TEMPO SPAZIO E MEMORIA NELLA LETTERATURA ITALIANA OMAGGIO A ANTONIO TABUCCHI XΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΑΜΠΟΥΚΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEMPO SPAZIO E MEMORIA NELLA LETTERATURA ITALIANA OMAGGIO A ANTONIO TABUCCHI XΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΑΜΠΟΥΚΙ"

Transcript

1 TEMPO SPAZIO E MEMORIA NELLA LETTERATURA ITALIANA OMAGGIO A ANTONIO TABUCCHI XΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΑΜΠΟΥΚΙ ARACNE editrice S.r.l. UNIVERSITY STUDIO PRESS

2 Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός' του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ La pubblicazione del volume è stata in parte realizzata grazie al finanziamento dell'università Aristotele' di Salonicco - Programma di Studi Post Laurea in Lingua e Cultura Italiana' del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana AΡΙΣΤOΤΕΛΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ και με τη συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης e in collaborazione con l'istituto Italiano di Cultura di Salonicco

3 UniversitÀ Aristotele Di salonicco DipArtimento Di lingua e letteratura italiana αριστοτελειο πανεπιστημιο θεσσαλονικησ τμημα ιταλικησ γλωσσασ και φιλολογιασ TEMPO SPAZIO E MEMORIA NELLA LETTERATURA ITALIANA OMAGGIO A ANTONIO TABUCCHI XΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΑΜΠΟΥΚΙ Α cura di Zosi Zografidou / Επιμέλεια Ζώζη Ζωγραφίδου ARACNE editrice S.r.l. UNIVERSITY STUDIO PRESS Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών ΘΕΣΣΑΛONIKH 2012

4 UNIVERSITY STUDIO PRESS Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών Πρώτη έκδοση: Θεσσαλονίκη 2012 ISBN H μερική ή ολική ανατύπωση είτε η καθ οιονδήποτε τρόπον αναπαραγωγή του βιβλίου, καθώς και η φωτοτύπηση τμήματος ή ολόκληρου του βιβλίου, χωρίς την έγγραφη άδεια των εκδοτών τιμωρείται από το νόμο. αριστοτελειο πανεπιστημιο θεσσαλονικησ τμημα ιταλικησ γλωσσασ και φιλολογιασ UnIverSITᾺ ArISTOTeLe DI SALOnICCO DIPArTImenTO DI LInGUA e LeTTerATUrA ITALIAnA UnIverSITY STUDIO PreSS Aρμενοπούλου 32, ΘΕΣΣΑΛOnIKH Tηλ , , , Fax Ιστοσελίδα: ΣTOA TOY BIBΛIOY Πεσμαζόγλου 5, AΘHnA Tηλ. & Fax Διακίνηση για την Ιταλία ArACne editrice S.r.l. / responsabile della distribuzione in Italia ArACne editrice S.r.l. via raffaele Garofalo, 133/A-B roma Tel. & Fax: ΙSBn eξώφυλλο: Τζορτζόνε, Oι τρεις ηλικίες του ανθρώπου, , ελαιογραφία, Φλωρεντία, Παλάτσο Πίτι, Γκαλερία Παλατίνα Copertina: Giorgione, Le tre età dell uomo, , olio su tavola, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina

5 Αφιερώνεται το βιβλίο αυτό στον Αντόνιο Ταμπούκι που ο πρόωρος χαμός του τον εμπόδισε να το πάρει στα χέρια A Antonio Tabucchi questo libro che la sua prematura scomparsa gli ha impedito di tenere tra le mani 5

6 «Noi siamo il nostro passato Esso ci segue, tutt intero, in ogni momento quello che abbiamo sentito, pensato, voluto sin dalla prima infanzia è là, chino sul presente, che esso sta per assorbire in sé, incalzante alla porta della coscienza» Henri Bergson, L evoluzione creatrice, a cura di M.Acerra, Biblioteca Universale Rizzoli, 2012 «Nessuno potrà ridarmi il tempo che ho lasciato colare fra le dita degli anni, nessuno potrà restituirci ciò che abbiamo perduto» Antonio Tabucchi, «Vigilia dell ascensione», in Si sta facendo sempre più tardi, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 179 «Mi ricordo all improvviso di quando ero bambino e vedevo, come non posso vedere oggi, il mattino che sfavillava sulla città. Essa allora non sfavillava per me, ma per la vita, perché io allora non essendo cosciente, ero la vita» LΙ, 21 Così mi sono trasformato nella finzione di me stesso, a tal punto che ogni mio sentimento naturale, immediatamente, appena nasce, mi si trasforma in un sentimento dell immaginazione: il ricordo si trasforma in sogno, il sogno nel dimenticarmi di esso, il conoscermi nel non pensare a me» LI, 227 Fernando Pessoa, Il poeta è un fingitore. Duecento citazioni scelte da Antonio Tabucchi, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 75

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDICE Εισαγωγή Introduzione ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ / PRIMA PARTE ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΑΜΠΟΥΚΙ / OMAGGIO A ANTONIO TABUCCHI Τελετή αναγόρευσης του Αντόνιο Ταμπούκι σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Cerimonia di Conferimento di Laurea Honoris Causa del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell Università Aristotele di Salonicco a Antonio Tabucchi Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας / Risoluzione dell Assemblea Generale del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana Προσφώνηση του τιμώμενου από την Αντιπρύτανι καθηγήτρια Αθανασία Τσατσάκου Allocuzione dalla Prof.ssa Athanassia Tsatsakou, Vice-Rettore dell Università Έπαινος του τιμώμενου από την αναπλ. καθηγήτρια Ζώζη Ζωγραφίδου Laudatio della Prof.ssa associata Zosi Zografidou Τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα Αντόνιο Ταμπούκι / Titolo di Laurea Honoris Causa Antonio Tabucchi Lectio Doctoralis di Antonio Tabucchi Lectio Doctoralis του Αντόνιο Ταμπούκι, μετάφραση Κωνσταντίνα Ευαγγέλου - Ζώζη Ζωγραφίδου Bibliografia di Antonio Tabucchi, a cura di Zosi Zografidou / Εργογραφία του Αντόνιο Ταμπούκι, επιμέλεια Ζώζη Ζωγραφίδου

8 8 Περιεχόμενα / Indice Φωτογραφίες / Fotografie ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ / SECONDA PARTE ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ / TEMPO SPAZIO E MEMORIA NELLA LETTERATURA ITALIANA. CONTRIBUTI SCIENTIFICI Spazio e tempo ne il Milione di Marco Polo: le tracce di Alessandro Magno Ilias Spyridonidis Tempo, spazio e memoria alle origini della letteratura italiana: Petrarca, La Familiare «Ventosa» (IV, 1) Rino Caputo Lo spazio del mare e il regno della Fortuna nel Decameron di Boccaccio Daniela Ianeva Il racconto di sé in prosa e in versi: il caso Vico Rita Verdirame La memoria degli stradioti nella letteratura italiana del tardo Rinascimento Stathis Birtachas Periplo nella letteratura italiana Ioannis Tsolkas Tempo, spazio e memoria nei Canti di Leopardi Christos Bintoudis «Or poserai per sempre». Alcune considerazioni sul tempo di A se stesso Federica Millefiorini Il contributo della memoria fanciullesca ne «Le Rimembranze» leopardiane Stella Bika, Odysseas Efstathiadis, Manathò Kioridou, Spyros Koutrakis, Olga Tsekreli Tempo e spazio nell Arcadia di Emilio Cecchi Anna Themou Attimo e durata in Pirandello. Seguire il filo bergsoniano per trovare un labirinto narrativo Dimitra Giannara L Ellade nell opera di Alberto Savinio Evdokia Meleziadou

9 Περιεχόμενα / Indice 9 Memoria egiziana nell identità letteraria di Ungaretti Alexandra Zingone Icone della mente. Su un viaggio pugliese di Giuseppe Ungaretti Pasquale Guaragnella Cambiando, cambiando: Il giardino dei Finzi-Contini. Dal libro di Giorgio Bassani al film di Vittorio De Sica Panos Spyropoulos Metamorfosi memoriali nell opera di Stefano Pirandello Sarah Zappulla Muscarà Tempus e Kairós nei versi di Mario Luzi Paola Baioni «Immemoriale è la storia dei monti e del mare». Tempo e spazio nel «Diario di Grecia» di Lalla Romano Paola Ponti Trasposizione cinematografica della novella «Sette piani» di Dino Buzzati Radica Nikodinovska Tempo e spazio nella narrativa fiabesca di Italo Calvino Anastasija Gjurcinova Ogni giorno, secondo il ritmo prestabilito, Ausrücken ed Einrücken, uscire e rientrare; lavorare, dormire e mangiare; ammalarsi, guarire o morire. Il tempo fermato in Se questo è un uomo di Primo Levi Vanna Zaccaro Tempo, spazio e memoria nei versi di Attilio Bertolucci Konstantina Boubara Tempo, spazio e memoria nelle opere di Mario Rigoni Stern Irena Ndoci Lama Spazio e memoria nell opera dello scrittore triestino sloveno Boris Pahor Aleksandra Žabjek Lo spazio e il tempo nella letteratura italiana Arjan Kallco Spazio-limite, spazio senza limiti nel romanzo Οceano Mare di Alessandro Baricco Diana Vargolomova

10 10 Περιεχόμενα / Indice Camilleri glocale: un viaggio nella realtà globale/locale odierna attraverso i romanzi di Andrea Camilleri Dimitra Dotsi Il passato è altrove: Spazio versus tempo ne Il tempo invecchia in fretta di Antonio Tabucchi Pedro Luis Ladrón de Guevara Οι συγγραφείς του τόμου / Gli autori del volume

11 Κεφαλάρι 11 «La scrittura è un viaggio fuori dal tempo e dallo spaziο» Antonio Tabucchi, Viaggi e altri viaggi, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τόπος, ο χρόνος και η μνήμη. Η νεότητα, η ωριμότητα και τα γηρατειά. Δύο χρονότοποι, η ημέρα και η νύχτα, το φως και το σκοτάδι. O χρόνος του παρόντος και του παρελθόντος. O χρόνος και ο τόπος της μνήμης. Η μνήμη είναι η κληρονομιά μιας κοινωνίας και μιας εποχής, και γύρω της περιτυλίσσεται η αφήγηση της λογοτεχνίας, της ιστορίας και της ανθρώπινης σκέψης. Γιατί η λογοτεχνία είναι ζωή και η ζωή είναι λογοτεχνία. H λογοτεχνία είναι μνήμη και χρόνος, η γραφή είναι «μνήμη φτιαγμένη από χρόνο», όπως υποστηρίζει ο Αντόνιο Ταμπούκι, γιατί ο χρόνος είναι μνήμη. Αφορμή για τη σύνθεση του τόμου στάθηκε το ομότιτλο διεθνές Συνέδριο με θέμα Τόπος, χρόνος και μνήμη στην Ιταλική Λογοτεχνία που διοργάνωσε το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις Μαΐου 2010 και στάθηκε η αφετηρία της έναρξης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Τμήματος. Στο Συνέδριο συμμετείχαν καθηγητές και μελετητές από πολλές χώρες της Ευρώπης και παρακολούθησαν τις εργασίες του ερευνητές και φοιτητές, καθώς και ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για την ιταλική λογοτεχνία. Οι είκοσι οκτώ μελέτες που συγκεντρώνονται στο δεύτερο μέρος του τόμου, έχουν διαφορετικές θεωρητικές προϋποθέσεις, προσεγγίσεις, προοπτική ή μεθοδολογία. Αποτελούν επεξεργασμένη μορφή των ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και έδωσαν αφορμή για έναν διάλογο σχετικό με το θέμα. Συνυπάρχουν η κειμενική προσέγγιση, ο στοχαστικός λόγος, η εμπειρική ανάλυση, ο λόγος του δημιουργού. Αυτό που τις συνέχει είναι το επιστημονικό πεδίο της ιταλικής λογοτεχνίας και το κοινό θέμα. O τόπος, ο χρόνος και η μνήμη. Δύο μέρες διήρκησε το μακρύ ταξίδι μας στον τόπο, το χρόνο και τη μνήμη, τρεις θεματικές που είναι παρούσες στην ιταλική λογοτεχνία, καθώς και στο έργο του Αντόνιο Ταμπούκι. Ξεκίνησε από τις αρχές της γέννησης της ιταλικής λογοτεχνίας, από τον Μάρκο Πόλο, τον Πετράρχη, τον Βοκκάκκιο, τον Δάντη, τον Λεο- 11

12 12 Ζώζη Ζωγραφίδου πάρντι και έφτασε μέχρι τις ημέρες μας, στον Ουγκαρέττι, τον Πιραντέλλο, τον Καλβίνο, τον Λέβι, για να ολοκληρωθεί με τον Ταμπούκι και το βιβλίο του Ο χρόνος γηράσκει γρήγορα που ανέλυσε ο καθηγητής Ladròn de Guevara. Ο διακεκριμένος ιταλός συγγραφέας Αντόνιο Ταμπούκι, κατά τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο μέρος του τόμου περιλαμβάνεται η τελετή αναγόρευσης του Αντόνιο Ταμπούκι σε επίτιμο διδάκτορα, η προσφώνηση της αντιπρυτάνεως καθηγήτριας κ. Αθανασίας Τσατσάκου, ο Έπαινος του τιμώμενου από την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Ζώζη Ζωγραφίδου και η Αντιφώνηση του τιμώμενου με θέμα: «Το νήμα της Ανησυχίας. Μια διαδρομή στη λογοτεχνία του 20ού αιώνα από την ανησυχία του Pessoa, στην τύψη του Gadda, στην οργή του Pasolini». Οι φωτογραφίες από την τελετή αναγόρευσης που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του τόμου είναι των συναδέλφων Πολυξένης Κανελλιάδου και Pedro Luis Ladrón de Guevara, επεξεργασμένες από τη Ζώζη Ζωγραφίδου. Την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούσαν οι Ζώζη Ζωγραφίδου, Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Κωνσταντίνα Μπουμπάρα και Στάθης Μπίρταχας, ενώ την τεχνική υποστήριξη είχαν οι Πολυξένη Κανελλιάδου και Θεόδωρος Βαβούρας, τη γραμματειακή υποστήριξη οι Μαρία Δούνδη, Ελένη Χιώτου, Ελένη Κοσμίδου και η γραμματέας του Τμήματος Βασιλική Σαροπούλου, τους οποίους ευχαριστώ για τη συνεργασία. Επίσης ευχαριστώ τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Όλγα Τσέκρελη, Οδυσσέα Ευσταθιάδη, Μαναθώ Κιορίδου, Σπύρο Κουτράκη, Στέλλα Μπίκα και τους φοιτητές Λορέτα Χρυσοστόμου, Χριστόδουλο Αβρααμίδη, Αγνή Πίτλιαγκα, Βάσω Πρίγκα και την Ξένια Εμμανουήλ τον συντηρητή των κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής Νίκο Μπολιό και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του Συνεδρίου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Τμήματος καθηγητή κ. Αντώνιο Τσοπάνογλου για τη συμβολή του στη διοργάνωση του Συνεδρίου, καθώς και τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής καθηγητή κ. Φοίβο Γκικόπουλο για το ενδιαφέρον του και τη φιλοξενία του Συνεδρίου στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής. Επίσης ευχαριστώ το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τη Società Dante Alighieri Θεσσαλονίκης για τη γόνιμη συνεργασία. Δεν θα πρέπει να παραλείψω ότι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου εκτέθηκαν στην Αίθουσα Τελετών σειρά 230 ποιοτικών εκδόσεων τέχνης και λογοτεχνίας επιμέλειας Ιδρυμάτων Ιταλικών Τραπεζών που δωρήθηκαν από την Ένωση Ιταλικών Τραπεζών στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος με την ευκαιρία της διεξαγωγής του Συνεδρίου. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και

13 Εισαγωγή 13 Φιλολογίας και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Συνεδρίου ευχαριστώ την Α.Β.Ι., τον Υπεύθυνο Πολιτιστικών Σχέσεων, κ. Guido Palamenghi Crispi, και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της κ. Corrado Faissola για τη δωρεά των εκδόσεών τους. Ευχαριστώ, επίσης, το Υπουργείo Εξωτερικών και το Υπουργείo Πολιτισμού της Ιταλίας, και ιδιαίτερα τη Μορφωτική Ακόλουθο και Διευθύντρια του Ιταλικoύ Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης κ. Μaria Rosa Girace Pieralisi για τη συμβολή τους στη δωρεά αυτή. Ευχαριστώ επίσης τους εκδοτικούς οίκους Εστία, Οδυσσέας, και ιδιαίτερα τον εκδοτικό οίκο Feltrinelli και τον κ. Σταύρο Πετσόπουλο, διευθυντή του εκδοτικού οίκου Άγρα για τη δωρεά των βιβλίων του Αντόνιο Ταμπούκι στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά ένα μέρος χάρη στη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Ένα ευχαριστώ στην υποψήφια διδάκτορα Antonia Casamassima για τη συνεργασία στη μετάφραση της εισαγωγής του τόμου, στους συναδέλφους Chiara del Rio και Rosaria Gulisano για την ανάγνωση ιταλικών κειμένων του πρώτου μέρους του τόμου, στον Ευρυπίδη Σιδερίδη για τις διορθώσεις αγγλικών περιλήψεων, στον Pedro Luis Ladròn de Guevara και στον Γιώργο Ζωγραφίδη για τις υποδείξεις τους. Στον εκδοτικό οίκο University Studio Press (Θεσσαλονίκη) για την τυπογραφική επιμέλεια του τόμου. Στον εκδοτικό οίκο Aracne (Ρώμη) για την ιταλική έκδοση του τόμου. Τέλος, και πάλι, τους συγγραφείς για τη συνεργασία τους. Ο τόμος αυτός φόρος τιμής στον Αντόνιο Ταμπούκι, τον άνθρωπο, τον δάσκαλο, τον συγγραφέα, τον διανοούμενο που αφιέρωσε τη ζωή του στα γράμματα συνδυάζοντας την ιταλική παιδεία με τo ευρωπαϊκό πνεύμα. H επιμελήτρια του τόμου Ζ.Ζ.

14 14 Κεφαλάρι

15 Κεφαλάρι 15 INTRODUZIONE Lo spazio, il tempo e la memoria. La giovinezza, la maturità e la senilità. Due cronotopi, il giorno e la notte, la luce e il buio. Il tempo del presente e del passato. Il tempo e lo spazio della memoria. La memoria è il patrimonio di una società e di un epoca, intorno a cui si snoda il racconto della letteratura, della storia e del pensiero umano poichè la letteratura è vita e la vita letteratura. La letteratura è memoria e tempo, la scrittura «è memoria fatta di tempo», come sostiene Tabucchi, perchè il tempo è memoria. Motivo della stesura del presente volume è stato il Convegno Internazionale dall omonimo titolo Tempo, Spazio e Memoria nella Letteratura Italiana organizzato dal Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell Università Aristotele di Salonicco nei giorni maggio 2010 che ha dato inizio ai festeggiamenti del Cinquantesimo del Dipartimento. Hanno preso parte professori e studiosi di diversi paesi europei, ed i cui lavori sono stati seguiti da ricercatori e studenti e da un vasto pubblico interessato all ambito della letteratura italiana. I ventotto contributi scientifici raccolti nella seconda parte del volume presentano presupposti teorici, prospettive, metodologie e approcci differenti. Tali contributi, presentati durante i lavori del Convegno e qui proposti in forma rielaborata, sono stati motivo di dialogo intorno agli argomenti trattati. In essi coesistono l approccio testuale, il pensiero riflessivo, l analisi empirica, il punto di vista dell autore. A tenerne le fila è il contesto scientifico della letteratura italiana e l ambito del comune argomento: il tempo, lo spazio e la memoria. Il nostro lungo viaggio nel tempo, nello spazio e nella memoria, tre tematiche presenti nella letteratura italiana cosi come nell opera di Antonio Tabucchi, si è svolto in due giornate partendo dalle origini della letteratura italiana, da Marco Polo, Petrarca, Boccaccio, Dante e Leopardi, per giungere fino ai giorni nostri, ad Ungaretti, Pirandello, Calvino, Levi e compiersi con Tabucchi ed il suo libro Il tempo invecchia in fretta, analizzato dal Prof. Pedro Luis Ladròn de Guevara. All insigne studioso italiano Antonio Tabucchi, durante la seconda giornata del Convegno, è stato conferita dal Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana della Università Aristotele di Salonicco, la Laurea Honoris Causa. La prima parte del volume comprende la Cerimonia di Conferimento della Laurea Honoris Causa ad Antonio Tabucchi, l Allocuzione del Vice-Rettore 15

16 16 Zosi Zografidou Prof.ssa Athanassia Tsatsakou, la Laudatio della Prof.ssa associata Ζosi Zografidou e la Lectio Doctoralis del Laureando sul tema: «Il filo dell Inquietudine. Un percorso nella letteratura del Novecento dal «desassossego» di Pessoa, al «rimorso» di Gadda, alla «rabbia» di Pasolini». Le fotografie della Cerimonia presenti nella prima parte del volume sono dei colleghi Polyxeni Kanelliadou e Pedro Luis Ladrón de Guevara, elaborate da Zosi Zografidou. Hanno fatto parte del Comitato scientifico ed organizzativo del Convegno i docenti Ζosi Zografidou, Κonstantina Evanghelou, Konstantina Boubara e Stathis Birtachas. Per il supporto tecnico hanno collaborato Polyxeni Kanelliadou e Theodoros Vavouras e per il supporto di segretariato Maria Doundi, Εleni Chiotou, Εleni Cosmidou e la segretaria del Dipartimento Vassiliki Saropoulou. Rivolgo un ringraziamento agli studenti del Programma di studi Post Laurea Odysseas Efstathiadis, Olga Tsekreli, Manathò Kioridou, Spyros Koutrakis, Stella Bika e agli studenti Loreta Chrysostomou, Christodoulos Avraamidis, Agnì Pitliaga, Vasso Priga e Xenia Emmanouìl, al responsabile della manutenzione della Facoltà di Lettere Nikos Boliòs e a tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita del Convegno. Mi è gradita l occasione per rivolgere un particolare ringraziamento al Direttore del Dipartimento Prof. Antonios Tsopanoglou per aver sostenuto l organizzazione del Convegno e al Preside della Facoltà di Lettere Prof. Febo Ghicopoulos per l interesse rivoltoci e l ospitalità offertaci presso l Aula Magna della Facoltà di Lettere. Desidero rivolgere un ulteriore ringraziamento all Istituto Italiano di Cultura di Salonicco, alla Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco e alla Società Dante Alighieri di Salonicco per la proficua collaborazione. Ricordo inoltre che durante le giornate in cui si sono svolti i lavori del Convegno ed in occasione dello stesso, sono stati donati alla Biblioteca del Dipartimento dalla Associazione Bancaria Italiana una qualificata selezione di 230 libri d arte e di letteratura editi dalle Banche Italiane ed esposti al pubblico nell Aula Magna. In qualità di Presidente della Commissione della Biblioteca del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e di Coordinatore Scientifico del Convegno, intendo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti all ABI, al Responsabile per le Relazioni Culturali Dott. Guido Palamenghi Crispi e, in modo particolare, al Presidente Dott. Corrado Faissola per la donazione dei volumi; al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana ed in particolar modo all Addetto Culturale e Direttore dell Istituto Italiano di Cultura di Salonicco Dott.ssa Maria Rosa Girace Pieralisi per aver contribuito alla donazione. Ringrazio inoltre le Case Editrici Estia, Odysseas, ed in particolare, la casa Edi-

17 Introduzione 17 trice Feltrinelli e il direttore della Casa Editrice Agra Dott. Stavros Petsopoulos per la donazione alla Biblioteca del Dipartimento delle opere di Antonio Tabucchi. La pubblicazione del presente volume è stata in parte realizzata grazie anche al finanziamento dell Università Aristotele di Salonicco, Programma di Studi Post Laurea in Lingua e Cultura Italiana del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere e alla collaborazione dell Istituto Italiano di Cultura di Salonicco. Un ringraziamento alla dottoranda Antonia Casamassima per la collaborazione alla versione in lingua italiana dell introduzione del volume, alle colleghe Chiara del Rio e Rosaria Gulisano per la lettura di testi italiani della prima parte del volume, ai colleghi Evrypidis Sideridis per la revisione di riassunti in lingua inglese, a Pedro Luis Ladròn de Guevara e a Ghiorgos Zografidis per i loro suggerimenti; alla Casa Editrice University Studio Press (Salonicco) per la cura editoriale del volume; alla Casa Editrice Aracne (Roma) per la edizione italiana. In ultimo un ulteriore ringraziamento agli autori per la loro collaborazione. Il presente volume è un Omaggio a Antonio Tabucchi, all uomo, al maestro, allo scrittore, all intellettuale che ha dedicato la sua vita alle lettere accostando la cultura italiana allo spirito europeo. Il curatore del volume Ζ.Ζ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITÀ NAZIONALE E CAPODISTRIACA DI ATENE DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ΗΜΕΡΙΔΑ / CONVEGNO ITALOELLENICA.

Διαβάστε περισσότερα

διορισμένη σε οργανική θέση και μόνιμη. Παρακολούθησε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, που διοργανώθηκε από το 3ο Περιφερειακό

διορισμένη σε οργανική θέση και μόνιμη. Παρακολούθησε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, που διοργανώθηκε από το 3ο Περιφερειακό ΑΝΝΑ ΘΕΜΟΥ Ακαδημαϊκή θέση: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. Γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία Τηλέφωνο: +30 210 7275378 (γραφείου), Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Λογοτεχνία Ιστορία & Πολιτισμός) Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Zosi Zografidou Voci italiane in grecia

Zosi Zografidou Voci italiane in grecia A10 Zosi Zografidou Voci italiane in grecia Ιταλικές φωνές στην Ελλάδα Copyright MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06)

Διαβάστε περισσότερα

xristinabar@gmail.com ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MCS ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών Διδασκαλία ιταλικής γλώσσας

xristinabar@gmail.com ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MCS ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών Διδασκαλία ιταλικής γλώσσας Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΜΠΑΡΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διεύθυνση ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 83, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12136 Τηλέφωνο 2105713059, 6976775158

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Μάιος 2010

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Μάιος 2010 Σελίδα 1 από 5 3/5/2010 Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ Φοιτητική Εβδοµάδα 2010 ιεύθυνση Μουσική ΕκδήλωσηΑφιέφωµα στον Νίκο Χατζιδάκι κα Νικολαίδου Α/θµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής τηλ. 2310 954117 3/5/2010 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μπιντούδης (γεννήθηκε Ο το 1978), μέλος της νεότερης γενιάς νεοελληνιστών του ευρωπαϊκού χώρου, σήμερα λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Χρήστος Μπιντούδης (γεννήθηκε Ο το 1978), μέλος της νεότερης γενιάς νεοελληνιστών του ευρωπαϊκού χώρου, σήμερα λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Βιβλιο-συγκρίσεις Βιβλιο-Συγκρισεισ [ 101 ] Μια καίρια συμβολή στη μελέτη της «ελληνικής τύχης» του Leopardi Christos Bintoudis, Leopardi in Grecia, Roma, Bulzoni Editore (Saggi di greco moderno Filologia,

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύεται το 1953 με προσπάθειες επιφανών Λευκαδίων, όπως ο ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης, ο συμβολαιογράφος Τάκης Μαμαλούκας και άλλοι που βρήκαν

Διαβάστε περισσότερα

xristinabar@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ PEAC ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ PEAC

xristinabar@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ PEAC ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ PEAC Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΜΠΑΡΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διεύθυνση ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 83, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12136 Τηλέφωνο 2105713059, 6976775158

Διαβάστε περισσότερα

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Archeologia

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Archeologia Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Archeologia Studi e Scavi nuova serie 28 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Archeologia ARCHEOLOGIA PROTOBIZANTINA

Διαβάστε περισσότερα

LETTERATURA MERIDIONALE. CONTESTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

LETTERATURA MERIDIONALE. CONTESTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI LETTERATURA MERIDIONALE. CONTESTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI Atti del Convegno di Studi ADI Puglia e Basilicata (Lecce, 17-19 maggio 2012) a cura di Rita Nicolì Roma, Adi editore, 2014 Isbn: 9788890790539

Διαβάστε περισσότερα

Emma Tagliacollo CIPRO ITALIA A/R ARCHITETTURA. Κύϖρος Ιταλία Μ/Ε. αρχιτεκτονική

Emma Tagliacollo CIPRO ITALIA A/R ARCHITETTURA. Κύϖρος Ιταλία Μ/Ε. αρχιτεκτονική Emma Tagliacollo CIPRO ITALIA A/R ARCHITETTURA Κύϖρος Ιταλία Μ/Ε αρχιτεκτονική Copyright MMX ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 1 Editorial Editorial Μετά από μια μεγάλη απουσία, επιστρέψαμε δυναμικά με καινούρια θέματα και ιδέες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014 Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προσφέρονται στους μαθητές ιταλικής γλώσσας υποτροφίες για την παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας σε ιταλικά Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI di Anna Zimbone

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI di Anna Zimbone Le stigmate. A proposito di un viaggio di Emmanuìl Roidis in Sicilia, in Alle gentili arti ammaestra Studi in onore di Alkistis Proiou, a cura di Angela Armati, Marco Cerasoli, Cristiano Luciani, Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου

Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου Θέση στο Ε.Κ.Π.Α ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Φεβρουάριος 1993: πτυχίο του τµήµατος Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices Ambasciata di Grecia a Roma Da secoli ormai ci lega un filo: d oro in alcuni punti, rosso o nero in altri. È il filo che unisce

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ. Η διασπορά ως σημείο ενότητος και διαιρέσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Ερώ 8 (Οκτώβριος- Νοέμβριος 2011 ) 37-42.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ. Η διασπορά ως σημείο ενότητος και διαιρέσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Ερώ 8 (Οκτώβριος- Νοέμβριος 2011 ) 37-42. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Βασίλειος Κουκουσάς είναι αναπληρωτής καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Γεννήθηκε στην Κοζάνη, ενώ η καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών;

Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών; Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών; Οι μαθητές επιλέγουν το Ινστιτούτο μας για: το ευρύ φάσμα προσφερόμενων Τμημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού το διδακτικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

t z y Εκπαίδευση με όραμα και προοπτική Ιταλικά Αγγλικά fεξεταστικό Παράρτημα Ιδρυματικό Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Εκπαιδευτικών

t z y Εκπαίδευση με όραμα και προοπτική Ιταλικά Αγγλικά fεξεταστικό Παράρτημα Ιδρυματικό Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Εκπαιδευτικών dv jg f k ua u s lc r Αγγλικά Ιδρυματικό Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Εκπαιδευτικών sa h q q oc f i m c mv Committed www.syllabus.edu.gr to Teaching Tel/Fax: & 22710 Education 82466 t z y nwf g Ιταλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05/2015. «Οι πολλαπλές πτυχές της πέτρας» 09:00π.μ. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος. Μια επιστημονική προσέγγιση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05/2015. «Οι πολλαπλές πτυχές της πέτρας» 09:00π.μ. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος. Μια επιστημονική προσέγγιση. ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05/2015 09:00π.μ. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος «Οι πολλαπλές πτυχές της πέτρας» Μια επιστημονική προσέγγιση. i V.I.S.: www.visproject.eu - ΠΙΝ/ΠΕΖ: http://pin.gov.gr ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: www.kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. CURRICULUM VITAE ΣΠOYΔEΣ

1. CURRICULUM VITAE ΣΠOYΔEΣ 1 1. CURRICULUM VITAE Ονοματεπώνυμο: DOMENICA MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιταλικής Γλωσσολογίας Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος

Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος 10 η ενότητα: μετάφραση κόμικ Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices Ambasciata di Grecia a Roma Il convegno viene organizzato dalla Fondazione Onassis nell ambito del programma Dialoghi Ateniesi,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 33 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Ambasciata d'italia Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Il progetto della mostra di Architettura cipriota ha origine da una serie di interrogativi che nascono dal ruolo che ricopre

Διαβάστε περισσότερα

Από το «Πολιτισμός 2007-2013» στη «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» Συμμετοχή των φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς

Από το «Πολιτισμός 2007-2013» στη «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» Συμμετοχή των φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς Ημερίδα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.- Δ/νση Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης «Διακρατικές συνεργασίες των ελληνικών φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Ο αρχικός τίτλος της παρέµβασής µου ήταν «Γιατί είµαι περήφανος για την ιδιαίτερή µου πατρίδα». Συνειδητοποιώντας όµως πόσα πολλά πράγµατα θα είχα να σας πω, αισθάνθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Oδηγός Σπoυδών 2011 2012 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Πρόλογος... 6 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO... 8 Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων»

Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων» simboli araldici a grottesca sulle pareti nella sala del Cavaliere Paolo Guidotti Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων» grottesche sulla volta

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

Notizie 32. H Διοίκηση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. L Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco

Notizie 32. H Διοίκηση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. L Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco Notizie 32 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 37 PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE 1/2011 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/2011 150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LEONARDO DA VINCI A SALONICCO LEONARDO DA VINCI ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LEONARDO

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

Κφκλοσ ςυναντιςεων ςε ςυνδιοργάνωςθ με το Κζντρο Μελετϊν Ιονίου. τα ελλθνικά με μετάφραςθ ςτα ιταλικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Κφκλοσ ςυναντιςεων ςε ςυνδιοργάνωςθ με το Κζντρο Μελετϊν Ιονίου. τα ελλθνικά με μετάφραςθ ςτα ιταλικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ελλάδα-Ιταλία. Διάλογοι μεταξφ δφο πολιτιςμών ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (16 ος -19 ος αι.) Auditorium Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Ακθνών, Πατθςίων 47 Κφκλοσ ςυναντιςεων

Διαβάστε περισσότερα

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα ΙNDICE

Συνοπτικό Πρόγραμμα ΙNDICE Συνοπτικό Πρόγραμμα ΙNDICE Ημερομηνία Data Σελίδα Pagina Εκδήλωση Manifestazione 03.10.12 4-5 Οι πολλές πτυχές της τέχνης της Rachele Bianchi Le molte sfaccettature dell arte di Rachele Bianchi 08.10.12

Διαβάστε περισσότερα

Bollettino ITALO-ELLENICO 2012. No 1, Anno-Ετος 3 2012

Bollettino ITALO-ELLENICO 2012. No 1, Anno-Ετος 3 2012 No 1, Anno-Ετος 3 2012 Επιχειρηματικές Αποστολές / Πρoγράμματα ΕΣΠΑ / Ιταλικές Ελληνικές Εκθέσης / Δραστηριότητα στην Ευρώπη / Aperitivo Italiano Missioni Business / Programmi ESPA / Fiere Greche- Italiane

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

L EDUCAZIONE A PArOLE

L EDUCAZIONE A PArOLE Luciano Lanzi Roberto Rossi L EDUCAZIONE A PArOLE R. Rossi, L. Lanzi Con parole ornate Cappelli Editore 2010 1 Essere giovani in Grecia Breve excursus sulla παιδεία del mondo antico Nelle diverse poleis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Ιταλία καταλαμβάνει έκταση 301.245 Km 2 με πληθυσμό 57.46 εκατομμύρια κατοίκων. Η Ιταλία επηρέασε έντονα την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015 Draft Agenda of the Seminar on the results of the" Assessment of management scenarios for the preparation of long-term plans in the Mediterranean" 10 November 2015 English (click here) Français (cliquez

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πίνακας Μελετών 1. Μ. Κολυβά, «Θεόδωρος Παλαιολόγος, αρχηγός μισθοφόρων "στρατιωτών" και

Διαβάστε περισσότερα

Sequenza C - Italiano-->Greco-->Inglese TESTO ORIGINALE L isola volante di G. Pontiggia pp.66-73

Sequenza C - Italiano-->Greco-->Inglese TESTO ORIGINALE L isola volante di G. Pontiggia pp.66-73 TESTO ORIGINALE L isola volante di G. Pontiggia pp.66-73 L associazione di tempo libero e libro esclude necessariamente quella tra tempo professionale e libro. Alludo alla lettura editoriale, che definirei

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 31 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεµ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδηµοσιεύση κειµένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται µόνο µε την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo Scuola di Dottorato in Humanae Litterae Dipartimento di Scienze dell antichità Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo PLATONE E PLUTARCO: INTRECCI TEMATICI TRA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 15 Eυχαριστίες... 17 Αντί εισαγωγής... 19 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ... 23 Οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές... 28 Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...31

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΝΑΙ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα»

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, Αίγλη Ζαππείου

Διαβάστε περισσότερα

Γκρίκο: Ποια είναι η Γκρίκο;

Γκρίκο: Ποια είναι η Γκρίκο; Μάρτιος 2013/Μαrzo 2013/March 2013 Γκρίκο: Ποια είναι η Γκρίκο; Η Γκρίκο είναι μία μειονοτική γλώσσα που μιλιέται μέχρι σήμερα σε μία από τις δύο ελληνικές γλωσσικές νησίδες της Νότιας Ιταλίας, στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki

Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki 1 Η συσχέτιση ελεύθερου χρόνου και βιβλίου αποκλείει αναγκαστικά αυτή μεταξύ του χρόνου και του βιβλίου. Αναφέρομαι στην ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Oδηγός Σπoυδών 2013 2014 Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλoλoγίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Αναστασία Χριστοδούλου Εύη

Διαβάστε περισσότερα

Immagine di copertina: mosaico raffigurante Gregorio Nazianzeno. Chiesa di S. Maria dell Ammiraglio, Palermo.

Immagine di copertina: mosaico raffigurante Gregorio Nazianzeno. Chiesa di S. Maria dell Ammiraglio, Palermo. ISBN: 978-94-9179-105-5 Immagine di copertina: mosaico raffigurante Gregorio Nazianzeno. Chiesa di S. Maria dell Ammiraglio, Palermo. UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA» UNIVERSITEIT GENT DOTTORATO DI RICERCA

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012 Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012 Τα προγράμματα των τμημάτων και τα Πτυχία που χορηγεί το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης είναι εγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο του Udine

Διαβάστε περισσότερα

Bollettino ITALO-ELLENICO

Bollettino ITALO-ELLENICO Numero 7, Anno 2-2010 Αριθµός 7, Έτος 2-2010 Bollettino ITALO-ELLENICO In calo del 10,1% gli scambi commerciali nei primi nove mesi del 2010 I dati forniti dall Autorità Ellenica di Statistica, relativi

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ελένη Φτιάκα, Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλία, Μοδεστίνα Μοδέστου Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

11.20 11.40 Δράσεις ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας. Σχεδιάζοντας με προοπτική Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

11.20 11.40 Δράσεις ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας. Σχεδιάζοντας με προοπτική Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΜΕΡΟΣ, 10:00 13:00 Θεματική Ενότητα: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου GrItCUZINE και προοπτικές συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία τη νέα προγραμματική περίοδο 10.00 10.20 Προσέλευση Εγγραφές 10.20

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Il Griko e una lingua minoritaria ancora

Il Griko e una lingua minoritaria ancora www.e-griko.eu Griko: Di che cosa si tratta? Il Griko e una lingua minoritaria ancora oggi parlata in una delle due isole linguistiche di origine greca dell Italia Meridionale, la Grecìa Salentina, nella

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO

STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO Histos 5 (2011) 107 16 STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO 1 È divenuta oramai una prassi consolidata quella d identificare ed etichettare la storia del Mediterraneo orientale

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι) Γεράσιμος Δ. Παγκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής «Ιταλικής Ιστορίας και Πολιτισμού» Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιου Αθηνών Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 8 ος όροφος, γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

FONDAZIONE ELLENICA di CULTURA ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

FONDAZIONE ELLENICA di CULTURA ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ FONDAZIONE ELLENICA di CULTURA ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ BIBLIOGRAFIA DELLE TRADUZIONI DELLA POESIA DI GHIANNIS RITSOS IN ITALIANO 1967 1.Ritsos, Ghiannis.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις (δωρεάν διάθεση εκδόσεων σε τρίτους πωλήσεις μπαζάρ). 1 ο ΘΕΜΑ. Επικύρωση πρακτικού 104/18-11-2011. 2 ο ΘΕΜΑ

Εκδόσεις (δωρεάν διάθεση εκδόσεων σε τρίτους πωλήσεις μπαζάρ). 1 ο ΘΕΜΑ. Επικύρωση πρακτικού 104/18-11-2011. 2 ο ΘΕΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΑΡ. 105/13.1.2012) Συνεδρίασης του ιοικητικού Συμβουλίου (.Σ.) του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Η συνεδρίαση έγινε την 13η Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

79 η.ε.θ. 2014 (06-14/09)

79 η.ε.θ. 2014 (06-14/09) 79 η.ε.θ. 2014 (06-14/09) Η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το σηµαντικότατο ραντεβού που ανανεώνεται κάθε χρόνο, έφθασε στη 79 η χρονιά της, γράφοντας µε αυτόν τον τρόπο την ιστορία του Εκθεσιακού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο είναι Δημόσιος Ιταλικός Φορέας που επιδίωξή του είναι η διάδοση της Ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας στο εξωτερικό. Πρωτοπορεί στην εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

www.e-griko.eu Griko: Di che cosa si tratta? I gruppi - obiettivo Le nostre azioni ll nostro programma/materiale didattico

www.e-griko.eu Griko: Di che cosa si tratta? I gruppi - obiettivo Le nostre azioni ll nostro programma/materiale didattico www.e-griko.eu Griko: Di che cosa si tratta? I l Griko e una lingua minoritaria ancora oggi parlata in una delle due isole linguistiche di origine greca dell Italia Meridionale, la Grecìa Salentina, nella

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

Bollettino Italo-ellenico

Bollettino Italo-ellenico Maggio 2013 anno 4 Μαϊος 2013 Έτος 4 Bollettino Italo-ellenico Η Ιταλική βιοµηχανία συνεχίζει να έχει προβλήµατα L industria italiana soffre ancora Παρά τη µικρή ανάκαµψη της Ιταλικής αγοράς που καταγράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Μέγαρο Καποδίστρια 49100 Κέρκυρα Πληροφορίες: Ιωάννα Αθανασοπούλου Τηλ.: 2661087221-3 Φαξ: 2661022293 E-mail: agianna@ionio.gr Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 34 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4075 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 409

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4075 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 409 Ν. 25(lll)/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4075 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 409 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica

Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica CLAUDIA GIUFFRIDA Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica A cavallo tra il II e il III secolo d.c., Sesto Empirico, 1 nel suo Adversus Mathematicos, discuteva la tesi dello stoico

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα