Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 8: Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΕΠΑΝ-ΜΕΤΡΟ 4.5: «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας» ΡΑΣΗ 4.5.1: «Νέες Μορφές Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εργασίας και της Κατάρτισης»

2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

3 ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Ν Ο 8 Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 3 -

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...6 Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Εργαλεία εσωτερικής ροής γνώσης Εργαλεία σύλληψης άρρητης γνώσης Εργαλεία Τεχνητής Νοηµοσύνης Ενοποίηση των συστατικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΝΩΣΗΣ Κλίµακα γνώσης επιχειρηµατικών διεργασιών Οµάδα διεκπεραίωσης του ελέγχου Σχεδίαση και διεξαγωγή του ελέγχου κεφαλαίου γνώσης...17 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ..Γ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Επιλογή του κατάλληλου δυναµικού ηµιουργία πλάνου Τοποθέτηση του υπεύθυνου του συστήµατος διαχείρισης γνώσης Κίνδυνοι που αφορούν την οµάδα σχεδίασης ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ Βασικά σηµεία της πλατφόρµας συνεργασίας Επισκόπηση intranets και εµπορικών εργαλείων Απαιτούµενα τεχνολογικά στοιχεία Εξασφάλιση του συστήµατος από µελλοντικές αλλαγές Επιλογή επιπέδου λεπτοµέρειας που θα διατηρείται Επιλογή των µετα-πληροφοριών που θα διατηρούνται στα αντικείµενα γνώσης ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TOY ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΟΥ Σ..Γ (BLUEPRINT) Αρχιτεκτονική συστήµατος διαχείρισης γνώσης Επίπεδο διασύνδεσης χρήστη Επίπεδο πρόσβασης και πιστοποίησης Επίπεδο ευφυΐας στη συνεργασία Επίπεδο εφαρµογών Επίπεδο διακοµιδής Επίπεδο ενδιάµεσου λογισµικού (middleware) και ενσωµάτωσης παλαιών συστηµάτων Αποθήκες δεδοµένων (repositories)...52 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Σ..Γ Πιλοτικά έργα Μοντέλα ανάπτυξης Το µοντέλο RDI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

5 7.1 Οι ρόλοι του υπεύθυνου γνώσης Ο ρόλος του υπεύθυνου ως σύνδεσµος στην επιχείρηση Μηχανισµοί ανταµοιβής...64 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η : ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Λάθη στην επιλογή παραγόντων µέτρησης Μέθοδοι µετρήσεων...68 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...73 ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ Σχήµα 1: Ανάλυση Nonaka & Takeuchi [14] και παραδείγµατα εργαλείων...9 Σχήµα 2: Η ενσωµάτωση των στοιχείων µε έναν knowledge server...15 Σχήµα 3 : ιάγραµµα που θα ακολουθηθεί από την οµάδα ελέγχου γνώσης...19 Σχήµα 4: Η δοµή της οµάδας που θα αναλάβει τη σχεδίαση του συστήµατος Σχήµα 5: Ακολουθία ενεργειών...23 Σχήµα 6: Η εικόνα του δικτύου της επιχείρησης...30 Σχήµα 7: Τα επτά επίπεδα της αρχιτεκτονικής του συστήµατος διαχείρισης γνώσης.35 Σχήµα 8: Μεταφορά άτυπης (άρρητης) γνώσης Σχήµα 9: Τοποθέτηση κάποιων στοιχείων ασφάλειας...43 Σχήµα 10: Η λειτουργία των πρακτόρων...47 Σχήµα 11: Η διαλειτουργικότητα του DMA σε διαφορετικές αποθήκες...50 Σχήµα 12: Επέκταση του DMA και υποστήριξη desktop εφαρµογών µέσω Web...51 Σχήµα 13: Λογική ενοποίηση των αποθηκών...53 Σχήµα 14: Το µοντέλο καταρράκτη...57 Σχήµα 15: Το σπειροειδές µοντέλο...58 Σχήµα 16 : Το διάγραµµα απόδοσης κέρδους στο χρόνο µε τη µεθοδολογία RDI...59 Σχήµα 17: Τα βήµατα στη µέτρηση επιδόσεων...70 Σχήµα 18: Ο πίνακας που συναντούµε στη µέθοδο QFD...71 Πίνακας 1: Κλίµακες γνώσης...16 Πίνακας 2: Χρήστες ενός Σ..Γ...21 Πίνακας 3: Παράδειγµα επιπέδου λεπτοµέρειας Αντικειµένου Γνώσης

7 Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασική αντίληψη στην διαχείριση γνώσης αποτελεί το γεγονός ότι η αξία µιας επιχείρησης δεν εντοπίζεται στα κτίρια, στο µετοχικό κεφάλαιο και στα προϊόντα της, άλλα στο προσωπικό, στις ικανότητες και στην εµπειρία του. Μετά από χρόνια δοκιµών, δηµιουργίας νέων προϊόντων και χρήσης της νεότερης τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν ότι η κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι η γνώση τους. Ένας λειτουργικός ορισµός που εισήχθη από τους Thomas Davenport και Laurence Prusak [7]για την γνώση είναι ο εξής : «...Γνώση είναι ένα ρευστό µίγµα σχηµατισµένης εµπειρίας, αξιών, συναφών πληροφοριών, επίγνωσης ειδικών και διαίσθησης που παρέχει ένα περιβάλλον και πλαίσιο στην αξιολόγηση και ενσωµάτωση νέων εµπειριών και πληροφοριών. Προέρχεται και εφαρµόζεται στους εγκεφάλους όσων είναι γνώστες...» Ο ορισµός διαχείρισης γνώσης µπορεί να επεκταθεί «στη διαχείριση της οργανωσιακής γνώσης για τη δηµιουργία της επιχειρησιακής αξίας και την παραγωγή ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος». Στη συνέχεια αναφερόµαστε στη διαχείριση οργανωσιακής γνώσης. Η έννοια της διαχείρισης γνώσης υφίσταται αρκετό καιρό. Με τα πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγµατα της πληροφορικής καθίσταται πλέον δυνατή και η εφαρµογή της. Εποµένως, τώρα πια δεν είναι θέµα της τεχνολογίας, άλλα θέµα διαδικασιών µέσα στον οργανισµό. Έχοντας εξαντλήσει όλες τις άλλες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, οι επιχειρήσεις εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη γνώση και την επιτυχηµένη διαχείριση της. Η διαχείριση γνώσης σήµερα φαίνεται να είναι η µόνη πηγή πλεονεκτήµατος. Πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για µια φιλοσοφία που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα Σύστηµα ιαχείρισης Γνώσης - Σ..Γ (Knowledge Management System -K.M.S) πρέπει να υπάρχουν οι εξής στόχοι [12]: - 7 -

8 Εκµετάλλευση ιανοητικού Κεφαλαίου: Οι καινοτοµίες και οι νέες ιδέες πρέπει να µεταδίδονται άµεσα, για την αξιοποίηση του έµψυχου δυναµικού. Συνεργασία Αλληλοϋποστήριξη Συζήτηση: Η επιτυχία ενός τέτοιου συστήµατος, έγκειται στην επιτυχία που θα έχει η συνεργασία. Αν δεν υποστηρίζονται οι βασικές έννοιες της διαχείρισης γνώσης, όπως είναι η συνεργασία, ο διαµοιρασµός γνώσης, η µάθηση από τη γνώση και η εξέλιξή της, τότε το σύστηµα δεν έχει να προσφέρει κάτι νέο και εποµένως δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υποστηρίζεται ο διάλογος, χωρίς περιορισµούς. Στο επίκεντρο ο χρήστης: Το σύστηµα πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στον τρόπο εργασίας του χρήστη όχι το αντίστροφο. Ένα Σ..Γ πρέπει να υποστηρίζει την αλληλεπίδραση µε το χρήστη και την εύκολη πλοήγηση στις πηγές πληροφορίας. Επίσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα παραµετροποίησης από το χρήστη. Όλα τα παραπάνω συµβάλλουν στην τελική ευχρηστία. Ανεξαρτησία από την πλατφόρµα: Κάποιες από τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται δεν είναι απολύτως καινούριες, αλλά προϋπάρχουν σε έναν οργανισµό, εκτελώντας κάποιες από τις λειτουργίες ενός Σ..Γ. Η καινοτοµία έγκειται στη χρήση του Internet για τη συνένωσή τους. Η διαχείριση γνώσης λαµβάνει υπόψη την υπάρχουσα γνώση και πληροφορία, που µπορεί να βρίσκεται σε παλαιότερες πλατφόρµες. Εποµένως υπάρχει µεγάλη πιθανότητα τα υπάρχοντα συστήµατα ενός οργανισµού να στηρίζονται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα γεγονός που σηµατοδοτεί την ανάγκη το Σ..Γ να είναι ανεξάρτητο από την πλατφόρµα. Το παρόν εγχειρίδιο, επιχειρεί να καλύψει µέρος του κενού που δηµιουργείται µε τη µετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Αποτελείται από την περιγραφή µιας σειράς οκτώ βηµάτων

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Σκοπός κεφαλαίου: Κατανόηση των συστατικών που απαρτίζουν το σύστηµα διαχείρισης γνώσης Ανάλυση και ενσωµάτωση εργαλείων και υποδοµών (π.χ. Intranets & GroupWare) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν Σχηµατική παρουσίαση των εξυπηρετητών γνώσης (knowledge servers) που θα κάνουν δυνατή την ενσωµάτωση των συστατικών στην επιχείρηση Το κεφάλαιο αυτό βοηθάει τους ενδιαφερόµενους να κατανοήσουν ποια εργαλεία απαρτίζουν ένα Σ..Γ και εποµένως, να εντοπίσουν την υπάρχουσα υποδοµή που θα χρησιµοποιηθεί στο µέλλον µέσα στο σκελετό ενός τέτοιου συστήµατος. Πρέπει να τονιστεί, ότι δεν υπάρχει το «απόλυτο εργαλείο» διαχείρισης γνώσης [6]. Το καλύτερο εργαλείο είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην επιχείρηση για την οποία σχεδιάσθηκε. Το µέγεθος και το εύρος του µεταβάλλονται από περίπτωση σε περίπτωση, ανάλογα µε την κλίµακα της επιχείρησης και τις απαιτήσεις της. Παραδείγµατα εργαλείων φαίνονται στο σχήµα 1. Εσωτερίκευση: Ιστορικά συζητήσεων Νευρωνικά ίκτυα Συνδιασµός: Intranets Forums GroupWare Λίστες συζητήσεων Ρητή Άρρητη Κοινωνικοποίηση: Προσωπικές συζητήσεις Τηλεδιάσκεψη Εξωτερίκευση: Εργαλεία σύλληψης γνώσης Whiteboards Σηµειώσεις Σχήµα 1: Ανάλυση Nonaka & Takeuchi [14] και παραδείγµατα εργαλείων

10 Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι η απόρριψη της υπάρχουσας υποδοµής και η αντικατάσταση της από ένα εντελώς νέο σύστηµα δεν αποτελεί ρεαλιστική αντιµετώπιση της κατάστασης [8]. Κάτι τέτοιο έχει υπερβολικό κόστος και απαγορευτικό χρόνο ενσωµάτωσης. Εργαλεία εσωτερικής ροής γνώσης Intranets 1 & Extranets 2 Όπως έχει αναφερθεί, µια βασική ανάγκη που έχει να καλύψει ένα σύστηµα διαχείρισης γνώσης είναι η µεταφορά γνώσης (ρητής και άρρητης) µέσα σε έναν οργανισµό. Εποµένως, είναι ζωτική η εύρεση µιας δοµής, πάνω στην οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτό. Μια αποτελεσµατική δοµή που µπορεί να υπάρχει ήδη, είναι και τα Intranets. Αντίστοιχα, όταν µιλούµε για µετάδοση γνώσης πέρα από τα όρια ενός µόνο οργανισµού, αναφερόµαστε στα Extranets, που αποτελούν ένα εργαλείο επικοινωνίας σε συνεργαζόµενες εταιρίες και οργανισµούς. Οι δοµές αυτές προσφέρουν διαπλατφορµική επικοινωνία µε τη χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων (HTTP), χαρακτηριστικό πολύ σηµαντικό, όπως έχει προαναφερθεί. Ακόµα, µια άλλη σηµαντική δυνατότητα που µπορεί να δοθεί, είναι η δηµιουργία ηλεκτρονικού ευρετηρίου ειδικών. Όταν απαιτείται κάποια ικανότητα π.χ. για την επίλυση ενός προβλήµατος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης µε µια λέξη κλειδί, στον κατάλογο που περιέχει τους ειδικούς. Εµφανίζονται, άµεσα, στοιχεία για την επικοινωνίας (τηλέφωνο, , κλπ) για τα άτοµα µε τη σχετική ικανότητα, εντός ή έκτος της επιχείρησης καθώς και κάποια επιπλέον στοιχεία για αυτούς (tags). Η µορφή αυτών των κατάλογων είναι απλή (Web). 1 Ένα ιδιωτικό δίκτυο µέσα σε µια επιχείρηση ή οργανισµό, που χρησιµοποιεί λογισµικό παρόµοιο µε αυτό που χρησιµοποιειται στο διαδίκτυο, αλλά στοχεύει µόνο στην εσωτερική χρήση και δεν είναι προσβάσιµο στο ευρύ κοινό. Οι εταιρίες, παραδοσιακά, χρησιµοποιούν τα ενδοδίκτυα (intranets) για να διαχειρίζονται και να κατανέµουν πληροφορίες, κλπ. 2 Extranets θεωρούνται τα δίκτυα που είναι βασισµένα σε intranets, αλλά ενσωµατώνουν και άλλους δικτυακούς τόπους και επιτρέπουν την πρόσβαση εξωτερικών χρηστών µέσω του διαδικτύου. Οι παραπάνω τεχνολογίες είναι συµβατές, λόγω της χρήσης κοινών πρωτοκόλλων

11 Παραδείγµατα υπάρχοντος λογισµικού είναι τα Web publishing εργαλεία, Web servers, ηλεκτρονικοί τηλεφωνικοί κατάλογοι. ιαχείριση Εγγράφων Ένα µεγάλο τµήµα της οργανωσιακής γνώσης είναι πιθανόν να βρίσκεται σε έγγραφη µορφή. Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις: 1) η σάρωση και η ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων για ευκολία ανάκτησης τους στο µέλλον και 2) η αποφυγή αυτού του κόστους, σαρώνοντας µόνο ένα απολύτως απαραίτητο τµήµα και η κατηγοριοποίηση των υπόλοιπων. Η διαχείριση εγγράφων επίσης παρέχει και µηχανισµό για τον χαρακτηρισµό της τρέχουσας έκδοσης ενός εγγράφου. Έτσι σε περιπτώσεις που ένα αρχείο το χρησιµοποιούν και το τροποποιούν πολλά άτοµα διασφαλίζεται ότι όλοι µοιράζονται την ίδια ανανεωµένη έκδοση του αρχείου. Τέλος, σηµαντική είναι και η δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης κατηγοριοποίησης των εγγράφων σε βάσεις δεδοµένων. Παραδείγµατα τέτοιων εµπορικών εργαλείων είναι: PC Docs [3], FileNet[I1], Documentum [2]. Εργαλεία ιαχείρισης Έργων (Project Management Tools) Γενικά, τα εργαλεία διαχείρισης έργων δεν είναι εργαλεία διαχείρισης γνώσης, άλλα περισσότερο οργάνωσης πληροφοριών, δηµιουργίας αναφορών και αποφυγής συγκρούσεων στις διάφορες ενέργειες. Στόχο έχουν την δηµιουργία ενός χρονοδιαγράµµατος, και την υποστήριξη αποφάσεων σχετικών µε την κατανοµή των πόρων. Θα µας απασχολήσουν τα εργαλεία που µπορούν να ενσωµατωθούν σε Web περιβάλλον. Πολυµέσα Τα πολυµέσα-στην περίπτωση αυτή µας ενδιαφέρει κυρίως οπτικό και ακουστικό υλικό-αποτελούν ουσιαστικά καταγεγραµµένη άρρητη γνώση, που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο (έως αδύνατο) να διαβιβαστεί, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας έκφρασης σε κανονικό λόγο, µε ρητό τρόπο

12 Εργαλεία σύλληψης άρρητης γνώσης Περιβάλλοντα Συνεργασίας - GroupWare Η συνεργασία είναι από τους βασικότερους µηχανισµούς για τη δηµιουργία και το διαµοιρασµό γνώσης. Είναι απαραίτητο το σύστηµα να υποστηρίζει ένα τέτοιο περιβάλλον. Το βασικό είδος λογισµικού που το υποστηρίζει αυτό είναι το GroupWare [Ι8]. Εκτός, όµως, από αυτή τη λειτουργικότητα, το είδος αυτό των εργαλείων προσφέρουν εύκολη ανταλλαγή εγγράφων και αποστολή αλληλογραφίας. Παραδείγµατα αυτού του λογισµικού είναι το NetMeeting [I4], το Lotus Notes [I5], Netscape Collabra [I6],κλπ. Εργαλεία Σύλληψης Ένας από τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή είναι το σύστηµα να «αγκαλιάζει» τον τρόπο εργασίας του χρήστη και όχι να αναγκάζεται ο χρήστης να αναπροσαρµόσει τον τρόπο εργασίας του στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης. Μια συνήθης τακτική για τη διατήρηση γνώσης, σε προσωπικό επίπεδο είναι η διατήρηση σηµειώσεων. Κάτι τέτοιο συνέβαινε µε τη χρήση απλών µέσων, όπως είναι το στυλό και το χαρτί. Επίσης, είναι ευρεία η χρήση του πίνακα, από τον οµιλητή, για τη σχεδίαση και εποπτική παρουσίαση των επιχειρηµάτων. Πλέον, είναι γεγονός η ευκολία διατήρησης των αντίστοιχων σηµειώσεων και σχεδίασης στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές µορφές. Είναι προφανή τα πλεονεκτήµατα της εύκολης αποθήκευσης στον προσωπικό υπολογιστή, της αποστολής και ανταλλαγής τέτοιων σηµειώσεων, έχοντας πάντα υπόψη, ότι ο χρήστης διατηρεί τον παλαιό τρόπο εργασίας. Ένα απλό παράδειγµα αυτής της πρακτικής είναι και το Microsoft NetMeeting [I4], το οποίο επιτρέπει τη χρήση whiteboard σε πραγµατικό χρόνο, ακόµα και σε γεωγραφικά αποµακρυσµένα τµήµατα ενός οργανισµού. Τηλεδιάσκεψη & Συζήτηση Ένα κρίσιµο µέσο για τη µετάδοση άρρητης γνώσης, όπως είδαµε, είναι σίγουρα η συζήτηση, που κατά κανόνα απουσιάζει από την αρχιτεκτονική των υπαρχόντων

13 πληροφοριακών συστηµάτων, παραδόξως. Οι νέες προσεγγίσεις, επικροτούν τον αδόµητο και άτυπο διάλογο. Είναι σηµαντικό να µπορούν να χρησιµοποιηθούν οπτικοακουστικά επικοινωνιακά επιτεύγµατα, πέρα από το τηλέφωνο και το fax σε σύνθετες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα η αποστολή και εξήγηση ενός διαγράµµατος. Τα δίκτυα µεγάλου εύρους ζώνης επιτρέπουν έκτος των άλλων και : Άτυπη συζήτηση: Η σπουδαιότητα της συζήτησης σε φυσικό επίπεδο (µε ήχο ή /και εικόνα) έγκειται στην γνωριµία και το χτίσιµο εµπιστοσύνης και οµαδικότητας (team building) µεταξύ των εργαζοµένων σε µια εταιρία. Αυτό είναι και ένα από τα προαπαιτούµενα για τον επιτυχή διαµοιρασµό γνώσης και τελικά του συστήµατος διαχείρισης γνώσης. Τηλεδιασκέψεις: Σε γεωγραφικά αποµακρυσµένα τµήµατα εταιριών, µπορεί να γίνει διεξαγωγή συνεδριάσεων, όπου οι συµµετέχοντες βλέπουν τις ίδιες παρουσιάσεις σε πραγµατικό χρόνο. Παραδείγµατα τέτοιου λογισµικού είναι άφθονα και ευρέως χρησιµοποιούµενα, ξεκινώντας από ατοµικό επίπεδο. Τα εργαλεία ICQ[ [I7], MS Messenger [I8] που ακολούθησε την τάση του AOL messenger [I9], Notes discussion databases [I5] αποτελούν την ηλεκτρονική µορφή των γνωστών ως water coolers του οργανισµού. Εργαλεία Τεχνητής Νοηµοσύνης Συστήµατα Λήψης Απόφασης (decision support systems) Εδώ αναφέρονται τα πιθανώς υπάρχοντα συστήµατα λήψης αποφάσεων, τα οποία βοηθούν την ευκολότερη και ορθότερη λήψη αποφάσεων έχοντας σαν βάση περασµένη εµπειρία. Χαρακτηριστικά είναι τα εργαλεία εκµαίευσης γνώσης (data mining), που εξάγουν συµπεράσµατα από βάσεις δεδοµένων [17]. Ευφυείς Πράκτορες και Μηχανές Αναζήτησης. Ένα αρκετά µεγάλο τµήµα της εργασίας των χρηστών του συστήµατος, άφορα σίγουρα την ανάκτηση πληροφορίας και ρητής γνώσης, που καταγράφηκε µε τους

14 τρόπους που είδαµε παραπάνω (έγγραφα, εικόνες, σηµειώσεις, συζητήσεις). Είναι ζωτικής σηµασίας, εποµένως, τα συστήµατα διαχείρισης γνώσης να προσφέρουν αποτελεσµατικές λύσεις στην κατεύθυνση της γρήγορης και ακριβούς ανάκτησης τέτοιων αρχείων. Σε αυτό θα συµβάλλει καταλυτικά η χρήση µετά-πληροφοριών, δηλαδή πληροφοριών που θα χαρακτηρίζουν ένα κοµµάτι πληροφορίας της επιχείρησης (π.χ πληροφορίες για ένα έγγραφο). Η χρήση µετά-πληροφοριών, προσφέρει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης και ευκολότερου εντοπισµού των πόρων, σε συνδυασµό µε ισχυρότερα εργαλεία αναζήτησης και ανάκτησης. Συστατικά αυτών, µπορούν να αποτελέσουν οι ευφυείς πράκτορες, που είναι µια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη του τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης. Οι πράκτορες 3, έχουν την ιδιότητα να ξεκινούν από µια τοποθεσία από όπου ξεκινά η αναζήτηση, µεταπηδούν σε γειτονικούς servers και επανέρχονται στην αρχική τοποθεσία, επιστρέφοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας. Οι µεγάλες µηχανές αναζήτησης στο Internet χρησιµοποιούν αυτήν την τεχνολογία. Είναι πιθανό, η καταγραφή αυτή να γινόταν µέχρι τώρα. Το νέο είναι ότι το Σ..Γ πλέον θα γνωρίζει τη ροή της πληροφορίας, προσφέροντας τη µετά-γνώση στην επιχείρηση, δηλαδή τη δυνατότητα να γνωρίζει κάποιος τι γνωρίζει και τι όχι. Ενοποίηση των συστατικών Όπως είναι κατανοητό, τα συστατικά που περιέχουν τις υπάρχουσες πληροφορίες είναι διεσπαρµένα στα διάφορα τµήµατα µέσα σε µια επιχείρηση και ενδεχοµένως να περιέχονται σε παλαιότερα συστήµατα. Αν προσθέσουµε και το γεγονός της προσθήκης νέων τύπων πληροφορίας, φαίνεται αρχικά δύσκολη η ενοποίηση µε ένα δοµηµένο και αποτελεσµατικό τρόπο. Εδώ, παίρνουν τη θέση τους οι διάφοροι εξυπηρετητές γνώσης [16] (knowledge servers), που έχουν σκοπό την συνένωση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αποθήκες γνώσης της εταιρίας όπως φαίνεται στο σχήµα 2. Ένας εξυπηρετητής γνώσης, αναλαµβάνει τη δηµιουργία ενός προσδιοριστικού δελτίου, που περιέχει µετά-πληροφορίες, όπως ο συγγραφέας, το θέµα, κλπ και δηµιουργεί ένα δείκτη στο κανονικό αρχείο, το οποίο µπορεί αργότερα να ανακτηθεί µε µια µηχανή αναζήτησης. 3 Αυτή η τεχνολογία και η χρησιµότητα της αναλύεται εκτενέστερα στο 5 ο κεφάλαιο

15 Έχοντας αυτές τις πληροφορίες ο διαχειριστής του knowledge server µπορεί να δηµιουργήσει κατηγορίες µε βάση αυτές τις µετά-πληροφορίες, που µπορούν να ανακτηθούν µε έναν Web browser, που περιηγείται στο Intranet. Σχήµα 2: Η ενσωµάτωση των στοιχείων µε έναν knowledge server. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΝΩΣΗΣ Σκοπός Κεφαλαίου: Παρουσίαση κλίµακας γνώσης για τις επιχειρηµατικές διεργασίες Οµάδα διεκπεραίωσης ελέγχου γνώσης (audit team) Σχεδίαση και διεξαγωγή ελέγχου Ερωτηµατολόγιο Κλίµακα γνώσης επιχειρηµατικών διεργασιών Οι τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης, προέκυψαν από την ανάγκη των εταιριών να κατανοήσουν καλύτερα και να συστηµατοποιήσουν τη γνώση που χρησιµοποιούν

16 για να επιτύχουν τις επιχειρηµατικές διεργασίες τους. Σε πρώτη φάση κρίνεται αναγκαίο να διαπιστωθεί η θέση της υπάρχουσας γνώσης στην επιχείρηση, αυτό µπορεί αρχικά να γίνει µε βαθµολόγηση στηριζόµενη στο πίνακα 1. Με βάση τον πίνακα µπορούν να βαθµολογηθούν οι διάφορες διεργασίες της επιχείρησης και να συγκριθούν τα επίπεδα γνώσης που διατηρούνται για αυτές, µεταξύ τους. Ο βαθµός κάθε διεργασίας, δηλώνει και την αντίστοιχη ανάγκη για αυτοµατοποίηση. Η συµπερίληψη των αποτελεσµάτων µπορεί να πετύχει αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό. Βαθµίδα Χαρακτηρισµός βαθµίδας 1 Ασάφεια 2 Επίγνωση Ικανή διεκπεραίωση Ύπαρξη διαδικασίας Σχεδόν απόλυτη γνώση Περιγραφή εν υπάρχει σαφής γνώση αν είναι επιτυχία / αποτυχία Πιθανή ύπαρξη παραµέτρων που χαρακτηρίζουν επιτυχία / αποτυχία Μέθοδος ή διαδικασία, που µπορεί να επαναληφθεί. Υπάρχει καλοδιατυπωµένη µέθοδος. Σχετική αντιµετώπιση εξαιρέσεων. Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες. Ύπαρξη ποσοτικού µοντέλου. Αντιµετώπιση εξαιρέσεων. Τόπος αποθήκευσης ιαίσθηση, δυσκολία περιγραφής Στους ειδικούς. Υπάρχει και περιορισµένη ικανότητα για εποπτική παρουσίαση Στοιχεία γνώσης είναι καταγεγραµµένα σε µικρό βαθµό σε υπολογιστή. Εµπειρική και δεν είναι ολοκληρωµένα διατυπωµένη η διαδικασία που ακολουθείται. Τεκµηριωµένη σε µέθοδο. Πάντα λειτουργεί. Πλήρης τεκµηρίωση. Όλη η άρρητη γνώση έχει µετατραπεί σε ρητή. ιαδικασία εφαρµογής οκιµή και σφάλµα / επιτυχία Οι ειδικοί εφαρµόζουν τη γνώση. Ωστόσο, δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία µεταξύ τους για την επιτυχία / αποτυχία Υπάρχει διαδικασία, χαρακτηρίζεται όµως από /ασυνέχεια. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά. Μηχανική εφαρµογή διαδικασίας Μέσα από λογισµικό και εγχειρίδια διαδικασιών. Πίνακας 1: Κλίµακες γνώσης Ο τελικός στόχος µπορούµε να πούµε κατά τη µετάβαση από τις πρώτες βαθµίδες στις τελευταίες είναι η µετατροπή ενός οργανισµού εξαρτηµένου στους ειδικούς, που κατέχουν εσωτερική γνώση, σε έναν οργανισµό στον οποίο εσωτερική και τεκµηριωµένη γνώση διαµοιράζεται και είναι εύκολα προσβάσιµη

17 Οµάδα διεκπεραίωσης του ελέγχου Η διενέργεια του ελέγχου γνώσης απαιτεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της επιχείρησης, ώστε να ληφθούν όλες οι παράµετροι υπόψη. Τα παρακάτω στελέχη αποτελούν ένα ικανό σύνολο [9]: Υπεύθυνος στρατηγικής: Θα θέσει στόχους και θα διατηρήσει την ανάλυση στα σωστά πλαίσια. Ανώτερη διοίκηση: Θα προσανατολίσει το εγχείρηµα στη στρατηγική της επιχείρησης. Οικονοµολόγοι: Μπορούν να εκτιµήσουν την οικονοµική διάσταση των κεφαλαίων γνώσης (knowledge assets) και εποµένως να θέσουν προτεραιότητες. Υπεύθυνος προσωπικού: Θα βοηθήσει στην κατανόηση των ικανοτήτων των εργαζόµενων. Υπεύθυνος Marketing: Προβλέπει τις συνέπειες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες από τα στοιχεία που φιλοδοξεί να γνωρίζει η εταιρία. Σύµβουλος Τεχνολογίας Πληροφορίας: Θα προσφέρει τις γνώσεις σε τεχνικά θέµατα, για την εφαρµογή των τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση γνώσης. Πρέπει να έχει γνώση και της υπάρχουσας υποδοµής. ιευθυντής Γνώσης: Θα πρέπει να συντονίσει τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Πρέπει να έχει καλή γνώση των ροών των κεφαλαίων γνώσης που κατέχει η εταιρία. Σχεδίαση και διεξαγωγή του ελέγχου κεφαλαίου γνώσης Ο έλεγχος γνώσης (audit) βασίζεται στα επόµενα 4 βήµατα: Καθορισµός στόχων Το πρώτο στάδιο είναι η συµφωνία της οµάδας στους κοινούς στόχους για τους οποίους γίνεται ο έλεγχος γνώσης. Επίσης πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις από

18 το Σ..Γ και να εντοπισθούν πιθανοί περιορισµοί. Σε µια ιδανική περίπτωση δεν υπάρχουν περιορισµοί στους πόρους και µπορεί να γίνει οργάνωση και διαχείριση όλης της γνώσης της εταιρίας, όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην πράξη. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριµένοι και όσο γίνεται πιο ποσοτικοί [4], για να αποτελέσουν µια καλή βάση για µελλοντικές αποφάσεις. Επιλογή µεθόδου ελέγχου Η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί καθορίζει το βαθµό ακρίβειας µε τον οποίο θα µετρηθεί η υπάρχουσα γνώση. Η σωστή κρίση βοήθα την επιλογή των διαδικασιών που χρειάζονται ενδυνάµωση και στη διάκρισή τους από αυτές στις οποίες η εταιρία µπορεί να βασίζεται. Μπορεί να αποδειχθεί, για παράδειγµα, ότι δεν υπάρχει αρκετή συζήτηση και διαµοιρασµός γνώσης σε ένα συγκεκριµένο τµήµα της εταιρίας. Η απόφαση που θα παρθεί τότε, είναι η στήριξη της συνεργασίας µε την επιλογή κατάλληλων στοιχείων τεχνολογίας. Αυτό είναι που θα καθοριστεί, κυρίως, στο στάδιο ελέγχου γνωστικού κεφαλαίου. Σε τρεις συνιστώσες πρέπει να δοθεί προσοχή: α) ικανότητες των υπαλλήλων, β) φήµη στην αγορά και γ) οργανωσιακές συνήθειες. Η βασικότερη συνιστώσα αφορά τις ικανότητες των υπαλλήλων, ενώ η φήµη και οι συνήθειες µπορούν να θεωρηθούν διάχυση ρητής γνώσης. Στον έλεγχο πρέπει να συµπεριληφθεί και ο τρόπος διανοµής των προϊόντων ή υπηρεσιών και το πλεονέκτηµα που προσφέρει. ιεξαγωγή ελέγχου και τεκµηρίωση κεφαλαίου γνώσης Είναι σηµαντικό να βρεθεί ένα πλαίσιο µε συνοχή, στο οποίο θα µετρηθούν διάφορα χαρακτηριστικά της εταιρικής γνώσης. Το πλαίσιο αυτό θα βοηθήσει τη µελλοντική σύγκριση και διαπίστωση ενδεχόµενης προόδου, µετά την εισαγωγή τεχνολογιών διαχείρισης γνώσης. Χαµηλή βαθµολογία, σηµαίνει µεγαλύτερη ανάγκη για µετατροπή ενός τµήµατος γνώσης σε εύκολα προσβάσιµη µορφή. Αύξηση της βαθµίδας, µελλοντικά, σηµαίνει επιτυχία ενσωµάτωσης των σχετικών τεχνολογιών. Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η ακολουθία ενεργειών της οµάδας ελέγχου γνώσης

19 Εδώ λαµβάνει χώρα και η παρακολούθηση της προόδου από την αρχική αποθήκη γνώσης, µε τη βοήθεια διαγνωστικών ερωτήσεων: Πως µεταβάλλονται οι πηγές γνώσης; Πως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε καλύτερα τους πόρους γνώσης; Είναι χρήσιµοι; Ποια είναι η γνώση που έχει κατακτήσει ο ανταγωνισµός, άλλα όχι η ίδια επιχείρηση; Πόσα χρόνια θα χρειάζεται η συγκεκριµένη γνώση; Σχήµα 3 : ιάγραµµα που θα ακολουθηθεί από την οµάδα ελέγχου γνώσης

20 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ..Γ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Σκοπός κεφαλαίου: Συγκέντρωση της οµάδας διαχείρισης γνώσης ιαγραφή των υποχρεώσεων της οµάδας πριν την τελική σχεδίαση Επιλογή του υπεύθυνου του έργου διαχείρισης γνώσης Εντοπισµός λόγων αποτυχίας του εγχειρήµατος Επιλογή του κατάλληλου δυναµικού Είναι γνωστό, ότι για την επιτυχία ενός έργου πληροφορικής, είναι αναγκαία η καλή συνεργασία του τελικού χρήστη και του προσωπικού πληροφορικής. Εδώ αντίθετα, η επιτυχία του συστήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό όχι µόνο από την καλή σχεδίαση και την υλοποίηση του, αλλά και από την αποδοχή του από τους εργαζόµενους που θα το χρησιµοποιήσουν και τα διοικητικά στελέχη και την ενσωµάτωσή του στη καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης. Η οµάδα που θα κληθεί να εργαστεί για την επιτυχία του νέου συστήµατος παρουσιάζεται στο σχήµα 4 και πρέπει να περιλαµβάνει µια σωστή αναλογία 1) οµάδων χρηστών 2) knowledge managers - διοικητικού προσωπικού και 3) στελεχών πληροφορικής. Η σύσταση κάθε υποοµάδας περιγράφεται στον πίνακα 2. Οµάδες χρηστών Εδώ περιλαµβάνονται υπεύθυνοι σε σηµαντικές λειτουργικές περιοχές (marketing, οικονοµικών) και ένας αριθµός από τελικούς χρήστες, που έχουν την ικανότητα να διαβλέπουν πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, προβλήµατα και περιορισµούς. Η οµάδα αυτή πρέπει να παρέχει την εµπειρία της σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργικότητα του συστήµατος ή να επισηµαίνει λεπτοµέρειες που αφορούν το συγκεκριµένο τοµέα στον οποίο εργάζονται. Τα µέλη της οµάδας πρέπει

21 Οµάδες Χρηστών Τελικοί χρήστες Υπεύθυνοι τµηµάτων ιοικητικό Υπεύθυνοι γνώσης Προσωπικό ιευθυντές Σύµβουλοι Πληροφορικοί Ειδικοί πληροφορικής Προσωπικό µηχανοργάνωσης Σύµβουλοι πληροφορικής Εµπειρία σε θέµατα του ιδίου τοµέα Ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων Οργανωτικές ικανότητες Προώθηση του συστήµατος Συσχετισµός µε τη στρατηγική Αξιοπιστία στο προσωπικό Εχεµύθεια (για εξωτερικό προσωπικό) Παροχή κινήτρων στο προσωπικό Ικανότητα αποτελεσµατικής συνεργασίας Ηγετικές ικανότητες Κατάλληλα τεχνικά προσόντα Πίνακας 2: Χρήστες ενός Σ..Γ να έχουν καλή γνώση της γνωστικής περιοχής τους, καλές διαπροσωπικές σχέσεις, και οµαδικές ικανότητες. Αργότερα, αυτή η οµάδα θα παίξει πολύ βασικό ρόλο στην εφαρµογή και προώθηση του συστήµατος. Knowledge managers Στην οµάδα αυτή ανήκουν οι διευθυντές, οι υπεύθυνοι γνώσης, οι εξωτερικοί σύµβουλοι. Τα άτοµα της κατηγορίας αυτής πρέπει να κατανοήσουν τους στόχους του εγχειρήµατος και να το συσχετίσουν µε τη στρατηγική της επιχείρησης [2]. Όσον άφορα τους εξωτερικούς συµβούλους, τίθεται ένα πρόσθετο θέµα αξιοπιστίας και εχεµύθειας. Η επιχείρηση που επενδύει για την απόκτηση του στρατηγικού πλεονεκτήµατος που προσφέρει µια νέα τεχνολογία διαχείρισης γνώσης θα ηττηθεί στον τοµέα της αν διαδοθούν τα εταιρικά µυστικά. Μια λύση, που δεν είναι πάντα εφικτή λόγω του κόστους, είναι η επιµόρφωση ενός εργαζοµένου στο σχετικό τοµέα. Εναλλακτικά, υπάρχει η επιλογή σύναψης ιδιωτικού συµφωνικού, µεταξύ της εταιρίας και του συµβούλου

22 Στελέχη Πληροφορικής Στελέχη πληροφορικής στην περίπτωση αυτή εννοούµε τους ειδικούς πληροφοριακών συστηµάτων, το εσωτερικό προσωπικό και τους εξωτερικούς συµβούλους. Τα άτοµα αυτά πρέπει, να έχουν καλές ηγετικές και οµαδικές ικανότητες. Ο ρόλος της οµάδας αυτής είναι να ενσωµατώνει στις προδιαγραφές θέµατα που τίθενται από άλλα µέλη της οµάδας.γ (κυρίως τους τελικούς χρήστες). Παράλληλα, πρέπει να υπενθυµίζει τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισµούς του νέου συστήµατος. Είναι η οµάδα που, τελικά, θα κληθεί να υλοποιήσει το σύστηµα, οπότε, τα µέλη της πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα. Τελικοί χρήστες Υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναµικού Υπεύθυνοι Γνώσης- Knowledge Managers Υπεύθυνοι Marketing ιοικητικά στελέχη Υπεύθυνοι IT Σχήµα 4: Η δοµή της οµάδας που θα αναλάβει τη σχεδίαση του συστήµατος. ηµιουργία πλάνου. Πριν το επόµενο στάδιο, η οµάδα ακολουθεί την διαδικασία του Σχήµατος 5. Όπως το σχήµα υπονοεί, πριν την τελική σχεδίαση του συστήµατος πρέπει να συζητηθούν οι απαιτήσεις, οι προσδοκίες και οι απόψεις των διαφόρων µελών της

23 οµάδας. Κάτι τέτοιο, θα απαλλάξει τη σχεδίαση από λάθη, που µελλοντικά µεταφράζονται σε πολλαπλάσιο πρόσθετο κόστος. Βασικές είναι οι παρακάτω ερωτήσεις: Ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος της εταιρίας; Ποιος είναι ο στόχος ως προς την απόδοση; Ποια είναι η θέση της οµάδας KM στην ιεραρχία του οργανισµού; Ποιοι είναι οι οικονοµικοί περιορισµοί; Ποιοι είναι οι τεχνικοί περιορισµοί, εννοώντας τα υπάρχοντα µηχανήµατα, δίκτυα, κλπ. Ποια στοιχεία λείπουν από το έµψυχο δυναµικό; Θα βοηθήσουν οι σύµβουλοι; Πότε πρέπει να παραδοθεί το έργο; Σχήµα 5: Ακολουθία ενεργειών

24 Πότε υπολογίζεται να γίνει η απόσβεση; Ποια πολιτισµικά εµπόδια πρέπει να ξεπεραστούν (προθυµία συνεργασίας, υιοθέτηση νέου περιβάλλοντος, κλπ); Αν αυτά είναι σηµαντικά, ποσό θα βοηθήσει να τεθούν κίνητρα; Ποιο θα είναι το στρατηγικό προβάδισµα από την ενσωµάτωση ενός τέτοιου νέου συστήµατος; Έχει κάποιος ανταγωνιστής ενσωµατώσει ένα τέτοιο σύστηµα; Αν ναι, θα µπορούσαµε να πάρουµε µέρος της εµπειρίας µε τη µεταγραφή ενός βασικού στελέχους; Τοποθέτηση του υπεύθυνου του συστήµατος διαχείρισης γνώσης Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα έργα εφαρµογής µιας νέας τεχνολογίας ή οργανωσιακής αλλαγής, ο ρόλος του υπεύθυνου σε ένα Σ..Γ δεν είναι να υποδεικνύει. Το κύριο µέληµα του είναι να παροτρύνει τους εργαζόµενους να συµβάλλουν µε τη γνώση τους στη δηµιουργία του Σ..Γ παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα. Αυτό πετυχαίνεται µε την καλλιέργεια ενός διακριτικού περιβάλλοντος υποστήριξης. Ευθύνες του υπεύθυνου παραµένουν οι έλεγχοι προόδου, οι προϋπολογισµοί και τα χρονοδιαγράµµατα. Υπογραµµίζεται ότι ο υπεύθυνος δεν είναι απαραιτήτως ειδικός σε τεχνικά θέµατα. Όµως, πρέπει να βοήθα τα υπόλοιπα µέλη στην κατανόηση του εγχειρήµατος και στο σωστό προσανατολισµό. Έτσι, πρέπει να παρέχει: διαµεσολάβηση: Σε περιπτώσεις συγκρούσεων και παρεξήγησης µεταξύ των πληροφορικών και του τελικού χρήστη. Αυτό απαιτεί την ικανότητα να κατανοεί τις διαφορετικές οπτικές των εµπλεκόµενων. συντονισµό: Πρέπει οι συµµετέχοντες να ενθαρρύνονται για να παρέχουν όσο το δυνατό πληρέστερες πληροφορίες στον τοµέα για τον οποίο είναι υπεύθυνοι, µέσω συναντήσεων, συνεντεύξεων και οµάδων ειδικού ενδιαφέροντος. προσανατολισµό: Πρέπει να διασφαλίζει ότι το έργο κατευθύνεται σε µια κατεύθυνση η οποία θα είναι πράγµατι χρήσιµη στους χρήστες. Ένας καλός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να παρουσιάζεται στους τελικούς χρήστες ένα προκαταρκτικό σχέδιο του συστήµατος

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ποια ΩΦΕΛΗ έχετε συµµετέχοντας στην ϖαρούσα έρευνα; Τι θα γίνει µε τα δεδοµένα σας;

Ποια ΩΦΕΛΗ έχετε συµµετέχοντας στην ϖαρούσα έρευνα; Τι θα γίνει µε τα δεδοµένα σας; Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάϖτυξης Αριστοτέλειο Πανεϖιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2005 Αγαϖητοί Κυρίες και Κύριοι, Μέχρι ϖρόσφατα ϖολλές εϖιχειρήσεις µϖορούσαν και λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design Anita Krabbel,, Ingrid Wetzel Κοτσικόρη

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα