The Iconographical Subject ''Christ the Vine'' in Byzantine and Post-byzantine Art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Iconographical Subject ''Christ the Vine'' in Byzantine and Post-byzantine Art"

Transcript

1 The Iconographical Subject ''Christ the Vine'' in Byzantine and Post-byzantine Art Apostolos MANTAS Τόμος ΚΔ' (2003) Σελ ΑΘΗΝΑ 2003

2 Apostolos G. Manias THE ICONOGRAPHIC SUBJECT "CHRIST THE VINE IN BYZANTINE AND POST-ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ ART* In the Gospel according to John (15:1-7), on the night that Jesus was to be betrayed, He said to his disciples: /. am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me. lam the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. If a man abideth not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. These words of Christ signal, of course, a completely new view of the relation between God and man, but they also comprise the continuation and evolution of an age-old tradition, since allegorical references to the vine are frequent in the Old Testament, where it symbolizes mainly prosperity and the chosen people of God 1. The Fathers of the Church who commend the parable in the New Testament construed it in different ways, since its symbolic interpretation was not expounded by Jesus himself 2. Thus the vine has been interpreted as a symbol of the Church and of the life-giving force that binds it together 3, has been associated with the Incarnation of the Word 4 and with the Holy Communion 5, while a strong soteriological and eschatological meaning has also been attributed to it 6. Finally, in the Old Testament there is no reference to any further relationship between the husbandman and the vine. In the New Testament the husbandman is God the Father, while the vine is the Word Incarnate and the vine shoots are the Faithful. In this way the aforementioned parable underlines the new, at this point 'corporal', relationship between the Creator and creation, which springs from the Divine Incarnation. The pictorial rendering of the vine parable is the subject of this study. The creation of the iconographie subject in the Late Byzantine period will be examined, along with its interpretation and the versions of it found in Post-Byzantine art down to the end of the seventeenth century. In the visual arts the vine shoot often occurs as a Dionysiac * Part of this paper was presented at the Εικοστό Δεύτερο Συμπόσιο (ζώσαν θεοϋ άμπελον), while Eusebius of Caesarea (Commentaria in βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα Psalmos, PG 23,972D-973A) relating the 79th psalm with the vine parable, states: «εκ των ταύτης [της αληθινής αμπέλου] τοιγαροΰν κλημά και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Athens 2002, p. 64. I would like to thank Professors M. Constantoudaki, N. Chatzidaki, N. των διαοοθέντων καθ' όλης τής οικουμένης συνέστησαν αμπελώνες Ghioles, V. Kepetzi and M. Vassilaki for their valuable comments. και τούτων οι καρποί κατά τό αυτό [συνάγονται] έν ταίς καθ' όλης τής 1. For the symbolic representations of the vine tree in the Old Testament, see C. Leonardi, Ampelos. Il simbolo della vite nell'arte pagana 4. e This association has been made on the basis that the relationship οικουμένης έκκλησίαις». Cf. Leonardi, op.cit., p. 199ff, 209ff. paleochristiana. Rome 1947, p. 65ff. G.W.H. Lampe, A Patristic Greek between the Vine and its branches springs from the human nature of Lexicon, Oxford 1961, p For the different interpretations of the parable, see Leonardi, op.cit., p. 107ff. A.G. Manias, Ikonographische Beobachtungen zu einer königlichen Pforte aus dem Leimonos Kloster auf Lesbos (17. Jh.), Symposium «Griechische Ikonen», Marburg, June 2000 (in press). 3. With reference to the parable of the Hired Labourers (Math., 20: 1-16) Origen (Commentaria in Evangelium Matthaeum XV, PG 13, 1360B) writes that the Vineyard is God"s Church (άμπελών δε [...] εΐη αν ή Εκκλησία τοΰ Θεοϋ). Gregory the Theologian (Oratio XXXV - De Martyribus, PG 36, 385A) calls the Church "God's living vine" Jesus. See Leonardi, op.cit., p. 112ff, Mantas, op.cit. 5. The exhortation of the Lord: "Abide in me, and I in you", found in the passage which refers to the vine, was associated by the Fathers of the Church with his reassurance: "He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me and I in him" (John, 6:56), which unquestionably refers to the Eucharist. See Leonardi, op.cit., p Mantas, op.cit. 6. This association has been made on the basis of the reference to the way that vine-branches bear fruits abiding to the tree, as well as to the withering and burning of those separated from it. See Leonardi, op.cit., p. 121ff. Mantas, op.cit. (n. 2). 347

3 APOSTOLUS G. MANTAS Fig. 1. Malles, Hierapetra. "Christ the Vine". Icon by Angelos Akotantos. or decorative motif in pagan art 7. Such representations were adopted in Christian iconography and from the early Christian era onwards they appear mainly on sarcophagi, altars, and in monumental painting 8. In the Middle and Late By- 7. For examples, see mainly Leonardi, op.cit, p. 7ff, 47ff. 8. For examples, see Leonardi, op.cit., p. 124ff, 21 Iff. A. Thomas, Weinstock, LchrIA, col For example, on the intrados of the arch of the north and south apse of Cambazli kilise (early 13th c.) in Cappadocia, and on the intrados of the arch of the south apse in the church of the Forty Martyrs (Alti parmak kilise, ) in the same region. See C. Jolivet-Lévy, Les églises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l'abside et des ses abords, Paris 1991, p. 198,206, figs 122, Thomas, op.cit., cols Even in the case of the double representation of the enthroned Christ with ten more figures, also enthroned (Apostles?), in the midst of spiralling vine tendrils, which decorates the chalice of Antioch (c. 500), the question has reasonably been asked as to whether it constitutes the pictorial rendering of the aforementioned parable. V.H. Eibern, Liturgische Geräte, RbK5,1995, cols (with earlier bibliography). 12. These examples are, to my knowledge, the earliest representations of the subject under examination. I am informed by Professor M. Conzantine period, the vine shoot continues to be found as a decorative motif in the religious art of both East and West 9. However, in all these representations, which can be dated from the early Christian era until the end of the fourteenth century, there is no evidence that expressly connects the subject of the picture with the passage from John's Gospel in which the parable of the Vine is mentioned. The relevance of these representations to the evangelical text, even though it is considered to exist 10, is rather vague and at no point does it become evident whether or not the words of the Lord were the source of inspiration 11. In the first half of the fifteenth century three portable icons depicting the iconographie subject known as Christ the Vine were painted on Crete 12. These were the icons found in the monastery of the Hodegetria in Kenourgio, in the monastery of Varsamonero, and that from Malles, Hierapetra 13. In each of them a symmetrically organized composition has been laid out, in the centre of which, at the point where two large branches from the trunk of a vine tree cross, is placed a bust of Christ stretching out his arms in blessing. On the curves of the helical shoots of the tree, which bear bunches of grapes and vine leaves, the Apostles are shown, facing the Lord, holding open books or unrolled scrolls. They are in hierarchical order, led by Peter and Paul, who are placed in prominent position on both sides of Christ's halo, while the rest, in groups of five arranged vertically, frame the two sides of the icon (Fig. 1). The relation of the icons to the parable of the Vine is made evident by the open Gospel book in front of Christ, at the intersection of the branches of the tree; on the codex is inscribed the passage from John's Gospel, slightly altered: stantoudaki, that a catalogue dating to 1420 refers to a chalice with a depiction of the Vine, though without making it clear whether this is the subject under examination here or simply a representation of a vine shoot. Even if the former is the case, the conclusions reached in the present article are not dramatically affected: the creation of the iconographie subject is simply placed a few years earlier, but it remains in the same Zeitgeist and the contribution of Angelos Akotantos should be more associated with the establishment of the subject. 13. N. Chatzidaki, Εικόνες της κρητικής σχολής. 15ος-16ος αιώνας, exh. cat., Athens 1983, p M. Borboudakis (ed.), Εικόνες της κρητικής τέχνης. 'Από τόν Χάνδακα ώς την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, Herakleion 1993, nos 119,124,151, p ,481, (M. Borboudakis, with earlier bibliography). These icons copy a 16th-century Cretan icon now in the Byzantine Museum of Athens, as well as another one of the 17th c. now in the Museum of Zakynthos. See Ειδική 'έκθεση κειμηλίων προσφύγων, exh. cat., Athens 1982, no. 8, p. 14 (N. Chatzidaki). Z. Mylona, The Zakynthos Museum, Athens 1998, no. 99, p

4 THE ICONOGRAPHIC SUBJECT "CHRIST THE VINE" IN BYZANTINE AND POST BYZANTINE ART ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η AMIIEAOC YMEIC ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο was also πρωτοψάλτης of Candia, an office which he as ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ Ο TEQPrOC ECTI ΠΑΝ ΚΛΗΜΑ ΕΝ sumed after October 1449 and which he held for a short EMOI ΜΗ ΦΕΡΟΝ ΚΑΡΠΟΝ (I am the vine ye are the time, until 17 June 1450, the year in which he died 1 6. branches and my father is the husbandman every branch in The artistic work of Angelos Akotantos is set in a period me that beareth not fruit). In this passage the interest of the during which the religious life of Byzantium was dominated painter is focused on the correct theological interpretation by preparations for a Council, the purpose of which was to of the depiction. The phrase " I am the vine, ye are the achieve the Union of the Eastern and Western Churches 1 7. branches" is taken from the fifth verse of chapter 15, while The Council started in 1438 in Ferrara, and continued in the rest, "and my father is the husbandman" is taken from Florence, where it was completed on 6 July 1439 with the the first verse. The last part of the text, "every branch in me Greeks and Latins signing the decree for the Union of the that beareth not fruit", is again taken from the fifth verse. two Churches 1 8. It is well known 1 9 that the inhabitants of The artist, that is, has not simply copied the text from the the Byzantine Empire and also the Greeks living in areas Gospel; on the contrary he has proceeded to make an eclec under foreign domination (like Crete 2 0 ) held divergent tic transcription in order to make the content of the icon ab views on the issue of Union. Pro-unionists supported it solutely clear to the Faithful. mainly because they were persuaded that this was the only All three icons bear at the bottom the signature of the painter way to ensure that they would receive some help, in an at ΧΕΙΡ ΑΓΓΕΛΟΥ (Hand of Angelos), whose contribution to tempt to contain the advance of the Turks 2 1. Anti-unionists the creation of the iconographie subject under question was were quite fiercely opposed to it mainly because of religious decisive, according to N. Chatzidaki 1 4. The painter Angelos convictions 22. Unfortunately, it is impossible to gain a clear has been identified by M. Vassilaki with Angelos Akotantos, view of the exact attitude of Angelos Akotantos on this mat who lived and worked on Crete, in the town of Candia (mod ter, though the fact that the painter held the office of ern Herakleion) in the first half of the fifteenth century 1 5. He πρωτοψάλτης of Candia 2 3 led M. Vassilaki to the reason- 14. Chatzidaki, op.cit., p Cf. Borboudakis, op.cit., p. 476, 481, 507. P.L. Vocotopoulos, Τρεις εικόνες του 15ου αιώνα στην Ζάκυνθο, in Θυμίαμα στην μνήμη της Αασκαρίνας Μπονρα, Athens 1994, Ι, p Μ. Acheimastou-Potamianou, Icons of the Byzantine Museum of Athens, Athens 1998, p M. Vassilaki-Mavrakaki, Ό ζωγράφος Αγγελος Ακοτάντος. To έργο καί ή διαθήκη του (1436), Thesaurismata 18 (1981), p The same identification has also been made, though without any docu mentation, by M. Cattapan. See M. Cattapan, I pittori Pavia, Rizo, Zafuri da Candia e Papadopoulo della Canea, Thesaurismata 14 (1977), p We have considerable evidence for his life and work, deriving mainly from the will he wrote in 1436, on the occasion of his journey to Constantinople, as well as from other documents from the State Ar chives of Venice. See M.I. Manoussacas, Ή διαθήκη του Αγγέλου Ακοτάντου (1436), άγνωστου κρητικού ζωγράφου, ΔΧΑΕ Β' ( ), p M. Chatzidakis, "Ελληνες ζωγράφοι μετά την "Αλω ση, 1, Athens 1987, ρ Μ. Vassilaki, Από τον «ανώνυμο» βυ ζαντινό καλλιτέχνη στον «επώνυμο» κρητικό ζωγράφο του 15ου αιώνα, in Μ. Vassilaki (ed.), Το πορτραίτο τον καλλιτέχνη στο Βυ ζάντιο, Herakleion 1997, p (with earlier bibliography). M. Constantoudaki-Kitromilides, The Painter Angelos Akotantos: New Biographical Details (forthcoming). to Professor M. Constantoudaki for this information. See also Voco topoulos, op.cit. (n. 14), p , n H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Munich 1977, p. 319ff. J. Gill, Church Union: Rome and Byzan tium ( ), London J. Gill, The Council of Florence, Cambridge 1959, p. 293ff. 19. Ibid., p For the attitude of the Cretans towards the Union, see mainly G. Hofmann, Wie stand es mit der Frage der Kircheneinheit auf Kreta im XV. Jahrhundert?, OCP10 (1944), p , esp N. Tomadakis, Μιχαήλ Καλοφρενάς Κρής, Μητροφάνης Β' καί ή προς τήν Ένωσιν άντίθεσιςτώνκρητών, 5Ι'21 (1951), p According to Georgios Phrantzes (Chronicon, ed. I. Bekker, Bonn 1838, p ) Emperor Manuel II Palaeologus advised his son to study the subject-matter of a Council, but never to attempt to put it into practice. Cf. Gill, op.cit., p , n Their argument was aptly worded by a quote which was later attrib uted to Luc Notaras "We would rather see the Turkish fez reigning in the midst of Constantinople than have the Latin tiara". See Michaelis Ducae nepotis historia byzantina, ed. I. Bekker, Bonn 1846, p For the status of the Church in Crete under Venetian domination, see A v Panopoulou, ΟΙ Βενετοί καί ή ελληνική πραγματικότητα. Διοι κητική, εκκλησιαστική, οικονομική οργάνωση, in Ch. Maltezou (ed.), "Οψεις της ιστορίας τοϋ βενετοκρατούμενου Έλληνισμοϋ. Αρχειακά τεκμήρια, Athens 1993, p (with earlier bibliography). For the offices of πρωτοπαπάς and πρωτοψάλτης in particular, see Z. Tsirpanlis, "Capitula" (1408) γιά τόν πρωτοπαπά καί τόν πρωτοψάλτη Χάν δακος, in Ροδωνιά. Τιμή στον Μ.Ι. Μανονσακα, Rethymnon 1994,1, p (with earlier bibliography). 16. In a document dated to October 1449, Akotantos' predecessor in the office of πρωτοψάλτης was still alive; this date thus constitutes a ter minus post quern for the holding of the office by the painter. An act on 17 June in the same year refers to the replacement of Akotantos in the office by Peter Gavalas, despite the fact that the artist was still alive. Ac cording to M. Constantoudaki, his replacement was due to Akotantos' health problems, which led to his death later that year. I am grateful 349

5 APOSTOLUS G. MANTAS able assumption that he was in all probability pro-unionist or at least tolerant regarding the matter of the Union24. Furthermore it is possible to detect in his artistic work what might have constituted the potential pro-unionist views of the painter. To Angelos Akotantos has been attributed a great number of icons representing the Embrace of Peter and Paul, an iconographie subject that was understood in Byzantium as a symbol of the Union of the Churches even before the Council of Ferrara-Florence25. Moreover, the intense - though unsuccessful - effort to have the Union decree signed and read on 29 June26, the feastday of Sts Peter and Paul, indicates that the two leading Apostles symbolized the Union of the two Churches not only for the Orthodox but also for the Catholic. Therefore, it is believed that the artist painted many icons representing this subject because it reflected his pro-unionist attitudes27. The creation and establishment of the iconographie subject of the Vine could also be seen in the same light. As mentioned above, the parable has been interpreted mainly as a symbol of the Church and of the life-giving force that ensures its Union. The fact that interest in its pictorial representation began to be shown at the same time as the deliberations for the Union of the Churches, permits the correlation of the establishment of the new iconographie subject with the religious events of the time. The symbolism, not only of the secondary elements but also of the whole composition, suggests that the picture constitutes the visual expression of a number of arguments used by both sides at the Ferrara-Florence Council, in an at tempt to underline the necessity of the Union. The representation of Christ at the centre of the icon, on the intersection of the tree branches, projects the common de scent of the Church and the united faith of all Christians, ar guments which were heavily stressed during the speeches delivered in the Council28. This position of the figure under lines the continued presence of the Lord in the Church and by extension in the Council, the work of which he is request ed to bring to a successful conclusion29. The busts of the Apostles among the vine tendrils represent the artistic ex pression of the conviction that they are the founders of the Church, while the embedding of the figures of Christ and the Apostles in the same tree stresses its former unity, which the Council was attempting to re-establish30. By placing the two leading Apostles in a prominent position, either side of Christ's halo, their importance as the founders of the Eastern and Western Church is signified. Finally the bunches of grapes symbolize the Faithful, who have brought forth the fruits of the vine over the centuries and now aspire to Union, as argued rather extravagantly in the Council sessions M. Vassilaki, A Cretan Icon in the Ashmolean: The Embrace of Peter and PauL/ÖB 40 (1990), p , esp According to M. Catappan (Nuovi elenchi e documentanti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500, Thesaurismata 9 (1972), p. 247) the reason for the painter's journey to Constantinople in 1436, was to meet with the Patriarch Joseph II, in the context of the preparations for the Council of Florence. However there is no written evidence to confirm this assumption. Cf. Vassilaki, op.cit., p It is also worth mentioning that in the city of Candia the πρωτοπαπάς, πρωτοψάλτης and a few priests were forced to participate in rituals of the Latin Church. See Tomadakis, op.cit. (n. 20), p The πρωτοπαπάς was also obliged, according to the Acts of a local Council in 1467, twice a year to read in public, in the church of St Mark or St Titus, the decrees of the Florence Council. See Tsirpanlis, op.cit., p For this iconographie subject see, in addition to the aforementioned article by M. Vassilaki, H.L. Kessler, The Meeting of Peter and Paul in Rome. An Emblematic Narrative of Spiritual Brotherhood, DOP 41 (1987), p (with earlier bibliography). N. Chatzidaki, From Candia to Venice. Greek Icons in Italy 15th-16th Centuries, exh. cat., Athens 1993, p To the Greek proposal «νϋν δέ των πρωτοκορυφαίων ή μνήμη καταλαβοΰσα... έπεί σύ (ό πάπας) διάδοχος αυτών, ώφειλον δοϋναί σοι τον τοιούτον στέφανον έν τη ημέρα εν η έλαβον αυτοί τον άμάραντον στέφανον. σπούδασον ούν, ϊνα συλλειτουργήσωμεν έν τη έορτη αυτών», the Pope answered «θαρρώ..., οτι ή ένωσις έν τη μνήμη των αποστόλων Χρίστου τελεσθήσεται». It was also announced to the Pope on behalf of the Emperor John VIII Palaeologus that «τη έορτη τών αγίων αποστόλων γενήσεται ή λειτουργία και ή ένωσις». See Quae supersunt Actorum Graecorum Concila Florentini, ed. J. Gill, Concilium Florentinum documenta et scriptores, ser. B, vol. V, fase. I, Rome 1953, p , , (hereafter: Quae supersunt). Cf. Gill, op.cit. (n. 18), p Vassilaki, A Cretan Icon, op.cit. (n. 24), p In his inaugural speech, Bishop Marcus of Ephesus made a reveal ing statement: «μέχρι τίνος οι τοΰ αύτοϋ Χρίστου και της αυτής πίστεως βάλλομεν αλλήλους και κατατέμνομεν; μέχρι τίνος οι τής αυτής Τριάδος προσκυνηταί δάκνομεν και κατεσθίομεν. έως άν υπ' αλλήλων άναλωθώμεν». See Quae supersunt. p See the quotes from the same bishop's speech: «είπε και ύμΐν ώς πρότερον δια τοΰ προφήτου σου- Ίδοΰ έγώ μεθ' υμών και τό Πνεύμα μου έφέστηκε έν μέσω υμών». See Quae supersunt, p For the conviction of the presence of Christ at the Church Councils, see Ch. Walter, L'iconographie des conciles dans la tradition byzantine, Paris 1970, p , Relating the past with the Council's undertakings, the same bishop reported: «Χριστέ βασιλεϋ, ώσπερ έν τοις προτέροις χρόνοις... δια σαυτοΰ και τών σών αποστόλων... προς τήν σήν έπίγνωσιν έπέστρεψας απαντάς, οΰτω και νΰν δια τών σών τουτων'ι θεραπόντων... σΰναψον ημάς άλλήλοις και σεαυτώ». See Quae supersunt, p The inauguration speech by Bishop Marcus of Ephesus also stated: «μετέωρος έστι πάσα ψυχή και ακοή πάσα, τήν υμών άναμένουσα γνώμην». See Quae supersunt, p

6 THE ICONOGRAPHIC SUBJECT "CHRIST THE VINE" IN BYZANTINE AND POST BYZANTINE ART The composition as a whole recalls the First Epistle of Paul to the Corinthians (12:12-27), where it is stated that Christ is the head of the Church and the Faithful comprise its members. This phrase, through which the apostle stresses the necessity for unity among the Faithful, was often used by the representatives of the Eastern and by those of the West ern Church, in their speeches at the Ferrara-Florence Coun cil, in an attempt to establish the imperative need for Union32. The iconographie subject of the Vine indicates pri marily the unity of the Church, especially since Christ, its institutor, is depicted surrounded by the Apostles, who took the lead in its foundation. The Faithful, who are represented by the grapes, have as a duty to assist the effort to maintain or re-establish unity whenever it is lost. The meeting of the Christians of East and West at that time, a meeting which had as its goal the achievement of Union, might possibly have led Angelos Akotantos, a painter of whom it has been reasonably assumed that he shared the views of the prounionists, to the creation of the subject under discussion. Furthermore, his contribution to the creation and establish ment of new iconographie subjects or the enrichment of ear lier ones with new details is already known from other works by him33. However, it should be noted that neither in the preserved proceedings of the aforementioned Council, nor in the works published so far of those who played a leading part in it, is there any - as far as I know - express reference to the parable of the Vine. However, the fact that its pictorial representation starts at that particular time permits it to be associated with the Zeitgeist favoured by the Union 34. The origin of the iconographie subject under discussion is to be sought in the representation of the Tree of Jesse35, which by the first half of the fifteenth century had already acquired a rich tradition in the visual arts36. These two subjects, of course, have completely different contents, since the Vine symbolizes the Church and the force that ensures its Union, while the Tree of Jesse gives expression, through the fore fathers of Christ, to the reality of the Divine Incarnation37. The close morphological relationship between the two pic tures, however, makes it clear that for to create the later one, all that was necessary was to replace the figure of the Virgin in the Tree of Jesse by the figure of Christ, and at the same time the figures of the Prophets, who had foretold the ad vent of the Messiah, by those of the Apostles, who laid the foundations of his Church (Fig. 4). Furthermore, the addi tion of apostolic motifs to the Tree of Jesse had taken place in the West as early as the thirteenth century, the aim being to project the Concordia of the Old and the New Testa ment38. The tree in the depiction of the Tree of Jesse was al so frequently represented in the form of a vine39. Hence the artist, by making slight changes to the traditional iconogra phy of an earlier subject, created a new one with a completely different content, which in fact represents the progress and the evolution of the older one. As did the Lord, when he nar rated the Vine-parable, the artist put new wine in old bottles. 32. The same bishop pronounced: «σήμερον τα τοΰ δεσποτικού σώματος μέλη... προς την αλλήλων επείγεται ενωσιν ού γαρ ανέχεται ή κεφαλή Χριστός ό θεός έφεστάναι διηρημένω τω σώματι». See Que supersunt, p Cf. ibid., p , The content of the inaugura tion speech made by the Western speaker must have been similar, as may be concluded from a passage in the Acts of the Council: «ταϋτα τοϋ Εφέσου είπόντος. ό Φρά 'Ιωάννης ήρξατο κατά πάντα μιμηθείς τον Εφέσου». See Quae supersunt, p The Acts of the Florence Council are full of such views, and it would be repetitive to cite them all. 33. On these issues, see briefly Vocotopoulos, op.cit. (n. 14), p. 349, n For the dissemination at this period of other iconographie subjects with a pro-union content, see M. Constantoudaki-Kitromilidou, Ό άγιος 'Ιερώνυμος μέ τόν λέοντα σέ εικόνες κρητικής τέχνης. Τό θέμα καί οι συμβολισμοί του, in Ν. Panagiotakes (ed.), "Ανθη Χαρίτων, Venice 1998, p , esp For the iconography of the Tree of Jesse, see M.D. Taylor, A Historiated Tree of Jesse, DOP ( ), p (with earlier bibliography). 36. As examples from the monumental painting in Greece mention may be made of the depiction adorning the outside of the south wall of narthex of the Mavriotissa church in Kastoria ( ), as well as the fresco on the east wall of the south portico of the Church of the Holy Apostles in Thessalonici (short after 1315). See S. Pelekanidis, Κα στοριά. Ι: Βνζανηναί τοιχογραφίαι, Plates, Thessaloniki 1953, pi. 85. St. Pelekanidis - M. Chatzidakis,XaOTi^ia, Athens 1984, p. 72f, 81, fig. 20. Ch. Stephan, Ein byzantinisches Bildensemple. Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki, Worms 1986, p. 148ff., flg. 91 (with earlier bibliography). The subject is also found in Crete, as is clear from the depiction adorning the west part of the barrel vault of the aisleless barrel-vaulted church of St George in the village of Viannos (1401), and in St George at Koudoumas (1360). See T. Papamastorakis, Η ένταξη των προεικονίσεων της Θεοτόκου και της 'Υψωσης του Σταυρού σε ένα ιδιότυπο εικονογραφικό κύκλο στον Άγιο Γεώργιο Βιάννου Κρήτης,ΖΐΧ4 ΙΑ ( ), p. 315,324, fig. 6. M. Bougrat, L'église Saint-Jean près de Koudoumas, CahArch 30 (1982), p Taylor, op.cit., p Stephan, op.cit., p Thomas, op.cit. (n. 8), col Taylor, op.cit., p Thomas, op.cit., col Id., Maria die Weinrebe, Kurtrierisches Jahrbuch 10 (1970), p As mentioned already, the three icons of the Vine, by Ange los Akotantos, were painted in the first half of the fifteenth century. The next preserved representation of the same 351

7 APOSTOLUS G. MANTAS iconographie subject comes from the refectory of the monastery of the Great Lavra on Mount Athos, the wallpaintings of which are attributed to the Cretan artist Theophanis Strelitzas Bathas and date from 1535 to In the extant representations of the subject, there is a time span of about a century between the first and the second depiction. If this is not accidental, it could be interpreted in the light of the failure by the Orthodox to impose the Union decree. That is, it is possible that the subject was temporarily aban doned, since it related to the Union, which was never accept ed by the Greeks. When it was repeated later, the earlier ideological pressure had by then subsided, and the picture could symbolize the Church without now referring to the Union. At the same time, the different symbolical interpre tations given to the parable under discussion might lead to completely different readings of the representation. In the refectory of the Great Lavra, the Vine was depicted in the uppermost zone, on the tympanum of the north arm of the cross of this cruciform structure. In the middle zone was painted the Dormition of St Athanasios the Athonite, and in the lowest zone St Sisoes and the Tomb, as well as the Life of the Solitary41. Since only a small surface area was available for the representation of the Vine, the painter followed the iconographie type created by Angelos Akotantos by depict ing Christ and the Apostles in bust. The choice of the Vine for the painted decoration of the refectory may be account ed for by the consideration that the majority of the icono graphie subjects depicted in this area are connected either directly or indirectly with the readings for Lent42. Amongst these is included this parable, which is read at the vigil on the first Friday of Lent and on Maundy Thursday. At the same time, the composition is also found in the wall-paintings of the refectory near scenes depicting the vanity of human af fairs, the death of a saint monk, and the quintessence of the monastic life, which is dying to the world43. The choice of the Vine to crown these representations emphasizes that the union of humans with God is attainable through the denial of the passions; in the present specific iconographie environment the composition of the Vine has a mainly soteriological and eschatological content, giving prominence to salvation as attainable by monks - and the Faithful in general who lead a life of self-denial. To the same iconographie type belongs the representation of the Vine rendered in the katholikon of Docheiariou monastery on Mount Athos (1568) (Fig. 2). Here the composition was painted in the esonarthex, in the middle decorative zone of the east part of the south wall. In the uppermost zone are depicted scenes with stanzas of the Akathistos Hymn and the martyrdom of saints whose memory is honoured in July, and in the lowest zone are the Baptism of Christ and figures of hermit-saints. The west part of the same wall also has scenes of the martyrdom of various saints, the Heavenly Ladder of John Climax (Fig. 3), figures of hermit-saints, as well as St Sisoes and the Tomb44. The inclusion of the Vine in the painted decoration of the narthex may be interpreted in terms of the freedom of choice characteristic of the representations depicted in this area of the church, the painting of which is designed to supplement the strictly defined iconographie programme of the nave and exhibits notable variety45. The placing of this scene at the same height as the Heavenly Ladder emphasizes its soteriological and eschatological content. Finally, as the gaze of the monks attending the services celebrated in the narthex46 is directed to the east, the Vine appears to be a continuation of the Heavenly Ladder, thus contributing to the visual projection of the conviction that salvation and union with God are the outcome of hard struggle on the part of the Faithful. The figures in the representation of the Vine are also executed in bust in the scene adorning the semicylindrical wall of the sanctuary apse in the katholikon of the Virgin Melinitzi monastery at Malesina, Locris, the wall-paintings of which were executed in 1599 by the painter Dimitrios Kaka- 40. J.J. Yiannias, The Refectory Paintings of the Mount Athos. An In terpretation, in J.J. Yiannias (ed.), The Byzantine Tradition after the Fall of Constantinople, London 1991, p M. Chatzidakis - E. Drakopoulou, "Ελληνες ζωγράφοι μετά την "Αλωση ( ), 2, Athens 1997, p (with earlier bibliography). 41. G. Millet, Monuments de l'athos. I. Les peintures, Paris 1927, pi M. Garidis, La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de Byzance ( ) et dans les pays sous domination étrangère, Athens 1989, p Yiannias, op.cit., p. 273, fig J.J. Yannias, The Palaeologan Program at Apollonia, in S. Curcic D. Mouriki (ed.), The Twilight of Byzantium, Princeton 1991, p , esp. 164ff. (with earlier bibliography). 43. Yiannias, The Refectory Paintings, op.cit. (n. 40), p Millet, Athos (η. 41), pi Garidis, La peinture murale (η. 41), p , fig For the iconographie subjects painted in the narthex, see mainly R. Hamann-Mac Lean, Grundlegung zu einer Geschichte der mittelalterlichen Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien, Gießen 1976, p. 176ff. 46. For the services held in this area, see E. Deliyanni-Doris, Menologion, RbK 6, 1997, col K. Kirchhainer, Die Bildausstattung der Nikolauskirche in Thessaloniki. Untersuchungen zu Struktur und Programm der Malereien, Weimar 2001, p

8 THE ICONOGRAPHIC SUBJECT -'CHRIST THE VINE" IN BYZANTINE AND POST BYZANTINE ART Fig. 2. Mount Athos, Docheiariou Monastery, katholikon, esonarthex, Fig. 3. Mount Athos, Docheiariou Monastery, katholikon, esonarthex, south wall, east part. Christ the Vine. south wall, west part. Heavenly vas47. This composition is not developed vertically, and the Apostles are depicted side by side, flanking the central fig ure of Christ. This creates a decorative zone extending the full width of the apse wall, inserted between the Commu nion of the Apostles and the Melismos. The choice of the sanctuary apse for the depiction of the Vine and the inclu sion of this subject in this specific iconographie environment are fully accounted for by the eucharistie dimension of the parable. A representation of the Vine adorns the right leaf of a tri ptych kept in the Vatican48, which is thought to be the work of a Cretan painter of the late sixteenth century; on the left leaf is depicted the Tree of Jesse, and the central panel is oc cupied by Christ in Majesty surrounded by All Saints (Fig. 4). The iconography of the Vine exhibits a slight divergence from the iconographie type established by Angelos Akotan- tos, with Christ rendered from the waist up in the same way as the Virgin and Child in the Tree of Jesse. In his rendering of the Apostles in the Vine and prophets in the Tree of Jesse, however, the artist follows the type of Akotantos and depicts them in bust. There is also an obvious attempt by the painter, who was perhaps a priest or monk49, to transform the close morphological relationship between the scenes adorning the outer leaves of the triptych into affinity with subject: the Tree of Jesse bears the inscription Η ΑΜΠΕAOC ΘΕΟ(ΤΟ)ΚΟΥ (the vine of the Virgin), a phrase de rived from patristic writings, in which the Virgin is also called Vine50. The depiction of the Tree of Jesse on the left leaf of the triptych emphasizes that Christ fulfilled the prophecies of the Old Testament. The subject of the Vine on the right leaf projects the foundation of the earthly Church by the Lord, its consolidation by the Apostles, and 47. P. Lazaridis, Μεσαιωνικά Φθιώτιδος-Φωκίδος, ADelt 17 ( ), Chronika, p. 161, pi. 172γ. Chatzidakis - Drakopoulou, Ζωγρά φοι^. 40),p M. Bianco Fiorin, Icone della Pinacoteca Vaticana, City of Vatican 1995, no. 18, p , figs 27,29. The Vine is also depicted on the right leaf of a triptych by the painter Victor, now in the Sinai monastery, which dates from 1684; on the left leaf of this is a depiction of the Tree of Jesse, with the Transfiguration on the central panel. See Chatzidakis, Ζωγράφοι (η. 15), p. 196, fig. 62. A triptych in the Byzantine Museum of Athens, attributed to a workshop in Central Greece and dating from the seventeenth c, has similar iconography, with the difference that the central panel has the Dormition as well as the Transfiguration. See M. Chatzidakis, Byzantine Museum, in M. Andronikos - M. Chatzidakis V. Karagiorgis, The Greek Museums, Athens 1974, p. 337, fig. 22. Final ly, it is worth noting that in the case of all these triptychs, the iconogra phy of the central panel is associated directly or indirectly with the Sinai monastery. 49. Bianco Fiorin, op.cit., p Leonardi, Ampelos (n. 1), p Thomas, Maria die Weinrebe, op.cit. (n. 39). Ladder. 353

9 APOSTOLUS G. MANTAS ^z""7" '* Fig. 4. Vatican, Pinacothece. Triptych. its unbroken continuity over the centuries through the clergy and Faithful. The representation on the central panel, which corresponds with the feast of All Saints, symbolizes the heavenly Church triumphant, of which the Faithful may become members after a hard struggle. The compositions selected for the painting of the triptych are thus a visual summary of the divine dispensation for the salvation of mankind. A relief depiction of the Vine adorns the base of a communion chalice with Renaissance-style decoration and bearing the stamp of Venice, which dates from the sixteenth century and is now kept in the monastery of St John the Theologian on Patmos (Fig. 5) 51. In this composition, Christ is depicted full-length and enthroned, and the Apostles in bust. This is a new iconographie type, the use of which should probably be interpreted with reference to the shape and dimensions of the base of the chalice 52. The choice of this subject to decorate a liturgical vessel is presumably due to the eucharistie interpretation of the parable. 51. A.D. Kominis (ed.), Πάτμος. Οι θησαυροί της Μονής, Athens 1988, figs (G. Oikonomaki-Papadopoulou). 52. The same line of reasoning may also account for the choice of the same iconographie type to decorate a silver paten dating from 1622, kept in the Protaton. See Θησανροίτοϋ 'Αγίου "Ορους, Thessaloniki 1997, exh. cat., no. 9.89, p (G. Oikonomaki-Papadopoulou). 354

10 THE ICONOGRAPHIC SUBJECT "CHRIST THE VINE" IN BYZANTINE AND POST BYZANTINE ART The icon Τ1524 in the Byzantine Museum of Athens (Fig. 6), which dates from the second half of the sixteenth century53, reveals a departure from the transcendental character of the representation of the Vine and a distinctly naturalistic in tent. In this icon, both Christ and the Apostles are painted full-length54. The main trunk of the tree, which tends to fill the space of the icon, serves as a footstool for the Lord, and its branches as thrones for the Apostles. Two branches cross above Christ's head, drawing attention to his hierarchical su periority over the others. The Apostles are turned towards the Lord, apart from the Evangelists, who converse in pairs; the importance of the two leading Apostles is indicated by their placement on the highest branches of the tree, while the Evangelists are depicted at the same level as Christ. Since this is a portable icon the provenance and original po sition of which are unknown, the particular symbolical rami fications of the representation cannot be traced. It is worth noting, however, that in a similar (Cretan?) icon, probably dating from the seventeenth century, which was formerly kept in the Coptic Museum of Cairo, the gospel book in front of Christ is open at the passage: "I am the bread which came down from heaven" (John 6:41)55. This inscription makes it clear that the representation in the icon has a clearly eucharistie content, though this does not, of course, imply that the same is true of the Byzantine Museum icon. On the painted cornice of the iconostasis in the south chapel of the Cave of the Apocalypse on Patmos (last decade of the sixteenth century), the representation of the Vine is ren dered as a variation of the Great Deesis, with the addition of the Virgin and John the Baptist either side of Christ56. All the figures are depicted in bust, on account of the limited space, and are enclosed by vine shoots. The Vine is also de picted as a variation of the Great Deesis (Fig. 7) on the painted cornice of the iconostasis in the chapel of the Holy Cross in the monastery of St John the Theologian on Patmos ( )57. The combination of the Vine and the Deesis may be interpreted in terms of the soteriological and eschatological dimensions of the parable. The iconographie subject of the Deesis has the same content, and their amalgamation may be attributed to the affinity of the two representations58. It is notable that the motif of the vine shoot, or the Vine, is found below the zone of the Dodecaorton or the Great Deesis on the entablature of almost all the published iconostases of the seventeenth and eighteenth centuries, which come from Crete, the Dodecanese, Epirus and Mount Athos Acheimastou-Potamianou, Icons (n. 14), no. 50, p. 170 (with earlier bibliography). This icon is attributed by M. Acheimastou-Potamianou to the circle of Theophanis and his continuers. 54. The icon is copied by two more 17th c. icons: the icon by Leon Moskos (second half 17th c.) now in the Benaki Museum, and the icon by Elias Moskos ( ) kept in the Correr Museum in Venice. See A. Xyngopoulos, Κατάλογος των εικόνων τον Μουσείου Μπενάκη, Athens 1936, no. 26, p , pi. 19.b. G. Mariacher, Il Museo Correrai Venezia. Dipinti dal XIV al XVI secolo, Venice 1957, no. 1002, p Chatzidakis, Ζωγράφοι (η. 15), p P. Van Moorsei (ed.), Catalogue général du musée copte. The Icons, Leiden 1993, p. 159, pi. 48a. I would like to thank the director of the Coptic Museum Dr. Maged Aziz for informing me that this icon has re- cently been transferred to the Museum in Port Said. 56. M. Chatzidakis, Εικόνες της Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Athens 19952, ρ. 109, 110. Cf. G. Kakavas, Το τέμπλο του παρεκκλησίου του Τιμίου Προδρόμου στο κελλί του Διονυσίου του εκ Φουρνά στις Καρυές του Αγίου Όρους, in Αντίφωνον. Αφιέρωμα στον καθηγητή Νικόλαο Β. Δρανοάκη, Thessaloni ki 1995, p. 195, n Chatzidakis, Ζωγράφοι (n. 15), p. 137, pi Kakavas, op.cit. 58. For the iconographie subject of the Deesis, see A.G. Mantas, Überlegungen zur Deesis in der Hauptapsis mittelbyzantinischer Kirchen Griechenlands, in G. Koch (ed.), Byzantinische Malerei. Bildprogramme Ikonographie - Stil, Wiesbaden 2000, p (with earlier bibliography). 59. Kakavas, op.cit., p. 192, n. 62. Fig. 5. Patmos, Monastery of St John the Theologian. Communion chalice (detail). 355

11 APOSTOLUS G. MANTAS Fig. 6. Athens, Byzantine Museum. Icon Τ1524. Important additions to the iconography of the Vine may be observed after the middle of the seventeenth century. In an icon by Theodoros Poulakis60, which comes from the iconostasis of the church of the Dormition at Mantzavinata on Cephalonia (now in the Byzantine Museum of Athens) and is dated to 1666 (Fig. 8), the Apostles are rendered fulllength and Christ to the waist. The dove of the Holy Spirit hovers above Christ in an elliptical mandorla, while the bust of the Ancient of Days is depicted at the top of the icon in a Rigopoulos, Ό αγιογράφος Θεόδωρος Πονλάκης καί ή φλαμαν δική χαλκογραφία, Athens 1979, ρ , , pis (with ear lier bibliography). Βυζαντινό Μουσείο. Τα νέα αποκτήματα ( ), exh. cat, Athens 1997, no. 26, p (Ch. Baltoyianni). 61. There is a similar icon, attributed to the workshop of Poulakis, if not to the painter himself, in the church of the Hypsili Theotokos on Corfu, the only difference being that the Apostles are rendered in bust. See P.L. Vocotopoulos, Εικόνες της Κερκύρας, Athens 1990, no. 92, p. 134, pis Cf. Ν. Ghioles, Ό βυζαντινός τροϋλλος καί τό εικονογραφικό του 356 circular mandorla, inside which are winged heads of angels. God the Father stoops towards Christ and at the same time blesses with both hands61. The arrangement of the Apostles is similar to that in icon Τ 1524 of the Byzantine Museum, mentioned above (Fig. 6). The placing of the icon on the iconostasis of the church is due to the eucharistie interpreta tion of the parable, while the addition of the dove and the Ancient of Days adds to the representation the symbolism of the Holy Trinity. In this way, emphasis is laid on the fact that all the hypostases of the Holy Trinity work together for the salvation of mankind, and also on their presence in the sacrament of the Holy Eucharist62. It is not clear whether the enrichment of the Vine by the dove of the Holy Spirit and the Ancient of Days is an innova tion of Poulakis or of the painter Victor, since it is also found at about the same period in an icon by the latter dating from 1647 and now in the Hellenic Institute in Venice63. In other respects this icon is identical to icon Τ 1524 of the Byzantine Museum of Athens. Victor's composition is more austere than that by Poulakis, since the winged heads of angels and the mandorla surrounding the Ancient of Days - both of them elements of Western origin due to the influence of Flemish engravings on Poulakis' art 64 - are missing. The depiction of the Vine on the royal doors - the only such example, as far as I know - from the cemetery chapel of the Leimonos Monastery on Lesbos, dating from 1656, requires a multi-dimensional interpretation65. On these doors, which were painted by the hieromonk Iakovos66, the Apostles are rendered in bust at the top edge of the leaves, while the fig ure of Christ, again in bust, adorns the lozenge-shaped icon that crowns the axial joint-cover. The next decorative zone is occupied by the Annunciation, with the concélébrant hierarchs in the bottom zone. The eucharistie symbolism of the parable accounts for its depiction together with subjects having the same content, and its connection with the Incarnation of the Word is associated with the reference made to the historical and liturgical Incarnation through the repre- πρόγραμμα (μέσα 6ov al-1204), Athens 1990, p. 90, M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la collection de l'institut, Venice 1962, p. 148, pi. 71. M.C. Bandera Viani, Venezia. Museo delle icone bizantine e post bizantine e chiesa di San Giorgio dei Greci, Bologna 1988, p , fig See Rigopoulos, op.cit, passim. 65. G. Gounaris, Εικόνες της Μονής Λειμώνος, Thessaloniki 1999, p , fig. 20. Mantas, Ikonographische Beobachtungen, op.cit. (n. 2). 66. For the painter, see Chatzidakis, Ζωγράφοι (n. 15), p. 318.

12 THE ICONOGRAPHIC SUBJECT "CHRIST THE VINE" IN BYZANTINE AND POST BYZANTINE ART Fig. 7. Patmos, Monastery of St John the Theologian, chapel of the Holy Cross. Cornice of the templon. sentations of the Annunciation and the concélébrant hierarchs. Finally, the soteriological and eschatological content of the Vine is in keeping with the symbolism of the other two representations, which give visual expression to the concept that the salvation of the Faithful is possible through the Divine Incarnation, and attainable through observation of God's commandments and participation by the Faithful in the sacrament of the Holy Eucharist. An icon by Antonios Skordilis, dating from 1691 and now in the new church of the Dormition at Adamas on Melos, is dominated by the figure of Christ the High Priest enthroned at the centre of the composition 67. From his shoes spring two vine shoots that are developed parallel with the vertical sides of the icon. They enclose the busts of the Apostles, rendered on a much smaller scale than the central figure of the Lord, which gives them a rather loose connection with it (Fig. 9). The iconographie type of the High Priest projects the hieratic quality of Christ and hence his multi-dimensional presence in the sacrament of the Holy Eucharist 68. The choice of this type to depict the Lord in a representation of the Vine is thus accounted for by the eucharistie dimension of the parable 69. A representation of the Vine is painted on the back of two sakkoi dating from the seventeenth century one of them in the Sinai monastery 70 (sakkos of Cyril of Crete) and the other in the Byzantine Museum of Athens 71. The front of the first of these hieratical vestments is adorned with the Tree of Jesse and that of the second with the iconographie subject "Prophets from Above". On the Sinai sakkos the Apostles and Christ (in the type of the High Priest) are depicted fulllength, while on the one in the Byzantine Museum the Lord is rendered in bust and the Apostles to the thighs. The choice of the Vine to decorate this particular vestment has been associated 72 with the prayer recited by the patriarch as he emerges from the sanctuary and holds the dikerotrikera (double or triple candlesticks) in front of the royal doors: "Lord, look down from heaven and behold and visit this vine; and the vineyard which thy right hand hath planted" (Psalm 79 (80): 15-16). At the same time, the combination of the Vine in both sakkoi with iconographie subjects drawn from the Old Testament contributes to enhancing the conviction that the Church of Christ is the fulfilment of God's promise of the salvation of mankind. Finally, since the bishop 6Ί.Α Mystery Great and Wondrous, exh. cat., Athens 2002, no. 78, p (D. Kalomoirakis). At the iconographie level, the icon copies the same representation from a despotic icon that now adorns the iconostasis of the church in the Castle at Plaka on Melos, which is attributed to the painter Emmanuel Skordilis, an ancestor of Antonios. 68. For Christ as High Priest, see T. Papamastorakis, Η μορφή του Χριστού-Μεγάλου Αρχιερέα, ΔΧΑΕ ΙΖ ( ), p C. Grozdanov, Une variante de l'image du Christ Roi des rois et Grand Prêtre dans l'art post-byzantin (d'après les exemples de l'archevêché d'ohrid), in Ζητήματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη, Athens 2002, ρ Christ is also depicted as High Priest in an icon with a representation of the Vine, executed by the Greek or Moldavian painter Grigorios in 1703, now in the National Art Museum in Romania. See M. Acheimastou-Potamianou (ed.), Εικόνες της Ρουμανίας. 16ος-]8ος αιώνας, exh. cat., Athens 1993, no. 53, p In this representation the connection between Christ and the Apostles is even looser than in the Skordilis icon, since the Apostles are placed on the frame of the icon and the branches of the vine enclosing them do not spring from the Lord. 70. M. Theochari, Χρυσοκέντητα άμφια, in Κ. Manafis (ed.), Σινά. Oi θησαυροί της Ι. Μονής'Αγίας Αικατερίνης, Athens 1990, p. 237, figs A Mystery Great and Wondrous, op.cit., no. 79, p (E. Papastavrou, with earlier bibliography). From the same century dates the representation of the Vine that adorns the old barlaki of the church of St Spyridon on Corfu. See Byzantinische und nachbyzantinische Kunst in Korfu. Kunstschätze und Kultur, Corfu 1994, p , fig. on p (M. Theochari). 72. Theochari, op.cit. (n. 70), Cf. A. Papas, Liturgische Gewänder, RbK 5,1995, col

13 APOSTOLUS G. MANTAS Fig. 9. Melos, Adamas, New church of the Dormition. Icon by Antonios Skordilis. Fig. 8. Athens, Byzantine Museum. Icon by Theodore Poulakis. wearing the sakkos is an "image" of Christ 73, the depiction of the vine also indicates the continuous presence of the Lord in the Church 74. Finally, the iconographie subject of the Vine was selected to decorate the front of a silver-bound gospel book that probably comes from a seventeenth-century workshop on Corfu, which is now in the church of St Basil on that island 75. In this composition Christ is depicted to the waist and the Apostles in bust. Above the Lord hovers the dove of the Holy Spirit, and at the highest point of the representation, the Ancient of Days in bust stoops towards Christ and blesses with both hands (Fig. 10). The choice of the subject to decorate the cover of the gospel book is due to the interpretation of the parable of the Vine as symbolizing the Church, which was founded as a result of the teaching of Christ and his sacrifice on the Cross. Briefly, then, the iconographie subject of Christ the Vine was created in Crete in the first half of the fifteenth century by the painter Angelos Akotantos. The parable has mainly 73. A.G. Mantas, To εικονογραφικό πρόγραμμα τον Ίεροϋ Βήματος των μεσοβυζαντινών ναών της 'Ελλάδας ( ), Athens 2001, ρ (with earlier bibliography). 74. The same rationale may help to interpret the depiction together of the Vine and the Tree of Jesse on double-sided wood-carved enkolpia from the second half of the 17th c. onwards. See Greece at the Benaki Museum, Athens 1997, p. 324, figs 534, Kunst in Korfu (n. 71), fig. on p The subject of the Crucifixion on the front of a silver cover of a gospel book dating from 1676, now in the Benaki Museum, is also flanked by a representation created by the amalgamation of the iconographie subjects of the Vine and the Root of Jesse. See M. Borboudakis (ed.), Oi Πύλες τοϋ Μυστηρίου. Θησαυροί της 'Ορθοδοξίας από την Ελλάδα, exh. cat., Athens 1994, no. 101, p. 273 (A. Ballian, with earlier bibliography). Greece at the Benaki Museum (n. 74), p. 380, fig

14 THE ICONOGRAPHIC SUBJECT "CHRIST THE VINE" IN BYZANTINE AND POST BYZANTINE ART Fig. 10. Corfu, church of St Basil. Silver cover of a gospel book. been interpreted as a symbol of the Church and the lifegiving force that binds it together. At the same time, the emergence of interest in a clear visual rendering of the subject coincides in time with the convening of the Ferrara-Florence Council, the purpose of which was to achieve the Union of the Eastern and the Western Church. This evidence permits us to associate the creation of the new iconographie subject with the religious events of the period. In the iconographie type created by Angelos Akotantos and repeated frequently during the sixteenth and seventeenth centuries, Christ and the Apostles are depicted in bust. In a variant of this type, which makes its appearance in the sixteenth century, though it was never very widespread, Christ is depicted to the waist and the Apostles in bust. In a second - also rare - iconographie type that made its first appearance in the sixteenth century, Christ is depicted full-length and the Apostles in bust. From the second half of the sixteenth century onwards, a third iconographie type is found in which all the figures are rendered full-length. This type was very common and widespread, mainly from the seventeenth century onwards. The symbolical content of the iconographie subject of the Vine in the many depictions of it dating from the sixteenth and seventeenth centuries depends on the nature of the work of art for which it was chosen, on the general iconographie environment in which it was included, and on the detailed iconographie elements of which it was composed. Depending on these factors, the representation may have a soteriological and eschatological content, or an eucharistie dimension. It may also contribute to the projection of the continuous multidimensional presence of Christ in the Church, which was founded by his teaching and sacrifice. PROVENANCE OF PHOTOGRAPHS Fig. 1. Εικόνες της κρητικής τέχνης, fig Fig. 2,3. G. Millet, Monuments de l'athos, pi Fig. 4. M. Bianco Fiorin, Icone della Pinacoteca Vaticana, fig. 27. Fig. 5. Πάτμος. Οίθησανροίτής Μονής, fig. 39. Fig. 6. Photo Byzantine Museum, Athens. Fig. 7. M. Chatzidakis, Εικόνες της Πάτμου, pi Fig. 8. Βυζαντινό Μουσείο. Τα νέα αποκτήματα, fig. 26. Fig. 9. A Mystery Great and Wondrous, fig. 78. Fig. 10. Byzantinische und nachbyzantinische Kunst in Korfu, fig

15 Απόστολος Γ. Μαντάς ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΜΑ «ΧΡΙΣΤΟΣ Η ΑΜΠΕΛΟΣ» ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ Χ ο εικονογραφικό θέμα του Χριστού-Αμπέλου, βασισμένο στην ομώνυμη παραβολή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε στην Κρήτη το πρώτο μισό του 15ου αιώνα από το ζωγράφο Άγγελο Ακοτάντο, για τον οποίο έχει βάσιμα υποτεθεί ότι είχε φιλενωτικές απόψεις. Η παραβολή έχει κυρίως ερμηνευθεί ως σύμβολο της Εκκλησίας και της ζωοποιού δύναμης που τη συνέχει. Παράλληλα, η εμφάνιση του ενδιαφέροντος για τη σαφή εικαστική απόδοση της συμπίπτει χρονικά με τη σύγκληση της Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας ( ), η οποία αποσκοπούσε στην Ένωση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν το συσχετισμό της δημιουργίας του νέου εικονογραφικού θέματος με τα θρησκευτικά γεγονότα της εποχής. Ο συμβολισμός τόσο των επιμέρους στοιχείων όσο και της όλης σύνθεσης καθιστά δυνατή την υπόθεση ότι η παράσταση αποτελεί την εικαστική έκφραση πολλών επιχειρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και από τις δύο πλευρές στην εν λόγω Σύνοδο, για να υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα της Ένωσης. Στον εικονογραφικό τύπο που δημιουργήθηκε από τον Άγγελο Ακοτάντο (Εικ. 1) και επαναλαμβάνεται συχνότατα το 16ο και το 17ο αιώνα, ο Χριστός και οι απόστολοι εικονίζονται σε προτομή, στοιχείο που τονίζει το συμβολικό και υπερβατικό χαρακτήρα της παράστασης. Παραλλαγή του τύπου αυτού, η οποία εμφανίζεται το 16ο και συνεχίζεται και το 17ο αιώνα, χωρίς όμως να γνωρίζει μεγάλη διάδοση, αποτελεί η απεικόνιση του Χριστού μέχρι την οσφύ και των αποστόλων σε προτομή (Εικ. 4). Σε ένα δεύτερο εικονογραφικό τύπο, που εμφανίζεται το 16ο αιώνα, ο Χριστός εικονίζεται ολόσωμος και οι απόστολοι σε προτομή (Εικ. 5). Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται και το 17ο αιώνα, αλλά παραμένει σπάνιος και επιλέγεται συνήθως όταν οι μικρές διαστάσεις του προσφερόμενου για διάκοσμο χώρου δεν επέτρεπαν την απεικόνιση όλων των μορφών ολόσωμων. Από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα απαντά ένας τρίτος εικονογραφικός τύπος, στον οποίο όλες οι μορφές αποδίδονται ολόσωμες, στοιχείο που προσδίδει ρεαλισμό σε μια κατά βάση συμβολική παράσταση (Εικ. 6). Ο τύπος αυτός γνωρίζει μεγάλη διάδοση και χρησιμοποιείται ευρέως κυρίως από το 17αιώνα. Το συμβολικό περιεχόμενο του εικονογραφικού θέματος της Αμπέλου στις πολυπληθείς απεικονίσεις του το 16ο και το 17ο αιώνα εξαρτάται από το είδος του καλλιτεχνικού έργου για το οποίο επιλέχθηκε, από το ευρύτερο εικονογραφικό περιβάλλον στο οποίο εντάχθηκε, καθώς και από τα επιμέρους εικονογραφικά στοιχεία που το συνθέτουν. Στη μνημειακή ζωγραφική (Εικ. 2,3 και 7) το θέμα συναπεικονίζεται με άλλες παραστάσεις που συμβάλλουν στην προβολή του σωτηριολογικού και εσχατολογικού περιεχομένου της παραβολής ή της ευχαριστιακής της διάστασης, με την οποία ερμηνεύεται επίσης η φιλοτέχνηση της Αμπέλου σε λειτουργικά σκεύη και σε εικόνες τέμπλου. Η απεικόνιση της σύνθεσης σε αρχιερατικούς σάκκους εναρμονίζεται με την πίστη ότι ο αρχιερέας αποτελεί «εικόνα» του Χριστού και συμβάλλει στην προβολή της συνεχούς παρουσίας του Κυρίου στην Εκκλησία, ενώ η επιλογή του θέματος για το διάκοσμο αργυρών σταχώσεων ευαγγελίων (Εικ. 10) οφείλεται στην ερμηνεία της παραβολής ως συμβόλου της Εκκλησίας. Ο συνδυασμός της παράστασης με εικονογραφικά θέματα που προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη (Εικ. 4) συντελεί στην εικαστική προβολή της πίστης ότι η ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού αποτελεί την εκπλήρωση των παλαιότερων υποσχέσεων του Θεού και έτσι αποδίδεται εικαστικά το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Με την προσθήκη τέλος της περιστεράς του Αγίου Πνεύματος και του Θεού-Πατρός (Εικ. 8) η παράσταση αποκτά τριαδικό συμβολισμό. 360

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα.

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Νεφέλη Μιχαήλ Α6 Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Από το 1985 περιλαμβάνεται, στον κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα Ζητήματα υποδοχής και πρόσληψης του Franz Kafka στην Ελλάδα Μιχ. Γ. Μπακογιάννης Aspects of Kafka s reception in Modern Greek Literature: The

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα