ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

2 Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση Κίνηση και ενέργεια Τριβή 11 9 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 33 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ..1 Οριζόντια και πλάγια βολή Κυκλική κίνηση ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 8 3 ΡΟΠΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 3.1 Ροπή δύναμης Συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος 18 3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 7 4 ΒΑΡΥΤΗΤΑ 4.1 Ο Νόμος της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα Βάρος Αδρανειακή και βαρυτική μάζα Βαρυτικό πεδίο Ένταση βαρυτικού πεδίου Μεταβολές της έντασης του πεδίου βαρύτητας: α. με το γεωγραφικό πλάτος, 1 1 β. με το ύψος. 4.7 Η κίνηση των πλανητών και των δορυφόρων. 1 4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 9 5 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 5.1 Δομή του ατόμου και ηλεκτρικό φορτίο Ο νόμος του Coulomb Ένταση ηλεκτρικού σημειακού φορτίου και συστήματος σημειακών ακίνητων φορτίων σε απλές γεωμετρικές διατάξεις Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου και δυναμική ηλεκτρική ενέργεια. 6

3 Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 5.6 Έργο ηλεκτρικού πεδίου και μεταβολή της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας. 6 5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 16 6 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 6.1 Ηλεκτρικό ρεύμα Ηλεκτρικές πηγές Ηλεκτρική αντίσταση Μεταβλητός αντιστάτης Όργανα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος Σχέση έντασης ηλεκτρικού ρεύματος και διαφοράς δυναμικού στα άκρα ενός αγωγού. Νόμος του Ohm Εξάρτηση της αντίστασης από τα κατασκευαστικά της στοιχεία Συνδεσμολογία αντιστάσεων Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς-νόμος του Joule Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής -Εσωτερική αντίσταση Κανόνες Kirchhoff σε σύνθετα κυκλώματα 35 3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 4 7 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 7.1 Εισαγωγικές έννοιες Διάδοση του φωτός και το μοντέλο των φωτονίων. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Μοντέλο του ατόμου (Thomson, Rutherford, Bohr) Περιγραφή Πυρήνα Φυσική ραδιενέργεια α, β -, γ Πυρηνικές Αντιδράσεις 45 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 145 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 174 3

4 1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και Κίνηση Περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δυνάμεων που εξασκούνται από τη βαρύτητα (κοντά στην επιφάνεια της Γης), την κάθετη δύναμη, τη δύναμη από ελαστικά σώματα (ελατήριο), την άνωση από υγρά και τη δύναμη από νήματα (τάση) Διακρίνουν τη διαφορά μάζας και βάρους και γνωρίζουν τη σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη κοντά στην επιφάνεια της Γης Αναγνωρίζουν ότι στην ευθύγραμμη κίνηση η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας οφείλεται σε με μια συνισταμένη δύναμη που έχει την ίδια διεύθυνση με την ταχύτητα και φορά αυτή της μεταβολής της ταχύτητας Το βάρος ενός σώματος έχει διεύθυνση που περνά από το κέντρο της Γης. B mg. Η δύναμη από ένα ελατήριο ή γενικά από ένα ελαστικό σώμα ακολουθεί τον εμπειρικό νόμο του Hooke: F K( x). Η δύναμη από νήματα αμελητέας μάζας, μεταφέρεται αμετάβλητη κατά μήκος της διεύθυνσής τους Η άνωση ως δύναμη που εξασκείται από τα υγρά σε σώματα βυθισμένα σε αυτά Το βάρος είναι δύναμη που το μέτρο της εξαρτάται από τη θέση του σώματος στο χώρο. Η μάζα είναι η ποσότητα της ύλης στο σώμα και είναι σταθερή (κλασσική μηχανική) Η δύναμη στη διεύθυνση της ταχύτητας μεταβάλλει μόνο το μέτρο της ταχύτητας, όχι τη διεύθυνση. 16 4

5 1.1.4 Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ (ι) θέσης, διαστήματος και μετατόπισης. (ιι) ταχύτητας και επιτάχυνσης Καθορίζουν το σύστημα αναφοράς για την κίνηση ενός ή δύο σωμάτων και, με βάση τις αρχικές συνθήκες της κίνησης του σώματος σε μια διάσταση, γράφουν τις εξισώσεις κίνησης: x = f(t) και υ = f(t) Γνωρίζουν ότι η εφαρμογή δυνάμεων στα σώματα ακολουθεί τρεις νόμους που θεμελιώθηκαν από το Νεύτωνα (ι) Η θέση ενός σώματος ορίζεται ως προς ένα σύστημα αναφοράς και είναι το διάνυσμα με αρχή την αρχή του συστήματος αυτού και τέλος το σημείο που βρίσκεται το σώμα. Το διάστημα είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μέτρο το μήκος της τροχιάς ενός σώματος. Η μετατόπιση είναι διάνυσμα με μέτρο, το μέτρο της μεταβολής της θέσης του σώματος. (ιι) Η στιγμιαία ταχύτητα είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης και η επιτάχυνση είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας. Δχ υ Δt Δυ α, Δt 0 Δt Εξισώσεις κίνησης σε μια διάσταση: 0 at, x x t at Να ανατεθεί μελέτη για τη ζωή και το έργο του Νεύτωνα. 5

6 1.1.7 Διατυπώνουν και εξηγούν τους Νόμους του Νεύτωνα αναφέροντας παραδείγματα Σχεδιάζουν και εκτελούν πειράματα για να περιγράψουν την κίνηση ενός σώματος Πρώτος νόμος: «ένα σώμα που είναι σε ηρεμία παραμένει σε ηρεμία, ενώ ένα σώμα που κινείται με σταθερή ταχύτητα, συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα, εκτός αν επιδράσει σε αυτό δύναμη». Η ιδιότητα που έχουν τα σώματα να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης ονομάζεται αδράνεια και εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. Η αδράνεια εκδηλώνεται πιο έντονα όσο πιο γρήγορος είναι ο ρυθμός με τον οποίο επιχειρείται η μεταβολή της κινητικής κατάστασης του σώματος. Δεύτερος νόμος: «Ένα σώμα που δέχεται την επίδραση δύναμης αποκτά επιτάχυνση στη διεύθυνση και φορά της δύναμης, ανάλογη με αυτή και αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του σώματος» Τρίτος νόμος: «Κάθε σώμα που εξασκεί δύναμη σε ένα άλλο σώμα, δέχεται αντίθετη (ίση σε μέτρο αλλά αντίθετης φοράς) δύναμη από το δεύτερο σώμα Πειράματα ομαλής ευθύγραμμης κίνησης και κίνησης με σταθερή επιτάχυνση με χρήση διασύνδεσης ή άλλων οργάνων. 6

7 1.1.9 Εφαρμόζουν τους νόμους τους Νεύτωνα στη λύση προβλημάτων Ενδεικτικά προβλήματα κίνησης χωρίς τριβή: (α) Κατακόρυφες κινήσεις υπό την επίδραση του πεδίου βαρύτητας, (β) κίνηση ανελκυστήρα, (γ) κίνηση συνδεδεμένων σωμάτων με τη βοήθεια νημάτων σε οριζόντιο επίπεδο, (δ) κίνηση δύο σωμάτων σε επαφή, (ε) σώμα δεμένο με νήμα στην οροφή κινούμενου οχήματος (ζ) κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο, (η) κίνηση κεκλιμένου επιπέδου με επιτάχυνση με σώμα να ισορροπεί ως προς αυτό, (θ) σώμα που συμπιέζει ελατήριο και στη συνέχεια ελευθερώνεται για να κινηθεί σε οριζόντιο επίπεδο. 7

8 1. Κίνηση και Ενέργεια 1..1 Υπολογίζουν την κινητική ενέργεια ενός σώματος Ek 1 m Αναφέρουν παραδείγματα όπου η κινητική ενέργεια ενός σώματος διατηρείται Η κινητική ενέργεια διατηρείται όταν το μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό, ή ισοδύναμα όταν η συνισταμένη δύναμη στη διεύθυνση της ταχύτητας είναι μηδέν Αναγνωρίζουν και δικαιολογούν τη διατήρηση της ενέργειας στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση και τη μεταβολή της ενέργειας στην ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση Στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση η F 0, άρα δεν παράγεται έργο στο σώμα και δε γίνεται καμιά μεταφορά ενέργειας από ή προς το σώμα Στην κίνηση με σταθερή επιτάχυνση η F 0. Επιπλέον στην ευθύγραμμη κίνηση η F είναι στη διεύθυνση της ταχύτητας. Άρα παράγεται έργο στο σώμα και γίνεται μεταφορά ενέργειας από ή προς το σώμα με αποτέλεσμα τη μεταβολή της κινητικής του ενέργειας Ορίζουν το έργο δύναμης και ερμηνεύουν τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος ως το αποτέλεσμα της επίδρασης δύναμης στη διεύθυνση της ταχύτητας W F.x Διατυπώνουν το θεώρημα έργου κινητικής ενέργειας Το έργο της συνισταμένης δύναμης πάνω σ ένα σώμα είναι ίσο με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας. W ΣF ΔE k 8

9 1..5. Η σχέση της κινητικής ενέργειας ενός σώματος να αποδεικνύεται από το έργο της δύναμης στο σώμα Υπολογίζουν τη δυναμική βαρυτική ενέργεια ενός σώματος κοντά στην επιφάνεια της Γης και αναγνωρίζουν ότι η ενέργεια αυτή είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του σώματος με τη Γη Εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας και το θεώρημα έργου - κινητικής ενέργειας στη λύση προβλημάτων κίνησης σε μια διάσταση E mgh. Κοντά στην επιφάνεια της Γης, η δυναμική ενέργεια ενός σώματος, είναι ίση με το έργο του βάρους για κατακόρυφη μετατόπιση κατά h ως προς ένα επίπεδο αναφοράς m mgh ό WΣF m(υ υ1 ) Προβλήματα σε μια διάσταση (κατακόρυφα ή οριζόντια) χωρίς τριβή. Προβλήματα εξάσκησης δύναμης σταθερού μέτρου σε ένα σώμα παράλληλα με τη διεύθυνση της ταχύτητας Η εξήγηση της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας να γίνει με βάση το έργο των δυνάμεων που επιδρούν στο σώμα Εξηγούν ενεργειακές μετατροπές στην κίνηση των σωμάτων και περιγράφουν ποιοτικά τη μεταβολή της ταχύτητάς τους Ενδεικτικά παραδείγματα: (α) κίνηση οχήματος, (β) πύραυλος που κινείται κατακόρυφα στο πεδίο βαρύτητας της Γης, (γ) σώμα που εκτοξεύεται με τη βοήθεια ελαστικού σώματος, (δ) πτώση αλεξιπτωτιστή, (ε) κίνηση σώματος σε παχύρρευστο υγρό. 9

10 1..9 Αναγνωρίζουν πότε ένα σώμα που επιταχύνεται αποκτά μέγιστη οριακή ταχύτητα, αναφέροντας παραδείγματα Εκτελούν πειράματα μετατροπών ενέργειας σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση διασύνδεσης Στη μέγιστη οριακή ταχύτητα η επιτάχυνση είναι μηδέν. Παράδειγμα είναι η πτώση ενός αλεξιπτωτιστή ή η κίνηση σφαιριδίου σε παχύρρευστο υγρό Χρήση διασύνδεσης για πειράματα κίνησης σε κεκλιμένο επίπεδο για επαλήθευση της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. 10

11 1.3 Τριβή Διακρίνουν την στατική τριβή από την τριβή ολίσθησης Διερευνούν πειραματικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή και εξάγουν συμπεράσματα Εφαρμόζουν τους νόμους της τριβής, τους νόμους του Νεύτωνα, όπως και τις εξισώσεις κίνησης στη λύση προβλημάτων Η στατική τριβή εμφανίζεται όταν ένα σώμα τείνει να κινηθεί σε σχέση με ένα σώμα που είναι σε επαφή. Η τριβή ολίσθησης εμφανίζεται όταν ένα σώμα κινείται σε σχέση με ένα σώμα που είναι σε επαφή Πειράματα διερευνητικού χαρακτήρα με κλασσικά όργανα ή με τη διασύνδεση Η στατική τριβή ικανοποιεί τη σχέση: T N και η τριβή ολίσθησης δίνεται από τη σχέση: T N Ενδεικτικά προβλήματα: (α) Προβλήματα σε μια διάσταση με τριβή (1 π) (β) Κίνηση σώματος σε (ακίνητο) κεκλιμένο επίπεδο με τριβή ( π) (γ) Κίνηση συνδεδεμένων σωμάτων με τη βοήθεια νημάτων σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο. ( π) (δ) Κίνηση δύο σωμάτων σε επαφή (το ένα πάνω στο άλλο, το ένα δίπλα από το άλλο) (1 π) 9 11

12 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ..1 Βολές. (Οριζόντια και πλάγια βολή).1.1 Διατυπώνουν την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων Σύμφωνα με την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων, η σύνθετη κίνηση της οριζόντιας και πλάγιας βολής μπορεί να μελετηθεί με ανεξάρτητες κινήσεις στην οριζόντια x και την κατακόρυφη ψ διεύθυνση Παρατηρούν στροβοσκοπικές φωτογραφίες της οριζόντιας και πλάγιας βολής και εξάγουν συμπεράσματα Επίδειξη στροβοσκοπικής φωτογραφίας δύο σωμάτων σε οριζόντια και ελεύθερη πτώση αντίστοιχα..1.3 Διαπιστώνουν ότι η κίνηση ενός σώματος σε οριζόντια ή πλάγια βολή μπορεί να μελετηθεί με βάση την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων Στην οριζόντια και πλάγια βολή η ανεξαρτησία των κινήσεων στη x και ψ διεύθυνση δίνουν τη θέση και την ταχύτητα του σώματος σε κάθε στιγμή..1.4 Αναφέρουν και εξηγούν το είδος της κίνησης ενός σώματος σε οριζόντια και πλάγια βολή αν απουσίαζε η επίδραση της βαρύτητας Αν υποθέσουμε ότι απουσίαζε η βαρύτητα της Γης, ένα σώμα που βάλλεται με αρχική ταχύτητα θα εκτελούσε ομαλή ευθύγραμμη κίνηση με διεύθυνση και φορά αυτή της αρχικής ταχύτητας Κοντά στην επιφάνεια της Γης το σώμα σε μια πλάγια ή οριζόντια βολή κινείται με σταθερή ταχύτητα στην οριζόντια διεύθυνση και με σταθερή επιτάχυνση στην κατακόρυφη διεύθυνση. 1

13 .1.5 Εξάγουν τις εξισώσεις κίνησης του σώματος σε οριζόντια και πλάγια βολή (ταχύτητας και θέσης ως συνάρτηση του χρόνου) με βάση την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων..1.6 Αναγνωρίζουν ότι η θέση του σώματος σε οριζόντια ή πλάγια βολή μπορεί να υπολογιστεί ως η συνισταμένη θέση της οριζόντιας και της κατακόρυφης θέσης..1.7 Αναγνωρίζουν ότι η ταχύτητα του σώματος σε οριζόντια ή πλάγια βολή μπορεί να υπολογιστεί ως η συνισταμένη ταχύτητα της οριζόντιας και της κατακόρυφης ταχύτητας x 0t, gt. x 0, gt x ( 0 )t 1 ( 0 ) t gt x 0 gt Η θέση ενός σώματος σε οριζόντια και πλάγια βολή καθορίζεται από τη θέση του στην οριζόντια x και την κατακόρυφη y διεύθυνση. r x Η ταχύτητα ενός σώματος σε οριζόντια και πλάγια βολή καθορίζεται από το διανυσματικό άθροισμα των ταχυτήτων στην οριζόντια x και την κατακόρυφη y διεύθυνση. x.1.8 Εκτελούν πείραμα οριζόντιας βολής και βρίσκουν τη σχέση μεταξύ της οριζόντιας μετατόπισης x και της κατακόρυφης μετατόπισης ψ από το σημείο βολής..1.9 Μελετούν προσομοίωση της οριζόντιας και πλάγιας βολής και εξάγουν συμπεράσματα ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν διάφορα κινηματικά μεγέθη της κίνησης Πείραμα με κλασσικά όργανα Με πρόγραμμα προσομοίωσης. 13

14 .1.10 Εφαρμόζουν την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων στην οριζόντια και πλάγια βολή στη λύση προβλημάτων Έμφαση στην εφαρμογή της αρχής της ανεξαρτησίας των κινήσεων όπως και άλλων αρχών όπως η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας και όχι στην εφαρμογή από μνήμης των κινητικών σχέσεων. 14

15 . Κυκλική κίνηση...1 Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της ομαλής κυκλικής κίνησης και δίνουν παραδείγματα... Ορίζουν τη γωνιακή ταχύτητα την περίοδο και τη συχνότητα στην ομαλή κυκλική κίνηση και βρίσκουν τις σχέσεις μεταξύ τους Ένα σώμα που κινείται σε περιφέρεια κύκλου και το μέτρο της γραμμικής ταχύτητάς του παραμένει συνεχώς σταθερό, εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση....1 Η γωνιακή ταχύτητα είναι διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο της τροχιάς με φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του dφ δεξιού χεριού (δεξιόστροφος κοχλίας) ω dt r, f T..3.1 s r, r..3 Συνδέουν τα γραμμικά μεγέθη υ και S με τα γωνιακά μεγέθη ω και φ και εξάγουν τους νόμους της ομαλής κυκλικής κίνησης...4 Αναγνωρίζουν και εξηγούν την ύπαρξη επιτάχυνσης στην ομαλή κυκλική κίνηση λόγω μεταβολής της διεύθυνσης της ταχύτητας...5 Δικαιολογούν την κατεύθυνση της κεντρομόλου επιτάχυνσης στην ομαλή κυκλική κίνηση και γνωρίζουν τη σχέση που δίνει το μέτρο της...3. ω = σταθ. φ = ωt..4.1 Η γραμμική ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος. Οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης της ταχύτητας σημαίνει την ύπαρξη επιτάχυνσης, που ονομάζεται κεντρομόλος Η κεντρομόλος επιτάχυνση δίνεται από τη σχέση: r a k r 15

16 ..6 Διερευνούν πειραματικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η κεντρομόλος επιτάχυνση...7 Υπολογίζουν πειραματικά το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης ενός σφαιριδίου δεμένο σε νήμα (εκκρεμές) όταν περνά από τη θέση ισορροπίας με τη βοήθεια της διασύνδεσης...8 Βρίσκουν τη μέγιστη ταχύτητα οχήματος σε οριζόντια κυκλική τροχιά...9 Βρίσκουν τη ταχύτητα οχήματος σε στροφή με κλίση (χωρίς τριβή)..10 Βρίσκουν την περίοδο κωνικού εκκρεμούς...11 Εφαρμόζουν τις αρχές της κυκλικής κίνησης στη λύση προβλημάτων Πειράματα σε περιστρεφόμενους δίσκους Πείραμα με διασύνδεση Το όχημα να θεωρηθεί ως υλικό σημείο Το όχημα να θεωρηθεί ως υλικό σημείο Η μελέτη του εκκρεμούς να περιοριστεί στην ανάλυση των δυνάμεων σε οριζόντιες και κατακόρυφες συνιστώσες, για τον υπολογισμό μόνο της περιόδου Ενδεικτικά προβλήματα: (α) περιστροφή ανεμιστήρα, (β) περιστρεφόμενοι δίσκοι συνδεδεμένοι με ιμάντα, (γ) ο γύρος του θανάτου, (δ) σώμα σε περιστρεφόμενο δίσκο, (ε) κατακόρυφη κυκλική κίνηση σώματος δεμένο με μη εκτατό νήμα και σώματος που κινείται σε αυλακωτή τροχιά. (Ο υπολογισμός διαφόρων φυσικών μεγεθών να περιοριστεί στην περίπτωση που το σώμα βρίσκεται (i) στην κατώτατη, (ii) στην ανώτατη και (iii) στην οριζόντια θέση). 16

17 3 ΡΟΠΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 3.1 Ροπή δύναμης Αναγνωρίζουν πότε μια δύναμη μπορεί να περιστρέψει ένα σώμα, ως προς ένα σημείο ή άξονα και ορίζουν τη ροπή δύναμης Υπολογίζουν τη ροπή δύναμης και τη συνισταμένη ροπή των δυνάμεων που εξασκούνται σε μια οριζόντια δοκό Ορίζουν το ζεύγος δυνάμεων και υπολογίζουν την ροπή του Μια δύναμη μπορεί να περιστρέψει ένα στερεό σώμα αν η διεύθυνση της δύναμης δεν περνά από σημείο του άξονα περιστροφής Ροπή δύναμης ως προς σημείο ( ή άξονα περιστροφής) ονομάζουμε το διανυσματικό μέγεθος που έχει μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης επί την κάθετη απόσταση της δύναμης από το σημείο (ή τον άξονα περιστροφής). M F. d Η ροπή έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τη δύναμη και το σημείο (ή τη διεύθυνση του άξονα περιστροφής) και η φορά της καθορίζεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού Διερευνούν πειραματικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ροπή δύναμης ( με δίσκο ή ράβδο) και εξάγουν συμπεράσματα Η μάζα της δοκού να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη και το κέντρο μάζας να συμπίπτει με το κέντρο βάρους. Ο υπολογισμός της συνισταμένης ροπής να γίνεται ως προς διάφορα σημεία της δοκού Ζεύγος δυνάμεων ορίζουμε το σύστημα δύο παραλλήλων δυνάμεων με αντίθετη φορά. 4 17

18 3. Συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος 3..1 Αναφέρουν και επεξηγούν τις συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος 3.. Εφαρμόζουν τις συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος στη λύση προβλημάτων ΣF 0 ΣΜ Περιορισμός σε προβλήματα ισορροπίας δοκού. Ενδεικτικά προβλήματα: (α) ισορροπία οριζόντιας δοκού υπό την επίδραση ομοεπίπεδων δυνάμεων. (β) ισορροπία δοκούς της οποίας το ένα άκρο είναι σε επαφή με κατακόρυφο τοίχωμα και το άλλο σε επαφή με το έδαφος. 3 18

19 4. ΒΑΡΥΤΗΤΑ. 4.1 Ο Νόμος της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα Περιγράφουν την αλληλεπίδραση δύο μαζών με βάση το νόμο της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα Αναγνωρίζουν ότι ο νόμος της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα ισχύει τόσο για στοιχειώδη σωματίδια όσο και για ολόκληρους γαλαξίες που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους (ή μεταξύ των κέντρων μάζας τους) M 1M F G r Ο νόμος ισχύει εφόσον οι διαστάσεις των σωμάτων είναι μικρές σε σχέση με την απόσταση των δύο κέντρων τους. Για ουράνια σώματα θεωρούμε τη μάζα τους συγκεντρωμένη στο κέντρο τους Βάρος Αναγνωρίζουν ότι η βαρυτική δύναμη που ορίζεται από τη σχέση της παγκόσμιας έλξης είναι το βάρος του σώματος το οποίο βρίσκεται μέσα στο πεδίο βαρύτητας της Γης Το βάρος είναι ίσο με τη δύναμη παγκόσμιας έλξης που δέχεται το σώμα από τη Γη. 0,5 4.3 Αδρανειακή και βαρυτική μάζα Γνωρίζουν ότι η αδρανειακή μάζα, η οποία υπολογίζεται από το ο νόμο του Νεύτωνα της δυναμικής, και η βαρυτική μάζα, η οποία υπολογίζεται από το νόμο της παγκόσμιας έλξης, βρίσκονται πειραματικά να έχουν την ίδια τιμή και ως αποτέλεσμα όλα τα σώματα πέφτουν στην επιφάνεια ενός πλανήτη με την ίδια επιτάχυνση F ma, m = αδρανειακή μάζα M F G M g G r Γης r m, m = βαρυτική μάζα. 0,5 19

20 4.4 Βαρυτικό πεδίο Ορίζουν το βαρυτικό πεδίο Το βαρυτικό πεδίο είναι ένα πεδίο δυνάμεων που δημιουργείται γύρω από μια μάζα και ασκεί ελκτικές δυνάμεις σε άλλες μάζες. 0,5 4.5 Ένταση βαρυτικού πεδίου Ορίζουν την ένταση βαρυτικού πεδίου σε ένα σημείο του Η ένταση βαρυτικού πεδίου σε ένα σημείο του ορίζεται ως η δύναμη ανά μονάδα μάζας που δέχεται ένα σώμα στο σημείο αυτό. 1,5 g F m Η διεύθυνση και φορά της έντασης συμπίπτει με τη διεύθυνση και φορά της δύναμης που εξασκείται στο σώμα Αναγνωρίζουν ότι η ένταση είναι διανυσματικό μέγεθος και σχεδιάζουν το διάνυσμα της έντασης σε ένα σημείο ενός βαρυτικού πεδίου Η κατεύθυνση της έντασης είναι προς το κέντρο της Γης Εξάγουν τη σχέση που δίνει το μέτρο της έντασης του πεδίου βαρύτητας της Γης που απέχει απόσταση r από το κέντρο της (r>r Γη όπου R Γης η ακτίνα της Γης) M g G r 0

21 4.6 Μεταβολές της έντασης του πεδίου βαρύτητας: α. με το γεωγραφικό πλάτος, β. με το ύψος Αναφέρουν και εξηγούν τον τρόπο μεταβολής της έντασης του πεδίου βαρύτητας της Γης με το γεωγραφικό πλάτος και το ύψος πάνω από την επιφάνειά της Η ένταση αυξάνεται με το γεωγραφικό πλάτος, παίρνοντας μέγιστη τιμή στους πόλους και ελάχιστη στον ισημερινό Η ένταση ελαττώνεται με το ύψος από την επιφάνεια της Γης Η κίνηση των πλανητών και των δορυφόρων Εφαρμόζουν βασικές αρχές της κυκλικής κίνησης στην κίνηση δορυφόρων και πλανητών ώστε να υπολογίζουν την ταχύτητα και την περίοδο τους Η δύναμη που δέχονται οι δορυφόροι και οι πλανήτες (βάρος) είναι η δύναμη παγκόσμιας έλξης. Για κυκλική τροχιά, αυτή αλλάζει μόνο τη διεύθυνση της ταχύτητας και προκαλεί κεντρομόλο επιτάχυνση, που είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας στο ύψος περιφοράς Αναφέρουν τα είδη των δορυφόρων και τις χρήσεις τους Τηλεπικοινωνιακοί, μετεωρολογικοί, κατασκοπευτικοί Αναφέρουν και επεξηγούν τις συνθήκες για να είναι ένας δορυφόρος γεωστατικός α. Να περιφέρεται στο επίπεδο του ισημερινού β. Να περιφέρεται με την ίδια φορά με αυτή της Γης γ. Να έχει περίοδο ίση με αυτή της Γης (4h) Υπολογίζουν το ύψος στο οποίο περιφέρεται γεωστατικός δορυφόρος Με βάση αρχές της κυκλικής κίνησης και της βαρύτητας. 1

22 5 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 5.1 Δομή του ατόμου και ηλεκτρικό φορτίο Αναφέρουν τα συστατικά (σωματίδια) του ατόμου και αναγνωρίζουν ότι το φορτίο είναι μια ιδιότητα που φέρουν το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο Το πρωτόνιο και το νετρόνιο είναι σωματίδια του πυρήνα του ατόμου. Τα ηλεκτρόνια είναι γύρω από τον πυρήνα. Το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο φέρουν ίσο και αντίθετο φορτίο Αναγνωρίζουν ότι η φόρτιση στερεών σωμάτων γίνεται με μετακίνηση ηλεκτρονίων Αρνητικά (θετικά) φορτισμένο στερεό σημαίνει πλεόνασμα (έλλειμμα) ηλεκτρονίων στο σώμα Φόρτιση ράβδων από εβονίτη, γυαλί, αλκαθίνη, perspex κλπ Εκτελούν και ερμηνεύουν πειράματα στατικού ηλεκτρισμού Απλά πειράματα με το ηλεκτροσκόπιο,(φόρτιση εξ επαφής ή εξ επαγωγής) με το ηλεκτρικό εκκρεμές και με τη συσκευή Van de Graaff Συνδέουν και ερμηνεύουν φαινόμενα από την καθημερινή ζωή με το στατικό ηλεκτρισμό Κεραυνός, αστραπή, ηλεκτρικός σπινθήρας κατά την εκφόρτιση σωμάτων Γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ αγωγών και μονωτών Οι αγωγοί επιτρέπουν τη διέλευση (μετακίνηση) φορτίου μέσα από τη μάζα τους ενώ οι μονωτές δεν επιτρέπουν.

23 q q 5. Ο νόμος του Coulomb Διατυπώνουν το νόμο του Coulomb και αναγνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με το νόμο της παγκόσμιας έλξης Νόμος του Coulomb: F K Η δύναμη στο νόμο του Coulomb είναι τόσο ελκτική όσο και απωστική (υπάρχουν δύο είδη φορτίου). Η δύναμη παγκόσμιας έλξης είναι πάντα ελκτική (υπάρχει μόνο ένα είδος μάζας) Η σταθερά στο νόμο παγκόσμιας έλξης είναι ίση με: 11 G 6,67x10 N. m. Kg, ανεξάρτητη από το μέσο που περιβάλλει τα σώματα. Η σταθερά Κ στο νόμο του Coulomb εξαρτάται από το μέσο που περιβάλλει τα δύο φορτία. Στο κενό ή στον αέρα είναι ίση με: 9 K 9x10 N.m. 0 C Τόσο η δύναμη Coulomb όσο και η δύναμη παγκόσμιας έλξης είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης από τα δύο φορτία ή τις δύο μάζες αντίστοιχα. (Νόμος αντιστρόφου τετραγώνου). r 5.. Εφαρμόζουν το νόμο του Coulomb στη λύση προβλημάτων Τα προβλήματα περιορίζονται σε απλές γεωμετρικές διατάξεις 3

24 5.3 Ένταση ηλεκτρικού σημειακού φορτίου και συστήματος σημειακών ακίνητων φορτίων σε απλές γεωμετρικές διατάξεις Ορίζουν την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Γύρω από φορτία ή ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο του είναι η δύναμη ανά μονάδα φορτίου που δέχεται ένα φορτισμένο σωματίδιο στο σημείο αυτό. F E q Η κατεύθυνση της έντασης συμπίπτει με την κατεύθυνση της δύναμης που ασκείται σε θετικό φορτίο Εξάγουν τη σχέση που δίνει το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου για σημειακό φορτίο E K Q r Ορίζουν τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές και αναφέρουν τις ιδιότητές τους Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές είναι συνεχείς γραμμές σε κάθε σημείο των οποίων η ένταση του πεδίου είναι εφαπτόμενη (α) Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές ξεκινούν από τα θετικά φορτία και καταλήγουν στα αρνητικά. (β) Σε σημεία μεγάλης έντασης οι δυναμικές γραμμές είναι πυκνές, ενώ σε σημεία μικρής έντασης είναι αραιές. (γ) Σε κάθε σημείο ηλεκτρικού πεδίου αντιστοιχεί μια μόνο ένταση (εφαπτόμενη ηλεκτρικής δυναμικής γραμμής), άρα από κάθε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου περνά μια μόνο ηλεκτρική δυναμική γραμμή και επομένως οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές δεν τέμνονται. 4

25 5.3.4 Παριστάνουν ένα ηλεκτρικό πεδίο ενός σημειακού ηλεκτρικού φορτίου και ενός συστήματος δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων με ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές Να δοθεί έμφαση στον τρόπο που προκύπτει η μορφή των δυναμικών γραμμών όσο και στην ερμηνεία της μορφής του πεδίου που προκύπτει από τις γραμμές Υπολογίζουν την ένταση ηλεκτρικού πεδίου για σύστημα σημειακών φορτίων Τα προβλήματα να περιοριστούν για σύστημα σημειακών ακίνητων φορτίων σε κανονικές γεωμετρικές διατάξεις. 5.4 Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Ορίζουν το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο η ένταση είναι παντού η ίδια Ένα σύστημα δύο παράλληλων πλακών φορτισμένων με ίσα και αντίθετα φορτία (πυκνωτής) είναι ένα παράδειγμα δημιουργίας ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή μεταξύ των πλακών Αναφορά σε εφαρμογές πυκνωτών Σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς πεδίου Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς πεδίου είναι παράλληλες μεταξύ τους και ισαπέχουν. 5

26 5.5 Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου και δυναμική ηλεκτρική ενέργεια Επεξηγούν την έννοια του ηλεκτροστατικού δυναμικού και γνωρίζουν πως συνδέεται με την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια ενός ηλεκτροστατικού πεδίου Το ηλεκτροστατικό δυναμικό ορίζεται ως η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια ανά μονάδα φορτίου. Αυτό εκφράζει το πηλίκο του έργου W Σ που παράγει ή καταναλώνει η ηλεκτρική δύναμη του πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου από το σημείο Σ μέχρι το άπειρο δια το φορτίο αυτό. 5.6 Έργο ηλεκτρικού πεδίου και μεταβολή της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας Ορίζουν τη διαφορά δυναμικού ηλεκτρικού πεδίου και το έργο που παράγει ή καταναλώνει η ηλεκτρική δύναμη του πεδίου Η διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού, ΔV, είναι ίση με το έργο που παράγει ή καταναλώνει η ηλεκτρική δύναμη ανά μονάδα φορτίου καθώς το φορτίο κινείται μεταξύ δύο σημείων. W q 1 V Εξηγούν πως θα κινηθεί σε ένα φορτίο όταν τοποθετηθεί σε ένα σημείο ενός ηλεκτροστατικού πεδίου Κατά τη μετακίνηση φορτίου μεταξύ δύο σημείων ισχύουν οι σχέσεις: W ( 1) 1 W1 q( V V1) Για την ένταση ηλεκτρικού πεδίου, ισχύει η σχέση V E 6

27 5.6.. Θετικό (αρνητικό) φορτίο κινείται υπό την επίδραση του πεδίου σε σημεία με μικρότερο (μεγαλύτερο) δυναμικό Αναγνωρίζουν ότι το έργο του πεδίου γίνεται σε βάρος της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας, ως αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης της ενέργειας Ορίζουν τις ισοδυναμικές επιφάνειες και αναφέρουν τις ιδιότητές τους Όταν το πεδίο παράγει έργο σε ένα φορτίο αυξάνεται η κινητική ενέργεια του φορτίου. Άρα ελαττώνεται στο ίδιο ποσό η δυναμική ενέργεια του πεδίου Μια ισοδυναμική επιφάνεια είναι η επιφάνεια που έχει σε όλα τα σημεία της το ίδιο δυναμικό α. Κατά τη μετακίνηση φορτίου πάνω σε μια ισοδυναμική επιφάνεια το έργο της ηλεκτρικής δύναμης είναι μηδέν. β. Οι ισοδυναμικές επιφάνειες είναι κάθετες στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές Εφαρμόζουν τις έννοιες του δυναμικού, της διαφοράς δυναμικού, των δυναμικών γραμμών και ισοδυναμικών επιφανειών στη λύση προβλημάτων Εφαρμογές σε απλά προβλήματα και κυρίως εφαρμογές διατήρησης ενέργειας και κατανόησης των φυσικών εννοιών. 7

28 6 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 6.1 Ηλεκτρικό ρεύμα Εξηγούν την επίδραση διαφοράς δυναμικού στα ελεύθερα ηλεκτρόνια ενός μεταλλικού αγωγού όταν αυτή εφαρμοστεί στα άκρα του Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού αγωγού από το ηλεκτρικό πεδίο με αποτέλεσμα αυτά να κινούνται κατά τη διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου. Έτσι προκαλείται μια μεταφορά ηλεκτρονίων μέσα στον αγωγό προς το θετικότερο δυναμικό Ορίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα και αναγνωρίζουν τους φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος σε αγωγούς Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου κατά μήκος του αγωγού. Οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεταλλικούς αγωγούς είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνιά του. Οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος στους υγρούς ηλεκτρολύτες είναι τα θετικά και τα αρνητικά ιόντα Γνωρίζουν (i) την τάξη μεγέθους της ταχύτητας με την οποία κινούνται τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ενός αγωγού χωρίς την επίδραση διαφοράς δυναμικού και (ii)την τάξη μεγέθους της ταχύτητας ροής των ηλεκτρονίων με την επίδραση διαφοράς δυναμικού στα άκρα του αγωγού Η ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων σε ένα αγωγό είναι περίπου 10-3 της ταχύτητας του φωτός. Η ταχύτητα ροής των ηλεκτρονίων σε ένα αγωγό είναι της τάξης του 1 mm/s Αναγνωρίζουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, ονομάζουν και εξηγούν τη λειτουργία των διαφόρων μερών του Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι μια κλειστή αγώγιμη διαδρομή (βρόχος) που αποτελείται τουλάχιστο από μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και ένα καταναλωτή (φόρτο) που μετατρέπει αυτή την ενέργεια σε άλλες μορφές. 8

29 6.1.5 Ορίζουν την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και αναφέρουν τη μονάδα μέτρησής της Ορίζουν τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ενός ηλεκτρικού κυκλώματος και αναφέρουν τη μονάδα μέτρησής της Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο ρυθμός ροής ηλεκτρικού φορτίου. Η μονάδα μέτρησής της είναι το C ampere (A). 1A 1. s Διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ενός ηλεκτρικού κυκλώματος είναι το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε ενέργεια άλλων μορφών όταν ηλεκτρικό φορτίο 1C περνά από το ένα σημείο στο άλλο. W V q Το 1 Volt είναι η δ.δ. μεταξύ δύο σημείων ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, όπου 1 Joule ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργεια άλλης μορφής, όταν 1 coulomb περνά από το ένα σημείο στο άλλο. 6. Ηλεκτρικές πηγές 6..1 Αναγνωρίζουν ότι οι ηλεκτρικές πηγές είναι διατάξεις που δημιουργούν διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων τους που ονομάζονται πόλοι Οι πιο γνωστές ηλεκτρικές πηγές είναι τα ηλεκτρικά στοιχεία τα οποία μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Συστοιχίες ηλεκτρικών στοιχείων ονομάζονται μπαταρίες. Να γίνει απλή αναφορά στα φωτοβολταïκά στοιχεία και στις ηλεκτρικές γεννήτριες. Στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε ως ηλεκτρική πηγή τα τροφοδοτικά Αναγνωρίζουν ότι οι ηλεκτρικές πηγές είναι απαραίτητες σε ένα κύκλωμα και χωρίς αυτές δεν μπορεί να υπάρχει ροή ηλεκτρικών φορτίων στο κύκλωμα Να δοθεί έμφαση στις μετατροπές ενέργειας που συντελούνται κατά τη λειτουργία μιας ηλεκτρικής πηγής σε ένα κύκλωμα. 9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡ.

ΚΕΦ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡ. 1.1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Στατικός ηλεκτρισμός Φόρτιση με τριβή Θετικά και αρνητικά φορτία Ηλεκτρικό εκκρεμές Ηλεκτροσκόπιο Δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σωμάτων Νόμος Coulomb Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. 1. 1 Γνωριμία με τη Φυσική (Τι μελετά η Φυσική). 4 1. 2 Φαινόμενα. 4 1. 3 Οι έννοιες και τα φυσικά μεγέθη.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα