ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη συγγραφή και δηµοσίευση µιας ερευνητικής εργασίας, είναι η αξιολόγησή της από έµπειρους επιστήµονες του χώρου που κατέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν το περιεχόµενο κάποιας αναφοράς. Το κάθε επιστηµονικό περιοδικό διαθέτει την δική του οµάδα αξιολογητών (γνωστών ως referees) οι οποίοι επιλέγονται είτε γιατί είναι γνωστοί στους εκδότες του περιοδικού καθώς έχουν δη- µοσιεύσει πολλές εργασίες σε αυτό και θεωρούνται γνώστες του χώρου είτε γιατί είναι παγκοσµίως καταξιωµένοι και θεωρούνται αυθεντίες στο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Στις πιο πολλές περιπτώσεις η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται από περιττό αριθµό αξιολογητών έτσι ώστε να υπάρχει πάντα κάποιο αποτέλεσµα καθώς σε περίπτωση άρτιου αριθµού είναι πιθανή η έκβαση της ισοβαθµίας. Αν και ο κάθε αξιολογητής έχει το δικό του τρόπο και χαρακτήρα αξιολόγησης µπορεί για παράδειγµα να είναι πιο αυστηρός σε σχέση µε κάποιον άλλο εν τούτοις, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η αξιολόγηση γίνεται µε τη βοήθεια κάποιων χαρακτηριστικών που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Μετά την παραλαβή της εργασίας από τον εκδότη του περιοδικού αυτός την αποστέλλει σε ένα σύνολο αξιολογητών τα ονόµατα των οποίων δεν κοινοποιούνται στο συγγραφέα για προφανείς λόγους οι οποίοι παραλαµβάνουν την εργασία και προχωρούν στην αξιολόγησή της. Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια αυτής της αξιολόγησης αυτή εξαρτάται από το φόρτο εργασίας των αξιολογητών είναι προφανές πως εάν έστω και ένας αργήσει να απαντήσει αυτό θα καθυστερήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης στο σύνολό της και το βαθµό δυσκολίας του θέµατος και µπορεί να κυµαίνεται από µερικούς µήνες έως και πάνω από ένα χρόνο. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές παράµετροι που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όσον αφορά το χαρακτήρα της διαδικασίας αξιολόγησης. Αυτές οι παρά- µετροι µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρία διαφορετικά σύνολα εκ των οποίων το πρώτο αφορά την κατανόηση του κειµένου, το δεύτερο την ταυτοποίηση και εκτί- µηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και το τρίτο την εξέταση της δυνατότητας σύνθεσης νέων ιδεών και συµπερασµάτων ως αποτέλεσµα της δηµοσίευσης της τρέχουσας εργασίας. Σε µια πιο αναλυτική περιγραφή, αυτά τα τρία στάδια που χαρακτηρίζουν την αξιολόγηση µιας εργασίας είναι τα ακόλουθα: Α) Κατανόηση του κειµένου: σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, ο αξιολογητής καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήµατα (τα όσα αναφέρονται στην παρούσα εργασία αφορούν αξιολόγηση εργασιών σχετικών µε το χώρο της πληροφορικής): 1. Ποιο είναι το θέµα που διαπραγµατεύεται η εργασία; 2. Ποιο είναι το κίνητρο για την εκπόνησή της 3. Ποια είναι η συνεισφορά της εργασίας στην επιστηµονική γνώση; Αυτή µπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες: Εισαγωγή νέων ερωτηµάτων και ζητηµάτων Εισαγωγή νέων τρόπων αντιµετώπισης κάποιου προβλήµατος Εισαγωγή νέων µεθοδολογιών επίλυσης προβληµάτων ηµιουργία νέων εργαλείων λογισµικού Υλοποίηση νέων τεχνικών και αλγορίθµων 4. Με ποιο τρόπο οι συγγραφείς εκθέτουν τα επιχειρήµατά τους; Στις πιο πολλές περιπτώσεις αυτό γίνεται δια της χρήσεως των ακόλουθων µεθόδων: ιατύπωση θεωρηµάτων

2 εξιότητες Επικοινωνίας ιεξαγωγή πειραµάτων και ανακοίνωσης αποτελεσµάτων Πραγµατοποίηση διαδικασιών προσοµοίωσης Χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδοµένων Εκπόνηση Case Studies 5. Ποια είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εργασία; Με ποιο τρόπο αυτά ενδεχοµένως να επηρεάσουν τον τρέχοντα τρόπο σκέψης όσον αφορά την αντιµετώπιση παρόµοιων ζητηµάτων; Είναι δυνατή η γενίκευση αυτών των συµπερασµάτων έτσι ώστε να µπορέσουν να επεκταθούν και σε συγγενικά θεµατικά πεδία; Ποια προβλήµατα παραµένουν ανοικτά προς επίλυση; Β) Αξιολόγηση του κειµένου: µετά την κατανόηση της δοµής και του τρόπου εκπόνησης της εργασίας, ακολουθεί η πραγµατική διαδικασία αξιολόγησης η οποία εξετάζει την ποιότητα και το επίπεδο της ερευνητικής εργασίας από την τεχνική πλευρά του θέµατος. Είναι προφανές πως αυτό το στάδιο είναι και το πιο δύσκολο από όλα καθώς απαιτεί βαθιά και εµπεριστατωµένη γνώση του αντικειµένου για το λόγο αυτό, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από καταξιωµένους επιστήµονες του χώρου. Σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης, η εργασία κρίνεται µε βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Είναι σηµαντικό το πρόβληµα προς επίλυση ή χρονικά ξεπερασµένο και τετριµ- µένο; Λαµβάνοντας υπόψη τις ταχύτατες εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το χώρο της Πληροφορικής, είναι προφανές πως αν µια εργασία υποβληθεί αρκετούς µήνες µετά της συγγραφή της, ενδέχεται να χάσει µέρος της αξίας της ή και όλη την αξία της καθώς ενδεχοµένως θα έχει ξεπεραστεί από κάποια άλλη. Μήπως το πρόβληµα που διαπραγµατεύεται η εργασία δεν είναι πραγµατικό αλλά πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί από το συγγραφέα µε τεχνητό τρόπο προκειµένου να βρει κάποιο έναυσµα για την εκπόνηση της εργασίας; Είναι η εργασία πρωτότυπη και µε σηµαντική συνεισφορά στο επιστηµονικό πεδίο ή µήπως είναι τετριµµένη, χρονικώς ξεπερασµένη και θίγει ζητήµατα που είναι ήδη γνωστά στην επιστηµονική κοινότητα; Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν τα white papers και τα review papers. Τα white papers παρουσιάζουν τη βασική θεωρία που συσχετίζεται µε κάποιο θέµα µε απλό και σαφή τρόπο έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά από κάποιον που έχει µικρή και επιφανειακή γνώση του θέµατος. Από την άλλη πλευρά τα review papers δεν παρουσιάζουν νέες τεχνικές και ιδέες αλλά καταγράφουν το σύνολο των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίλυση κάποιου συγκεκριµένου προβλήµατος και προχωρούν συνήθως και σε συγκρίσεις ανάµεσά τους. Είναι ο συγγραφέας γνώστης της σύγχρονης βιβλιογραφίας ή αγνοεί σηµαντικές εξελίξεις στο χώρο οι οποίες έχουν ενισχύσει, τροποποιήσει ή καταργήσει κάποιο θεώρηµα, µεθοδολογία ή αλγόριθµο; Είναι έγκυρα τα επιχειρήµατα που τίθενται; Γίνεται η απόδειξη των θεωρηµάτων µε το σωστό τρόπο; Είναι σωστή η εγκατάσταση και χρήση των πειραµατικών διατάξεων που έχουν χρησιµοποιηθεί; Είναι οι µετρήσεις που έχουν γίνει, σωστές και ρεαλιστικές, ή µήπως είναι τεχνητά κατασκευασµένες; (ας σηµειωθεί πως αυτό είναι κάτι που ελέγχεται πάντα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ανήθικων ερευνητών που έχουν «µαγειρέψει» τα αποτελέσµατα για να δείξουν αυτό που θέλουν. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η περιγραφή της διαδικασίας να είναι τέτοια ώστε να έχει τη δυνατότητα ο αξιολογητής να επαναλάβει τις µετρήσεις και να αναπαράγει τα αποτελέσµατα). Έχει εφαρµοσθεί η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε µε το σωστό τρόπο;

3 Αξιολόγηση Επιστηµονικών Εργασιών Γ) Σύνθεση: στο στάδιο της σύνθεσης εξετάζεται κατά πόσον η εργασία προς αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη µελλοντική παραγωγή νέας γνώσης. Τα ερωτήµατα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές σε αυτό το στάδιο, είναι σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα: Ποια είναι η ουσία του προβλήµατος που διαπραγµατεύεται η εργασία; Υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις που µπορούν να επιλύσουν το πρόβληµα; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογήσουµε την ορθότητα των επιχειρηµάτων των συγγραφέων; Είναι δυνατή η βελτίωση των αποτελεσµάτων που έχουν προκύψει; Είναι δυνατή η επέκταση και γενίκευση των αποτελεσµάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή τους και σε συναφείς ερευνητικές περιοχές; Ποια είναι τα ανοικτά προβλήµατα που έχουν ανακύψει από την εργασία; Άλλα σηµαντικά και επιθυµητά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει µία σωστά δοµηµένη εργασία, είναι ο συνοπτικός τρόπος γραφής και η αυτονοµία. Μιλώντας γενικά, µια εργασία χάνει µέρος της αξίας της όταν οι συγγραφείς µακρηγορούν και αναλώνουν πλήθος σελίδων σε ανούσιες συζητήσεις περιγράφοντας τετριµµένες µεθόδους και τεχνικές που είναι γνωστές στους αξιολογητές της αναφοράς. Για παράδειγµα εάν σε κάποιο αλγόριθµο λάβει χώρα η χρήση της αριθµητικής µεθόδου εύρεσης ριζών εξισώσεων του Newton, δεν υπάρχει λόγος να προστεθεί στο κείµενο και η περιγραφή αυτής της µεθόδου, γιατί αυτή προφανώς είναι γνωστή στον αξιολογητή αλλά ακόµη και εάν δεν είναι γνωστή µπορεί να ενηµερωθεί για τη διαδικασία που εφαρµόζει ανατρέχοντας σε ένα εισαγωγικό βιβλίο αριθµητικής ανάλυσης. Από την άλλη πλευρά, η αυτονοµία είναι ένα εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό: η εργασία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό αυτοδύναµη επιτρέποντας την κατανόησή της από άτοµα που δεν θεωρούνται καλοί γνώστες του αντικειµένου. Σηµαντική επίσης είναι η αναφορά των συγγραφέων σε εργασίες που έχουν θέσει τα θεµέλια του επιστηµονικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι αναγνώστες να ανατρέξουν σε αυτές προκειµένου να λάβουν καλύτερη και πιο εµπεριστατωµένη ενηµέρωση. Αποτελέσµατα αξιολόγησης Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αξιολόγησης µιας εργασίας αποστέλλεται στον εκδότη του περιοδικού ή στο διοργανωτή του Συνεδρίου στο οποίο αυτή έχει υποβληθεί, ο οποίος µε τη σειρά του συλλέγει τις αναφορές των αξιολογητών και χαρακτηρίζει την εργασία ως εγκεκριµένη για δηµοσίευση ή απορριπτέα ανάλογα µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις µια εργασία κρίνεται ως κατάλληλη για δηµοσίευση αλλά αφού προηγουµένως ο συγγραφέας προχωρήσει σε ένα σύνολο διορθώσεων και βελτιώσεων που έχουν προταθεί από τον αξιολογητή. Μιλώντας γενικά, στις πιο συνηθισµένες περιπτώσεις, το αποτέλεσµα των αξιολογητών µπορεί να είναι κάποιο από τα ακόλουθα: 1) Η εργασία είναι εκτός θέµατος: αυτό συµβαίνει όταν ο συγγραφέας στείλει µια εργασία σε ένα περιοδικό που ανήκει σε άλλο επιστηµονικό πεδίο από αυτό που διαπραγµατεύεται η εργασία (τυπικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης είναι η αποστολή µιας εργασίας που διαπραγµατεύεται τεχνικές πρόσβασης σε βάση δεδοµένων σε ένα περιοδικό που δηµοσιεύει εργασίες πάνω σε πολυµέσα). Στην περίπτωση αυτή η εργασία δεν θα φτάσει καν στον αξιολογητή: ο εκδότης του περιοδικού που θα πα-

4 εξιότητες Επικοινωνίας ραλάβει την εργασία θα τη χαρακτηρίσει ο ίδιος ως εκτός θέµατος και θα την επιστρέψει στο συγγραφέα χωρίς καν να τη διαβάσει. 2) Η εργασία απορρίπτεται γιατί τα αποτελέσµατά της έχουν δηµοσιευθεί σε άλλο περιοδικό ή τόµων πρακτικών συνεδρίου: είναι προφανές πως για να τύχει δηµοσίευσης µια εργασία σε κάποιο περιοδικό ή τόµο πρακτικών συνεδρίου θα πρέπει τα αποτελέσµατα της να είναι πρωτότυπα και να µην έχουν δηµοσιευθεί πουθενά. Για το λόγο αυτό άλλωστε αναγκαία προϋπόθεση για τη δηµοσίευση της εργασίας είναι η αποστολή από το συγγραφέα προς τον εκδότη του περιοδικού µιας υπογεγραµµένης έντυπης δήλωσης (copyright transfer form) στην οποία να αναφέρεται ρητώς πως (α) η εργασία είναι πρωτότυπη και δεν έχει δηµοσιευθεί πουθενά και (β) τα πνευµατικά δικαιώµατα της εργασίας όσον αφορά τη δηµοσίευσή της µεταφέρονται πλήρως στον εκδότη του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου ο οποίος διατηρεί (ή δεν διατηρεί ανάλογα µε την περίπτωση) το δικαίωµα να προχωρήσει σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις του κειµένου εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Τυπικό παράδειγµα δήλωσης αυτού του τύπου παρουσιάζεται στη συνέχεια. Σχήµα 1: Copyright Transfer Form

5 Αξιολόγηση Επιστηµονικών Εργασιών 3) Η εργασία απορρίπτεται γιατί τα αποτελέσµατά της µπορούν να προκύψουν πάρα πολύ εύκολα γεγονός που δεν δικαιολογεί τη δηµοσίευσή της θα µπορούσαν για παράδειγµα αυτά τα αποτελέσµατα να προκύψουν ως αποτέλεσµα της πτυχιακής εργασίας κάποιου φοιτητή. Είναι προφανές πως η δηµοσίευση µιας εργασίας απαιτεί και το χαρακτηρισµό της ως εργασία κάποιου αρκετά υψηλού επιπέδου. Ας σηµειωθεί ωστόσο πως αυτό είναι συνάρτηση και του περιοδικού στο οποίο αποστέλλεται για δηµοσίευση: µια εργασία που έχει απορριφθεί από κάποιο περιοδικό µπορεί χωρίς την παραµικρή βελτίωση ή τροποποίηση να γίνει δεκτή για δηµοσίευση σε κάποιο άλλο περιοδικό. 4) Η εργασία απορρίπτεται γιατί τα αποτελέσµατά της είναι ανούσια, δεν παρουσιάζουν το παραµικρό ενδιαφέρον και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτε. Αυτό συµβαίνει για παράδειγµα, µε µια εργασία που απλά περιγράφει τον τρόπο χρήσης κάποιου πακέτου λογισµικού πληροφορία που ούτως ή άλλως µπορεί να βρεθεί στο εγχειρίδιο χρήσης και όχι τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη χρήση του. 5) Η εργασία περιέχει σηµαντικά σφάλµατα και θα πρέπει να επιστραφεί στο συγγραφέα για αναθεώρηση. Αυτό συµβαίνει όταν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστωθεί πως κάποια διαδικασία ή αλγόριθµος έχει χρησιµοποιηθεί µε εσφαλµένο τρόπο και εποµένως τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από αυτή δεν είναι σωστά. Ας σηµειωθεί πως η διόρθωση αυτών των σφαλµάτων δεν είναι προφανώς καθήκον του αξιολογητή, αλλά του συγγραφέα στον οποίο η εργασία επιστρέφεται για αναθεώρηση. Παρόµοιο πόρισµα µπορεί να προκύψει και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης παρουσιάζει περιγραφικά κάποιο αλγόριθµο, χωρίς όµως να τον υλοποιεί έτσι ώστε να παραθέσει και τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από αυτόν. Μια τέτοια εργασία συνήθως θεωρείται ανεπαρκής και είτε απορρίπτεται είτε επιστρέφεται στο συγγραφέα για αναθεώρηση του κειµένου. 6) Η εργασία απορρίπτεται γιατί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι φτωχή. Αυτό το πόρισµα της αξιολόγησης αναφέρεται κυρίως σε εργασίες στις οποίες τα αποτελέσµατα δεν έχουν παρουσιαστεί µε σαφή και περιγραφικό τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης είναι η παράθεση πολλών πινάκων µε µεγάλη ποσότητα ανούσιων αριθµητικών δεδοµένων που δεν πρόκειται να διαβάσει κανένας ενώ η ίδια πληροφορία θα µπορούσε να παρουσιαστεί πολύ πιο απλά παραθέτοντας κάποιες γραφικές παραστάσεις. Άλλες περιπτώσεις που οδηγούν σε αυτό το πόρισµα είναι εργασίες στις οποίες τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται παρατίθενται χωρίς επαρκή τεκµηρίωση ενώ χρησιµοποιούνται συµβολισµοί που είτε διαφέρουν από αυτούς που έχουν καθιερωθεί π.χ. η χρήση του συµβόλου J για το µέγεθος της δύναµης ενώ η σύµβαση απαιτεί τη χρήση του συµβόλου F είτε χρησι- µοποιούνται χωρίς ο συγγραφέας να εξηγεί σε τι ακριβώς αναφέρονται και πιο µέγεθος ή σύµβολο περιγράφουν. 7) Η εργασία είναι κατάλληλη για δηµοσίευση εφόσον γίνουν κάποιες διορθώσεις. Ένα πόρισµα αυτής της µορφής σηµαίνει πως οι αξιολογητές θεωρούν πως η εργασία είναι καταλλήλου επιπέδου για να δηµοσιευθεί στο περιοδικό στο οποίο έχει σταλεί, αλλά εφόσον οι συγγραφείς προχωρήσουν σε κάποιες διορθώσεις, οι οποίες ωστόσο δεν είναι πολύ σηµαντικές αλλά αφορούν συµπληρωµατικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα κάποια ανασκόπηση των προσπαθειών που έχουν γίνει µέχρι σήµερα για την επίλυση του ίδιου προβλήµατος από άλλους ερευνητές (review of previous work) ή κάποια συγκριτική µελέτη. ιορθώσεις επίσης µπορούν να ζητηθούν και από το ίδιο το περιοδικό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συγγραφέας χρησιµοποιεί στο κείµενο διαφορετικά σύµβολα και συµβάσεις από εκείνα που χρησιµοποιεί το περιοδικό. Σε κάθε περίπτωση ο εκδότης θα στείλει στο συγγραφέα δύο έντυπα εκ των

6 εξιότητες Επικοινωνίας οποίων το πρώτο θα περιέχει µία λίστα µε τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο κείµενο και το δεύτερο ένα κατάλογο µε τα σύµβολα που χρησιµοποιεί η εκδοτική υπηρεσία για να υποδείξει κάποιο συγκεκριµένο τύπο διόρθωσης. Τυπικό παράδειγµα τέτοιων εντύπων που χρησιµοποιούνται από τον εκδοτικό οίκο Taylor and Francis Group και για το περιοδικό International Journal of Computer Mathematics παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σχήµα 2: Παράδειγµα εντύπου που περιέχει κατάλογο µε σηµεία προς διόρθωση Από τα έντυπα αυτά, το πρώτο έντυπο περιέχει το όνοµα του περιοδικού και τον κωδικό της εργασίας που έχει αποδοθεί σε αυτή από τον εκδότη για διαχειριστικούς σκοπούς καθώς και µία λίστα από ερωτήµατα που απευθύνονται προς το συγγραφέα και αφορούν ασάφειες και παραλείψεις µέσα στο κείµενο καθώς και παρό- µοια προβλήµατα πάσης φύσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία έχει γραφεί από πολλούς συγγραφείς, τα παραπάνω ερωτήµατα απευθύνονται στο συγγραφέα που έχει αναλάβει τη διαδικασία της επικοινωνίας µε το περιοδικό (corresponding author) αυτός ο συγγραφέας καθορίζεται από την οµάδα συγγραφής της εργασίας και αναγράφεται πάνω σε αυτή κατά την αποστολή της στον εκδότη. Στο παράδειγµα του

7 Αξιολόγηση Επιστηµονικών Εργασιών προηγούµενου σχήµατος δεν υπάρχει καµία ασάφεια στο κείµενο και για το λόγο αυτό η λίστα των ερωτήσεων είναι κενή. Στην αντίθετη περίπτωση το παραπάνω έντυπο θα περιέχει το σύνολο των σηµείων επί του κειµένου που θα πρέπει να τροποποιηθούν για να αποσαφηνιστεί το νόηµά τους ή για να έλθουν σε µορφή συµβατή µε τη σηµειογραφία του περιοδικού. Στην τελευταία περίπτωση οι συµβολισµοί που χρησιµοποιούνται από τον εκδότη για να δείξουν στο συγγραφέα τις διορθώσεις που θα πρέπει να κάνει, περιλαµβάνονται στο δεύτερο από τα παραπάνω έντυπα που αποστέλλονται στο χρήστη και το οποίο έχει µορφή παρόµοια µε την ακόλουθη: Σχήµα 3: Κατάλογος συµβόλων που χρησιµοποιούνται από τον εκδότη για τη διόρθωση του κειµένου

8 εξιότητες Επικοινωνίας 8) Η εργασία είναι κατάλληλη για δηµοσίευση χωρίς καµία διόρθωση. Πρόκειται ασφαλώς για τη βέλτιστη των περιπτώσεων κατά την οποία η εργασία είναι άψογη από κάθε άποψη και µπορεί να δηµοσιευθεί ως έχει και χωρίς την παραµικρή τροποποίηση. Η περίπτωση αυτή είναι σπάνια αλλά όχι απίθανη και αναφέρεται σε εµπεριστατωµένες εργασίες οι οποίες ανοίγουν νέους δρόµους αναζήτησης γνώσης ενώ επιπλέον καλύπτουν επακριβώς τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον εκδότη.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα