Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη"

Transcript

1 Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή οκιµή και και Βελτιώσεις Βελτιώσεις Προκαταρκτική Προκαταρκτική Παραγωγή Παραγωγή

2 ΣΚΟΠΟΣ Το προϊόν εστιάζεται στις απαιτήσεις του πελάτη Σαφείς και λανθάνουσες ανάγκες Βάση για ανάπτυξη προδιαγραφών εν αγνοούνται βασικές απαιτήσεις του Κατανόηση και διαφάνεια στις απαιτήσεις σε όλη την οµάδα ανάπτυξης Καταχώρηση των απαιτήσεων

3 ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Καθιέρωση Επιθυµητών Προδιαγραφών ηµιουργία Ιδεών Προιόντος Επιλογή Ιδέας (ων) Προιόντος οκιµή Ιδεών Προιόντος Καθιέρωση Τελικών προδιαγραφών Προγραµµατ. Κάθετων ραστηριοτήτων Πλάνο Ανάπτυξης Εκτέλεση Οικονοµικής Ανάλυσης οκιµή Ανταγωνιστικών Προιόντων ηµιουργία και οκιµή Πρωτοτύπων

4 ιαδικασία Αναγκών Πελάτη Ορισµός Σκοπού Εντολή Αποστολής Συγκέντρωση Πρωταρχικών εδοµένων Συνεντεύξεις Εστιακές Οµάδες Παρατηρήσεις Ερµηνεία Πρωταρχικών εδοµένων Οργάνωση των Αναγκών Ιεράρχηση Καθιέρωση Σηµασίας Επισκοπήσεις Ποσοτικοποίηση Αναγκών Ανάδραση στη διαδικασία Συνεχής βελτίωση

5 Παράδειγµα Απαιτήσεων Πελάτη: Ηλεκτρικό κατσαβίδι µπαταρίας

6 Ορισµός Εντολής Example: Screwdriver Project Product Description A hand-held, power-assisted device for installing threaded fasteners Key Business Goals Product introduced in 4th Q of % gross margin 10% share of cordless screwdriver market by 2004 Primary Market Do-it-yourself consumer Secondary Markets Casual consumer Light-duty professional Assumptions Hand-held Power assisted Nickel-metal-hydride rechargeable battery technology Stakeholders User Retailer Sales force Service center Production Legal department

7 Πόσοι Πελάτες? 100 Ποσοστό αναγνώρισης αναγκών Ατοµικές Συνεντεύξεις (1 ώρα) Εστιακές Οµάδες (2 ώρες) Αριθµός Αποκρίσεων ή Οµάδες From: Griffin, Abbie and John R. Hauser. The Voice of the Customer, Marketing Science. vol. 12, no. 1, Winter 1993.

8 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κύριοι χρήστες, έχουν δώσει ήδη µια λύση στο πρόβληµα Έχουµε µείξη οριακών, σταθερών και επαγγελµατιών χρηστών και πωλητών Χρησιµοποιούµε διάφορα µέσα για τη διενέργεια και καταγραφή της συλλογής

9 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

10 Πέντε οδηγίες για την συγγραφή των Αναγκών Οδηγία Customer Statement Need Statement-Wrong Need Statement-Right Τι Όχι Πως Why don t you put protective shields around the battery contacts? The screwdriver battery contacts are covered by a plastic sliding door. The screwdriver battery is protected from accidental shorting. Ακρίβεια I drop my screwdriver all the time. The screwdriver is rugged. The screwdriver operates normally after repeated dropping. Θετική όχι Αρνητική It doesn t matter if it s raining, I still need to work outside on Saturdays. The screwdriver is not disabled by the rain. The screwdriver operates normally in the rain. Ιδιότητα του Προιόντος I d like to charge my battery from my cigarette lighter. An automobile cigarette lighter adapter can charge the screwdriver battery. The screwdriver battery can be charged from an automobile cigarette lighter. Αποφυγή Must και Should I hate it when I don t know how much juice is left in the batteries of my cordless tools. The screwdriver should provide an indication of the energy level of the battery. The screwdriver provides an indication of the energy level of the battery.

11 Organized List of Customer Needs The S D provides p lenty of pow er to d rive screw s. * T he S D m ai n ta in s po we r for se ve ra l ho ur s o f he avy u se. * ** T he S D ca n driv e s cr ew s in to ha rd wood. * The SD is easy to set-up and use. T h e S D is ea sy to tu rn on. The S D prevents inadvertent switching o ff. T he S D driv e s sh eet me ta l s crew s in to m e ta l d uctwo rk. * T h e u s er c an set th e m a xim u m t or qu e of the SD. The S D provide s r eady access to bits or a ccessories. *** The S D drives screws faster than b y hand.!* * The S D m akes i t easy to start a s crew. *!* The S D can be u sed to create a pilot hole. * T h e S D c an b e a tta c he d t o th e us er for te m por ary st or ag e. The S D retains the screw before it is driven. Th e S D po w er is co n ven ien t. The S D is easy to recharge. T h e S D c an b e u se d w hile re ch arging. T he S D w orks w it h a v arie ty of sc rew s. *** The S D r echarges quickly. The S D can turn philips, torx, socket, and hex head s crews. T h e S D ba tte ri es are r ea d y to us e wh en n ew. T h e u s er c an ap p ly to rq ue ma n ua lly to the SD to dr iv e a screw. ** ** The S D can turn m any sizes o f screw s.!** ** The S D can acc ess mos t screws. Th e S D la st s a long t ime. The S D can be m ane uvered in tight areas. ** The S D tip survives heavy use. T he S D ca n acce ss s cr ew s a t th e e nd o f de ep, na rr o w ho le s. T h e S D c an b e h am m ere d. * T h e S D c an b e dr op p ed from a lad d er w it h ou t d a ma g e. The S D turns screws t hat are i n po or con dition. The S D can be u sed to remove grease and dirt from screws. The SD is easy to store. The S D allows the user to work with pa inted s crew s. * T h e S D fits in a to o lb o x e as il y. ** T h e S D c an b e c ha rg ed w hi le in s to rag e. T he S D fe el s go od in the u se r's han d. T h e S D r es is ts co rro sion wh en lef t ou tsi d e or in da m p p la c es. T h e S D m ai n tai n s its ch ar ge aft er lo ng p erio ds of st or ag e. The S D is com fortable wh en the user resists twisting. T h e S D m ai n tai n s its ch ar ge w he n w et. The S D is balanced in the u ser's han d. The S D is equally easy to use in righ t or left han ds. Th e S D p rev en ts dam a ge to t he w o rk. The S D weight is just righ t. * T h e S D pre ve nt s da m ag e t o th e scr ew h ea d. T he S D is wa rm t o to uc h in co ld we athe r. The S D prevents scratching of finished surfaces. T he S D re m a in s co m forta bl e w hen left in th e s un. The SD ha s a plea sant s ound wh en in use. The S D is eas y to control wh ile turning screw s. The u ser can e asily push on the SD. Th e S D loo k s l ike a p rofessio n al q u ali ty t ool. T he u se r can e asily res is t th e SD tw isting. The S D can be locked "on." Th e S D is sa fe. T he S D sp eed ca n be c on tr o lled b y t he u se r wh ile t u rnin g a s cr ew. The S D c an be used on electrical devices. T h e S D do es no t cu t t h e u s er' s h an d s. T he u se r can e asily see w he re the s cre w is. The S D does n ot strip screw h eads. T he S D is easily re ve rs ibl e. *** The S D is com fortable wh en the user p ushes on it.!* *** *! *** ***!** * T he S D re m a in s al ign ed w ith the screw hea d w itho ut slip pi n g. *** ** * *

12 Παράδειγµα Οπτικής Πληροφόρησης: Μελέτη τσάντας Βιβλίων

13 Άσκηση µετάφρασης αναγκών: Παράδειγµα µελέτης τσάντας βιβλίων See how the leather on the bottom of the bag is all scratched; it s ugly. When I m standing in line at the cashier trying to find my checkbook while balancing my bag on my knee, I feel like a stork. This bag is my life; if I lose it I m in big trouble. There s nothing worse than a banana that s been squished by the edge of a textbook. I never use both straps on my knapsack; I just sling it over one shoulder.

14 Συµβουλές Να καταλάβεις Τι όχι Πως Συνάντηση µε τους πελάτες στο χώρο χρήσης. Συλλογή εικόνων, τοποθετήσεων και κειµένων. Στηρίγµατα έλκουν τις απαντήσεις του πελάτη. Οι συνεντεύξεις είναι πιο αποδοτικές από τις εστιακές οµάδες. Συνέντευξη µε όλους τους ενδιαφερόµενους και όχι µόνο µε τους κύριους πελάτες. Ανάπτυξη µιας οργανωµένης λίστας αναγκών. Κοίτα για λανθάνουσες ανάγκες. Επισκόπηση για την ποσοτικοποίηση των αντισταθµίσεων. ηµιούργησε ένα video για να επικοινωνήσεις τα αποτελέσµατα.

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at www.samsung.com/global/register Κωδικός:Q1244-01641K-Ger Αγγλικά Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ The reflecting team Tom Andersen (Νορβηγός). Ομοιότητες με το θεραπευτικό στυλ Goolishian & Anderson (σεβασμός, ισοτιμία, μη παρεμβατικότητα), αλλά με έμφαση στην τεχνική του ομάδας αναστοχασμού. Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring 16 OnBlue ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS Έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, ό,τι κάνει γίνεται επιτυχία,

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports):

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports): Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε Implanted Central Lines (Ports): What You Need To Know Εισαγωγή *Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας σας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1)

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1) Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης GB GR Oil burner Καυστήρες Πετρελαίου One stage operation Μονοβάθμιοι CODE - Κ ΙΚΟΣ MODEL - ΜΟΝΤΕΛΟ TYPE - ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ασφάλειας σε δικτυακό περιβάλλον Νόμιμης Συνακρόασης, καθώς και Διατήρησης και Παράδοσης των δεδομένων

Πλαίσιο ασφάλειας σε δικτυακό περιβάλλον Νόμιμης Συνακρόασης, καθώς και Διατήρησης και Παράδοσης των δεδομένων Πλαίσιο ασφάλειας σε δικτυακό περιβάλλον Νόμιμης Συνακρόασης, καθώς και Διατήρησης και Παράδοσης των δεδομένων "Security framework for an LI/DR infrastructure" ETSI TC LI - TR 102 661 Δρ. Βασίλειος Σταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

Greek Advanced Course

Greek Advanced Course Greek Advanced Course www.michelthomas.co.uk Greek Advanced Course Hara Garoufalia Middle and Howard Middle www.michelthomas.co.uk Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Σε συνεργασία με τον γνωστό Οίκο, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε ενημερωτικό-επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών Ανάλυση εργασιών ιαφορετικές προσεγγίσεις Αποσύνθεση εργασιών Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...5-1 5.2 ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QFD...5-4 5.3 ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...5-6 5.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD...5-8 5.4.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα