Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. «Οπτική & Όραση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. «Οπτική & Όραση»"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» «Μαθηματικό μοντέλο της εξομάλυνσης που επιφέρει το επιθήλιο στην ελεύθερη επιφάνεια του κερατοειδή» Ανδρουλάκης Αντώνης Επιβλέπων : κος. Μιχάλης Ταρουδάκης Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2006

2 Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» «Μαθηματικό μοντέλο της εξομάλυνσης που επιφέρει το επιθήλιο στην ελεύθερη επιφάνεια του κερατοειδή» Ανδρουλάκης Αντώνης Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως μέρος των υποχρεώσεων για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτική και Όραση» και παρουσιάστηκε στη Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τους : 1. Ταρουδάκη Μιχάλη 2. Γκίνη Χαρίλαο 3. Παλλήκαρη Ιωάννη Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2006

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύμβουλο καθηγητή μου, Αναπληρωτή καθηγητή Μιχάλη Ταρουδάκη, ο οποίος μου παρείχε την άρτια επιστημονική καθοδήγηση για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας καθώς και τους κυρίους Ιωάννη Παλλήκαρη και Χαρίλαο Γκίνη για την συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή. Επιπρόσθετα, τον Άρη Παλλήκαρη για την σημαντική βοήθεια του σε κάθε επιστημονικό πρόβλημα που είχα να αντιμετωπίσω, καθώς επίσης και τους συναδέλφους μου μεταπτυχιακούς φοιτητές για την ηθική συμπαράσταση τους. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω την οικογένεια μου για την οικονομική, συναισθηματική βοήθεια που μου παρείχαν κατά την διάρκεια των σπουδών μου.

4 Περίληψη Το επιθήλιο του κερατοειδούς έχει την ικανότητα να διορθώσει σε ένα μεγάλο βαθμό τις γεωμετρικές ανωμαλίες που μπορούν να προκύψουν πάνω στην επιφάνεια του κερατοειδούς από μικροτραυματισμούς ή από διαθλαστικές επεμβάσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για τον υπολογισμό της ελεύθερης επιφάνειας του κερατοειδή όταν είναι γνωστή η γεωμετρία του υποστρώματος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το οπτικό σύστημα του οφθαλμού και αναλυτική περιγραφή των οπτικών μέσων που το αποτελούν. Μετά από εκτεταμένη αναφορά των διαθλαστικών σφαλμάτων των οφθαλμών, αναλύεται ιστολογικά ο κερατοειδής για να κατανοηθεί η σημασία του σαν οπτικό στοιχείο. Γίνεται επίσης αναφορά στις διαθλαστικές επεμβάσεις με Excimer laser που χρησιμοποιούνται για την διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων και στην επουλωτική δραστηριότητα του επιθηλίου. Το τέλος του κεφαλαίου εστιάζεται στην ανασκόπηση του προβλήματος της ύπαρξης μαθηματικού μοντέλου το οποίο προβλέπει το σχήμα της ελεύθερης επιφάνειας του κερατοειδή δεδομένου του σχήματος του υπό-επιθηλιακού στρώματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του μαθηματικού μοντέλου της επιθηλιοποίησης του κερατοειδή. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η χρησιμοποίηση του πειραματικού μοντέλου του οφθαλμού του κουνελιού στο οποίο προκλήθηκαν γνωστές ανωμαλίες με τη χρησιμοποίηση ενός Excimer laser. Μετά από την επουλωτική δράση του επιθηλίου του κερατοειδή (6 μήνες), αναπτύσσεται η λήψη ιστολογικών εικόνων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση τόσο του στρώματος όσο και του επιθηλίου. Η γνώση των καμπύλων του επιθηλίου και του στρώματος καθώς και η εφαρμογή της θεωρίας γραμμικών συστημάτων συντελούν στη προσέγγιση ενός χαμηλής διέλευσης φίλτρου το οποίο περιγράφει την επιθηλιοποίηση του κερατοειδή μετά από την δημιουργία ανωμαλιών στο υπό-επιθηλιακό στρώμα.

5 Στα δύο τελευταία κεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου της επιθηλιοποίησης καθώς και τα συμπεράσματα που απορρέουν από την παραπάνω μελέτη.

6 ABSTRACT The epithelium of cornea has the ability to correct in a large degree the geometrical abnormalities in the surface of the stroma of the cornea that can result from uncritical harm or from refractive interventions. The aim of the present study is the derivation of an algorithm that calculates the geometry of the free surface of the cornea when the geometry of the stromal sub layer is already known. In the first chapter, the optical system of the eye is described and an analytical description of the optical means that constitutes the optical system follows. After an extensive report of the refractive errors of the eye, a histological analysis of the cornea is presented in order to illustrate its importance as an optical element. Further more, the refractive surgery techniques using Excimer laser for the correction of refractive errors are discussed as well as the wound healing recovery of the epithelium. Finally, the end of the chapter is focused in the existence of a mathematical model which predicts the shape of the free surface of cornea when the shape of the surface of the stroma is known. In the second chapter, the methodology for the calculation of a mathematical model for the epithelization of cornea is developed. Specifically, we report the use of an experimental model that refers to a rabbit s eye, on which we have caused known abnormalities using an Excimer laser. After 6 months, a period over which the epithelial recovery activation is fulfilled, histological photos of the epithelium of cornea were taken and used for the analysis of the stroma as well as the analysis of the free surface of the epithelium of cornea. When the shape of the surface of the above layers are known, linear systems theory results in the approximation of a low pass filter that describes the epithelization of cornea after causing abnormalities in the surface of the stroma of the cornea. In the last two chapters, the results of the model that describe the epithelium recovery as well as the conclusions that result from this work are presented.

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού Διαθλαστικά σφάλματα Ο κερατοειδής σαν οπτικό στοιχείο Διαθλαστική χειρουργική με Excimer laser Εισαγωγή Ο μηχανισμός της εκρηκτικής φωτοαποδόμησης Φωτοδιαθλαστικές επεμβάσεις...15 i) Επιφανειακή φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή PRK...15 ii) LASIK...16 iii) Epi-Lasik Επουλωτική δραστηριότητα του επιθηλίου...16 α) Αρχική φάση...17 β) Φάση μετανάστευσης και προσκόλλησης...18 γ) Ο Πολλαπλασιασμός των επιθηλιακών κυττάρων Ανασκόπηση πεδίου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ακτινοβόληση οφθαλμών κουνελιών Θυσία ζώων-λήψη κερατοειδών-οπτική μικροσκοπία Ψηφιοποίηση εικόνων και προσαρμογή αριθμητικών δεδομένων Ανάλυση Μοντελοποίηση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...50 Παράρτημα Ι...54 Παράρτημα ΙΙ...56 Κώδικες MATLAB...56 Βιβλιογραφία...65

8 Λίστα Σχημάτων Σχήμα 1.1. Σχηματική αναπαράσταση του οπτικού συστήματος του οφθαλμού σε εγκάρσια τομή Εικόνα 1.2. Προσέγγιση μεγέθους και σχήματος κερατοειδούς...3 Σχήμα 1.3. Σχηματική αναπαράσταση ενός μυωπικού οφθαλμού Σχήμα 1.4. Σχηματική αναπαράσταση ενός υπερμετρωπικού οφθαλμού....5 Σχήμα 1.5. Σχηματική αναπαράσταση του αστιγματισμού και του κύκλου ελάχιστης σύγχυσης....6 Σχήμα 1.6. Σύγκριση μεταξύ ενός οφθαλμού που περιλαμβάνει εκτροπές και ενός ιδεατού Σχήμα 1.7. Σχηματική αναπαράσταση της σφαιρικής εκτροπής...7 Σχήμα 1.8. Σχηματική αναπαράσταση της κόμης...8 Σχήμα 1.9. Σχηματική αναπαράσταση της ιστολογικής δομής του κερατοειδούς...9 Σχήμα Ινοβλάστες και οι σχέση τους με τα διαφορετικά στρώματα κολλαγόνου Εικόνα Ο μηχανισμός της εκρηκτικής φωτοαποδόμησης του κερατοειδή από την ακτινοβολία του Excimer laser...14 Εικόνα1.12. Διαγραμματική αντιπροσώπευση του σχηματισμού των νηματοποδιών (lamellipodia) και των ελασματοποδιών (filopodiastroma) 18 Σχήμα Διάγραμμα που αντιπροσωπεύει την επιθηλιακή πληγή του κερατοειδούς που θεραπεύεται από το σχηματισμό των ραφών Χ και Υ.20 Σχήμα Ο κερατοειδής ενός κουνελιού που έχει χτυπηθεί με το Wavelight Excimer Laser, μετά την πλήρη επιθηλιοποίηση Σχήμα Butterworth lowpass φίλτρο τάξης n = 2 με συχνότητα αποκοπής ίση με Σχήμα 2.2. Αξονες αναφοράς για την δειγματοληψίας...32 Σχήμα 2.3. Butterworth lowpass φίλτρο...33 Σχήμα 2.4. Μέτρο που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή των εικόνων από pixels σε mm. 33 Σχήμα 2.5. Απαλοιφή της καμπυλότητας του κερατοειδή..34 Σχήμα 2.6. Σχηματική αναπαράσταση της σχέσης εισόδου εξόδου ενός γραμμικού χρονικά αναλλοίωτου συστήματος.35 Σχήμα 2.7 Γραφική αναπαράσταση του φασματικού πλάτους συναρτήσει της ) χωρικής συχνότητας του σήματος xn ( ) = xn ( ) wn ( ) όπου x(n)= cos( ω 0n) με L=25 και n= Σχήμα 2.8 Γραφική αναπαράσταση του φασματικού πλάτους συναρτήσει της χωρικής συχνότητας με χρησιμοποίηση Hanning παραθύρου με L=25 και n= Σχήμα 2.9 Σχηματική αναπαράσταση ενός Hamming παράθυρου..39 Σχήμα 3.1 Περιοχές(Α,Β,C) στις οποίες έγιναν μετρήσεις με το τονόμετρο επαφής (tonopen) για το πάχος του κερατοειδή των κουνελιών..42

9 Σχήμα 3.2 Γραφική παράσταση του στρώματος, του επιθηλίου και του κατάλληλου κύκλου που διέρχεται από την καμπύλη του επιθηλίου 44 Σχήμα 3.3. Γραφική παράσταση του επιθηλίου και του στρώματος για την ίδια εικόνα έχοντας βγάλει την καμπυλότητα του κερατοειδή..44 Σχήμα 3.4. Γραφική παράσταση των DFT επιθηλίου και στρώματος καθώς επίσης και της συνάρτησης 1/f^n 45 Σχήμα 3.5. Γραφική παράσταση των DFT επιθηλίου και στρώματος καθώς επίσης και της συνάρτησης 1/exp(0.5*(f/n)^2) που έχουμε προσεγγίσει...45 Σχήμα 3.6. Γραφική παράσταση του διακριτού μετασχηματισμού Fourier του Butterworth φίλτρου που προέκυψε σε σύγκριση με το πλάτος του διακριτού μετασχηματισμού Fourier του φίλτρου που είχε προκύψει από την εξίσώση 1/f^n.49 Σχήμα 3.7. Γραφική παράσταση του διακριτού μετασχηματισμού Fourier του Butterworth φίλτρου που προέκυψε σε σύγκριση με το πλάτος του διακριτού μετασχηματισμού Fourier του φίλτρου που είχε προκύψει από την εξίσώση 1/exp(0.5*(f/n)^2)..49 Σχήμα 4.1. Το μηχάνημα υπερήχων Artemis...51 Σχήμα 4.2. Απεικόνιση κερατοειδούς με σύστημα υπερήχων υψηλής συχνότητας 2 μήνες μετά από επέμβαση LASIK.52 Σχήμα 4.3. Σχηματική αναπαράσταση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και των πραγματικών ανωμαλιών του υποστρώματος του.53

10 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1. Αποτελέσματα για την ΕΟΠ των οφθαλμών των κουνελιών...41 Πίνακας 2. Αποτελέσματα παχυμετρίας για τους κερατοειδείς των κουνελιών που είχαν δεχτεί φωτοαποδόμηση με κεφαλοουραίο προσανατολισμό...42 Πίνακας 3. Αποτελέσματα παχυμετρίας για τους κερατοειδείς των κουνελιών που είχαν δεχτεί φωτοαποδόμηση με κροταφoρινικό προσανατολισμό.. 42 Πίνακας 4. Αποτελέσματα για τον συντελεστή και το λάθος προσέγγισης της εξίσωσης (23) για τις εικόνες που είχαν δεχτεί φωτοαποδόμηση με κεφαλοουραίο προσανατολισμό Πίνακας 5. Αποτελέσματα για τον συντελεστή και το λάθος προσέγγισης της εξίσωσης (23) για τις εικόνες που είχαν δεχτεί φωτοαποδόμηση με κροταφορινικό προσανατολισμό...45 Πίνακας 6. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τον συντελεστή και το λάθος προσέγγισης της εξίσωσης (24) για τις εικόνες που είχαν δεχτεί φωτοαποδόμηση με κεφαλοουραίο προσανατολισμό Πίνακας 7. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τον συντελεστή και το λάθος προσέγγισης της εξίσωσης (24) για τις εικόνες που είχαν δεχτεί φωτοαποδόμηση με κροταφορινικό προσανατολισμό...46 Πίνακας 8. Αποτελέσματα για τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της απόκλισης του στρώματος και του επιθηλίου για την εξίσωση 1/f^n Πίνακας 9. Αποτελέσματα για τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της απόκλισης του στρώματος και του επιθηλίου για την εξίσωση 1/exp(0.5*(f/n)^2)...47

11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το επιθήλιο του κερατοειδή έχει την ικανότητα να καλύπτει κατά ένα μεγάλο μέρος τις γεωμετρικές ανωμαλίες της επιφάνειας του κερατοειδή. Η ικανότητα αυτή του επιθηλίου, έχει συνδεθεί με την αλλαγή της λειτουργικής οπτικής ζώνης σε επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής με χρήση Excimer laser 1,2,3. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου βασιζόμενο στην επεξεργασία χωρικών σημάτων για τον υπολογισμό του τελικού σχήματος της επιφάνειας του κερατοειδή, μετά την επιθηλιοποίηση, όταν είναι γνωστή η γεωμετρία του υποστρώματος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται. 1.2 Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού Η λειτουργία της ανθρώπινης όρασης στηρίζεται στη δημιουργία ενός ευκρινούς ειδώλου στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Την επιμέλεια της δημιουργίας του ειδώλου αυτού έχει το οπτικό σύστημα του. Η οργάνωση των οπτικών μέσων του οφθαλμού έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η διάδοση του ορατού φωτός σε πολύ χαμηλά επίπεδα σκέδασης 4,5 ενώ η γεωμετρία των οπτικών μέσων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει το σχηματισμό ευκρινούς ειδώλου στον αμφιβληστροειδή με σχετικά χαμηλές εκτροπές 6,7. Ο ανθρώπινος οφθαλμός έχει κατά μέσο όρο διάμετρο 24 mm. Το φυσιολογικό μήκος του προσθοπίσθιου άξονα κυμαίνεται μεταξύ 21 mm και 26 mm. To μήκος αυτό είναι μικρότερο εάν ο οφθαλμός είναι υπερμετρωπικός, ενώ είναι μεγαλύτερο, εάν είναι μυωπικός. Η εγκάρσια κάθετη διάμετρος έχει μικρότερες διακυμάνσεις. Η γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας των τμημάτων που συνθέτουν το οπτικό σύστημα του οφθαλμού, καθώς και οι βασικές γνώσεις της γεωμετρικής οπτικής, επιβάλλονται για την κατανόηση της διαθλαστικής λειτουργίας του οφθαλμού. 1

12 Ο οφθαλμός, αποτελεί ένα οπτικό ισοδύναμο μιας συνηθισμένης φωτογραφικής μηχανής, και αυτό γιατί διαθέτει σύστημα φακών, σύστημα μεταβλητού διαφράγματος (την κόρη) και τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, που αντιστοιχεί με το φωτογραφικό φιλμ. Έτσι, το οπτικό σύστημα του οφθαλμού μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τέσσερις διαθλαστικές επιφάνειες (Σχήμα:1.1). Σχήμα 1.1. Σχηματική αναπαράσταση του οπτικού συστήματος του οφθαλμού σε εγκάρσια τομή. α,β: πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή αντίστοιχα, γ: ίριδα, δ,ε: πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κρυσταλοειδούς φακού αντίστοιχα, και στ: αμφιβληστροειδής. Η πρώτη διαθλαστική επιφάνεια πάνω στην οποία προσπίπτουν οι εισερχόμενες στον οφθαλμό φωτεινές ακτίνες είναι η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή (α), η οποία έχει περίπου ελλειψοειδές 8 σχήμα. Η επόμενη διαθλαστική επιφάνεια είναι η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή (β), η οποία μπορεί να προσομοιωθεί με σφαίρα. Το πάχος του κερατοειδή, in vivo, είναι κατά μέσο όρο 0,54 mm στο κέντρο ενώ στην περιφέρεια αυξάνεται και φτάνει μέχρι από 0,65 ως 1,0 mm περίπου. Ο δείκτης διάθλασης του είναι περίπου 1,376. Στους ενήλικες, ο οριζόντιος άξονας του κερατοειδή είναι περίπου 11,7 mm ενώ ο κάθετος 10,6 mm (σχήμα1.2). Ανάμεσα στον κερατοειδή και την ίριδα υπάρχει ο πρόσθιος θάλαμος, που περιέχει υδατοειδές υγρό και έχει περίπου τον ίδιο δείκτη διάθλασης (n=1,336) με τον κερατοειδή. Η ίριδα (γ) που ακολουθεί, λειτουργεί σαν 2

13 διάφραγμα και καθορίζει την ποσότητα του φωτός που θα περάσει και θα φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Εικόνα 1.2. Προσέγγιση μεγέθους και σχήματος κερατοειδούς. Μεταξύ της οπίσθιας επιφάνεια της ίριδας και της πρόσθιας επιφάνειας του υαλοειδούς σώματος βρίσκεται ο κρυσταλοειδής φακός, που το πρόσθιο μέρος του (δ) αποτελεί την τρίτη διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλμού. Ο οπτικός ρόλος του είναι η ρύθμιση τις συνολικής διοπτρικής ισχύος του οφθαλμού προκειμένου να γίνεται δυνατή η ευκρινής απεικόνιση τόσο των μακρινών όσο και των κοντινών αντικειμένων (λειτουργία της προσαρμογής) 9. Ο φακός του οφθαλμού έχει σχήμα αμφίκυρτο ενώ ο δείκτη διάθλασης του δεν είναι ομοιογενής σε όλο το φακό, είναι μεγαλύτερος στο κέντρο του περίπου 1,406, ενώ μειώνεται καθώς πορευόμαστε προς την περιφέρεια. Αυτή η ανομοιομορφία του δείκτη διάθλασης του φακού έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή και συνεχή διάθλαση των εισερχόμενων ακτινών στον οφθαλμό, μειώνοντας έτσι τις σφαιρικές εκτροπές 10. Το πάχος του κρυσταλλοειδούς σε κατάσταση μη προσαρμογής είναι περίπου 3,6 mm στο κέντρο, όμως αυτό αλλάζει όταν το άτομο προσαρμόζει. Η τελευταία διαθλαστική επιφάνεια στην προσέγγισή μας θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι το οπίσθιο μέρος του φακού (ε). 3

14 Το υαλοειδές είναι το αμέσως επόμενο οπτικό τμήμα και είναι μία διαφανής ζελατινώδη ουσία που γεμίζει ολόκληρη την πίσω από το φακό κοιλότητα του βολβού (n=1,337). Ο αμφιβληστροειδής (στ), που είναι ο σπουδαιότερος χιτώνας του ματιού βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος του οφθαλμού. Αποτελείται από τα κωνία, που είναι υπεύθυνα για την χρωματική όραση και τα ραβδία, που είναι κυρίως υπεύθυνα για την όραση σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Η βασική λειτουργία του αμφιβληστροειδή είναι η μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε φωτεινό ερέθισμα Διαθλαστικά σφάλματα Η σωστή λειτουργία του οπτικού συστήματος του οφθαλμού κρίνεται από την επίτευξη ευκρινούς ειδώλου πάνω στον αμφιβληστροειδή. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω, θα πρέπει η συνολική διοπτρική ισχύ του οφθαλμού να προκαλεί την κατάλληλη σύγκλιση των ακτινών, έτσι ώστε αυτές να εστιάζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή. Το να δημιουργηθεί ευκρινές είδωλο πάνω στον αμφιβληστροειδή, δεν είναι πάντα εφικτό και ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι τα σφάλματα που παρουσιάζονται. Τα κυριότερα διαθλαστικά σφάλματα είναι τα ακόλουθα: α) Μυωπία Είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία όλες οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται παράλληλα προς τον οπτικό άξονα του οφθαλμού συγκλίνουν μετά την διάθλασή τους, μπροστά από τον αμφιβληστροειδή (σχήμα 1.3). Έτσι οι ακτίνες αφού έρθουν σε σύγκλιση, φτάνουν στον αμφιβληστροειδή αποκλίνουσες. Η ύπαρξη της μυωπίας μπορεί να οφείλεται στη μεγάλη διαθλαστική δύναμη του οπτικού συστήματος (κερατοειδής, φακός), στο μεγάλο αξονικό μήκος του ματιού, ή ακόμα και σε συνδυασμό των παραπάνω. 4

15 Σχήμα 1.3. Σχηματική αναπαράσταση ενός μυωπικού οφθαλμού. Παρατηρούμε ότι οι ακτίνες που εισέρχονται στον οφθαλμό συγκλίνουν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή. β) Υπερμετρωπία Στην υπερμετρωπία οι ακτίνες που εισέρχονται παράλληλα μέσα στο μάτι δεν εστιάζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή, αλλά τον συναντούν πριν ακόμα σχηματιστεί η εστία (σχήμα 1.4). Η ύπαρξη της υπερμετρωπίας μπορεί να οφείλεται στη μικρή διαθλαστική δύναμη του οπτικού συστήματος (κερατοειδής, φακός), στο μικρό αξονικό μήκος του ματιού, ή σε συνδυασμό τους. Σχήμα 1.4. Σχηματική αναπαράσταση ενός υπερμετρωπικού οφθαλμού. Οι ακτίνες που εισέρχονται παράλληλα στον οφθαλμό εστιάζουν πίσω από τον αμφιβληστροειδή. γ) Αστιγματισμός Στον αστιγματισμό, η διαθλαστική ισχύς του οφθαλμού δεν είναι ίδια σε όλους τους μεσημβρινούς με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εστίαση όλων των εισερχόμενων ακτινών σε ένα σημείο (Σχήμα 1.5). Η βασική αιτία 5

16 ύπαρξης του αστιγματισμού είναι η ανομοιομορφία του σχήματος του κερατοειδή. Στον αστιγματικό οφθαλμό ο κερατοειδής δεν είναι σφαιρικός, με αποτέλεσμα ο κάθε μεσημβρινός να έχει διαφορετική ακτίνα καμπυλότητας (άρα και διαφορετική διαθλαστική ισχύ). Επομένως έχουμε δύο κύριους μεσημβρινούς, όπου στον ένα υπάρχει μια μέγιστη ενώ στον άλλο μια ελάχιστη διαθλαστική ισχύ. Σχήμα Σχηματική αναπαράσταση του αστιγματισμού και του κύκλου ελάχιστης σύγχυσης. Οι ακτίνες που εισέρχονται στο εσωτερικό του οφθαλμού σκεδάζονται από τους δυο μεσημβρινούς (οριζόντιο και κάθετο) δ) Εκτροπές υψηλής τάξης Εκτός από τις παραπάνω συνηθισμένες διαθλαστικές ανωμαλίες, υπάρχουν και οι εκτροπές υψηλής τάξης. Στις εκτροπές αυτές, οι ακτίνες που εισέρχονται στον οφθαλμό, εστιάζονται μπροστά ή πίσω από τον αμφιβληστροειδή, με αποτέλεσμα να μην γίνεται εφικτή η δημιουργία σημειακής εστίας αλλά ενός κύκλου σύγχυσης (σχήμα 1.6). Η μέτρηση και η ανάλυση των εκτροπών αυτών γίνεται με χρήση των πολυωνύμων Zernike. 6

17 Σχήμα 1.6. Σύγκριση μεταξύ ενός οφθαλμού που περιλαμβάνει εκτροπές και ενός ιδεατού. Παρατηρούμε ότι στον ιδεατό οφθαλμό οι ακτίνες συγκλίνουν πάνω στον αμφιβληστροειδή σε αντίθεση με τις ακτίνες ενός οφθαλμού με εκτροπές που δημιουργούν ένα κύκλο σύγχυσης. Δύο από τις κυριότερες εκτροπές υψηλής τάξης είναι: i) Σφαιρική εκτροπή Οι φωτεινές ακτίνες που εισέρχονται στον φακό από την περιφέρεια διαθλώνται περισσότερο από αυτές που εισέρχονται από το κέντρο, με αποτέλεσμα να σχηματίζουν εστία πιο κοντά στο φακό. Έτσι οι διερχόμενες από το φακό ακτίνες δεν σχηματίζουν μία σημειακή εστία αλλά ένα κύκλο σύγχυσης (Σχήμα 1.7) : Σχήμα Σχηματική αναπαράσταση της σφαιρικής εκτροπής 7

18 ii) Κόμη Η κύρια αιτία ύπαρξης της κόμης είναι η επίδραση της σφαιρικής εκτροπής πάνω στις λοξές ακτίνες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το είδωλο ενός σημείου που σχηματίζεται από ακτίνες που περνάνε έξω από τον οπτικό άξονα να αποτελείται από αλληλοεπικαλυπτόμενους κύκλους που παίρνουν ένα σχήμα σαν την ουρά ενός κομήτη, πράγμα που δικαιολογεί και την ονομασία του (σχήμα 1.8): Σχήμα Σχηματική αναπαράσταση της κόμης Ο κερατοειδής σαν οπτικό στοιχείο Α) Η σημασία του κερατοειδή Για την διόρθωση των παραπάνω σφαλμάτων μπορούμε να επέμβουμε πάνω στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, εφόσον αυτή είναι η βασική διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλμού. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι ο δείκτης διάθλασης του κερατοειδούς (n=1,376) έχει μεγάλη διαφορά από εκείνον του αέρα (n=1). Η διαθλαστική ισχύ της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς ανέρχεται περίπου στις 44 διοπτρίες, σε σχέση με την συνολική διοπτρική δύναμη 11 το ματιού που προσδιορίζεται περίπου στις 64 διοπτρίες. Η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς δεν έχει 8

19 μεγάλη διαθλαστική ικανότητα γιατί η διαφορά του δείκτη διάθλασης του στρώματος του κερατοειδούς και του υδατοειδούς υγρού είναι ελάχιστη. Η ποιότητα του ειδώλου που σχηματίζεται πάνω στο αμφιβληστροειδή καθορίζεται από την συμμετρία της επιφάνειας του κερατοειδή. Γνωρίζουμε ότι η εξωτερική επιφάνεια του κερατοειδούς έχει σχήμα επιμήκους ελλειψοειδούς. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η ασφαιρικότητα αυτή μειώνει τη σφαιρική εκτροπή που εισάγεται στο οπτικό σύστημα του οφθαλμού από τον κερατοειδή σε επίπεδα που να μπορεί να αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από την αρνητική σφαιρική εκτροπή που εισάγει ο κρυσταλλοειδής φακός. Β) Η ιστολογική δομή του κερατοειδή Μια εγκάρσια τομή του κερατοειδή, απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Επιθήλιο Μεμβράνη Bowman Στρώμα Δεσκεμέτιος Μεμβράνη Ενδοθήλιο Σχήμα Σχηματική αναπαράσταση της ιστολογικής δομής του κερατοειδούς. Διακρίνονται το επιθήλιο, η μεμβράνη του Bowman, το στρώμα, η δεσκεμέτιος μεμβράνη και το ενδοθήλιο. 9

20 Ο κερατοειδής του ματιού αποτελείτε από τις εξής στιβάδες: i) Το επιθήλιο του κερατοειδή Το επιθήλιο του κερατοειδή είναι πολύστιβο και αποτελείται από 5-7 στρώσεις επιθηλιακών κυττάρων στο κέντρο του, ενώ στην περιφέρεια γίνεται παχύτερο και φτάνει τις 10. Αποτελείται από τρία είδη κυττάρων, τα επιφανειακά, τα πτερυγοειδή πολυγωνικά, και τα βασικά επιθηλιακά κύτταρα. Τα βασικά επιθηλιακά κύτταρα αποτελούν την βασική στιβάδα του επιθηλίου. Είναι κυλινδρικά και μακρόστενα, με τον πυρήνα τους να είναι μετατοπισμένος προς την κορυφή του κυττάρου. Η βασική στιβάδα είναι η σημαντικότερη στιβάδα του επιθηλίου, αφού από αυτήν παράγονται τα νέα επιθηλιακά κύτταρα. Ο πολλαπλασιασμός των επιθηλιακών κυττάρων, όμως, πραγματοποιείται κυρίως στην περιφέρεια του κερατοειδή και πιο συγκεκριμένα στο σκληροκερατοειδικό όριο όπου βρίσκονται τα αρχέγονα κύτταρα (STEM cells). Πάνω από το στρώμα των βασικών κυττάρων του κερατοειδή υπάρχουν δύο έως τρία στρώματα κύτταρων. Επειδή η προς τα έξω επέκταση των κυττάρων αυτών είναι λεπτή και μοιάζει με πτερύγιο, τα κύτταρα αυτά ονομάζονται πτερυγοειδή. Το σχήμα τους είναι πολυγωνικό ενώ η πρόσθια επιφάνεια τους είναι κυρτή και η οπίσθια κοίλη. Τα επιφανειακά κύτταρα είναι τοποθετημένα στις τρεις πρώτες στιβάδες του επιθηλίου έχοντας πεπλατυνθεί σημαντικά. Η εξωτερική επιφάνεια τους εμφανίζει μικροπτυχές και μικρολάχνες, που συντελούν στην συγκράτηση της δακρυϊκής στιβάδας. Η δακρυϊκή στιβάδα είναι ουσιαστικά η διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλμού που έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία λόγο της επιφανειακής τάσης λαμβάνει το λείο σχήμα που απαιτείται για διάθλαση του φωτός χωρίς σημαντική σκέδαση. Ανάμεσα στη βασική στιβάδα και την μεμβράνη του Bowman βρίσκεται η βασική μεμβράνη η οποία αποτελείται από ίνες κολλαγόνου τύπου IV. 10

21 ii) Μεμβράνη του Bowman Η μεμβράνη αυτή δεν περιέχει κύτταρα αλλά αποτελείται από τυχαία διατεταγμένες ίνες κολλαγόνου τύπου Ι. Οι ίνες αυτές βρίσκονται μέσα σε μία μεσοκυττάριο ουσία από γλυκοζαμινογλυκάνες (GAG) που της παρέχουν πλαστικότητα και δομική υποστήριξη. Η στοιβάδα του Bowman θεωρείται ότι αποτελεί ένα από τα δομικά χαρακτηριστικά του κερατοειδή που του προσδίδουν μηχανική σταθερότητα. Εάν καταστραφεί, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση τραυματισμού, η αρχική δομή της δεν αποκαθίσταται αφού τα κερατοκύτταρα που την αποτελούν δεν έχουν την δυνατότητα αναπαραγωγής έτσι ώστε να επουλώσουν τυχόν τραύμα. Έτσι δημιουργούνται ουλές και ανωμαλίες στο σχήμα του κερατοειδούς, αποτέλεσμα των οποίων είναι η δημιουργία ανώμαλου αστιγματισμού. iii) Το στρώμα του κερατοειδούς Το στρώμα αποτελεί περίπου το 90% του συνολικού πάχους του κερατοειδή στον άνθρωπο. Αποτελείται από ινοβλάστες (κερατοκύτταρα), ίνες κολλαγόνου τύπου Ι και θεμέλιο ουσία. Η κύρια λειτουργία των κερατοκυττάρων είναι η παραγωγή κολλαγόνου και βλεννοπρωτεϊνών. Οι ινοβλάστες βρίσκονται διάσπαρτοι στο στρώμα του κερατοειδή. Οι ίνες του κολλαγόνου που περιβάλλονται από την θεμέλιο ουσία σχηματίζουν ινώδη πέταλα που διατάσσονται παράλληλα τόσο μεταξύ τους όσο και προς την επιφάνεια του κερατοειδούς ( Σχήμα 1.10 ). Οι παράλληλες ίνες του ενός πετάλου βρίσκονται σε λοξή γωνία με τις ίνες των παρακείμενων πετάλων. Η διάταξη αυτή αποτελεί την κύρια αιτία της διαφάνειας του κερατοειδούς. Η θεμέλιος ουσία αποτελείται από γκυλοζαμινογλυκάνες οι οποίες συντελούν στην δέσμευση νερού. Το κολλαγόνο μαζί με τις γκυλοζαμινογλυκάνες, τις γλυκοπρωτεΐνες και τους ινοβλάστες, αποτελούν το στερεό τμήμα (περίπου 20%) του στρώματος ενώ το υπόλοιπο 80% είναι νερό. Το στρώμα του κερατοειδή είναι η στοιβάδα εκείνη στην οποία πρέπει να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε την διαθλαστική ισχύ του οπτικού συστήματος του οφθαλμού. 11

22 Σχήμα Ινοβλάστες και οι σχέση τους με τα διαφορετικά στρώματα κολλαγόνου. Διακρίνονται οι παράλληλες ίνες του ενός πετάλου να βρίσκονται σε λοξή γωνία σε σχέση με τις ίνες των παρακείμενων πετάλων. iv) Δεσκεμέτιος μεμβράνη Η δεσκεμέτιος μεμβράνη είναι η βασική μεμβράνη του ενδοθηλίου του κερατοειδή. Αυτή αποτελείται από πολύ λεπτές ίνες κολλαγόνου ομοιόμορφα κατανεμημένες, διαφορετικές όμως από αυτές του στρώματος. v) Το ενδοθήλιο Το ενδοθήλιο αποτελείται από μία στιβάδα εξαγωνικών κυττάρων που καλύπτουν την οπίσθια επιφάνεια της δεσκεμέτιου μεμβράνης. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα δεν αναπαράγονται με αποτέλεσμα σε περίπτωση τραυματισμού να μην είναι δυνατή η επούλωση των νεκρών κυττάρων. Για να επιτελέσει σωστά το ρόλο του ο κερατοειδής θα πρέπει να διατηρείται διαφανής. Τα εν λόγω κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της διαύγειας του κερατοειδή κατ αρχήν δρώντας σαν φραγμός εμποδίζοντας την υπερβολική διέλευση υδατοειδούς υγρού, και έπειτα σαν αντλία ύδατος από τον κερατοειδή προς τον πρόσθιο θάλαμο. 12

23 1.3 Διαθλαστική χειρουργική με Excimer laser Εισαγωγή Όπως αναφέραμε, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την διαθλαστική δύναμη ενός οφθαλμού, αρκεί να μεταβάλλουμε τη διοπτρική ισχύ του κερατοειδή. Η διαθλαστική χειρουργική στηρίζεται στην εφαρμογή φωτοδιαθλαστικών εκτομών πάνω στον κερατοειδή χρησιμοποιώντας excimer laser για την αλλαγή της καμπυλότητας του. Το ArF(193nm) Excimer laser είναι το καταλληλότερο από τα υπάρχοντα laser, για την εκτομή των επιφανειακών στοιβάδων του κερατοειδή. Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή του ArF είναι οι εξής: o Δεν προκαλεί επικίνδυνες βλάβες στο DNA των κερατοκυττάρων o Απόσπαση ιστού με ακρίβεια μικρομέτρων o Δεν προκαλεί καταρρακτογένεση o Αφήνει πιο λεία επιφάνεια μετά την φωτοαποδόμηση Η διάρκεια του παλμού εκφρασμένη ως ολικό πλάτος στην μέση τιμή (FWHM) είναι της τάξης των 20 nsec και η συνολική ενέργεια της τάξης των δεκάδων ή εκατοντάδων mjoule. Η διαθλαστική χειρουργική με Excimer laser πραγματοποιείται με την βοήθεια του μηχανισμού της εκρηκτικής φωτοαποδόμησης Ο μηχανισμός της εκρηκτικής φωτοαποδόμησης Κάθε παλμός του Excimer laser ο οποίος προσπίπτει στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή, απορροφάται από ένα επιφανειακό στρώμα του. Το βάθος διείσδυσης εκτιμάται σε μερικά μm χωρίς να έχει βρεθεί κάποια ακριβής τιμή για των συντελεστή απορρόφησης του κερατοειδή στα 193nm. Κατά τη διάρκεια της απορρόφηση του παλμού από τον κερατικό ιστό, πραγματοποιούνται διασπάσεις των μοριακών δεσμών των δομικών στοιχείων του κερατοειδή ( Σχήμα 1.11 Α). 13

24 Το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας των 193nm απορροφάται κυρίως από τις ίνες κολλαγόνου, ενώ το νερό που βρίσκεται διάσπαρτο ανάμεσα σ αυτές απορροφάει την μικρότερη. Η ενέργεια που υπάρχει στον κάθε παλμό μεταφέρεται στα προϊόντα (θραύσματα) της φωτοδιάσπασης με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας βαθμίδας πίεσης η οποία τείνει να αποκολλήσει τα θραύσματα από την επιφάνεια του κερατοειδή (Σχήμα 1.11 Β). Η πίεση κοντά στην επιφάνεια μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 100 bar. Αυτή η βαθμίδα πίεσης δίνει την δυνατότητα στα θραύσματα να αποκτούν υπερηχητικές ταχύτητες και να απομακρύνονται σχεδόν κάθετα από την επιφάνεια του κερατικού ιστού (Σχήμα 1.11 Γ). Η διαδικασία της απομάκρυνσης ολοκληρώνεται σε χρόνους της τάξης των μερικών μsec. Εικόνα Ο μηχανισμός της εκρηκτικής φωτοαποδόμησης του κερατοειδή από την ακτινοβολία του Excimer laser. (Α) Διάσπαση των μοριακών δεσμών. Β) Ανάπτυξη βαθμίδας πίεσης που τείνει να αποκολλήσει τα θραύσματα. Γ) Κάθετη απομάκρυνση των θραυσμάτων. Δ) Δημιουργία εκτομής. 14

25 Είναι προφανές ότι όσο πιο βαθιά βρίσκεται μια ίνα κολλαγόνου τόσο λιγότερη ενέργεια θα απορροφάται από αυτήν, με αποτέλεσμα η πίεση που θα ασκείται σ αυτήν να είναι μικρότερη (μικρότερη βαθμίδα πίεσης). Αντίθετα, οι επιφανειακές ίνες απορροφούν μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας προκαλώντας τη διάσπαση τους σε μικρότερα τμήματα τα οποία είναι ευκολότερο να απομακρυνθούν από την επιφάνεια. Υπάρχει ένα κρίσιμο βάθος (το οποίο εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας) πάνω από το οποίο το ακτινοβολούμενο υλικό απομακρύνεται από το υπόστρωμα. Η διαδικασία της φωτοεκτομής δεν πραγματοποιείται όταν η πυκνότητα ενέργειας είναι χαμηλότερη από ένα συγκεκριμένο όριο (ablation threshold). Για τον ανθρώπινο κερατοειδή το όριο αυτό έχει υπολογιστεί πειραματικά και είναι περίπου 40 mj/cm Φωτοδιαθλαστικές επεμβάσεις i) Επιφανειακή φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή PRK Η πρώτη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδή είναι η διαθλαστική επέμβαση PRK (Photorefractive Keratectomy) 12. Στην τεχνική αυτή αρχικά αφαιρείται με απόξεση το επιθήλιο του κερατοειδή με χρήση κατάλληλων ιατρικών οργάνων. Στη συνέχεια, οι επόμενες στιβάδες που έχουν απομείνει (τόσο η στιβάδα Bowman όσο και το στρώμα του κερατοειδή) υπόκεινται σε κατανομή φωτοεκτομής με απώτερο σκοπό την απαιτούμενη διόρθωση της διαθλαστικής δύναμης του οφθαλμού. Στη διάρκεια των πρώτων 3-5 ημερών μετά την επέμβαση, το επιθήλιο αναπλάθεται με την βοήθεια των αρχέγονων κυττάρων (STEM cells) και καλύπτει όλη την ακτινοβολούμενη περιοχή κάνοντας την πιο λεία. Μέχρι την ολοκλήρωση της επανεπιθηλιοποίησης του κερατοειδή, τοποθετείται μαλακός φακός επαφής στην επιφάνεια του. 15

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Στοιχεία ανατομίας Στιβάδες κερατοειδούς : 1. Επιθήλιο, μη κερατινοποιημένο κυλινδρικό, πάχους 50μm. 2. Στιβάδα Bowman

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝHΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕMΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝHΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕMΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οπτική & Όραση» ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝHΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕMΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

μεταμόσχευση κερατοειδή

μεταμόσχευση κερατοειδή μεταμόσχευση κερατοειδή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο κερατοειδής; Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδή (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία

Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία 1. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ EXCIMER LASER Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό, τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής που αναγκάζονται να φορούν, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) Και η ιστορία της Κ.Μ. συνεχίζεται Ακόµα ένα τροχοπέδη, όµως, στα σχέδια της είναι τα χοντρά γυαλιά που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK

Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK Παπουτσάκη Μαριάνθη Βασιλική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ιαθλαστικό Οφθαλμολογικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

LASER ιαθλαστική Χειρουργική

LASER ιαθλαστική Χειρουργική LASER ιαθλαστική Χειρουργική Γκορέζης Σπύρος, MD Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Όρασης Ηπείρου info@epirusvisioncenter.gr Οι διαθλαστικές ανωµαλίες αποτελούσαν και αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser.

Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser. Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser. Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005 Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

Το οπτικό μικροσκόπιο II

Το οπτικό μικροσκόπιο II Το οπτικό μικροσκόπιο II Παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων Τα βιολογικά δείγματα (κύτταρα, βακτήρια, ζύμες, ιστοί, κ.λ.π.) και τα συστατικά τους είναι σχεδόν διαφανή Για την παρατήρησή τους πρέπει να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική Γνωρίζουμε τα βασικά Δηλαδή, πως το φως διαδίδεται και αλληλεπιδρά με σώματα διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων από το μήκος κύματος. Ανάκλαση: Προσπίπτουσα ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κερατόκωνος www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι o κερατόκωνος; Ο κερατόκωνος είναι μια οφθαλμική απρόβλεπτη και ποικιλόμορφη κατάσταση στην οποία η φυσιολογική δομή

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@maerals.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Η ιδέα την απεικόνισης Σημειακή πηγή Στιγματική απεικόνιση Η ανακατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr 1. Να σχεδιάσετε την διάδοση των ακτίνων στα παρακάτω οπτικά συστήµατα F F

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Ηλεκτρισμός 6 η. Ηλεκτρόνια κινούμενα με ταχύτητα 0 m / sec εισέρχονται σε χώρο μαγνητικού πεδίου όπου διαγράφουν κυκλική τροχιά ακτίνας 0.0m. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤ/ΚΟ : ΟΠTIKH ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η µείωση, µετριασµός ή εξάλειψη διαθλαστικών ανωµαλιών µε χρήση φακών επαφής. Μέχρι σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα διάλεξης

Περιεχόμενα διάλεξης 7η Διάλεξη Οπτικές ίνες Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 1 Περιεχόμενα διάλεξης Διασπορά Πόλωσης Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. Page 1 Πόλωση Γενική θεωρία Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 3 Μηχανικό ανάλογο Εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ

Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1)... 2)... 3)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ Με το πείραµα αυτό θα προσδιορίσουµε: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή ή Άσκηση η 3

Εργαστηριακή ή Άσκηση η 3 Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:09101187 Υπεύθυνος Άσκησης: Μ. Κόκκορης Συνεργάτης: Κώστας Καραϊσκος Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9/11/005 Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών ν Σωματιδίων Εργαστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Kαταρράκτης www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες Εμμετρωπία Αυτό συμβαίνει όταν ο κερατοειδής και ο φακός, στο μπροστινό μέρος του ματιού διαθλούν τις ακτίνες του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση Μυωπίας Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού με Laser

Διόρθωση Μυωπίας Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού με Laser Διόρθωση Μυωπίας Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού με Laser Ο κερατοειδής (πρόσθια επιφάνεια του ματιού) προσλαμβάνει το φώς που εισέρχεται στον οφθαλμό και εστιάζει στον αμφιβληστροειδή (οπίσθια, φωτοευαίσθητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής Οπτικοί Φακοί Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής ιόρθωση διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός) Εξέταση/διάγνωση του αµφιβληστροειδή (Volk) Στην «διόρθωση» του καταρράκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες O εγκέφαλος Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος μας και ελέγχει όλες τις ακούσιες και εκούσιες δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Bιτρεκτομή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι η βιτρεκτομή (υαλοειδεκτομή); Βιτρεκτομή είναι ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης κατά την οποία αφαιρείται το υαλοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων 4. Όρια ανάυσης οπτικών οργάνων 29 Μαΐου 2013 1 Περίθαση Οι αρχές ειτουργίας των οπτικών οργάνων που περιγράψαμε μέχρι στιγμής βασίζονται στη γεωμετρική οπτική, δηαδή την περιγραφή του φωτός ως ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 9 ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Πότε κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων; Όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων. Αυτό συμβαίνει είτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή Αντιστροφή Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος επιτρέπει την μετάβαση από ένα σχήμα σε ένα άλλο, με τέτοιο τρόπο ώστε το δεύτερο σχήμα να είναι τελείως ορισμένο όταν το πρώτο είναι δοσμένο και

Διαβάστε περισσότερα