ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ"

Transcript

1 Εργασία για το µάθηµα : ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙΙ (κ. Γαλιώτης Κωνσταντίνος) Θέµα : ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Συνεργάτες : Μυστηρίδου Εµµανουέλα ΑΜ:861 Καραβιώτη Αγγελική ΑΜ:830 Πάτρα, Ιούνιος 2009

2 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις µέρες µας, η έρευνα εστιάζεται στη συνεργασία µεταξύ διαφορετικών επιστηµονικών τοµέων για την ανακάλυψη καινοτοµιών που να προωθούν όλους τους εµπλεκόµενους τοµείς. Έτσι, στην εργασία αυτή ασχοληθήκαµε µε ένα θέµα το οποίο συνδυάζει την επιστήµη της οδοντιατρικής µε την επιστήµη των πολυµερών και κατ επέκταση την επιστήµη των υλικών. Όσο η κοινωνία µας εξελίσσεται, τόσο δηµιουργούνται καινούριες και µεγαλύτερες ανάγκες για ανακαλύψεις στον τοµέα της κοσµητικής ιατρικής και γενικότερα, για ανακαλύψεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η οδοντιατρική και η οδοντοτεχνική είναι δύο επιστήµες που έχουν σκοπό τη διατήρηση ή τη δηµιουργία µιας υγιούς και ευπαρουσίαστης οδοντοστοιχίας. Για να το επιτύχουν αυτό χρειάζονται υλικά µε συγκεκριµένες ιδιότητες, απαραίτητα για συγκεκριµένες λειτουργίες. Στην εργασία µας λοιπόν, παρουσιάζεται µια βιβλιογραφική συλλογή των διαφορετικών υλικών που ανήκουν στην κατηγορία των πολυµερών, περιγράφοντας τις ιδιότητες και τη χρηστικότητά τους. Όπως θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια, όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται σήµερα στην οδοντιατρική και στην οδοντοτεχνική παρουσιάζουν κάποια µειονεκτήµατα. Για αυτό το λόγο, η ανάπτυξη νέων πολυµερών, µε ιδιότητες που να εξαλείφουν τα αρνητικά στοιχεία των πολυµερών που χρησιµοποιούνται ως σήµερα, αποτελεί ένα ανοιχτό ερευνητικό θέµα. Η δοµή της εργασίας µας είναι η εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται λεπτοµερής αναφορά στις χαρακτηριστικές ιδιότητες των οδοντιατρικών κεριών και ταξινόµηση αυτών σύµφωνα µε τη χρήση και την εφαρµογή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται χαρακτηριστικά των ακεταλικών και ακρυλικών ρητινών. Επίσης, παρουσιάζονται διάφορα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των λευκών σφραγισµάτων και των όψεων ρητίνης. Ακόµη, γίνεται και µια αναφορά στα υλικά επίστρωσης βάσεων ολικών οδοντοστοιχιών και στα µαλακά υλικά προετοιµασίας νωδών ιστών. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται διάφορα είδη µη ελαστικών και ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών. 3

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΡΙΑ σελ. 1. Γενικά 7 2. Ιδιότητες των κεριών 8 3. Οδοντιατρικά κεριά 11 ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 1. Γενικά Ακεταλικές ρητίνες 16 a. Ιδιότητες ακεταλικών ρητινών 16 b. Κατασκευές οδοντοτεχνικών προσθετικών εργασιών από ακεταλικές ρητίνες 17 c. Είδη οδοντοτεχνικών προσθετικών εργασιών Ακρυλικές ρητίνες 20 a. Ιστορική ανασκόπηση 20 b. Χηµική σύνθεση και παρασκευή 21 I. Μονοµερές µεθακρυλικό µεθύλιο 22 II. Πολυµερές µεθακρυλικό µεθύλιο 23 c. Είδη ακρυλικών ρητινών 25 I. Πολυµερισµός των θερµοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών 26 II. Πολυµερισµός των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών 28 III. Μέθοδοι όπτησης θερµοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών 30 d. Ιδιότητες ακρυλικών ρητινών Λευκά σφραγίσµατα 34 a. Συνθετικά σφραγίσµατα 35 b. Πλεονεκτήµατα σφραγισµάτων ρητίνης 36 c. Μειονεκτήµατα σφραγισµάτων ρητίνης 36 d. Υαλοιονοµερή σφραγίσµατα Όψεις ρητίνης Υλικά επίστρωσης βάσεων ολικών οδοντοστοιχιών (Μαλακές ακρυλικές ρητίνες επίστρωσης) Μαλακά υλικά προετοιµασίας των νωδών ιστών 42 a. Χηµική σύνθεση 42 5

6 ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1. Γενικά Μη ελαστικά αποτυπωτικά πολυµερή 47 a. Αποτυπωτικοί κήροι 47 b. Σύνθετο θερµοπλαστικό υλικό Ελαστοµερή αποτυπωτικά πολυµερή 52 a. Αποτυπωτικά υλικά µερκαπτανών 52 b. Αποτυπωτικά υλικά σιλικόνης (συµπύκνωσης) 56 c. Πολυαιθέρες ή αποτυπωτικά υλικά γλυκόζης 59 d. Αποτυπωτικά υλικά σιλικόνης τύπου προσθήκης ή υλικά πολυβινυλσιλοξάνης 62 e. Ταξινόµηση των ελαστοµερών αποτυπωτικών πολυµερών 67 f. Ιδιότητες ελαστοµερών αποτυπωτικών πολυµερών 68 Βιβλιογραφία 81 6

7 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πρώτα υλικά που χρησιµοποίησε η οδοντιατρική ήταν το κερί. Συγκεκριµένα το κερί µελισσών που υπήρξε το πρώτο αποτυπωτικό υλικό. Σήµερα, το κερί χρησιµοποιείται, όχι τόσο για αποτύπωση, όσο σαν βοηθητικό υλικό σε πολλά ενδιάµεσα στάδια των οδοντιατρικών τεχνικών, τόσο εργαστηριακών όσο και κλινικών. Τα οδοντιατρικά κεριά παρασκευάζονται µε ανάµειξη των κεριών που προέρχονται από τη φύση. Σε µικρότερες αναλογίες περιέχουν και άλλα συστατικά, όπως συνθετικά κεριά, κόµµεα, λίπη, ρητίνες και χρωστικές. Χηµικά, τα φυσικά κεριά αποτελούνται από υδρογονάνθρακες και εστέρες, µαζί µε αλκοόλες, οργανικά οξέα και άλλες οργανικές ενώσεις. Τα φυσικά κεριά ταξινοµούνται µε βάση την προέλευσή τους σε: 1. Ορυκτά κεριά. Αυτά προέρχονται κυρίως από το πετρέλαιο ή το λιγνίτη. Κυριότεροι εκπρόσωποί τους είναι η παραφίνη και η κηροζίνη. Συντίθεται, κυρίως, από υδρογονάνθρακες και χαρακτηριστικό τους είναι ότι τήκονται σε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία. 2. Φυτικά κεριά. Λαµβάνονται από διάφορα φυτά µε ειδική κατεργασία και περιέχουν σε µεγάλη αναλογία εστέρες µαζί µε αλκοόλες και οξέα. Είναι σκληρότερα από τα ορυκτά κεριά και τήκονται σε υψηλότερη θερµοκρασία. 3. Κεριά από έντοµα - ζωικά κεριά. Ο σηµαντικότερος εκπρόσωπός τους είναι το κερί µελισσών, που περιέχει στη σύνθεσή του εστέρες, υδρογονάνθρακες και οργανικά οξέα. Ιδιαίτερα χρήσιµη ιδιότητά του αποτελεί η πλαστικότητα που αποκτά στη θερµοκρασία του στόµατος. Τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχονται στη σύνθεση των οδοντιατρικών κεριών και που είναι, όπως αναφέρθηκε, τα συστατικά κεριά, τα κόµµεα, τα λίπη, τα έλαια και οι ρητίνες, χρησιµεύουν στη βελτίωση των ιδιοτήτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν αποτελεσµατικά στις διάφορες χρήσεις. 7

8 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των κεριών είναι: 1. Περιοχή τήξης Όπως αναφέρθηκε, τα κεριά είναι µείγµατα ουσιών µε διάφορους χηµικούς τύπους και ξεχωριστά σηµεία τήξης. Κάθε κερί εποµένως τήκεται όχι σε συγκεκριµένη θερµοκρασία αλλά σε κάποια περιοχή θερµοκρασιών από το σηµείο τήξης του πιο εύτηκτου ως εκείνο του πιο δύστηκτου συστατικού. Αυτή η περιοχή θερµοκρασιών ονοµάζεται περιοχή τήξης και είναι χαρακτηριστική για κάθε φυσικό ή συνθετικό κερί. Η άνοδος της θερµοκρασίας του υλικού προκαλεί την τήξη των ευτήκτων συστατικών µέσα σε ένα υπόστρωµα από στερεά ακόµη, δύστηκτα συστατικά. Τότε, το κερί µαλακώνει, υφίσταται δηλαδή µετάβαση φάσης στερεού προς στερεό. Η παραπάνω προσφορά θερµότητας οδηγεί στην τήξη και των δύστηκτων συστατικών, οπότε το κερί τήκεται ή διαφορετικά, υφίσταται µετάβαση φάσης στερεού προς υγρό. Οι µεταβατικές φάσεις αντιστοιχούν σε µεταβολές της σύστασης και των διαστάσεων του υλικού, εποµένως η µελέτη τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η µελέτη αυτή γίνεται µε διάφορες µεθόδους, όπως µε την διαφορική θερµική ανάλυση (DTA), τη θερµοµηχανική ανάλυση(τμα) και τις καµπύλες ψύξης ή στερεοποίησης του υλικού. Από αυτές εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη σύνθεση και την συµπεριφορά των φυσικών κεριών ή µειγµάτων τους. 2. Θερµική διαστολή Τα κεριά διαστέλλονται περισσότερο από κάθε άλλο οδοντιατρικό υλικό όταν θερµανθούν. Ο γραµµικός συντελεστής διαστολής είναι, κατά τους Αδάµ και Skinner, περίπου / ο C ( ιάγραµµα 1). Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ορυκτά κεριά διαστέλλονται θερµικά περισσότερο από τα υπόλοιπα φυσικά κεριά. Αυτό εξηγείται ως εξής: τα ορυκτά κεριά συντίθεται κυρίως από υδρογονοανθρακικές αλυσίδες, που συνδέονται µεταξύ τους µε ασθενείς δευτερογενείς δυνάµεις σθένους. Οι τελευταίες εξασθενίζουν εύκολα, µε την προσφορά µικρού ποσού θερµικής ενέργειας, και τότε οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες κινούνται ελεύθερα και µεταβάλλουν θέση στον χώρο, οπότε ο όγκος του υλικού αυξάνεται. Αντίθετα, τα εστερικά κεριά, όπως τα φυσικά και το κερί µελισσών, έχουν ισχυρές δευτερογενείς δυνάµεις σθένους, που εξασθενίζουν (επιτρέποντας έτσι τη διαστολή του υλικού) σε υψηλή θερµοκρασία, κοντά στην περιοχή τήξης. 8

9 Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κεριών είναι ότι καθώς θερµαίνονται υπόκεινται σε µεταβολές της κρυσταλλικής δοµής. αυτές συµβαίνουν στα σηµεία µετάβασης και µεταβάλλουν τον ρυθµό αύξησης του όγκου των υλικών. Εποµένως, κάθε κερί διαθέτει περισσότερους από ένα συντελεστές θερµικής διαστολής, ανάλογα µε την περιοχή θερµοκρασιών στην οποία βρίσκεται. 3. Ρευστότητα Στα κεριά η ρευστότητα αντιστοιχεί στην πλαστική παραµόρφωση που παρουσιάζουν µε τη δράση καθορισµένης δύναµης, συνήθους βάρους, και σε δοσµένη θερµοκρασία. Η ρευστότητα του κεριού επηρεάζεται από παράγοντες όπως η θερµοκρασία, η δύναµη, που ασκείται πάνω σε αυτό, και ο χρόνος εφαρµογής της δύναµης αυτής, και εκφράζεται σε εκατοστιαίο ποσοστό µεταβολής των διαστάσεων µε τη δράση συγκεκριµένης δύναµης για καθορισµένο χρονικό διάστηµα σε κάποια θερµοκρασία ( ιάγραµµα 2). 9

10 Στα ορυκτά, υδρογονανθρακικά κεριά, η ρευστότητα αυξάνει αρκετά, ακόµη και µε µικρή άνοδο της θερµοκρασίας, γιατί οι δευτερογενείς δυνάµεις σθένους εξασθενίζουν εύκολα επιτρέποντας τη µεταβολή του σχήµατος του υλικού. Αντίθετα, στα εστερικά κεριά, το ποσοστό της ρευστότητας δεν αυξάνεται παρά µόνο κοντά στην περιοχή τήξης. Στα οδοντιατρικά κεριά η ρευστότητα αποτελεί κρίσιµη ιδιότητα, κυρίως η ρευστότητα στους 37 ο C για τα κεριά που µπαίνουν στο στόµα (π.χ. τα κεριά για προπλάσµατα). 4. Στρέβλωση Στρέβλωση ονοµάζεται η µεταβολή στις διαστάσεις που συµβαίνει στο κερί κατά το στάδιο της χάλασης. Χάλαση δε ονοµάζεται το χρονικό διάστηµα όπου το υλικό παραµένει ανεπηρέαστο από εξωτερικές δυνάµεις αφού έχει υποστεί διάφορους χειρισµούς για τη διαµόρφωσή του. Η στρέβλωση οφείλεται στην απελευθέρωση των εσωτερικών τάσεων, που εγκλωβίζονται µέσα στη µάζα του κεριού στο διάστηµα της κατεργασίας (διαµόρφωσής) του. Η κατεργασία του κεριού επιφέρει τη µεταβολή στη διάταξη των µορίων. Μετά τη διαµόρφωση και καθώς τα µόρια τείνουν να 10

11 επανέλθουν στις προηγούµενες θέσεις τους, επέρχεται παραµόρφωση, δηλαδή στρέβλωση. Παράγοντες που επηρεάζουν τη στρέβλωση είναι: 1. Αυτοί που επιδρούν στο κερί κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης του προπλάσµατος, όπως είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη θέρµανση του κεριού και οι χειρισµοί που υφίσταται για τη διαµόρφωση. Η θέρµανση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν οµοιόµορφη, και οπωσδήποτε όχι µε τη χρήση λυχνίας Bunsen, οι δε χειρισµοί προσεκτικοί, χωρίς χρήση καυτών εργαλείων, προσθήκες υλικού, κλπ. 2. Αυτοί που αφορούν την ψύξη του υλικού από τη θερµοκρασία διαµόρφωσης στη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Ο Phillips προτείνει την εφαρµογή πίεσης, κατά το δυνατόν οµοιόµορφης, σ όλο το παραπάνω χρονικό διάστηµα. 3. Τέλος, στο χρονικό διάστηµα ανάµεσα στη διαµόρφωση του προπλάσµατος και την επένδυσή του, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη στρέβλωσης είναι αφενός ο χρόνος παραµονής του κεριού και αφετέρου η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι, η στρέβλωση είναι τόσο µεγαλύτερη, όσο µεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστηµα µέχρι την επένδυση και όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Πολλοί συγγραφείς συνιστούν εποµένως την άµεση επένδυση των προπλασµάτων και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τη φύλαξή τους µέσα στο ψυγείο. Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΡΙΑ Η συνηθισµένη ταξινόµηση των οδοντιατρικών κεριών γίνεται σύµφωνα µε τη χρήση και την εφαρµογή τους. Κεριά για πρότυπα Κεριά κατεργασίας Αποτυπωτικά κεριά Ενθέτων Για χυτά Οδοντοστοιχιών Εγκιβωτισµού Κοινής χρήσεως Συγκολλητικά Για λειτουργικά αποτυπώµατα ήξεως a. Κεριά ενθέτων Χρησιµοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής ενθέτων, στεφανών και γεφυρών µε τη µέθοδο της καύσης του κεριού µε πυράκτωση (lost wax pattern technic). Το κήρινο πρόπλασµα διαµορφώνεται στο µέγεθος και στο σχήµα της µεταλλικής πρόθεσης που θα κατασκευαστεί. Ο άµεσος τρόπος κατασκευής ενθέτων προϋποθέτει τη διαµόρφωση του 11

12 προπλάσµατος κατευθείαν στο στόµα, ενώ µε τον έµµεσο τρόπο λαµβάνεται αποτύπωµα της κοιλότητας και κατασκευάζεται εκµαγείο πάνω στο οποίο διαµορφώνεται το πρόπλασµα. Κατόπιν το πρόπλασµα επενδύεται µε πυρόχωµα για να χρησιµεύσει σαν καλούπι, ενώ ένας αγωγός χυτεύσεως οδηγεί από την εξωτερική επιφάνεια του πυροχώµατος µέχρις αυτό. Κατά το επόµενο στάδιο το κερί καίγεται χωρίς να αφήνει υπόλειµµα, ενώ ο χώρος που καταλαµβάνει πληρώνεται µε λιωµένο µέταλλο. Η ακριβής σύνθεση των κεριών ενθέτων, όπως και όλων των οδοντιατρικών κεριών, δεν είναι γνωστή. Σύµφωνα πάντως µε διάφορους συγγραφείς, τα συστατικά τους θα πρέπει να είναι παραφίνη σε ποσοστό περίπου 60% µαζί µε κηροζίνη, κερί µελισσών, φυτικά κεριά, ρητίνες και συνθετικά κεριά. Το κερί ενθέτων κυκλοφορεί συνήθως σε τρεις τύπους, σαν σκληρό, µέσης σκληρότητας και µαλακό, φέρεται δε στο εµπόριο σε ραβδία µε χρώµα µπλε, πράσινο ή κόκκινο. Η σχετική προδιαγραφή της A.D.A. ταξινοµεί τα κεριά ενθέτων σε δύο τύπους: τον τύπο Ι για την κατασκευή ενθέτων µε τον άµεσο τρόπο και τον τύπο ΙΙ για ένθετα που κατασκευάζονται µε τον έµµεσο τρόπο. Η ρευστότητα του υλικού αποτελεί ιδιότητα ιδιαίτερα κρίσιµη, αφού σχετίζεται άµεσα µε την επιτυχηµένη διαµόρφωση του προπλάσµατος, είτε µέσα είτε έξω από το στόµα. Έτσι, για το κερί τύπου Ι συνιστάται η θέρµανση στους 46 ο C, που αντιστοιχεί σε ρευστότητα 70-90%, πριν να εισαχθεί στο στόµα. Η θερµική συστολή επίσης του κεριού ενθέτων τύπου Ι, που συµβαίνει µε την πτώση της θερµοκρασίας από τους 37 ο C στους 25 ο C δεν πρέπει, σύµφωνα µε την προδιαγραφή, να υπερβαίνει το 0,6%, ενώ το στερεό υπόλειµµα κατά την καύση του υλικού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 0,10% του αρχικού του βάρους. b. Κερί για χυτά Από το κερί αυτό κατασκευάζεται το κήρινο πρόπλασµα του µεταλλικού σκελετού των µερικών οδοντοστοιχιών. Παρέχεται σε φύλλα ή µε τη µορφή προκατασκευασµένων σχηµάτων (µεταλλικού πλέγµατος, βραχιόνων αγκίστρων, κτλ.). Η σύνθεσή του περιλαµβάνει παραφίνη, κηροζίνη και κερί µελισσών. Η ρευστότητά του είναι αρκετά µεγαλύτερη από εκείνη του κεριού για ένθετα, ενώ επιθυµητές ιδιότητές του είναι η συγκολλητικότητα, ώστε να διατηρεί τη θέση του στο εκµαγείο κατά την κατασκευή του προπλάσµατος και η ελατότητα, για να µπορεί να διπλώνεται χωρίς να σπάζει. Το στερεό υπόλειµµα κατά την καύση πρέπει να είναι ελάχιστο. 12

13 c. Κερί οδοντοστοιχιών Χρησιµοποιείται κυρίως για την κατασκευή προπλασµάτων των βάσεων των ολικών οδοντοστοιχιών. Χρησιµοποιείται βέβαια και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως για την κατασκευή τόξων καταγραφής και προπλασµάτων ακρυλικών ορθοδοντικών συσκευών, ή για την καταγραφή της σύγκλισης και για τον εγκιβωτισµό. Το κυριότερο συστατικό του κεριού αυτού είναι η παραφίνη ή παρόµοια υδρογονανθρακικά κεριά, όπως κηροζίνη σε ποσοστό 70-80%. Τα υπόλοιπα συστατικά είναι φυτικά κεριά, κερί µελισσών, ρητίνες και συνθετικά κεριά. Το κερί οδοντοστοιχιών παρέχεται στο εµπόριο σε τρεις τύπους: τον τύπο Ι (µαλακό), τον τύπο ΙΙ (µέτριας σκληρότητας) και τον τύπο ΙΙΙ (σκληρό). Η γραµµική διαστολή που υφίσταται το υλικό αυτό µε την άνοδο της θερµοκρασίας από τους 25 ο C µέχρι τους 40 ο C δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,8% για να µην επηρεάζεται η ακρίβεια του προπλάσµατος. Η ρευστότητα, η οποία αποτελεί επίσης κρίσιµη ιδιότητα για το κερί οδοντοστοιχιών, είναι ελάχιστη στη θερµοκρασία του στόµατος, αυξάνεται απότοµα µε την άνοδο της θερµοκρασίας και είναι περίπου 60-70% στους 45 ο C (θερµοκρασία διαµόρφωσης). Η αύξηση αυτή, που επηρεάζει την ευκολία διαµόρφωσης του προπλάσµατος, σχετίζεται µε τις µεταβάσεις φάσεων στερεού προς στερεό. Η στρέβλωση επίσης, που αποτελεί παράµετρο ιδιαίτερα σηµαντική για την ακρίβεια της κατασκευής του προπλάσµατος, εξαρτάται από παράγοντες όπως η µέθοδος της διαµόρφωσης και ο χρόνος παραµονής του προπλάσµατος και σχετίζεται άµεσα µε τις τιµές της ρευστότητας στις αντίστοιχες θερµοκρασίες. Το κερί οδοντοστοιχιών κυκλοφορεί στο εµπόριο σε ορθογώνια φύλλα και σε χρώµα κόκκινο ή ρόδινο, παρόµοιο µε το χρώµα των ούλων. d. Κερί εγκιβωτισµού Χρησιµοποιείται κυρίως για τον εγκιβωτισµό των αποτυπωµάτων για τη διευκόλυνση της πλήρωσης µε σκληρή γύψο και δηµιουργία καλυτέρων εκµαγείων. Επιθυµητές ιδιότητες για το υλικό αυτό είναι η µεγάλη ρευστότητα καθώς και κάποια συγκολλητικότητα. e. Κερί κοινής χρήσης Το ευκολόχρηστο, µαλακό και µε αρκετά µεγάλη συγκολλητικότητα αυτό κερί χρησιµοποιείται σαν βοηθητικό υλικό σε περιπτώσεις όπως επέκταση των αποτυπωτικών δισκαρίων του εµπορίου. 13

14 f. Συγκολλητικό κερί Χρησιµεύει για την προσωρινή συγκόλληση στο εργαστήριο. Η συγκόλληση µπορεί να αφορά µεταλλικά τµήµατα, όπως µονάδες γεφυρών, αλλά και γύψινα εκµαγεία ή ακρυλικές βάσεις οδοντοστοιχιών. Συντίθεται κυρίως από κερί µελισσών και ρητίνες. Θερµαινόµενο αποκτά µεγάλη συγκολλητική ικανότητα, ενώ στη θερµοκρασία δωµατίου είναι σκληρό και εύθραυστο. Η θερµική συστολή που υφίσταται µε την πτώση της θερµοκρασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό µικρότερη (όχι µεγαλύτερη από 0,5% για περιοχή θερµοκρασιών από 43 ο C µέχρι 28 ο C), για να αποφεύγεται η στρέβλωση της κόλλησης. g. Αποτυπωτικό κερί Χρησιµοποιείται για την αποτύπωση της λειτουργικής µορφής του βλεννογόνου του στόµατος. Συντίθεται από υδρογονανθρακικά και φυτικά κεριά, κερί µελισσών και ρητίνες. Για την επιτυχηµένη χρησιµοποίησή του ιδιαίτερη σηµασία έχει η ρευστότητά του, που στη θερµοκρασία του στόµατος πρέπει να είναι 80-90%. Ενώ αποτελεί εξαιρετικό υλικό για τη λειτουργική αποτύπωση του βλεννογόνου, παρουσιάζει δύο σηµαντικά µειονεκτήµατα: αυξηµένο χρόνο αποτύπωσης και κίνδυνο παραµόρφωσης του αποτυπώµατος κατά την αφαίρεσή του από το στόµα. h. Κερί τήξεως Χρησιµεύει για την καταγραφή της σύγκλισης και τη µεταφορά της στον αρθρωτήρα. Είναι υλικό µαλακό και εύπλαστο και συντίθεται κυρίως από κερί µελισσών και υδρογονανθρακικά κεριά. Κατά την αφαίρεσή του από το στόµα χρειάζεται προσοχή για να αποφευχθεί η παραµόρφωση. 14

15 ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Συνθετικές ρητίνες ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις υψηλού οριακού βάρους, οι οποίες µπορούν να συντεθούν από σχετικά απλά οργανικά µόρια µε τις διάφορες τυπικές αντιδράσεις πολυµερισµού. Πολλές φορές γίνεται σύγχυση των όρων «συνθετικές ρητίνες» και «πλαστικά». Αυτός ο όρος είναι ευρύτερος και καλύπτει, όχι µόνο τα συνθετικά παρασκευαζόµενα πολυµερή, αλλά και φυσικά προϊόντα υψηλού µοριακού βάρους ύστερα από σχετική κατεργασία. Οι συνθετικές ρητίνες είναι ενώσεις µη µεταλλικές που κατά κανόνα παράγονται συνθετικά, συνήθως από οργανικές ουσίες. Οι ενώσεις αυτές µπορούν µε την επίδραση της θερµότητας και της πίεσης, να πάρουν οποιοδήποτε σχήµα, που το διατηρούν ακόµα και όταν λείψουν οι παράγοντες που το προκάλεσαν. Οι συνθετικές ρητίνες έχουν τις ίδιες ιδιότητες µε τις φυσικές, από τις οποίες διαφέρουν µόνο κατά τη χηµική τους σύσταση. Οι πρώτες, ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους στη θερµότητα, διακρίνονται σε θερµοπλαστικές και σε θερµοσκληρυνόµενες ή θερµοανθεκτικές. Οι θερµοπλαστικές συνθετικές ρητίνες, µε την επίδραση της θερµότητας, µαλακώνουν και παίρνουν το σχήµα που τους δίνεται, το οποίο διατηρείται και µετά την ψύξη τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, καµία χηµική αντίδραση δεν παρατηρείται στις ρητίνες αυτές. Αντίθετα, στις θερµοσκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες, κατά την επεξεργασία και µορφοποίησή τους, πραγµατοποιείται τέτοια χηµική αντίδραση, ώστε το τελικό προϊόν να είναι τελείως διαφορετικό από το αρχικό υλικό. Οι θερµοπλαστικές ρητίνες είναι θερµικά αντιστρεπτά υλικά, µπορούν δηλαδή θερµαινόµενες σε µια ορισµένη θερµοκρασία να ξαναποκτήσουν την πλαστικότητά τους και να πάρουν τελικά άλλο σχήµα, καθώς επίσης είναι και ευδιάλυτες σε ορισµένους οργανικούς διαλύτες. Στις θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες δε συµβαίνει κανένα από τα παραπάνω. Στις θερµοπλαστικές συνθετικές ρητίνες υπάγονται η οξική και νιτρική κελλουλόζη, οι πλαστικές βινυλικές και οι ακρυλικές ρητίνες. Στις θερµοανθεκτικές συνθετικές ρητίνες υπάγονται οι φαινολοφορµαλδεϋδικές, οι µελαµινο-φορµαλδεϋδικές και οι ουριοφορµαλδεϋδικές ρητίνες. 15

16 ΑΚΕΤΑΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ Η ακεταλική ρητίνη είναι µία εξαιρετική εναλλακτική λύση στην κατασκευή οδοντοτεχνικών προσθετικών εργασιών, όπου χρειάζεται να αντκαταστήσουµε µεταλλικές κατασκευές, χάρις στις φυσικές και βιολογικές ιδιότητες του υλικού. Η βελτίωση της αισθητικής των εργασιών είναι εµφανή στους ασθενείς ενώ η πολυετής παρουσία τους στον ιατρικό τοµέα εξασφαλίζει τη σιγουριά στην βιοσυµβατότητα. Χάρις στην εξέλιξη των τεχνο-πολυµερών, η ακεταλική ρητίνη φέρνει λύσεις σε πολλούς τοµείς: αισθητικά άγκιστρα, µερικές και ολικές οδοντοστοιχίες, κατασκευή γεφυρών, κατασκευές στην προσθετική εµφυτευµάτων, συνδέσµων ακριβείας, περιοδοντικών µασκών, ενδοριζικών αξόνων, ενθέτων, ορθοδοντικών µηχανηµάτων, ναρθήκων. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΕΤΑΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ Οι ακεταλικές ρητίνες είναι πολυµερείς ρητίνες της οικογένειας των πολυαιθέρων και κατασκευάζονται µε πολυµερισµό των αλδεϋδών. Τα τεχνο-πολυµερή αυτά ανακαλύφθηκαν και τέθηκαν σε παραγωγή από την εταιρεία χηµικών DuPont de Nemours. Οι ακεταλικές ρητίνες εµφανίζονται σε µία πλειάδα βιοµηχανικών εφαρµογών όπως την αυτοκινητοβιοµηχανία ή τα είδη σπορ, στην οδοντιατρική, ενώ από το 1992 χρησιµοποιούνται αποδεδειγµένα στην ιατρική στους τοµείς της ορθοπεδικής και της καρδιοχειρουργικής για την κατασκευή καρδιακών βαλβίδων. Από χηµικής πλευράς, οι ρητίνες αυτές είναι πολύ σταθερές, δεν απορροφούν νερό και δεν προσβάλλονται από τις βάσεις, τα οξέα (ανεκτά επίπεδα ph 4-12) και τους οργανικούς διαλύτες όπως οι αλκοόλες, οι βενζίνες και τα λάδια. Το χαµηλό ειδικό τους βάρος 1,38-1,43 gr/cm 3 το οποίο είναι 30% µικρότερο των συνθηκών ακρυλικών τις καθιστά ακτινοδιαπερατές και σαν κατασκευές σηµαντικά ελαφρύτερες των µεταλλικών. Από µηχανικής πλευράς, έχουν κρυσταλλοποιηµένη δοµή σε ποσοστό το οποίο κυµαίνεται από 70-80%. Η υψηλή αυτή κρυσταλλοποίηση προσδίδει σε αυτές τις ρητίνες αντοχή 20 φορές µεγαλύτερη από τα ακρυλικά και µεγάλη µηχανική αντοχή στις κρούσεις. Έχουν αυτολιπαντικές ικανότητες, ιδιότητα χρήσιµη στην επαφή και την τριβή τους πάνω στα φυσικά δόντια η οποία ελαχιστοποιείται, ενώ το φυσικό δόντι δεν αλλοιώνεται. Ο κρυσταλλικός τους χαρακτήρας δεν επιτρέπει την απορρόφηση υγρών του στόµατος, ενώ προσδίδει στη φυσική τους κρυσταλλοποιηµένη κατάσταση ένα χρώµα άσπρο, αδιαφανές, µε λαµπερή επιφανειακή όψη. Το φυσικό αυτό τους χρώµα, 16

17 έδωσε την δυνατότητα χρωµατισµού τους σε 16 διαφορετικά χρώµατα του χρωµατολογίου Vita, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν και 3 διαφορετικοί χρωµατισµοί ροζ. Στη βιολογική τους συµπεριφορά οι ρητίνες είναι βιοσυµβατές, δεν µεταδίδουν και δεν εµφανίζουν γαλβανικά ρεύµατα στην επαφή τους µε άλλα υλικά, µέταλλα και κράµατα µέσα στο στόµα και έτσι δίνουν ένα αισθητικό υλικό πλήρως ανεκτό από τους ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν στοµατίτιδα εξ επαφής. Η αντίστασή τους στη διάβρωση µέσα στη στοµατική κοιλότητα εξαλείφει τον κίνδυνο εµφάνισης στους αυχένες των ούλων γκρίζων χρωµατισµών. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο ΟΝΤΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΕΤΑΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ Η µορφοποίησή τους για την κατασκευή οδοντοντιατρικών προσθετικών εργασιών γίνεται µε πρεσάρισµα υπό πίεση σε συγκεκριµένη θερµοκρασία. Πριν τη διαδικασία του πρεσαρίσµατος τα στάδια κατασκευής των προσθετικών εργασιών είναι τα εξής: 1. Ντουπλάρισµα του αρχικού εκµαγείου µε την χρήση αλγινικού. Το ντουµπλαρισµένο εκµαγείο κατασκευάζεται από µολντάτο ή Marble stone για τις µερικές οδοντοστοιχίες. 2. Κατασκευή του κέρινου οµοιώµατος της προσθετικής εργασίας. 3. Μουφλάρισµα στο ειδικό µούφλο το οποίο αντέχει τις υψηλές πιέσεις και παραµένει διαστατικά σταθερό. Πριν γίνει το ρίξιµο του κόντρα, τοποθετούµε τους αγωγούς και περνάµε διαχωριστικό. 4. Αποκήρωση µε βρασµό. 5. Τοποθέτηση στο µηχάνηµα πρεσαρίσµατος. Η διαδικασία περιλαµβάνει λιώσιµο της ακεταλικής ρητίνης στους 220 ο C, πρεσάρισµα µε 4-6 bar, ψύξη υπό πίεση για την κρυσταλλοποίηση. Ο χρόνος ψύξης επηρεάζει άµεσα το ποσοστό κρυσταλλοποίησης. 6. Ξεµουφλάρισµα και εφαρµογή στο αρχικό εκµαγείο. 17

18 ΕΙ Η Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αισθητικά άγκιστρα Στα αισθητικά άγκιστρα υπάρχει δυνατότητα κατασκευής τους στο χρώµα του δοντιού. Οι ρητίνες αυτές επιδέχονται και εξωτερικό µακιγιάζ. Η συγκράτηση των αγκίστρων στα δόντια επιτρέπει την εκµετάλλευση των υποκείµενων προς συγκράτηση ενώ όµως ταυτόχρονα επιβάλλει ένα σχεδιασµό αγκίστρου πιο φαρδύ και ελαφρώς πιο κοντό από ένα µεταλλικό ώστε να έχουµε σωστή συγκράτηση. Στην περίπτωση της συγκράτησης των αισθητικών αγκίστρων σε περιοχές κάτω της µείζονος περιφέρειας του δοντιού δεν επιβάλλεται τροχισµός του δοντιού λόγω της µεγάλης ελαστικής µνήµης της ακεταλικής ρητίνης. Στα περιοδοντικά δόντια είναι δυνατή η κατασκευή φαρδιών ροζ αγκίστρων για να καλυφθούν τα περιοδοντικά δόντια και να έχουµε τη ψευδαίσθηση των ούλων. Τα ακεταλικά άγκιστρα πιάνουν µηχανικά στο µεταλλικό πλέγµα ή το ακρυλικό. Μερικές οδοντοστοιχίες Στις µερικές οδοντοστοιχίες υπάρχουν δύο δυνατότητες. Η πρώτη είναι να κατασκευαστεί µία ροζ µερική οδοντοστοιχία από ακεταλική ρητίνη µε την ίδια διαδικασία όπως θα ακολουθούσαµε για µία µεταλλική και στη συνέχεια να γίνει κανονικά η σύνταξη και το ψήσιµο του ακρυλικού. Οι διαστάσεις και το υλικό της ακεταλικής ρητίνης παραµένουν αµετάβλητα κατά το ψήσιµο του ακρυλικού διότι οι ακεταλικές ρητίνες παραµένουν στερεές χωρίς µεταβολές έως τους 165 ο C. Ο τρόπος αυτός της κατασκευής έχει το πλεονέκτηµα της αναγόµωσης µε ακρυλικό ή εν θερµώ ή εν ψυχρώ. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να γίνει η διαµόρφωση µε το κερί της µερικής οδοντοστοιχίας και η σύνταξη ταυτοχρόνως στο αρχικό στάδιο και εποµένως η προσθετική εργασία θα είναι εξ ολοκλήρου από ροζ ακεταλική ρητίνη. Σε αυτή την κατασκευή έχουµε τα πλεονεκτήµατα της αντιαλλεγικότητας και της µεγάλης αντοχής. Σε αντιπαράθεση πρέπει να κάνουµε µηχανική συγκράτηση στα δόντια ενώ η αναγόµωση και η δηµιουργία προεκτάσεων στα µηχανήµατα ακεταλικής ρητίνης όταν φύγει ένα φυσικό δόντι είναι δυνατή µε την χρήση του συγκολλητικού παράγοντα Acecril. Ολικές οδοντοστοιχίες Στις ολικές οδοντοστοιχίες η ακεταλική ρητίνη η οποία χρησιµοποιείται επιδέχεται αναγόµωσης µε ακρυλικό εν ψυχρώ ή εν 18

19 θερµώ, µε τα οποία ακρυλικά κάνει χηµικό δεσµό. Στα δόντια είναι απαραίτητη και η µηχανική συγκράτηση ενώ η συγκεκριµένη ακεταλική ρητίνη είναι σχετικά ανελαστική, ιδιότητα επιθυµητή στις ολικές οδοντοστοιχίες. Εµφυτεύµατα Στην προσθετική εµφυτευµάτων µεγάλο ρόλο παίζει το «προφίλ» του αυχένα των τεχνητών κολοβωµάτων καθώς αυτά βγαίνουν από τα ούλα. Με τις ακεταλικές ρητίνες κατασκευάζονται εύκολα τεχνητά κολοβώµατα µε το µέγεθος και το προφίλ το οποίο επιθυµούµε. ιευκολύνεται έτσι η σωστή κατασκευή του µεταλλικού σκελετού. Ακόµα οι ελαστικές ιδιότητες των ρητινών αυτών µαζί µε τους χρωµατισµούς στο χρωµατολόγιο της Vita τις καθιστούν ιδανικές ώστε να πραγµατοποιηθούν και ολοκεραµικές εργασίες πάνω από εµφυτεύµατα, αφού οι ρητίνες απορροφούν τα σοκ. Η συγκράτηση των ρητινών µε τα κολοβώµατα του τιτανίου είναι µηχανική. Πάνω από εµφυτεύµατα επίσης κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου γέφυρες ακεταλικές ή ακόµα και χρησιµσοποιούνται ως πρωτεύοντες τηλεσκοπικές φρεζαριστές ατασκευές για να απορροφούν τα σοκ των ακίνητων προσθετικών εργασιών της πορσελάνης. Η συγκόλληση των γεφυρών από ακεταλικές ρητίνες γίνεται µε όλους τους γνωστούς τύπους κονίας. Ενδοριζικοί άξονες Οι καλές ελαστικές µηχανικές ιδιότητες σε συνδυασµό µε τη χαµηλή σκληρότητα επιτρέπουν την κατασκευή ενδοριζικών αξόνων µε µείωση του κινδύνου ρήξης της ρίζας του δοντιού. Το ψευδοκολόβωµα µπορεί να κατασκευαστεί ταυτόχρονα µε ακεταλική ρητίνη στο επιθυµητό χρώµα και κατασκευή προσθετικής εργασίας από ολοκεραµικό. Η ακτινοδιαπερατότητα της ρητίνης µπορεί να ελαττωθεί αν αναµίξουµε ίνες στο αρχικό υλικό σε χαµηλό ποσοστό 2-3% ώστε να µην αλλοιώσουµε τις ιδιότητες. Λόγω της ελαστικότητας των ρητινών αυτών δίριζοι και τρίριζοι άξονες είναι δυνατόν να κατασκευαστούν. Ορθοδοντικά Νάρθηκες Κατασκευές σκληρών ναρθήκων, συγκρατητικών περιφερειακών µηχανηµάτων wraparound (στο χρώµα του δοντιού), νάρθηκες ύψους σύγκλησης επίσης στο χρώµα του δοντιού, νάρθηκες χειρουργικοί, βρυγµού. Νάρθηκες µαλακοί προστασίας αθλητών mouthguards, positioners, κατασκευάζονται µε µεγάλη ακρίβεια λόγω της µεγάλης 19

20 πίεσης κάτω από την οποία πρεσάρεται η ακεταλική ρητίνη και λόγω της ρευστότητάς της στους 220 ο C. ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι συνθετικές ρητίνες πρωτοχρησιµοποιήθηκαν στην οδοντιατρική το 1865 µε τη µορφή του βουλκανίτη. Βέβαια, η µέθοδος του βουλκανισµού του καουτσούκ ανακαλύφθηκε από τον Goodyear το 1839, αλλά το βουλκανισµένο καουτσούκ για την κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών κυκλοφόρησε το 1865 από την Goodyear Dental Vulcanit Rubber Co. Το υλικό αυτό, παρ όλα τα µειονεκτήµατά του, που δεν ήταν λίγα -δύσοσµο, µε αφύσικο αντιαισθητικό χρώµα, πορώδες κτλ.- κάλυψε σχεδόν κατ αποκλειστικότητα τις ανάγκες τις οδοντιατρικής στο χώρο των βάσεων των οδοντοστοιχιών µέχρι τις αρχές του β παγκοσµίου πολέµου. Από το 1865, που εµφανίστηκε ο βουλκανίτης, µέχρι το 1936, που πρωτοχρησιµοποιήθηκε η ακρυλική ρητίνη, έγιναν πολλές προσπάθειες για τη δηµιουργία νέων υλικών για να αντικαταστήσουν το βουλκανίτη. Το 1869 ο Hyatt ανακάλυψε τον κελλουλοϊτη, που ένα χρόνο αργότερα χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών. Παρόλο τον αρχικό ενθουσιασµό που δηµιούργησε η χρησιµοποίηση αυτού του υλικού εξαιτίας των καλαισθητικών του αποτελεσµάτων, γρήγορα εγκαταλείφθηκε η χρήση του γιατί παρουσίασε σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως τις ογκοµετρικές µεταβολές του, τον σύντοµο αποχρωµατισµό του και τη δυσάρεστη γεύση του που οφειλόταν στην ενυπάρχουσα καφουρά. Το 1907 ο Baeckeland επινόησε µια φαινολική ρητίνη, τον βακελίτη, που και αυτός δοκιµάστηκε στην κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών, χωρίς όµως επιτυχία. Το 1936 οι Rohn και Haas, σε συνεργασία µε την Vernon-Benshoff Co, παρασκεύασαν την πρώτη ακρυλική ρητίνη για την κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών που την ονόµασαν Vernonite. Ένα χρόνο αργότερα, το 1937, ο Wright ανακοίνωσε τα πορίσµατά του από µακροχρόνιους πειραµατισµούς µε µια µεθύλ-µεθακρυλική ρητίνη. Η ρητίνη αυτή είναι συµπολυµερής µε άλλες βινυλικές ακρυλικές και στερινικές ρητίνες. Αυτές, χωρίς εµφανή µειονεκτήµατα, εκτόπισαν αµέσως κάθε άλλο υλικό για την κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών ώστε το 1946 το 98% των βάσεων αυτών να κατασκευάζονται από πολυµερή του µεθακρυλικού µεθυλίου. 20

21 Το 1940 ο Wilson εισήγαγε τις ακρυλικές ρητίνες και στην ακίνητη προσθετική για την κατασκευή ενθέτων εµφράξεων, στεφάνων κτλ. Σήµερα, παρά την εµφάνιση τόσων άλλων πολυµερών, οι ακρυλικές ρητίνες µε µορφή που συνεχώς βελτιώνεται και µε την εµφάνιση νέων τύπων, όπως είναι τα ενισχυµένα µε καουτσούκ πολυµερή του µεθακρυλικού µεθυλίου, εξακολουθούν να αποτελούν τα υλικά που χρησιµοποιούνται κατ αποκλειστικότητα σχεδόν στην κατασκευή των βάσεων των οδοντοστοιχιών. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οι ακρυλικές ρητίνες δεν ανευρίσκονται στη φύση αλλά παρασκευάζονται βιοµηχανικά, σαν παράγωγα του ακρυλικού και µεθακρυλικού οξέος. Είναι πολυµερείς ενώσεις του ακρυλικού οξέος (CH 2 =CH-COOH), που παράγονται από την εστεροποίησή του από µια αλκοόλη, την αιθυλική (CH 3 CH 2 OH) ή τη µεθυλική (CH 3 OH). Από τις ρητίνες αυτές, στην Οδοντιατρική χρησιµοποιούνται οι µεθακρυλικές ρητίνες, που είναι εστέρες του µεθακρυλικού οξέος. Αυτό το οξύ µπορεί να προκύψει από τη µεθυλίωση του ακρυλικού οξέος, δηλαδή από την αντικατάσταση του Η του ακρυλικού οξέος από ένα µεθύλιο CH 3. Ο τύπος του µεθακρυλικού µεθυλίου είναι: Στη συνέχεια, µε εστεροποίηση του µεθακρυλικού οξέος παράγεται το µεθακρυλικό µεθύλιο, µια ακόρεστη οργανική ένωση που δε συναντάται στη φύση. Ο χηµικός τύπος του µονοµερούς του µεθακρυλικού µεθυλίου είναι: Με τον πολυµερισµό (χηµική αντίδραση µε την οποία πραγµατοποιείται η σύνθεση πολυµερών από απλά µόρια, τα µονοµερή) του µονοµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου, παράγεται η πολυµερής του µορφή, το πολυµεθακρυλικό µεθύλιο, που είναι σκόνη, σε αντίθεση µε το µονοµερές που φέρεται σε µορφή υγρού. 21

22 Από την παραπάνω αντίδραση φαίνεται ότι η δοµική µονάδα του µεθακρυλικού µεθυλίου περιέχει τον ίδιο αριθµό ατόµων µε το αντίστοιχο µονοµερές του. Τα πολυµερή µε το παραπάνω χαρακτηριστικό ονοµάζονται πολυµερή προσθήκης. Εκτός από αυτά, υπάρχουν και τα πολυµερή προσθήκης, στα οποία η δοµική τους µονάδα περιέχει µικρότερο αριθµό ατόµων από το αντίστοιχο µονοµερές. ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ Το µονοµερές µεθακρυλικό µεθύλιο είναι υγρό, άχρωµο, διαυγές, µε χαρακτηριστική οσµή και δεν αναφλέγεται. Είναι σηµαντικά πτητικό υγρό µε λανθάνουσα θερµότητα εξαερώσεως ίση µε 86cal/g. Ζει στους ο C σε 760mm Hg, έχει πυκνότητα στους 25 ο C ίση µε 0,939g/cm 3 και στους 20 ο C ίση µε 0,945g/cm 3 και ο δείκτης διαθλάσεώς της είναι ίσος µε n d =1,4119. Η γραµµοµοριακή θερµότητα πολυµερισµού, κατά τον Anderson, είναι στη θερµοκρασία του δωµατίου, 20 ο C, ίση µε 12,9K cal/mole που µεταβάλλεται σε 13,8K cal/mole σε θερµοκρασία ο C. Όλοι οι εστέρες του ακρυλικού και του µεθακρυλικού οξέος στη µονοµερή τους µορφή θεωρούνται ότι έχουν µια µέτρια τοξικότητα, µε πιο τοξικό το ακρυλικό µεθύλιο. Το τελευταίο προσβάλλει κυρίως τα µάτια και προκαλεί εισπνεόµενο ερεθισµό στις αναπνευστικές µεµβράνες. Ακόµη και σε µικρές συγκεντρώσεις στον αέρα, ppm, ύστερα από παρατεταµένη έκθεση, µπορεί η ουσία αυτή να προκαλέσει σοβαρά συµπτώµατα. Το µεθακρυλικό µεθύλιο εµφανίζει και αυτό τοξικότητα και αν κάνουµε επάλειψη µε αυτό σε δέρµα ελαφιού προκαλεί ερεθισµό και γενικές εκδηλώσεις, ενώ αν χορηγηθεί σε ζώα, µε την πεπτική οδό ή µε ένεση, µπορεί να προκαλέσει το θάνατο του ζώου. Συγκρινόµενο όµως από την άποψη της τοξικότητας µε το ακρυλικό µεθύλιο, είναι από 12 εώς 17 φορές λιγότερο τοξικό. Κατά την αποθήκευσή του το µονοµερές είναι αδύνατο να πολυµερισθεί µε την επίδραση του φωτός, της θερµότητας, του οξυγόνου και ποικίλων άλλων παραγόντων. Γι αυτό, για να αποφύγουµε τον πολυµερισµό του µονοµερούς από οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, προσθέτουµε µέσα στο υγρό ορισµένες ουσίες, τους παρεµποδιστές, που εµποδίζουν τον πολυµερισµό. 22

23 ύο από τους πιο συνηθισµένους παρεµποδιστές είναι η υδροκινόνη σε αναλογία 0,0003%-0,0006& και η πυρογαλόλη σε αναλογία 0,1% : Ένας άλλος λόγος που µπορεί να προκαλέσει τον πολυµερισµό όλης της µάζας του µονοµερούς είναι η επαφή του µονοµερούς έστω και µε ελάχιστη ποσότητα πολυµερούς. Το µονοµερές µεθακρυλικό µεθύλιο παρασκευάζεται βιοµηχανικά από ακετόνη και υδροκυάνιο. Από τη συνένωση αυτών των δύο ουσιών προκύπτει ακετονοκυανιδρίνη σύµφωνα µε την αντίδραση: Στη συνέχεια, µε θέρµανση της ακετονοκυανιδρίνης, µε παρουσία µεθυλικής αλκοόλης, λαµβάνεται το µεθακρυλικό µεθύλιο σύµφωνα µε την παρακάτω αντίδραση: ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ Το πολυµερές µεθακρυλικό µεθύλιο είναι σκόνη που λαµβάνεται µε πολυµερισµό του µονοµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου, δηλαδή µε τη συνένωση πολλών µορίων µονοµερούς µε τη µορφή αλυσίδας για το σχηµατισµό ενός µεγαλοµορίου, µεγέθους µέχρι και µορίων µονοµερούς. Μέσα στη σκόνη του πολυµερούς περιέχεται ένας ακόµη καταλύτης σε αναλογία 0,5-1,5%, που είναι οργανικό υπεροξείδιο ή µια αζωένωση. Επίσης, περιέχονται σε πολλές περιπτώσεις, διάφορες χρωστικές ουσίες, όπως ο θειώδης υδράργυρος, το θειώδες κάδµιο, το οξείδιο του σιδήρου κ.α. Τέλος στη σκόνη αυτή, ενσωµατώνονται και 23

24 πλαστικοποιητικές ουσίες. Οι ουσίες αυτές αυξάνουν την πλαστικότητα της ακρυλικής ρητίνης, πράγµα που διευκολύνει την κατασκευή των προσθέσεων. Σαν πλαστικοποιητικές ουσίες χρησιµοποιούνται το φωσφορικό τριφαινύλιο ή το φθαλικό βουτύλιο σε αναλογία 8-10%. Το µέγεθος της προστιθέµενης πλαστικότητας είναι ανάλογο µε την ποσότητα των περιεχοµένων στη σκόνη του πολυµερούς πλαστικοποιητικών ουσιών. Ο χηµικός τύπος της αλυσίδας του πολυµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου είναι: Το πολυµερές µεθακρυλικό µεθύλιο φέρεται στο εµπόριο µε µορφή σκόνης που παράγεται µε τις δυο παρακάτω µεθόδους: 1) Με τη µέθοδο της γαλακτοποίησης του µονοµερούς µέσα σε ένα ουδέτερο υγρό, όπως το νερό, και στη συνέχεια µε θέρµανσή του για να πετύχουµε τον πολυµερισµό. Έτσι δηµιουργούνται µικροί κόκκοι διαµέτρου 0,005-0,46mm. 2) Με τη µέθοδο της κονιοποίησης του πολυµερισµένου µονοµερούς. Με αυτήν τη µέθοδο παίρνουµε πιο οµογενή κοκκία. Το πολυµεθακρυλικό µεθύλιο που προέκυψε από τον πολυµερισµό του µονοµερούς είναι µια σκόνη στερεά, διαφανής, άοσµη και άγευστη. Ακόµη, είναι αδιάλυτο στο νερό αλλά διαλυτό σε ορισµένους οργανικούς διαλύτες, όπως την ακετόνη, τη βενζίνη, το χλωροφόρµιο, τον τετραχλωράνθρακα κ.α. Η αντοχή του στην ολκιµότητα είναι 5, Kg/cm 2 και το µέτρο ελαστικότητας του Young 3, Kg/cm 2. Η πυκνότητά του είναι 1,19 g/cm 3 και έχει σκληρότητα βαθµούς κατά Knoop. Στη θερµοκρασία των 125 ο C µαλακώνει και µπορεί να διαµορφωθεί σα θερµοπλαστικό υλικό, ενώ στη θερµοκρασία των 400 ο C επανέρχεται στην υγρή µορφή του µονοµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου. Το πολυµεθακρυλικό µεθύλιο χρωµατίζεται έντονα µε οξείδιο του σιδήρου, οξείδιο του τιτανίου, µε άνθρακα κ.α., διατηρώντας το χρωµατισµό του για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και δεν αποχρωµατίζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι κακός αγωγός της θερµότητας και 24

25 του ηλεκτρισµού. Όπως όλες οι ακρυλικές ρητίνες, έτσι και και το πολυµεθακρυλικό µεθύλιο έχει την τάση να προσλαµβάνει νερό, όταν βρίσκεται µέσα σε υγρό περιβάλλον. Η πρόσληψη αυτή γίνεται µε προσρόφηση. Οι ακρυλικές ρητίνες µπορούν να προσροφήσουν τόσο νερό ώστε, ύστερα από µιας εβδοµάδας παραµονή µέσα στο νερό, να αυξηθεί το βάρος του κατά 0,5%. Αυτή η προσρόφηση δεν επηρεάζεται από τη θερµοκρασία του νερού, αλλά επηρεάζεται σηµαντικά από το µοριακό βάρος του πολυµερούς. Όσο µεγαλύτερο είναι το µοριακό βάρος του υλικού, τόσο µικρότερη είναι η προσρόφηση που παρουσιάζεται. ΕΙ Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ Ανάλογα µε τον τρόπο του πολυµερισµού τους, οι ακρυλικές ρητίνες διακρίνονται σε: α. θερµοπολυµεριζόµενες και σε β. αυτοπολυµεριζόµενες ή ψυχρά πολυµεριζόµενες ή πολυµεριζόµενες µε χηµικά µέσα. Και οι δύο αυτές κατηγορίες των ακρυλικών ρητινών κυκλοφορούν συνήθως στο εµπόριο µε τη µορφή σκόνης-υγρού. Οι ακρυλικές ρητίνες φέρονται όµως στο εµπόριο και µε άλλες µορφές λιγότερο συνηθισµένες, όπως µε τη µορφή σκόνης, µε τη µορφή πλαστικών πλακιδίων ή πηκτής και µε τη µορφή δύο υγρών. a. Με τη µορφή σκόνης. Στην περίπτωση αυτή, η σκόνη του υλικού εισάγεται µε πίεση σε ένα ειδικό έγκλειστρο ορισµένης θερµοκρασίας. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για το πολυστηρένιο, όπου το υλικό θερµαίνεται στους 200 o C περίπου. b. Με τη µορφή πλαστικών δισκίων ή πηκτής Τα προϊόντα αυτής της µορφής διατηρούνται δύσκολα. Τα δισκία ή η πηκτή πρέπει να φυλάγονται στο ψυγείο σε χαµηλή θερµοκρασία, µέσα σε ειδικά στεγανά δοχεία. Ο πολυµερισµός τους γίνεται όπως στην περίπτωση σκόνης-υγρού. c. Με τη µορφή δύο υγρών Με τη µορφή αυτή κυκλοφορούν κυρίως οι εποξειδικές (epoxy) ρητίνες. Στις ρητίνες αυτές ο πολυµερισµός επιτυγχάνεται µε την ανάµειξη των δύο υγρών, τα οποία µόλις έρθουν σε επαφή αντιδρούν ισχυρά. 25

26 I. Πολυµερισµός των θερµοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών Στις ρητίνες αυτές ο πολυµερισµός επιτυγχάνεται µε θερµότητα, αφού προηγουµένως αναµειχθεί το πολυµερές (σκόνη) µε το µονοµερές (υγρό), σύµφωνα πάντοτε µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι για την ανάµειξη της σκόνης και του υγρού. 1) Πρώτη µέθοδος Η ανάµειξη της σκόνης µε το υγρό γίνεται σύµφωνα µε τη συνηθισµένη αναλογία 3 όγκων πολυµερούς προς 1 όγκο µονοµερούς. Σ ένα καθαρό γυάλινο δοχείο βάζουµε πρώτα την ανάλογη ποσότητα µονοµερούς (υγρού) και έπειτα προσθέτουµε σταδιακά και την ανάλογη ποσότητα της σκόνης του πολυµερούς. Τη σκόνη και το υγρό τα ανακατεύουµε µε µια σπάθη από ανοξείδωτο χάλυβα µέχρι που να γίνει ένα οµοιογενές φύραµα. Στη συνέχεια, πωµατίζουµε το γυάλινο δοχείο, για να µην εξατµίζεται το µονοµερές, και το αφήνουµε για λίγο ώστε να γίνει η διαβροχή και η µερική διάλυση της σκόνης από το υγρό και να πλαστικοποιηθεί η µάζα του µείγµατος. Το φύραµα της ακρυλικής ρητίνης στην αρχή έχει αµµώδη σύσταση ή σύσταση χιονιού (α στάδιο: χιόνος), στη συνέχεια αποκτά σύσταση κολλώδη ή ινώδη, επειδή κατά την απόσπασή του από τα τοιχώµατα του δοχείου δηµιουργούνται µακριές ίνες (β στάδιο: ινώδες) και στο τέλος αποκτά τη σύσταση ζύµης, που µπορεί εύκολα να αποσπασθεί από τα τοιχώµατα του δοχείου χωρίς να αφήνει ίνες (γ στάδιο: ζυµώδες). Στην κατάσταση αυτή το φύραµα είναι έτοιµο για το στιβαγµό του στο έγκλειστρο. 2) εύτερη µέθοδος Η µέθοδος αυτή µπορεί να χαρακτηρισθεί και σαν τεχνική ξηρής τοποθέτησης. Κατά τη µέθοδο αυτή το πολυµερές απλώνεται ξερό µέσα στο έγκλειστρο σ αρκετή όµως ποσότητα, έτσι που να µπορεί να αποδοθεί το σχήµα της αποκατάστασης, και στη συνέχεια προστίθεται µε σταγονόµετρο σε σταγόνες το µονοµερές µέχρι να κορεσθεί η µάζα του υλικού. Ύστερα, το έγκλειστρο δονείται για να διαβραχούν και τα κατώτερα στρώµατα του πολυµερούς και, αν υπάρχει περίσσεια µονοµερούς, προσθέτουµε σταδιακά σκόνη πολυµερούς ώστε να απορροφηθεί όλη η περίσσεια του υγρού. 3) Τρίτη µέθοδος Κατά τη µέθοδο αυτή, βάζουµε σε µια γυάλινη πλάκα µια µικρή ποσότητα σκόνης πολυµερούς, στην οποία προσθέτουµε µε σταγονόµετρο κατά σταγόνες το µονοµερές σε τόση ποσότητα ώστε να κορεσθεί το πολυµερές. Η µάζα αυτή του υλικού που έχει κοκκώδη υφή 26

27 µε µια σπάθη τοποθετείται στο έγκλειστρο και δονείται για να διευθετηθεί στη θέση της. Αντίδραση πολυµερισµού Η αντίδραση του πολυµερισµού των θερµοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών είναι εξώθερµη, δηλαδή κατά την αντίδραση εκλύεται θερµότητα που έχει σαν συνέπεια τη σηµαντική επιτάχυνση του πολυµερισµού. Η έκλυση της θερµότητας αυτής συµβαίνει απότοµα όταν η θερµοκρασία της µάζας της ρητίνης υπερβεί τους 70 o C. Η θερµοκρασία µέσα στη µάζα της ρητίνης γίνεται σ αυτήν την περίπτωση µεγαλύτερη και από τη θερµοκρασία του εγκλείστρου και από τη θερµοκρασία της γύψου εγκλειστρώσεως. Η έκλυση της θερµότητας αυτής διαρκεί µόνο λίγο και στο διάστηµα αυτό πραγµατοποιείται το µεγαλύτερο µέρος του πολυµερισµού. Η ταχύτητα της εξώθερµης αντίδρασης εξαρτάται άµεσα από την ταχύτητα αύξησης της θερµοκρασίας του εγκλείστρου. Έτσι π.χ. εν έγκλειστρο εµβυθιστεί σε νερό θερµοκρασίας 30 ο C και η θερµοκρασία του νερού ανεβαίνει κατά 1 ο C σε κάθε λεπτό της ώρας, σε µια ώρα η θερµοκρασία του νερού θα φτάσει στους 90 ο C ενώ η θερµοκρασία της ρητίνης θα βρίσκεται ακόµη στους 70 ο C. Η καθυστέρηση αυτή στην ύψωση της θερµοκρασίας της ρητίνης οφείλεται στη χαµηλή θερµική αγωγιµότητα της γύψου εγκλειστρώσεως. Ύστερα όµως από 10 λεπτά που η θερµοκρασία του νερού θα φτάσει στους 100 ο C, η θερµοκρασία στη µάζα της ρητίνης ανεβαίνει απότοµα και µπορεί να φτάσει και τους 150 ο C (διάγραµµα 1) εξαιτίας της απότοµης έκλυσης θερµότητας που συµβαίνει όταν η θερµοκρασία της ρητίνης βρίσκεται µεταξύ ο C. Στη συνέχεια, µέσα σε λίγα λεπτά της ώρας η θερµοκρασία της ρητίνης κατεβαίνει στους 100 ο C και εξισώνεται η θερµοκρασία της µε τη θερµοκρασία του νερού που βράζει. 27

28 Αυτή η απότοµη άνοδος της θερµοκρασίας της ρητίνης είναι το αποτέλεσµα της εξώθερµης αντίδρασης και στο διάστηµα αυτό πραγµατοποιείται περίπου το 95% του πολυµερισµού. Το διάστηµα αυτό χρονικά είναι περίπου 10 λεπτά της ώρας. Η µεγάλη αύξηση της θερµοκρασίας της ρητίνης επηρεάζει τις φυσικές ιδιότητες του υλικού. Έτσι, όταν ο πολυµερισµός πραγµατοποιηθεί σε υψηλή θερµοκρασία, το υλικό που προκύπτει έχει µικρότερη αντοχή στην κάµψη και µικρότερη σκληρότητα και ογκοµετρική σταθερότητα, απ αυτήν που θα είχε αν ο πολυµερισµός γινόταν σε χαµηλή θερµοκρασία. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τον πολυµερισµό, σε υψηλή θερµοκρασία δηµιουργούνται βραχείες µοριακές αλυσίδες, πράγµα που µειώνει την ανθεκτικότητα και τη σκληρότητα του υλικού. Ακόµη η απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας της µάζας της ρητίνης δηµιουργεί πόρους στο υλικό. Η πόρωση αυτή δηµιουργείται και από την εξαέρωση του µονοµερούς που υπάρχει ελεύθερο στη µάζα της ρητίνης. II. Πολυµερισµός των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών Η χηµική σύνθεση των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών είναι ίδια µε τη σύνθεση των θερµοπολυµεριζοµένων, µόνο που στις αυτοπολυµεριζόµενες ρητίνες υπάρχει και µια επιπλέον χηµική ουσία, ένας επιταχυντής (accelerator). Ο επιταχυντής είναι στις περιπτώσεις αυτές ο παράγοντας που κυρίως προκαλεί τη διάσπαση του υπεροξειδίου στη θερµοκρασία του δωµατίου. Σαν επιταχυντές, που περιέχονται µέσα στο µονοµερές, χρησιµοποιούνται τριτοταγείς αµίνες, σουλφονικά οξέα ή και άλατα των σουλφονικών οξέων. Ένας πολύ συνηθισµένος επιταχυντής είναι η διµεθυλοπαρατολουϊδίνη. Μέσα στο µονοµερές (υγρό) προστίθενται σε ορισµένες περιπτώσεις ορισµένες ουσίες, οι πλαστικοποιητές, που αυξάνουν την πλαστικότητα του πολυµεριζόµενου υλικού. Αυτοί πολλές φορές προστίθενται στη σκόνη αντί στο υγρό. Οι πλαστικοποιητές είναι εστέρες χαµηλού µοριακού βάρους, όπως ο φθαλικός διβουτυλεστέρας: 28

29 Στις περιπτώσεις που απαιτείται η σύνθεση µιας ακρυλικής ρητίνης µε σταυροειδή σύνδεση, τότε µέσα στο υγρό προστίθενται ακόµη, σε αναλογία 2-25%, ενώσεις του τύπου αλυλοµεθακρυλική γλυκόλη: Στην περίπτωση των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών, ο πολυµερισµός πραγµατοποιείται µε τους ίδιους ακριβώς µηχανισµούς όπως και των θερµοπολυµεριζοµένων. Η µόνη διαφορά έγκειται στον τρόπο διασπάσεως του καταλύτη που περιέχεται στο πολυµερές και των δύο τύπων ρητινών. Ενώ δηλαδή, στις θερµοπολυµεριζόµενες ρητίνες η διάσπαση του καταλύτη γίνεται µε την επίδραση της θερµότητας, στις ψυχρά πολυµεριζόµενες η διάσπαση του καταλύτη πραγµατοποιείται µε την επίδραση ενός χηµικού παράγοντα, του επιταχυντή, που, όπως είδαµε, συνήθως είναι µια τριτοταγής αµίνη. Η ανάµειξη του µονοµερούς µε το πολυµερές στις αυτοπολυµεριζόµενες ακρυλικές ρητίνες γίνεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στις θερµοπολυµεριζόµενες. Μόνο που στις αυτοπολυµεριζόµενες ρητίνες ο πολυµερισµός αρχίζει ακόµη από το σχηµατισµό της ζύµης και σε 3,5 έως 4,5 λεπτά από την ανάµειξη του µονοµερούς µε το πολυµερές έχει τελειώσει το στάδιο της ζύµης, ενώ ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τον πολυµερισµό των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά της ώρας, ανάλογα µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Αύξηση της θερµοκρασίας επιταχύνει σηµαντικά το χρόνο του πολυµερισµού. Οι φυσικές ιδιότητες των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών βελτιώνονται και γίνονται όµοιες µε των θερµοπολυµεριζοµένων, αν το υλικό ύστερα από παραµονή 2,5 ωρών στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος υποβληθεί σε βρασµό για 1/2 έως 1 ώρα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ακόµη ότι στις αυτοπολυµεριζόµενες ακρυλικές ρητίνες η απόδοση της αντίδρασης του πολυµερισµού είναι αισθητά µικρότερη από ό,τι στις θερµοπολυµεριζόµενες. Στην περίπτωση αυτή, το µονοµερές που δεν πολυµερίζεται, και είναι στις αυτοπολυµεριζόµενες περισσότερο από όσο είναι στις θερµοπολυµεριζόµενες, ενεργεί σαν πλαστικοποιητής. Η απόδοση της αντίδρασης πολυµερισµού κυµαίνεται από 76,3%- 93,2% ανάλογα µε το υλικό. Η απόδοση αυτή είναι σταθερή και δεν µεταβάαλλεται µε την αύξηση του µονοµερούς στο µείγµα. Η αύξηση όµως της περιεκτικότητας του µονοµερούς στο µείγµα συνεπάγεται 29

30 αντίστοιχα και µια σηµαντική αύξηση του ποσού της εκλυόµενες θερµότητας. Η αύξηση της ποσότητας του µονοµερούς στο µείγµα δεν επηρεάζει µόνο το ποσό της εκλυόµενης θερµότητας αλλά και την ταχύτητα της αντίδρασης του πολυµερισµού (όσο µεγαλύτερη ποσότητα µονοµερούς, τόσο ταχύτερη η αντίδραση του πολυµερισµού), ιδιαίτερα στα τελευταία του στάδια, αλλά και τόσο µεγαλύτερη γίνεται η αύξηση της θερµοκρασίας του µείγµατος. Όµως η αύξηση της θερµοκρασίας του µείγµατος του αυτοπολυµεριζοµένου µεθακρυλικού µεθυλίου αποβαίνει σε βάρος των καλών µηχανικών ιδιοτήτων της ρητίνης και θα πρέπει να αποφεύγεται, µε το να µην δηµιουργούµε λεπτόρρευστα φυράµατα εξαιτίας αυξηµένου ποσοστού µονοµερούς ή, αν µας είναι απαραίτητη η δηµιουργία λεπτόρρευστου φυράµατος, τότε να φροντίζουµε για γρήγορη απαγωγή, των ποσών της θερµότητας ώστε να αποφεύγεται η µεγάλη αύξηση της θερµοκρασίας του µείγµατος. ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΠΤΗΣΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ) ΘΕΡΜΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ a. Μέθοδος βραδείας όπτησης Η µέθοδος της βραδείας όπτησης της θερµοπολυµεριζόµενης ακρυλικής ρητίνης γίνεται µε την τοποθέτηση του εγκλείστρου µέσα σε νερό θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, και µέσα σε διάστηµα 30 λεπτών, ανυψώνεται η θερµοκρασία του νερού στους 65 ο -73 ο C, και το έγκλειστρο µέσα στο νερό διατηρείται για 9-12 ώρες στην παραπάνω θερµοκρασία. b. Μέθοδος ταχείας όπτησης Κατά τη µέθοδο αυτή το έγκλειστρο τοποθετείται µέσα σε νερό θερµοκρασίας περιβάλλοντος, του οποίου στη συνέχεια η θερµοκρασία ανεβαίνει µέσα σε µισή ώρα στους 65 ο -70 ο C, όπου και διατηρείται για µιάµιση ώρα. Ύστερα η θερµοκρασία υψώνεται στους 100 ο C και αρχίζει το νερό να βράζει. Στην κατάσταση αυτή του βρασµού διατηρείται το έγκλειστρο για µισή ώρα για την ολοκλήρωση του πολυµερισµού. Η µέθοδος αυτή δεν είναι τόσο ασφαλής σε σύγκριση µε τη µέθοδο της βραδείας όπτησης. 30

31 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ a. Συστολή του πολυµερισµού Η πυκνότητα του µονοµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου είναι 0,945g/cm 3 στους 20 ο C ενώ του πολυµερούς είναι 1,16-1,18g/cm 3. Η αύξηση αυτή της πυκνότητας του πολυµερούς γίνεται κατά τον πολυµερισµό και αντιστοιχεί σε ελάττωση του όγκου κατά 21% περίπου. εδοµένου ότι η αναλογία πολυµερούς (σκόνη) προς το µονοµερές (υγρό) κατά την ανάµειξη για την Παρασκευή οδοντριατρικών πολυµερών (πολυµεθακρυλικού µεθυλίου και ακρυλικού πολυβινυλίου) είναι 3 προς 1, η ελεύθερη συστολή κατ όγκο στις ρητίνες αυτές είναι 6%-7% περίπου. Η αντίστοιχη τιµή στις εποξειδικές ρητίνες είναι µικρότερη και δεν ξεπερνά το 2%. b. Προσρόφηση νερού και διαλυτότητα Οι ακρυλικές ρητίνες προσροφούν νερό όταν εµβαπτισθούν σ αυτό. Η προσρόφηση του νερού από τις ακρυλικές ρητίνες εξαρτάται από το µοριακό τους βάρος και είναι αντιστρόφως ανάλογη µ αυτό. Ακόµα η προσρόφηση νερού είναι ανεξάρτητη από τη θερµοκρασία, τουλάχιστον για θερµοκρασίες από 0 µέχρι 60 ο περίπου. Η προσρόφηση του νερού από τις ακρυλικές ρητίνες προκαλεί αύξηση των διαστάσεών τους. Η µεταβολή των διαστάσεων είναι αµφίδροµη. Η εναλλασσόµενη διαβροχή και αποξήρανση του υλικού προκαλεί αντίστοιχη διαστολή και συστολή του. Αυτό σηµαίνει ότι οι οδοντοστοιχίες, όταν αφαιρούνται από το στόµα και αφήνονται σε ξηρό περιβάλλον, υφίστανται συστολή ενώ µακροχρόνια παραµονή της οδοντοστοιχίας σε ξηρό περιβάλλον µπορεί να προκαλέσει και στρέβλωσή της. Γι αυτό το λόγο όταν οι οδοντοστοιχίες αφαιρούνται από το στόµα πρέπει να διατηρούνται µέσα σε νερό. Οι διάφορες συνθετικές ρητίνες παρουσιάζουν διαφορετική προσροφητική ικανότητα. Οι ρητίνες του πολυµεθακρυλικού µεθυλίου παρουσιάζουν σχετικά υψηλή προσφοφητικότητα που φτάνει µέχρι 0,3-0,4%, ενώ στις πολυβινυλικές ακρυλικές ρητίνες, το πολυστηρένιο και τις εποξειδικές ρητίνες η προσροφητικότητα είναι περίπου 0,1%. Όσον αφορά τη διαλυτότητα των ακρυλικών ρητινών στο νερό, αυτή είναι ελάχιστη και µπορεί να φτάσει το 0,1% µετά από παραµονή του υλικού για µια εβδοµάδα σε απεσταγµένο νερό. Οι επιτρεπόµενες ανώτερες τιµές προσροφητικότητας και διαλυτότητας, σύµφωνα µε την προδιαγραφή αρ. 12 της A.D.A., είναι για την προσροφητικότητα 0,45χιλ. κατά τετραγωνικό εκατοστόµετρο και για τη διαλυτότητα 0,01 χιλ. κατά τετραγωνικό εκατοστόµετρο. 31

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ Χρησιμοποιούμενα αποτυπωτικά υλικά. Κριτήρια εκλογής αποτυπωτικών υλικών. Τεχνικές αποτύπωσης. Κλινικές εφαρμογές. Φ. Νικολοπούλου MD, DDS,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Β εξαµήνου ΑΡ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ, DO, MPhil, cphd. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Εβδοµάδα ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή προϊόντος Το Luxatemp Star είναι µια αυτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και όψεων. Το 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Με βάση θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Roeko 12,29 17,87 7,04 11,87 17,26 6,83 7,30 64,01 14,40 60,90 13,70 9,87 7,52 10,39 26,73 24,62 17,22 23,41 16,38

Roeko 12,29 17,87 7,04 11,87 17,26 6,83 7,30 64,01 14,40 60,90 13,70 9,87 7,52 10,39 26,73 24,62 17,22 23,41 16,38 Roeko 221 11,87 12,29 6,83 7,04 17,26 17,87 9,61 9,82 60,90 64,01 7,30 7,52 9,87 10,39 13,70 14,40 16,38 25,20 17,22 26,73 23,41 24,62 224 Υλικά καταγραφής δείξεως Protobite hard Αποτυπωτικό υλικό βυνιλοπολυσιλοξάνης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές ταχείας- βραδείας αρτοποίησης στην παραγωγή άρτων & αρτοσκευασμάτων

Τεχνικές ταχείας- βραδείας αρτοποίησης στην παραγωγή άρτων & αρτοσκευασμάτων Τεχνικές ταχείας- βραδείας αρτοποίησης στην παραγωγή άρτων & αρτοσκευασμάτων Μιχάλης Ορεστίδης Τεχνολόγος Τροφίμων-Σύμβουλος Τεχνολογίας & Καινοτομίας Σιτάρι Μαλακό σιτάρι (Triticum Vulgare) : δίνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σαπούνι Θεωρητικό μέρος Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). Το άλας αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Άσκηση1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε με μια γραμμή την ανεξάρτητη και με δύο την εξαρτημένη μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 271301

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 271301 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 271301 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Κατασκευάστηκε προκείμενου να μιμηθεί το φυσικό γρασίδι Ηπρώτη τεχνητή επιφάνεια εμπορεύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 01 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ Ο Richard Buckminster Fuller μελέτησε το μελίσσι, τα δίχτυα ψαρέματος και άλλα δίκτυα για να δημιουργήσει το γεωδαιτικό θόλο: ελαφρύς, εύκολος στην κατασκευή και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ZETALABOR 5 kg + 2 INDURENT GEL 60 ml Εργαστηριακή σιλικόνη τύπου C, κατάλληλη για κλειδιά, ντουμπλάρισμα οδοντοστοιχιών, κλειδιά για προσωρινές, κλπ ELITE ROCK FAST 3 kg bag ακριβείας. Ταχεία πήξη για

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ ΘΩΜΑΪΣ ΡΟΜΠΑ Αθήνα 2007 Παιχνίδι : σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης των παιδιών. Μέσω αυτού: διασκεδάζουν, ασκούνται εκτονώνονται αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ εσµός Υδρογόνου 1) Τι ονοµάζεται δεσµός υδρογόνου; εσµός ή γέφυρα υδρογόνου : είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακού δεσµού διπόλου-διπόλου,

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα