Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση Επαναξιολόγηση της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση Επαναξιολόγηση της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση"

Transcript

1 OECD Employment Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004 Περίληψη στα ελληνικά Επαναξιολόγηση της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση του John P. Martin ιευθυντή Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Η Στρατηγική του ΟΟΣΑ για την απασχόληση αποδείχθηκε χρήσιµη, αλλά, δέκα χρόνια µετά, η επαναξιολόγησή της είναι απαραίτητη έκα χρόνια πριν οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ ενέκριναν τη Στρατηγική για την απασχόληση ως κατευθυντήριες γραµµές για τις µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούσαν στη µείωση της υψηλής και έµµονης ανεργίας. Η Στρατηγική για την απασχόληση µοιράζεται πολλά χαρακτηριστικά µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση η οποία τέθηκε σε εφαρµογή το Ευθύς εξαρχής η συµβολή της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ στο διάλογο για τη χάραξη πολιτικής στις χώρες µέλη του Οργανισµού ήταν ουσιαστική. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση που πραγµατοποίησε η Γραµµατεία το 1999, οι προσπάθειες για τη βελτίωση της απόδοσης της αγοράς εργασίας επέφεραν σχετικά καλά αποτελέσµατα στις χώρες όπου η εφαρµογή της Στρατηγικής για την απασχόληση ήταν η ευρύτερη. Μολαταύτα από το 1999 έως σήµερα οι εξελίξεις στις πολιτικές της αγοράς εργασίας και στα αποτελέσµατά τους στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ ήταν πολλές. Οι Υπουργοί Εργασίας του ΟΟΣΑ κατά τη συνάντησή τους στο Παρίσι το Σεπτέµβριο του 2003 συµπέραναν ότι, υπό το φως των πιο πρόσφατων εµπειριών και των µελλοντικών προκλήσεων, έφτασε η στιγµή για την επαναξιολόγηση της Στρατηγικής για την απασχόληση. OECD EMPLOYMENT OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

2 Ο αγώνας για την καταπολέµηση της ανεργίας δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί... Εν πρώτοις, η ανεργία παραµένει υψηλή. Είναι αλήθεια ότι τα ποσοστά ανεργίας στον ΟΟΣΑ είναι κάπως χαµηλότερα από τα αντίστοιχα της περιόδου πριν από το 1994 και ότι σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες προβλέψεις (βλ. Κεφάλαιο 1) θα µειωθούν έως ένα βαθµό κατά τα επόµενα δύο χρόνια λόγω της ισχυρής ανάπτυξης σε ορισµένες χώρες (κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες) και της ανάκαµψης σε πολλές άλλες (ιδιαίτερα στην Ιαπωνία και σε µικρότερο βαθµό στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Παρ' όλα αυτά το ποσοστό ανεργίας σε πολλές χώρες θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που καταγράφηκαν κατά τη δεκαετία του 70 και του 80...και η αντιµετώπιση της δηµογραφικής γήρανσης απαιτεί τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας Παράλληλα οι προκλήσεις για τη µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο ως συνέπεια της γήρανσης του πληθυσµού κατέχουν σήµερα σηµαντικότερη θέση στα προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. Οι Υπουργοί κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπιση της πρόκλησης αυτής είναι η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, ιδίως για τα άτοµα που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας και επηρεάζονται δυσανάλογα από την ανεργία και την αδράνεια της αγοράς εργασίας. Πρέπει να γίνουν πολλά για την επίτευξη του στόχου αυτού. Κατά µέσο όρο 35% περίπου του ενεργού πληθυσµού των χωρών µελών του ΟΟΣΑ δεν απασχολείται - η πλειοψηφία των ατόµων αυτών ταξινοµείται στατιστικά στους «αέργους»- παρόλο που µπορεί και συχνά θέλει να εργαστεί. Όµως πίσω από το ποσοστό αυτό κρύβονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των χωρών. Συγκεκριµένα το ποσοστό της µη απασχόλησης είναι χαµηλότερο από 30% στην Αυστραλία, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Βόρειες Χώρες (εκτός από τη Φιλανδία) τη Βόρειο Αµερική, την Ελβετία και το Ηνωµένο Βασίλειο, αλλά υψηλότερο από 40% στο Βέλγιο, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μεξικό και την Τουρκία. Η Στρατηγική για την απασχόληση σχεδιάστηκε σε µια περίοδο κατά την οποία η µείωση της υψηλής και έµµονης ανεργίας ήταν η κύρια µέριµνα πολλών χωρών. Η Επαναξιολόγηση θα εξετάσει πως θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή/και να συµπληρωθούν οι συστάσεις της Στρατηγικής για την απασχόληση, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Ωστόσο τα µέτρα για τη βελτίωση της απασχόλησης πρέπει να βρίσκονται σε αρµονία µε τις κοινωνικές επιδιώξεις. Οι κυβερνήσεις πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ασφάλεια της απασχόλησης,... Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, εάν και αποτελεί κεντρική στόχευση, πρέπει να συνδυάζεται µε άλλες κοινωνικές στοχεύσεις, ιδίως τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καλύτερη συµφιλίωση της εργασίας µε την οικογένεια, καθώς και την επίτευξη δίκαιων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις εθνικές επιλογές. Η µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης είναι σηµαντική πτυχή του θέµατος αυτού. Το Κεφάλαιο 2 δείχνει ότι η ελαστικότερη νοµοθεσία πιθανόν να διευκολύνει τους εργοδότες να προσλάβουν εργαζοµένους, OECD EMPLOYMENT OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

3 αυξάνοντας κατά συνέπεια τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας οµάδων όπως για παράδειγµα των νέων και των γυναικών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας. Ωστόσο οι µεταρρυθµίσεις αυτές θα διευκολύνουν τους εργοδότες όσον αφορά την απόλυση, κορυφώνοντας έτσι την ανησυχία και την ανασφάλεια µεταξύ των εργαζοµένων στην πλέον παραγωγική ηλικία και των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας. Μεγαλύτερη προσοχή είναι επίσης απαραίτητη αναφορικά µε τη φύση των προτεινόµενων µεταρρυθµίσεων της νοµοθεσίας. Το Κεφάλαιο 2 δείχνει ότι κατά την περασµένη δεκαετία ορισµένες χώρες επιδιώκοντας να προωθήσουν την απασχόληση χαλάρωσαν τις διατάξεις που διέπουν την προσωρινή εργασία, καθώς και άλλες µορφές µη κανονικής εργασίας, ενώ άφησαν σχεδόν απείραχτες τις διατάξεις που ρυθµίζουν την προστασία των µόνιµων συµβάσεων. Το αποτέλεσµα ήταν να αυξηθεί σε ορισµένες χώρες η συχνότητα εµφάνισης µη κανονικών µορφών απασχόλησης υπό όρους που δεν αποτελούν πάντοτε ελεύθερη επιλογή των εργαζοµένων. Ως εκ τούτου τίθεται το ερώτηµα ως προς το κόστος και τα οφέλη των µεταρρυθµίσεων που εστιάζονται αποκλειστικά στις µη κανονικές µορφές απασχόλησης σε σχέση µε τις τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν την κανονική απασχόληση, και πώς το κόστος και τα οφέλη αυτά επηρεάζονται από άλλες πολιτικές και µηχανισµούς της αγοράς εργασίας και της αγοράς προϊόντων. Συνολικά, µια κάποια προστασία από απολύσεις σε συνδυασµό µε την καλή λειτουργία των συστηµάτων επιδοµάτων ανεργίας, τις αποτελεσµατικές υπηρεσίες επανένταξης στην εργασία και τον ανταγωνισµό της αγοράς προϊόντων ενδεχοµένως να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της ανάγκης για µια δυναµικότερη αγορά εργασίας µε την ανάγκη για ασφάλεια της απασχόλησης και του εισοδήµατος. Ο τρόπος και ο βαθµός συνάρθρωσης όλων αυτών των µέτρων σε κάθε χώρα απαιτεί διεξοδικότερη εξέταση στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση.... τις µεθόδους προώθησης των κινήτρων για εργασία,... Οµοίως, µολονότι κάποιες από τις υφιστάµενες συστάσεις της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση αύξησαν σαφώς τα κίνητρα για εργασία, ενδεχοµένως να δηµιουργήσουν µια πρόκληση για την κοινωνική προστασία. Η περικοπή, για παράδειγµα, των κοινωνικών παροχών ή η µείωση της διάρκειάς τους θα προωθήσει την επιστροφή στην εργασία σε σχέση µε τη συνέχιση της λήψης παροχών. Ο µεγαλύτερος βαθµός δυσκολίας πρόσβασης στις παροχές ενδεχοµένως να αποτρέψει την απόσυρση από την αγορά εργασίας των ατόµων που είναι ικανά να εργαστούν. Είναι όµως επίσης απαραίτητο να δοθεί προσοχή, ούτως ώστε τα άτοµα µε µεγάλα προβλήµατα πρόσληψης να µη χάσουν τα δικαιώµατά τους στις κοινωνικές παροχές και να µη βρεθούν στη φτώχεια ως αποτέλεσµα παρόµοιων µέτρων. Από αυτήν την άποψη η υιοθέτηση της προσέγγισης των «αµοιβαίων υποχρεώσεων» αναφορικά µε τις κοινωνικές παροχές ίσως να βοηθήσει στην εκπλήρωση τόσο των στόχων απασχόλησης όσο και των στόχων κοινωνικής προστασίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω προσέγγισης οι αποδέκτες των κοινωνικών παροχών απολαύουν συµβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών στήριξης στην αναζήτηση εργασίας και άλλων υπηρεσιών επανένταξης. Από την πλευρά τους οι ενδιαφερόµενοι, για να συνεχίσουν να λαµβάνουν τις παροχές στήριξης, θα πρέπει να αναζητούν ενεργά εργασία ή να προσπαθούν να βελτιώσουν την απασχολησιµότητά τους. Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώθηκαν πολλά OECD EMPLOYMENT OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

4 στοιχεία αναφορικά µε το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα παρόµοιων κοινωνικών πολιτικών που προσανατολίζονται προς την απασχόληση. Η επαναξιολόγηση της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση θα εξετάσει τους τρόπους µε τους οποίους αυτά τα µέτρα ενεργοποίησης µπορούν να στηρίξουν αποτελεσµατικά την επιστροφή στην εργασία, καθώς και το ρόλο των υπηρεσιών απασχόλησης σε συνάρτηση µε το θέµα αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τους αποδέκτες επιδοµάτων ασθένειας, ανικανότητας και µόνου γονέα των οποίων ο αριθµός αυξήθηκε σηµαντικά σε πολλές χώρες µέλη κατά την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, η εύρεση εργασίας θα πρέπει να αποφέρει απτά οφέλη στον ενδιαφερόµενο και στην οικογένειά του. Σε αυτήν την περίπτωση τα προγράµµατα που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας (όπως οι κοινωνικές παροχές που εξαρτώνται από την άσκηση µιας εργασίας και που συµπληρώνουν τις χαµηλές αποδοχές ή η µείωση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους χαµηλούς µισθούς) ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν τους αποδέκτες επιδοµάτων να επιστρέψουν στην εργασία. Η βαθύτερη εξέταση των µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων εισφορώνπαροχών που είναι αποτελεσµατικά και αυτών που δεν είναι θα αποτελέσει κεντρική πτυχή της επαναξιολόγησης της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση....τον αντίκτυπο της ευέλικτης απασχόλησης στη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής,... Μια από τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση ασχολείται µε την ανάγκη µεγαλύτερης ευελιξίας του χρόνου εργασίας, και πολλές χώρες µέλη του ΟΟΣΑ κατέφυγαν όλο και πιο συχνά σε µη καθιερωµένα ωράρια εργασίας που συµπεριλάµβαναν την αύξηση της µερικής απασχόλησης, την απασχόληση πέρα από τις καθιερωµένες ώρες εργασίας και τα ευµετάβλητα ωράρια εργασίας. Έως ένα µεγάλο βαθµό η εµπειρία αυτή επαληθεύει τις ελπίδες ότι παρόµοια µέτρα µπορούν να αυξήσουν την απασχόληση. Για παράδειγµα, η παροχή περισσότερων δυνατοτήτων µερικής απασχόλησης µπορεί να βοηθήσει τους γονείς µε µικρά παιδιά να συνδυάσουν την εργασία µε το ρόλο του γονέα, καθώς και ορισµένους ηλικιωµένους µεγαλύτερης ηλικίας να παρατείνουν την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, ενώ η µεγαλύτερη ευελιξία του ωραρίου µπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να προσαρµοστούν στο µεταβαλλόµενο φόρτο εργασίας. Ωστόσο το Κεφάλαιο 1 καθιστά σαφές ότι ορισµένα ωράρια εργασίας τείνουν να δυσχεραίνουν παρά να διευκολύνουν τους εργαζοµένους όσον αφορά τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή. Τα άτοµα που εργάζονται τα απογεύµατα, τη νύχτα ή τα σαββατοκύριακα, καθώς και εκείνα των οποίων το ωράριο εργασίας είναι απρόβλεπτο ή µεγάλης διάρκειας αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες αναφορικά µε τη συµφιλίωση του ωραρίου εργασίας και τις ευθύνες απέναντι στην οικογένειάς τους. Οι περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά κάποιες οµάδες, πρέπει να συµβαδίζει µε τη δηµιουργία κινήτρων για την καλύτερη συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής. Η σηµασία του ζητήµατος αυτού υποβαθµίστηκε στη Στρατηγική για την απασχόληση, αλλά θα δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην επαναξιολόγηση.... και τις αυξανόµενες µισθολογικές ανισότητες που οφείλονται στο επίπεδο των δεξιοτήτων γεγονός που συνηγορεί υπέρ της δια βίου µάθησης OECD EMPLOYMENT OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

5 Υπάρχουν πολλά στοιχεία που τεκµηριώνουν την υπόθεση ότι η τεχνική πρόοδος που σηµειώθηκε κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ δηµιούργησε µια προκατάληψη υπέρ της εξειδικευµένης εργασίας και εις βάρος της ανειδίκευτης. Το γεγονός αυτό υπογραµµίζει την ύπαρξη ενός δυνητικού συµβιβασµού µεταξύ των στόχων απασχόλησης και των στόχων δικαίου. Θα πρέπει ίσως να µειωθούν οι αποδοχές των χαµηλόµισθων εργαζοµένων (σε σχέση µε τις αποδοχές των άριστα καταρτισµένων εργαζοµένων) σε µια προσπάθεια στήριξης της ζήτησης εργασίας για την οµάδα αυτή. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3 τεκµηριώνουν την τάση διεύρυνσης των µισθολογικών ανισοτήτων κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, και συχνά στις χώρες όπου οι εν λόγω ανισότητες ήταν µεγαλύτερες, οι εξελίξεις στον τοµέα της απασχόλησης ήταν πιο ευνοϊκές. Η δια βίου µάθηση ίσως να αποδειχθεί αποτελεσµατικό µέσο βελτίωσης των προοπτικών της απασχόληση µακροπρόθεσµα, µετριάζοντας έτσι το συµβιβασµό µεταξύ των στόχων αποδοτικότητας και των στόχων δικαίου. Το Κεφάλαιο 4 παραθέτει εµπειρικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία, εφόσον οι υπόλοιπες παράµετροι παραµένουν αµετάβλητες, οι εργαζόµενοι που παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης έχουν περισσότερες ευκαιρίες να κρατήσουν την εργασία τους σε σύγκριση µε τους οµολόγους τους που δεν παρακολουθούν παρόµοια προγράµµατα. Ακόµα και σε περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους, οι εργαζόµενοι που παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης πριν να χάσουν τη δουλειά τους έχουν σχετικά µεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν εργασία. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι πολιτικές κατάρτισης που στοχεύουν µια συγκεκριµένη δηµογραφική οµάδα δε συνεπάγονται σηµαντικές συνέπειες µετακίνησης στο εσωτερικό της οµάδας, δηλαδή το καθαρό αποτέλεσµα όσον αφορά την απασχόληση είναι θετικό για όλη την οµάδα ως σύνολο. Η κατάρτιση ίσως λοιπόν να είναι ευεργετική για τους χαµηλόµισθους εργαζοµένους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα τρωτοί στους δυσµενείς κλυδωνισµούς και συχνά περνούν από την εργασία στην ανεργία ή στην αεργία, δυσχεραίνοντας το έργο των πολιτικών της αγοράς εργασίας. Επιπλέον η κατάρτιση ενδεχοµένως να αυξήσει την ικανότητα και την προθυµία των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας να παρατείνουν την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Τα στοιχεία αυτά, καθώς και τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις Προοπτικές της απασχόλησης του περασµένου έτους, συνηγορούν υπέρ της δια βίου µάθησης, που είναι ένας από τους πυλώνες της Στρατηγικής για την απασχόληση. Ωστόσο το πεδίο αυτό απαιτεί πιο συγκεκριµένες προτάσεις πολιτικής. Ως εκ τούτου ο ρόλος των διαφόρων συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και των πολιτικών, που αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων στις δεξιότητες των εργαζοµένων µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και άλλων υποεκπροσωπούµενων οµάδων, θα αποτελέσει αντικείµενο ευρύτερης εξέτασης στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης. Πρέπει επίσης να εξευρεθούν τρόποι που θα διευκολύνουν τη µετάβαση από την αδήλωτη εργασία στην επίσηµη απασχόληση Σε πολλές χώρες µέλη του ΟΟΣΑ όπως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το Μεξικό, την Τουρκία και σε ορισµένες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, καθώς και σε πολλές χώρες µη µέλη του Οργανισµού, ένα σηµαντικό ποσοστό εργαζοµένων απασχολούνται σε θέσεις άτυπης ή αδήλωτης εργασίας και/ή δε δηλώνουν το εισόδηµα που λαµβάνουν από την εργασία τους αυτή, προκειµένου να αποφύγουν τη φορολόγηση και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η κατάσταση αυτή εγκυµονεί τον OECD EMPLOYMENT OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

6 κίνδυνο δηµιουργίας µιας παγίδας χαµηλής παραγωγικότητας, καθώς και τον κίνδυνο διάβρωσης της φορολογικής βάσης στην οποία στηρίζεται η επιδότηση των δηµόσιων αγαθών, δυσχεραίνοντας έτσι την υιοθέτηση των κατάλληλων συστηµάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας, τα οποία διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Οι κατευθυντήριες γραµµές της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση δεν κάλυψαν την αδήλωτη εργασία, και η διατύπωση συστάσεων για το θέµα αυτό θα αποτελέσει µια από τις προκλήσεις της επαναξιολόγησης. Ως πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση, το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει µια περιεκτική ανάλυση όσον αφορά τη διευκόλυνση της µετάβασης στην επίσηµη απασχόληση. Πρέπει, κατά πρώτον, να αναθεωρηθούν κάποιοι κανονισµοί. Συγκεκριµένα, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη συνοχή στα συστήµατα φορολόγησης και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να αναθεωρηθούν οι κανονισµοί και οι διοικητικές διατάξεις που επιβαρύνουν την επίσηµη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η καλύτερη εφαρµογή των υφιστάµενων κανονισµών µέσω της δηµιουργίας αποτελεσµατικών σωµάτων επιθεώρησης της εργασίας και της φορολογίας. Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας και προώθησης της απασχόλησης θα πρέπει να διευρυνθούν, ούτως ώστε να φτάσουν έως τα άτοµα που πραγµατικά έχουν ανάγκη, ακόµα και εάν αυτά εργάζονται στην παραοικονοµία. Επιπλέον τα εν λόγω συστήµατα θα πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν την ένταξη στην επίσηµη οικονοµία. Γενικά η ποιότητα της λειτουργίας της διοίκησης εµφανίζεται ως βασικός παράγοντας σε αυτό το πεδίο. Τέλος, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της συνδυασµένης δράσης των πολιτικών, καθώς και των εναλλακτικών προσεγγίσεων Η Στρατηγική του ΟΟΣΑ για την απασχόληση θεωρήθηκε συχνά ως ένας κατάλογος ανεξάρτητων συστάσεων. Ωστόσο η εµπειρία υποδεικνύει ότι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διάφορων πολιτικών και µηχανισµών ενδεχοµένως να επηρεάσει τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την απασχόληση, καθώς και την ικανότητα των οικονοµιών να απορροφούν τους δυσµενείς κλυδωνισµούς. Ως εκ τούτου είναι πιθανό οι πολιτικές που αποσκοπούν στην προώθηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας να είναι πιο αποτελεσµατικές, εάν αρθούν τα εµπόδια που απορρέουν από την πλευρά της ζήτησης, δηµιουργώντας, για παράδειγµα, ένα ευνοϊκό µακροοικονοµικό περιβάλλον, ενισχύοντας τον ανταγωνισµό της αγοράς προϊόντων ή µετριάζοντας τους υπερβολικά αυστηρούς κανονισµούς που ρυθµίζουν την απασχόληση. Εάν, για παράδειγµα, τροποποιηθούν οι κανονισµοί που διέπουν την αγορά προϊόντων, ούτως ώστε να προάγουν τον ανταγωνισµό, τα ενεργά προγράµµατα για την αγορά εργασίας είναι πιθανό να σηµειώσουν µεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά την επανένταξη στην εργασία των εργαζοµένων που µετακινήθηκαν λόγω µεταβολών στη ζήτηση (π.χ. ως αποτέλεσµα της απελευθέρωσης των εµπορικών συναλλαγών). Κατά την εξέταση των αλληλεπιδράσεων και της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των ποικίλης υφής πολιτικών θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν οι λόγοι που χώρες όπως η ανία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωµένες Πολιτείες επιτυγχάνουν εξίσου υψηλά ποσοστά απασχόλησης παρά τις διαφορετικές πολιτικές και τα διαφορετικά θεσµικά όργανα. Πράγµατι µια από τις προκλήσεις της επαναξιολόγησης θα είναι να κατανοηθεί η δυνατότητα ύπαρξης διαφορετικών µεταρρυθµιστικών «προσεγγίσεων». OECD EMPLOYMENT OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

7 Η επαναξιολόγηση της Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση θα υποβληθεί στους Υπουργούς του ΟΟΣΑ σε δύο χρόνια Ο ΟΟΣΑ ανταποκρινόµενος στην εντολή των Υπουργών Εργασίας ανέλαβε την υποχρέωση να επαναξιολογήσει τη Στρατηγική για την απασχόληση. Τόσο η περσινή όσο και η φετινή έκδοση των Προοπτικών της απασχόλησης θα παράσχουν ορισµένα από τα στοιχεία για αυτήν την επαναξιολόγηση. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές και οι λεπτοµερείς συστάσεις θα τροποποιηθούν ή θα συµπληρωθούν. Τα κύρια συµπεράσµατα της επαναξιολόγησης θα συζητηθούν από τους Υπουργούς του ΟΟΣΑ σε δύο χρόνια. Η πρόκληση συνίσταται στην κατάρτιση ενός ισορροπηµένου προγράµµατος µεταρρυθµίσεων που θα βοηθήσει τις χώρες να προσαρµοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές, επιτυγχάνοντας παράλληλα τόσο τους στόχους για την απασχόληση όσο και τους κοινωνικούς στόχους.. OECD EMPLOYMENT OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

8 OECD 2004 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο OECD EMPLOYMENT OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006.

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006. Economic Policy Reforms Going for Growth - 2006 Edition Summary in Greek Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Περίληψη Κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

OECD Employment Outlook Edition: Boosting Jobs and Incomes

OECD Employment Outlook Edition: Boosting Jobs and Incomes OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Greek Προοπτικές απασχόλησης του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006: Ενίσχυση της απασχόλησης και των εισοδηµάτων Περίληψη στα ελληνικά Το 1994,

Διαβάστε περισσότερα

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition Summary in Greek Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Κύριο άρθρο ιαχείριση της µετανάστευσης: µια λεπτή

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση Κύριο άρθρο. Παγκοσµιοποίηση: Ανταποκρινόµενοι στην πρόκληση

Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση Κύριο άρθρο. Παγκοσµιοποίηση: Ανταποκρινόµενοι στην πρόκληση OECD Employment Outlook - 2005 Edition Summary in Greek Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Κύριο άρθρο Παγκοσµιοποίηση: Ανταποκρινόµενοι στην πρόκληση του John P. Martin

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition. Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά

Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition. Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition Summary in Greek Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά Η ετήσια έκθεση «Τάσεις της διεθνούς µετανάστευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Journal on Development Development Co-operation - 2006 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 No 1 Summary in Greek Περιοδική έκδοση του ΟΟΣΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2003

Επισκόπηση Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2003 Επισκόπηση Προοπτικές της απασχόλησης του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2003 Προς περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας Overview OECD Employment Outlook: 2003 Edition Towards More and Better Jobs Greek translation

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

OECD SME and Entrepreneurship Outlook - 2005 Edition. Προοπτικές των ΜΜΕ και της επιχειρηµατικότητας του ΟΟΣΑ, Έκδοση 2005

OECD SME and Entrepreneurship Outlook - 2005 Edition. Προοπτικές των ΜΜΕ και της επιχειρηµατικότητας του ΟΟΣΑ, Έκδοση 2005 OECD SME and Entrepreneurship Outlook - 2005 Edition Summary in Greek Προοπτικές των ΜΜΕ και της επιχειρηµατικότητας του ΟΟΣΑ, Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Από την τελευταία έκδοση των Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation Γεωργικές πολιτικές των χωρών του ΟΟΣΑ: Παρακολούθηση και αξιολόγηση 2005

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation Γεωργικές πολιτικές των χωρών του ΟΟΣΑ: Παρακολούθηση και αξιολόγηση 2005 Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005 Summary in Greek Γεωργικές πολιτικές των χωρών του ΟΟΣΑ: Παρακολούθηση και αξιολόγηση 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Από τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: June No Volume 2005 Issue 1. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, Τόµος 2005, Τεύχος 1, Αριθµός 77, Ιούνιος ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

OECD Economic Outlook: June No Volume 2005 Issue 1. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, Τόµος 2005, Τεύχος 1, Αριθµός 77, Ιούνιος ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ OECD Economic Outlook: June No. 77 - Volume 2005 Issue 1 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, Τόµος 2005, Τεύχος 1, Αριθµός 77, Ιούνιος Περίληψη στα ελληνικά ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

International Migration Outlook 2012. Προοπτικές της διεθνούς μετανάστευσης 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

International Migration Outlook 2012. Προοπτικές της διεθνούς μετανάστευσης 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά International Migration Outlook 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en Προοπτικές της διεθνούς μετανάστευσης 2012 Περίληψη στα ελληνικά Ο ρυθμός των μεταναστευτικών ροών

Διαβάστε περισσότερα

7655/14 ΙA/ριτ 1 DG B 4A

7655/14 ΙA/ριτ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (14.03) (OR. en) 7655/14 SΟC 194 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου τις αντιπροσωπίες Η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος Περίληψη στα ελληνικά ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Η εκπαίδευση με μια ματιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Κυριάκος Φιλίνης Εργασιακές Σχέσεις και Αγορά Εργασίας Τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας Απασχολούμενοι είναι τα άτομα που απασχολούνται έναντι αμοιβής. Το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth Summary in Greek Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Περίληψη στα ελληνικά Η παγκόσμια ανάκαμψη από τη σοβαρότερη οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011

Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Greek Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011 Περίληψη στα ελληνικά Η παρούσα έκδοση αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις στα μεταναστευτικά ρεύματα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - June No. 79 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - June No. 79 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - June No. 79 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ: Αναλύσεις και προβλέψεις Ιούνιος, αρ. 79 Περίληψη στα ελληνικά ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΚΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών»

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ στην Ηµερίδα της ΟΚΕ µε θέµα: «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» 6 Μαρτίου 2008 Αθήνα, Παλαιά Βουλή 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47 26.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12563/17 SOC 597 EMPL 458 ECOFIN 750 EDUC 346 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη 2003-2005 Ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελεί πολυσύνθετο φαινόµενο που δε χαρακτηρίζεται µόνο από χαµηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Αγορά εργασίας στην Ελλάδα Αγορά εργασίας στην Ελλάδα Δάφνη Νικολίτσα Υλικό από το κεφάλαιο: Το Θεσμικό Πλαίσιο και η Μεταρρύθμιση της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα Λυμπεράκη (Πάντειος), Μεγήρ (Yale), Νικολίτσα (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 203 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2014(BUD) Σχέδιο έκθεσης Esteban González Pons (PE615.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2014(BUD) Σχέδιο έκθεσης Esteban González Pons (PE615. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2018/2014(BUD) 6.2.2018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Esteban González Pons (PE615.522v01-00) Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2010 (27.05) (OR. en) 10031/10 SOC 371 ECOFIN 293 EDUC 95

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2010 (27.05) (OR. en) 10031/10 SOC 371 ECOFIN 293 EDUC 95 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2010 (27.05) (OR. en) 10031/10 SOC 371 ECOFIN 293 EDUC 95 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπής Απασχόλησης Αποδέκτης : Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Greek Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Το µέγεθος και η σπουδαιότητα των συστηµάτων υγείας αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Government at a Glance 2011 Summary in Greek Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011 Περίληψη στα ελληνικά Από καιρό έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα της μέτρησης της κυβερνητικής απόδοσης, προκειμένου να βελτιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2006 Edition

Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2006 Edition Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2006 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περίληψη. της εκτίμησης των επιπτώσεων που συνοδεύει. την πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περίληψη. της εκτίμησης των επιπτώσεων που συνοδεύει. την πρόταση EL EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περίληψη της εκτίμησης των επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6151/16 SOC 66 EMPL 41 ECOFIN 105 EDUC 28 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1 Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου Φύλο Άνδρες, 77,4% Γυναίκες, 22,6% 17.844 συµµετέχοντες στο ερωτηµατολόγιο Ηλικία Απασχόληση 13,7%, έως 34 24,1%, 35-44 30,9%, 45-54 20,1%, 55-64 11,2%, 65+

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Συνοπτικών Εκθέσεων Πολιτικής No.2 Οκτώβριος Οδικός Χάρτης Καταπολέµησης της Αδήλωτης Εργασίας στην Ελλάδα

Σειρά Συνοπτικών Εκθέσεων Πολιτικής No.2 Οκτώβριος Οδικός Χάρτης Καταπολέµησης της Αδήλωτης Εργασίας στην Ελλάδα Σειρά Συνοπτικών Εκθέσεων Πολιτικής No.2 Οκτώβριος 2017 Οδικός Χάρτης Καταπολέµησης της Αδήλωτης Εργασίας στην Ελλάδα Εισαγωγή Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας (ΕΠ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ L 22/18 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιανουαρίου 2001 για τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής απασχόλησης των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. Ανεργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. Ανεργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Ανεργία ΑΝΕΡΓΙΑ Εργατικό δυναμικό (N) = απασχολούμενοι (Ε) + άνεργοι (U). ή Ν=Ε+U Ποσοστό ανεργίας (u) = (άνεργοι /εργατικό δυναμικό)*100. ή u=u/n*100 ή u=(n-e)/100. Ποσοστό συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ταυτότητα του Έργου Πλαίσιο : Strategic Partnerships for VET Τίτλος Έργου : Gender Equality and Entrepreneurship for All Ακρωνύμιο Έργου : GEEA Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια Πρόλογος Σύµβολα και Ακρωνύµια 1. Επισκόπηση 1.1 Ορισµένοι βασικοί ορισµοί 1.2 Ανταγωνιστική αγορά εργασίας 1.2.1 Προσφορά εργασίας και µισθός επιφύλαξης χωρίς περιορισµούς ωρών 1.2.2 Συνολική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Gender Equality and. Αποτελέσματα του έργου. Entrepreneurship for All

Gender Equality and. Αποτελέσματα του έργου. Entrepreneurship for All Gender Equality and Αποτελέσματα του έργου Entrepreneurship for All Gender Equality and State of the Art Entrepreneurship for All Υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί

Διαβάστε περισσότερα

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI 458 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων 1 Κ.Υ.Α. 30593/22-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 22 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 1997/2174(COS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2011 (09.03) (OR. en) 7370/11 SOC 205 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/11 SOC 184 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα