Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής"

Transcript

1 Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου 1 Φ. Καραχάλιου 1 Ν. Παπαδοπούλου 2 Γ. Τσαρμακλής 2 Σ. Μιχαλάκος 1 1 Τμήμα Αύξησης και Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 2 Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Υποβλήθηκε: 20/9/03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις συχνότερες διατροφικές παθήσεις, με συχνότητα εμφάνισης που αυξάνεται συνεχώς σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση του επιπολασμού υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής, με τη χρησιμοποίηση των διεθνών νέων προτύπων και η συσχέτιση με την παρουσία πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων. Μελετήθηκαν παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 5,8 έως 12,5 χρόνων. Διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό παιδιών υπέρβαρων ή παχύσαρκων. Μόνο το 67% των παιδιών είχαν βάρος μέσα στα φυσιολογικά όρια. Το ποσοστό των παιδιών με φυσιολογικό βάρος δεν διαφέρει μεταξύ των δύο φύλων, παρατηρήθηκε, όμως, μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια, ενώ το ποσοστό παχύσαρκων αγοριών ήταν μεγαλύτερο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παρατηρήθηκε, τέλος, σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των παιδιών και του μητρικού ΔΜΣ (p<0,001), καθώς και του πατρικού ΔΜΣ (p<0,001). Η πρόληψη της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για την αποφυγή προβλημάτων υγείας που συνδέονται άμεσα με την παχυσαρκία, αλλά επίσης και για την πρόληψη απώτερων επιπλοκών κατά την ενηλικίωση.(δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2006, 53(1):47-53) Λέξεις ευρετηριασμού: παχυσαρκία, προληπτικοί έλεγχοι, δείκτης μάζας σώματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις συχνότερες διατροφικές παθήσεις, με συχνότητα εμφάνισης που αυξάνεται συνεχώς σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 1. Τα στοιχεία από την ανάλυση δεδομένων των Εθνικών Ερευνητικών

2 48 Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, 2006 Προγραμμάτων Υγείας και Διατροφής (NHANES) σχετικά με τον επιπολασμό της παχυσαρκίας στις ΗΠΑ, δείχνουν ότι ποσοστό 22% των παιδιών και εφήβων είναι υπέρβαρα και ποσοστό 11% είναι παχύσαρκα 2,3. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία και την εφηβεία οδηγεί σε μόνιμη παχυσαρκία κατά την ενήλικη ζωή 4. Ως εκ τούτου, η πρόληψη της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για την αποφυγή προβλημάτων υγείας που συνδέονται άμεσα με την παχυσαρκία όπως διαταραχές των λιπιδίων, ορθοπαιδικά προβλήματα, ψυχολογικές διαταραχές 5,6, αλλά επίσης για την πρόληψη α πώτερων επιπλοκών κατά την ενηλικίωση, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, κακοήθειες, σακχαρώδης διαβήτης 7,8. Δεδομένα από τον ελλαδικό χώρο έδειξαν ότι η συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας στα παιδιά συνεχώς αυξάνει 9,10, ενώ αντίθετα, η φυσική δραστηριότητα των Ελλήνων ελαττώνεται και τα επίπεδα λιπιδίων στον ορό απομακρύνονται των φυσιολογικών ορίων 11. Η ανάγκη για μια ακριβή εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης της παχυσαρκίας στη χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες, είναι προφανής και απαραίτητη για την καταγραφή τάσεων και τον προγραμματισμό προληπτικών μέτρων. Η εκτίμηση αυτή είναι δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία σε σχέση με τον ορισμό της παιδικής παχυσαρκίας διεθνώς 12. Ένας απλός ορισμός της παχυσαρκίας είναι η περίσσεια σωματικού λίπους. Όμως, πώς προσδιορίζεται το σωματικό λίπος; Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) που ορίζεται ως το πηλίκο του βάρους σώματος (kg) με το τετράγωνο του ύψους (m 2 ), χρησιμοποιείται σε πληθυσμούς ενηλίκων και τα όρια των 30 kg/m 2 και 25 kg/m 2 έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά για τον ορισμό του παχύσαρκου και υπέρβαρου ενήλικα αντίστοιχα 13. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση του επιπολασμού υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε πληθυσμό δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής, με τη χρησιμοποίηση των νέων διεθνώς προτεινόμενων προτύπων και η συσχέτιση με την παρουσία πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη περιελάμβανε παιδιά από 26 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠοσοστΟ (%) υπeρβαρων (ΔΜΣ 25) και παχyσαρκων (ΔΜΣ 30) μαθητων ανα ομαδα ηλικιας απο 5-13 ετων ΗΛΙΚΙΑ ΟΡΙΟ ΔΜΣ ΟΡΙΟ ΔΜΣ (ΧΡ) ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 5 17,4 17,1 19,3 19,2 5,5 17,5 17,2 19,5 19,3 6 17,6 17,3 19,8 19, ,7 17,5 20,2 20,1 7 17,9 17,8 20,6 20,5 7,5 18,2 18,0 21,1 21,0 8 18,4 18,3 21,6 21,6 8,5 18,8 18,7 22,2 22,2 9 19,1 19,1 22,8 22,8 9,5 19,5 19,5 23,4 23, ,8 19,9 24,0 24,1 10,5 20,2 20,3 24,6 24, ,6 20,7 25,1 25,4 11,5 20,9 21,2 25,6 26, ,2 21, ,7 12,5 21,6 22,1 26,4 27, ,9 22,6 26,8 27,8 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κατανομη υπερβαρων και παχυσαρκων γονιων Μητέρες Πατέρες ΔΜΣ < 25 67,4% 34,5% 25 < ΔΜΣ < 30 24,5% 52,8% ΔΜΣ > 30 8,1% 12,7% δημοτικά σχολεία της περιοχής Αττικής, συγκεκριμένα του Δήμου Αθηναίων (Γαλάτσι, Πετράλωνα, Ν. Κόσμος, Πατήσια), Ιλίου, Λαυρίου, Γέρακα και Κερατέας. Τα παιδιά εξετάσθηκαν κατά την περίοδο από Οκτώβριο 2001 έως Ιούνιο 2003, ως μέρος προγράμματος προληπτικού ελέγχου για έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων ανάπτυξης, ορθοπαιδικών, οφθαλμολογικών και προβλημάτων καρδιακής λειτουργίας. Το πρόγραμμα αυτό διενεργήθηκε σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των αντιστοίχων δήμων και μετά από έγκριση των διευθύνσεων των σχολείων και των συλλόγων γονέων των παιδιών. Οι αλλοδαποί μαθητές εξαιρέθηκαν από

3 Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, ΕΙΚΟΝΑ 1. Ποσοστό(%) φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα. την ανάλυση. Στη μελέτη συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5,8 έως 12,5 χρόνων, (μέση ηλικία 9,07±1,0). Το βάρος σώματος μετρήθηκε χωρίς τα παπούτσια και με ελαφρά ρούχα, με ζυγαριά εδάφους (Seca). Το ύψος μετρήθηκε με φορητό αναστημόμετρο, χωρίς παπούτσια, στο πλησιέστερο 0,5 εκατοστό. Στη συνέχεια υ πολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), που ορίζεται ως το πηλίκο του βάρους σώματος (kg) με το τετράγωνο του ύψους (m 2 ). Ζητήθηκε, επίσης, από τους γονείς προαιρετικά και ανώνυμα να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία της μητέρας και του πατέρα, το ύψος και βάρος τους, την εργασιακή κατάσταση της μητέρας, το χρόνο που αφιερώνει το παιδί για παρακολούθηση τηλεόρασης, για εργασία στο σπίτι και για αθλητικές δραστηριότητες. Στο ερωτηματολόγιο συμπληρώνονταν η ημερομηνία γέννησης, το ύ ψος και το βάρος του παιδιού, σύμφωνα με τις μετρήσεις που γίνονταν την ίδια ημέρα στο σχολείο. Συνολικά ερωτηματολόγια επιστράφηκαν και αναλύθηκαν. Ο ΔΜΣ των γονέων υπολογίστηκε με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία για βάρος και ανάστημα. Τα παιδιά χαρακτηρίζονταν ως υπέρβαρα ή παχύσαρκα με βάση τα ειδικά για το φύλο και την ηλικία διεθνή όρια που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από τους Cole και συν 13 (πίνακας 1). Για κάθε ηλικιακή ομάδα ενός έτους, χρησιμοποιήθηκε το όριο που αντιστοιχούσε στο μισό του έτους. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 9.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από το σύνολο των μελετηθέντων παιδιών τα (67,6%) είχαν βάρος φυσιολογικό, (23,4%) ήταν υπέρβαρα, ενώ 418 (9%) ήταν παχύσαρκα. Το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, ως εξής: φυσιολογικό βάρος είχαν 68,55% των αγοριών και 66,55% των κοριτσιών, υπέρβαρα ΕΙΚΟΝΑ 2. Συσχέτιση του ΔΜΣ της μητέρας με το ΔΜΣ του παιδιού. ΕΙΚΟΝΑ 3. Συσχέτιση του ΔΜΣ του πατέρα με το ΔΜΣ του παιδιού.

4 50 Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, 2006 ΠIνακας 3. ΚατανομΗ μαθητων σε σχεση με το ειδος και τον αριθμο των ωρων των εξωσχολικων τους δραστηριοτητων Εξωσχολικές δραστηριότητες Αριθμός παιδιών (ποσοστό %) ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥνολο Αθλητικές δραστηριότητες 844 (49,8) 850 (50,2) 1694 (100) 1-2 ώρες/εβδομάδα 309 (36,6) 3-5 ώρες/εβδομάδα 378 (44,8) 6-10 ώρες/εβδομάδα 114 (13,5) > 10 ώρες/εβδομάδα 43 (5,1) Τηλεόραση τις καθημερινές 1214 (71,7) 480 (28,3) 1694 (100) 1-2 ώρες/μέρα 953 (78,5) 3-5 ώρες/μέρα 225 (18,5) 6-10 ώρες/μέρα 25 (2,1) > 10 ώρες/μέρα 11 (0,9) Τηλεόραση τα Σαββατοκύριακα 1285 (75,9) 409 (24,1) 1694 (100) 1-2 ώρες/μέρα 162 (12,6) 3-5 ώρες/μέρα 750 (58,4) 6-10 ώρες/μέρα 350 (27,2) > 10 ώρες/μέρα 23 (1,8) ήταν 21,7% και 25% και παχύσαρκα 9,7% και 8,3% των αγοριών και κοριτσιών αντίστοιχα. Επίσης, χωρίσαμε τα παιδιά σε ηλικιακές ομάδες: η ομάδα Α περιελάμβανε παιδιά ηλικίας 5,8-7,5 χρόνων, η ομάδα Β παιδιά ηλικίας 7,6-10,5 χρόνων και η ομάδα Γ παιδιά ηλικίας 10,6-12,5 χρόνων. Το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες φαίνεται στην εικόνα 1. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων αφορά φυσικά στα επιστραφέντα ερωτηματολόγια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 36,4% εκείνων που εστάλησαν. Αν και ο αριθμός των επιστραφέντων ερωτηματολογίων είναι πολύ μικρός, από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι η κατανομή σε υπέρβαρες και παχύσαρκες μητέρες ήταν παρόμοια με αυτή των παιδιών, ενώ το ποσοστό των υπέρβαρων πατέρων έφθανε το 52,8% (πίνακας 2). Παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του ΔΜΣ των παιδιών και του μητρικού ΔΜΣ (p<0,001), καθώς και του πατρικού ΔΜΣ (p<0,001) (εικόνες 2, 3). Το ποσοστό των μητέρων που ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες ήταν σημαντικά μεγαλύτερο μεταξύ των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών αντίστοιχα. Μητέρες υπέρβαρες ή παχύσαρκες ανιχνεύονταν σε ποσοστό 28,5% στην ομάδα των παιδιών με φυσιολογικό βάρος, ενώ το ποσοστό αυτό ανέβαινε σε 37,7% και 47% στην ομάδα των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών αντίστοιχα. Παιδιά υπέρβαρων ή παχύσαρκων μητέρων είχαν αυξημένο κίνδυνο να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, σε σχέση με παιδιά μητέρων με φυσιολογικό βάρος (odds ratio: 1,709, 95% CI:1,365-2,139, P<0,001). Το ίδιο συνέβαινε και με τα παιδιά υπέρβαρων ή παχύσαρκων πατέρων (odds ratio: 1,621, 95% CI:1,282-2,049, P<0,001). Η εργασιακή κατάσταση των μητέρων δεν φαίνεται να επηρεάζει το βάρος των παιδιών, αφού το ποσοστό των εργαζομένων μητέρων ήταν παρόμοιο μεταξύ των παιδιών με φυσιολογικό βάρος (53%), των υπέρβαρων (56%) και των παχύσαρκων παιδιών (57%). Επίσης, στην παρούσα ανάλυση δεν παρατηρήσαμε συσχέτιση μεταξύ του χρόνου που διαθέτει το παιδί για παρακολούθηση τηλεόρασης, για αθλητικές δραστηριότητες ή για εργασία στο σπίτι και της συχνότητας εμφάνισης παχυσαρκίας. Περίπου τα μισά από τα παιδιά (ποσοστό 49,8%) ανέφεραν ενασχόληση σε αθλητικές δραστηριότητες μετά το σχολείο, ενώ 72% των παιδιών ανέφεραν παρακολούθηση τηλεόρασης για τουλάχιστον μία

5 Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, ώρα την εβδομάδα καθημερινά (πίνακας 3). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Υπάρχει μία παγκόσμια τάση για αύξηση της συχνότητας της παχυσαρκίας και ιδιαίτερα της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα υγείας 1. Όσον αφορά στον ορισμό της παιδικής παχυσαρκίας, δεν υπάρχει διεθνής συμφωνία. Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία (American Academy of Pediatrics) προτείνει τα παιδιά με ΔΜΣ υψηλότερο από την 85η ΕΘ να θεωρούνται υπέρβαρα ή σε κίνδυνο για παχυσαρκία και τα παιδιά με ΔΜΣ υψηλότερο από την 95η ΕΘ να θεωρούνται παχύσαρκα 14. Όμως, οι εκατοστιαίες αυτές θέσεις δεν συσχετίζονται αποδεδειγμένα με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας, ούτε μπορούν να εφαρμοστούν για όλες τις χώρες. Η Διεθνής Ομάδα Έρευνας Παχυσαρκίας (International Obesity Task Force) συνέδεσε τα όρια που σχετίζονται στους ενήλικες με γνωστό κίνδυνο υγείας ΔΜΣ 25 kg/m 2 και 30 kg/m 2 με όρια για τα παιδιά που βασίζονται σε στοιχεία από έξι μεγάλες εθνικές αντιπροσωπευτικές διαστρωματικές μελέτες 15. Ο πληθυσμός της μελέτης μας δεν έχει επιλεγεί έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του παιδικού πληθυσμού της περιοχής της Αττικής. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η εξέταση των παιδιών έγινε στο πλαίσιο ενός προγράμματος για έγκαιρη διάγνωση και ενδεχόμενη παρέμβαση και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, του χαμηλού αναστήματος, των καρδιακών, ορθοπαιδικών και οφθαλμολογικών προβλημάτων. Καθώς δεν υπάρχει άλλη σύγχρονη μελέτη που να προσδιορίζει τη συχνότητα της παχυσαρκίας στο σύνολο του ελλαδικού χώρου ανάμεσα στα Ελληνόπουλα, με βάση τα πρόσφατα ορισθέντα διεθνή πρότυπα και καθώς ο αριθμός των παιδιών που μετρήθηκαν είναι αρκετά μεγάλος, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών που αναφέρουμε στη μελέτη μας μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικό της συχνότητας της παιδικής παχυσαρκίας γι αυτήν τουλάχιστον την αστική περιοχή. Το ποσοστό των παιδιών που βρέθηκαν υπέρβαρα ή παχύσαρκα είναι υψηλό. Μόνο το 67% των παιδιών είχαν βάρος μέσα στα φυσιολογικά όρια. Το ποσοστό των παιδιών με φυσιολογικό βάρος δεν διαφέρει μεταξύ των δύο φύλων, παρατηρήθηκε όμως μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια, ενώ το ποσοστό παχύσαρκων αγοριών ήταν μεγαλύτερο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 7,6-10,5 χρόνων. Επακόλουθα, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η έγκαιρη παρέμβαση στη νηπιακή περίοδο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού πιθανόν να οδηγήσει σε περιορισμό του προβλήματος. Ήδη, από το 1979, σε μελέτη των Δάκου-Βουτετάκη και συν, είχε επισημανθεί ότι τα παιδιά και οι έφηβοι του αστικού πληθυσμού της χώρας μας παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό παχυσαρκίας και γενικά αυξημένη λιπώδη μάζα σε σχέση με ανάλογες πληθυσμιακές ομάδες προηγμένων χωρών 16. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 1982 στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι ο μέσος ΔΜΣ των αγοριών και κοριτσιών ξεπερνούσε την 90η ΕΘ των συνομηλίκων τους των ΗΠΑ, καθώς και ότι ποσοστό περίπου 50% των παιδιών της Κρήτης μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως υπέρβαρα με βάση τα αμερικανικά πρότυπα (standards) 10. Εάν συγκρίνουμε τα ευρήματα της παρούσας μελέτης με τη συχνότητα υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στη Βρετανία, όπως αναφέρεται σε μελέτη που βασίζεται στα όρια που προτείνει η Διεθνής Ομάδα Έρευνας Παχυσαρκίας, εκτιμούμε ότι το ποσοστό των υπέρβαρων Ελληνόπουλων είναι διπλάσιο και των παχύσαρκων τριπλάσιο συγκριτικά με τα συνομήλικά τους της Βρετανίας 17. Πρόσφατη μελέτη των Σάββα και συν αναφέρει συχνότητα παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και εφήβων της Κύπρου, αρκετά υψηλότερη συγκριτικά με τα παιδιά της Βρετανίας, αλλά χαμηλότερη συγκριτικά με τα Ελληνόπουλα 18. Τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία κατά την παιδική και εφηβική ηλικία οδηγεί σε παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή, με μεταβολικές και καρδιαγγειακές συνέπειες 19. Τα στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται στην ανάλυση των επιστραφέντων ερωτηματολογίων. Όπως αναφέρθηκε, η αναλογία των επιστραφέντων ερωτηματολογίων είναι μικρή (36%). Παρά ταύτα, στα ερωτηματολόγια υπάρχουν όλα τα στοιχεία για το βάρος και το ύψος του παιδιού, τα βάρη και τα ύψη των γονέων. Υπό τους περιορισμούς αυτούς μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψη ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που συμβάλλει στην εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας είναι η παχυσαρκία των γονέων. Η σημαντική αύξηση κινδύνου παχυσαρκίας που εμφανίζουν τα παιδιά των παχύσαρκων γονέων, μπορεί να απο

6 52 Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, 2006 δοθεί τόσο σε γενετικούς, όσο και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την επιλογή της καταναλισκόμενης τροφής, αναφορικά με την ποσότητα και την ποιότητα αυτής, καθώς και με τις διαιτητικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής της οικογένειας 19,20. Δεν διαπιστώσαμε διαφοροποίηση του βάρους των παιδιών ανάλογα με το χρόνο που αφιερώνουν στην τηλεόραση ή στην ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες, όπως θα ήταν αναμενόμενο. Μία πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι η υποεκτίμηση που γίνεται συχνά στις ώρες της παρακολούθησης της τηλεόρασης, όπως και η υπερεκτίμηση των ωρών που διαθέτουν τα παιδιά σε άθληση, καθώς συχνά υπολογίζεται και αναφέρεται και το ελεύθερο παιχνίδι, το οποίο δεν είναι σταθερό στη διάρκεια του χρόνου. Μία ερευνητική εργασία που θα εστίαζε στην επίδραση της μεταβολής ενός και μόνου παράγοντα στην εμφάνιση παχυσαρκίας, θα αποτελούσε καλύτερη μέθοδο για την ανίχνευση τέτοιων συσχετισμών. Και άλλες διαστρωματικές μελέτες είχαν παρόμοια ευρήματα 18,19,21. Συμπερασματικά, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά ό τι ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας στην αστική περιοχή της Αττικής, όπως αυτή ορίζεται από τα νέα κριτήρια της Διεθνούς Ομάδας Έρευνας Παχυσαρκίας (IOTF), είναι υψηλότερος συγκριτικά με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες και αφορά και στα δύο φύλα. Η παχυσαρκία των γονέων αποδεικνύεται ισχυρός προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση παχυσαρκίας στον απόγονο. Μεγαλύτερες πληθυσμιακές μελέτες που να αναφέρονται σε όλη τη χώρα είναι απαραίτητες για τον ορισμό του επιπολασμού σε εθνικό επίπεδο και για την εκτίμηση πιθανών διαφορών μεταξύ των αστικών περιοχών και της υπαίθρου. Τέλος, ερευνητικές μελέτες θα βοηθήσουν στην αναγνώριση περιβαλλοντικών παραγόντων, προς την κατεύθυνση των οποίων μπορούμε να εστιάσουμε την παρέμβαση, έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αύξηση της παχυσαρκίας και να επιτευχθεί βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των Ελληνοπαίδων. Obesity prevalence in children of elementary schools of the district of Attica, Greece E. Vlachopapadopoulou, F. Karachaliou, N. Papadopoulou, G. Tsarmaklis, S. Michalacos (Ann Clin Paetr 2006, 53(1):47-53) Childhood obesity is one of the most common nutritional diseases with an increasing prevalence worldwide. The aim of the present study is, using the newly recommended standards by the International Obesity Task Force (IOTF), to determine the prevalence rate of overweight and obese children of elementary schools of the Attica region. Furthermore to assess their correlations with possible predisposing factors. The study population consisted of 4648 children (2365 boys and 2283 girls) with age range between 5.8 and 12.5 years. The percentage of overweight and obesity was high. Only 67% of children were of normal weight. The prevalence of normal weight was similar in both sexes, however the percentage of overweight was higher in girls and the percentage of obesity was higher in boys. A positive correlation between the body mass index (BMI) of the children and the maternal BMI (p<0.001) as well as with the paternal BMI (p<0.001) was documented. A prevention plan for controlling the new epidemic of childhood obesity is of outmost importance in order to avoid not only the immediate health problems associated with obesity of childhood, but also the long term sequelae in adulthood. Key words: obesity, prevention plan, body mass index. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Kimm SY, Obarzanek E. Childhood obesity: a new pandemic of the new millennium. Pediatrics 2002; 110: Troiano RP, Flegal KM, Kluczmarski RJ, Campbell SM, Johnson CL. Overweight prevalence and trends for children and adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 1995; 149: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CI. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, International Journal of Obesity 1998; 22: Serdula MK, Ivery D, Ccoates RJ, Freedman DS, Williamson DF, Byers T. Do obese children become obese adults?a review of the litterature. Preventive Medicine 1993; 22: Zwiauer KFM, Caroli M, Malecka-Tendera E, Poskitt EME. Clinical features, adverse effects and outcome. In: Burniat W, Cole T, Lissau I, Poskitt E, eds. Child and Adolescent Obesity Causes and Consequences, Prevention and Management. Cambridge 2003: Aslanian S, Suparsonsin C. Insulin sensitivity, lipids and body composition in childhood: Is Syndrome X

7 Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, present? J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: Freedman DS, Dietz WH, Srinivasan SR, Berenson GS. The relation of oveweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: The Bogalusa Heart Study. Pediatrics 1999; 103: Tσαρμακλής Γ. Επίκαιρα Θέματα Κοινωνικής Παιδιατρικής. Αθήνα, Υγειονομική Σχολή Αθηνών, Mamalakis G, Kafatos A, Manios Y, Anagnostopoulos T, Apostolakis I. Obesity indices in a cohort of primary school children in Crete: a six year prospective study. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 24: Mamalakis G, Kafatos A. Prevalence of obesity in Greece. Int J Obes Relat Metab Disord 1996; 20: Kafatos A, Mamalakis G. Policies and and programmes in nutrition and physical fitness in Greece. In: Simopoulos A, editor. World Review of nutrition and dietetics:nutrition and fitness in health and disease and in growth and development. Basel: Karger, 1993; Wang Y, Wang J. A comparison of international references for the assessment of child and adolescent overweight and obesity in different populations. Eur J Clin Nutr 2003; 56: Cole TJ, Rolland-Cachera MF. Measurement and definition. In: Burniat W, Cole T, Lissau I, Poskitt E, eds. Child and Adolescent Obesity Causes and Consequences, Prevention and Management. Cambridge, 2003; Barlow SE, Dietz WH. Obesity evaluation and treatment: Expert Committee Recommendations Pediatrics 1988; 102: Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: Δάκου-Βουτετάκη Αικ, Ματσανιώτης Ν. Η πρόληψη των νοσημάτων φθοράς και ο παιδίατρος. Δελτίο Α Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Συμπληρωματικό Τεύχος, Chinn S, Rona RJ. Prevalence and trends in overweight and obesity in three cross sectional studies of British children, BMJ 2001; 322: Savva SC, Kourides Y, Tornaritis M, Epiphaniou-Savva M, Chadjigeorgiou C, Kafatos A. Obesity in children and adolescents in Cyprus. Prevalence and predisposing factors. Int J Obes Relat Metab Disord 2002; 26: Micic D. Obesity in children and adolescents-a new epidemic? Consequences in adult life. J Pediatr Endocrinol Metab 2001; 14: West BD. Genetics of obesity in humans and animal models. In: Bray A.G, editor. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, Obesity. W. B. Saunders, Anastasea-Vlachou K, Fryssira-Kanariou H, Papathanasiou- Klontza D, Xipolita-Zachariadi A, Matsaniotis N. The effects of television viewing in Greece, and the role of the pediatrician: a familiar triangle revisited. Eur J Pediatr 1996; 155:

Αλληλογραφία: Δρ. Δημήτριος Χανιώτης, Τηλ. 6973049444 E-mail: chaniotisdimitris@gmail.com

Αλληλογραφία: Δρ. Δημήτριος Χανιώτης, Τηλ. 6973049444 E-mail: chaniotisdimitris@gmail.com 49 Διατροφικές συνήθειες και αξιολόγηση του βαθμού παχυσαρκίας σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων του λεκανοπεδίου Αττικής την περίοδο 2002-2007 στα πλαίσια προγράμματος Σχολικής Υγείας Δημήτριος Ι. Χανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Υγείας. Αγωγή. Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υγείας. Αγωγή. Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αγωγή Υγείας Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγή Υγείας Ερευνητικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΑ Συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χαριζάνη Φωτεινή 1, Καματέρη Κωνσταντίνα 2, Ζάγκαλης Θεολόγος 3, Γουρνή Μαρία 4, Πολυκανδριώτη Μαρία 5, Γουρνή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική παχυσαρκία. Εντοπισμός του προβλήματος, παράγοντες κινδύνου και θεραπεία

Παιδική παχυσαρκία. Εντοπισμός του προβλήματος, παράγοντες κινδύνου και θεραπεία Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, 2009 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παιδική παχυσαρκία. Εντοπισμός του προβλήματος, παράγοντες κινδύνου και θεραπεία Ν. Φίλιππα 1 Χ. Κανακά-Gantenbein 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους Ρεκλείτη Μαρία, 1 Κυριαζής Ιωάννης 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 2. Παθολόγος Διαβητολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα.

Παιδική Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα. Ιατρική Κύπρος 2000; 17: 20-26. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παιδική Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα. Σάββας Χρ Σάββα MD C, Μιχάλης Τορναρίτης PhD, Μαρίνα Επιφανίου-Σάββα MD Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 1 iaνουαριοσ-maρτιοσ 2011 Volume 2 no 1 january-march 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 1 ianουαριοσ-maρτιοσ 2011 Αερόβια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αντώνιος Καµπάς Επίκουρος Καθηγητής Προπονητικής Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Καµπάς,

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Σταύρου Μ., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. στους εφήβους Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. Κύρια Ευρήματα Πρωινό Μόνο 2 στους 5 εφήβους τρώνε πρωινό κάθε μέρα της εβδομάδας. Ένα στα τρία 15χρονα κορίτσια και παρόμοιο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 1144 Παχυσαρκία:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. Εισαγωγή Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία για την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Στέλλα Σταμπουλή 1,2, Βασίλειος Κώτσης 2, Χριστίνα Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εκδότης Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης Μ. Χουρμούζη 28 Κ. Τούμπα 544 53 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 910342 Ιδιοκτήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑ Πρόεδρος Μποδοσάκης-Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(1):11 15 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1):11 15 Υπέρταση σε παιδιά και εφήβους Επιδημιολογικά δεδομένα και κλινική σημασία Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το φαινόμενο της παχυσαρκίας στους φοιτητές της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας Ιωάννης Δημητρίου Κυριακός ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Οι ερευνητικές προσεγγίσεις για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών Ζητήματα Μεθοδολογίας και προοπτικές της Έρευνας Research approaches about nutrition habits of students - Issues on Research Methodology

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 vima asklipiou.gr Σελίδα 1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ποιότητα ζωής ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Κινδύνου Χρόνιων Νοσημάτων που Επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην Κύπρο

Παράγοντες Κινδύνου Χρόνιων Νοσημάτων που Επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην Κύπρο Παράγοντες Κινδύνου Χρόνιων Νοσημάτων που Επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην Κύπρο Δρ Μιχάλης Τορναρίτης Η δραματική αλλαγή του τρόπου ζωής του σύγχρονου ανθρώπου τον έχει οδηγήσει μοιραία

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 386-395 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος Σαρίδη Μαρία 1, Ντόκου Μαριάννα 2 1. Νοσηλεύτρια Π.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Κορίνθου 2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Καλαμάτας Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες και υπερχοληστερολαιμία σε δείγμα κατοίκων ακριτικών νησιών

Διατροφικές συνήθειες και υπερχοληστερολαιμία σε δείγμα κατοίκων ακριτικών νησιών archieves original paper 1886 POYNIS (pages 6) Σελιδοποίηση: 18/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 19/2/2008 ΕΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER Διατροφικές συνήθειες και υπερχοληστερολαιμία σε δείγμα κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Αυγούστου - Σεπτεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 38

Έκδοση Αυγούστου - Σεπτεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 38 NEWSLETTER Έκδοση Αυγούστου - Σεπτεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 38 ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ Αγωνιστικός αθλητισµός & γυναίκα Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-δημογραφικές συσχετίσεις της σχολικής επιθετικότητας και επιδράσεις στην ψυχοσωματική υγεία εφήβων μαθητών

Κοινωνικο-δημογραφικές συσχετίσεις της σχολικής επιθετικότητας και επιδράσεις στην ψυχοσωματική υγεία εφήβων μαθητών ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):182-193 Κοινωνικο-δημογραφικές συσχετίσεις της σχολικής επιθετικότητας και επιδράσεις στην ψυχοσωματική υγεία εφήβων μαθητών ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. συνομηλίκους τους στις χώρες της έρευνας HBSC Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Εισαγωγή Η «Έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών» HBSC/WHO (Health Behaviour

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Αερόβιας Ικανότητας στην Αρτηριακή Πίεση σε Μαθητές Ηλικίας 12-16 Ετών

H Επίδραση της Αερόβιας Ικανότητας στην Αρτηριακή Πίεση σε Μαθητές Ηλικίας 12-16 Ετών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 113 122 ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 113-122 Released: September 20, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της επιλόχειας κατάθλιψης στο παιδί

Επιπτώσεις της επιλόχειας κατάθλιψης στο παιδί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Μαρία Καρανικόλα Επιπτώσεις της επιλόχειας κατάθλιψης στο παιδί Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Έλενα Ευαγόρου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα