εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα)"

Transcript

1 εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) Κλαουδάτος Δ., Κονίδης Α., Γλυκοκόκκαλος Σ., Παπακωνσταντίνου Κ. Ινστιτούτο Θαλλάσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Περίληψη Η εποχιακή περιβαλλοντική μελέτη της ποιότητας του νερού του συμπλέγματος της λίμνης Βιστωνίδας και λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγους πραγματοποιήθηκε μέσω μηνιαίων δειγματοληψιών σε ετήσια βάση. Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει ότι η λίμνη Βιστωνίδα και οι παράκτιες λιμνοθάλασσες είναι ευτροφικές έως και υπερ-τροφικές. Κύριες πηγές ρυπαντών στη λίμνη αποτελούν τα εκβολικά συστήματα των ποταμών Κομψάτου και Τραύου και τρειίς σημειακές απορροές του ποταμού Τραύου. Εξαιτίας της βαθυμετρίας της λίμνης δημιουργούνται δύο ανεξάρτητες λεκάνες μία στο βόρειο και μια στο κεντρικό τμήμα της λίμνης με σημαντική τάση για συσσώρευση των ρυπαντών. Λέξεις Κλειδιά: Βιστωνίδα, Πόρτο Λάγος, λιμνοθάλασσα, ευτροφισμός. 1. Εισαγωγή Το σύμπλεγμα της Βιστωνίδας χωρίζεται περίπου στη μέση από τα όρια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Το κεντρικό του σημείο βρίσκεται στις συντεταγμένες ,94» Β και ,62» Α. Η έκτασή της φτάνει τα 45 km² και το μέγιστο βάθος της τα m. Στη λίμνη εκβάλλουν 3 ποταμοί, ο Κόσυνθος ο Κομψάτος και ο Τραύος. Στο προσχωματικό τόξο βρίσκονται εγκαταστάσεις αλιείας με παγίδες και έχουν γίνει σημαντικά έργα διαμόρφωσης των καναλιών και αυλακών που χρησιμοποιούνται για την αλιευτική εκμετάλλευση του συμπλέγματος. Το σύμπλεγμα διαθέτει λεκάνη απορροής που φτάνει τα 1349 km² (Gikas et al., 2006). Στις παραλίμνιες εκτάσεις της Βιστωνίδας υπάρχουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής για βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι, μποστανικά (τομάτες) και καπνό (Gikas et al., 2000). Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη της παρούσας περιβαλλοντικής κατάστασης του συμπλέγματος Βιστωνίδας σε σχέση με τις φυσικοχημικές παραμέτρους, γεγονός αναγκαίο για την αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης. 2. Υλικά και Μέθοδοι Η μελέτη της περιοχής έγινε με δειγματοληψία νερού από 13 προεπιλεγμένους σταθμούς (9 στη λίμνη 2 στη λιμνοθάλασσα και 2 στην ακτή του Βιστωνικού κόλπου). Η συλλογή των δειγμάτων έγινε από μικρά αλιευτικά σκάφη εντός της λίμνης (εκβολές ποταμών και κεντρική λίμνη), των λιμνοθαλασσών και στην ακτή του Βιστωνικού κόλπου (ακτή και μέσο κόλπου). Στη συνέχεια συγκεντρώνονταν και μεταφέρονταν στο εργαστήριο παράκτιας ζώνης του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση. Δείγματα νερού ελήφθησαν από πλωτό μέσο με χρήση ειδικής φιάλης Nisskin 2 λίτρων. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε φιάλες πλαστικές των 250 ml ενώ για την αδρανοποίηση των βακτηρίων και άλλων φωτοσυνθετικών ή μη μικρο-οργανισμών που θα αλλοίωναν την συγκέντρωση των θρεπτικών αλάτων, προστέθηκε μικρή ποσότητα διαλύματος HgCl 2 0.1Μ. Τα δείγματα αποθηκεύονταν σε ψυγείο (-18 C) μέχρι την ανάλυσή τους. Η χημική ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια φασματοφωτόμετρων HACH DR/4000 και HACH DR/2800. Τα δείγματα αναλύθηκαν για Ν-ΝΗ 3, Ν-ΝΟ 2, Ν-ΝΟ 3, Ρ-ΡΟ 4 και S -2. Η μέτρηση των φυσικών παραμέτρων του νερού σε κάθε σταθμό και βάθος, έγινε επί τόπου κατά τις δειγματοληψίες πεδίου με χρήση ειδικών φορητών ψηφιακών συσκευών (HACH HQ 40d multi, WTW PH 340i/SET). Μετρήθηκε η θερμοκρασία, η

2 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος ΙΙ αλατότητα, το ph (οξύτητα), το διαλυμένο οξυγόνο και η διαφάνεια του νερού με δίσκο Secchi. 3. Αποτελέσματα - Συζήτηση H θερμοκρασία της λίμνης Βιστωνίδας παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές κατά τη χειμερινή περίοδο (5-12 C στη λίμνη, 6-12 C στη λιμνοθάλασσα και 7-14 C στον κόλπο) από αυτές που μετρήθηκαν στη λιμνοθάλασσα και στην ακτή του Βιστωνικού κόλπου και το αντίθετο κατά τη θερινή περίοδο (25-28 C στη λίμνη, C στη λιμνοθάλασσα και C στον κόλπο). Λόγω του μικρού βάθους της λίμνης είναι αναμενόμενη η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας το χειμώνα και η αύξηση της το καλοκαίρι σε επίπεδα μικρότερα ή υψηλότερα, αντίστοιχα, από τις λιμνοθάλασσες και την ακτογραμμή του κόλπου. Η είσοδος νερού από τους ποταμούς που εισρέουν στη λίμνη Βιστωνίδα αλλά και η αντίθετη δράση της εισροής θαλασσινού νερού που είναι εποχιακά σημαντικές είναι οι κύριες δυνάμεις που επηρεάζουν και καθορίζουν την αλατότητα στη λίμνη, τις λιμνοθάλασσες και την ακτή. Σε παλαιότερες μελέτες, καταγράφηκαν τιμές έως και psu στο εσωτερικό της λίμνης και στην νότια λεκάνη αυτής, ως αποτέλεσμα της εισροής θαλασσινού νερού κατά τους θερινούς μήνες (Κουσουρής κ.ά., 1985). Σήμερα όπως μετά τη σημαντική αλλοίωση της ροής των ποταμών και τη συνεχή ροή τους λόγω της γεωργικής εκμετάλλευσης γύρω από τη λίμνη, οι τιμές αλατότητας μέσα στη λίμνη δεν ξεπερνούν κατά ετήσιο μέσο όρο το 8 (διακύμανση 3-13 psu) ακόμα και στους σταθμούς τη νότιας λεκάνης. Υφίσταται δηλαδή αλλοίωση του υδρολογικού καθεστώτος τα τελευταία 20 χρόνια Οι τιμές οξύτητας έχουν κυμανθεί στο παρελθόν μεταξύ 7,9 έως και 9,9 (Κουσουρής κ.ά., 1985; Φώτης κ.ά., 1976; Κιλικίδης κ.ά., 1984; Ουζούνης & Γιαννακοπούλου, 1983; Ouzounis & Yiannakopoulou, 1984). Οι τιμές αυτές οφείλονταν στο γεγονός ότι παλιότερα η λίμνη Βιστωνίδα αποτελούσε τον αποδέκτη ανεπεξέργαστων λυμάτων από τις γύρω περιοχές και την πόλη της Ξάνθης. Η σημερινή κατανομή της μέσης οξύτητας μέσα στη λίμνη Βιστωνίδα είναι μεταξύ 8,0 και 9,0. Παρόμοια είναι και η διακύμανση της μέσης οξύτητας και στις περιοχές των λιμνοθαλασσών και την ακτή του Βιστωνικού κόλπου Οι τιμές της διαφάνειας στη λίμνη Βιστωνίδα έχουν καταγραφεί σε παλιότερες μελέτες από 25 έως 100 εκατοστά. Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν υψηλότερες τιμές από 40 έως και 140 εκατοστά φανερώνοντας ότι οι συνθήκες στη λίμνη παρουσιάζουν μικρή βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν. Αντίθετα στις λιμνοθάλασσες και στην ακτή του κόλπου οι τιμές είναι διπλάσιες και τριπλάσιες αντίστοιχα προφανώς λόγω της διαφορετικής υδρολογίας των σημείων αυτών και τη μικρή επίπτωση από τα εισρέοντα γλυκά νερά που μεταφέρουν τις φερτές ύλες καθώς αυτές καθιζάνουν στο εσωτερικό της λίμνης και δεν φτάνουν στις λιμνοθάλασσες και την ακτή λόγω των στενών καναλιών. Παλαιότερες έρευνες υπέδειξαν μία ανεπαρκή οξυγόνωση των νερών της λίμνης τη θερινή και την φθινοπωρινή περίοδο (Κουσουρής κ.ά., 1985) με την εμφάνιση ακόμη και περιστατικών ανοξικών συνθηκών (κάτω των 2 mg/l). Σε γενικές γραμμές στο παρελθόν είχαν μετρηθεί τιμές από 3 έως και 14 mg/l (Κουσουρής κ.ά, 1985, Gikas et al., 2006). Οι τιμές που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη κυμάνθηκαν μεταξύ 6,9 και 11 mg/l με επίπεδα κορεσμού μεταξύ 88 και 117%. Σε γενικές γραμμές οι μέσες τιμές διαλυμένου οξυγόνου ως και ο κορεσμός του στο νερό του συστήματος της λίμνης και των λιμνοθαλασσών παρουσιάστηκαν ικανοποιητικές αναφορικά με τις ανάγκες διαβίωσης των υδρόβιων οργανισμών. Τα αμμωνιακά άλατα (Εικ. 1Α) παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά την θερινή περίοδο στη λίμνη Βιστωνίδα και ιδιαίτερα χαμηλά κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο του έτους. Σε παλαιότερες μελέτες μετρήθηκαν μέσες τιμές αμμωνιακών περί το 1,5 mg/l (Κουσουρής κ.ά., 1985). Την περίο

3 δο μετρήθηκαν μέσες τιμές 0,0376 mg/lενώ σήμερα μετρήθηκαν τιμές με μέση τα 0,1163 mg/l. Η συγκέντρωση των αμμωνιακών στις λιμνοθάλασσες του κόλπου και στην ακτή κυμάνθηκαν σε λίγο υψηλότερα επίπεδα με μέση τιμή τα 0,13 mg/l. Τα νιτρώδη (Εικ.1Β) είναι τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς και αποτελούν έναν επιπλέον λόγο για τη θνησιμότητα τους σε περιπτώσεις ρυπασμένων νερών σε επίπεδα της τάξεως των 0,2-0,4 mg/l (Κουσουρής κ.ά., 1995). Σε παλιότερες μελέτες μέσα στη λίμνη Βιστωνίδα μετρήθηκαν τιμές από 0,0017 έως 0,10 mg/l (Κουσουρής κ.ά., 1985) ενώ στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν μέσες μηνιαίες τιμές από 0,03 έως 0,15 mg/l με συνολική μέση τιμή 0,056 mg/l. Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται τη θερινή περίοδο που λόγω της υψηλής θερμοκρασίας έχουμε μαζική αποσύνθεση της οργανικής ύλης τόσο στην ακτή (παρόχθια φυτά) όσο και εντός της λίμνης και παράλληλη κατανάλωση του οξυγόνου με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις απονιτροποίησης να μην ολοκληρώνονται και να συσσωρεύονται τα νιτρώδη Εικ. 1: Κατανομή της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης αμμωνιακών (Α), νιτρωδών (Β), νιτρικών (Γ) και φωσφορικών (Δ) αλάτων στη λίμνη Βιστωνίδα (, σταθμοί δειγματοληψίας). Το νερό της λίμνης παρουσιάζει σχετικά υψηλές τιμές νιτρικών (Εικ. 1Γ) έως 1,3 mg/l με μέση τιμή 0,395 mg/l. Σε παλαιότερες μελέτες είχαν μετρηθεί ανάλογες τιμές με μέγιστη έως 1,46 mg/l και μέση τιμή έως 2,2 mg/l (Κουσουρής κ.ά., 1985). Ο Φυτιάνος (1975 στο Κουσουρής κ.ά., 1985) μέτρησε τιμές 0,170-0,350 mg/l με μέση τιμή τα 0,27 mg/l. Η Γιαννακοπούλου (1989) μέτρησε για την ίδια περίοδο τιμές μεταξύ 0,01 και 1,2 mg/l. Την περίοδο , μετρήθηκαν μέσες τιμές της τάξεως των 0,0999 mg/l. Παλαιότερες μετρήσεις έδειξαν ότι τα φωσφορικά άλατα (Εικ. 1Δ) στη λίμνη Βιστωνίδα κυ

4 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος ΙΙ μαίνονταν μεταξύ 0,04 και 0,23 mg/l ενώ κατά περίπτωση κυρίως μετά από επεισόδια αυξημένης ροής νερών στη λίμνη πχ. βροχόπτωση μετρήθηκαν τιμές έως και 1,4 mg/l (Κουσουρής κ.ά., 1985). Ο Φυτιάνος (1985 στο Κουσουρής κ.ά., 1985) μέτρησε μέσες τιμές 0,157 mg/l με χαμηλότερες αυτές κοντά στην έξοδο της λίμνης προς τη θάλασσα και υψηλότερες τις τιμές στις εκβολές των ποταμών μέσα στη λίμνη. Η Γιαννακοπούλου (1989) μέτρησε τιμές μεταξύ 0,044 και 0,500 mg/l. Σύμφωνα με τους Markou et al. (2007) η λιμνοθάλασσα φορτίζεται με φώσφορο από το πυθμένα κατά τη περίοδο Μαρτίου - Αυγούστου, με ρυθμό εκπομπής 80 mg/(m²d). Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν μέσες μηνιαίες τιμές μεταξύ 0,01 και 0,05 mg/l με μέση ετήσια τιμή 0,03 mg/l. Εικ. 2: Κατανομή της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης θειωδών στη λίμνη Βιστωνίδα (, σταθμοί δειγματοληψίας). Σε παλιότερες μελέτες στη λίμνη Βιστωνίδα οι τιμές των θειωδών (Εικ. 2) κυμαίνονταν μεταξύ 0,07 και 0,790 mg/l (Κουσουρής κ.ά., 1985). Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν τιμές από 0 έως και 0,280 mg/l με μέση ετήσια τιμή 0,080 mg/l. Οι μεγαλύτερες τιμές παρουσιάζονται στην αρχή του καλοκαιριού και προφανώς συνδέονται με την αυξημένη αποσύνθεση της οργανικής ύλης. Η συγκέντρωση των θειωδών στις λιμνοθάλασσες κυμάνθηκε μεταξύ 0 και 0,050 mg/l με μέση ετήσια τιμή 0,017 mg/l. Τα θειώδη φαίνεται ότι συσσωρεύονται στο κέντρο των δύο λεκανών της λίμνης Βιστωνίδας. Η πιο σημαντική πηγή θρεπτικών όπως φαίνεται καθαρά από την τρισδιάστατη ανάλυση κατανομών περιβαλλοντικών παραμέτρων (Εικ. 1 και 2) είναι ο ποταμός Κομψάτος και κατόπιν ο Τραύος και τελευταίος, σε συνεισφορά, ο Κόσυνθος. Παράλληλα παρατηρούνται και 3 ακόμα αφανείς (οπτικά σε επιτόπου παρατηρήσεις) ζώνες απορροής θρεπτικών στο νερό της λίμνης. Δύο σημεία στην νότιο-ανατολική πλευρά και ένα σημείο στην κεντρο-δυτική πλευρά. Επίσης από την

5 Εικόνα 1 είναι εμφανές ότι στο κέντρο και των δύο λεκανών της λίμνης (στο κέντρο της λίμνης και εμπρός από την εκβολή του Κομψάτου) παρουσιάζονται υψηλές τιμές συγκέντρωσης των θρεπτικών και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η λίμνη έχει την τάση να συσσωρεύει τους ρυπαντές στα δύο αυτά σημεία. Τέλος παρατηρείται μια σημαντική ζώνη συσσώρευσης στην νότια-ανατολική ακτή της λίμνης προφανώς οφειλόμενη σε στάσιμα νερά λόγω της μορφολογίας της ακτής και της θέσης των διωρύγων επικοινωνίας με τη θάλασσα. Σύμφωνα με την κλίμακα ευτροφισμού με βάση τη συγκέντρωση θρεπτικών (Kitsiou et al., 2002; Kitsiou & Karydis, 2003) υποδυκνείεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ότι τόσο η λίμνη Βιστωνίδα όσο και οι γειτονικές της υδατικές και θαλάσσιες περιοχές είναι ευτροφικές. 5. Βιβλιογραφικές Αναφορές ΕΚΘΕ, Αξιοποίηση και προστασία των εσωτερικών υδάτων της χώρας: ΙΙΙ. Λίμνη Βιστωνίδα. Τεχνική Έκθεση 3, 47 σ. Φώτης, Γ., Κουσουρής, Θ. & Κριάρης, Ν., Πρόδρομος μελέτη επί του μολυσματικού ύδρωπος του κυπρίνου και τινών παραγόντων της λίμνης Βιστωνίδας. Κτηνιατρικά Νέα, 5(4-5), Gikas, G.D., Yiannakopoulou, T., & Tsihrintzis, V.A., Water quality trends in a coastal lagoon impacted by non-point source pollutionafter implementation of protective measures. Hydrobiologia, 563, Gikas, G.D., Yiannakopoulou, Τ. & Tsihrintzis, V.A., Phosphorus loading assessment to Vistonis Lagoon in N. Greece, Proc. 5th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, August 28 September 1, 2000, pp Γιαννακοπούλου, Τ., Δομή και διαχείριση υφάλμυρων οικοσυστημάτων η περίπτωση της λίμνης Βιστωνίδας. Διδακτορική διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κιλικίδης, Σ., Καμαριανός, Α., Φώτης, Γ., Κουσουρής Θ., Καραμανλής, Κ., & Ουζούνης, Κ., Οικολογική έρευνα στις λίμνες της Βορείου Ελλάδος: Αγίου Βασιλείου, Δοϊράνης και Βιστωνίδας. Επιστημονική Έκθεση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτηνιατρικό Τμήμα. Kitsiou, D., & Karydis, M., Categorical mapping of marine eutrophication based on ecological indices. Sci. Total envir., 255, Kitsiou, D., Coccosis, H. & Karydis, M., Multi-dimensional evaluation and ranking of coastal areas using GIS and multiple criteria choice methods. The Science of the Total Environment, 284, Κουσουρής, Θ., Διαπούλης, Α., & Φώτης, Γ., Αξιοποίηση και προστασία των εσωτερικών υδάτων της χώρας. ΙΙΙ. Λίμνη Βιστωνίδα. Τεχν. Έκθεση Νο 3, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, σελ. 47. Κουσουρής, Θ., Φώτης, Γ., & Κονίδης, Α., Περιβάλλον και Υδατοκαλλιέργεια, Εκδόσεις Αγροτικής Τράπεζας, σελ Markou, D.A,. Sylaios, G.K., Tsihrintzis, V.A., Gikas, G.D., & Haralambidou, K., Water quality of Vistonis lagoon, Northern Greece: seasonal variation and impact of bottom sediments. Desalination, 210, Ouzounis, K., & Yiannakopoulou, Τ., Some physic-chemical characteristics of Vistonis lake. Thalassographica, 7, Ουζούνης, Κ., & Γιαννακοπούλου, Τ., Ρύπανση της λίμνης Βιστωνίδας από τα αστικά λύματα και απορρίμματα της πόλης της Ξάνθης. Πρακτικά Η Πανελλ. Συνεδρίου ένωσης Ελλήνων Χημικών, σελ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Water Agenda 21 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ζαμπάρας Μ. 1, Γιάννη Α. 1, Παπαδάς Ι. 1, Δεληγιαννάκης Ι. 1, Ζαχαρίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Ορφανίδης 1, Νικόλαος Σταμάτης 1, Ευαγγελία Τσιάγγα 1

Σωτήρης Ορφανίδης 1, Νικόλαος Σταμάτης 1, Ευαγγελία Τσιάγγα 1 1 12 th Panhellenic Congress of Ichtyologists, Drama, Greece, 13-16 October 2005 Εκτίμηση του βαθμού ευτροφισμού των λιμνοθαλασσών του Δέλτα του Νέστου με τη χρήση βιολογικών και χημικών δεικτών, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας. (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας. (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Min-Max Επιφάνειας: 7,6 (Φεβ) 28,5 (Ιουλ) Min-Max Πυθμένα: 6,1 (Φεβ) 25,3 (Ιουλ) Jun_Temperature_S3

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ (Λέκτορας ΑΠΘ, επιστημονικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πτυχιακή εργασία των σπουδαστριών: Πατσιαούρα Ελένη Μπίνου Μαρία με τίτλο: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα