ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 12. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 13. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 14. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL 16. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΧΤ 17. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 18. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 από 39

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Υπηρεσία Alpha Mass Payments είναι µία σύγχρονη τεχνολογικά πλατφόρµα που παρέχει τη δυνατότητα στις συνεργαζόµενες µε την Alpha Bank Επιχειρήσεις να εκτελούν, µέσω του ιαδικτύου, Εντολές Μαζικών Πληρωµών µε τρόπο εύκολο, ασφαλή, ταχύ και πλήρως αυτοµατοποιηµένο. Οι πληρωµές µπορεί να αφορούν: είτε χρέωση κάποιου λογαριασµού της επιχείρησης και πίστωση άλλων λογαριασµών, όπως είναι η περίπτωση Μισθοδοσίας, είτε πίστωση κάποιου λογαριασµού της επιχείρησης και χρέωση άλλων, όπως είναι στην περίπτωση εισπράξεων από πελάτες. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε Ευρώ (δηλαδή µεταξύ λογαριασµών που τηρούνται σε Ευρώ). Ειδικά για τις περιπτώσεις εισπράξεων απαιτείται εξουσιοδότηση για την άµεση χρέωση των λογαριασµών των πελατών / συνεργατών σας. Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών Για κάθε συνεργαζόµενη επιχείρηση, και βάσει των επιλογών της στη σύµβαση µε την Τράπεζα, δηµιουργούνται Κωδικοί Συνεργασίας Πληρωµών, τους οποίους και διαχειρίζεται η επιχείρηση µέσω της υπηρεσίας. Ένας Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών µπορεί ή να χρεώνει λογαριασµούς της επιχείρησης ή να τους πιστώνει όχι όµως και τα δύο. εν µπορεί για παράδειγµα µε τον ίδιο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών να γίνονται και µισθοδοσίες και εισπράξεις από πελάτες. Σε κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών η επιχείρηση µπορεί να συνδέσει από έναν έως πέντε δικούς της λογαριασµούς πληρωµών. Ροή Εργασιών Για να πραγµατοποιηθεί µία µαζική πληρωµή θα πρέπει να δηµιουργηθεί µία εργασία και να τεθεί καταρχήν σε status εισαγωγής. Μία εργασία µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει: τον επιλεγµένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµής τον λογαριασµό της επιχείρησης που αναλόγως είτε θα χρεωθεί είτε θα πιστωθεί τις εγγραφές µε τους λογαριασµούς των Μισθοδοτούµενων / Συνεργατών που οµοίως είτε θα χρεωθούν είτε θα πιστωθούν, µε τα αντίστοιχα ποσά την Ηµεροµηνία Πληρωµής. Στη συνέχεια η εργασία πρέπει να αποσταλεί για Εκτέλεση στην Τράπεζα. Όταν η Τράπεζα εκτελέσει την εργασία (Ηµεροµηνία Πληρωµής), η εργασία θα ολοκληρωθεί και θα είναι διαθέσιµο το απαντητικό αρχείο για αυτή την εργασία. Επίπεδα Εγκρίσεων Μία επιχείρηση µπορεί να έχει µία από τις παρακάτω επιλογές σε σχέση µε τα επίπεδα εγκρίσεων για την εκτέλεση µιας εργασίας. Καµία Έγκριση: Όλοι οι χρήστες (Ρ0) έχουν τα ίδια δικαιώµατα και εξουσιοδοτήσεις. Οποιοσδήποτε από αυτούς µπορεί να δηµιουργήσει µια εργασία και να την αποστείλει στην Τράπεζα για εκτέλεση. Ένα Επίπεδο Έγκρισης: Υπάρχουν χρήστες (Ρ1) που δηµιουργούν τις εργασίες και τις θέτουν σε status εισαγωγής και άλλοι (Ρ2) που τις ελέγχουν και είτε τις αποστέλλουν στην Τράπεζα για εκτέλεση είτε τις διαγράφουν/απορρίπτουν. 3 από 39

4 ύο Επίπεδα Έγκρισης: Υπάρχουν χρήστες (Ρ1) που δηµιουργούν τις εργασίες και τις θέτουν σε status εισαγωγής, άλλοι (Ρ2) που τις ελέγχουν και δίνουν την πρώτη υπογραφή, και τέλος εκείνοι (Ρ3) που κάνουν τον τελικό έλεγχο, δίνουν την δεύτερη υπογραφή και αποστέλλονται στην Τράπεζα για εκτέλεση ή τις απορρίπτουν. ιαχειριστής Μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ορίσει κάποιον χρήστη ως ιαχειριστή των χρηστών της εφαρµογής. Αυτός ο χρήστης δεν έχει να κάνει µε τη δηµιουργία και εκτέλεση πληρωµών. Μπορεί µόνο να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται χρήστες για την επιχείρηση, να διαχειρίζεται τις εξουσιοδοτήσεις τους και να διαχειρίζεται τα αιτήµατα τους. Να σηµειωθεί ότι όλοι οι χρήστες ανεξαρτήτως (πλην του ιαχειριστή) επιπέδου έγκρισης, έχουν την δυνατότητα, να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση των εργασιών και στην λήψη απαντητικών αρχείων. 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Με την Υπηρεσία Alpha Mass Payments διαχειρίζεστε : Μαζικές Εντολές Πιστώσεων που αφορούν: Πίστωση Μισθοδοσίας της Επιχείρησής σας Πιστώσεις Συνεργατών και Προµηθευτών σας Πιστώσεις Μερισµάτων Άλλες Μαζικές Πιστώσεις ενδιαφέροντός σας Μαζικές Εντολές Χρεώσεων που αφορούν: Είσπραξη οφειλών Πελατών σας Είσπραξη δόσεων και συνδροµών Άλλες Μαζικές Χρεώσεις ενδιαφέροντός σας µε ταυτόχρονη χρέωση ή πίστωση (ανά περίπτωση) ενός από πέντε προκαθορισµένους λογαριασµούς σας πληρωµών που έχετε δηλώσει. Προϋπόθεση για την εκτέλεση Μαζικών Εντολών Πληρωµών αποτελεί η υπογραφή των απαραίτητων κατά περίπτωση συµβατικών εγγράφων στο Κατάστηµα συνεργασίας σας. 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μέσω της Υπηρεσίας Alpha Mass Payments µπορείτε να αποστέλλετε τις Πληρωµές σας: Με αρχεία τύπου EXCEL Με αρχεία τύπου text ascii συγκεκριµένης γραµµογραφήσεως (TXT) Με απλή καταχώριση µόνον των ποσών των Πληρωµών Με καταχώριση των νέων εγγραφών Πληρωµών 4 από 39

5 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Για να µπορέσει η Επιχείρησή σας να εκµεταλλευτεί τις σύγχρονες δυνατότητες της Υπηρεσίας Alpha Mass Payments είναι απαραίτητα τα εξής: Υπογραφή της Σύµβασης της υπηρεσίας Alpha Mass Payments Καθορισµός του ιαχειριστή ή των Χρηστών που θα διαχειρίζονται µέσω της Υπηρεσίας τις Μαζικές Εντολές Πληρωµών της Εταιρείας σας. Παραλαβή των Κωδικών Χρήστη και Κωδικών Πρόσβασης για την υπηρεσία. 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS Με τον browser που χρησιµοποιείτε µεταβαίνετε στην Ιστοσελίδα εισέρχεστε στο micro-site των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha e-services, ενότητα για Επιχειρήσεις, και επιλέγετε την υπηρεσία Alpha Mass Payments. Επιλέγοντας Είσοδος µεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη, όπου επιλέγετε γλώσσα (προς το παρόν δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αγγλικών): Στην επόµενη οθόνη, πληκτρολογείτε τον Κωδικό Πελάτη, τον Κωδικό Προσβάσεως και επιλέγετε ΣΥΝ ΕΣΗ. 5 από 39

6 Μετά την επιτυχή καταχώριση των κωδικών, εµφανίζεται η οθόνη: Επιλέγοντας Είσοδος στο Σύστηµα µεταβαίνετε στην κεντρική οθόνη της υπηρεσίας µε όλες τις διαθέσιµες επιλογές. 6 από 39

7 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στην υπηρεσία µε τον Προσωρινό Κωδικό Προσβάσεως, τότε µετά την επιτυχή καταχώριση, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη ενεργοποίησης του, όπου και επιλέγετε Ενεργοποίηση Κωδικού Προσβάσεως. Στην οθόνη που εµφανίζεται, πληκτρολογείτε και πάλι τον Προσωρινό Κωδικό Προσβάσεως, και το Νέο Κωδικό Προσβάσεως που επιθυµείτε και επιλέγετε Ενεργοποίηση Κωδικού Προσβάσεως. 7 από 39

8 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με την Είσοδο σας στο Σύστηµα εµφανίζεται η κεντρική οθόνη της υπηρεσίας ιαχείριση Εργασιών µε το σύνολο των επιλογών που είναι διαθέσιµες: 1. Παραλαβή Αρχείων Πληρωµών. Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να δηµιουργήσετε µια εργασία πληρωµής από κατάλληλα µορφοποιηµένα αρχεία Excel (*.xls) ή Text (*.txt) από µια τοπική µονάδα δίσκου, και να αποστείλετε µαζικές πληρωµές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 2. Εισαγωγή- ιαχείριση Πληρωµών - ιαχείριση Αποθηκευµένων Εργασιών. Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να δηµιουργήσετε µια εργασία πληρωµής για όλους τους µισθωτούςσυνεργάτες της εταιρείας που έχουν αποθηκευτεί στο σύστηµα, να προσθέσετε νέες εγγραφές πληρωµών σας και να αποστείλετε µαζικές πληρωµές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 3. Γρήγορη Εισαγωγή- ιαχείριση Πληρωµών - ιαχείριση Αποθηκευµένων Εργασιών. Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να δηµιουργήσετε µια εργασία πληρωµής προσθέτοντας νέους µισθωτούςσυνεργάτες που εσείς επιθυµείτε, και να αποστείλετε µαζικές πληρωµές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 4. Εκτέλεση Πληρωµών. Με αυτή την επιλογή στέλνετε τις εργασίες που έχετε εισάγει στην εφαρµογή, προς εκτέλεση στην Τράπεζα. 8 από 39

9 5. Πληροφόρηση Πληρωµών. Αυτή η επιλογή αποτελεί ένα εργαλείο εποπτείας της τρέχουσας κατάστασης των εργασιών σας καθώς και ιστορικών στοιχείων Πληρωµών σας. 6. ιαχείριση Μισθωτών / Συνεργατών. Αυτή η επιλογή αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης των µισθωτών-συνεργατών σας, για κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που διαθέτει η επιχείρηση σας. 7. Εµφάνιση Κωδικών Συνεργασίας Πληρωµών. Με αυτή την επιλογή µπορείτε να δείτε τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών της επιχείρησής σας. Η επιλογή Αποσύνδεση Χρήστη στο κάτω µέρος της οθόνης, θα τερµατίσει τη συνεδρία σας µε το σύστηµα. 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ H επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε τις Πληρωµές σας µε αρχεία τύπου txt ή/και excel. Επιλέγοντας Παραλαβή Αρχείων Πληρωµών από το κεντρικό menu µεταβαίνετε στην οθόνη: 9 από 39

10 Επιλέξτε Επιλογή Αρχείου, αναζητήστε το επιθυµητό αρχείο στο δίσκο σας και επιλέξτε Open/Άνοιγµα. Το όνοµα τοπικού αρχείου θα εµφανιστεί στο πεδίο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Παραλαβή και Ναι στην προτροπή του συστήµατος για επιβεβαίωση. Το αρχείο που επιλέξατε θα ελεγχθεί διεξοδικά και µία σειρά από µηνύµατα θα σας ενηµερώσουν για την αντιµετώπιση των ενδεχοµένων λαθών. Μετά την επιτυχή παραλαβή του αρχείου, θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Επιπρόσθετα, το σύστηµα θα εµφανίσει το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο εισηγµένο αρχείο και θα υπολογίσει το σύνολο πληρωµών, το σύνολο πληρωµών µε µηδενικό ποσό (αν υπάρχουν) και το συνολικό ποσό. Για να προχωρήσετε στην Αποστολή προς Εισαγωγή, οφείλετε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα και να συµπληρώσετε τα απαιτούµενα πεδία. Πρώτα από όλα πρέπει να επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που επιθυµείτε. εξιά του πεδίου Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών επιλέξτε Επιλογή. Στη συνέχεια θα ανοίξει ένας πίνακας µε τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών της επιχείρησής σας. Επιλέξτε από την λίστα και στην συνέχεια ΟΚ. Μετά από αυτό θα συµπληρωθούν αυτόµατα και τα πεδία Είδος Συνεργασίας, Ταυτότητα Πράξης και Περιγραφή Εργασίας. Στην περιγραφή της εργασίας µπορείτε αν θέλετε να µεταβάλλεται το δεύτερο µέρος της, επιλέγοντας το πεδίο και πληκτρολογώντας την περιγραφή που επιθυµείτε. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε τον λογαριασµό που είτε θα χρεωθεί αν έχετε επιλέξει Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών για παράδειγµα της Μισθοδοσίας της Επιχείρησης σας, είτε θα πιστωθεί αν πρόκειται για παράδειγµα για κάποιον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών από τον οποίο πραγµατοποιείται εισπράξεις από πελάτες σας. εξιά του πεδίου Λογαριασµός επιλέγετε Επιλογή. Από τον πίνακα µε τους συνδεδεµένους λογαριασµούς σε αυτό τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών, επιλέγετε αυτόν που θέλετε και στην συνέχεια ΟΚ. Μετά τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και την συµπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων, µπορείτε να προχωρήσετε µε την επιλογή Αποστολή προς Εισαγωγή. Επιλέξτε Αποστολή προς Εισαγωγή και θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης που θα αναφέρει τον αριθµό των εγγραφών και το συνολικό ποσό. Αν συµφωνείτε επιλέγετε Ναι. 10 από 39

11 Με την επιτυχή εισαγωγή εµφανίζεται µήνυµα Οι Πληρωµές σας έχουν σταλεί προς εισαγωγή.. Αυτή την στιγµή η εργασία έχει εισαχθεί. Για να αποσταλεί στην Τράπεζα για εκτέλεση θα πρέπει να µεταβείτε στο µενού Εκτέλεσης Πληρωµών. Να σηµειωθεί ότι αν δεν πατηθεί το κουµπί Αποστολή προς εισαγωγή για να εκτελεστεί η παραπάνω διαδικασία αλλά πατηθεί είτε το κουµπί Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου είτε το Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών η παραλαβή του συγκεκριµένου αρχείου δεν ολοκληρώνεται, οπότε πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή η όλη διαδικασία. Επιλέξτε Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών για να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη της ιαχείρισης Εργασιών. Οποιαδήποτε στιγµή, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο βασικό µενού επιλέγοντας Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών ή να εισαγάγετε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου, στο κάτω µέρος της οθόνης. Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση που κάνετε παραλαβή αρχείου.txt, θα χρειαστεί ένα ακόµα βήµα στην παραπάνω διαδικασία. Μετά την παραλαβή του αρχείου, στην οθόνη που θα εµφανιστεί θα επιλέξετε Επεξεργασία Εργασίας και στη νέα οθόνη θα επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών, Λογαριασµό και θα συµπληρώσετε Ηµεροµηνία Πληρωµής. Στη συνέχεια θα επιλέξετε Αποδοχή, και µετά µπορείτε να αποστείλετε την εργασία Σε Εισαγωγή. Τα αρχεία προς παραλαβή έχουν αυστηρά δοµηµένη µορφοποίηση, όπως έχει καθοριστεί από την τράπεζα. Τα αρχεία που αποκλίνουν από αυτή τη µορφοποίηση, δε θα γίνονται αποδεκτά από το σύστηµα. Ο µέγιστος αριθµός εγγραφών που µπορούν να έχουν τα αρχεία προς παραλαβή είναι Η ηµεροµηνία Πληρωµής που εµφανίζεται στην οθόνη είναι η ηµεροµηνία που έχετε δηλώσει στο αρχείο σας και είναι επίσης η ηµεροµηνία µε την οποία θα εκτελεσθεί η εντολή σας καθώς και η valeur χρεοπίστωσης των λογαριασµών σας. Το σύστηµα σας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την Ηµεροµηνία Πληρωµής που έχετε δηλώσει στο αρχείο σας. Μια έγκυρη ηµεροµηνία θα πρέπει να είναι εργάσιµη ηµεροµηνία, να είναι µεγαλύτερη ή ίση της ηµεροµηνίας αποστολής και µικρότερη ή ίση 31 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής. Εάν η αποστολή της πληρωµής στην υπηρεσία Alpha Mass Payments γίνει εκ µέρους σας σε ηµεροµηνία µη εργάσιµη για την Τράπεζα (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), η εντολή παραλαµβάνεται και εκτελείται την ηµεροµηνία πληρωµής που έχει δηλώσει. Μετά τις 20:00 δεν µπορούν να εισαχθούν εργασίες µε τρέχουσα ηµεροµηνία πληρωµής. Στην περίπτωση που ο κωδικός συνεργασίας πληρωµών που επιλέξετε δεν ταυτίζεται µε αυτόν του αρχείου, το σύστηµα θα εµφανίσει µήνυµα λάθους και θα απορρίψει το αρχείο. Στην περίπτωση που το αρχείο περιέχει πληρωµές µε µηδενικά ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Στην περίπτωση που το αρχείο περιέχει µη έγκυρους αριθµούς λογαριασµών, το σύστηµα κατά την παραλαβή θα τους επισηµάνει µε κόκκινο χρώµα. Θα πρέπει να διορθώσετε αυτούς τους αριθµούς λογαριασµών στο τοπικό αρχείο και να επαναλάβετε τη διαδικασία της παραλαβής. 11 από 39

12 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε τις πληρωµές σας χωρίς την παραλαβή κάποιου αρχείου.txt ή.xls από το δίσκο σας. Επιλέγοντας από την κεντρική οθόνη τη δεύτερη επιλογή Εισαγωγή - ιαχείριση Πληρωµών ιαχείριση Αποθηκευµένων Εργασιών εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε κάτω δεξιά της οθόνης τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που επιθυµείτε. Επιλέγετε Επιλογή και εµφανίζεται ο πίνακας µε τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών. Επιλέγετε τον Κωδικό που θέλετε και στη συνέχεια ΟΚ. Αν για αυτόν τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών δεν υπάρχουν παλαιότερες αποθηκευµένες εργασίες, ο πίνακας είναι κενός. Αν υπάρχουν αποθηκευµένες εµφανίζονται ανά γραµµή όπως η µία εργασία παρακάτω. Σε κάθε οθόνη, όπως και στην παρακάτω, ο επιλεγµένος Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης, και συγκεκριµένα στην σκούρα µπλε γραµµή. Εκεί εµφανίζεται αριστερά ο Χρήστης και δίπλα ο Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών (ΚΣΠ). Παρακάτω εµφανίζεται αριστερά το όνοµα της εταιρείας και δεξιά η περιγραφή του επιλεγµένου Κωδικού Συνεργασίας Πληρωµών (π.χ. Μισθοδοσία). Στην παρακάτω οθόνη τα στοιχεία αυτά έχουν τιµές: Χρήστης: , ΚΣΠ: 14740, Εταιρεία: ΤΕST και Περιγραφή Κωδικού Συνεργασίας Πληρωµών: ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ. 12 από 39

13 Μπορείτε να επιλέξετε µια αποθηκευµένη εργασία και να την επεξεργαστείτε επιλέγοντας Επεξεργασία Εργασίας, να τη διαγράψετε µε ιαγραφή Εργασίας ή απλά να την εµφανίσετε για έλεγχο επιλέγοντας Εµφάνιση Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχουν αποθηκευµένες εργασίες είτε όχι, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια καινούργια Εργασία, επιλέγοντας ηµιουργία Νέας Εργασίας. Θα µεταφερθείτε σε µια νέα οθόνη, όπως η παρακάτω, για να συνεχίσετε. 13 από 39

14 Στην οθόνη αυτή εµφανίζεται πίνακας µε όλους τους Μισθοδοτούµενους και Συνεργάτες που είναι συνδεδεµένοι µε τον επιλεγµένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών. Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συµπληρώσετε το Ποσό Πληρωµής σε όποιες γραµµές του πίνακα επιθυµείτε. Για να συµπληρώσετε το ποσό σε µία εγγραφή: κάντε διπλό κλικ στη στήλη "Ποσό Πληρωµής" στη γραµµή που αφορά την πληρωµή που θέλετε να συµπληρώσετε. Θα εµφανιστεί σε εκείνη τη γραµµή ένα πεδίο στο οποίο µπορείτε να συµπληρώσετε το ποσό που θέλετε. Μόνο το ποσό πληρωµής µπορεί να αλλάξει απευθείας από τον πίνακα όλα τα άλλα στοιχεία παραµένουν ίδια. Για να εισάγετε πληρωµές που αφορούν ενεργούς µισθωτούς/συνεργάτες που υπάρχουν στον πίνακα πληρωµών που έχει ανοίξει, επιλέξτε Άµεση Καταχώριση. Για να εισάγετε πληρωµές, συµπληρώστε τον Αριθµό Λογαριασµού (πρέπει να είναι κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες του πίνακα), το Ποσό Πληρωµής και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωµή θα καταχωρηθεί και η φόρµα θα αδειάσει, ώστε να εισαγάγετε την επόµενη πληρωµή. Για να προσθέσετε µια νέα πληρωµή που δεν αφορά κάποιον από τους υπάρχοντες αριθµούς λογαριασµών στον πίνακα, επιλέξτε Προσθήκη Πληρωµής. Εισάγετε τα στοιχεία στην παραπάνω φόρµα και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωµή θα εισαχθεί στο τέλος του πίνακα. Μόλις ολοκληρώσετε µε τον πίνακα, τα ποσά και τους λογαριασµούς, θα πρέπει να συµπληρώσετε την ηµεροµηνία κατά την οποία θέλετε να πραγµατοποιηθούν οι πληρωµές και να επιλέξετε τον λογαριασµό της επιχείρησης που επιθυµείτε, είτε προς χρέωση είτε προς πίστωση, στα αντίστοιχα πεδία. 14 από 39

15 Η Ηµεροµηνία Πληρωµής είναι η ηµεροµηνία µε την οποία θα εκτελεσθεί η εντολή σας καθώς και η valeur χρεοπίστωσης των λογαριασµών σας. Μια έγκυρη ηµεροµηνία θα πρέπει να είναι εργάσιµη ηµεροµηνία, να είναι µεγαλύτερη ή ίση της ηµεροµηνίας αποστολής και µικρότερη ή ίση 31 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής. Εάν η αποστολή της πληρωµής στην υπηρεσία Alpha Mass Payments γίνει εκ µέρους σας σε ηµεροµηνία µη εργάσιµη για την Τράπεζα (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), η εντολή παραλαµβάνεται και εκτελείται την ηµεροµηνία πληρωµής που έχετε δηλώσει. Μετά τις 20:00 δεν µπορούν να εισαχθούν εργασίες µε τρέχουσα ηµεροµηνία πληρωµής. Στην περιγραφή της εργασίας µπορείτε αν θέλετε να µεταβάλλετε το δεύτερο µέρος της, επιλέγοντας το πεδίο και πληκτρολογώντας την περιγραφή που επιθυµείτε. Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε την εργασία επιλέγοντας Προσωρινή Αποθήκευση Πληρωµών είτε να προχωρήσετε σε εισαγωγή της εργασίας επιλέγοντας Αποστολή προς Εισαγωγή. Με Αποστολή προς Εισαγωγή θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης που θα αναφέρει τον αριθµό των εγγραφών και το συνολικό ποσό. Αν συµφωνείτε επιλέγετε Ναι. Με την επιτυχή εισαγωγή εµφανίζεται µήνυµα Οι Πληρωµές σας έχουν σταλεί προς εισαγωγή.. Αυτή την στιγµή η εργασία έχει εισαχθεί. Για να αποσταλεί στην Τράπεζα για εκτέλεση θα πρέπει να µεταβείτε στο µενού Εκτέλεσης Πληρωµών. Επιλέξτε Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών για να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη της ιαχείρισης Εργασιών. Οποιαδήποτε στιγµή, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο βασικό µενού επιλέγοντας Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών ή να εισαγάγετε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου, στο κάτω µέρος της οθόνης. Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση που υπάρχουν πληρωµές µε µηδενικά (κενά) ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Μόνο οι πληρωµές που έχουν εισαχθεί µέσω της επιλογής Προσθήκη Πληρωµής είναι δυνατόν να αφαιρεθούν. Αυτό γίνεται επιλέγοντας τη γραµµή και στη συνέχεια Αφαίρεση Πληρωµής. Τα ποσά πληρωµής είναι δυνατόν να τροποποιηθούν µε διπλό κλικ σε όλες στις γραµµές του πίνακα. Αλλαγές άλλων στοιχείων (Αρ. Μητρώου, Αιτιολογία, Αρ. Λογαριασµού) είναι εφικτές µόνο για όσες γραµµές έχουν προστεθεί µέσω της επιλογής Προσθήκη Πληρωµής. Αυτό γίνεται επιλέγοντας τη γραµµή και στη συνέχεια Αλλαγή Πληρωµής. Ο µέγιστος δυνατός αριθµός γραµµών στον πίνακα πληρωµών δε θα πρέπει να ξεπερνά τις πεντακόσιες (500). Εάν κατά την εργασία σας υπερβείτε αυτό το όριο προσθέτοντας περισσότερες πληρωµές, θα µπορέσετε να συνεχίσετε κανονικά µε αυτήν την εκτέλεση. Ωστόσο, αν επιθυµείτε να εργαστείτε από αυτήν την οθόνη την επόµενη φορά, θα πρέπει να µειώσετε το πλήθος των ενεργών µισθωτών- συνεργατών επιλέγοντας την Ακύρωση κάποιων από αυτούς στην οθόνη ιαχείριση Μισθωτών-Συνεργατών. Εναλλακτικά, µπορείτε να αποστείλετε πληρωµές που θα έχουν προέλθει από αρχείο ακολουθώντας τη διαδικασία της επιλογής Παραλαβή Αρχείων Πληρωµών από την κεντρική οθόνη επιλογών. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την ιεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως Πληρωµών της Τράπεζας. 15 από 39

16 9. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε γρήγορα πληρωµές νέων µισθοδοτούµενων/συνεργατών σας για πρώτη φορά, χωρίς δηµιουργία αρχείου πληρωµών. Μετά την εκτέλεση των πληρωµών οι νέες αυτές εγγραφές θα προστεθούν αυτόµατα στη λίστα των εγγραφών των πληρωµών σας. Αυτή η επιλογή λειτουργεί µόνο για Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών που πρόκειται να πιστώσουν λογαριασµούς µισθωτών/συνεργατών σας, όπως για παράδειγµα οι µισθοδοσίες. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε χρέωση νέου λογαριασµού συνεργάτη σας. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί στον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που χρησιµοποιείτε για εισπράξεις και αυτό γίνεται µέσω του Καταστήµατος Συνεργασίας σας. Για την προσθήκη απαιτείται και εξουσιοδότηση από τον κάτοχο του λογαριασµού που θέλετε να χρεώνετε. Από την κεντρική οθόνη ιαχείριση Εργασιών επιλέγετε την τρίτη επιλογή Γρήγορη Εισαγωγή ιαχείριση Πληρωµών ιαχείριση Αποθηκευµένων Εργασιών και στη νέα οθόνη επιλέγετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που επιθυµείτε, κάτω δεξιά της οθόνης. Εφόσον υπάρχουν παλαιότερες αποθηκευµένες εργασίες, θα εµφανιστούν στον πίνακα. Από εδώ µπορείτε να τις επιλέξετε και να τις επεξεργαστείτε, διαγράψετε ή να τις ελέγξετε απλά, από τις αντίστοιχες επιλογές όπως ακριβώς αναλύθηκε και στην προηγούµενη ενότητα. Για να δηµιουργήσετε µια καινούργια Εργασία, επιλέξτε ηµιουργία Νέας Εργασίας. Θα µεταφερθείτε σε µια νέα οθόνη όπως η παρακάτω για να συνεχίσετε. 16 από 39

17 Για να προσθέσετε µια νέα πληρωµή επιλέξτε Προσθήκη Πληρωµής, εισάγετε τα στοιχεία του νέου συνεργάτη στη φόρµα και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωµή θα εισαχθεί στο τέλος του πίνακα. Προσθέστε µε αυτή τη διαδικασία όλους τους νέους συνεργάτες/λογαριασµούς που επιθυµείτε να πιστώσετε. Για να επεξεργαστείτε µια πληρωµή που έχετε προσθέσει: Κάντε διπλό κλικ στη στήλη "Ποσό Πληρωµής" στη γραµµή που αφορά την πληρωµή που θέλετε να αλλάξετε. Μόνο το ποσό πληρωµής µπορεί να αλλάξει απευθείας από τον πίνακα όλα τα άλλα στοιχεία παραµένουν ίδια. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας: επιλέξτε Προσωρινή Αποθήκευση Πληρωµών. Η εργασία σας θα αποθηκευτεί και µπορείτε να επανέλθετε σε αυτή αργότερα, εάν το επιθυµείτε. Για να θεσετε την εργασία σε εισαγωγή, επιλέξτε Αποστολή προς Εισαγωγή. Προηγουµένως πρέπει να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα, και να συµπληρώσετε τα απαιτούµενα πεδία (Ηµεροµηνία Πληρωµής και Λογαριασµός Χρέωσης) στο κάτω µέρος της οθόνης όπως ακριβώς έχει αναλυθεί και στις προηγούµενες ενότητες. 17 από 39

18 Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση που υπάρχουν πληρωµές µε µηδενικά (κενά) ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Οι πληρωµές είναι δυνατόν να αφαιρεθούν επιλέγοντας τη γραµµή και στη συνέχεια Αφαίρεση Πληρωµής. Τα ποσά πληρωµής είναι δυνατόν να τροποποιηθούν µε διπλό κλικ σε όλες στις γραµµές του πίνακα. Αλλαγές άλλων στοιχείων (Αρ. Μητρώου, Αιτιολογία, Αρ. Λογαριασµού) πραγµατοποιούνται επιλέγοντας τη γραµµή και Αλλαγή Πληρωµής. Ο µέγιστος δυνατός αριθµός γραµµών στον πίνακα πληρωµών δε θα πρέπει να ξεπερνά τις πεντακόσιες (500). Εάν κατά την εργασία σας υπερβείτε αυτό το όριο προσθέτοντας περισσότερες πληρωµές, θα µπορέσετε να συνεχίσετε κανονικά µε αυτήν την εκτέλεση. Ωστόσο, αν επιθυµείτε να εργαστείτε από αυτήν την οθόνη την επόµενη φορά, θα πρέπει να µειώσετε το πλήθος των ενεργών µισθωτών-συνεργατών επιλέγοντας την Ακύρωση κάποιων από αυτούς στην οθόνη ιαχείριση Μισθωτών-Συνεργατών. Εναλλακτικά, µπορείτε να αποστείλετε πληρωµές που θα έχουν προέλθει από αρχείο ακολουθώντας τη διαδικασία στην οθόνη Παραλαβή Αρχείων Πληρωµών. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη ιεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως Πληρωµών της Τράπεζας. 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους που αναλύθηκαν µπορείτε να θέσετε τις εργασίες σας σε status Εισαγωγής. Για να αποσταλούν οι εργασίες σας στην Τράπεζα και να εκτελεστούν στην Ηµεροµηνία Πληρωµής που έχετε επιλέξει θα πρέπει να προχωρήσετε στην Εκτέλεση των Εργασιών. Από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας επιλέγετε την τέταρτη επιλογή Εκτέλεση Πληρωµών και µεταφέρεστε στην οθόνη όπου θα επιλέξετε κάτω δεξιά τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που επιθυµείτε. Θα µεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη όπου για τον επιλεγµένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών θα δείτε τον πίνακα µε όλες τις εργασίες σε status Εισαγωγής, τις οποίες και είναι δυνατό να εκτελέσετε. Μετακινώντας την γρι µπάρα δεξιά (scroll), θα δείτε και άλλες στήλες µε πληροφορίες για τις εργασίες. 18 από 39

19 Για να προχωρήσετε µε την εκτέλεση µιας εργασίας, την επιλέγετε και στη συνέχεια επιλέγετε Επεξεργασία Εργασίας. Σε περίπτωση που θέλετε απλά να την ελέγξετε ή να την διαγράψετε, επιλέγετε Εµφάνιση Εργασίας ή ιαγραφή Εργασίας αντίστοιχα. Μόλις επιλέξετε Επεξεργασία Εργασίας θα µεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη όπου θα δείτε όλες τις λεπτοµέρειες της επιλεγµένης εργασίας. Αφού ελέγξετε την εργασία µπορείτε να προχωρήσετε στην αποστολή της προς την Τράπεζα για εκτέλεση την επιλεγµένη ηµεροµηνία, επιλέγοντας Αποστολή προς Εκτέλεση. Θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης που θα περιέχει τον αριθµό των εγγραφών το συνολικό ποσό και τον Αριθµό του Λογαριασµού της επιχείρησης. Αν συµφωνείτε επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε. Με την ολοκλήρωση της αποστολή εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς παραλαβής από την Τράπεζα. Στην οθόνη της Εκτέλεσης Εργασίας δεν µπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε µεταβολή στα στοιχεία της εργασίας. Παρατηρήσεις Σε περίπτωση που η εργασία αφορά πιστώσεις και το διαθέσιµο υπόλοιπο στο χρεούµενο λογ/σµό δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό ποσό χρέωσης, τότε εµφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό µήνυµα, όπου µπορείτε να επιλέξετε ΝΑΙ για συνέχεια ή ΟΧΙ για να µην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν επιλεγεί το ΝΑΙ το αρχείο πιστώσεων θα παραληφθεί προς εκτέλεση και θα παραµένει σε εκρεµµότητα µέχρι η εταιρία σας να φροντίσει να πιστώσει τον χρεούµενο λογ/σµό της εργασίας µε κατάλληλο ποσό, ώστε να είναι εφικτή η χρέωση αυτού, προκειµένου να εκτελεστεί η εν λόγω εργασία. Αν για κάποιο λόγο µια εργασία προς εκτέλεση δεν µπορεί να εκτελεστεί µέχρι την ηµεροµηνία εκτελέσεως που έχει τεθεί, τότε αυτή θα ακυρωθεί και θα πρέπει να δροµολογηθεί επαναποστολή του αρχείου που αφορά αυτή. 19 από 39

20 Επιχειρήσεις µε Επίπεδα Έγκρισης Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει επιλέξει ένα επίπεδο έγκρισης για τις πληρωµές της, τότε στην επιλογή Εκτέλεση Εργασίας θα έχει πρόσβαση µόνο κάποιος χρήστης µε αυτή την εξουσιοδότηση (Ρ2). Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει επιλέξει δύο επίπεδα έγκρισης για τις πληρωµές της, τότε στην επιλογή Εκτέλεση Εργασίας θα πρέπει πρώτα να δώσει την πρώτη υπογραφή ο χρήστης µε την αντίστοιχη εξουσιοδότηση (Ρ2) και στη συνέχεια να δώσει την έγκρισή του και να αποστείλει την εργασία για εκτέλεση ο χρήστης µε εξουσιοδότηση δεύτερης υπογραφής (Ρ3). Ωράριο λειτουργίας εφαρµογής - Παραλαβή αρχείων o Για Εκτέλεση σε Ηµεροµηνία Πληρωµής µεταγενέστερη της τρέχουσας: όλο το 24-ωρο o Για αυθηµερόν εκτέλεση (Τρέχουσα Ηµεροµηνία ίδια µε Ηµεροµηνία Πληρωµής): από 08:00 έως 20:00 εργάσιµες ηµέρες. - Εκτέλεση Εργασιών: πραγµατοποιείται περιοδικά από 09:00 έως 16:00, και 3 φορές από 17:30 έως 20: από 39

21 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα εποπτικό εργαλείο και σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των πληρωµών σας καθώς και να αναζητήσετε πληροφορίες ιστορικών στοιχείων πληρωµών σας, για κάθε έναν από τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών της επιχείρησης σας. Αφού επιλέξετε Πληροφόρηση Πληρωµών από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας, θα πρέπει να επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών στο επάνω δεξί µέρος της οθόνης. Μόλις επιλέξετε από τον πίνακα τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών, στην οθόνη θα εµφανιστούν όλες οι εργασίες ταξινοµηµένες κατά ηµεροµηνία αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη. Μέσω των επιλογών της drop down λίστας επάνω αριστερά, µπορείτε να εµφανίσετε το σύνολο των εργασιών που πληρούν ένα από τα επιλεγµένα κριτήρια αναζήτησης, τα οποία επιγραµµατικά είναι: Προς Παραλαβή: Εµφανίζονται οι πληρωµές οι οποίες αποστέλλονται στην Τράπεζα αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικά παραληφθεί. Αποθηκευµένες: Εµφανίζονται οι πληρωµές που έχετε αποθηκεύσει και δεν έχουν προωθηθεί ακόµα σε εισαγωγή. Σε εισαγωγή: Εµφανίζονται οι πληρωµές σας οι οποίες είναι σε εισαγωγή και αποµένει από εσάς να προχωρήσετε στην εκτέλεση και αποστολή στην Τράπεζα. Προς Έγκριση: Εµφανίζονται οι πληρωµές σας οι οποίες έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα αλλά δεν έχει ακόµα πιστοποιηθεί στο λογαριασµό που επιλέξατε το αντίτιµο της πληρωµής σας. Σε Επεξεργασία: Εµφανίζονται οι πληρωµές σας οι οποίες έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα, έχει πιστοποιηθεί στο λογαριασµό που επιλέξατε το αντίτιµο της πληρωµής σας και πραγµατοποιείται η εκτέλεσή τους. 21 από 39

22 Ολοκληρωµένες: Εµφανίζονται οι πληρωµές σας οι οποίες έχουν εκτελεσθεί. Για τις πληρωµές αυτές µπορείτε να παραλάβετε παραστατικό της πληρωµής σε µορφή PDF, αναλυτική αναφορά µε τις επεξεργασθείσες πληρωµές σας σε µορφή RTF και απαντητικό αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία σε µορφή TXT και EXCEL. Ακυρωµένες: Εµφανίζονται οι πληρωµές οι οποίες ακυρώθηκαν από εσάς ή την Τράπεζα. Όλες: Εµφανίζονται όλες οι πληρωµές σας ανεξάρτητα σε ποια φάση βρίσκονται κατά χρονολογική σειρά. Με µετακίνηση της γκρι µπάρας δεξιά (scroll), βλέπετε και άλλες στήλες µε πληροφόρηση για κάθε εργασία, όπως Απεσταλµένη Αξία, Απεσταλµένες Εγγραφές, Ολικώς Εκτελεσµένη Αξία, Ταυτότητα Πράξης κτλ. Η επιλογή µιας εργασίας πραγµατοποιείται µε ένα κλικ στην επιθυµητή γραµµή του πίνακα. Εφόσον έχετε επιλέξει µια εργασία, µπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν επιλέγοντας κάτω αριστερά Εµφάνιση Αναλυτικού Πίνακα Πληρωµών (εναλλακτικά µπορείτε να κάνετε διπλό κλικ επάνω στην εργασία που θέλετε). Για τις ολοκληρωµένες εργασίες στην τελευταία στήλη Ένδειξη θα δείτε και την τελική έκβαση της κάθε εγγραφής. Με κόκκινο θα είναι οι εγγραφές που δεν ολοκληρώθηκαν και θα περιγράφεται και ο λόγος. Απαντητικά Αρχεία Για τις ολοκληρωµένες εργασίες µπορούν να εξαχθούν απαντητικά αρχεία σε µορφή Excel, PDF, Txt και Rtf. Αφού εµφανίσετε µόνο τις Ολοκληρωµένες Εργασίες για τον επιλεγµένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών (επιλογή Ολοκληρωµένες σε λίστα), τότε µόνο εµφανίζονται κάτω από τον πίνακα εργασιών οι επιλογές που αφορούν την λήψη απαντητικών αρχείων. 22 από 39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε Ευρώ (δηλαδή μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται σε Ευρώ).

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε Ευρώ (δηλαδή μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται σε Ευρώ). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπηρεσία Alpha Mass Payments είναι μία σύγχρονη τεχνολογικά πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα στις συνεργαζόμενες με την Alpha Bank Επιχειρήσεις να εκτελούν, μέσω του Διαδικτύου, Εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Αρχείο txt Alpha Bank (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Αρχείο txt Alpha Bank (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Αρχείο txt Alpha Bank (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Mass Payments txt Alpha Bank (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Mass Payments txt Alpha Bank (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Mass Payments txt Alpha Bank (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ / ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως

Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων Εγχειρίδιο Χρήσεως Περιεχόμενα Γενικά... 3 Αρχεία Εισόδου Μορφές Αρχείων προς Μετατροπή... 5 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου Αρχεία Alpha Web Banking... 6 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως

ALPHA BANK. Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως ALPHA BANK Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων Εγχειρίδιο Χρήσεως Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικά... 3 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου Εξόδου... 3 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου... 3 Μετατροπή Αρχείων Εξόδου... 7 Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26-2-2010 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σε αυτή την ενότητα, σας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσετε µεταφορές χρηµατικών ποσών από λογαριασµούς σας στη GENIKI Bank σε πολλούς λογαριασµούς τρίτων στη GENIKI Bank, µε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως

ALPHA BANK. Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως ALPHA BANK Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων Εγχειρίδιο Χρήσεως Περιεχόμενα Γενικά... 3 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου... 3 Μετατροπή Αρχείων Εξόδου... 7 Μηνύματα Λάθους... 11 Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση»)

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση») 1-12-2015 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Αρχείο με αποθηκευμένες αιτήσεις, τιμολογήσεις, συμβόλαια, προ-συμβόλαια, εντολές πληρωμής, κλπ. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης και ρυθμίσεων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Employee Self Service Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Περιεχόμενα 1. Πρόσβαση... 3 1.1. Είσοδος Χρήστη... 3 1.2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης... 4 1.2.1. Πρώτη Πρόσβαση... 4 1.2.2. Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. Καταχωρείτε τους Κωδικούς που έχετε λάβει για την πρόσβαση σας στο E-Banking

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Περιεχόµενα Σύνδεση στον προσωπικό χώρο...2 Το κεντρικό παράθυρο...3 ιαδροµή φακέλου...3 ιαχείριση αρχείων και φακέλων...4 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπηρεσία StudentsWeb

1. Υπηρεσία StudentsWeb 1. Υπηρεσία StudentsWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή StudentsWeb αφορά την άµεση εξυπηρέτηση των φοιτητών, δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραµµατείας. Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1.Γενικές παρατηρήσεις... 4 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 5 2. Πίνακας αναφορών... 5 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 6 2.2 Ταξινόμηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Η υπηρεσία Εικονικής Τάξης έχει υλοποιηθεί µε χρήση του ανοικτού λογισµικού για τηλεδιασκέψεις Big Blue Button (BBB) http://bigbluebutton.org/. Η υπηρεσία Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα... 4 2. Κουμπί Βοήθεια... 4 3. Μενού Επιλογών...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε5. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για Σύστημα κρατήσεων εργαστηριών

Οδηγός χρήσης για Σύστημα κρατήσεων εργαστηριών Οδηγός χρήσης για Σύστημα κρατήσεων εργαστηριών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/69 09-02-2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 Πρόγραμμα Κρατήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα