Στρατηγικές µείωσης των αναγκών για µετάγγιση Σίδηρος- Ερυθροποιητίνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικές µείωσης των αναγκών για µετάγγιση Σίδηρος- Ερυθροποιητίνη"

Transcript

1 Στρατηγικές µείωσης των αναγκών για µετάγγιση Σίδηρος- Ερυθροποιητίνη Ειρήνη Κατωδρύτου Αιµατολόγος-Διευθύντρια ΕΣΥ Αιµατολογική Κλινική, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκης

2 Ορισµός αναιµίας Βαρύτητα ΠΟΥ NCI Στάδιο 0 11,1 Εντός φυσιολογικών ορίων Στάδιο 1 (ήπια) 9,5-10, Στάδιο 2 (µέτρια) 8,0-9, Στάδιο 3 (σοβαρή) 6,5-7,9 6,5-7,9 Στάδιο 4 (απειλητική για τη ζωή) < 6,5 < 6,5 25% του πληθυσµού της γης εµφανίζει αναιµία 50% είναι σιδηροπενική

3 Σίδηρος Ερυθροποιητίνη Κυτταρικός µεταβολισµός (σύνθεση DNA, RNA, πρωτεϊνών) Μεταφορά ηλεκτρονίων Κυτταρική αναπνοή Κυτταρικός πολλαπλασιασµός και διαφοροποίηση Ερυθροποίηση: Βασικό συστατικό της αιµοσφαιρίνης Γλυκοπρωτεϊνική ορµόνη, σκελετός 165 αµινοξέων και 3 γλυκοζυλιωµένες περιοχές υπεύθυνες για τη δραστικότητα Παράγεται από τα περισωληναριακά κύτταρα του νεφρού Δρά µέσω του υποδοχέα της στους άωρους ερυθροβλάστες (CFU-E) Καθαίρεται κυρίως µέσω της πρόσληψης της από τους ερυθροβλάστες

4 Εψιδίνη: ο µοναδικός γνωστός ρυθµιστής σιδήρου του οργανισµού Nemeth E, et al.

5 Λοίµωξη /Φλεγµονή/Καρκίνος Αναιµία Χρόνιας Νόσου Hentze M, et al. Cell, 2010; 142: 24-38

6 Σιδηροπεριοριστική ερυθροποίηση (IRE) ή λειτουργική σιδηροπενία(fid) Ορισµός: Η απώλεια ισορροπίας µεταξύ των αναγκών σε σίδηρο και της προσφοράς σε σίδηρο του ερυθροποιητικού µυελού, η οποία επισυµβαίνει παρά το γεγονός ότι οι αποθήκες σιδήρου του οργανισµού είναι επαρκείς. Αιτίες: Κυταροκίνες φλεγµονής (IL-6) υπερ-έκφραση mrna εψιδίνης καθήλωση σιδήρου στο ΔΕΣ ανεπαρκής προσφορά σιδήρου στον ερυθρό µυελό Χορήγηση ESAs διέγερση ερυθροποιησης ανεπαρκής προσφορά σιδήρου στον ερυθρό µυελό σε σχέση µε τις ανάγκες του για επιτυχή ερυθροποίηση

7 Υποξία και ρύθµιση παραγωγής ερυθροποιητίνης

8 Που εδράζονται τα αίτια αναιµίας

9 Διάγνωση της σιδηροπενικής αναιµίας Αληθής σιδηροπενία Άδειες αποθήκες σιδήρου Χαµηλή εψιδίνη Φερριτίνη <30ng/mL TSAT<20% Λειτουργική σιδηροπενία (ΛΣ) Παρουσία σιδήρου στο ΔΕΣ µειωµένη πρόσληψη ερυθροβλαστών υψηλή εψιδίνη φερριτίνη 30-40ng/mL TSAT<20% Υπόχρωµα ερυθρα 5% CHr <26pg

10 Ελαττωµένη παραγωγή ή ανταπόκριση στην ΕΡΟ IL-1, TNF-α, INF-γ, HIF-1 Αναιµία χρόνιας νόσου: Παθογένεια Αναστολή προγονικών ερυθρών Αναστολή ανταπόκρισης προγονικών ερυθρών στην ΕΡΟ IL-1, TNF-α, IFN-α,β,γ Απόπτωση προγονικών ερυθρών IFN-γ, TNF-a (Fas/Fas-L. TRAIL/Receptors) Μείωση της έκφρασης των υποδοχέων ΕΡΟ IFN-γ Μείωση πρόσληψης σιδήρου από τα πρόδροµα ερυθρά (α1-αντιθρυψίνη) πολλαπλασιασµός και διαφοροποίηση BFU-E, CFU-E Eρυθροποίηση στο µυελό Διαταραχές οµοιόστασης σιδήρου Αύξηση έκφρασης mrna εψιδίνης (IL-6. IL-1β, ΤGF-b, BMP) Ενίσχυση µεταγραφής-µετάφρασης φερριτίνης, καταστολή mrna τρανσφερρίνης (IL-1. IFN-γ, IL-6, TNF-a) Δράση µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) (TNF-α, INF-γ) Διέγερση σύνθεσης DMT-1 (IFN-γ) Αύξηση έκφρασης υποδοχέων τρανσφερρίνης (IL-10) Αναιµία χρόνιας νόσου Μείωση χρόνου ζωής ερυθρών (ενεργοποίηση µακροφάγων) IL-1, TNF-α Katodritou E, Christakis J, Haema, 2006; 9: 45-55

11 Σίδηρος-ερυθροποιητίνη: σε ποιες κλινικές καταστάσεις έχουν ρόλο για την µείωση των µεταγγίσεων? Αναιµία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (µειωµένη παραγωγή ερυθροποιητίνης-λειτουργική σιδηροπενία λόγω φλεγµονής και χορήγησης ESAs) Αναιµία του καρκίνου (µειωµένη παραγωγή/µειωµένη ανταπόκριση στην ερυθροποιητίνηλειτουργική σιδηροπενία) Προ/περιεγχειρητική αναιµία (απόλυτη/λειτουργική σιδηροπενία-φλεγµονή) Καρδιακή ανεπάρκεια, κ.α. (µειωµένη παραγωγή/µειωµένη ανταπόκριση στην ερυθροποιητίνη, σιδηροπενία, κ.α.)

12 Αναιµία στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια: ESAs Αναιµία >25% των ασθενών µε ND-CKD µέτριου βαθµού (στάδιο 1-2) >50% των ασθενών µε βαριά ND- CKD (3-4) Η βαρύτητα αυξάνει µε την βαρύτητα της CKD Αίτια Έλλειψη ενδογενούς EPO Σιδηροπενία (διατροφική, χρόνια απώλεια) Φλεγµονή (λειτουργική σιδηροπενία) Pfeffer MA, et al. N Eng J Med, 2009; 361: ; US Renal Data System. USRDS 2009 Annual Data Report

13 Oι ESAs δεν µειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συµβαµάτων ή θανάτου και αυξάνουν τον κίνδυνο ΑΕΕ και ΕΒΦ σε ασθενείς µε ΧΝΑ Pfeffer MA, et al. N Eng J Med, 2009; 361:

14 Σιδηροπενική αναιµία: Χορήγηση σιδήρου χωρίς ESAs στην ΧΝΑ σε αιµοκαθαιρόµενους και µη ασθενείς Qunibi WY, et al. Nephrol Dial Transplant 2011; 26: ; Spinowitz BS, et al. J Am Soc Nephrol 2008; 19: ; Van Wyck DB, et al. Kidney Int, 2005; 68: ; Agarwal R, et al. Am J Nephrol, 2006; 26:

15 Συµπεράσµατα: Ενδοφλέβια FCM µε στόχο φερριτίνης ng/mL ανεβάζει και σταθεροποιεί γρήγορα τα επίπεδα Hb σε σχέση µε τον p os σίδηρο και καθυστερεί ή µειώνει τις ανάγκες σε ESAs McDougall I, et al. Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:

16

17 Συγχορήγηση ESAs και ενδοφλέβιου σιδήρου στη ΧΝΑ: Μελέτη DRIVE Kapoian T, et al. J Am Soc Nephrol, 2008; 19:

18 Ø Η αναιµία είναι από τις πιο σηµαντικές επιπλοκές Ø η πιο συχνή αιµατολογική διαταραχή στους ασθενείς µε καρκίνο Αναιµία του καρκίνου Ø Σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών και στην επιβίωση Bokemeyer C, et al, Eur J Clin Invest, 2005; 35: 26-31; Harper P. et al, Oncology, 2005; 69: 2-7; Carro JJ et al, Cancer, 2001; 91: ασθενείς µε καρκίνο. 39% αναιµία κατά την ένταξη, 67% κατά την 6µηνη παρακολούθηση. 75% σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Χ/Θ

19 Αντιµετώπιση της αναιµίας του καρκίνου Μεταγγίσεις συµπυκνωµένων ερυθρών Άµεση διόρθωση αιµοσφαιρίνης, αλλά αλλεργικές αντιδράσεις, καρδιακή κάµψη, λοιµώδη νοσήµατα, TRALI, αλλοανοσοποίηση) Ludwig et al, J Clin Oncol, 2009; 27: Χορήγηση ESAs Χορήγηση ESAs + ΕΦ σίδηρος Χορήγηση ΕΦ σιδήρου (?)

20 Αναιµία του καρκίνου: ESAs διαχρονικά

21 Δεδοµένα επιβίωσης µε τη χρήση ESAs στον καρκίνο Μελέτη Διάγνωση (Θεραπεία) # ασθενών (στόχος #) ESAs Επίπτωση εξέλιξης/θανάτου Henke 2003 Leyland-Jones 2005 Wright 2007 Goldberg 2007 Smith 2008 Lymphoid Cancers anemia study Head & neck (RT) Breast (on-therapy) Lung (off-therapy) Head & neck (RT) Solid &Nonmyeloid hematological (off-therapy) LPDs (on-therapy) 351 Epoetin beta HR for progression: 1.69 (p=0.007); for death: 1.39 (p=0.02) 939 Epoetin alfa 1y survival vs placebo: 70% vs 76% (p=0.01) 70 (300) Epoetin alfa OS vs placebo: 63 vs 129d HR for death: 1.84 (p=0.04) 522 (600) Darbepoetin 10% increase in progression (p=0.01); trend towards decreased survival (p=0.08) 989 Darbepoetin Shorter OS. HR for death: 1.30 (p=0.008) HR for death for 119 pts MM/L> Darbepoetin Shorter OS. HR for death:1.37 (p=0.04) 2008 και ένθεν: Κατευθυντήριες οδηγίες: ESAs µόνο σε ασθενείς µε συµπτωµατική αναιµία (Hb<10g/dL) υπό Χ/Θ, χωρίς πρόθεση ίασης

22 Study # of pts Diagnosis (Ther) Hb Auerbach (2004) 157 Solid (chemo) <10.5g/dL ESAs και ΕΦ σίδηρος Iron status Randomization Response Ferr 200ng/mL or Ferr 300ng/mL and TSAT 19% Yes (ESAs vs ESAs +oral iron vs ESAs + IV iron ) 68% vs. 36 vs. 25 Henry (2007) 187 Solid (chemo) <11g/dL Ferr 100ng/mL or TSAT 15% Ferr 900ng/mL Yes (ESAs vs ESAs+ oral vs ESAs+ IV iron) 73% vs. 45% vs. 41 Hedenus (2007) 67 LPDs (No chemo) 9-11g/dL Stainable iron Yes ESAs vs ESAs+ IV iron 93% vs. 53% Bastit (2008) 396 Solid (chemo) <11g/dL Ferr 10ng/mL TSAT 15% Ferr 800ng/mL Yes ESAs ± oral iron vs. ESAs+ IV iron 86% vs. 73% Pedrazzoli (2008) 149 Solid (chemo) <11g/dL Ferr 100ng/mL TSAT 20% Ferr 800ng/mL Yes ESAs vs ESAs+ IV iron 77 vs. 62 Auerbach (2010) 238 Non-myeloid malignancy (chemo) <11g/dL TSAT 15% Ferr 10ng/mL Yes ESAs (2 doses) IV iron vs. no iron 82% vs. 63% Steensma (2011) 502 Non-myeloid Malignancy (chemo) <11g/dL Ferr 20ng/mL TSAT<60% ESAs +IV iron vs. ESAs + oral iron vs. ESAs + no iron 70% vs. 67% vs. 65% Katodritou (2004, 2007) 41 MM/L (chemo) <10.5g/dL Stainable iron (excluded if ferr>1000ng/ml, TSAT>50%) No ESAs (non-responders) + IV iron 83% after IV iron Auerbach, JCO 2004;22:1301; Henry, Oncologist 2007;12:231; Hedenus, Leukemia 2007;21:627; Bastit, JCO 2008;26:1611; Pedrazzoli, JCO 2008;26:1619; Auerbach, Am J Hematol 2010;85:655; Steensma, JCO, 2011; 29: ; Κatodritou Ann Hematol, 2007; 86:

23 Μετα-αναλύσεις ΕΦ σιδήρου vs. Συνήθης πρακτική +ESAs στην αναιµία του καρκίνου

24 ΕΦ σίδηρος + ESAs στον καρκίνο Μεγαλύτερη ανταπόκριση Περιορισµός µεταγγίσεων Μικρότερη δόση ESAs, µικρότερο κόστος

25 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της σιδηροπενίας και τη χορήγηση σιδήρου ASH/ASCO ESA guidelines 1 EORTC ESA guidelines 2,3 Canadian 4 NCCN 5 Iron monitoring Baseline and periodic monitoring Baseline (exclude ID) Baseline and periodic monitoring PaHents considered for ESA therapy prior to treatment Iron parameter TSAT or ferrihn FerriHn TSAT FerriHn, TSAT FerriHn, TSAT DefiniHon of ID Not defined SF<100ng/mL, or TSAT<20% SF <100ng/mL, TSAT <15% AID: SF <30ng/mL, TSAT <20% FID: SF ng/mL, TSAT 20-50% Iron supplement ID correchon Consider I.V. iron to reduce ESA need, but not as standard of care ID correchon AID & FID: I.V. iron ID: I.V. iron first +ESA (SF <1000ng/mL, TSAT <35%) AID: I.V. or oral iron FID: I.V. iron added to ESA I.V. iron dosing regimen No dosing recommendahon No dosing recommendahon IS: 100mg QW, 200mg Q2 3W SFG: 125mg QW LWID: 100mg QW or TDI IS: 200mg Q2 3W SFG: 8x 125mg QW or 5x 200mg (3-4h) Q3W Max 1000mg total dose LWID: 100mg EORTC, European OrganisaDon for Research and Treatment of Cancer; ID, iron deficiency; SF, serum ferridn ; AID, absolute iron deficiency; FID, funcdonal iron deficiency; IS, iron sucrose; SFG, sodium ferric gluconate; LWID, low molecular weight iron dextran 1. Rizzo. Blood 2010;116:4045; 2. Bokemeyer. EJC 2007;43:258; 3. Aapro. Oncologist 2008;13 (Suppl 3):33; 4. Mikhael. Curr Oncol 2007;14:209; 5. NaDonal Comprehensive Cancer Network. PracDce guidelines in oncology V

26 Η χορήγηση FCM οδηγεί σε άνοδο και σταθεροποίηση την Hb ανεξάρτητα από την συγχορήγηση ESAs FCM only (no ESA) FCM + ESA All Διάµεση τιµή Hb σταθεροποιήθηκε στα g/dl από την εβδοµάδα 5 * Transfused patients censored from analysis prior transfusion EOS End of study (week 12-14) Steinmetz T et al. Ann Oncol Feb;24(2):

27 Προεγχειρητική αναιµία Επίπτωση 10-75% (ηλικία, φύλο, συννοσηρότητες, ορισµός αναιµίας) Σε ορθοπεδικούς ασθενείς: 35% προεγχειρητική αναιµία 1/3 σιδηροπενική Στην καρδιοχειρουργική 22-30% έχουν προεγχειρητική αναιµία Σχετίζεται µε αυξηµένη νοσηρότητα θνησιµότητα και αλλογενή µετάγγιση Η περιεγχειρητική µετάγγιση καταλαµβάνει το 33-57% των συνολικών µονάδων µετάγγισης

28 Αλγόριθµος διερεύνησης και αντιµετώπισης προεγχειρητικής αναιµίας Goodnough LT, et al. Br J Anaesthesia, 2011; 106: 13-22

29 Σε σιδηροπενική αναιµία προεγχειρητικά, χορήγηση p os ή IV σιδήρου ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα της επέµβασης, ανοχή στον per os σίδηρο και το έλλειµµα σιδήρου-βαρύτητα αναιµίας. Στην αναιµία χρόνιας νόσου IV σίδηρος µε ESAs βελτιώνει την ανταπόκριση και µειώνει τις ανάγκες σε ESAs Οι ασθενείς µε σιδηροπενία χωρίς αναιµία µε αναµενόµενη απώλεια αίµατος στο χειρουργείο >1500mL µπορεί να επωφεληθούν από τη χορήγηση προεγχειρητικά p os η IV σιδήρου. Ο ενδοφλέβιος σίδηρος είναι καλά να δίνεται 10 µέρες πριν την επέµβαση

30 Πρωτογενή καταληκτικά σηµεία: 1. Απόλυτη και σχετική αλλαγή στην προεγχειρητική Hb 2. Ποσοστό των αναιµικών ασθενών που µεταγγίζονται Δευτερογενή καταληκτικά σηµεία ΌΛΑ αφορούν στην ασφάλεια Elhenawy A, et al. Syst Rev, 2015; 4: 29

31 Ανεπιθύµητες αντιδράσεις από τη χορήγηση ΕΦ σιδήρου Άµεσες Αναφυλακτικές (µε διαµεσολάβηση αντισώµατος) Αναφυλακτοειδής (µη-αντισωµατικές): αγγειοκινητικές, αιµοδυναµικές, αναπνευστικές Αντιδράσεις ελεύθερου σιδήρου: µεταλλική γεύση, επιγαστρικό άλγος υπόταση, ναυτία, οίδηµα Απώτερες Αυξηµένο οξειδωτικό στρες (βλάβες DNA, λιπίδια κλπ) Αυξηµένη ευαισθησία στις λοιµώξεις Υπερφόρτωση µε σίδηρο Προαγωγή του καρκίνου

32 Ορθή χρήση ΕΦ σιδήρου Μην ξεπερνάτε την προτεινόµενη για κάθε σκεύασµα δόση Μην χορηγείτε τον ΕΦ σίδηρο: ü ü Κατά την χορήγηση Χ/Θ (ιδιαίτερα ανθρακυκλινών) Σε ενεργό λοίµωξη ü Σε TSAT >50% ü Σε φερριτίνη ng/mL ü Σε σοβαρή καρδιακή ή ηπατική δυσλειτουργία

33 Δοσολογία: 4 υποδόριες εγχύσεις rhuepo IU ηµέρες -21, -14, -7, 0, πριν την επέµβαση. Σε ολική αρθροπλαστική ισχύου, δύο επιπρόσθετες εγχύσεις ηµέρες-4, -2. Doodeman H, et al. Transfusion, 2013; 53:

34 ESAs +/- σίδηρος στην προεγχειρητική αναιµία: τυχαιοποιηµένες µελέτες Spahn DR. Anesthesiology, 2010; 113:

35 Μείωση των µεταγγίσεων µε τα προγράµµατα διαχείρισης αίµατος Shander A, et al. Br J Anaesthesia 2012; 109: 55-68

36 Μετα-ανάλυση ενδοφλέβιος vs. Από του στόµατος σίδηρος σε διαφορετικές παθήσεις Άνοδος Hb Ανάγκες σε µετάγγιση ΣΕ Litton E, et al. BMJ, 2013; 347: 1-10

37 Κίνδυνος λοιµώξεων: ενδοφλέβιος σίδηρος vs. από του στόµατος Αυξηµένη επίπτωση λοιµώξεων µε ενδοφλέβιο σίδηρο Litton E, et al. BMJ, 2013; 347: 1-10 Δεν επιβεβαιώνει την αυξηµένη επίπτωση λοιµώξεων µε ενδοφλέβιο σίδηρο Αυξηµένες αντιδράσεις στη έγχυση

38 ESAs vs. Μεταγγίσεις µετά τους περιορισµούς στους ESAs λόγω θεµάτων ασφάλειας Transfusion outcomes among oncology patients initiated with ESAs at baseline hemoglobin (Hb) of <10 vs g/dL: Observational data from the dosing and outcomes study of erythropoiesis-stimulating therapies (DOSE) registry Baseline Hb (n = 1,059) <10 g/dl (n = 384) g/dl (n = 675) P value Patients requiring transfusions Day 1-EOS Patients requiring transfusions Day 28-EOS Mean (SD) units/ Transfused patient Day 1-EOS Mean (SD) units/ Transfused patient Day 28-EOS Mean (SD) units Transfused/Study patient, Day1- EOS Mean (SD) units Transfused/Study patient, Day28- EOS Mean (SD) ESA treatment duration, Days 31% 15% < % 10% (1.8) 3.2 (2.2) (1.5) 3.0 (2.0) (1.7) 0.5 (1.4) < (1.2) 0.3 (1.1) (35) 58 (34) 0.88 EOS: end of study Burton T. ASCO, 2008; abstr Vadjan-Raj S, et al. Oncologst 2010; 15: 1539-=1569

39 Συµπεράσµατα Η αναιµία ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα υγείας Η διάγνωση των αιτιών της αναιµίας είναι η βάση για την αντιµετώπισης της Οι µεταγγίσεις βελτιώνουν άµεσα το πρόβληµα αλλά µε πιθανές επιπτώσεις και κόστος Σηµαντική πρόοδος στα προγράµµατα διαχείρισης αίµατος ο σίδηρος µπορεί να βελτιώσει την αναιµία και να µειώσει τις µεταγγίσεις Οι ESAs συµβάλουν σηµαντικά στον περιορισµό των µεταγγίσεων (κόστος, επιπλοκές) Σίδηρος και ESAs πρέπει να χορηγούνται µε ορθολογισµό (αποφυγή άµεσων και απώτερων επιπλοκών)

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» 9 ο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Καρκίνος στην τρίτη ηλικία Η επίπτωση του καρκίνου στους ηλικιωμένους αυξάνει, σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: J Med 2002;33(1-4):105-110. Ref.: J Diab Comp 1999; 13:251-253, Clin Ther 2003 May; 25(5):1429-1439.

Ref.: J Med 2002;33(1-4):105-110. Ref.: J Diab Comp 1999; 13:251-253, Clin Ther 2003 May; 25(5):1429-1439. L-CARNITINE: ΤΟ ΑΜΙΝΟΞΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... Η L-carnitine είναι ένα μόριο φορέας που συμβάλλει στη μεταφορά των λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου για τη β-οξείδωσή τους και την

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):165-179 Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(1): 20-34 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ*, Α. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ**, Β. ΠΑΝΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Hλεκτρονικές Υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 178 χρονια IEA 39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22-25 MAΪΟΥ 2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ρουσσομουστακάκη

Μαρία Ρουσσομουστακάκη ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ Μαρία Ρουσσομουστακάκη Αλληλογραφία: Μ. Ρουσσομουστακάκη Επιμελήτρια Α Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση Θρομβοπενία

Αυτοάνοση Θρομβοπενία ΤΟΜΟΣ 1 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ISSN: 1108-2682 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγητής Νικόλαος Κ. Ζούμπος, Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη Αυτοάνοση Θρομβοπενία

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2 : 85-96, 2013 Ανασκόπηση Aντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 Π. Γιαννουλάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχής χορήγηση βινκριστίνης σε ασθενή με σύνδρομο Evans

Επιτυχής χορήγηση βινκριστίνης σε ασθενή με σύνδρομο Evans ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2 Επιτυχής χορήγηση βινκριστίνης σε ασθενή με σύνδρομο Evans Δημητριάδου Μερόπη Οικονόμου Μαρίνα Εισαγωγή Το σύνδρομο Evans ορίζεται ως η ταυτόχρονη ή διαδοχική συνύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):491-501 Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 Ο διαβήτης τύπου 2 είναι από τα πλέον δαπανηρά χρόνια νοσήματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και την

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανατομική οντότητα που οργανώνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση του πλήθους των αισθητικών και κινητικών νεύρων είναι το Κ.Ν.Σ. που αποτελείται από: τον εγκέφαλο (κρανιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

DPP-4 : Υπάρχουνδιαφορές

DPP-4 : Υπάρχουνδιαφορές DPP-4 : Υπάρχουνδιαφορές ρ Ιωαννίδης Ιωάννης Παθολόγος ιαβητολόγος Υπεύθυνος ιατρείου παχυσαρκίας και διαβήτη Κωνσταντοπούλειο Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας Πολλές νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε μια πολύπλοκη

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 71 ΤΕΥΧΟΣ 1 3-2009 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 71 NUMBER 1 3-2009 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα