ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου"

Transcript

1 ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου

2 Τι Ειναι ΔΥΣΠΝΟΙΑ?! Σε υγιή άτοµα η αναπνοή είναι υποσυνείδητη / µηχανική λειτουργία που δεν γίνεται αντιληπτή! Ως δύσπνοια ορίζεται η υποκειµενική αίσθηση δυσφορίας ή έλλειψης αέρα κατά την αναπνοή απαντάται σε ποσοστό > 25% των ασθενών µε Ca πνεύµονα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιδείνωσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς

3 Ταξινοµηση Δυσπνοιασ! Χρόνια δύσπνοια (συχνά ασθενείς µε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια / LTOT)! Οξεία δύσπνοια (ασθενείς χωρίς προϋπάρχοντα συµπτώµατα)! Οξεία δύσπνοια επί χρόνιας (ασθενείς µε αιφνίδια επιδείνωση προϋπάρχουσας συµπτωµατολογίας)

4 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ! Ταχύπνοια >20 αναπνοές /min! Ταχυκαρδία! Χρήση επικουρικών αναπνευστικών µυών! Υποξυγοναιµία! Κυάνωση! Παθολογικά ακροαστικά ευρήµατα (π.χ. ελάττωση ΑΨ ή σιγή, συριγµός, τρίζοντες κλπ)! Παθολογικά επικρουστικά ευρήµατα

5 ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ! Πλευριτική συλλογή! Στένωση/απόφραξη τραχείας ή/και κύριων βρόγχων! ΣΑΚΦ! Λοίµωξη αναπνευστικού (συχνά σε έδαφος ουδετεροπενίας)! Περικαρδιακή συλλογή / επιπωµατισµός! Λεµφαγγειακή διασπορά! Πνευµονική εµβολή! Αιµόπτυση / κυψελιδική αιµορραγία! Πνευµοθώρακας

6 ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ! Αλλεργική αντίδραση (πιθανή επιπλοκή ΧΜΘ)! Καρδιακή κάµψη! Έµφραγµα µυοκαρδίου / στηθάγχη! Αρρυθµίες! Αναιµία (οξεία Hct)! Ασκιτική συλλογή! Παρόξυνση ΧΑΠ / άσθµατος! ARDS! Υπέρπνοια ψυχογενούς αιτιολογίας

7 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑ Εισπνευστικός συριγµός Απόχρεµψη Θωρακαλγία Πλευροδυνία Αιµόπτυση Πλευριτική συλλογή, πνευµονική εµβολή, πνευµονία Πνευµονική εµβολή, ΟΕΜ, επιπωµατισµός Πνευµονική εµβολή, διήθηση µεγάλων αγγείων Όγκος τραχείας, ξένο σώµα Λοίµωξη, παρόξυνση ΧΑΠ

8 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ Καρκινο του Πνευµονα Κλινική προσέγγιση (επισκόπηση, ιστορικό έναρξης συµπτωµάτων, ζωτικά σηµεία, ακρόαση, επίκρουση) Παρακλινικές εξετάσεις (ABGs, ΗΚΓ, αιµατολογικός έλεγχος, σπιροµέτρηση) Απεικονιστικός έλεγχος (α/α θώρακος, CT θώρακος, ECHO καρδιάς, scan αερισµού/αιµάτωσης) Βρογχοσκόπηση

9 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Γενικα Μετρα! Οξυγονοθεραπεία: (όταν PO2 < 60mmHg ή SPO2 < 88%)! Ρινική κάνουλα! Απλή µάσκα ενηλίκων! Μάσκα Venturi! Μάσκα µη επανεισπνοής! Μη επεµβατικός µηχανικός αερισµός! Κυρίως σε ασθενείς µε παρόξυνση ΧΑΠ! Διασωλήνωση / εφαρµογή επεµβατικού µηχανικού αερισµού! Σε επιλεγµένα περιστατικά

10 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Γενικα Μετρα! Φαρµακευτική αγωγή! Βρογχοδιασταλτικά! Κορτικοειδή! Αντιβίωση! Οπιοειδή (ασθενείς τελικού σταδίου)! ΗΧΜΒ

11 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Πλευριτική συλλογή! >15% των ασθενών µε πρωτοδιαγνωσθέν Ca πνεύµονα! συχνά ταχύτατη αναπαραγωγή ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΑ ( ΑΨ, αµβλύτητα επικρουστικά)! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ (α/α, CT θώρακος) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ εκκενωτική παρακέντηση! ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ τοποθέτηση θωρακοσωλήνα! ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑ (σε ταχεία αναπαραγωγή, προϋποθέτει τοποθέτηση θωρακοσωλήνα)

12 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Στένωση / απόφραξη τραχείας κύριων βρόγχων! ενδοβρογχική µάζα! πίεση εκ των έξω από λεµφαδενικό block ή tumor! ιξώδεις εκκρίσεις ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΑ ( ΑΨ, αµβλύτητα επικρουστικά)! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ (α/α, CT θώρακος)! ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (laser, APC, ηλεκτροκαυτηρίαση, stent, διάνοιξη µε λαβίδα κλπ)! Α/Θ ± ΧΜΘ

13 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Σύνδροµο άνω κοίλης φλέβας (ΣΑΚΦ)! λεµφαδενικό block ή tumor που στραγγαλίζει την ΑΚΦ ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΑ (οίδηµα προσώπου, τραχήλου, άνω άκρων, επίφλεβο εικόνα κεφαλής µέδουσας)! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ (CT θώρακος) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! Τοποθέτηση stent ΑΚΦ! Επείγουσα Α/Θ ± ΧΜΘ! Αποιδηµατική αγωγή (κορτικοειδή)

14 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Λοίµωξη αναπνευστικού - πνευµονία! Συνήθως λόγω ανοσοκαταστολής από ΧΜΘ! Ιδιαίτερη προσοχή όταν συνυπάρχει ουδετεροπενία! Συχνά ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΑ (εµπύρετο, βήχας, πυώδης απόχρεµψη, πλευροδυνία, ακροαστικώς τρίζοντες / βρογχική αναπνοή)! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ( ή WBC, ΤΚΕ CRP)! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ (α/α, CT θώρακος συγκριτικός έλεγχος) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ! ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ! ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΥΚΩΝ (σε ουδετεροπενία)

15 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Περικαρδιακή συλλογή / επιπωµατισµός! Συχνά προϋπάρχουσα περικαρδιακή συλλογή! Ενδοπερικαρδιακές εµφυτεύσεις! ΧΡΗΖΕΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΑ (ταχυκαρδία, πόνος, παράδοξος σφυγµός, ΑΠ, διάταση σφαγίτιδων)! ΗΚΓ (χαµηλά δυναµικά )! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ( ECHO καρδιάς, α/α θώρακος, CT θώρακος ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! Περικαρδιοκέντηση ± ενδοπερικαρδιακή έγχυση ΧΜΘ σκευασµάτων (Cis platin)! Χειρουργική περικαρδιεκτοµή / περικαρδιακό παράθυρο! Χορήγηση κορτικοειδών

16 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Πνευµονική εµβολή! Συχνά συνύπαρξη κι άλλων προδιαθεσικών παραγόντων ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΑ (ταχυκαρδία, υποξυγοναιµία, υποκαπνία, θωρακικό άλγος, ΕΒΦΘ κάτω άκρων)! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ (CT angio θώρακος, scan αερισµού - αιµάτωσης) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! ΗΧΜΒ θεραπευτική δόση! Συνήθως όχι sintrom

17 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Αιµόπτυση / ενδοκυψελιδική αιµορραγία! Συχνά λόγω διήθησης κεντρικών αγγείων ή/και θροµβοπενίας! Η µαζική αιµόπτυση (>600ml) αποτελεί άµεσο κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΗ µε επισκόπηση (προσοχή στη δ/δ από αιµορραγία ανώτερου πεπτικού) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ :Αντιβηχικά, transamin, αντιβίωση, εισπνεόµενη αδρεναλίνη, ψυχρά επιθέµατα, κλινοστατισµός! ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ: βρογχοσκόπηση (τοπική έγχυση αγγειοσυσπαστικών, laser, APC, κλπ) εµβολισµός βρογχικών αρτηριών αιµοστατική Α/Θ

18 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Πνευµοθώρακας! ενδεχοµένως ιατρογενής λόγω θεραπευτικών χειρισµών ή αυτόµατος σε συνυπάρχουσα ΧΑΠ (εµφυσηµατικές κύστεις)! συχνότερη επιπλοκή το υποδόριο εµφύσηµα ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΑ ( ΑΨ, υπερσαφής πνευµονικός ήχος επικρουστικά)! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ (α/α θώρακος) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΩΛΗΝΑ

19 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Αλλεργική αντίδραση σε ΧΜΘ! Συνήθως άµεσα κατά την έγχυση του χηµειοθεραπευτικού! Σπανιότερα όψιµα ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΗ (κυάνωση, βρογχόσπασµος, εξάνθηµα, εφίδρωση, ταχυκαρδία, υπόταση) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ (άµεση διακοπή έγχυσης χηµειοθεραπευτικού, κορτικοειδή, αντισταµινικά, βρογχοδιασταλτικά)! SOS!!! Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝ 1 Η ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΜΘ

20 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Ασκιτική συλλογή! Ενδοπεριτοναϊκές εµφυτεύσεις ή σοβαρή υπολευκωµατιναιµία ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΚΛΙΝΙΚΑ (ψηλάφηση επίκρουση κοιλίας)! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ (U/S ή CT κοιλίας) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΣΚΙΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ! ΧΜΘ

21 Αντιµετωπιση Οξειασ Δυσπνοιασ στον Καρκινο του Πνευµονα Ειδικη-Αιτιολογικη Αντιµετωπιση Λεµφαγγειακή διασπορά! Βαρειά κλινική εικόνα - κακή πρόγνωση! Ασθενείς τελικού σταδίου ΔΙΑΓΝΩΣΗ! ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ( α/α, CT θώρακος ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! Κορτικοειδή, ΧΜΘ διάσωσης, µορφίνη ΙV

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ! Η οξεία δύσπνοια στον ασθενή µε καρκίνο του πνεύµονα αποτελεί επείγουσα νοσολογική οντότητα δυνητικά απειλητική για τη ζωή του.! Απαιτεί εγρήγορση από τον κλινικό ιατρό για την έγκαιρη διάγνωση του γενεσιουργού αιτίου και την άµεση εφαρµογή θεραπευτικών χειρισµών για την αντιµετώπισή του.! Ο καρκινοπαθής αξίζει την ίδια αντιµετώπιση µε όλους τους υπόλοιπους ασθενείς. Δεν πρέπει να προδικάζουµε την αρνητική έκβαση σε κάθε επιπλοκή της νόσου του, καθώς πολλές από αυτές µπορεί να είναι αναστρέψιµες.! Σε ασθενείς τελικού σταδίου οφείλουµε να συµβάλουµε, όσο είναι δυνατόν, στην ανακούφιση των συµπτωµάτων για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

23

24

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ http://www.npiatrikis.gr 1. Η πιο συχνή εξωπνευµονική αιτία κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής είναι το καρκίνωµα: α. Του νεφρού β. Του παχέος εντέρου γ. Του µαστού

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.)

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 01/31 : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 02/31 Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια: Ορισµός Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ελάττωση των εκπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα Χ Α Π GOLD Πνευμονολογικό Τμήμα Νοσογόνος κατάσταση που χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής αέρα που δεν είναι πλήρως αναστρέψιμος. Οπεριορισμός της ροής αέρα είναι προοδευτικός και σχετίζεται με παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Οι επείγουσες επιπλοκές του καρκίνου στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι πολλές και μπορεί να σχετίζονται, είτε με την υποκείμενη κακοήθη νόσο, είτε με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ; ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΞΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι "στρατηγικά" τοποθετημένα στην είσοδο των αεροφόρων οδών στο σημείο εκείνο απ' όπου εισέρχονται στον οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα

Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα Αγαπίου Κ. Μαρία 1, Γεωργιάδη Θ. Ελπίδα 2 1. Νοσηλεύτρια T.E. ΜSc(c), Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2. Νοσηλεύτρια T.E. ΜSc, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Αξιολόγηση της παρόξυνσης άσθματος Αθανάσιος Κωνσταντινίδης Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος

Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος 1 Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 6 http://www.bronchoscopy.org/education 2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ VI Καλωσήρθατε στην Ενότητα VI του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Οξεία Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία θεωρείται το κλινικό σύνδρομο ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού που στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από: Πρόδρομα συμπτώματα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Παρουσίαση Περιστατικού Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Ισαάκ Χούρης 1, Μαρία Στουγιάννη 1, Αντώνιος Σαμαράς 2, Μαρία Γεωργίου 1, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι /ΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρειά Ασθματική Κρίση

Βαρειά Ασθματική Κρίση 148 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Βαρειά Ασθματική Κρίση ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ως άσθμα ορίζεται η χρόνια φλεγμονώδης νόσος των βρόγχων, η οποία χαρακτηρίζεται από υπεραντιδραστικότητά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING)

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING) ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 1, MD, Αλέξης Παπαδόπουλος 1, MD, MSc, Κωνσταντίνος Κωστίκας

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία Παρόξυνση ΧΑΠ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ

Οξεία Παρόξυνση ΧΑΠ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εξακολουθεί να ελκύει το αμέριστο ενδιαφέρον των πνευμονολόγων, μιας και παραμένει τεράστιο πρόβλημα υγείας ανά τον κόσμο. Η επίπτωση και η θνησιμότητα της εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3 Επίπεδο 1: Γνώση ικανή για σωστή διαλογή του περιστατικού (Ε.1) Eπίπεδο 2: Γνώση ικανή για αντιµετώπιση υπό επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ 122 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το τραύμα αποτελεί μια νόσο που αν και μπορεί να προληφθεί η εκδήλωσή της, έχει καταστεί μια από τις πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Δρ Αντώνης Παπαγιάννης MD, MRCP(UK), DipPallMed, FCCP Πνευμονολόγος Περιεχόμενο Σύντομη ανασκόπηση της νόσου μέσα από τις τελευταίες διεθνείς οδηγίες GOLD 2011 Να θυμάστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα