα Σύνδεση μανομέτρου Εκκένωση Μειωτής πίεσης Εικόνα: Σύνδεση κρύου νερού ύδρευσης Φίλτρο πόσιμου νερού Βάνα Παροχή κρύου νερού ύδρευσης Σύνδεση κρύου νερού ύδρευσης κατά DIN

17 Εγκατάσταση Σύνδεση παροχής αερίου Η εγκατάσταση των σωληνώσεων αερίου και η σύνδεση του αερίου πρέπει να γίνεται μόνο από έναν εξειδικευμένο αδειούχο εγκαταστάτη. Κατά τον έλεγχο πίεσης των σωληνώσεων πρέπει η βάνα αερίου να είναι κλειστή. Πριν την σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει καθαρισμός των σωληνώσεων αερίου και της θέρμανσης ιδιαίτερα σε παλαιές εγκαταστάσεις. Πριν την έναρξη λειτουργίας πρέπει να γίνει έλεγχος στεγανότητας των συνδέσεων σε αέριο. Αν η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά ή αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα εξαρτήματα τότε μπορεί να υπάρξει διαρροή αερίου και άρα κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης. Εικόνα: Βάνα αερίου ίσια (εξάρτημα) Στην σωλήνωση αερίου και πριν τον επίτοιχο λέβητα αερίου Wolf πρέπει να τοποθετηθεί μία βάνα αερίου με διάταξη πυρασφάλειας. Ειδάλλως σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η σωλήνωση αερίου πρέπει να γίνει σύμφωνα με το DVGW-TRGI. Τα εξαρτήματα του καυστήρα αερίου επιτρέπονται να ελεγχθούν με μέγιστη πίεση δοκιμής τα 150 mbar. Σε μεγαλύτερες πιέσεις ελέγχου μπορεί να προκληθεί ζημία στα εξαρτήματα του καυστήρα και άρα υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας και δηλητηρίασης. Κατά τον έλεγχο πίεσης δοκιμής των σωληνώσεων πρέπει η βάνα αερίου να είναι κλειστή. Εικόνα: Βάνα αερίου γωνιακή (εξάρτημα) 17

18 Αεραγγωγός/καπναγωγός Αεραγωγός/καπναγωγός GG-2EΚ-S Προσοχή Για τον αεραγωγό/καπναγωγό και τον αγωγό καυσαερίων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα της Wolf. Πριν κάνετε την σύνδεση του αγωγού καυσαερίων ή του αεραγωγού/ καπναγωγού πρέπει να προσέξετε τις επισημάνσεις σχεδιασμού/μελέτης στο παράρτημα! Επειδή στα διάφορα ομοσπονδιακά κρατίδια ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές συνιστούμε πριν την εγκατάσταση της συσκευής να γίνεται συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές και τον τοπικά υπεύθυνο καπνοδοχοκαθαριστή. Μετά την σύνδεση του αεραγωγού/καπναγωγού (στο GG-2EΚ-S) πρέπει να υπολογιστεί το ενεργό μήκος του αεραγωγού/καπναγωγού. Υπολογισμός μήκους αεραγωγού/ καπναγωγού Το υπολογιζόμενο μήκος αεραγωγού/ καπναγωγού στην τοποθέτηση σε εξωτερικό τοίχο ή στη διέλευση του αεραγωγού/καπναγωγού από στέγη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 m. Το υπολογιζόμενο μήκος του αεραγωγού/καπναγωγού αποτελείται από το μήκος των ίσιων αγωγών και από το μήκος των γωνιών. Το μήκος που πρέπει να υπολογίσετε για τα τεμάχια μπορείτε να το λάβεται από τον διπλανό πίνακα. Παράδειγμα: Αεραγωγός/καπναγωγός που αποτελείται από: 1 x ίσιος αεραγωγός/καπναγωγός μήκους 1,5 m 1 x 90 γωνία = 1 m 2 x 45 γωνίες = 2 x 0,5 m L = μήκος ίσιου αγωγού + μήκος γωνιών L = 1,5 m + 1 x 1 m +2 x 0,5 m L = 3,5 m Τεμάχιο ταύ 90 με θυρίδα επίσκεψης Γωνία Εικόνα: Υπολογισμός μήκος αεραγωγού/καπναγωγού Επισήμανση: Για να αποφύγουμε αλληλεπίδραση των αεραγωγών/καπναγωγών πάνω από την στέγη πρέπει να έ- χουν μεταξύ τους μία ελάχιστη α- πόσταση 2,5 m. Τεμάχιο 90 γωνία 1m 45 γωνία 0,5m Tαύ με θυρίδα επίσκεψης ίσιος αγωγός μήκος υπολογισμού 2m όσο το μήκος Εικόνα: Υπολογισμός μήκος αεραγωγού/καπναγωγού Προσοχή Το υπολογισμένο μήκος αγωγού πρέπει να ρυθμιστεί στον επίτοιχο λέβητα αερίου GG-2EΚ-S. Βλέπε κεφάλαιο: "Ρύθμιση μήκους αεραγωγού/ καπναγωγού" 18

19 Ηλεκτρολογική σύνδεση Σύνδεση δικτύου Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές VDE καθώς και οι κανονισμοί της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισμού. Οι διατάξεις ρύθμισης, ελέγχου και ασφάλειας είναι προκαλωδιωμένες και ελεγμένες. Μένει μόνο να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο 230V / 50Hz. Τοποθέτηση στην Αυστρία: Πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές ÖVE καθώς και οι κανονισμοί της τοπικής EVU. Στήν σύνδεση του δικτύου με τον λέβητα πρέπει να περεμβληθεί ένας πολυπολικός διακόπτης με ελάχιστη απόσταση επαφής 3 mm. Επίσης σύμφωνα με τον ÖVE πρέπει να τοποθετηθεί και μία πρίζα. Η σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να γίνει μέσω μίας ασφαλιστικής διάταξης (π.χ. ασφάλεια, διακόπτης) με ελάχιστη απόσταση επαφής 3 mm. Συνδέστε το καλώδιο (3 x 1 mm², εύκαμπτο) στις κλέμμες L1, N και. Εικόνα: Γενική όψη πίνακα ρύθμισης Γυρίστε τον πίνακα ρύθμισης προς τα κάτω. Βγάλτε το καπάκι συνδέσεων αφού ξεβιδώστε την βίδα. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην αντίστοιχη κλέμμα και στερεώστε το καλώδιο για να το ασφαλίστε. Κλέμμες Εικόνα: Γύρισμα του πίνακα ρύθμισης προς τα κάτω, άνοιγμα του καπακιού των συνδέσεων Συνδέστε το καλώδιο στις κλέμμες L1, N και. Στις κλέμμες σύνδεσης του δικτύου ακόμα και μετά το κλείσιμο της συσκευής υπάρχει ηλεκτρική τάση. Netz Z FV AK 230VAC 230VAC L1 N L N L N L1 3 F3,15A Σύνδεση δικτύου L PE Thermostat Zubehör 24VDC + - a b 24V 0V AF 24VDC Εικόνα: Σύνδεση δικτύου Αλλαγή ασφάλειας Πριν την αλλαγή της ασφάλειας πρέπει η συσκευή να αποσυνδεθεί από το δίτκυο. Με το πάτημα του διακόπτη on/off της συσκευής δεν γίνεται αποσύνδεση από το δίκτυο! Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην επεμβαίνετε ποτέ σε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή επαφές αν δεν έχετε αποσυνδέσει την συσκευή από το δίκτυο. Ασφάλεια Εικόνα: Αλλαγή ασφάλειας 19

20 Ηλεκτρολογική σύνδεση Σύνδεση εξωτερικής βαλβίδας υγραερίου Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην αντίστοιχη κλέμμα και στερεώστε το καλώδιο για να το ασφαλίστε. Συνδέστε την εξωτερική βαλβίδα αερίου 230VAC στις κλέμμες L και N των συνδέσεων FV και PE. Σύνδεση κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας Συνδέστε τον κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας 230VAC από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf στις κλέμμες L και N των συνδέσεων Z και PE. ίκτυο Z FV AK PE 230VAC 230VAC L1 N L N L N L1 L 3 ίκτυο Z FV AK PE 230VAC 230VAC L1 N L N L N L1 L 3 Θερμοστάτης Εξάρτημα 24VDC + - a b 24V 0V Σύνδεση εξωτερικής βαλβίδας υγραερίου Εικόνα: Σύνδεση εξωτερικής βαλβίδας υγραερίου Σύνδεση κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας Θερμοστάτης Εξάρτημα 24VDC + - a b 24V 0V AF 24VDC AF 24VDC Σύνδεση εξωτερικού ανεμιστήρα (GU-2EΚ-S) Για την σύνδεση ενός εξωτερικού ανεμιστήρα (π.χ. απομάκρυνση ατμών) πρέπει να τοποθετηθεί ένα ρελέ με διακόπτη και να συνδεθεί σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό διάγραμμα. Σύνδεση ντάμπερ καυσαερίων (GU-2EΚ-S) Η σύνδεση ντάμπερ καυσαερίων προβλέπεται μόνο για επίτοιχους λέβητες αερίου ανοιχτού θαλάμου. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ενός πιστοποιημένου με CE ντάμπερ καυσαερίων με ηλεκτρική κίνηση. Συνδέστε το καλώδιο παροχής του ντάμπερ καυσαερίων στην κλέμμα AK σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό διάγραμμα αφού βγάλτε την γέφυρα μεταξύ του L1 και L στις αντίστοιχες κλέμμες. Αν δεν συνδεθεί ντάμπερ καυσαερίων τότε δεν πρέπει να βγάλετε την γέφυρα! Εικόνα: Σύνδεση κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ίκτυο Z FV AK PE 230VAC 230VAC L1 N L N L N L1 L Ρελέ N L Παροχή τάσης για εξωτερικό ανεμιστήρα Εικόνα: Σύνδεση εξωτερικού ανεμιστήρα ίκτυο Z FV AK PE 230VAC 230VAC L1 N L N L N L1 L M Εικόνα: Σύνδεση ντάμπερ καυσαερίων Θερμοστάτης Εξάρτημα 24VDC + - a b 24V 0V Θερμοστάτης Εξάρτημα 24VDC + - a b 24V 0V AF 24VDC AF 24VDC Σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου Το εξωτερικό αισθητήριο για ψηφιακό εξάρτημα ρύθμισης (π.χ. DWT) μπορεί να συνδεθεί είτε στην κλέμμα του επίτοιχου λέβητα αερίου της σύνδεσης AF είτε στην κλέμμα του DWT. ίκτυο Z FV 230VAC 230VAC L1 N L N L N AK L1 L PE Θερμοστάτης Εξάρτημα 24VDC + - a b 24V 0V Σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου AF 24VDC 2 Το εξωτερικό αισθητήριο για αναλογικό εξάρτημα ρύθμισης (π.χ. AWT) πρέπει να συνδεθεί στην κλέμμα του AWT. Εικόνα: Σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου 20

21 Ηλεκτρολογική σύνδεση Σύνδεση θερμοστάτη χώρου (Επαφή χωρίς τάση) Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην αντίστοιχη κλέμμα και στερεώστε το καλώδιο για να το ασφαλίστε. Συνδέστε το καλώδιο του θερμοστάτη χώρου στην θέση της κλέμμας που αναγράφει "θερμοστέτης" σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό διάγραμμα αφού έχετε βγάλει την γέφυρα μεταξύ των θέσεων a και b της κλέμμας. ίκτυο Z FV 230VAC 230VAC L1 N L N L N AK L1 PE Σύνδεση θερμοστάτη χώρου Εικόνα: Σύνδεση θερμοστάτη χώρου L Θερμοστάτης Εξάρτημα 24VDC + - a b 24V 0V 2 AF 24VDC Βγάλτε την γέφυρα Σύνδεση ψηφιακού εξαρτήματος ρύθμισης Wolf (DRT, DWT, DWTM) Επιτρέπεται να συνδεθούν μόνο εξαρτήματα από το πρόγραμμα της Wolf. Το ηλεκτρολογικό διάγραμμα κάθε εξαρτήματος υπάρχει στην συσκευασία του. Σαν σύνδεση μεταξύ του εξαρτήματος ρύθμισης και του λέβητα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα δίκλωνο καλώδιο (διατομή > 0,5mm²). Βγάλτε την γέφυρα μεταξύ 24V και. Συνδέστε το εξάρτημα της Wolf στις κλέμμες 24V και 0V. ίκτυο Z FV 230VAC 230VAC L1 N L N L N AK L1 L PE Σύνδεση ψηφιακού εξαρτήματος ρύθμισης Θερμοστάτης Εξάρτημα 24VDC + - a b 24V 0V 2 AF 24VDC Βγάλτε την γέφυρα Εικόνα: Σύνδεση ψηφιακού εξαρτήματος ρύθμισης Wolf Σύνδεση αναλογικού εξαρτήματος ρύθμισης Wolf (ART, AWT) Επιτρέπεται να συνδεθούν μόνο εξαρτήματα από το πρόγραμμα της Wolf. Το ηλεκτρολογικό διάγραμμα κάθε εξαρτήματος υπάρχει στην συσκευασία του. Σαν σύνδεση μεταξύ του εξαρτήματος ρύθμισης και του λέβητα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα δίκλωνο καλώδιο (διατομή > 0,5mm²). Βγάλτε την γέφυρα μεταξύ 24V και. Συνδέστε το εξάρτημα της Wolf στις κλέμμες 24V, και 0V. ίκτυο Z FV 230VAC 230VAC L1 N L N L N AK L1 L PE Σύνδεση αναλογικού εξαρτήματος ρύθμισης Θερμοστάτης Εξάρτημα 24VDC + - a b 24V 0V 3 AF 24VDC Βγάλτε την γέφυρα Εικόνα: Σύνδεση αναλογικού εξαρτήματος ρύθμισης Wolf 21

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα