Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα. Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα. Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας"

Transcript

1 Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας

2 Η θνητότητα από καρκίνο του πνεύµονα είναι µεγαλύτερη από το σύνολο της θνητότητας από τους καρκίνους του κόλου, του µαστού και του προστάτη

3 Το κάπνισµα Ευθύνεται για το 85 % των περιπτώσεων του καρκίνου του πνεύµονα Σχετίζεται ισχυρά µε τον από πλακώδες επιθήλιο, τον µικροκυτταρικό και τον από µεγάλα κύτταρα καρκίνο του πνεύµονα Η χρήση τσιγάρων µε φίλτρο και χαµηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη, έχει αυξήσει σηµαντικά τη συχνότητα του περιφερικού αδενοκαρκινώµατος (υψηλή η ευαισθησία της low dose spiral CT στην αποκάλυψη αυτών των όζων)

4 Η 5ετής θνητότητα για το στάδιο Ι είναι: χωρίς χειρουργική εξαίρεση % µετά χειρουργική εξαίρεση 20-50%

5 Στη δεκαετία του 70 στις ΗΠΑ, το National Cancer Institute υποστήριξε 3 µεγάλα προοπτικά πρωτόκολλα, µε ακτινογραφία θώρακα και κυτταρολογική πτυέλων, µε συµµετοχή περισσότερων από ατόµων. Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν ελάττωση της θνητότητας Στην Τσεχία, τυχαιοποιηµένη µελέτη καπνιστών έδειξε υψηλότερο ποσοστό καρκίνου σε πρώιµο στάδιο και βελτίωση της 5ετούς επιβίωσης, αλλά όχι και ελάττωση της θνητότητας

6 Γιατί αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον; Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι πλέον η οδηγός αιτία θανάτου από καρκίνο Η θεραπεία σε πρώιµο στάδιο βελτιώνει σηµαντικά την πρόγνωση Η ελικοειδής αξονική τοµογραφία έχει υψηλή ευαισθησία στην αποκάλυψη µικρών πνευµονικών όζων

7 Peripheral lung cancer screening and detection with low dose spiral CT versus radiography Kaneko and coworkers. Radiology 1996 Είναι η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά για τη χρήση της low dose spiral CT, στον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύµονα Σε πιο πρόσφατη αναφορά του ίδιου (2000): στις 42 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύµονα, οι 34 (81%) ήταν σταδίου ΙΑ και η 5ετής επιβίωση ήταν 81%

8 Αποτελέσµατα µελέτης Αποτελέσµατα προληπτικού ελέγχου µελέτης Εξετάσθηκαν 817 ασυµπτωµατικά άτοµα ετών, µε µέσο κάπνισµα 45 πακέτα- χρόνια Εξετάσθηκαν 817 ασυµπτωµατικά άτοµα ετών, µε µέσο κάπνισµα 45 πακέταχρόνια για όλες τις ηλικίες : 1.3% για Ο επιπολασµός > 50 ετών ήταν : 2.1 % για όλες τις ηλικίες : 1.3% για > 50 ετών : 2.1 % Στάδιο ΙΙ 2 περιπτώσεις (20%) ήταν καλοήθεις Radiology 2002

9 Low dose spiral CT Στοχεύει στην ανακάλυψη καρκίνου του πνεύµονα σε προκλινικό στάδιο Είναι πιο ακριβής στην ανακάλυψη του περιφερικού πνευµονικού όζου Ανακαλύπτει περισσότερους πνευµονικούς όζους από την ακτινογραφία θώρακα Χρησιµοποιεί περίπου το 20% της δόσης ακτινοβολίας της τυπικής CT εξέτασης Γίνεται ανά έτος σε καπνιστές άνω των ετών

10 Τεχνικές της low dose spiral CT ma kvp 120 Slice 5 mm Pitch 2 Reconstruction 5 mm Χωρίς σκιαστικό Ένα spiral όλη η εξέταση Από τις βάσεις προς τις κορυφές Για εκτίµηση µεγέθους WW 1500, WL -650

11 Το δραστικό ισοδύναµο δόσης Ακτινογραφία θώρακος F και P : 0,08-0,25 msv Low dose CT : 1 msv ανά εξέταση International Commission on Radiological Protection : Ο κίνδυνος από την ακτινοβολία είναι 5%/ Sv, δηλαδή η έκθεση 100 ατόµων σε δραστικό ισοδύναµο δόσης 1Sv, θα εισάγει 5 επιπλέον περιπτώσεις κακοήθειας σε αυτόν τον πληθυσµό, στα επόµενα 30 έτη

12 Προληπτικός έλεγχος µε low dose CT 50χρονη καπνίστρια (καπνιστής) υποβάλλεται σε ετήσιο προληπτικό έλεγχο µέχρι την ηλικία των 75 ετών Η ακτινοβολία εισάγει επιπλέον κίνδυνο καρκίνου 0,85% (0,23%) στον ήδη αναµενόµενο κίνδυνο καρκίνου του πνεύµονα, που είναι 17% (15,8%) Ο κίνδυνος είναι µικρότερος από το όφελος Radiology 2004; 231:

13 Πως θα γίνει ευρέως αποδεκτός ο προληπτικός έλεγχος; Με διεξαγωγή τυχαιοποιηµένων µελετών στις οποίες η οµάδα προληπτικού ελέγχου συγκρίνεται µε οµάδα µη ελέγχου σκοπός είναι η σύγκριση της θνητότητας από καρκίνο του πνεύµονα N Engl J Med 2000

14 I N T E R N A T I O N A L E A R L Y L U N G C A N C E R A C T I O N P R O G R A M Joan & Sanford I. Weill Medical College of Cornell University USA City of Hope National Medical Center USA Evanston Northwestern Healthcare Medical Group USA Greenwich Hospital USA Georgia Institute for Lung Cancer Research USA Jackson Memorial Hospital University of Miami USA Karmanos Cancer Institute USA Mount Sinai Comprehensive Cancer Center USA Sharp Memorial Hospital USA Swedish Medical Center USA Clinica Universitaria de Navarra Facultad de Medicina SPAIN Hadassah Medical Organization ISRAEL LungenZentrum Hirslanden SWITZERLAND National Cancer Institute Regina Elena ITALY Fox Chase Cancer Center USA H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute USA National Shikoku Cancer Center Hospital JAPAN University of Muenster GERMANY Yale University School of Medicine USA

15 Οι απαιτήσεις για την επιτυχία ενός Προγράµµατος Προληπτικού Ελέγχου Είναι σοβαρή η νόσος; Είναι θεραπεύσιµη η νόσος; Ο πληθυσµός που θα εξετασθεί εµφανίζει υψηλή συχνότητα προκλινικής νόσου; Η µέθοδος αποκαλύπτει τη βλάβη σε προκλινικό στάδιο; Η ίδια η µέθοδος προκαλεί µικρή νοσηρότητα; Η µέθοδος είναι οικονοµικά ανεκτή και ευρέως διαθέσιµη; Είναι αποτελεσµατική η θεραπεία όταν αποκαλύπτεται σε προκλινικό στάδιο; Έχει σηµαντικές παρενέργειες η θεραπεία;

16 Το µέγεθος του προγράµµατος Εάν η νόσος είναι υπεύθυνη για 3-5 θανάτους / έτος / άτοµα θα απαιτηθούν σχεδόν από άτοµα στην οµάδα προληπτικού ελέγχου και στην οµάδα αναφοράς για να φανεί µία µικρή, αλλά στατιστικά σηµαντική διαφορά στις δύο οµάδες Η προτεινόµενη από τους επιδηµιολόγους του NCI (National Cancer Institute) µελέτη θα διαρκέσει περίπου 14 χρόνια για να ολοκληρωθεί

17 Τα µειονεκτήµατα της επιπλέον έρευνας του πνευµονικού όζου Η low dose spiral CT έχει υψηλή ευαισθησία στην αποκάλυψη του πνευµονικού όζου, αλλά χαµηλή ειδικότητα για τον καρκίνο. Το πρόβληµα είναι έντονο στην 1η baseline εξέταση Η βιοψία και το ΡΕΤ µπορεί να έχουν σηµαντικά ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα (ο στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι ο µικρός πνευµονικός όζος) Η θωρακοτοµή για τον καρκίνο του πνεύµονα, εµφανίζει στις 30 ηµέρες θνητότητα 2-4%, µε επιπλέον µείζονες και ελάσσονες επιπλοκές

18 Μη ιατρικές παράµετροι Εκατοµµύρια καπνιστές Το ενδιαφέρον των κατασκευαστών αξονικών τοµογράφων για την low dose spiral CT, ιδιαίτερα µε την πλέον προηγµένη τεχνολογία (multislice) Το ενδιαφέρον των media Τα περισσότερα Ευρωπαϊκά Συστήµατα Υγείας, δεν προβλέπουν προληπτικούς ελέγχους Νοµικά, µπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στην ακτινοβόληση ασυµπτωµατικών ατόµων

19 Ο µονήρης πνευµονικός όζος Το κύριο ερώτηµα που ακολουθεί την αποκάλυψη του µονήρους όζου είναι: καλοήθης ή κακοήθης Μερικοί από τους όζους χαρακτηρίζονται καλοήθεις µε αρκετή βεβαιότητα Δεν υπάρχει η ίδια βεβαιότητα στον χαρακτηρισµό κακοήθεις όζοι Ο όρος ενδιάµεσοι όζοι έχει εκτοπίσει τον όρο κακοήθεις όζοι

20 Ποιοι όζοι µπορεί να µην αναγνωρισθούν; Εντοπισµός σε περιοχή ίνωσης Ενδοβρογχική εντόπιση Παρουσία αµυδρά υψηλών πυκνοτήτων που υπαινίσσονται επασβέστωση Πολύ µικρό µέγεθος των όζων Όζοι εφαπτόµενοι σε αγγεία Κεντρικοί, παραπυλαίοι όζοι

21 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα κακοήθειας Οι κλινικοί που αναφέρονται στον ίδιο τον εξεταζόµενο (η ηλικία, το κάπνισµα, το ιστορικό έκθεσης σε άλλους καρκινογόνους παράγοντες) Οι ακτινολογικοί

22 Οι ακτινολογικοί παράγοντες Οι επασβεστώσεις Το περίγραµµα Το µέγεθος Ο ρυθµός αύξησης του µεγέθους Η πυκνότητα Η παρουσία βρογχογράµµατος Η πρόσληψη σκιαστικού

23 Ο χρόνος διπλασιασµού αναφέρεται στον όγκο και όχι στη διάµετρο του πνευµονικού όζου. Όταν η διάµετρος αυξηθεί κατά 1.27 τότε ο όγκος διπλασιάζεται διάµετρος όγκος

24 Αλγόριθµος για την επιπλέον έρευνα των πνευµονικών όζων Ετήσιος προληπτικός έλεγχος Σε αρνητική CT εξέταση Σε παρουσία όζου-όζων µε σαφή χαρακτηριστικά καλοήθειας Σε όζους διαµέτρου έως 3mm

25 Αλγόριθµος για την επιπλέον έρευνα των πνευµονικών όζων Επανεκτίµηση στους 3, 6, 12 και 24 µήνες Όζοι χωρίς σαφή χαρακτηριστικά καλοήθειας, µε διάµετρο έως 10 mm Γίνεται εντοπισµένο HRCT ή και CMCT Οι επανεκτιµήσεις ακολουθούν σε σταθερότητα του µεγέθους

26 Βιοψία ή PET Αλγόριθµος για την επιπλέον έρευνα των πνευµονικών όζων Όζος µε διάµετρο µεγαλύτερη των 10mm Όζος µε οποιαδήποτε διάµετρο, που έχει αυξήσει το µέγεθός του

27 Δεν υπάρχει µία και µοναδική σωστή στρατηγική για τη διαφορική διάγνωση του καλοήθους και κακοήθους όζου Επιπλέον της CT εξέτασης (HRCT, CMCT) το PET (Positron Emission Tomography) η διαδερµική δια λεπτής βελόνας βιοψία(fna) η βρογχοσκοπική βιοψία η VAT (Video Assisted Thoracoscopy) και τέλος η χειρουργική επέµβαση Βοηθά και η χρήση της ποσοτικής ανάλυσης

28 Πιθανές αναλογίες για ειδικά ακτινολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά 5,54 Ακιδωτά όρια 5,23 >3cm 4,16 >70 ετών 3,40 κακοήθης ρυθµός αύξησης 2,27 καπνιστής 1,22 εντόπιση στο άνω λοβό 0,52 <1cm 0,30 οµαλά όρια 0, ετών 0,19 µη καπνιστής 0, ετών 0,01 καλοήθης επασβέστωση 0,01 καλοήθης ρυθµός αύξησης

29 chestx-ray.com

30 Γιατί υπάρχει σκεπτικισµός σχετικά µε την χρήση της low dose spiral CT, ενώ τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά; Δυνητικά αρνητικά αποτελέσµατα του screening είναι Η ψυχική επιβάρυνση των εξεταζόµενων Το κόστος Οι παρενέργειες από τις επιθετικές µεθόδους για τα καλοήθη οζίδια Overdiagnosis bias Lead time bias Length time bias

31 Lead Time Είναι ο χρόνος που παρεµβάλλεται µεταξύ της αποκάλυψης της βλάβης στον προληπτικό έλεγχο και της έναρξης εµφάνισης συµπτωµάτων από τη βλάβη

32 Lead Time.5.6 διάµετρος Αδενοκαρκίνωµα (control) Χρόνος διπλασιασµού 6 µήνες Αδενοκαρκίνωµα (screening) Χρόνος διπλασιασµού 6 µήνες Lead Time Έναρξη συµπτωµάτων

33 Length-time bias Οφείλεται στην ετερογένεια της βιολογικής συµπεριφοράς του καρκίνου Η πιθανότητα αποκάλυψης καρκίνου στον προληπτικό έλεγχο, είναι ανάλογη της διάρκειας της προκλινικής φάσης Οι πιο αργής εξέλιξης βλάβες θα εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των αποκαλυπτόµενων βλαβών Εποµένως η επιβίωση των βλαβών του προληπτικού ελέγχου θα είναι καλύτερη

34 Length-time bias διάµετρος όγκος Μικροκυτταρικό Ca Χρόνος διπλασιασµού 1 µήνας Αδενοκαρκίνωµα Χρόνος διπλασιασµού 6 µήνες

35 CT screening of lung cancer Lee, Forman,AJR 2007 International Early Lung Cancer Screening: Η επιβίωση ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα σταδίου Ι είναι συγκρίσιµη µε την επιβίωση πρώϊµου καρκίνου του µαστού που αποκαλύπτεται στη µαστογραφία. N Engl J Med 2006 Δεν είναι ειδική εξέταση για τον καρκίνο του πνεύµονα Lead-time bias and overdiagnosis Προσθέτει ακτινοβολία, ιδιαίτερα σε παρακολούθηση βλαβών Προσθέτει κόστος Προσθέτει µη αναγκαίες επεµβάσεις (βιοψία, σφηνοειδής εκτοµή)

36 Διακοπή ή ελάττωση του καπνίσµατος 74% των ατόµων που συµµετείχαν σε τµήµα του προγράµµατος της ELCAP, συµµετείχαν και σε µελέτη για τον έλεγχο της υποκίνησης σε διακοπή του καπνίσµατος, εξαιτίας της συµµετοχής στον προληπτικό έλεγχο 23% διέκοψαν το κάπνισµα (η αναµενόµενη ετήσια αναλογία στον γενικό πληθυσµό των καπνιστών είναι περίπου 7%) 26% ελάττωσαν το κάπνισµα 48% δεν µετέβαλαν τις καπνισµατικές συνήθειες <3% αύξησαν το κάπνισµα Από αυτούς που διέκοψαν το κάπνισµα, µόνον 10% χρησιµοποίησε φαρµακολογική υποστήριξη

37 Ο αποδέκτης του προγράµµατος είναι η πολυπληθής οµάδα των καπνιστών, που θα πρέπει να ενηµερωθεί πλήρως πριν τη συµµετοχή στο πρόγραµµα Η σαφής ωφέλεια είναι το υψηλό ποσοστό αποκάλυψης καρκίνου σε στάδιο Ι, µε πλεονεκτική 5ετή επιβίωση Εάν ισχύσει ο προληπτικός έλεγχος, µε την υποχρεωτική από το πρόγραµµα πλήρη ενηµέρωση για τους κινδύνους του καπνίσµατος, θα είναι η µεγαλύτερη αντικαπνισµατική εκστρατεία

38 Η επίσηµη θέση της American Cancer Society Δεν προτείνεται ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύµονα, ούτε και στα άτοµα υψηλού κινδύνου

39

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ)

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Συχνότητα και θνησιμότητα Ca μαστού Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι κυμαίνεται σε 800 νέες περιπτώσεις ανά έτος σε 1.000.000 γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Μονήρης Πνευμονικός Όζος Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» ΟΡΙΣΜΟΙ Όζος: σφαιρική ή ωοειδής σκίαση με σαφή όρια, 3 εκ, περιβαλλόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Ανασκόπηση Σταδιοποίηση μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Αναζήτηση της στρατηγικής με την ιδανική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Βασίλειος Σ. Σκούρας 1,2, Nicholas J. Pastis 1, Βλάσης Πολυχρονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική

Διαβάστε περισσότερα

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler»

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» «Διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του μαστού με μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» Κωνσταντάτου Ελένη Α.Μ. 1114 Ειδικευόμενη ιατρός ακτινολογίας Τριμελής επιτροπή : Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ιευθυντής: Καθηγητής ημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο Μετά την διάγνωση ενός νεοπλάσματος και την εφαρμογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τακτική παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ιάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ιάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 2012 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Ι. Μπουκοβίνας,. Παπαμιχαήλ, Ν. Ανδρουλάκης, Α. Αθανασιάδης, Χ. Χριστοδούλου, Ε. Χρυσού, Χ. Εμμανουηλίδης, Χ. ερβένης, Ρ. Κατωπόδη, Π. Κουντουράκης, Θ. Μακατσώρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (Τ.Ε.Ι.) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας, Παράρτηµα Σητείας ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Εισήγηση Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Στέφανος Νικολούζος 1 Γεωργία Ζαχαρία 2 Άννα Μουζακίτη 3 Μαρία Κουρή 4 Κωνσταντίνος Καγκουρίδης 5 Ευάγγελος Ντουβέλης 3 Νικόλαος Καποδίστριας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το κάπνισμα 2008-2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αθήνα, 2008 2 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Σκρουμπέλος Αναστάσιος, Κυριόπουλος Γιάννης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας 2010 a.skroumpelos [Type the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund προς εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα