BNP Paribas InstiCash

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BNP Paribas InstiCash"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Eταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Μάιος 2009 ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΚΑΘ' ΥΠΑΝΑΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΠΑΝΑΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ MARKET TIMING ΚΑΙ ACTIVE TRADING ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10- ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

3 Ή ΚΛΑΣΕΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΣΕΩΝ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 41 Α-1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 41 Α-2 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 46 Α-3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 49 ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 51 Β-1 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 51 Β-2 BNP PARIBAS INSTICASH USD 54 Β-3 BNP PARIBAS INSTICASH GBP 57 Β-4 BNP PARIBAS INSTICASH CHF 60 Β-5 BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT 62 ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

4 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γενική ειδοποίηση Η BNP Paribas InstiCash (εφεξής "η Εταιρεία" ή "η SICAV") είναι καταχωρημένη στον επίσημο κατάλογο των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) σύμφωνα με τον νόμο της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τους ΟΣΕ και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του (που καλείται εφεξής "ο Νόμος"). Η εν λόγω καταχώρηση δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση και με οποιαδήποτε μορφή να θεωρηθεί ως θετική αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων προς πώληση τίτλων από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς (CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier, "Επιτροπή επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού τομέα"). To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα που το παρόν ενημερωτικό δελτίο αναφέρει είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν υπάρχει κανένα σημαντικό γεγονός, η παράλειψη του οποίου θα μπορούσε να διαψεύσει κάποια από τις δηλώσεις που διατυπώνονται εδώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία του δελτίου. Συνεπώς κάθε πληροφορία ή δήλωση που δεν περιέχεται στο παρόν δελτίο ή στις εκθέσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρέπει να θεωρείται αυθαίρετη. Πάντως ούτε η επίδοση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ούτε η προσφορά, έκδοση ή πώληση μετοχών της Εταιρείας συνιστούν διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες που αυτό παρέχει θα είναι πάντα ακριβείς μετά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό δελτίο και τα παραρτήματά του θα ενημερώνονται σε εύθετο χρόνο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σημαντικές αλλαγές, όπως η εγκαινίαση ενός νέου τμήματος ή μιας νέας κατηγορίας ή κλάσης μετοχών. Συνιστάται συνεπώς στους αγοραστές μετοχών να απευθύνονται στην Εταιρεία για να πληροφορηθούν κατά πόσον αυτή έχει δημοσιεύσει μεταγενέστερο ενημερωτικό δελτίο. 2. Ειδοποίηση σχετική με την εμπορική διάθεση της SICAV Η Εταιρεία αποτελεί οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) εγκεκριμένο στο Λουξεμβούργο. Η εμπορία των τίτλων της επιτρέπεται πλήρως ή μερικώς στο Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Τζέρσεϊ, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία και οι μετοχές της μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στα μέρη αυτά. Δεν έχει αναληφθεί καμιά ενέργεια που θα επέτρεπε τη δημόσια προσφορά των μετοχών σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας όπου απαιτείται τέτοια ενέργεια. Εν περιλήψει, πριν από κάθε εγγραφή για αγορά τίτλων σε χώρα όπου είναι δηλωμένη η BNP Paribas InstiCash, πρέπει να διευκρινίζονται τα τμήματα, οι κατηγορίες και οι κλάσεις μετοχών που επιτρέπεται να διατίθενται, καθώς και οι ενδεχόμενοι νομικοί και συναλλαγματικοί περιορισμοί οι σχετικοί με εγγραφή για αγορά, αγορά, κατοχή ή πώληση τίτλων της Εταιρείας. Ειδικότερα, συνιστάται στους επενδυτές να πληροφορούνται τα έξοδα και το κόστος που μπορεί να τους χρεώσει ένας φορέας πληρωμών εγκατεστημένος στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου προσφέρονται οι μετοχές, κατά τις πράξεις αγοράς ή εξαγοράς που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του φορέα πληρωμών. Τέλος το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν αποτελεί παρότρυνση με στόχο την πώληση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς δημόσιας προσφοράς ή ως παρότρυνση με στόχο την πώληση σε περιοχή δικαιοδοσίας όπου δεν επιτρέπεται η εμπορική διάθεση των τίτλων της Εταιρείας. 3. Ειδοποίηση σχετική με την ιδιότητα του επενδυτή Δεν έχει αναληφθεί καμιά ενέργεια προβλεπόμενη από τον νόμο του 1940 για τις αμερικανικές εταιρείες επενδύσεων ("Investment Company Act" ή "νόμος για τις εταιρείες επενδύσεων"), τις τροποποιήσεις του ή οποιονδήποτε άλλο νόμο για τις κινητές αξίες με σκοπό την καταχώρηση της Εταιρείας ή των τίτλων της ενώπιον της "Securities and Exchange Commission" ("επιτροπής κεφαλαιαγοράς" των ΗΠΑ). Συνεπώς το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να εισαχθεί, διαβιβαστεί ή διανεμηθεί στις ΗΠΑ ή σε εδάφη ή κτήσεις τους και να επιδοθεί σε οποιοδήποτε "US person" ("πρόσωπο των ΗΠΑ"), όπως αυτό ορίζεται από τον κανονισμό S του νόμου του 1933 για τις κινητές αξίες και τις τροποποιήσεις του (Regulation S of the US Securities Act of 1933), με εξαίρεση περιπτώσεων εντός του πλαισίου συναλλαγών που απαλλάσσονται καταχώρησης σύμφωνα με τον νόμο του 1933 των ΗΠΑ για τις κινητές αξίες (US Securities Act). Κάθε περίπτωση μη τήρησης αυτών των περιορισμών μπορεί να αποτελέσει παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τις κινητές αξίες. Τέλος το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν μπορεί να επιδίδεται σε "πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα" σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας ούτε πρόσωπα που ενδέχεται να μην έχουν νομικώς τη δυνατότητα να το λάβουν ή προς τα οποία η παρότρυνση με σκοπό την πώληση είναι παράνομη. Οι επενδυτές έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν την SICAV και/ή τον Φορέα μεταβιβάσεων και καθ' υπανάθεση φορέα τήρησης μητρώου (i) αν καταστούν "μη εγκεκριμένα πρόσωπα" ή (ii) αν έχουν στην κατοχή τους μετοχές της SICAV κατά παράβαση των νομικών/ ρυθμιστικών διατάξεων, του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ή του Καταστατικού της SICAV ή (iii) για όσες περιστάσεις ενδέχεται να έχουν φορολογικές ή νομικές/ ρυθμιστικές συνέπειες για την SICAV ή τους μετόχους ή μπορούν να είναι κατά άλλο τρόπο δυσμενείς για τα συμφέροντα της SICAV ή των λοιπών μετόχων. 4. Ειδοποίηση σχετική με την εγγραφή για αγορά μετοχών της SICAV H αγορά μετοχών των διαφόρων τμημάτων της BNP Paribas InstiCash μπορεί να βασίζεται μόνο στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στο/στα απλοποιημένο/-α ενημερωτικό/-ά δελτίο/-α. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

5 Συνιστάται, πριν από κάθε αγορά μετοχών, προσεκτική ανάγνωση των ανωτέρω απλοποιημένων ενημερωτικών δελτίων, του αναλυτικού ενημερωτικού δελτίου και των παραρτημάτων του, όπου εκτίθεται ειδικότερα η επενδυτική πολιτική των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας, και εξέταση της τελευταίας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας. Αντίτυπα της έκθεσης υπάρχουν διαθέσιμα στα γραφεία της ΒΝΡP AM Lux, στους ενδεχόμενους τοπικούς ανταποκριτές ή στις μονάδες που εμπορεύονται τους τίτλους της Εταιρείας. 5. Ειδοποίηση σχετική με τις επενδύσεις στη SICAV Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η επένδυση στα τμήματα της Εταιρείας εμπεριέχει χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, επειδή οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε εξαιρετικά ευρύ φάσμα τίτλων χρηματαγοράς και κινητές αξίες υψηλής ποιότητας. Πάντως, κάθε τμήμα της SICAV υπόκειται στους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται στο τμήμα 2-3 κατωτέρω. Ειδικότερα, η αξία των μετοχών μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και συνεπώς, σε περίπτωση πώλησης ή εξαγοράς, ο μέτοχος ενδέχεται να μην αναλάβει το ποσό που επένδυσε αρχικά. Τα χρηματικά έσοδα από μετοχές ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Προηγούμενες αποδόσεις δεν προδικάζουν μελλοντικά αποτελέσματα. Το επίπεδο και η βάση της φορολογίας και οι ενδεχόμενες φορολογικές απαλλαγές υπόκεινται σε μεταβολές. Πριν επενδύσουν στην Εταιρεία, οι επενδυτές καλούνται να συμβουλευθούν δικούς τους χρηματοπιστωτικούς, νομικούς και φορολογικούς συμβούλους για να διευκρινίσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο για αυτούς να επενδύσουν στην Εταιρεία. 6. Mεταχείριση προσωπικών δεδομένων Ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επενδυτές μπορούν να συγκεντρώνονται, καταχωρούνται, διαβιβάζονται, υφίστανται επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, την Εταιρεία Διαχείρισης, τον Φορέα μεταβιβάσεων και Φορέα τήρησης μητρώου, άλλες εταιρείες του ομίλου BNP Paribas και τους διανομείς/ εντολοδόχους. Τέτοια στοιχεία μπορούν ειδικότερα να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ταυτοποίησης, τις οποίες επιβάλλει η νομοθεσία η σχετική με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτού του είδους δεν θα διαβιβάζονται σε αναρμόδιους τρίτους. Με την εγγραφή για αγορά μετοχών της Εταιρείας, κάθε επενδυτής συγκατατίθεται στην εν λόγω μεταχείριση των προσωπικών του δεδομένων. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5

6 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Η Εταιρεία Η BNP Paribas InstiCash ("η Εταιρεία") αποτελεί εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ("SICAV") καταχωρημένη στο Λουξεμβούργο. Ικανοποιεί τις προδιαγραφές ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ("ΟΣΕΚΑ") για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, τροποποιημένης από την οδηγία 2001/108/ΕΚ ("Οδηγίας ΟΣΕΚΑ"). Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη σύμφωνα με το μέρος Ι του Νόμου και σύμφωνα με τον νόμο της 10ης Αυγούστου του 1915 για τις εμπορικές εταιρείες. Η Εταιρεία έχει τη μορφή κατατμημένου κεφαλαίου και με αυτή την ιδιότητα προσφέρει στους επενδυτές, μέσα στον ίδιο επενδυτικό φορέα, δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλών επιμέρους τμημάτων, κάθε ένα από τα οποία έχει δικό του αντικείμενο, δική του επενδυτική πολιτική και δικό του νόμισμα αναφοράς. Ενεργά τμήματα - Τμήματα που θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα Κάθε τμήμα είναι επενδυμένο σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών και άλλων στοιχείων ενεργητικού που επιτρέπει ο νόμος. Τα τμήματα διαφέρουν ως προς τους στόχους τους, τις επενδυτικές τους πολιτικές και το νόμισμα, στο οποίο εκφράζονται. Τα χαρακτηριστικά κάθε τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του στόχου και της επενδυτικής του πολιτικής, εκτίθενται στο Παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές μπορούν σήμερα να επιλέγουν μεταξύ των εξής τμημάτων: BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government Νόμισμα αναφοράς Νόμισμα αναφοράς κάθε τμήματος είναι το νόμισμα, στο οποίο εκφράζεται το εν λόγω τμήμα, σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου. Επενδυτικός στόχος Ο επενδυτικός στόχος κάθε τμήματος είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου ρευστότητας, η προστασία του κεφαλαίου και η εξασφάλιση ανταγωνιστικής απόδοσης στον επενδυτή, εφόσον αυτή είναι συμβατή με τους δύο προηγούμενους στόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι επενδυτικές πολιτικές του θα επιτρέψουν στα τμήματα να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, χωρίς όμως να μπορεί να το εγγυηθεί. Για κάθε τμήμα, οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε ευρύ φάσμα κινητών αξιών και/ή άλλων ρευστών χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού επιτρεπόμενων από τον Νόμο, όπως προβλέπεται για κάθε τμήμα στο Παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου. Κάθε τμήμα μπορεί επίσης να διατηρεί επικουρικώς ποσοστό μέχρι 49% του καθαρού ενεργητικού του σε ρευστή μορφή. Βαθμολογία Βαθμολογία Standard & Poor's: BNP Paribas InstiCash EUR: AAAm BNP Paribas InstiCash USD: AAAm BNP Paribas InstiCash GBP: AAAm Βαθμολογία Moody's: ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6

7 BNP Paribas InstiCash CHF: Aaa/MR1 BNP Paribas InstiCash EUR: Aaa/MR1 BNP Paribas InstiCash USD: Aaa/MR1 Βαθμολογία FitchRatings: BNP Paribas InstiCash EUR: AAA/V1+ Τα τμήματα BNP Paribas InstiCash που έχουν βαθμολογηθεί στις κλίμακες Standard & Poor's, Moody's και FitchRatings επιδιώκουν να διατηρήσουν τη βαθμολογία τους αυτή. Κατατομή επενδυτή Τα τμήματα της Εταιρείας απευθύνονται σε συνετούς επενδυτές που επιδιώκουν να διατηρήσουν την αξία του κεφαλαίου των επενδύσεών τους και να αποκομίσουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση της χρηματαγοράς. Μετοχές Οι μετοχές εκδίδονται μόνο ως ονομαστικές μετοχές. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά μετοχών. Μπορούν να εκδίδονται κλάσματα μετοχών μέχρι τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Οι μετοχές περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 ("Μετοχές") κατωτέρω. Κατηγορίες μετοχών Για κάθε τμήμα, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει διάφορες κατηγορίες μετοχών (εφεξής "κατηγορία" ή "κατηγορίες"). Σήμερα οι πενεδυτές μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των εξής κατηγοριών: - Institutions - Institutions Διανομής - Privilege - Classic - Μ. Η κύρια διαφορά αυτών των κατηγοριών έγκειται στη δομή των προμηθειών τους, στα ελάχιστά τους ποσά αγοράς ή κατοχής (που παρατίθενται για κάθε τμήμα στο Παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου) και ενδεχόμενα στην πολιτική διανομής τους. Οι κατηγορίες "Institutions Διανομής" των τμημάτων BNP Paribas InstiCash EUR, BNP Paribas InstiCash USD και BNP Paribas InstiCash EUR Government ενεργοποιήθηκαν αντίστοιχα στις 29 Μαΐου 2006 και 15 Ιουλίου Στα τμήματα BNP Paribas InstiCash GBP και BNP Paribas InstiCash EUR Government, η κατηγορία "Institutions Διανομής" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. Κλάσεις μετοχών Με εξαίρεση την κατηγορία "Institutions Διανομής", που προσφέρει την κλάση μετοχών διανομής, όλες οι κατηγορίες προσφέρουν σήμερα την κλάση μετοχών κεφαλαιοποίησης. Εισαγωγή μετοχών στο χρηματιστήριο Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει εισαγωγή των μετοχών των τμημάτων, κατηγοριών και κλάσεων της Εταιρείας στο επίσημο δελτίο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Προς το παρόν, οι μετοχές των τμημάτων, κατηγοριών και κλάσεων δεν είναι εισηγμένες στο εν λόγω χρηματιστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν νομίζει ότι θα δημιουργηθεί για τις ανωτέρω μετοχές ενεργή αγορά μεταπωλήσεων. Αγορά και εξαγορά μετοχών Οι μετοχές μπορούν να αγοράζονται ή να εξαγοράζονται κανονικά κάθε Ημέρα συναλλαγής (όπως ορίζεται κατωτέρω) στο για κάθε επιμέρους τμήμα, σε τιμές που προσδιορίζονται βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μετοχή (όπως ορίζεται κατωτέρω), υπολογιζόμενης κατά τη δεδομένη Ημέρα εκτίμησης του σχετικού τμήματος και της σχετικής κατηγορίας και κλάσης, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων επιβαρύνσεων που ορίζονται στο Παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου για κάθε τμήμα. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7

8 Προς το παρόν, δεν χρεώνεται προμήθεια πώλησης ή εξαγοράς. Εν τούτοις, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει τέτοια προμήθεια στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο θα προσαρμόζεται ανάλογα. Οι μέτοχοι θα ενημερώνονται δεόντως εκ των προτέρων για μια τέτοια απόφαση και θα μπορούν επί ένα μήνα να εξαγοράσουν ανεξόδως τις μετοχές τους. Αιτήσεις εξαγοράς μπορούν να υποβάλλονται για συγκεκριμένα ποσά ή για συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Μετατροπή μετοχών Οι μετοχές μπορούν να μετατρέπονται κανονικά κάθε Ημέρα συναλλαγής, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β για κάθε κατηγορία/κλάση ενός τμήματος, σε τιμές που προσδιορίζονται βάσει της ΚΑΕ ανά μετοχή, υπολογιζόμενης κατά την αντίστοιχη Ημέρα εκτίμησης της εν λόγω κατηγορίας/ κλάσης, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων επιβαρύνσεων που ορίζονται στο Παράρτημα Β για κάθε κατηγορία/ κλάση. Προς το παρόν, δεν χρεώνεται προμήθεια μετατροπής. Εν τούτοις, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει τέτοια προμήθεια στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο θα προσαρμόζεται ανάλογα. Οι μέτοχοι θα ειδοποιούνται δεόντως εκ των προτέρων για μια τέτοια απόφαση και θα μπορούν επί ένα μήνα να εξαγοράσουν ανεξόδως τις μετοχές τους. Αιτήσεις μετατροπής μπορούν να υποβάλλονται μόνο για συγκεκριμένα ποσά ή για συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Ελάχιστα ποσά τοποθέτησης και κατοχής Τα ελάχιστα ποσά αρχικής αγοράς, μεταγενέστερων τοποθετήσεων, εξαγοράς και κατοχής για κάθε τμήμα, κατηγορία και κλάση μετοχών παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα και στο Παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου. Ώρες συγκέντρωσης εντολών Οι εντολές αγοράς, εξαγοράς και μετατροπής μετοχών πρέπει να παραλαμβάνονται από τον καθ' υπανάθεση Φορέα μεταβιβάσεων πριν από την Ώρα συγκέντρωσης εντολών της δεδομένης Ημέρας εκτίμησης, όπως ορίζεται για κάθε τμήμα στον κατωτέρω πίνακα και στο Παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου για τις αγορές και τις εξαγορές και στο κεφάλαιο 4, τμήμα 4, κατωτέρω ("Μετατροπή μετοχών") για τις μετατροπές. Όσες εντολές παραλαμβάνονται μετά την ώρα συγκέντρωσης εντολών θα θεωρούνται ότι ελήφθησαν πριν από την Ώρα συγκέντρωσης εντολών της επόμενης Ημέρας εκτίμησης. Ημέρα εργασίας Για κάθε τμήμα, Ημέρα εργασίας είναι κάθε ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοιχτές για το κοινό στο Λουξεμβούργο και στις χώρες που παρατίθενται στον σχετικό κατάλογο του Παραρτήματος Β για το δεδομένο τμήμα, εκτός (i) Σαββάτου και Κυριακής και (ii) των ημερών, για τις οποίες η Εταιρεία Διαχείρισης προειδοποιήθηκε εντός εύλογου διαστήματος σχετικά με οποιοδήποτε κλείσιμο των τραπεζών στο Παρίσι και/ή στο Λουξεμβούργο. Ημέρα εκτίμησης Σε κάθε Ημέρα εργασίας αντιστοιχεί μία Ημέρα εκτίμησης. Η σχετική Ημέρα εκτίμησης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Ημερομηνία πληρωμής Ημερομηνία πληρωμής είναι η ημέρα, κατά την οποία πρέπει να εισπραχθεί το αντίτιμο της αγοράς και να μεταβιβασθεί το αντίτιμο της εξαγοράς. Η Ημερομηνία πληρωμής για κάθε επιμέρους τμήμα ορίζεται στο Παράρτημα Β. ΚΑΕ ανά μετοχή Η ΚΑΕ ανά μετοχή για κάθε τμήμα, κατηγορία ή κλάση μετοχών προκύπτει με ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8

9 διαίρεση της ΚΑΕ κάθε τμήματος ή κατηγορίας/ κλάσης δια του αριθμού των μετοχών του εν λόγω τμήματος ή της εν λόγω κατηγορίας/κλάσης, με βάση τις αρχές που εκτίθενται στο κατωτέρω κεφάλαιο "Υπολογισμός της ΚΑΕ ανά μετοχή". Η ΚΑΕ κάθε κατηγορίας/κλάσης μετοχών εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του σχετικού τμήματος. Για κάθε Ημέρα εκτίμησης υπολογίζεται μία ΚΑΕ ανά μετοχή, εκτός αν ο υπολογισμός έχει ανασταλεί προσωρινά στις περιπτώσεις που προβλέπονται κατωτέρω στο τμήμα "Προσωρινή αναστολή του υπολογισμού". ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΩΝ Τμήματα Κατηγορίες μετοχών Κλάσεις μετοχών Βαθμολογία Ελάχιστη αρχική επένδυση BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government Institutions Institutions Διανομής Privilege Classic M Institutions Institutions Διανομής Privilege Classic M Institutions Institutions Διανομής(1) Privilege Classic M Institutions Privilege Classic M Institutions Institutions Διανομής(1) Privilege Classic M Διανομή Διανομή Διανομή Διανομή AAAm (S & P), AAA/V1+ (FitchRatings) και Aaa/MR1 (Moody s) AAAm (S & P) και Aaa/MR1 (Moody s) AAAm (S & P) Aaa/MR1 (Moody s) Καμία EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD GBP GBP GBP GBP GBP CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR Ελάχιστη μεταγενέστερη επένδυση Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Ελάχιστο ποσό κατοχής EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD GBP GBP GBP GBP GBP CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR Τμήματα Ώρα συγκέντρωσης εντολών Ημερομηνία εξόφλησης αγορών BNP Paribas InstiCash EUR Η (2) στις 13:30 (3) Η (2) BNP Paribas InstiCash USD Η (2) στις 14:30 (3) Η (2) BNP Paribas InstiCash GBP Η (2) στις 12:30 (3) Η (2) BNP Paribas InstiCash CHF Η (2) στις 14:30 (3) Η (2) + 1 BNP Paribas InstiCash EUR Government Η (2) στις 13:30 (3) Η (2) (1) Η κατηγορία "Institutions Διανομής" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. (2) Η = Ημέρα εκτίμησης. (3) Ώρα Λουξεμβούργου. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: κ. Anthony FINAN Μέλος της Διευθύνουσας επιτροπής της BNP Paribas Investment Partners Υπεύθυνος Μάρκετιγκ και επικοινωνίας 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: κ. Vincent CAMERLYNCK Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Investment Partners Yπεύθυνος Εμπορικής ανάπτυξης 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία κ. Christian DARGNAT Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Investment Partners Επικεφαλής Επενδυτικών υπηρεσιών 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία κ. Ρhilippe MARCHESSAUX Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Investment Partners Eντεταλμένος Γενικός Διευθυντής 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία κ. Daniel SALAMA Εμπειρογνώμων προϊόντων κεφαλαίων ρευστότητας BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία κ. Marc RAYNAUD Μέλος της Διεθύνουσας Επιτροπής της BNP Paribas Investment Partners Υπεύθυνος Παγκόσμιας εξωτερικής διανομής 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία κ. Christian VOLLE Μέλος της Διεθύνουσας Επιτροπής της BNP Paribas Investment Partners 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κα Paola ESTEVES Υπεύθυνη της υπηρεσίας "Νομικών υποθέσεων και ταυτοποίησης πελατών (KYC)" 33, rue de Gasperich Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, Παρίσι, Γαλλία ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10

11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich L 5826 Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Πρόεδρος της Εταιρείας Διαχείρισης: κ. Christian VOLLE, Μέλος της Διευθύνουσας επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Investment Partners 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης: κ. Pascal BIVILLE Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της BNP Paribas Investment Partners Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία κ. Anthony FINAN Μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής της BNP Paribas Investment Partners Υπεύθυνος Μάρκετιγκ και επικοινωνίας 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία κ. Eric MARTIN Γενικός Διευθυντής ΒΝΡ Ρaribas Luxembourg 10Α, boulevard Royal / Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Stéphane BRUNET Διευθύνων Σύμβουλος της BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Philippe MARCHESSAUX Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της BNP Paribas Investment Partners Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία κ. Marc RAYNAUD Μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής ΒΝΡ Paribas Investment Partners Υπεύθυνος Παγκόσμιας εξωτερικής διανομής 1, boulevard Haussman, Παρίσι, Γαλλία ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑKAΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΚΑΘ' ΥΠΑΝΑΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΠΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ BNP Paribas Securities Services, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussman F Παρίσι, Γαλλία ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ PricewaterhouseCoopers 400, route d'esch, L-1014 Luxembourg ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11

12 Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12

13 ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Commission de Surveillance du Secteur Financier (Επιτροπή επιτήρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα) 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η BNP Paribas InstiCash αποτελεί εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου και ιδρυμένη με πρωτοβουλία του Ομίλου ΒΝΡ Paribas. Η διαχείρισή της διεξάγεται από την BNP Paribas Asset Management Luxembourg (καλούμενη εφεξής "BNPP AM Lux") και από διαχειριστές. Η Εταιρεία υπόκειται ειδικότερα στις διατάξεις του μέρους Ι του Νόμου, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τους ΟΣΕ, όπως αυτοί ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (85/611/ΕΟΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2001/107/ΕΚ και 2001/108/ΕΚ (εφεξής "Οδηγία 85/611/ΕΟΚ"), και στον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες, όπως έχει τροποποιηθεί. Η BNP Paribas InstiCash είναι επενδυτικός φορέας που συνίσταται σε διάφορα τμήματα τοποθέτησης, κάθε ένα από τα οποία αφορά ένα χωριστό χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων αποτελούμενο από διάφορες κινητές αξίες και/ή άλλα ρευστά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία εκφράζονται σε διάφορα νομίσματα. Επικουρικώς, κάθε τμήμα μπορεί επίσης να διατηρεί μέχρι 49% του καθαρού ενεργητικού του σε ρευστή μορφή. Στο πλαίσιο των μεταξύ επενδυτών σχέσεων, κάθε τμήμα αντιμετωπίζεται ως χωριστή οντότητα. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στο όνομα ενός τμήματος καλύπτονται μόνο από το ενεργητικό του εν λόγω τμήματος. Τα τμήματα BNP Paribas InstiCash EUR, BNP Paribas InstiCash USD και BNP Paribas InstiCash GBP εξασφάλισαν βαθμολογία AAAm της Standards & Poor s και τα τμήματα BNP Paribas InstiCash CHF, BNP Paribas InstiCash EUR και BNP Paribas InstiCash USD εξασφάλισαν επίσης βαθμολογίες Aaa/MR1 της Moody s, τις οποίες επιδιώκουν να διατηρήσουν. Εξάλλου, το τμήμα BNP Paribas InstiCash EUR εξασφάλισε βαθμολογία AAA/V1+ της FitchRatings, την οποία επιδιώκει να διατηρήσει. Τα χαρακτηριστικά και η επενδυτική πολιτική κάθε τμήματος ορίζονται στο παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου. Κάθε τμήμα μπορεί να προσφέρει διάφορες κατηγορίες μετοχών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 4 κατωτέρω και στο παράρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου. Ορισμένες κατηγορίες μπορούν να προσφέρουν δύο κλάσεις μετοχών: μία κεφαλαιοποίησης ("μετοχή κεφαλαιοποίησης") και μία διανομής ("μετοχή διανομής"). Η Εταιρεία μπορεί να δημιουργεί νέα τμήματα. Όταν δημιουργούνται νέα τμήματα, το παρόν ενημερωτικό δελτίο θα αναπροσαρμόζεται κατάλληλα και θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα νέα αυτά τμήματα. Το πραγματικό άνοιγμα κάθε νέου τμήματος και κάθε κατηγορίας ή κλάσης μετοχών ενός τμήματος που μνημονεύεται στο ενημερωτικό δελτίο θα αποτελεί αντικείμενο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζει ειδικότερα την τιμή και την περίοδο/ ημέρα των αρχικών αγορών και την ημερομηνία εξόφλησής τους. Οι μετοχές κάθε τμήματος της Εταιρείας εκδίδονται και εξαγοράζονται σε τιμή που καθορίζεται κάθε Ημέρα εκτίμησης. Για κάθε τμήμα, κατηγορία και κλάση μετοχών, η τιμή αυτή βασίζεται στην ΚΑΕ ανά μετοχή του τμήματος. Η ΚΑΕ κάθε τμήματος μετοχών εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος. Χρησιμοποιούνται οι εξής συντομογραφίες νομισμάτων: CHF USD EUR GBP Φράγκο Ελβετίας Δολάριο ΗΠΑ Ευρώ Λίρα Αγγλίας (στερλίνα). 2-2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14

15 Η Εταιρεία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 με απεριόριστη διάρκεια με την επωνυμία "BNP Paribas InstiCash". Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιό της ανέρχεται σε EUR (ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ). Το κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται ανά πάσα στιγμή με το άθροισμα της αξίας του καθαρού ενεργητικού των τμημάτων της Εταιρείας και αντιπροσωπεύεται από μετοχές χωρίς αναγραφή ονομαστικής αξίας. Οι αυξομειώσεις του κεφαλαίου πραγματοποιούνται αυτοδικαίως και χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης και εγγραφής στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, οι οποίες προβλέπονται για τις αυξήσεις και τις μειώσεις του κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών. Το καταστατικό της Εταιρείας δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου Mémorial, C, Ειδικό Τεύχος Εταιρειών και Σωματείων (στο εξής "Mémorial"), στις 18 Σεπτεμβρίου 2001 μετά την κατάθεσή του στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Διαμερίσματος και του Λουξεμβούργου, όπου διατίθεται προς ανάγνωση και λήψη αντιγράφων έναντι καταβολής των τελών γραμματείας. Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 16 Μαΐου Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με τον αριθμό Β Η κατά τον νόμο γνωστοποίηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Διαμερίσματος και του Λουξεμβούργου, όπου διατίθεται προς ανάγνωση και λήψη αντιγράφων έναντι καταβολής των τελών γραμματείας. 2-3 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κατατομή των επενδυτών Τα τμήματα BNP Paribas InstiCash απευθύνονται σε συνετούς επενδυτές που επιδιώκουν να διατηρήσουν την αξία του κεφαλαίου των επενδύσεών τους και να αποκομίσουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση της χρηματαγοράς. Βαθμολογία Standard & Poor's: Τα τμήματα BNP Paribas InstiCash EUR, BNP Paribas InstiCash USD και BNP Paribas InstiCash GBP εξασφάλισαν, και επιδιώκουν να διατηρήσουν, βαθμολογία AAAm της κλίμακας Standard & Poor's. Η βαθμολογία αυτή βασίζεται σε ανάλυση των επενδυτικών οδηγιών των τμημάτων και της διαχείρισης, των επενδυτικών στρατηγικών, των μεθόδων εκμετάλλευσης και των εσωτερικών ελέγχων τους. Σε συνδυασμό με συνεχή παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων των τμημάτων, η εν λόγω βαθμολογία επιτρέπει την εκτίμηση της εν γένει ασφάλειας των τμημάτων. Ο οργανισμός Standard & Poor's αποδίδει τη βαθμολογία ΑΑΑm στα κεφάλαια της χρηματαγοράς για τα οποία κρίνει ότι επιδεικνύουν ικανότητα διατήρησης της αξίας του κεφαλαίου και περιορισμού των κινδύνων απώλειας (ιδίως λόγω επισφαλών απαιτήσεων) άνω του μέσου όρου. Η εν λόγω βαθμολογία δεν αποτελεί εκτίμηση της απόδοσης ενός τμήματος με βάση την αύξηση της ΚΑΕ ανά μετοχή. Επίσης δεν συνιστά προτροπή για την αγορά, διατήρηση ή πώληση μετοχών, εφόσον δεν αντανακλά την αγοραία τιμή, την απόδοση ή την καταλληλότητα ενός τίτλου για ένα δεδομένο επενδυτή. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης της ελβετικής χρηματαγοράς, το BNP Paribas InstiCash CHF προς το παρόν δεν θα επιδιώξει βαθμολογία AAAm Standard & Poor's. FitchRatings : Το τμήμα BNP Paribas InstiCash EUR εξασφάλισε, και επιδιώκει να διατηρήσει, βαθμολογία AAA/V1+ της κλίμακας FitchRatings. Η FitchRatings διευκρινίζει ότι η βαθμολογία κεφαλαίων της χρηματαγοράς αποτελεί εκτίμηση της πιστωτικής ποιότητας του υποκείμενου χαρτοφυλακίου, της ασφάλειας των επενδυμένων κονδυλίων και της σταθερότητας της αξίας ρευστοποίησης. Η εκτίμηση αντανακλά επίσης την πείρα της ομάδας διαχείρισης και την αξιοπιστία του λειτουργικού περιβάλλοντος. Τα κεφάλαια της κατηγορίας AAA/V1+ εμφανίζουν περιορισμένη έκθεση στον κίνδυνο απωλειών συνδεόμενων με πιστωτικά περιστατικά και 15 ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

16 εξαιρετικά υψηλή ικανότητα διατήρησης του επενδυμένου κεφαλαίου υπό δύσκολες συνθήκες στην αγορά. Τα τμήματα BNP Paribas InstiCash GBP, BNP Paribas InstiCash USD, BNP Paribas InstiCash CHF και BNP Paribas InstiCash EUR Government δεν θα επιδιώξουν προς το παρόν βαθμολογία AAA/V1+ της FitchRatings. Moody's: Τα τμήματα BNP Paribas InstiCash CHF, BNP Paribas InstiCash EUR και BNP Paribas InstiCash USD εξασφάλισαν, και επιδιώκουν να διατηρήσουν, βαθμολογία Aaa/MR1 της κλίμακας Μοody's. H Μοody's τονίζει ότι η βαθμολογία Aaa ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο αντανακλά τη σημασία που ο διαχειριστής αποδίδει στην πιστωτική ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Εκτός από την πιστωτική ποιότητα πρώτου επιπέδου του τμήματος, η βαθμολογία MR1 της Moody's ως προς τον κίνδυνο της αγοράς υπογραμμίζει την ικανοποιητική κατατομή ρευστότητας του τμήματος. Οι λοιποί παράγοντες που εξηγούν τη βαθμολογία MR1 ως προς τον κίνδυνο της αγοράς περιλαμβάνουν ειδικότερα την προοπτική ότι η τιμή των μετοχών του τμήματος θα εμφανίζει περιορισμένη μεταβλητότητα. H αποδιδόμενη στο τμήμα βαθμολογία Aaa της Μοody's ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο αποτελεί εκτίμηση σχετική με την ποιότητα μιας τοποθέτησης που πραγματοποιείται σε μερίδια ενός ΟΣΕΚΑ, ο οποίος επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα. Η εν λόγω βαθμολογία δεν έχει ως αντικείμενο την ανάλυση ούτε της μελλοντικής απόδοσης του τμήματος όσον αφορά την εξέλιξη ή μεταβλητότητα της αξίας ρευστοποίησης του ούτε της ποσοστιαίας του απόδοσης. Βάσει της μεθοδολογίας της Μοody's, βαθμολογία Aaa που αποδίδεται στο τμήμα του επιτρέπει να θεωρείται ότι έχει την ίδια ποιότητα με ένα χρεόγραφο 18-μηνης λήξης με βαθμολογία Aaa. Εκτός από τη βαθμολογία ως προς την πιστωτική ποιότητα πρώτου επιπέδου του τμήματος, η Moody's απέδωσε επίσης στο τμήμα βαθμολογία MR1 ως προς τον κίνδυνο της αγοράς, με βάση αριθμητική κλίμακα πέντε επιπέδων. Η εν λόγω βοθμολογία αντιστοιχεί στον μικρότερο κίνδυνο της αγοράς, δεδομένου ότι τα κεφάλαια τα λιγότερο ευαίσθητα στις διακυμάνσεις της αγοράς βαθμολογούνται με MR1 (MR1+ για τα κεφάλαια με σταθερή αξία ρευστοποίησης ή που ικανοποιούν τους σχετικούς ειδικούς περιορισμούς), ενώ τα πιο ευαίσθητα κεφάλαια βαθμολογούνται με MR5. Τα τμήματα BNP Paribas InstiCash GBP και BNP Paribas InstiCash EUR Government δεν θα επιδιώξουν προς το παρόν βαθμολογία Aaa/MR1 της Μοody's. Κατατομή κινδύνου Κάθε επένδυση σε ένα τμήμα εμπεριέχει κινδύνους. Οι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ένα τμήμα υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς. Δεν μπορεί να δοθεί διαβεβαίωση για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του τμήματος. Συνεπώς, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι ο επενδυτής θα αναλάβει το σύνολο της αρχικής του επένδυσης στο τμήμα. Η κατά το παρελθόν απόδοση δεν προδικάζει τη μελλοντική. Η δυνατότητα των τμημάτων να προσφεύγουν σε παράγωγα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών (swap) επί επιτοκίων, συναλλάγματος ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των συμβάσεων προθεσμίας και δυνατότητας επιλογής (option) επί κινητών αξιών, επιτοκίων ή προθεσμιακών συμβάσεων) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του επιπέδου κινδύνου τους. Τα τμήματα είναι κατάλληλα μόνο για επενδυτές που κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Ένας από τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε ένα τμήμα αφορά τις τοποθετήσεις του τμήματος σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και σε τίτλους της χρηματαγοράς. Όλοι οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος και τίτλοι της χρηματαγοράς υπόκεινται σε δύο τύπους κινδύνου: τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά το ενδεχόμενο ότι ο εκδότης ενός τίτλου δεν θα μπορέσει να φανεί συνεπής σχετικά με τις καταβολές τόκων και/ή την εξόφληση του κεφαλαίου του χρέους του. Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά διακυμάνσεις της αξίας ενός χρεογράφου οφειλόμενες σε μεταβολές του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Η αξία των επενδύσεων των τμημάτων κυμαίνεται κατά κανόνα αντίστροφα προς την κατεύθυνση των επιτοκίων. Οι Διαχειριστές διαχειρίζονται ενεργά το ενεργητικό των τμημάτων με σκοπό να περιορίσουν τον κίνδυνο απώλειας αξίας των επενδύσεων λόγω πιστωτικών κινδύνων ή κινδύνων επιτοκίου. Τα στοιχεία ενεργητικού των τμημάτων επιθεωρούνται με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της ρευστότητας. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16

17 Οι πράξεις επαναγοράς ή πώλησης και επαναγοράς υπόκεινται σε πρόσθετους κινδύνους συνδεόμενους με τη δυνατότητα μη πληρωμής από τον πωλητή σε περίπτωση μείωσης της αξίας του ενεχύρου ή αδυναμίας πληρωμών από τον πωλητή, η οποία μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα του τμήματος σε έλεγχο του ενεχύρου. Δεδομένου ότι τα τμήματα μπορούν να συγκεντρώνουν ένα μέρος των επενδύσεών τους σε τραπεζικές καταθέσεις, δυσμενείς εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των επενδύσεων των τμημάτων. Κατάλογος τμημάτων Σήμερα οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των εξής τμημάτων: BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3-1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση και διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού κάθε τμήματος της Εταιρείας. Μπορεί να διενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και διοίκησης για λογαριασμό της Εταιρείας, και ειδικότερα την αγορά, πώληση, εγγραφή για αγορά και ανταλλαγή όλων των κινητών αξιών, και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας. 3-2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ H BNPP AM Lux ορίζεται εταιρεία διαχείρισης. Συστάθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1988 ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το νομικό καθεστώς του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και με απεριόριστη διάρκεια. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση "33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange / Λουξεμβούργο". Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 το κεφάλαιό της ανερχόταν σε 3 εκατ. EUR. Πλειοψηφών μέτοχός της είναι η BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι. Η BNPP AM Lux διέπεται από το κεφάλαιο 13 του Νόμου και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνη για τη συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Νόμου, η δραστηριότητα αυτή καλύπτει τα εξής καθήκοντα: (Ι) Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο αυτό η BNPP AM Lux μπορεί να προβαίνει στην: - παροχή γνωμών και συστάσεων κάθε είδους σχετικά με τις πραγματοποιητέες επενδύσεις, - σύναψη συμβάσεων και αγορά, πώληση, ανταλλαγή και παράδοση κάθε είδους κινητών αξιών και λοιπών τίτλων, - άσκηση, για λογαριασμό της Εταιρείας, όλων των δικαιωμάτων ψήφου που συνοδεύουν τις κινητές αξίες, οι οποίες αποτελούν το ενεργητικό της Εταιρείας. (ΙΙ) Διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: α) Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας β) Διεκπεραίωση των αιτήσεων πληροφοριών των πελατών γ) Εκτίμηση των χαρτοφυλακίων και προσδιορισμός της αξίας των μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων) δ) Έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων ε) Τήρηση του μητρώου των μετόχων της Εταιρείας στ) Κατανομή των εσόδων της Εταιρείας ζ) Έκδοση και εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας (δηλαδή, καθήκοντα Φορέα μεταβιβάσεων) η) Εκτέλεση των συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών) θ) Καταχώρηση και αρχειοθέτηση των πράξεων. (ΙΙΙ) Εμπορική διάθεση των μετοχών της Εταιρείας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της BNPP AM Lux διέπονται από συμβάσεις αορίστου χρόνου, τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να τερματίζει με τρίμηνη γραπτή προειδοποίηση προς την BNPP AM Lux. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και με προηγούμενη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η BNPP AM Lux δικαιούται να υπαναθέτει, εξόδοις της, το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της σε κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που θεωρεί κατάλληλο ή κατάλληλη (τους εφεξής "υποδιαχειριστές"), εφόσον το ενημερωτικό δελτίο ενημερώνεται προηγουμένως και ότι η BNPP AM Lux φέρει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις των εν λόγω εκπροσώπων. Κατά το παρόν, τα καθήκοντα διαχείρισης και τήρησης μητρώου έχουν ανατεθεί σε υποδιαχειριστή, όπως εκτίθεται κατωτέρω. Κατά την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, η BNPP AM Lux διαχειρίζεται τα κοινά κεφάλαια επενδύσεων BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, BNP Paribas Islamic Fund EasyETF, EasyETF itraxx Europe Main και Euro Floor. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 18

19 3-3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΥΠΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η BNPP AM Lux οφείλει να εξασφαλίζει τη διαχείριση των τμημάτων της Εταιρείας. Μπορεί πάντως να αναθέτει τη διαχείρισή τους σε διαχειριστές. Η BNPP AM Lux δικαιούται επίσης να επιτρέπει στους διαχειριστές να αναθέτουν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους σε ένα ή περισσότερους υποδιαχειριστές υπό τον όρο προηγούμενης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε υποδιαχειριστή που δεν ανήκει άμεσα ή έμμεσα στον Όμιλο BNP Paribas, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του σχετικού τμήματος πρέπει προηγουμένως να ενημερώνεται ώστε να αναφέρει την εν λόγω ανάθεση αρμοδιοτήτων. Το μη απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ενημερώνεται μεταγενέστερα. Η BNPP AM Lux έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαχειριστών. Πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση. Οι διαχειριστές και οι υποδιαχειριστές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν τους τίτλους μαζικά, για να τους αποδίδουν στη συνέχεια στις επιμέρους ενότητες, τις οποίες διαχειρίζονται. Προς το παρόν έχει οριστεί ένας μόνο διαχειριστής: * ΒΝΡ ΡARIBAS ASSET MANAGEMENT. Συστάθηκε στις 28 Ιουλίου 1980 και αποτελεί θυγατρική της ΒΝΡ Paribas Investment Partners, Παρίσι. Έχει εγκριθεί από την Autorité des Marchés Financiers (πρώην Commission des Opérations de Bourse (γαλλική "επιτροπή κεφαλαιαγοράς") ως εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων με αριθμό GP Κύρια δραστηριότητά της αποτελούν η διαχείριση κεφαλαίων τρίτων και επικουρικά όλες οι χρηματοπιστωτικές και εμπορικές πράξεις που συνδέονται με τη διαχείριση αυτή. Προς το παρόν δεν έχει ακόμα οριστεί κανένας υποδιαχειριστής. Στο παράρτημα Β του παρόντος ενημερωτικού δελτίου παρατίθενται οι προμήθειες διαχείρισης που χρησιμεύουν ως αμοιβή της BNPP AM Lux, των διαχειριστών και των ενδεχόμενων υποδιαχειριστών. H BNPP AM Lux εισπράττει στο ακέραιο τις προμήθειες διαχείρισης. Οποιαδήποτε αμοιβή των Φορέων διαχείρισης και ενδεχόμενων Φορέων διαχείρισης καθ' υπανάθεση συμπεριλαμβάνεται στην προμήθεια διαχείρισης που εισπράττεται από την BNPP AM Lux. 3-4 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΚΑΘ' ΥΠΑΝΑΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΠΑΝΑΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ Το Υποκατάστημα Λουξεμβούργου της ΒΝΡ Paribas Securities Services (που καλείται στο εξής "Θεματοφύλακας" ή "BPSS Luxembourg") έχει οριστεί Θεματοφύλακας και Κύριος φορέας πληρωμών. Η BPSS Luxembourg αποτελεί υποκατάστημα της ΒΝΡ Paribas Securities Services, τράπεζας οργανωμένης ως ανώνυμης εταιρείας γαλλικού δικαίου και κατεχόμενης εξ ολοκλήρου από τη ΒΝΡ Ρaribas. Το υποκατάστημα Λουξεμβούργου της ΒΝΡ Paribas Securities Services άρχισε τη δραστηριότητά του την 1η Ιουνίου Η επίβλεψη του συνόλου των τίτλων και των ρευστών διαθεσίμων της εταιρείας ανατίθεται στον Θεματοφύλακα, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Νόμο. Σύμφωνα με τα τραπεζικά συναλλακτικά ήθη, ο Θεματοφύλακας μπορεί με δική του ευθύνη να εμπιστεύεται σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα και σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού, των οποίων έχει τη φύλαξη στο Λουξεμβούργο. Όλες εν γένει οι πράξεις διάθεσης του ενεργητικού της Εταιρείας εκτελούνται από τον Θεματοφύλακα βάσει οδηγιών της Εταιρείας. Ο Θεματοφύλακας ειδικότερα εξασφαλίζει ότι: α) η πραγματοποιούμενη από την εταιρεία ή για λογαριασμό της πώληση, έκδοση, αγορά και ακύρωση μετοχών διενεργούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19

20 β) στις συναλλαγές που αφορούν το ενεργητικό της Εταιρείας, το αντάλλαγμα καταβάλλεται στην Εταιρεία εντός των προθεσμιών που εφαρμόζονται κατά κανόνα, γ) το χρηματικό προϊόν που προκύπτει υπέρ της Εταιρείας από κάθε συναλλαγή διατίθεται σύμφωνα με το καταστατικό. Ο Θεματοφύλακας, ως Κύριος φορέας πληρωμών, πραγματοποιεί την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας. Ο Κύριος φορέας πληρωμών δικαιούται να εξουσιοδοτεί άλλους φορείς πληρωμών για την καταβολή των μερισμάτων. Οι μέτοχοι που έχουν στην κατοχή τους τίτλους στον κομιστή οφείλουν να παραδίδουν τις αντίστοιχες μερισματαποδείξεις, όταν παρουσιάζονται στον Κύριο φορέα πληρωμών ή στους άλλους φορείς πληρωμών. Η σύμβαση Θεματοφύλακα και Κύριου φορέα πληρωμών μπορεί να καταγγέλλεται από εκάτερο συμβαλλόμενο με τρίμηνη προειδοποίηση του αντισυμβαλλομένου. H ΒΝΡP AM Lux, στο πλαίσιο των "Διοικητικών υπηρεσιών" που παρέχει, αναθέτει τις αρμοδιότητες τήρησης μητρώου και Φορέα μεταβιβάσεων στην BPSS Luxembourg (που καλείται εφεξής "Φορέας τήρησης μητρώου καθ' υπανάθεση" και "Φορέας μεταβιβάσεων καθ' υπανάθεση"). Οι αρμοδιότητες του Φορέα τήρησης μητρώου καθ' υπανάθεση και του Φορέα μεταβιβάσεων καθ' υπανάθεση δεν επιδέχονται υπανάθεση, έστω και μερική. 3-5 ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ H BNP Paribas Luxembourg (εφεξής "ο Φορέας πληρωμών"), ανώνυμη εταιρεία, έχει διοριστεί Φορέας πληρωμών στο Λουξεμβούργο από την BPSS Λουξεμβούργου. 3-6 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ Η BNPP AM Lux ("Κύριος φορέας διανομής") μπορεί να αποφασίζει να διορίσει Διανομείς/ Εντολοδόχους για να τη βοηθούν στη διανομή των μετοχών της στις χώρες όπου αυτές θα διατίθενται εμπορικώς. Ορισμένοι Διανομείς/ Εντολοδόχοι ενδέχεται να μην προσφέρουν στους πελάτες τους την πλήρη σειρά των τμημάτων/ κατηγοριών/ κλάσεων μετοχών ή να μην προσφέρουν δυνατότητα αγοράς/ εξαγοράς σε όλα τα νομίσματα. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες συνιστάται στους ενδιαφερόμενους πελάτες να συμβουλεύονται τον Διανομέα/ Εντολοδόχο τους. Μεταξύ της BNPP AM Lux και των διαφόρων Διανομέων/ Εντολοδόχων θα μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις Διανομής και Εντολοδόχου. Σύμφωνα με τη σύμβαση Διανομής και Εντολοδόχου, στο μητρώο μετόχων θα εγγράφεται ο Εντολοδόχος και όχι οι πελάτες που επενδύουν στην Εταιρεία. Μεταξύ των όρων και συνθηκών της σύμβασης Διανομής και Εντολοδόχου θα προβλέπεται μεταξύ άλλων και ότι κάθε πελάτης που έχει επενδύσει στην Εταιρεία μέσω του Εντολοδόχου μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή μεταφορά στο όνομά του των μετοχών, τις οποίες έχει αγοράσει μέσω του Εντολοδόχου, με συνέπεια ο πελάτης να αναγράφεται ο ίδιος ονομαστικά στο μητρώο μετόχων αφού ληφθούν σχετικές οδηγίες μεταβίβασης που θα δώσει ο Εντολοδόχος. Οι μέτοχοι μπορούν να αγοράζουν μετοχές απευθείας από την Εταιρεία χωρίς να πρέπει να περνούν για τον σκοπό αυτό από Διανομέα/ Εντολοδόχο, εκτός αν η προσφυγή στις υπηρεσίες Εντολοδόχου είναι απαραίτητη, ή μάλιστα υποχρεωτική για απαρέγκλιτους νομικούς, κανονιστικούς ή πρακτικούς λόγους. Κάθε Εντολοδόχος που ενδεχόμενα διορίζεται οφείλει να εφαρμόζει τις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εκτίθενται στο τμήμα 4.2 ("Έκδοση μετοχών και τιμή εγγραφής για την αγορά τους") του κεφαλαίου 4 ("Μετοχές"). 3-7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο έλεγχος των λογαριασμών της Εταιρείας και των ετήσιων εκθέσεών της ανατίθεται στην PricewaterhouseCoopers υπό την ιδιότητά της ως Γραφείου εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 20

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 58 η 31.10.1995/6A, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Οι κ.κ Ευάγγελος Σοφός, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα