ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΟΡΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΟΜΑΔΕ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗΚΑΝ ξζνεσ & 40 ελλθνικζσ ομάδεσ. 205 παραςτάςεισ ξζνων ομάδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΟΡΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΟΜΑΔΕ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗΚΑΝ 1995-2014. 89 ξζνεσ & 40 ελλθνικζσ ομάδεσ. 205 παραςτάςεισ ξζνων ομάδων"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΟΡΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΟΜΑΔΕ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗΚΑΝ ξζνεσ & 40 ελλθνικζσ ομάδεσ 205 παραςτάςεισ ξζνων ομάδων 62 πρϊτεσ παρουςιάςεισ ξζνων ομάδων ςτθν Ελλάδα 64 παραςτάςεισ ελλθνικϊν ομάδων 7 παραγωγζσ, 3 ςυμπαραγωγζσ 1ο Φεςτιβάλ 1995 ΧΟΡΙΚΑ / ΗΟΤΗΟΤ ΝΙΚΟΛΟΤΔΘ (παραγωγι ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) ΛΤΚΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ STARS OF THE RUSSIAN BALLET MOMIX ΧΟΡΟΘΕΑΣΡΟ ΟΚΣΑΝΑ 2ο Φεςτιβάλ 1996 ΟΜΑΔΑ ΕΔΑΦΟΤ BALLET PRELJOCAJ (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) STARS OF NEW YORK BALLET DOUG VARONE & DANCERS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) SINEQUANON & ΛΑΘΟ ΚΙΝΘΘ (παραγωγι ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) DAVID DORFMAN DANCE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) 3ο Φεςτιβάλ 1997 BOUVIER / OBADIA (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΟΜΑΔΑ ΕΔΑΦΟΤ (παραγωγι ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) ARAKNE MEDITERRANEA (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΟΜΑΔΑ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΧΟΡΟΤ ΧΑΡΘ ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΘ (ςυμπαραγωγι με ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΧΟΡΕΤΣΙΚΑ ΟΛΟ: ΠΕΡΑ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ & ΝΑΣΑΑ ΑΒΡΑ & ΜΑΧΘ ΔΘΜΘΣΡΙΑΔΟΤ- LINDAHL & ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΘ CLASSICAL BALLET STARS TRISHA BROWN DANCE COMPANY (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) EL FARRUCO Y SU COMPANIA (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα)

2 4ο Φεςτιβάλ 1998 TWYLA THARP (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΤ ΑΝΑΛΙΑ (παραγωγι ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) SIOBHAN DAVIES DANCE COMPANY (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΟΜΑΔΑ ΕΔΑΦΟΤ ΧΟΡΟΘΕΑΣΡΟ ΟΚΣΑΝΑ (παραγγελία ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) COMPAGNIE D.C.A. PHILIPPE DECOUFLÉ (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) 5ο Φεςτιβάλ 1999 MURRAY LOUIS & NIKOLAIS DANCE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) INBAL PINTO DANCE COMPANY (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΕΤΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΟΜΑΔΑ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΧΟΡΟΤ ΧΑΡΘ ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΘ RUSSELL MALIPHANT DANCE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) RUI HORTA STAGE WORKS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΟΜΑΔΑ ΕΔΑΦΟΤ 6ο Φεςτιβάλ 2000 BALLET DE L'OPÉRA NATIONAL DE LYON COMPAGNIE MARIE CHOUINARD (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΧΟΡΟΘΕΑΣΡΟ ΟΚΣΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΤ ΕΛΑΣΘΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΤ ΑΝΑΛΙΑ / ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΡΣΟΛΟΤ ROSEMARY BUTCHER DANCE PROJECTS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) LIAT DROR & NIL BEN GAL COMPANY (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) BEAU GESTE / DOMINIQUE BOIVIN (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) TRISHA BROWN DANCE COMPANY 7ο Φεςτιβάλ 2001 BATSHEVA DANCE COMPANY AKRAM KHAN COMPANY (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) TANZCOMPAGNIE RUBATO (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΧΟΡΙΚΑ / ΗΟΤΗΟΤ ΝΙΚΟΛΟΤΔΘ ΟΜΑΔΑ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΧΟΡΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ ULTIMA VEZ / WIM VANDEKEYBUS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) LANONIMA IMPERIAL (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) JEROME BEL (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΟΜΑΔΑ ΕΔΑΦΟΤ (ςυμπαραγωγι με ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) 8ο Φεςτιβάλ 2002 RONALD K. BROWN / EVIDENCE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ROBYN ORLIN CITY THEATRE & DANCE GROUP (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα ) STEPHEN PETRONIO COMPANY (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΟΜΑΔΑ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΧΟΡΟΤ ΠΡΟΧΘΜΑ

3 ΧΟΡΕΤΣΕ RUSSELL MALIPHANT COMPANY MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY COMPAGNIE KAFIG (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) 9ο Φεςτιβάλ 2003 INBAL PINTO DANCE COMPANY COMPAGNIE MARIE CHOUINARD XAVIER LE ROY (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΑΝΣΩΝΘ ΦΩΝΙΑΔΑΚΘ (Παραγωγι ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) ΟΜΑΔΑ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΧΟΡΟΤ ΧΑΡΘ ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΘ MEG STUART / DAMAGED GOODS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) TERO SAARINEN COMPANY (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) GEORGE PIPER DANCES (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΕΙΛ ΜΙΚΡΟΤΣΙΚΟΤ / ΟΜΑΔΑ GRIFFON ΧΟΡΟΘΕΑΣΡΟ «ΜΕΣ'ΕΜΠΟΔΙΩΝ» GELABERT - AZZOPARDI CIA DE DANSA (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) NASSER MARTIN-GOUSSET / LA MAISON (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) 10ο Φεςτιβάλ 2004 COMPAGNIE D.C.A. PHILIPPE DECOUFLÉ IRVEN LEWIS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΜΙCHAEL CLARK (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΧΟΡΟΘΕΑΣΡΟ ΚΘΒΕ / ΧΟΡΟΘΕΑΣΡΟ ΟΚΣΑΝΑ SINEQUANON JEROME BEL JAN FABRE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) TRISHA BROWN DANCE COMPANY 11ο Φεςτιβάλ 2005 ROSAS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ANNAHUBER.COMPAGNIE. (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΓΙΑΝΝΘ ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΘ - ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΙΑΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΛΜΑ (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) SINEQUANON PRUE LANG (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) LES BALLETS C. DE LA B. (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΔΘΜΘΣΡΘ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ 12ο Φεςτιβάλ 2006 BALLET PRELJOCAJ DAVID ZAMBRANO - ΕΡΜΘ ΜΑΛΚΟΣΘ YASMEEN GODDER (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) VIA KATLEHONG DANCE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΗΩΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ

4 NOEMA DANCE WORKS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) X-IT PEEPING TOM (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) SONIA BAPTISTA (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) LIQUID LOFT (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) EMANUEL GAT DANCE 13ο Φεςτιβάλ 2007 ULTIMA VEZ / WIM VANDEKEYBUS BATSHEVA DANCE COMPANY COMPAGNIES BEAU GESTE & NON DE NOM TONEELHUIS / SIDI LARBI CHERKAOUI CAROLINE HAINAUT & PALLE DYRVALL (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) LES BALLETS C. DE LA B. X-IT ROOTLESSROOT 14ο Φεςτιβάλ 2008 HOFESH SHECHTER COMPANY VUYANI DANCE THEATRE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) VERA MANTERO & GUESTS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) JONATHAN BURROWS & MATTEO FARGION (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) VIA KATLEHONG DANCE NIELS STORM ROBITZKY & DISCIPULOS DO RITMO (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) PERE FAURA (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) SANKAI JUKU QUASI STELLAR / APOSTOLIA PAPADAMAKI 15ο Φεςτιβάλ 2009 SABURO TESHIGAWARA / KARAS (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) COMPAGNIE EA SOLA (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) JOSEF NADJ JASMIN VARDIMON COMPANY APOTOSOMA / ΑΝΣΩΝΘ ΦΩΝΙΑΔΑΚΘ adlibdances / ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ PEEPING TOM IRAQIS BODIES (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) MATHILDE MONNIER LA RIBOT (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) XAVIER LE ROY 16ο Φεςτιβάλ 2010 CCN - BALLET DE LORRAINE TROUBLEYN JAN FABRE.PELMA.LIA HARAKI

5 ΗΩΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ LA MACANA (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ASSOCIATION DAM CESPI (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) NOEMA DANCE WORKS LES BALLETS C DE LA B LEMURIUS THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) 17ο Φεςτιβάλ 2011 EASTMAN / SIDI LARBI CHERKAOUI I M COMPANY / IVANA MÜLLER (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΤΝΟΛΟ ΚΡΟΤΣΩΝ ΣΤΠΑΝΑ & SINEQUANON ΑΕΡΙΣΕ L ASSOCIATION FRAGILE / CHRISTIAN RIZZO HOFESH SHECHTER COMPANY 18ο Φεςτιβάλ 2012 CIE DCA / PHILIPPE DECOUFLÉ PIERRE RIGAL / COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) VUYANI DANCE THEATRE.PELMA.LIA HARAKI FINGERSIX YELP DANCECO. PAT CATTERSON ΑΕΡΙΣΕ 19ο Φεςτιβάλ 2013 ROSAS QUDUS ONIKEKU (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) L A. / RACHID OURAMDANE (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ULTIMA VEZ / WIM VANDEKEYBUS FABIÁN BARBA ΗΘΣΑ / ΙΡΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΤΨΙΛΟΝ / ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΣΕΛΛΑΣΟΤ CIE PROJET 11 / ΙΩΑΝΝΘ ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΘ & MAY ZARHY ΔΘΜΘΣΡΘ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ 20ο Φεςτιβάλ 2014 NEDERLANDS DANS THEATER 2 L ASSOCIATION FRAGILE / CHRISTIAN RIZZO KVS, LES BALLETS C DE LA B ΚΑΙ A.M. QATTAN FOUNDATION METTE INGVARTSEN (πρϊτθ παρουςίαςθ ςτθν Ελλάδα) ΑΕΡΙΣΕ SINEQUANON ςτο μουςικό παραμφκι ΠΕΣΡΟΟΤΠΑ του τάκθ Γυφτάκθ

6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 89 παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ (μουςικι, κζατρο, εικαςτικά, φωτογραφία, κινθματογράφοσ) 18 εκδόςεισ, 2 παραγωγζσ video, 31 πολυιμερα ςεμινάρια χοροφ και εργαςτιρια με καταξιωμζνουσ ξζνουσ χορευτζσ, χορογράφουσ και δαςκάλουσ του χοροφ 1ο Φεςτιβάλ 1995 Camaleo (Θζατρο Δρόμου) Ορχιςτρα των Χρωμάτων Ρεςιτάλ Ρωςικισ Μουςικισ Εικαςτικά Βιματα Εικαςτικά Εργαςτιρια (Παίηω-δρόμιο) 2ο Φεςτιβάλ 1996 Jazz Quartet Aguto (Θζατρο Δρόμου) Ορχιςτρα των Χρωμάτων Εικαςτικζσ δράςεισ ςτθν πόλθ - Ομάδα Urban Art 3ο Φεςτιβάλ 1997 Ζκκεςθ Φωτογραφίασ Nelly s - «ϊμα και Χορόσ» Βραδιά Μάνου Χατηιδάκι (Ντόρα Μπακοποφλου, Ανδρζασ Καρακότασ) Παιχνίδια με τθν τζχνθ - Παιχνίδια με τθ ςκιά φνολο Κρουςτϊν είςτρον 4ο Φεςτιβάλ 1998 υμφωνικι Ορχιςτρα Βόλου 5ο Φεςτιβάλ 1999 Ρεςιτάλ πιάνου Δθμιτρθ γοφρου 6ο Φεςτιβάλ 2000 Πρόγραμμα Transdance για το ϊμα και τισ Νζεσ Σεχνολογίεσ (ςυνεργαςία με το φεςτιβάλ Κινθματογράφου και Νζων μζςων για τθν Σζχνθ) Ζκκεςθ Φωτογραφίασ τθσ Ναταλίασ Δουκουμετηίδου - «Σο παιχνίδι του Ονείρου» 10ο Φεςτιβάλ 2004 Video Dance (με ζργα των Trisha Brown και Philippe Decouflé) υναυλίεσ από τθ Jazz Band, ςυναυλία από το κουαρτζτο κρουςτϊν και μουςικι διαδρομι από τουσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ Ωδείου Καλαμάτασ

7 Street Shows από τθν Ομάδα Χοροφ Irven Lewis 11ο Φεςτιβάλ 2005 Παντοφμ (Θζατρο Δρόμου) 12ο Φεςτιβάλ 2006 Βραδιά με μουςικι jazz από τθ Jazz Band του Δθμοτικοφ Ωδείου 13ο Φεςτιβάλ 2007 Cie Beau Geste / Dominique Boivin Transports Exceptionnels (ντουζτο χορευτι - εκςκαφζα) Encardia (μουςικι και χορόσ από τθν Κάτω Ιταλία) Προβολι «The Navigator» του Buster Keaton με ηωντανι μουςικι επζνδυςθ Think of One (περίπατοσ με μουςικό λεωφορείο) 14ο Φεςτιβάλ 2008 The Walzing Cats. Μουςικι βραδιά με τθ μακθτικι ςυμφωνικι ορχιςτρα και τθν τρίφωνθ παιδικι χορωδία του Δθμοτικοφ Ωδείου Καλαμάτασ. υναντιςεισ με τουσ καλλιτζχνεσ: Vera Mantero Jonathan Burrows & Matteo Fargion Μουςικι βραδιά με τουσ Vuyani Dance Theatre Ensemble Βραδιά Βωβοφ Κινθματογράφου με Ηωντανι Μουςικι. Δφο ταινίεσ μικροφ μικουσ του Buster Keaton. One Week, The Scarecrow. Παράςταςθ Χιπ Χοπ, Discípulos Do Rítmo: Tá Limpo 15ο Φεςτιβάλ 2009 Προβολι: Le Jardin των Peeping Tom Προβολι: Ζνασ ανδαλουςιανόσ ςκφλοσ του Λουίσ Μπουνιουζλ Seaside Musical - Μουςικι βραδιά με τραγοφδια από μιοφηικαλ και άλλεσ γνωςτζσ μελωδίεσ Forward Motion: ARTISTS' CHOICE ςε ςυνεργαςία με το British Council, προβολι ςυλλογισ ζργων ςφγχρονου χοροφ για τθν οκόνθ (screen dance) από τθ Βρετανία. *non +++ Παράςταςθ δθμόςιου χϊρου με τουσ eekuipoiz υναυλία με τουσ The Freak Brothers Band υνάντθςθ με τον καλλιτζχνθ: υνομιλία με τον Xavier Le Roy 16ο Φεςτιβάλ 2010 Προβολι ταινιϊν: αφιζρωμα ςτθν Πίνα Μπάουσ Προβολι ταινιϊν: αφιζρωμα ςτον Μερσ Κάννιγχαμ Ζκκεςθ φωτογραφίασ του Αλζξανδρου Νιάγκου Lights on υνάντθςθ με τουσ καλλιτζχνεσ: Ομάδα Lemurius Ξενάγθςθ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Αρχαίασ Μεςςινθσ από τον Κακθγθτι Πζτρο Θζμελθ Ρεςιτάλ πιάνου Ντόρασ Μπακοποφλου ςτο Εκκλθςιαςτιριο του Αςκλθπιείου ςτθν Αρχαία Μεςςινθ, με αφορμι το ζτοσ οπζν

8 17ο Φεςτιβάλ 2011 Προβολζσ χορογραφικοφ υλικοφ των ομάδων που ςυμμετζχουν ςτο εργαςτιρι «7+1» ςε βίντεο Προβολι ταινιϊν χοροφ του Wim Vandekeybus υνάντθςθ με τουσ καλλιτζχνεσ: υνάντθςθ-ςυηιτθςθ με τθν Ivana Müller Αφιγθςθ παραμυκιϊν με τθ Λίλλυ Σριαντάρθ:...Κι ο άνεμοσ ψικφριςε μια χοφφτα παραμφκια... Βραδιά χιπ-χοπ με τουσ B-TWINS Χοροί για ζνα πιάνο, δφο πιανίςτεσ και τζςςερα χζρια, με τουσ πιανίςτεσ Μαρία Παπαπετροποφλου και Jacques Bernier Παράςταςθ του εργαςτθρίου «7 πρόβεσ + 1 παράςταςθ», με τισ ομάδεσ Amorphy, Lemurius, Νταλίκα, Πρόςχθμα, Φοra etc. 18ο Φεςτιβάλ 2012 «Cette immense intimité» Παράςταςθ ομάδασ Retouramont ςτθν πίςω όψθ του Μεγάρου Χοροφ Καλαμάτασ Βραδιά αυτοςχεδιαςμοφ «DOBEDOBEDO» από τισ ομάδεσ χοροφ amorphy & fingersix Παρουςίαςθ Εργαςτθρίου Χορογραφίασ τθσ Pat Catterson Αφιγθςθ παραμυκιϊν με τθ Λίλλυ Σριαντάρθ «Ζνα διςάκι ιςτορίεσ γεμάτο» Βραδιά χιπ-χοπ με τουσ B-TWINS Προβολι ταινιϊν του Philippe Decouflé Προβολι ταινιϊν τθσ Yvonne Rainer 19ο Φεςτιβάλ 2013 Παράςταςθ Cie József Trefeli «JINX 103» Παράςταςθ Γιάννθ Νικολαΐδθ «L après-midi d un faune, χρόνια μετά» Παράςταςθ Εργαςτθρίου playforkalamatadancefestival Διάλεξθ του Fabián Barba 20ο Φεςτιβάλ 2014 Παράςταςθ Εργαςτθρίου Αυτοςχεδιαςμοφ και φνκεςθσ «What If» Παράςταςθ Εργαςτθρίου Χορογραφίασ «On the road» τθν Ζκκεςθ «Μυκικοί Χοροί τθσ Μεςςθνίασ», ξενάγθςθ & μικρό χορευτικό δρϊμενο Προβολζσ χορογραφικοφ υλικοφ των ομάδων που ςυμμετζχουν ςτο Εργαςτιρι Χορογραφίασ «On the road» Προβολζσ από το αρχείο του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ ςτο πλαίςιο τθσ Περιοδικισ Ζκκεςθσ «Μυκικοί Χοροί τθσ Μεςςθνίασ» Εκκζςεισ παιδικϊν εργαςτθρίων του Εικαςτικοφ χολείου, κάκε χρόνο

9 ΠΑΡΑΓΩΓΕ VIDEO Video Dance με τα ΧΟΡΙΚΑ τθσ Ηουηοφσ Νικολοφδθ το οποίο απζςπαςε το Ειδικό βραβείο τθσ επιτροπισ ςτο 8 ο Grand Prix International Unesco 1996 (Cinetic-Σάκθσ Χατηόπουλοσ) Καταγραφι τθσ Ζκκεςθσ Φωτογραφίασ Nelly s «ϊμα και Χορόσ» & τθσ χορογραφίασ «Μνθμείο» του Δθμιτρθ Παπαϊωάννου (Cinetic-Σάκθσ Χατηόπουλοσ) ΕΚΔΟΕΙ Ζκδοςθ λευκϊματοσ Nelly s «ϊμα και Χορόσ» ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο Μπενάκθ και τισ εκδόςεισ «Άγρα- Άμμοσ» ΕΚΔΟΕΙ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ 1 ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ κατάλογοσ 2014

10 ΕΜΙΝΑΡΙΑ 1996 εμινάριο φγχρονου Χοροφ και Αυτοςχεδιαςμοφ με τθν Irene Hultman 1997 εμινάριο φγχρονου Χοροφ και Αυτοςχεδιαςμοφ με τθν Shelley Senter 1998 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τισ Gill Clarke & Deborah Saxon εμινάριο Κλαςςικοφ Χοροφ με τον Stephane Prince 1999 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Jeremy Nelson 2000 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Tom Thayer 2001 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τουσ Paul Douglas & Jeremy Nelson 2002 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τθν Gwen Welliver 2003 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τθν Lisa Race 2004 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τθν Keren Levi 2005 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Jeremy Nelson 2006 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον David Zambrano 2007 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Frey Faust 2008 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Iñaki Azpillaga εμινάριο Repeating Distance με τουσ Guy Cools & Lin Snelling 2009 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Ted Stoffer 2010 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Bruno Caverna Εργαςτιρι Stand up PerformDance Theory με τουσ Guy Cools & Λία Χαράκθ 2011 εμινάριο φγχρονου Χοροφ «Πθγζσ ενζργειασ» με τθν Laura Arís Álvarez Εργαςτιρι «Ο χορόσ ωσ τρόποσ ςκζψθσ» με τθν Maaike Bleeker Εργαςτιρι Χορογραφίασ 7+1 «7 πρόβεσ + 1 παράςταςθ» με τισ ομάδεσ φγχρονου Χοροφ Amorphy, Lemurius, Νταλίκα, Πρόςχθμα, Φοra etc 2012 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Iñaki Azpillaga Εργαςτιρι Δραματουργίασ με τθ Lou Cope Εργαςτιρι Χορογραφίασ με τθν Pat Catterson «Σο Trio A τθσ Yvonne Rainer» 2013 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τον Jorge Crecis Ερευνθτικό Εργαςτιρι Χοροφ playforkalamatadancefestival με τισ οφία Μαυραγάνθ και άνια τριμπάκου Εργαςτιρι Σεχνικισ Body Percussion με τουσ József Trefeli και Gábor Varga 2014 εμινάριο φγχρονου Χοροφ με τθ Μάρτα Κορονάντο Εργαςτιρι Δραματουργίασ με τθ Hildegard De Vuyst Εργαςτιρι Αυτοςχεδιαςμοφ και φνκεςθσ «What If» βαςιςμζνο ςτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Θ κυτάλθ» Εργαςτιρι Χορογραφίασ «On the road» από το φνδεςμο Χοροφ

11 MASTERCLASSES-ΔΙΑΛΕΞΕΙ 1996 Le Ballet Preljocaj, Doug Varone, Sara Rudner, David Dorfman, Aguto 1997 Trisha Brown Dance Company, Joelle Bouvier, Regis Obadia, Arakne Mediterranea, Λάμπροσ Λιάβασ, Trisha Brown, El Farruco 1998 Siobhan Davies, Tharp! 1999 Murray Louis, Alberto del Saz, Inbal Pinto, Russel Maliphant, Rui Horta, τεριανι Σςιντηιλϊνθ 2000 Γιϊργοσ Λοφκοσ, Ballet de l'opera National de Lyon, Compagnie Marie Chouinard, Liat Dror and Nir Ben Gal Company, Rosemary Butcher, Δθμιτρθσ Παπαλεξόπουλοσ, Armando Menicacci, Michael Klien, Trisha Brown Dance Company, τεριανι Σςιντηιλϊνθ 2001 Batsheva Dance Company, Wim Vandekeybus, Akram Khan Company, Juan Carlos Garcia, τεριανι Σςιντηιλϊνθ 2002 Merce Cunningham Dance Company, Jerome Bel, Robyn Orlin, Stephen Petronio, Ronald K. Brown, Compagnie Kafig, Richard Siegal, τεριανι Σςιντηιλϊνθ 2003 Inbal Pinto Dance Company, George Piper Dances (William Trevitt, Michael Nunn) Xavier Le Roy, Meg Stuart, Cesc Gelabert, τεριανι Σςιντηιλϊνθ 2004 Trisha Brown, Jan Fabre, Μάρκα Φριντηιλα, Βαςίλθσ Ματηοφλθσ, τεριανι Σςιντηιλϊνθ 2005 Guy Cools, τεριανι Σςιντηιλϊνθ 2006 Χριςτιάνα Γαλανοποφλου 2007 Wim Vandekeybus, Guy Cools, Χριςτιάνα Γαλανοποφλου 2008 Jeroen Fabius, Zeynep Gunduz, Κωνςταντίνα Γεωργζλου, Χριςτιάνα Γαλανοποφλου 2009 Bojana Kunst, Xavier Le Roy, Χριςτιάνα Γαλανοποφλου 2010 Guy Cools, Χριςτιάνα Γαλανοποφλου 2011 Maaike Bleeker, Χριςτιάνα Γαλανοποφλου 2012 Χριςτιάνα Γαλανοποφλου 2013 Fabián Barba, Χριςτιάνα Γαλανοποφλου 2014 τεριανι Σςιντηιλϊνθ Εκπαιδευτικζσ και επιμορφωτικζσ δραςτηριότητεσ κατά τη διάρκεια όλου του ζτουσ

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ 1 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ 1 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ 1 7 ΦΕΒΡΟΥΑρίου 2014 1 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 & 2 Φεβρουαρίου ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ Ελπίδα Ορφανίδου - Juan Perno (19:00) Elpid arc Paul Blackman - Χριστίνα Γουζέλη (21:00) Vicious

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι Χριςτοσ ανταμοφρθσ 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι ΒΡΑΒΕΙΑ 1982 1 Βραβείο Χαρακτικισ Μουςείου Uzés, Γαλλία 1985 1 Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΚΟΥ 1 ΜΙΚΟΤ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΚΟΥ 1 ΜΙΚΟΤ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΚΟΥ 1 ΜΙΚΟΤ ΑΡΙΑΔΝΗ e-mail: alosidne@gmail.com web site: www.ariadnemikou.com 5-8-1978 Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2006-2009 Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Fine Arts) με

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αθηναίων 01-15 / 07 / 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ. www.cityofathens.gr ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL7

Δήμος Αθηναίων 01-15 / 07 / 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ. www.cityofathens.gr ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL7 Δήμος Αθηναίων ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 01-15 / 07 / 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL7 PHOTO: HANS GERRITSEN «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟΝ, Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος 30 Ιουνίου, 1,2 Ιουλίου 2008

ΘΕΑΤΡΟΝ, Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος 30 Ιουνίου, 1,2 Ιουλίου 2008 ΘΕΑΤΡΟΝ, Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος 30 Ιουνίου, 1,2 Ιουλίου 2008 Ως τέχνη που εδραιώνεται πάνω στην εκφραστική αμεσότητα πέρα από το εμπόδιο της γλώσσας, ο χορός αποτελεί σήμερα ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

2012 2013 www.megaron.gr ---

2012 2013 www.megaron.gr --- ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 2012 2013 www.megaron.gr Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 2012 2013 www.megaron.gr Με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Μαρία Βύνερ Ramsay Burt Ann Cooper Albright

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Μαρία Βύνερ Ramsay Burt Ann Cooper Albright ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Μαρία Βύνερ σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1992), πριν από τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Αγγλία με αντικείμενο την Ιδεολογία και Ανάλυση Λόγου στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

01-14 / 07 / 2007. 5 o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 5 th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

01-14 / 07 / 2007. 5 o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 5 th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 01-14 / 07 / 2007 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Ι Σ - Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ 1 0 0 Σ Τ Α Σ Η Μ Ε Τ Ρ Ο - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Κ Ο Σ 5 th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL 1 CULTURAL ORGANIZATION

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2013-2014 Πρόγραµµα Εκδηλώσεων ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΕΣΤΡΟΙ Budapest Festival Orchestra Ivan Fischer / Maria João

Διαβάστε περισσότερα

7 6 Πορτογαλία / Portugal (Παρασκευή/Friday) Sofia Dias & Victor Roriz

7 6 Πορτογαλία / Portugal (Παρασκευή/Friday) Sofia Dias & Victor Roriz θέατρο ΡΙΑΛΤΟ RIALTO Theatre Λευκωσίαθέατρο ΠΑΛΛΑΣNicosiaPALLAS Theatre 5 6 Πορτογαλία/Portugal (Τετάρτη/Wednesday) Sofia Dias & Victor Roriz A Gesture is Nothing but a Threat 40 11 6 Βουλγαρία/Bulgaria

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

cultural events program πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων

cultural events program πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων cultural events program πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων 01.07 ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY Αλυκή. 2ο Φεστιβάλ θαλάσσιων δραστηριοτήτων Aqua fun στην παραλία της Αλυκής. Δημιουργίες και παιχνίδια στο νερό και στην

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά

Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΩΝΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ, ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Νομπελίςτεσ ςυμμετζχουν ςτθν επιλογι των νικθτϊν για βραβεία φψουσ 200.000 δολαρίων Οι νικθτζσ των Διεκνϊν Βραβείων Ωνάςθ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έκρηξη. Μια πραγματικότητα προσωπική, κοινωνική, πολιτική.

Έκρηξη. Μια πραγματικότητα προσωπική, κοινωνική, πολιτική. ΕΚΡΗΞΗ Έκρηξη. Μια πραγματικότητα προσωπική, κοινωνική, πολιτική. Στη δική μας περίπτωση, μέσω της τέχνης συνδέουμε την έννοια της έκρηξης με τις ανθρώπινες αισθήσεις, τη διαμαρτυρία, το ρυθμό, τη δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χορός στη Στέγη. 26 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2015. Συγγρού Ι07. sgt.gr

Χορός στη Στέγη. 26 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2015. Συγγρού Ι07. sgt.gr Χορός στη Στέγη 26 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2015 Συγγρού Ι07 sgt.gr Χορός στη Στέγη Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Unlimited Access 26 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2015 Το Unlimited ήταν ένα πρότζεκτ που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορός στη Στέγη. 26 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2015. Συγγρού Ι07. sgt.gr

Χορός στη Στέγη. 26 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2015. Συγγρού Ι07. sgt.gr Χορός στη Στέγη 26 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2015 Συγγρού Ι07 sgt.gr Χορός στη Στέγη Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Unlimited Access 26 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2015 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 7 ενιαία τιμή Άνεργοι 5 Δωρεάν εισιτήρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

1Ë 15.30 È ÓÓË Ï ÓÙ Ó ÁÈÒÙË µâïè Ó ÙË Elia Marios Joannou ÈÒÚÁÔ ÙÂÊ ÙÔ

1Ë 15.30 È ÓÓË Ï ÓÙ Ó ÁÈÒÙË µâïè Ó ÙË Elia Marios Joannou ÈÒÚÁÔ ÙÂÊ ÙÔ ❶ Γιάννης Καλαντζής 1 Αντιπαραστάσεις Α Παναγιώτης Βελλιανίτης 2 Ορίζοντας Γεγονότων Ηλίας Μάριος Ιωάννου 3... mainly a lot of wounds, mother! Γιώργος Στεφάτος 4 intera Γιάννης Καλαντζής 5 Αντιπαραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα