Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση. Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση. Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

Transcript

1 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

2 Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ, stroke) Ορισµός Ένα κλινικό σύνδροµο χαρακτηριζόµενο από ταχέως εξελισσόµενη κλινική σηµειολογία εστιακών (ή γενικευµένων σε περίπτωση κώµατος) νευρολογικών ελλειµµάτων που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες ή οδηγούν στο θάνατο, χωρίς άλλη εµφανή αιτία εκτός από την αγγειακή αιτιολογία WHO

3 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Στις ΗΠΑ νέες περιπτώσεις ετησίως µε θανάτους º επεισόδιο 6.4 εκατοµ. Επιζώντες (2.9% του πληθυσµού) 25% των ασθενών>65 ετών ανάπηροι στους 6 µήνες 3η αιτία θανάτου (µετά τις καρδιακές παθήσεις και τον καρκίνο) Guidelines for the Primary Prevention of Stroke Stroke February 2011

4 Types of Stroke 85% Ischemic 15 % hemorrhagic

5 Many Causes of Stroke

6 ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ Stroke. 1993;24:35-41

7 Οξύ ισχαιµικό ΑΕΕ-διαφορική διαγνωστική Ηµικρανία Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία Τραύµα κεφαλής Όγκοι εγκεφάλου Παράλυση Todd (πάρεση, αφασία µετά από επεισόδιο σπασµών) Λειτουργικό έλλειµµα (αντίδραση µετατροπής) Συστηµατική φλεγµονή Τοξικό-µεταβολικές διαταραχές (υπογλυκαιµία, ΟΝΑ, ηπατική ανεπάρκεια, φαρµακευτική δηλητηρίαση)

8 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Περίπου 20%(18-31%) των ισχαιµικών ΑΕΕ Μπορεί να προληφθούν(πρωτογενής πρόληψη) Μεγάλη πιθανότητα υποτροπής(δευτερογενής πρόληψη) Ο κίνδυνος αυξάνεται µε την ηλικία(κολπική µαρµαρυγή)

9 ΚΑΡΔΙΟΕΜΒΟΛΙΚΟ ΑΕΕ Current Cardiology Reviews, 2010, 6,

10 Καρδιοεµβολικό Eπεισόδιο 1. Περίπου 20 καρδιακές παθήσεις 2. Το 80% αφορούν τον εγκέφαλο 3.Το 80% αφορούν την πρόσθια κυκλοφορία και το 20% το σπονδυλοβασικό σύστηµα

11 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Κακή πρόγνωση Μεγαλύτερα εγκεφαλικά Βαρύτερη αναπηρία Μεγάλου µεγέθους το καρδιακό έµβολο

12 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Αιτιολογία (1) 1.Ανωµαλίες του καρδιακού τοιχώµατος και της κοιλότητος: µυοκαρδιοπάθειες υποκινητικές ή ακινητικές περιοχές µετά από ΟΕΜ κοιλιακό ανεύρυσµα ανεύρυσµα µεσοκολπικού διαφράγµατος µύξωµα ASD VSD ανοικτό ωοειδές τρήµα

13 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Αιτιολογία (2) 2.Ανωµαλίες βαλβίδων: ρευµατική νόσος µιτροειδούς και αορτής, προσθετικές βαλβίδες, λοιµώδης ενδοκαρδίτις, µη λοιµώδης θροµβωτική ενδοκαρδίτις, πρόπτωση µιτροειδούς, ασβέστωση µιτροειδικού δακτυλίου 3.Αρρυθµίες: AF, SSS 4.Μετά από διαγνωστικές ή επεµβατικές πράξεις: καθετηριασµός, κατάλυση AF, TAVI

14 Kαρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Αιτιολογία 1. Μείζονες παράγοντες κινδύνου υψηλός αρχικός κίνδυνος υψηλός κίνδυνος υποτροπής συνήθως το ΑΕΕ είναι καρδιοεµβολικό 2. Ελάσσονες παράγοντες κινδύνου χαµηλός αρχικός κίνδυνος και κίνδυνος υποτροπής αβέβαιη η αιτιολογία έλεγχος για άλλους παράγοντες

15 Cardioembolic stroke: an update,jose M Ferro,Lancet Neurology 2003;2:177 88

16 Cardioembolic Stroke Michael J Schneck

17 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ 1.Κριτήρια αµφιλεγόµενα συνυπάρχουσα εξωκρανιακή η ενδοκρανιακή αγγειακή νόσος 2.Η διάγνωση θα βασισθεί στην τριάδα: παρουσία καρδιακής πηγής εµβόλων απουσία/αποκλεισµός άλλων πηγών ισχαιµίας µελέτη κλινικών νευρολογικών στοιχείων

18 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Διαγνωστική προσέγγιση Ιστορικό Φυσική εξέταση Παρακλινικές εξετάσεις Νευρολογική εκτίµηση

19 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Ιστορικό Ιστορικό καρδιοπάθειας η αρρυθµίας Πρόσφατο έµφραγµα(< από 1 µήνα) Συνοδές παθήσεις (ΣΕΛ και ενδοκαρδίτις Libman-Sacks,νεοπλασία)

20 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Φυσική εξέταση Καρδιακά φυσήµατα-ανώµαλος ρυθµός Διατεταµένες σφαγίτιδες Φύσηµα καρωτίδων Σηµεία συστηµατικής εµβολής(< από 1%)

21 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Κλινικά χαρακτηριστικά Μειωµένο επίπεδο συνείδησης στην έναρξη Νευρολογικά συµπτώµατα απότοµης έναρξης µε µέγιστη βαρύτητα στην αρχή του ΑΕΕ Γρήγορη ανάνηψη(θεαµατική υποχώρηση) Έναρξη συµπτωµάτων µετά από δοκιµασία Valsalva(παράδοξη εµβολή) Συµπτώµατα από διαφορετικές αγγειακές κατανοµές του εγκεφάλου

22 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ -Υποχρεωτικές εξετάσεις Γενική αίµατος,αιµοπετάλια INR, PT, aptt Σάκχαρο,Ηλεκτρολύτες,Ουρία,Κρεατινίνη ΗΚΓ-Δείκτες µυοκαρδιακής ισχαιµίας CT ή MRI εγκεφάλου

23 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Διαγνωστική Προσέγγιση Στο σηµείο της βλάβης (εγκέφαλος) CT ή MRI Κατά τη διαδροµή του εµβόλου Αγγειογραφία,Duplex καρωτίδων,tcd Στην πηγή των εµβόλων (καρδιά) Ιστορικό,Φυσική εξέταση ΗΚΓ,συνεχής ΗΚΓ/κή παρακολούθηση TTE,TEE,MRI καρδιάς,holter ρυθµού,ηφε

24 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-CT,MRI εγκεφάλου Φλοιώδη έµφρακτα µε τριγωνικό σχήµα Αιµορραγικό έµφρακτο Ταυτόχρονα ή διαδοχικά έµφρακτα σε διαφορετικές αγγειακές περιοχές MRI µεγαλύτερη ευαισθησία

25 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Νευροαπεικόνιση 1. Υπέρπυκνη αρτηρία στην CT ισοδυναµεί µε θρόµβο 2. Υπερενίσχυση σήµατος στην MRI 3. Πλούσιος σε ερυθροκύτταρα θρόµβος στην MRI JACC 2008,51:

26 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Angio,US,TCD Κινητός θρόµβος στην καρωτίδα Ανοικτή αρτηρία στην περιοχή του εµφράκτου Πρώιµη επανασηράγγωση κλειστής αρτηρίας Μικροέµβολα και στις δύο MCAs Ανίχνευση contrast στη µέση εγκεφαλική <20 sec Υψηλής έντασης παροδικά σήµατα στο TCD

27 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ - ΗΚΓ ΗΚΓ 12 απαγωγών υποχρεωτικό ΟΕΜ,ΚΜ Συνεχής ΗΚΓ/κή παρακολούθηση ώρες AHA/ASA Guidline,Stroke 2007,38:

28 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-ΤΤΕ Θρόµβος αριστερής κοιλίας Μυξωµατώδης πρόπτωση µιτροειδούς Στένωση µιτροειδούς,ασβέστωση δακτυλίου Εκβλαστήσεις αορτικής βαλβίδας Τοιχωµατικές ανωµαλίες κινητικότητας ΑΚ Ενδοκολπική επικοινωνία( contrast )

29 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-ΤΕΕ ASD-ASA-PFO Μύξωµα αριστερού κόλπου Θρόµβος αρ.κόλπου και αρ.ωτίου Αθήρωµα/Θρόµβος αορτικού τόξου Εκβλαστήσεις µιτροειδούς Παθολογικό ΤΕΕ στο 40% των ασθενών µε φυσιολογικό ΤΤΕ

30 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-MRI καρδιάς Αµφιβολία ύπαρξης θρόµβου ΑΚ µε το ΤΤΕ Περαιτέρω εκτίµηση µάζας στο ΤΤΕ Αδυναµία εκτελέσεως ΤΕΕ Μη διαγνωστικό ΤΕΕ Υποψία ψευδώς αρνητικού ΤΕΕ(θρόµβος ΑΚ, µάζα, αορτική πλάκα,θρόµβος αρ. ωτίου)

31 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Holter ρυθµού Ηλικιωµένοι µε υποψία AF(αίσθηµα παλµών, διατεταµένος αρ.κόλπος) Ηλικιωµένοι µε κρυπτογενή αιµορραγικά φλοιώδη έµφρακτα Παρατεταµένο Holter(>από 7µέρες) καλύτερο Stroke 2010,41:

32 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-Παράδοξη εµβολή Μεσοκολπική-Μεσοκοιλιακή επικοινωνία Ανοικτό ωοειδές τρήµα Πνευµονική αρτηριοφλεβική επικοινωνία

33 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ - PFO Αβέβαιη η σύνδεση PFO και εµβολικού ΑΕΕ Συχνότερο σε νέους µε ΑΕΕ και σε κρυπτογενή ΑΕΕ(42-56%) Stroke,1998,29: N Eng J Med,1988,318: Lancet,1988,2:11-12

34 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ - PFO

35 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Κριτήρια παράδοξης εµβολής ( 4) 1. Καταστάσεις που προάγουν τη θρόµβωση των κάτω άκρων και της πυέλου 2. Αυξηµένη πηκτικότητα(αντισυλληπτικά, παράγων V- Leiden,αφυδάτωση) 3. Απότοµη έναρξη µετά από Valsalva (σεξουαλική πράξη,βήχας,ανύψωση βάρους,αφόδευση) 4. Πνευµονική εµβολή σε βραχύ διάστηµα πριν η µετά το ΑΕΕ 5. Απουσία άλλων αιτίων µετά από λεπτοµερή έλεγχο Hurst s 13 th edition 2011

36 Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ-PFO Πρωτείνες C,S-αντιθροµβίνη ΙΙΙ Παράγων V-Leiden-αντίσταση στην πρωτείνη C Μετάλλαξη γονιδίου προθροµβίνης Ειδικά σε ασθενείς µε φλεβική θρόµβωση Μετά από αρκετές εβδοµάδες (αντίδραση οξείας φάσης) Καταστολή C,S από ουαρφαρίνη και αντιθροµβίνης ΙΙΙ από ηπαρίνη

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός

Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός Αθηνά Βέρβερη Δημήτριος Ζαφειρίου Μαρίνα Οικονόμου Εισαγωγή Οι πορεγκεφαλικές κύστεις

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Με τον όρο «οξύ κοιλιακό άλγος» θεωρούμε κάθε πόνο που εντοπίζεται στην κοιλιά και αναγκάζει τον πάσχοντα να ζητήσει επείγουσα ιατρική βοήθεια. Οι όροι «οξύς κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ν. ΤΑΣΚΟΣ Η συνεχής ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με την ολοένα και περισσότερο τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ είναι σωστό σχετικά µε το νεφρωσικό σύνδροµο: Υπάρχει µείωση της IgG ανοσοσφαιρίνης Η πιο συχνή αίτια θανάτου από στένωση αορτής στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (Ovarian Hyper Stimulation Syndrome - OHSS) είναι συστηματική διαταραχή που οφείλεται στην κυκλοφορία αγγειοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/οικ.18051 Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27 7 2011 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των Osler- Weber - Rendu

Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των Osler- Weber - Rendu Ανασκόπηση Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των Osler- Weber - Rendu Δήμητρα Χαϊνη 1 1 Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Ακτινο-διαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό

Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 3: 186-192, 2013 ανασκoπηση Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό Χ. Άντζα Β. Κώτσης Περιληψη Oι οδηγίες αυτές καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα