Λήξη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λήξη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών: 28.09.2015"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 ης ΣΕΙΡΑΣ Έγκριση Γ.Σ. 1 η / Λήξη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών: Ελληνικά: Τιμολόγηση Εγγυημένων Δανειακών Ομολόγων Αγγλικά: Valuation of Collateralized Debt Obligations Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μ. Ανθρωπέλος Ελληνικά: Στρατηγικές Ασφάλισης Χαρτοφυλακίων Αγγλικά: Portfolio Insurance Strategies Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μ. Ανθρωπέλος Ελληνικά: Σύγκριση Υποδειγμάτων Πιστωτικού Κινδύνου Αγγλικά: Comparison of Credit Models Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μ. Ανθρωπέλος Ελληνικά: Διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών, κοινονικοοικονομικών και λοιπών στοιχείων πελατών ασφαλιστικής εταιρίας στο ασφαλιστικό τους προφίλ. Αγγλικά: Exploring how socio-demographic and other characteristics of insurance company clients may affect their insurance profile. Ελληνικά: Περιφερειακές διαφοροποιήσεις θνησιμότητας κατά φύλο και κατά αιτία θανάτου στην Ελλάδα Αγγλικά: Regional differentials in mortality by sex and cause of death in Greece Ελληνικά: Κοινωνικο-οικονομικές διαφοροποιήσεις στη θνησιμότητα στην Ευρώπη βάσει στοιχείων της έρευνας SHARE Αγγλικά: Socio-economic differentials in mortality in Europe based on SHARE data ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13005 Γ. Πιτσέλης, Επικ. Καθηγητής ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Μ. ΜΑΕ/13023 Γ. Πιτσέλης, Επικ. Καθηγητής ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13012 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13032 Π. Τήνιος, Επικ. Καθηγητής ΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13033 Σ. Καλογήρου, Επικ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13031 Χ. Μπάγκαβος, Αναπλ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2 Ελληνικά: Προφίλ των ηλικιωμένων (ηλικίας 65 και άνω) στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει στοιχείων της έρευνας SHARE Αγγλικά: The profile of elderly in Greece and other European countries, based on SHARE data Ελληνικά: Διαφοροποιήσεις σε επίπεδα νοσηρότητας σε ηλικιωμένους στην Ευρώπη βάσει στοιχείων της έρευνας SHARE Αγγλικά: Morbidity differentials among elderly in Europe: an analysis using SHARE data Ελληνικά: Αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου Η περίπτωση της General Motors Αγγλικά: Hedging the interest rate risk The case of General Motors Ελληνικά: Η αντανάκλαση σημαντικών οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών γεγονότων στη χρηματιστηριακή αγορά Οι περιπτώσεις Ελλάδος και ΗΠΑ Αγγλικά: The reaction of stock markets to economic and sociopolitical events in Greece and USA Ελληνικά: Η Τιτλοποίηση απαιτήσεων προ και μετά τη Χρηματοοικονομική Κρίση του 2008 Αγγλικά: Securitization before and after the financial crisis of 2008 Ελληνικά: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγορών αξιών και παραγώγων Αγγλικά: Analysis of interdependence between stock and derivatives markets ΚΡΟΥΠΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13035 Χ. Μπάγκαβος, Αναπλ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13020 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13024 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13027 ΚΟΡΩΝΙΑ ΙΣΙΔΩΡΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13016 Ν. Τσαγκαράκης, Καθηγητής ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13001 Ν. Τσαγκαράκης, Καθηγητής

3 Ελληνικά: Μέτρηση του κινδύνου ιδίων κεφαλαίων σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές Αγγλικά: Measurement of Equity Risk in developed and developing markets Ελληνικά: Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών Αγγλικά: Factors affecting share returns Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γ. Διακογιάννης Ελληνικά: Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων Αγγλικά: The relation between expected return and downside beta Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γ. Διακογιάννης Ελληνικά: Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή δεδομένων κινδύνων. Αγγλικά: Probability models for fitting risk data Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μ. Κούτρας ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13039 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13011 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13009 ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. ΜΑΕ/ Ελληνικά: Ανάλυση αναλογιστικών δεδομένων με Copulas Αγγλικά: Analysis of actuarial data using Copulas in Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μ. Κούτρας χρήση ΛΙΛΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. ΜΑΕ/13008 Γ. Ηλιόπολος, Αναπλ. Καθηγητής Μ. Μπούτσικας, Επικ. καθηγητής Ελληνικά: Οικογένειες κατανομών που προέρχονται από κατανομές διατεταγμένων παρατηρήσεων Αγγλικά: Family of distributions generated by order statistics Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μ. Κούτρας Ελληνικά: Μεικτές κατανομές Hofmann με εφαρμογές. Αγγλικά: Mixed Hofmann distributions with applications Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ν. Μαχαιράς ΜΗΝΑΪΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13021 Γ. Ηλιόπολος, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τζαβελάς, Επικ. καθηγητής ΕΡΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13013 Δ. Στέγγος, Επικ. Καθηγητής

4 Ελληνικά: Αποτίμηση συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) Αγγλικά: Pricing of Credit Default Swaps Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μ. Μπούτσικας Ελληνικά: Εμπειρική Μπευζιανή Εκτίμηση με Εφαρμογές στην Ασφαλιστική Επιστήμη και Αναλογισμό Αγγλικά: Empirical Bayes Estimation with Applications in Actuarial Science Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γ. Πιτσέλης Ελληνικά: Αποθεματοποίηση ζημιών με βάση τη θεωρία αξιοπιστίας και εφαρμογές στο Solvency II. Αγγλικά: Loss Reserving based on Credibility Theory with Applications to Solvency II. Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γ. Πιτσέλης Ελληνικά: Μελέτη της συνάρτησης εκχώρησης προμηθειών για αντασφαλιστικά σχήματα quota share Αγγλικά: A study of the sliding commission scale for quota share treaties Ελληνικά: Αξία σε κίνδυνο (VaR): Εκτίμηση και εφαρμογές στη θεωρία συλλογικού κινδύνου Αγγλικά: Value at Risk (VaR): Estimation and applications in collective risk theory Ελληνικά: Εκτίμηση του τεχνικού ασφαλίστρου στον κλάδο οχημάτων και μοντελοποίηση του πλήθους και του ύψους των ζημιών Αγγλικά: Premium calculation and modeling of the number and size of claims in the vehicle insurance sector ΠΑΠΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13028 Μ. Ανθρωπέλος, Λέκτορας ΛΙΓΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13037 Δ. Αντζουλάκος, Αναπλ. Καθηγητής ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13015 Μ. Ανθρωπέλος, Λέκτορας ΞΕΝΟΓΙΩΡΓΗ ΖΩΗ Α.Μ. ΜΑΕ/13022 Δ. Αντζουλάκος, Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13010 Σ. Μπερσίμης, Λέκτορας ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13010

5 Ελληνικά: Μοντέλα για τα μεγέθη των ατομικών και των συνολικών ζημιών στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου Αγγλικά: Models for individual and collective losses in the vehicle insurance sector Ελληνικά: Μοντέλα Τιμολόγησης Παραγώγων Καιρικών Φαινομένων Αγγλικά: On Modelling and Pricing Weather Derivatives ((Η Δ.Ε. θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα) Ελληνικά: Στοχαστικός Βέλτιστος Έλεγχος σε Επενδυτικές Στρατηγικές Συνταξιοδοτικών Σχημάτων Αγγλικά: An optimal policy of a pension fund using stochastic optimal control of annuity contracts Ελληνικά: Κίνδυνος Μακροβιότητας Ασφαλιστικών Εταιρειών υπό τη θεώρηση της οδηγίας Solvency II Αγγλικά: Longevity Risk Under the Solvency II Policy Ελληνικά: Ανάλυση Κινδύνου για Χαρτοφυλάκια Ραντών Ζωής Αγγλικά: Riskiness Analysis for a Large Portfolio of Life Annuities Ελληνικά: Η επίδραση της λογοκρισίας στα δεδομένα στην εκτίμηση των παραμέτρων στις κατανομές απώλειας Αγγλικά: The effects of censoring at the data at the estimation of parameters for the loss distributions Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γ. Τζαβελάς ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ. ΜΑΕ/13018 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13007 ΛΩΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Μ. ΜΑΕ/13026 ΚΟΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13006 Δ. Αντζουλάκος, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Πιτσέλης, Επικ. Καθηγητής ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13019 ΜΠΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13017 Χ. Ευαγγελάρας, Επικ. Καθηγητής

6 Ελληνικά: Στοχαστικές ανελίξεις Levy στη θεωρία χρεοκοπίας: Μελέτη της συνάρτησης των Gerber-Shiu Αγγλικά: Stochastic Levy processes in ruin theory: Study of the Gerber-Shiu function Ελληνικά: Στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με δίπλευρα άλματα Αγγλικά: Stochastic surplus processes with two-sided jumps Ελληνικά: To κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου με απαιτήσεις που εμφανίζουν χρονική υστέρηση Αγγλικά: The classical risk model with delayed claims Ελληνικά: Χρονική αξία της χρεοκοπίας με χρεωστικό επιτόκιο Αγγλικά: Time value of absolute ruin with debit interest rate Ελληνικά: Στοχαστικές διαδικασίες κινδύνου με εξάρτηση μεταξύ των μεγεθών των ζημιών και των χρόνων εμφάνισης των κινδύνων Αγγλικά: Stochastic risk processes with dependent individual claim sizes and inter-claim times Ελληνικά: Μελέτη ποσοτήτων στη θεωρία κινδύνων όταν οι αποζημιώσεις ακολουθούν αντίστροφη γκαουσιανή κατανομή Αγγλικά: Risk theory with inverse gaussian claims Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γ. Ψαρράκος ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13002 Π. Χατζόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΜΗΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13034 Μ. Νεκτάριος, Αναπλ. Καθηγητής ΣΚΙΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. ΜΑΕ/13004 Β. Σεβρόγλου, Επικ. Καθηγητής ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13038 Μ. Νεκτάριος, Αναπλ. Καθηγητής Δ. Στέγγος, Επικ. Καθηγητής ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13030 Β. Σεβρόγλου, Επικ. Καθηγητής ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13014

7 38 39 Ελληνικά: Χαρακτηρισμοί παραμετρικών μοντέλων που προκύπτουν από τη σύνδεση του μέσου υπολειπόμενου χρόνου ζωής με την ένταση κινδύνου Αγγλικά: Parametric models by relationships between mean residual lifetime and hazard rate Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γ. Ψαρράκος Ελληνικά: Μελέτη συναρτήσεων επιβίωσης και θανάτου κάτω από μία οικογένεια γενικευμένων υποθέσεων Αγγλικά: On the survival and death function under a family of generalized age assumptions Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γ. Ψαρράκος ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ. ΜΑΕ/13003 ΣΤΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ. ΜΑΕ/13029 Β. Σεβρόγλου, Επικ. Καθηγητής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2012 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 26 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής. PROCEEDINGS of the 26 th Panhellenic Statistics Conference

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 26 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής. PROCEEDINGS of the 26 th Panhellenic Statistics Conference ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ε.Σ.Ι) GREEK STATISTICAL INSTITUTE (G.S.I) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 6 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής PROCEEDINGS of the 6 th Panhellenic Statistics Conference Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2004-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2004-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2004-2011 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 1 A COMPARATIVE ANALYSIS OF

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - IOYNIΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο Τίτλος διπλωματικής Έτος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - IOYNIΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο Τίτλος διπλωματικής Έτος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - IOYNIΟΣ 2015 Ονοματεπώνυμο Τίτλος διπλωματικής Έτος Αλεβιζοπούλου Γεωργία Τρόποι χρηματοδότησης μιας μεταποιητικής επιχείρησης:επιλογή μεταξύ χρηματοδοτικής μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Department of Accounting and Finance NEwsletter

Department of Accounting and Finance NEwsletter ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ DAFNE Department of Accounting and Finance NEwsletter Περιεχόμενα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χαιρετισμός από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εργασίες ύστερα από πρόσκληση (ολομέλεια) STEPHENS A.M.: On testing fit to distributions and models...27. Εργασίες στα Ελληνικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εργασίες ύστερα από πρόσκληση (ολομέλεια) STEPHENS A.M.: On testing fit to distributions and models...27. Εργασίες στα Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αρ.σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΧΟΡΗΓΟΙ... 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 13 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 23 Εργασίες ύστερα από πρόσκληση (ολομέλεια) STEPHENS A.M.: On testing fit to distributions and models...27

Διαβάστε περισσότερα

2 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ. Δάρας, Πολυτεχνείο Κρήτης Π. Δελλαπόρτας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γ. Δονάτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Κ. Ζωγράφος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δ. Ιωαννίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008

Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008 Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008 Γεώργιος Σκιαδόπουλος Αναπληρωτής ΚαθηγητήΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) πριν και μετά την κρίση»

«Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) πριν και μετά την κρίση» ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2004. Εγγραφή Συνέδρων Διανομή συνεδριακού υλικού. Προσκεκλημένοι Ομιλητές Προεδρεύων: Χ. Χαραλαμπίδης

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2004. Εγγραφή Συνέδρων Διανομή συνεδριακού υλικού. Προσκεκλημένοι Ομιλητές Προεδρεύων: Χ. Χαραλαμπίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τετάρτη, 14 Απριλίου 2004 Ξενοδοχείο IONION STAR 14:00-17:00 Εγγραφή Συνέδρων Διανομή συνεδριακού υλικού 17:30-17:50 Έναρξη του συνεδρίου Χαιρετισμοί 17:50-18:05 Απονομή τιμητικού τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 24 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 24 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Σ.Ι GREEK STATISTICAL INSTITUTE G.S.I Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής PROCCEDINGS of the 4 th Panhellenic Statistics Conference Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2001. Εγγραφή Συνέδρων Διανομή του φακέλου και του προγράμματος του Συνεδρίου

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2001. Εγγραφή Συνέδρων Διανομή του φακέλου και του προγράμματος του Συνεδρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου 2001 SKIATHOS PALACE HOTEL 17:00-18:00 Εγγραφή Συνέδρων Διανομή του φακέλου και του προγράμματος του Συνεδρίου 18:00-18:15 Χαιρετισμοί, καλωσόρισμα των συνέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ 283-290 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.446/212 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities ANNUAL REPORT 2013 Περιεχόμενα Contents 2 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 12 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors 14 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Σταθερότητα σχέσης αποδόσεων µετοχών, όγκου συναλλαγών και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας Κρίστης Χασάπης (Τµήµα Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρία 1: Θέματα Αποτίμησης I (Issues in Asset Valuation I)

Συνεδρία 1: Θέματα Αποτίμησης I (Issues in Asset Valuation I) Συνεδρία 1: Θέματα Αποτίμησης I (Issues in Asset Valuation I) Spyros Pagratis, Bank of England and London School of Economics (FMG) Optimal Liquidity Policy and the Insurance Aspect of Lender of Last Resort

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ECONOMIC CAPITAL) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CFO ING ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πληροφοριακό Σύστημα Οινοποιίας. Μελέτη περίπτωσης επιχείρησης Βαρβαγιάννη (Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1 Καταραχιά Ανδρονίκη Κοινωνική Οικονομία Οι παρακάτω πτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα