ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α-Ι ΙΩΤΩΝ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Β- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΟΨΕΩΣ, ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Β2- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Β-ΕΠΙΤΑΓΕΣ Β4- ΠΟΛΙΤΙΚΗ VALEUR Β5- ΟΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIAS - DEBIT, DIAS TRANSFER, ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΗ ΚΑΡΤΕΣ Ι- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ι2- ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ INTERNET BANKING ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

2 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 0.50% 5 - Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηµατικών ανείων Υπολογίζεται επί του συνολικού εγκριθέντος ποσού (ή ορίου για τα Κεφάλαια Κίνησης) 2 έως και Έξοδα ιαχείρισης, Χρήσης και Επαναξιολόγησης Λογαριασµών Επιχειρηµατικών Αδανείων (Κεφάλαια Κίνησης, Ανοιχτά Επαγγελµατικά, Χρεωλυτικά) ,40 από ,0 & άνω 2,20 Έξοδα Επαναξιολόγησης Λογαριασµών Επιχειρηµατικών ανείων (Τοκοχρεολυτικά 20 Παγίων) Έξοδα Τροποποίησης Όρων Σύµβασης 4 Επιχειρηµατικού ανείου κατόπιν αίτησης πελάτη 0.50% 5 (υφιστάµενων δανείων) Καταβάλλεται µαζί µε το αίτηµα δανείου, ανεξαρτήτως έγκρισης ή απόρριψης. 5 Προµήθεια εκχώρησης Γεγενηµένων Απαιτήσεων Το συνολικό ποσό των εξόδων θα εισπράτεται κατά την πρώτη εκταµίευση, αφαιρουµένου του ελαχίστου ποσού που καταβλήθηκε κατά την αίτηση Το συγκεκριµένο έξοδο υπολογίζεται επί του ορίου στα Κεφάλαια Κίνησης και επί του εκάστοτε υπολοίπου στα δάνεια Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού και χρεώνεται σε δύο δόσεις 0/06 και /2 κάθε έτος (ανά εξάµηνο µαζί µε τους τόκους) Το συγκεκριµένο έξοδο χρεώνεται άπαξ 0/06 κάθε έτος και είναι απαιτητό µετά από 0 ηµέρες. Υπολογίζεται επί του συνολικού εγκριθέντος ορίου για τα Κεφάλαια Κίνησης ή επί του υπολοίπου για τα Παγίων και εισπράτονται εφάπαξ ανά τροποποίηση Η προµήθεια εισπράττεται κατά την η εκταµίευση. Τα έξοδα επίδοσης προεισπράττονται ή χρεώνεται ο δανειακός λογαριασµός Προµήθεια ιαχείρισης Μεταχρονολογηµένων Επιταγών σε ενέχυρο Οι προµήθειες εισπράττονται ανά τεµάχιο. Προµήθεια ιαχείρισης Συναλλαγµατικών σε Επιπλέον 2 ανά τεµάχιο ενέχυρο 8 Έξοδα Επιστροφής Απλήρωτης Επιταγής ή Συναλλαγµατικής σε ενέχυρο Τράπεζας ωδεκανήσου 2 Άλλης Τράπεζας 45 Έξοδα Επαναγοράς Ακάλυπτης επιταγής σε 9 Ενέχυρο Έξοδα για χορήγηση επιστολής εκδήλωσης «καταρχήν θετικού ενδιαφέροντος» προς τις 0 0 επιτροπές υπαγωγής επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόµους Ανά τεµάχιο Α.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Προµήθεια Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής σε Ευρώ Α κατηγορίας (συµµετοχή σε διαγωνισµούς, παράδοση εµπορευµάτων από µεταφορικές και 0.45% 25 - τελωνεία) Προµήθεια Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής σε 2 Ευρώ Β κατηγορίας (καλής εκτέλεσης 0.70% - συµβάσεων). Προµήθεια Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής σε Ευρώ Γ κατηγορίας (λήψη προκαταβολών, πληρωµή εµπορευµάτων, πληρωµή δασµών,.20% 45 - προκαταβολών, αστικά, αντικατάσταση δεκάτων, πρακτορείας ΕΟΤ, ΙΑΤΑ, κλπ) Προµήθεια Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής 4.20% 0 Εξωτερικού Λοιπά Έξοδα Έκδοσης ΕΕ Εξωτερικού 5 5 (ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, κλπ) ΜΕΓΙΣΤΟ > Οι προµήθειες των E/E προεισπράττονται κατά αδιαίρετο τρίµηνο (αρχή τριµήνου). > Για την Ε/Ε ορισµένου χρόνου πρέπει να επιδιώκεται η επιστροφή του πρωτότυπου. Αν δεν επιστραφεί θα γίνεται η εξαγωγή της µε την παρέλευση ενός µήνα από την λήξη της. > Για Ε/Ε αορίστου διάρκειας η προµήθεια εισπράττεται µέχρι την επιστροφή του πρωτοτύπου, ενώ για Ε/Ε ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους. Εφόσον η λήξη δεν συµπίπτει µε λήξη τριµήνου, εισπράττεται ολόκληρη η προµήθεια του τριµήνου µέσα στο οποίο λήγει η Ε/Ε. > Εξαγωγή της Ε/Ε από τους λ/σµους τάξεως γίνεται µε την επιστροφή του πρωτοτύπου. > Η έκδοση Ε/Ε Εξωτερικού επιβαρύνεται µε έξοδα SWIFT Έξοδα Κατάπτωσης Εγγυητικής Επιστολής 5 - Πλέον των πραγµατικών εξόδων 7 Έξοδα Τροποποίησης, Παράτασης Εγγυητικής Επιστολής Εσωτερικού 25 Αναλόγως Κατηγορίας Α Κατηγορία Εξωτερικού 5 Β Κατηγορία Γ Κατηγορία Έκδοση εγγυητικής επιστολής βάσει νοµότυπης 8 ενεχυρίασης εγγυητικής επιστολής άλλης 0.50% 6 Τράπεζας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για έκδοση ΕΕ µε διασφάλιση "Ενεχυρίαση Κατάθεσης", σε πελάτες µε εξαιρετική συναλλακτική σχέση, υπάρχει δυνατότητα προνοµιακότερης τιµολόγησης, µετά από εισήγηση του καταστήµατος και έγκριση από το αρµόδιο Εγκριτικό Κλιµάκιο. 2 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

3 Α. Ι ΙΩΤΩΝ Έξοδα Εξέτασης ανείων προς Ιδιώτες 5 2 Ετήσια συνδροµή Ανοικτών ανείων Ιδιωτών 5 Έξοδα Τροποποίησης Όρων Σύµβασης ανείων έως και Ιδιωτών κατόπιν αιτήµατος του πελάτη. από έως και από έως και από και άνω 0 Εισπράττονται εφάπαξ κατά την αίτηση του δανείου ανεξαρτήτως απόφασης ΕΚ (έγκριση ή απόρριψη) Χρεώνεται εφάπαξ στο τέλος του έτους Εισπράττονται εφάπαξ εφόσον η τροποποίηση δεν συµπίπτει χρονικά µε την τυχόν επαναξιολόγηση του δανείου. Α.4 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Έξοδα ρύθµισης Οριστικών Καθυστερήσεων Εφάπαξ 5 Aνά άνειο 2 Έξοδα Έκδοσης ιαταγής Πληρωµής κατά Οφειλέτη Μέχρι ποσό 2.00 από 2.000, από , από , Πάνω από Το σύνολο των εξόδων αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνει την αξία γραµµατίου ικηγορικού Συλλόγου, την αµοιβή δικηγόρου και επιβαρύνεται επιπλέον µε ΦΠΑ και όσα τυχόν περαιτέρω έξοδα επιδικάσει το ικαστήριο. Έξοδα παράστασης δικηγόρου σε Ανακοπή ιαταγής Πληρωµής Εφάπαξ 5 25 Έξοδα εγγραφής Προσηµείωσης Υποθήκης µε 4 βάση ιαταγή Πληρωµής Εφάπαξ Έξοδα δήλωσης Αναγγελίας σε Πλειστηριασµό Εφάπαξ 5 5 ανά Κτηµατολογική Μερίδα µε µέγιστο τα 0 Α.5 ΛΟΙΠΑ Μεταφορά σύµβασης πιστοδότησης σε άλλη τράπεζα Πάγιο 50-2 Έξοδα Νοµικού Ελέγχου Ακινήτου εφάπαξ 0 Έξοδα Εκτίµησης Ακινήτου 2-4 Έξοδα Επανεκτίµησης Ακινήτου 2-5 Έξοδα Ελέγχου Προϋπολογισµού 45 6 Έξοδα Πιστοποίησης Προόδου έργου 45 - ανά Κτηµατολογική Μερίδα µε µέγιστο τα 0 Για εκτιµήσεις ακινήτων και πιστοποιήσεις εκτός Ρόδου, Κώ, Καλύµνου και σε απόσταση µεγαλύτερη των 20 χλµ οι αµοιβές προσαυξάνονται κατά 20%. 7 Έξοδα Επίδοσης Τα πραγµατικά καταβαλλόµενα στους συνεργαζόµενους δικαστικούς επιµελητές. 8 Έξοδα Εγγραφής Προσηµείωσης Υποθήκης σε Ακίνητο, Γραµµάτιο Προείσπραξης, Αµοιβή ικηγόρου, Τέλη, Έξοδα Μεταγραφής Επί εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης εκδίδεται γραµµάτιο προείσπραξης του δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ποσό της προσηµείωσης: Για ποσό προσηµείωσης µέχρι 29.47,0 ποσοστό %. Για το ποσό προσηµείωσης που υπερβαίνει τα 29.47,0 και µέχρι το ποσό των 46.75,4 ποσοστό 0.5% Για το ποσό που υπερβαίνει τα 46.75,4 και έως τα ,29 ποσοστό 0.2% Για το ποσό προσηµείωσης άνω των ,29 ποσοστό 0.% Επί του ποσού του οποίου προκύπτει, παρακρατείται ποσοστό 2% για κρατήσεις υπέρ διάφορων ταµείων. Το άνω ποσό γραµµατίου προείσπραξης ισχύει για το ικηγορικό Σύλλογο Ρόδου ενώ διαµορφώνεται αντίστοιχα µε τα ελάχιστα όρια που καθορίζουν οι κατά τόπο λοιποί ικηγορικοί Σύλλογοι. Εκτός από το ποσό του γραµµατίου προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου, ο δικηγόρος δικαιούται να λαµβάνει αµοιβή ποσού µέχρι 70 ανάλογα µε την δυσκολία της υπόθεσης. ΤΕΛΗ ( ΟΥ ) : Ποσοστό 5 επί του ποσού της προσηµείωσης, πλέον ποσού 4.99 για µεταγραφή της απόφασης προσηµείωσης σε ΤΑΧ ΙΚ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ): Ποσοστό 2.5 επί του ποσού της προσηµείωσης για µεταγραφή της απόφασης στα κτηµατολογικά βιβλία. Έξοδα παράστασης ενώπιον Μονοµελούς 9 Πρωτοδικείου για Μεταρρύθµιση Απόφασης 28 (Γραµµάτιο ικηγορικού Συλλόγου) Προσηµείωσης 0 Έξοδα τροπής Προσηµείωσης σε Υποθήκη Εφάπαξ ανά Κτηµατολογική Μερίδα µε µέγιστο τα 0 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Χρεώνονται κατόπιν υποδείξεων των εγκριτικών κλιµακίων στις περιπτώσεις που δίδονται ειδικές παροχές σε ένα πιστούχο (πχ προνοµιακό επιτόκιο). / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

4 Β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ / ΟΡΙΟ / ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Β. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ταµιευτηρίου - Όψεως - Τρεχούµενοι - Προθεσµίας) Όριο Ανάληψης Μετρητών χωρίς προειδοποίηση 0.00 Έξοδα Χορήγησης Στελέχους Επιταγών για Ανά φύλλο Λογαριασµούς Όψεως και Τρεχούµενους Έξοδα Έκδοσης Βιβλιαρίου Λογαριασµού Ταµιευτηρίου Έξοδα Έκδοσης Αντιγράφων Κίνησης: Μέσω εναλλακτικών δικτύων 4 Τακτικό εκ του νόµου οριζόµενο (τριµηνιαίο) Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις εντός του τρέχοντος εξαµήνου 2 για σελ Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις προγενέστερες του τρέχοντος εξαµήνου για σελ Έξοδα Απόδοσης Καταθέσεως σε Κληρονόµους 5 µε γνωµάτευση νοµικού συµβούλου της Τράπεζας. 45 Χρεώνεται για οποιοδήποτε λόγο πέραν της έκδοσης του αρχικού βιβλιαρίου ή της συνέχειας αυτού κατόπιν συµπλήρωσης 0.2 για κάθε επιπλέον σελίδα 0.4 για κάθε επιπλέον σελίδα Το ποσό χρεώνεται εφάπαξ ανά κληρονόµο 6 Έξοδα Γνωµάτευσης Καταστατικού /Πληρεξουσίου Β.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ποινή πρόωρης ανάληψης από προθεσµιακή κατάθεση. Με το εκάστοτε επιτόκιο του απλού ταµιευτηρίου µέχρι τη λήξη Β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ / ΟΡΙΟ / ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Ι Ανέξοδα Προµήθεια Εξόφλησης Τραπεζικών Επτιαγών µε 2 Εκδόσεώς µας Ανέξοδα - µετρητά Εκδόσεώς µας Ανέξοδα - Εκδόσεως άλλης Τράπεζας Ανέξοδα - Προµήθεια Ακύρωσης Τραπεζικής Επιταγής Ανά τεµάχιο Εκδόσεώς µας ΙΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Προµήθεια Έκδοσης Τραπεζικής Επιταγής σε Ευρώ Με χρέωση καταθετικού λογαριασµού πελάτη µας σε διαταγή του ιδίου Με µετρητά σε διαταγή του ιδίου Με χρέωση καταθετικού λογαριασµού πελάτη µας σε διαταγή τρίτου Με µετρητά σε διαταγή τρίτου Προµήθεια Αγοράς Τραπεζικής Επιταγής σε Πίστωση Λογαριασµού πελάτη µας Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Προµήθεια Αγοράς Επιταγής της Τράπεζάς µας µε µετρητά Ανέξοδα 2 Προµήθεια Αγοράς Επιταγής άλλης Τράπεζας σε Πίστωση Λογαριασµού Ανέξοδα Έξοδα Επιστροφής Απλήρωτης Επιταγής που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασµό 5 Ανά τεµάχιο - (Τύπος 45) 4 Έξοδα Επιστροφής Απλήρωτης Επιταγής προς είσπραξη Ανά τεµάχιο - (Τύπος 75). 5 Έξοδα Επαναγοράς Ακάλυπτης Επιταγής που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασµό Από την προµήθεια απαλλάσσονται οι τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του ηµοσίου (δηλ. κεντρικών υπηρεσιών π.χ. ΟΥ, τελωνειακών αρχών, κλπ) σε διαταγή Τράπεζας της Ελλάδος, όταν αφορούν σε εκπλήρωση υποχρεώσεων προς το ηµόσιο και σε διαταγή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. ήµων, Κοινοτήτων, κλπ), σε διαταγή του ΙΚΑ κατ εντολήν πελατών µας για πληρωµή οφειλών τους προς αυτό, σε διαταγή του Ο.Α.Ε.Ε., σε διαταγή άλλης Τράπεζας για µεταφορά οφειλών (δίγραµµες επιταγές), οι επιταγές που εκδίδονται από προϊόν χορήγησης δανείου, καθώς και σε διαταγή του ιδίου ή τρίτου ελλείψει µετρητών. εν απαλλάσσονται από την προµήθεια οι τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή Ν.Π... 6 Έξοδα Ακύρωσης Επιταγής έκδοσης πελάτη µας λόγω Κλοπής ή Απώλειας 5 Ανά τεµάχιο 7 Έξοδα Ανάκλησης Επιταγής Έκδοσης Πελάτη µας 45 Ανά τεµάχιο 8 Έξοδα Τηλεφωνικής ειδοποίησης για ακάλυπτη Επιταγή µέσω Συστήµατος Συµψηφισµού. Ανά ειδοποίηση 9 Έξοδα Αναγγελίας Σφραγισµένης Επιταγής Έκδοσης Πελάτη µας 2 Ανά τεµάχιο Έξοδα Σφράγισης Ακάλυπτης Επιταγής έκδοσης άλλης Τραπεζας που επιστρέφεται µέσω 0 25 Ανά τεµάχιο ΗΣΣΕ 4 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

5 Β.4 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάληψη Μετρητών Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό µέσω Ταµείου Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό µέσω ΑΤΜ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ VALEUR Αυθηµερόν Αυθηµερόν Αυθηµερόν + ηµέρα Αυθηµερόν + ηµέρα + ηµέρα + 2 ηµέρες 4 Κατάθεση ΞΤ σε λογαριασµό ΕΥΡΩ µέσω Ταµείου Αυθηµερόν 5 Μεταφορά σε Λογαριασµό Ιδίου ή Τρίτου στην Τράπεζα Αυθηµερόν 6 Πληρωµές Πιστωτικών Καρτών 2Visa µέσω Ταµείου + 2 ηµέρες Κατάθεση σε Λογαριασµό πελάτη µας Τραπεζικών ή Ιδιωτικών Επιταγών της Τράπεζας µας ΠΟΛΙΤΙΚΗ VALEUR / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΞΙΑΣ Κατάθεση σε λογαριασµό Πελάτη µας Τραπεζικών Επιταγών σε που σύρονται σε άλλη Τράπεζα εντός Ελλάδος Μέσω.Η.Σ.Σ.Ε. ή Γραφείου Συµψηφισµού Κατάθεση σε Λογαριασµό Πελάτη µας Ιδιωτικών επιταγών σε που σύρονται σε Τράπεζα εντός Ελλάδος Μέσω.Η.Σ.Σ.Ε. Κατάθεση σε Λογαριασµό Πελάτη µας Ιδιωτικών Επιταγών σε ΞΝ που σύρονται στη χώρα του νοµίσµατος Ταµιευτηρίου ή Τρεχούµενο Όψεως Κατάθεση σε Λογαριασµό Πελάτη µας Τραπεζικών Επιταγών και T/Cs σε ΞΝ που σύρονται στη χώρα του νοµίσµατος Από Κατάστηµα Από ΑΤΜ Ταµιευτηρίου ή Τρεχούµενο έως τις 4:0 Ταµιευτηρίου ή Τρεχούµενο µετά τις 4:0 Όψεως έως τις 4:0 Όψεως µετά τις 4:0 Σε Λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενους Σε Λογαριασµούς Όψεως Μέσω Γραφείου Συµψηφισµού ίδιας πόλης Μέσω Γραφείου Συµψηφισµού άλλης πόλης Κατάθεση σε Λογαριασµό Πελάτη µας Τραπεζικών & Ιδιωτικών Επιταγών σε ΞΝ που σύρονται σε Τράπεζα εντός Ελλάδος Ίδιας πόλης Άλλης πόλης Αυθηµερόν + ηµέρα + ηµέρα + ηµέρες + ηµέρες + 5 ηµέρες + 5 ηµέρες + 8 ηµέρες + 2 ηµέρες + 0 ηµέρες Β5 ΟΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (CUT-OFFS) ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ίκτυο Καταστηµάτων (Ταµεία) Ανάληψη / Κατάθεση µετρητών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο στην Τράπεζα Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο σε διαφορετικό Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών Εµβάσµατα Ανάληψη / Κατάθεση µετρητών Cut-Off [Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήµατα της Τράπεζας] [Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήµατα της Τράπεζας] [Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήµατα της Τράπεζας] [Έως τις :00 της ίδιας ηµέρας) [Χωρίς όριο] Κατάθεση µετρητών σε φάκελο [Έως τις 4:00 της ίδιας ηµέρας] 2 ATM Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο στην Τράπεζα [Χωρίς όριο] Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο σε διαφορετικό Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών [Χωρίς όριο] ίκτυο Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Web Banking) Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο στην Τράπεζα Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο σε διαφορετικό Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών [Έως τις 7:00 της ίδιας ηµέρας] [Έως τις 4:00 της ίδιας ηµέρας] 5 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

6 Γ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Προµήθεια ιαχείρισης Αξίας Εσωτερικού προς είσπραξη. Έξοδα Παράτασης Συναλλαγµατικής προς 2 - είσπραξη. Έξοδα Επιστροφής απλήρωτης αξίας προς - είσπραξη Αλλαγή της Μονάδας προορισµού Ανά τεµάχιο συναλλαγµατικής µε αίτηση του πελάτη ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΓΟΡΑ Έξοδα / Προµήθεια Αγοράς Ξ.Τ. Μέχρι του ισότιµου των 500 Για ποσό µεγαλύτερο του ισότιµου των 500 Προµήθεια Αγοράς Travellers Cheques µε µετρητά ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 5.50% 2% 5 Οι συναλλαγµατικές προς είσπραξη επιβαρύνονται και µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής των ειδοποιητηρίων (2 ανά τεµάχιο). Για συναλλαγµατικές µε διαµαρτύρηση εισπράττονται επιπλέον και τα εκάστοτε διαµαρτυρικά έξοδα πλέον Φ.Π.Α. Για πελάτες µε τακτική συνεργασία στην αγοραπωλησία συναλλάγµατος θα ισχύει ειδική προµήθεια κατόπιν έγκρισης της /νσης Εργασιών. 2 ΠΩΛΗΣΗ - Έξοδα Πώλησης Συναλλάγµατος Θα εισπράττεται ανά Αίτηση Ε Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Μικρό 60 Έξοδα Ενοικίασης θυρίδων ετησίως ανάλογως Μεσαίο 80 µεγέθους: Μέγαλο 00 2 Εγγύηση Ενοικίασης θυρίδων για όλα τα µεγέθη ετήσιο ενοίκιο 4 ΣΤ Έξοδα Απώλειας Κλειδιών Θυρίδας Έξοδα Ανοίγµατος Θυρίδας θανόντος κατόχου. ΘΥΡΙ ΕΣ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Τα πραγµατικά έξοδα αποκατάστασης / αντικατάστασης της κλειδαριάς. Τα πραγµατικά νοµικά έξοδα (γνωµατεύσεις κληρονοµητηρίων, κλπ) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ / ΟΡΙΟ / ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Προµήθεια Εντολής Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Ευρώ από/προς Κατ/µα της Τράπεζας µε µετρητά Τα έξοδα αναφέρονται σε ετήσιο ενοίκιο και επιβαρύνονται επιπλέον µε Φ.Π.Α. Ισόποση δέσµευση σε καταθετικό λογαριασµό του πελάτη Σηµείωση : Σε περίπτωση που µε την εντολή µεταφοράς ζητείται η επιστροφή δικαιολογητικών (συναλλαγµατικές, αποδείξεις, τιµολόγια) θα εισπράττονται επιπλέον ταχυδροµικά Έξοδα Εντολής Μεταφοράς Κεφαλαίων σε ΕΥΡΩ 2 από / προς άλλες Τράπεζες του Εσωτερικού µε Αυτόµατη Πίστωση (STP NON SEPA) 4 5 Έξοδα Εντολής Μεταφοράς Κεφαλαίων σε ΕΥΡΩ από / προς άλλες Τράπεζες του Εσωτερικού µε Αυτόµατη Πίστωση (STP SEPA) Προµήθεια Εξερχόµενων Εµβασµάτων SWIFT σε ΕΥΡΩ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ προς άλλες Τράπεζες του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού Έξοδα Εισερχόµενων Εµβασµάτων SWIFT SHA/BEN σε ΕΥΡΩ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ από άλλες Τράπεζες του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού σε πίστωση λογαριασµού ΤΑΜΕΙΟ E-Banking Για ποσά έως.000,50 0,50 από.000,0 έως.000,75 0,75 από.000,0 έως από 2.500,0 έως από ,0 και άνω 2 ΤΑΜΕΙΟ E-Banking Για ποσά έως από.000,0 έως από.000,0 έως από 2.500,0 έως από ,0 και άνω % Για ποσά έως 20 Ανέξοδα Επιπλέον Επιβαρύνσεις: από 20,0 έως από.000,0 έως από 2.500,0 έως από ,0 και άνω 25.0 Επιπλέον Επιβαρύνσεις: Αποστολή Αυθηµερόν : επιβαρύνεται µε µε min τα 6. Έξοδα ιερεύνησης Εµβάσµατος: 25 Έξοδα Εντολής Μεταφοράς Κεφαλαίων σε ΕΥΡΩ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ από/προς άλλες Τράπεζες Βάσει διµερών Συµφωνιών του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού µε µη Αυτόµατη Πίστωση (NON STP) 7 Έξοδα Πληρωµής Πιστωτικών Καρτών άλλων Τραπεζών / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202 5 Έξοδα SWIFT: 6,5 Έξοδα ιερεύνησης Εµβάσµατος: 25 Αποστολή την επόµενη ηµέρα : επιβαρύνεται µε 0,5 µε min τα 6

7 Ζ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Προµήθεια ιακανονισµού Αξίας µε Φορτωτικά 0.50% 0.0 έγγραφα Έξοδα Αποστολής ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Άνοιγµα Ενέγγυας Πίστωσης Προµήθεια Ανοίγµατος 0.25% 60 Eξοδα SWIFT 55 2 Προµήθεια Εκτέλεσης Ενέγγυας Πίστωσης 0.40% 55 Έξοδα Τροποποίησης Ενέγγυας Πίστωσης 4 4 Προµήθεια Βεβαίωσης Ενέγγυας Πίστωσης 0.20% 55 Ανά αδιαίρετο Τρίµηνο - εν εισπράττεται εφόσον η Πίστωση έχει επιβεβαιωθεί από την Τράπεζά µας 5 Προµήθεια Εγγύησης Ενέγγυας Πίστωσης.5% 90 6 Προµήθεια Εξόφλησης Προθεσµιακής Πίστωσης 0.0% 45 7 Προµήθεια Ακύρωσης Πίστωσης 0.20% 5 8 Προµήθεια Έκδοσης Πίστωσης σε Αναµονή 0.25% 50 9 Προµήθεια Πληρωµής Πίστωσης σε Αναµονή 0.20% 40 0 Έξοδα Courier 2 Φωτοτυπικά, τηλεφωνικά, κ.λπ. Έξοδα 5 Θ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIAS - DEBIT Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Παγια Εντολή Ταµείο/Γκισέ Internet Banking ΙΚΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΣΑΥ, ΟΑΕΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 2 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ, ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΕΑΓΕ, κ.τ.λ. ΕΗ ΕΥΑ Ρόδου, ΕΥΑ Σύµης, ΕΥΑ Λέρου AEGEAN POWER, REVMAena ΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ENERGA HELLAS ΑΕ, TEC HELLAS, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΥΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, ΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΥΑ 6 ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ, ΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ, ΕΠΙΧ. Υ ΡΕΥΣ. ΑΠΟΧΕΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΑ ΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. Υ Ρ. ΑΠΟΧ. Β.Α. Ν. ΧΑΝΙΩΝ, κ.τ.λ. 7 ΟΤΕ, TELLAS, CYTA HELLAS COSMOTE FORTHNET NETONE ON TELECOMS VIVA TELECOM REVOLUTION, HELLASFON 2 NETWORKS, VIVODI, HELLASFON NETWORKS, κ.τ.λ. (Μετά την 25η του µήνα έως και τέλος κάθε µήνα), 7 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

8 UNICEF ACTIONAID, GREENPEACE, WWF, ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, κ.τ.λ. SFS HELLAS FINANCE SERFIN, SFS HELLAS FINANCE FIREN ΗERTZ AUTO HELLAS, CITIBANK VISA & MASTERCARD BMW AUSTRIA BANK, CREDICOM, FIREN, FGA 7 BANK, FGA CAPITAL, VOLKSWAGEN ΒΑΝΚ, SMART FIN, κ.τ.λ. 8 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α ING ΖΩΗΣ, ING ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ 20 PRIME INSURANCE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΑΛ ΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ALICO AIG LIFE, GENERALI LIFE, GENERALI HELLAS, INTERAMERICAN ΖΩΗΣ, INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ, INTERAMERICAN 22 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, INTERAMERICAN ΥΓΕΙΑΣ,, ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, INTERASCO ΑΕΕΓΑ, ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΝΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, κ.τ.λ. 2 PAYZONE HELLAS, BOOKING.COM ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΑΠ, ΙΑΤΑ BSP, IATA 25 CASS,GOODYEAR,ΠΑΣΟΚ,G4S SECURE SOLUTIONS,SPARΤAN SECURITY SERVICES ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ARGOSNET, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, RILKEN, O.B.I., Α.Ε.Π.Ι.,, ACS COURRIER, CDO PASO CARD, BRINKS 26 HELLAS, EUROLEASE FLEET, LEASEPLAN, MICHELIN, NOVA, OMNIGEN, PAYZONE, Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε., TEC HELLAS, RILKEN, PASO CARD, ΧΡΥΣΟΣ Ο ΗΓΟΣ, ΠΡΟΜ/ΚΟΣ & ΚΑΤ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΤΙΚΗΣ, ΧΡΥΣΟΣ Ο ΗΓΟΣ, ACS ATHENS κ.τ.λ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η Συνεταιριστική Τράπεζα ωδεκανήσου χρεώνει µε έξοδα τις εντολές πληρωµής των Οργανισµών που δεν προσφέρουν διατραπεζική αµοιβή. Για όλες τις συναλλαγές που µπορούν να εκτελεστούν µε πάγια εντολή (DDD), ο λογαριασµός είναι ο / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

9 Ι ΚΑΡΤΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Ι. Κύριος Κάτοχος 5 - Πρόσθετο Μέλος - Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από το Πιστωτικό Όριο της Κάρτας µέσω των ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Προµήθεια Υπέρβασης Πιστωτικού Ορίου. 5% Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από το Πιστωτικό Όριο της Κάρτας µέσω των ΑΤΜς της 4,000 Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Χρεώνεται εφάπαξ επί του ποσού της υπέρβασης. Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση Λογαριασµού Καταθέσεων από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση καταθετικού 6,000 Λογαριασµού από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα 7 µε Χρέωση Λογαριασµού Καταθέσεων από τα ΑΤΜς του ικτύου της ALPHA BANK και άνω. - - Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση καταθετικού 8 Λογαριασµού από τα ΑΤΜς του ικτύου της ALPHA BANK.,000 9 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ετήσια Συνδροµή Πιστωτικής Κάρτας Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση Λογαριασµού Καταθέσεων από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση καταθετικού 0 60 Λογαριασµού από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου συνδεδεµένου µε την Πιστωτική Κάρτα Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου συνδεδεµένου µε την Πιστωτική Κάρτα Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς του ικτύου της ALPHA BANK Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου συνδεδεµένου µε την Πιστωτική Κάρτα Καταθετικού 0.5 Λογαριασµού από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Η συνδροµή του κύριου κατόχου χρεώνεται από τον δεύτερο χρόνο Έξοδα Επανέκδοσης /Επαναποστολής Λογαριασµών Πιστωτικής Κάρτας Στην Ελλάδα 0 5 Έξοδα Αντικατάστασης και αποστολής Κάρτας Στην Ευρώπη 0 Στις Λοιπές Χώρες 5 Στην Ελλάδα 0 Έξοδα Αντικατάστασης ΡΙΝ Στο Εξωτερικό 7 Έξοδα Ειδοποίησης κατόχου για καθυστέρηση πληρωµής 8 Ελάχιστη Υποχρεωτική Μηνιαία Καταβολή 2.50% 5 Σε περίπτωση αντικατάστασης κάρτας και επείγουσας αποστολής αυτής στον κάτοχο µε ταχυµεταφορά, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση αντικατάστασης Pin και επείγουσας αποστολής νέου στον κάτοχο µε ταχυµεταφορά, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής. Ανά ειδοποίηση Υπολογίζεται επί της οφειλής που αφορά το ενήµερο κεφάλαιο. Ι.2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Λογαριασµό Καταθέσεων από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας 0 Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Καταθετικό Λογαριασµό από τα ΑΤΜς της 2,500 Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών και άνω. Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Καταθετικό Λογαριασµό από τα ΑΤΜς του ικτύου 4,500 της ALPHA BANK Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Καταθετικό Λογαριασµό από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Προµήθεια Ανάληψης Μετρητών από Λογαριασµό % Καταθέσεων από τα ΑΤΜς Τραπεζών Εξωτερικού Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Καταθετικό Λογαριασµό από τα ΑΤΜς Τραπεζών 8,000 Εξωτερικού 9 Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Λογαριασµό Καταθέσεων από τα ΑΤΜς του ικτύου της ALPHA BANK. Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Λογαριασµό Καταθέσεων από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Έξοδα Αντικατάστασης και αποστολής Κάρτας Επί του ποσού ανάληψης πλέον,25 Στην Ελλάδα 0 Σε περίπτωση αντικατάστασης κάρτας και Στην Ευρώπη 0 επείγουσας αποστολής αυτής στον κάτοχο µε ταχυµεταφορά, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τα Στις Λοιπές Χώρες 5 πραγµατικά έξοδα αποστολής. 9 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

10 Έξοδα Αντικατάστασης ΡΙΝ Στην Ελλάδα 0 0 Στο Εξωτερικό Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. 0 Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς του ικτύου της 2 ALPHA BANK. 0.8 Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ. 0.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση αντικατάστασης Pin και επείγουσας αποστολής νέου στον κάτοχο µε ταχυµεταφορά, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής. 2 4 Τα έσοδα από προµήθειες χρεωστικών και πιστωτικών καρτών γίνονται εγγραφή από τη /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ Η ανάληψη µετρητών µε πιστωτική κάρτα επιβαρύνεται µε τόκο από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της. Για συναλλαγές στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ ("NOT IN" KΡΑΤΗ) καθώς και στις λοιπές χώρες, η µετατροπή σε Ευρώ γίνεται µε βάση τις σχετικές ισοτιµίες του οργανισµού MASTERCARD INTERNATIONAL και VISA κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής κι εν συνεχεία κατά την ηµεροµηνία της µηχανογραφικής επεξεργασίας της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία εγγραφής στο λογαριασµό του κατόχου γίνεται η εγγραφή µε βάση το δελτίο τιµών συναλλάγµατος της Τράπεζας, µέση τιµή, και µε προσαύξηση έως 2.60%, η οποία συµπεριλαµβάνεται στο τελικό ποσό της συναλλαγής. Στο λογαριασµό του πελάτη εµφανίζεται το ποσό στο νόµισµα που έγινε η συναλλαγή (στην περιγραφή) και η χρέωση του τελικού ποσού σε Ευρώ. Τηλέφωνο για δήλωση απώλεια ή κλοπή κάρτας INTERNET BANKING A/A ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Έξοδα Λειτουργίας (e-token) - Ιδιώτες Ετησίως Έξοδα Λειτουργίας (e-token) - Επιχειρήσεις Ετησίως 0.00 Κίνηση λογαριασµού 4 Μεταφορά σε λογαριασµό µου 5 Μεταφορά σε λογαριασµό τρίτου 6 Προετοιµασία / ιαχείριση Μισθοδοσίας 7 Αίτηση προδηλωµένου λογαριασµού 8 Αλλαγή µυστικού κωδικού Ανώτατο όριο Εξερχόµενων Εµβασµάτων προς 9 2, Ηµερησίως ανά πελάτη Τράπεζες Εξωτερικού Ανώτατο όριο Εξερχόµενων Εµβασµάτων προς 50, Εβδοµαδιαίως ανά πελάτη Τράπεζες Εσωτερικού ΚΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Παροχή πληροφοριών από το αρχείο ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ α)που θα αφορούν εγγραφές µέχρι ένα χρόνο από την ηµεροµηνία αίτησης των στοιχείων. β)από ένα χρόνο µέχρι τέσσερα χρόνια. Στην περίπτωση που ζητούνται φωτοαντίγραφα στοιχείων επιπλέον είσπραξη ανά τεµάχιο. γ) πάνω από 4 έτη δ) Για στοιχεία που οφείλονται σε παραδροµές καταστηµάτων µας, οι πληροφορίες θα δίδονται χωρίς Προµήθεια 25 - Πάγιο 5 - Πάγιο 5 5 Πάγιο - κατά περίπτωση - - Σηµείωση : Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες θα αφορούν εγγραφές (στοιχεία) πέραν των τεσσάρων χρόνων από την ηµεροµηνία αίτησης, θα γίνεται ειδική συµφωνία ανάλογα µε την απασχόληση και µε ελάχιστα τα παραπάνω ποσά. 2 Έκδοση συστατικών επιστολών Πάγιο 5 - Χορήγηση βεβαίωσης προς ορκωτούς λογιστές. Πάγιο Επιστολή για διαγραφή δυσµενών (εκτός των 4 Πάγιο 5 προβλεποµένων από το νόµο ως ανέξοδα) 5 Αποστολή Αρχείου Μισθοδοσίας 6 Αποστολή SMS ενηµέρωσης για Μισθοδοσία Αποστολή SMS ενηµέρωσης για Ακάλυπτες 7 επιταγές, Ληξιπρόθεσµες Οφειλές, λήξη Ορίων 0.6 Κ/Κ, Νοµιµοποιητικών εγγράφων κ.λπ. 8 Αποστολή ενηµέρωσης για Μισθοδοσία Ανά SMS. Χρεώνεται για ενηµερώσεις που εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του πελάτη. 0 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/202

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασµοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα Φοιτητικά Συναλλαγματική Προµήθεια : (α) Μέχρι 34.000 : 0,5%, Ελάχιστο 5 (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα ιεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σμο τρίτου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό Όταν ο δικαούχος των δυο λ/σμων είναι το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 Πελάτες 'Private Banking': 03.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω JCC, SEPA 1, SWIFT µέχρι 50χιλ από λογαριασµό Ευρώ ή µετρητά Ευρώ όπου εφαρµόζεται Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟ ΩΝ/ ΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟ ΩΝ/ ΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟ ΩΝ/ ΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ : A112 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α1 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 3 Α2 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 4 Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : A112 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α1 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 3 Α2 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 4 Α3

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο)

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 12.4 Οκτώβριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS AGROKARTA) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS/ ΕΘΝΟCASH

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015

Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015 Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα