ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: 18/06/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΠΙΤΟΚΙΑ) Επεξηγήσεις Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων, για κεφάλαιο κίνησης, σε ευρώ Ε.Ε.Χ. 10,00% (1), (2) Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσμων Χορηγήσεων, σε ευρώ Π.Ε.Β.Χ. 9,15% (1), (3) Ελάχιστο Επιτόκιο Δανείων, μέσης και μακράς διάρκειας, σε ευρώ Ε.Ε.Δ. 6,50% (1), (4) Κεφάλαιο Κίνησης σε συνάλλαγμα (Δ) (1) Βασικό Επιτόκιο Factoring B.E.F. 5,67% (1), (5), (9) Βασικό Επιτόκιο Margin Account B.E.M.A. 7,90% (1), (6) Επιτόκιο Προϊόντος «Attica Προεξόφληση Άτοκων Δόσεων» Επιτόκιο Leasing α) Leasing Εξοπλισμού β) Leasing Ακινήτων Επιτόκιο Δανείων Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ» εφαρμοζόμενο στο 60% του ποσού του δανείου (το 40% είναι άτοκο): α)υποπρογράμματα 1 Δάνεια Επενδυτικών Σχεδίων β)υποπρόγραμμα 2 Δάνεια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) γ) Υποπρόγραμμα 3 Δάνεια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) με Επιδότηση Επιτοκίου Επιτόκιο Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου από 5,5% έως 8,5% Euribor 1μήνα ή 3μηνών πλέον περιθωρίου από 5,00% έως 8,50% Euribor 1μήνα ή 3μηνών πλέον περιθωρίου από 5,00% έως 8,00% Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου 6,50% Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου 6,50% Σταθερό 6,50% κατά τα 2 πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου το οποίο επιδοτείται πλήρως από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ (ήτοι άτοκο για τα 2 πρώτα έτη του δανείου) Euribor 1μηνός, πλέον περιθωρίου 6,50% μετά το πέρας των 2 ετών και μέχρι τη λήξη του δανείου Euribor 1μήνα ή 3μηνών ή 6μηνών ή 12μηνών πλέον περιθωρίου από 2,50% έως 7,5% (7), (8) (7), (8) (10) (1), (11) (Δ) = Διαπραγματεύσιμο, με βάση το ισχύον Libor του νομίσματος και προσαύξηση μέχρι 5 εκατοστιαίες μονάδες (1) Οι τόκοι των Βραχυπροθέσμων Χορηγήσεων και των Δανείων προς Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες λογίζονται και είναι καταβλητέοι ανά τρίμηνο, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά στη σύμβαση. Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων, έτος 360 ημερών. Επιτόκιο υπερημερίας (πέραν του ενήμερου) 2,50%. Οι πιστούχοι επιβαρύνονται με την Εισφορά Ν.128/75 η οποία αποδίδεται στην Τράπεζα Ελλάδος (σήμερα 0,60%). Χρόνος έναρξης τοκοφορίας η ημέρα λήψης της χορήγησης. Χρόνος λήξης τοκοφορίας, σε περίπτωση καταβολής μετρητών, για τους αλληλόχρεους λογαριασμούς η επόμενη εργάσιμη ημέρα, για τις δε δόσεις δανείων τοκοχρεωλυτικών ή χρεολυτικών, η ημερομηνία καταβολής. Τα βασικά επιτόκια υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στον Τύπο. Για τους λογαριασμούς που συνδέονται με σύμβαση Α.Α.Λ. εκδίδεται «αντίγραφο κίνησης λογαριασμού» ανά τρίμηνο. (2) Το Ε.Ε.Χ. προσαυξάνεται μέχρι 5,00 εκατοστιαίες μονάδες. (3) Το Π.Ε.Β.Χ. προσαυξάνεται μέχρι 5,00 εκατοστιαίες μονάδες. (4) Το Ε.Ε.Δ. προσαυξάνεται μέχρι 4,00 εκατοστιαίες μονάδες. (5) Το Β.Ε.F. προσαυξάνεται μέχρι 4,00 εκατοστιαίες μονάδες. (6) Το Β.Ε.Μ.Α. προσαυξάνεται από 2,15 έως 4,15 εκατοστιαίες μονάδες (7) Οι πιστούχοι επιβαρύνονται με την Εισφορά Ν.128/75 η οποία αποδίδεται στην Τράπεζα Ελλάδος (σήμερα 0,60%). (8) Για λόγους προσδιορισμού του συνολικού συμβατικού επιτοκίου ουδέποτε η τιμή του EURIBOR μπορεί να μειωθεί κάτω του μηδενός. Οι τόκοι της χρηματοδότησης εισπράττονται κατά την προεξόφληση των άτοκων δόσεων. Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων, έτος 365 ημερών. (9) Το Βασικό Επιτόκιο Factoring αφορά τα προϊόντα Factoring με αναγωγή. (10) Το επιτόκιο εφαρμόζεται στο 60% του ποσού του δανείου καθώς το 40% του ποσού του δανείου που προέρχεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι άτοκο. Επίσης μόνο το 60% του ποσού του δανείου που προέρχεται από κεφάλαια της Τράπεζας επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, όπως εκάστοτε ισχύει και καταβάλλεται από τον πελάτη και στα 3 Υποπρογράμματα καθ όλη τη διάρκεια του δανείου. Για λόγους προσδιορισμού του συνολικού συμβατικού επιτοκίου ουδέποτε η τιμή του EURIBOR μπορεί να μειωθεί κάτω του μηδενός. Για το Υποπρόγραμμα 1 & 2 οι τόκοι λογίζονται και είναι καταβλητέοι ανά ημερολογιακό εξάμηνο και η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται σε εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις. Για το Υποπρόγραμμα 3 οι τόκοι λογίζονται και είναι καταβλητέοι ανά επετειακό μήνα και η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται σε μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις. Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων, έτος 360 ημερών. Επιτόκιο υπερημερίας (πέραν του ενήμερου) 2,50%. (11) Η Τράπεζα διασφαλίζει ότι το όφελος της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας μετακυλίεται στην Επιχείρηση μέσω της μείωσης απαίτησης εξασφαλίσεων ή/και του μειωμένου επιτοκίου. Για λόγους προσδιορισμού του συνολικού συμβατικού επιτοκίου ουδέποτε η τιμή του EURIBOR μπορεί να μειωθεί κάτω του μηδενός. Για τους λογαριασμούς εκδίδεται «αντίγραφο κίνησης λογαριασμού» ανά τρίμηνο.

2 2. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) Προμήθειες, Ελάχιστο Ευρώ αξιολόγησης αιτήματος για δάνειο μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας 2ο/οο επί του ύψους του δανείου, με ελάχιστο 300 και μέγιστο ευρώ (1) αξιολόγησης αιτήματος για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας 2ο/οο επί του ύψους του δανείου, με ελάχιστο 300 και μέγιστο1.000 ευρώ (1) έγκρισης για δάνειο μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του δανείου) έως 2% επί του ύψους του εγκεκριμένου δανείου με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 500 και μέγιστο ποσό ΕΥΡΩ 5.000, κατά την ημερομηνία αρχικής έγκρισης του (1) έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του δανείου) έως 2% επί του ύψους του εγκεκριμένου δανείου κατά την ημερομηνία αρχικής έγκρισης του (1) διαχείρισης Μακροπρόθεσμου Δανείου (*) Τα έξοδα είναι ετήσια και εισπράττονται καθόλη τη διάρκεια του δανείου πάγιο 500 (*) παρακολούθησης προεξόφλησης άτοκων δόσεων, για το προϊόν «Attica Προεξόφληση Άτοκων Δόσεων» (11) πάγιο 300 Τροποποίησης Εγκεκριμένων Ορίων ή Εφάπαξ Έγκρισης Αιτήματος (2) μέχρι ,00 πάγιο 220 από ,01 έως ,00 πάγιο 260 από ,01 έως ,00 πάγιο 360 από ,01 έως ,00 πάγιο 420 από ,01 έως ,00 πάγιο 550 από ,01 έως ,00 πάγιο 700 από ,01 και άνω πάγιο 800 πληροφοριών επί συναλλαγματικών και επιταγών, επί της αξίας του πινακίου 0,5% με ελάχιστο 21 ενεχύρασης μεταχρονολογημένων επιταγών 1% με ελάχιστο 6 ανά επιταγή διαδικασίας έγκρισης, ανανέωσης/παράτασης δανείων σε συν/μα ή δανείων με επιτόκιο διατραπεζικής πάγιο 90 έγκρισης ετήσιου ορίου πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης ή/και εγγυητικές επιστολές, επί του ύψους του ορίου (3) : Εφάπαξ 2,00% επί του ύψους του εγκεκριμένου ορίου ή 1,00% επί του ύψους του εγκεκριμένου ορίου ανά ημερολογιακό εξάμηνο και κατά τις ημερομηνίες αρχικής έγκρισης και ανανέωσης του ορίου. Ελάχιστο ποσό εξόδων 350. Αδράνειας επί του αχρησιμοποίητου υπολοίπου της πίστωσης (12) 0,30% ετησίως ελέγχου τίτλων και εγγραφή προσημείωσης/ υποθήκης (4), (5) 0,4% με ελάχιστο 311 ελέγχου τίτλων και εγγραφή προσημείωσης/ υποθήκης (4), (5) 0,4% με ελάχιστο 311 ελέγχου ακίνητης περιουσίας και εγγραφής βαρών (4), (5) πάγιο 18 άρσης ή μείωσης προσημείωσης: 55, πλέον εξόδων αμοιβής παράστασης δικηγόρου 134 (6) Ρύθμιση οφειλών 1%, με ελάχιστο 90 και μέγιστο 600 ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ: Τον δανειολήπτη βαρύνουν οι αμοιβές και τα έξοδα των συνεργαζόμενων εκτιμητών που εκάστοτε απαιτούνται, όπως ενδεικτικά για εκτίμηση αξίας ακινήτου, για επανεκτίμηση αξίας ακινήτου, για πιστοποίηση προόδου εργασιών έργου, για γνωμάτευση πολεοδομικής νομιμότητας κ.λπ. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να παραλαμβάνετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Καταστήματος. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΤΗΝ ATTICA BANK: Προμήθεια Οργάνωσης (7) 0,70% επί του ποσού του δανείου Ελάχιστο Προμήθεια Διαχείρισης (8) 0,30% επί του ποσού του δανείου Ελάχιστο Προμήθεια Θεματοφυλακής (9) Προμήθεια Αδράνειας (10) 0,20 επί του ποσού του δανείου 0,40% επί του κεφαλαίου των εκάστοτε μη εκδοθεισών ομολογιών

3 2. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) Διαχειριστικό κόστος δανείων της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ» Προμήθειες, Ελάχιστο Ευρώ Σε περίπτωση εκταμίευσης δανείων (κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού και δανείων επενδυτικών σχεδίων) από κοινού με το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (πρώην ΕΤΕΑΝ), σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Διαχειριστικό κόστος ανά δανειακή Σύμβαση (13) Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ Δάνεια επενδυτικών σχεδίων Attica Eπιχειρηματική Χρηματοδότηση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) Attica Eπιχειρηματική Ανάπτυξη Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) με επιδότηση επιτοκίου Attica Επιχειρηματική Ανάπτυξη με επιδότηση επιτοκίου 0,5 % επί του αρχικού ύψους του δανείου ΕΦΑΠΑΞ, με ελάχιστο 100 και μέγιστο ,5 % επί του αρχικού ύψους του δανείου ΕΦΑΠΑΞ, με ελάχιστο 100 και μέγιστο ,5 % επί του αρχικού ύψους του δανείου ΕΦΑΠΑΞ, με ελάχιστο 100 και μέγιστο (1) που αφορούν στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, στην αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου ή γενικότερα των μακροπρόθεσμων αναγκών της, στην ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισμού και των προοπτικών του κλάδου. (2) για την εξέταση της σκοπιμότητας τροποποίησης των ήδη εγκεκριμένων όρων και ορίων, ή έξοδα εξέτασης της πιστοδοτικής ανάγκης για εφάπαξ έγκριση πίστωσης. (3) που αφορούν στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, στη διερεύνηση της πιστωτικής ανάγκης, στην ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισμού και των προοπτικών του κλάδου. Διάρκεια έγκρισης ορίου 6 μήνες. Τα πιο πάνω ποσά είναι μέγιστα και υποχρεωτικά για όλους τους πιστούχους, εξαιρουμένων των λογαριασμών σε εμπλοκή. (4) Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα υποθηκοφυλακείου. Η ελέγχου τίτλων γίνεται ανά ακίνητο. Για έλεγχο εκτός πόλης καταστήματος, επιβαρύνονται με τα πραγματικά έξοδα μετάβασης και τυχόν διαμονής. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα υποθηκοφυλακείου (0,75% επί του ποσού της προσημείωσης πλέον 100 περίπου για την χαρτοσήμανση αίτησης και την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφου περίληψης), καθώς και τα έξοδα χαρτοσήμανσης δικογράφων, τα οποία επιβαρύνεται ο πιστούχος. Σημειώνεται ότι τα τέλη εγγραφής προσημείωσης στα λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία ανέρχονται σε ποσοστό 0,82% επί του ποσού της προσημείωσης. (5) Τα έξοδα αυτά δεν ισχύουν για μη εκτοκιζόμενους λογαριασμούς και πιστούχους σε εμπλοκή. (6) Εξαιρούνται περιπτώσεις διαφορετικής ς με βάση αποφάσεις των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων Σε περίπτωση που οι ελάχιστες αμοιβές για παράσταση δικηγόρου αναπροσαρμοστούν με απόφαση του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου, θα ισχύει η με βάσει αυτή αμοιβή. (7) Εισπράττεται εφάπαξ κατά την υπογραφή του Ομολογιακού Δανείου. (8) Εισπράττεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του δανείου και εφεξής σε κάθε ετήσια επέτειο μέχρι τη λήξη του δανείου. (9) Εισπράττεται κατά την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών και εφεξής σε κάθε ετήσια επέτειο αυτής μέχρι τη λήξη του δανείου. (10) Δεν υφίσταται σε περίπτωση που το σύνολο των ομολογιών εκδοθούν εντός περιόδου 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβατικών κειμένων. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου και μέχρι το τέλος της περιόδου διαθεσιμότητας του δανείου, υφίσταται η συγκεκριμένη προμήθεια επί του κεφαλαίου των εκάστοτε μη εκδοθεισών ομολογιών. (11) που αφορούν την ετήσια πάγια λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη παρακολούθησης προεξόφλησης άτοκων δόσεων. (12) Τα έξοδα θα χρεώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. (13) Εισπράττεται εφάπαξ κατά την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης. Σημ.: Για έξοδα διαχείρισης, αξιολόγησης, ασφάλιστρα, κ.α. LEASING & FACTORING, απευθύνεστε στους αρμόδιους λειτουργούς των κατ/των. Σημ.: Οι προμήθειες εγγυητικών επιστολών εισπράττονται ανά αδιαίρετο τρίμηνο 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Προμήθειες, Ελάχιστο Ευρώ Ι. Εγγυητικές σε ευρώ α. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 0,50% 45 β. Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 1,00% 60 γ. Λήψης προκαταβολών, καλής πληρωμής, εμπορευμάτων κλπ. 1,25% 75 δ. Προσωρινούς διακανονισμούς προς πρακτορεία, τελωνεία, και Τράπεζα Ελλάδος. 0,45% 45 ε. Δασμών, αντικατάστασης δεκάτων. 1,25% 45 στ. Προμήθεια τροποποίησης εγγυητικής επιστολής (αύξηση/μείωση ποσού, αλλαγή 45 διάρκειας κ.λπ.) ΙΙ. Εγγυητικές σε συνάλλαγμα α. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 0,75% 75 β. Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 1,25% 90 γ. Λήψης προκαταβολών, καλής πληρωμής, εμπορευμάτων κλπ. 1,40% 100 δ. Προμήθεια τροποποίησης εγγυητικής επιστολής (αύξηση/μείωση ποσού, αλλαγή διάρκειας κ.λπ.) 50

4 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Προμήθειες, Ελάχιστο Ευρώ ΙΙΙ. Εγγυητικές σε ευρώ σε πελάτες μέλη ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ α. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 0,40% 36 β. Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 0,80% 48 γ. Λήψης προκαταβολών, καλής πληρωμής, εμπορευμάτων κλπ. 1,00% 60 δ. Προσωρινούς διακανονισμούς προς πρακτορεία, τελωνεία, και Τράπεζα Ελλάδος. 0,36% 36 ε. Δασμών, αντικατάστασης δεκάτων. 1,00% 36 στ. Προμήθεια τροποποίησης εγγυητικής επιστολής (αύξηση/μείωση ποσού, αλλαγή 45 διάρκειας κ.λπ.) IV. Εγγυητικές σε συνάλλαγμα σε πελάτες μέλη ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ α. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 0,60% 60 β. Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 1,00% 72 γ. Λήψης προκαταβολών, καλής πληρωμής, εμπορευμάτων κλπ. 1,12% 80 δ. Προμήθεια τροποποίησης εγγυητικής επιστολής (αύξηση/μείωση ποσού, αλλαγή 50 διάρκειας κ.λπ.) V. Λοιπές προμήθειες εγγυητικών επιστολών α. Προμήθεια κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής 60 β. Κοινοποίηση απλής εγγυητικής επιστολής ή σε αναμονή χωρίς την εγγύηση της Τράπεζας 60 γ. Κοινοποίηση τροποποίησης εισερχόμενης εγγυητικής επιστολής 50 δ. Επιβεβαίωση ακύρωσης εισερχόμενης εγγυητικής επιστολής με δικαιούχο πελάτη μας 30 ε. Επιστολή προθέσεως εκδόσεως εγγυητικής επιστολής 100 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Οι προμήθειες εισπράττονται στην αρχή κάθε αδιαίρετου τριμήνου, κατά το οποίο η Εγγυητική Επιστολή βρίσκεται σε ισχύ. Η είσπραξη των προμηθειών σε διαφορετική περιοδικότητα και για διαφορετική περίοδο ισχύος δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από σχετική έγκριση. β) Για Ε/Ε σε δικαιούχων εξωτερικού εισπράττονται επιπλέον έξοδα μηνυμάτων swift εγγυητικών επιστολών ή ταχυδρομικά έξοδα γ) Στις εγγυητικές επιστολές εξωτερικού, εισπράττονται και τα κατά περίπτωση έξοδα ανταποκριτριών τραπεζών. δ) Για τις εγγυητικές επιστολές σε συνάλλαγμα, τα έξοδα υπολογίζονται σε ευρώ, με βάση την τιμή πώλησης του σχετικού νομίσματος κατά την ημέρα του λογισμού τους. ε) Εάν για τη διενέργεια συναλλαγής μεσολαβεί και τρίτη Τράπεζα, ο εντολέας επιβαρύνεται με πρόσθετες προμήθειες και έξοδα σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας αυτής.

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: 18/06/ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α. Επιτόκια Στεγαστικής Πίστης Επιτόκια Επεξηγήσεις 1. ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : A) Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (Β.Ε.Σ.Δ.) B) Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων Επαγγελματικής Στέγης (Β.Ε.Σ.Δ.Ε.Σ.) 2. ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6,00% 7,20% Μετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου ισχύει επιτόκιο κυμαινόμενο συνδεόμενο με το επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) 7,00% (LTV<=75%) 6,80% (LTV<=60%) 6,60% (LTV<=50%) Για 3 έτη, 6,50% (LTV<=75%) 6,30% (LTV<=60%) 6,10% (LTV<=50%) 3. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Επιτόκιο EURIBOR μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) 7,00% (LTV<=75%) 6,80% (LTV<=60%) 6,60% (LTV<=50%) 4. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ» 5. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ «Attica Oικοενέργεια» 6. Σταθερό Επιτόκιο «ATTICA EKO II» Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον ΙΙ» (Α & Β κύκλος) 7. ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Μελών και Εργαζομένων ΕΤΑΑ Για 3 έτη, 6,40% (LTV<=75%) 6,25% (LTV<=60%) 6,10% (LTV<=50%) 8. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Μελών και Εργαζομένων ΕΤΑΑ 9. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ» Μελών και Εργαζομένων ΕΤΑΑ 10. Δάνειο Attica my home Διάρκεια δανείου έως 5 έτη σταθερό επιτόκιο Διάρκεια δανείου έως 7 έτη σταθερό επιτόκιο Διάρκεια δανείου έως 30 έτη μεικτό επιτόκιο Διάρκεια δανείου έως 30 έτη κυμαινόμενο επιτόκιο Επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) 7,50% (LTV<=75%) 7,30% (LTV<=60%) 7,10% (LTV<=50%) (1), (3) (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) Επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) (1), (2), (4), (5), 7,50% (6), (7) 4,00% (1), (2), (5), (6), (7), (9) Μετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου ισχύει επιτόκιο κυμαινόμενο συνδεόμενο με το επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) 7,00% (LTV<=75%) 6,80% (LTV<=60%) 6,60% (LTV<=50%) Επιτόκιο EURIBOR μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) 7,00% (LTV<=75%) 6,80% (LTV<=60%) 6,60% (LTV<=50%) Επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) 7,40% (LTV<=75%) 7,25% (LTV<=60%) 7,10% (LTV<=50%) Σταθερό επιτόκιο: 3,50% (LTV<=60%) 4,00% (60% <LTV <=75%) Σταθερό επιτόκιο: 3,90% (LTV<=60%) 4,50% ( 60%<LTV <=75%) Συνδυασμός επιτοκίου ως εξής: Α) LTV<=60% Σταθερό επιτόκιο 3,50% για τρία έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου (Spread) 4,00% Β) 60%<LTV<=75% Σταθερό επιτόκιο 4,00% για τρία έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου (Spread) 4,50% Κυμαινόμενο επιτόκιο: επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου (Spread) 4,00% (LTV<=60%) επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου (Spread) 4,50% (60%<LTV<=75%) (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8)

6 Σημειώσεις (1) Τα ανωτέρω επιτόκια είναι ετήσια ονομαστικά. (2) Η αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων πραγματοποιείται με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Κατά τη χορήγηση δίνεται πίνακας των τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Εκδίδεται τριμηνιαίο «αντίγραφο λογαριασμού». Η αποπληρωμή του «Attica Oικοενέργεια» γίνεται με τριμηνιαίες δόσεις. (3) Τα βασικά επιτόκια αναφοράς υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, δημοσιευόμενη στον τύπο και προσαυξάνονται με οριζόμενο από την Τράπεζα περιθώριο επιτοκίου. (4) Για λόγους προσδιορισμού του συνολικού συμβατικού επιτοκίου ουδέποτε η τιμή του EURIBOR μπορεί να μειωθεί κάτω του μηδενός. (5) Εισφορά Ν. 128/75: Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75 ύψους 0,12% (0,60% για ακίνητα εκτός κατοικιών). Για το «Αttica EKO II» η εισφορά Ν. 128/75 υπολογίζεται μόνο επί της αναλογίας των κεφαλαίων με τα οποία η Τράπεζα συμμετέχει στο εν λόγω δάνειο (66,67%), ήτοι ανέρχεται σε 0,08%. (6) Υπερημερία: Η ληξιπρόθεσμη οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, επιβαρύνεται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε ενήμερο συμβατικό επιτόκιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατά περίπτ ωση εισφορά του Ν. 128/75. (7) Ο τόκος του στεγαστικού δανείου υπολογίζεται με το σύστημα της σύνθετης τοκοχρεολυσίας με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. (8) Loan to Value Ratio (LTV) : Ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου. (9) Το «Αttica EKO II» αφορά δάνειο επισκευαστικού χαρακτήρα με συνεπένδυση κεφαλαίων από το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» που διαχειρίζεται η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.». Για το «Attica EKO II» εφαρμόζεται σταθερό επιτόκιο 6,00% στο 66,67% του ποσού του δανείου που προέρχεται από κεφάλαια της Τράπεζας και 0% στο 33,33% του ποσού του δανείου που προέρχεται από το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ», διαμορφώνοντας το μεσοσταθμικό επιτόκιο της δανειακής σύμβασης στο 4%. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση των τόκων σε ποσοστό 100% για όλη τη διάρκεια του δανείου από το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ», εφόσον ο Οφειλέτης έχει εξοφλήσει τη δόση κεφαλαίου (περιλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75) και τηρηθούν οι λοιποί συμβατικοί όροι του Δανείου. Σε περίπτωση προκαταβολής του Δανείου, οι τόκοι επιβαρύνουν τον Οφειλέτη και επιστρέφονται στον καταθετικό λογαριασμό που τηρεί στη Τράπεζα, εφόσον μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των διενεργηθεισών εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» κριθεί από την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και ότι δικαιούται τα ωφελήματα που προβλέπονται σε αυτό. Β. Εργασίες Στεγαστικής Πίστης Προμήθειες, Επεξηγήσεις (6) Δαπάνη Εξέτασης Προέγκρισης Στεγαστικού Δανείου 50 (1) Εφάπαξ Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος & Έγκρισης Στεγαστικού Δανείου 800 Εφάπαξ Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος & Έγκρισης Στεγαστικού Δανείου Attica my home 150 Δαπάνη Εξέτασης Μετατροπής Προγράμματος Στεγαστικού Δανείου 150 (2) Εφάπαξ δαπάνη Εξέτασης αιτήματος & Έγκρισης Δανείου Attica Oικοενέργεια 150 Δαπάνη Εξέτασης Αλλαγής Διάρκειας Αποπληρωμής Στεγαστικού Δανείου* 50 (2) Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών Στεγαστικού Δανείου* 100 Δαπάνη Χορήγησης Επιστολής Πρόθεσης Άρσεως Προσημειώσεως Στεγαστικού Δανείου* 20 *τα ανωτέρω έξοδα θα είναι μηδενικά για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες διαχείρισης Attica ΕΚΟ ΙΙ Ανέξοδα (7) Γ. Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου (5), (6) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ : Τον δανειολήπτη βαρύνουν επίσης οι αμοιβές και τα έξοδα των συνεργαζόμενων εκτιμητών που εκάστοτε απαιτούνται, όπως ενδεικτικά για, για επανεκτίμηση αξίας ακινήτου, για πιστοποίηση προόδου εργασιών έργου, για γνωμάτευση πολεοδομικής νομιμότητας κ.λπ. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να παραλαμβάνετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Καταστήματος. Εκτίμησης αξίας ακινήτου δανείου Attica my home με προσημείωση 80 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : ελέγχου τίτλων 80 (4) προσημείωσης 400 (3), (4) Εφάπαξ δαπάνη δήλωσης βάρους στο γραφείο κτηματογράφησης 37 έκδοσης Κτηματολογικού Αποσπάσματος/Κτηματολογικού 45 διαγράμματος Τέλη και δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου Από 0,775% έως 0,875%. Τα τέλη υπολογίζονται ως ποσοστό επί του ποσού της προσημείωσης του ακινήτου. Το ποσοστό διαφοροποιείται ανά υποθηκοφυλακείο/ κτηματολογικό γραφείο Τέλος κτηματογράφησης Κύριος χώρος 35/Βοηθητικός Χώρος 20 άρσης ή περιορισμού προσημείωσης 55 πλέον εξόδων αμοιβής παράστασης δικηγόρου 134 Σημειώσεις

7 (1) Τα έξοδα προεισπράττονται. Εφ όσον το δάνειο εγκριθεί τότε κατά την εκταμίευση θα εισπράττεται η διαφορά έναντι των προβλεπόμενων εξόδων έγκρισης του δανείου ενώ στην περίπτωση απόρριψης το ποσό δεν θα επιστρέφεται στον αιτούντα. (2) Τα έξοδα προεισπράττονται, στη περίπτωση απόρριψης το ποσό δεν θα επιστρέφεται στον αιτούντα. (3) Εξαιρούνται περιπτώσεις διαφορετικής ς με βάση αποφάσεις των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων. Σε περίπτωση που οι ελάχιστες αμοιβές για παράσταση δικηγόρου αναπροσαρμοστούν με απόφαση του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου, θα ισχύει η με βάσει αυτή αμοιβή. Στις περιπτώσεις απαίτησης δεύτερης έρευνας και εγγραφής προσημείωσης η δαπάνη δύναται να αυξηθεί καθώς και όταν διαφέρει ο τόπος συναίνεσης από τον τόπο εγγραφής προσημείωσης. (4) Τα έξοδα αυτά δεν ισχύουν για μη εκτοκιζόμενους λογαριασμούς και πιστούχους σε εμπλοκή. Για έλεγχο ή παράσταση εκτός πόλης κατ/τος επιβαρύνονται με τα πραγματικά έξοδα μετάβασης και τυχόν διαμονής. Η ελέγχου τίτλων γίνεται ανά ακίνητο. (5) Τα έξοδα της παραγράφου Β. και Γ. αφορούν τις δαπάνες ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη και των εγγυητών, του ελέγχου των δυσμενών στοιχείων τους στο σύστημα Τειρεσίας, στον αρχικό προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου και της σύνταξης του εσωτερικού εισηγητικού σημειώματος. Η δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος Στεγαστικού Δανείου & Δανείου Attica Oικοενέργεια αφορά εκτός από τις ανωτέρω δαπάνες και τη δαπάνη τελικής έγκρισης του δανείου. Τα έξοδα αυτά δε συμπεριλαμβάνονται στο επιτόκιο και είναι ανεξάρτητα της χρονικής διάρκειας του δανείου. (6) Τα Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου, αφορούν όλες τις περιπτώσεις Στεγαστικών Δανείων που χορηγούνται με προσημείωση ακινήτου ή έγκριση προϋπολογισμού εργασιών, εισπράττονται δε ανά ελεγχόμενο ακίνητο πριν τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων, και δεν επιστρέφονται, εφόσον οι έλεγχοι πραγματοποιηθούν. (7) Τα έξοδα επεξεργασίαςαξιολόγησης του αιτήματος και διαχείρισης της Δανειακής Σύμβασης δεν επιβαρύνουν τον Οφειλέτη. 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Α. Επιτόκια καταναλωτικών δανείων ΕΠΙΤΟΚΙΟ/ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Διάρκεια Επεξηγήσεις 1. ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: A)Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (Β.Ε.Κ.Π.) B) Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων Καταναλωτικής Πίστης μέσω Συνεργασιών (Ε.Ε.Χ.Π.Σ.) 2. ATTICA ΣΥΜΦΕΡΟΝ (τοκοχρεωλυτικό δάνειο) 3. ATTICA XL (τοκοχρεωλυτικό δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση) 4. ATTICA SPECIAL CREDIT (τοκοχρεωλυτικό δάνειο με εξασφάλιση μετρητών) 8,25% 6,00% Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 5,75% =14% Επιτόκιο EURIBOR μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) 8,00% Επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) 7,00% Έως 120 μήνες Από μήνες Από μήνες (1), (3) (1), (2), (3), (5), (6), (7) (1), (2), (4), (5), (6), (7) (1), (2), (4), (5), (6), (7) 5. ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΛΩΝ & ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 3,75% = 12% Έως 120 μήνες (1), (2), (3), (5), (6), (7) 6. Attica Eco Home (Τοκοχρεολυτικό δάνειο κατοικίας χωρίς προσημείωση) A) για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας B) για την ανακαίνιση κατοικίας 7. Attica Eco Home (Τοκοχρεολυτικό δάνειο κατοικίας με προσημείωση) A) για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας LTV<=60% 60%<LTV<=75% LTV<=60% 60%<LTV<=75% B) για την ανακαίνιση κατοικίας LTV<=60% 60%<LTV<=75% LTV<=60% 60%<LTV<=75% Σταθερό επιτόκιο 7,90% Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. μείον περιθωρίου (Spread) 0,35%= 7,90% Σταθερό επιτόκιο 10,90% Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 2,65%= 10,90% Σταθερό επιτόκιο 5,00% Σταθερό επιτόκιο 5,50% Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. μείον περιθωρίου (spread) 3,35%=4,90% Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. μείον περιθωρίου (Spread) 2,85%= 5,40% Σταθερό επιτόκιο 5,90% Σταθερό επιτόκιο 6,50% Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. μείον περιθωρίου (Spread) 1,35%= 6,90% Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. μείον περιθωρίου (Spread) 0,85%= 7,40% Έως 60 μήνες Έως 60 μήνες Έως 60 μήνες Έως 120 μήνες Έως 60 μήνες Έως 120 μήνες (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) (1), (2), (3), (5), (6), (7), (9)

8 8. Attica my eco car (Τοκοχρεολυτικό δάνειο για την αγορά νέου αυτοκινήτου) Α) Οικολογικού αυτοκινήτου B) Συμβατικού αυτοκινήτου 9. Attica my eco car (Τοκοχρεολυτικό δάνειο για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου) Α) Οικολογικού αυτοκινήτου μέχρι 5 ετών B) Συμβατικού αυτοκινήτου μέχρι 5 ετών Γ) Συμβατικού αυτοκινήτου άνω των 5 και έως 10 ετών Σταθερό επιτόκιο 7,50% (ίδια συμμετοχή άνω του 50%) Σταθερό επιτόκιο 8,50% (ίδια συμμετοχή 20%50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. μείον περιθωρίου (Spread) 0,75%=7,50% (ίδια συμμετοχή άνω του 50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 0,25%=8,50% (ίδια συμμετοχή 20%50%) Σταθερό επιτόκιο 7,90% (ίδια συμμετοχή άνω του 50%) Σταθερό επιτόκιο 8,90% (ίδια συμμετοχή 20%50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. μείον περιθωρίου (Spread) 0,35%=7,90% (ίδια συμμετοχή άνω του 50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 0,65%=8,90% (ίδια συμμετοχή 20%50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 1,65%=9,90% (ίδια συμμετοχή άνω του 50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 2,65%=10,90% (ίδια συμμετοχή 30%50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 2,65%=10,90% (ίδια συμμετοχή άνω του 50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 3,65%=11,90% (ίδια συμμετοχή 30%50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 4,25%=12,50% (ίδια συμμετοχή άνω του 50%) Κυμαινόμενο επιτόκιο Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου (Spread) 5,25%=13,50% (ίδια συμμετοχή 30%50%) Έως 36 μήνες Έως 84 μήνες Έως 36 μήνες Έως 84 μήνες Έως 60 μήνες Έως 60 μήνες Έως 60 μήνες (1), (2), (3), (5), (6), (7), (10) (1), (2), (3), (5), (6), (7), (10) Σημειώσεις (1) Τα ανωτέρω επιτόκια είναι ετήσια ονομαστικά. (2) Η αποπληρωμή των καταναλωτικών δανείων πραγματοποιείται με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Κατά τη χορήγηση δίνεται πίνακας των τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Εκδίδεται τριμηνιαίο «αντίγραφο λογαριασμού». (3) Τα βασικά επιτόκια αναφοράς υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, δημοσιευόμενη στον τύπο και προσαυξάνονται με οριζόμενο από την Τράπεζα περιθώριο επιτοκίου ανάλογα με το είδος του δανείου. Η ανωτέρω μεταβολή εφαρμόζεται άμεσα στα δάνεια ανεξάρτητα από την ημερομηνία εκτοκισμού τους. (4) Για λόγους προσδιορισμού του συνολικού συμβατικού επιτοκίου ουδέποτε η τιμή του EURIBOR μπορεί να μειωθεί κάτω του μηδενός. (5) Εισφορά Ν. 128/75: Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%). (6) Υπερημερία: Η ληξιπρόθεσμη οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, επιβαρύνεται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε ενήμερο συμβατικό επιτόκιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατά περίπτωση εισφορά του Ν. 128/75. (7) Ο τόκος του καταναλωτικού δανείου υπολογίζεται με το σύστημα της σύνθετης τοκοχρεολυσίας με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. (8) Η επιλογή του είδους και του ύψους επιτοκίου εξαρτάται από το είδος των εργασιών (ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση). (9) Η επιλογή του είδους και του ύψους επιτοκίου εξαρτάται από το είδος των εργασιών (ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση) καθώς και από το Loan to Value Ratio (LTV) : Ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου. (10) Η επιλογή του είδους και του ύψους επιτοκίου εξαρτάται α. από την επιλογή οικολογικού ή συμβατικού αυτοκινήτου, β. νέου ή μεταχειρισμένου, γ. από το ύψος της ιδίας συμμετοχής του πιστούχου στην χρηματοδότηση. Ως οικολογικό αυτοκίνητο θεωρείται το ηλεκτρικό ή το υβριδικό.

9 Β. Εργασίες Καταναλωτικής Πίστης Προμήθειες, Επεξηγήσεις Δαπάνη εξέτασης δανείου καταναλωτικής πίστης 150 (1) Δαπάνη τροποποίησης Καταναλωτικών Δανείων 70 (1) Δαπάνη εξέτασης δανείου Attica my eco car 50 (1) Δαπάνη εξέτασης δανείου Attica eco home 100 (1) Γ. Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Τον δανειολήπτη βαρύνουν επίσης οι αμοιβές και τα έξοδα των συνεργαζόμενων εκτιμητών που εκάστοτε απαιτούνται, όπως ενδεικτικά, για επανεκτίμηση αξίας ακινήτου, για πιστοποίηση προόδου εργασιών έργου, για γνωμάτευση πολεοδομικής νομιμότητας κ.λπ. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να παραλαμβάνετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Καταστήματος. Εκτίμησης αξίας ακινήτου δανείου Attica eco 80 home με προσημείωση εγκρίσεων προϋπολογισμού εργασιών δανείου Attica eco home χωρίς προσημείωση 50 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : (3), (4) ελέγχου τίτλων 80 προσημείωσης 400 (3), (4) Εφάπαξ δαπάνη δήλωσης βάρους στο γραφείο κτηματογράφησης 37 έκδοσης Κτηματολογικού 45 Αποσπάσματος/Κτηματολογικού διαγράμματος Τέλη και δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου Από 0,775% έως 0,875%. Τα τέλη υπολογίζονται ως ποσοστό επί του ποσού της προσημείωσης του ακινήτου. Το ποσοστό διαφοροποιείται ανά υποθηκοφυλακείο/ κτηματολογικό γραφείο Τέλος κτηματογράφησης Κύριος χώρος 35/Βοηθητικός Χώρος 20 (2) άρσης ή περιορισμού προσημείωσης 55 πλέον εξόδων αμοιβής παράστασης δικηγόρου 134 (3) Σημειώσεις (1) Τα έξοδα εξέτασης δανείου εισπράττονται εφάπαξ κατά την εκταμίευση του δανείου και αφορούν τις δαπάνες ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη και των εγγυητών, του ελέγχου των δυσμενών στοιχείων τους στο σύστημα Τειρεσίας, τη σύνταξη του εσωτερικού εισηγητικού σημειώματος και τη δαπάνη τελικής έγκρισης του δανείου. (2) Τα Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου, αφορούν όλες τις περιπτώσεις Στεγαστικών Δανείων ή Καταναλωτικών Δανείων που χορηγούνται με προσημείωση ακινήτου ή Καταναλωτικών Δανείων που απαιτούν έγκριση προϋπολογισμού εργασιών, εισπράττονται δε ανά ελεγχόμενο ακίνητο πριν τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων, και δεν επιστρέφονται, εφόσον οι έλεγχοι πραγματοποιηθούν. (3) Εξαιρούνται περιπτώσεις διαφορετικής ς με βάση αποφάσεις των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων. Σε περίπτωση που οι ελάχιστες αμοιβές για παράσταση δικηγόρου αναπροσαρμοστούν με απόφαση του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου, θα ισχύει η με βάσει αυτή αμοιβή. Στις περιπτώσεις απαίτησης δεύτερης έρευνας και εγγραφής προσημείωσης η δαπάνη δύναται να αυξηθεί καθώς και όταν διαφέρει ο τόπος συναίνεσης από τον τόπο εγγραφής προσημείωσης. (4) Τα έξοδα αυτά δεν ισχύουν για μη εκτοκιζόμενους λογαριασμούς και πιστούχους σε εμπλοκή. Για έλεγχο ή παράσταση εκτός πόλης κατ/τος επιβαρύνονται με τα πραγματικά έξοδα μετάβασης και τυχόν διαμονής. Η ελέγχου τίτλων γίνεται ανά ακίνητο. 3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Επεξηγήσεις Επιτόκια Πιστωτικών Καρτών (1), (3), (4) ΒΑΣΙΚO ΕΠΙΤΟΚΙO ΑΝΑΦΟΡΑΣ: (2) Βασικό Επιτόκιο Πιστωτικών καρτών 13,00% (Β.Ε.ΠΙ.ΚΑ), σε Ευρώ Τύπος Κάρτας Επιτόκια Επιτόκια Επιτόκιο Ετησία Ανάληψης Αγορών Εισφορών Συνδρομή Μετρητών Πρόσθετη Κάρτα Attica Credit Visa Μέχρι 2 πρόσθετες κάρτες (5), (8), (9) 17,50% 19,50% 25 Classic Δωρεάν Attica Credit Visa Μέχρι 2 πρόσθετες κάρτες (5), (8), (9) 15,50% 18,00% 45 Gold Δωρεάν Attica Credit Visa όλες οι πρόσθετες κάρτες (6), (8), (9) 17,50% 19,50% 45 Business Δωρεάν Technocard Card Μέχρι 2 πρόσθετες κάρτες (5), (8), (9) 13,50% 15,50% 11,00% 30 Visa Gold Δωρεάν Md Card Visa Gold 14,50% 16,50% 11,00% 30 Μέχρι 2 πρόσθετες κάρτες (5), (8), (9) Δωρεάν Lex Card Visa Gold 14,50% 16,50% 11,00% 30 Μέχρι 2 πρόσθετες κάρτες Δωρεάν (5), (8), (9)

10 Πιστωτικών Καρτών Επανέκδοσης Κάρτας (απώλεια, κλοπή, φθορά) Προμήθειες, 5,00 Επανέκδοσης PIN 3,00 Υπέρβασης Ορίου Συναλλαγών Ελάχιστη Μηναία Καταβολή (το ποσοστό υπολογίζεται επί του ενήμερου οφειλόμενου κεφαλαίου) Χρέωση εξόδων ανάληψης μετρητών με χρήση πιστωτικού ορίου από ΑΤΜ ή ταμείο της Τράπεζας ανάληψης μετρητών με χρήση πιστωτικού ορίου από ΑΤΜ άλλων τραπεζών στην Ελλάδα ανάληψης μετρητών με χρήση πιστωτικού ορίου από ΑΤΜ χωρών Ευρωζώνης ανάληψης μετρητών με χρήση πιστωτικού ορίου από ΑΤΜ χωρών εκτός Ευρωζώνης Επανέκδοση Λογαριασμών Χρέωση εξόδων αναζήτησης παραστατικών κατόπιν αιτήματος πελάτη : αλλαγής/απεμπλοκής ΡΙΝ από ΑΤΜ της Τράπεζας αλλαγής/απεμπλοκής ΡΙΝ από ΑΤΜ άλλων τραπεζών εντός Ελλάδος (Υπηρεσία DIASATM) 4% επί του ποσού υπέρβασης 5% Ελάχιστο 5,00 Ανέξοδα 1,50 ανά συναλλαγή 1,50 ανά συναλλαγή 4,00 ανά συναλλαγή 1,00 ανά λογαριασμό για ιστορικότητα έως 12 μήνες 2,00 ανά λογαριασμό για ιστορικότητα πέραν των 12 μηνών Τύπος παραστατικού: Αντίγραφο παραστατικού συναλλαγής : 2,00/παραστατικό Πρωτότυπο παραστατικό συναλλαγής : 6,00/παραστατικό Παραστατικά συναλλαγών T&E (Hotels, Car Rental, Airlines) : 25,00/παραστατικό Ανέξοδα Σύμφωνα με τις διατραπεζικές διμερείς συμφωνίες από 0,08 0,10 Επεξηγήσεις Σημειώσεις: (1) Τα ανωτέρω επιτόκια είναι κυμαινόμενα ετήσια ονομαστικά. Τα επιτόκια ισχύουν για κάρτες που εκδόθηκαν από 01/07/2019. (2) Το βασικό επιτόκιο αναφοράς υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, δημοσιευόμενη στον τύπο και προσαυξάνεται με οριζόμενο από την Τράπεζα περιθώριο επιτοκίου ανάλογα με το τύπο της κάρτας. (3) Εισφορά Ν. 128/75: Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%). (4) Υπερημερία: Η ληξιπρόθεσμη οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, επιβαρύνεται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε ενήμερο συμβατικό επιτόκιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατά περίπτωση εισφορά του Ν. 128/75. (5) Τα ανωτέρω επιτόκια αγορών εφαρμόζονται σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής της συνολικής οφειλής. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης ο εκτοκισμός είναι μηδενικός. (6) Για το προϊόν Attica Business Credit Card είναι υποχρεωτική η ολική εξόφληση της οφειλής (7) Οι κάρτες διατίθενται με μηδενική ετήσια συνδρομή σε πελάτες για όσο χρόνο καταβάλλεται η μισθοδοσία τους μέσω της Τράπεζας. (8) Με ετήσιες αγορές άνω των για τις κάρτες τύπου Classic για τις κάρτες τύπου Gold το επόμενο έτος η συνδρομή απαλείφεται αυτόματα. Ως έτος νοείται το γενέθλιο έτος από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας. (9) Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ θα μετατρέπονται σε Ευρώ με την τιμή που ορίζεται από τη διατραπεζική τιμή της χώρας συναλλαγής, κατά την ημέρα επεξεργασίας τους από τον Οργανισμό, πλέον των σχετικών εξόδων, ύψους 2,50% ανά συναλλαγή. 4. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Προπληρωμένων Καρτών Προμήθειες, έκδοσης προπληρωμένων καρτών Για ποσό από 30 έως 200 3,00 Για ποσό από 201 έως 500 5,00 Για ποσό από 501 έως ,00 επανέκδοσης κάρτας (απώλεια, κλοπή, φθορά) 3,00 (έως και 25/3/2020) 5,00 (από 26/3/2020) επανέκδοσης ΡΙΝ 3,00 (ισχύουν από 26/3/2020) επαναφόρτισης προπληρωμένων καρτών Για ποσό από 30 έως 200 1,00 Για ποσό από 201 έως 500 2,00

11 Προπληρωμένων Καρτών Προμήθειες, Για ποσό από 501 έως ,00 Προμήθεια απόδοσης αδιάθετου υπολοίπου μετρητά Για ποσό έως 50 Μηδενική προμήθεια Για ποσό > 50 2,00 / ημερολογιακό έτος λήξης πλέον 2,5 έξοδα επεξεργασίας αιτήματος Προμήθεια απόδοσης αδιάθετου υπολοίπου μέσω έκδοσης νέας / επαναφόρτιση ενεργής προπληρωμένης κάρτας Attica prepaid Attica Visa Για ποσό έως 100 Μηδενική προμήθεια Για ποσό από 101 έως 200 1,00 Για ποσό από 201 έως 500 2,00 Για ποσό > 501 4,00 Χρέωση εξόδων ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ της Τράπεζας Ανέξοδα ανάληψης μετρητών με χρήση προπληρωμένης κάρτας από ΑΤΜ άλλων τραπεζών στην Ελλάδα 1,50 ανά συναλλαγή ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ χωρών Ευρωζώνης 1,50 ανά συναλλαγή ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ χωρών εκτός Ευρωζώνης 4,00 ανά συναλλαγή ερώτησης υπολοίπου από ΑΤΜ της Τράπεζας Ανέξοδα αλλαγής/απεμπλοκής ΡΙΝ από ΑΤΜ της Τράπεζας Ανέξοδα αλλαγής/απεμπλοκής ΡΙΝ από ΑΤΜ άλλων τραπεζών εντός Ελλάδος (Υπηρεσία DIASATM) Επανέκδοση Λογαριασμών Χρέωση εξόδων αναζήτησης παραστατικών κατόπιν αιτήματος πελάτη: Σύμφωνα με τις διατραπεζικές διμερείς συμφωνίες από 0,08 0,10 Ισχύει μέχρι και 25/3/2020: 0,10 ανά σελίδα κατόπιν αιτήματος πελάτη Ισχύει από 26/3/2020: 1,00 ανά λογαριασμό για ιστορικότητα έως 12 μήνες 2,00 ανά λογαριασμό για ιστορικότητα πέραν των 12 μηνών Τύπος παραστατικού: Αντίγραφο παραστατικού συναλλαγής : 2,00/παραστατικό Πρωτότυπο παραστατικό συναλλαγής : 6,00/παραστατικό Παραστατικά συναλλαγών T&E (Hotels, Car Rental, Airlines) : 25,00/παραστατικό Σημειώσεις (1) Ελάχιστο ποσό έκδοσης και φόρτισης κάρτας 30. (2) Η προμήθεια επιστροφής αδιάθετου υπολοίπου εισπράττεται μόνο πριν την παρέλευση 20ετίας από τη λήξη της κάρτας και δε θα πρέπει το ύψος της προμήθειας να υπερβαίνει το ύψος του αδιάθετου υπολοίπου. (3) Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ θα μετατρέπονται σε Ευρώ με την τιμή που ορίζεται από τη διατραπεζική τιμή της χώρας συναλλαγής, κατά την ημέρα επεξεργασίας τους από τον Οργανισμό (VISA), πλέον των σχετικών εξόδων, που χρεώνει ο τελευταίος για τις πράξεις μετατροπής συναλλάγματος στην αλλοδαπή, καθώς και του σχετικού λειτουργικού κόστους της Τράπεζας για τη συνολική διαχείριση και παρακολούθηση της συναλλαγής, που ανέρχονται συνολικά σε 2,50% επί του ποσού εκάστης συναλλαγής για τις κάρτες VISA. Η Τράπεζα δύναται να προβαίνει σε αναπροσαρμογή της εν λόγω ς, συνυπολογίζοντας κάθε φορά το εκάστοτε κόστος εκκαθάρισης του Οργανισμού, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί. (4) Η Τράπεζα δικαιούται να αναπροσαρμόζει τα παραπάνω έξοδα ανάληψης μετρητών, ερώτησης υπολοίπου και αλλαγής/απεμπλοκής Pin σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογής τους από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Κάτοχος ενημερώνεται για τα έξοδα αυτά από τα ΑΤΜs των τρίτων Τραπεζών, πριν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 5. ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Attica Debit MasterCard Business Ετήσια Συνδρομή 0,00 συναλλαγών εντός Ελλάδος συναλλαγών εντός χωρών Ευρωζώνης συναλλαγών εκτός χωρών Ευρωζώνης Ανέξοδα Ανέξοδα Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ θα μετατρέπονται σε Ευρώ με την τιμή που ορίζεται από τoν Οργανισμό MasterCard, κατά την ημέρα επεξεργασίας τους από αυτόν, πλέον των σχετικών εξόδων, ύψους επί του παρόντος 0,00% ανά συναλλαγή.

12 ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ATTICA CARD DEBIT VISA / MASTERCARD Ετήσια Συνδρομή 0,00 συναλλαγών εντός Ελλάδος συναλλαγών εντός χωρών Ευρωζώνης συναλλαγών εκτός χωρών Ευρωζώνης Ανέξοδα Ανέξοδα Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ θα μετατρέπονται σε Ευρώ με την τιμή που ορίζεται από τον Οργανισμό Visa/MasterCard, κατά την ημέρα επεξεργασίας τους από αυτόν, πλέον των σχετικών εξόδων, ύψους επί του παρόντος 2,50% ανά συναλλαγή για τη Visa και 0,00% επί του παρόντος για τη MasterCard. Χρεωστικών Καρτών Προμήθειες, (ισχύουν από 26/3/2020) επανέκδοσης κάρτας (απώλεια, κλοπή, φθορά) 5,00 επανέκδοσης ΡΙΝ 3,00 Επανέκδοση Λογαριασμών 1,00 ανά λογαριασμό για ιστορικότητα έως 12 μήνες 2,00 ανά λογαριασμό για ιστορικότητα πέραν των 12 μηνών ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ATMs Συναλλαγές σε ATMs της Τράπεζας με χρήση καρτών εκδόσεως Attica Bank Ανάληψη από λογαριασμό Attica Bank Ανέξοδα Κατάθεση σε λογαριασμό Attica Bank Ανέξοδα Ερώτηση υπολοίπου καταθετικού λογαριασμού Ανέξοδα Αλλαγή/Απεμπλοκή Pin Ανέξοδα Συναλλαγές σε ATMs εκτός Τράπεζας με χρήση καρτών εκδόσεως Attica Bank Ανάληψη από λογαριασμό Attica Bank εντός Ελλάδας (μέσω της υπηρεσίας DIASATM) Ανάληψη από λογαριασμό Attica Bank εκτός Ελλάδας εντός Ευρωζώνης 0,50/συναλλαγή Δύναται να προκύψουν επιπλέον χρεώσεις από τον πάροχο του ΑΤΜ 0,50/συναλλαγή Δύναται να προκύψουν επιπλέον χρεώσεις από τον πάροχο του ΑΤΜ Ανάληψη από λογαριασμό Attica Bank εκτός Ευρωζώνης Ισχύει μέχρι και 25/3/2020: $1,00 /συναλλαγή Ισχύει από 26/3/2020: 4,00 /συναλλαγή Ερώτηση υπολοίπου καταθετικού λογαριασμού Σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες από 0,11 έως 0,14 Αλλαγή/Απεμπλοκή Pin Σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες από 0,08 έως 0,10 Συναλλαγές σε ATMs της Τράπεζας με χρήση καρτών εκδόσεως άλλων Τραπεζών Ανάληψη 2,00/συναλλαγή Δύναται να προκύψουν επιπλέον χρεώσεις από τον εκδότη της Κάρτας

13 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: 18/06/ ΕΠΙΤΟΚΙΑ (1) Attica my account (4) Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,10% 0,0862% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,15% 0,1293% (2),(3) Σημείωση: Το επιτόκιο ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (4) ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ 16/12/2019 Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,05% 0,0431% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,10% 0,0862% (2),(3) Σημείωση: Το επιτόκιο ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,10% 0,0862% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,15% 0,1293% (2),(3) Σημείωση: Το επιτόκιο ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,00% 0,8637% (2),(3) Από 3.000,01 και άνω 0,20% 0,1724% (2),(3) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΑ Από 0, ,05% 0,9069% (2),(3) Από 3.000,01 και άνω 0,25% 0,2156% (2),(3) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,60% 0,5178% (2),(3) Από 3.000,01 και άνω 0,15% 0,1293% (2),(3) Σημείωση: Τα επιτόκια ισχύουν για τα τμήματα του μέσου υπολοίπου της κατάθεσης και όχι για το σύνολο του ποσού. Attica my account plus Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,30% 0,2588% (2),(3),(6) Από ,01 και άνω 0,40% 0,3453% (2),(3),(6) Σημείωση: Τα επιτόκια εφαρμόζονται κλιμακωτά, για τα τμήματα του μέσου ημερήσιου υπολοίπου ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ 0,2588% (**) (2),(3),(6) ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 16/12/2019 0,30% ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ 0,35% 0,302% (**) (2),(3),(6) ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Β.Ε.Τ. 0,01% 0,0086% (3) ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ (Ιδιωτών) 0,01% 0,0086% (2),(3) ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,02% 0,0172% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,05% 0,0431% (2),(3) Σημείωση: Τα επιτόκια ισχύουν για τα τμήματα του μέσου υπολοίπου της κατάθεσης και όχι για το σύνολο του ποσού. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. (4)

14 Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,07% 0,0603% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,10% 0,0862% (2),(3) Σημείωση: Τα επιτόκια ισχύουν για τα τμήματα του μέσου υπολοίπου της κατάθεσης και όχι για το σύνολο του ποσού. ΕΝΤΟΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (4) Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,02% 0,0172% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,05% 0,0431% (2),(3) Σημείωση: Το επιτόκιο ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. ΕΝΤΟΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ(4) Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,07% 0,0603% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,10% 0,0862% (2),(3) Σημείωση: Το επιτόκιο ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Δ) (2) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Επιτόκιο Επεξηγήσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις (απλές) (Δ) (2), (5) attica DOUBLE PROFIT, Προθεσμιακή Κατάθεση 3μηνης και 6μηνης διάρκειας με μηνιαία καταβολή τόκων και επιπλέον καταβολή ως δώρο τόκων στο 100% των συνολικών τόκων περιόδου εφόσον δεν πραγματοποιηθεί πρόωρη εξόφληση. (4) (5), (6) REPOS ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Ταμιευτήριο σε Συνάλλαγμα: Προϊόν / Νόμισμα Επιτόκιο (Δ) (2) Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Δολάριο ΗΠΑ (USD) 0,15% 0,1293% (7) Λίρα Αγγλίας (GBP) 0,15% 0,1275% (7) Φράγκο Ελβετίας (CHF) 0,00% 0,0000% (7) Κορώνα Σουηδίας (SEK) 0,00% 0,0000% (7) Κορώνα Νορβηγίας (NOK) 0,25% 0,2156% (7) Δολάριο Καναδά (CAD) 0,40% 0,3450% (7) Δολάριο Αυστραλίας (AUD) 1,30% 1,1235% (7) Γιέν Ιαπωνίας (JPY) 0,00% 0,0000% (7) Έντοκος Όψεως σε Συνάλλαγμα: Δολάριο ΗΠΑ (USD) 0,05% 0,0431% (7) Λίρα Αγγλίας (GBP) 0,05% % (7) Φράγκο Ελβετίας (CHF) 0,00% 0,0000% (7) Κορώνα Σουηδίας (SEK) 0,00% 0,0000% (7) Κορώνα Νορβηγίας (NOK) 0,25% % (7) Δολάριο Καναδά (CAD) 0,40% % (7) Δολάριο Αυστραλίας (AUD) 1,30% % (7) Γιέν Ιαπωνίας (JPY) 0,00% 0,0000% (7) Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Συνάλλαγμα (απλές) (Δ) (5),(7) (*) Καθαρή Ετήσια Απόδοση = Η απόδοση του Λογαριασμού με 6μηνιαίο εκτοκισμό μετά την αφαίρεση των φόρων. (**) Καθαρή Ετήσια Απόδοση = Η απόδοση του Λογαριασμού με μηνιαίο εκτοκισμό μετά την αφαίρεση των φόρων. (Δ) = Διαπραγματεύσιμο, ανάλογα ποσού, διάρκειας και επιτοκίων διατραπεζικής αγοράς. (1) Οι Τραπεζικές καταθέσεις, σε οποιοδήποτε νόμισμα, καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚE), μέχρι των εκάστοτε προβλεπομένων από το νόμο ορίων, σύμφωνα με το Νόμο 4370, ΦΕΚ Α 37 07/03/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. (2) Οι Τόκοι «Attica my account», Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενων και Όψεως σε ευρώ λογίζονται ανά 6μηνο, των προϊόντων «Attica my account plus», «Attica Υπερταμιευτήριο με μηνιαία απόδοση τόκων» και «Attica Υπερταμιευτήριο Ασφαλισμένων και Εργαζομένων στο ΕΤΑΑ» όπως περιγράφεται παρακάτω στον όρο 6. Για τις λοιπές Καταθέσεις όπως ορίζει η σχετική συμφωνία. Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων, έτος 360 ημερών. Χρόνος έναρξης τοκοφορίας κατάθεσης μετρητών, για

15 αυτές που πραγματοποιούνται σε έντοκους επαγγελματικούς λογαριασμούς (όψεως) η επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας συναλλαγής, εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά και για όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς η ημερομηνία συναλλαγής. Χρόνος λήξης τοκοφορίας η προηγούμενη ημερολογιακή της ημέρας ανάληψης, εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χρεωστικού υπολοίπου από υπερανάληψη. Σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου υπολογίζονται χρεωστικοί τόκοι: α) με επιτόκιο το εκάστοτε ισχύον Β.Ε.Τ. πλέον Εισφορά Ν.128/75 για τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου,υπερταμιευτηρίου, «Attica my account» και «Attica my account plus» και β) με επιτόκιο το εκάστοτε ισχύον Ε.Ε.Χ. πλέον 2,50% πλέον Εισφορά Ν.128/75 για τους λογαριασμούς όψεως και τρεχούμενους. Οι χρεωστικοί τόκοι για τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου και του «Attica my account» εισπράττονται κάθε εξάμηνο, για τους τρεχούμενους και όψεως κάθε τρίμηνο (συγκεκριμένα στις 10 του επόμενου μήνα μετά τον εκτοκισμό), για τα προϊόντα «Attica my account plus», «Attica Υπερταμιευτήριο με μηνιαία απόδοση τόκων» και για το «Attica Υπερταμιευτήριο Ασφαλισμένων και Εργαζομένων στο ΕΤΑΑ» όπως περιγράφεται παρακάτω στον όρο 6. Οι τόκοι των Καταθέσεων και των Repos υπόκεινται σε φόρο 15%. Η Τράπεζα δεν θέτει πρόσθετες επιβαρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των συναλλαγών. Repos: το προϊόν διατίθεται μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ομολόγων καθώς και τις συνθήκες της διατραπεζικής αγοράς. Ελάχιστη αρχική κατάθεση για τους Έντοκους Οψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου τουλάχιστον και για τους Τρεχούμενους λογαριασμούς Αυξημένου Επιτοκίου τουλάχιστον Το ίδιο ισχύει και για τους αντιστοιχους λογαριασμούς Ασφαλισμένων και Εργαζομένων στο πρώην Ε.Τ.Α.Α. Υπο τήρησης μέσου ελαχίστου εξαμηνιαίου υπολοίπου για τους Τρεχούμενους λογαριασμούς Αυξημένου Επιτοκίου τουλάχιστον Το ίδιο ισχύει και για τους αντιστοιχους λογαριασμούς Ασφαλισμένων και Εργαζομένων στο πρώην Ε.Τ.Α.Α Για το Ταμιευτήριο η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται με βιβλιάριο Ταμιευτηρίου. Για τους λογαριασμούς «Attica my account», «Attica my account plus» τους Όψεως και τους Τρεχούμενους εκδίδεται «αντίγραφο κίνησης λογαριασμού» ανά ημερολογιακό τρίμηνο. (3) Τα επιτόκια Καταθέσεων, Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενων και Όψεως υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ισχύουν από την ημερομηνία που αναφέρεται στη δημοσίευσή τους στον Τύπο και συνδέονται με το Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.) της Τράπεζας όπως εκάστοτε ισχύει. (4) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τα χαρακτηριστικά των ειδικών προθεσμιακών λογαριασμών καθώς και για τους ειδικούς λογαριασμούς Ασφαλισμένων και Εργαζομένων στο πρώην Ε.Τ.Α.Α, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ και Attica my account απευθύνεστε στους λειτουργούς του Καταστήματος. (5) Προεξόφλημα (Ποινή) Προθεσμιακής Κατάθεσης Πρόωρη ανάληψη Προθεσμιακής Κατάθεσης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Τράπεζας. Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ευρώ: Σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόωρη εξόφληση, το πρόωρα αναληφθέν ποσό θα εκτοκισθεί µε επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.) της Τράπεζας ετησίως, χωρίς περαιτέρω είσπραξη προεξοφλήματος και για χρονικό διάστημα από την έναρξη της προθεσμιακής μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της προεξόφλησης. Προθεσμιακές Καταθέσεις attica DOUBLE PROFIT: σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης: για attica DOUBLE PROFIT Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στους λειτουργούς του Καταστήματος. Προθεσμιακή Κατάθεση σε Συνάλλαγμα: α) Σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση από την Τράπεζα, σε Δολάριο Αμερικής (USD), Στερλίνα Μεγάλης Βρετανίας (GBP), Γιεν Ιαπωνίας (JPY) και Φράγκο Ελβετίας (CHF) ο καταθέτης θα δικαιούται τους δεδουλευμένους τόκους από την έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της προεξόφλησης. Από αυτούς θα αφαιρεθεί προεξόφλημα υπολογιζόμενο με ετήσιο επιτόκιο ίσο με τη διαφορά του συμφωνηθέντος επιτοκίου και του αντιστοίχου Libor στη χρηματαγορά του Λονδίνου, την ημέρα αναγγελίας της πρόωρης ανάληψης προσαυξημένο με 1,00% (Libor + 1,00%), επί του πρόωρα αποδοτέου κεφαλαίου για το εναπομείναν χρονικό διάστημα (ημερομηνία πρόωρης ανάληψης μέχρι τη λήξη της κατάθεσης). Εάν το επιτόκιο Libor +1,00%, είναι μικρότερο από το συμφωνηθέν επιτόκιο, ο καταθέτης θα δικαιούται το σύνολο των δεδουλευμένων τόκων. Εάν η εναπομένουσα διάρκεια δεν συμπίπτει ακριβώς με τα επίσημα διαστήματα Libor, τότε θα λαμβάνεται το εγγύτερο προς τα πάνω χρονικό διάστημα. β) Σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση από την Τράπεζα, σε Κορώνα Σουηδίας (SEK),, Δολάριο Αυστραλίας (AUD), Δολάριο Καναδά (CAD) ο καταθέτης θα δικαιούται τους δεδουλευμένους τόκους από την έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της προεξόφλησης. Από αυτούς θα αφαιρεθεί προεξόφλημα υπολογιζόμενο με ετήσιο επιτόκιο ίσο με τη διαφορά του συμφωνηθέντος επιτοκίου και του αντίστοιχου τρέχοντος μέσου επιτοκίου στη Διατραπεζική Αγορά Χρήματος (MID RATE), την ημέρα & τη χρονική στιγμή της αναγγελίας της πρόωρης ανάληψης προσαυξημένο κατά 1,00%, επί του πρόωρα αποδοτέου κεφαλαίου για το εναπομείναν χρονικό διάστημα (ημερομηνία πρόωρης ανάληψης μέχρι τη λήξη της κατάθεσης). Εάν το Μέσο Διατραπεζικό επιτόκιο + 1,00%, είναι μικρότερο από το συμφωνηθέν επιτόκιο, ο καταθέτης θα δικαιούται το σύνολο των δεδουλευμένων τόκων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στους λειτουργούς του Καταστήματος (6) Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος Attica my account plus είναι: Επιτόκιο από το πρώτο ευρώ, κλιμακωτά για τα τμήματα του μέσου ημερήσιου υπολοίπου του λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται μέχρι και 3 αναλήψεις/χρεώσεις στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αναλήψεων/χρεώσεων υπερβεί τις 3 μέσα στο διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα, τότε το επιτόκιο του λογαριασμού για τον μήνα αυτό, θα μειώνεται στο εκάστοτε ισχύον Β.Ε.Τ. Για τον επόμενο μήνα θα ισχύει το επιτόκιο του προϊόντος, βάσει κλιμάκων ποσού, και εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Ως αναλήψεις/χρεώσεις θεωρούνται το σύνολο των δυνατών εγγραφών, δηλαδή κινήσεις (αναλήψεις) στα ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜ, αυτόματες χρεώσεις (π.χ. προμήθειες για αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση δόσεων δανείων, Visa κλπ), χρεώσεις μέσω Internet banking κλπ. Εξαιρούνται οι εγγραφές

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου 6,76% εφαρμοζόμενο στο 60% του ποσού του δανείου (το 40% είναι άτοκο) (10)

Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου 6,76% εφαρμοζόμενο στο 60% του ποσού του δανείου (το 40% είναι άτοκο) (10) Σελίδα 1 από 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου 6,76% εφαρμοζόμενο στο 60% του ποσού του δανείου (το 40% είναι άτοκο) (10)

Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου 6,76% εφαρμοζόμενο στο 60% του ποσού του δανείου (το 40% είναι άτοκο) (10) Σελίδα 1 από 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)

Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 3. ΚΑΡΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-14 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Οι πελάτες της υπηρεσίας Alpha Prime Personal Banking θα ενημερώνονται για την τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή προσφέρει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank, µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκια της από 18.6.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Νομικές Οντότητες Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 9 6. Εμπορικές Συναλλαγές 11 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 KATAΘΕΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩN Ημ/νία Εφαρμογής: 10/09/2014 Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ετήσια Πραγματική ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙA ΣΕ Α.1 ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,01-15.000 0,05% 0,04% 15.000,01

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ - ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ - ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΔΠ01 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗ: 01 / 05.02.2019 Σελ. 1 από 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ - ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 1. Κεφάλαιο Κίνησης 8,00% 3,50%

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της από 14.08.2006 ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ-ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ-ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σέρρες, 14/01/2019 ΥΨΗΛΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 73 ΘΕΜΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ-ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς μειώνει το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) Επιχειρηματικών Δανείων κατά 0,50% και τα επιτόκια Καταθέσεων έως και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD / ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός με Όριο (Ξένο νόμισμα) Ημερομηνία: 31.10.2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ ΔΑΝΕΙΟ ATTICA ΕΚΟ ΙΙ Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες στεγαστικής πίστης 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Τρεχούμενος Alpha 100 (Ευρώ) Ημερομηνία: 04.03.2019 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: EUROBANK CYPRUS LTD Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος Λογαριασμός ΧΩΡΙΣ όριο Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες Πιστωτικές Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός με Όριο (Ευρώ) Ημερομηνία: 31.10.2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Η Τράπεζα παρέχει στεγαστικά και πράσινα δάνεια κατοικίας που καλύπτουν τις παρακάτω στεγαστικές ανάγκες: Α. Στεγαστικό Δάνειο με σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: Τράπεζα Κύπρου Δ.Ε. Λτδ Όνομα του : Τρεχούμενος με όριο (για πελάτες IBU) Ημερομηνία: 01/02/2019 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Νομικές Οντότητες Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 9 6. Εμπορικές Συναλλαγές 11 7.

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROBANK 23.03.2015 ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Statement/Βιβλιάριο) Για ανοίγματα λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες > Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου > Τρεχούμενοι Λογαριασμοί > Προνομιακά Πακέτα Προϊόντων > Καταθετικά Πολυπροϊόντα > Προθεσμιακοί Λογαριασμοί > Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα > Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων.

Σας αποστέλλουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων. ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Αρ.Πρωτ. 152259 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΕΣΤΙΑ 1 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ» ΚΑΙ «ΕΣΤΙΑ 2 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ» 3. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Προειδοποίησης 2 Ημερών (Ξένο νόμισμα) Ημερομηνία: 31.10.2018 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD / DEBIT VISA / ΕΘΝΟCASH PLUS) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS / DEBIT MASTERCARD BUSINESS ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα