ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση Εισηγήτρια: Σοφία Τσουκλίδη Α.Μ: 234/Α Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μαρία Αντωνάκη 2010

2 Υπεύθυνη ήλωση : Βεβαιώνω ότι είµαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιµασία της, είναι πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασµένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Εµπορίας και ιαφήµισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριµένη εργασία δίνει τη δυνατότητα σε όλους να ενηµερωθούν για το mobile marketing και το µέσο προώθησής του που δεν είναι άλλο από το sms. Ο ρόλος που διαδραµατίζουν πλέον τα sms στον κλάδο της διαφήµισης είναι πολύ σηµαντικός, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µεγάλη ανάπτυξη αυτού του νέου τρόπου επικοινωνίας καθώς όλο και περισσότεροι επιχειρηµατίες τον εντάσσουν στις διαφηµιστικές τους καµπάνιες προκειµένου να προωθήσουν µε πιο έξυπνο και άµεσο τρόπο τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους. Ο σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθεί η αντίληψη και η στάση των ερωτηθέντων απέναντι σε αυτό το νέο τρόπο προώθησης, καθώς και η άποψή τους για τη χρηστικότητα και τη χρησιµότητα αυτού του µέσου. Προκειµένου να εξεταστούν αυτά τα ζητήµατα, πραγµατοποιήθηκε έρευνα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Όσον αφορά το θεωρητικό, έγινε έρευνα µέσα από βιβλία, άρθρα από περιοδικά και διαδίκτυο, ενώ όσον αφορά το πρακτικό πραγµατοποιήθηκε ποσοτική έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, καθώς αυτός ο τρόπος κρίθηκε καταλληλότερος. Η έρευνα αυτή διεξήχθη στην Αθήνα και το δείγµα αποτελείται από 120 ερωτώµενους οι οποίοι είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω και ασχολούνται µε διάφορες επαγγελµατικές ιδιότητες, ενώ για την ανάλυση των δεδοµένων έγινε χρήση του στατιστικού προγράµµατος Spss. Τα βασικότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι ότι οι νέοι είναι εκείνοι που δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτό το νέο τρόπο διαφήµισης και αντιδρούν θετικά απέναντι σε αυτό προβαίνοντας αρκετοί από αυτούς σε αγορές µέσω κινητού τηλεφώνου. Η άποψη ότι τα sms αποτελούν πλέον έναν έξυπνο τρόπο για την προβολή µίας επιχείρησης καθώς και έναν πιο άµεσο τρόπο για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, είναι γενική και χαρακτηρίζει το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων. Τέλος, εκείνοι που δείχνουν να είναι πιο επιρρεπής σε αγορές µέσω του mobile marketing, είναι οι γυναίκες δηµόσιοι υπάλληλοι, ενώ οι περισσότεροι ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και επαγγέλµατος 3

4 παραδέχονται ότι για να πραγµατοποιήσουν µία αγορά τέτοιου είδους, η ψυχολογία τους είναι αυτή που αποτελεί σηµαντικό και καθοριστικό παράγοντα τη στιγµή λήψης του διαφηµιστικού µηνύµατος και είναι υπεύθυνη για την αποδοχή ή απόρριψή του. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Ερευνητικά πεδία της έρευνας Σε ποιους απευθύνεται οµή της εργασίας...10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Mobile Marketing Ιστορική αναδροµή Μέσο προώθησης του mobile marketing Πλεονεκτήµατα mobile marketing Επιτυχηµένες διαφηµιστικές καµπάνιες µε τη χρήση του mobile marketing Ορισµοί διαφήµισης Κατηγορίες διαφήµισης Εταιρείες που χρησιµοποιούν το mobile marketing Bluetooth Marketing Εν δυνάµει χρήστες του mobile marketing Στατιστικά στοιχεία που αφορούν προωθητικές ενέργειες µέσω sms Το CRM ως εργαλείο του mobile marketing Άµεσο µάρκετινγκ (Direct Marketing) και mobile marketing Youth Marketing Περίληψη...35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Ερευνητικοί στόχοι και σκοποί Ερευνητική προσέγγιση Ερευνητικό σχέδιο Σχέδιο δειγµάτων Καθορισµός πληθυσµού Επιλογή δειγµάτων Μέσο συλλογής δεδοµένων Ανάλυση στοιχείων Περιορισµοί έρευνας...43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Εισαγωγή ηµογραφικά χαρακτηριστικά Ανάλυση και συνδυασµός µεταβλητών Γενικές ερωτήσεις Τα sms ως µέσο προβολής µιας επιχείρησης Τα sms ως µέσο επικοινωνίας & ενηµέρωσης των καταναλωτών Τα sms ως υποκατάστατο της παραδοσιακής πώλησης Η προβολή προϊόντων µέσω κινητού τηλεφώνου στο µέλλον Κατάλληλη προσφορά στην κατάλληλη στιγµή, στο κατάλληλο κοινό στην sms πώληση

6 4.5 Ειδικές ερωτήσεις Βαθµός εµπιστοσύνης στο mobile marketing και στο internet marketing Χρήση του mobile marketing στις αγορές Αξιολόγηση των διαφηµίσεων µέσω του mobile marketing Βαθµός αδιαφορίας για αγορές µέσω κινητού Αντίδραση του κόσµου στην έλευση διαφηµιστικού µηνύµατος στο κινητό Ο ρόλος της ψυχολογίας κατά την έλευση ενός διαφηµιστικού µηνύµατος στο κινητό Συχνότητα χρήσης του κινητού για αγορές στο παρελθόν Αποδοχή µηνυµάτων για αγορές στο κινητό Συµµετοχή σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς διαγωνισµούς µέσω sms Βαθµός αξιοπιστίας των διαφηµίσεων µέσω κινητού...85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Αντίληψη των ερωτηθέντων για τη σηµασία που έχει το mobile marketing ως τρόπος προώθησης Ο ρόλος των sms στην προβολή µίας επιχείρησης και στην ενηµέρωση των καταναλωτών Τα sms υποκαθιστούν σε ένα βαθµό την παραδοσιακή πώληση και στο µέλλον η διαφήµιση θα γίνεται κυρίως µέσω κινητών τηλεφώνων Κατάλληλη προσφορά την κατάλληλη στιγµή στο κατάλληλο κοινό Αξιολόγηση της χρηστικότητας και τη χρησιµότητας του συγκεκριµένου µέσου Βαθµός εµπιστοσύνης στο mobile marketing από το internet marketing και χρήση του πρώτου για αγορές Αποδοχή διαφηµίσεων αξίας µέσω του mobile marketing / αδιαφορία για αυτές Στάση των ερωτηθέντων απέναντι σε αυτό τον τρόπο προώθησης Στάση κατά την έλευση ενός διαφηµιστικού µηνύµατος και ο ρόλος της ψυχολογίας για την αποδοχή ή απόρριψή του Αποδοχή συχνών µηνυµάτων στο κινητό και συχνότητα χρήσης για αγορές µέσω αυτού Βαθµός αξιοπιστίας των διαφηµίσεων µέσω κινητού και συµµετοχή σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς διαγωνισµούς µέσω sms Προτάσεις...95 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ...97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

7 ΛΙΣΤΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σχεδιάγραµµα 4.1 Φύλο...45 Σχεδιάγραµµα 4.2 Ηλικία...46 Σχεδιάγραµµα 4.3 Επαγγελµατική ιδιότητα...47 Σχεδιάγραµµα 4.4 Φύλο & Ηλικία...48 Σχεδιάγραµµα 4.5 Επαγγελµατική ιδιότητα & Ηλικία...49 Σχεδιάγραµµα 4.6 Επαγγελµατική ιδιότητα & Φύλο...50 Σχεδιάγραµµα 4.7 Τα sms ως µέσο προβολής µιας επιχείρησης...52 Σχεδιάγραµµα 4.8 Τα SMS ως µέσο επικοινωνίας & ενηµέρωσης των καταναλωτών...54 Σχεδιάγραµµα 4.9 Τα SMS ως υποκατάστατο της παραδοσιακής πώλησης...57 Σχεδιάγραµµα 4.10 Η προβολή προϊόντων µέσω κινητού τηλεφώνου στο µέλλον...60 Σχεδιάγραµµα 4.11 Ο ρόλος της κατάλληλης προσφοράς στην κατάλληλη στιγµή, στο κατάλληλο κοινό στην SMS πώληση...62 Σχεδιάγραµµα 4.12 Βαθµός εµπιστοσύνης στο mobile marketing και στο internet marketing...65 Σχεδιάγραµµα 4.13 Χρήση του mobile marketing στις αγορές...67 Σχεδιάγραµµα 4.14 Αξιολόγηση των διαφηµίσεων µέσω του mobile marketing...69 Σχεδιάγραµµα 4.15 Βαθµός αδιαφορίας για αγορές µέσω κινητού7σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδεί Σχεδιάγραµµα 4.16 Αντίδραση του κόσµου στην έλευση διαφηµιστικού µηνύµατος στο κινητό...73 Σχεδιάγραµµα 4.17 Ο ρόλος της ψυχολογίας κατά την έλευση ενός διαφηµιστικού µηνύµατος στο κινητό...76 Σχεδιάγραµµα 4.18 Συχνότητα χρήσης του κινητού για αγορές στο παρελθόν...78 Σχεδιάγραµµα 4.19 Αποδοχή µηνυµάτων για αγορές στο κινητό...81 Σχεδιάγραµµα 4.20 Συµµετοχή σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς διαγωνισµούς µέσω sms...83 Σχεδιάγραµµα 4.21 Βαθµός αξιοπιστίας των διαφηµίσεων µέσω κινητού

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγή Στην εποχή που ζούµε, το µάρκετινγκ είναι απαραίτητο στις ζωές όλων, είτε πρόκειται για επιχειρηµατίες είτε για απλούς καταναλωτές. Με άλλα λόγια, το µάρκετινγκ είναι παντού. Είναι οι τρόποι που βρίσκουν οι επιχειρηµατίες για να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους και να τα προβάλλουν µε έξυπνο τρόπο, έτσι ώστε να έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα: αύξηση των πωλήσεών τους και αναγνωρισιµότητα. Από την άλλη, οι καταναλωτές είναι εκείνοι οι οποίοι µε τη σειρά τους θα δεχτούν την επίδραση του µάρκετινγκ προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους οι οποίες αλλάζουν συνεχώς. Για να µπορέσουν όµως οι επιχειρηµατίες να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, θα πρέπει να προσαρµόζονται στα δεδοµένα της κάθε εποχής και να βρίσκουν συνέχεια τρόπους να προσελκύουν τους πελάτες. Σύµφωνα µε τον Παντίδο Κ. (2007:2), «το σύγχρονο µάρκετινγκ έχει σα λειτουργία τη σύνδεση της εταιρείας µε τον καταναλωτή και την ενσωµάτωση των νέων δεδοµένων στις προτάσεις της προς αυτόν». Προκειµένου λοιπόν οι διαφηµιστές να δηµιουργήσουν µία πιο βαθιά σχέση µεταξύ εταιρείας και καταναλωτή, συνέλαβαν µία καινοτόµο ιδέα η οποία έγκειται στην εφαρµογή του mobile marketing το οποίο συνιστά ένα καινούριο είδος µάρκετινγκ και στηρίζεται στην επικοινωνία εφόσον το εργαλείο για τη λειτουργία του είναι το sms. Αυτό το είδος µάρκετινγκ, είναι το αντικείµενο µελέτης αυτής της εργασίας, καθώς και η συµπεριφορά των καταναλωτών ως προς αυτό εφόσον αυτή καθορίζει τη στάση και τις αντιλήψεις τους. 1.2 Ερευνητικά πεδία της έρευνας Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µία νέα τάση στο µάρκετινγκ που αφορά νέους ανθρώπους ηλικίας 18 ετών και κάτω, οι οποίοι αποτελούν το λεγόµενο youth marketing. Χαρακτηρίζονται πλέον ως το κοινό-στόχος όλων των εταιρειών, γι αυτό και οι µαρκετίστες επιλέγουν να προσεγγίζουν όλο και περισσότερο νέους ανθρώπους εφόσον είναι εκείνοι οι οποίοι είναι πιο επιρρεπής σε αγορές, αλλά και επειδή είναι 8

9 εκείνοι κυρίως που ασχολούνται συνέχεια µε το κινητό τους τηλέφωνο και στέλνουν περισσότερα sms. Η διαδικασία και τα είδη της επικοινωνίας που εφαρµόζονται για να επικοινωνήσουν οι µαρκετίστες µαζί τους, µέσω του mobile marketing, παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Σκεπτόµενοι όµως το βασικό σκοπό των εταιρειών που χρησιµοποιούν αυτού του είδους το µάρκετινγκ που δεν είναι άλλος από την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, η διαφήµιση και οι µορφές που χρησιµοποιούνται µέσα από το mobile marketing όπως και η αµεσότητα αυτού του τρόπου επικοινωνίας είναι αλληλένδετα µε το περιεχόµενο των παραπάνω εννοιών. Επιπρόσθετα, αναλύονται τα εργαλεία και τα πλεονεκτήµατα του mobile marketing, καθώς και όλα όσα το αφορούν, προκειµένου όλα τα άτοµα που θα θελήσουν να µάθουν για αυτό το νέο τρόπο διαφήµισης να πληροφορηθούν σωστά για τη λειτουργία του και τη χρηστικότητά του. Το Bluetooth marketing το οποίο συνιστά είδος του mobile marketing, είναι ακόµα ένας τοµέας που αναλύεται σε αυτή την εργασία καθώς αυτό βοηθά τη στοχευµένη και µαζική αποστολή µηνυµάτων. Για να µπορέσει όµως να λειτουργήσει σωστά αυτό το είδος mobile marketing και να πραγµατοποιηθεί µία καλά στοχευµένη αποστολή µηνυµάτων, χρησιµοποιείται το CRM το οποίο λειτουργεί ως εργαλείο του mobile marketing και ερευνά τη συµπεριφορά και τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Εποµένως, ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ερευνηθεί: Η αντίληψη και η στάση των ανθρώπων απέναντι σε αυτό το νέο τρόπο προώθησης. Η άποψή τους για τη χρηστικότητα και τη χρησιµότητα αυτού του µέσου. 1.3 Σε ποιους απευθύνεται Η συγκεκριµένη εργασία µπορεί να γίνει αντικείµενο µελέτης όλων των ανθρώπων που θέλουν να πληροφορηθούν για αυτό το νέο τρόπο διαφήµισης, είτε αυτοί είναι επιχειρηµατίες και θέλουν να προβάλλουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους µέσω αυτού, είτε είναι καταναλωτές και θέλουν να το χρησιµοποιήσουν για τις αγορές τους. Πιο συγκεκριµένα, εκτός από τους απλούς καταναλωτές, αφορά και τις 9

10 επιχειρήσεις όπως οργανισµοί, κόµµατα, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ταξιδιωτικά γραφεία, χώροι διασκέδασης, τράπεζες, κ.α., που θέλουν να το χρησιµοποιήσουν για να προωθήσουν ή να διαφηµίσουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους, να ενηµερώσουν ή να ανταλλάξουν πληροφορίες, για οποιεσδήποτε υπενθυµίσεις αλλά και για την αποστολή ευχητήριων καρτών. 1.4 οµή της εργασίας Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δευτερογενής έρευνα από βιβλία, άρθρα και διαδίκτυο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν την ερευνήτρια να επιλέξει τη σωστή µεθοδολογία για να επιτευχθούν οι ερευνητικοί στόχοι και οι περιορισµοί που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος Spss, των στοιχείων που προέκυψαν µέσω των ερωτηµατολογίων και πραγµατοποιείται συσχετισµός αυτών µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν ύστερα από το συσχετισµό της ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε στο τέταρτο κεφάλαιο και της βιβλιογραφίας η οποία αναφέρεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, αναγράφονται ορισµένες προτάσεις από την ερευνήτρια µε σκοπό να πραγµατοποιηθεί στο µέλλον µία πιο εµπεριστατωµένη και διεξοδική έρευνα. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 MOBILE MARKETING Το Mobile Marketing συνιστά ένα καινούριο είδος Marketing, το οποίο αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς και σκοπό έχει «να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για συγκεκριµένη ενέργεια από τη µεριά των δυνητικών καταναλωτών» (Ζώτος, 2000:44). Πρόκειται δηλαδή για µία καινοτόµα ιδέα εκ µέρους των διαφηµιστών, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσµα της ραγδαίας ανάπτυξης και επιρροής που επέφερε η χρήση των κινητών τηλεφώνων στον άνθρωπο µε σκοπό την προσέλκυσή του. Τη διαπίστωση αυτή έρχονται να επιβεβαιώσουν κάποιες στατιστικές έρευνες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των οποίων «η χρήση των τεχνολογιών της κινητής τηλεφωνίας σε διαφηµιστικές εκστρατείες δύναται να πετύχει µέχρι και 200% µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα» (Ultra Vision, 2008). Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, ο όρος «marketing» ορίζεται κατά τον Kotler (2001:4) ως: «µια κοινωνική διαδικασία µε την οποία τα άτοµα και οι οµάδες αποκτούν ό,τι χρειάζονται και θέλουν µέσω της ελεύθερης δηµιουργίας, της προσφοράς και της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών αξίας, µε τους άλλους», καθώς αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Ένας άλλος ορισµός για το marketing, ο οποίος έχει αποδειχθεί άξιος αναφοράς είναι εκείνος της Αµερικάνικης Οργάνωσης marketing, σύµφωνα µε την οποία: «το marketing είναι η διαδικασία χειρισµού και εκτέλεσης της έννοιας, της τιµολόγησης µάνατζµεντ, της προώθησης και της διανοµής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών ώστε να υπάρξει ανταλλαγή που να ικανοποιεί τους ατοµικούς στόχους και τους στόχους του οργανισµού» Kotler (2001:4). Σχετικά τώρα µε το Mobile Marketing, δεν έχει διατυπωθεί ένας συγκεκριµένος ορισµός, ωστόσο, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η λειτουργία του έγκειται στην επικοινωνία -διότι ο σκοπός της είναι να πληροφορήσει και να πείσει 11

12 τον πιθανό αγοραστή για ένα προϊόν- και συγκεκριµένα στην παρουσίαση και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω των κινητών τηλεφώνων. Σχετίζεται δηλαδή µε τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των επιχειρήσεων και του τελικού καταναλωτή, γι αυτό και ανήκει στην κατηγορία B2C Marketing (Business to Customer). Ως µέσο πραγµάτωσης της επικοινωνίας θεωρείται µεταξύ άλλων και η προβολή, η οποία περιλαµβάνει πέντε εργαλεία, τα οποία παρατίθενται παρακάτω: πωλήσεις µέσω προσωπικών επαφών, απευθείας πωλήσεις, διαφήµιση, δωρεάν προβολή, εκπτώσεις (Alexander, 2005). Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η επικοινωνία απαιτεί στρατηγική θεώρηση εκ µέρους µίας επιχείρησης. ύο βασικά πλεονεκτήµατα που υπάρχουν στη στρατηγική αυτή θεώρηση είναι ότι: Επιτρέπεται η λήψη ευρύτερων αποφάσεων για τη διαµόρφωση της προβολής, γεγονός, το οποίο επιδρά θετικά σε µία επιχείρηση που δε στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεών της, αλλά στην ευρεία αναγνώριση των προϊόντων της στην αγορά. Επιτρέπεται µία σφαιρική θεώρηση των παραγόντων του µίγµατος, µε αποτέλεσµα τον πιο αποδοτικό συνδυασµό τους. Τέλος, η επικοινωνία στο Marketing µπορεί να είναι είτε µαζική (µέσω της τηλεόρασης, του ραδιόφωνου και του τύπου), είτε προσωπική (µέσω προσωπικής επαφής) (Alexander, 2005). 12

13 2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Το εκέµβριο του 1992 έκανε την εµφάνισή του το πρώτο γραπτό µήνυµα στο αγγλικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Vodafone, το οποίο φάνηκε να έχει ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό, όχι µόνο όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και τις επιχειρηµατικές συνδιαλλαγές. Αποτέλεσµα της δηµοτικότητας για την οποία γίνεται τώρα λόγος και της εξέλιξής της είναι η σηµερινή µορφή της, η οποία κυµαίνεται σε κλίµακα που αγγίζει τη διακίνηση 30 δισεκατοµµυρίων γραπτών µηνυµάτων µηνιαίως σε παγκόσµιο επίπεδο (Ανώνυµος, 2007). Όσον αφορά τα ελληνικά δεδοµένα, η απόπειρα διαφήµισης µέσω της κινητής τηλεφωνίας έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια τώρα χωρίς όµως ιδιαίτερη επιτυχία. Συγκεκριµένα στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι το ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας φτάνει στο 91% στις ηλικίες ετών. Άµεση απόρροια του εν λόγω φαινοµένου και της επακόλουθης συνειδητοποίησης -εκ µέρους των διαφηµιστικών εταιριών- της οικειότητας των ατόµων µε το κινητό τους τηλέφωνο και ειδικά µε τα γραπτά µηνύµατα, ήταν η πραγµατοποίηση των πρώτων εκστρατειών marketing µέσω sms (Το Βήµα online, 2008). Το 2007 ήταν η χρονιά του mobile marketing και ο λόγος είναι η συνεχής ανάπτυξη των κινητών τρίτης γενιάς, καθώς αυτά έχουν µεγαλύτερες οθόνες και διαθέτουν περισσότερες εφαρµογές όπως τη λειτουργία του Bluetooth (Alexandros, 2007). Η προαναφερόµενη ανοδική τάση της πορείας του mobile marketing, φαίνεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο απαραίτητο για κάθε άνθρωπο, παντός ηλικίας, φύλου, µορφωτικού επιπέδου ή τόπου διαµονής, καθώς εξυπηρετεί πολλές και διαφορετικές ανάγκες του 24 ώρες το εικοσιτετράωρο (Iab Hellas, 2007). Με αυτό το φαινόµενο έχουν ασχοληθεί διάφορες εταιρίες ερευνών marketing, οι οποίες και έχουν διεξάγει σχετικές έρευνες. Επί παραδείγµατι θα αναφερθούν οι εταιρίες Nightfly στη Μεγάλη Βρετανία και η Enpocket. Όσον αφορά 13

14 την πρώτη, η έρευνά της έδειξε ότι «το 39% της πελατειακής βάσης της προτιµά το SMS Marketing από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο» (Hellas On Line, 2003). Αναφορικά µε τη δεύτερη, διαπιστώνεται ότι «το permission-based mobile marketing είναι 50% πιο αποδοτικό από την τηλεόραση και 130% πιο αποδοτικό από το ραδιόφωνο» (New Media, 2007). 2.3 MΕΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟY MOBILE MARKETING Το Mobile Marketing είναι ένα είδος προσωπικής και άµεσης επικοινωνίας, το οποίο χρησιµοποιεί τη γραπτή επικοινωνία για την πραγµάτωσή του, διότι η υπηρεσία στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του είναι αυτή του sms µέσω του κινητού τηλεφώνου (Βικιπαίδεια, 2008). Στο σηµείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι η επικοινωνία θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι του Marketing καθώς αποτελεί το δίαυλο µεταξύ του δέκτη της διαφήµισης και του ποµπού αυτής. Χωρίς την επικοινωνία η προώθηση ενός προϊόντος θα ήταν ανέφικτη. Κατά συνέπεια, θα ήταν παράληψη να µη γίνει αναφορά στον ορισµό της επικοινωνίας. Σύµφωνα µε τον Μπουραντά (1992) (όπως αναφέρεται στη Βικιπαίδεια, 2008), «επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία ένας ποµπός Α (άνθρωπος, οµάδα) µεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήµατα και ακόµη ενέργεια, σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος, οµάδα) µε στόχο να ενεργήσει πάνω του µε τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εµφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθηµάτων, ενέργειας και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συµπεριφορά του». Αξιοσηµείωτη είναι επίσης και η θεωρία του McLuhan (όπως αναφέρεται στο Ζώτος, 2000), η οποία έρχεται να επισηµάνει το ρόλο και τη δύναµη του µέσου και πιο συγκεκριµένα της τηλεόρασης στην επικοινωνία. Για τον εν λόγω ερευνητή όλη του η θεωρία συνοψίζεται στην ακόλουθη φράση: «το µέσο είναι µήνυµα» (Ζώτος, 2000:40). Συνεχίζοντας την αναφορά στο µέσο προώθησης του Mobile Marketing, γίνεται κατανοητό ότι η βασική ιδέα της εν λόγω προωθητικής πατέντας στηρίζεται 14

15 στη σίγουρη επίτευξη της άµεσης ανταπόκρισης του καταναλωτή, καθώς το διαφηµιζόµενο προϊόν βρίσκεται στην οθόνη του πιο προσωπικού του, ίσως, αντικειµένου (Usable Web, 2007). Συνεπώς, ο λόγος που το Mobile Marketing εστιάζει στα sms είναι επειδή θεωρείται αναµφίβολα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της κινητής τηλεφωνίας που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να στείλουν και να λάβουν µηνύµατα µέσω των κινητών τους, κάνοντάς τους να νιώθουν ότι έχουν µία απόλυτα άµεση και κυρίως προσωπική επικοινωνία. Εκτός όµως από αυτά τα είδη επικοινωνίας το Mobile Marketing κάνει χρήση και της άτυπης, ατοµικής, συλλογικής και εξωεπιχειρησιακής επικοινωνίας (McDonald, 2005). Σηµαντική προϋπόθεση, η οποία και πρέπει να πληρείται σε κάθε περίπτωση είναι η δοµηµένη µορφή του µηνύµατος, προκειµένου αυτό να προκαλέσει τόσο την προσοχή όσο και την κατανόηση του καταναλωτή. Όσον αφορά λοιπόν τη µορφή του sms, αυτό πρέπει να είναι απλό, κατανοητό, έξυπνο, γρήγορο, άµεσο, προσωπικό και να µην υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες (Η-Επιχειρείν, 2007c). Μία σηµαντική παράµετρος που θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη είναι η προσέλκυση του δύσκολου καταναλωτή, η οποία έγκειται, σε µεγάλο βαθµό, στη σωστή δοµή και µορφή του µηνύµατος που µόλις προαναφέρθηκε. Ως τέτοιος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ο καταναλωτής που είτε δε βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση τη στιγµή λήψης του διαφηµιστικού µηνύµατος είτε γενικότερα δεν πείθεται εύκολα (Hellas On Line, 2003). Ωστόσο, θα ήταν παράληψη να µη σηµειωθεί ότι σταδιακά εµφανίζεται στο προσκήνιο και αναπτύσσεται επίσης η αγορά των mms, τα οποία, σε αντίθεση µε τα sms είναι εµπλουτισµένα µε ήχο και εικόνα, κάτι που στοχεύουν να αξιοποιήσουν οι marketers, αποσκοπώντας σε καλύτερα αποτελέσµατα. Εντούτοις, ένα βασικό µειονέκτηµα των mms, το οποίο ίσως να είναι και το µοναδικό, είναι ότι ορισµένες συσκευές δε διαθέτουν αυτήν την εφαρµογή µε αποτέλεσµα να καθίσταται αναγκαίος ο έλεγχος πριν την αποστολή τους προκειµένου να εντοπιστούν τα άτοµα που διαθέτουν την εν λόγω υπηρεσία (Η-Επιχειρείν, 2007c). 15

16 Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν, καθίσταται ευδιάκριτη η παρουσία ορισµένων παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης µέσω κινητού τηλεφώνου και οι οποίοι αναγράφονται παρακάτω: Χαρακτηριστικά των καταναλωτών: Οι διαφηµιστικές εταιρείες θα πρέπει να προσελκύσουν καταναλωτές των οποίων τα χαρακτηριστικά να σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του κοινού-στόχου. Συγκεκριµένα, πρέπει να δώσουν βάση στο φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, την κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση, κλπ. Κόστος αποστολής µηνυµάτων από τους καταναλωτές προς τον διαφηµιζόµενο: Σε ορισµένες περιπτώσεις ο καταναλωτής καλείται (εφόσον το επιθυµεί και ο ίδιος) να στείλει κάποιο γραπτό µήνυµα στο διαφηµιζόµενο. Αυτό µπορεί να συµβεί είτε για συµµετοχή του καταναλωτή σε κάποιο διαγωνισµό, είτε για να πάρει περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν/ υπηρεσία, κ.ά. Χαρακτηριστικά του κινητού τηλεφώνου: Ποιες λειτουργίες διαθέτει το κινητό, π.χ. Bluetooth, mms, κλπ. Τόπος και χρόνος παράδοσης του διαφηµιστικού: Σε ποιο µέρος θα είναι ο καταναλωτής τη στιγµή που θα λάβει το µήνυµα και τι ώρα θα το λάβει, π.χ. βρίσκεται σε εµπορικό κέντρο απογευµατινή ώρα (σε αυτήν την περίπτωση είναι χρήσιµη η εφαρµογή του Bluetooth Marketing). ιαφηµιζόµενο προϊόν: Χαρακτηριστικά και κόστος του προϊόντος, σε ποιους απευθύνεται. Συνάφεια αναγκών καταναλωτή/ διαφηµιστικού: Οι ανάγκες των καταναλωτών να είναι σε συνάρτηση µε το διαφηµιζόµενο προϊόν, να µπορεί να καλύψει δηλαδή τις ανάγκες του αγοράζοντας αυτό το προϊόν. Οικονοµικό κίνητρο κλπ. Όσο πιο χαµηλό είναι το κόστος του διαφηµιζόµενου προϊόντος, τόσο πιο πολλοί καταναλωτές θα θελήσουν να το αποκτήσουν (Ε ΕΤ, 2004). Συνοψίζοντας τα προαναφερόµενα, θα µπορούσε να διεξαχθεί το συµπέρασµα ότι πέραν της προσωπικής και άµεσης επικοινωνίας, λαµβάνουν χώρα επιπρόσθετα 16

17 πλεονεκτήµατα αναφορικά µε τη χρήση των sms, όπως είναι το χαµηλό κόστος, η υψηλή αποτελεσµατικότητα, η µεγάλη εµβέλεια (γι αυτό και µπορεί να γίνει µαζική αποστολή sms), η άµεση παράδοση και διακριτικότητα, καθώς επίσης η αξιοπιστία και η ευκολία στην εγκατάσταση (Create and Host, 2008). Στο σηµείο αυτό όµως αξίζει να γίνει µία εκτενέστερη αναφορά στο πλεονέκτηµα της µεγάλης εµβέλειας, το οποίο και εκπορεύεται από τη δυνατότητα µαζικής αποστολής sms. Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης δύναται να γίνει δέκτης µίας υπηρεσίας που επιφορτίζεται µε την αρµοδιότητα να αποστέλλει µαζικά sms. Η υπηρεσία αυτή ακούει στο όνοµα «bulk sms service» και τα µηνύµατα που αναλαµβάνει να στείλει εκτός από µαζικά επιβάλλεται να είναι απλά και σύντοµα για την πιο εύκολη κατανόησή τους. Ένας άλλος λόγος που το bulk sms είναι σηµαντικό για όλες τις επιχειρήσεις είναι ότι διαθέτει µία ακόµη εφαρµογή, τις ειδοποιήσεις (alerts 1 ), η οποία και µπορεί κάλλιστα να συµβάλλει στο CRM (Customer Relationship Management) - εργαλείο του Marketing για το οποίο θα γίνει αναλυτική αναφορά παρακάτω - εφόσον διευκολύνει τη σωστή ενηµέρωση των πελατών για τυχόν παραγγελίες ή για το λογαριασµό τους µετά από κάποια συναλλαγή (M-Stat, 2007). Τελειώνοντας την αναφορά στην υπηρεσία που λειτουργεί ως µέσο προώθησης του Mobile Marketing, δηλαδή στο sms, θα πρέπει να γίνει λόγος για την επιλογή εστίασης του µηνύµατος, προκειµένου αυτό να προσελκύσει τον καταναλωτή. Η επικέντρωση λοιπόν, δύναται να χαρακτηρίζει ένα µήνυµα είτε ως «θετικό» είτε ως «αρνητικό». Αναφορικά µε την πρώτη περίπτωση, «θετικό» αποκαλείται το µήνυµα που επικεντρώνεται: στο προϊόν, στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, στις ιδιότητες του προϊόντος και στα οφέλη, τα οποία δύνανται να αποκοµισθούν από τον καταναλωτή µε την ενδεχόµενη επιλογή του προϊόντος από τον ίδιο. 1 Ειδοποιήσεις για διαθεσιµότητα προϊόντων, για επιβεβαίωση-παρακολούθηση κατάστασης παραγγελιών-αγορών, ενηµέρωση λογαριασµών κ.ά 17

18 Τα κύρια είδη διαφήµισης, τα οποία χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη θετικών µηνυµάτων είναι τα εξής: Άµεση ιαφήµιση: Είναι η διαφήµιση η οποία είναι υπεύθυνη για τη µετάδοση ενός διαφηµιστικού µηνύµατος απευθείας στον καταναλωτή µέσω , τηλεφώνου, φαξ και άλλων ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας. Συγκαλυµµένη ή Έµµεση ιαφήµιση: Είναι η διαφήµιση η οποία µιλάει επαινετικά για ένα συγκεκριµένο προϊόν/ υπηρεσία και συστήνει στους καταναλωτές να προβούν σε κάποια αγορά (LawNet, 2008). Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, «αρνητικό» αποκαλείται το µήνυµα που εστιάζει στην ανταγωνίστρια εταιρία, της οποίας τα αρνητικά χαρακτηριστικά και επισηµαίνει, επιχειρώντας να πείσει τον καταναλωτή για τις αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρει η επιλογή της, επιδιώκοντας µε αυτόν τον τρόπο να στρέψει τον καταναλωτή προς τη δική της κατεύθυνση (Ζώτος, 2000). Σε αυτήν την περίπτωση, τα είδη διαφήµισης τα οποία χρησιµοποιούνται είναι τα παρακάτω: Συγκριτική ιαφήµιση: Είναι η διαφήµιση η οποία έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίσει άµεσα ή έµµεσα την ταυτότητα ενός συγκεκριµένου ανταγωνιστή ή των οµοειδών αγαθών και υπηρεσιών που εκείνος προσφέρει. Παραπλανητική ιαφήµιση: Είναι η διαφήµιση η οποία έχει σχεδιαστεί για να παραπλανήσει τους καταναλωτές και µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική τους συµπεριφορά, ενώ παράλληλα για τους ίδιους λόγους µπορεί να βλάψει τους ανταγωνιστές. Αθέµιτη ιαφήµιση: Είναι η διαφήµιση η οποία στοχεύει στην πρόκληση ή εκµετάλλευση αισθηµάτων φόβου, προλήψεων, την εξώθηση σε εγκληµατικές πράξεις, προσβάλλει τα ήθη, παρουσιάζει την εικόνα πολύ δελεαστικής προσφοράς και απευθύνει το µήνυµα κατευθείαν στο υποσυνείδητο. 18

19 2.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ MOBILE MARKETING Το Mobile Marketing έχει να επιδείξει µια πληθώρα πλεονεκτηµάτων µεταξύ των οποίων είναι και η λήψη άδειας από τον καταναλωτή, είτε αυτή είναι έµµεση είτε είναι άµεση. Με αυτό τον τρόπο δίνεται στον παραλήπτη η δυνατότητα να διακρίνει τα ενοχλητικά sms (spam) από τα πολύτιµα και πειστικά µηνύµατα, τα οποία και µπορεί ο ίδιος να χειριστεί κατά βούληση (Η-Επιχειρείν, 2007f). Αναλύοντας πιο συγκεκριµένα τα πλεονεκτήµατα του mobile marketing και διατηρώντας υπόψη το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής του χρήστη του (είτε αυτό χρησιµεύει ως δίαυλος επικοινωνίας, είτε ως µέσο προβολής των e- mail του, είτε ως το ηµερολόγιό του κ.ά.) µπορούν να ειπωθούν τα εξής επιµέρους πλεονεκτήµατα σχετικά µε την επικοινωνία, τη στόχευση και την προωθητική διαδικασία (Positive Solutions, 2007): Όσον αφορά την επικοινωνία το Mobile Marketing: Είναι καθαρά προσωπικό και άµεσο, εφόσον χρησιµοποιεί το κινητό τηλέφωνο για την εφαρµογή του. Είναι σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας καθώς έτσι το αντιλαµβάνονται οι πελάτες. Μπορεί να συµπληρώσει επιτυχώς άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως διαφηµίσεις στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον τύπο, αλλά και άλλες επικοινωνιακές µεθόδους όπως τηλέφωνο, , web forms κλπ. Λόγω του ότι είναι πιο γρήγορο, οι πελάτες µπορεί να επιθυµούν να επικοινωνούν µε την επιχείρηση µέσω sms απ ότι µέσω τηλεφώνου. ίνει τη δυνατότητα λήψης feedback από τους πελάτες µε το να χρησιµοποιήσουν απλούς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας ή τετραψήφιους και αυτή η διαδικασία µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί στις ήδη υπάρχουσες διαφηµιστικές καµπάνιες. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν ενεργά στις Marketing Campaigns που διενεργούνται. 19

20 Όσον αφορά τη στόχευση το Mobile Marketing: Έχει πιο χαµηλό κόστος διαφήµισης, αν οι πελάτες επιθυµούν να απαντήσουν χρησιµοποιώντας έναν τετραψήφιο αριθµό µε premium χρέωση. Πραγµατοποιείται προσέγγιση των τµηµάτων της αγοράς, των οποίων τα χαρακτηριστικά σχετίζονται µε εκείνα των αγορών-στόχων, όπως αυτές είναι καθορισµένες από την εταιρία. Η παραµετροποίηση µπορεί να είναι ακόµη και 1:1 (προσωποποίηση), ώστε η ενηµέρωση να συµβαδίζει µε τα ενδιαφέροντα του πελάτη. ίνει τη δυνατότητα επιλογής τόπου και χρόνου µέσω της υπηρεσίας Bluetooth. Όσον αφορά την προώθηση το Mobile Marketing: Μπορεί να δηµιουργήσει καµπάνιες σε πραγµατικό χρόνο, αν η αποστολή µηνύµατος δηλαδή γίνει αυτή τη στιγµή τότε τα αποτελέσµατα είναι άµεσα. Η επιχείρηση έχει την ικανότητα να ελέγχει άµεσα την αποδοτικότητα των προωθητικών ενεργειών, χρησιµοποιώντας είτε τεχνικά µέσα, είτε αλληλεπιδρώντας µε την αγορά-στόχο. εδοµένων των δυνατοτήτων στόχευσης, το κόστος µιας υλοποίησης Mobile Marketing είναι χαµηλότερο σε σχέση µε άλλα κανάλια επικοινωνίας, ειδικά αν συνυπολογιστεί µε δείκτες απόδοσης/κόστους. Το Mobile Marketing δεν είναι απαραίτητα ένας ανεξάρτητος δίαυλος επικοινωνίας, αλλά µπορεί να ολοκληρωθεί και µε τα υπόλοιπα µέσα ώστε η επιχείρηση να προσφέρει ολοκληρωµένη προβολή στους πελάτες της. 20

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς δυσκολότερο ρόλο σήμερα από αυτό των Πωλήσεων. Μέσα σε αγορές που - πολλές φορές ζητούμενο έχει γίνει ο περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας www.thessbonus.gr Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του να παρέχει στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Our Mobile Planet: Ελλάδα

Our Mobile Planet: Ελλάδα Our Mobile Planet: Ελλάδα Κατανόηση της χρήσης των κινητών από τους καταναλωτές Σεπτέµβριος 2013 1 Σύνοψη Τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Το ποσοστό εξάπλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργαλειοθήκη του Mobile Marketing

Η εργαλειοθήκη του Mobile Marketing Η εργαλειοθήκη του Mobile Marketing Mobile marketing: τι είναι Η χρήση του κινητού τηλεφώνου και άλλων κινητών συσκευών για: Κτίσιμο & ανάπτυξη πωλήσεων μέσω Προσφορών Αύξηση των πιστών πελατών Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο 1 ο ΕΠΑ.Λ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΤΜΗΜΑ:ΑΕ1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως:

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με παρουσία στο Internet και αυτές που θα έχουν βάλει ΛΟΥΚΕΤΟ! Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Η χρήση καρτών, χρεωστικών και πιστωτικών, στην Ελλάδα έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπισε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτριος Μηλιώτης ΑΜ 20814 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΔΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΒ»

«ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΔΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΒ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ STRATEGY & MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒ & FRANCHISE ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ KOIN : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΒΟΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης Η διαδικασία επικοινωνίας Μείγµα επικοινωνίας Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας Η διαδικασία επικοινωνίας Πηγή Μήνυµα Επεξεργασία της πληροφορίας έκτης Επεξεργασία της πληροφορίας έκθεση Αντίληψη και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Marketing

Search Engine Marketing PBC Consulting Services Search Engine Marketing Αξιοποιήστε τη δύναµη και την ευρύτατη απήχηση του διαδικτύου και προωθήστε εύστοχα και αποδοτικά την επιχείρησή σας Περιεχόµενα Γιατί Search Engine Marketing;

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing A 360 Technology Marketing Agency Ανάγκη Σύγχυση της αγοράς, για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Δ.Ο.: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Δ.Ο.: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Δ.Ο.: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των καταναλωτών προς το Marketing μέσω κινητού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

...Χτίζοντας την Επικοινωνία του Μέλλοντος 24 04-2012

...Χτίζοντας την Επικοινωνία του Μέλλοντος 24 04-2012 ...Χτίζοντας την Επικοινωνία του Μέλλοντος 24 04-2012 Interactive Νew Media Solution All-in-one marketing-oriented system, το οποίο περιλαμβάνει: Digital Signage & Interactive Touch Screens (Σε σημεία

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΖΙΒΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Μ.:7760 ΣΑΜΠΟΥΡ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ.:7851 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κάββουρα Νίκη Καθηγήτρια εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity)

Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity) Εισηγητής Λαγός Γεώργιος Επιβλέπουσα καθηγήτρια Dr. Σαμαντά Ειρήνη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κεφαλοποιήσιμη αξία (brand

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ermis PR. Προϋπολογισμός 0-30.000 60.001 100.000 30.001 60.000 100.001+

Ermis PR. Προϋπολογισμός 0-30.000 60.001 100.000 30.001 60.000 100.001+ Ermis PR Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Του Ιωάννη Βάρδα Υποψήφιου ιδάκτορα Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Συνεργάτη του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου Κρήτης α. Εισαγωγή Η εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009.

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. www.tothepoint.gr our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. Έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη και πρωταρχικός στόχος μας να καλύψουμε την ευρύτερη αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου

Διαβάστε περισσότερα