Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη"

Transcript

1 Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον» καὶ «Ἀρβανίτης» εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν Ἄλβανον καὶ Ἀλβανίτης ἀζημίως πρὸς τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν; Σὲ ποιά γλῶσσα παραπέμπει ἡ ἀρβανιτικὴ διάλεκτος καὶ πῶς ὀνόμαζαν καὶ ὀνομάζουν τοὺς ἑαυτούς τους οἱ ἀρβανιτόφωνοι τῆς Ἑλλάδας; Οἱ πληθυσμοί, οἱ ὁποῖοι μαζικὰ μετακινήθηκαν πρὸς τὴν Νότια Ἑλλάδα καὶ τὰ νησιὰ τὸν 13ο καὶ 14ο αἰῶνα, ἐξ αἰτίας τῆς τυραννίας τῶν Σέρβων, τῶν ἐμφύλιων διενέξεων, τῶν καταπιέσεων τῶν Ἀλβανῶν φυλάρχων, τῶν ἐπιδρομῶν καὶ διαρπαγῶν ἀπὸ ἀλβανικὲς συμμορίες, τῆς βαρβαρότητας τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ καὶ τῶν ἐξωμοσιῶν, ποιᾶς ἐθνικότητας ἦταν; Ἡ παροῦσα ἱστορικὴ ἔρευνα καὶ μελέτη ἀπαντᾶ τεκμηριωμένα σὲ αὐτὰ καὶ σὲ ἄλλα κρίσιμα ἐρωτήματα, παραπέμποντας σὲ πλούσια βιβλιογραφία καὶ σὲ συμπεράσματα ἐργασιῶν εἰδικῶν ἱστορικῶν καὶ βαλκανιολόγων γιὰ τὸ θέμα καὶ ἀκυρώνει ἀμφισβητήσεις, διαστρευλώσεις καὶ ἀνερμάτιστες θεωρίες ἱστορικῶν τοῦ δομικοῦ ἐθνομηδενισμοῦ, ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴν ἱστορία 1

2 ὡς ἐργαλεῖο προπαγάνδας καὶ βιασμοῦ τῆς ἀλήθειας. Εἶναι ὁ ἴδιος ἰδεοληπτικὸς δογματισμός, ὁ ὁποῖος στὰ χρόνια τῆς σιδηρόφραχτης Ἀλβανίας, τοῦ Χότζα καὶ τοῦ Ἀλία, ἀποκαλοῦσε τοὺς Βορειοηπειρῶτες ποὺ διεκτραγωδοῦσαν τὰ βάσανα καὶ τὸ ζόφος τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας, ἀντιδραστικοὺς καὶ πολέμιους τῆς «Σοσιαλιστικῆς Δημοκρατίας» καὶ τοὺς ταύτιζε μὲ ἀκραῖα ἐθνικιστικὰ στοιχεῖα. Εἶναι ἡ ἴδια σχολὴ τοῦ ἱστορικοῦ ἀναθεωρητισμοῦ, ἡ ὁποία ἐπιδεικτικὰ κλείνει τὰ μάτια καὶ τ αὐτιὰ στὰ προβλήματα καὶ στὴν σκληρὴ καθημερινότητα ποὺ βιώνει ἡ ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν Βόρεια Ἤπειρο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ θέμα νὰ γίνεται βορᾶ στὴν ἀκροδεξιὰ ἰδεολογία. Μὲ ὅπλα τὶς πηγὲς καὶ τὴν ἔρευνα, ὁ συγγραφέας ξεκαθαρίζει ὅ- τι τὸ Ἄρβανον εἶναι ἑλληνική, ἀρχαιοτάτη τοπωνυμία καὶ ὁρίζει περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, μεταξὺ Χιμάρας, Αὐλώνας, Τεπελενίου, Ἀργυροκάστρου καὶ Δελβίνου, ὅπου οἱ Ἕλληνες διαιωνίζουν τὴν παρουσία τους ἀ- πὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους μέχρι σήμερα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ Ἀρβανῖτες καὶ ἡ γλῶσσα τους ἦταν ἑλληνικὴ διάλεκτος. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐθνικότητα τῶν ἐποίκων μας ποὺ ἦρθαν ὡς εὐλογία καὶ κάλυψαν ἀνάγκες σὲ ἐργατικὰ χέρια καὶ σὲ πολεμιστές, στὴν συντριπτική τους πλει- Χάρτης τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου. Μαῦρο: Σημερινὰ κρατικὰ ὅρια Ἑλλάδος-Ἀλβανίας. Μπλέ: Ὅρια Πρωτοκόλλου Κερκύρας (Αὐτόνομη Ἤπειρος-1914). Κόκκινο: Ὅρια τῆς Ἠπείρου κατὰ τὶς ἀρχαῖες ἀναφορές. 2

3 ονότητα ἦταν Ἕλληνες Ἠπειρῶτες, στὰ 58 συναπτὰ ἔτη σερβικῆς καὶ ἀλβανικῆς κατοχῆς. Μόνο μεταξὺ τῶν ἐτῶν , ὁπότε κατελήφθη τὸ Δεσποτᾶτο τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Λατίνο Κάρολο Α Τόκκο, κυριαρχεῖ τὸ ἀλβανικὸ στοιχεῖο. Ἀλλὰ καὶ αὐτοί, ὅπως οἱ Ἀρβανιτόφωνοι Ἕλληνες πρόσφυγες, ἀφομοιώθηκαν ἀπὸ τοὺς αὐτόχθονες δίχως προβλήματα. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἔνιωσαν τὴν Ἑλλάδα ὡς πατρίδα τους καὶ συμμετεῖχαν σὲ ὅλους τοὺς Ἐθνικοὺς Ἀγῶνες της μὲ μεγάλη θυσία. Ἰδιαίτερα στὰ Προεπαναστατικὰ Κινήματα καὶ στὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία τοῦ Αὐτοὺς ἐκχωροῦν ἀνιστόρητοι Νεοέλληνες στὴν Ἀλβανία, χαρακτηρίζοντάς τους ὡς ἀλλοεθνεῖς Ἀρβανῖτες ἢ προσχωρώντας στὴν προσπάθεια τῆς γείτονος νὰ τοὺς διεκδικήσει ὡς τμῆμα τῆς ἱστορίας της. Ὁ Κώστας Β. Καραστάθης, ἐκπαιδευτικὸς καὶ πολυβραβευμένος συγγραφέας, μὲ τὴν ὀγκώδη ἐργασία του φωτίζει μία κρίσιμη περίοδο τῆς Ἱστορίας μας καὶ συνεισφέρει στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Τοῦ Γεωργίου Δ. Κούβελα Μιὰ μεγάλη προσφορὰ στὸ Ἔθνος μας συνιστᾶ τὸ πολυσέλιδο πόνημα τοῦ πολυγραφοτάτου λογοτέχνη καὶ ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ Κώστα Καραστάθη. Πρόκειται γιὰ μιὰ πολὺ σπουδαία ἱστορικὴ μελέτη, ἡ ὁποία, μὲ βάση τὶς πηγὲς καὶ πολλὰ ντοκουμέντα, ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Ἀρβανῖτες τῆς Ἠπείρου δὲν εἶναι Ἀλβανοί, ἀλλὰ Ἕλληνες Ἠπειρῶτες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον. Ἕνα τεράστιο ἱστορικὸ ὑλικὸ συγκέντρωσε ὁ ἀκάματος ἐρευνητὴς τῆς ἱστορίας Κ.Καραστάθης, τὸ ταξινόμησε, τὸ μελέτησε καὶ τὸ παρουσιάζει μεθοδικά, ἐξάγοντας ἀντικειμενικὰ καὶ οὐσιαστικὰ συμπεράσματα. Ἡ ὅλη ἐργασία εἶναι διατυπωμένη μὲ σαφήνεια, κριτικὴ σκέψη καὶ παρρησία. Ἡ βιβλιογραφία εἶναι πλούσια καὶ διεξοδικὴ καὶ ἡ Εἰσαγωγὴ ἐνδιαφέρουσα καὶ κατατοπιστική. Χρήσιμο 3

4 εἶναι καὶ τὸ Εὑρετήριο, ἑλληνικὸ καὶ ξενόγλωσσο. Πολὺ χαρακτηριστικὰ ὑπογραμμίζει ὁ κ.καραστάθης στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου του, ὅτι ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ ἔρευνα καὶ μελέτη ἀκυρώνει τεκμηριωμένα «τὶς ἱστορικὲς ἀμφισβητήσεις, διαστρεβλώσεις καὶ ἀνυπόστατες καὶ ἀνερμάτιστες θεωρίες ἱστορικῶν, γνωστῶν γιὰ τὰ ἀνθελληνικά τους αἰσθήματα, ἤ καὶ ἄλλων, οἱ ὁποῖοι ἐκλαμβάνουν τὴν ἱστορία ὡς θεραπαινίδα τῆς Πολιτικῆς». Θερμὰ συγχαρητήρια στὸν διακεκριμένο συγγραφέα καὶ ἱστορικό. Εὐχόμαστε καὶ ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν δὲν θὰ παραλείψει νὰ βραβεύσει τὴν περισπούδαστη ἐργασία τοῦ λαμπροῦ ἐκπαιδευτικοῦ, λογοτέχνη καὶ ἱστορικοῦ ἐρευνητῆ Κώστα Καραστάθη. Ἀρκετὰ ἔχει δεινοπαθήσει ἡ Πατρίδα μας ἀπὸ τοὺς πλαστογράφους τῆς ἱστορίας. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια. Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου «Ἕλληνες ἀπὸ Ἄρβανον» ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΒΩΝ-ΑΡΒΑΝΟΝ-ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ἄρβων-Ἄρβανον. 2. Ὁ ὅρος «Ἀρβανῖτες». 3. Ἀρβανίτικη γλῶσσα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΚΟΙΝΗΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ 1. Ἐμφύλιοι σπαραγμοὶ στὴν Αὐτοκρατορία. 2. Οἱ καταπιέσεις τῶν Ἀλβανῶν. 3. Ἡ κατάκτηση τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Δουσάν- Διωγμοὶ τῶν Ἑλλήνων-Πόλεμοι τῶν διαδόχων τοῦ Δουσάν. 4

5 4. Κατάλυση τοῦ Ἀλβανικοῦ δεσποτάτου-κατάκτηση τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τοὺς Τούρκους-Καταπιέσεις γιὰ ἐξομωσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΕΠΟΙΚΙΣΚΟΙ 1. Ἐποικισμὸς Ἀττικῆς, Βοιωτίας καὶ νότιας Εὔβοιας. 2. Ἐποικισμὸς Πελοποννήσου καὶ Νησιῶν. 3. Ἠπειρῶτες πρόσφυγες στὴν Εὐρώπη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Οἱ ὑστεροβυζαντινοὶ ἱστορικοὶ περὶ τῶν ἐποίκων. 2. Οἱ ἱστορικοὶ τοῦ 19 ου αἰώνα περὶ τῶν ἐποίκων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε τεκμηρια τησ ελληνικοτητασ των εποικων αρβανιτων 1. Παραδοχὴ τῆς ἐλληνικότητας τῶν Ἀρβανιτῶν ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς καὶ λογίους. 2. Ἡ βία ἐξώθησε ἑλληνόφωνους καὶ ἀρβανιτόφωνους Ἠπειρῶτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἀρβανιτοφωνία καλυψε τὴν ἑλληνικότητά τους. 3. Ποτὲ Ἕλληνες ἔποικοι ἀπὸ τὴν Ἤπειρο δὲν αὐτοπροσδιορίζονταν ὡς Ἀλβανοί. 4. Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός: Ὁ ἐποικισμὸς δὲν ἄλλαξε σὲ τίποτε τὴν ἑλληνικότητα τῆς Πελοπονήσου. 5. Ὁ Αὐτοκράτορας Μανουὴλ Β Παλαιολόγος ἐνέκρινε ἀνεπιφύλακτα τοὺς ἐποικισμοὺς καὶ κάνει λόγο γὰ νεήλυδες Ἕλληνες κατοίκους. 6. Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἐποίκων Ἀρβανιτῶν ὅλοι Ἕλληνες δίνουν τὸ ὄνομά τους ἤ τὸ ὄνομα τοῦ ἠπειρωτικοῦ χωριοῦ τους στοὺς οἰκισμοὺς ποὺ ἱδρύουν. Παρουσία ἐπιφανῶν ἀρβανιτόφωνων οἰκογενειῶν μεταξὺ τῶν ἐποίκων. 7. Ἀρβανῖτες καὶ λοιποὶ Ἕλληνες: κοινὰ ἤθη, ἔθιμα, παραδόσεις, χοροὶ κ.λπ. 8. Ἡ ἑλληνικότητα μέσα ἀπὸ τὰ τραγούδια τῶν Ἑλλήνων Ἀρβανιτῶν. 9. Ἔγκυρες μαρτυρίες ἱστορικῶν προσώπων περὶ τῆς ἑλληνικότητας τῶν Ἀρβανιτῶν. 5

6 10. Ἀρβανῖτες Ἠπείρου: «Ἕλληνες Πελοποννήσιοι καὶ Ἀρβανῖτες εἶναι ἕνας καὶ μόνον λαός». 11. Πυρήνας ἑλληνισμοῦ τὸ Ἄρβανον καὶ πηγὴ μεταναστεύσεως Ἑλλήνων Ἀρβανιτῶν. 12. Δίγλωσσοι οἱ Σουλιῶτες, ἀλλὰ χωρὶς καμιὰ συγγένεια μὲ τὰ ἀλβανικὰ φύλα. 13. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ ἐκτεταμένη ἀλβανοφωνία στὰ ἑλληνικὰ χωριὰ τῆς Ἠπείρου, δὲν μαρτυρεῖ ἀλβανικὴ ἐθνότητα. 14. Ὁ Ρήγας Βελεστινλὴς ξεχωρίζει τοὺς Ἀρβανῖτες ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς. 15. Μύθος ὁ ἐξελληνισμὸς πολλῶν Ἀλβανῶν στὴν Ἑλλάδα. 16. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ Εὐρωπαῖοι χρονικογράφοι ἀπέφευγαν τὴν ἐθνικὴ ὀνομασία τους ἀκόμη καὶ στὰ γραπτά τους καὶ τοὺς ἀποκαλοῦσαν...ἀλβανούς! 17. Οἱ μεγάλοι Ἀρχηγοὶ ποὺ ὁδήγησαν τοὺς ἐποίκους στὴν Ἑλλάδα. 18. Ἀρβανῖτες στρατιῶτες στὴ Δύση μ ἑλληνικὰ ὀνόματα. 19. Οἱ Ἀρβανῖτες συνεχίζουν τὴν ἀρχαία ἑλληνική, λαϊκὴ τέχνη. 20. Ἤπειρος καὶ Ἀκαρνανία δὲν ὑπέστησαν καμιὰ ἐπίδραση ἀπὸ βορρά. 21. Ἐξισλαμισμένοι Ἀλβανοὶ καὶ Ἕλληνες δὲν ἦρθαν ὡς ἔποικοι στὴν Ἑλλάδα. 22. Ἀπόδημοι δίγλωσσοι Βορειοηπειρῶτες. 23. Οἱ Κερκυραῖοι ἀποκαλοῦσαν Ἀρβανῖτες τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἠπείρου. 24. Ἡ Ἤπειρος κατὰ τὴν Τουρκοκρατία εἴχε χάσει τ ὄνομά της. 25. Γερμανοὶ τοῦ 19 ου αἰώνα «μετροῦν» τοὺς Ἀρβανῖτες τοῦ 15 ου αἰώνα. 26. Ἡ ἀρβανιτοφωνία ἀπὸ μόνη της δὲν ἀποτελεῖ ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο ἐθνικότητας. 27. Τὸ σύνολο τῶν ἐποίκων ἀπὸ Θεσπρωτία ἦσαν Ἕλληνες, δίγλωσσοι ἤ μόνο ἑλληνόφωνοι. 28. Ἀπὸ τὴν Ἄρτα ὡς τὸν Ἀχελῶο δὲν ἐγκαταστάθηκαν Ἀλβανοί. 29. Νησιὰ ποὺ ἐποικήθηκαν ἀπὸ Ἀλβανῖτες. 30. Οἱ Ἕλληνες ἔποικοι ἀπὸ τὴν Ἰλλυρία (Ἀλβανία). 31. Οἱ Ἔλληνες Βλάχοι ἔποικοι. 32. Οἱ Ἀρβανῖτες Κλέφτες. 33. Ὁ θρυλικὸς Stradioti Μερκούριος Μπούας. 34. Οἱ Ἀρβανῖτες ὑπῆρξαν πρωτοπόροι σ ὅλους τοὺς ἀγῶνες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας. 6

7 35. Ὁ ἰδιωματικὸς ἑλληνικὸς γλωσσικὸς πλοῦτος τῶν ἀρβανιτόφωνων χωριῶν. 36. Ἀρβανῖτες: Ἕλληνες σύμφωνα μὲ τὰ πορίσματα καὶ ἀνθρωπολογικῶν ἐρευνῶν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ 1. Λιάπηδες ἔποικοι. 2. Τόσκηδες ἔποικοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1. Ἕλληνες Ἀρβανῖτες στρατιῶτες στὴ Δύση. 2. Συμμετοχὴ τῶν Ἑλλήνων Ἀρβανιτῶν σὲ ἐξεγέρσεις κατὰ τὴν Τουρκοκρατία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΘΕΣΠΡΩΤΟΥΣ 1) Γενικὰ περὶ Θεσπρωτίας. 2) Θεσπρωτοὶ ἐποικίζουν τὴ Λοκρίδα. 3) Ἀντιπροσωπευτικὴ εἰκόνα χωριοῦ ἐποίκων. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΑΣ 1) Ἡ Ἤπειρος. 2) Ἡ νότια Ἰλλυρία (Ἀλβανία). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ Β. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ 7

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 1. Ἄρβων Ἄρβανον ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 1. Ἄρβων Ἄρβανον ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ἄρβων Ἄρβανον Ὁ ὅρος Ἄρβων εἶναι ἑλληνική, ἀρχαιότατη τοπωνυμία καί ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Πολύβιο (203-120 π.χ.) γιά ὁρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 17 (97), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γ.Α. Παπανδρέου βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως. Στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου Στιγμιότυπο από το Συνέδριο. Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία Συνέδριο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου είναι η πολύπλευρη ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 7 (87), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἀλβανίας Ἡ σκορπίζει ἀφειδώλευτα τὰ χαμόγελά της πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, ὅταν παίρνῃ καὶ κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ. Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς

ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ. Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς PRESS POST Κ. Ιωαννίνων 22 186 κωδ.: 096210 Χ + 7 P R E S S P O S T ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 34 (114),ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ; Τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ περασμένου Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή. Πρόεδρος. Φίλιππος Τακόπουλος. Ἀντιπρόεδρος. Σωτήριος Κόλλιας. Γενικός Γραμματέας. Νεκτάριος Κουτσουρούμπας.

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή. Πρόεδρος. Φίλιππος Τακόπουλος. Ἀντιπρόεδρος. Σωτήριος Κόλλιας. Γενικός Γραμματέας. Νεκτάριος Κουτσουρούμπας. Ὀργανωτική Ἐπιτροπή Πρόεδρος Φίλιππος Τακόπουλος Ἀντιπρόεδρος Σωτήριος Κόλλιας Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος Κουτσουρούμπας Εἰδική Γραμματέας Εἰρήνη Κασάπη Ταμίας Γλυκερία Μαρίνου Μέλη Γεώργιος Κυριακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Χαιρετισμὸς Θεόφ. Παπαδόπουλου, Τὸ κοινὸ καλὸ Χαιρετισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Aἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναθέσεως, ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΚAΔΜΟΣ» κ. Νικολάου Πετροπούλου εἰς ἐμὲ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 740 Θεωρίες τοῦ Παντός Τί εἶναι οἱ Βλάχοι Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι (1912-1913) Ἡ πρόκληση τῆς μελέτης τῆς Πατερικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 739 Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι (1912-1913) Πόντος. Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὴν ἱστορία Τὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Lautsi καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΦΑΣΕΓΚΑΣ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Μεταπτυχιακή Ἐργασία πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ἔτος 1 ο Νοέμβριος 2011 Τεῦχος 2 ο Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως καλός, τὴν πεποίθηση

Διαβάστε περισσότερα