f %f f %f Min Max

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "f %f f %f Min Max"

Transcript

1 Η επίδραση των παραδοσιακών και φολκλορικών διαδικασιών στη γνώση και την προτίµηση του ελληνικού παραδοσιακού χορού ήµας Ηλίας, Βαγενάς Γεώργιος, Γκιόσος Ιωάννης Πανεπιστήµιοo Αθηνών ΤΕΦΑΑ Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα έντονο επιστηµονικό ενδιαφέρον για την έρευνα και την µελέτη του λαϊκού παραδοσιακού χορού, πράγµα που στο εξωτερικό είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια. Εκπονείται λοιπόν από Έλληνες επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων, ένας αξιόλογος αριθµός διδακτορικών κυρίως διατριβών, µε αντικείµενο τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Οι πρώτες διδακτορικές διατριβές που περατώνονται, είναι αυτές των Μ. Ζωγράφου (989) και Η. ήµα (989), οι οποίες εξετάζουν αντίστοιχα τη διαδικασία µετασχηµατισµού του σέρα χορού των Ποντίων και του παραδοσιακού χορού στην κοινότητα Συρράκο µε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και αναλυτικές µεθόδους. Το ίδιο έτος περατώνεται και η διδακτορική διατριβή της Ρ. Λουντζάκη (989) η οποία υποστηρίζεται στο εξωτερικό και µελετάει το ύφος του χορού, στο Μικρό και Νέο Μοναστήρι, µε βάση την ηλικία το φύλο και τις διάφορες περιστάσεις. Τη συνέχεια και τις αλλαγές στη χορευτική παράδοση των Ακµπουναριωτών, µετά τη διαίρεσή τους σε δύο κοινότητες µελέτησε και ο Ι. Πραντσίδης (995). Η Α. Παναγιωτοπούλου (99) περιγράφει το χορευτικό φαινόµενο της επαρχίας ωρίδας, ενώ ο Ι. Ζήκος (99) εξετάζει την παιδαγωγική σηµασία και την µορφωτική δύναµη του παραδοσιακού χορού στα χωριά της ορεινής ζώνης Βοίου. Οι δύο αυτές εργασίες εξετάζουν εκτός των άλλων και τις διαδικασίες εκµάθησης του τοπικού χορευτικού ρεπερτορίου. Ενώ οι παραπάνω εργασίες µελετούν τη συνέχεια και τις αλλαγές στους χορούς, καθώς και τη µορφοποιητική δύναµη του χορευτικού φαινοµένου, η Β. Τυροβολά (994) ασχολείται µε τη δοµική µορφολογική και τυπολογική προσέγγιση της µορφής του συρτού στα τρία στην Ελλάδα. Μια άλλη εργασία, η οποία µελετάει τη σχέση των παραδοσιακών χορών προς τη σύγχρονη αγροτική κοινωνία του Νοµού Μαγνησίας είναι αυτή του Κ. Σαχινίδη (995). Στην έρευνα αυτή, που χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι των κοινωνικών επιστηµών, διερευνήθηκε µεταξύ των άλλων και ο τρόπος απόκτησης της γνώσης των ελληνικών παραδοσιακών χορών σ ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα τριακοσίων κατοίκων, όλων των ηλικιών, προερχόµενο από δεκαπέντε κοινότητες του Νοµού Μαγνησίας. Σε αντίθεση µε τις εργασίες εκείνες οι οποίες αναφέρονται στον παραδοσιακό χορό και στις διαδικασίες εκµάθησής του, ο Β. Σερµπέζης (995) αναζητά να επιλύσει προβλήµατα µεθοδικής και διδακτικής του ελληνικού χορού, ενώ η Στυλιανή ούκα (998) µελετάει το χαρακτήρα του χορού στην κλασική αρχαιότητα. Εκτός όµως από τις παραπάνω εργασίες οι οποίες αναφέρονται στον παραδοσιακό χορό, είναι και αυτή του Σ. Σπηλιάκου (998) που µελετάει τον συρτό και τον µπάλο στη Νάξο σε σχέση µε τη µουσική και το τραγούδι, της Μ. Κουτσούµπα (997) και της Κ. Πανοπούλου () που εξετάζουν θέµατα πολιτιστικής ταυτότητας στην σύγχρονη κοινωνία, καθώς και του. Γουλιµάρη (998) που αφορά την οργανωτική δοµή και λειτουργία των φορέων του παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Τέλος η εργασία του Φ. Φιλίππου () εξετάζει τους παράγοντες που συντελούν στην πραγµατοποίηση και διαµόρφωση µιας χορευτικής παράστασης, καθώς και τη 7

2 σηµαντικότητα των παραγόντων αυτών, ενώ η διδακτορική διατριβή του. Κάρδαρη (3) µελετάει το χορό µέσα από τις κοινωνικές τάξεις της Ζακύνθου. Από την παραπάνω επισκόπηση των διδακτορικών διατριβών, αλλά και από τις υπάρχουσες δηµοσιευµένες εργασίες, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν έρευνες που να εξετάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι Έλληνες µαθαίνουν στις µέρες µας τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Εξαίρεση αποτελεί η εργασία του Κ. Σαχινίδη (995) που αναφέρεται στις διαδικασίες εκµάθησής του ελληνικού παραδοσιακού χορού, περιορίζοντας όµως την µελέτη του, σε δεκαπέντε κοινότητες του Νοµού Μαγνησίας. Το θέµα λοιπόν της µελέτης µας αφορά τον τρόπο εκµάθησης του ελληνικού παραδοσιακού χορού στις µέρες µας και θεωρείται σηµαντικό, γιατί σχετίζεται µε τις γενικότερες αλλαγές στην πολιτιστική συµπεριφορά των σύγχρονων Ελλήνων. Για τις αλλαγές αυτές, έχουν γίνει µελέτες σε θεωρητικό επίπεδο (Μερακλής, 989), δεν υπάρχουν όµως εµπειρικές έρευνες που να τις επαληθεύουν. Το θεωρητικό πλαίσιο, του συγκεκριµένου προβλήµατος, απορρέει από τη θέση που επεξεργάζεται ο Μερακλής (989) σχετικά µε τον εκµοντερνισµό του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισµού. Με βάση αυτή τη θέση ο παραδοσιακός λαϊκός πολιτισµός, δηµιούργηµα κυρίως της παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας, µέσα στην σύγχρονη αστική κοινωνία µετασχηµατίζεται σε φολκλόρ, είτε µε σκοπό το κέρδος (Τουρισµός), είτε µε σκοπό την ενσωµάτωσή του στην αστική κουλτούρα. Ως φολκλόρ δε, ορίζεται η µεταβίβαση και παρουσίαση του λαϊκού πολιτισµού από δεύτερο χέρι (Moser, 96). Με άλλα λόγια ο Moser υπονοεί µια τεχνητή αναγέννηση και αναβίωση των παραδοσιακών µορφών του λαϊκού βίου και πολιτισµού, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες Το φαινόµενο του εκµοντερνισµού του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισµού, ξεκίνησε στο τέλος του 9 ου αιώνα ( ήµας 993) και εντάθηκε µετά τον β παγκόσµιο πόλεµο εξαιτίας της αθρόας µετακίνησης των κατοίκων της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού(μερακλής 989). Με βάση λοιπόν τη θεωρία του εκµοντερνισµού του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισµού, µπορούµε να διακρίνουµε δύο ειδών διαδικασίες εκµάθησης του ελληνικού παραδοσιακού χορού: την παραδοσιακή και την φολκλορική ( ήµας ). Η παραδοσιακή διαδικασία εκµάθησης, αφορά τις παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες και πραγµατοποιείται στα πλαίσια της οικογένειας, των κοινωνικών εκδηλώσεων και του ευρύτερου συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος. Η φολκλορική διαδικασία εκµάθησης, αφορά τις σύγχρονες κοινωνίες και πραγµατοποιείται στα πλαίσια του σχολείου και του πολιτιστικού/χορευτικού συλλόγου (Μερακλής 989). Ο εκµοντερνισµός, όµως του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισµού, όπως και όλες οι διαδικασίες οικονοµικού και πολιτιστικού µετασχηµατισµού των ανθρώπινων κοινωνιών, δεν είναι αυτόµατες, απόλυτες και ολοκληρωτικές (Τσαούσης 987). Συνήθως συνυπάρχουν παλιές και νέες διαδικασίες, οπότε ο µετασχηµατισµός δεν αναφέρεται τόσο στην εξαφάνιση των παλαιών και την απόλυτη επικράτηση των νέων, όσο στη διαβάθµιση του ρόλου τους και την ένταση της συµµετοχής τους (Μερακλής 973,). Με βάση τα παραπάνω, είναι αναµενόµενο να εµφανίζονται στην σύγχρονη Ελληνική κοινωνία, τόσο οι παραδοσιακές, όσο και οι φολκλορικές διαδικασίες εκµάθησης του παραδοσιακού χορού. Το πρόβληµα λοιπόν, που αναδύεται για εµπειρική διερεύνηση, αφορά τον βαθµό συµµετοχής των δύο αυτών διαδικασιών στην απόκτηση της γνώσης και στη διαµόρφωση της προτίµησης του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εξέταση της σχέσης µεταξύ των χαρακτηριστικών γνώσης και προτίµησης του ελληνικού παραδοσιακού χορού και του τρόπου εκµάθησής του σε φοιτητές-τριες των ελληνικών Πανεπιστηµίων. Ως γνώση των παραδοσιακών χορών ορίστηκε ο αριθµός των ελληνικών παραδοσιακών χορών που ξέρουν να χορέψουν οι φοιτητές - τριες, ενώ ως προτίµηση ορίστηκε η συχνότητα χρήσης τους σε διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις. Η επιλογή των φοιτητών - τριων ως υποκειµένου στην παρούσα µελέτη, έγινε, παρά την µερική αντιπροσωπευτικότητα τους ως προς το σύνολο των νέων της Ελλάδας για τους εξής µεθοδολικούς/ερευνητικούς λόγους: α) λόγω της ηλικίας τους έχουν 7

3 διαµορφώσει σε σηµαντικό βαθµό τις µουσικοχορευτικές τους προτιµήσεις και κατά συνέπεια έχουν υποστεί κατά το µεγαλύτερο µέρος τις διαδικασίες εκµάθησης του παραδοσιακού χορού, β) λόγω των σπουδών τους παρουσιάζουν µεγαλύτερη κλίση απόκτησης γνώσεων και κατά συνέπεια απόκτησης γνώσεων για την πολιτιστική τους κουλτούρα, και γ) γιατί είναι µια κοινωνική οµάδα που λόγω της πανεπιστηµιακής µόρφωσης µπορεί να επηρεάσει την διαµόρφωση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού. Με βάση την προηγηθείσα θεωρητική αιτιολόγηση δύο κεντρικές ερευνητικές υποθέσεις εξετάζονται στην παρούσα έρευνα:. Οι φοιτητές τριες, που έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους στην επαρχία έχουν µάθει τον παραδοσιακό χορό κυρίως µε παραδοσιακές διαδικασίες, ενώ όσοι και όσες έζησαν κυρίως στις πόλεις µε τις φολκλορικές.. Θα υπάρξει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ παραδοσιακού και φολκλορικού τρόπου ως προς α) το επίπεδο των χορευτικών γνώσεων και β) ως προς το προφίλ των µουσικοχορευτικών προτιµήσεων. Μεθοδολογία Το δείγµα αποτέλεσαν 435 φοιτητές-τριες (,5% του συνολικού αριθµού των 7.4) που φοιτούσαν στις διάφορες Πανεπιστηµιακές σχολές της χώρας το 997. Για την διαµόρφωση του δείγµατος έγινε δειγµατοληψία σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο χώρας έγινε κατανοµή µε αναλογικό τρόπο του αριθµού των φοιτητών τριων ανά διαµέρισµα. Σε επίπεδο διαµερίσµατος µε τρόπο αναλογικό ανά σχολή και τέλος σε επίπεδο σχολών µε τυχαία δειγµατοληψία από το σύνολο των φοιτητών όλων των ετών που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα στη συγκεκριµένη σχολή. Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο κλειστών απαντήσεων. Για τη µεταβλητή που αφορούσε τον τόπο που έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους οι φοιτητές τριες χρησιµοποιήθηκε τετρα-κατηγορική κλίµακα µε τις εξής απαντήσεις α) Αθήνα-Πειραιά-Θεσσαλονίκη, β) µεγάλη πόλη µε περισσότερους από. κατοίκους, γ) µικρή πόλη µε περισσότερους από κατοίκους, δ) χωριό µε λιγότερους των κατοίκων. Για τη µεταβλητή που αφορούσε τον αριθµό των ελληνικών παραδοσιακών χορών που γνώριζαν οι φοιτητές τριες, χρησιµοποιήθηκε και πάλι πεντα-κατηγορική κλίµακα µε τις εξής απαντήσεις α) κανένα χορό, β) έως 5, γ) 6 έως, δ) έως 5 ε) 6 και άνω. Για τον παράγοντα που αφορά την προτίµηση των φοιτητών-τριων προς τους ελληνικούς χορούς χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις (µεταβλητές) α) Χορεύεις στο γλέντι του Γάµου ελληνικούς χορούς; β) Χορεύεις στο γλέντι της παρέας σου µε ελληνικούς χορούς; γ) Χορεύεις στο πανηγύρι του χωριού µε ελληνικούς χορούς; δ) Χορεύεις σε κέντρο ψυχαγωγίας µε αποκλειστικά ελληνικούς χορούς; ε) Χορεύεις σε κέντρο ψυχαγωγίας µε αποκλειστικά ξένους χορούς; ζ) Επιδιώκεις να παρακολουθείς ελληνικούς χορούς στην τηλεόραση; η) Επιδιώκεις να ακούς παραδοσιακή µουσική στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο; θ) Επιδιώκεις να ακούς µοντέρνα µουσική στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο; ι) Επιδιώκεις να διασκεδάσεις σε ένα κέντρο ψυχαγωγίας µε αποκλειστικά ελληνική παραδοσιακή µουσική; κ) Επιδιώκεις να διασκεδάσεις σε ένα κέντρο ψυχαγωγίας µε αποκλειστικά µοντέρνα µουσική; Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα δόθηκαν µε βάση την πενταβάθµια κλίµακα: Ποτέ (), Πολύ σπάνια (), Μερικές φορές (3), Συχνά (4) και Πολύ Συχνά (5). Για τη µεταβλητή που αφορά τον τρόπο εκµάθησης του παραδοσιακού χορού χρησιµοποιήθηκε το ερώτηµα, «που έµαθες τους ελληνικούς χορούς;» Οι απαντήσεις που µπορούσαν να δοθούν ήταν: α) στο σχολείο, β) στην οικογένεια, γ) στο ευρύτερο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον δ) στις κοινωνικές εκδηλώσεις και ε) στο πολιτιστικό/χορευτικό σύλλογο. Εξαιτίας δε του γεγονότος ότι οι ερωτώµενοι µπορούσαν να δώσουν περισσότερες της µιας απαντήσεις, αυτές οµαδοποιήθηκαν ως εξής: α) µε κανένα τρόπο αν απαντούσαν ότι δεν έχουν µάθει κανένα χορό ή αν αυτούς του χορούς που έµαθαν, δεν τους έµαθαν µε καµία από τις προτεινόµενες 7

4 διαδικασίες, β) µε παραδοσιακές διαδικασίες, αν απαντούσαν ότι έµαθαν χορό στην οικογένεια ή στο ευρύτερο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον ή στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή µε συνδυασµό αυτών, γ) σε φολκλορικές διαδικασίες αν απαντούσαν ότι έµαθαν χορό στο σχολείο ή στον πολιτιστικό/χορευτικό σύλλογο ή µε συνδυασµό αυτών και δ) σε µικτές, αν απαντούσαν ότι έµαθαν χορό και µε παραδοσιακές και µε φολκλορικές διαδικασίες. Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε αρχικά µε την µέθοδο testretest σε οµάδα είκοσι () φοιτητών που επιλέχθηκαν τυχαία από δύο Τµήµατα του Πανεπιστηµίου της Αθήνας. Το ίδιο ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε µετά από δέκα πέντε ηµέρες (5) κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Ο έλεγχος αξιοπιστίας test-retest έδωσε τους εξής στατιστικούς δείκτες: ICC=,96, α =,8, α =,757. Η ανάλυση εσωτερικής συνέπειας για το σύνολο του δείγµατος έδωσε συντελεστή αξιοπιστίας α=,8343 (p=,) για τις δώδεκα ερωτήσεις και α=,83 (p=,) για τις δέκα ερωτήσεις του µουσικοχορευτικού προφίλ του δείγµατος. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε όλα τα Πανεπιστήµια της χώρας από τον Σεπτέµβριο του 997 ως το Μάιο του 998. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονταν από τους φοιτητές -τριες και επιστρέφονταν επί τόπου στον υπεύθυνο της έρευνας. Στο ερωτηµατολόγιο απάντησαν 49,5% φοιτητές και 5,5% φοιτήτριες. Τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου αναλύθηκαν α) µε στατιστική ανάλυση συχνοτήτων, β) µε απαραµετρική ανάλυση συσχέτισης µε βάση τον δείκτη συνάφειας C και τον δείκτη συσχέτισης κατά Spearman r s, γ) µε απαραµετρική ανάλυση διασποράς Kruskal-Wallis και δ) µε απαραµετρική σύγκριση Mann- Whitney (Βαγενάς 995). Αποτελέσµατα Στον πίνακα παρουσιάζεται το δηµογραφικό προφίλ του δείγµατος, όπου φαίνεται ότι, το ποσοστό των φοιτητών τριων που έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη είναι 46,7%, ενώ σε µεγάλη πόλη το ποσοστό αυτό διαµορφώνεται σε 34,3%, σε µικρή πόλη,4% και σε χωριό 8,6%. Συχνότητα Τόπος Γέννησης f %f Αθήνα - Πειραιάς - Θεσσαλονίκη 745 5,9 Τόπος που έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους Συχνότητα f %f Αθήνα - Πειραιάς - Θεσσαλονίκη 67 46,7 Μεγάλη πόλη 47 3,8 Μεγάλη πόλη 49 34,3 Μικρή πόλη 7, Μικρή πόλη 49,4 Χωριό 78 5,4 Χωριό 4 8,6 Εξωτερικό 4,9 - - Πίνακας Το δηµογραφικό προφίλ του δείγµατος (Ν=435) Στον πίνακα δίνονται οι δείκτες κεντρικής τάσης των µεταβλητών και συγκεκριµένα η διάµεση (Md), η επικρατούσα τιµή (Mo), η διάµεσος (Md) και το αριθµητικό εύρος. ιάµεσος Κορυφή Μεταβλητές Md Mo Min Max Αριθµός χορών που γνωρίζουν, 5 Τρόπος µάθησης των χορών, 3 Χορεύουν στο γλέντι του Γάµου 3, 5 5 Χορεύουν στο γλέντι της παρέας 4, 5 5 Χορεύουν στο πανηγύρι του χωριού, 5 73

5 Χορεύουν σε κέντρο µε χορούς 3, 3 5 Παρακολουθούν χορούς στην τηλεόραση, 5 Ακούν παραδοσιακή µουσική, 5 Ακούν παραδοσιακή µουσική, 5 Επιδιώκουν να διασκεδάσουν σε κέντρο µε χορούς, 5 Επεξήγηση = Κανένα/Ποτέ =-5/Πολύ σπάνια 3=6-/Μερικές φορές 4=- 5/Συχνά 5=6 και άνω/πολύ συχνά Πίνακας : Απαραµετρικά περιγραφικά Στατιστικά Μεταβλητών (Ν=435) Τα αποτελέσµατα της συχνοτικής ανάλυσης δίνονται στον πίνακα 3. Στο ερώτηµα πόσους χορούς γνωρίζουν, η επικρατούσα απάντηση, ήταν από έως 5 χορούς (Md=), ενώ ένα αθροιστικό ποσοστό της τάξεως του 6,7%, απάντησε ότι γνωρίζει άνω των χορών. Στο ερώτηµα, µε ποιο τρόπο έµαθαν να χορεύουν τους ελληνικούς χορούς, απάντησαν ότι έµαθαν µε παραδοσιακό και φολκλορικό τρόπο (µικτό) το,% των φοιτητών τριών, µε αµιγώς φολκλορικό το 36,7%, µε αµιγώς παραδοσιακό το,3% και,% δεν έµαθαν µε κανένα τρόπο. Σε ότι αφορά το ερώτηµα για το χορευτικό προφίλ των φοιτητών-τριών, τα ποσοστά αυτών που χορεύουν στο πανηγύρι του χωριού είναι πολύ συχνά,5%, συχνά,6% µερικές φορές 6% πολύ σπάνια,9, ενώ το 39% των ερωτηθέντων δεν χορεύουν ποτέ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το γλέντι σε φιλική παρέα, στο γάµο και σε κέντρο ψυχαγωγίας µε ελληνικούς χορούς εµφανίστηκαν σαφώς µεγαλύτερα για τις τέσσερις κατηγορίες που αφορούν τη συµµετοχή και αντίστοιχα µειωµένα για την κατηγορία (ποτέ δεν χορεύουν). Στα ερωτήµατα, αν επιδιώκουν να δουν µουσικοχορευτική παράσταση µε ελληνικούς χορούς στην τηλεόραση και αν ακούν παραδοσιακή µουσική τα αντίστοιχα ποσοστά είναι πολύ χαµηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν βλέπουν µουσικοχορευτική παράσταση το 4,4% των φοιτητών-τριών και ποτέ δεν ακούν παραδοσιακή µουσική το 35,7%. ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Μεταβλητές f %f f %f f %f f %f f %f Κανένα <6 Αριθµός χορών που γνωρίζουν 34, ,4 88 3, 99 6,9 4 9,8 Κανένας Παραδοσιακός Φολκλορικός Μικτός 3 Τρόπος µάθησης των χορών 3, 36, ,7 3, Ποτέ Πολύ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πολύ Συχνά Χορεύουν στο γλέντι του Γάµου 35 6,4 45 7, 34,6 34, 37,8 Χορεύουν στο γλέντι της παρέας 55,8 88 3, 37, ,6 46 9,7 Χορεύουν στο πανηγύρι του χωριού ,9 3 6, 5,6 65,5 Χορεύουν σε κέντρο µε χορούς 338 3,6 36,3 36 5, 45 7, 84,8 Παρακολουθούν χορούς στην τηλεόραση 58 4, ,6 7 8,8 96 6,7 49 3,4 Ακούν παραδοσιακή µουσική 53 35,7 46 3, 9, 8 8, 5 3,6 Επιδιώκουν να διασκεδάσουν σε κέντρο µε χορούς 333 3, 45 3, 384 6,8 9 3,4 94 6,6 Πίνακας 3: Ανάλυση συχνοτήτων των µεταβλητών 74

6 Η στατιστική διερεύνηση της επίδρασης του τρόπου µε τον οποίο έµαθαν να χορεύουν οι φοιτητές τριες α) στις χορευτικές τους προτιµήσεις και β) στον αριθµό των χορών που έµαθαν, έγινε µε απαραµετρική ανάλυση διασποράς Kruskal-Wallis (πίνακας 4) και µε δείκτες συνάφειας C (πίνακας 5) και Spearman r s (πίνακας 6). Επιπλέον η στατιστική διερεύνηση της διαφοροποίησης των δύο κύριων τρόπων µάθησης των χορών (παραδοσιακού και φολκλορικού) α) ως προς τον αριθµό των χορών που έµαθαν οι φοιτητές τριες και β) ως προς τον τόπο που έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους έγινε µε απαραµετρική σύγκριση Mann- Whitney (πίνακας 8) και µε τούς δείκτες συνάφειας C (πίνακας 7). Τέλος η στατιστική διερεύνηση της σχέσης του τρόπου µε τον οποίο έµαθαν να χορεύουν µε τον τόπο που έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους έγινε µε τους δείκτες συνάφειας C (πίνακας 5) και Spearman r s (πίνακας 6). Οι συσχετίσεις του τρόπου µάθησης των χορών µε κάθε µια από τις µεταβλητές που προσδιορίζουν το χορευτικό προφίλ των φοιτητών τριων, αποδείχθηκαν όλες υψηλά (p<,) σηµαντικές (πίνακας 6), µε χαρακτηριστική τη συσχέτιση µε τη συµµετοχή σε ελληνικούς χορούς στο γλέντι του γάµου (r s =,43), σε ελληνικούς χορούς στο γλέντι της παρέας (r s =,4), σε ελληνικούς χορούς στο πανηγύρι του χωριού (r s =,3) και σε κέντρο µε ελληνικούς χορούς (r s =,37). Επίσης η ανάλυση διασποράς Kruskal-Wallis έδειξε υψηλά σηµαντικές διαφοροποιήσεις των επιπέδων του παράγοντα τρόπος µάθησης ως προς κάθε µια από τις τέσσερις µεταβλητές του χορευτικού προφίλ (πίνακας 4). Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 6 ο τρόπος µάθησης των χορών συσχετίστηκε σηµαντικά µε την µεταβλητή α) κατά πόσο παρακολουθούν χορούς στην τηλεόραση (r s =,4) και β) µε τη µεταβλητή κατά πόσο ακούν παραδοσιακή µουσική (r s =,). Η ανάλυση διασποράς Kruskal-Wallis έδειξε υψηλά σηµαντικές διαφοροποιήσεις των επιπέδων του τρόπου µάθησης ως προς κάθε µια από τις τρεις µεταβλητές του προφίλ µουσικοχορευτικών προτιµήσεων και συνηθειών (πίνακας 4). Η συσχέτιση του τρόπου µάθησης των χορών µε τον αριθµό των χορών έδειξε υψηλή στατιστική σηµαντικότητα τόσο µε βάση το δείκτη Spearman (πίνακς 6) (r s =,6), όσο και µε βάση το δείκτη συνάφειας C (πίνακς 5) (C=,69, p<,). Επιπλέον και η ανάλυση διασποράς Kruskal-Wallis έδειξε επίσης υψηλά σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των τεσσάρων επιπέδων του παράγοντα, τρόπος µάθησης ως προς τον αριθµό των χορών που δήλωσαν ότι γνωρίζουν οι φοιτητές τριες (πίνακας 4). Η συσχέτιση του τρόπου µάθησης των χορών και του τόπου διαµονής, ήταν στατιστικώς σηµαντική (πίνακας 6) (r s =,8, p<,) και (πίνακας 5) (C=,, p<,3), αλλά σχετικώς χαµηλή και ανέδειξε περίπου 6% κοινή διασπορά. Εξετάζοντας ειδικότερα την επίδραση των δύο κύριων τρόπων µάθησης των χορών (παραδοσιακού και φολκλορικού) στον αριθµό των χορών που έµαθαν οι φοιτητές τριες και σε σχέση µε τον τόπο που έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους διαπιστώνεται ότι ως προς τον τόπο διαµονής δεν θεµελιώνεται στατιστικώς σηµαντική σχέση (C=,6, p<,353) και το αποτέλεσµα αυτό ενισχύεται και από την µη σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο κύριων τρόπων µάθησης ως προς τη µεταβλητή που αφορά τον τόπο διαµονής (πίνακας 8, Ζ=-,564, p=,573). Τέλος η σύγκριση µεταξύ του παραδοσιακού και του φολκλορικού τρόπου µάθησης των παραδοσιακών χορών (πίνακας 8) ως προς τον αριθµό των χορών που έµαθαν οι φοιτητές τριες έδειξε σηµαντική διαφορά (Ζ=-6,65, p=.). Αντίστοιχη σηµαντική απεδείχθη και για την συµµετοχή στο χορό που γίνεται στο πανηγύρι του χωριού (Ζ=-,75, p=,38) ενώ οι υπόλοιπες µεταβλητές δεν διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά. 75

7 Μεταβλητή Τρόπος µάθησης R x df p Αριθµός χορών που γνωρίζουν 3 Χορεύουν στο γλέντι του Γάµου 3 Χορεύουν στο γλέντι της παρέας 3 Χορεύουν στο πανηγύρι του χωριού 3 Χορεύουν σε κέντρο µε χορούς 3 Παρακολουθούν χορούς στην τηλεόραση 3 Ακούν παραδοσιακή µουσική 3 Επιδιώκουν να διασκεδάσουν σε κέντρο µε χορούς ,43 3. Πίνακας 4 Αποτελέσµατα απαραµετρικής ANOVA Kruskal-Wallis για την επίδραση του τρόπου εκµάθησης του ελληνικού παραδοσιακού χορού Συσχέτιση x C p Τρόπος Μάθησης µε Αριθµό Χορών 3,75,693, Τρόπος Μάθησης µε Τόπος ιαµονής 9,9,5,3 C= con-tingency coefficient Πίνακας 5 Αποτελέσµατα κύριων απαραµετρικών Συσχετίσεων C (N=435) 76

8 Μεταβλητές Τόπος που έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους. Αριθµός χορών που γνωρίζουν,** 3. Τρόπος µάθησης των χορών,8**,6** 4. Χορεύουν στο γλέντι του Γάµου,6**,56**,43** 5. Χορεύουν στο γλέντι της παρέας,9**,5**,4**,68** 6. Χορεύουν στο πανηγύρι του χωριού,** 46**,3**,6**,48** 7. Χορεύουν σε κέντρο µε χορούς,3** 49*,37**,64**,64**,56** 8. Παρακολουθούν χορούς στην τηλεόραση,**,39** 4**,35**,7**,39**,38** 9. Ακούν παραδοσιακή µουσική,5**,3**,**,3**,**,38**,34**,65**. Επιδιώκουν να διασκεδάσουν σε κέντρο µε χορούς **,37**,**,43**,4**,4**,5**,44**,48** ** p<. και * p<.5 Πίνακας 6: Αποτελέσµατα απαραµετρικών Συσχετίσεων Spearman r s Τόπος ιαµονής Τρόπος Μάθησης 3 4 Σύνολο Σύνολο x = 3,6, C=,6, p=,353 Πίνακας 7α: Απαραµετρική συσχέτισης Τρόπου Μάθησης (: παραδοσιακός, : φολκλορικός) µε Τόπο ιαµονής (Ν=83) Αριθµός Χορών Τρόπος Μάθησης Σύνολο Σύνολο x = 38,96, C=, p=,*** Πίνακας 7β: Απαραµετρική συσχέτισης Τρόπου Μάθησης (: παραδοσιακός, : φολκλορικός) µε Αριθµό Χορών (Ν=83) 77

9 Μεταβλητή Παραδοσιακός RANK SUMS R Φολκλορικός RANK SUMS R Mann-Whitney U Z p Τόπος που έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής Αριθµός χορών που γνωρίζουν ***. Χορεύουν στο γλέντι του Γάµου Χορεύουν στο γλέντι της παρέας Χορεύουν στο πανηγύρι του χωριού Χορεύουν σε κέντρο µε χορούς Παρακολουθούν χορούς στην τηλεόραση Ακούν παραδοσιακή µουσική Επιδιώκουν να διασκεδάσουν σε κέντρο µε χορούς Πίνακας 8 Αποτελέσµατα απαραµετρικών συγκρίσεων Mann-Whitney για τις διαφορές µεταξύ παραδοσιακού () και φολκλορικού () τρόπου εκµάθησης(ν=83) Συζήτηση- Συµπεράσµατα Η ερευνητική υπόθεση που ήθελε τους φοιτητές τριες, που έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους στην επαρχία, να έχουν µάθει τους χορούς κυρίως µε παραδοσιακές διαδικασίες, ενώ όσοι και όσες έζησαν κυρίως στις πόλεις, µε φολκλορικές, δεν επαληθεύτηκε στατιστικώς. Κάτι τέτοιο δεν είναι ασύµβατο µε το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, µιας και φανερώνει ότι η διαδικασία του εκµοντερνισµού έχει επηρεάσει ανάλογα και τα µη αστικά κέντρα. Το ερώτηµα που ανακύπτει, είναι πώς εκµοντερνίζεται η διαδικασία εκµάθησης του παραδοσιακού χορού; ; Αυτό πιθανώς ερµηνεύεται από την ύπαρξη των πολιτιστικών συλλόγων που αναπτύχθηκαν όχι µόνο στα αστικά κέντρα, αλλά και στις µικρές πόλεις και στα χωριά(μερακλής 989). Το φαινόµενο της ανάπτυξης των πολιτιστικών συλλόγων στα µη αστικά κέντρα, που αναβιώνουν και αναπαριστούν τις διάφορες παραδοσιακές µορφές και ειδικότερα τη µουσικοχορευτική µας παράδοση έχει επισηµανθεί από τον ερευνητή της Λαογραφίας Μ. Μερακλή (989) που το όρισε ως φολκλορικό εξωτισµό. ιαπιστώνεται έτσι ότι στην σύγχρονη εποχή κυριαρχούν οι φολκλορικές διαδικασίες (σχολείο, πολιτιστικοί χορευτικοί σύλλογοι, πνευµατικά κέντρα) εκµάθησης των παραδοσιακών χορών. Η ερευνητική υπόθεση περί ύπαρξης σηµαντικής διαφοροποίησης µεταξύ παραδοσιακού και φολκλορικού τρόπου ως προς το επίπεδο των χορευτικών γνώσεων επαληθεύτηκε στατιστικώς. Όπως αποδείχθηκε, ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο κύριων τρόπων εκµάθησης ως προς τον αριθµό των χορών που χορεύουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες (πίνακας 8). Επιπλέον διαπιστώθηκε, ότι οι φοιτητές τριες που γνωρίζουν περισσότερους χορούς, τους έµαθαν µε φολκλορικές διαδικασίες καθότι από τη µία µεριά αποδείχθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση του τρόπου εκµάθησης µε τον αριθµό των χορών, από την άλλη η ανάλυση διασποράς έδειξε υψηλά σηµαντικές διαφοροποιήσεις των 78

10 επιπέδων του πολυκατηγορικού παράγοντα, τρόπος µάθησης ως προς τον αριθµό των χορών που γνωρίζουν οι φοιτητές τριες. Ο αριθµός των χορών αυτών, σε ένα µεγάλο ποσοστό, ξεπερνάει κατά πολύ τους πέντε χορούς που κατά µέσο όρο χορεύονταν στην παραδοσιακή κοινωνία ( ήµας, 989). Η ερµηνεία του φαινοµένου αυτού συνδέεται και πάλι µε την ύπαρξη των πολιτιστικών συλλόγων και του σχολείου, που δεν περιορίζονται αυστηρά στο τοπικό χορευτικό ρεπερτόριο. Ίσως, όµως, αυτό να οφείλεται και στο άνοιγµα και στην κινητικότητα της σηµερινής κοινωνίας (Friedl, 963) εξαιτίας της ανάπτυξης των µέσων επικοινωνίας, συγκοινωνίας, καθώς και του εσωτερικού τουρισµού που φέρνουν νέα πολιτιστικά στοιχεία. Η ερευνητική υπόθεση της ύπαρξης σηµαντικής διαφοροποίησης ειδικά µεταξύ παραδοσιακού και φολκλορικού τρόπου ως προς το προφίλ των µουσικοχορευτικών προτιµήσεων δεν τεκµηριώθηκε, καθότι στατιστικώς σηµαντική διαφορά διαπιστώθηκε µόνο ως προς τη συµµετοχή σε χορούς στα πανηγύρια του χωριού (πίνακας 8). Όταν η υπόθεση αυτή διερευνήθηκε µε αναλύσεις που έγιναν και στις τρεις κατηγορίες των τρόπων εκµάθησης (παραδοσιακού, φολκλορικού και µικτού) τα αποτελέσµατα έδειξαν υψηλά σηµαντικές συσχετίσεις µε όλες τις µεταβλητές που προσδιορίζουν το µουσικοχορευτικό προφίλ (πίνακας 6) και υψηλά σηµαντικές διαφοροποιήσεις των επιπέδων του παράγοντα (πίνακας 4). Κατά συνέπεια, η υπόθεση µπορεί να γίνει αποδεκτή στη γενική της µορφή, καταδεικνύοντας ότι οι παραδοσιακές διαδικασίες εκµάθησης, ενισχύουν τις χορευτικές προτιµήσεις, που αφορούν παραδοσιακές µορφές του χορού, όπως ο χορός των πανηγυριών. Από τα αποτελέσµατα επίσης της έρευνας, φαίνεται ότι οι φοιτητές-τριες χορεύουν περισσότερο στο γλέντι µε µια φιλική παρέα από ότι στο γλέντι του γάµου ενός συγγενούς ή φίλου, λιγότερο σε κέντρο ψυχαγωγίας µε ελληνικούς χορούς και ακόµη λιγότερο στο πανηγύρι του χωριού. Το ότι χορεύουν λιγότερο στο πανηγύρι του χωριού ενδεχοµένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι αυτά έχουν περιοριστεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια ( ήµας 993, Ζωγράφου, 989). Επίσης γίνεται φανερό ότι οι φοιτητές τριες σπανίως ακούν παραδοσιακή µουσική ή βλέπουν µουσικοχορευτική παράδοση µε ελληνικούς χορούς στην τηλεόραση. Αυτό ίσως οφείλεται στην επίδραση της σύγχρονης µουσικής (ελληνικής και ξένης) που έχει επηρεάσει τις µουσικοχορευτικές προτιµήσεις των φοιτητών τριών. Καταληκτικά γίνεται φανερό, ότι η διαδικασία του εκµοντερνισµού της ελληνικής κοινωνίας έχει επηρεάσει όχι µόνο τις µουσικοχορευτικές προτιµήσεις των νέων της χώρας, πράγµα που µπορεί κάποιος να ισχυρισθεί ότι είναι αναµενόµενο για την κατηγορία αυτή του πληθυσµού, αλλά και τις διαδικασίες µετάδοσης του ελληνικού παραδοσιακού χορού από γενιά σε γενιά. Μια αντίστοιχη έρευνα, που θα µελετούσε το σύνολο του πληθυσµού των νέων, κρίνεται σκόπιµη για να εξαχθούν πληρέστερα συµπεράσµατα. Βιβλιογραφία Βαγενάς, Γ. (995), Στατιστικές εφαρµογές στη φυσική αγωγή και στον αθλητισµό, Αθήνα Γουλιµάρης. (998), Μελέτη της Οργανωτικής οµής και λειτουργίας των φορέων Παραδοσιακού Χορού στην Ελλάδα και στο Βέλγιο. Η Ευρωπαϊκή διάσταση, ιδακτορική διατριβή, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή. ήµας Η. (), Λαϊκή µουσικοχορευτική παράδοση: Χορευτικές συνήθειες των φοιτητώντριών της Ελλάδας, Αθήνα. ήµας, Η. (989), Ο Παραδοσιακός χορός στο Συρράκο: Λαογραφική-Ανθρωπολογική προσέγγιση, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. ήµας, Η. (993), Η χορευτική Παράδοση της Ηπείρου, Αθήνα. ούκα, Σ. (998), Ο χαρακτήρας του χορού στην Κλασσική Αρχαιότητα, ιδακτορική ιατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη. Friedl E. (963), Vassika: A village in modern Greece, New York: Rinehart and Winston. 79

11 Ζήκος, Ι. (99), Παιδαγωγική και µορφωτική δύναµη του Νεοελληνικού χορού µε βάση το χορευτικό φαινόµενο στα χωριά της Ορεινής Ζώνης Βοΐου, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. Ζωγράφου, Μ. (989), Λαογραφική-Ανθρωπολογική προσέγγιση του Σέρα χορού των Ποντίων, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Κάρδαρης,. (3), Ο χορός στη Ζάκυνθο µέσα από την πολιτική-κοινωνική ιστορία από την Ενετοκρατία (485) έως το 95, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. Koutsouba, M. (997), PLURALITY IN MOTION: Dance and Cultural Identity on the Greek Ionian Island of Lefkada. Unpublished doctoral dissertation, University of London. Loutzaki, I. (989), Dance as a Cultural message: A study of Dance style in Among the Greek Refugees from Northern Thrace in Micro Monastiri, Neo Monastiri and Aeginion, Unpublished doctoral dissertation, Belfast: The Queen s University. Μερακλής, Μ. (973), Ο σύγχρονος ελληνικός λαϊκός πολιτισµός, Αθήνα: εκδόσεις Πνευµατικό Κέντρο Ώρα. Μερακλής, Μ. (989), Λαογραφικά Ζητήµατα, Αθήνα: εκδόσεις Χ. Μπούρα. Moser, H. Von Folklοrismus in unserer Zeit, Zeitschrift für Volkskunde 58, 96 σελ. 8-9 Παναγιωτοπούλου, Α. (99), Χορογένεση και χορογραφία του Νεοελληνικού χορού της επαρχίας ωρίδας, ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. Πανοπούλου Κ. (), Η χορευτική ταυτότητα των Βλάχων του Νοµού Σερρών, ιδακτορική ιατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Σέρρες. Πραντσίδης, Ι. (995), Ο Παραδοσιακός χορός στις κοινότητες των Ακµπουναριωτών στο Γκένεραλ-Ίντζοβο Βουλγαρίας και στο Αιγίνιο Πιερίας. Συγκριτική Λαογραφική Προσέγγιση, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. Σαχινίδης, Κ. (995), Κοινωνική λειτουργία του Παραδοσιακού χορού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: Το παράδειγµα του Νοµού Μαγνησίας, ιδακτορική ιατριβή Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. Σερµπέζης, Β. (995), Συγκριτική µελέτη µεθόδων διδασκαλίας του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού σε παιδιά ηλικίας 9- ετών, ιδακτορική ιατριβή, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή. Σπηλιάκος, Σ. (998), Ο Συρτός και ο Μπάλλος στη Νάξο. Χορολογική έρευνα των δοµικών τους στοιχείων, ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. Τσαούσης,.Γ. (987), Η Κοινωνία του Ανθρώπου: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg. Τυροβολά, Β. (994), Ο χορός ΣΤΑ ΤΡΙΑ στην Ελλάδα. οµική-μορφολογική και τυπολογική προσέγγιση της µορφής του χορού ΣΤΑ ΤΡΙΑ, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. Φιλίππου, Φ. (), Παράγοντες που υπεισέρχονται στη διαδικασία παραγωγής των παραστάσεων του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού των χορευτικών Συλλόγων του Νοµού Ηµαθίας, ιδακτορική ιατριβή, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή. 8

Η Συμβολή της Εκμάθησης του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού στη Διαμόρφωση των Χορευτικών Συνηθειών των Φοιτητών

Η Συμβολή της Εκμάθησης του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού στη Διαμόρφωση των Χορευτικών Συνηθειών των Φοιτητών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (1), 116 124 Δημοσιεύτηκε: 27 Απριλίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (1), 116-124 Released: April 27, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3)

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Αντώνης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... vii Μέρος Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων Πρόλογος Α Μέρους... 3 Αρχικές πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Του Α. Μπαρµπούτση Χηµικού Ε.Κ.Π.Α. Οι µαθητές ελάχιστη πληροφόρηση έχουν µέσα από το σχολείο για τα θέµατα περιβάλλοντος ενώ εκδηλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας τρισδιάστατη ενότητα (κίνηση, µουσική, λόγος) σύστηµα επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ () Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων που δίνει την κατανοµή συχνοτήτων 0 οικογενειών ως προς τον αριθµό των παιδιών τους, να βρεθεί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ονοματεπώνυμο: ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa.

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Παπακώστας Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 E-mail : chpapak@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 5: Σχεδιασμός και Oργάνωση του Ερωτηματολογίου (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Επιστημονική έρευνα Σε τι μας βοηθάει η έρευνα Χαρακτηριστικά της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Εισαγωγή Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 υπάρχουν 154 υποψήφιοι που έχουν συµµετάσχει στις εξετάσεις των ετών 01 και 02. Για αυτούς γίνεται στο Κεφάλαιο 6 ξεχωριστή συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι (f() + g ()) f () + g (),. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραµα µε ισοπίθανα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου V. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι οι µαθητές που τα χρησιµοποιούν, αρκεί η αξιολόγησή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 5: Σχεδιασμός και Oργάνωση του Ερωτηματολογίου (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε αρχικά από την ΕΥΣΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες Στατιστικός Πληθυσμός και Δείγμα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα