Οδηγίες εγκατάστασης KA316. Ενεργειακό τζάκι. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης KA316. Ενεργειακό τζάκι. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση."

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης Ενεργειακό τζάκι KA316 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση (06/2010) GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Eπεξήγηση συμβόλων Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Στοιχεία για το προϊόν Συσκευασία Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Προβλεπόμενη χρήση Πινακίδα τύπου Περιγραφή του προϊόντος Πρόσθετος εξοπλισμός Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα Τεχνικά χαρακτηριστικά Κανονισμοί Κανονισμοί και οδηγίες Καύσιμα Επιτρεπόμενα καύσιμα Σωστή αποθήκευση καυσίμων Μεταφορά Εγκατάσταση Συνθήκες τοποθέτησης Απαιτήσεις για το χώρο τοποθέτησης Τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις Δάπεδο μπροστά και δίπλα από το ενεργειακό τζάκι Διακοσμητικές μπάρες Τοποθέτηση θαλάμου θέρμανσης Ηλεκτρικοί αγωγοί Τοποθέτηση της βάσης μέσα στο θάλαμο θέρμανσης Μόνωση θαλάμου θέρμανσης Αρμός διαστολής Ανοίγματα ελέγχου Τοποθέτηση επένδυσης φλογοθαλάμου Εγκατάσταση σωληνώσεων Σύνδεση εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας Σύνδεση μπόιλερ διπλής ενέργειας ή ταμιευτήρα Τελικές εργασίες Εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα Συνδέσεις θέρμανσης και καυσαερίων Ανακυκλοφορία αέρα Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Λειτουργία ενεργειακού τζακιού με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Καθορισμός διαστάσεων και εγκατάσταση αγωγού αέρα καύσης Εκκίνηση Πρώτη έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας του πλήρους συστήματος Έλεγχος στεγανότητας των υδραυλικών συνδέσεων Έλεγχος απουσίας αέρα στο σύστημα εστίας Ρύθμιση πίεσης λειτουργίας Άναμμα Προσαρμογή θερμικής ισχύος Διατήρηση θράκας (λειτουργία μερικού φορτίου) Απενεργοποίηση ενεργειακού τζακιού Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση Φροντίδα, καθαρισμός και συντήρηση Αποκατάσταση βλαβών Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

3 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής υπόδειξης επισημαίνουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών, σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν θανατηφόροι. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο B Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται και πλαισιώνονται με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο σε γκρι φόντο. Εάν υπάρχει κίνδυνος λόγω ρεύματος στο προειδοποιητικό τρίγωνο υπάρχει σύμβολο κεραυνού αντί για θαυμαστικό. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Διαχωρίζονται με γραμμές επάνω και κάτω από το κείμενο. Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα 1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Η παράβλεψη των οδηγιών ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμα και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές ή καταστροφές στο περιβάλλον. B Βεβαιωθείτε, ότι η εγκατάσταση και η σύνδεση καυσαερίων, η πρώτη έναρξη λειτουργίας καθώς η συντήρηση διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία. B Φροντίστε ο έλεγχος αποδοχής του συστήματος εστίας να γίνει από τον υπεύθυνο συντηρητή της περιοχής. B Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ελέγξτε ολόκληρη την εγκατάσταση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. B Πριν από την έναρξη λειτουργίας του ενεργειακού τζακιού διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας. Κίνδυνος πυρκαγιάς από εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά B Μην αποθηκεύετε ή τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά και υγρά κοντά ή πάνω στο ενεργειακό τζάκι. B Πριν την έναρξη εργασιών με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά κοντά στο ενεργειακό τζάκι, περιμένετε το ενεργειακό τζάκι να σβήσει τελείως και να κρυώσει. B Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, χαλιά, λουλούδια) μπροστά από το άνοιγμα του φλογοθαλάμου. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις στο κεφάλαιο 5.2, Σελίδα 12 (αποστάσεις από εύφλεκτα αντικείμενα). B Κατά το άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου μπορεί να πέσουν σπινθήρες από το φλογοθάλαμο πάνω στο δάπεδο. Τοποθετήστε την πλάκα προστασίας από τους σπινθήρες μπροστά από την εστία. Κίνδυνος λόγω ελλιπούς μέριμνας για την προσωπική ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς B Μην θέσετε σε καμία περίπτωση τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλειά σας. Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2η επίπεδο) Πίν. 1 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 3

4 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος τραυματισμού από θερμά μέρη της συσκευής Η πόρτα του φλογοθαλάμου, η λαβή χειρισμού, τα μέρη της εστίας, ο φράκτης αέρα καύσης και αέρα καθαρισμού τζαμιού θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. B Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας φλογοθαλάμου, την τοποθέτηση καύσιμης ύλης και το χειρισμό του φράκτη αέρα καύσης και αέρα καθαρισμού τζαμιού χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό προστατευτικό γάντι. Βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές. B Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, και ότι δεν παίζουν με αυτήν. B Κατά την παρουσία μικρών παιδιών χρησιμοποιείτε το προστατευτικό πλέγμα για συστήματα εστιών. B Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς παροχής καθαρού αέρα B Υπολογίστε τις διαστάσεις του συνδέσμου αέρα καύσης. B Κατά τη λειτουργία θέρμανσης διασφαλίστε την παροχή επαρκούς καθαρού αέρα στο χώρο τοποθέτησης. Αυτό ισχύει και για την ταυτόχρονη λειτουργία ενεργειακού τζακιού και άλλων θερμαντικών στοιχείων. B Αν χρειαστεί, εγκαταστήστε μια εξωτερική παροχή αέρα καύσης. Ακόμα και όταν η τροφοδοσία αέρα καύσης είναι εξωτερική, ένα σημαντικό μέρος του αέρα καύσης προέρχεται από το χώρο τοποθέτησης. B Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας του ενεργειακού τζακιού και κάποιου εξαερισμού ή απορροφητήρα λάβετε υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του κλάδου συντηρητών. B Διατηρείτε τον αέρα καθαρό από επιθετικές ουσίες (αλογονωμένους υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η διάβρωση. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω αποκλίσεων από την ελάχιστη αντίθλιψη της καπνοδόχου Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες αντιθλίψεις, αυξάνονται οι εκπομπές, με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο το ενεργειακό τζάκι και να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. B Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση αγωγού καυσαερίων ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN B Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της καπνοδόχου με αφετηρία την είσοδο καυσαερίων είναι τουλάχιστον 4 m. B Ελέγξτε την τήρηση της απαιτούμενης αντίθλιψης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις φροντίστε για τη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης Εξοικείωση του πελάτη B Συμπληρώστε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας και παράδοσης στις οδηγίες χρήσης. B Εξηγήστε στον πελάτη τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού της συσκευής. B Παραδώστε τα τεχνικά έγγραφα στον πελάτη. Γνήσια ανταλλακτικά B Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετο εξοπλισμό της Buderus. Για ζημιές που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέμονται από την Buderus, η Buderus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω υπερπίεσης Για την πρόληψη βλαβών λόγω υπερπίεσης, μπορεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να εκκενωθεί νερό από τη βαλβίδα ασφαλείας του κυκλώματος νερού θέρμανσης και της παροχής ζεστού νερού. B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τις βαλβίδες ασφαλείας. 4 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

5 Στοιχεία για το προϊόν 2 2 Στοιχεία για το προϊόν 2.1 Συσκευασία B Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας για τυχόν φθορές και ελλείψεις. Ενεργειακό τζάκι: 1 παλέτα Επένδυση φλογοθαλάμου και ελάσματα τοποθετημένα σε ξεχωριστές μονάδες συσκευασίας στο φλογοθάλαμο Προστατευτικό γάντι Τεχνικά έγγραφα 2.2 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Η δήλωση συμμόρφωσης πιστοποιήθηκε με τη σήμανση CE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να τη ζητήσετε από το αρμόδιο υποκατάστημα της Buderus. 2.4 Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του ενεργειακού τζακιού. Μεταφέρετε τις τιμές της πινακίδας τύπου στο πρότυπο των οδηγιών χρήσης. 2.5 Περιγραφή του προϊόντος Η απαιτούμενη επένδυση του φλογοθαλάμου από πυρότουβλα και πλάκες βερμικουλίτη τοποθετούνται από τον κατασκευαστή της εστίας. Η Buderus δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα παραπάνω. Το ενεργειακό τζάκι αποτελείται από ένα υψηλής ποιότητας χαλύβδινο σώμα. 2.3 Προβλεπόμενη χρήση Το ενεργειακό τζάκι είναι ένα σύστημα εστίας νερού κατά DIN EN με μια αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου. Η λειτουργία του ενεργειακού τζακιού επιτρέπεται μόνο σε τοποθετημένη κατάσταση (όχι όταν είναι απομονωμένο), πάντα όταν έχει γεμίσει με νερό και μόνο με κλειστή πόρτα φλογοθαλάμου. Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλη καπνοδόχος είναι εφικτή η πολλαπλή σύνδεση στην καπνοδόχο. Το ενεργειακό τζάκι μπορεί να λειτουργήσει με αέρα από το χώρο ή ένα μέρος του αέρα καύσης μπορεί να προέρχεται μέσω εξωτερικής τροφοδοσίας αέρα καύσης. Ο χώρος κατοικίας θερμαίνεται μέσω συναγωγής και μέσω του συστήματος θέρμανσης. Για περισσότερα στοιχεία ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.8, Σελίδα 7. Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ελέγξτε, αν πληρούνται οι απαιτήσεις των παρουσών οδηγιών εγκατάστασης για τη λειτουργία της ενεργειακής εστίας. Το ενεργειακό τζάκι ή/και ο θάλαμος θέρμανσης αναφέρονται εφεξής και ως σύστημα εστίας. Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 5

6 2 Στοιχεία για το προϊόν Κύρια μέρη του ενεργειακού τζακιού είναι: Αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου [1] με μεντεσέδες αριστερά ή δεξιά. Η πλευρά των μεντεσέδων πρέπει να αναφέρεται κατά την παραγγελία και δεν μπορεί να προσαρμοστεί από τον πελάτη. Φλογοθάλαμος [2] με μια επένδυση από πυρότουβλα και πλάκες βερμικουλίτη Ο ανοξείδωτος φλογοθάλαμος υποδέχεται την καύσιμη ύλη. Η τέφρα παραμένει στο φλογοθάλαμο. Συνιστούμε την απομάκρυνση της τέφρας το αργότερο όταν φτάσει μέχρι τα ανοίγματα αέρα παροχής στο πίσω τοίχωμα. Κάλυμμα καμινάδας [3] Στο κάλυμμα καμινάδας βρίσκονται οι σωλήνες νερού. Το κάλυμμα καμινάδας δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ενεργειακό τζάκι. Φράκτης αέρα καθαρισμού τζαμιού [4] Ο φράκτης αέρα καθαρισμού τζαμιού ρυθμίζει τη ροή αέρα πάνω από το τζάμι και εμποδίζει το μαύρισμα του τζαμιού. Φράκτης αέρα καύσης [5] Ο φράκτης αέρα καύσης ρυθμίζει την παροχή του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αέρα. Ο αέρας καύσης οδηγείται μέσω της κάτω σύνδεσης αέρα στο πίσω τοίχωμα και τροφοδοτείται προς καύση μέσω των ανοιγμάτων αέρα των πλίνθων του πίσω τοιχώματος. 2.6 Πρόσθετος εξοπλισμός Ο παρακάτω πρόσθετος εξοπλισμός διατίθεται για το ενεργειακό τζάκι: Θερμική βαλβίδα ασφαλείας βάση τοποθέτησης Εξωτερική σύνδεση αέρα σε μορφή στομίου ή γωνίας Πλήρες σύστημα Σωλήνες καυσαερίων Μπόιλερ διπλής ενέργειας ή ταμιευτήρας 2.7 Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα Για την εγκατάσταση του ενεργειακού τζακιού θα χρειαστείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στις ξυλόσομπες και στις θερμάστρες με επένδυση εφυαλωμένων πυρίμαχων πλακιδίων. Σχ. 1 Ενεργειακό τζάκι 1 Αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου 2 Φλογοθάλαμος 3 Κάλυμμα καμινάδας 4 Φράκτης αέρα καθαρισμού τζαμιού 5 Φράκτης αέρα καύσης 6 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

7 Στοιχεία για το προϊόν Τεχνικά χαρακτηριστικά Σχ. 2 Διαστάσεις του ενεργειακού τζακιού (διαστάσεις σε mm) Ενεργειακό τζάκι Μονάδα μέτρησης KA316 Ονομαστική θερμική ισχύς kw 14 Ονομαστική θερμική ισχύς kw 7 αέρα Ονομαστική θερμική ισχύς νερού kw 7 Ικανότητα θέρμανσης χώρου (αέρας) Ελάχιστη ποσότητα αέρα καύσης m³ περίπου 120 m³/h 58 Βάρος kg 190 Περιεχόμενο νερό l 22 Απαιτούμενο μέγεθος l 500 ταμιευτήρα Ύψος ανοίγματος mm 385 πλήρωσης Πλάτος ανοίγματος mm 640 πλήρωσης Ø Σύνδεσμος καυσαερίων mm 200 Ø Σύνδεσμος αέρα καύσης mm 120 Μέγιστη θερμοκρασία C 95 προσαγωγής Ελάχιστη θερμοκρασία C 60 επιστροφής Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 3 Πίεση εργοστασιακού bar 4 ελέγχου Ισχύς της θερμικής kw 34 βαλβίδας ασφαλείας Ελεύθερες διατομές προσαγωγής/ ανακυκλοφορίας cm 2 >850 Έγκριση κατά EN 13229: Πίν. 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις καπνοδόχου Ροή μάζας καυσαερίων g/s 15,9 Θερμοκρασία καυσαερίων στο C 240 σύνδεσμο καυσαερίων Περιεκτικότητα σε CO 2 % 8,1 Ελάχιστη αντίθλιψη σε Pa 13 ονομαστική θερμική ισχύ Πίν. 3 Διαστάσεις καπνοδόχου κατά DIN EN Προσέξτε για τις διαστάσεις της καπνοδόχου τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 1.2 στη Σελίδα 3. Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 7

8 3 Κανονισμοί 3 Κανονισμοί 3.1 Κανονισμοί και οδηγίες Τηρείτε για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Το ενεργειακό τζάκι πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του ενεργειακού τζακιού μελετήστε τα τεχνικά έγγραφα! Γερμανία Ενεργειακά τζάκια για στερεά καύσιμα κατά DIN EN 13229/A1-W, κατηγορία 1c Διαστάσεις καπνοδόχου κατά DIN EN , DIN EN Τεχνικοί κανόνες για την εγκατάσταση πόσιμου νερού DIN 1988 Τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας EN Προδιαγραφές VDE Αυστρία σύμφωνα με τον αυστριακό κανονισμό για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης 15a B-VG Η λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης επιτρέπεται στην Αυστρία μόνο με ονομαστικό φορτίο. Ελβετία Κανονισμός περί προστασίας της ατμόσφαιρας (LRV) Τηρείτε κατά τη σύνδεση και λειτουργία του συστήματος εστίας εκτός από τους πυροσβεστικούς και πολεοδομικούς κανονισμούς (πάντα στην ενημερωμένη έκδοση): τις κανονιστικές διατάξεις για τα οικοδομικά έργα και την καύση, τους τεχνικούς κανόνες του κλάδου κατασκευής συστημάτων εστιών και θέρμανσης αέρα, τις τοπικές πολεοδομικές διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, π.χ. κανονιστικές διατάξεις για την καύση που ισχύουν στα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας. 3.2 Καύσιμα Επιτρεπόμενα καύσιμα ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από τη φλόγα ανάφλεξης και έκρηξη! B Μην χρησιμοποιείτε υγρή καύσιμη ύλη (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση και στο περιβάλλον από μη επιτρεπόμενες καύσιμες ύλες! B Μην χρησιμοποιείτε για καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, τεμαχίδια ξύλου, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων. Η χρήση μη επιτρεπόμενης καύσιμης ύλης αποτελεί στη Γερμανία παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί ελέγχου των οχλήσεων, στη Ελβετία του κανονισμού περί προστασίας της ατμόσφαιρας (LRV). Ως καύσιμη ύλη για την ξυλόσομπα επιτρέπονται φυσικά καυσόξυλα ξηραμένα στον αέρα. Συνιστούμε το ξύλο οξιάς ως ιδανική καύσιμη ύλη. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω καύσιμες ύλες: Επεξεργασμένο ξύλο Κόντρα πλακέ Ροκανίδια Μπρικέτες Κάρβουνο Κωκ Τα είδη ξύλου διαφέρουν στη θερμογόνο δύναμη. Τα σκληρά ξύλα ενδείκνυνται ιδιαίτερα ως καυσόξυλα. Καίγονται αργά με χαμηλή φλόγα και δημιουργούν θράκα που διαρκεί πολύ. Τα ρητινούχα ξύλα είναι πλούσια σε ρητίνη, καίγονται πιο γρήγορα και έχουν μεγαλύτερη τάση να δημιουργούν σπινθήρες. 8 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

9 Κανονισμοί Σωστή αποθήκευση καυσίμων Ο ομοσπονδιακός νόμος περί ελέγχου των οχλήσεων προβλέπει για τα καυσόξυλο εναπομένουσα υγρασία κάτω από 25 % επί του ξηρού ή άνυδρου βάρους της καύσιμης ύλης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποθήκευση για διάρκεια περ. δύο ετών με τον παρακάτω περιγραφόμενο τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο «Προδιαγραφές καύσιμης ύλης» στις οδηγίες χρήσης. Αποθήκευση εκτός κτιρίων B Αποθηκεύετε τα καυσόξυλα κατά το δυνατόν στη νότια πλευρά ενός κτιρίου, σε σημείο που προστατεύεται από τη βροχόπτωση και αερίζεται. B Στοιβάξτε χαλαρά τα καυσόξυλα σε έναν τοίχο και στηρίξτε τα τουλάχιστον από τη μία πλευρά N O W S Σχ. 3 Αποθήκευση καυσίμων εκτός κτιρίων Αποθήκευση εντός κτιρίων B Σε περίπτωση αποθήκευσης εντός κτιρίου, επιλέξτε έναν όσο το δυνατόν ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 9

10 4 Μεταφορά 4 Μεταφορά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη μεταφορά μεγάλων φορτίων και σε περίπτωση ανεπαρκούς ασφάλισης κατά τη μεταφορά! B Ανυψώστε και μεταφέρετε το ενεργειακό τζάκι με επαρκή αριθμό ατόμων. B Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα μεταφοράς, π.χ. ένα καρότσι μεταφοράς, ένα χειροκίνητο καρότσι με ιμάντα ή ένα ανυψωτικό όχημα. B Ασφαλίστε το ενεργειακό τζάκι έναντι πτώσης. Το ενεργειακό τζάκι παραδίδεται συσκευασμένο πάνω σε παλέτα. B Τοποθετήστε το καρότσι μεταφοράς ή το ανυψωτικό όχημα στην πίσω πλευρά του συσκευασμένου ενεργειακού τζακιού. B Ασφαλίστε το ενεργειακό τζάκι με έναν ιμάντα στο μέσο μεταφοράς. B Μεταφέρετε το ενεργειακό τζάκι στο χώρο τοποθέτησης. B Κατά τη μεταφορά προσέξτε να μην υποστούν ζημιά τα εξαρτήματα αεραγωγών στην κάτω πλευρά και το κιβώτιο παροχής αέρα στον πάτο της συσκευής. 10 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

11 Εγκατάσταση 5 5 Εγκατάσταση Το ενεργειακό τζάκι παραδίδεται συσκευασμένο πάνω σε παλέτα. B Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας ( κεφάλαιο 2.1, Σελίδα 5) για τυχόν φθορές και ελλείψεις. B Φροντίστε για την οικολογική απόρριψη της συσκευασίας. B Τοποθετήστε το ενεργειακό τζάκι σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες του κλάδου κατασκευής συστημάτων εστιών και θέρμανσης αέρα τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις ( κεφάλαιο 5.2). 5.1 Συνθήκες τοποθέτησης Απαιτήσεις για το χώρο τοποθέτησης Τα συστήματα εστιών με ενεργειακά τζάκια επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο σε χώρους, στους οποίους δεν προκύπτουν κίνδυνοι από τη λειτουργία του ενεργειακού τζακιού. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από την τοποθέτηση του ενεργειακού τζακιού σε ακατάλληλους χώρους! B Μην εγκαθιστάτε συστήματα εστιών σε κλιμακοστάσια (εξαιρούνται τα κτίρια διαμερισμάτων με περισσότερες από δύο κατοικίες) και δημόσια προσβάσιμους διαδρόμους. χώρους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, επεξεργασία ή αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή μιγμάτων. χώρους ή διαμερίσματα, που αξεαρίζονται μέσω συστημάτων αερισμού ή θέρμανσης ζεστού αέρα με τη βοήθεια ανεμιστήρων. Εξαιρέσεις αποτελούν τα συστήματα εστιών, που λειτουργούν αποκλειστικά στη λειτουργία ανακυκλούμενου αέρα ή είναι εξοπλισμένα με διατάξεις ασφαλείας, που εμποδίζουν αξιόπιστα την υποπίεση στο χώρο τοποθέτησης. Επίσης πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: Η βάση τοποθέτησης πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή φορτίου και σταθερότητα. Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να είναι ξηρός και χωρίς παγετό. Το μέγεθος του χώρου τοποθέτησης πρέπει να διασφαλίζει μια απρόσκοπτη λειτουργία. Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: μία πόρτα προς τα έξω ή ένα ανοιγόμενο παράθυρο. Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με άλλους χώρους από πλευράς αέρα καύσης Τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού B Τοποθετήστε το ενεργειακό τζάκι σε μια κατάλληλα προετοιμασμένη επίπεδη επιφάνεια, π.χ. μια βάση τοποθέτησης ή μια χτισμένη βάση με λεία επιφάνεια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας ( Πίνακας 4, Σελίδα 12 και Σχ. 6, Σελίδα 13). B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα, λουλούδια κτλ.). B Αφαιρέστε το ξύλινο κιβώτιο και τη συσκευασία. B Φροντίστε για την οικολογική απόρριψη της συσκευασίας. B Αφαιρέστε τις βίδες [1] από την παλέτα. B Ανασηκώστε το ενεργειακό τζάκι προσεκτικά από την παλέτα. Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 11

12 5 Εγκατάσταση B Κατά την ανύψωση με γερανό ή ανυψωτικό μηχάνημα χρησιμοποιήστε τους κρίκους μεταφοράς [2]. Σχ. 5 βάση τοποθέτησης B Ευθυγραμμίστε το ενεργειακό τζάκι κάθετα και οριζόντια. Σχ. 4 Τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού (βασικό σχέδιο) 1 Βίδες 2 Κρίκοι μεταφοράς Τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού πάνω στη βάση τοποθέτησης (πρόσθετος εξοπλισμός) B Τοποθετήστε τη βάση τοποθέτησης. Η απόσταση από το έδαφος πρέπει να είναι 200 mm. B Τοποθετήστε το ενεργειακό τζάκι πάνω στη βάση τοποθέτησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από τη μεταφορά πολύ μεγάλων φορτίων! B Ανασηκώστε και μεταφέρετε το ενεργειακό τζάκι με επαρκή αριθμό ατόμων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από πυρκαγιά! B Τηρείτε ελάχιστη απόσταση 200 mm ανάμεσα στο ενεργειακό τζάκι και το δάπεδο. 5.2 Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις B Τοποθετήστε το ενεργειακό τζάκι σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες του κλάδου κατασκευής συστημάτων εστιών και θέρμανσης αέρα τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις του Πίνακας 4 και της Σχ. 6. B Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις μπροστά από το ενεργειακό τζάκι: Ελάχιστες αποστάσεις από τη θερμομόνωση της ψευδοροφής 1) από τη θερμομόνωση του πίσω τοιχώματος 2) από τη θερμομόνωση του πλευρικού τοιχώματος 2) από το δάπεδο τοποθέτησης 3) Πίν. 4 Ελάχιστες αποστάσεις 250 mm 120 mm 120 mm τουλάχιστον 200 mm 1) Απόσταση ανάμεσα στο ανώτερο σημείο του συνδετικού στοιχείου (σωλήνας αερίου θέρμανσης) και της ψευδοροφής. Όταν από το ανώτερο σημείο της ποδιάς προς το ταβάνι του χώρου τηρείται ελάχιστη απόσταση 500 mm, τότε μπορεί να παραληφθεί αυτό το μέτρο προστασίας (απόσταση, ψευδοροφή και θερμομόνωση ψευδοροφής). Ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα σε αυτήν την περιοχή (πάνω από την ποδιά ως το ταβάνι του χώρου τοποθέτησης). 2) Τηρείτε τις παραπάνω ελάχιστες αποστάσεις ανάμεσα στη μεγάλη εξωτερική πλευρά του ενεργειακού τζακιού και τη θερμομόνωση. 3) Ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης ανάμεσα στο ενεργειακό τζάκι (πάτος συσκευής) και το δάπεδο τοποθέτησης, ενδεχομένως της φέρουσας πλάκας. 12 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

13 Εγκατάσταση Δάπεδο μπροστά και δίπλα από το ενεργειακό τζάκι B Όταν το δάπεδο είναι από εύφλεκτο υλικό, προστατέψτε ή αντικαταστήστε το δάπεδο. B Προστατέψτε το δάπεδο από τους σπινθήρες. Απόσταση T μπροστά T: Ύψος της βάσης φλογοθαλάμου H πάνω από το δάπεδο συν 30 cm (τουλάχιστον 50 cm) Πλευρική απόσταση E ( Σχ. 6) Ε: Ύψος της βάσης φλογοθαλάμου H πάνω από το δάπεδο συν 20 cm (τουλάχιστον 30 cm) Σχ. 6 A B C E T Ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα αντικείμενα Εύρος ακτινοβολίας της φωτιάς από το τζάμι παραθύρου παρατήρησης 80 cm Απόσταση ασφαλείας σε αμφίπλευρα αεριζόμενη προστασία ακτινοβολίας 40 cm Επένδυση (ποδιά) ενεργειακού τζακιού από εύφλεκτα αντικείμενα 5 cm Προστατευτικό δαπέδου πλευρικά 30 cm Προστατευτικό δαπέδου μπροστά 50 cm Σχ. 7 Δάπεδο μπροστά από το ενεργειακό τζάκι Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 13

14 5 Εγκατάσταση 5.4 Διακοσμητικές μπάρες Όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις, επιτρέπονται οι διακοσμητικές μπάρες στο περίβλημα του ενεργειακού τζακιού σε απόσταση τουλάχιστον 10 mm: Η διακοσμητική μπάρα δεν επιτρέπεται να αποτελεί μέρος του κτιρίου. Για να αποτραπεί η συσσώρευση θερμότητας, πρέπει οι ενδιάμεσοι χώρου προς το περίβλημα να είναι ελεύθεροι. Η διακοσμητική μπάρα δεν πρέπει να βρίσκεται στο εύρος ακτινοβολίας του συστήματος εστίας. Σχ. 8 Διακοσμητικές μπάρες 1 Διακοσμητικές μπάρες 2 Πλαίσιο 5.5 Τοποθέτηση θαλάμου θέρμανσης Οι εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου θέρμανσης ( Σχ. 9, Σελίδα 17) πρέπει να είναι λείες, καθαρές και ανθεκτικές στην τριβή.σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες του κλάδου κατασκευής συστημάτων εστιών και θέρμανσης αέρα τοποθετήστε μια μόνωση στα απαιτούμενα σημεία. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση! B Για να αποτραπεί η ανάκλαση θερμότητας προς το ενεργειακό τζάκι, μην χρησιμοποιείτε για τη μόνωση θερμοανακλαστικά υλικά Ηλεκτρικοί αγωγοί B Μην τοποθετείτε ηλεκτρικούς αγωγούς μέσα ή πάνω στο θάλαμο θέρμανσης (βλέπε προδιαγραφές VDE και διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας) Τοποθέτηση της βάσης μέσα στο θάλαμο θέρμανσης B Οι εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να τοποθετηθούν πάνω σε μια βάση, που μπορεί να φέρει το βάρος τους. Όταν η βάση τοποθέτησης δεν πληροί τις απαιτήσεις, λάβετε κατάλληλα μέτρα (π.χ. κατανομή φορτίου). ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από τη χρήση μη επιτρεπόμενων οικοδομικών και μονωτικών υλικών! B Η επένδυση δαπέδου πρέπει να αποτελείται από μη εύφλεκτα υλικά. B Κάτω από το δάπεδο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εύφλεκτα μονωτικά υλικά Μόνωση θαλάμου θέρμανσης B Προστατέψτε όλα τα εύφλεκτα υλικά, τα έπιπλα, τις επενδύσεις δαπέδου ή τα διακοσμητικά υλικά κοντά στην εστία από θερμική επίδραση. Πυριτικά μονωτικά υλικά B Τοποθετήστε τη θερμομόνωση χωρίς αρμούς και με προεξοχές σε όλες τις πλευρές. B Τοποθετήστε τις θερμομονωτικές στρώσεις από ορυκτοβάμβακα ή παρόμοιο υλικό σε μεγάλη πυκνότητα προς το χώρο τοποθέτησης και το χώρο αέρα συναγωγής ως προστασία από παρασυρόμενες ίνες. B Για τη δημιουργία μονωτικών στρώσεων χρησιμοποιήστε φύλλα, πλάκες ή κελύφη με τις παρακάτω ιδιότητες: Πυριτικά μονωτικά υλικά (ίνες λιθοβάμβακα, ίνες σκωρίας και κεραμικές ίνες) της κατηγορίας δομικών υλικών A1 κατά DIN 4102 μέρος 1 Ανώτατη οριακή θερμοκρασία χρήσης τουλάχιστον 700 C Ονομαστική φαινόμενη πυκνότητα 80 kg/m 3 B Προσέξτε τα υλικά της μονωτικής στρώσης να διαθέτουν αντίστοιχη διακριτικό αριθμό μονωτικού υλικού κατά AGI-Q 132. B Όταν οι μονωτικές στρώσεις δεν συγκρατούνται από γειτονικούς τοίχους, περιβλήματα ή πλάκες, πρέπει να στερεωθούν σε απόσταση έως 30 cm. Πλάκες με επικάλυψη αλουμινίου B Και κατά τη χρήση πλακών με επικάλυψη αλουμινίου τηρείτε το προβλεπόμενο πάχος μονωτικού υλικού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την κατασκευή εστιών. Η επενδυμένη στρώση αλουμινίου δεν επηρεάζει τεχνικά τις θερμικές ιδιότητες. B Μεταξύ στρώσης αλουμινίου, μόνωσης και ενεργειακού τζακιού τοποθετήστε ένα μη ανακλαστικό υλικό. 14 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

15 Εγκατάσταση 5 Μόνο εφόσον διαθέτουν μια γενική πολεοδομική έγκριση από το DIBT (Γερμανικό Ινστιτούτο Κατασκευών, Βερολίνο), θεωρούνται και άλλα υλικά χωρίς διακριτικό αριθμό μονωτικού υλικού κατά AGI-Q 132 ως κατάλληλα. Μονωτικά υλικά Μορφή παράδοσης Προς μόνωση τοίχοι B Γενικά προστατέψτε και μονώστε όλους τους προς μόνωση τοίχους, τα δάπεδα, τα ταβάνια, τα έπιπλα και τα εύφλεκτα εξαρτήματα κτλ. του οικοδομήματος έτσι, ώστε να μην αναπτύσσονται θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται από τους αρχιτεκτονικούς κανονισμούς, κατά κανόνα 85 C. Τηρείτε τους αντίστοιχους κανονισμούς (π.χ. κανονιστική διάταξη για την καύση, τεχνικοί κανόνες του κλάδου κατασκευής συστημάτων εστιών και θέρμανσης αέρα. Θερμική αγωγιμότητα Ανώτατη οριακή θερμοκρασία χρήσης Ονομαστική φαινόμενη πυκνότητα Ομάδα Είδος Ομάδα Είδος Ομάδα Είδος Ομάδα Είδος Ομάδα Είδος 12 Λιθοβάμβακας 06 Φύλλα 01 Φύλλα Οριακή καμπύλη Ορυκτό μαλλί 07 Πλάκες 02 Φύλλα Οριακή καμπύλη Κελύφη 10 Κελύφη Οριακή καμπύλη Κελύφη Οριακή καμπύλη 2 20 Πλάκες Οριακή καμπύλη 1 21 Πλάκες Οριακή καμπύλη Πίν. 5 Επιτρεπόμενα μονωτικά υλικά σύμφωνα με την γερμανική Ένωση Βιομηχανικών Κατασκευών (AGI)-Χώρος εργασίας Q 132 Προς μόνωση τοίχοι Θερμομόνωση Επένδυση 10 cm Εύφλεκτοι τοίχοι, τοίχοι από εύφλεκτα δομικά μέρη ναι ναι Φέροντες τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ναι ναι Εντοιχισμένα έπιπλα σε ξεχωριστά δωμάτια πίσω από την εστία 1) Εντοιχισμένα έπιπλα πίσω από την εστία εκτός της κατοικίας 1) (συσσώρευση θερμότητας) ναι ναι ναι ναι Πίν. 6 Προς μόνωση τοίχοι 1) Πάχος τοίχου 10 cm ή μεγαλύτερο από μη εύφλεκτα δομικά υλικά, δεν απαιτείται πρόσθετη τοιχοποιία. Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 15

16 5 Εγκατάσταση Προσαρτώμενοι τοίχοι που δεν χρειάζονται μόνωση B Προσαρτώμενοι τοίχοι που δεν χρειάζονται μόνωση, επενδυμένοι με μια θερμομόνωση τουλάχιστον 8 cm για την ελαχιστοποίηση της απώλειας θερμότητας, κατά την προσάρτηση σε έναν εξωτερικό τοίχο του κτιρίου 10 cm. Τα μονωτικά υλικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 6. Τοίχοι που δεν χρειάζονται μόνωση Θερμομόνωση Επένδυση 10 cm Πάχος τοίχου 10 cm ή μικρότερο από μη εύφλεκτα δομικά υλικά κατά DIN 4102A Πάχος τοίχου 10 cm ή μεγαλύτερο από μη εύφλεκτα δομικά υλικά κατά DIN 4102A ναι ναι ναι όχι Πίν. 7 Τοίχοι που δεν χρειάζονται μόνωση Ελάχιστη θερμομόνωση μπροστά από προς μόνωση δομικά μέρη Υλικά κατά AGI-Q 132 και EN Επιτρεπόμενα εναλλακτικά θερμομονωτικά υλικά Πίν. 8 1) χωρίς μανδύα συναγωγής 2) με μανδύα συναγωγής Προς μόνωση σημείο Οροφή ή τοίχος πάνω από το ενεργειακό τζάκι Πάχος (mm) 1) Πάχος (mm) 2) Υλικό Κωδικός Επένδυση Κεραμίδια ή πλίνθοι DIN / EN Θερμομόνωση Λιθοβάμβακας ή AGI Q 132 ορυκτοβάμβακας Πίσω τοίχωμα Επένδυση Κεραμίδια ή πλίνθοι DIN 18895/ EN Θερμομόνωση Λιθοβάμβακας ή AGI Q 132 ορυκτοβάμβακας Πλευρικό τοίχωμα Επένδυση Κεραμίδια ή πλίνθοι DIN 18895/ EN Θερμομόνωση Λιθοβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας AGI Q 132 Δάπεδο Πλάκα βάσης Οπλισμένο σκυρόδεμα Θερμομόνωση Λιθοβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας Οροφή ή τοίχος πάνω από το ενεργειακό τζάκι Promat Promasil 950 K κ.ά. Πίσω τοίχωμα Πλευρικό τοίχωμα Δάπεδο Δάπεδο Οπλισμένο σκυρόδεμα Ελάχιστη θερμομόνωση μπροστά από προς μόνωση δομικά μέρη DIN 18895/ EN AGI Q 132 Άδεια DIPT DIN 18895/ EN Αρμός διαστολής B Μεταξύ ενεργειακού τζακιού και περιβλήματος προβλέψτε έναν αρμό διαστολής, που σφραγίζεται με μονωτικό κορδόνι ή μονωτική ταινία. 16 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

17 Εγκατάσταση 5 Σχ. 9 Θάλαμος θέρμανσης με ενεργειακό τζάκι (διαστάσεις σε mm) 1 Προς μόνωση τοίχος 2 Επένδυση 3 Μόνωση (θερμομόνωση) 4 Θάλαμος συναγωγής 5 Αγωγός απαγωγής καυσαερίων μέσω του προς μόνωση τοίχου 6 Σύνδεση καυσαερίων Ø 200 mm 7 Οροφή πάνω από το ενεργειακό τζάκι 8 Έξοδος αέρα ανακυκλοφορίας 9 Περίβλημα προς το χώρο τοποθέτησης του ενεργειακού τζακιού (ποδιά) 10 Είσοδος προσαγωγής/ανακυκλοφορίας, άνοιγμα ελέγχου 11 Φέρουσα πλάκα 12 βάση τοποθέτησης 13 Δάπεδο κάτω από το ενεργειακό τζάκι 14 Θυρίδα αέρα καύσης και σύνδεσμος αέρα καύσης Ανοίγματα ελέγχου Όλα τα εξαρτήματα με δυνατότητα χειρισμού και συντήρησης (ρυθμιστές ελκυσμού καπνοδόχου, κλαπέτα διακοπής, βάνες διακοπής, εξαεριστήρες κτλ.) πρέπει να εγκατασταθούν σε καλά προσβάσιμα σημεία. B Για να ελέγξετε το άνοιγμα προσαγωγής στον πάτο του ενεργειακού τζακιού, δημιουργήστε κάτω από το ενεργειακό τζάκι ένα άνοιγμα ελέγχου. B Αν χρειαστεί δημιουργήστε και άλλα ανοίγματα ελέγχου. Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 17

18 5 Εγκατάσταση 5.6 Τοποθέτηση επένδυσης φλογοθαλάμου Η επένδυση φλογοθαλάμου τοποθετείται μετά το τέλος των εργασιών εγκατάστασης. Αποτελείται από πυρότουβλα, πλάκες βερμικουλίτη και περιβλήματα. Ο φλογοθάλαμος είναι ανοξείδωτος. Υποδέχεται την καύσιμη ύλη. Η τέφρα παραμένει στο φλογοθάλαμο. B Ωθήστε τους πλίνθους δαπέδου [1, 2] ως το πίσω τοίχωμα του ενεργειακού τζακιού. B Τοποθετήστε τον μπροστινό πλίνθο [4] και το γωνιακό πλίνθο [3] και ενώστε τους. B Ωθήστε τους πλευρικούς πλίνθους αριστερά και δεξιά [5] πάνω στους γωνιακούς πλίνθους [3], ώστε να ταιριάζουν οι κάτω πλίνθοι πίσω τοιχώματος [6] ακόμα πίσω από τους πλευρικούς πλίνθους.προσέξτε οι πλευρικοί πλίνθοι να εφαρμόζουν στο πλευρικό τοίχωμα του ενεργειακού τζακιού. B Τοποθετήστε από δύο ελατηριωτά ελάσματα [10] πλευρικά πίσω από τους πλίνθους πλευρικού τοιχώματος [5]. Τα ελατηριωτά ελάσματα εμποδίζουν τη δημιουργία κενού μεταξύ των αριστερών και δεξιών πλίνθων πίσω τοιχώματος. B Ωθήστε τους κάτω πλίνθους πίσω τοιχώματος [6] πάνω στους πλίνθους βάσης στο χώρο πίσω από τους πλευρικούς πλίνθους πάνω στα ελατηριωτά ελάσματα [11]. Προσέξτε οι οπές στους πλίνθους πίσω τοιχώματος να συμφωνούν με τις οπές στο πίσω τοίχωμα του ενεργειακού τζακιού. B Τοποθετήστε τους επάνω πλίνθους πίσω τοιχώματος [7] πάνω στους κάτω πλίνθους πίσω τοιχώματος [6]. Προσέξτε οι οπές στους πλίνθους πίσω τοιχώματος να συμφωνούν με τις οπές στο πίσω τοίχωμα του ενεργειακού τζακιού. B Η γωνιασμένη στη μακριά πλευρά πλάκα διανομής αερίου θέρμανσης ( Σχ. 11, [2], Σελίδα 19) πρέπει να ωθηθεί με τη φαρδιά πλευρά στο φλογοθάλαμο προς τα πάνω ανάμεσα στις σειρές των σωλήνα του εναλλάκτη θερμότητας, να περιστραφεί πάνω από τους κάτω σωλήνες του εναλλάκτη θερμότητας, να τοποθετηθεί πάνω στους κάτω σωλήνες του εναλλάκτη θερμότητας και να ωθηθεί τέρμα μπροστά. Οι εσοχές στις γωνίες πρέπει να δείχνουν προς τα κάτω. Εμποδίζουν τη μετακίνηση της πλάκας διανομής αερίου θέρμανσης. Μόνο αν τοποθετηθεί σωστά η πλάκα διανομής αερίου θέρμανσης διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή μεταφορά θερμότητας. B Τοποθετήστε τις πλάκες κατεύθυνσης αερίου θέρμανσης ( εικόνα 12, [1], σελίδα 19 ) πάνω στα στηρίγματα στο κάλυμμα καμινάδας ( Σχ. 12, [2], Σελίδα 19) και στους σωλήνες του εναλλάκτη θερμότητας. Η λοξοτομή 25 της πλάκας κατεύθυνσης αερίου θέρμανσης πρέπει να δείχνει προς τα κάτω στην πόρτα του φλογοθαλάμου. B Τοποθετήστε το διαχωριστήρα [12] πάνω στους πλίνθους πίσω τοιχώματος [7]. B Τοποθετήστε από δύο ελατηριωτά ελάσματα [10] πάνω στη λοξοτομή του αριστερού και δεξιού πλευρικού πλίνθου [5]. B Τοποθετήστε τους πλίνθους εκτροπής [7, 8] πάνω στους πλίνθους πίσω τοιχώματος. Προσέξτε οι πλίνθοι εκτροπής να μην σχηματίζουν κενό στο κέντρο. B Το γωνιακό έλασμα [9] χρησιμεύει στην τοποθέτηση και σταθεροποίηση των πλίνθων εκτροπής. Ωθήστε το γωνιακό έλασμα πλευρικά στις εγκοπές υποδοχής ανάμεσα στους πλευρικούς πλίνθους και τους πλίνθους εκτροπής. Σχ. 10 Διάταξη της επένδυσης φλογοθαλάμου 1 Πλίνθος βάσης αριστερά 2 Πλίνθος βάσης δεξιά 3 Γωνιακός πλίνθος 4 Μπροστινός πλίνθος 5 Πλευρικοί πλίνθοι 6 Κάτω πλίνθοι πίσω τοιχώματος 7 Επάνω πλίνθοι πίσω τοιχώματος 8 Πλίνθοι εκτροπής 9 Γωνιακό έλασμα 10 Ελατηριωτά ελάσματα 11 Διαχωριστήρες 18 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

19 Εγκατάσταση Εγκατάσταση σωληνώσεων Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση και να ελεγχθεί η απόδοση θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση νερού θέρμανσης μέσω ενός πλήρους συστήματος. Διαβάστε σχετικά τις οδηγίες εγκατάστασης του αντίστοιχου πλήρους συστήματος. Όταν χρησιμοποιούνται επιμέρους εξαρτήματα για τη σύνδεση στο σύστημα θέρμανσης, πρέπει τα αντίστοιχα εξαρτήματα να διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας και τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας επιστροφής, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής μεμβράνης). Σχ. 11 Πλάκα διανομής αερίου θέρμανσης 1 Σωλήνες εναλλάκτη θερμότητας 2 Πλάκα διανομής αερίου θέρμανσης Γενικά για το σύστημα σωληνώσεων Το σύστημα εστίας, το πλήρες σύστημα και το μπόιλερ [ Σχ. 13, Σελίδα 20] πρέπει να συνδεθούν με σωληνώσεις θερμικής αντοχής έως 150 C. Σε μήκη αγωγών m συνιστούμε τη χρήση χαλκοσωλήνων 22 x 1 mm. Σε ακόμα μεγαλύτερα μήκη αγωγών ή όταν υπάρχουν πολλές γωνίες αγωγών απαιτείται υπολογισμός του δικτύου σωληνώσεων και προσαρμογή της διαμέτρου σωλήνων στις συνθήκες του συστήματος εστίας. Στατικό ύψος εγκατάστασης Η διαφορά ύψους μεταξύ του ανώτατου σημείου του συστήματος σωληνώσεων (ενεργειακό τζάκι) και του πλήρους συστήματος επιτρέπεται στα συνοδευτικά εξαρτήματα να είναι έως 15 m (λεγόμενο "στατικό ύψος"). Σχ. 12 Πλάκες κατεύθυνσης αερίου θέρμανσης 1 Πλάκα κατεύθυνσης αερίου θέρμανσης 2 Στηρίγματα στο κάλυμμα καμινάδας Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 19

20 5 Εγκατάσταση B Για να εκκένωση του συστήματος σωλήνων και των εξαρτημάτων, εγκαταστήστε στο χαμηλότερο σημείο μια βάνα πλήρωσης και εκκένωσης [5] Σύνδεση εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας Το σύστημα εστίας είναι εξοπλισμένο με έναν εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας (κύκλωμα ψύξης). Οι συνδέσεις παρουσιάζονται στην Σχ. 14. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω μολυσμένου πόσιμου νερού! B Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας. B Τηρείτε το πρότυπο EN Σε παλαιότερες ενδοδαπέδιες θερμάνσεις (χωρίς σωλήνα με διαχυτική μόνωση) απαιτείται απομόνωση των συστημάτων με τη βοήθεια ενός εναλλάκτη θερμότητας. Σχ. 13 Σωλήνωση συστήματος εστίας 1 Μπόιλερ 2 Αγωγός αισθητήρα λέβητα 3 Ενεργειακό τζάκι 4 Πλήρες σύστημα 5 Βάνα πλήρωσης και εκκένωσης Σύνδεση σωληνώσεων B Όταν οι σωληνώσεις έχουν θερμική αντοχή έως 160 C, πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις μέσω συγκόλλησης, με κοχλιωτά κολάρα σύσφιξης ή με συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής. Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα με δυνατότητα χειρισμού και συντήρησης (ρυθμιστές ελκυσμού καπνοδόχου, κλαπέτα διακοπής, βάνες διακοπής, εξαεριστήρες κτλ.) σε καλά προσβάσιμα σημεία. B Αν χρειαστεί δημιουργήστε ανοίγματα ελέγχου. Σχ. 14 Πίσω όψη των συνδέσεων του εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας 1 Συνδέσεις θερμικής βαλβίδας ασφαλείας 2 Εκκένωση 3 Κυάθιο εμβάπτισης ¾ " για τον αισθητήρα θερμοκρασίας του συστήματος ελέγχου 4 Κυάθιο εμβάπτισης για τον αισθητήρα θερμοκρασίας θερμικής βαλβίδας ασφαλείας 5 Επιστροφή θέρμανσης 6 Εξαέρωση 7 Βαλβίδα ασφαλείας 8 Προσαγωγή θέρμανσης 20 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

21 Εγκατάσταση 5 Η παροχή κρύου νερού και η απορροή της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας δεν πρέπει να κλείνουν! Συναρμολογήστε τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας πριν από την είσοδο στον εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας (ξηρή σύνδεση του εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας). B Συνδέστε τον εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας σύμφωνα με το σχέδιο υδραυλικής εγκατάστασης με μια θερμική βαλβίδα ασφαλείας (πρόσθετος εξοπλισμός). Έλεγχος λειτουργίας θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτού νερού! B Φροντίστε ο έλεγχος λειτουργίας να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του ενεργειακού τζακιού σε περίπτωση βλάβης του συστήματος εστίας. Ελέγξτε τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Παραδείγματα για τέτοιου είδους βλαβών είναι το πάγωμα του συστήματος θέρμανσης ή μια ελαττωματική απορροή του νερού θέρμανσης. B Αφαιρέστε το στοιχείο αισθητήρα από το κυάθιο εμβάπτισης. B Βυθίστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας σε ένα δοχείο με νερό. B Θερμάνετε το νερό στο δοχείο μέχρι να βράσει. Πριν από το σημείο βρασμού πρέπει να ανοίξει η θερμική βαλβίδα ασφαλείας τη δίοδο νερού ψύξης. B Ελέγξτε τη δίοδο του νερού ψύξης στην απορροή νερού ψύξης ( Σχ. 14, [1], Σελίδα 20). Αφού κρυώσει το νερό στο δοχείο πρέπει να κλείσει η θερμική βαλβίδα ασφαλείας ξανά τη δίοδο νερού ψύξης. B Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου λειτουργίας τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας ξανά στο σημείο μέτρησης της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ελέγχου λειτουργίας (η θερμική βαλβίδα ασφαλείας δεν ανοίγει τη δίοδο νερού ψύξης ή δεν στεγανοποιεί επαρκώς) απαιτείται αντικατάσταση της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσαρμογή των ρυθμίσεων! Σύνδεση μπόιλερ διπλής ενέργειας ή ταμιευτήρα Το ενεργειακό τζάκι πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με ένα μπόιλερ διπλής ενέργειας ή έναν ταμιευτήρα. Ως ελάχιστο μέγεθος συνιστούμε ένα μπόιλερ διπλής ενέργειας ή ταμιευτήρα χωρητικότητας 500 l. Η σύνδεση της προσαγωγής και επιστροφής καθώς και των αγωγών ασφαλείας πρέπει να γίνει σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον διάγραμμα συνδέσεων ( Σχ. 14, Σελίδα 20 και Σχ. 15, Σελίδα 22). Πλήρωση και εξαέρωση του συστήματος εστίας: Ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των εξαρτημάτων σε απόλυτη πίεση λειτουργίας έως 2,5 bar. Προσαγωγή θέρμανσης επιστροφή θέρμανσης B Συνδέστε την προσαγωγή θέρμανσης ( Σχ. 14, [8], Σελίδα 20) και την επιστροφή θέρμανσης ( Σχ. 14, [5], Σελίδα 20) με κατάλληλο υλικό σωλήνων με το πλήρες σύστημα και το μπόιλερ. B Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις στο πλήρες σύστημα και στο μπόιλερ διπλής ενέργειας ή ταμιευτήρα σύμφωνα με το διάγραμμα συνδέσεων. B Τοποθετήστε τους αγωγούς εκκένωσης, εξαέρωσης και εκφύσησης έτσι, ώστε το εξερχόμενο νερό να μπορεί να απομακρυνθεί ανεμπόδιστα. Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 21

22 5 Εγκατάσταση Σχ. 15 Διάγραμμα συνδέσεων στο μπόιλερ διπλής ενέργειας ή ταμιευτήρα 1 Ενεργειακό τζάκι 2 Πλήρες σύστημα (διατίθεται από τον πελάτη) 3 Μπόιλερ διπλής ενέργειας ή ταμιευτήρας 4 Θερμική βαλβίδα ασφαλείας 5 Αυτόματος εξαεριστήρας 6 Βαλβίδα ασφαλείας 7 Εκροή (ορατή, χοάνη και σιφόνι) 8 Δοχείο διαστολής 9 Βαλβίδα διακοπής 10 Βάνα πλήρωσης και εκκένωσης Τελικές εργασίες Τοποθέτηση και γείωση σωληνώσεων Για να αποτραπούν ηλεκτρικές διαφορές δυναμικού, πρέπει να γειωθούν οι σωληνώσεις μεταξύ συστήματος εστίας και μπόιλερ. Οι εργασίες αυτές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Μόνωση σωληνώσεων B Μονώστε τις σωληνώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 22 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

23 Εγκατάσταση Εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα B Ωθήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα του ταμπλό ρύθμισης στο ήδη μονωμένο κυάθιο εμβάπτισης του ενεργειακού τζακιού. B Στερεώστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα με την ασφάλεια αισθητήρα. B Επεκτείνετε τον αγωγό σύνδεσης με έναν ηλεκτρικό αγωγό που ενδείκνυται για το συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης (τουλάχιστον 1,0 mm²) μέχρι το ταμπλό ρύθμισης. Σχ. 16 Τοποθετήστε όλους τους ηλεκτρικούς αγωγούς έτσι, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με θερμά εξαρτήματα. Εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα 1 Αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα 2 Κυάθιο εμβάπτισης για τον αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα 3 Ασφάλεια αισθητήρα 4 Τοποθέτηση κυαθίου εμβάπτισης για τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας 5.9 Συνδέσεις θέρμανσης και καυσαερίων ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από πυρκαγιά! B Όταν οι σωλήνες θέρμανσης και καυσαερίων οδηγούνται μέσα από εξαρτήματα από εύφλεκτο υλικό, αντικαταστήστε σε μια περιοχή 20 cm περιμετρικά των σωλήνων όλα τα εύφλεκτα δομικά υλικά με μη εύφλεκτα, μη παραμορφώσιμα υλικά κατά DIN B Σε τοίχους πολλαπλών στρώσεων κλείστε τους ενδιάμεσους χώρους ανάμεσα στα χωρίσματα στην περιοχή των σωλήνων με μη εύφλεκτα, μη παραμορφώσιμα υλικά. B Μην οδηγείτε τους σωλήνες αερίου θέρμανσης ή καυσαερίων μέσα από τα ενδιάμεσα χωρίσματα ή λοιπούς μη προσβάσιμους κοίλους χώρους και εντοιχισμένα έπιπλα. B Όλα τα μέρη της σύνδεσης ανάμεσα στο ενεργειακό τζάκι και στο σύστημα καυσαερίων πρέπει να έχουν πάχος ελάσματος τουλάχιστον 2 mm. Οι σωλήνες καυσαερίων πρέπει να έχουν τις παρακάτω ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά: 15 cm από επενδύσεις θυρών και παρόμοια εξαρτήματα από εύφλεκτα υλικά 25 cm από άλλα εξαρτήματα από εύφλεκτα υλικά Όταν οι σωλήνες καυσαερίων αποτελούνται από ορυκτά υλικά, έχουν πάχος τουλάχιστον 2 cm και διαθέτουν επένδυση από μη εύφλεκτα υλικά, μειώνονται οι παραπάνω αποστάσεις στο ένα τέταρτο. Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 23

24 5 Εγκατάσταση Σχ. 17 Σε περίπτωση μη στεγανών συνδέσεων και διασυνδέσεων υπάρχει κίνδυνος διαρροής καυσαερίων. B Όλες οι συνδέσεις και διασυνδέσεις μεταξύ ενεργειακού τζακιού και καπνοδόχου πρέπει να είναι στεγανές. Συνιστούμε τη χρήση κολάρων στεγανοποίησης. Κολάρο στεγανοποίησης 5.10 Ανακυκλοφορία αέρα B Τα ανοίγματα αέρα παροχής και ανακυκλοφορίας πρέπει να έχουν διαστασιολογηθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η άψογη θέρμανση των θερμαινόμενων χώρων. B Διατάξτε τα σημεία εξόδου του αέρα ανακυκλοφορίας (θερμού αέρα) έτσι, ώστε σε μια πλευρική απόσταση 30 cm μέχρι ένα ύψος 50 cm πάνω από τα ανοίγματα εξόδου να μην υπάρχουν εξαρτήματα από εύφλεκτα υλικά, επενδύσεις τοίχου και εντοιχισμένα έπιπλα. B Δημιουργήστε τα ανοίγματα ανακυκλοφορίας αέρα (θερμού αέρα) ακριβώς κάτω από ή μέσα στην οροφή του θαλάμου θέρμανσης. B Δημιουργήστε τα ανοίγματα προσαγωγής και αέρα καύσης (κρύου αέρα) ακριβώς κάτω από ή μέσα στον πάτο του θαλάμου θέρμανσης Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από δηλητηρίαση! Η ανεπαρκής παροχή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη διαρροή καυσαερίων. B Μην τροποποιείτε τις υποδομές για την παροχή αέρα καύσης. B Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα καύσης του συστήματος εστίας ανοιχτά κατά τη λειτουργία. B Λειτουργείτε το σύστημα εστίας μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Το ενεργειακό τζάκι λαμβάνει τον αέρα καύσης από το χώρο τοποθέτησης. Μέσω του κάτω ανοίγματος αέρα καύσης διοχετεύεται ο αέρας καύσης στο φλογοθάλαμο.δεν συνδέεται σωλήνας αέρα καύσης Λειτουργία ενεργειακού τζακιού με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Η εξωτερική παροχή αέρα καύσης δεν πληροί τις απαιτήσεις του ανεξάρτητου από τον αέρα χώρου τρόπου λειτουργίας. Το ενεργειακό τζάκι λαμβάνει τον αέρα καύσης κυρίως μέσω εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. Ένα μέρος του αέρα καύσης προέρχεται πάντα από το χώρο τοποθέτησης. Ο σωλήνας αέρα καύσης μπορεί να συνδεθεί από κάτω στο ενεργειακό τζάκι. Εξασφάλιση εξωτερικής παροχής αέρα καύσης B Εάν απαιτείται, δημιουργήστε τρύπα στον τοίχο για το σωλήνα αέρα καύσης. B Συνδέστε την παροχή αέρα καύσης στο σύνδεσμο αέρα καύσης (πρόσθετος εξοπλισμός) και στερεώστε την με ένα σφιγκτήρα. Η διάμετρος του συνδέσμου αέρα καύσης είναι 120 mm. 24 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

25 Εγκατάσταση Καθορισμός διαστάσεων και εγκατάσταση αγωγού αέρα καύσης B Λάβετε υπόψη τις μεγαλύτερες αντιστάσεις λόγω χρήσης γωνιών, αναστροφών ή μακριών τμημάτων αγωγού κατά το σχεδιασμό του σωλήνα αέρα καύσης. Το συνολικό μήκος του σωλήνα αέρα καύσης πρέπει να είναι το πολύ 5 m. Ανά γωνία 90 μειώνεται το μήκος του σωλήνα αέρα καύσης κατά ένα μέτρο. B Συμπεριλάβετε τα υπάρχοντα θερμαντικά στοιχεία στον υπολογισμό και το σχεδιασμό του συστήματος εστίας. B Τοποθετήστε το σωλήνα αέρα καύσης με τρόπο που να είναι εύκολος ο καθαρισμός του. B Ασφαλίστε το σωλήνα αέρα καύσης από μετατόπιση με κατάλληλη στερέωση. B Αν χρειαστεί, τοποθετήστε θερμομόνωση στο σωλήνα αέρα καύσης. B Διασφαλίστε ότι το κλαπέτο διακοπής είναι ευδιάκριτο για τον ιδιοκτήτη. B Διασφαλίστε τις ιδιότητες υλικού του σωλήνα αέρα καύσης και του υλικού στερέωσης: Ανθεκτικό στη διάβρωση Ανθεκτικό στη φθορά λόγω τριβής Δεν παραμορφώνεται Άκαυστο Λεία επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 25

26 6 Εκκίνηση 6 Εκκίνηση 6.1 Πρώτη έναρξη λειτουργίας ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης πρώτης έναρξης λειτουργίας! B Βεβαιωθείτε, ότι η πρώτη έναρξη λειτουργίας θα διεξαχθεί από εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς στην καπνοδόχο! B Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει να ελεγχθεί η καπνοδόχος από το συντηρητή της περιοχής. B Σε περίπτωση ανάφλεξης αιθάλης, κλείστε όλες τις παροχές αέρα προς το ενεργειακό τζάκι καθώς και την πόρτα φλογοθαλάμου. B Ελέγξτε αν είναι στεγανός ο αγωγός καυσαερίων. B Μην πραγματοποιείτε κατασκευαστικές τροποποιήσεις στο σύστημα εστίας. Η επένδυση φλογοθαλάμου πρέπει να εφαρμόζει στα τοιχώματα του ενεργειακού τζακιού. Προσέξτε να μην υπάρχουν κενά ανάμεσα στους πλίνθους. Οι οπές στους πλίνθους του πίσω τοιχώματος πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τις οπές του πίσω τοιχώματος. B Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας. B Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το φλογοθάλαμο. B Καθαρίστε τις επιφάνειες, τη λαβή χειρισμού και την πόρτα φλογοθαλάμου με ένα πανί. B Διασφαλίστε επαρκή παροχή αέρα προς το χώρο τοποθέτησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτοκλειόμενη πόρτα του φλογοθαλάμου (κατά DIN EN 13229, κατηγορία 1c)! B Κατά την τοποθέτηση καυσίμου προσέξτε την αυτοκλειόμενη πόρτα. Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας στεγνώνει η προστατευτική βαφή που χρησιμοποιήθηκε. Τα αέρια που ελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. B Προκειμένου να επιτευχθεί η απαέρωση της προστατευτικής βαφής, αφήστε το σύστημα εστίας να λειτουργήσει τις δύο πρώτες ώρες σε ονομαστική ισχύ. B Κατά τη φάση απαέρωσης: Αερίστε καλά το χώρο τοποθέτησης και όλους τους συνδεδεμένους χώρους. Προσέξτε κατά τη διάρκεια της φάσης απαέρωσης να μην παραμένουν για πολλή ώρα άτομα σε αυτούς τους χώρους. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ανοιχτής πόρτας φλογοθαλάμου κατά τη λειτουργία θέρμανσης! B Γενικά διατηρείτε την πόρτα του φλογοθαλάμου πάντα κλειστή κατά τη λειτουργία θέρμανσης. B Ασφαλίστε πρόσθετα την κλειστή πόρτα φλογοθαλάμου με λαβή χειρισμού. 6.2 Έναρξη λειτουργίας του πλήρους συστήματος Όταν έχει εγκατασταθεί ένα πλήρες σύστημα, ακολουθήστε για την έναρξη λειτουργίας τα σχετικά τεχνικά έγγραφα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω μολυσμένου πόσιμου νερού! B Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας. B Τηρείτε το πρότυπο EN B Ανάψτε την ξυλόσομπα ( κεφάλαιο 6.3, Σελίδα 27). 26 Ενεργειακό τζάκι KA316 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 8 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 801-07/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Οι ξυλόσομπες της σειράς Buderus blueline κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά, όχι μόνο για το εξαιρετικό τους design, αλλά γιατί είναι ταυτόχρονα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR 4729-00.4R Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... el Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3 1.1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά τζάκια ΚΑ226. ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÂÛÙ ÛÈ Î È ı ÏappleˆÚ ΚΑ306 ΚΑ136 ΚΑ146 R KA146 P. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο µας

Ενεργειακά τζάκια ΚΑ226. ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÂÛÙ ÛÈ Î È ı ÏappleˆÚ ΚΑ306 ΚΑ136 ΚΑ146 R KA146 P. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο µας Ενεργειακά τζάκια ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÂÛÙ ÛÈ Î È ı ÏappleˆÚ ΚΑ226 ΚΑ306 ΚΑ136 ΚΑ146 R KA146 P Η ζεστασιά είναι το στοιχείο µας Ã ÚÂ ÙÂ ÙË ı ÏappleˆÚ ÙË «ÂÛÙ» Απολαύστε το παιχνίδι της φωτιάς, νιώστε τη ζεστή και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Σειρές SYG1304 & SYG1316 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Υλικό κατασκευής: Πάχος ελάσματος: Τύπος συγκόλλησης: Θερμοκρασία λειτουργίας: Πίεση λειτουργίας: Ανοξείδωτος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ MODEL 300 A MODEL 280-1 MODEL 230 ΤΥΠΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ MODEL 300 Α ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,20 Χ 0,80 Χ 1,80 4 ΦΟΥΡΝΟΙ, 2 ΕΣΤΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, ευχαριστούμε για την προτίμηση και επιλογή στα προϊόντα της Regal, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!!

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!! ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!! ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ADURO Asgård ΜΟΝΤΕΛΟ Σελίδα Asgård 1 3 Asgård

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, ευχαριστούμε για την προτίμηση και επιλογή στα προϊόντα της Regal, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Awarded the ecolabel! ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Εμπειρία 30 Ετών Η εταιρεία KLIMATIKA ιδρύθηκε το 1982 στο Κορωπί Αττικής, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080 ΣΕΙΡΑ 80-100 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑ 100-125 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 06 0051 0051 CPD 0080 MI-DP_gr_1.1.odt 1/8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 6303 04 03/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Θερµαντήρας Logalux PL750/ S και PL000/ S Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ.

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ. Logalux SM 400/5E Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α Logalux & Flamco Θερμαντήρες νερού χρήσης / Boiler SU 200/5E Σελ. 103 SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104 SU 500 - SU 1000 Σελ. 106 SM 200/5 Σελ. 108 SM 290/5 - SM 400/5E

Διαβάστε περισσότερα

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions PDFaid.Co #1 Pdf Solutions Σας συγχαίρουμε για την εξαιρετική επιλογή σας! Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες στιγμές με την καινούρια σας σόμπα. Αν η επιλογή σας είναι μια σόμπα, είναι κατασκευασμένη και

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα