ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η δημιουργία μιας πολιτικής που περιέχει πρότυπα κατάλληλης επιχειρηματικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων, των στελεχών, των διευθυντών, των πρακτόρων και των εκπροσώπων της CR Bard, Inc και των συνδεδεμένων εταιρειών, των τμημάτων, των επιχειρηματικών μονάδων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και των θυγατρικών της παγκοσμίως («Bard» ή η «Εταιρεία»). II. ΟΡΙΣΜΟΙ Δεν ισχύει. III. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος, σε συνδυασμό με τον Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική και τα Πρότυπα Συμπεριφοράς. Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την καθιέρωση της Πολιτικής και των Προτύπων Συμπεριφοράς και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας που παρατίθενται κατωτέρω. Ο Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, τη διερεύνηση αναφορών για εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου ή της παρούσας Πολιτικής, καθώς και για την αναθεώρηση αυτής της Πολιτικής σε περιοδική βάση. Στέλεχος Συμμόρφωσης είναι κάθε πρόσωπο που μπορεί να οριστεί από καιρό σε καιρό από τον Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για να διεξάγει δραστηριότητες συναφείς με τη συμμόρφωση. Οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την αναθεώρηση αυτής της Πολιτικής με τις άμεσες εκθέσεις τους για να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι κατανοούν και συμφωνούν να τηρούν αυτή την Πολιτική. Οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική και με τα Πρότυπα Συμπεριφοράς και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας που περιέχονται σε αυτή και να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις. Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν τυχόν ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική και με τα Πρότυπα Συμπεριφοράς. Κάθε υπάλληλος πρέπει να βεβαιώνει ετησίως ότι έχει ανασκοπήσει, κατανοήσει και ότι θα συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική. IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στην Bard διαθέτουμε μακρά ιστορία στην εξυπηρέτηση των κλινικών αναγκών των πελατών μας και των ασθενών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Η αποστολή της Bard αντανακλά την κοινή μας δέσμευση σε αυτούς και στους μετόχους μας, τους υπαλλήλους και την κοινότητα μας: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω της επικερδούς ανάπτυξης, κατασκευής και μάρκετινγκ προϊόντων αξίας, που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ποιότητας, ακεραιότητας, εξυπηρέτησης και καινοτομίας των πελατών μας, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για τους εργαζομένους μας. Ως εκ τούτου, θα

2 βελτιστοποιήσουμε την αξία για τους μετόχους και θα είμαστε μια αξιοσέβαστη, διεθνής εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η Πολιτική θέτει τα πρότυπα Συμπεριφοράς και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Bard. Τέσσερις βασικές αξίες μας καθοδηγούν σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας: Ποιότητα, Ακεραιότητα, Εξυπηρέτηση, Καινοτομία. Κάθε υπάλληλος, στέλεχος, διευθυντής, πράκτορας και αντιπρόσωπος της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών, των τμημάτων, των επιχειρηματικών μονάδων και των θυγατρικών της παγκοσμίως πρέπει να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική. Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους να αναφέρουν εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου ή της παρούσας Πολιτικής. Η Bard δεν θα ανεχθεί αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε υπαλλήλου που αναφέρει μια τέτοια παράβαση με καλή πίστη. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί σε αυτή την Πολιτική κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προκύψει κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή ανησυχίες ή αντιμετωπίζετε μια κατάσταση που δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική, ρωτήστε τον προϊστάμενό σας, τον τοπικό αντιπρόσωπο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, το Νομικό Τμήμα, ένα στέλεχος Συμμόρφωσης ή τον Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή χρησιμοποιήστε τη Γραμμή Συμμόρφωσης που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Συμμόρφωση με το Νόμο και τους Κρατικούς Κανονισμούς Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι πράκτορες και οι αντιπρόσωποι της πρέπει να τηρούμε τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας και σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες και να συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων της Εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Ποιότητα Προϊόντων, Νόμοι για τα Φάρμακα και τις Συσκευές Έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε στους πελάτες μας και τους ασθενείς που υπηρετούμε ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να βελτιώνουν την παροχή φροντίδας των ασθενών. Είμαστε υπερήφανοι που απασχολούμαστε στον κλάδο εξυπηρέτησης των αναγκών περίθαλψης των ασθενών και στην προώθηση της ιατρικής γνώσης και τεχνολογίας. Προσπαθούμε να βρούμε καινοτόμες λύσεις στις ανάγκες των πελατών και των ασθενών και να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες μας. Πρέπει να συμμορφωνόμαστε με όλες τις ισχύουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε μεγάλο βαθμό σε πολλές πτυχές της ανάπτυξης, της κατασκευής και της διανομής των προϊόντων της Bard, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της διεξαγωγής των κλινικών μελετών, του ελέγχου του σχεδιασμού του προϊόντος, των εφαρμογών εμπορίας και της βιβλιογραφίας, των απαιτήσεων του συστήματος ποιότητας, της σήμανσης των προϊόντων και της διαφήμισης, της διεκπεραίωσης των παραπόνων των πελατών και των δραστηριοτήτων εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά. Η ποιότητα του προϊόντος αποτελεί επαγγελματικό καθήκον του κάθε εργαζόμενου. Η διοίκηση της Bard είναι υπεύθυνη για την εποπτεία μιας διαδικασίας για την εξασφάλιση ότι οι υπάλληλοι μας γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των προϊόντων που ισχύουν στα καθήκοντά τους. Οι υπάλληλοι Κανονιστικών Υποθέσεων, Διασφάλισης της Ποιότητας και Ιατρικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα σημαντικά θέματα αναφέρονται στο Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων και πρέπει να

3 εκφράζουν τις ανεξάρτητες απόψεις τους στο εν λόγω Τμήμα. Εάν είστε ενήμεροι για τυχόν σημαντικά κανονιστικά θέματα ή θέματα ή ανησυχίες συμμόρφωσης με την ποιότητα προϊόντος, να το αναφέρετε στο Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων ή στον προϊστάμενό σας. Κάθε αίτηση από ένα δημόσιο οργανισμό, όπως η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, ή άλλους ρυθμιστικούς φορείς ιατρικών συσκευών εκτός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών για μια συνέντευξη ή για μη τακτικές πληροφορίες πρέπει να αναφέρεται στον επικεφαλής του τοπικού σας τμήματος Κανονιστικών Υποθέσεων, ο οποίος θα ενημερώσει το τμήμα Εταιρικών Κανονιστικών Υποθέσεων. Το τμήμα Εταιρικών Κανονιστικών Υποθέσεων θα καθορίσει αν πρέπει να συμμετάσχει στην υπόθεση το Νομικό Τμήμα. Σεβασμός στα Άτομα και στις Κοινότητες μας Δίκαιες Πρακτικές Εργασίας και Επιχειρηματικότητας, Σεβασμός στους Άλλους Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο και τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και τους ανταγωνιστές μας με σεβασμό, ευγένεια και εντιμότητα και διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας με επαγγελματικό τρόπο. Δεν λαμβάνουμε αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε μέσω μεθοδεύσεων, απόκρυψης, κατάχρησης προνομιακών ή εμπιστευτικών πληροφοριών, υλικού διαστρέβλωσης ή άλλης αθέμιτης συναλλαγής. Παρέχουμε ένα δίκαιο, επαγγελματικό και αξιοπρεπές χώρο εργασίας. Παρέχουμε ένα σεβαστό, επαγγελματικό και συναδελφικό χώρο εργασίας. Δεσμευόμαστε για ένα αλληλέγγυο και σε παγκόσμιο επίπεδο ποικιλόμορφο περιβάλλον εργασίας. Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους νόμους ίσων ευκαιριών απασχόλησης σε όλες τις πρακτικές απασχόλησης. Δεν κάνουμε διακρίσεις για οποιαδήποτε ευκαιρία απασχόλησης, όφελος ή προνόμιο. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση τη φυλή ενός ατόμου, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, τη θρησκεία, την κατάσταση αναπηρίας, την εγκυμοσύνη, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, γενετικές πληροφορίες, οποιαδήποτε στρατιωτική ή οικογενειακή κατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη προστατευόμενη βάση. Παρέχουμε λογικές διευκολύνσεις σε ειδικές περιπτώσεις ατόμων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν ανεχόμαστε ενέργειες ή συνθήκες διακρίσεων. Απαγορεύουμε την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της προφορικής, γραπτής ή σωματικής συμπεριφοράς που έχει ως στόχο να απειλήσει, να εκφοβίσει ή να εξαναγκάσει ένα αιτούντα, εργαζόμενο, πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργάζεται για εμάς ή για λογαριασμό μας. Επίσης, απαγορευμένη είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη σεξουαλική κίνηση, αιτήματα για σεξουαλικές χάρες ή άλλη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που: τίθεται ρητά ή σιωπηρά ως όρος ή προϋπόθεση απασχόλησης, χρησιμοποιείται ως βάση για απόφαση απασχόλησης ή παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στην απόδοση εργασίας ή δημιουργεί έναν εκφοβιστικό χώρο εργασίας. Επίσης, δεν ανεχόμαστε αντίποινα εναντίον κάποιου που έχει κάνει μια καλή τη πίστει καταγγελία για παρενόχληση ή διάκριση, έχει εκφράσει την ανησυχία του για οποιαδήποτε πράξη που απαγορεύεται από την παρούσα Πολιτική ή έχει συνεργαστεί σε έρευνα για οποιαδήποτε καταγγελία. Η κατάθεση μιας καταγγελίας, με καλή πίστη, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει λόγο για πειθαρχία ή άλλο μειονέκτημα ως αποτέλεσμα της χρήσης της Διαδικασίας Παραπόνων που περιγράφεται κατωτέρω. Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών μας στις εγκαταστάσεις μας. Οι υπάλληλοι πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που ισχύουν για τις δραστηριότητές τους.

4 Κοινωνική Εργασία Εκτιμούμε την κοινωνική εργασία και έχουμε δεσμευθεί να συμβάλουμε στις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε. Παρέχουμε υπερήφανα ευκαιρίες για εθελοντική εργασία σε συνεργασία με κοινοτικές ομάδες και οργανώσεις εθελοντικής εργασίας. Περιβαλλοντική Συμμόρφωση Σεβόμαστε τις κοινότητές μας και διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. Νόμοι κατά της Δωροδοκίας Δεν θα προσφέρουμε, υποσχεθούμε, εγκρίνουμε ή δεν θα δώσουμε μια δωροδοκία, προκειμένου να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά του αποδέκτη, να ανταμείψουμε ανάρμοστη συμπεριφορά ή να προκαλέσουμε μια τέτοια μη ενεργώντας με καλή πίστη, αμεροληψία ή σύμφωνα με στάση εμπιστοσύνης. Δεν θα ζητήσουμε, συμφωνήσουμε να λάβουμε ή δεχτούμε μια δωροδοκία. Επαγγελματικές χορηγίες που παρέχονται σε τρίτους θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις πολιτικές της Bard. Εμπιστευτικές Πληροφορίες και Πνευματική Ιδιοκτησία Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μας είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησής μας. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες ή γενικά γνωστές σε τρίτους. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα των εμπιστευτικών πληροφοριών μας: τα επιχειρηματικά μας σχέδια, σχέδια προϋπολογισμού και στρατηγικά σχέδια, σχέδια πωλήσεων και σχέδια μάρκετινγκ και προγραμμάτων, στοιχεία πωλήσεων και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες (βλ. Αναφορά Πληροφοριών Υλικού στο Επενδυτικό Κοινό και Κινητές Αξίες και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρακάτω), η τεχνογνωσία μας και οι πληροφορίες μας για την έρευνα και την ανάπτυξη και την κατασκευή, πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών, εκποιήσεων και τις δραστηριότητες αδειοδότησης, αποζημίωση και άλλες πληροφορίες απασχόλησης ή του αρχείου προσωπικού άλλων εργαζομένων, εργολάβων και προσωρινών υπαλλήλων της Bard, σχεδιασμός διαδοχής που επηρεάζει άλλους υπαλλήλους της Bard και πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές αλλαγές στη διοίκηση ή μελλοντικές αναδιοργανώσεις ή αναδιαρθρώσεις. Εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να καταγραφούν με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών επιστολών, υπομνημάτων και προσχεδίων σε χαρτί, αλλά και σε φιλμ, βίντεο, ήχου και ηλεκτρονικά μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη αποκάλυψη και λαμβάνουμε μέτρα προφύλαξης για να τις προστατεύσουμε από τυχόν φθορές ή απώλειες. Προστατεύουμε την πνευματική μας ιδιοκτησία μέσω των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα και με φύλαξη των εμπορικών μυστικών μας από δημοσιοποίηση.

5 Συμπεριφερόμαστε ηθικά, όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες που ανήκουν σε τρίτους. Αρνούμαστε να δεχθούμε εμπιστευτικές πληροφορίες ενός τρίτου μέρους, εκτός κάτω από κατάλληλες συνθήκες, όπως κατ' εφαρμογή συμφωνίας εμπιστευτικότητας σε σχέση με την αξιολόγηση μιας προτεινόμενης πράξης με το τρίτο μέρος ή εμπιστευτικές πληροφορίες για ασθενή που έχει ανατεθεί σε εμάς σε σχέση με μια κλινική δοκιμή ή έρευνα ασθενή. Όταν λαμβάνουμε εμπιστευτικές πληροφορίες από τρίτους, διασφαλίζουμε το απόρρητο τους με τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και οποιασδήποτε εφαρμοστέας συμφωνίας εμπιστευτικότητας. Αν λάβουμε εμπιστευτικές πληροφορίες ενός ασθενούς από τους πελάτες μας, διασφαλίζουμε το απόρρητο τους. Δεν συζητάμε εμπιστευτικές πληροφορίες των πελατών μας με τρίτους ή άλλους στα πλαίσια της Bard που δεν χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες σε σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας. Κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελεί αιτία πειθαρχικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας συνεργασίας. Αν δεν είστε σίγουροι για το αν κάποιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες ή εάν πληροφορίες ασθενή ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και πρέπει να προστατεύονται, ρωτήστε τον προϊστάμενό σας. Αν σας ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τους τωρινούς ή πρώην υπαλλήλους, παραπέμψτε το αίτημα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Επαφές με Μέσα Ενημέρωσης, Αναλυτές, Κράτος ή Νομικού Αρμόδιους Εκτός από την περίπτωση ερωτήσεων που απευθύνονται στην Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή, όλες οι ερωτήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να παραπέμπονται στον αντιπρόεδρο αρμόδιο για τις Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης. Ερωτήσεις από την οικονομική κοινότητα ή αναλυτές κινητών αξιών πρέπει να αναφέρονται στον Αντιπρόεδρο Σχέσεων με Επενδυτές. Επαφές με κυβερνητικές υπηρεσίες θα πρέπει να αναφέρονται στο Νομικό Τμήμα αμέσως, εκτός από τις επαφές από ρυθμιστικές υπηρεσίες προϊόντων που θα πρέπει να αναφέρονται στον επικεφαλής του τμήματος Κανονιστικών Υποθέσεων (βλ. Νόμοι Ποιότητας Προϊόντων, Φαρμάκων και Συσκευών, παραπάνω). Εάν ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί ένα τρίτο μέρος επικοινωνήσει μαζί σας, παραπέμψτε τον στο Νομικό Τμήμα. Κανένας υπάλληλος, εκτός από ένα εταιρικό στέλεχος της Bard ή άλλος επιφορτισμένος υπάλληλος, δεν είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται την επίδοση κλητεύσεων, μηνύσεων, καταγγελιών, κλήσης ή άλλου ανάλογου νομικού εγγράφου για λογαριασμό της Εταιρείας ή των θυγατρικών της. Η Εταιρεία έχει διορίσει έναν εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο σε κάθε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει τα προσόντα να πραγματοποιεί επιχειρήσεις με σκοπό την αποδοχή της εν λόγω υπηρεσίας. Αν λάβετε μια κλήτευση, αγωγή, καταγγελία, κλήση ή άλλο νομικό έγγραφο, επικοινωνήστε αμέσως με το Νομικό Τμήμα. Βιβλία και Πρακτικά του Λογαριασμού Όλα τα πρακτικά και οι εκθέσεις της Bard πρέπει να διατηρούνται με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και η τήρηση των ηθικών προτύπων μας και για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων και λαθών. Το εφαρμοστέο δίκαιο και τα σχετικά λογιστικά πρότυπα πρέπει να ακολουθούνται για τη διατήρηση και την υποβολή των λογιστικών πρακτικών και των εκθέσεων που παράγονται από αυτά τα αρχεία. Δεν παρέχουμε εν γνώσει μας ψευδείς, παραπλανητικές ή ελλιπείς πληροφορίες σε οποιονδήποτε (εξωτερικό ή εσωτερικό), ο οποίος ετοιμάζει ή διεξάγει οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο έλεγχο της Εταιρείας. Το προσωπικό Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι σοβαρά θέματα λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου έχουν αναφερθεί στον Οικονομικό Διευθυντή.

6 Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη λογιστική, τον εσωτερικό έλεγχο ή ζητήματα ελέγχου, μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω της Γραμμής Συμμόρφωσης ή άλλων μέσων που συζητούνται παρακάτω στην ενότητα Επικοινωνία με τους Διευθυντές Μη Διαχείρισης ή την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχέσεις Δεοντολογίας με τους Πελάτες Δεν δίνουμε ή προσφέρουμε οτιδήποτε αξίας που θα επηρεάσει παράνομα την αγορά, μίσθωση, χρήση ή συστηνόμενη αγορά, τη μίσθωση ή τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Οι αλληλεπιδράσεις μας με τους πελάτες δεν πρέπει να παραβιάζουν τους νόμους και θα πρέπει να είναι συνεπείς με την πολιτική της Bard και τους ισχύοντες κώδικες επαγγελματικού ή βιομηχανικού κλάδου (για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Κώδικα Δεοντολογίας AdvaMed για τις Συναλλαγές με Επαγγελματίες Υγείας). * Η απαγόρευση αυτή εκτείνεται όχι μόνο στις άμεσες πληρωμές προς τους πελάτες, αλλά και τις έμμεσες πληρωμές που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε μορφή μέσω συμβούλων ή άλλων τρίτων μερών. Ερωτήσεις σχετικά με νομικές απαιτήσεις και επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς κώδικες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των πελατών θα πρέπει να απευθύνονται στο Νομικό Τμήμα. Ανατρέξτε στο Σχέσεις με Κυβερνήσεις και Άλλους Δημόσιους Οργανισμούς και τους Υπαλλήλους τους παρακάτω, για πρότυπα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες που είναι κυβερνητικές υπηρεσίες ή υπάλληλοι. Επαγγελματικές Χορηγίες Η προσφορά ή η παροχή επαγγελματικών χορηγιών (όπως γεύματα, αναψυκτικά και τα έξοδα ταξιδίου) απαγορεύονται, εκτός εάν τέτοιες φιλοφρονήσεις είναι μέτριες σε αξία και κατά τα άλλα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, την πολιτική της Bard και τους βιομηχανικούς ή επαγγελματικούς κώδικες. Φιλοφρονήσεις, όπως γεύματα, όταν επιτρέπονται, πρέπει να είναι μέτριες σε αξία και σε σχέση με θεμιτούς σκοπούς των επιχειρήσεων (για παράδειγμα, την επίδειξη του προϊόντος, τα προσφερόμενα προϊόντα ή κατάρτισης), να υπάγονται σε χρονικό όριο και να επικεντρώνονται στα τρέχοντα της επιχείρησης και σε ένα περιβάλλον που να ευνοεί στη σχετική ανταλλαγή πληροφοριών. Δείτε Σύγκρουση Συμφερόντων, κατωτέρω, σχετικά με τα δώρα που μας προσφέρονται. Δωρεές και Επιχορηγήσεις Η Bard μπορεί να κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπου η δωρεά αφορά δημόσια οφέλη, όπως η προώθηση της προόδου της ιατρικής τεχνολογίας ή της φροντίδας ασθενών ή εφόσον αυτό εξυπηρετεί ένα πραγματικό μορφωτικό σκοπό ή αλλιώς ως θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Bard μπορεί να παρέχει υποστήριξη για καλόπιστη ιατρική έρευνα, εκπαίδευση και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και η Εταιρεία μπορεί να εγγυηθεί συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και επαγγελματικές συναντήσεις με τρόπο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς κώδικες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Εταιρεία ή οι υπάλληλοί μας να προβούν σε φιλανθρωπικές εισφορές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που είναι πελάτες μας ή συνδέονται στενά με τους πελάτες μας, εφόσον αυτή η εισφορά αποσκοπεί σε περαιτέρω πωλήσεις ή στόχους μάρκετινγκ. Πληρωμές σε Πελάτες * Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα AdvaMed, ο οποίος ισχύει για πολλές αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίγραφα διατίθενται από την τοπική σας διεύθυνση Πωλήσεων ή Μάρκετινγκ ή το Νομικό Τμήμα.

7 Η Εταιρεία μπορεί να προσλάβει πελάτες ως συμβούλους για την εκτέλεση καλόπιστης έρευνας, παροχή συμβουλών, κατάρτιση ή άλλων υπηρεσιών, όπου οι υπηρεσίες που παρέχονται ανταποκρίνονται σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό σκοπό και η ανάγκη αυτή αναγνωρίζεται πριν την σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών. Η αποζημίωση που καταβάλλεται σε πελάτες που υπηρετούν ως σύμβουλοι για πραγματικά παρεχόμενες καλόπιστες υπηρεσίες δεν πρέπει να υπερβαίνει μια εύλογη αξία της αγοράς για τις υπηρεσίες που παρέχονται και ο σύμβουλος πελάτης μπορεί να αποζημιώνεται για εύλογα και πραγματικά προκύπτοντα έξοδα. Οι όροι οποιασδήποτε παροχής συμβουλών ή άλλης παρόμοιας συμφωνημένης υπηρεσίας με έναν πελάτη πρέπει να σε γραπτή μορφή, εγκεκριμένη από το Νομικό Τμήμα και πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους βιομηχανικούς ή επαγγελματικούς κώδικες. Εκπαίδευση στην Ασφαλή και Αποτελεσματική Χρήση των Προϊόντων μας Έχουμε ευθύνη να παρέχουμε στους πελάτες μας τις κατάλληλες οδηγίες, εκπαίδευση και κατάρτιση για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων μας. Η πληρωμή των τελών κατάρτισης για τους εκπαιδευτές και η επιστροφή τυχόν εξόδων ταξιδιού, διαμονής ή δαπανών γευμάτων για τους συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, την πολιτική της Bard και με οποιουσδήποτε ισχύοντες βιομηχανικούς ή επαγγελματικούς κώδικες. Βοήθεια για τη Διατύπωση Ιατρικών Χειρογράφων Αναγνωρίζουμε ότι η αποκάλυψη της πατρότητας ιατρικών άρθρων για δημοσίευση σε ιατρικά περιοδικά και άλλες εκδόσεις είναι κρίσιμη για το ιατρικό επάγγελμα και το κοινό προκειμένου να υπάρξει ορθή πίστη και ευθύνη για το περιεχόμενο της δημοσίευσης. Δεν θα εμπλακούμε, άμεσα ή έμμεσα, σε κακογραφία χειρογράφων. Θα διασφαλίσουμε ότι αν η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική συμβολή στην κατάρτιση, επεξεργασία και/ή την ανάλυση των δεδομένων ενός ιατρικού χειρογράφου, η συμμετοχή της Εταιρείας θα αναφέρεται στο χειρόγραφο και σε όλες τις επόμενες εκδόσεις. Δεν θα υποβάλουμε εν γνώσει του ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα μας προς δημοσίευση ή παρουσίαση. Σχέσεις με Κυβερνήσεις και Άλλους Δημόσιους Φορείς και τους Υπαλλήλους τους Παράνομες Πληρωμές Δεν παρέχουμε κανένα οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα ή οτιδήποτε άλλο έχει αξία, άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω ενός τρίτου μέρους), ως δωροδοκία ή παρότρυνση ή για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή προς όφελος οποιουδήποτε υπαλλήλου της κυβέρνησης, εκπροσώπου ή εργαζόμενου, οποιουδήποτε κυβερνητικού φορέα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε κυβερνητική εταιρεία που ανήκει. Ο όρος κυβερνητικός υπάλληλος θα πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως, ώστε να συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κάθε δημόσιο υπάλληλο ή αντιπρόσωπο, καθώς και τους υποψηφίους για πολιτικά αξιώματα, πολιτικά κόμματα και κομματικά στελέχη και υπαλλήλους των δημόσιων διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κυβερνητικοί υπάλληλοι περιλαμβάνουν επίσης ιδιωτικά πρόσωπα που ενεργούν υπό επίσημη ιδιότητα, για λογαριασμό μιας κυβερνητικής υπηρεσίας (για παράδειγμα, μια ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που παρέχει συμβουλές σε μια κυβέρνηση). Δεν δίνουμε δώρα ή οτιδήποτε άλλο αξίας σε οποιουσδήποτε κρατικούς υπαλλήλους για να τους επηρεάσουμε ή να ανταμείψουμε με οποιοδήποτε τρόπο ή ως κίνητρο για την αγορά, παραγγελία, αδειοδότηση, εγγραφή ή έγκριση προϊόντων μας. Δεν δίνουμε πληρωμές διευκόλυνσης ή άλλα δώρα για να προτρέψουμε ένα κυβερνητικό υπάλληλο να επιτελέσουν τα απαιτούμενα καθήκοντά τους. Επίσης, δεν δίνουμε δώρα ή οτιδήποτε άλλο έχει αξία που έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι θα προωθηθεί σε έναν κυβερνητικό υπάλληλο για έναν τέτοιο σκοπό.

8 Χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Νομικού Τμήματος, δεν μπορείτε να παρέχετε ένα δώρο ή χορηγία σε κυβερνητικό υπάλληλο ή αξιωματούχο. Δημόσιες Συμβάσεις Οι περισσότερες χώρες έχουν πολύπλοκους νόμους που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Η σύμβαση με κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως με το σύστημα δημόσιας υγείας μιας χώρας ή μιας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοσοκομείο ή το Υπουργείο Άμυνας ή τον Οργανισμό Βετεράνων των ΗΠΑ υπόκειται σε αυστηρές και λεπτομερείς απαιτήσεις που μπορεί να καλύπτουν τις τιμές και τις εκπτώσεις, τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και επιτρεπόμενης προμήθειας των προϊόντων που διατίθενται, μεταξύ άλλων πραγμάτων. Όλες οι αναθέσεις κυβέρνησης πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική της Bard, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων σε προσφορές προμηθειών ή διαμεσολαβήσεις της επιχείρησης ή προσφορές προμήθειας από κυβερνήσεις ή κρατικούς οργανισμούς. Επίσης, πολλά είδη σχέσεων με τους πελάτες που διαφορετικά θα θεωρούνταν νόμιμες και ηθικές, συμπεριλαμβανομένων των μικρών γευμάτων, απαγορεύονται κατά την διαπραγμάτευση με κυβερνητικούς υπαλλήλους ή αξιωματούχους. Πολιτικές Δραστηριότητες και Εισφορές, Λόμπι Η Bard υποστηρίζει το δικαίωμά σας να συμμετάσχετε στη δημοκρατική πολιτική διαδικασία και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη από πλευράς των υπαλλήλων, ωστόσο θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν την πολιτική δράση από πλευράς της Εταιρείας. Δεν μπορούμε συνεισφέρουμε οποιαδήποτε κεφάλαια της Εταιρείας, χρόνο ή άλλους πόρους για να υποστηρίξουμε οποιονδήποτε πολιτικό υποψήφιο ή πολιτικό κόμμα, εκτός αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική της Bard. Η Εταιρεία δεν μπορεί να σας αποζημιώσει για τις προσωπικές σας πολιτικές συνεισφορές, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών προς την επιτροπή πολιτικής δράσης της Εταιρείας, και δεν πρέπει να επιδιώξετε την αποζημίωση αυτή. Οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα στην οποία θα συμμετέχετε έγκειται στην προσωπική σας ιδιότητα και όχι ως εκπροσώπου της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα και μερικές φορές την ευθύνη να προσφέρει συστάσεις σχετικά με τους νόμους και τις κυβερνητικές δράσεις και ζητήματα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις μας, τις κοινότητές μας ή την υγειονομική περίθαλψη και να λάβει δημόσια θέση σε τέτοια ζητήματα. Η συμμετοχή των υπαλλήλων σε οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα είναι αυστηρά εθελοντική και κάθε υπάλληλος μπορεί να αποφασίσει αν θα ασκήσει την προσωπική του υποστήριξη οποιουδήποτε υποψηφίου, πρόταση νόμου ή προτεινόμενης κυβερνητικής δράσης χωρίς φόβο αντιποίνων. Δεν ασκείται καμία δραστηριότητα ομάδας συμφερόντων ή άλλη προσπάθεια που να επηρεάζει την καθιέρωση οποιουδήποτε νόμου από ή για λογαριασμό της Εταιρείας εκτός μετά από έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμφωνα με όλους τους νόμους των ομάδων συμφερόντων. Πολιτικές συνεισφορές του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρικών Αξιωματούχων και των άμεσων στενών συγγενών τους θα πρέπει να επανεξετάζονται από το Νομικό Τμήμα πριν την πραγματοποίηση της συνεισφοράς για να διασφαλίζεται ότι καμία κρατική ή τοπική νομοθεσία δεν θα παραβιαστεί και έτσι να μπορείτε να συμμορφώνεστε με τις αναφερόμενες απαιτήσεις των κρατικών και πολιτειακών νόμων γνωστοποίησης.

9 Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Εκτός από το ότι πρέπει να διέπεται από την παρούσα Πολιτική, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Ελεγκτής της Εταιρείας υπόκεινται στον Κώδικα Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος ρυθμίζει μια σειρά από τομείς, όπως: Συγκρούσεις συμφερόντων Αρχειοθετήσεις SEC και Δημόσιες Επικοινωνίες Συμμόρφωση με τους Ισχύοντες Νόμους, Κανόνες και Κανονισμούς Αναφορά Παραβιάσεων Εσωτερικές πληροφορίες - Συναλλαγές Κινητών Αξιών Η διενέργεια συναλλαγών σε κινητές αξίες εν γνώσει ουσιωδών, μη δημόσιων πληροφοριών είναι παράνομη. Μη δημόσιες πληροφορίες είναι πληροφορίες που δεν έχουν ευρεία διάδοση στο κοινό. Ουσιώδεις πληροφορίες είναι πληροφορίες που ένας λογικός επενδυτής θα θεωρούσε σημαντικές για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Κανένας υπάλληλος, στέλεχος ή διευθυντής της Bard δεν μπορεί να εμπορεύεται τις μετοχές της Εταιρείας ή να αναθέσει σε κάποιον άλλο να το κάνει για αυτόν, όταν αυτός ή αυτή είναι ενήμερος ουσιωδών πληροφοριών. 1 Επίσης, κανένας υπάλληλος, στέλεχος ή διευθυντής της Bard δεν δύναται να διενεργεί συναλλαγές σε κινητές αξίες άλλης εταιρείας, όταν αυτός ή αυτή γνωρίζει εμπιστευτικές πληροφορίες που είναι σημαντικές για τις αξίες της άλλης εταιρείας. Αν δεν είστε σίγουροι για το αν οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις ή μη δημόσιες ή αν κάποιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες, ρωτήστε το Νομικό Τμήμα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Εταιρική Πολιτική ΙΙΙ-9 «Απόκτηση/Διάθεση τίτλων της CR Bard, Inc. από Στελέχη και Διευθυντές» και στην Εταιρική Πολιτική ΙΙΙ-11 «Συναλλαγές Κινητών Αξιών, Εσωτερική πληροφόρηση» για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις συναλλαγές κινητών αξιών της Εταιρείας. Αναφορά Ουσιωδών Πληροφοριών στο Επενδυτικό Κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Η Bard δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες στις δημόσιες ανακοινώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων και εγγράφων που παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι πλήρεις, δίκαιες, ακριβείς, έγκαιρες και κατανοητές. Όλοι οι υπάλληλοι, αξιωματούχοι, διευθυντές, και, στο βαθμό που εφαρμόζεται, προμηθευτές και πράκτορες (i) που συμμετέχουν στη διαδικασία κοινοποίησης της Εταιρείας είναι υπεύθυνοι να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική (ii) θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την Εταιρεία και απαγορεύεται εν γνώσει διαστρέβλωση, παράλειψη ή πρόκληση σε άλλους να παραποιήσουν ή να παραλείψουν σημαντικά γεγονότα για την Εταιρεία σε τρίτους, είτε εντός είτε εκτός της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας, και (iii) θα πρέπει να βοηθούν την Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχει περί κινητών αξιών προς τους νόμους των ΗΠΑ και τους κανόνες και τους κανονισμούς της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Κινητών Αξιών. Παρακαλούμε ανατρέξτε για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις των προμηθευτών στην πολιτική περί Σύγκρουσης της Εταιρείας για Ορυκτά. 1 Η μόνη εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα είναι όταν η αγορά ή η πώληση αυτή γίνεται σύμφωνα με ένα προϋπάρχον σχέδιο ή ρύθμιση που συμμορφώνεται με το άρθρο 10b5-1 στο πλαίσιο του νόμου περί Κεφαλαιαγοράς του 1934 και έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από το Νομικό Τμήμα. Τέτοια έγκριση θα χορηγείται μόνο σε όσους λαμβάνουν τακτικά υλικό εμπιστευτικών πληροφοριών για την Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία της απασχόλησης τους.

10 Είμαστε υποχρεωμένοι να αποφεύγουμε επιλεκτική δημοσιοποίηση των ουσιωδών, μη δημόσιων πληροφοριών. Κανένας υπάλληλος, αξιωματούχος ή διευθυντής της Εταιρείας δεν εξουσιοδοτείται να μιλήσει για λογαριασμό της Εταιρείας, ούτε μπορεί κάποιος από αυτούς να δημοσιοποιεί ουσιώδεις, μη δημόσιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός της Εταιρείας, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας με καθορισμό των εγκεκριμένων εκπροσώπων και σύμφωνα με διαδικασίες που να διασφαλίζουν την ευρεία διάδοση στο κοινό που απαιτούνται από το νόμο κατά τη δημοσιοποίηση ουσιωδών πληροφοριών. Δείτε επίσης Εμπιστευτικές Πληροφορίες, Πνευματική Ιδιοκτησία, παραπάνω. Συγκρούσεις συμφερόντων Οι συγκρούσεις συμφερόντων, πραγματικές και αντιληπτές, μπορούν να θέτουν την αντικειμενικότητα και τη φήμη της εταιρείας σε αμφισβήτηση. Κάθε υπάλληλος, αξιωματούχος και διευθυντής πρέπει να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον της Bard και να αποφεύγει καταστάσεις που συνεπάγονται ή μπορεί εύλογα να αναμένεται να συνεπάγονται μια σύγκρουση μεταξύ των συμφερόντων του και των συμφερόντων της Bard. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν τα ιδιωτικά συμφέροντα ενός υπαλλήλου, αξιωματούχου ή διευθυντή επηρεάζουν ή φαίνεται να επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα της Bard. Η σύγκρουση μπορεί να προκύψει όταν ένας υπάλληλος, αξιωματούχος ή διευθυντής αναλαμβάνει δράσεις ή έχει συμφέρον (οικονομικό ή άλλο) που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να εκτελούν την εργασία τους στην Bard αντικειμενικά και αποτελεσματικά. Μια σύγκρουση μπορεί επίσης να προκύψει εάν ένας υπάλληλος, αξιωματούχος, διευθυντής ή τα μέλη της οικογένειάς του λαμβάνουν ακατάλληλα προσωπικά οφέλη, ως αποτέλεσμα της θέσης του/της στην Bard, ανεξάρτητα από το αν τα οφέλη που λαμβάνονται από την Bard ή ένα τρίτο μέρος. Δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν όλες οι μορφές που μπορεί να εμφανίζει μια σύγκρουση συμφερόντων, αλλά τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα για το πώς μπορούν να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων: Πρέπει να επιλέγουμε τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους με βάση τις εκτιμήσεις, όπως η ποιότητα, η τιμή, η αξιοπιστία, όρους υπηρεσιών και παράδοσης και όχι με βάση τις προσωπικές φιλίες ή οικογενειακές σχέσεις ή το δυναμικό του προσωπικού πλουτισμού, Δεν πρέπει να δεχόμαστε δώρα ή δάνεια ή οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο όφελος από προμηθευτές ή πελάτες, εκτός από φθηνά, μη χρηματικά δώρα αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το τοπικό επιχειρηματικό έθιμο και τυχόν ισχύοντες επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς κώδικες, Δεν πρέπει να κάνουμε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ιδιοκτησίας, υπαλλήλων, προϊόντων, προμηθειών ή άλλων πηγών της Bard, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, για τις εξωτερικές δραστηριότητες μας ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση εκτός της Bard κατά την προγραμματισμένη ώρα εργασίας τους, Εάν αντιληφθούμε κάποια επιχειρηματική ευκαιρία που θα μπορούσε να ενδιαφέρει ή να ωφελήσει την εταιρεία, θα πρέπει να ενημερώνουμε τον προϊστάμενό μας και δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για τον εαυτό μας ή να την παραπέμψουμε σε ένα φίλο ή συγγενή, Οι υπάλληλοι της Bard δεν πρέπει να δεχτούν οποιοδήποτε γραφείο ή δυνατότητα εντολής σε κερδοσκοπική επιχειρηματική οντότητα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Οι υπάλληλοι της Bard δεν πρέπει να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε συναλλαγές επιχειρήσεων που θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν, άμεσα ή έμμεσα, επειδή είναι παράγοντας, ιδιοκτήτης, μέτοχος, υπάλληλος, στέλεχος ή διευθυντής ενός προμηθευτή της Bard ή πελάτης και Δεν πρέπει να υποδηλώνουμε ή να υπονοούμε ότι εκπροσωπούμε την Bard σε οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται να ασκούμε τη δραστηριότητα αυτή ρητά

11 με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Bard και για λογαριασμό της Bard, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των σημάτων συστημάτων ή υπηρεσιών της Bard, όπως επιστολόχαρτα και λογότυπα. Πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση που θα μπορούσε να είναι ή φαίνεται να είναι σύγκρουση συμφερόντων ή ότι θα μπορούσε να θίξει την Bard, οι υπάλληλοι πρέπει να γνωστοποιούν πλήρως όλα τα σχετικά στοιχεία στο διευθυντή τους. Ο διευθυντής αυτός πρέπει να συμβουλεύεται το τοπικό τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού ή το Νομικό Τμήμα, και η Bard θα καθορίσει εάν θα επιτρέψει την δραστηριότητα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το αν μια υπάρχουσα ή προτεινόμενη εξωτερική δραστηριότητα ή σχέση με μια άλλη επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιηθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή σας ή τον τοπικό σας διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία Συμμορφωνόμαστε με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τη νομοθεσία θεμιτού ανταγωνισμού των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Υποστηρίζουμε την πρόθεση των νόμων αυτών στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές. Δεν εισερχόμαστε σε συνεργατική δράση με οποιονδήποτε ανταγωνιστή, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Νομικό Τμήμα και δεν συμμετέχουμε σε απαγορευμένες δραστηριότητες. Τα ακόλουθα είναι μερικά παραδείγματα καταστάσεων που πρέπει να αποφεύγονται: Προτάσεις για τις τιμές των μετοχών ή άλλων ανταγωνιστικών πληροφοριών μάρκετινγκ με έναν ανταγωνιστή ή την κατανομή αγορών ή πελατών. Προσπάθειες από τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες να αποτρέψουν την Bard από επιχειρηματική δραστηριότητα με άλλο πελάτη. Πρέπει να προσέξουμε να αποφεύγουμε συζητήσεις σε συναντήσεις βιομηχανικών ή εμπορικών ενώσεων επί των θεμάτων που είναι ανταγωνιστικά ευαίσθητες, όπως οι τιμές ή άλλοι όροι και προϋποθέσεις πώλησης, τις πωλήσεις ή τις στρατηγικές μάρκετινγκ, το κόστος ή τα προϊόντα υπό ανάπτυξη. Επίσης, η πώληση προϊόντων στους πελάτες δεν είναι η μόνη αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Μπορούμε επίσης να ανταγωνιστούμε με άλλες εταιρείες στην αγορά των προσλήψεων. Ως εκ τούτου, οι συμφωνίες για τον καθορισμό των μισθών ή των παροχών ή το να διαιρέσετε τις περιοχές προσλήψεων επίσης απαγορεύονται, όπως και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αποζημίωση με τους ανταγωνιστές. Δεν θα πρέπει να συζητάτε θέματα με τους ανταγωνιστές ή πελάτες που εγείρουν προβλήματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και εάν κάποιος ανταγωνιστής ή πελάτης προσπαθεί να προβάλει το εν λόγω θέμα μαζί σας, θα πρέπει να αρνηθείτε να το συζητήσετε, να τερματίσετε τη συζήτηση αμέσως και να αναφέρετε το περιστατικό στο Νομικό Τμήμα. Νόμοι Εισαγωγών και Εξαγωγών, Οικονομικές Κυρώσεις και Νόμοι Αντι-μποϊκοτάζ Η Bard, οι πράκτορες και οι εκπρόσωποι μας πρέπει να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους που διέπουν την εξαγωγή και την επανεξαγωγή των προϊόντων, του λογισμικού και της τεχνολογίας. Πρέπει να αποκτήσουμε και να συμμορφωνόμαστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των αναγκαίων αδειών εξαγωγής/επανεξαγωγής και αλλιώς να λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας δεν είναι εξάγονται/επανεξάγονται ακατάλληλα ή εκτρέπονται σε χρήση απαγορευμένων προσώπων, τελικών χρηστών ή προορισμούς που υπόκεινται σε κυρώσεις που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες, εκτός εάν αυτοί οι νόμοι βρίσκονται σε σύγκρουση με την

12 ισχύουσα νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να ερωτάται αμέσως το Νομικό Τμήμα. Θα πρέπει επίσης να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν την εισαγωγή των προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών των χωρών στις οποίες πωλούνται τα προϊόντα μας. Αναφέρουμε με ακρίβεια δασμολογικές κατηγορίες, την ποσότητα και την αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων με τις ισχύουσες τελωνειακές αρχές, εξασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας φέρουν ετικέτες και σήμανση σύμφωνα με τους τοπικούς τελωνειακούς κανονισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλως ασκούμε τη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με τη συμπεριφορά των δραστηριοτήτων μας εισαγωγών. Δεν θα συνεργαστούμε με περαιτέρω ή δεν θα υποστηρίξουμε οποιοδήποτε απαγορευμένο μποϊκοτάζ που προορίζεται για διακρίσεις σε βάρος άλλων προσώπων με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή ή την εθνικότητα. Κάθε αίτηση να συνεργαστούμε ή να συμμετάσχουμε σε ένα τέτοιο απαγορευμένο μποϋκοτάζ ή αίτηση για πληροφορίες που έχουν σχεδιαστεί για να ελέγξουν τη συμμόρφωση με μποϊκοτάζ πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο Νομικό Τμήμα. Πράκτορες που Ενεργούν για Λογαριασμό της Bard Αναμένουμε από τους ανεξάρτητους εμπόρους, διανομείς και πράκτορές μας να συμμορφώνονται με αυτήν την Πολιτική, όπως αρμόζει, για τις συναλλαγές για λογαριασμό της Εταιρείας. Ο διευθυντής της Εταιρείας που είναι αρμόδιος για μια σχέση με έναν ανεξάρτητο αντιπρόσωπο, διανομέα ή παράγοντα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι όροι της σχέσης καθορίζονται με γραπτή συμφωνία και ότι ο ανεξάρτητος έμπορος, διανομέας ή παράγοντας έχει λάβει ένα αντίγραφο και συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτή την Πολιτική. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κάθε παραίτηση από τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας για τα εκτελεστικά στελέχη ή τους διευθυντές μπορεί να παρέχεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πρέπει να γνωστοποιείται στους μετόχους μας. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2 Η συμμόρφωση με την Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Bard είναι ευθύνη όλων των αξιωματούχων, υπαλλήλων και, κατά περίπτωση, των διευθυντών. Η συμμόρφωση παρακολουθείται από τους προϊσταμένους, υπό την καθοδήγηση εταιρικών στελεχών, Στελεχών Συμμόρφωσης και του Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και υπόκειται σε έλεγχο. Ετησίως, κάθε υπάλληλος της Bard πρέπει να πιστοποιεί ότι αυτός ή αυτή έχει λάβει ένα αντίγραφο της Πολιτικής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και ότι αυτός ή αυτή αντιλαμβάνεται την Πολιτική και αντιλαμβάνεται ότι η τήρηση είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τα εταιρικά στελέχη και άλλο σημαντικό προσωπικό πρέπει να επιβεβαιώσουν γραπτώς ότι έχουν διεξαχθεί όλες τις εργασίες υπό την εποπτεία τους, σύμφωνα με την Πολιτική. Οι νέοι υπάλληλοι θα λάβουν ένα αντίγραφο της Πολιτικής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας κατά τη διάρκεια του προσανατολισμού και πρέπει να διαβάσουν και να υπογράψουν μια δήλωση ότι κατανοούν την Πολιτική και έχουν λάβει αντίγραφό της. 2 Αυτή η ενότητα είναι μια περίληψη των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας σχετικά με την διατύπωση ανησυχιών, αναφορά παραβιάσεων, καθώς και την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή της Πολιτικής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, τα οποία εκτίθενται με περισσότερες λεπτομέρειες στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Συμμόρφωσης.

13 Τι να Κάνετε αν Υποψιάζεστε μια Παράβαση ή Έχετε οποιεσδήποτε Ανησυχίες ή Ερωτήσεις Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται και αναμένεται να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση του νόμου ή της πολιτικής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας στον προϊστάμενό τους, την τοπική διοίκηση, ένα στέλεχος Συμμόρφωσης ή τον Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή καλώντας ατελώς την Γραμμή Συμμόρφωσης που συζητείται παρακάτω. Μη Αντίποινα Δεν υπάρχει καμία κύρωση για καλόπιστη αναφορά κάθε υποψίας παραβίασης και η πολιτική της Bard απαγορεύει τα αντίποινα ενάντια σε οποιονδήποτε αναφέρει με καλή πίστη. Οι αναφορές μπορούν να γίνουν ανώνυμα. Όλες οι αναφορές εικαζόμενων παραβιάσεων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να διερευνώνται άμεσα και κατάλληλα από την Εταιρεία. Η ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά και το γεγονός ότι η αναφορά έγινε θα παραμείνουν εμπιστευτικά, στο μέτρο του δυνατού, εκτός εάν άλλως απαιτείται από το νόμο. Εάν επιλέξετε να μην δώσετε το όνομά σας, η ικανότητα της Εταιρείας να ερευνήσει το θέμα μπορεί να περιορίζεται από την αδυναμία να επικοινωνήσει με εσάς ή άλλους για να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες. Κάθε προϊστάμενος που λαμβάνει μια αναφορά για μια πιθανή παραβίαση πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την τοπική διοίκηση, τον διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα στέλεχος Συμμόρφωσης ή τον Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. Γραμμή Συμμόρφωσης Η Γραμμή Συμμόρφωσης είναι ένας αριθμός τηλεφώνου που είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι κλήσεις στη Γραμμή Συμμόρφωσης δεν μπορούν να εντοπιστούν. Ο τηλεφωνικός αριθμός χωρίς χρέωση για κλήσεις από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών είναι Κλήσεις από άλλες περιοχές απαιτούν να επιλέξετε πρώτα τον κωδικό άμεσης πρόσβασης AT&T μιας συγκεκριμένης χώρας. Ο κατάλογος των κωδικών άμεσης πρόσβασης AT&T μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα AT&T: 3 Οι αναφορές των κλήσεων στη γραμμή Συμμόρφωσης διαβιβάζονται στον Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για επανεξέταση και έρευνα, όπως είναι απαραίτητο. Ο Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης μπορεί να εκχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή σε οποιοδήποτε στέλεχος Συμμόρφωσης. Επικοινωνία με τους Διευθυντές Μη Διαχείρισης ή της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή Συμμόρφωσης για να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Διαχείρισης ή να θέσετε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη λογιστική, εσωτερικούς ελέγχους ή θέματα ελέγχου στην προσοχή της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου ή μπορείτε να αποστείλετε στο ή να γράψετε στη διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας: C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ Κυρώσεις για Παραβίαση της Πολιτικής Εκτός από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, κάθε υπάλληλος, ο οποίος έχει παραβιάσει το νόμο ή την Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, θα λάβει έγκαιρη και κατάλληλη εντολή πειθαρχίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη λήξη της απασχόλησης. 3 Για τους Ευρωπαίους υπαλλήλους, οι κλήσεις προς τη Γραμμή Συμμόρφωσης περιορίζονται σε θέματα που αφορούν τη λογιστική, τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, τους ελέγχους δωροδοκίας και οικονομικού εγκλήματος.

14 Αναθεώρηση της Πολιτικής Ο Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, μαζί με τη διοίκηση, θα επανεξετάζει την πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας περιοδικά και θα κάνει αλλαγές ανάλογα με την περίπτωση. V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι διατάξεις του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως. VI. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αυτή η Πολιτική πρέπει να τεθεί άμεσα σε ισχύ μετά την έγκριση.

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας

Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας 2/16 Ζουμε Τις Αξιες, Εκπληρωνουμε Τον Σκοπο Μας... 3 Γιατι Χρειαζομαστε Αυτον Τον Κωδικα;... 4 Χρηση Του Παροντος Κωδικα... 4 Η Δεσμευση Μας Στις Αξιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες Πολιτική της Goodyear για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 1η Ιουλίου 2011 Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Αγαπητέ Συνάδελφε: Με χαρά μου σας παρουσιάζω τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, επειδή περιγράφει τις προσδοκίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: 08.10.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 2 Όραμα, Αποστολή, Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Στρατηγικές Συνεργασίες 3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Pursuing Excellence With Integrity Rev. 03/2014 Απο Τον Προεδρο Και Διευθυνοντα Συμβουλο Αγαπητοί Υπάλληλοι, Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL, Βρίσκομαι στην ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013» Όροι Διαγωνισμού 1. Φορείς, Σκοπός, Αντικείμενο Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα