ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΒΗΜΑ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΒΗΜΑ!"

Transcript

1

2 AVECON ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΒΗΜΑ! AVECON Εταιρία Η Avecon δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής έχοντας ως κύριο επιχειρηµατικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών σχεδίασης και ανάπτυξης µηχανογραφικών και πληροφορικών συστηµάτων µε σκοπό την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η εταιρία γεννήθηκε µέσα από την ένωση καταξιωµένων στελεχών ενσωµατώνοντας ο καθένας ξεχωριστή τεχνογνωσία και ικανότητες που αποκτήθηκαν από την ολοκλήρωση επιτυχηµένων έργων κατά τη διάρκεια της 15ετούς τους σταδιοδροµίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο πληροφορικής. Η Avecon στηρίζεται στην τεχνογνωσία και την επιστηµονική κατάρτιση των στελεχών της, που σε συνεργασία µε ένα δίκτυο από έµπειρους εξωτερικούς συνεργάτες, επιτρέπουν τη συνεχή ανάπτυξη αξιόπιστων πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικούς κλάδους και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της πληροφορικής και της τεχνολογίας σε παγκόσµιο επίπεδο µέσα από την ενεργή συµµετοχή σε διεθνή conferences, forums και εκπαιδευτικά σεµινάρια, η Avecon προσφέρει state of the art λύσεις πληροφορικής σύµφωνα πάντα µε τις ειδικευµένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. AVECON Σκοπός AVECON Δυναµική Η Avecon ως συνεργάτης τεχνολογίας σας, έχει ως αποστολή, να µετασχηµατίσει τα πολύτιµα δεδοµένα σας σε στρατηγικές διοικητικές πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα, έλεγχο και αξιοπιστία. Η Avecon είναι δεσµευµένη στην προσφορά εύκαµπτων λύσεων τεχνολογίας που ικανοποιούν τις εξελισσόµενες ανάγκες της επιχείρησής σας και συµβαδίζουν πάντα µε τις προόδους τεχνολογίας. Βασικός µας στόχος είναι η παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών, τεχνογνωσίας, και εµπειρίας για να επιτύχετε τις πραγµατικές σας δυνατότητες αλλά πάνω απ όλα να αναλάβουµε οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιαστεί άµεσα και αποτελεσµατικά. Η Avecon οφείλει τη σηµαντική της ανάπτυξη στο ανθρώπινο δυναµικό της, που έχει καταφέρει µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να κερδίσει την εµπιστοσύνη και την επαγγελµατική καταξίωση σε παραπάνω από 250 εταιρίες. Τα στελέχη µας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξίας συνδυάζοντας ικανότητα, δηµιουργικότητα και καινοτοµία ολοκληρώνοντας την οµαλή µετάβαση παραδοσιακών επιχειρηµατικών διαδικασιών σε πρωτοποριακά µοντέλα πληροφορικής αναδεικνύοντας την άµεση αποτελεσµατικότητά τους µε µετρήσιµα οφέλη.

3 Βασικός στόχος της Avecon δεν είναι απλά η εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων αλλά η δηµιουργία συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσα από αυτά AVECON Εφαρµογές Πληροφορικής Η Avecon παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας µέσα από την ανάπτυξη, σχεδιασµό και παραµετροποίηση επιτυχηµένων και καθιερωµένων επιχειρηµατικών εφαρµογών µε στόχο την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Avecon προσφέρει: AVECON Software Solutions ERP CRM BI ERP Tools Enterprise Resource Planning Software Το ERP είναι ένα σύστηµα συγχώνευσης όλων των ξεχωριστών τµηµάτων αλλά και των πληροφοριακών συστηµάτων µιας επιχείρησης (παραγωγή, λογιστική, αποθήκες, µεταφορές, µισθοδοσία, παραγγελίες, προµηθευτές) αυτοµατοποιώντας όλες τις λειτουργίες σχεδιασµού, προγραµµατισµού και διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων, υποστηρίζοντας τις καθηµερινές διαδικασίες τους (work-flow) και επιτρέποντας την επικοινωνία και εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών µε άλλα ετερογενή συστήµατα. Η Avecon κατανοώντας τις επιχειρηµατικές αυτές ανάγκες δραστηριοποιείται στην προώθηση, εγκατάσταση και υποστήριξη συστηµάτων αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων (ERP) σε συνεργασία µε τις µεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ERP συστηµάτων στην ελληνική αγορά. Αποθέµατα, Κοστολόγηση Διαχείριση Έργων Λογιστική: Γενική, Αναλυτική Προγραµµατισµός Παραγωγής Μισθοδοσία & HRM CRM Παραγωγή Customer Relationship MGT ERP Enterprise Resource Planning Χρηµατοοικονοµικά BIBusiness Intelligence Αγορές Προϋπολογισµοί & Management Information System Διαχείριση Παγίων Πωλήσεις & Διανοµές Διαχείριση Υπηρεσιών

4 CRM Tools Customer Relations Management Tools Το ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλει στις σηµερινές εταιρίες να διαχειριστούν πετυχηµένα τις αλληλεπιδράσεις µε τους πελάτες τους, υφιστάµενους και µελλοντικούς, µέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνιών (web, τηλεφωνικός, πωλητές, δίκτυο συνεργατών). Η πρόκληση για κάθε εταιρία είναι να διευκολύνει τον πελάτη (υφιστάµενο και µη) να επικοινωνήσει µαζί της όπως θέλει, όταν το θέλει και µε όποιο µέσο επικοινωνίας θέλει δίνοντάς του την αίσθηση ότι πάντα αντιµετωπίζεται από έναν ενιαίο οργανισµό που αναγνωρίζει κάθε λεπτοµέρεια της επικοινωνίας και των πληροφοριών που έχει ανταλλάξει. Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία και µεθόδους για να ευθυγραµµίσετε την στρατηγική των πωλήσεών σας µε τις ανάγκες των πελατών σας και να επιτύχετε τα επιχειρηµατικά σας πλάνα. Διασύνδεση µε Τηλ. Κέντρο (CTI) Διασύνδεση µε MS Outlook Αποµακρυσµένη λειτουργία χρηστών Κανόνες & Επίπεδα Πρόσβασης Χρηστών Διασύνδεση µε ERP Αναφορές & Reports Διασύνδεση µε PDA CRM Customer Relationship MGT ERP Enterprise Αιτήµατα & Συµβόλαια Resource Planning Μαζική αποστολή & Fax Διαχείριση Έργων Ειδοποιήσεις Διαχείριση Εγγράφων Συγχώνευση Εγγράφων Σύνθετες Αναζητήσεις & Full Search Text BI Tools Business Intelligence Tools Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον τη δύναµη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν µε την ενσωµάτωση επιχειρηµατικών εφαρµογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρµογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα τους για τη λήψη αποφάσεων σε πιο συστηµατική και καθηµερινή βάση µετατρέποντας την ανάλυση των δεδοµένων τους σε πράξη. Τα εργαλεία Επιχειρηµατικής Ευφυΐας που υλοποιούµε δεν περιορίζονται Εύχρηστο Περιβάλλον Ανάπτυξης Αναφορών µόνο στον χειρισµό µεγάλου όγκου δεδοµένων και στην παραγωγή πληροφοριών µε τη χρήση τεχνικών αναζήτησης δεδοµένων (data mining techniques) και αναλυτική επεξεργασία (online analytical processing - OLAP) αλλά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις την πρόσβαση, την ανάλυση, την επεξεργασία και τη διασπορά πληροφοριών µε στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης ERP εκτυπώσεων και γραφηµάτων Enterprise Resource Planning BIBusiness Intelligence Απεικόνιση στατιστικών Δεικτών µε πολλαπλές µορφές γραφηµάτων Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδοµένων (OLAP CUBES) Προγραµµατισµό και παράδοση αναφορών και αναλύσεων (Scheduler)

5 Η Avecon αναλαµβάνει 100% την υλοποίηση του έργου πληροφορικής απαλλάσσοντας τον πελάτη από προβλήµατα και κόστη υλοποίησης AVECON Υπηρεσίες Η Avecon ολοκληρώνει έργα πληροφορικής µέσα από την εµπειρία, τεχνογνωσία, µεθοδολογία και χρησιµοποιώντας ευέλικτα εργαλεία διαχείρισης έργου. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Avecon είναι η δυναµική της να αναλαµβάνει 100% την Υλοποίηση του Έργου πληροφορικής απαλλάσσοντας έτσι τον Πελάτη από εσωτερικές διαδικασίες συλλογής απαιτήσεων, από extra κόστη παραµετροποίησης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Έργου στην εταιρία και από οποιαδήποτε συµπληρωµατική εργασία. Με τον τρόπο αυτό η Avecon εγγυάται την άψογη λειτουργία και ολοκλήρωση του συστήµατος. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η οµάδα της Avecon αναλαµβάνει την ανάλυση της πληροφοριακής υποδοµής και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό µιας εταιρίας, στοχεύοντας στην αναθεώρηση ή τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Ο σχεδιασµός αυτός µπορεί να ξεκινήσει από µία απλή καταγραφή επιχειρηµατικών αναγκών και αξιολόγηση της υφιστάµενης τεχνολογικής υποδοµής και να φτάσει µέχρι τη δηµιουργία λογικών µοντέλων δεδοµένων και διαδικασιών. Όλες οι ενέργειες είναι βασισµένες στο µακροπρόθεσµο επιχειρηµατικό πλάνο του κάθε πελάτη µε απώτερο σκοπό την υλοποίηση των στόχων, των αναγκών, τις λειτουργίες αλλά και τους περιορισµούς που έχει θέση σε αυτό. Διαχείριση Έργου [Project Management] Εφαρµογή Διαδικασιών [Implement Best Practice Methodologies] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση Εφαρµογών [Installation] - Εγκατάσταση και εξασφάλιση αποτελεσµατικής χρήσης εφαρµογών παραδίνοντας το έργο «on Time, on Budget, on Specs, and on Predefined Quality». Μετάπτωση Δεδοµένων [Data Migration] - Η Avecon προσφέρει ποιοτική µετάπτωση δεδοµένων από υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα και βάσεις δεδοµένων. Οι τεχνικοί µας επιτρέπουν την αποτελεσµατική µετάπτωση δεδοµένων, µε τη δηµιουργία ειδικών εργαλείων (import wizards) και υιοθετώντας ποιοτικές διαδικασίες σχεδιασµού, ανάκαµψης και ασφάλειας. Οι Υπηρεσίες Μετάπτωσης της Avecon σας βοηθούν να µειώσετε τους κινδύνους απώλειας στοιχείων, εξασφαλίζουν την ακεραιότητά τους και βελτιώνουν την ποιότητα και την απόδοση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ενοποίηση Εφαρµογών [Integration] - Η Avecon κατέχει την τεχνογνωσία κα την εµπειρία να προσφέρει ολοκληρωµένη σύνδεση και συνεργασία διαφορετικών πληροφοριακών εφαρµογών, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, µε σκοπό την αξιοποίηση και ενίσχυση της αποδοτικότητας του κάθε βοηθητικού πληροφοριακού συστήµατος που χρησιµοποιείτε στην επιχείρησή σας. Ανάπτυξη Εφαρµογών [Custom Solutions] - Εστιάζοντας στον σχεδιασµό και την εφαρµογή ολοκληρωµένων λύσεων στην Ελλάδα, έχουµε αποκτήσει λεπτοµερή κατανόηση των απαιτήσεων λογισµικού της ελληνικής αγοράς. Οι πελάτες µας µας έχουν εµπιστευτεί τον σχεδιασµό ή αναβάθµιση κρίσιµων εφαρµογών και συστηµάτων τους (critical business systems & applications). Η έκταση των υπηρεσιών προσαρµογής µας (customization) επεκτείνεται από την οικοδόµηση σύνθετων αναφορών (reports) και προσαρµογή των τµη- µάτων συστηµάτων (system components) έως την ανάπτυξη και εφαρµογή σύνθετων συστηµάτων (complex solutions) που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή στρατηγική και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του κάθε πελάτη. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Στο κέντρο εκπαίδευσης που διατηρεί η Avecon προσφέρει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις εφαρµογές που χρησιµοποιεί. Τα σεµινάρια είναι σχεδιασµένα να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του πελάτη και προσφέρονται είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη (on the job training), είτε στις κατάλληλες διαµορφωµένες αίθουσες στα κεντρικά της Avecon. Πέρα από την εκπαίδευση στο χειρισµό των εφαρµογών, τα σεµινάρια περιέχουν µεθοδολογίες, φιλοσοφία και επιχειρηµατικές πρακτικές (µεθόδους οργάνωσης, διαχείρισης και εκτέλεσης διαδικασιών ανάλογα µε το προϊόν ή κλάδο του πελάτη), που έχει αποκτήσει η οµάδα της Avecon όλα αυτά τα χρόνια. Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια της Avecon προσφέρονται: Στον Χώρο του Πελάτη Βελτιστοποιηµένα µε βάση τις ιδιαιτερότητες του Πελάτη Σχεδιασµένα µε Παραδείγµατα και Εργασίες ανά Κλάδο / Βιοµηχανία Ενισχυµένα µε Σηµειώσεις, Πρακτικούς Οδηγούς και Εγχειρίδια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τεχνική υποστήριξη στις εγκατάστασης του πελάτη (on site), αποµακρυσµένα εκµεταλλευόµενοι τα πλέον σύγχρονα εργαλεία επικοινωνιών (online), αλλά και τηλεφωνικά (telephone support line) από εξειδικευµένους τεχνικούς εξυπηρετώντας άµεσα και έγκυρα τα ζητήµατα του πελάτη. Η Avecon ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του πελάτη χωρίς δεσµεύσεις ωραρίου και Σαββατοκύριακου. Οι υπηρεσίες υποστήριξης σχεδιάζονται και προσφέρονται ανάλογα µε τις ανάγκες τις επιχείρησης και συµπεριλαµβάνουν: Άµεση Τηλεφωνική Υποστήριξη Τεχνική Υποστήριξη Εκτός Ωρών Γραφείου Τεχνική Υποστήριξη στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη Αποµακρυσµένη Τεχνική Υποστήριξη Προκαθορισµένος Τεχνικός ανά Πελάτη

6 AVECON Διαδικασίες Υλοποίησης Έργου Project Manager Υπεύθυνος Έργου πελάτη Developers Consultants H/W Experts Supporters Avecon Οµάδα Έργου ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τεκµηρίωση ρόλων, αρµοδιοτήτων και χρονοδιάγραµµα [Project Plan] Αναλυτική περιγραφή ακριβούς πλαισίου της υλοποίησης [Τεύχος Προδιαγραφών] Σύνταξη και εκτέλεση σενάρια αποδοχής [User Acceptance Tests] Υλοποίηση βάση αποδοχής [Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής - Αποδοχής] Τελικό χρονοδιάγραµµα και παραδοτέα [Σύµβαση Έργου] Αναλυτική Μηνιαία ενηµέρωση πελάτη [Avecon CRM Reporting] Χρήστες Business Software AVECON Μεθοδολογία & Επιτυχία Έργων H µεθοδολογία υλοποίησης των έργων πληροφορικής που αναλαµβάνει η Avecon υποστηρίζεται από βέλτιστα εργαλεία και διεθνείς πρακτικές project management. Η µεθοδολογία σχεδιάζεται ανά περίπτωση και ακο- λουθείται µε την υποστήριξη εφαρµογών και εργαλείων και εφαρµόζεται στην έκταση που απαιτείται ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έργου και µε ευθύνη του Project Manager. Φάση Έναρξης του Έργου Φάση Aνάλυσης του Έργου Φάση Εύρεσης Λύσης Φάση Υλοποίησης του Έργου Φάση Eκκίνησης Λειτουργίας Συστήµατος Aναγνώριση Αναγκών Tεκµηρίωση βασικών διαδικασιών, κινδύνου και κρυµµένου κόστους Συµφωνία στους στόχους Τεκµηρίωση του σκοπού του έργου, του αναλυτικού διαθέσιµου κονδυλίου και χρόνου του Εύρεση λύσης Μετατροπή των επιχειρηµατικών διαδικασιών σε λεπτοµερείς ανάγκες λογισµικού Τροποποίηση του Λογισµικού Ανάπτυξη προσαρµοσµένων εργαλειών Προετοιµασία για Έναρξη Έλεγχος εφαρµογής, εκπαίδευση χτηστών, έναρξη της εφαρµογής Συνεχής Τεχνική Υποστήριξη Project Plan Τεύχος Προδιαγραφών User Acceptance Tests Πρωτόκολλο Παραλαβής CRM Reporting Σύµβαση

7 Η αποδεδειγµένη µεθοδολογία υλοποίησης έργων της Avecon προσφέρει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναγνωρίσει και να αναδείξει τη δυναµική που κατέχει AVECON Ενδεικτικό Πελατολόγιο Η Avecon έχει καταφέρει να κερδίσει την εµπιστοσύνη και να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις σε παραπάνω από 250 πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς και κλάδους. Βασικό µας χαρακτηριστικό είναι η ευελιξία της τεχνογνωσίας και ευρηµατικότητας που κατέχουµε για να ανταποκρινόµαστε στην ιδιοµορφία και µοναδικότητα του κάθε µας πελάτη. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Ε.ΚΕ.ΦΕ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 3 GUYS ΞΥΔΙΑΣ Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ REDOUTE ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Β.Ε.Ε ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ KARSON A.E ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ INTERSERVICE Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ MEDISUN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MEDI SUP A.E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ RUTECH SA ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ MARLEN ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ENZZO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΒΕΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ADVANCED TELECOM SYSTEMS A.E ΕΞΟΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ CARPET PALACE ΑΕΒΕ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε SRH MARINE A.E ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ MAGENTA Α Β Ε Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙ ΗΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ AGROHOUM Ris ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PHARM ANIMAL ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ORATION SA ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ - FACOM ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TRICOTEEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΤΤΕΣ ΑΝ. Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ TECHNICAL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ NEW TECHNOLOGIES APPLICATIONS S.A. ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΟΛΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΙΣ. & ΕΞΑΓ. ΦΡΟΥΤΩΝ ALD AUTOMOTIVE HELLAS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

8 Τατοΐου 105 Μεταµόρφωση Αθήνα τηλ fax

Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Τ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν

Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Τ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Τ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Avecon η Εταιρία Avecon συνεργάτης τεχνολογίας, δίπλα σε κάθε σας βήμα! Avecon Λύσεις Πληροφορικής Η Avecon δραστηριοποιείται στον χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Innovative solutions dynamic results

Innovative solutions dynamic results www.diastasys.com Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting Innovative solutions dynamic results H DIASTASYS ιδρύθηκε το 2007 και είναι από τις δυναµικά ανερχόµενες και εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται?

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται? ΟΔΗΓΟΣ CRM Customer Relationship Management Ο όρος CRM πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρακτικές αλλά και το λογισμικό μέσω των οποίων μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012 ims_cp_v08.doc COMPANY PROFILE 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ... 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ... 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως Πρόταση για ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος με δύο σκέλη : α) Frontend Σύστημα Ξενοδοχειακού Λογισμικού και β) Σύστημα Λογιστικής Διαχείρισης (διασυνδεδεμένο με το frontend) και Μισθοδοσίας, στην «ΑΜΑΛΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

38 σελίδες ΑΦΙΈΡΩΜΑ. Τεχνολογία και Ασφαλιστικές Εταιρίες

38 σελίδες ΑΦΙΈΡΩΜΑ. Τεχνολογία και Ασφαλιστικές Εταιρίες 38 σελίδες και Ασφαλιστικές Εταιρίες 1 Πώς αξιοποιείτε την τεχνολογία στην εταιρία σας για την βελτίωση των σχέσεων με τους διαμεσολαβούντες; Η τεχνολογία έχει γίνει εργαλείο της δουλειάς του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2013. www.businessitawards.gr

Awards 2013. www.businessitawards.gr Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e www.businessitawards.gr Με τη Συνεργασία Με την Υποστήριξη Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

CRM Avecon Customer Relationship Management Solutions

CRM Avecon Customer Relationship Management Solutions CRM Avecon Customer Relationship Management Solutions Οι 10 καλύτερες δυνατότητες του CRM Avecon Online Access PDA Connect Templates Εργασία από όπου και αν βρίσκεστε έχοντας όλη την πληροφορία - Απομακρυσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα