Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"

Transcript

1 Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ορθολογική διαχείριση του νερού. Μια αναγκαιότητα για την αειφόρο αγροτική ανά τυξη. Κυρίες και κύριοι, Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν απλούστερα και σύντοµα να αναπτύξω το θέµα µου. εν θα σας απασχολήσω µε αριθµούς, εξισώσεις και αλγορίθµους, υπάρχουν άλλοι αξιότεροι και ικανότεροι να το πράξουν από εµένα. Ακούµε τα τελευταία χρόνια της βαθειάς ύφεσης και κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα ότι, ένας από τους δρόµους για να ξεπεραστεί η κρίση και να ανακάµψει η οικονοµία είναι και ο πρωτογενής τοµέας, µαζί ασφαλώς µε τη ναυτιλία, τον τουρισµό και πιθανά κι άλλους τοµείς όπως οι υποδοµές και τα µεγάλα έργα τα οποία εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Λόγω ειδικότητας και µετά από τριάντα χρόνια θα σας καταθέσω τους προβληµατισµούς και τις εµπειρίες µου στον πρωτογενή τοµέα. Επιχειρώντας µια σύντοµη αναδροµή των τελευταίων δεκαετιών οφείλουµε να αναγνωρίσουµε και να παραδεχτούµε ότι µε την είσοδό µας στην τότε Ε.Ο.Κ. επιλέξαµε για τον πρωτογενή τοµέα ως χώρα το πρότυπο: «επιδοτούµαστε και δανειζόµαστε για να καταναλώνουµε ό,τι εισάγουµε» αντί του εθνικώς ορθού: «παράγουµε, εξασφαλίζουµε τη διατροφική επάρκεια της χώρας κι εξάγουµε». Η πολιτική της ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα, της διατροφικής επάρκειας, των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων, της ανάπτυξης της καινοτοµίας, της εφαρµοσµένης έρευνας, της αειφορίας και γενικά της παραγωγής προϊόντων που προσφέρουν στο Α.Ε.Π. της χώρας, σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Αυτό έχει ως επακόλουθο σήµερα η χώρα να πληρώνει για εισαγωγές προϊόντων διατροφής όσα σχεδόν πληρώνει για την εισαγωγή του πετρελαίου! Ας έλθουµε στο θέµα µας. Στην αίθουσα αυτή πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε ότι το νερό είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Η χώρα µας θεωρητικά φαίνεται να µην αντιµετωπίζει πρόβληµα καθώς το ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων ανέρχεται γύρω στα 700 mm το χρόνο που αντιστοιχεί σε 115 δισ. m 3. Το πρόβληµά µας είναι ότι η ποσότητα αυτή του νερού δεν κατανέµεται οµοιόµορφα ούτε στο χρόνο ούτε και στο χώρο, µε αποτέλεσµα για µεγάλες χρονικές περιόδους και για µεγάλες περιοχές να αντιµετωπίζουµε σοβαρά προβλήµατα έλλειψης νερού άρδευσης. Μεγάλης διάρκειας καλοκαίρια ακολουθούνται από µικρής διάρκειας χειµώνες. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός της ταυτόχρονης ζήτησης για νερό πέραν της γεωργίας για τον τουρισµό και την αστική χρήση κατά τη διάρκεια της θερµής και ξηρής περιόδου. Η έλλειψη σε ποσότητα πρέπει να συνδυαστεί και µε την υποβάθµιση της ποιότητας λόγω της ρύπανσης και µόλυνσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών και την έλλειψη έργων υποδοµής. Γνωρίζετε επίσης ότι η έλλειψη του νερού αποτελεί τεράστια απειλή για την παγκόσµια σταθερότητα αλλά και είναι αιτία για εσωτερικές - τοπικές συγκρούσεις που έχουµε κατά καιρούς αντιµετωπίσει στη χώρα αλλά και στην περιφέρειά µας. Ακόµα και σήµερα υδρονοµείς και ΤΟΕΒ αντιµετωπίζουν εντάσεις και συγκρούσεις κάθε καλοκαίρι για την κατανοµή του αρδευτικού νερού. Άρδευση, µια άλλη «πονεµένη» ιστορία. Γνωρίζετε ότι περίπου το 80% του διαθέσιµου νερού καταναλώνεται στην άρδευση προκειµένου να αρδευτεί το 41,3% της καλλιεργούµενης έκτασης ενώ η ζήτηση εµφανίζει αυξητικές τάσεις. 1

2 Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η καλλιεργούµενη γεωργική γη ανέρχεται σε 3,7 εκατ. στρέµµατα από τα οποία αρδεύεται περίπου το 1/3, δηλαδή 1,3 εκατ. στρέµµατα. Στην αξία της φυτικής παραγωγής κυριαρχούν τα βιοµηχανικά φυτά (κυρίως το βαµβάκι και η βιοµηχανική τοµάτα) και ακολουθούν τα δηµητριακά (σιτάρι, καλαµπόκι), το λάδι και τα κηπευτικά. Η κτηνοτροφία διαδραµατίζει δευτερεύοντα, αλλά σηµαντικό ρόλο στην περιφερειακή οικονοµία. Για το Υδατικό ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας η συνολική ετήσια ζήτηση για όλες τις χρήσεις ανέρχεται σε m 3 µε τον κύριο όγκο να προέρχεται από την άρδευση σε ποσοστό 90,22%. Μέχρι σήµερα οι αγρότες - χρήστες θεωρούσαν τη διαθεσιµότητα του νερού δεδοµένη και επικεντρωνόταν στη διαχείριση της φυσικής προσφοράς του. Η κάλυψη των αναγκών βασίστηκε αποκλειστικά στην εξασφάλιση της µέγιστης προσφοράς του νερού (κατασκευή µεγάλων και πολυδάπανων έργων) χωρίς να δοθεί η επιβαλλόµενη βαρύτητα στον έλεγχο των αναγκών και στην ροστασία των υδατικών όρων. Αποτέλεσµα της λογικής αυτής είναι να έχουµε χαµηλή αποδοτικότητα του νερού και συχνά ανυπέρβλητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων απαιτεί µεγάλη κατανάλωση νερού. Για παραγωγή 1 kgr ξηράς ουσίας π.χ. σε πατάτες, τοµάτες, σιτάρι και ρύζι απαιτούνται 0,5, 0,6-1,0, 0,9 και 1,9 m 3 αντίστοιχα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παραγωγή µιας καλλιέργειας αυξάνει µε την αύξηση του νερού άρδευσης µέχρις ενός σηµείου κορεσµού (το ίδιο δηλαδή που γίνεται και µε την προσθήκη των λιπασµάτων). Η επιπλέον ποσότητα δεν αυξάνει την παραγωγή τουναντίον σε πολλές περιπτώσεις τη µειώνει. (Νόµος µη αναλόγου αποδόσεως). Η σχέση παραγωγής µιας καλλιέργειας και ποσότητας νερού άρδευσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως οι κλιµατικές συνθήκες, το έδαφος και οι εφαρµοζόµενες τεχνικές καλλιέργειας. Στην πράξη τι γίνεται; Οι αγρότες µας έχουν την τάση για να «αισθάνονται ασφαλείς» να αυξάνουν την ποσότητα νερού άρδευσης πάνω από τις πραγµατικές ανάγκες και ειδικά όταν το κόστος του είναι πολύ χαµηλό. Είναι ακριβώς η ίδια άποψη που έχουν και για τα αγροχηµικά, εφαρµόζουν αυξηµένες ποσότητες για νοιώθουν ασφαλείς. Ευτυχώς η σηµερινή κρίση και η αύξηση των τιµών τόσο των αγροχηµικών αλλά και της ενέργειας τείνει να αναστρέψει την παράλογη κατάσταση της υπερβολής. Εκτιµάται ότι από το νερό άρδευσης που εφαρµόζεται, µόνο το 55% χρησιµοποιείται από την καλλιέργεια, ενώ το 12% χάνεται κατά τη µεταφορά, το 8% κατά την εφαρµογή του στο χωράφι και το 25% χάνεται λόγω υπέρ-άρδευσης. Η υπέρ-άρδευση µπορεί να προκαλέσει: - περιοδική έλλειψη νερού σε άλλους παραγωγούς - ασφυκτικές συνθήκες στο έδαφος (έλλειψη αερισµού του ριζικού συστήµατος) - ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη ασθενειών (ασθένειες λαιµού, συψιρριζίες κ.ά.) - απώλεια θρεπτικών στοιχείων λόγω έκπλυσης ή βαθειάς διήθησης - ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα από αγροχηµικά - µείωση της παραγωγής και υποβάθµιση της ποιότητας και - αύξηση του κόστους παραγωγής Τι πρέπει να γίνει; Η αναγκαιότητα της επέκτασης και βελτίωσης των συστηµάτων άρδευσης για την εξασφάλιση βιώσιµης κι αειφόρου γεωργίας γίνεται επιτακτική. 2

3 Είναι δεδοµένο ότι το νερό είναι περιορισµένο, ιδιαίτερα εκείνο που αντλείται από τους υπόγειους υδροφορείς, ενώ η ζήτησή του συνεχώς αυξάνεται κι από τους άλλους χρήστες (ύδρευση και βιοµηχανία). Η µοναδική λύση για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών της γεωργίας σε νερό είναι η ορθολογική διαχείριση και η α οτελεσµατικότερη χρήση του. Για την επιτυχία της πρότασης επιβάλλεται: 1. ιαχείριση της ζήτησης και α οτελεσµατική χρήση του νερού. Μπορεί να επιτευχθεί ιδίως µε: Εφαρµογή ορθής αρδευτικής ρακτικής και ειδικότερα: Μείωση των απωλειών νερού µε τη βελτίωση ή αντικατάσταση του δικτύου µεταφοράς και διανοµής του νερού. Υποχρεωτική εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων άρδευσης (σταγόνες, συστήµατα χαµηλής πίεσης κ.λπ.) που εξοικονοµούν νερό. Σχεδιασµός της άρδευσης µε βάση τις συνθήκες κάθε περιοχής (κλίµα έδαφος) και τις ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό. Λειτουργία ενός συστήµατος ενηµέρωσης των αγροτών για το σχεδιασµό της άρδευσης και τις ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό (Σύστηµα ανάλογο των Γεωργικών Προειδοποιήσεων της φυτοπροστασίας, κάνοντας χρήση των δορυφορικών δυνατοτήτων που έχουµε σήµερα). Εφαρµογή τεχνικών άρδευσης για αποφυγή της αλάτωσης των εδαφών (το έδαφος επίσης είναι κυρίαρχος µη ανανεώσιµος πόρος που επιβάλλεται να προστατεύεται) Άρδευση κυρίως κατά τις βραδινές ώρες και όταν δεν πνέουν ισχυροί άνεµοι ώστε να µειωθούν οι απώλειες λόγω της εξάτµισης. Καταγραφή, µε τη χρήση υδροµέτρου, της ποσότητας νερού που χρησιµοποιήσαµε και ενηµέρωση για το κόστος του νερού, Χρησιµοποίηση συστηµάτων υδρολίπανσης για την εφαρµογή των λιπασµάτων. Αποτελεσµατική συντήρηση των αρδευτικών δικτύων στο τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου Εφαρµογή ορθής διαχείρισης του εδάφους. Επιφανειακή καλλιέργεια του εδάφους για µείωση της απορροής, όπου κρίνεται αναγκαία, κυρίως σε εδάφη µε ελαφρές κλίσεις. Καλλιέργεια κατά τις ισοϋψείς για τη συγκράτηση του νερού και µείωση της διάβρωσης, σε εδάφη µε µεγάλες κλίσεις Ελαχιστοποίηση της καλλιέργειας και εφαρµογή του συστήµατος ακαλλιέργειας ώστε να διατηρήσουµε σε υψηλά επίπεδα την οργανική ουσία του εδάφους Εφαρµογή φυτοκάλυψης του εδάφους για µείωση των απωλειών νερού από την εξάτµιση Αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους στα επιφανειακά στρώµατα για αύξηση της υδατοϊκανότητας Εφαρµογή της κατάλληλης µεθόδου καταστροφής των ζιζανίων ώστε να µειωθεί ο ανταγωνισµός για το νερό και οι απώλειες λόγω διαπνοής από τα ζιζάνια Εφαρµογή ορθής διαχείρισης της καλλιέργειας Επιλογή καλλιέργειας λαµβάνοντας υπόψη τη βροχόπτωση, τη διαθεσιµότητα του νερού άρδευσης και την απόδοση της καλλιέργειας Επιλογή ποικιλιών και ειδών που αντέχουν στην έλλειψη νερού Επιλογή καλλιεργειών ή ποικιλιών πού ολοκληρώνουν τον κύκλο τους σε όσο το δυνατόν µικρότερο διάστηµα 3

4 Ορθολογική χρήση των λιπασµάτων (ποσότητα και τύπος) σύµφωνα µε τις ανάγκες της καλλιέργειας (ανάλυση εδάφους + φυλλοδιαγνωστική). Συνιστάται η χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης (πρόβληµα ντρορρύπανσης). Μείωση της ποσότητας των λιπασµάτων σε χρονιές που αναµένεται µειωµένη παραγωγή (µείωση κόστους παραγωγής κι επιβάρυνσης περιβάλλοντος) Εφαρµογή µεθόδων ολοκληρωµένης ή βιολογικής καταπολέµησης των εχθρών και ασθενειών όπου και όταν είναι δυνατόν. Η εφαρµογή των ανωτέρω απαιτεί την ύπαρξη µιας ισχυρής και αποτελεσµατικής περιφερειακής υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρµογών που διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό, άµεση σύνδεση µε την εφαρµοσµένη έρευνα, επαρκή οικονοµική υποστήριξη και συνεχιζόµενα προγράµµατα κατάρτισης των αγροτών. 2. Πολιτική τιµών Στην αποτελεσµατική εφαρµογή της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων θα συµβάλλει και η πολιτική τιµολόγησης του νερού άρδευσης. Η πολιτική της τιµολόγησης θα πρέπει να προωθεί την µελλοντική εξασφάλιση της επάρκειας, να αποθαρρύνει την σπατάλη και να ενθαρρύνει την εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Η τιµή του νερού σύµφωνα µε την Οδηγία 60/2000 της Ε.Ε. πρέπει να περιλαµβάνει: α) Το οικονοµικό κόστος, που αντιπροσωπεύει το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των υποδοµών. Στη χώρα κυριαρχεί, όπου εφαρµόζεται, τιµολόγηση βασισµένη στην αρδευόµενη επιφάνεια (στρέµµα). Αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο παραδοσιακός αυτός τρόπος τιµολόγησης του αρδευτικού νερού δεν αντιπροσωπεύει το ζητούµενο οικονοµικό κόστος. Γνωρίζετε επίσης ότι για τις ατοµικές γεωτρήσεις που αντιπροσωπεύουν µεγάλο ποσοστό των αρδευτικών συστηµάτων, δεν υφίστανται αξιόπιστα στοιχεία. β) Το περιβαλλοντικό κόστος, που αντιπροσωπεύει το κόστος ή τη ζηµία που η χρήση του νερού προκαλεί στα περιβάλλον (π.χ. αλάτωση εδαφών, υποβάθµιση της ποιότητας του οικοσυστήµατος) Εδώ τίθεται το σοβαρό ερώτηµα αν το κόστος αυτό πρέπει να αποδοθεί στον χρήστη αγρότη ή στην τιµή των εισροών που δηµιουργούν την περιβαλλοντική ζηµιά. Το ΓΕΩΤΕΕ σηµειώνει ότι οι περιβαλλοντικές ζηµιές σε οικοσυστήµατα άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. από αρδευτική χρήση αποδόθηκαν στην τιµή των αζωτούχων λιπασµάτων (Ισπανία). γ) Το κόστος του φυσικού πόρου, που αντιπροσωπεύει το κόστος που πιθανόν να προκληθεί σε άλλες χρήσης, λόγω υπερβολικής χρήσης και αδυναµίας αναπλήρωσης (π.χ. υπεράντλησης υδροφορέων) Τα ανωτέρω αποτελούν σηµείο τριβής µεταξύ των αγροτών και της διοίκησης καθώς έχει να κάνει µε περαιτέρω επιβάρυνση της ήδη µη ανταγωνιστικής ελληνικής αγροτικής εκµετάλλευσης. Πρέπει να τονιστεί µε ιδιαίτερη έµφαση ότι στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες ο σχεδιασµός πολιτικής τιµών οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις στο γεωργικό εισόδηµα των γεωργικών µας εκµεταλλεύσεων. Η περαιτέρω επιβάρυνση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσει πολλές από αυτές στην χρεοκοπία. Πάντως πρέπει να τονίσουµε ότι η πολιτική των τιµών, πέρα από το γεγονός ότι θα συµβάλει στην µακροχρόνια λειτουργία των αρδευτικών έργων, θα εξασφαλίσει και τη λελογισµένη χρήση του νερού ενώ θα αυξήσει το ενδιαφέρον και την ανησυχία των χρηστών για την έλλειψή του. 4

5 3. Ανάκτηση κι ε αναχρησιµο οίηση των υ οβαθµισµένων νερών. Τα επεξεργασµένα αστικά λύµατα αντί να διατίθενται σε υδάτινους αποδέκτες µπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν για άρδευση γεωργικών κι αστικών εκτάσεων και εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων. Η άρδευση των καλλιεργειών είναι ο καλύτερος τρόπος επαναχρησιµοποίησης των λυµάτων επειδή αποφεύγεται η υποβάθµιση της ποιότητας του νερού των αποδεκτών (ελαχιστοποίηση ευτροφισµού), αποτελεί µια νέα πηγή νερού στο ισοζύγιο των ελλειµµατικών περιοχών και τροφοδοτεί το έδαφος µε θρεπτικά στοιχεία, όπως άζωτο, φωσφόρος και κάλιο που βοηθούν την ανάπτυξη της καλλιέργειας και ελαχιστοποιούν την ανάγκη προσθήκης χηµικών λιπασµάτων. Η επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων στη γεωργία είναι πρακτική που εφαρµόζεται εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες του κόσµου, όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Γαλλία, η Τυνησία, το Μαρόκο, η Γερµανία, η Αυστραλία, η Ν. Αφρική κ.ά. Το θέµα της επαναχρησιµοποίησης το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και µπορείτε να το αναπτύξετε διεξοδικότερα. Θα µπορούσαµε επιπλέον να προσθέσουµε τεχνικές και µεθόδους εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων µε νερά που κατά περιόδους πλεονάζουν. Είναι τεχνικές και πρακτικές που επίσης εφαρµόζονται σε πολλές χώρες και που θα µπορούσαν και στην περίπτωσή µας να βρουν ανάλογες εφαρµογές. Και για το ζήτηµα αυτό είµαι βέβαιος ότι διαθέτετε προτάσεις ως περισσότερο ειδικοί. 4. Συµµετοχή στη διαχείριση και εκ αίδευση. Χωρίς την ενεργό συµµετοχή των χρηστών του νερού σε όλα τα επίπεδα λήψης των αποφάσεων είναι αδύνατο να αντιµετωπιστεί µε επιτυχία και να εφαρµοστεί βιώσιµη λύση. Προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν και να ενδιαφερθούν οι αγρότες χρήστες απαιτούνται αλλαγές στο σύστηµα εκπαίδευσης, αυξηµένη εφαρµοσµένη έρευνα, διάδοση πληροφοριών κι εξασφαλισµένη υποστήριξη της κρατικής κι αιρετής εξουσίας. Η πολιτική της µονόπλευρης διαχείρισης της προσφοράς του νερού, που συνδέθηκε µε την αναζήτηση νέων πηγών νερού προς εκµετάλλευση, κάθε φορά που τα αποθέµατα εξαντλούνταν, (έχουµε γίνει όλοι µάρτυρες της εύκολης λύσης των γεωτρήσεων κάθε φορά που προέκυπτε πρόβληµα κυρίως από ήµους και Νοµαρχίες χωρίς τη στοιχειώδη µελέτη κι ασφαλώς χωρίς ουδεµία αδειοδότηση), είναι σήµερα διαπιστωµένο ότι θα επιτείνει το πρόβληµα. Τέλος, είναι ε ιτακτική η ανάγκη να εφαρµόσουµε στη χώρα µια ολιτική στα ζητήµατα διαχείρισης των νερών για τη γεωργία ου θα έχει σαν α οτέλεσµα την κάλυψη των σηµερινών αναγκών αλλά και τη διασφάλισή τους για το µέλλον. Σας ευχαριστώ Γιάννης Καρνάβας Για την σύνταξη του κειµένου της οµιλίας χρησιµο οιήθηκαν στοιχεία των κ.: Κ. Χαρτζουλάκη και Μ. Μ ερτάκη. ΕΘΙΑΓΕ, 23 ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Ε ιστήµης των Ο ωροκη ευτικών, 2009 Γιάννης Α. Καρνάβας, Γεωπόνος MSc, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Βενιζέλου αρ. 1, ΛΑΜΙΑ Τηλ: , FAX:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων)

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Εισήγηση ρος Φωτίου Βακάκη Συνέδριο για το Κοινό Μέλλον Υπαίθρου και Πόλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτίθεμαι να καταθέσω

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα