ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ολίβια Κυριακίδου Ε ίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµ εριφοράς Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Ε ιχειρήσεων Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Γραφείο: Πατησίων 76, 2 ος όροφοες, νο 6 Τηλ: Περιγραφή του Μαθήµατος: Στο µάθηµα «Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων» αναπτύσσεται µία σειρά στρατηγικών πλαισίων που σχετίζονται µε τη διοίκηση επιχειρήσεων στους τοµείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή θεωρητικών µοντέλων που στοχεύουν στη διασαφήνιση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του ανταγωνισµού, των µοντέλων τεχνολογικών αλλαγών και αλλαγών στις αγορές, και της δοµής και ανάπτυξης των οργανωσιακών ικανοτήτων. Το κεντρικό ενδιαφέρον του µαθήµατος αυτού έγκειται στην απόκτηση µιας σειράς πανίσχυρων αναλυτικών εργαλείων που θεωρούνται απαραίτητα για την ανάπτυξη τεχνολογικών στρατηγικών και στρατηγικών πληροφοριακών συστηµάτων ως ουσιαστικού µέρους της εταιρικής στρατηγικής. Τα εργαλεία αυτά µας βοηθούν να λάµβάνουµε αποφάσεις σχετικά µε ποιες τεχνολογίες θα πρέπει να επενδύσουµε, τι δοµή θα δώσουµε σε αυτές τις επενδύσεις και πως µπορούµε να προβλέπουµε και να αντιµετωπίζουµε τη συµπεριφορά των ανταγωνιστών, των προµηθευτών και των πελατών µας. Το µάθηµα βασίζεται σε διαλέξεις, µελέτες περίπτωσης, προσοµοιώσεις και ανεξάρτητο διάβασµα. Τα σχετικά κείµενα αντλούνται από την έρευνα στο γνωστικό πεδίο των οικονοµικών και από την έρευνα στον τοµέα της τεχνολογικής αλλαγής και της θεωρίας των οργανώσεων. Οι περιπτώσεις µας δίνουν την ευκαιρία να ενσωµατώνουµε και να εφαρµόζουµε αυτά τα αφηρηµένα εργαλεία σε ένα πρακτικό, επιχειρηµατικό πλαίσιο. Μαθησιακοί Στόχοι Μετά το τέλος του µαθήµατος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Page 1 1. Εξοικειωθούν µε τις σύγχρονες τάσεις στη στρατηγική και διαχείριση της στρατηγικής καινοτοµίας και των επιχειρήσεων στους τοµείς της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστηµάτων 2. Να εξοικειωθούν µε τις διαδικασίες και τις δοµές παραγωγής καινοτοµίας 3. Να κατανοήσουν τις πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές για την αξιοποίηση των καινοτοµιών 4. Να αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρµόζουν αυτές τις έννοιες άµεσα σε πραγµατικές καταστάσεις 5. Να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν τον προσδιορισµό, την αξιολόγηση, και την επίλυση µιας σειράς θεµάτων που σχετίζονται µε προβλήµατα απόδοσης τόσο σε µεγάλες εταιρείες όσο και σε επιχειρηµατικά εγχειρήµατα.

2 Αξιολόγηση Στοιχείο Αξιολόγησης Τύ ος Αξιολόγησης Ποσοστό Παράδοση Παρουσίαση λάνου κοινωνικής ε ιχειρηµατικότητα Οµαδική 40% 6 & 13 Ιανουαρίου 4 δισέλιδα Οµαδική 20% ΤΒΑ Γρα τή εξέταση Ατοµική 40% TBA Πρόγραµµα ιαλέξεων Meeting # 1 Meeting Topic Introduction of the course Introduction to Strategy: Creating, capturing, and delivering value with technology strategy Date Thursday, Oct. 7 From 09:00 To 12:00 Porter, M. (1996), What is Strategy?, Harvard Business Review, Nov-Dec, McGahan, A. (2004), How Industries Change, Harvard Business Review, Is the strategy outlined for Motorola useful? Why or why not? In your view, how should one define a strategy for a technology driven company? How should such a strategy differ from a technology strategy? What should be the relationship between them? When is a technology strategy useful? What should be its role? Meeting # 2 Meeting Topic Case Studies eink Apple 2006 Date Thursday, Oct. 14 From 09:00 To 12:00 Utterback, James. "Invasion of a Stable Business by Radical Innovation." Chapter 7 in Mastering the Dynamics of Innovation. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, ISBN: Moore, G. Crossing the Chasm. Revised ed. New York, NY: Harper Collins, (Read chapter 1 "High-Tech Marketing Illusion," and chapter 2 "High-Tech Marketing Enlightenment," pp ) ISBN: Christensen, Clayton. "How Can Great Firms Fail? Insights From the Hard Disk Industry." Chapter 1 in The Innovator's Dilemma. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1997, pp eink What are the critical characteristics of electrophoretic displays? What implications do these characteristics have for systems of which they are a Page 2

3 component? Which possible applications should eink be targeting? How should eink prioritize its opportunities? Should they target a smaller niche initially? Which capabilities should eink build? Apple 2006 What are the critical technological trajectories in the personal computer industry over the last 20 years? Who are the relevant customers and how have their preferences evolved over the last 20 years? How has Apple's PC strategy evolved? What technology trajectories do they emphasize? What customers do they target? What capabilities have they built over time? How do these capabilities differentiate their offering? How has Apple's ipod and itunes strategy evolved? How does the iphone fit into the ipod/itunes strategy? How do technologies and customers differ for this product? What is your recommended next step for the ipod/itunes business? Meeting # 3 Meeting Topic Industry life cycle and evolution of markets Organization of Innovation Date Thursday, Oct. 21 From 09:00 To 12:00 Case Study Case: Novartis Abgenix and the XenoMouse Παράδοση Eisenhardt, K. and Galunic, C. (2000), Coevolving: At Last, A Way to Make Synergies Work, Harvard Business Review, Tushman, Michael, and Wendy Smith. "Technological Change, Ambidextrous Organizations and Organizational Evolution." In Companion to Organizations. Edited by J. Baum. Malden, MA: Wiley-Blackwell, ISBN: Novartis How have innovations traditionally been developed at Novartis? How has this changed over time? What role do biotechnology firms play in the Novartis innovation process? What are the advantages and disadvantages of centralized R&D? What other important issues are relevant to the design of Novartis's organizational structures? How should Novartis restructure now? Abgenix and the XenoMouse How do you think Abgenix can best exploit the Xeno Mouse? What should they do now? Who else could capture value from the Xeno Mouse? 1 η δισέλιδη εργασία Σχηµατίστε την οµάδα σας, ε ιλέξτε τον κλάδο ου σας ενδιαφέρει, φτιάξτε τις σχετικές S-curves: Είναι ιθανό ο κλάδος να υ όκειται σε «φυσικά τεχνολογικά όρια»; Page 3

4 Για οιο λόγο ή γιατί όχι; Έχει υ οστεί «αναστατώσεις»; Είναι ιθανό να συµβούν κά οιες σύντοµα»; Meeting # 4 Meeting Topic Appropriability: uniqueness and complementary assets Date Thursday, Oct. 28 From 09:00 To 12:00 Case Study Ember: developing the next ubiquitous network standard Shapiro, C. and Varian, H. (1999), "The Art of Standards Wars." California Management Review 41, no. 2, Arthur, B. (1996), "Increasing Returns and the New World of Business." Harvard Business Review, Should Ember integrate into chip manufacturing? Why or why not? What are Ember's major competitive threats going forward? What should Ember's strategy be? Meeting # 5 Meeting Topic Open standards, increasing returns, and propriety control Date Thursday, Nov. 4 From 09:00 To 12:00 Case Study Red Hat and the Linux revolution Google and AOL Henderson, R. and Clarkm K (1990), "Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms", Administrative Science Quarterly, 35, Brown, S. and Eisenhardt, K. (1997), "The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-paced Evolution in Relentlessly Shifting Organizations", Administrative Science Quarterly, 42, Red Hat and the Linux revolution What are the major advantages of Linux over other operating systems? What role do standards play? What is Red Hat's strategy for creating and capturing value? What role do partnerships play? What should Red Hat do now? Google and AOL What value does Google create for users? How does Google capture value? What are the major turning points in Google's evolution? What role do partnerships play? What effect did Google's early partnerships (e.g., AOL) have on Google's evolution? Who are Google's major competitors in every stage of its evolution? What are the major threats to Google's dominance in internet advertising? What are Google's main competencies? Where does Google fit in the value chain? What are the most important markets that Google should enter? Why? Page 4

5 Meeting # 6 Meeting Topic Horizontal / vertical strategies and the evolution of the value chain Date Thursday, Nov. 11 From 09:00 To 12:00 Case Study Nokia, Apple iphone, and Google phone Today's class will focus on a comparison of the mobile phone technology strategies of Nokia, Apple, and Google. What are the critical technology trajectories and customer segments impacting the next generation mobile phone industry? What types of firms influence mobile technology standards and the adoption of technologies? Compare Nokia, Apple, and Google mobile phone products and technologies. What differential value do they offer? What customers do they target? Compare Nokia, Apple, and Google mobility value creation strategies. How do they fit with other lines of business? Compare Nokia, Apple, and Google mobility value capture strategies. What role do uniqueness and complementary assets play? How do the firm's capabilities differ? Compare the partnerships of each firm and describe their positions in the value chain. What should each firm do? Who will win the battle? Who will be most successful? Why? Meeting # 7 Meeting Topic Organizational dynamics: overload, time-pacing, simple rules, and probing Date Thursday, Nov. 18 From 09:00 To 12:00 Alza/Ciba (1): structuring a deal? Alza/Ciba (2): managing the relationship, Hamel, G., Doz, Y.L., and Prahalad, C.K. (1989), "Collaborate With Your Competitors And Win." Harvard Business Review, Meeting # 8 Meeting Topic Θέµατα ιοίκησης Ανθρω ίνων Πόρων Date Thursday, Nov. 25 From 09:00 To 12:00 Page 5 Infosys Allen, T.J. and Katz, R. (1986) The Dual Ladder: Motivational Solution or Managerial Delusion?, R&D Management, 16(2): Badawy, M.K. (1971) "Understanding the Role Orientations of Scientists and

6 Engineers", Personnel Journal, 50(6): Badawy, M.K. (1988) Managing Human Resources: What We Have Learned, Research-Technology Management, 31(5): Benabou, R. and Tirole, J. (2003) Intrinsic and Extrinsic Motivation, Review of Economic Studies, 70: Chen, T.Y., Chang, P.L. and Yeh, C.W. (2003) The Study of Career Needs, Career Development Programmes and Job Satisfaction Levels of R&D Personnel: The Case of Taiwan, Journal of International Human Resources Management, 14(6): Frey, B.S. (1997) On the Relationship Between Intrinsic and Extrinsic Work Motivation, International Journal of Industrial Organization, 15: Osterloh, M., Frey, B. and Frost, J. (2002) The Dynamics of Motivation of New Organizational Forms, International Journal of Economics and Business, 9(1): Meeting # 9 Meeting Topic ιαχείριση α οτελεσµατικών οµάδων Date Thursday, Dec. 2 From 09:00 To 12:00 Παιχνίδι ρόλου και συµπλήρωση ερωτηµατολογίου Ilgen, D.R., Hollenbeck, J.R., Johnson, M., and Jundt, D. (2005). Teams in organizations: from input-process-output models to IMOI models. Annual Review of Psychology, Vol.56, pp Jordan, P.J., Ashkanasy, N.M., Hartel, C.E.J., and Hooper, G.S. (2002), Workgroup emotional intelligence scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Human Resource Management Review, vol.12, n.2, pp Burke, L.A., and Miller, M.K. (1999), Taking the mystery out of intuitive decision making. The Academy of Management Executive, vol.13, n.4, pp Nutt, P. C. (1999), Surprising but true: Half the decisions in organizations fail. The Academy of Management Executive, 13(4), Rutledge, R.W., (1995), Escalation of commitment in groups and the effects of information framing. Journal of Applied Business Research, vol.11, n.2, pp Meeting # 10 Meeting Topic Ηγεσία Date Thursday, Dec. 9 From 09:00 To 12:00 Page 6 Παιχνίδι ρόλου Cavallo, K., and Brienza, D., Emotional competence and leadership excellence at Johnson and Johnson: the emotional intelligence and leadership study. Consortium Research on Emotional Intelligence in Organizations, Collins, J.C. (2001). Level 5 Leadership. In Good to Great, ch.2, London: Random House Business Books. Fulmer, I.S., Gerhart, B., and Scott, K.S. (2003). Are the 100 best better? An empirical investigation of the relationship between being a great place to work and firm performance. Personnel Psychology, Winter, Vol. 56, n.4, pp Gofee, R., and Jones, G. (2005). Managing Authenticity: The Paradox of Great Leadership. Harvard Business Review, Dec., Gosling, J., and Mintzberg, H. (2003), The Five Minds of a Manager. HBR November, pp Stewart, G. Bennett III (2004), Champions of Profitable Growth. HBR July-August,

7 pp Goleman, D. (1998), What Makes a Leader?. Harvard Business Review, Dec., pp Kets de Vries, M. (2003), Doing an Alexander : Lessons on Leadership by a Master Conqueror. European Management Journal, vol.21, n.3, pp Lewis, K.M. (2000), When leaders display emotion: how followers respond to negative emotional expression of male and female leaders. Journal of Organizational Behavior, vol.21, pp Waldman, D.A., Balthazard, P.A., Peterson, S.J. (2011). Leadership and Neuroscience: Can we revolutionize the way that inspirational leaders are identified and developed?. Academy of Management Perspectives, Feb, pp Meeting # 11 Meeting Topic ιαχείριση καινοτοµίας και ε ιχειρηµατικότητα Date Thursday, Dec. 16 From 09:00 To 12:00 Case Study TBA TBA Meetings # Meeting Topic Presentations Date Thursday, Jan. 6 & 13 s From 09:00 To 12:00 Page 7

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: E-MAIL ADDRESS: 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

fieldnews Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Hοµάδατης Ποιά είναι η secret key; www.secretkey.

fieldnews Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Hοµάδατης Ποιά είναι η secret key; www.secretkey. www.secretkey.gr ΤΕΥΧΟΣ 1_ISSUE 1 fieldnews ΗενηµερωτικήέκδοσητηςSecretKey Editorial είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα επιλογής. Αυτή µας χαρίζει το δώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ Καθηγητή του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. Προσωπικά Στοιχεία II.

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010 Grasp knowledge into your hands - 2 - Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities were met with great success during the past year. Our experienced

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Institution: European University Cyprus, Department of Education 6 Diogenes

Διαβάστε περισσότερα

Η Accenture στον κόσμο και στην Ελλάδα

Η Accenture στον κόσμο και στην Ελλάδα Η Accenture στον κόσμο και στην Ελλάδα Η Accenture έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία και στην Ελλάδα Andersen Consulting split off in 1989 Global rebranding to Accenture 1960 1992 1996 2001 2013 Εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010 Grasp knowledge into your hands Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Our experienced training team

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων. Δημήτριος Γ Σάμψων

Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων. Δημήτριος Γ Σάμψων Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων Δημήτριος Γ Σάμψων Senior Member IEEE Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ινστιτούτο Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρκετά από τα θέµατα που διαπραγµατεύεται το κυρίως σώµα του «Compendium» (Μέρος Α ) δεν αποτελούν συνήθως καθηµερινές έγνοιες των περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 29 / 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 29 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 29 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» ΝΠΙ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εκδήλωση του PMI-GREECE Αθήνα 17/12/2008 Highly Dispersed Supply Chain Business complexity

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #21 / Τρίτη 09 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

GPSG Newsletter #22/23. August 2011

GPSG Newsletter #22/23. August 2011 GPSG Newsletter #22/23 August 2011 1 Call for Papers GPSG International Conference The Politics of Extreme Austerity: Greece Beyond the Crisis 8-9 December 2011, University of Strathclyde, Glasgow 2 Call

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ Το πρόγραμμα προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

130 θέσεις εργασίας. στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

130 θέσεις εργασίας. στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #30 / Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 10 Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα