ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φιλίππου 51, Θεσσαλονίκη, Tel. / Fax: E mail: Url:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φιλίππου 51, Θεσσαλονίκη, 54631 Tel. / Fax: +30 2315 507959 E mail: peirama18@gmail.com Url: www.peirama."

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φιλίππου 51, Θεσσαλονίκη, Tel. / Fax: E mail: Url: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ Το ΠΕΙΡΑΜΑ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Black Sea WinExports Preparing the conditions for penetration of the Black Sea wines in the International Μarket» (Grant Contract MIS ETS 1731) στο πλαίσιο του «Black Sea Basin Joint Operational Programme » που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους και Εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό ευρώ. Εταίροι του έργου είναι: Panciu Territorial Administrative Unit, Ρουμανία Business Agency Association, Βουλγαρία Moldovan Small Wine Producers Association, Μολδαβία Regional Fund for Support of Entrepreneurship in Odessa Oblast, Ουκρανία Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρου έργου και συγκεκριμένα της Δράσης 2 του Πακέτου Δράσεων 2 με τίτλο «Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου Strengthening the sector s extroversion» ζητείται εξωτερικός εμπειρογνώμονας ο οποίος θα συντάξει τη Στρατηγική Μάρκετινγκ για τον οινοποιητικό κλάδο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 1. Προδιαγραφές Προκηρυσσόμενου Έργου Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η σύνταξη μιας μελέτης για την Στρατηγική Μάρκετινγκ που πρέπει να ακολουθήσει ο οινοποιητικός κλάδος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να επιτύχει αύξηση των εξαγωγής και καλύτερη διείσδυση σε ευρωπαϊκές, διεθνείς και νέες αγορές. Ο Ανάδοχος θα συντάξει τη μελέτη σύμφωνα με το υλικό που θα συλλέξει και την έρευνα που θα κάνει. Η σύνταξη της μελέτης θα ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες συντάχθηκαν από τον υπεύθυνο εταίρο και με συμφωνία όλου του εταιρικού σχήματος και οι οποίες θα δοθούν στον Ανάδοχο αμέσως μετά την επιλογή του. 1

2 Η τήρηση των ενιαίων προδιαγραφών για τη σύνταξη της μελέτης είναι απαραίτητη καθώς στη συνέχεια θα συνταχθεί, από τον Ουκρανό εταίρο, μια συνθετική μελέτη για τη Στρατηγική Μάρκετινγκ για τα Κρασιά της Μαύρης Θάλασσας συνολικά. Ο Ανάδοχος, ωστόσο, θα πρέπει, βάσει των γνώσεων και της εμπειρίας του να εξειδικεύσει τις προδιαγραφές και να οριοθετήσει τη μεθοδολογία της δικής του δουλειάς στην μελέτη του για την Κεντρική Μακεδονία. Ενδεικτικά η μελέτη θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Χαρτογράφηση των δυνατών σημείων για τα κρασιά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Διερεύνηση και οριοθέτηση αγορών στόχου για τους Καταναλωτικές αξίες και συνήθειες στην τοπική αγορά και στις αγορές στόχου Κύρια σημεία για τη δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας για το Κρασί της Περιφέρειας Σύνθεση στρατηγικής 2. Παραδοτέα Α. Μία μελέτη, στην αγγλική γλώσσα, που θα ακολουθεί τα περιεχόμενα που επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ι στην αγγλική γλώσσα). Β. Υλικό έρευνας και ποσοτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για τον κλάδο σύμφωνα με τη λίστα που επισυνάπτεται στην αγγλική γλώσσα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσα προκήρυξης. Γ. Πρόταση επιλογής τριών πρωτοπόρων και δυναμικών επιχειρήσεων / οινοπαραγωγών της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια τα οποία θα τεθούν σε συνεργασία την ομάδα Έργου του Φορέα, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή τεσσάρων εργαλείων της Ψηφιακής Πλατφόρμας Black Sea WinExports που ετοιμάζεται στο πλαίσιο άλλου πακέτου εργασίας του Έργου. 3. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη σύνταξη της μελέτης (παραδοτέο Α) εντός δύο μηνών από τη στιγμή της υπογραφής της Σύμβασης. Το υλικό έρευνας (Παραδοτέο Β) και η πρόταση επιλογής τριών πρωτοπόρων και δυναμικών επιχειρήσεων / οινοπαραγωγών της Κεντρικής Μακεδονίας (Παραδοτέο Γ) θα παραδοθούν σε διάστημα τεσσάρων μηνών από τη στιγμή της υπογραφής της Σύμβασης. 4. Προϋπολογισμός και Πληρωμή Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων #3.000# ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 2

3 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση και την παραλαβή των παραδοτέων και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή των εγκεκριμένων πιστώσεων του Έργου Black Sea WinExports στο ΠΕΙΡΑΜΑ, και υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Έργου. 5. Απαιτούμενα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοδύναμου του εξωτερικού σε σχετικό τομέα σπουδών (ενδεικτικά: οικονομικά / σπουδές μάρκετινγκ / διοίκηση επιχειρήσεων / μηχανικός με σχετική εξειδίκευση) Αποδεδειγμένη εμπειρία και πολύ καλή γνώση του Οινοποιητικού Κλάδου Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα αποδεικνύει τη ζητούμενη εμπειρία. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέσω e mail: έως ως την Τετάρτη 2/4/2014. Οι υποψήφιοι των οποίων το βιογραφικό τους είναι πιο κοντά στα ζητούμενα υπάρχει πιθανότητα να κληθούν από την ομάδα Έργου για συζήτηση / συνέντευξη Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e mail: ή στο τηλέφωνο (καθημερινά ) 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Creation of a common Marketing Strategy refers to the project s 2 nd Activity Group (GA). A methodology structure for the strategy report The aim of establishing of a sustainable marketing strategy for the Black Sea wine producing regions' extroversion requires creation and promotion of a common marketing vision and identity. Both the vision and identity are the corner stones for marketing strategies of any kind. They determine sources of creation of customer value and tools for delivering the values to the market. Brand is usually considered as the pivot of the marketing strategy. As a bearer of values, distinction attributes and a kind of promise brand serves as the fore most driving force of any marketing strategy. As a point of reference, the brand identity puts in line different actions, aimed at introducing the market, sales, services, assortment policy, distribution, pricing, communications and other marketing activities. Further, it determines what should and what should not be done in the market as well as in the field of technology and manufacturing. The wine is difficult to differentiate on the ground of impartial assessment. It needs some kind of attractive storytelling, forming the context of the consumption; it should have a very distinctive emotional appeal, based on the brand identity, moving far beyond product properties per se. Thus, the sustainable marketing strategy should have in the background the brand identity. It provides therefore, with a framework for brand creation and delivering. Brand development issues are laid down below according to D. Aaker concept of a strong brand. There is a reference section at the end of this document. The strategic report shall include the following sections: 1. Customer values of the wine of the respective market. This section should address the following issues. a. Which attitudes do local customers have to the wine? b. Which criteria do customers apply to the selection of the wine to buy? c. In which situations do customers consider buying the wine? What patterns of the buying behaviour are generally observed? d. What is known about the price elasticity of the wine in the respective market? e. What is known about price corridor that is perceived by customers as appropriate for the wine in the respective local market? 2. Brand mapping of the respective regional wine market. The section should address the following issues. a. Which wine brands dominate the market? The extent to which brands pro vide marketing power. Provide market shares of the three to five leading brands. b. Which local wine brands are present? How strong are they in the market related to pricing and distribution (representation at major chains, price related to average for the market and for the segment)? Which price segments do local brands dominate? 4

5 c. Which are the most common appeals and brand identities, exploited in the market? d. Are there more or less defined expectations of any group of the customers what brand identity do they want to see and to value in the market? 3. Definition of the target markets a. What is the target market for wine? If there is more than one such group, all groups are to be briefly described. b. Based on the content of the 1 to what group or groups of consumer of the respective market the brand to be should be targeted? How can this group be described in terms of buying behavior and socio demographic profile? c. Is the group, mentioned above typical: is it likely to find a considerable demand from similar group ( s) in the worldwide market (global, multinational or regional)? d. What kind of relationships between brand and market is established? 4. Milestones of the brand identity for the Black Sea Wines (per region / per partner) a. What can be the essence of the brand a pivotal brand identity? b. Which associations with the brand may be offered from heritage and traditions of the country ( ies) of origin? How the brand to be may relate to the culture and traditions of the countries of origin. What the eventual storytelling can be based on? Is there a room to create of the brand on the ground free of heritage and traditions of the country ( ies) of origin? c. Which product properties should be attributed to the brand if any? d. How could be established and demonstrated (delivered) a proper relationship between value and quality? e. What symbol ( s) can be used for brand? How does the proposed symbol embody functional, emotional and (or) self expression benefits of the brand tobe? f. How could be conceived an offer of the brand in terms of i. functional benefits ii. emotional benefits iii. benefits of self expression? 5. Marketing mix. Based on the definition of the target market (see 3) and the pivotal and extended brand equity (see 4) the ways of developing marketing mix should be shaped here strategically. a. Product policy outline (portfolio, assortment, packaging) b. Distribution policy: which channels can be used for delivering of the wine to the respective market? A possibility of new channels should also be discussed. c. Pricing policy. What price should be established related to other wines? Which guidelines pricing shall follow? 5

6 d. Marketing communications. What kind of communications may be deployed for the brand? Which media are traditionally used in the respective market of wine? e. What budget should be allocated to assure the successful introduction and development of the brand in the respective market of wine? f. Target countries incite Europe or globally (each partner s report have to name and justificate (in brief, using the above mentioned data) at least 3 target countries. References Beverland, M. (2004). Uncovering theories in use : Building luxury wine brands. European Journal of Marketing, 38(3/4), Beverland, M. B. (2005). Crafting brand authenticity: The case of luxury wines. Journal of Management Studies, 42(5), Bruwer, J., & Johnson, R. (2010). Place based marketing and regional branding strategy perspectives in the California wine industry. Journal of Consumer Marketing, 27(1), Charters, S., & Spielmann, N. (2013). Characteristics of strong territorial brands: The case of champagne. Journal of Business Research. doi: /j.jbusres Lockshin, L., & Spawton, T. (2001). Using involvement and brand equity to develop a wine tourism strategy. International Journal of Wine Marketing, 13(1), Nowak, L., Thach, L., & Olsen, J. E. (2006). Wowing the millennials: Creating brand equity in the wine industry. Journal of Product & Brand Management, 15(5), Reid, M. (2002). Building strong brands through the management of integrated marketing communications. International Journal of Wine Marketing, 14(3), Vrontis, D., & Papasolomou, I. (2007). Brand and product building: The case of the Cyprus wine industry. Journal of Product & Brand Management, 16(3), Charters, S., & Spielmann, N. (2013). Characteristics of strong territorial brands: The case of champagne. Journal of Business Research. doi: /j.jbusres

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Central Macedonia Wineries mapping various data 1. Wineries Mapping of region including the following data for the last 3 years: Enterprises legal entity Annual turnover in local currency and in euros Annual exports turnover in local currency and in euros Annual wine production in liters (overall and per variety) Cultivated vineyards in hectares (overall and per variety) Cultivation methods (conventional, organic or biodynamic) Grape production per hectare in tons (overall and per variety) Grapes bought from cultivators in tons (overall and per variety) Number of permanent employees Expenditure related to permanent employees Expenditure related to cultivation in categories (daily jobs expenditure, permanent staff expenditure, fertilizers and pesticides expenditure, product transfer expenditure) Expenditure related to bottling in categories (graphic design, bottles, labels, corks, boxes, other) Expenditure related to transportation for exports Expenditure related to advertising in their own country in categories (television, radio, magazines, newspapers, internet, participation in expos and competitions, other) Expenditure related to advertising in other countries in categories (television, radio, magazines, newspapers, internet, participation in expos and competitions, other) Marketing expenditure in their own country Marketing expenditure in other countries Wholesale wine bottle prices per label (in their own country) and annual sales in bottles and in euros Retail wine bottle prices per label (in their own country) and annual sales in bottles and in euros Wholesale wine bottle prices per label (in other countries) and annual sales in bottles and in euros Retail wine bottle prices per label (in other countries) and annual sales in bottles and in euros Average number of bottles they give out free as samples, in expositions, etc.) Discount policies applied (in large orders, in supermarkets, etc.) 7

8 Funding tools used (description and amounts) File with pictures and description of each of their label List of liquor stores or importers abroad to who they are exporting with their contact info 2. Research regarding the required data from the banks to apply for a loan and on the criteria used to authorize it 3. Research regarding the business plans and their fields for wineries and cultivators to find investors 4. Compilation of a suggested specialized business plan form for wineries and vine cultivators that complies with the data acquired from (2) and (3) which is simple enough, with most data quantified or easily converted into numbers. 5. Listing and registration of institutions (universities, research institutes) that combine wine and marketing research with contact info. 6. Each partner should propose three international target markets/ countries for exporting. This is crucial in order to reach a common target market for the whole black sea region but also a market that matches the strengths and opportunities of each participating country. Reasoning for the selection of specific markets should be made clear, while market research must include data that relate to the target markets need to be provided (demographic and segmentation data, varieties or types of wine which are characterized by high demand etc). 7. Look at both developed and emerging markets potential. 8. Competition: which countries are the main wine importers/exporters in the selected markets? 9. Given the proposed markets, a marketing strategy needs to be proposed for each. This should include product, pricing, place (distribution channels) and promotion. Positioning and differentiation. 10. Marketing objectives and quantification 11. Taking into account the expo that will take place in the context of the Black Sea project, it is important to also propose specific expos that will take place in the target markets. 12. The marketing strategy should utilize and incorporate technological advances and innovation within the marketing mix 13. Expected budget with regard to the implementation strategy 14. Proposed means for reputation enhancement/ quality 8

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: E-MAIL ADDRESS: 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου Exports Money Conference 2012 στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Θέμα: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012 Αγαπητά Μέλη, Σε συνέχεια προηγούμενου

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 8-9. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα. Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 8-9. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα. Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #42 / Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 414 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #16 / Τρίτη 04 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη»

κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη» κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη» Συντονιστές: Παντελής Αγγελίδης (ΙΝΑ) ηµήτρης Ψυχογιός (ΕFG Eurobank) Raporteurs: Γιώργος Νεοφώτιστος (Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα