Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ"

Transcript

1 Ενηµερωτική συνάντηση µε επενδυτές και αναλυτές Λευκωσία,

2 Το Όραµα µας Να ξεχωρίζουµε ανάµεσα στις εταιρείες του κλάδου µας ως οι κορυφαίοι δηµιουργοί αξίας για τους πελάτες, µετόχους και το προσωπικό µας διακρινόµενοι από επαγγελµατισµό, ακεραιότητα και πρωτοτυπία Επενδυτές και Αναλυτές 2

3 οµή Παρουσίασης! Σύντοµο Ιστορικό! ιοικητικό Συµβούλιο! Οργανόγραµµα Οµίλου Λαϊκής Επενδυτικής! Μετοχολόγιο Λαϊκής Επενδυτικής! Συµπεριφορά Μετοχής Λαϊκής Επενδυτικής στο Χ.Α.Κ. 2003! Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα! Χρηµατιστηριακές Υπηρεσίες! Υπηρεσίες ιαχείρισης Κεφαλαίων! Τοµέας Investment Banking! Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης! Απαραίτητα Στοιχεία Επιτυχίας! Μακροπρόθεσµες εξελίξεις! Στρατηγική! Ερωτήσεις Επενδυτές και Αναλυτές 3

4 Σύντοµο Ιστορικό!Ιδρύθηκε το 1989!Θυγατρική της Λαϊκής Τράπεζας!Μέλος του ΧΑΚ το 1996!Το 2000 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία και οι τίτλοι της εισήχθηκαν στο ΧΑΚ!Το Μάϊο του 2003 παίρνει άδεια Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδυτές και Αναλυτές 4

5 ιοικητικό Συµβούλιο! Σύσταση "Χρίστος Παύλου Πρόεδρος "Μάριος Λανίτης "Μιχάλης Ερωτόκριτος "Νεοκλής Λυσάνδρου "Μιχάλης Λούης "Μιχαλάκης Χατζήκυριακος "Κωνσταντίνος Μιτσίδης "Χρίστος Παπαέλληνας "Ανδρέας Αντωνιάδης "Στέλιος Χατζηϊωσήφ - Γραµµατέας! Εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης "Επιτροπή Ελέγχου "Επιτροπή ιορισµών "Επιτροπή Αµοιβών Επενδυτές και Αναλυτές 5

6 Οργανωτική δοµή!η δοµή της Λαϊκής Επενδυτικής αποτελεί συνάρτηση της ανάγκης για: "Ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων "Εξειδίκευση στους διάφορους τοµείς "Ύπαρξη στεγανών (chinese walls) "Καλύτερη εξυπηρέτηση!είναι σχεδιασµένη πάνω στις βάσεις σύγχρονων τραπεζών επενδύσεων (Investment Banks) Επενδυτές και Αναλυτές 6

7 Οργανόγραµµα Οµίλου Γενικός ιευθυντής Λαϊκή Επενδυτική Λτδ Οικονοµική ιεύθυνση Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λτδ Παροχή Χρηµατιστηριακών Υπηρεσιών Λαϊκή ιαχείρηση Κεφαλαίων Λτδ Παροχή Υπηρεσιών ιαχείρισης Κεφαλαίων Investment Banking Παροχή Υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής Λογιστήριο Χρηµατιστές ιαχείρηση Κεφαλαίων Έρευνα & Ανάλυση Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Πωλήσεις και Μεριδιουχοι Τεχνολογία Συντονισµός εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης πελατών Τµήµα Υποστήριξης Τµήµα Εγγράφων Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Επενδυτές και Αναλυτές 7

8 Μετοχολόγιο!Πέραν των 16 χιλιάδων επενδυτών/µετόχων!κύριοι µέτοχοι "Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίµιτεδ 59,76% "CLR Financial Services Limited 10,0% Επενδυτές και Αναλυτές 8

9 Συµπεριφορά µετοχής στο Χ.Α.Κ (Ι) Επενδυτές και Αναλυτές 9

10 Συµπεριφορά µετοχής στο Χ.Α.Κ (ΙΙ) Επενδυτές και Αναλυτές 10

11 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Επιλεγµένα στοιχεία 30/06/ /12/ /12/ /12/2000 Μη εξελεγµένα Εξελεγµένα Εξελεγµένα Εξελεγµένα Στοιχεία µη τρεχούµενου ενεργητικού Στοιχεία τρεχούµενου ενεργητικού Μετρητά Ίδια Κεφάλαια ανεισµός Επενδυτές και Αναλυτές 11

12 Χρηµατιστηριακές Υπηρεσίες Επενδυτές και Αναλυτές 12

13 Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λίµιτεδ Στοιχεία Εταιρείας!Πλήρως εξηρτηµένη εταιρεία της Λαϊκής Επενδυτικής Λίµιτεδ!Μέλος του Χ.Α.Κ.!Άδεια Κ.Ε.Π.Ε.Υ. από το Μάϊο του 2003!Ένα από τα µεγαλύτερα Χρηµατιστηριακά Γραφεία στην Κύπρο Επενδυτές και Αναλυτές 13

14 Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λίµιτεδ Χρηµατιστηριακές Υπηρεσίες - Κύπρος!Λογαριασµοί ιαπραγµάτευσης!λογαριασµοί ιαπραγµάτευσης µε ΦύλαξηΑξιών!Χρηµατιστηριακές Συναλλαγές µέσω του ιαδικτύου "www.laiki.com/trading/!προσωπική Εξυπηρέτηση από Χρηµατιστές / Σύµβουλους Επενδύσεων!Άµεση Ενηµέρωση Πελατών για τις πράξεις τους Επενδυτές και Αναλυτές 14

15 Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λίµιτεδ Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα! Υπηρεσία Προϊόντων Σταθερού Εισοδήµατος "ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ " ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ! ηµόσιες Εγγραφές "ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ " ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ! Αλλα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα (π.χ., προϊόντα εγγυηµένου αρχικού κεφαλαίου κ.ά.) Επενδυτές και Αναλυτές 15

16 Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λίµιτεδ ιεθνείς Υπηρεσίες - Ελλάδα!Αγοραπωλησίες: "Μετοχικοί τίτλοι και οµόλογα (ΧΑΑ) Μέσω Λαϊκή Άτταλος "Υπηρεσία Παραγώγων (ΧΠΑ) Μέσω Λαϊκή Άτταλος "Αµοιβαία Κεφάλαια Μέσω Λαϊκή ΑΕ ΑΚ Επενδυτές και Αναλυτές 16

17 Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λίµιτεδ ιεθνείς Υπηρεσίες - Παγκόσµια! CIBC OPPENHEIMER "Αµοιβαία Κεφάλαια " ιαχείριση Χαρτοφυλακίου "Xρηµατιστηριακές Υπηρεσίες "Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα! ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ "Invesco Asset Management Inc. "HSBC Investment Management! ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "HSBC Investment Management Επενδυτές και Αναλυτές 17

18 Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λίµιτεδ Πελατολόγιο!Ιδιώτες!Εταιρείες!Ηµικρατικοί οργανισµοί!ταµεία προνοίας!ταµεία συντάξεων!ασφαλιστικές εταιρείες!επενδυτικές εταιρείες Επενδυτές και Αναλυτές 18

19 Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λίµιτεδ Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα! Έγκαιρη πληροφόρηση πελατών για τις συναλλαγές τους! Μηνιαία αποστολή καταστάσεων των λογαριασµών πελατών! Επαγγελµατισµός! Αξιοπιστία! Αυστηρή τήρηση των κανονισµών και της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας! Εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης (Λαϊκή Τηλετράπεζα, e- trading, καταστήµατα Λαϊκής Τράπεζας) Επενδυτές και Αναλυτές 19

20 Υπηρεσίες ιαχείρισης Κεφαλαίων Επενδυτές και Αναλυτές 20

21 Λαϊκή ιαχείριση Κεφαλαίων Λίµιτεδ Στοιχεία Εταιρείας!Πλήρως εξαρτηµένη εταιρεία της Λαϊκής Επενδυτικής!Άδεια Κ.Ε.Π.Ε.Υ. από το Μάιο 2003!Ειδίκευση στη διαχείριση κεφαλαίων θεσµικών επενδυτών!κεφάλαια υπό διαχείριση που ξεπερνούν τα 60 εκ.!σε εξέλιξη αίτηση για άδεια λειτουργίας κυπριακών αµοιβαίων κεφαλαίων!στόχος της εταιρείας η κάλυψη των κυριότερων κατηγοριών επενδύσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό Επενδυτές και Αναλυτές 21

22 Λαϊκή ιαχείριση Κεφαλαίων Λίµιτεδ Υπηρεσίες Αναλυτικά! ιαµόρφωση κατάλληλης επενδυτικής πολιτικής!ορθολογιστική διάρθρωση χαρτοφυλακίου!εκτέλεση ενδεδειγµένων χρηµατιστηριακών συναλλαγών!είσπραξη µερισµάτων και τόκων!εκτέλεση εταιρικών πράξεων! ιατήρηση του χαρτοφυλακίου των πελατών σε εξειδικευµένο λογισµικό σύστηµα!ενηµέρωση πελατών σε τακτά χρονικά διαστήµατα Επενδυτές και Αναλυτές 22

23 Λαϊκή ιαχείριση Κεφαλαίων Λίµιτεδ Πελατολόγιο!Ταµεία προνοίας!ταµεία συντάξεων!επενδυτικές εταιρείες!ασφαλιστικά ταµεία!ιδιώτες (ελάχιστο ποσό 100Κ) Επενδυτές και Αναλυτές 23

24 Λαϊκή ιαχείριση Κεφαλαίων Λίµιτεδ Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα!Έµπειρη οµάδα διαχειριστών κεφαλαίων!καλές ιστορικές αποδόσεις!εξειδίκευση σε θεσµικά χαρτοφυλάκια!πελατοκεντρική φιλοσοφία!κάλυψη κυριοτέρων κατηγοριών επενδύσεων είτε µέσω της εταιρείας είτε µέσω συνεργατών!μέρος ενός µεγάλου και αξιόπιστου Οµίλου Επενδυτές και Αναλυτές 24

25 Τοµέας Investment Banking Επενδυτές και Αναλυτές 25

26 Investment Banking Παρεχόµενες Υπηρεσίες (Ι)! ιεύθυνση και αναδοχή νέων εκδόσεων: "Πρωτογενής αγορά (ΙΡΟs) " ευτερογενής αγορά (Μετοχές, ΑΜ, Rights) "Εταιρικά οµόλογα και άλλα αξιόγραφα "Dual Listings στο Χ.Α.Α. Επενδυτές και Αναλυτές 26

27 Investment Banking Παρεχόµενες Υπηρεσίες (ΙΙ)! Συµβουλευτικές υπηρεσίες για: "Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Εταιρειών (M&A) "Εταιρικές αναδιοργανώσεις (Corporate Restructurings) "Χρηµατοδότηση έργων (Project Finance) "Ιδιωτικοποιήσεις και µετοχοποιήσεις (privatisations and corporatisations) "Αποτιµήσεις εταιρειών! Σχεδιασµός και πώληση εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (π.χ., µετατρέψιµα και ανταλλάξιµα οµόλογα κ.α.)! Αξιολόγηση και χρηµατοδότηση Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Private Equity) µέσω Laiki-CLR Ventures Limited Επενδυτές και Αναλυτές 27

28 Investment Banking Πελατολόγιο!Εταιρείες "Εισηγµένες "Ιδιωτικές!Ηµικρατικοί οργανισµοί!ιδιώτες επενδυτές/µεγαλοµέτοχοι εταιρειών!αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επενδυτές και Αναλυτές 28

29 ηµοσιοποιήσεις Εταιρειών 2000/2002 Αριθµός Εταιρειών όπου η ΛΕ ήταν ιευθυντής / Συνδιευθυντής Έκδοσης Συνολικός αριθµός ηµόσιων Εταιρειών που εισήχθησαν στο Χ.Α.Κ. % ,6% ,5% ,0% Επενδυτές και Αναλυτές 29

30 Εκδόσεις Οµολόγων 2001/2003 Εταιρείες για τις οποίες η ΛΕ ήταν /ντής ή Συνδ/ντής της Έκδοσης 2003 Αντληθέντα κεφάλαια 2002 Αντληθέντα κεφάλαια 2001 Αντληθέντα κεφάλαια Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίµιτεδ 65,0 εκ. /Υ 6,6 εκ. Άλλες εταιρείες 12,0 εκ. 4,5 εκ. 2,7 εκ. Εισηγµένες και µη εισηγµένες Επενδυτές και Αναλυτές 30

31 Investment Banking Συγκριτικά πλεονεκτήµατα!έµπειρο προσωπικό µε άρτια επαγγελµατική και ακαδηµαϊκή κατάρτιση!σηµαντικές εµπειρίες στο χώρο!εξειδίκευση στους κυριότερους τοµείς της οικονοµίας!εκτόπισµα Οµίλου Λαϊκής Επενδυτές και Αναλυτές 31

32 Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης Επενδυτές και Αναλυτές 32

33 Έρευνα και Ανάλυση Αποστολή Τµήµατος Η παροχή έγκαιρης και ποιοτικής πληροφόρησης στους πελάτες µε στόχο την ορθολογιστική λήψη και υποστήριξη (για εσωτερική χρήση) των επενδυτικών τους αποφάσεων. Επενδυτές και Αναλυτές 33

34 Έρευνα και Ανάλυση Παρεχόµενες Υπηρεσίες!Ανάλυση της χρηµατιστηριακής αγοράς!θεµελιώδης έρευνα και ανάλυση εταιρειών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου!Ανάλυση κλάδων της οικονοµίας!μικροοικονοµική και µακροοικονοµική ανάλυση του οικονοµικού περιβάλλοντος!τεχνική ανάλυση Επενδυτές και Αναλυτές 34

35 Έρευνα και Ανάλυση Εκδόσεις/Μελέτες!Ηµερήσια ενηµέρωση (Morning Update, Daily Note, Ραδιοφωνικό ελτίο)!τεχνική ανάλυση δεικτών και µετοχών (ανά δεκαπενθήµερο)!οικονοµικές εκθέσεις τοµέων και εταιρειών!μακροοικονοµική ανασκόπηση!άλλες εξειδικευµένες µελέτες Επενδυτές και Αναλυτές 35

36 Απαραίτητα Στοιχεία Επιτυχίας ΦΗΜΗ ΦΗΜΗ-REPUTATION REPUTATION Κεφάλαια Καινοτοµία Ανθρώπινο υναµικό ιαχείριση Γνώσης Πρόσβαση σε συνέργιες ΦΗΜΗ ΦΗΜΗ-REPUTATION REPUTATION Επενδυτές και Αναλυτές 36

37 Καινοτοµία!Η Λαϊκή Επενδυτική έχει σχεδιάσει και εκδώσει για πελάτες της καινοτόµα προϊόντα όπως: "Ανταλλάξιµο οµόλογο για Lanitis E.C. Holdings Limited "Αξιόγραφα Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Λίµιτεδ!Και έχει δηµιουργήσει εµφάνταστες χρηµατοοικονοµικές δοµές όπως: "Εξαγορά εταιρείας µε earn-out structure "Έκδοση µετατρέψιµου οµολόγου από ιδιωτική εταιρεία υποψήφια για listing για εξαγορά άλλης ιδιωτικής εταιρείας Επενδυτές και Αναλυτές 37

38 Πρόσβαση σε Συνέργιες!Η Λαϊκή Επενδυτική, σαν µέλος του Οµίλου Λαϊκής, έχει την υποστήριξη τόσο του Οµίλου Λαϊκής όσον και της HSBC απολαµβάνοντας τις ακόλουθες συνέργιες: "Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράµµατα της Λαϊκής Τράπεζας και της HSBC "Πρόσβαση σε Έρευνες και Αναλύσεις της HSBC "Πρόσβαση στην Τεχνολογία του Οµίλου Λαϊκής "Πρόσβαση στο ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου Λαϊκής "Πρόσβαση σε έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση Επενδυτές και Αναλυτές 38

39 ιαχείριση Γνώσης!Η Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ διαθέτει σύγχρονες βάσεις δεδοµένων που τις παρέχουν πρόσβαση σε ειδήσεις και γνώση!πρόσβαση σε τεχνογνωσία της HSBC και εξειδικευµένες γνώσεις! ιανοµή της γνώσης στα διάφορα τµήµατα από το τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης Επενδυτές και Αναλυτές 39

40 Κεφάλαια!Η Λαϊκή Επενδυτική διαθέτει τον υγιέστερο ισολογισµό στον τοµέα της "Χωρίς χρέος "Με 23 εκ. ίδια κεφάλαια "Με 5 εκ. σε µετρητά Επενδυτές και Αναλυτές 40

41 Ανθρώπινο υναµικό!η Λαϊκή Επενδυτική διαθέτει έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό "Μέλη του προσωπικού έχουν µετεκπαιδευτεί στην HSBC στο Ηνωµένο Βασίλειο και Ελλάδα "Στελέχη επιλέγονται µέσα από αυστηρή διαδικασία Επενδυτές και Αναλυτές 41

42 Μακροπρόθεσµες εξελίξεις Μάκρο-επίπεδο Παγκοσµιοποίηση ηµογραφικές αλλαγές Φιλελευθεροποίηση Είσοδος στην Ε.Ε. Μίκρο-επίπεδο Η αποδιαµεσολάβηση των Κεφαλαιαγορών (Disintermediation) Ζήτηση για Χρηµατοοικονοµικές Επενδύσεις Ανάγκη για καλύτερο χειρισµό του Kινδύνου (Risk Management) Εδραίωση της ανταγωνιστικής θέσης εταιρειών στους επί µέρους κλάδους τους (Consolidation) Επενδυτές και Αναλυτές 42

43 Στρατηγική! Περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα Investment Banking: " Εκδόσεις οµολόγων " Dual Listings στο Χ.Α.Α. " Συµβουλευτικές υπηρεσίες για δόµηση µεγάλων έργων " Συµβουλευτικές υπηρεσίες για αναδιάρθρωση κεφαλαιακής δοµής εταιρειών (Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Ανακατανοµή Κεφαλαιακής Βάσης, Μείωση Κόστους Κεφαλαίου κ.ά.)! Έµφαση στη συγκέντρωση και διαχείριση κεφαλαίων (Asset Gathering και Asset Management)! Ανάπτυξη του τοµέα των αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών επιλογών! Η αξιοποίηση των συνεργιών µε τον Όµιλο Λαϊκής µέσω της τεχνολογίας και των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης για µείωση των κοστών στο χρηµατιστηριακό τοµέα και αύξηση της αποτελεσµατικότητας Επενδυτές και Αναλυτές 43

44 Ερωτήσεις Επενδυτές και Αναλυτές 44

PRIMETEL PLC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ, ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

H cdbbank ενισχύει τη θέση της στην Κύπρο και στο εξωτερικό

H cdbbank ενισχύει τη θέση της στην Κύπρο και στο εξωτερικό focus Eνημερωτική έκδοση Tεύχος 6 Ιανουάριος 2011 Η πρόεδρος του Συγκροτήματος Ρένα Ρουβιθά Πάνου, τονίζει: Νέες στρατηγικές αναπτυξιακές κινήσεις Η cdbbank, με σύγχρονη εταιρική δομή, δυναμική ηγετική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ ετήσια έκθεση 2011 / 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3 Οικονομικό Περιβάλλον Η Κυπριακή Οικονομία 4 Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 7 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 9 Ο Τραπεζικός Τομέας Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- -ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ- -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μενάνδρου 1Ε, 1ος όροφος, Τ. Θ. 23363, 1682 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 22 664293, Φαξ: 22 665135 Εmail: info@acb.com.cy - www.acb.com.cy Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των ενοποιηµένων και ξεχωριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα