Schedule - M.S.B.O.S.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Schedule - M.S.B.O.S.)."

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Συγγραφείς: Γρηγοριάδου Ιφιγένεια. Επιµελήτρια Β. Σπύρου Ανδριάννα.Επιµελήτρια Β. Επιµέλεια: Αµπλιανίτης ηµήτρης, Αναπλ. ιευθ/της, Γκλινάβου Ανδροµάχη, Αναπλ. ιευθ/τρια. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 1. Σε κάθε νοσοκοµείο κρίνεται απαραίτητη, η σύσταση επιτροπής µεταγγίσεων στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να µετέχει και αναισθησιολόγος. Οι πρακτικές µεταγγισιοθεραπείας πρέπει να επανεκτιµώνται από αυτή ανά έτος, µετά από συστηµατική καταγραφή όλων των δεδοµένων και να χαράζεται ανάλογη στρατηγική, µε ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων. 2. Είναι απαραίτητη η καθιέρωση προγράµµατος µέγιστων παραγγελιών αίµατος για το χειρουργείο, µε συνεργασία όλων των ενδιαφεροµένων (Maximum Surgical Blood Order Schedule - M.S.B.O.S.). 3. Το πρόγραµµα των χειρουργικών επεµβάσεων της εποµένης ηµέρας, θα πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα σε όλους τους άµεσα ενδιαφερόµενους, 4. Οι ασθενείς, θα πρέπει να ενηµερώνονται για όλους τους δυνητικούς κινδύνους έναντι του οφέλους από τη µετάγγιση καθώς και για τις δυνατές εναλλακτικές επιλογές τους (π.χ. αυτoµε τάγγιση) και να ληφθούν υπ όψη οι προτιµήσεις τους (αν είναι δυνατόν και γραπτά). 5. Προτείνεται η εφαρµογή Χειρουργικών-Αναισθητικών τεχνικών «αναίµακτης χειρουργικής»: περιορισµός στις ποσότητες αίµατος στις αιµοληψίες για εργαστηριακές εξετάσεις. Να προτιµάται παιδιατρικός εξοπλισµός. ελεγχόµενη υπόταση, περιοχική αναισθησία, φάρµακα, ανασυντεθειµένος παράγοντας VII. σχολαστική αιµόσταση, ίσχαιµη περίδεση, διήθηση χειρουργικού πεδίου µε αγγειοσυσπαστικά, χρήση από τον χειρουργό διαφόρων τεχνικών όπως θερµοκαυτηρίασης, ακτίνας αργού, CUSA (Cavitron Ultrasοnic Surgical Aspirator), Ultracision, γέλη θροµβίνης, κόλλα ινώδους κ.α. αποκατάσταση όγκου βάσει πρωτοκόλλων, χρήση τεχνητών µεταφορέων Ο 2. τεχνικές διάσωσης ερυθρών, ισοογκαιµική αιµοαραίωση, χρήση αλβουµίνης ή /και άλλων προϊόντων που περιέχουν παράγοντες πήξης. σχεδιασµός τροποποιηµένης επέµβασης, σε συµφωνία µε τον άρρωστο, µε σκοπό µικρότερη αιµορραγία, όπου αυτό είναι εφικτό. Προεγχειρητικός εµβολισµός µεγάλων νεόπλαστων αγγείων σε όγκους, όπου ενδείκνυται.

2 Β. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ : 1. Προεγχειρητική αξιολόγηση: / διαταραχών. ανοχή στην αναιµία). Το ιστορικό και η φυσική εξέταση αναδεικνύουν τυχόν παράγοντες κινδύνου για ισχαιµία οργάνων (κάπνισµα, διαβήτης, υπέρταση, χοληστεριναιµία κ.λ.π.) καθώς και συγγενείς ή επίκτητες διαταραχές πηκτικότητας (έλλειψη παράγοντα VIII, δρεπανοκυτταρική αναιµία, ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα) ή ακόµα και ευαισθησία από προηγούµενη έκθεση σε φάρµακα που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. απροτινίνη). Ο εργαστηριακός έλεγχος (Hb, Ht, έλεγχος πηκτικότητας) είναι απαραίτητος τόσο για τη διόρθωση προϋπαρχουσών διαταραχών όσο και για τη µετέπειτα αξιολόγηση των απωλειών 2. Προετοιµασία: Στόχος είναι η µεγιστοποίηση του µεταφερόµενου Ο 2. ιόρθωση τυχόν προϋπάρχουσας αναιµίας (π.χ. µε χορήγηση σιδήρου ή φυλλικού) και θεραπεία για τη βελτίωση της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας (αυξάνει την Χορήγηση ανασυντεθειµένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης (rhuepo) µε στόχο την µείωση µετάγγισης ετερόλογου αίµατος). Αφορά κυρίως επιλεγµένους πληθυσµούς ασθενών (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αναιµία από χρόνια πάθηση, άρνηση µετάγγισης). Είναι υψηλού κόσ τους, απαιτεί χρόνο και η εφαρµογή της συνιστάται να γίνεται επιλεκτικά βάσει πρωτοκόλ λων. Η προκατάθεση αυτόλογου αίµατος (όπου ενδείκνυται), συνιστάται, παρά τα σπάνια αλλά πιθανά προβλήµατα (ανθρώπινα σφάλµατα, επιµόλυνση). εν συνιστάται η επαναχο ρήγησή του στον άρρωστο όταν αυτός έχει τιµή Hb >10mg/dl επειδή και µόνο είναι διαθέσιµο. Συνιστάται έγκαιρη διακοπή της αντιπηκτικής θεραπείας. Να ληφθεί υπ όψη ο κίνδυνος θρόµβωσης έναντι αυτού της αυξηµένης αιµορραγίας. Λήψη φαρµάκων όπως ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη, αποτελούν αιτία αναβολής προγραµµατισµένων επεµβάσεων. Η αντιϊνωδολυτική θεραπεία (απροτινίνη, τρανεξαµικό ), έχει ένδειξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για µεγάλη αιµορραγία (π.χ. επαναλαµβανόµενη καρδιοχειρουργική επέµβαση). Η χρησιµότητά της όµως χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση. 3. Αποφυγή συνθηκών αυξηµένης κατανάλωσης Ο 2 περιεγχειρητικά Εφαρµογή τεχνικών όπως περιοχικής αναισθησίας, ελεγχόµενης υπότασης, εξασφάλισης περιεγχειρητικής αναλγη σίας, διατήρηση νορµοθερµίας, αποφυγή ρίγους πυρετού, νοσηλεία σε Μ.Μ.Α.Φ., χορήγηση Ο 2, συµβάλλουν σε αυτό. 4. Η προεγχειρητική τιµή Hb =10mg/dl, δεν θεωρείται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση προγραµµατισµένων επεµβάσεων. 5. Οι ασθενείς δεν πρέπει να µεταγγίζονται, µε συγκεντρώσεις αιµοσφαιρίνης 10mg/dl.

3 Τιµές Hb 8-10mg/dl θεωρούνται καλά ανεκτές και ασφαλείς για ασυµπτωµατικούς ασθενείς µε σοβαρή καρδιοαναπνευστική νόσο αλλά όχι και για ασθενείς µε συµπτωµατική ισχαιµική καρδιοπάθεια, οι οποίοι θα πρέπει να µεταγγίζονται. Πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν, τυχόν παράγοντες κινδύνου για σιωπηλή στεφανιαία νόσο. 6. Στα παιδιά, έχουν αναφερθεί καλά ανεκτές τιµές Hb, µέχρι και 3mg/dl. 7. Τιµή Hb 7mg/dl, είναι ισχυρή ένδειξη για µετάγγιση, ιδιαίτερα στην οξεία αναιµία. 8. Οι τιµές Hb, Ht πρέπει να αξιολογούνται συγκριτικά µε τις προεγχειρητικές τιµές και πρέπει επίσης να συνυπολογίζονται παράγοντες όπως: προϋπάρχουσα χρόνια αναιµία, ο ρυθµός της απώλειας αίµατος, οι περαιτέρω αναµενόµενες απώλειες, η ηλικία και η κλινική κατάσταση του ασθενούς (συνυπάρχουσες νόσοι). 9. Μετάγγιση ερυθροκυττάρων πρέπει να γίνεται, αν υπάρχει µεταβολή των ζωτικών σηµείων µε βάση τα δεδοµένα από την παρακολούθηση της άρδευσης και οξυγόνωσης των ζωτικών οργάνων, είτε µε συµβατικό monitoring (A.Π., σφύξεις, διούρηση, SaΟ 2 ), είτε και µε εξειδικευ µένο, (SV O2, υπερηχογραφία, αέρια αίµατος). 10. Η εκτίµηση των απωλειών αίµατος διεγχειρητικά, πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην τιµή του Ht και τις µεταβολές τoυ, στην οπτική διαπίστωση τριχοειδικής αιµορραγίας και λιγότερο στις απώλειες στις αναρροφήσεις, τις χειρουργικές γάζες και το χειρουργικό πεδίο. Το monitoring της πηκτικότητας περιλαµβάνει: αριθµό αιµοπεταλίων, Ρt η INR και aptt. Άλλες εξετάσεις είναι: τα επίπεδα ινωδογόνου, η λειτουργικότητα των αιµοπεταλίων, το θροµβοελαστογράφηµα, τα d-dimers και ο χρόνος θροµβίνης. 11. Για τη διατήρηση του ενδοαγγειακού όγκου µπορούν να χρησιµοποιηθούν κρυσταλλοειδή ή και κολλοειδή διαλύµατα, µέχρι να πληρωθούν τα προαναφερθέντα κριτήρια µετάγγισης. 12. Η µετάγγιση συµπυκνωµένων ερυθρών ή ολικού αίµατος (πλην των περιπτώσεων εκσεσηµασµένης αιµορραγίας) πρέπει να γίνεται ανά µία µονάδα και να επανεκτιµάται και να τεκµηριώνεται τυχόν ένδειξη για επόµενη. 13. Η χορήγηση των ερυθρών αιµοσφαιρίων θα πρέπει να γίνεται µε τη χρήση ειδικών συσκευών µε µικροφίλτρα. Συνιστάται η χρήση κρυσταλλοειδών διαλυµάτων (ελεύθερα ιόντων Ca ++ ) για την αραίωση των συµπυκνωµένων ερυθρών καθώς και η χρήση συσκευών θέρµανσης, γιατί η υποθερµία επηρεάζει σοβαρά την αιµόσταση. Γ. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ : αιµορραγία όπως: 1. Το όριo αριθµoύ αιµοπεταλίων για περιεγχειρητική µετάγγιση δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί και πρέπει να προσδιορίζεται από την ύπαρξη συνθηκών επικίνδυνων για την ύπαρξη και βαρύτητα αυτόµατου αιµορραγικού συνδρόµου µετά από ήπιο τραύµα.

4 ιστορικό αιµορραγίας σε προηγούµενη µικρής βαρύτητας επέµβαση ή επεµβατική τεχνική σχετική διαταραχή πηκτικότητας, ειδικά σε περίπτωση διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης. διαταραχές της λειτουργικότητας των αιµοπεταλίων παρά τον φυσιολογικό τους αριθµό: λόγω φαρµάκων, (π.χ. κλοπιδογρέλη, Μ.Σ.Α.Φ.), νόσων (παθήσεις αίµατος, νεφρική ανεπάρκεια) ή στην καρδιοπνευµονική παράκαµψη (ένδειξη ελέγχου λειτουργικότητας). υποθερµία, υπέρταση, αναιµία, σπληνοµεγαλία, λοίµωξη, µη ανατασσόµενο shock. Πρέπει να πιστοποιείται η έλλειψη τους, µε εργαστηριακό έλεγχο πριν τη µετάγγιση. Συνιστάται να παρακολουθούµε στενά τόσο τον αριθµό τους όσο και το ινωδογόνο και να προηγείται η χορήγηση αιµοπεταλίων. 2. Χορήγηση αιµοπεταλίων πριν από επεµβατικές διαδικασίες: Για τις συνήθεις επεµβατικές διαδικασίες (διαδερµική βιοψία ήπατος, οσφυονωτιαία παρακέντηση, διαβρογχική βιοψία, γαστροσκόπηση µε βιοψία, κλπ.), η σύσταση είναι να προηγείται έλεγχος αιµοπεταλίων. Αν µετρώνται <50.000/µL, έχει ένδειξη η µετάγγιση. εν είναι απαραίτητο να ελέγχονται συστηµατικά οι αιµορραγικοί χρόνοι. 3. Χορήγηση αιµοπεταλίων πριν το χειρουργείο: Αν δεν υπάρχει δυσλειτουργία των αιµοπεταλίων, ανεξάρτητα από τον τύπο της επέµβασης, τιµές αιµοπεταλίων >50.000/µL, είναι αποδεκτές, ακόµα και στην καρδιοχειρουργική µε εξωσωµατική κυκλοφορία. Ο κίνδυνος αιµορραγίας εκτιµάται µικρός, για τιµές /µL. Όµως για επεµβάσεις περιορισµένου χώρου (νευροχειρουργικές και οφθαλµολογικές επεµβάσεις του οπίσθιου οφθαλµικού διαµερίσµατος), τα αιµοπετάλια πρέπει να είναι > /µL. 4. Για τεχνικές περιοχικής αναισθησίας: Για ραχιαία αναισθησία: /µL θεωρούνται επαρκή, για επισκληρίδιο: τα /µL θεωρούνται ικανοποιητικά, αλλά πρέπει να συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες κινδύνου, καθώς και η πιθανότητα επιδεινούµενης θροµβοπενίας. 5. Η χορήγηση αιµοπεταλίων θεωρείται χρήσιµη ή/και θεραπευτική: στην καρδιοχειρουργική όταν τα αιµοπετάλια >50.000/µL ή < /µL, αλλά όµως συνοδεύονται από τριχοειδική αιµορραγία. στη χειρουργική του ήπατος (µεταµοσχεύσεις ), όταν τα αιµοπετάλια είναι ~50.000/µL. 6. Στη µαιευτική: δεν υπάρχει καµία ένδειξη για χορήγηση αιµοπεταλίων στην περίπτωση θροµβοπενίας της κυήσεως. Στην περίπτωση θροµβοπενίας που συνδυάζεται µε αιµόλυση, αυξηµένα ηπατικά ένζυµα και χαµηλά αιµοπετάλια (σύνδροµο HELLP), συνιστάται η χορήγηση αιµοπεταλίων αµέσως πριν την καισαρική για τιµή αιµοπεταλίων /µL και αµέσως πριν τον φυσιολογικό τοκετό, για τιµές /µL. 7. Στην αυτοάνοση θροµβοπενική πορφύρα, τα µεταγγιζόµενα αιµοπετάλια καταστρέφονται

5 γρήγορα, όπως και εκείνα τού ασθενούς. Εποµένως δεν υπάρχει λόγος µετάγγισης παρά µόνο όταν συνυπάρχουν αιµορραγικά επεισόδια, επικίνδυνα για τη ζωή. Τότε θα πρέπει να συνδυάζονται µε ενδοφλέβια χορηγούµενη ανοσοσφαιρίνη και υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών. 8. Χορήγηση στη διάρκεια µικροεπεµβάσεων ή χειρουργείου, επί θροµβοπάθειας. α) Αιµατολογική θροµβοπάθεια: Χρήζει διερεύνησης. εν υπάρχει ειδική δοκιµασία που να µπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο αιµορραγίας, σε αυτούς τους ασθενείς. β) Φαρµακευτική θροµβοπάθεια: Είναι η πιο συχνή, συνήθως από αναστολείς των αιµοπεταλίων και µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη, τα οποία ανάλογα µε το φάρµακο και τη δόση, επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των αιµοπεταλίων. εν συνιστάται προφυλακτική µετάγγιση αιµοπεταλίων πριν από µια επεµβατική διαδικασία όταν οι αντιαιµοπεταλιακοί παράγοντες δεν έχουν διακοπεί έγκαιρα. εν υπάρχουν κλινικές µελέτες που να αξιολογούν τα οφέλη από την µετάγγιση αιµοπεταλίων, στη µείωση του κινδύνου αιµορραγίας (προφυλακτική χορήγηση) ή που να ελαττώνουν την υπάρχουσα αιµορραγία (θεραπευτική χορήγηση), σε ασθενείς µε φαρµακευτικής αιτιολογίας θροµβοπάθεια. 9. Μετάγγιση αιµοπεταλίων στη µαζική µετάγγιση αίµατος Εκσεσηµασµένη και ταχεία πτώση του αιµατοκρίτη αυξάνει τον κίνδυνο αιµορραγίας, ειδικά επί υπάρξεως και θροµβοπενίας. εν πρέπει να καθυστερεί η χορήγηση συµπυκνωµένων ερυθρών. Οι διαταραχές πηκτικότητας που παρατηρούνται στη µαζική µετάγγιση, επιδεινώνονται µε την κυκλοφορική καταπληξία. Προφυλακτική έγχυση αιµοπεταλίων δεν συνιστάται σε περίπτωση αντικατάστασης πέραν των 2 όγκων αίµατος σε λιγότερο από 24 ώρες. Είναι σηµαντικό να λάβουµε υπ όψιν, την ατοµική κλινική κατάσταση και τα αίτια της αιµορραγίας. Είναι πιθανό, αλλά όχι σίγουρο, ότι η προφυλακτική χορήγηση αιµοπεταλίων δεν είναι χρήσιµη αν ο ασθενής δεν αιµορραγεί.. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (FFP ) Oι ενδείξεις είναι πολύ περιορισµένες και χορήγηση του µπορεί να έχει απρόβλεπτες ανεπιθύµητες αντιδράσεις (αλλεργικές αντιδράσεις, αναφυλαξία, οξεία πνευµονική βλάβη από µετάγγιση, αιµόλυση). Οι κίνδυνοι µετάδοσης λοιµώξεων, είναι παρόµοιοι µε αυτούς των υπολοίπων παραγόντων αίµατος. εν πρέπει να χορηγείται σε αιµορραγούντα ασθενή, χωρίς προηγούµενο έλεγχο πηκτικότητας (PT, INR, aptt). Μετάγγιση FFP δεν ενδείκνυται, αν οι τιµές PT, INR και aptt είναι φυσιολογικές. Η χορήγηση FFP ενδείκνυται για: 1. ιόρθωση εκσεσηµασµένης µικροαγγειακής αιµορραγίας αν ΡΤ >1,5 φορά των φυσιολογικών τιµών ή το ΙΝR ή το aρττ > 2 φορές των φ.τ. 2. ιόρθωση εκσεσηµασµένης αιµορραγίας δευτεροπαθούς αιτιολογίας, από ανεπάρκεια

6 πολλαπλών παραγόντων πήξης, σε ασθενείς που µεταγγίσθηκαν µε µεγαλύτερο από ένα όγκο αίµατος (περίπου 70ml/kg Β.Σ.) και όταν οι: ΡT ή ΙΝR και aρττ, δεν µπορούν να µετρηθούν έγκαιρα. 3. ιόρθωση γνωστής ανεπάρκειας µεµονωµένου παράγοντα πήξης, για την οποία δεν διατίθεται ειδικό παράγωγο για χρήση. 4. Στην επείγουσα αναστροφή της θεραπείας µε βαρφαρίνη, το FFP έχει µόνο µερική δράση και πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε σοβαρή αιµορραγία επί απουσίας των άλλων µεθόδων αντιµετώπισης. Για ταχεία διόρθωση, ενδείκνυται η βιτ. Κ, ενώ για επείγουσα αντιµετώπιση σοβαρής αιµορραγίας, προτιµάται η χορήγηση ενός συµπλέγµατος προθροµβίνης, που περιέχει τους παράγοντες: II, VII,IX και X, σε δόση 50µον./ kg Β.Σ. 5. Στην αντοχή στην ηπαρίνη (ανεπάρκεια αντιθροµβίνης ΙΙΙ), σε ασθενή πού απαιτεί χορήγηση ηπαρίνης. 6. Στην αντιµετώπιση της θροµβωτικής θροµβοπενικής πορφύρας (ΤΤΡ). Με την εµφάνιση της, πρέπει να ξεκινά η καθηµερινή αντικατάσταση πλάσµατος, ιδανικά στις πρώτες 24 ώρες. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον για 2ηµέρες µετά την ύφεση των συµπτωµάτων. 7. Η χορήγηση FFP έχει προταθεί, για την πρόληψη αιµορραγίας σε ασθενείς µε ηπατική νόσο και παρατεταµένο χρόνο προθροµβίνης αν και η ανταπόκριση µπορεί να είναι απρόβλεπτη και δεν επιτυγχάνεται πάντα η αποκατάσταση της αιµοστατικής διαταραχής. Αν δοθεί FFP πρέπει να επαναληφθεί ο αιµορραγικός έλεγχος, για να καθοριστεί η περαιτέρω αντιµετώπιση. εν υπάρχουν στοιχεία που να τεκµηριώνουν την πρακτική που εφαρµόζεται σε πολλά κέντρα ήπατος, να λαµβάνονται βιοψίες µόνο αν ο PT διαφέρει κατά 4sec εκείνου του µάρτυρα. Η Χορήγηση FFP αντενδείκνυται απολύτως: α) σαν υποκατάστατο όγκου του πλάσµατος β) γιά διόρθωση υπολευκωµατιναιµίας. Το FFP χορηγείται σε δόσεις υπολογισµένες ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο 20-30% της συγκέντρωσης των παραγόντων πήξης του πλάσµατος (10-15ml/kg FFP), εκτός από την επείγουσα αναστροφή της διαταραχής πηκτικότητας από βαρφαρίνη, για την οποία 5-8ml/kg συνήθως είναι αρκετό. Αξίζει να σηµειωθεί πως τέσσερα µε πέντε συµπληρώµατα αιµοπεταλίων, µία µονάδα από µονo-δότη αφαιρεµένα αιµοπετάλια ή µια µονάδα ολικό αίµα, έχει περιεκτικότητα σε παράγοντες πήξης ανάλογη µε αυτήν µίας µονάδας FFP. Σε περίπτωση εµφάνισης αιµορραγικής διάθεσης, καλό είναι πριν από τη χορήγηση πλάσµατος, να προηγείται µια µέτρηση του αριθµού των αιµοπεταλίων. εν υπάρχει ένδειξη χορήγησης FFΡ για διόρθωση του INR, επί απουσίας αιµορραγίας. Το FFP δεν ενδείκνυται

7 θεραπευτικά στη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (D.I.C.) χωρίς σηµεία αιµορραγίας, ούτε έχει αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα της προληπτικής /προφυλακτικής του χορήγησης. Χειρουργική αιµορραγία και µαζική µετάγγιση: Χορήγηση FFP για την αντιµετώπιση ασθενούς µε µαζική απώλεια αίµατος, θα πρέπει να γίνεται µόνο µετά από διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου. α) για τις επεµβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης (CABG ): σήµερα πια µπορεί και να µη χρειαστεί µετάγγιση, αλλά είναι απαραίτητος ο συχνός έλεγχος της πηκτικότητας. Συχνά χορηγείται περισσότερη πρωταµίνη µετεγχειρητικά, για αναστροφή της ηπαρίνης και αντιµετώπιση τυχόν αιµορραγικής διάθεσης. β) µαζική µετάγγιση: σύµφωνα µε παλαιότερες οδηγίες, η έγκαιρη και επαρκής αντιµετώπιση της καταπληξίας είχε πρωταρχική σηµασία στην πρόληψη των διαταραχών της πηκτικότητος, αν και οι προφυλακτικές θεραπείες υποκατάστασης, ούτε προλαµβάνουν τη διαδικασία, ούτε µειώνουν τις ανάγκες σε µετάγγιση. Σύµφωνα µε τα νεώτερα δεδοµένα, η έλλειψη των παραγόντων πήξης δεν είναι συνήθης στη µαζική αιµορραγία, αν δεν συνυπάρχει διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη και είναι µάλλον απότοκος της καθυστερηµένης αναζωογόνησης. Υπάρχει µια επιφύλαξη για την αποτελεσµατικότητα της χορήγησης FFP σε ανάλογες περιπτώσεις, ακόµα και αν συνυπάρχουν παθολογικοί χρόνοι πήξης, οι οποίοι θεωρητικά θα συνιστούσαν τη χρήση του. Κάποιοι συγγραφείς προτείνουν τη χρήση FFP αν η αιµορραγία συνεχίζεται παρά τη χορήγηση ικανών ποσοτήτων κρυσταλλοειδών διαλυµάτων, ερυθρών αιµοσφαιρίων και αιµοπεταλίων και πάντα µε το σύγχρονο εργαστηριακό έλεγχο πηκτικότητος. γ) Φάρµακα για αντιµετώπιση εκσεσηµασµένης αιµορραγίας: εσµοπρεσσίνη ή τοπικά αιµοστατικά όπως κόλλα ινικής ή γέλη θροµβίνης, πρέπει να εξεταστούν όταν προκύπτει µεγάλη αιµορραγία. Όταν οι καθιερωµένες καλά τεκµηριωµένες επιλογές για αντιµετώπιση µεγάλης µικροαγγειακής αιµορραγίας έχουν εξαντληθεί, τίθεται ένδειξη για χρήση του ανασυντεθειµένου ενεργοποιηµένου παράγοντα VΙΙ. Οι οµάδες αίµατος στο πλάσµα: Πλάσµα οµάδας Ο, είναι πιο πιθανό να έχει υψηλούς τίτλους αντισωµάτων ΑΒΟ απ ότι το πλάσµα οµάδας Α ή Β. Μονάδες µε χαµηλούς τίτλους αντισωµάτων ( ανενεργείς ) θεωρείται πως έχουν χαµηλό κίνδυνο εµφάνισης αιµολυτικών αντιδράσεων. FFP το οποίο δεν είναι της ίδιας µε τον ασθενή οµάδας αίµατος, θα πρέπει να χορηγείται, µόνο αν έχει ελεγχθεί και δεν περιέχει υψηλούς τίτλους αντισωµάτων αντι-α και αντι-β. Είναι προτιµότερο πλάσµα οµάδας Α, να χορηγείται σε ασθενείς οµάδας Β και αντίστροφα. Η πρώτη επιλογή είναι πάντα, να χορηγείται πλάσµα της ίδιας µε τον ασθενή οµάδας αίµατος. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, είναι αποδεκτό να χορηγηθεί πλάσµα άλλης οµάδας, εφόσον έχει αποδειχτεί ότι αυτό δεν διαθέτει αντι-α ή αντι-β δράση, πάνω από ένα επίπεδο, που έχει οριστεί σαν υψηλοί τίτλοι. FFP οµάδας

8 Ο, θα πρέπει να χορηγείται µόνο σε ασθενείς της οµάδας Ο. FFP οποιουδήποτε τύπου Rhesus, µπορεί να χορηγηθεί σε λήπτη, ανεξαρτήτως της οµάδας Rhesus. εν θεωρείται απαραίτητη η αντι- D προφύλαξη αν D-αρνητικοί Rhesus ασθενείς λάβουν Rhesus D-θετικό πλάσµα. Η απόψυξη του ασκού FFP σε υδατόλουτρο, αυξάνει την πιθανότητα επιµόλυνσης και δεν συνιστάται. Ε. ΚΡΥΟΚΑΘΙΖΗΜΑ Αν είναι δυνατόν, πρέπει να προηγηθεί η µέτρηση ινωδογόνου πριν από τη χορήγηση κρυοκαθιζήµατος σε αιµορραγούντα ασθενή. Μετάγγιση κρυοκαθιζήµατος σπανίως ενδείκνυται αν η συγκέντρωση ινωδογόνου είναι µεγαλύτερη από 150mg/dl. Κάθε µονάδα, περιέχει mg ινωδογόνου. Κάθε µονάδα FFP περιέχει mg, δηλαδή ποσό ινωδογόνου ισοδύναµο µε εκείνο δύο µονάδων κρυοκαθιζήµατος. Μετάγγιση συνήθως ενδείκνυται: 1. Όταν η συγκέντρωση ινωδογόνου είναι µικρότερη από mg/dl παρουσία εκσεσηµασµένης µικροαγγειακής αιµορραγίας 2. Για διόρθωση εκσεσηµασµένης µικροαγγειακής αιµορραγίας, σε ασθενείς που έχουν υποστεί µαζική µετάγγιση και η συγκέντρωση ινωδογόνου δεν µπορεί να µετρηθεί έγκαιρα. 3. Σε ασθενείς µε συγγενή ανεπάρκεια ινωδογόνου. Σε αυτούς τους ασθενείς οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται σε συνεργασία µε το θεράποντα αιµατολόγο. 4. Τα κριτήρια για τον καθορισµό της αναγκαιότητας θεραπείας σε ασθενείς µε συγκεντρώσεις ινωδογόνου µεταξύ 100mg/dl και 150mg/dl, είναι το δυναµικό για προηγηθείσα ή συνεχιζόµενη αιµορραγία και ο κίνδυνος αιµορραγίας σε περιορισµένο κοιλότητες (εγκέφαλος ή οφθαλµός). 5. Αιµορραγούντες ασθενείς µε νόσο von Willebrandt, πρέπει να αντιµετωπιστούν µε ειδικά συµπληρώµατα, αν είναι διαθέσιµα, διαφορετικά ενδείκνυται η χορήγηση κρυοκαθιζήµατος. ΣΤ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ α. H βακτηριδιακή επιµόλυνση. Πιο συχνή στους ασκούς αιµοπεταλίων (Yersinia enteroco litica), σχετίζεται µε θερµοκρασία διατήρησης των ασκών (~20-24ºC). β. το σύνδροµο TRALI (1:5000), αποτελεί την 3η αιτία θανάτου από µετάγγιση. Είναι µια ανοσολογική αντίδραση λευκοκυτταρικών αντισωµάτων (ΗLA), που εκδηλώνεται µε µη καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα, λίγες ώρες µετά τη µετάγγιση. Εκδηλώνεται µε υποξία, δύσπνοια και πυρετό. Η θεραπεία είναι η διακοπή της µετάγγισης και η ταχεία υποστήριξη του αρρώστου στη ΜΕΘ, για 4 περίπου 24ωρα, µε σχετικά καλή πρόγνωση. γ. Η µετάδοση λοιµωδών νόσων. Η τεχνολογία του νουκλεϊκού οξέος, περιορίζοντας την περίοδο του «παράθυρου», έχει µειώσει τον κίνδυνο για µετάδοση HIV, HCV, και ΗΒV.

9 δ. Οι αντιδράσεις στη µετάγγιση. Η γενική αναισθησία µπορεί να καλύψει τα συµπτώµατα των αιµολυτικών η µη, αντιδράσεων στη µετάγγιση. Συνιστάται συχνός έλεγχος στη διάρκεια της αναισθησίας, της ποσότητας και της χροιάς των ούρων (αιµοσφαιρινουρία), της θερµοκρασίας, και της πίεσης των αεραγωγών (Peak Αirway Pressure). Ελεγχος επίσης για υπόταση, ταχυκαρδία, κνίδωση και µικροαγγειακή αιµορραγία. Πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, συνιστάται διακοπή της µετάγγισης και παραγγελία των κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων. H I ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ Hθικοδεοντολογικά θέµατα: Οι µάρτυρες του Ιεχωβά (Μ.Ι.) για λόγους αρχής, που πηγάζουν από την ερµηνεία κειµένων της Παλαιάς ιαθήκης, αρνούνται κατηγορηµατικά τη µετάγγιση αίµατος και στοιχείων του (ερυθρά, λευκά, πλάσµα και αιµοπετάλια) ακόµα και αν αυτό σηµαίνει απειλή για τη ζωή τους. Χορήγηση αίµατος η παραγώγων παρά τη θέληση του αρρώστου, είναι βαρειά προσβολή της προσωπικότητάς του και παράνοµη πράξη που µπορεί να επισύρει την ποινική δίωξη των υπευθύνων. Στην Συµφωνία για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική, του Συµβουλίου της Ευρώπης, στο άρθρο 5, καθορίζεται πως: «κάθε παρέµβαση στην υγεία του ανθρώπου, µπορεί να γίνει µόνο µετά από ενηµέρωση και συναίνεση του ίδιου» και πως «ανά πάσα στιγµή είναι ελεύθερος να την αναθεωρήσει». Στο άρθρο 9 αναφέρεται πως: «Οι προηγούµενα εκφρασµένες επιθυµίες του αρρώστου σε σχέση µε ιατρικές παρεµβάσεις, πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν, όταν αυτός δεν είναι σε θέση να τις εκφράσει ενώ εγείρεται ανάγκη να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για την υγεία του». Παράγωγα του αίµατος, όπως λευκωµατίνη, ανοσοσφαιρίνες, και παράγοντες πήξης, κατά συνείδηση µπορούν να γίνουν αποδεκτά. Οι Μ.Ι. δεν αποδέχονται την προκατάθεση αίµατος, ενώ αποδέχονται κατά συνείδηση την άµεση ισοογκαιµική αιµοαραίωση, τη διεγχειρητική ή άµεσα µετεγχειρητική συλλογή και επαναχορήγηση αυτόλογου αίµατος και τους τεχνητούς µεταφορείς Ο 2. Είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός προεγχειρητικά, µετά από διεξοδική και καλόπιστη συζήτηση µε τον άρρωστο, της στρατηγικής της οµάδας (χειρουργός-αναισθησιολόγος), δίνοντας σαφή εικόνα των επιπτώσεων που µπορεί να προκύψουν από τη µη χρήση αίµατος. Η συζήτηση αυτή, καλό είναι να γίνει παρουσία κάποιου µάρτυρα, να µαγνητοφωνηθεί και να υπογραφεί. Συνήθως οι Μ.Ι. είναι συµφιλιωµένοι µε τις πεποιθήσεις τους και γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους. Ο άρρωστος οφείλει να δώσει εγγράφως τη συναίνεσή του, σε ειδικό έντυπο (No Blood Consent document) που πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµερώς, λίστα µε τα αποδεκτά παράγωγα και τεχνικές. Η λίστα αυτή πρέπει να γνωστοποιείται σε όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία.

10 Αν η άρνηση του αρρώστου είναι ολοκληρωτική, θα πρέπει οι θεράποντες, ερχόµενοι σε σύγκρουση µε δικές τους αρχές, να αποφασίσουν αν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους όρους αυτούς και αν όχι, να αναζητήσουν άλλους συναδέλφους τους που είναι σε θέση να το κάνουν. Oι τοπικές επιτροπές προσέγγισης νοσοκοµείων, που έχουν συστήσει οι Μ.Ι., συνήθως τηρούν καταλόγους µε γιατρούς εξοικειωµένους στην αναίµακτη ιατρική. Σε περίπτωση τραυµατία, αυτός µπορεί να είναι άγνωστος. Οι περισσότεροι Μ.Ι. φέρουν µαζί τους ειδικό έντυπο µη αποδοχής µετάγγισης που απαλλάσσει ευθύνης τους θεράποντες, ή και αντίγραφο διαθήκης που φέρουν µαζί τους οι ίδιοι, η οι συγγενείς τους. Αν τέτοια έντυπα δεν υπάρχουν και ο άρρωστος δεν έχει συνείδηση, η κρίση του γιατρού υπερέχει της γνώµης των συγγενών ή άλλων συνοδών προσώπων. Η περίπτωση ανηλίκου, είναι ίσως η πιο δύσκολη στο χειρισµό. Αν και οι M.I. βαπτίζουν τα παιδιά τους µετά την ενηλικίωσή τους, πολλοί M.I. σπεύδουν να το κάνουν πριν από αυτή. Η υγεία του παιδιού προέχει, γι' αυτό και ο αναισθησιολόγος αν µετά από συνεννόηση µε τους γονείς, διαπιστώσει άρνηση συναίνεσης που µπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του, πρέπει να προσφύγει στον νόµο (εισαγγελική άδεια) για να προστατέψει τα συµφέροντα του ανηλίκου (Νόµος 3418, άρθρο 12). Η εντολή εστιάζεται στη συγκεκριµένη ιατρική πράξη και ο γιατρός οφείλει να κρατά ενήµερους τους γονείς. Βοήθεια σε παρόµοιες περιπτώσεις, µπορεί να ζητηθεί από τον κοινωνικό λειτουργό. Σε επείγουσα περίπτωση όταν η µετάγγιση µπορεί να αποτρέψει το θάνατο ανηλίκου, αποτελεί ποινικό αδίκηµα η αποφυγή της. Η προσφυγή σε εισαγγελική εντολή, είναι ο πιο σωστός και ασφαλής τρόπος αντιµετώπισης θεµάτων, όπου υπάρχει σύγκρουση ιατρικών, θρησκευτικών και ηθικοδεοντολογικών απόψεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Practice Guidelines for Perioperative Blood Transfusion and Adjuvant Therapies. Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force. Anesthesiology 2006; 105: Surgical Red Blood Cell Transf. Practice Policies. Richard K. Spence M.D., FACS. Blood Management Practice Guidelines Conference. The Am. J. Surg. vol.170 Dec Code of Practice for the Surgical Management of Jehovah s Witnesses. Council of the Royal College of Surgeons of England Guidelines for the use of platelet transfusions. British J. of Haematology, 2003, Current transfusion practice of members of the American Society of Anesthesiologists. A survey. Anesthesiology 2003; 99: How to approach major surgery where patients refuse blood transfusion (including J.W.) MS Gohel, RA Bulbulia, FJ Slim. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 2005; 87:3-14.

11 7. Ιατρική των µεταγγίσεων. Αλίκη Καλλίνικου Μανιάτη. Εκδόσεις Παρισιάνου. Αθήνα 2001 Aθήνα Ιανουάριος Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 24-02-2016 Σκοπός των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας: Η επάρκεια και ασφάλεια του αίματος Προσέλκυση εθελοντών, με αλτρουιστικά κίνητρα Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ασθενείς Χειρουργείο Χειρουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Ανάγκες σε μονάδες ερυθρών Το 60% του πληθυσμού θα χρειασθεί μετάγγιση αίματος ή παραγώγων σε κάποια στιγμή της ζωής του Παγκοσμίως συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου»

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιατρικών μεταγγισμένων ασθενών έλαβαν ΜΙΑ μόνο μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Οι μεταγγίσεις ολικού αίματος εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις είναι παρελθόν στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Από ασκό ολικού αίματος αποκομίζουμε ερυθρά αιμοσφαίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 147 Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Το αίμα είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο όργανο του σώματος με πολλαπλές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης Διαδραστική Συνεδρία εφ όλης της ύλης Ελισάβετ Γρουζή, Μαρία Γκανίδου Γιατί μεταγγίζουμε συμπυκνωμένα ερυθρά; 1. Για αύξηση του όγκου αίματος 2. Για μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς 3. Για αναπλήρωση παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων.

Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων. Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων Γεώργιος Θεοδοσιάδης Αιματολόγος Συντονιστής Διευθυντής, Κέντρο Αιμοδοσίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα James Blundell (1790-1878) 5/10 ασθενείς που μεταγγίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή.

Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή. Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή. ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα από έτους(λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για τους κινδύνους της αλλογενούς (μετεγχειρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕς ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 17-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα?

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Το Πρόβλημα. Κ. Θεοδωράκη Ή αλλιώς. Η σκοτεινή πλευρά των αντιπηκτικών Ποιες μπορεί να είναι οι «παρενέργειες» των αντιπηκτικών? Αυξημένη περιεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πνευμονική Εμβολή Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πήξη αίματος Αιμόσταση: διακοπή της απώλειας αίματος Μηχανισμοί αιμόστασης : Αγγειοσύσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 1 Επιστημονικά πορίσματα Στις 7 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε για το θανατηφόρο κρούσμα κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας σε ασθενή που λάμβανε δακλιζουμάμπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ (ΦΘ) ΠΝΕΥΜΟΝΙ ΚΗ ΕΜΒΟΛΗ (ΠΕ) ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή στις περιφερικές αρτηρίες

Αντιθρομβωτική αγωγή στις περιφερικές αρτηρίες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 5 η Ομάδα εργασίας: Περιφερικές αρτηρίες (Περιφερική αρτηριακή νόσος Ανευρύσματα Καρωτίδες) Εμπλουτισμένη ανακεφαλαίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Αίμα: Ένας ζωντανός ιστός σε υγρή κατάσταση με ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργιές για τον έμβιο κόσμο: o Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή κατά και μετά τις επεμβάσεις στις καρωτίδες. Ανδρέας Μ. Λάζαρης Αγγειοχειρουργός, ΠΓΝ Αττικόν, ΕΚΠΑ

Αντιθρομβωτική αγωγή κατά και μετά τις επεμβάσεις στις καρωτίδες. Ανδρέας Μ. Λάζαρης Αγγειοχειρουργός, ΠΓΝ Αττικόν, ΕΚΠΑ Αντιθρομβωτική αγωγή κατά και μετά τις επεμβάσεις στις καρωτίδες Ανδρέας Μ. Λάζαρης Αγγειοχειρουργός, ΠΓΝ Αττικόν, ΕΚΠΑ Καρωτιδικές παρεμβάσεις (ΘΕΚ/ΑΚ) Περιεγχειρητικό ΑΕΕ μετά ΘΕΚ / ΑΚ Δεξιότητες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Με ποιο άλλο σύστημα είναι συνδεδεμένο το κυκλοφορικό σύστημα;

3. Με ποιο άλλο σύστημα είναι συνδεδεμένο το κυκλοφορικό σύστημα; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Ποιος είναι ο ρόλος του κυκλοφορικού συστήματος;...... 2. Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από: i 3.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη

Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΕΠ. ΚΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Soliris είναι πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Περιέχει τη δραστική ουσία εκουλιζουμάμπη.

Το Soliris είναι πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Περιέχει τη δραστική ουσία εκουλιζουμάμπη. EMA/669881/2015 EMEA/H/C/000791 Περίληψη EPAR για το κοινό εκουλιζουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Μαρία Γαβαλάκη Μαρία Παπανικολάου Ν.Υ Αιμοδοσίας και Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών διαθέσεων Λαϊκό ΓΝΑ Εξατομικευμένη διαχείριση αιμοθεραπείας του ασθενή Στόχος:

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Αιμοπετάλια Φυσιολογικός αριθμός: 150-400.000/μL Ζουν περίπου 4 μέρες To μικρότερο (2-3 μ) απύρηνο κύτταρο του περιφερικού αίματος Παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίµα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιµοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσµενή αποτελέσµατα της µετάγγισης αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία αφορά τη διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ.

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Aίτια Αιμόλυσης Εξωαγγειακή Αιμόλυση Ενδογενή Αίτια: Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Επίπεδο γνώσεων ειδικευομένων ιατρών: η Ελληνική Εμπειρία Ασπασία Αργυρού Αιματολόγος ΝΥ Αιμοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Αγιοι Ανάργυροι» Μετάγγιση αίµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα Έκδοση από 2016 2. Διάγνωση και θεραπεία 2.1 Πώς μπαίνει η διάγνωση; Τα κλινικά ευρήματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει εξ αρχής σαφής διάκριση ανάμεσα στην αναγκαιότητα της μη κατάχρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Παρακάτω θα αναφερθούμε χωριστά στις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση (α) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ: Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «ΩΝΑΣΕΙΟ» ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαγγειοπαθητικές Αιμολυτικές Αναιμίες Α Θ Η Ν A ΜΟY Γ Ι Ο Υ Α Ι Μ Α Τ Ο Λ O Γ Ο Σ Π Γ Ν Π

Μικροαγγειοπαθητικές Αιμολυτικές Αναιμίες Α Θ Η Ν A ΜΟY Γ Ι Ο Υ Α Ι Μ Α Τ Ο Λ O Γ Ο Σ Π Γ Ν Π Μικροαγγειοπαθητικές Αιμολυτικές Αναιμίες Α Θ Η Ν A ΜΟY Γ Ι Ο Υ Α Ι Μ Α Τ Ο Λ O Γ Ο Σ Π Γ Ν Π 17-03- 2 0 1 7 Μικροαγγειοπαθητικές Αιμολυτικές Αναιμίες Ετερογενής ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Συν/στρια Δ/ντρια ΝΥΑιμοδοσίας Γ.Ν.Κ Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ομότιμη Καθηγήτρια Ωρ. Σ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ομότιμη Καθηγήτρια Ωρ. Σ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ Επιστημονική Υπεύθυνη: Ομότιμη Καθηγήτρια Ωρ. Σ. Τραυλού Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου 5 Έκδοση 1 η Απρίλιος 2013 Σελίδα 1 από 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Συντακτική Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι μεταβολές στη ΠΧΠ και το φύλλο οδηγιών χρήσης θα είναι εν ισχύ κατά την έκδοση της Κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άννα Ιµπρισίµη, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Δάφνη Μαυροπούλου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ελένη Καλαϊτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία του οξέος πόνου (βλ. παράγραφο 4.2). Συµπτωµατική θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

Circulation. 2014;129:e28-e292

Circulation. 2014;129:e28-e292 Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία Σταµάτης Σ. Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 30-40% 13% πληθυσµού παρουσιάζουν νεφρική δυσλειτουργία (AHA για τις ΗΠΑ) 6% για τις ηλικίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM

Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Ανθή Γάφου, Αιματολόγος, ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» H ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ TRICC ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Dyslipidemia: Updated Guidelines Διαχείριση δυσλιπιδαιμιών

Dyslipidemia: Updated Guidelines Διαχείριση δυσλιπιδαιμιών Dyslipidemia: Updated Guidelines Διαχείριση δυσλιπιδαιμιών Σπύρου Αλκέτα Θεοδώρα, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Msc, Καρδιολογική Μονάδα Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνοψίζουν και αξιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (11-12/04/2014) Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης. Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη

Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης. Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη Η κολπική µαρµαρυγή (ΚΜ) είναι µία αρρυθµία της ενηλικίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα