* Κώδικας Δεον τολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* Κώδικας Δεον τολογίας"

Transcript

1 * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S

2 Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις Νομική Συμμόρφωση Θεμιτός Ανταγωνισμός Λογιστικές και Οικονομικές Εκθέσεις Πνευματική Ιδιοκτησία... 6 Διασφάλιση Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον Ευθύνη για τα Προϊόντα Χρήση Εταιρικών Πόρων Εμπιστευτικότητα... 9 Ακεραιότητα Διαφθορά και Δωροδοκία Δώρα και Ψυχαγωγία Συγκρούσεις Συμφερόντων Πολιτικές Δραστηριότητες Άνθρωποι Διακρίσεις Ίσες Ευκαιρίες Κοινωνική Ευθύνη Εργασιακά Πρότυπα Συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδηγός λήψης αποφάσεων Ευθύνες και Παραβιάσεις Σύστημα καταγγελίας Επικοινωνία Ομάδα Συμμόρφωσης Έρευνα Η τεράστια ανάπτυξη της Marquard & Bahls τα τελευταία χρόνια αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Ο όμιλός μας αναγνωρίζεται πλέον ως βασικός παράγοντας της αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η καλή θέση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποφασιστικότητα και στη δέσμευση των ανθρώπων μας. Η Marquard & Bahls αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος, φερέγγυος και δίκαιος επιχειρηματικός εταίρος. Συνεπώς, αυτή η φήμη αντιπροσωπεύει ένα βασικό πλεονέκτημα που πρέπει να διαφυλαχθεί. Καθώς ο όμιλός μας συνεχίζει να δέχεται νέα άτομα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση του καθορισμού των βασικών αρχών που πρεσβεύουμε και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά τις επαφές μας με τρίτους. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας (εφεξής θα αναφέρεται ως «ο Κώδικας») επιδιώκει να προωθήσει υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και τιμιότητας σε όλες τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο Marquard & Bahls Group (εφεξής θα αναφέρεται ως «ο Όμιλος»), ορίζοντας την αποδεκτή συμπεριφορά. Οι ακόλουθες αρχές αναπτύχθηκαν στη βάση της θεμελιώδους κοινωνικής ηθικής και θα πρέπει να αποτελούν αυτονόητη συμπεριφορά για κάθε υπάλληλο του ομίλου. Ο παρών Κώδικας είναι, χωρίς καμία εξαίρεση, δεσμευτικός για όλους τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης διοίκησης του Ομίλου Marquard & Bahls Group. Η διοίκηση θα πρέπει να αποτελεί το παράδειγμα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον Κώδικα. Ο παρών Κώδικας δεν επιδιώκει να συγχρονίσει ή να ελέγξει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Η ατομική υπόσταση των ανθρώπων μας είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαστε επιτυχημένοι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πρέπει να ορίσουμε τα ονομαστικά πρότυπα συμπεριφοράς, προκειμένου να προστατεύσουμε τη φήμη και την οικονομική μας βιωσιμότητα. Όλες οι αρχές που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα έχουν ως στόχο τη δημιουργία δίκαιων και διαφανών σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και την καθοδήγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων και αποφάσεών μας. Διαβάστε τον Κώδικα προσεκτικά και ας είναι η συμπεριφορά σας μια πολύτιμη συμβολή στην επιτυχία της εταιρείας μας. Βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας και ευχαριστούμε τον καθένα από εσάς για το σημαντικό έργο που επιτελεί καθημερινά. Christian Flach Διευθύνων Σύμβουλος 2 3

3 Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Υ π ο θ έ σ ε ι ς Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις 1 Νομική Συμμόρφωση 2 Θεμιτός Ανταγωνισμός 3 Λογιστικές και Οικονομικές Εκθέσεις 4 Πνευματική Ιδιοκτησία 1 Νομική Συμμόρφωση Η Marquard & Bahls δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος πρέπει να φροντίζει ώστε όλοι οι υπάλληλοι να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς, καθώς και με τις εσωτερικές οδηγίες ανά πάσα στιγμή. Η διοίκηση θα διασφαλίζει ότι όλες οι ενέργειες δεν θα διέπονται μόνο από σωστή κρίση και κοινή λογική, αλλά θα βασίζονται και στην κανονιστική συμμόρφωση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι υπάλληλοι καλούνται να συμβουλεύονται τον προϊστάμενό τους ή έναν ειδικό εμπειρογνώμονα, όπως π.χ. το νομικό τμήμα ή έναν εξωτερικό νομικό σύμβουλο, έτσι ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε πιθανή ζημία και ευθύνη. Οι διευθυντές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους βασικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους. Σε περίπτωση αντικρουόμενων κανόνων, προτείνεται γενικώς στους υπαλλήλους να ακολουθούν τον αυστηρότερο. 2 Θεμιτός Ανταγωνισμός Η Marquard & Bahls δεσμεύεται ότι όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές θα διεξάγονται δίκαια και με διαφάνεια. Ο Όμιλος δεν θα συμμετέχει σε οποιεσδήποτε παράνομες συμφωνίες ή σε άλλες μορφές χειραγώγησης της αγοράς ούτε θα διεξάγει οποιαδήποτε μορφή άδικου και αντιδεοντολογικού εμπορίου. Η Marquard & Bahls δεν θα αποκαλύπτει ή δεν θα κοινοποιεί οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία σε άλλους με σκοπό την παρεμπόδιση του θεμιτού ανταγωνισμού. Αποτελεί ευθύνη της διοίκησης να διατηρεί ίσους και δίκαιους όρους απέναντι σε όλα τα μέρη με τα οποία ο Όμιλος διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σε καμία περίπτωση η Marquard & Bahls δεν θα χρησιμοποιεί ανέντιμα ή παράνομα μέσα για την απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι τρίτων. Όλες οι ενέργειες βασίζονται στις αρχές της εντιμότητας, της εμπιστοσύνης και της ευθύτητας. 4 5

4 Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Υ π ο θ έ σ ε ι ς Διασφάλιση 3 Λογιστικές και Οικονομικές Εκθέσεις Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να ενεργούν προς το συμφέρον του Ομίλου και αυστηρά στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που τους έχει εκχωρηθεί. Όλες οι εγγραφές για σκοπούς λογιστικής ή κατάρτισης εκθέσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια κάθε συναλλαγή χωρίς να περιέχουν παραπλανητικές πληροφορίες. Η Marquard & Bahls θα διασφαλίζει ότι όλα τα λογιστικά έγγραφα είναι πλήρη, αληθή, ακριβή, επίκαιρα, ανιχνεύσιμα ως προς τη συναλλαγή που αφορούν και κατανοητά. 5 Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον 6 Ευθύνη για τα Προϊόντα 7 Χρήση Εταιρικών Πόρων 8 Εμπιστευτικότητα Ο Όμιλος θα χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διαδικασίες για να πιστοποιεί την αλήθεια, την αμεροληψία και την πληρότητα των οικονομικών εκθέσεων και όλων των σχετικών εγγράφων. Όλα τα σχετικά αρχεία και έγγραφα, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, θα φυλάσσονται με ασφάλεια όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία ή όπως απαιτείται από τον Όμιλο, όποιο από τα δύο ισχύει για μεγαλύτερο διάστημα. 4 Πνευματική Ιδιοκτησία Οι ιδέες και οι γνώσεις της Marquard & Bahls αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία του ομίλου. Κατά συνέπεια, όλοι οι υπάλληλοι θα διασφαλίζουν ότι αυτή η πνευματική ιδιοκτησία διαφυλάσσεται και ότι δεν θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Αντίστροφα, ο Όμιλος θα χρησιμοποιεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, μόνο κατόπιν λήψης των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης. ø &% + 6 7

5 Δ ι α σ φ ά λ ι σ η Δ ι α σ φ ά λ ι σ η 5 6 Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον Αποτελεί πεποίθηση της Marquard & Bahls ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του ομίλου. Αποτελεί καθήκον του Ομίλου να δημιουργεί ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας και να παρέχει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό σε όλους τους υπαλλήλους και τους εργολάβους για την πρόληψη ατυχημάτων, τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών. Η Marquard & Bahls θα διεξάγει τις δραστηριότητές της με οικολογικά υπεύθυνο τρόπο. Ο Όμιλος προσπαθεί να χρησιμοποιεί την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους αποτελεσματικά και να αποφεύγει την περιβαλλοντική μόλυνση. Ο Όμιλος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των γραφείων του. Για να αποφευχθούν απειλές για την ασφάλεια, κάθε υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να δίνει την απαραίτητη προσοχή και να αναφέρει αμέσως οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή άλλα περιστατικά ασφαλείας. Ευθύνη για τα Προϊόντα Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υπόκεινται σε υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Η Marquard & Bahls προσπαθεί να αποφύγει τους κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, την απώλεια αξίας ή τη ζημιά σε περιουσία που προκύπτουν από τα προϊόντα μας. Στην απίθανη περίπτωση που προκύψει κάποιος κίνδυνος από τα προϊόντα υπό τον έλεγχο της Marquard & Bahls, ο Όμιλος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενεργήσει άμεσα για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των απειλών. Η Marquard & Bahls θα είναι προετοιμασμένη για μια γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων τέτοιων συμβάντων, εφόσον συμβούν. Η Marquard & Bahls θα συμμορφώνεται με όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την επισήμανση των προϊόντων και θα διεξάγει αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Τα Δελτία δεδομένων ασφαλείας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα θα παρέχονται στους πελάτες. 7 8 Χρήση Εταιρικών Πόρων Η Marquard & Bahls θα προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της, είτε εμπράγματα είτε άυλα, και θα εξασφαλίζει την υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση τους. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να κάνουν ακατάλληλη προσωπική, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων και του εξοπλισμού του ομίλου. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να διασφαλίζουν τις κατάλληλες πρακτικές ασφαλείας για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο Όμιλος θα προσπαθεί να βελτιώνει την οικονομική ευημερία του και αυτή των μετόχων του. Η Marquard & Bahls θα επιδιώκει την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της, ακολουθώντας την πλέον αποδοτική διαδρομή. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές οι επιδιώξεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα του Ομίλου για την ασφάλεια και την ποιότητα. Εμπιστευτικότητα Οι εταιρικές πληροφορίες είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο πρέπει να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Δεν είναι επιτρεπτή η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σχετικά με οποιαδήποτε επικείμενη επιχειρηματική συναλλαγή ή άλλο εσωτερικό ζήτημα. Κανένας υπάλληλος, συμπεριλαμβανομένων των φίλων ή των συγγενών, δεν θα αποκομίζει κανένα ιδιωτικό όφελος από τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών. Σε γενικές γραμμές, οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές εάν δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχουν διατεθεί με άλλο τρόπο στο κοινό. Όλοι οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την απόφασή τους να μεταφέρουν πληροφορίες. Η απώλεια ή η κλοπή πληροφοριών της εταιρείας πρέπει να αναφέρεται αμέσως. Η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς ή άλλη δοσοληψία απαγορεύεται αυστηρά. Όλα τα εξωτερικά μέρη με προσωρινή πρόσβαση στο όμιλο θα ενημερώνονται για την ανάγκη τήρησης της εμπιστευτικότητας και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες κοινοποιούνται μόνο ως απαιτείται. 8 9

6 Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α Ακεραιότητα 9 Διαφθορά και Δωροδοκία 9 Διαφθορά και Δωροδοκία 10 Δώρα και Ψυχαγωγία 11 Συγκρούσεις Συμφερόντων 12 Πολιτικές Δραστηριότητες Η Marquard & Bahls δεν θα συμμετέχει σε δωροδοκία ή διαφθορά. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να παρέχει κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία ως δώρα, παροχές ή οποιουδήποτε είδους εύνοιες σε τρίτα μέρη, παρά μόνο στο βαθμό που τα εν λόγω δώρα είναι αμελητέα και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν παρέχονται με την προσδοκία ή/και τη σκέψη οποιασδήποτε ενέργειας από τον παραλήπτη. Απαγορεύεται αυστηρά η προσφορά, η παροχή, η επιδίωξη ή η λήψη οποιασδήποτε μορφής δωροδοκίας ή προμήθειας. Η Marquard & Bahls θα προωθήσει αυτές τις αρχές στις κοινοπραξίες. 10 Δώρα και Ψυχαγωγία Κανένας υπάλληλος ή συγγενής δεν θα πρέπει να δέχεται δώρα «σημαντικής» αξίας από τους επιχειρηματικούς εταίρους. Όλα αυτά τα δώρα θα πρέπει να επιστέφονται μαζί με τη δήλωση ότι η αποδοχή τους δεν επιτρέπεται. Εάν η επιστροφή του δώρου θεωρείται προσβλητική ή απρεπής, ενδέχεται να γίνει αποδεκτό και να περάσει στον όμιλο για περαιτέρω διάθεση (π.χ. φιλανθρωπικούς σκοπούς). Σε κάθε περίπτωση, ένα τέτοιο περιστατικό θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην τοπική διοίκηση. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή και να χρησιμοποιούν την κοινή λογική όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας με τους επιχειρηματικούς εταίρους. Όλες οι μορφές επιχειρηματικής ψυχαγωγίας που παρέχονται και λαμβάνονται θα πρέπει να είναι περιστασιακές και σεμνές και να προορίζονται μόνο για την εξυπηρέτηση νόμιμων επιχειρηματικών στόχων

7 Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α Άνθρωποι 11 Συγκρούσεις Συμφερόντων Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ενεργούν πάντοτε προς το συμφέρον της Marquard & Bahls. Κανένας υπάλληλος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να έχει προσωπικό συμφέρον που συγκρούεται με το συμφέρον της εταιρείας. Είναι επιτακτική ανάγκη να εκτελούμε τα καθήκοντά μας με εντιμότητα, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα. Πιθανή εξωτερική απασχόληση και συνεργασίες ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων. Κάθε δραστηριότητα (π.χ. δεύτερη δουλειά, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, θέση διευθυντή) για μια τρίτη εταιρεία που είναι ανταγωνιστής, πελάτης ή προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών του Ομίλου δεν είναι επιτρεπτή. Σημαντικές επενδύσεις σε ένα από τα παραπάνω μέρη απαιτούν γραπτή έγκριση της τοπικής διοίκησης. 13 Διακρίσεις 14 Ίσες Ευκαιρίες 15 Κοινωνική Ευθύνη 16 Εργασιακά Πρότυπα Μια οικογενειακή ή προσωπική σχέση δεν θα πρέπει να επηρεάζει οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση. Κανένας υπάλληλος δεν θα πρέπει να κάνει κατάχρηση της θέση του στην εταιρεία προκειμένου να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, οικονομικά ή άλλα. 12 Πολιτικές Δραστηριότητες Η Marquard & Bahls έχει την ευθύνη να κοινοποιεί τη θέση της σχετικά με θέματα που την αφορούν. Ενώ αυτό συνήθως γίνεται μέσω εμπορικών και βιομηχανικών ενώσεων, ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει απευθείας στον πολιτικό διάλογο για θέματα που εγείρουν δικαιολογημένη ανησυχία. Ο Όμιλος επιτρέπει στους υπαλλήλους του να συμμετάσχουν σε κοινωνικές ή πολιτικές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι εν λόγω δραστηριότητες δεν θα πρέπει να συγκρούονται με την εργασία του Ομίλου και θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα κατά τον ελεύθερο χρόνο του υπαλλήλου και με δικά του έξοδα. Επιπρόσθετα, η σχέση του υπαλλήλου με τον Όμιλο δεν θα πρέπει ποτέ να διαδραματίζει οποιονδήποτε ρόλο σε αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις όπου ένας υπάλληλος εκφράζει οποιαδήποτε προσωπική γνώμη δημοσίως. Η Marquard & Bahls δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία έχει ως στόχο να αμαυρώσει τη φήμη οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου

8 Ά ν θ ρ ω π ο ι Ά ν θ ρ ω π ο ι 13 Διακρίσεις 15 Κοινωνική Ευθύνη 14 Η Marquard & Bahls σέβεται τους υπαλλήλους της και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και τα αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η εργασία και η δημιουργικότητα των υπαλλήλων της αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της. Για αυτούς τους λόγους, ο Όμιλος πρέπει να αναπτύξει ένα εργασιακό περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στο οποίο όλοι οι υπάλληλοι θα αλληλεπιδρούν με τους άλλους με σεβασμό και με δίκαιο, ευγενικό και ανοικτό τρόπο. Ο Όμιλος δεσμεύεται επίσης να διατηρεί ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και παρενοχλήσεις. Δεν επιτρέπεται να γίνονται διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε προσώπου λόγω εθνικής καταγωγής, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή για άλλους λόγους. Ίσες Ευκαιρίες Η Marquard & Bahls προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και την ποικιλομορφία, στοιχεία που αποτιμώνται ως σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία της. Κάθε υπάλληλος έχει ίση ευκαιρία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων του. Ο Όμιλος παρέχει κατάρτιση και εκπαίδευση ειδικά για την εργασία σε όλους τους υπαλλήλους που υποστηρίζονται από εσωτερικά πρότυπα, διαδικασίες και οδηγίες. Η Marquard & Bahls θα διασφαλίζει ότι οι σχετικές με την απασχόληση αποφάσεις, όπως η πρόσληψη, η αξιολόγηση, η αποζημίωση και ο τερματισμός βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στα προσόντα, στην απόδοση και σε άλλους παράγοντες σχετικούς με την εργασία των αιτούντων. 16 Οι δράσεις της Marquard & Bahls δεν θα πρέπει να είναι μόνο προς το συμφέρον του ομίλου, αλλά και προς το συμφέρον της κοινωνίας. Ο Όμιλος θα συμμετέχει σε ανοικτό και διαφανή διάλογο και διαβούλευση με κοινότητες και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, που έχουν έννομο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις μας. Η Marquard & Bahls θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου και δεν θα παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των υπαλλήλων της. Κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών κοινωνικών προτύπων. Θα λάβουμε τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα προκειμένου όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες να σταθμίζονται όσον αφορά τη δυνητική επίδρασή τους στην κοινωνία, ανεξαρτήτως του τόπου όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Εργασιακά Πρότυπα Η Marquard & Bahls θα παρέχει στους υπαλλήλους της ένα αξιοπρεπές και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και μια δίκαιη αποζημίωση. Επίσης, θα συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η παιδική και η καταναγκαστική εργασία δεν είναι ανεκτές. Η ηλικία απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από την ηλικία συμπλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των 15 ετών. Η απασχόληση πρέπει να επιλέγεται ελεύθερα και οι εργασιακές σχέσεις θα πρέπει να καθορίζονται στη βάση των μορφών απασχόλησης που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Οι υπάλληλοι απαγορεύεται αυστηρά να εργάζονται όταν η απόδοσή τους επηρεάζεται από αλκοόλ, άλλες ουσίες ή φαρμακευτική αγωγή, είτε όταν χρησιμοποιούνται με ακατάλληλο τρόπο είτε όταν εμποδίζουν την απόδοσή τους

9 Σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η μ ε τ ο ν Κ ώ δ ι κ α Συμμόρφωση με τον Κώδικα» Οδηγός λήψης αποφάσεων Οδηγός λήψης αποφάσεων Ευθύνες και Παραβιάσεις Σύστημα καταγγελίας Επικοινωνία Ομάδα Συμμόρφωσης Έρευνα Στην καθημερινή εργασία συχνά πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το κατά πόσο ορισμένες ενέργειες είναι κατάλληλες. Προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, διασφαλίστε ότι: J Όλες οι ενέργειες είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία και όλες τις εντολές, τους κανονισμούς και τις πολιτικές του Ομίλου J Οι δραστηριότητες είναι ασφαλείς και δεν θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους ή το περιβάλλον J Προστατεύεται η φήμη του Ομίλου J Οι ενέργειες είναι προς το συμφέρον του Ομίλου J Δεν γίνονται διακρίσεις εναντίον συναδέλφων ή τοποθέτησή τους σε μειονεκτική θέση J Όλες οι ενέργειες αναλαμβάνονται υπεύθυνα απέναντι στην περιβάλλουσα κοινότητα J Η συμπεριφορά του Ομίλου θα πρέπει να θεωρείται αποδεκτή όταν κρίνεται από άλλους Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος έχει αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο η δράση του είναι σύμφωνη με τις εν λόγω αρχές, καλείται να συζητήσει το θέμα ανοικτά εντός της εταιρείας του. Είναι καλύτερο να ρωτήσετε παρά να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες μιας λανθασμένης απόφασης. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να αισθάνονται άνετα να επικοινωνούν με τα μέλη της Ομάδας Συμμόρφωσης ανά πάσα στιγμή.» Ευθύνες και Παραβιάσεις Εάν ένας υπάλληλος ενημερωθεί σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, είναι ευθύνη του να ενημερώνει αμέσως σχετικά με το θέμα. Κανονικά, αυτό πρέπει να γίνεται εντός της εταιρείας στην οποία εργάζεται. Σε περίπτωση που η τοπική υποβολή αναφοράς δεν είναι κατάλληλη ή αποτελεσματική, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με την κεντρική Ομάδα Συμμόρφωσης. Γι' αυτόν το σκοπό, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα καταγγελίας με ειδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου που παρατίθενται σε αυτό το κεφάλαιο. Η μη συμμόρφωση με τον Κώδικα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και είναι δυνατό να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα

10 Σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η μ ε τ ο ν Κ ώ δ ι κ α Σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η μ ε τ ο ν Κ ώ δ ι κ α» Θα Σύστημα καταγγελίας Ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κώδικα, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα καταγγελίας. Είναι ένα εργαλείο που δίνει σε όλους τους υπαλλήλους παγκοσμίως τη δυνατότητα κεντρικής αναφοράς παραβιάσεων του Κώδικα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συμμόρφωσης για διευκρινίσεις ή συμβουλές σχετικά με τον Κώδικα.» Ομάδα Συμμόρφωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ακόλουθα μέλη της Ομάδας Συμμόρφωσης απευθείας για να ζητήσετε συμβουλές ή για να αναφέρετε οποιαδήποτε παραβίαση παρατηρήσατε: K. Jörg Walter (Αγγλικά, Γερμανικά) Τηλέφωνο: Φαξ: K. Uta Weiß (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Τηλέφωνο: Φαξ: Ανεξάρτητα από την επιλογή του διαύλου επικοινωνίας, όλοι οι προβληματισμοί θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται άμεσα. Η ανωνυμία του υπαλλήλου θα είναι διασφαλισμένη, εάν προτιμάται. Οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων εναντίον ανθρώπων που, καλή τη πίστει, αναφέρουν μια πιθανή παραβίαση ή που συμμετέχουν σε μια έρευνα, ακόμα και αν δεν βρεθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον προβληματισμό, δεν θα είναι ανεκτή. K. Jan Vogel (Αγγλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά) Τηλέφωνο: Φαξ: Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος επιθυμεί να υποβάλει αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, καλείται να στείλει το μήνυμα ή τα έγγραφα μέσω ή φαξ. Τα μέλη της Ομάδας Συμμόρφωσης θα διασφαλίσουν μια επικυρωμένη μετάφραση από ανεξάρτητη μεταφραστική εταιρεία.» Επικοινωνία» Έρευνα Προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο εμπιστευτικότητας, έχουν δημιουργηθεί ειδικά συστήματα επικοινωνίας. Είναι εντελώς απομονωμένα από τις υπόλοιπες γραμμές επικοινωνίας της εταιρείας. Αυτά περιλαμβάνουν: J Ειδικές τηλεφωνικές γραμμές J Προστατευμένη πρόσβαση σε φωνητικά μηνύματα με κωδικό pin J Ειδικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ξεχωριστό διακομιστή J Συσκευές φαξ προσβάσιμες μόνο στα μέλη της Ομάδας Συμμόρφωσης Οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται μόνο σε τοπικούς σκληρούς δίσκους με κωδικό πρόσβασης ή/και σε ασφαλή ντουλάπια. Τα μέλη της Ομάδας Συμμόρφωσης θα ερευνήσουν ανεξάρτητα κάθε θέμα που αναφέρεται και αφορά την τοπική διοίκηση. Δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε άσκηση επιρροής ή πίεσης στα άτομα που εμπλέκονται στην έρευνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με το είδος, την ουσία και την κατάσταση των θεμάτων που έχουν αναφερθεί. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται αμέσως. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον μελών της Ομάδας Συμμόρφωσης, οι υπάλληλοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα άλλα μέλη. Σε περίπτωση που υπάρχει κατηγορία εναντίον ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ομάδα Συμμόρφωσης θα πρέπει να φέρνει αντιμέτωπο αρχικά το αντίστοιχο μέλος(η) του Διοικητικού Συμβουλίου με το θέμα. Εάν η κατηγορία θεωρείται δικαιολογημένη και σοβαρή, η Ομάδα Συμμόρφωσης πρέπει να αναφέρει το ζήτημα στο Εποπτικό Συμβούλιο

11 » MARQUARD & BAHLS AG Admiralitätstraße Hamburg Germany

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 Νοέμβριος 2012 Παράγραφος Αρ. Σελίδας 1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 (α) Διαφθορά και δωροδοκία 3 (β) Δωρεές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από )

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 01.03.2015) Περιεχόμενα Άρθρο 1- Γενικά... 3 Άρθρο 2- Συμμόρφωση με τους Νόμους... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Ι. Συμπεριφορά των Κοινωνικών Λειτουργών σχετικά με την Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: 08.10.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 2 Όραμα, Αποστολή, Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Στρατηγικές Συνεργασίες 3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 μήνυμα της Διοίκησης Αγαπητοί συνάδελφοι Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Λεωφόρος Κηφισίας 209 15124 Μαρούσι Τηλ: +30 21061.41.106-115 Fax: +30 21061.40.371 www.copelouzos.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο παρών κώδικας Δεοντολογίας («Κώδικας») έχει υιοθετηθεί από την BBA Aviation plc (το οποίο όνομα θα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 Συνταγµατική Επιταγή 2 «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό οφείλουν πίστη στο σύνταγµα και αφοσίωση στην πατρίδα». Θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON AVON PRODUCTS, INC. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON Στην Avon, πρεσβεύουμε πέντε θεμελιώδεις αξίες: Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Πίστη, Ταπεινοφροσύνη και Ακεραιότητα. Καθεμία συνιστά αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας G4S

Κώδικας Δεοντολογίας G4S Κώδικας Δεοντολογίας G4S Σελίδα1 Πρόλογος και Έλεγχος Εγγράφου Το παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική, τις διαδικασίες, τις σταθερές του Κεντρικού Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 0 9 Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς Παράρτημα του Μοντέλου οργάνωσης και διαχείρισης (Ν.Δ της 8ης Ιουνίου 2001, αρ.231 και αρθρ.30 του Ν.Δ της 9ης Απριλίου 2008, αρ.81) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας HEADLINE Univar Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου...3 Το όραμά μας...3 Κατευθυντήριες αρχές...3 Η προσήλωση της Univar στην εντιμότητα Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 05 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας? 05 Τι εκφράζει? 05 Σε ποιους απευθύνεται? 05 MISSION STATEMENT 06 ΟΡΑΜΑ 06 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ 07 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Έκδοση 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΙΟΥΜΟΡ ΘΑΡΡΟΣ καθημερινά, με το σωστό τρόπο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) 03

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL

Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL Pursuing Excellence With Integrity Rev. 04/2017 Από τη Διοίκηση της ICL Αγαπητοί Υπάλληλοι, Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Pursuing Excellence With Integrity Rev. 03/2014 Απο Τον Προεδρο Και Διευθυνοντα Συμβουλο Αγαπητοί Υπάλληλοι, Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL, Βρίσκομαι στην ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους our Business ethics

Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους our Business ethics Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους My Business our ethics Ο κώδικας συμπεριφοράς της HOCHTIEF Aktiengesellschaft Τα οράματα γεννούν αξίες. Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Βασικές αρχές...4 Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα