Συγγραφέας(είς) βιβλίου επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, Έκδοση, Εκδότης, Τόπος έκδοσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγγραφέας(είς) βιβλίου επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, Έκδοση, Εκδότης, Τόπος έκδοσης."

Transcript

1 Βιβλίο Συγγραφέας(είς) βιβλίου επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, Έκδοση, Εκδότης, Τόπος έκδοσης. Ένας συγγραφέας Παράδειγμα εντός του κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Sophisticated searching techniques are important in finding information (Berkman 1994) Berkman (1994, p. 25) claimed that Berkman, RI 1994, Find It fast: how to uncover expert information on any subject, HarperPerennial, New York. EndNote και RefWorks (επιλογή Berkman (1994, pp ) agrees that Δύο συγγραφείς from an engineering perspective (Cengel & Boles 1994) Cengel, YA & Boles, MA 1994, Thermodynamics: an engineering approach, 2nd edn, McGraw Hill, London. Cengel and Boles (1994) found

2 Τρεις συγγραφείς as previously demonstrated (Reid, Parsons & Green 1989) Reid, DH, Parsons, MB & Green, CW 1989, Staff management in human services: behavioral research and application, Charles C. Thomas, Springfield. Τέσσερεις ή περισσότεροι συγγραφείς neck pain caused by whiplash (Jull et al. 2008). OR Jull et al. (2008) have argued Jull, G, Sterling, M, Fallah, D, Treleaven, J & O'Leary, S 2008, Whiplash headache and neck pain: research-based directions for physical therapies, Churchill Livingstone, Edinburgh. Χωρίς συγγραφέα already mentioned (Be, know, do: leadership the Army way 2004). Be, know, do: leadership the Army way 2004, Jossey-Bass, San Francisco. Εμφανίζονται αλφαβητικά. In Be, know, do: leadership the Army way (2004) there is an interesting example Έργα του ιδίου συγγραφέα geology of Queensland s national parks (Willmott 2004, 2006). Willmott, WF 2004, Rocks and landscapes of the national parks of southern Queensland, Geological Society of Australia, Queensland Division, Brisbane. Willmott, WF 2006, Rocks and landscapes of the national parks of central Queensland, Geological Society of Australia, Queensland Division, Brisbane. Έργα ίδιου συγγραφέα, με ίδια χρονολογία έκδοσης geographically speaking (Dawkins 1996a, 1996b) Εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά αρχίζοντας από την παλαιότερη. Dawkins, R 1996a, Climbing Mount Improbable, Viking, London. Dawkins, R 1996b, River out of Eden, Phoenix, London. Εμφανίζονται αλφαβητικά με τον τίτλο.

3 Δύο ή περισσότερα έργα διαφορετικών συγγραφέων rock formations (Dawkins 1996; Willmott 2004) Dawkins, R 1996, Climbing Mount Improbable, Viking, London. Willmott, WF 2004, Rocks and landscapes of the national parks of southern Queensland, Geological Society of Australia, Queensland Division, Brisbane. Έργα με συγγραφέα συλλογικό όργανο in the case of an institution (Australian Government Publishing Service 1987) Australian Government Publishing Service 1987, Commonwealth printing and publishing manual, 2nd edn, A.G.P.S., Canberra. Διαφορετικές εκδόσεις the meaning of educational research (Pring 2004) Pring, R 2004, Philosophy of educational research, 2nd edn, Continuum, London. Με επιμελητή (ές) some findings (Sjostrand 1993) Σειρά βιβλίων optics defined (Pike & Sarkar 1986) In defining permutation groups Bhattacharjee (1998) Η δήλωση έκδοσης εμφανίζεται μετά τον τίτλο του έργου. Δεν είναι απαραίτητο για την πρώτη έκδοση. Sjostrand, S (ed.) 1993, Institutional change: theory and empirical findings, M.E. Sharpe, Armonk, N.Y. Pike, ER & Sarkar, S (eds) 1986, Frontiers in quantum optics, Adam Hilger, Bristol. Bhattacharjee, M 1998, Notes of infinite permutation groups, Lecture notes in mathematics no.1698, Springer, New York. Edited book

4 Κεφάλαιο βιβλίου Συγγραφέας(-είς) κεφαλαίου επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος κεφαλαίου σε μονά εισαγωγικά, σε Επιμελητής(-ές) του βιβλίου (Επιμ.), Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, έκδοση, Εκδότης, Τόπος έκδοσης, Σελίδες. Κεφάλαιο βιβλίου με επιμελητή Παράδειγμα εντός του κειμένου Bernstein (1995) explained intelligent traffic flows. Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Bernstein, D 1995, Transportation planning, in WF Chen (ed.), The civil engineering handbook, CRC Press, Boca Raton, pp EndNote και RefWorks (επιλογή section

5 Πρακτικά συνεδρίων Συγγραφέας(-είς) εισήγησης επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος εισήγησης σε μονά εισαγωγικά, Τίτλος πρακτικών που πιθανό να περιλαμβάνει τόπο και ημερομηνία(ες) πλάγια γραμματοσειρά, Εκδότης, Τόπος έκδοσης, Σελίδες, (διαθέσιμο πλήρης ημερομηνία, URL εάν υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση). Δημοσιευμένη εισήγηση (paper) Αδημοσίευτη εισήγηση (paper) Παράδειγμα εντός του κειμένου Bourassa (1999) emphasised estimating partner change (Bowden and Fairley 1996) Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Bourassa, S 1999, Effects of child care on young children, Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Child Psychology, International Society for Child Psychology, Atlanta, Georgia, pp Bowden, FJ & Fairley, CK 1996, Endemic STDs in the Northern Territory: estimations of effective rates of partner change, paper presented to the scientific meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin, June. EndNote και RefWorks (επιλογή Conference proceeding Conference paper

6 Άρθρο επιστημονικού περιοδικού Συγγραφέας(-είς) άρθρου επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος επιστημονικού περιοδικού σε μονά εισαγωγικά, Τίτλος επιστημονικού περιοδικού πλάγια γραμματοσειρά, Τόμος, Τεύχος ή αριθμός, Σελίδες, (διαθέσιμο πλήρης ημερομηνία, URL εάν υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση). Παράδειγμα εντός του κειμένου Άρθρο περιοδικού Huffman (1996) expanded on the theory Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Huffman, LM 1996, Processing whey protein for use as a food ingredient, Food Technology, vol. 50, no. 2, pp EndNote και RefWorks (επιλογή Journal article Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού με σελιδαρίθμηση Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού χωρίς σελιδαρίθμηση uses for whey protein (Huffman 1996). changes in resource management (Daniel 2009) the discipline of art history (Donahue-Wallace & Chanda 2005) Daniel, TT 2009, 'Learning from simpler times', Risk Management, vol. 56, no. 1, pp , viewed 30 January 2009, <http://proquest.umi.com/>. Για άρθρο που ανακτήθηκε από βάση δεδομένων προτείνεται όπως δίνεται το URL της βάσης δεδομένων. Donahue-Wallace, K & Chanda, J 2005, 'A case study in integrating the best practices of face-to-face art history and online teaching', Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning, vol. 7, no. 1, viewed 30 January 2009, <http://imej.wfu.edu/articles/2005/1/01/index.asp>. Electronic article in EndNote Journal article with Electronic type chosen in Refworks. Electronic article in EndNote Journal article

7 with Electronic type chosen in Refworks. Διατριβές Συγγραφέας διατριβής επώνυμο και αρχικά Χρονολογία εκπόνησης διατριβής, Τίτλος διατριβής σε μονά εισαγωγικά, Διάκριση, Ίδρυμα, Τοποθεσία ιδρύματος. Παράδειγμα εντός του κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας EndNote και RefWorks (επιλογή Thesis Exelby (1997) described the process Exelby, HRA 1997, Aspects of gold and mineral liberation, PhD thesis, University of Queensland, Brisbane. Thesis processing gold (Exelby 1997) Ο τίτλος δεν μπαίνει με πλάγια γραμματοσειρά και εμφανίζεται σε εισαγωγικά.

8 Εκθέσεις Συγγραφέας(-είς) έκθεσης (πρόσωπο ή οργανισμός) Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος έκθεσης πλάγια γραμματοσειρά, Αριθμός έκθεσης (εάν υπάρχει), Εκδότης/Ίδρυμα, Τόπος έκδοσης, (διαθέσιμο πλήρης ημερομηνία, URL εάν υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση). Παράδειγμα εντός του κειμένου Έντυπη έκθεση in Queensland waterways (Mortimer & Cox 1999) Ηλεκτρονική έκθεση young children s schooling (Rathbun, West & Hausken 2003) Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Mortimer, M & Cox, M 1999, Contaminants in mud crabs and sediments from the Maroochy River, Environment technical report no. 25, Queensland Department of the Environment, Brisbane. Rathbun, AH, West, J & Hausken, EG 2003, Young children's access to computers in the home and at school in 1999 and 2000, NCES , National Center for Education Statistics, Washington, DC, viewed 4 November 2003, <http://nces.ed.gov/pubs2003/ pdf>. EndNote και RefWorks (επιλογή Report

9 Εφημερίδες και άρθρα περιοδικών (magazine article) Συγγραφέας(-είς) άρθρου (πρόσωπο ή οργανισμός) Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος άρθρου σε μονά εισαγωγικά, Τίτλος εφημερίδας πλάγια γραμματοσειρά, Ημέρα μήνας, Σελίδα(ες). Άρθρο εφημερίδας (έντυπο) Άρθρο εφημερίδας (διαδίκτυο) Παράδειγμα εντός του κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας... as seen in the move to privatise the railway (Simpson 1997) government has been blamed for the water shortage (Porteous 2007). Simpson, L 1997, Tasmania s railway goes private, Australian Financial Review, 13 October, p. 10. Porteous, C 2007, Rudd blamed for drought, Courier Mail, 15 August, p. 17, viewed 27 February 2009, <http://global.factiva.com/>. Για άρθρο που ανακτήθηκε από βάση δεδομένων προτείνεται όπως δίνεται το URL της βάσης δεδομένων. EndNote και RefWorks (επιλογή Newspaper article

10 Ιστοσελίδες Συγγραφέας(-είς) ιστοσελίδας (πρόσωπο ή οργανισμός) Χρονολογία (δημιουργίας ή ανανέωσης), Τίτλος ιστοσελίδας πλάγια γραμματοσειρά, περιγραφή αρχείου (όπου εφαρμόζεται), όνομα χορηγού της ιστοσελίδας (όπου εφαρμόζεται), διαθέσιμο πλήρης ημερομηνία, URL. Ιστοσελίδα με συγγραφέα Παράδειγμα εντός του κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας this agreement (Albanese 2009) Albanese, A 2009, Fairer compensation for air travellers, media release, 29 January, Minister for Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, viewed 30 January 2009, <http://www.minister.infrastructure.gov.au/aa/releases/2009/ EndNote και RefWorks (επιλογή Web page Ιστοσελίδα με συγγραφέα συλλογικό όργανο in this subject guide (University of Queensland Library 2009) January/AA007_2009.htm>. University of Queensland Library 2009, Mechanical engineering subject guide, University of Queensland Library, viewed 6 February 2009, <http://www.library.uq.edu.au/findits/findit.php?title= Web page Mechanical+Engineering>. Ιστοσελίδα χωρίς ημερομηνία it has been argued that emotional intelligence is a combination of competencies (Bliss n.d.) Bliss, SE n.d., The effect of emotional intelligence on a modern organizational leader s ability to make effective decisions, viewed 10 February 2008, <http://eqi.org/mgtpaper.htm>. Web page

11 Πατέντα Συγγραφέας(-είς) πατέντας επώνυμο και αρχικά Χρονολογία δημοσίευσης, Τίτλος πατέντας- πλάγια γραμματοσειρά, Αριθμός πατέντας συμπεριλαμβανομένου της χώρας δημοσίευσης. Πατέντα Παράδειγμα εντός του κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας gas insulated transmission systems (Cookson 1985) Cookson, AH 1985, Particle trap for compressed gas insulated transmission systems, US Patent EndNote και RefWorks (επιλογή Patent

12 Πρότυπο Συλλογικό όργανο που εκδίδει το πρότυπο Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος προτύπου πλάγια γραμματοσειρά, Αριθμός προτύπου περιλαμβανομένου του κωδικού του οργανισμού έκδοσης, Εκδότης προτύπου, Τόπος έκδοσης. Πρότυπο Παράδειγμα εντός του κειμένου steels are classified (International Organization for Standardization 1982) Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας International Organization for Standardization 1982, Steels - classification - part 1: classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical composition, ISO :1982, International Organization for Standardization, Geneva. EndNote και RefWorks (επιλογή Standard

13 Χάρτης Οργανισμός έκδοσης Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος χάρτη πλάγια γραμματοσειρά, Σειρά (εάν υπάρχει), Εκδότης, Τόπος έκδοσης. Παράδειγμα εντός του κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας EndNote και RefWorks (επιλογή Χάρτης reading this map (Department of Mines and Energy, Queensland 1996) Department of Mines and Energy, Queensland 1996, Dotswood, Australia 1: geological series, sheet 8158, Department of Mines and Energy, Queensland, Brisbane. Map

14 Προσωπική επικοινωνία Πληροφορίες προερχόμενες από συνέντευξη, τηλεφωνική επικοινωνία, γράμμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο αλλά να ΜΗΝ περιλαμβάνονται στη λίστα βιβλιογραφίας. Παράδειγμα εντός του κειμένου Προσωπική επικοινωνία When interviewed on 15 June 1995, Dr Peter Jones explained that This was later verbally confirmed (P Jones 1995, pers. comm., 15 June). Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Δεν αναφέρεται. EndNote και RefWorks (επιλογή Personal communication Σημείωση: Για τη δημιουργία του παρόντος οδηγού χρησιμοποιήθηκε ο οδηγός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Queensland της Αυστραλίας

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** Σκοπός 3 Γιατί το ΑΡΑ; 3 Τελικά σε τι χρειάζονται οι Αναφορές; 4 Παραποµπές: Βασικά Σηµεία 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Chicago Εμφάνιση υποσημειώσεων (footnotes)

Chicago Εμφάνιση υποσημειώσεων (footnotes) Chicago Το πρότυπο βιβλιογραφίας Chicago παρουσιάζεται με δύο διαφορετικά είδη αναφοράς: Μορφή Υποσημείωσης/ Βιβλιογραφίας (για την οποία θα γίνει αναφορά σε αυτό τον οδηγό) και σύστημα Συγγραφέας/Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 2013 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα, 2013 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Μετάφραση: κ. Αλίκη Τσούτση Επιμέλεια: Δρ. Στέφανος Μαντζούκας Τμήμα Νοσηλευτικής Ιωάννινα, 2013 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Πίνακας περιεχομένων 1. Παραθέτοντας αναφορές στο κείμενο χρησιμοποιώντας το σύστημα Harvard:..

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΣΕΛΒΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 60. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. 1 η Ανακοίνωση 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής Αθήνα, Νοέμβριος 2014

Τα Νέα 60. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. 1 η Ανακοίνωση 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής Αθήνα, Νοέμβριος 2014 Ικαρία. Κανόνι (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 60 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ 1 η Ανακοίνωση 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής Αθήνα, Νοέμβριος 2014 Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Αρ. 53 IANOYAΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 2

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Αρ. 53 IANOYAΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 2 Μ Eruption of the volcano Karimskii, Kamchatka Τα Νέα 53 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Canterbury Earthquakes Royal Commission of Inquiry Αρ. 53 IANOYAΡΙΟΣ 2013 Ο ισχυρός σεισμός της 22ας Φεβρουαρίου 2011, μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιογραφικές αναφορές Συνοπτικός οδηγός στους τρόπους ορθής αξιοποίησης και χρήσης των βιβλιογραφικών αναφορών Πάτρα 2010 Σύνταξη: Τσάκωνας Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» ΝΠΙ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΥΠ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΥΠ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 125 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΥΠ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Μαρία Μονόπωλη

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό περιοδικό

ηλεκτρονικό περιοδικό ηλεκτρονικό περιοδικό Τόμος Α, τεύχος 6 ς ε ρ τ υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τα υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τ υ E ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH I Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α Οκτώβριος, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου 2 6 2011)

Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου 2 6 2011) 1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Προπτυχιακής Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας Επιμέλεια: Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μαρίνα Παπαστεργίου Είδος Αριθμός Βιβλία 0 Κεφάλαια σε βιβλία 1 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 20 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Πειραιάς, 2007 Το κείµενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Συγκέπρωαη στοιχείων - επιμέλεια: Μαρία Δουκάτα, sylvestro j@yahoo.gr Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2009 ΕΛΛΑΔΑ ΕΕΒΕΠ Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Τσιμπόγλου, Δ/ντη Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ISSN: 1791-0064 Έκδοση: ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 10678 Αθήνα Τηλ: 210 3806877 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα