ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ."

Transcript

1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. Έµφαση σε ακραίους κόµβους Χρ. Καραγιάννης, καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών

2 Εισαγωγή Η επισκευή και ενίσχυση στοιχείων ΩΣ ως αντικείµενο συνεπούς έρευνας σχετικά νέο πεδίο µελέτης (µε µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον) Παλαιές κατασκευές εκτεταµένες βλάβες Σύγχρονοι κανονισµοί αποδεκτό επίπεδο βλαβών Ανάγκη για τεκµηριωµένες µεθόδους και τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης. Ειδικώτερα οι κόµβοι είναι αποδεκτό ότι έχουν ιδιαίτερη δοµική αξία. - Αποδεικνύονται πολλές φορές κρίσιµα δοµικά στοιχεία - εν υπάρχουν πλήρεις οδηγίες σχεδιασµού στους Ελλην. Κανον. -Υφίστανται βλάβες -Προφανής η ανάγκη τεκµηριωµένων τεχνικών αποκατάστασης για κόµβους παλαιότερων κατασκευών κόµβους µε βλάβες από σεισµό

3 Περιλαµβάνονται πειραµατικά αποτελέσµατα και σχετικά συµπεράσµατα από A. Χρήση ρητινενέσεων για την επισκευή Κόµβων (µε διατµητικές & καµπτικές βλάβες) οκών & Υποστυλωµάτων (µε καµπτικές βλάβες) B.Χρήση FRP (ινωπλισµένων πολυµερών) για την ενίσχυση Κόµβων (διατµητική & καµπτική καταπόνηση) οκών (διατµητική καταπόνηση) Πλακοδοκών (διατµητική καταπόνηση) Γ.Χρήση ελαφρών µανδυών για την επισκευή - ενίσχυση Κόµβων (µε διατµητικές & καµπτικές βλάβη)

4 Α.Χρήση ρητινών για επισκευή στοιχείων ΩΣ (ρητινενέσεις) Κόµβων (µε διατµητικές & καµπτικές βλάβες) οκών & Υποστυλωµάτων (µε καµπτικές βλάβες)

5 οκίµια οµάδας Α (κόµβοι µε δοµικά στοιχεία µικρών διατοµών)

6 B 0.20 Ακροφύσιο εξαγωγής αέρα Ακροφύσιο εισαγωγής ρητινενέµατος 1.10 B' Πάστα σφράγισης ρωγµών A A' B-B': ιατοµή δοκού A-A': ιατοµή υποστυλώµατος

7 17 Πίνακας οκίµια 1. Οπλισµοί δοκιµίων ακραίων κόµβων (οµάδα Α) (Karayannis et al 1998) οκίµια Υποστυλώµατα οκός Περιοχή κόµβου J2 (a, b, c) άνω κάτω 2 συνδετήρες 8 J2V * 2 10 άνω κάτω 2 συνδ κάθετοι ράβδοι 10 J άνω κάτω 1 συνδετήρας 8 J1V * 2 10 άνω κάτω 1 συνδ κάθετοι ράβδοι 10 J άνω κάτω χωρίς οπλισµό J0V * 2 10 άνω κάτω 2 κάθετοι ράβδοι 10 J2b άνω κάτω 2 συνδετήρες 8 J2Vb * 3 10 άνω κάτω 2 συνδ κάθετοι ράβδοι 10 J1b άνω κάτω 1 συνδετήρας 8 J1Vb * 3 10 άνω κάτω 1 συνδ κάθετοι ράβδοι 10 JX2b * 3 10 άνω κάτω 2 συνδ. 8 + χιαστί ράβδοι 2X 10 JX * 2 10 άνω κάτω 1 συνδ. 8 + χιαστί ράβδοι 2X 10 JX1b * 3 10 άνω κάτω 1 συνδ. 8 + χιαστί ράβδοι 2X 10 JX * 2 10 άνω κάτω χιαστί ράβδοι 2X 10 JX0b * 3 10 Χρ. άνω Καραγιάννης, κάτω Καθηγητής χιαστί ράβδοι 2X 10 * Οι κάθετοι ράβδοι και οι χιαστί οπλισµοί στην περιοχή του κόµβου εκτείνονται σε όλο το µήκος των υποστυλωµάτων

8 Κόµβος J2 Αρχικό δοκίµιο Ρηγµάτωση στο κόµβο και αστοχία στη σύνδεση µε τη δοκό Τύπος Α Επισκευασµένο Αστοχία (πλαστική άρθρωση) στη δοκό Τύπος C

9 Κόµβος J0 Αρχικό δοκίµιο Πλήρης αστοχία του κόµβου Τύπος Β Επισκευασµένο Πλήρης αστοχία του κόµβου Τύπος Β

10 Κόµβος J2b Αρχικό δοκίµιο Πλήρης αστοχία του κόµβου Τύπος Β Επισκευασµένο Αστοχία (πλαστική άρθρωση) στη δοκό Τύπος C

11 17 οκίµια Πίνακας 4. Ανηγµένα χαρακτηριστικά µεγέθη της απόκρισης των κόµβων της οµάδας Α (λόγοι τιµών µετά την επισκευή / αρχική) (Karayannis et al 1998) οκίµια Κ.Α. Φορτίο (κύκλοι) υσκαµψία (κύκλοι) Ενέργεια (κύκλοι) επισ./αρχ. 1ος 3ος 10ος Μ.Ο. 1ος 3ος 10ος Μ.Ο. 1ος 3ος 10ος Μ.Ο. J2 (a) 25/11 * 1.00 * 1.18 * 1.89 * 1.44 * 2.00 * 1.90 * 1.80 * 1.88 * 0.63 * 1.08 * 1.48 * 1.24 * J2 (b) 24/ J2 (c) 26/12 * 1.00 * 1.18 * 1.59 * 1.25 * 1.18 * 1.05 * 1.00 * 1.06 * 0.80 * 2.06 * 2.43 * 1.95 * J2V 26/ J1 19/ J1V 23/ J0 ** 13/ J0V 9/ J2b 25/ J2Vb 24/ J1b 32/ J1Vb 34/ JX2b 22/ JX1 29/ JX1b 25/ JX0 29/ JX0b 30/ Κ.Α.: Κύκλος Αστοχίας (επισκευασµένου / αρχικού). Μ.Ο.: Μέσος Όρος. * : Μη άµεσα συγκρίσιµο µε τα άλλα δοκίµια λόγο του µεγαλύτερου 1 ου κύκλου φόρτισης κατά την αρχική φόρτιση. ** : Η επισκευή περιελάµβανε αρχικώς την τοπική καθαίρεση χαλαρών τµηµάτων περιοχής βλάβης και αντικατάσταση µε κονιάµατα υψηλής αντοχής και εν συνεχεία Χρ. την Καραγιάννης, εφαρµογή ρητινενέσεων. Καθηγητής : Η αστοχία παρατηρήθηκε πριν από τον 10 ο κύκλο αστοχίας. : Η τιµή υπολογίζεται από όλες τις τιµές των κύκλων φόρτισης πριν από τον κύκλο αστοχίας.

12 οκίµια οµάδας Β (κόµβοι µε δοµικά στοιχεία κανονικών διατοµών)

13 Πίνακας 2. Οπλισµοί δοκιµίων ακραίων κόµβων (οµάδα Β) (Karayannis et al 2003) οκίµια ιαστάσεις (mm) Υποστυλώµατα οκός Περιοχή κόµβου JA υποστ.: άνω χωρίς οπλισµό δοκός: 200/ κάτω JB υποστ.: άνω 4 συνδετήρες 8 ( 8/60) δοκός: 200/ κάτω JC υποστ.: άνω σπειροειδής οπλισµός 8/100 δοκός: 200/ κάτω (2 βήµατα σπείρας) JA & JB JC Ιστορικό Φόρτισης

14 ΟΚΙΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κόµβος JA Ρ (kn) δ (mm)

15 ΟΚΙΜΙΟ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΕΣΙΜΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ Ακροφύσια Ακροφύσια Ακροφύσια Ακροφύσια Λεπτόρευστη εποξειδική ρητίνη Ρωγµές Πάστα εποξειδικής συγκολλητικής ρητίνης Πάστα εποξειδικής συγκολλητικής ρητίνης Πάστα εποξειδικής συγκολλητικής ρητίνης Κόµβος JA - R JA

16 ΟΚΙΜΙΟ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΕΣΙΜΗ ΡΗΤΙΝΗ Κόµβος JA - R Ρ (kn) δ (mm)

17 Βλάβη τύπου Β Σύγκρισηκόµβων αρχικού JA -επισκευασµένου JA-R Βλάβη τύπου C Load (kn) JA-R JA JA-R Deformation (mm) JA

18 Σύγκρισηκόµβων αρχικού JA -επισκευασµένου JA-R Βλάβη τύπου Β Βλάβη τύπου C JA JA-R (knmm) Aπορροφούµενη ενέργεια ος κύκλος φόρτισης ος κύκλος φόρτισης 2 2 3ος κύκλος φόρτισης 3 3 JA-R JA ΑΡΧΙΚΟ ΟΚΙΜΙΟ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΟΚΙΜΙΟ 4ος κύκλος φόρτισης 4 4

19 οκίµια οµάδας Γ (κόµβοι µε πλάκα)

20

21 Load (kn) Deformation (mm) Πειραµατικά αποτελέσµατα οκίµιο A1FL - Πλαστική άρθρωση στη δοκό κοντά στη σύνδεση µε τον κόµβο - Ευνοϊκή επιρροή των εγκαρσίων δοκών Καµµία βλάβηστο σώµα του κόµβου στις πλάγιες όψεις - Αστοχίατου κεκαµµένουτµήµατοςτης αγκύρωσηςτων διαµήκων οπλισµών της δοκού Βλάβη στην οπίσθια όψητου κόµβου A1FL Βλάβη τύπου A

22 Load (kn) Deformation (mm) Πειραµατικά αποτελέσµατα Επισκευασµένο δοκίµιο A1FL Επισκευές στη θέση της πλαστικής άρθρωσης και στην οπίσθια όψη του κόµβου - Βλάβες στις εγκάρσιες δοκούς και στη σύνδεση υποστυλώµατος και κόµβου - Η περιοχή της αρχικής άρθρωσης και η οπίσθιαόψητου κόµβουπαρέµεινεχωρίς βλάβες A1FL-R A1FL-R Βλάβη τύπου C

23 Σύγκριση κόµβων µε πλάκα αρχικού A1FL -επισκευασµένου A1FL-R 40 Load (kn) A1FL-R A1FL A1FL-R Deformation (mm) A1FL

24 Α.Χρήση ρητινών για επισκευή στοιχείων ΩΣ (ρητινενέσεις) Κόµβων (µε διατµητικές & καµπτικές βλάβες) οκών & Υποστυλωµάτων (µε καµπτικές βλάβες)

25 Επισκευή Υποστυλωµάτων Το δοκίµιο είχε τα εξής γεωµετρικά χαρακτηριστικά: Συνολικό µήκος υποστυλώµατος 340 cm ιατοµή υποστυλώµατος 25x35 cm Συνολικό µήκος δοκού 85 cm ιατοµή δοκού 35x20 cm 340

26 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΚΙΜΙΟΥ οκίµιο οπλισµένο µε χρήση σπειροειδούς οπλισµού ως εγκάρσιου οπλισµού

27 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ LOAD CELL STRAIN GAIGE 22,5 LVDT LVDT 22, LVDT

28 Συγκρίσεις kn Απορροφούµ µενη ενέργεια knmm ο βήµα φόρτισης 2ο βήµα φόρτισης 3ο βήµα φόρτισης ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 4ο βήµα φόρτισης ο βήµα φόρτισης 1 2ο βήµα φόρτισης 2 2 3ο βήµα φόρτισης ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 4ο βήµα φόρτισης Μέγιστες τιµές φορτίων ανά βήµα φόρτισης Συνολική απορροφούµενη ενέργεια

29 Συµπεράσµατα Η καλότεχνη εφαρµογή ρητινενεµάτων : -Αποκαθιστά πλήρως την ικανότητα για ανάληψη φορτίου -Αποκαθιστά την δυσκαµψία φορτίσεως -Αποκαθιστά την ικανότητα για απορρόφηση ενέργειας (µε επιφύλαξη στις καθαρά καµπτικές βλάβες) -Επιφύλαξη ηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων µικρού µήκους

30 Β. Χρήση Ινωπλισµένων πολυµερών (FRP)για επισκευή ενίσχυση στοιχείων ΩΣ Κόµβων (διατµητική & καµπτική καταπόνηση) οκών (διατµητική καταπόνηση) Πλακοδοκών (διατµητική καταπόνηση)

31 Test set up and geometry of specimens Nc= 0.05 Ac fc LOAD CELL LOAD CELL δ (mm) Loading sequence f c = 36.4 MPa LVDT f y = 586 MPa SikaWrap Hex230C Sikadur 330

32 Πειραµατικό Πρόγραµµα - οκίµια Group A C-FRP οκίµιο A /15 πιλοτικό δοκίµιο / / /15 C-FRP / /15 οκίµιο A2 Ίδια χαρακτηριστικά µε το A1 αλλά ενισχυµένο από την αρχή µε CFPR οκίµιο A3 Είναι το A1 επισκευασµένο (µετά την αρχική φόρτιση) µε ρητινενέσεις και ενισχυµένο µε CFRP

33 Χρήση FRP για την: - Περίσφιξη της κρίσιµης περιοχής της δοκού -Εξασφάλιση τηςαγκύρωσης των FRP που περιβάλλουν τον κόµβο Περίσφιξη κρίσιµης περιοχής υποστυλώµατος µε FRP / /15 FRP για τη περίσφιξη του κόµβου Εφαρµογή των φύλλων C-FPR για την ενίσχυσητων δοκιµίων A2 & A3

34 Ρ (kn) A1 Βλάβη τύπου A A1 δ (mm) Hysteretic response of Specimen A Πειραµατικά αποτελέσµατα - δοκίµιο Α1 -Επαρκής αγκύρωση εν παρατηρείται µείωση συνάφειας ή ολίσθηση -Μεταφορά τέµνουσας µε µηχανισµό διαγώνια αντηρίδας µόνο -Χωρίς οπλισµό Έλλειψη µηχανισµού δικτυώµατος -Σηµαντικές βλάβες στον κόµβο Πτώση ικανότητας 1. Αρχική θέση 2. Εσωτερική µετατόπιση της ράβδου µετά τη καταστροφή του µηχανισµού της διαγώνιας 40 αντηρίδας Ρ (kn) A δ (mm) Απόκριση οκιµίου Α1

35 Ρ (kn) Απόκριση δοκιµίου A2 A2 δ (mm) Πειραµατικά αποτελέσµατα - δοκίµιο A2 -Επαρκής αγκύρωση -Εξωτερική περίσφιξη αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος -Εξωτερικός διατµητικός οπλισµός µε εφαρµογή φύλλων FRP -Μετατροπή του αρχικού δοκιµίου (specimen A1) ανάπτυξη νέου µηχανισµού µεταφοράς τέµνουσας - Βελτίωση του µηχανισµού αντηρίδας - Πιθανή ανάπτυξη κάποιου µηχανισµού «δικτυώµατος» - Όχι σηµαντικές βλάβες στον κόµβο - Μικρές βλάβες στα φύλλα FRP - Καµπτικές ρωγµές (πλαστική άρθρωση) στο τµήµα της δοκού που δεν ενισχύθηκε από C-FRP. Βλάβη τύπου C

36 Ρ (kn) Απόκριση δοκιµίου A3 δ (mm) Πειραµατικά αποτελέσµατα - δοκίµιο A3 (Α1-R) -Επαρκής αγκύρωση - Ρητινενέσεις στο σύστηµα ρωγµών -Εξωτερική περίσφιξη αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος -Εξωτερικός διατµητικός οπλισµός µε εφαρµογή φύλλων FRP - Επανακατασκευή του εσωτερικού σώµατος του κόµβου - ανάπτυξη εκ νέου µηχανισµού αντηρίδας - Ενισχυµένος µηχανισµός αντηρίδας (λόγω της υψηλής αντοχής της ρητίνης) -Πιθανή ανάπτυξη κάποιου µηχανισµού «δικτυώµατος» -Όχι σηµαντικές βλάβες στον κόµβο - Μικρές βλάβες στα φύλλα FRP A3 -Καµπτικές ρωγµές (πλαστική άρθρωση) στο τµήµα της δοκού που δεν ενισχύθηκε από C-FRP. Βλάβη τύπου C

37 Ρ (kn) Συγκρίσεις - Group A A1 Ρ (kn) A2 A δ (mm) δ (mm) Υστερητική απόκριση δοκιµίου A1 Ρ (kn) δ (mm) A3 A1-40 Σύγκριση δοκιµίων A2 και A1 Ρ (kn) δ (mm) A3 A Σύγκριση δοκιµίων A3 και A1 Σύγκριση δοκιµίων A3 και A2

38 Β. Χρήση Ινωπλισµένων πολυµερών (FRP)για επισκευή ενίσχυση στοιχείων ΩΣ Κόµβων (διατµητική & καµπτική καταπόνηση) οκών (διατµητική καταπόνηση) Πλακοδοκών (διατµητική καταπόνηση)

39 Πειραµατικό πρόγραµµα 200 shear span 500 mm 2 16 P shear span 500 mm R RJ φύλλα FRP RJe φύλλα FRP RJm φύλλα FRP /20 cm (λείος χάλυβας) RS

40 Πειραµατικά αποτελέσµατα 300 RJ 250 (kn) Total load RJe RS RJm 50 R Midspan deflection (mm)

41 Μορφές αστοχίας ιάρρηξη υφάσµατος FRP οκός R:Τυπική διατµητική αστοχία δοκού χωρίς συνδετήρες. οκός RJ:Τα υφάσµατα από FRP άλλαξαν ριζικά την συµπεριφορά σε καµπτική (πλάστιµη). Αστοχία συνδετήρα οκός RS:Τυπική διατµητική αστοχία δοκού µε συνδετήρες. ιάρρηξη υφάσµατος FRP οκός RJe:Τα υφάσµατα από FRPστα ακραία τµήµατα περιόρισαν την ανάπτυξη ρηγµατώσεων. ιαγώνια διατµητική ρηγµάτωση και ψαθυρή αστοχία στα µη ενισχυµένα τµήµατα των δοκών ιάρρηξη υφάσµατος FRP οκός RJm:Τα υφάσµατα από FRPστα µεσαία τµήµατα περιόρισαν την ανάπτυξη ρηγµατώσεων.

42 Β.Χρήση Ινωπλισµένων πολυµερών (FRP)για επισκευή ενίσχυση στοιχείων ΩΣ Κόµβων (διατµητική & καµπτική καταπόνηση) οκών (διατµητική καταπόνηση) Πλακοδοκών (διατµητική καταπόνηση)

43 Στόχοι έρευνας Στην παρούσα πειραµατική διερεύνηση µελετάται: Η αποτελεσµατικότηταεπικολλητών ινωπλισµένων υφασµάτων από ίνες άνθρακα (C-FRP) στην διατµητική ενίσχυση πλακοδοκών Τα υφάσµατα από C-FRP επικολλήθηκαν στις 3 πλευρές της δοκού T (µορφή U-ενίσχυσης) Υφάσµατα C-FRP έλασµα Η βελτίωση της αγκύρωσης των ινωπλισµένων υφασµάτων µε τη χρήση χαλύβδινων προσαρµοσµένων χαλύβδινων ελασµάτων.

44 Πειραµατικό πρόγραµµα διατµητικών δοκών Τ

45 Πειραµατικά αποτελέσµατα T3J (kn) T2J T2J-A Total load T TS Midspan deflection (mm)

46 Μορφές αστοχίας (δοκοί T και ΤS) οκός T: Τυπική διαγώνια διατµητική αστοχία δοκού χωρίς οπλισµό διάτµησης Θραύση συνδετήρα οκός TS: Τυπική διαγώνια διατµητική αστοχία δοκού µε συνδετήρες ως οπλισµό διάτµησης

47 Μορφή αστοχίας (δοκός T3J) οκός T3J: Ψαθυρή διατµητική αστοχία λόγω πρόωρης αποκόλλησης του υφάσµατος C-FRP (αστοχία συγκόλλησης σκυροδέµατος - υφάσµατος)

48 Γ. Λεπτοί Μανδύες Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Συνήθεις µανδύες (ΩΣ ή εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα) Ασφαλής τεχνική ενίσχυσης Αυξάνουν πολύ τις διαστάσεις Αλλάζουν πολύ τα χαρακτηριστικά του στοιχείου Προτείνονται ειδικοί µανδύες από ΩΣ µε τα χαρακτηριστικά : Μικρό πάχος (2 cm) Λεπτοί µανδύες Πυκνούς οπλισµούς µικρής διαµέτρου ( = 5 mm) εν αλλάζουν τις διαστάσεις (ελάχιστα 4 cm/πλευρά) Είναι δυνατόν να µην αλλάξουν (λίγο) τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του στοιχείου

49 Πειραµατικό πρόγραµµα Οµάδα οκίµια Υποστυλώµατα οκός Περιοχή κόµβου Τύπος µανδύα Js0 χωρίς οπλισµό Js J Js1 Js2 Js3 J0 J1 ( ) 4 10 ( ) 4 10 (200/300) 2 10 (α) 2 10 (κ) (200/300) 6 10 (α) 6 10 (κ) 1 συνδετήρας 8 ( 8/150) 2 συνδετήρες 8 ( 8/100) 3 συνδετήρες 8 ( 8/75) χωρίς οπλισµό 1 συνδετήρας 8 ( 8/150) A Πάχος 2 cm 5 / 5 (αραιοί οπλισµοί) A Πάχος (αραιοί 2 cm οπλισµοί) 5 / 5 JA0 2 κάθετοι ράβδοι 10 JA JA2 JA3 JA5 ( ) * (200/300) 4 12 (α) 4 12 (κ) 2 κάθετοι ράβδοι 10 & 2 συνδετήρες 8 2 κάθετοι ράβδοι 10 & 3 συνδετήρες 8 2 κάθετοι ράβδοι 10 & 5 συνδετήρες 8 Β Πάχος 2 cm 5 / 2 (πυκνοί οπλισµοί) ** JAE1 1 συνδετήρας 8 * Οι κάθετοι ράβδοι στην περιοχή του κόµβου εκτείνονται σε όλο το µήκος των υποστυλωµάτων ** Ο κόµβος JAE1 έχει µόνο 4 14 στα δοκίµια JA0, JA2, JA3 & JA5 στο υποστύλωµα

50 Js J Οµάδα Js Οµάδα J 4 οκίµια 2 οκίµια

51 ιατοµή µανδύα: 24x24 cm στο υποστύλωµα 24x34 cm στη δοκό ιαµήκης οπλισµός υποστυλώµατος &5 (2&5 στις πλαϊνές πλευρέςκαι 4&5 στην πίσω πλευρά του δοκιµίου) Οπλισµός σύνδεσης υποστυλώµατος - δοκού &5/6 45 Εγκάρσιος οπλισµός κόµβου &5/ Οπλισµός περίσφιξης της κρίσιµης περιοχής της δοκού και αγκύρωσης του εγκάρσιου οπλισµού του κόµβου &5/7.5 Οπλισµός περίσφιξης της κρίσιµης περιοχής του υποστυλώµατος &5/7.5

52 Μανδύας τύπου Α (αραιοί οπλισµοί)

53 O JA0 JAE οκίµια JA0, JA2, JA3, JA Οµάδα JΑ

54 ιατοµή µανδύα: 24x34 cm στο υποστύλωµα 24x34 cm στη δοκό ιαµήκης οπλισµός υποστυλώµατος &5 (5&5 στην πίσω πλευρά και 5&5 στις πλαϊνές πλευρές) 30 Οπλισµός σύνδεσης υποστυλώµατος - δοκού 5& Οπλισµός περίσφιξης της κρίσιµης περιοχής της δοκού και αγκύρωσης του εγκάρσιου οπλισµού του κόµβου &5/ Εγκάρσιος οπλισµός κόµβου &5/ Οπλισµός περίσφιξης της κρίσιµης περιοχής του υποστυλώµατος &5/3

55 Οµάδα κόµβων Js ιαστάσεις mm Μανδύας Α (αραιοί οπλισµοί)

56 Js0 M (knm) d (mm) Βλάβη τύπου B

57 Js0 - R M (knm) d (mm) Βλάβη τύπου B

58 Js1 M (knm) d (mm) Βλάβη τύπου A

59 M (knm) Js1 - R Βλάβη τύπου A d (mm)

60 Οµάδα κόµβων J ιαστάσεις mm Μανδύας Α (αραιοί οπλισµοί)

61 J0

62 J0 M (knm) d (mm) Βλάβη τύπου B

63 J0 - R M (knm) d (mm) Βλάβη τύπου A

64 Οµάδα κόµβων JΑ ιαστάσεις mm Μανδύας Β (πυκνοί οπλισµοί)

65 JA0

66 JA0 M (knm) d (mm) Βλάβη τύπου B Χρ. Καραγιάννης, -80 Καθηγητής -90

67 JA0 - R M (knm) d (mm) Βλάβη τύπου C

68 Συµπεράσµατα I. Χρήση Ρητινών Η καλότεχνη εφαρµογή ρητινενεµάτων : -Αποκαθιστά πλήρως την ικανότητα για ανάληψη φορτίου -Αποκαθιστά την δυσκαµψία φορτίσεως -Αποκαθιστά την ικανότητα για απορρόφηση ενέργειας (µε επιφύλαξη στις καθαρά καµπτικές βλάβες) -Επιφύλαξη ηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων µικρού µήκους

69 II. Χρήση FRP Η χρήση των C-FRP στην ενίσχυση κόµβων Μεταβάλει τον µηχανισµό µεταφοράς της τέµνουσας στον κόµβο Βελτιώνει την ικανότητα του κόµβου σε φορτίο, σε δυσκαµψία φορτίσεως και σε απορρόφηση ενέργειας. Καταλήγει συχνά σε δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων πολύ µικρού µήκους υσκολία ή αδυναµία συνολικής εφαρµογήςσε πραγµατικές κατασκευές.

70 ΙΙΙ. Λεπτοί Μανδύες Προτείνονται ειδικοί µανδύες από ΩΣ µε τα χαρακτηριστικά : Μικρό πάχος (2 cm) Λεπτοί µανδύες Πυκνούς οπλισµούς µικρής διαµέτρου ( = 5 mm) εν αλλάζουν τις διαστάσεις (ελάχιστα 4 cm/πλευρά) Είναι δυνατόν να µην αλλάξουν (λίγο) τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του στοιχείου Ο λεπτός µανδύας Αποκαθιστά πλήρως ή και αυξάνει τη ικανότητα του κόµβου υνατότητα εφαρµογής σχεδόν σε κάθε περίπτωση υνατότητα χρήσης λεπτών µανδυών ως - τεχνική επισκευής - τεχνική ενίσχυσης

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών & Πολεοδομίες. Σάββατο 21 Ιουνίου 2008

ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών & Πολεοδομίες. Σάββατο 21 Ιουνίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Νo 360 Μάιος 2008 ISSN 1105-686Χ ΚΩΔΙΚΟΣ: 2545 Γέφυρες και Φωτοβολταϊκά: σήμανση, σηματοδότηση, μέτρηση Συγκριτική παρουσίαση των ιδιοτήτων ανοξείδωτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα