ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 12. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 13. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 14. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL 16. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΧΤ 17. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 18. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 από 39

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Υπηρεσία Alpha Mass Payments είναι µία σύγχρονη τεχνολογικά πλατφόρµα που παρέχει τη δυνατότητα στις συνεργαζόµενες µε την Alpha Bank Επιχειρήσεις να εκτελούν, µέσω του ιαδικτύου, Εντολές Μαζικών Πληρωµών µε τρόπο εύκολο, ασφαλή, ταχύ και πλήρως αυτοµατοποιηµένο. Οι πληρωµές µπορεί να αφορούν: είτε χρέωση κάποιου λογαριασµού της επιχείρησης και πίστωση άλλων λογαριασµών, όπως είναι η περίπτωση Μισθοδοσίας, είτε πίστωση κάποιου λογαριασµού της επιχείρησης και χρέωση άλλων, όπως είναι στην περίπτωση εισπράξεων από πελάτες. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε Ευρώ (δηλαδή µεταξύ λογαριασµών που τηρούνται σε Ευρώ). Ειδικά για τις περιπτώσεις εισπράξεων απαιτείται εξουσιοδότηση για την άµεση χρέωση των λογαριασµών των πελατών / συνεργατών σας. Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών Για κάθε συνεργαζόµενη επιχείρηση, και βάσει των επιλογών της στη σύµβαση µε την Τράπεζα, δηµιουργούνται Κωδικοί Συνεργασίας Πληρωµών, τους οποίους και διαχειρίζεται η επιχείρηση µέσω της υπηρεσίας. Ένας Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών µπορεί ή να χρεώνει λογαριασµούς της επιχείρησης ή να τους πιστώνει όχι όµως και τα δύο. εν µπορεί για παράδειγµα µε τον ίδιο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών να γίνονται και µισθοδοσίες και εισπράξεις από πελάτες. Σε κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών η επιχείρηση µπορεί να συνδέσει από έναν έως πέντε δικούς της λογαριασµούς πληρωµών. Ροή Εργασιών Για να πραγµατοποιηθεί µία µαζική πληρωµή θα πρέπει να δηµιουργηθεί µία εργασία και να τεθεί καταρχήν σε status εισαγωγής. Μία εργασία µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει: τον επιλεγµένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµής τον λογαριασµό της επιχείρησης που αναλόγως είτε θα χρεωθεί είτε θα πιστωθεί τις εγγραφές µε τους λογαριασµούς των Μισθοδοτούµενων / Συνεργατών που οµοίως είτε θα χρεωθούν είτε θα πιστωθούν, µε τα αντίστοιχα ποσά την Ηµεροµηνία Πληρωµής. Στη συνέχεια η εργασία πρέπει να αποσταλεί για Εκτέλεση στην Τράπεζα. Όταν η Τράπεζα εκτελέσει την εργασία (Ηµεροµηνία Πληρωµής), η εργασία θα ολοκληρωθεί και θα είναι διαθέσιµο το απαντητικό αρχείο για αυτή την εργασία. Επίπεδα Εγκρίσεων Μία επιχείρηση µπορεί να έχει µία από τις παρακάτω επιλογές σε σχέση µε τα επίπεδα εγκρίσεων για την εκτέλεση µιας εργασίας. Καµία Έγκριση: Όλοι οι χρήστες (Ρ0) έχουν τα ίδια δικαιώµατα και εξουσιοδοτήσεις. Οποιοσδήποτε από αυτούς µπορεί να δηµιουργήσει µια εργασία και να την αποστείλει στην Τράπεζα για εκτέλεση. Ένα Επίπεδο Έγκρισης: Υπάρχουν χρήστες (Ρ1) που δηµιουργούν τις εργασίες και τις θέτουν σε status εισαγωγής και άλλοι (Ρ2) που τις ελέγχουν και είτε τις αποστέλλουν στην Τράπεζα για εκτέλεση είτε τις διαγράφουν/απορρίπτουν. 3 από 39

4 ύο Επίπεδα Έγκρισης: Υπάρχουν χρήστες (Ρ1) που δηµιουργούν τις εργασίες και τις θέτουν σε status εισαγωγής, άλλοι (Ρ2) που τις ελέγχουν και δίνουν την πρώτη υπογραφή, και τέλος εκείνοι (Ρ3) που κάνουν τον τελικό έλεγχο, δίνουν την δεύτερη υπογραφή και αποστέλλονται στην Τράπεζα για εκτέλεση ή τις απορρίπτουν. ιαχειριστής Μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ορίσει κάποιον χρήστη ως ιαχειριστή των χρηστών της εφαρµογής. Αυτός ο χρήστης δεν έχει να κάνει µε τη δηµιουργία και εκτέλεση πληρωµών. Μπορεί µόνο να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται χρήστες για την επιχείρηση, να διαχειρίζεται τις εξουσιοδοτήσεις τους και να διαχειρίζεται τα αιτήµατα τους. Να σηµειωθεί ότι όλοι οι χρήστες ανεξαρτήτως (πλην του ιαχειριστή) επιπέδου έγκρισης, έχουν την δυνατότητα, να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση των εργασιών και στην λήψη απαντητικών αρχείων. 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Με την Υπηρεσία Alpha Mass Payments διαχειρίζεστε : Μαζικές Εντολές Πιστώσεων που αφορούν: Πίστωση Μισθοδοσίας της Επιχείρησής σας Πιστώσεις Συνεργατών και Προµηθευτών σας Πιστώσεις Μερισµάτων Άλλες Μαζικές Πιστώσεις ενδιαφέροντός σας Μαζικές Εντολές Χρεώσεων που αφορούν: Είσπραξη οφειλών Πελατών σας Είσπραξη δόσεων και συνδροµών Άλλες Μαζικές Χρεώσεις ενδιαφέροντός σας µε ταυτόχρονη χρέωση ή πίστωση (ανά περίπτωση) ενός από πέντε προκαθορισµένους λογαριασµούς σας πληρωµών που έχετε δηλώσει. Προϋπόθεση για την εκτέλεση Μαζικών Εντολών Πληρωµών αποτελεί η υπογραφή των απαραίτητων κατά περίπτωση συµβατικών εγγράφων στο Κατάστηµα συνεργασίας σας. 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μέσω της Υπηρεσίας Alpha Mass Payments µπορείτε να αποστέλλετε τις Πληρωµές σας: Με αρχεία τύπου EXCEL Με αρχεία τύπου text ascii συγκεκριµένης γραµµογραφήσεως (TXT) Με απλή καταχώριση µόνον των ποσών των Πληρωµών Με καταχώριση των νέων εγγραφών Πληρωµών 4 από 39

5 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Για να µπορέσει η Επιχείρησή σας να εκµεταλλευτεί τις σύγχρονες δυνατότητες της Υπηρεσίας Alpha Mass Payments είναι απαραίτητα τα εξής: Υπογραφή της Σύµβασης της υπηρεσίας Alpha Mass Payments Καθορισµός του ιαχειριστή ή των Χρηστών που θα διαχειρίζονται µέσω της Υπηρεσίας τις Μαζικές Εντολές Πληρωµών της Εταιρείας σας. Παραλαβή των Κωδικών Χρήστη και Κωδικών Πρόσβασης για την υπηρεσία. 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS Με τον browser που χρησιµοποιείτε µεταβαίνετε στην Ιστοσελίδα εισέρχεστε στο micro-site των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha e-services, ενότητα για Επιχειρήσεις, και επιλέγετε την υπηρεσία Alpha Mass Payments. Επιλέγοντας Είσοδος µεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη, όπου επιλέγετε γλώσσα (προς το παρόν δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αγγλικών): Στην επόµενη οθόνη, πληκτρολογείτε τον Κωδικό Πελάτη, τον Κωδικό Προσβάσεως και επιλέγετε ΣΥΝ ΕΣΗ. 5 από 39

6 Μετά την επιτυχή καταχώριση των κωδικών, εµφανίζεται η οθόνη: Επιλέγοντας Είσοδος στο Σύστηµα µεταβαίνετε στην κεντρική οθόνη της υπηρεσίας µε όλες τις διαθέσιµες επιλογές. 6 από 39

7 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στην υπηρεσία µε τον Προσωρινό Κωδικό Προσβάσεως, τότε µετά την επιτυχή καταχώριση, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη ενεργοποίησης του, όπου και επιλέγετε Ενεργοποίηση Κωδικού Προσβάσεως. Στην οθόνη που εµφανίζεται, πληκτρολογείτε και πάλι τον Προσωρινό Κωδικό Προσβάσεως, και το Νέο Κωδικό Προσβάσεως που επιθυµείτε και επιλέγετε Ενεργοποίηση Κωδικού Προσβάσεως. 7 από 39

8 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με την Είσοδο σας στο Σύστηµα εµφανίζεται η κεντρική οθόνη της υπηρεσίας ιαχείριση Εργασιών µε το σύνολο των επιλογών που είναι διαθέσιµες: 1. Παραλαβή Αρχείων Πληρωµών. Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να δηµιουργήσετε µια εργασία πληρωµής από κατάλληλα µορφοποιηµένα αρχεία Excel (*.xls) ή Text (*.txt) από µια τοπική µονάδα δίσκου, και να αποστείλετε µαζικές πληρωµές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 2. Εισαγωγή- ιαχείριση Πληρωµών - ιαχείριση Αποθηκευµένων Εργασιών. Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να δηµιουργήσετε µια εργασία πληρωµής για όλους τους µισθωτούςσυνεργάτες της εταιρείας που έχουν αποθηκευτεί στο σύστηµα, να προσθέσετε νέες εγγραφές πληρωµών σας και να αποστείλετε µαζικές πληρωµές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 3. Γρήγορη Εισαγωγή- ιαχείριση Πληρωµών - ιαχείριση Αποθηκευµένων Εργασιών. Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να δηµιουργήσετε µια εργασία πληρωµής προσθέτοντας νέους µισθωτούςσυνεργάτες που εσείς επιθυµείτε, και να αποστείλετε µαζικές πληρωµές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 4. Εκτέλεση Πληρωµών. Με αυτή την επιλογή στέλνετε τις εργασίες που έχετε εισάγει στην εφαρµογή, προς εκτέλεση στην Τράπεζα. 8 από 39

9 5. Πληροφόρηση Πληρωµών. Αυτή η επιλογή αποτελεί ένα εργαλείο εποπτείας της τρέχουσας κατάστασης των εργασιών σας καθώς και ιστορικών στοιχείων Πληρωµών σας. 6. ιαχείριση Μισθωτών / Συνεργατών. Αυτή η επιλογή αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης των µισθωτών-συνεργατών σας, για κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που διαθέτει η επιχείρηση σας. 7. Εµφάνιση Κωδικών Συνεργασίας Πληρωµών. Με αυτή την επιλογή µπορείτε να δείτε τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών της επιχείρησής σας. Η επιλογή Αποσύνδεση Χρήστη στο κάτω µέρος της οθόνης, θα τερµατίσει τη συνεδρία σας µε το σύστηµα. 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ H επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε τις Πληρωµές σας µε αρχεία τύπου txt ή/και excel. Επιλέγοντας Παραλαβή Αρχείων Πληρωµών από το κεντρικό menu µεταβαίνετε στην οθόνη: 9 από 39

10 Επιλέξτε Επιλογή Αρχείου, αναζητήστε το επιθυµητό αρχείο στο δίσκο σας και επιλέξτε Open/Άνοιγµα. Το όνοµα τοπικού αρχείου θα εµφανιστεί στο πεδίο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Παραλαβή και Ναι στην προτροπή του συστήµατος για επιβεβαίωση. Το αρχείο που επιλέξατε θα ελεγχθεί διεξοδικά και µία σειρά από µηνύµατα θα σας ενηµερώσουν για την αντιµετώπιση των ενδεχοµένων λαθών. Μετά την επιτυχή παραλαβή του αρχείου, θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Επιπρόσθετα, το σύστηµα θα εµφανίσει το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο εισηγµένο αρχείο και θα υπολογίσει το σύνολο πληρωµών, το σύνολο πληρωµών µε µηδενικό ποσό (αν υπάρχουν) και το συνολικό ποσό. Για να προχωρήσετε στην Αποστολή προς Εισαγωγή, οφείλετε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα και να συµπληρώσετε τα απαιτούµενα πεδία. Πρώτα από όλα πρέπει να επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που επιθυµείτε. εξιά του πεδίου Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών επιλέξτε Επιλογή. Στη συνέχεια θα ανοίξει ένας πίνακας µε τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών της επιχείρησής σας. Επιλέξτε από την λίστα και στην συνέχεια ΟΚ. Μετά από αυτό θα συµπληρωθούν αυτόµατα και τα πεδία Είδος Συνεργασίας, Ταυτότητα Πράξης και Περιγραφή Εργασίας. Στην περιγραφή της εργασίας µπορείτε αν θέλετε να µεταβάλλεται το δεύτερο µέρος της, επιλέγοντας το πεδίο και πληκτρολογώντας την περιγραφή που επιθυµείτε. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε τον λογαριασµό που είτε θα χρεωθεί αν έχετε επιλέξει Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών για παράδειγµα της Μισθοδοσίας της Επιχείρησης σας, είτε θα πιστωθεί αν πρόκειται για παράδειγµα για κάποιον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών από τον οποίο πραγµατοποιείται εισπράξεις από πελάτες σας. εξιά του πεδίου Λογαριασµός επιλέγετε Επιλογή. Από τον πίνακα µε τους συνδεδεµένους λογαριασµούς σε αυτό τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών, επιλέγετε αυτόν που θέλετε και στην συνέχεια ΟΚ. Μετά τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και την συµπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων, µπορείτε να προχωρήσετε µε την επιλογή Αποστολή προς Εισαγωγή. Επιλέξτε Αποστολή προς Εισαγωγή και θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης που θα αναφέρει τον αριθµό των εγγραφών και το συνολικό ποσό. Αν συµφωνείτε επιλέγετε Ναι. 10 από 39

11 Με την επιτυχή εισαγωγή εµφανίζεται µήνυµα Οι Πληρωµές σας έχουν σταλεί προς εισαγωγή.. Αυτή την στιγµή η εργασία έχει εισαχθεί. Για να αποσταλεί στην Τράπεζα για εκτέλεση θα πρέπει να µεταβείτε στο µενού Εκτέλεσης Πληρωµών. Να σηµειωθεί ότι αν δεν πατηθεί το κουµπί Αποστολή προς εισαγωγή για να εκτελεστεί η παραπάνω διαδικασία αλλά πατηθεί είτε το κουµπί Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου είτε το Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών η παραλαβή του συγκεκριµένου αρχείου δεν ολοκληρώνεται, οπότε πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή η όλη διαδικασία. Επιλέξτε Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών για να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη της ιαχείρισης Εργασιών. Οποιαδήποτε στιγµή, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο βασικό µενού επιλέγοντας Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών ή να εισαγάγετε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου, στο κάτω µέρος της οθόνης. Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση που κάνετε παραλαβή αρχείου.txt, θα χρειαστεί ένα ακόµα βήµα στην παραπάνω διαδικασία. Μετά την παραλαβή του αρχείου, στην οθόνη που θα εµφανιστεί θα επιλέξετε Επεξεργασία Εργασίας και στη νέα οθόνη θα επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών, Λογαριασµό και θα συµπληρώσετε Ηµεροµηνία Πληρωµής. Στη συνέχεια θα επιλέξετε Αποδοχή, και µετά µπορείτε να αποστείλετε την εργασία Σε Εισαγωγή. Τα αρχεία προς παραλαβή έχουν αυστηρά δοµηµένη µορφοποίηση, όπως έχει καθοριστεί από την τράπεζα. Τα αρχεία που αποκλίνουν από αυτή τη µορφοποίηση, δε θα γίνονται αποδεκτά από το σύστηµα. Ο µέγιστος αριθµός εγγραφών που µπορούν να έχουν τα αρχεία προς παραλαβή είναι Η ηµεροµηνία Πληρωµής που εµφανίζεται στην οθόνη είναι η ηµεροµηνία που έχετε δηλώσει στο αρχείο σας και είναι επίσης η ηµεροµηνία µε την οποία θα εκτελεσθεί η εντολή σας καθώς και η valeur χρεοπίστωσης των λογαριασµών σας. Το σύστηµα σας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την Ηµεροµηνία Πληρωµής που έχετε δηλώσει στο αρχείο σας. Μια έγκυρη ηµεροµηνία θα πρέπει να είναι εργάσιµη ηµεροµηνία, να είναι µεγαλύτερη ή ίση της ηµεροµηνίας αποστολής και µικρότερη ή ίση 31 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής. Εάν η αποστολή της πληρωµής στην υπηρεσία Alpha Mass Payments γίνει εκ µέρους σας σε ηµεροµηνία µη εργάσιµη για την Τράπεζα (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), η εντολή παραλαµβάνεται και εκτελείται την ηµεροµηνία πληρωµής που έχει δηλώσει. Μετά τις 20:00 δεν µπορούν να εισαχθούν εργασίες µε τρέχουσα ηµεροµηνία πληρωµής. Στην περίπτωση που ο κωδικός συνεργασίας πληρωµών που επιλέξετε δεν ταυτίζεται µε αυτόν του αρχείου, το σύστηµα θα εµφανίσει µήνυµα λάθους και θα απορρίψει το αρχείο. Στην περίπτωση που το αρχείο περιέχει πληρωµές µε µηδενικά ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Στην περίπτωση που το αρχείο περιέχει µη έγκυρους αριθµούς λογαριασµών, το σύστηµα κατά την παραλαβή θα τους επισηµάνει µε κόκκινο χρώµα. Θα πρέπει να διορθώσετε αυτούς τους αριθµούς λογαριασµών στο τοπικό αρχείο και να επαναλάβετε τη διαδικασία της παραλαβής. 11 από 39

12 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε τις πληρωµές σας χωρίς την παραλαβή κάποιου αρχείου.txt ή.xls από το δίσκο σας. Επιλέγοντας από την κεντρική οθόνη τη δεύτερη επιλογή Εισαγωγή - ιαχείριση Πληρωµών ιαχείριση Αποθηκευµένων Εργασιών εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε κάτω δεξιά της οθόνης τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που επιθυµείτε. Επιλέγετε Επιλογή και εµφανίζεται ο πίνακας µε τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών. Επιλέγετε τον Κωδικό που θέλετε και στη συνέχεια ΟΚ. Αν για αυτόν τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών δεν υπάρχουν παλαιότερες αποθηκευµένες εργασίες, ο πίνακας είναι κενός. Αν υπάρχουν αποθηκευµένες εµφανίζονται ανά γραµµή όπως η µία εργασία παρακάτω. Σε κάθε οθόνη, όπως και στην παρακάτω, ο επιλεγµένος Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης, και συγκεκριµένα στην σκούρα µπλε γραµµή. Εκεί εµφανίζεται αριστερά ο Χρήστης και δίπλα ο Κωδικός Συνεργασίας Πληρωµών (ΚΣΠ). Παρακάτω εµφανίζεται αριστερά το όνοµα της εταιρείας και δεξιά η περιγραφή του επιλεγµένου Κωδικού Συνεργασίας Πληρωµών (π.χ. Μισθοδοσία). Στην παρακάτω οθόνη τα στοιχεία αυτά έχουν τιµές: Χρήστης: , ΚΣΠ: 14740, Εταιρεία: ΤΕST και Περιγραφή Κωδικού Συνεργασίας Πληρωµών: ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ. 12 από 39

13 Μπορείτε να επιλέξετε µια αποθηκευµένη εργασία και να την επεξεργαστείτε επιλέγοντας Επεξεργασία Εργασίας, να τη διαγράψετε µε ιαγραφή Εργασίας ή απλά να την εµφανίσετε για έλεγχο επιλέγοντας Εµφάνιση Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχουν αποθηκευµένες εργασίες είτε όχι, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια καινούργια Εργασία, επιλέγοντας ηµιουργία Νέας Εργασίας. Θα µεταφερθείτε σε µια νέα οθόνη, όπως η παρακάτω, για να συνεχίσετε. 13 από 39

14 Στην οθόνη αυτή εµφανίζεται πίνακας µε όλους τους Μισθοδοτούµενους και Συνεργάτες που είναι συνδεδεµένοι µε τον επιλεγµένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών. Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συµπληρώσετε το Ποσό Πληρωµής σε όποιες γραµµές του πίνακα επιθυµείτε. Για να συµπληρώσετε το ποσό σε µία εγγραφή: κάντε διπλό κλικ στη στήλη "Ποσό Πληρωµής" στη γραµµή που αφορά την πληρωµή που θέλετε να συµπληρώσετε. Θα εµφανιστεί σε εκείνη τη γραµµή ένα πεδίο στο οποίο µπορείτε να συµπληρώσετε το ποσό που θέλετε. Μόνο το ποσό πληρωµής µπορεί να αλλάξει απευθείας από τον πίνακα όλα τα άλλα στοιχεία παραµένουν ίδια. Για να εισάγετε πληρωµές που αφορούν ενεργούς µισθωτούς/συνεργάτες που υπάρχουν στον πίνακα πληρωµών που έχει ανοίξει, επιλέξτε Άµεση Καταχώριση. Για να εισάγετε πληρωµές, συµπληρώστε τον Αριθµό Λογαριασµού (πρέπει να είναι κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες του πίνακα), το Ποσό Πληρωµής και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωµή θα καταχωρηθεί και η φόρµα θα αδειάσει, ώστε να εισαγάγετε την επόµενη πληρωµή. Για να προσθέσετε µια νέα πληρωµή που δεν αφορά κάποιον από τους υπάρχοντες αριθµούς λογαριασµών στον πίνακα, επιλέξτε Προσθήκη Πληρωµής. Εισάγετε τα στοιχεία στην παραπάνω φόρµα και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωµή θα εισαχθεί στο τέλος του πίνακα. Μόλις ολοκληρώσετε µε τον πίνακα, τα ποσά και τους λογαριασµούς, θα πρέπει να συµπληρώσετε την ηµεροµηνία κατά την οποία θέλετε να πραγµατοποιηθούν οι πληρωµές και να επιλέξετε τον λογαριασµό της επιχείρησης που επιθυµείτε, είτε προς χρέωση είτε προς πίστωση, στα αντίστοιχα πεδία. 14 από 39

15 Η Ηµεροµηνία Πληρωµής είναι η ηµεροµηνία µε την οποία θα εκτελεσθεί η εντολή σας καθώς και η valeur χρεοπίστωσης των λογαριασµών σας. Μια έγκυρη ηµεροµηνία θα πρέπει να είναι εργάσιµη ηµεροµηνία, να είναι µεγαλύτερη ή ίση της ηµεροµηνίας αποστολής και µικρότερη ή ίση 31 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής. Εάν η αποστολή της πληρωµής στην υπηρεσία Alpha Mass Payments γίνει εκ µέρους σας σε ηµεροµηνία µη εργάσιµη για την Τράπεζα (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), η εντολή παραλαµβάνεται και εκτελείται την ηµεροµηνία πληρωµής που έχετε δηλώσει. Μετά τις 20:00 δεν µπορούν να εισαχθούν εργασίες µε τρέχουσα ηµεροµηνία πληρωµής. Στην περιγραφή της εργασίας µπορείτε αν θέλετε να µεταβάλλετε το δεύτερο µέρος της, επιλέγοντας το πεδίο και πληκτρολογώντας την περιγραφή που επιθυµείτε. Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε την εργασία επιλέγοντας Προσωρινή Αποθήκευση Πληρωµών είτε να προχωρήσετε σε εισαγωγή της εργασίας επιλέγοντας Αποστολή προς Εισαγωγή. Με Αποστολή προς Εισαγωγή θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης που θα αναφέρει τον αριθµό των εγγραφών και το συνολικό ποσό. Αν συµφωνείτε επιλέγετε Ναι. Με την επιτυχή εισαγωγή εµφανίζεται µήνυµα Οι Πληρωµές σας έχουν σταλεί προς εισαγωγή.. Αυτή την στιγµή η εργασία έχει εισαχθεί. Για να αποσταλεί στην Τράπεζα για εκτέλεση θα πρέπει να µεταβείτε στο µενού Εκτέλεσης Πληρωµών. Επιλέξτε Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών για να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη της ιαχείρισης Εργασιών. Οποιαδήποτε στιγµή, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο βασικό µενού επιλέγοντας Επιστροφή στη ιαχείριση Εργασιών ή να εισαγάγετε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου, στο κάτω µέρος της οθόνης. Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση που υπάρχουν πληρωµές µε µηδενικά (κενά) ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Μόνο οι πληρωµές που έχουν εισαχθεί µέσω της επιλογής Προσθήκη Πληρωµής είναι δυνατόν να αφαιρεθούν. Αυτό γίνεται επιλέγοντας τη γραµµή και στη συνέχεια Αφαίρεση Πληρωµής. Τα ποσά πληρωµής είναι δυνατόν να τροποποιηθούν µε διπλό κλικ σε όλες στις γραµµές του πίνακα. Αλλαγές άλλων στοιχείων (Αρ. Μητρώου, Αιτιολογία, Αρ. Λογαριασµού) είναι εφικτές µόνο για όσες γραµµές έχουν προστεθεί µέσω της επιλογής Προσθήκη Πληρωµής. Αυτό γίνεται επιλέγοντας τη γραµµή και στη συνέχεια Αλλαγή Πληρωµής. Ο µέγιστος δυνατός αριθµός γραµµών στον πίνακα πληρωµών δε θα πρέπει να ξεπερνά τις πεντακόσιες (500). Εάν κατά την εργασία σας υπερβείτε αυτό το όριο προσθέτοντας περισσότερες πληρωµές, θα µπορέσετε να συνεχίσετε κανονικά µε αυτήν την εκτέλεση. Ωστόσο, αν επιθυµείτε να εργαστείτε από αυτήν την οθόνη την επόµενη φορά, θα πρέπει να µειώσετε το πλήθος των ενεργών µισθωτών- συνεργατών επιλέγοντας την Ακύρωση κάποιων από αυτούς στην οθόνη ιαχείριση Μισθωτών-Συνεργατών. Εναλλακτικά, µπορείτε να αποστείλετε πληρωµές που θα έχουν προέλθει από αρχείο ακολουθώντας τη διαδικασία της επιλογής Παραλαβή Αρχείων Πληρωµών από την κεντρική οθόνη επιλογών. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την ιεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως Πληρωµών της Τράπεζας. 15 από 39

16 9. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε γρήγορα πληρωµές νέων µισθοδοτούµενων/συνεργατών σας για πρώτη φορά, χωρίς δηµιουργία αρχείου πληρωµών. Μετά την εκτέλεση των πληρωµών οι νέες αυτές εγγραφές θα προστεθούν αυτόµατα στη λίστα των εγγραφών των πληρωµών σας. Αυτή η επιλογή λειτουργεί µόνο για Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών που πρόκειται να πιστώσουν λογαριασµούς µισθωτών/συνεργατών σας, όπως για παράδειγµα οι µισθοδοσίες. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε χρέωση νέου λογαριασµού συνεργάτη σας. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί στον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που χρησιµοποιείτε για εισπράξεις και αυτό γίνεται µέσω του Καταστήµατος Συνεργασίας σας. Για την προσθήκη απαιτείται και εξουσιοδότηση από τον κάτοχο του λογαριασµού που θέλετε να χρεώνετε. Από την κεντρική οθόνη ιαχείριση Εργασιών επιλέγετε την τρίτη επιλογή Γρήγορη Εισαγωγή ιαχείριση Πληρωµών ιαχείριση Αποθηκευµένων Εργασιών και στη νέα οθόνη επιλέγετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που επιθυµείτε, κάτω δεξιά της οθόνης. Εφόσον υπάρχουν παλαιότερες αποθηκευµένες εργασίες, θα εµφανιστούν στον πίνακα. Από εδώ µπορείτε να τις επιλέξετε και να τις επεξεργαστείτε, διαγράψετε ή να τις ελέγξετε απλά, από τις αντίστοιχες επιλογές όπως ακριβώς αναλύθηκε και στην προηγούµενη ενότητα. Για να δηµιουργήσετε µια καινούργια Εργασία, επιλέξτε ηµιουργία Νέας Εργασίας. Θα µεταφερθείτε σε µια νέα οθόνη όπως η παρακάτω για να συνεχίσετε. 16 από 39

17 Για να προσθέσετε µια νέα πληρωµή επιλέξτε Προσθήκη Πληρωµής, εισάγετε τα στοιχεία του νέου συνεργάτη στη φόρµα και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωµή θα εισαχθεί στο τέλος του πίνακα. Προσθέστε µε αυτή τη διαδικασία όλους τους νέους συνεργάτες/λογαριασµούς που επιθυµείτε να πιστώσετε. Για να επεξεργαστείτε µια πληρωµή που έχετε προσθέσει: Κάντε διπλό κλικ στη στήλη "Ποσό Πληρωµής" στη γραµµή που αφορά την πληρωµή που θέλετε να αλλάξετε. Μόνο το ποσό πληρωµής µπορεί να αλλάξει απευθείας από τον πίνακα όλα τα άλλα στοιχεία παραµένουν ίδια. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας: επιλέξτε Προσωρινή Αποθήκευση Πληρωµών. Η εργασία σας θα αποθηκευτεί και µπορείτε να επανέλθετε σε αυτή αργότερα, εάν το επιθυµείτε. Για να θεσετε την εργασία σε εισαγωγή, επιλέξτε Αποστολή προς Εισαγωγή. Προηγουµένως πρέπει να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα, και να συµπληρώσετε τα απαιτούµενα πεδία (Ηµεροµηνία Πληρωµής και Λογαριασµός Χρέωσης) στο κάτω µέρος της οθόνης όπως ακριβώς έχει αναλυθεί και στις προηγούµενες ενότητες. 17 από 39

18 Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση που υπάρχουν πληρωµές µε µηδενικά (κενά) ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Οι πληρωµές είναι δυνατόν να αφαιρεθούν επιλέγοντας τη γραµµή και στη συνέχεια Αφαίρεση Πληρωµής. Τα ποσά πληρωµής είναι δυνατόν να τροποποιηθούν µε διπλό κλικ σε όλες στις γραµµές του πίνακα. Αλλαγές άλλων στοιχείων (Αρ. Μητρώου, Αιτιολογία, Αρ. Λογαριασµού) πραγµατοποιούνται επιλέγοντας τη γραµµή και Αλλαγή Πληρωµής. Ο µέγιστος δυνατός αριθµός γραµµών στον πίνακα πληρωµών δε θα πρέπει να ξεπερνά τις πεντακόσιες (500). Εάν κατά την εργασία σας υπερβείτε αυτό το όριο προσθέτοντας περισσότερες πληρωµές, θα µπορέσετε να συνεχίσετε κανονικά µε αυτήν την εκτέλεση. Ωστόσο, αν επιθυµείτε να εργαστείτε από αυτήν την οθόνη την επόµενη φορά, θα πρέπει να µειώσετε το πλήθος των ενεργών µισθωτών-συνεργατών επιλέγοντας την Ακύρωση κάποιων από αυτούς στην οθόνη ιαχείριση Μισθωτών-Συνεργατών. Εναλλακτικά, µπορείτε να αποστείλετε πληρωµές που θα έχουν προέλθει από αρχείο ακολουθώντας τη διαδικασία στην οθόνη Παραλαβή Αρχείων Πληρωµών. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη ιεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως Πληρωµών της Τράπεζας. 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους που αναλύθηκαν µπορείτε να θέσετε τις εργασίες σας σε status Εισαγωγής. Για να αποσταλούν οι εργασίες σας στην Τράπεζα και να εκτελεστούν στην Ηµεροµηνία Πληρωµής που έχετε επιλέξει θα πρέπει να προχωρήσετε στην Εκτέλεση των Εργασιών. Από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας επιλέγετε την τέταρτη επιλογή Εκτέλεση Πληρωµών και µεταφέρεστε στην οθόνη όπου θα επιλέξετε κάτω δεξιά τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών που επιθυµείτε. Θα µεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη όπου για τον επιλεγµένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών θα δείτε τον πίνακα µε όλες τις εργασίες σε status Εισαγωγής, τις οποίες και είναι δυνατό να εκτελέσετε. Μετακινώντας την γρι µπάρα δεξιά (scroll), θα δείτε και άλλες στήλες µε πληροφορίες για τις εργασίες. 18 από 39

19 Για να προχωρήσετε µε την εκτέλεση µιας εργασίας, την επιλέγετε και στη συνέχεια επιλέγετε Επεξεργασία Εργασίας. Σε περίπτωση που θέλετε απλά να την ελέγξετε ή να την διαγράψετε, επιλέγετε Εµφάνιση Εργασίας ή ιαγραφή Εργασίας αντίστοιχα. Μόλις επιλέξετε Επεξεργασία Εργασίας θα µεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη όπου θα δείτε όλες τις λεπτοµέρειες της επιλεγµένης εργασίας. Αφού ελέγξετε την εργασία µπορείτε να προχωρήσετε στην αποστολή της προς την Τράπεζα για εκτέλεση την επιλεγµένη ηµεροµηνία, επιλέγοντας Αποστολή προς Εκτέλεση. Θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης που θα περιέχει τον αριθµό των εγγραφών το συνολικό ποσό και τον Αριθµό του Λογαριασµού της επιχείρησης. Αν συµφωνείτε επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε. Με την ολοκλήρωση της αποστολή εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς παραλαβής από την Τράπεζα. Στην οθόνη της Εκτέλεσης Εργασίας δεν µπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε µεταβολή στα στοιχεία της εργασίας. Παρατηρήσεις Σε περίπτωση που η εργασία αφορά πιστώσεις και το διαθέσιµο υπόλοιπο στο χρεούµενο λογ/σµό δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό ποσό χρέωσης, τότε εµφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό µήνυµα, όπου µπορείτε να επιλέξετε ΝΑΙ για συνέχεια ή ΟΧΙ για να µην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν επιλεγεί το ΝΑΙ το αρχείο πιστώσεων θα παραληφθεί προς εκτέλεση και θα παραµένει σε εκρεµµότητα µέχρι η εταιρία σας να φροντίσει να πιστώσει τον χρεούµενο λογ/σµό της εργασίας µε κατάλληλο ποσό, ώστε να είναι εφικτή η χρέωση αυτού, προκειµένου να εκτελεστεί η εν λόγω εργασία. Αν για κάποιο λόγο µια εργασία προς εκτέλεση δεν µπορεί να εκτελεστεί µέχρι την ηµεροµηνία εκτελέσεως που έχει τεθεί, τότε αυτή θα ακυρωθεί και θα πρέπει να δροµολογηθεί επαναποστολή του αρχείου που αφορά αυτή. 19 από 39

20 Επιχειρήσεις µε Επίπεδα Έγκρισης Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει επιλέξει ένα επίπεδο έγκρισης για τις πληρωµές της, τότε στην επιλογή Εκτέλεση Εργασίας θα έχει πρόσβαση µόνο κάποιος χρήστης µε αυτή την εξουσιοδότηση (Ρ2). Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει επιλέξει δύο επίπεδα έγκρισης για τις πληρωµές της, τότε στην επιλογή Εκτέλεση Εργασίας θα πρέπει πρώτα να δώσει την πρώτη υπογραφή ο χρήστης µε την αντίστοιχη εξουσιοδότηση (Ρ2) και στη συνέχεια να δώσει την έγκρισή του και να αποστείλει την εργασία για εκτέλεση ο χρήστης µε εξουσιοδότηση δεύτερης υπογραφής (Ρ3). Ωράριο λειτουργίας εφαρµογής - Παραλαβή αρχείων o Για Εκτέλεση σε Ηµεροµηνία Πληρωµής µεταγενέστερη της τρέχουσας: όλο το 24-ωρο o Για αυθηµερόν εκτέλεση (Τρέχουσα Ηµεροµηνία ίδια µε Ηµεροµηνία Πληρωµής): από 08:00 έως 20:00 εργάσιµες ηµέρες. - Εκτέλεση Εργασιών: πραγµατοποιείται περιοδικά από 09:00 έως 16:00, και 3 φορές από 17:30 έως 20: από 39

21 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα εποπτικό εργαλείο και σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των πληρωµών σας καθώς και να αναζητήσετε πληροφορίες ιστορικών στοιχείων πληρωµών σας, για κάθε έναν από τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωµών της επιχείρησης σας. Αφού επιλέξετε Πληροφόρηση Πληρωµών από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας, θα πρέπει να επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών στο επάνω δεξί µέρος της οθόνης. Μόλις επιλέξετε από τον πίνακα τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών, στην οθόνη θα εµφανιστούν όλες οι εργασίες ταξινοµηµένες κατά ηµεροµηνία αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη. Μέσω των επιλογών της drop down λίστας επάνω αριστερά, µπορείτε να εµφανίσετε το σύνολο των εργασιών που πληρούν ένα από τα επιλεγµένα κριτήρια αναζήτησης, τα οποία επιγραµµατικά είναι: Προς Παραλαβή: Εµφανίζονται οι πληρωµές οι οποίες αποστέλλονται στην Τράπεζα αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικά παραληφθεί. Αποθηκευµένες: Εµφανίζονται οι πληρωµές που έχετε αποθηκεύσει και δεν έχουν προωθηθεί ακόµα σε εισαγωγή. Σε εισαγωγή: Εµφανίζονται οι πληρωµές σας οι οποίες είναι σε εισαγωγή και αποµένει από εσάς να προχωρήσετε στην εκτέλεση και αποστολή στην Τράπεζα. Προς Έγκριση: Εµφανίζονται οι πληρωµές σας οι οποίες έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα αλλά δεν έχει ακόµα πιστοποιηθεί στο λογαριασµό που επιλέξατε το αντίτιµο της πληρωµής σας. Σε Επεξεργασία: Εµφανίζονται οι πληρωµές σας οι οποίες έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα, έχει πιστοποιηθεί στο λογαριασµό που επιλέξατε το αντίτιµο της πληρωµής σας και πραγµατοποιείται η εκτέλεσή τους. 21 από 39

22 Ολοκληρωµένες: Εµφανίζονται οι πληρωµές σας οι οποίες έχουν εκτελεσθεί. Για τις πληρωµές αυτές µπορείτε να παραλάβετε παραστατικό της πληρωµής σε µορφή PDF, αναλυτική αναφορά µε τις επεξεργασθείσες πληρωµές σας σε µορφή RTF και απαντητικό αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία σε µορφή TXT και EXCEL. Ακυρωµένες: Εµφανίζονται οι πληρωµές οι οποίες ακυρώθηκαν από εσάς ή την Τράπεζα. Όλες: Εµφανίζονται όλες οι πληρωµές σας ανεξάρτητα σε ποια φάση βρίσκονται κατά χρονολογική σειρά. Με µετακίνηση της γκρι µπάρας δεξιά (scroll), βλέπετε και άλλες στήλες µε πληροφόρηση για κάθε εργασία, όπως Απεσταλµένη Αξία, Απεσταλµένες Εγγραφές, Ολικώς Εκτελεσµένη Αξία, Ταυτότητα Πράξης κτλ. Η επιλογή µιας εργασίας πραγµατοποιείται µε ένα κλικ στην επιθυµητή γραµµή του πίνακα. Εφόσον έχετε επιλέξει µια εργασία, µπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν επιλέγοντας κάτω αριστερά Εµφάνιση Αναλυτικού Πίνακα Πληρωµών (εναλλακτικά µπορείτε να κάνετε διπλό κλικ επάνω στην εργασία που θέλετε). Για τις ολοκληρωµένες εργασίες στην τελευταία στήλη Ένδειξη θα δείτε και την τελική έκβαση της κάθε εγγραφής. Με κόκκινο θα είναι οι εγγραφές που δεν ολοκληρώθηκαν και θα περιγράφεται και ο λόγος. Απαντητικά Αρχεία Για τις ολοκληρωµένες εργασίες µπορούν να εξαχθούν απαντητικά αρχεία σε µορφή Excel, PDF, Txt και Rtf. Αφού εµφανίσετε µόνο τις Ολοκληρωµένες Εργασίες για τον επιλεγµένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωµών (επιλογή Ολοκληρωµένες σε λίστα), τότε µόνο εµφανίζονται κάτω από τον πίνακα εργασιών οι επιλογές που αφορούν την λήψη απαντητικών αρχείων. 22 από 39

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενική Επισκόπηση... 6 Τι είναι το Vodafone Mobile Connect;... 6 Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα... 6 Σύνδεση... 6 Άνοιγµα σύνδεσης µέσω δικτύου 3G ή GPRS... 6 Άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Τρόποι Αναζήτηση... 4 Με Αριθμό Μητρώου... 4 Με Όνομα Μέλους Εταιρείας... 4 Με επωνυμία... 4 Με Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ( 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα